Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 Ondernemend Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Wisselplaats voor watersporters n Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren n De verjongingskuur van restaurant Lauwersland n Notaris Beugelink al 25 jaar een begrip in Kollum e.o. n winkelcentrum kollum weer op de kaart

2 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân KollUMerlANd c.a. inhoud 3 Voorwoord 4 Noordelijke poort van het Lauwersmeer eist zijn rol in het toerisme op 7 De molen van Burum zal uit de as herrijzen 8 Omgevingsloket online 9 Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren 10 De verjongingskuur van restaurant en partycentrum Lauwersland 11 Kort nieuws 13 Notaris Wieger Beugelink al 25 jaar een begrip in Kollum e.o. 15 Winkelcentrum Kollum staat weer op de kaart 18 Kort nieuws Het Noordoost fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Team Netwerk Noordoost bundelt de krachten: Samen werken aan een sterke regio NO 5 Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden NO 7 Regiomarketing: Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân NO 13 Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân NO 15 Kort regio nieuws gemeente kollumerland c.a. Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum Postbus 13, 9290 AA Kollum T: E: Bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra T: E: W W W. ko l lu m e r l A n D. n l n V O l g O N S N u O O k V i a E N

3 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân KollUMerlANd c.a. 3 twee nieuwe WetHOuDers Twee nieuwe wethouders in Kollumerland c.a. en dat midden in de collegeperiode. Dat is jammer, want je wilt zo graag met de hele ploeg de periode van vier jaar volmaken. Wethouder Hilbrand Visser gaf een poosje geleden aan, dat hij na vier jaar de balans had opgemaakt. Er waren volgens hem verschillende factoren die, bij elkaar opgeteld, hem hadden doen besluiten de keuze te maken zijn wethouderschap te beëindigen. Dat valt te betreuren. Het bedrijfsleven in Kollumerland had een zeer goede wethouder aan hem. Hij wist mensen aan tafel te krijgen, die je doorgaans niet zomaar aan tafel hebt. Hij wist te verbinden, maar vooral, hij wist op hoog niveau te onderhandelen. Ik heb vaak gedacht, dat we in Kollumerland niet altijd in de gaten hebben gehad, wat hij voor ons betekende. Hilbrand Visser maakte er voor zichzelf tropenjaren van. Dat wreekt zich op een gegeven moment, zowel privé als fysiek, maar ook in je functioneren als bestuurder. Hij doet, om zo te zeggen, een stapje terug. En dat is goed, zodat hij weloverwogen voor zichzelf de juiste weg voor zijn toekomst weet te bepalen, zodat hij zijn bijzondere talenten weet te ontplooien. Wij zien hem vast en zeker terug, hetzij in het openbaar bestuur, hetzij in het bedrijfsleven. Wethouder Rik Schaafstal, al tien jaar wethouder, had een zware portefeuille. Alle wetgeving omtrent sociale zaken, de Wet werken naar Vemogen, de Wet Werk en bijstand en dan de plaatselijke omstandigheden van de werkloosheid, uitkeringen, armoedebeleid en niet te vergeten de fusie van Trion en Oostergo, de Sociale Werkvoorzieningen hier in Noord Oost Fryslân, die voortaan verder gaan als NEF (Noard East Fryslân) vroegen alle zeer veel aandacht. Daar kwam nog de ontvlechting bij van Sociale Zaken in Achtkarspelen en tegelijkertijd de aansluiting met Dantumadiel-Dongeradeel. De gemeenteraad had graag wat meer actieve inzet van hem gezien en daarom dreigde er een motie van wantrouwen. Schaafstal zag de bui hangen en heeft zich als wethouder terug getrokken. Ook dat is betreurenswaardig, dat het zo moest gaan. Tien jaar lang wethouder is niet zomaar iets. Hij heeft zich altijd met hart en ziel betrokken gevoeld met de minderbedeelden. Dat valt natuurlijk zeer in hem te prijzen, want ook deze groep inwoners, voorál deze groep inwoners zou ik willen zeggen, moeten een stem hebben in ons bestuur. Twee nieuwe wethouders staan klaar, Lieuwe Bijleveld (CDA) en Paul Maasbommel (PvdA). Het team is weer compleet. We zullen even wat tijd nodig hebben om elkaars plussen en minnen te ontdekken. Maar net als in het bedrijfsleven, zul je het met elkaar moeten doen. Ieders talent en deskundigheid zul je optimaal moeten benutten. Na de zomer liggen er genoeg lastige zaken op het nieuwe college te wachten. De begroting 2013 moeten we rond zien te krijgen, inclusief zware bezuinigingen. We moeten de werkgelegenheid in goede banen lijden. In deze zware financiële crisis valt dat zeker niet mee. Uitvoering woonakkoord, de onderwijsvoorzieningen staan onder druk. Wat gebeurt er met het zwembad, met de bibliotheek, met De Colle, met de sportvoorzieningen? Kortom: er gaat en er moet veel gebeuren. Het worden allemaal zware keuzes, maar het vernieuwde team staat fris in de startblokken Bearn Bilker Burgemeester colofon uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Kollumerland c.a. Bladmanagement OF BV / NOVEMA BV Ed Klijnman Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen AA Drachten T Contactpersoon: Tina van der Weg redactiemedewerkers Gemeente Kollumerland c.a. Frederik Kamstra (bedrijvencontactfunctionaris) Didi Boskma (communicatieadviseur) Engelien Klaver (communicatie medewerker) Bijzondere medewerking aan deze editie van Franc Hylkema, Evert Tuinstra, Irene Rozemeijer, Douwe van der Schaaf en Henk Schievink redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit fotografie Ed Klijnman vormgeving Sprog strategie + communicatie, Sneek Druk Drukkerij van der Eems Copyright De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

4 4 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân KollUMerlANd c.a. noordelijke POOrt van Het lauwersmeer eist Zijn rol in Het toerisme OP Wisselplaats voor watersporters De wisselplaats. in vroeger tijden was dat de plek waar het paard van de schuit moest worden losgekoppeld om een brug te kunnen passeren. in kollumerland c.a. krijgt dat aloude begrip een geheel nieuwe betekenis. in de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme moet kollum zich ontwikkelen tot hét watersportdorp van noordoost fryslân. De nieuwe wisselplaats dus. De plek waar land- en waterrecreatie elkaar afwisselen, waar watersporters hun bootje verlaten en het land verkennen. Kollumerland c.a. beschikt volgens wethouder Jelle Boerema over alle ingrediënten om die rol van noordelijke toegangspoort van het Lauwersmeer tot een succes te maken. We hebben hier het mooie landschap, de prachtige wouden, de rust, de ruimte en natuurlijk het nationaal park Lauwersmeer binnen handbereik. Hier wordt het nog echt donker. Dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten. Maar we moeten niet bang zijn om te veranderen. Die rust is mooi, maar het moet niet te rustig worden. Sommige mensen willen het liefst dat alles bij het oude blijft. Maar dat is stilstand. Daarmee houden ze de vooruitgang tegen. Nee, Kollumerland c.a. moet mee in de vaart der volkeren. n V O l g O N S N u O O k V i a E N

5 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân KollUMerlANd c.a. 5 Niet ten koste van alles. Er liggen hier kansen en die moeten we benutten, aldus Boerema. Daarom heeft de gemeente twee speerpunten ontwikkeld. Eén daarvan is het op gang brengen van de economische ontwikkelingen door het voor aan de watersport gerelateerde bedrijven aanlokkelijk te maken zich in Kollumerland te vestigen. Daartoe is bedrijventerrein Dwarsried ontwikkeld. Boulevard Daarnaast moeten de toeristen en dan vooral de watersporters worden verleid tot een bezoek aan Kollum en omgeving. Met het upgraden van jachthaven De Rijd aan de rand van het dorp is daar een begin mee gemaakt. Onze jachthaven ligt eigenlijk net iets te afgelegen. Om de toeristen die daar met hun bootje liggen naar het centrum te lokken, hebben we een boulevard aangelegd, een weg langs het water richting de winkels in de Voorstraat. Een rijwielhandelaar is daar handig op ingesprongen. Hij heeft contact gelegd met de havenmeester en afgesproken dat hij een seintje krijgt wanneer watersporters een fiets willen huren. En we hebben, met het oog op het elektrisch varen, ook een oplaadpunt laten aanbrengen. De gemeente kan op basis van het sociaal economisch masterplan voor het Noordoosten van Fryslân van de provincie twee miljoen euro tegemoet zien. Van dat geld willen we de bruggetjes in Kollum ophogen, waardoor de watersporters met hun bootje straks tot in het centrum kunnen varen. Net daarbuiten creëren we zo n vijftig aanlegplaatsen. Dan zijn we al een heel eind. Winkelpassage Een evenzo belangrijk onderdeel van de plannen is de aanpak van het Kollumer centrum zelf. Dat is door een clustering van de supermarkten in twee delen uiteen gevallen. De winkeliers in de Voorstraat krijgen minder bezoekers omdat de inwoners sindsdien gericht hun boodschappen bij de supermarkten doen en de rest van het centrum links laten liggen. Met de komst van de Mr. AndreaEpassage waarin zich inmiddels een aantal zaken hebben gevestigd krijgt het winkelend publiek een gezellige en natuurlijke doorsteek naar de Voorstraat. urgentie Dat ook Dokkum zich al enige tijd profileert als watersportstad van het noorden van Fryslân, vindt Boerema geen enkel probleem. Ik zie dat niet als concurrentie, maar meer als versterking van onze gezamenlijke plannen, reageert hij. Het mooie in Noordoost Fryslân is dat we hier heel erg goed met elkaar omgaan. Juist in de watersportpromotie moeten we samen optrekken en afstemmen wat we willen gaan doen. Dan sta je als regio sterker en daar is het ons toch om te doen. Het mooie is dat de ondernemers heel enthousiast zijn. Zij willen reuring en activiteiten. We hebben onlangs Sail Kollum gehad, een prachtig evenement. Gezamenlijk hebben we Kollum zo wel meer als watersportdorp op de kaart gezet. Profiel jelle BOeremA Wethouder kollumerland c.a. leeftijd 51 jaar. Burgerlijke staat getrouwd, twee dochters. WOOnPlAAts kollum. favoriete BOek De Aanslag van Harry Mulisch. film Once Upon A Time In The West, een fantastische film met geweldige muziek. laat Alles liggen ZODrA... er een gewapend conflict uitbreekt en Nederlands grondgebied in gevaar, komt dan trek ik onmiddellijk mijn uniform aan. klinkt misschien wat hoogdravend maar zo voel ik het echt: het Vaderland getrouwe. met Wie ZOu je Wel eens twee uur OP een terras Willen Zitten en WAArOm? Prins Willem alexander, om hem te vertellen dat hij echt geen vakantievilla in Mozambique of griekenland hoeft te kopen, want Noordoost friesland heeft een veel aantrekkelijker woonomgeving. Bovendien op het vlak van het watermanagement heeft ons gebied voldoende uitdagingen. Politiek verlof Jelle Boerema is van huis uit geen politicus. De Kollumer werkte de afgelopen 25 jaar bij defensie. Hij werd door defensie uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Bijzondere ervaringen, vindt hij. De adjudant heeft echter al twee jaar politiek verlof en is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen op parttimebasis wethouder namens de VVD. Maar ik ben nog steeds één dag in de week voor defensie actief, vertelt hij. We gaan allemaal, dus land- en luchtmacht en de marine, over op één nieuw logistiek systeem, het SAP. Dat is een geïntegreerd informatie- en besturingssysteem waarin bedrijfsmatige processen kunnen worden vastgelegd en beheerd. Hierin geef ik in Soesterberg een omscholingscursus. Er is een groot verschil in werken voor defensie of bij een gemeentelijk apparaat. Bij defensie gaat alles veel directiever. Zo werkt het in gemeenteland niet. Hier gaat alles over verschillende schijven. Ik wil snel zaken doen, plannen concreet maken en verder uitwerken. Maar zo snel gaat dat niet.

6 Plussen en minnen bepalen altijd het verschil van de som......maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie op orde te houden en u hierin te adviseren. Ú kunt zich dan blijven concentreren op datgene waar ú goed in bent. Telefoon (0511) fax (0511) Voorstraat 107, Kollum - Postbus 80, 9290 AB Kollum -

7 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân KollUMerlANd c.a. 7 De molen van Burum zal uit de as herrijzen De trots van het dorp, dat was eens de koren- en pelmolen Windlust in het hart van Burum. Wanneer je er nu komt, rest alleen nog het zwaar beschadigde gemetselde achtkant van een meter hoog. Wat vroeger de as en de roeden van een schitterend monument vormde, is nu een vervormd stuk roestig ijzer. Op zondagavond 8 april 2012, de avond van de eerste paasdag, ging het mis. Vier jongens vonden een aantal oude Bijbels en psalmboeken in een container bij de kerk. Deze werden in brand gestoken bij de molen waardoor al snel het droge hout van de onderbouw vlam vatte. Het vuur verplaatste zich snel via de binnenzijde naar de brandbare rietbedekking. Er was geen redden meer aan voor de brandweer. De eens zo fiere molen, van onschatbare waarde vanwege de bouwhistorische materialen, inscripties, constructies en ligging in het landschap, is niet meer. Al in 1711 stond er op deze plek een molen, die in 1875 ook in vlammen opging. Binnen twee jaar werd de Windlust gebouwd. Tot 1997 was de molen een particulier bezit waarna de monumentenstichting Kollumerland en Nieuwkruisland eigenaar werd. Op 10 september 1998 werd het startsein gegeven door de toenmalige burgemeester Piet Visser voor een grote restauratie, waarbij de roeden en de complete kap van de romp werden gehaald. Door de jaren heen werd de molen goed onderhouden, waarbij in 2007 een nieuwe rietbedekking werd aangebracht. De brand was een grote slag voor de nieuwe eigenaar, het bestuur van de in 2011 opgerichte stichting Erfgoed Kollumerland & Nieuwkruisland. Wat te doen? De molen Windlust met al zijn inscripties en unieke bouw bestaat niet meer en komt niet meer terug. De historie is in vlammen opgegaan. Wat rest is de plek, een deel zwartgeblakerde balken, de ijzeren elementen en de beleving van de Burumers. Daarom werd drie dagen na de brand een bijeenkomst belegd met het dorpsbelang en de vrijwillige molenaars. Al snel werd duidelijk dat een ieder zich graag wil inzetten voor de herbouw van de molen. De molen is verzekerd voor de herbouw, maar voor het onderhouden van een molen wordt gebruik gemaakt van een onderhoudssubsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Grote vraag is, is de molen na de herbouw nog een monument? Hierover is veelvuldig door het bestuur overlegd met de RCE. Om te beoordelen of er voldoende materiaal is welke voor hergebruik in aanmerking komt, zijn de restanten zorgvuldig opgeruimd. Tijdens deze opruimwerkzaamheden zijn door molenmaker Dunning uit Adorp, in samenwerking met Jaap Tiedema van Van Reeuwijk Bouwmeester, alle bruikbare materialen gelabeld en opgeslagen bij Firma Bremer in Burum. Van Reeuwijk Bouwmeester is gevraagd een inventarisatie te maken van de materialen en metingen te doen voor het maken van een herbouwtekening. Intussen zijn de eerste tekeningen van de herbouw gereed en zal een bezoek worden gebracht aan een houthandel voor de uitzonderlijke lange balken voor het achtkant, zodat deze een half jaar kunnen drogen. Aan de hand van uitvoerige tekeningen en een gedegen bestek zullen gespecialiseerde molenmakers gevraagd worden een inschrijving te doen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zal in 2013 een machtig bouwwerk weer hoog boven de bebouwing van Burum uitsteken en kunnen de vrijwillige molenaars de wieken weer laten draaien in de wind. Franc Hylkema Coördinator Stichting Erfgoed Kollumerland & Nieuwkruisland

8 8 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. Omgevingsloket online Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning of loods, het dempen van een sloot of het aanleggen van een inrit. Vandaag de dag kunt u veel van deze vergunningen in één keer aanvragen. Dit is mogelijk door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin zijn ongeveer 25 vergunningen qua procedure vervangen door één omgevingsvergunning. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe één en ander werkt. Bestemmingsplan Voor het veranderen van de omgeving of het gebruik van gronden is het bestemmingsplan veelal bepalend. Hierin staat onder andere welke bestemming een bepaald perceel heeft en de regels die gelden voor het gebruik hiervan of het bouwen. Informatie over bestemmingsplannen kunt u inzien op het gemeentehuis of via de website www. ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website zijn de nieuwere bestemmingsplannen van de gemeente opgenomen. De Wabo geldt ook voor het verlenen van een ontheffing die is opgenomen in een bestemmingsplan. Dit is nu in feite een omgevingsvergunning. welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u als burger een DigiD-account of als bedrijf E-herkenning nodig. De aanvraag komt automatisch bij de gemeente terecht die deze publiceert en in behandeling neemt. U krijgt een ontvangstbevestiging en de gemeente controleert of de aanvraag compleet is. Hierna beoordeelt de gemeente uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Vervolgens krijgt u te horen of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Vergunningcheck Aanvragen om een omgevingsvergunning verlopen online, via: Vooraf kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in en vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent, dan wel geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen, kunt u indien nodig uw aanvraag doen. Aanvraag indienen Als u een aanvraag digitaal wilt indienen, gaat u naar de website van het Omgevingsloket online: Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en U kunt er ook voor kiezen om een aanvraag op papier in te dienen. Ook voor deze manier van aanvragen moet u bij het Omgevingsloket online zijn! Hier kunt u namelijk de benodigde aanvraagformulieren printen en invullen. Deze kunt u vervolgens met de nodige bijlagen per post toesturen. Vooroverleg gemeente In Omgevingsloket online kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager lonend zijn om dit te doen. Op deze wijze kunt u van tevoren uw plannen bespreken en kijken welke mogelijkheden er zijn en welke aanvragen u moet doen. Voor het houden van vooroverleg zijn leges verschuldigd. n V o l g o n s n u o o k v i a e n

9 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a. 9 Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren Op initiatief van Makelaardij VanderSchaaf&Schievink heeft het nieuwe Bedrijvencentrum Kollum recent haar deuren geopend. In het fraaie kantoorgebouw aan de Voorstraat 14 te Kollum hebben zich inmiddels zes bedrijven gevestigd. Voorheen was hier accountant Accon-AVM gevestigd. Vanwege de goede locatie besloten Douwe van der Schaaf en Henk Schievink het pand begin dit jaar te kopen. Mogelijkheden voor een bedrijvencentrum Makelaar Douwe van der Schaaf zag na een bezichtiging uitstekende mogelijkheden voor het fraaie pand. Zelf waren we op zoek naar een betere plek bij de entree van het dorpscentrum. Daarnaast bevat het gebouw zoveel representatieve kantoorkamers dat het idee van een bedrijvencentrum of een ondernemersplein snel was geboren. Veel bedrijven vinden een zelfstandig kantoorgebouw te duur en liften liever mee in een concept waarbij kosten kunnen worden bespaard, maar de uitstraling professioneel is, aldus de makelaar. Bovendien is het mooi om te zien dat op deze manier een leegstaand kantoorpand in Kollum weer een fraaie invulling krijgt. Geschikt voor diverse bedrijven en flexwerkers Het bedrijvencentrum is uitermate geschikt voor bedrijven die nu nog vanuit huis werken, maar werk en privé toch wat meer gescheiden willen houden. Te denken valt aan ZZP-ers, zorgbegeleiders, fysiotherapeuten, mediators, architecten, onderwijsbegeleiders, reisbureaus, advieskantoren etc. Sinds juli hebben zich inmiddels zes bedrijven in het Bedrijvencentrum gevestigd. Diëtisten Friesland, een Shiatsu-praktijk, mediator R. Klein, Next Step Design, Administratiekantoor Schotanus en Makelaars- en Verzekeringenkantoor VanderSchaaf&Schievink hebben er hun plek gevonden. Door de gezamenlijkheid kunnen bedrijven van elkaars netwerken profiteren en kunnen cliënten voor diverse zaken op één adres terecht. Op dit moment zijn er nog negen kantoorvertrekken voor huur beschikbaar. Een kantoorkamer kost gemiddeld ongeveer 175,- per maand. Ook is er een mogelijkheid voor flexwerkers om tijdelijk ruimte te huren. Te denken valt aan overheid- of zorginstellingen die op projectbasis tijdelijk over goede werkplekken moeten beschikken. Positieve ontwikkeling voor Kollum De gemeente Kollumerland c.a. is uitermate content met de komst van het bedrijvencentrum. Dit biedt met name de kleinere bedrijven een unieke kans om verder te groeien. Ondernemers kunnen zo de stap zetten naar een eigen bedrijfsruimte en kunnen profiteren van elkaars nabijheid. Al met al een prima nieuwe invulling van het pand aan de Voorstraat in Kollum. Informatie en Open Dag Door Next Step Design is van het bedrijvencentrum inmiddels een fraaie website gemaakt: Bedrijvencentrum Kollum.nl. Binnenkort zal het complex officieel worden geopend en kunnen belangstellenden rondkijken in het gebouw. Voor meer informatie over huurmogelijkheden etc. kunt u terecht bij Makelaardij VanderSchaaf&Schievink

10 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 1 kort regionieuws n Ferwerderadiel werkt mee aan de toekomst van Noordoost Fryslân De gemeente Ferwerderadiel wil aansluiten bij het regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. Ferwerderadiel heeft de visie op de toekomst vertaald naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) In een supplement heeft Ferwerderadiel één regionaal thema en zes concrete projecten benoemd met een hoge prioriteit, allemaal met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg Hallum, Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy Ferwerderadiel) draagt Ferwerderadiel concreet bij aan de ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân. Voor de uitvoering van de projecten is een meerjarenplanning opgesteld. Officieel bekrachtigd Op 19 juli heeft Ferwerderadiel het Supplement aan de stuurgroep Netwerk Noordoost aangeboden met het verzoek positief te adviseren over deelname aan Netwerk Noordoost. De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten nemen vervolgens een officieel besluit over de toetreding van Ferwerderadiel. De aansluiting zal naar verwachting in de stuurgroep in oktober 2012 officieel bekrachtigd worden. Netwerk Noordoost Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. n De Posthoorn Dokkum wint Ondernemersprijs 2012 Op 22 juni 2012 wonnen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Zij lieten daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich. Regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio te stimuleren wordt jaarlijks de ondernemersprijs uitgereikt aan een in de regio gevestigde ondernemer met een activiteit of onderneming. Tien bedrijven hadden zich ingeschreven voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Na een voorselectie bleven drie finalisten over die door de jury werden bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie. n Kafee NOF Hebt u iets met Noordoost Friesland? Kom dan naar Kafee NOF! 27 september It Posthûs in Burdaard 25 oktober Kolkzicht in Surhuisterveen 29 november Waard van Ternaard in Ternaard van uur. Volg Kafee NOF op twitter Voor het laatste nieuws over Netwerk Noordoost, volg ons op twitter n Eén waterrecreatievisie voor heel Noordoost Fryslân De zes gemeenten in Noordoost Fryslân gaan gezamenlijk een visie maken op de waterrecreatie. Het maken van een waterrecreatievisie is één van de speerpunten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente, maar met een wijde blik op geheel Noordoost Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod. Individuele gemeenten hebben specifieke kennis van en plannen voor het gebied. Door deze kennis te delen en ontwikkelingen/projecten af te stemmen en te koppelen kan meerwaarde gecreëerd worden waardoor de hele regio optimaal kan profiteren van de kansen die er liggen. Uit een aantal bureaus is Hanneke Schmeink RECREATIE geselecteerd om in opdracht van de gemeenten de visie uit te werken. Zij is inmiddels enthousiast van start gegaan samen met Theo de Bruin van NL RNT die zij voor deze opdracht heeft aangetrokken. In het volgende nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân wordt uitgebreid op de waterrecreatievisie ingegaan. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Tiede Boorsma van de gemeente Kollumerland c.a. (tel.: ). Meer informatie over het bureau dat de offerte uitvoert:

11 NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws team netwerk noordoost BunDelt De krachten Samen werken aan een sterke regio Het Team Netwerk Noordoost is sinds 1 juni compleet. Vier bevlogen vrouwen zorgen vanuit het Streekhuis in Burgum voor de ondersteuning aan de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost staan. Samen met de gemeenten, de ondernemers en alle andere maatschappelijk betrokken partijen werken zij aan de toekomst van Noordoost Fryslân. n V O l G O N S N U O O K V I A E N

12 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 3 De koers voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân is vastgelegd in het Sociaal Economisch Masterplan (SEM). In dit visiedocument staat in welke richting de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân samen optrekken om de dreigende krimp en de weglekkende werkgelegenheid tegen te gaan. Zij hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. De gemeente Ferwerderadiel heeft besloten ook aan te haken. Agenda Netwerk Noordoost De visie uit het masterplan is vertaald in dertien ambitieprojecten en een groot aantal concrete projecten. Die zijn vastgelegd in de Agenda Netwerk Noordoost. Het is die Agenda die de komende jaren uitgevoerd moet worden. Het Team Netwerk Noordoost heeft als taak om de betrokken gemeenten en de provincie te ondersteunen bij de realisatie daarvan. Wij zorgen voor de coördinatie, bewaken de voortgang en de financiën en kijken waar we extra aandacht en middelen voor onze Agenda kunnen krijgen, legt programmacoördinator Trea Tamminga uit. Zij doet dat samen met communicatieadviseur Sylvia Bosma, adviseur financiën en subsidies Gerrie Visser en secretaresse Henriëtte Hoekstra. De projecten uit de Agenda zijn verdeeld over drie themagroepen. In deze themagroepen vindt de inhoudelijke aansturing plaats. Behalve bestuurders zijn hier ook diverse regionale partijen in vertegenwoordigd. Die regionale partijen zijn direct betrokken bij de projecten. Het gaat dan om vertegenwoordigers uit het onderwijs en van het MKB, de Kamer van Koophandel en Wetterskip Fryslân, maar bijvoorbeeld ook om de Ondernemersvereniging Noordoost Fryslân (ONOF) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Met elkaar Een belangrijke taak voor de komende maanden is de inbreng van regionale partijen om de Agenda verder in te vullen. Hun betrokkenheid is volgens de gemeenten en de provincie cruciaal om van de Agenda een succes te maken. Tamminga: Het is van essentieel belang om niet over elkaar, maar met elkaar te praten om op deze manier de realisatie van de Agenda en daarmee de toekomst voor Noordoost Fryslân tot een succes te maken. Inmiddels is het voor Tamminga en haar team wel duidelijk dat zij bij een bijzonder proces betrokken zijn. We zijn niet de enige regio die met krimp te maken heeft, maar onze aanpak van de problematiek is toch wel uniek. Het lef van de betrokken gemeenten en partijen om over de eigen grenzen heen te durven kijken oogst tot ver buiten Friesland bewondering. Ik krijg geregeld de vraag hoe het hier wel lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat heeft volgens haar alles te maken met het feit dat men er in Noordoost Fryslân van doordrongen is dat samenwerking de enige remedie is om het tij te keren. De uitdaging waar we voor staan is enorm, maar samen staan we sterk. Dat besef is er bij alle partijen. De missie van Netwerk Noordoost is vastgelegd in het volgende statement: in Netwerk Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân met elkaar aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Tamminga: Dat is de rode draad in ons werk. Het is geen eenvoudige opgave, maar de betrokkenheid van alle partijen om die missie waar te maken is groot. Profiel TREA TAMMINGA Programmacoördinator Netwerk Noordoost. GEBOREN 1 juni 1973 in Sibrandabuorren. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LOOPBAAN Zij studeerde regionale economie in Groningen en was onder andere directeur van Geveke Ontwikkeling. In maart is zij begonnen als programmacoördinator Netwerk Noordoost. HOBBY S lezen, het liefst non-fictie, en de kinderen. Voor meer informatie kijk op

13

14 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 5 GLB Jan Brandsma Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert per 1 januari Het stelsel van inkomenstoeslagen gaat op de schop met ingrijpende gevolgen voor de boeren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân met ruim duizend leden, pleit ervoor dat de leden goede vergoedingen krijgen voor groene diensten. Hiermee kunnen ze hun inkomen aanvullen. Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden Een gemiddeld agrarisch bedrijf ontvangt straks naar verwachting duizenden tot tienduizenden euro s minder aan directe inkomenstoeslagen. Het verlies aan inkomen kan deels gecompenseerd worden door als grondgebruikers maatschappelijke prestaties te leveren. Voor diensten zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dit door in collectief verband een overeenkomst te sluiten met de overheid. Daar gaat de vereniging NFW mee aan de slag. We doen mee aan een landelijke pilot om proefondervindelijk aan te tonen hoe wij als boerencollectief de doelen van het Europees Landbouwbeleid kunnen realiseren, zegt Jan Brandsma uit Kollumerzwaag, melkveehouder en penningmeester van de NFW. Hierover maken we afspraken met onze leden. Onze eigen schouwcommissie controleert deze afspraken vervolgens. Wij willen aantonen dat de overheid op ons kan vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij ons kan neerleggen. Zelfsturing en controle op afstand staan voor ons centraal. De NFW wil deze werkwijze laten certificeren en vervolgens ook inzetten om doelen dichter bij huis te realiseren, zoals van provincie, gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en zeker ook bewoners van het gebied. Daarvoor zijn we eind augustus een proces met vertegenwoordigers van deze organisaties gestart. Beheer en behoud landschap De landbouw in Noordoost Fryslân draagt sterk bij aan het beheer en behoud van het landschap en de natuur. We onderhouden bijvoorbeeld elzensingels, boomwallen en pingo s, leggen botanische weideranden aan en doen aan weidevogelbeheer. Wij vinden dat we voor deze groene diensten een goede vergoeding mogen ontvangen. Daar maken wij ons als vereniging sterk voor. De NFW heeft vorig jaar een hoge EU-landbouwfunctionaris en de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ontvangen voor werkbezoeken. Zij waren erg onder de indruk van de werkwijze en resultaten van het werk van de NFW en haar leden. Duidelijk is volgens Brandsma dat er spannende tijden aanbreken, omdat er veel onduidelijkheden zijn. De financiering van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat vanwege bezuinigingen onder druk. Bovendien levert het nieuwe, complexe GLB nog veel onzekerheden op. Wat is het GLB? Het doel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is agrarische ondernemers een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel tegen een redelijke prijs. Het Europese landbouwbeleid is in 1957 ingevoerd en al een aantal keer gewijzigd. De laatste hervorming van het GLB bestaat uit de afbouw van de inkomenssteun. Daarvoor in de plaats komen maatschappelijke diensten en doelgerichte betalingen.

15 IJzersterk in Noord Nederland Dokkum Heerenveen Leeuwarden Groningen Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) Fax (0519) Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) Fax (0513) Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) Fax (058) Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) Fax (050)

16 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 7 Regiomarketing Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân Op 1 oktober 2012 wordt de nieuwe regionale portal over wonen, werken en recreëren gelanceerd. Een overzichtelijke portal met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast de toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, activiteiten en nieuws op deze portal te vinden. Begin 2011 is de website live gegaan. Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ondernemers en bewoners gingen ook op zoeken naar informatie over Dwaande, maar dit werd niet aangeboden op de toeristische site. Netwerk Noordoost heeft sinds een aantal jaren ook een eigen website die informatie biedt over de projecten binnen de agenda netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost ligt het voor de hand om een gezamenlijke portal te realiseren. Een portal waar de websitebezoeker kan kiezen welke informatie hij of zij nodig heeft. Vanaf 1 oktober vinden ondernemers op informatie over economische projecten, Agenda Netwerk Noordoost, nieuws uit de regio en informatie over activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Voor de bewoners is er informatie te vinden over woningbouwlocaties, activiteiten in de regio, nieuws en op termijn waarschijnlijk ook het actuele huizenaanbod in de regio. De toerist kan op de site nog steeds

17 G L A S V E Z E L E N C O A X Noordoost-Fryslân heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij: Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerland levert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerk in o.a. Buitenpost en Burgum. Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij? Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar. Geert Hoogsteen Pier Prinslaan 21, Dokkum. Telefoon (0519)

18 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 9 terecht voor de belangrijkste toeristische informatie, een overzicht van de activiteiten, arrangementen en er is een kaart met alle routes en toeristische bedrijven opgenomen. De toeristische informatie wordt vertaald in het Duits en Engels, zodat ook de internationale toerist op dwaande.nl terecht kan voor toeristische informatie. De portal die op 1 oktober tijdens Kafee NOF in Burdaard wordt gelanceerd, is een mooie basis. De komende tijd zal deze basis verder uitgebreid worden. Het is niet de bedoeling om een zoveelste nieuwe website te realiseren, maar juist om bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen en zo gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid. BNR nieuwsradio vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale Het imago van Fryslân versterken onder ondernemend Nederland ; dat is het doel van de campagne Zaken doen met Fryslân, een initiatief van Fan Fryslân. Hier sluiten we in Noordoost Fryslân natuurlijk graag bij aan en daarom zijn we vanuit Dwaande de samenwerking aangegaan met Fan Fryslân. Centraal in de campagne van Fan Fryslân staat de samenwerking met BNR Nieuwsradio. In september en oktober wordt het BNR Nieuwsradio-programma Zakendoen met zes vrijdagen achter elkaar live uitgezonden vanuit een locatie in Fryslân. Rond elke live-uitzending wordt een feestelijke, regionale bijeenkomst inclusief lunch voor ondernemers georganiseerd. Op vrijdag 5 oktober vindt de uitzending plaats vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale in Dokkum. Aansluitend aan de reeks uitzendingen van BNR Nieuwsradio wordt er voor de Nederlandse zakenmarkt een weekend Fan Fryslân georganiseerd. Ondernemers uit heel Nederland komen in het weekend van 12, 13 en 14 oktober naar Fryslân. Op vrijdag 12 oktober volgen ze het slotdebat van BNR Nieuwsradio in Leeuwarden. Aansluitend kunnen ze zaterdag en zondag genieten (evt. met gezin) van diverse activiteiten in de regio. Noordoost Fryslân op RTL4 In juni en juli stond Noordoost Fryslân meerdere malen in de schijnwerpers op de Nederlandse televisie. De redactie van het RTL4-programma Enjoy Life maakte gedurende twee dagen opnames op diverse locaties in Noordoost Fryslân en was verrast door het mooie en veelzijdige aanbod aan activiteiten in deze regio. Bianca Waamelink van B&B BinnenInn BuitenUit heeft in samenwerking met Dwaande en een aantal ondernemers uit de regio een weekendtrip samengesteld voor de eerste aflevering. Fokko Hoeksma van Copini buitensport heeft in samenwerking met communicatiebureau ZieSa, Dwaande en een groep ondernemers een tweede weekendtrip samengesteld voor de tweede aflevering. Beide afleveringen werden driemaal uitgezonden op RTL4. De film is aan elkaar gemonteerd en wordt nu door deelnemende ondernemers en Dwaande als promotiemiddel ingezet. Het is een mooie film geworden die de parels van Noordoost Fryslân laat zien. Bovendien is dit een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers met elkaar dwaande zijn en elkaar versterken. Dat is waar Dwaande om draait. Met elkaar de regio op de kaart zetten en ondertussen ook je eigen bedrijf onder de aandacht brengen, aldus Diny Pestman, projectleider regiomarketing Dwaande.

19 Profiteer van de extra service van Van der Eems Nu direct online uw drukwerk bestellen vandereemsdirect.nl Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering offset drukwerk digitaal drukwerk warehousing dtp/opmaak afwerking Zien is geloven Sportief plezier voor iedereen Pitch&Putt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Pitch&Putt Golf is een moderne sport die overal ter wereld wordt gespeeld. Da s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! Pitch&Putt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen. Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje Pitch&Putt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfsuitje, familiedag of vrijgezellenfeest? Vanaf de zomer van 2012 heten we jullie van harte welkom op de baan. Pitch&Putt Golf Esonstad Skanserwei DV Anjum T: Kijk voor meer informatie over alle banen op

20 ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws NO 11 DwaanDe-game als VerBinDing tussen OnDernemers: Ontdek Noordoost fryslân met je eigen smartphone Wat is er nu mooier om als toerist in Noordoost Fryslân met je eigen smartphone op zoek te gaan naar allerlei leuke, uitdagende, nieuwsgierige, historische en culturele activiteiten. Niet door ze te bekijken op uw telefoon. Nee, de telefoon brengt u namelijk daadwerkelijk van A naar B en maakt van deze reis een waar avontuur. Spelenderwijs ontdekt u allerlei parels in Noordoost Fryslân. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook verenigingen of stichtingen. In elk geval bieden ze een bijzondere activiteit of bezienswaardigheid. Fokko Hoeksma, eigenaar van Copini Buitensport uit gemeente Kollumerland ontwikkelde dit unieke concept, de Dwaande-game. Fokko: Het is voor ondernemers een kans om op een unieke manier aan elkaar verbonden te worden en voor toeristen (of andere nieuwsgierigen) een avontuurlijke ontdekkingstocht. Verbinding door een game Fokko: Ik ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat de nieuwste smartphonetechnologieën heel veel mogelijkheden bieden om een toerist een onvergetelijke dag te laten beleven. Er zijn zoveel leuke dingen te zien en te beleven in regio Noordoost Fryslân. Ze zijn helaas vaak onvindbaar of te kleinschalig, waardoor ze niet tot hun recht komen. Op dit moment worstelen veel ondernemers en instellingen met de vraag hoe ze toeristen naar deze regio kunnen lokken. En nog belangrijker, hoe ze daarna ook bij hun komen. Onze Dwaande-game is het antwoord op deze vraag. Onbeperkte mogelijkheden voor een waar avontuur De toerist wordt op een eigentijdse en verrassende manier gekoppeld aan verschillende ondernemers uit de regio. Fokko: Je telefoon werkt daarbij als een digitale gids, maar dan op een interactieve en avontuurlijke manier. (Push)-berichten op de telefoon vertellen je waar je bent en waar de volgende locatie of aanwijzing zich bevindt. Je wordt rondgeleid door de omgeving en gekoppeld aan lokale bedrijven als musea, bezoekerscentra, horecagelegenheden, en verschillende activiteiten. Maar je wordt vooral rondgeleid langs de kleine, moeilijk vindbare initiatieven als kunstenaars, kaasboerderijen en workshops. De gebruiker kan bij aanmelding bepalen welke locaties hij of zij wil bezoeken, hoe lang de game mag duren en hoe hoog de kosten mogen zijn. Op deze manier kan een nieuwe game op maat worden gemaakt en zijn de mogelijkheden dus bijna onbeperkt. Op tv met de Dwaande-game Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit gameconcept op allerlei fronten in te zetten en om meer bekendheid te geven aan het initiatief. Onlangs is door het programma Weekendtrip van RTL4 een item gewijd aan regio Noordoost Fryslân. Fokko: Yka van der Veen en Trynke Havinga van communicatiebureau ZieSa hebben vorig jaar een kaartclub opgezet onder de vlag van regiopromotie Dwaande. De club bestaat inmiddels uit 20 enthousiaste ondernemers uit de regio. Ze verwijzen naar elkaar door middel van ansichtkaarten (lees er meer over op Een groot deel van deze ondernemers deed mee aan de RTL-uitzending. Onze gametechniek werd gebruikt om ze op een speelse manier aan elkaar te verbinden. Sanne, de presentatrice van het programma, ontdekte zo op speelse wijze welke schatten deze regio rijk is. De tv-opname laat zien hoe onze techniek toe te passen is. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan binnenkort op nl of op de website van Dwaande om het filmpje te bekijken. Er is goed te zien hoe je als ondernemer onderdeel uit kunt maken van dit gameconcept. De volgende stap is het doorontwikkelen van de game in al haar facetten naar een volwaardig en breed inzetbaar gameconcept voor jong en oud, met meerdere routes en mogelijkheden. Uiteindelijk hopen we dat diverse gameconcepten toegepast worden in meerdere regio s in Fryslân en in een later stadium in heel Nederland, aldus Fokko Hoeksma. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de game en de mogelijkheden voor u als ondernemer? Neem dan contact op via

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Vanuit de bijstand weer aan het werk

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Vanuit de bijstand weer aan het werk Ondernemend Noordoost Fryslân editie DANTUMADIEL NR 3, OKTOBER 2012 Vanuit de bijstand weer aan het werk n op bedrijfsbezoek n Extra sneltrein Groningen Leeuwarden steeds dichterbij n lichtpuntjes n Damwâld,

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten Sytske Raap Stelling 1 Krimp is een probleem Stelling 2 De aanpak van krimp kost veel geld Stelling 3 Gemeenten moeten regierol op zich nemen om burgers te bewegen

Nadere informatie

Financiële rapportage ANNO

Financiële rapportage ANNO Financiële rapportage ANNO 2012-2015 Eind 2011 hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten de MeerjarenPlanning ANNO (MJP) vastgesteld. In de MJP is vastgelegd welke bijdragen vanuit de 22,7 miljoen

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Inleiding In Noordoost Fryslan werken de zes gemeenten en de provincie al enkele jaren samen. Dit doen zij samen met diverse regionale partners

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Streekagenda Waddeneilanden

Streekagenda Waddeneilanden Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 10:59 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Streekagenda Waddeneilanden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Monnikeweg 2 Gerkesklooster. Monnikeweg 2 Gerkesklooster

Monnikeweg 2 Gerkesklooster. Monnikeweg 2 Gerkesklooster Monnikeweg 2 Gerkesklooster Monnikeweg 2 Gerkesklooster Nabij Gerkesklooster gelegen woonhuis (type woonboerderij) met eigen (jacht)haven (200m2) en open verbinding via de Stroobosser Trekvaart naar het

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

14 Comfortabele nieuwe woningen in Gouderak

14 Comfortabele nieuwe woningen in Gouderak 14 Comfortabele nieuwe woningen in Gouderak NieuwStaringh Comfortabel & uniek wonen in Gouderak NieuwStaringh, de ideale kans wanneer u op zoek bent naar een nieuwe woning in Gouderak 14 Nieuwe woningen

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

Strodekkerstraat 46 Zwolle. Strodekkerstraat 46 Zwolle

Strodekkerstraat 46 Zwolle. Strodekkerstraat 46 Zwolle Strodekkerstraat 46 Zwolle Strodekkerstraat 46 Zwolle Fraai uitgebouwde tussenwoning (studiowoning) met achterom in de Parkbuurt van Stadshagen. Dit is een ruim opgezette wijk (1997) met veel openbaar

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030. Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân!

Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030. Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân! Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030 Mei-inoar wurkje oan e takomst fan Noardeast Fryslân! MEI-INOAR WURKJE OAN E TAKOMST FAN NOARDEAST FRYSLAN! COLOFON VOORWOORD Februari 2011 Meer informatie Auke Piet

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Stationsweg 37 Ommen

Stationsweg 37 Ommen Voormalig (rolstoelvriendelijke) groepsaccommodatie Het Laarhuis TE KOOP 1.995.000,- k.k. Stationsweg 37 Ommen info@ Werken aan de Stationsweg Algemeen Namens de Stichting Imminkhoeve bieden wij de voormalige

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie Kenniscentrum Innovatie Samenwerken Delen Inspiratie Projectpartner ANNO II Dwaande ambassadeurs Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Nadere informatie

Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost

Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost Grien en Blau yn Noardeast Fryslan oplegnotitie colleges Netwerk Noordoost Bestemd voor: Colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel

Nadere informatie

Memerdastate 22 Hallum. Memerdastate 22 Hallum

Memerdastate 22 Hallum. Memerdastate 22 Hallum Memerdastate 22 Hallum Hallum Memerdastate 22 In de rustige nieuwbouwwijk Oer de Feart van Hallum gelegen helft van een dubbel woonhuis met twee aangebouwde bergingen. Deze woning staat op de buitenste

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost streekagenda voor Noordoost Fryslân oktober 2011 De ondergetekenden a. provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde Johannes Kramer, daartoe

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

De Wijk 12 Surhuisterveen. De Wijk 12 Surhuisterveen

De Wijk 12 Surhuisterveen. De Wijk 12 Surhuisterveen De Wijk 12 Surhuisterveen Surhuisterveen De Wijk 12 Vrijstaand woonhuis met vrijstaande garage en vrijstaande schuur. In rustige woonwijk van Surhuisterveen gelegen vrijstaand woonhuis met serre, vrijstaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

COLOFON. Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord

COLOFON. Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord 1 2 COLOFON Het eindrapport van het project: Traineeplekken in Noordoost-Friesland (WerkNOF) ONDERZOEK EN TEKST PUBLICATIE E. van der Wal, Kabelnoord VORMGEVING M.C. Reitsma, Kabelnoord OPDRACHTGEVER Kabelnoord

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Nunspeet, Kerkendriest 2

Nunspeet, Kerkendriest 2 V E R H U U R D O C U M E N T A T I E Nunspeet, Kerkendriest 2 F.A. Molijnlaan 28, Nunspeet Postbus 8, 8070 AA Nunspeet Telefoon: 0341 252 363 Fax: 0341 260 008 E-mail: info@vandeloosdrecht.nl Internet:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten.

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten. Beste aanwezigen, maar vooral beste collega s winkeliers, Ik ben Veerle van Schoenen Reyskens en wil jullie een praktijkgetuigenis brengen hoe wij omgaan met het nieuwe winkelen. We zijn sinds kort bezig

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien laat je zien Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl laat je zien Welkom. Laat je zien 02 03 Mariënbosch is een eigentijds woonzorgcentrum en onderdeel van Zorggroep

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 15 september 2016

Ingekomen stukken. Vergadering : 15 september 2016 Ingekomen stukken Vergadering : 15 september 2016 Agendapunt : 11 (C3) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Gerben

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie