Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp"

Transcriptie

1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012

2 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese Holtlant GC Leiderdorp tel: Plv. voorzitter: Mevrouw drs. G.A. (Greetje) Frankena Van Effendreef BM Leiderdorp tel: Penningmeester: De heer J.E.C. (Hans) van Arkel AA Dotterbloemkreek JB Leiderdorp tel: Secretaris: De heer drs. D. (Dick) Meiners Brugwacht DN Leiderdorp tel: Ledenwerving en regiozaken: De heer R. (Robin) van der Horst Van Lennepdreef NH Leiderdorp tel:

3 Colofon Van de Redactietafel Liberaal Leiderdorp is een uitgave van de VVD Afdeling Leiderdorp en verschijnt minimaal twee maal per jaar, ten dele onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur en ten dele onder die van de fractie (politieke zaken). Redactie: Dick Meiners (bestuur) Redactie adres: Brugwacht DN Leiderdorp tel Website: Lidmaatschap: De VVD is in Leiderdorp de grootste politieke partij en wil haar ledental verder uitbreiden. Indien u geïnteresseerden en/of sympathisanten kent die informatie over onze partij willen hebben en/of lid willen worden, dan kunt u deze personen naar een van de bestuursleden doorverwijzen. Giften/donaties voor: - reguliere activiteiten: bankrekening: verkiezingsfonds: bankrekening: College Tour? In 2007 keerde presentator Twan Huys terug uit de Verenigde Staten. Hij had daar acht jaar gewerkt als NOVA-correspondent. Tijdens de presidentsverkiezingen bezocht Twan townhall meetings, bijeenkomsten in sportzalen en gemeentehuizen waar burgers de mogelijkheid krijgen om de presidentskandidaten het vuur na aan de schenen te leggen met alledaagse vragen. Twan Huys haalde dit concept naar Nederland. Een zaal vol nieuwsgierige studenten, één topgast en één presentator: hij noemde het College Tour. Wat mij opvalt aan de uitzendingen op vrijdagavond is dat de gasten er zitten om wat ze zijn, en dat aan het eind van de uitzending veel duidelijk(er) is wie ze zijn en wat ze beweegt in het leven. Bij mij brengt het een betrekkelijk anonieme ster, zakenvrouw of sportfiguur veel dichter bij me dan wanneer ik zo iemand in functie volg. Ik begrijp doorgaans ook veel beter waarom zo'n persoon handelt zoals hij/zij doet. Daarbij neemt veelal mijn begrip en symphatie voor betrokkene toe. Ook zijn de uitspraken (vooral 'oneliners', die onthoud ik tenminste) erg leerzaam: zo verklaarde zanger Sting vrijdag 9 maart dat eigenlijk maar één gebod relevant is: "behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld en doe dat met gezond verstand". Hier hoeft niets aan te worden toegevoegd. Onze VVD heeft als speerpunt voor de periode het verkleinen van de afstand tussen burger en politiek. Dat is zelfs een van de redenen dat een vierde wethouder deel uitmaakt van het huidige College. Is het een idee om - in het kader van het verkleinen van de afstand tussen burger en politiek - een lokale 'College (van B&W) Tour' te organiseren, waarbij onze burgemeester en ieder van de vier wethouders de gelegenheid krijgt in een gesprek met een van onze lokale reporters aan het publiek te presenteren? Voor de Stadskrant worden interviews gehouden met raadsleden en een aantal burgemeesters uit de regio. Die interviews gaan vooral over inhoudelijke thema's. Daarnaast lijkt het mij aantrekkelijk dat betrokkenen zich via een lokale College Tour niet alleen inhoudelijk maar ook persoonlijk aan de nieuwsgierigheid van de burger blootstellen. Dick Meiners, secretaris VVD Leiderdorp

4

5 Convocaat Het afdelingsbestuur nodigt U, als lid of als donateur van de VVD afdeling Leiderdorp uit voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 25 april Plaats: Tijd: Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp uur Concept agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 november Vaststelling jaarrekening 2012 met toelichting 4. Benoeming leden kascommissie 5. Samenstelling bestuur 6. Benoeming vertegenwoordiger(s) t.b.v. landelijke ALV 7. Presentatie door burgemeester Laila Driessen: "Leiderdorp vanaf het dak van het nieuwe gemeentehuis bekeken" 8. Nieuws uit het college 9. Nieuws uit de fractie 10. Campagnenieuws 11. Nieuws uit de Kamercentrale 12. Rondvraag 13. Sluiting Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid voor een borrel. Toelichting bij agendapunt 5 (samenstelling bestuur). Mevrouw Greetje Frankena, de vice-voorzitter, heeft te kennen gegeven dat zij om reden van vooral werkgerelateerde zaken met directe ingang haar bestuursfunctie teruggeeft. Wij betreuren dat ten zeerste maar respecteren haar besluit. Wij zullen op gepaste wijze van haar afscheid nemen. 1. Voorzitter Jos Gerrese heeft twee termijnen van drie jaar volgemaakt en is daarmee volgens de regels niet meer herkiesbaar. Echter door de situatie ontstaan door het terugtreden van Greetje Frankena is de opvolging lastig geworden, zeker in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Om hieraan het hoofd te bieden heeft het bestuur (volgens het reglement) unaniem besloten om Jos Gerrese voor te dragen voor een derde termijn als voorzitter. Die termijn zal echter - op verzoek van Jos - eindigen direct na de gemeenteraadsverkiezingen in Om in de vacature van vice-voorzitter te voorzien stelt het bestuur voor om Hr. Frans Zonneveld te benoemen. Zijn CV kunt u elders in deze Liberaal vinden. Frans heeft een aantal bestuursvergaderingen meegelopen en is reeds geruime tijd lid van de VVD. 3. Het bestuur heeft tevens besloten om met het oog op de continuïteit en verjonging het bestuur met een positie uit te breiden. We hebben Niels Verwers bereid gevonden om deze positie te vervullen. Zijn CV staat ook in de Liberaal en ook hij loopt al enkele bestuursvergaderingen mee. Zijn focus zal zijn de ledenwerving. 4. De secretaris Dick Meiners heeft zijn eerste termijn volgemaakt en stelt zich voor een tweede termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de ALV van 25 april worden ingediend bij het bestuur/de secretaris (dus tot 18 april). Leden die niet in staat zijn zelf naar de ALV te komen kunnen zich per auto laten ophalen en thuisbrengen. U kunt daarvoor contact opnemen met Evelien Meijer, telefonisch: of per mail:

6 Van de Voorzitter. De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat ik op landelijk niveau de aansluiting met de VVD een beetje begin te missen. Bezuinigen om een structureel begrotingstekort te corrigeren met als motto dan zadelen we onze (klein)kinderen niet op met ons mismanagement heeft iets positiefs. Aan de andere kant zijn die (klein)kinderen vermoedelijk mans genoeg om daar zelf tegen die tijd mee om te gaan. Bovendien een paar jaar conjunctuurverbetering zal het plaatje ongetwijfeld ernstig verbeteren. Om echter in een paar jaar de gevolgen van diverse financiële debacles op te lossen met hier en daar een forse kaalslag, levert voor diezelfde nazaten ook niet een al te vrolijk plaatje op. Wat mij betreft komt er dus geen of een beperkte extra bezuinigingsronde. Ik ben daarbij in goed gezelschap van Frits Bolkestein en enkele prominenten van de sociale partners. Een Marshallplan aanpak zou mij persoonlijk meer aanspreken. Ik denk ook dat we op een verstandige manier en niet vanuit de defensie moeten gaan werken aan de hypotheeksituatie. Als u dit leest hebben we hopelijk de uitslag van het Catshuisoverleg en weten we of we nog een regering hebben en welke maatregelen er dit en komende jaren volgen. Ook in Leiderdorp moet bezuinigd worden. De straatverlichting blijft zoals die is. Lijkt mij prima en kan wellicht nog wel iets zuiniger. Vandalisme in Houtkamp en Bloemerd is zorgwekkend. Vernielingen en achtergelaten rommel vormen een flinke financiële en sociale schadepost. Ik begrijp dat je hier en daar struikelt over gebroken glas, naalden en condooms. Handhaven kost ook geld maar dan krijg je ook wat. Twee weken ijspret levert voor de nationale economie een schadepost op van 45 miljoen door medische interventies en verlies van arbeidstijd en onafgebroken gezeur over de Elfstedentocht. Leuk, maar.. Tijdens mijn reguliere bezoeken aan diverse netwerken in Leiderdorp zie ik tot mijn genoegen de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Prima! De VVD is daar ook steeds goed aanwezig evenals het CDA. De andere partijen vertonen zich daar sporadisch of niet. In mei aanstaande loopt mijn termijn als voorzitter af en na zes jaar ben ik formeel niet meer herkiesbaar. Hierover meer bij de agendatoelichting. De A4 tunnel is half gereed en verdient zich nu al terug door de lawine van snelheidsbekeuringen. Ik wens u een vrolijk voorjaar en een fraaie zomer. Ir. Jos Gerrese

7 Concept-verslag van de vergadering van de ALV van de VVD afdeling Leiderdorp op 16 november 2011 Aanwezig volgens de presentielijst: De dames: M. Breedveld, G. Frankena, E. Gerrese, C. Huijgen, E. Meijer, T. Meiners, I. van Schooten. De heren: H. Van Arkel, J. Gerrese, B. Hoenen, J. Hogenbirk, H. Huigen, W. Joosten, D. Meiners, B. Reidsma, J. Suijkerbuijk, C. Wassenaar, F. Zonneveld. 1. Opening en mededelingen Voorzitter Greetje Frankena opent de vergadering om uur. De voorzitter deelt mede dat de volgende zeven leden zich voor de vergadering hebben afgemeld: mw I. Frijlink, hr T. Bresters, hr H. Dorlandt, hr J. Gerrese, hr R. van der Horst, hr P. Muller, hr H. Zilverentant. 2. Verslag ALV van 11 april 2010 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 3. Vaststelling begroting 2012 met toelichting Penningmeester Hans van Arkel geeft een toelichting. Het is een 'voorzichtige' begroting. De advertentie-inkomsten nemen af. Kennelijk daalt het animo. De verkiezingsreserve bedraagt ruim 6.000,-. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 4. Nieuws uit het college Wethouder Kees Wassenaar wil drie punten toelichten: a Brede School Oude Dorp b Brede School West (Vronkenlaan) c Ringweg Oost De bouw van de Brede School Oude Dorp verloopt voorspoedig. De bouwvergunning heeft een onherroepelijk karakter. Voor De Brede School West is een ontwerp gemaakt met een positief advies van de direct betrokkenen/omwonenden. Een definitief advies is afhankelijk van de inrichting van de buitenruimte. Wanneer alles in één laag wordt gebouwd blijft er weinig buitenruimte over. Verkeerstechnisch is een brug nodig van ,-. Het aangepaste voorstel (incl. brug) komt december of januari in de Raad. Inzake de Ringweg Oost ziet de Provincie geen aanleiding Leiderdorp te verplichten mee te doen. Leiden moet de ringweg op eigen grondgebied aanleggen. Om aan bezwaren van bewoners tegemoet te komen overweegt Leiden een tunnel onder de Sumatrastraat. Leiden beoogt drie ringen, waarvan de Singel de binnenste is. De Provincie besluit over de Rijnlandroute. Terzijde van de Ringweg Oost merkt Kees Wassenaar op dat de Woningcorporatie Ymere betrokken is bij ontwikkelingen van het gebied bij het ROC. Omdat hier sprake is van een contract tussen private partijen is de gemeente niet direct betrokken. Cock Huigen vraagt wat gaat gebeuren met de Driemaster-lokatie: er zou daar niet meer worden gebouwd. Kees Wassenaar nuanceert dit: er gaat minder worden gebouwd en in dit geval slechts wat wordt gedragen door de omwonenden.

8 5. Nieuws uit de fractie Evelien brengt verslag uit van de begrotingsraad met algemene beschouwingen van vorige week. De begroting is sluitend, zij het dat enkele posten nog niet zijn verwerkt (septembercirculaire: ,-) of dat nog dekking moet worden gevonden (IVVP). De precariorechten zijn nog een vraag, evenals het tekort bij de Sociale Dienst. De aan het college meegegeven punten uit de Financiële Kadernota zijn goed vertaald in de begroting. De burgerparticipatie (speerpunt van de VVD) is in korte tijd goed neergezet. De parkeerproblematiek bij de Ommedijk is inmiddels opgelost. De gebiedsvisie van het gebied bij de Willem Alexanderlaan loopt nu succesvol. Er lopen nog enkele procedures tegen de gemeente, waaronder één WOB-procedure (dat is minder dan voorheen). De conclusie luidt dan ook dat al veel van de VVD-verkiezingspunten zijn uitgevoerd of in gang gezet. Jaarlijks worden prestatie-afspraken gemaakt met het College. Speerpunten voor de toekomst zijn de WMO en het Sportbeleid. Cock Huigen plaatst kanttekeningen bij de successen waar het de Heinsiuslaan (verkeersproblematiek) en Vliko (de HSL en de Willem Alexanderlaan zijn daarop aangepast terwijl Vliko nu Leiderdorp moet verlaten). Evelien Meijer geeft aan dat Vliko een regionale functie heeft. De Rijksoverheid wil ,- investeren in de modernisering en uitbreiding van Vliko. 6. Campagnenieuws Willem Joosten meldt dat de campagne voor de verkiezingen van 2014 start in Er is een permanent campagneteam dat streeft naar een budget van ,-. In de permanente campagne staan twee zaken centraal: a activiteiten (bijv. sport) b flyeren en stands Het gaat erom de mensen duidelijk te maken wat onze opvattingen zijn en hoe we de gesignaleerde problemen denken op te lossen. De VVD gaat de Leiderdorpse sportverkiezingen drie jaar sponsoren. 7. Nieuws uit de Kamercentrale Martine Breedveld koppelt terug. De Kamercentrale heeft tot doel afdelingen te ondersteunen en faciliteren en zonodig te assisteren bij het oplossen van problemen. Martine heeft een intervisieachtig model voorgesteld. Nu wordt met een soort buddies gewerkt. De 24 onder de KC vallende besturen worden bijeen geroepen om mensen te stimuleren. De agenda van de KC Zuid Holland Noord ziet er als volgt uit: - 8 december, uur: Stamppotmaaltijd met Jan Franssen (Alphen a/d Rijn) - 10 december, 9.00 uur: Partijraad - 14 april 2012, uur: Bestuurscontactdag (Zoetermeer) - 12 mei 2012, uur: Landelijke secretarissendag 8. Rondvraag Frans Zonneveld is bereid een bestuursfunctie te vervullen. 9. Sluiting Voorzitter mw Frankena dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur.

9 Het nieuwe gemeentehuis minder duur dan gepland! Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp is geopend op 24 maart Trots en voldoening zijn de belangrijkste gevoelens die leven bij de gemeentelijke organisatie en bij het projectteam dat de bouw heeft begeleid. De VVD is altijd erg kritisch geweest over het nieuwe gemeentehuis. Het had er niet hoeven komen en het budget was te hoog. Het nieuwe gemeentehuis is er nu en we kunnen er als fractie goed werken. We horen dat de medewerkers er tevreden over zijn en het is een feit dat het een van de meest duurzame gemeentehuizen in Nederland is. Dat is mooi want dat levert een goed imago op, en lagere kosten voor gebruik en onderhoud. Gebleken is ook dat het standpunt van de VVD ingenomen bij een aantal moties in 2008 en 2009 waarin werd aangegeven dat het budget minimaal te hoog was, correct was. Op aandringen van de VVD was er een raadswerkgroep ingesteld die het project zou volgen en die van de raad de opdracht heeft meegekregen om het budget en de planning in de gaten te houden. Uiteindelijk is er ruim overgehouden en is er op tijd gerealiseerd wat de bedoeling was. Leiderdorp heeft laten zien dat een dergelijk project te realiseren is binnen de planning en voor een bedrag ruim binnen het budget. Waarvan acte! Ino Cooijmans Rooster van aftreden van bestuur Benoemd herbenoemd aftredend Voorzitter: Jos Gerrese mei 2006 mei 2009 mei 2012 Plv. voorzitter: Greetje Frankena april 2010 mei 2012 Secretaris: Dick Meiners mei 2009 mei 2012 Penningmeester: Hans van Arkel april 2010 mei 2013 Lid, regiozaken, ledenwerving: Robin van der Horst mei 2007 april 2010 mei 2013

10 CURRICULUM VITAE Naam: Niels Verwers Adres: Buitenhoflaan 47 Postcode/woonplaats: 2353 MG LEIDERDORP Geboortedatum: 13 juni 1977 Geboorteplaats: Leidschendam Geslacht: Mannelijk Nationaliteit: Nederlandse Huwelijkse staat: Gehuwd VVD lid sinds: 14 december 2011 Werkervaring: jul heden nov jul 2009 Opleidingen: sep jul 2012 jun sep 2011 sep jun 2003 Universitair Facilitair Bedrijf (UFB), Universiteit Leiden: Manager Financiële Administratie & Administratieve Organisatie UFB: Hoofd Financiële Administratie Opleiding Administrateur Controller (HBO+) Opleiding SPD Bedrijfsadministratie (HBO) Nederlandse Taal- en Letterkunde (WO), (Rijks)Universiteit Leiden. Specialisatierichting Oudere letterkunde van de Nieuwe Tijd Nevenactiviteiten en bestuurservaring: okt heden Coördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) jan jun 2002 Onderzoekstage in diverse Londense bibliotheken sep aug 2000 EL CID/VademecumCommissie Organisatie introductieweek Universiteit Leiden sep sep 2003 sep jun 2003 Lidmaatschap Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus Lidmaatschap Studievereniging Nieuw Nederlands Peil Voorzitter Bestuur en Hobby s: Lezen, hardlopen, films Van de fractievoorzitter De eerste 80 dagen van onze nieuwe burgemeester, mevrouw Laila Driessen-Jansen, zitten er op. Van veel kanten in Leiderdorp hebben ons zeer positieve signalen bereikt. Laila is meteen zichtbaar aanwezig bij vele activiteiten en bijeenkomsten. Een zeer betrokken, energieke, enthousiaste en daadkrachtige indruk heeft zij al bij ons achtergelaten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met Laila voor Leiderdorp een goede keuze hebben gemaakt. En natuurlijk staat een burgemeester boven alle partijen, maar dat neemt niet weg dat we trots zijn dat het een VVD er is. Op onze komende ALV van 25 april as zal zij aanwezig zijn. Ik hoop dat onze leden in grote getale naar deze vergadering komen om met haar kennis te maken en vooral ook te horen hoe zij tegen Leiderdorp aankijkt.

11 Precies halverwege deze raadsperiode zitten we. Een goed moment om te kijken of we als VVDfractie nog op koers liggen. Onze speerpunten zijn en blijven: - een degelijk financieel beleid, met zo laag mogelijke lasten De OZB met maximaal de inflatiecorrectie laten stijgen. Een verdere verhoging zou alleen kunnen als echt! geen andere oplossing mogelijk is. - bouwen aan vertrouwen. Het vertrouwen van de inwoners als gemeente en als politiek terugwinnen. Vooral door het stimuleren van burgerparticipatie. Als fractie werken we hieraan door op alle mogelijke manieren open te staan en aanspreekbaar zijn voor inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers in Leiderdorp. Je laten zien en luisteren! En waar nodig en mogelijk actie ondernemen, vragen stellen aan het college of doorverwijzen. De burgerparticipatie is door het college weer op de rails gezet, denk alleen al aan de Brede scholen Oude Dorp en West. Aan de parkeerproblematiek rond De Ommedijk. De Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan. Voor ons als VVD ook heel belangrijk dat het college met tennisvereniging De Munnik tot overeenstemming is gekomen voor een vernieuwd tenniscomplex. Deze aanpak, hoe betrokkenen bij projecten betrekken, werkt. Het kan vast nog beter en daar zullen we de komende twee jaar als fractie en zeker onze wethouders krachtig op blijven inzetten. Weten we het nog: dat was ons belangrijkste argument om voor een vierde wethouder te besluiten. - verstandige keuzes maken, eveneens een speerpunt van ons. Lopende projecten eerst afmaken voordat we nieuwe opstarten. Maar ook goede keuzes rond de onvermijdelijke bezuinigingen die reeds over ons zijn gekomen en waarvan we weten dat er vanuit Den Haag nieuwe aan zullen komen. Een ander speerpunt waar keuzes maken belangrijk is en blijft de verkeersproblematiek in Leiderdorp. Het niet bestemmingsverkeer om Leiderdorp heen leiden. Nu het vorige college geen budget voor het IVVP [Integraal Verkeers- en Vervoerplan] heeft gereserveerd is voor ons van groot belang dat die maatregelen die snel effect kunnen hebben voor een zo groot mogelijke groep mensen en relatief weinig kosten prioriteit krijgen. Denk aan maatregelen als op de Hoogmadeseweg zijn gerealiseerd. En nu de tweede helft van deze raadsperiode. Vooruit kijken! Een eerste zorg is en blijft de financiële situatie van Leiderdorp. We hebben een aantal fikse tegenvallers over ons heen gekregen: in de OZB uit Terugvordering overheid van op het WWB Participatiebudget. En recent de NUON-reserve die door het vorige college 1 mln. te hoog ingeschat bleek te zijn. Als VVD zitten we er boven op. Met veel kennis van zaken in onze fractie weten wij keer op keer de discussie op juiste wijze aan te sturen en zeer actief mee te denken hoe steeds opnieuw dat voorgestane solide financieel beleid bewaakt kan worden. De Wmo [Wet maatschappelijke ondersteuning] kent nieuwe ontwikkelingen, o.a. het project van de Kanteling. Kort uitgelegd: de Wmo-compensatieplicht heeft zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger tot doel. Zorg zal in plaats van aanbodgericht nu vraaggericht op basis van iemands beperkingen ingevuld gaan worden. Zorgvuldig onderzoek naar individuele behoeften en omstandigheden zijn daartoe onontbeerlijk. Het gaat hierbij vooral om maatwerk en het uiteindelijke resultaat. In plaats van een wat vage Wmo-nota aan te nemen, hebben wij het college via een motie opgeroepen om 2012 als opbouwjaar te gebruiken, om samen met de diverse instellingen in Leiderdorp op goede wijze tot precieze invulling en uitwerking van het beleid te komen. Met de Wmo is veel geld gemoeid en als VVD denken wij actief mee. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt in plaats van betutteling bij zorg en welzijn. Het nieuwe Sportbeleid en een nieuwe Onderwijsvisie zijn onderwerpen waar wij momenteel druk mee zijn. Ook hier proberen wij als fractie via kaderstelling onze uitgangspunten op voorhand mee te geven aan het college. Veiligheid en handhavingsbeleid zijn en blijven eveneens onderwerpen die iedereen in Leiderdorp aangaan en die wij dus zeker niet uit het oog verliezen. Onze inzet en aandacht zal ook blijven uitgaan naar regionale aangelegenheden. Wij blijven als VVD inzetten op een zelfstandige gemeente, die voor een aantal uitvoerende taken met omliggende gemeenten samenwerkt. Servicepunt71 [dit samenwerkingsverband tussen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude], is begin dit jaar van start gegaan. Voor ons is en blijft bepalend dat een dergelijke samenwerking voordelen voor Leiderdorp oplevert [= kosten verlagen, kwaliteit verbeteren en elkaar sterker maken].

12 Vanuit Den Haag komen een aantal nieuwe taken op ons als gemeente af: Jeugdzorg, Werken naar vermogen en Begeleiding in de Wmo. Deze decentralisaties vergroten de noodzaak tot regionale samenwerking. De toekomst van Leiderdorp staat thans hoog op de politieke agenda van Leiderdorp. Onze nieuwe burgemeester stuurt dit project aan. Er staat nog niets concreets op papier, dus ik kan u nog niets terugkoppelen. Maar u kent onze uitgangspunten, deze hebben wij als VVD ook duidelijk vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Maar de wereld om ons heen staat niet stil, in de directe omgeving, en ook in Den Haag wordt al actief nagedacht over het kabinetsbeleid en/of VVD-beleid in de volgende regeringsperiode. Op een landelijke VVD-fractievoorzittersdag kreeg ik recent al een minimumnorm van inwoners per gemeente mee. We wachten het af. Als Leiderdorp zitten we in ieder geval ook niet stil. Een onderwerp waarover wij u goed zullen blijven informeren. Mijn conclusie is dat wij als VVD Leiderdorp goed op koers liggen! En beseft u wij doen dit niet alleen, wij blijven samen met onze coalitiepartners van D66 en GroenLinks het beleid in Leiderdorp vormgeven. De VVD-fractie van zeven raadsleden en sinds kort vier burgerraadsleden (Martine Breedveld is ons komen versterken) blijft zich zeer actief, intensief en gemotiveerd inzetten voor een Leiderdorp waar het fijn wonen en werken blijft. U kunt ons uiteraard altijd benaderen als er vragen of opmerkingen zijn. Elders in dit Liberaaltje treft u onze telefoonnummers en adressen aan. Evelien Meijer

13 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 VVD Afdeling Leiderdorp Vast te stellen in de vergadering van 25 april 2012 Bedragen in Euro Code Omschrijving begrotingsposten Realisatie Begroting Realisatie A. BATEN A.1. Reguliere bestuursactiviteiten A.1.1. Contributie aandeel afdeling A.1.2. Giften en donaties A.1.3. Advertentie-opbrengsten A.1.4. Rente A.1.5. Overige Totaal A A.2. Verkiezingsactiviteiten A.2.1. Giften en donaties A.2.2. Rente A.2.3. Overige Totaal A Totaal BATEN (Σ A.1. en A.2.) B. LASTEN B.1. Reguliere bestuursactiviteiten B.1.1. Ledenvergaderingen e.d B.1.2. Liberaal Leiderdorp/nieuwsbrieven B.1.3. Politiek Café VVD B.1.4. Vorming en scholing B.1.5. Overige Totaal B B.2. Verkiezingsactiviteiten B.2.1. Advertenties, drukwerk, zendtijd e.d B.2.2. PR materialen B.2.3. Extra ledenvergaderingen tbv verkiezingen B.2.4. Diversen, incl. verkiezingsprogramma Totaal B Totaal LASTEN (Σ B.1. en B.2.) C. RESULTAAT C.1. Reguliere bestuursactiviteiten (A.1. -/- B.1.) C.2. Verkiezingsactiviteiten (A.2. -/- B.2.) Totaal RESULTAAT (Σ C.1. en C.2.)

14 Balans Code Omschrijving posten A. Activa A.1. Liquide middelen - rekeningen penningmeester rekeningen Verkiezingsfonds A.2. Debiteuren A.3. Vooruitbetaalde kosten Totaal der activa B. Passiva B.1.A. Eigen vermogen (n-1) B.1.B. Bestemde reserve verkiezingsactiviteiten B.2. B.3. Crediteuren Resultaat (n): - reguliere bestuursactiviteiten verkiezingsactiviteiten lustrumviering Totaal der passiva Toelichting op financiele jaarverslag Geachte leden van de VVD afdeling Leiderdorp. Voor u ligt het financiële jaarverslag over 2011 van uw afdeling. In 2011 zijn de inkomsten van de reguliere bestuursactiviteiten voor een bedrag ad. 97 hoger uitgevallen dan begroot. De inkomsten ten behoeve van de verkiezingsactiviteiten zijn eveneens hoger uitgekomen dan begroot, voor een bedrag ad De lasten uit reguliere bestuursactiviteiten zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot, een verschil van 790. Het grootste voordeel is behaald bij de kosten van Liberaal Leiderdorp, te weten 534. De oorzaak is gelegen in het feit dat de kosten van het drukken achterwege zijn gebleven, zodat uiteindelijk de portokosten de enige last is bij deze post. De post overige ad. 320 bestaat uit de kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst, een afscheidsattentie voor een bestuurslid, incassokosten en bankkosten. De post PR materialen betreft de kosten van een banier ter zake van een evenement. Dit banier kan in de toekomst eveneens worden gebruikt bij Gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur stelt voor het positieve resultaat ad toe te voegen aan de Bestemde reserve verkiezingsactiviteiten. Indien uw vergadering hiermee instemt zal onderhavige reserve per 1 januari 2012 uit een bedrag van bestaan. Het eigen vermogen blijft hierdoor ongewijzigd en bedraagt 262. Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op 14 maart jl. heb ik een schrijven ontvangen van de landelijk penningmeester. Hij maakt hierin onder andere melding van het feit dat een aantal leden nog niet aan hun contributieverplichting over 2012 hebben voldaan. Met klem verzoek ik u na te gaan of u de contributie voor 2012 heeft overgemaakt. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat dit voor de aanvang voor het verenigingsjaar, in dit geval voor 1 januari 2012, dient te geschieden. De incassokosten die de landelijk penningmeester moet maken worden op onze afdeling verhaald. J.E.C. van Arkel Penningmeester.

15 Een vernieuwde milieustraat voor Leiderdorp In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is een voorstel aangenomen om de huidige milieustraat te gaan verbeteren tot een nieuw milieuplein. De Leiderdorpse milieustraat voldoet aan een grote behoefte. Zeker op de zaterdag is het een komen en gaan van auto s. Onder wakend oog van enkele medewerkers kan men van alles afgeven op de milieustraat. Oud papier, ijzer, groen- en tuinafval, verpakkingsplastic en chemisch afval, om maar een aantal voorbeelden te noemen wordt gestort in 18 containers. Alleen al in 2010 werd 70 ton aan verpakkingsplastic afgegeven. Deze hoeveelheid kan de sporthal De Bloemerd enige malen vullen. De milieustraat loopt echter vast in haar populariteit. Er is geen goede en veilige route rond de containers waardoor auto s en mensen door elkaar heen rijden en lopen. Het complex is niet overzichtelijk en dat belemmert ook het toezicht van de medewerkers. Dit geldt zeker op de doordeweekse dagen wanneer de activiteiten van de milieustraat en de gemeentewerf door elkaar heen lopen. Personenauto s en vrachtwagens van de gemeente rijden dan beide op hetzelfde kleine en niet overzichtelijke gebied. Daarom is besloten tot de aanleg van een ruim en verhoogd milieuplein met daarop ook het kantoortje van de medewerkers en het inleverpunt voor het chemisch afval. Vanaf dit plein kunnen de diverse soorten afval in de juiste container worden gestort. Op deze wijze kan er efficiënter worden afgestort. De medewerkers kunnen ook een beter toezicht houden. Een bijkomend voordeel zijn de grotere containers waarin gestort wordt. Deze grotere containers verminderen het aantal transportbewegingen om het afval af te voeren. Minder vervoersbewegingen zijn goed voor het milieu. Een nieuw milieuplein gaat circa 1,4 miljoen kosten. Dit is veel geld maar deze investering kan worden terugverdiend. Door een goed overzicht is minder toezicht nodig. Grotere containers besparen vervoerskosten en de Leiderdorper brengt zelf steeds meer afval gratis weg. Dit brengt het aantal afhaalbewegingen, denk aan grof vuil, aan huis terug. In vele gemeenten, zoals Leiden, moet men hiervoor betalen. Onbetaalbaar is de verbeterde veiligheid voor bezoekers aan de milieustraat en medewerkers van de gemeentewerf. Bob Reidsma Wij leveren standaard: Service Kwaliteit Vakkundig Advies Scherpe Aanbiedingen Gratis vervangend vervoer Autobedrijf Van Voorthuizen Weversbaan 22 Leiderdorp

LIBERAAL LEIDERDORP. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

LIBERAAL LEIDERDORP. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp LIBERAAL LEIDERDORP Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Facebook: www.facebook.com/vvdleiderdorp Twitter: @vvdleiderdorp Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer

Nadere informatie

LIBERAAL LEIDERDORP. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp. Nummer 2010/1, April 2010

LIBERAAL LEIDERDORP. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp. Nummer 2010/1, April 2010 LIBERAAL LEIDERDORP Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2010/1, April 2010 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Inhoudsopgave 1) Voorwoord 2) Balans 3) Staat van baten en lasten 4) Grondslagen voor waardering 5) Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016 Geachte heer/mevrouw, Haarlem, maart 2017 Hierbij doe ik u de jaarrekening 2016 van de Provinciale Afdeling CDA NoordHolland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht BALANS Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vorderingen Contributies nog niet betaald 530 - Schadeclaim - 58.491 Overige vorderingen - - 530 58.491 Liquide

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 1 nov december 2015

Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 1 nov december 2015 Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 1 nov 2014-31 december 2015 Deze eerste jaarrekening van de afdeling Gooise Meren bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de transacties die nog in 2014

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19:00 Inloop 19:30-20:25 Rondleiding door Wasserij van der Kleij 20.25-21:30 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 5. JAARVERGADERING EN LEDENVERGADERINGEN 5 Hoeven,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie