Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009"

Transcriptie

1 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede

2 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting opleiding-baan... 9 Samenvatting...10 Van Hall Larenstein Wageningen Respons...12 Respondenten...12 Huidige situatie...13 Aansluiting opleiding-baan...15 Samenvatting...15 Helicon opleidingen mbo Velp Respons...17 Respondenten...17 Huidige situatie...18 Aansluiting opleiding-baan...20 Samenvatting...21 Bijlage 1: Vragenlijst Alumnivereniging VVA Larenstein Pagina 2 van 27

3 Inleiding De alumnivereniging VVA Larenstein wil haar partners Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen mbo Velp en Agrojobs structureel faciliteren met een sturingsinstrument. Daarnaast wil de vereniging weten waar haar alumni blijven en te vinden zijn. In opdracht van de Vereniging van Alumni van Van Hall Larenstein heeft Aequor Services BV onderzoek verricht onder alumni van Van Hall Larenstein Velp 1 en Wageningen 2 en Helicon opleidingen mbo Velp 3 (voormalige Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School (MBCS). In de periode van 14 oktober tot 10 november 2009 hebben de alumni een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de online vragenlijst. Omdat van een deel van de alumni van Helicon opleidingen mbo Velp geen adres beschikbaar was, is bij een aantal personen de vragenlijst telefonisch afgenomen. De resultaten geven inzicht in de stappen die deelnemers en studenten zetten na hun diplomering. Lukt het om een baan te vinden? In welke sectoren zijn de alumni werkzaam? Of wordt er gekozen voor een vervolgopleiding? Hoe beoordelen alumni de aansluiting van hun opleiding op hun baan? Leeswijzer De voorliggende rapportage beschrijft de opbouw van de vragenlijst, waarna in afzonderlijke hoofdstukken de resultaten per vestiging worden weergegeven. In deze hoofdstukken wordt telkens ingegaan op de volgende aspecten: de respons, de respondenten, de huidige situatie van de alumni en de beoordeling van de aansluiting van de opleiding op een baan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. 1 Opleidingen: bos- en natuurbeheer, land- en watermanagement en tuin- en landschapsinrichting. 2 Opleidingen: bedrijfskunde en agribusiness, dier- en veehouderij, tuin- en akkerbouw, voedingsmiddelentechnologie, tropische landbouw en plattelandsvernieuwing. 3 Opleidingen: bos- en natuurbeheer (mbo 3 en 4) en land-, water- en milieubeheer (mbo 3 en 4). Pagina 3 van 27

4 Vragenlijst In de vragenlijst (zie bijlage 1) staan twee thema s centraal, namelijk de huidige werken/of opleidingssituatie van gediplomeerden en de aansluiting van de opleiding op de (eerste) baan. In de vragenlijst zijn drie criteriumvragen opgenomen om de respondenten de juiste vragen te laten invullen. De criteriumvragen hebben de functie van een filter. Hierdoor kan het aantal respondenten dat een vraag beantwoordt kleiner zijn dan het totaal aantal respondenten. In de eerste criteriumvraag wordt gevraagd of de respondent zijn 4 diploma heeft gehaald. De tweede criteriumvraag vraagt naar de huidige situatie van de gediplomeerde: is hij wel of niet werkzaam en/of volgt hij een vervolgopleiding? De vragen die volgen gaan over de huidige baan (welke sector, functie, soort aanstelling et cetera) of de vervolgopleiding (welke opleiding, welk niveau, reden et cetera). De derde criteriumvraag is of de respondent werkzaam is in de sector waarvoor hij is opgeleid. Alleen personen die werkzaam zijn in de sector die aansluit bij de gevolgde opleiding kunnen gericht vragen beantwoorden over de aansluiting van de opleiding op hun baan (zie figuur 1). Wanneer er bij een antwoord een percentage wordt vermeld, gaat het om het percentage van het absolute aantal personen dat die vraag heeft beantwoord. 4 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Overal waar 'hij' en 'zijn' staat, kan vanzelfsprekend ook 'zij' en 'haar' worden ingevuld. Pagina 4 van 27

5 Alumni 1 Diploma Geen diploma 2 Baan Vervolgopleiding Geen baan 3 Baan in sector waarvoor opgeleid Baan in andere sector waarvoor opgeleid Aansluiting opleiding - baan Einde vragenlijst Figuur 1: Stroomdiagram vragenlijst en criteriumvragen Pagina 5 van 27

6 Van Hall Larenstein Velp Respons De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is per verzonden aan 543 alumni van drie hbo-opleidingen van Van Hall Larenstein te Velp. Er bleken 116 adressen niet adresseerbaar. De netto-respons bedraagt 35,1 (zie figuur 2). In totaal vulden 150 alumni de vragenlijst (gedeeltelijk) in. Medewerking n=150 Geen medewerking n=2 Netto-respons 150/427=35,1 Uitnodigingen n=543 Onbekend/ geen reactie n=279 adres onjuist/ niet aangekomen n=116 Figuur 2: Responsdiagram Van Hall Larenstein Velp Respondenten Van het Van Hall Larenstein Velp zijn alumni van drie opleidingen benaderd (zie tabel 1). In de steekproef zijn van iedere opleiding ongeveer evenveel alumni die de vragenlijst hebben ingevuld. Respondenten Bos- en natuurbeheer 44 29,3 Land- en watermanagement 52 34,7 Tuin- en landschapsinrichting 54 36,0 Totaal ,0 Tabel 1: Gevolgde opleiding alumni Van Hall Larenstein Velp Twee derde van de alumni heeft de opleiding in een voltijdvariant gevolgd. De door de alumni gevolgde vooropleidingen zijn voornamelijk havo (38) en mbo (38,7). Van de alumni die voorheen een andere mbo-opleiding hebben gevolgd, geeft bijna driekwart aan dat het om een groene mbo-opleiding gaat. Bij de overige alumni betreft het voornamelijk een middelbare technische opleiding. Ongeveer 10 heeft eerst een hboopleiding gevolgd; een breed scala aan opleidingen wordt genoemd; naast groene Pagina 6 van 27

7 opleidingen worden ook hier technische opleidingen en kunst- en sociale opleidingen genoemd. Drie procent heeft, vóór de opleiding aan Van Hall Larenstein een (deel van een) opleiding gevolgd aan een universiteit. Ruim negentig procent van de alumni heeft zijn diploma gehaald. Daarbinnen hebben relatief gezien de meeste alumni (35,6) hun diploma in 2009 gehaald en in 2006 ruim 28 (zie figuur 3). 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 35,6 28,1 14,8 8,9 8,9 2,2 1,5 voor onbekend Figuur 3: Jaar van diplomering (n=135) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Ten aanzien van de huidige werksituatie geeft ongeveer 83 aan op dit moment een betaalde baan te hebben. Ongeveer 15 doet iets anders. Zij studeren door (9), zijn huisman of nog op zoek naar een baan (1,5). Op één alumnus na werken alle alumni in Nederland. Zij zijn voornamelijk werkzaam in de groene sector 5 (26), op het gebied van advies/consultancy (25) en op overheidsgebied (22) (zie figuur 4). Er zijn verschillen zichtbaar tussen de alumni van de verschillende opleidingen. Zo zijn de alumni van de opleiding bos- en natuurbeheer met name werkzaam in de sectoren advies/consultancy, de groene sector en bij de overheid. Alumni van land- en watermanagement werken veelal in de advies/consultancysector en de bouwsector. Vanuit tuin- en landschapsinrichting stromen de alumni vooral in, in de groene sector. 5 Onder de groene sector wordt het werken in de groene ruimte verstaan: hoveniers, bos- en natuurbeheer, groenvoorziening, land-, water en milieu. Geen vee- of plantenteelt. Pagina 7 van 27

8 Figuur 4: Werksectoren alumni Van Hall Larenstein Velp (n=112) De alumni zijn werkzaam bij een divers aantal bedrijven of organisaties binnen deze sectoren. Een derde werkt voor een adviesbureau, dertien procent bij een gemeente en twaalf procent bij een aannemersbedrijf (zie figuur 5). Gediplomeerden van de opleiding bos- en natuurbeheer werken voornamelijk bij het rijk, gediplomeerden in land- en watermanagement zijn met name werkzaam bij een adviesbureau en de alumni van tuinen landschapinrichting werken vooral bij gemeenten en ontwerpbureaus. Figuur 5: Organisaties of bedrijven (n=112) De functies die de alumni vervullen zijn divers. Bijna dertig procent heeft een advies-, staf- of beleidsfunctie, 17 werkt als calculator of werkvoorbereider en 14 is ontwerper of ontwikkelaar. Negentig procent werkt momenteel op hbo-niveau, het niveau waarvoor hij is opgeleid. De overige alumni werken op mbo-niveau (voornamelijk niveau 4) of op wo-niveau. Een groot deel van de alumni werkt in loondienst (88). Tien procent werkt als uitzend-, oproepkracht of is gedetacheerd. Bijna tweederde van de werkenden heeft op dit moment een vaste baan, een derde heeft een tijdelijke baan maar met uitzicht op een vaste aanstelling. Bijna tachtig procent werkt fulltime, twintig procent werkt parttime, variërend van twaalf tot 36 uur. De meeste parttime banen hebben een omvang van 32 Pagina 8 van 27

9 uur. Wat beloning betreft, geeft tweederde aan een bruto maandelijks inkomen te hebben tussen de en Twintig procent verdient minder dan dit en acht procent verdient meer. Zijn de alumni tevreden met hun huidige functie? Bijna 88 is tevreden met zijn of haar functie, waarvan 26 zelfs aangeeft zeer tevreden te zijn. Toch zijn er ook alumni (helemaal) niet tevreden met hun baan (6) of staan ze neutraal tegenover hun functie (6). Hoewel een grote meerderheid op dit moment tevreden is met hun huidige functie, geeft toch veertig procent aan de komende twee jaar van baan te willen veranderen. De redenen hiervoor zijn divers maar met name wordt genoemd dat men een beter passende baan zoekt of een baan die meer voldoening geeft. Van de alumni geeft 86 aan te werken in de sector waarvoor hij is opgeleid. Voor 58 van de alumni is de huidige baan ook hun eerste baan in de sector. De overige 42 heeft al één of meerdere banen na hun diplomering gehad. Daarvan is het voor ongeveer elf procent de tweede baan en voor tien procent al hun 3 e, 4 e of zelfs 5 e baan. Voor twintig procent van de alumni die in 2009 zijn gediplomeerd, is de huidige baan niet de eerste baan. Het lijkt erop dat na de diplomering vaak snel een baan gevonden wordt: 84 heeft binnen drie maanden een baan gevonden, 58 heeft zelfs een baan binnen één maand. Een relatief klein percentage, drie procent, heeft na een jaar nog steeds geen baan gevonden. De alumni hebben hun eerste baan via verschillende wegen gevonden; 27 heeft zijn of haar eerste baan te danken aan de plek waar ze stage gelopen hebben tijdens hun opleiding. Ook via via worden er veel banen gevonden. Alumni hebben ook op andere dan genoemde wijzen hun baan gevonden: open sollicitaties of een afstudeeropdracht hebben voor respectievelijk 6,3 en 2,8 tot een betrekking geleid (zie tabel 2). Aantal Via stage 26 27,1 Via een andere derde 15 15,6 Een vacature in de media 12 12,5 Via een bureau 12 12,5 Gevraagd door een bedrijf 6 6,2 Via de opleiding 3 3,1 Anders, namelijk 22 22,9 Totaal ,0 Tabel 2: Kanalen waarlangs een baan gevonden is Niet alle alumni zijn na afronding van hun opleiding aan het werk gegaan. Ongeveer 17 van de alumni volgt op dit moment een vol- of deeltijdopleiding. Voor bijna 7 geldt, dat de alumnus een baan combineert met een opleiding en voor ongeveer 10 dat de alumnus alleen een opleiding volgt. Twaalf procent volgt een voltijd opleiding. Een kwart van de vervolgopleidingen is een hbo-opleiding en 65 een opleiding aan een universiteit. Een enkeling volgt een opleiding op mbo-niveau. (Master)Opleidingen die gevolgd worden, zijn geo-engineering en landschapsgeschiedenis. De alumni hebben met name gekozen voor een vervolgopleiding vanuit hun interesse. Bij een kwart van de alumni is de keuze voor een vervolgopleiding (mede) gebaseerd op een grotere kans op een (andere) baan. Aansluiting opleiding-baan Hoe beoordelen alumni, die in de sector werken waarvoor ze opgeleid zijn, de aansluiting van hun opleiding op die (eerste) baan? Op een schaal van één tot vijf (slecht tot zeer Pagina 9 van 27

10 goed) geven de alumni gemiddeld een 3,5. Dit betekent dat de aansluiting beoordeeld wordt tussen voldoende en goed in. Slechts een klein aantal (8,3) beoordeelt de aansluiting als negatief (slecht matig, zie tabel 3). Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 2,1 6,2 38,5 43,8 9,4 3,5 Vakinhoudelijke kennis 4,2 14,6 40,6 35,4 5,2 3,2 uit de opleiding Algemene kennis uit de 2,1 3,1 37,5 50,0 7,3 3,6 opleiding Vakinhoudelijke 2,1 11,5 45,8 35,4 5,2 3,3 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 1,0 8,3 35,4 47,9 7,3 3,5 uit de opleiding Tabel 3: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=96) In overeenstemming met het algemene oordeel over de aansluiting van de opleiding op een baan beoordelen de alumni de kennis en vaardigheden ook tussen voldoende en goed in. Opvallend is dat de alumni de aansluiting van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op hun baan iets minder goed beoordelen dan de algemene kennis en vaardigheden. Bijna 20 geeft aan de aansluiting van vakinhoudelijk kennis op hun baan matig tot slecht te vinden. Gemiddeld gezien vonden de alumni de opleiding een goede basis om de arbeidsmarkt mee te betreden (3,96, n=96). Ongeveer 40 geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing. Specifiek heeft men behoefte aan verdieping van het vakgebied. Voorbeelden van andere thema s waarop extra scholing wordt gewenst, zijn bedrijfskundige zaken, leidinggeven, beleid, procesmanagement en lesgeven. Verdieping van het vakgebied 40,3 Verbreding van het vakgebied 17,7 Uitbreiding van kennis buiten het eigen vakgebied 17,7 Actualiseren van kennis 6,5 Anders 17,7 Totaal 100,0 Tabel 4: Scholingsbehoefte (n=62) Sinds het verlaten van de opleiding heeft 92 geen opleiding (langer dan 5 maanden) meer gevolgd. Samenvatting 150 alumni van Van Hall Larenstein Velp hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; Een ruime meerderheid (83) heeft momenteel een betaalde baan; 17 volgt (daarnaast) een opleiding; Men is overwegend werkzaam in de groene sector, op het gebied van advies/consultancy en de overheidssector, veelal bij adviesbureaus en gemeenten; Bijna alle alumni werken op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid; Pagina 10 van 27

11 Bijna 90 van de werkende alumni, werkt in de sector waarvoor hij is opgeleid; het behoud voor de groene sector is hoog; Een gedeelte daarvan verdient minder dan bruto per maand; Hoewel bijna 90 aangeeft tevreden te zijn met zijn huidige baan wil 40 de komende twee jaren van baan veranderen; Meer dan de helft van de werkende alumni vond zijn baan, in de sector waarvoor opgeleid, binnen een maand na diplomering; De aansluiting van de opleiding op de baan wordt beoordeeld tussen voldoende en goed. Daarbinnen wordt de vakinhoudelijke aansluiting iets minder goed gevonden; Ongeveer 40 geeft dan ook aan behoefte te hebben aan extra scholing op dit gebied; De opleidingen worden gezien als een goede basis om de arbeidsmarkt mee te betreden. Pagina 11 van 27

12 Van Hall Larenstein Wageningen Respons De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is per verzonden aan 256 alumni van zes hbo-opleidingen van Van Hall Larenstein te Wageningen. Er bleken 71 adressen niet adresseerbaar. De netto-respons bedraagt 32,9 (zie figuur 6). In totaal vulden 61 alumni de vragenlijst (gedeeltelijk) in. Medewerking n=61 Geen medewerking n=1 Netto-respons 61/185=32,9 Uitnodigingen n=256 Onbekend/ geen reactie n=123 adres onjuist/ niet aangekomen n=71 Figuur 6: Responsdiagram Van Hall Larenstein Wageningen Respondenten De vragenlijst is door een klein absoluut aantal respondenten ingevuld. Bijna de helft van respondenten in de steekproef, zijn alumni van de opleiding dier- en veehouderij. Respondenten Bedrijfskunde en agribusiness 6 13,0 Dier- en veehouderij 22 47,8 Tuin- en akkerbouw 2 4,3 Voedingsmiddelentechnologie 5 10,9 Tropische landbouw 7 15,2 Plattelandsvernieuwing 4 8,7 Totaal Tabel 5: Gevolgde opleiding alumni Van Hall Larenstein Wageningen De vooropleidingen die de alumni hebben gevolgd, zijn met name havo (46,5) en een andere (groene) mbo-opleiding (25,6) zoals laboratoriumtechniek of veehouderij. Van de alumni heeft nagenoeg iedereen, namelijk 98, de voltijdvariant van de opleiding gevolgd. Van de respondenten die een opleiding hebben gevolgd bij Van Hall Larenstein Pagina 12 van 27

13 in Wageningen, heeft 83,3 het diploma gehaald. Daarvan heeft bijna 30 het diploma in 2008 gehaald. Zo n elf procent heeft het diploma zeer recent gehaald; in Figuur 7: Jaar van diplomering (n=35) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Driekwart van de alumni heeft een betaalde baan. Twee personen zitten zonder baan. De overige alumni zijn momenteel bezig met een studie. Van de werkende alumni is ruim 80 in Nederland werkzaam en een vijfde in het buitenland (China, Spanje, Zambia en Zuid-Afrika). De sectoren waarin de alumni aan het werk zijn, zijn erg gevarieerd (zie figuur 8). Iets meer dan 20 van de alumni is werkzaam op het gebied van advies/consultancy, gevolgd door de financiële sector (15) Agrarisch (veeteelt, plantenteelt) Advies/consultancy Financieel Food Groene sector Handel Horeca/Recreatie/Reizen ICT/automatisering Overheid Techniek Figuur 8: Werksector alumni Van Hall Larenstein Wageningen (n=27) Pagina 13 van 27

14 Binnen de verschillende sectoren werkt een vijfde van de alumni bij een productiebedrijf. Ongeveer zeven procent werkt bij een gemeente of in de voedingsindustrie. Iets meer dan de helft werkt bij een ander soort bedrijf of organisatie (zie figuur 9). Genoemd worden accountantskantoren en retailbedrijven maar ook een woningbouwcorporatie en een communicatiebureau. 51,9 7,4 3,7 3,7 3,7 7,4 22,2 Gemeente Adviesbureau Vereniging of stichting Bank en verzekering Voedingsindustrie Productiebedrijf Anders Figuur 9: Organisaties of bedrijven (n=27) Functies die de alumni bekleden lopen sterk uiteen. Ongeveer 19 heeft een commerciële functie, elf procent een administratieve/secretariële functie en nog eens elf procent vervult een positie in de directie of het management van het bedrijf/de organisatie. Ongeveer 70 van de alumni is werkzaam op hbo-niveau, het niveau van de opleiding. Ongeveer 20 werkt op een lager niveau dan het opleidingsniveau, namelijk op mboniveau 4. Bijna iedereen werkt fulltime (89). De alumni die parttime werken, werken minimaal 30 uur per week. De meeste alumni (82) zijn in loondienst bij hun werkgever. Zeven procent werkt op uitzend- of detacheringbasis en nog eens zeven procent is zelfstandig ondernemer. Iets meer dan de helft heeft op dit moment een vaste aanstelling, voor een derde ligt dit besloten in de toekomst. Qua inkomen geeft de helft van de alumni aan tussen de en bruto per maand te verdienen. Ongeveer 40 zit onder deze categorie, waarvan een deel aangegeven heeft op mbo-niveau 3 of 4 te werken. Vier procent verdient meer. Tweederde van de alumni is momenteel tevreden (46) tot zeer tevreden (19) met zijn huidige baan. Een klein derde deel staat neutraal tegenover de baan. Bijna 40 geeft aan (toch) te overwegen om de komende twee jaar een andere baan te zoeken. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn een beter passende baan of op zoek naar meer voldoening in het werk. Van de alumni geeft exact de helft (=13 alumni) aan opgeleid te zijn voor de sector waarin hij nu werkzaam is. In bijna alle gevallen is de huidige baan de eerste baan (92). Binnen 3 maanden na diplomering had 92 een baan in de sector waarvoor hij is opgeleid. In de helft van de gevallen heeft de stage ertoe geleid dat de alumnus aan het werk kon. Pagina 14 van 27

15 Naast de alumni die na het behalen van hun diploma de arbeidsmarkt zijn opgegaan, zijn er ook alumni die gekozen hebben voor een vervolgopleiding of een combinatie van werken en leren. Bijna 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding (n=34). Achttien procent volgt een voltijdse opleiding en twintig procent een deeltijdopleiding. De opleidingen die gevolgd worden zijn van verschillende niveaus. Bijna de helft is doorgestroomd naar het wetenschappelijk onderwijs. Verschillende alumni hebben gekozen voor een andere hbo-opleiding en een aantal volgt een opleiding op mbo-niveau. Voorbeelden van opleidingen die genoemd worden, zijn diergeneeskunde, bedrijfsadministratie en boekhouden en accountancy. Een derde van de alumni die nog een opleiding volgt, heeft hiervoor gekozen om meer kans op een baan te hebben. Maar ook extra kennis en verdieping van het beroep worden genoemd als reden om door te studeren. Aansluiting opleiding-baan Gemiddeld gezien beoordelen de alumni die werken in de sector waarvoor zij zijn opgeleid, de algemene aansluiting van de gevolgde opleiding op hun eerste baan als voldoende (3,1). Ten aanzien van een aantal specifieke aspecten valt op dat de vakinhoudelijke aspecten gemiddeld beoordeeld worden tussen matig en voldoende en dat de algemene aspecten tussen voldoende en goed worden geschaald. Er is niemand die de aansluiting als slecht beoordeelt. Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 0 30,8 46,2 7,7 15,4 3,1 Vakinhoudelijke kennis uit 0 61,5 30,8 0 7,7 2,5 de opleiding Algemene kennis uit de 0 23,1 46,2 23,1 7,7 3,2 opleiding Vakinhoudelijke 0 46,2 38,5 7,7 7,7 2,8 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 0 7,7 53,8 23,1 15,4 3,5 uit de opleiding Tabel 6: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=13) De alumni vonden gemiddeld dat de opleiding voldoende basis (3,2) heeft gelegd om te starten op de arbeidsmarkt. Iets meer dan de helft geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing. Daarbij wordt voornamelijk naar verdieping van het vakgebied gezocht. Samenvatting Hoewel de respons van de alumni van Van Hall Wageningen goed was, is het absolute aantal respondenten niet groot. Omdat dit aantal gedurende de vragenlijst nog afneemt, is het moeilijk om valide uitspraken over de resultaten te doen. Ook het kleine aantal respondenten per opleiding maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over de afzonderlijke groepen alumni. Het is mogelijk dat de resultaten hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Pagina 15 van 27

16 61 alumni van Van Hall Wageningen hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; Driekwart van de alumni heeft momenteel een betaalde baan; 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding; Zowel de sectoren als typen bedrijven en organisaties waar de alumni werkzaam zijn, zijn zeer divers; Ongeveer 70 is werkzaam op het niveau van de opleiding; De helft van de alumni is werkzaam in de sector waarvoor hij is opgeleid; 40 verdient minder dan bruto per maand; Tweederde van de alumni is momenteel (zeer) tevreden met zijn huidige baan; Bijna alle alumni vonden hun baan, in de sector waarvoor opgeleid, binnen een maand na diplomering; De aansluiting van de opleiding op de baan wordt als voldoende beoordeeld, daarbinnen worden vakinhoudelijk kennis en vaardigheden als minder sterke component genoemd; Er is bij meer dan de helft van de alumni behoefte aan extra scholing: verdieping van het vakgebied; Volgens de alumni hebben de opleidingen voldoende basis gelegd om te starten op de arbeidsmarkt. Pagina 16 van 27

17 Helicon opleidingen mbo Velp Respons Er zijn 98 uitnodigingen per verstuurd naar alumni van Helicon opleidingen mbo Velp. Daarvan waren negen uitnodigingen niet adresseerbaar. In totaal hebben 22 alumni de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Een netto-respons van 24,7. Omdat niet van alle alumni een adres bekend was, zijn nog eens 52 alumni telefonisch benaderd. Hiervan is bij 34 alumni de vragenlijst telefonisch afgenomen. Voor deze rapportage zijn de antwoorden van beide groepen samengevoegd. Medewerking n=22 n=34 Uitnodigingen n=98 n=52 Geen medewerking n=1 n=3 (+2 buiten doelgroep) Onbekend/ geen reactie n=66 n=9 Netto-respons 22/89=24,7 34/48=70,8 adres/ telefoonnummer onjuist/ niet aangekomen n=9 n=4 Rood = per Groen = telefonisch Figuur 10: Responsdiagram Helicon opleidingen mbo Velp Respondenten De respondenten van mbo Velp zijn overwegend alumni die een opleiding op mbo-niveau 4 hebben gevolgd. Twee derde van de respondenten heeft de opleiding bos- en natuurbeheer gevolgd (zie tabel 7). Respondenten Bos- en natuurbeheer, niveau 3 2 3,8 Bos- en natuurbeheer, niveau ,4 Land, water en milieubeheer, niveau 3 2 3,8 Land, water en milieubeheer, niveau ,9 Totaal ,0 Tabel 7: Gevolgde opleiding alumni Helicon opleidingen mbo Velp Pagina 17 van 27

18 De alumni van Helicon opleidingen mbo te Velp hebben allemaal de voltijdvariant van de opleiding gevolgd. Het merendeel (80) heeft een vmbo of mavo vooropleiding gevolgd. De overige alumni zijn ingestroomd na het havo of een andere opleiding van Helicon Velp. Bijna alle deelnemers hebben hun diploma behaald (98) tussen 2005 en Ruim driekwart van de gediplomeerden heeft zijn diploma het afgelopen jaar gehaald: in 2009 (zie figuur 11). Figuur 11: Jaar van diplomering (n=52) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Voor 39 van de alumni geldt, dat zij een betaalde baan hebben. Echter, een groot aantal alumni (45) geeft aan iets anders te doen. Bijna 30 heeft gekozen voor een vervolgstudie en acht procent zit zonder werk. Daarnaast geeft zes procent aan gekozen te hebben voor een algemeen oriëntatiejaar of een reis. Baan (betaald) Baan (onbetaald) Momenteel geen baan, wel baan na diplomering gehad Algemeen orientatiejaar/ reizen Anders Figuur 12: Omschrijving huidige situatie (n=52) Pagina 18 van 27

19 Bijna alle alumni zijn werkzaam in Nederland (92). De overige alumni hebben werk gevonden in Portugal of Duitsland. De sectoren waar de alumni werkzaam zijn, zijn divers (zie figuur 13). Meer dan de helft (56) is werkzaam in de groene sector Advies/consultancy 4 Bouw 8 Groene sector 8 Handel ICT/automatisering Overheid Techniek 56 Transport/logistiek Figuur 13: Werksectoren alumni Helicon opleidingen mbo Velp (n=25) De alumni zijn werkzaam in veel verschillende sectoren en in even zoveel verschillende soorten bedrijven en organisaties (zie figuur 14). Rijk Provincie Gemeente Recreatieschap Waterschap Adviesbureau Ontwerpbureau Aannemersbedrijf Vereniging of stichting Productiebedrijf Anders Figuur 14: Organisaties of bedrijven (n=25) De functies die de alumni vervullen zijn sterk uiteenlopend; daarbinnen vervullen de alumni relatief vaak een technische functie bij het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken. Alle alumni die momenteel werkzaam zijn, hebben een baan op mbo-niveau. Zestig procent werkt op mbo-niveau 4 en dertig procent op mbo-niveau 3. Bijna driekwart werkt fulltime, de overige alumni werken tussen de twintig en 32 uur per week. Iets meer dan tweederde werkt in loondienst. Een kwart van de alumni heeft op dit moment een vaste baan. Vijftig procent heeft nu een tijdelijke baan maar met het vooruitzicht op een vaste Pagina 19 van 27

20 betrekking. Voor een kwart is het nog niet zeker of hun betrekking wordt omgezet in een vaste aanstelling. Driekwart van de alumni verdient maandelijks tussen de en bruto. Twaalf procent zit hieronder en nog eens twaalf procent verdient meer, namelijk tussen de en Meer dan 70 is momenteel tevreden met zijn huidige baan, waarvan 40 aangeeft zeer tevreden te zijn. Er zijn geen alumni ontevreden met hun baan, wel geeft bijna 30 aan neutraal tegenover zijn of haar huidige functie te staan. Toch zijn er ook alumni die overwegen om de komende twee jaar van baan te veranderen; 36 overweegt dit en zoekt daarbij naar een beter passende baan of een baan die meer voldoening geeft. Tweederde van de alumni is werkzaam in een sector waarvoor hij of zij is opgeleid (n=16). Voor tachtig procent van deze alumni is de huidige baan de eerste baan. Alle alumni hebben binnen een half jaar na diplomering een baan gevonden. Daarvan geeft 70 zelfs aan binnen een maand na het afronden van de opleiding al een baan te hebben. De banen werden voornamelijk via stage en of een vacature in de media (beiden 37,5) gevonden. Naast de alumni die na het behalen van hun diploma de arbeidsmarkt zijn opgegaan, zijn er ook alumni die gekozen hebben voor een vervolgopleiding of een combinatie van werken en leren. Bijna 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding. Iets meer dan 30 volgt een voltijdse opleiding en bijna acht procent een deeltijdopleiding. De opleidingen die gevolgd worden, zijn van verschillende niveaus. Een meerderheid van 85 is doorgestroomd naar een hbo-opleiding, vijftien procent volgt een opleiding op mboniveau 4. Voorbeelden van opleidingen die genoemd worden, zijn bouwkunde, civiele techniek, bos- en natuurbeheer en land- en watermanagement. Voor 45 van de alumni ligt de reden voor een vervolgopleiding in het creëren van een betere kans op een baan. Maar ook het hebben van een andere interesse en het uitbreiden van kennis worden genoemd. Aansluiting opleiding-baan Hoe hebben alumni die nu een baan hebben in de sector waarvoor zij zijn opgeleid de aansluiting van de opleiding op die baan ervaren? De alumni beoordelen de algemene aansluiting van de opleiding op hun eerste baan in de sector gemiddeld als voldoende. In tabel 8 is de beoordeling van de aansluiting van verschillende kennis en vaardigheden opgenomen. Ook bij deze afzonderlijke aspecten beoordelen de alumni de aansluiting gemiddeld met een voldoende. Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 0 12,5 75,0 12,5 0 3,0 Vakinhoudelijke kennis uit ,8 31,2 0 3,1 de opleiding Algemene kennis uit de 0 18,8 56,2 25,0 0 3,1 opleiding Vakinhoudelijke 6,2 18,8 43,8 31,2 0 3,0 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 0 12,5 62,5 25,0 0 3,1 uit de opleiding Tabel 8: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=16) Pagina 20 van 27

21 Hoewel gemiddeld gezien de aansluiting als voldoende is beoordeeld, wordt de opleiding wel als goede (3,87) basis gezien om op de arbeidsmarkt mee te starten. Een meerderheid (56) geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing, met name om zich verder te verdiepen in het vakgebied. Samenvatting Hoewel de respons van de alumni van Helicon opleidingen MBO Velp redelijk was, is het absolute aantal respondenten niet groot. Omdat dit aantal gedurende de vragenlijst nog afneemt, is het moeilijk om valide uitspraken over de resultaten te doen. Ook het kleine aantal respondenten per opleiding maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over die afzonderlijke groepen alumni. Het is mogelijk dat de resultaten hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. 56 respondenten hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; 40 van de alumni heeft momenteel een betaalde baan; 40 volgt (naast een baan) een vervolgopleiding; De alumni zijn hoofdzakelijk werkzaam in de groene sector bij uiteenlopende soorten bedrijven en organisaties; Alle alumni werken op mbo-niveau; Tweederde van de alumni werkt in de sector waarvoor hij is opgeleid; Driekwart van de alumni verdient maandelijks tussen de en bruto; Ruim 70 van de alumni is tevreden met de huidige baan, bijna 40 overweegt wel om de komende twee jaren van baan te veranderen; Binnen een half jaar hadden alle alumni die werken in de sector waarvoor opgeleid, een baan; De aansluiting van de opleiding op de baan beoordelen de alumni als voldoende ; Iets meer dan de helft van de alumni geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing; De opleiding wordt een goede basis genoemd om op de arbeidsmarkt mee te starten. Pagina 21 van 27

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Aanbod van arbeid 2012

Aanbod van arbeid 2012 Bijlage B: Tabellen Auteurs Jan Dirk Vlasblom Edith Josten Marian de Voogd-Hamelink Bijlage B. Tabellen In deze bijlage zijn diverse tabellen opgenomen behorende bij het SCP-rapport Aanbod van Arbeid 2012

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA Fact Sheet ROA-F-2011/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus 616 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA Fact Sheet ROA-F-2011/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre for Education

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

UA IP testversie vragenlijst alumni

UA IP testversie vragenlijst alumni pagina 1 van 17 UA IP testversie vragenlijst alumni There are 40 questions in this survey Arbeidsmarkt algemeen 1 Wat is uw huidige situatie? * Ik werk. Ik werk én ik volg een opleiding Ik werk niet. Ik

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie