...ambities voor de toekomst...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...ambities voor de toekomst..."

Transcriptie

1 Schoolgids ambities voor de toekomst...

2 Contact Rode Kruisstraat KN Amsterdam Tel website: 2 Waterlant College IJdoorn

3 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Waterlant College IJdoorn Inmiddels zijn we van de laagbouw op de Rode Kruisstraat 14 verhuisd naar de hoogbouw, het voormalige gebouw van ROC TOP. We zullen hier 2 schooljaren verblijven tot de aanvang schooljaar Dan gaan we het nieuwe gebouw dat op de plaats zal komen van de laagbouw, in gebruik nemen. Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze school. Daarnaast willen we in deze schoolgids natuurlijk vooral veel informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op school. gegevens nodig. Op de website kunt u binnenkort onder Vensters voor Verantwoording kwaliteitsgegevens van onze school vinden. Meer informatie kunt u ook krijgen van leerlingen en ouders die onze school goed kennen. Ik wens alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toe. Namens het Management Team, R.H. d Ancona Directeur Wilt u een volledig beeld krijgen van de kwaliteit van Waterlant College IJdoorn, dan heeft u meer Waterlant College IJdoorn 3

4 Inhoud Voorwoord 3 Wie is Wie? 8 1. Algemeen ZAAM Onderwijsgroep Waterlant College IJdoorn Missie Visie Activerend onderwijs en zelfstandig leren Ontwikkelingen MEMY en MENA Praktijklokalen bovenbouw ICT Sport en Bewegen Rekenen Beroepenoriëntatie en LOB Studievaardigheden Kunst en Cultuur Actief Burgerschap en Maatschappelijke Stage Zorg Waterlant College IJdoorn als Opleidingsschool 19 4 Waterlant College IJdoorn

5 2. Onderwijs Algemeen Aanmelding Kwaliteitszorg De Onderbouw Het eerste leerjaar Het tweede leerjaar De bovenbouw De studierichtingen De vakken PTA s Het examenboek Stages Rapportage Overgang Overgangsnormen van klas 1 naar 2 en van 2 naar klas Overstap van klas 1 of 2 naar VMBO-TL Overgangsnormen van klas 3 naar klas In-, door- en uitstroomgegevens Waterlant College IJdoorn 5

6 3. Begeleiding van leerlingen Het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De mentor De zorgcoördinator De leerlingbegeleider De Ouder- en Kindadviseur (OKA) Zorg- en Advies Team (ZAT) Huiswerkbegeleiding De decaan De schoolagent Individuele leerondersteuning Speciale Schoolactiviteiten Activiteiten 1 e klassen Activiteiten 2 e klassen Activiteiten hele onderbouw Activiteiten 3 e klassen Activiteiten 4 e klassen Activiteiten hele bovenbouw Activiteiten hele school Speciale Projecten 43 6 Waterlant College IJdoorn

7 5. Leefregels in en om de school Algemene schoolregels Veiligheid Politie Algemene Schoolzaken Lessentabellen Lestijden Vakantie en verlof Leerplicht en absentie Communicatie Vrijwillige ouderbijdrage De klachtenregeling De contactpersoon Commissie van Beroep voor Examens Inspectie en klachtencommissie Sport Schade/vermissing Deelraad Sponsoring Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Pestprotocol Leerlingdossiers en privacy 73 De toekomst 73 Waterlant College IJdoorn 7

8 Wie is wie? Directeur: De heer R.H. d Ancona Teammanager onderbouw Mevrouw M.E Hansen Teammanager bovenbouw Mevrouw O. Eijkmans Zorgcoördinator Mevrouw M. Bos Leerlingbegeleider onderbouw Mevrouw H. Schneider Leerlingbegeleider bovenbouw Mevrouw W. Trip Decaan Mevrouw M. Groot Studentenopleider De heer T. van Achthoven Coördinator Topscore De heer A. Al-Bayati Examensecretaris Mevrouw O. Eijkmans Conciërges De heer A. Faiz De heer T. Torenstra Contactpersoon Mevrouw D. Gemmel Hoofd Administratie Mevrouw T. van Kessel Verzuimcoördinator Mevrouw J. Wouter Leden Deelraad De heer A. Kaars, docent, voorzitter Mevrouw C. Beernink, docent, secretaris Mevrouw S. Derkaoui, ouder Kaynaat Nanhoe, leerling Coördinator Maatschappelijke stage De heer R. de Vos Stagecoördinator Zorg & Welzijn Mevrouw W. Trip Stagecoördinator Administratie Mevrouw M. Bachrach ICT-ondersteuner De heer C. Zeeman Veiligheidscoördinator Mevrouw C. Bakker 8 Waterlant College IJdoorn

9 1 Algemeen 1.1 ZAAM Onderwijsgroep Waterlant College IJdoorn maakt deel uit van de interconfessionele scholengroep ZAAM, een samenwerkingsverband tussen Amsterdamse en Zaandamse scholen voor voortgezet onderwijs. Meer dan een opleiding ZAAM heeft de missie om vernieuwend te zijn en om leerlingen meer dan alleen een opleiding mee te geven of een vak te leren. Maatschappelijke betrokkenheid, feedback geven en krijgen, respect voor elkaar en je plek vinden in de samenleving, zijn minstens zo belangrijk. Iedereen is op de scholen van de ZAAM Scholengroep welkom, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Als interconfessionele schoolorganisatie willen we jonge mensen door participerend onderwijs begeleiden hun plaats in de samenleving te vinden. In ons onderwijs hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levens beschouwelijke en culturele achtergronden 1.2 Waterlant College IJdoorn Het Waterlant College IJdoorn is een overzichtelijke VMBO school met de sectoren economie en Zorg & Welzijn. Binnen de sector economie bieden wij de basis-, kaderberoepsgerichte afdeling Administratie aan. Binnen de sector Zorg & Welzijn is de afdeling Verzorging, ook op Basis- en Kaderniveau. Uiteraard kunnen ook leerlingen met een RVC-beschikking Waterlant College IJdoorn 9

10 (LWOO-leerlingen) worden toegelaten op onze school. Onze leerlingen komen van zeer veel basisscholen uit de wijde omgeving van onze school, vooral vanuit Amsterdam-Noord. De school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, ook vanuit het centrum van Amsterdam (bus 32 en 33) en vanuit Amsterdam Oost (bus 37). Op 1 augustus 2014 telt het Waterlant College IJdoorn ongeveer 320 leerlingen. 1.3 Missie Waterlant College IJdoorn wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk. De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door leerlingen op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij hun belevingswereld. De school biedt hen daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroot. Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Het gaat om ambities voor de toekomst. 10 Waterlant College IJdoorn

11 Leerlingen leren voor zover dat past bij de ontwikkelingsfase waarin ze verkeren zelfstandig te zijn en zich eigenaar te voelen van het eigen leerproces. Zij worden daarbij begeleid. Waterlant College IJdoorn bouwt bij leerlingen aan weerbaarheid en bereidt hen zo goed mogelijk voor om met succes hun opleiding te vervolgen. Leerlingen moeten sociaal vaardig worden. Ze leren op Waterlant College IJdoorn elkaar en volwassenen te groeten bij aankomst op school, elkaar en vreemden met respect tegemoet te treden. Ze leren oog te hebben voor zichzelf en voor elkaar. Het pedagogisch concept van de school is daarop gebaseerd Visie Waterlant College IJdoorn leidt leerlingen op voor het VMBO-diploma dat het beste bij hen past. Daarnaast hecht de school er belang aan dat elke leerling meer mee krijgt dan alleen een diploma. De middelbare schooltijd is meer dan een optelsom van kennis en vaardigheden. De school leidt de leerlingen ook op tot zelfbewuste, kritische jonge mensen die in staat zijn hun weg in de maatschappij te vinden door de juiste keuzes te maken in hun verdere (beroeps)leven. Uitgangspunten, gebaseerd op de missie 1. verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden 2. activerend onderwijs /motiverend onderwijs 3. zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen 4. doorlopende leerlijnen van basisonderwijs en toeleidend tot het MBO Waterlant College IJdoorn 11

12 Waterlant College IJdoorn is een interconfessionele school en dat is zichtbaar in de manier waarop binnen de schoolse leefgemeenschap met elkaar wordt omgegaan. In de school heeft iedereen respect voor elkaars opvattingen en achtergrond. Ieders mening en levenswijze wordt er gerespecteerd Activerend onderwijs en zelfstandig leren Activerende didactiek en samenwerkend leren zijn een verzamelnaam voor werkvormen en ideeën waarbij leerlingen op een actieve en gevarieerde manier gaan werken en leren. Samenwerkend leren gaat uit van zelfstandig leren, waar op een gestructureerde wijze wordt gewerkt. Algemene vaardigheden als sociale vaardigheden (rust, orde etc.) worden eerst aangeleerd! We stimuleren de leerlingen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij zelfstandig kunnen werken Ontwikkelingen In de onderbouw zijn voor basis- en kaderklassen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis samengevoegd in het leergebied Mens en Maatschappij (MEMIJ) Het vak Mens en Natuur (MENA) bestaat uit biologie, natuur- en scheikunde en verzorging. Het samenvoegen van vakken zorgt voor meer samenhang en begrip. 12 Waterlant College IJdoorn

13 1.6.2 Voor onze afdeling Administratie in de bovenbouw is er een simulatielokaal waar de dagelijkse praktijk op een groothandelskantoor nagebootst wordt met behulp van een zeer uitgebreid computerprogramma. De afdeling Verzorging heeft in klas 3 en 4 de beschikking over een keuken, restaurant en praktijklokaal met diverse themahoeken (zoals een baby- en ziekenhoek, uiterlijke verzorging) voor het vak verzorging ICT is op onze school een zeer belangrijk onderdeel van het leerproces. In de gehele onderbouw wordt er één uur per week ICT gegeven, zodat zij alle kennis en kunde in de bovenbouw (en natuurlijk tijdens hun verdere studie) kunnen toepassen. ICT is ook heel belangrijk, omdat op onze school alleen digitale eindexamens worden afgenomen. In de bovenbouw krijgen de leerlingen tekstverwerken in de afdeling Administratie (als je hier goed in bent, kun je een extra certificaat behalen) en in de afdeling Zorg & Welzijn krijgen de leerlingen een speciale ICT-examentraining in de 4 e klas. Bij rekenen en taalonderwijs wordt ICT als hulpmiddel ingezet Op het gebied van Sport en bewegen is onze school zeer actief. Tijdens de introductiedagen is er al een sportactiviteit en minimaal één fietstocht, waarbij de verkeersvaardigheid van de leerlingen wordt getest. De school biedt in samenwerking met Topscore een uitgebreid sportprogramma aan. Onderbouwleerlingen kunnen kosteloos kennismaken met verschillende takken van sport. Waterlant College IJdoorn 13

14 Waterlant College IJdoorn heeft al veel bekers verdiend! Naast de normale gymnastiekonderdelen, wordt er tijdens de lessen veel aandacht besteed aan motoriek en conditie. Ook de leerlingen die wat minder sportief zijn, krijgen hierbij veel extra aandacht. Zo is er een naschools programma voor kinderen die nijgen naar overgewicht: 020Challenge in samenwerking met MOOVZ foundation. Dit programma daagt niet-sportende leerlingen uit om deel te nemen aan een sportieve prestatie die ze tot nu toe zelf voor onmogelijk hadden gehouden. Leerlingen van de bovenbouw die een carrière in Sport en Bewegen ambiëren, worden vaak bij deze activiteiten betrokken om ervaring op te doen. De school organiseert ook eigen sportactiviteiten, met name het zaalvoetbaltoernooi in december en een atletiekdag voor de onderbouw. De 3 e klassen gaan in juni een dag naar Poldersport en de 4 e klassen gaan in februari naar Snowworld in Zoetermeer om te snowboarden en te skiën. De school is gecertificeerd als sportactieve school. Scholen die in aanmerking komen voor het certificaat sportactieve school hebben een ruim aanbod in sport en beweegactiviteiten. Ook is er structurele aandacht voor leerlingen met een bewegingsachterstand of juist een bewegingstalent. Leerlingen moeten op niveau en naar interesse kunnen meedoen. 14 Waterlant College IJdoorn

15 1.6.5 Het vak rekenen is op onze school een speerpunt. Er moeten officiële eindexamens worden afgelegd die meetellen voor de slaag/zakregeling van het eindexamen. Daarom hebben de leerlingen van de onderbouw naast het vak wiskunde ook nog 2 uur rekenen per week op het rooster staan. In de bovenbouw is dit afhankelijk van het keuzevak: als er wiskunde is gekozen, dan staat er nog één uur rekenen op het rooster; is het keuzevak maatschappijleer 2, dan heeft de leerling 3 lesuren rekenen per week. De rekenmethode van onze school is ertoe uitgerust om de leerachterstanden van de leerlingen individueel aan te pakken. Leerlingen kunnen ook thuis inloggen via internet om specifieke onderdelen van het rekenen te oefenen. Leerlingen kunnen na afronding van het VMBO-niveau rekenen (niveau 2F) zich alvast voorbereiden op de rekenvaardigheden die op het MBO vereist zijn (niveau 3F). In het schooljaar heeft 85% van de basisleerlingen het rekenexamen gehaald en 94% van de kaderleerlingen. Vergeleken met het landelijk gemiddelde is dit een uitzonderlijk goed resultaat In de tweede klassen wordt 2 uur per week aandacht besteed aan Beroepenoriëntatie en Leerloopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Elke 5 weken maken de leerlingen kennis met een beroepenveld (toerisme, administratie, zorg, horeca en handel).na afloop van elke kennismaking, waarbij de leerling ook veel praktijkopdrachten moet doen, vult de leerling een evaluatie- en competentieformulier in. Aan het eind van de Waterlant College IJdoorn 15

16 2 e klas worden er aan de hand van de ingevulde formulieren competentie- en adviesgesprekken met elke leerling gevoerd, zodat er een juiste studiekeuze gemaakt wordt voor het derde leerjaar. Dit kan een studie op onze school zijn of, als een leerling Techniek wil gaan doen, op een andere school In de onderbouw staat 1 uur per week Studievaardigheden (STV) aan de hand van de methode Tumult op het lesrooster. Dit vak bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: Studievaardigheden: In deze lessen krijg je tips en oefeningen om het schoolwerk/huiswerk goed te kunnen doen. We oefenen verschillende vaardigheden, waardoor je leert welke manier het best bij jou past. Je ontvangt studiekaarten en een eigen account voor de computer. Thuis kun je ook inloggen en alle filmpjes, testjes en studiekaarten nogmaals bekijken. Sociaal-emotionele vaardigheden: In deze lessen leer je alle vaardigheden die je nodig hebt om goed in een groep te functioneren. Zo leer je bijv. hoe je goed kunt samenwerken, een discussie voert, respectvol met anderen omgaat en zelfvertrouwen te hebben. Ook hier kun je via de computer allerlei testjes doen, filmpjes bekijken en de studiekaarten bekijken. Tumult heeft voor alle leerlingen activerend en gevarieerd lesmateriaal over vaardigheden, veel kun je ook zelf downloaden. Vakoverstijgende vaardigheden zoals leren leren, omgaan met elkaar en burgerschap zijn onmisbaar in onze maatschappij. Omdat de wereld voortdurend verandert, is het belangrijk om vaardighe- 16 Waterlant College IJdoorn

17 den te hebben om daarmee om te gaan. Met Tumult lesmateriaal ontdekken leerlingen het plezier in leren en ontwikkelen ze zich voor het leven. 1.7 Kunst en Cultuur Op het gebied van kunst en cultuur bieden wij een intensief programma aan, zowel binnen als buiten school. In de onderbouw wordt het vak beeldende vorming en handvaardigheid aangeboden, waarbij leerlingen zelf met kunst bezig zijn. Naar aanleiding van diverse onderwerpen nemen de leerlingen deel aan verschillende workshops buiten school. In klas 3 wordt het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) gegeven (een officieel examenvak dat voldoende moet zijn afgerond). Voor dit vak worden er workshops aangeboden van onder andere EYEFILM, Etsen en Dutch Design in het Rijksmuseum Actief burgerschap en de Maatschappelijke Stage Als interconfessionele onderwijsinstelling hebben we in onze samenleving een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen te leren om op een sociale manier met elkaar om te gaan. De ZAAM Scholengroep vindt dat: elke leerling recht heeft op begeleiding bij zijn of haar levensbeschouwelijke ontwikkeling; er in iedere opleiding aandacht dient te zijn voor de levensbeschouwelijke dimensies van het bestaan Waterlant College IJdoorn 17

18 er in het onderwijsprogramma van het (beroeps)onderwijs aandacht dient te zijn voor de relatie tussen zingeving, inspiratie, beroepsethiek en professioneel handelen Dit betekent dat er in elke opleiding aandacht dient te zijn voor de levensbeschouwelijke aspecten van het (samen)leven. Wij hebben de taak onze leerlingen op te leiden tot bewuste en sociaalvaardige burgers in de maatschappij. Waterlant College IJdoorn onderstreept bovenstaande visie op burgerschap en geeft daar invulling aan door o.a. behandeling van thema s in relatie tot burgerschap. Dit gebeurt o.a. tijdens de lessen Mens en Maatschappij (MEMA) en maatschappijleer. Daarnaast zijn er beroepsvoorbereidende en maatschappelijke stage-activiteiten die gerelateerd zijn aan actief burgerschap. ZAAM heeft er voor gekozen om Maatschappelijke Stage (MaS) doorgang te laten vinden, ook al is het per 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dat kan bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam werd in het schooljaar een project gestart waarbij leerlingen voorbereid worden op hun maatschappelij- 18 Waterlant College IJdoorn

19 ke stage die ze in twee weken in de maand november gaan doen. Deze stage doen leerlingen in de tweede klas van de onderbouw. In voorbereiding op hun stage worden ze door de Vrijwilligerscentrale Amsterdam een aantal keren getraind in sociale vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze zich goed moeten voorstellen, wat ze moeten doen bij ziekte, wat wenselijk gedrag is etc. De vrijwilligerscentrale en de school zijn verantwoordelijk voor voldoende plaatsen voor leerlingen om maatschappelijke stage te kunnen lopen. Naast bovengenoemde activiteiten heeft Waterlant College IJdoorn een leerlingenraad. De leden bespreken alle zaken waar zij mee te maken hebben op school samen met twee docenten. Zij denken mee hoe de school leuker en beter wordt voor de leerling 1.9 Zorg Naast de kwaliteit van het onderwijs staat op Waterlant College IJdoorn de zorg voor de leerlingen centraal. Dit blijkt uit: de huiswerkbegeleidingslessen de inzet van leerlingbegeleiders en zorgcoördinator de samenwerking met GGD, Bureau Jeugdzorg, Proeftuin Noord de samenwerking met de leerplichtambtenaar en de schoolagent Meer informatie over zorg is te vinden bij hoofdstuk 3 Begeleiding van leerlingen 1.10 Waterlant College IJdoorn als Opleidingsschool Onze school is, in combinatie met VMBO De Rosa, een opleidingsschool in wording die in samenwerking met de Hogeschool van Waterlant College IJdoorn 19

20 Amsterdam onderwijs en opleidingen ernaar streeft om de studenten een zo goed mogelijke stageplek te bieden. Op deze wijze worden studenten klaargestoomd voor het onderwijs. De studenten die op onze school stage lopen, worden niet alleen begeleid, maar ook opgeleid. Naast het opleiden en begeleiden van de studenten, betekenen deze studenten heel veel voor onze leerlingen. De studenten werken aan allerlei projecten binnen de school, begeleiden kleine groepjes leerlingen, geven soms al zelfstandig les, ontwikkelen allerlei educatief materiaal voor onze leerlingen en gaan mee op excursies en werkweken etc. 20 Waterlant College IJdoorn

21 Waterlant College IJdoorn 21

22 2 Onderwijs 2.1 Algemeen Waterlant College IJdoorn biedt, naast de twee brugklasjaren, in klas 3 en 4 van de sector Economie de afdeling Administratie aan (Basis en Kader) en van de sector Zorg & Welzijn de afdeling Verzorging (Basis en Kader). 2.2 Aanmelding Bij de toelating houden we ons aan de regels van de Amsterdamse Kernprocedure; dat zijn afspraken met alle Amsterdamse scholen over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Gelet wordt op cito-score, onderwijskundig rapport, leerachterstanden en schooladvies. Een intakegesprek is een onderdeel van de aanname. Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van de Amsterdamse Kernprocedure. De leerlingen krijgen les in klassen van gemiddeld 18 leerlingen. 2.3 Kwaliteitszorg De kwaliteit van ons onderwijs wordt door vele factoren bepaald. Wij bewaken onze eigen kwaliteit o.a. door het schoolplan (A3) waarin we onze verbeterplannen aangeven. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt ook de kwaliteit van scholen en publiceert daarvan de resultaten. Via Vensters voor Verantwoording en op kunt u de kwaliteitskaart en opbrengstenkaart van onze school met die van Opbrengstenoordeel vmbo b vmbo k vmbo (g)t* havo vwo voldoende voldoende Waterlant College IJdoorn

23 andere scholen vergelijken en downloaden. In dit rapport wordt aangegeven hoe onze school scoort op onderdelen als leerstofaanbod, sfeer in de klas, kwaliteit van lesgeven, actieve rol van leerlingen, sfeer op school en begeleiding en zorg. De opbrengstenkaart toont een samenvatting van statistische gegevens over doorstroom (hoeveel zittenblijvers, hoeveel doorstromers naar een hoger niveau) en over de examenresultaten. 2.4 De Onderbouw Het eerste leerjaar In het eerste jaar van de onderbouw volgen de leerlingen: Nederlandse, Duitse en Engelse taal, mens & maatschappij, mens & natuur, wiskunde, rekenen, beeldende vorming, techniek, informatiekunde, studievaardigheden en lichamelijke opvoeding. Elke klas heeft een mentor die zijn/haar klas 2 uur op het rooster heeft. Er wordt dan gewerkt aan, zoals de school dat noemt, Persoonlijke Ontwikkeling (PO). Dit omvat het geheel van Wie ben ik? Waar sta ik? Waar wil ik naar toe? In de praktijk is dit de eerste aanzet tot talentontwikkeling, ambitie en de haalbaarheid hiervan. In de onderbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof, het ontwikkelen van vaardigheden en de samenhang tussen de diverse onderdelen. Ook schenken we veel aandacht aan samenwerken, groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten. Eerstejaars leerlingen bieden we in het begin van het schooljaar Waterlant College IJdoorn 23

24 een introductieweek aan. Het project laat hen kennismaken met het gebouw, de mensen, school praktische zaken als lesrooster, agendagebruik, boeken kaften en de schoolregels. Ook doen alle eerstejaars leerlingen gedurende deze week verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en om te leren samen te werken. In februari doen de eerstejaars 2 dagen mee aan het Project Globaland. Dit is een project binnen het vak Mens en Maatschappij (Memij) waarbij de leerlingen spelenderwijs kennis maken met de wereldproblematiek op het gebied van financiën, voedselverdeling, bewapening, huisvesting, armoede en het belang van onderwijs. In juni is er het Project Taaldorp, waar leerlingen op hun praktische vreemde talen kennis worden getest. De leerlingen reizen dan bij toerbeurt naar Duitsland en Engeland en komen langs douane, VVV, hotel, restaurant en afdeling diefstal/vermissing bij de politie en moeten bij deze instanties in deze taal hun woordje doen. Dit geheel speelt zich af binnen de muren van de school en is een belangrijk onderdeel van het eindcijfer Duits en Engels op het rapport. De inhoud van deze projecten is te lezen onder het hoofdstuk 4 Speciale schoolactiviteiten. 24 Waterlant College IJdoorn

25 Het tweede leerjaar In het tweede leerjaar wordt het vak economie toegevoegd aan de vakken van leerjaar 1. Bovendien krijgen de leerlingen 2 lesuren per week Beroepenoriëntatie en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Hierover is in hoofdstuk 1.6. al geschreven. In dit kader doen de tweedejaars ook nog twee keer een Bliksemstage, zij draaien dan een dagdeel actief mee in een tak van het bedrijfsleven. De onderbouwperiode wordt aan het eind van het tweede leerjaar afgesloten. Aan het eind van het tweede jaar wordt een Cito adviestoets gehouden, zodat duidelijk wordt of een leerling in het derde leerjaar geplaatst wordt in een basis- of een kaderklas. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gehouden van de keuzemogelijkheden, de gemaakte keuze, de determinatie en de gevolgen hiervan. Ook de 2 e klassen doen, net als klas 1, mee met Project Taaldorp. 2.5 De bovenbouw De studierichtingen Waterlant College IJdoorn biedt de volgende tweejarige studierichtingen aan: Sector Economie: afdeling Administratie Basis en Kader Sector Zorg & Welzijn: afdeling Verzorging Basis en Kader De vakken In de bovenbouw worden Waterlant College IJdoorn 25

26 Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV gegeven in alle klassen. Doe je de richting Administratie, dan heb je ook nog de vakken wiskunde, economie bedrijfsadministratie, tekstverwerken en kantoorpraktijk. Bij Verzorging krijg je biologie en de deelvakken Zorg & Welzijn en Verzorging. Verder heb je de keuze uit wiskunde (dan heb je nog 1 uur rekenen) of maatschappijleer 2 (dan heb je nog 3 uur rekenen). Aan het eind van het jaar sluit je de vakken maatschappijleer en CKV af, de eindbeoordelingen komen op het diploma te staan aan het eind van de vierde klas. Deze vakken heb je dus niet meer in klas PTA s In het begin van de 3 e en de 4 e klas krijg je een Studiegids met van elk vak een PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting). Hierin staat van elk vak precies beschreven welke toetsen er gegeven worden, op welk tijdstip en hoeveel de toets telt. Ook wordt de vorm van de toets beschreven: een praktijkopdracht, een theorietoets, een werkstuk, een handelingsopdracht enz. Ook worden in deze gids de overgangsnormen voor de 3 e klas en de zak-/slaagregeling voor de 4 e klas uitgebreid uitgelegd. Het examenreglement en alle PTA s zijn op de website te zien. 26 Waterlant College IJdoorn

27 Het examenboek Alle leerlingen van klas 4 krijgen in januari het Examenboek uitgereikt. Hierin staat werkelijk alles over alle examens: de planning (wanneer, waar, hoe lang enz. enz.) van de Rekenexamens, Centraal Schriftelijke Praktische Eindexamens (CSPE, het examen van de beroepsgerichte vakken) Centrale Schriftelijke Eindexamens (de algemene vakken) Alle examens (behalve de praktijkopdrachten bij Zorg en Welzijn en bijv. telefoongesprekken) zijn op onze school digitaal. Ook alle protocollen en herkansingsregels staan in het boek Stages Alle leerlingen van leerjaar 3 moeten een beroeps oriënterende stage lopen van twee weken. Zij kunnen op deze manier kennis maken met het werken in een bedrijf, bedrijfsregels, omgaan met een leidinggevende en collega s enz. Centraal bij een stage staat de ervaring die de leerling tijdens deze twee weken opdoet. De leerling wordt bij werkzaamheden in het bedrijf ingeschakeld, maar krijgt ook de gelegenheid met mensen in het bedrijf te praten en op onderzoek uit te gaan. Zo kan de leerling zich een beeld vormen van het bedrijf waar hij werkt. De werktijden worden door de school afgesproken met de leerling en het bedrijf. We gaan hierbij uit van gemiddeld zes uur Waterlant College IJdoorn 27

28 stage per dag en één uur werken aan het stageboek om de ervaringen en werkzaamheden vast te leggen. Enkele maanden vooraf aan de stage krijgen de derdeklassers extra lessen van de mentor, waarbij ze allerlei zaken leren die bij het zoeken naar een stage én bij het stage lopen zelf belangrijk zijn (Bijv. Hoe stel je je voor? Hoe voer je een correct telefoongesprek? Hoe laat je zien waarin je goed bent? Hoe ga je om met een leidinggevende?) De stage in de derde klas moet voldoende zijn, anders kan je niet over naar klas 4. De stage is n.l. aangewezen als de verplichte handelingsopdracht die voldoende moet zijn afgerond. In de 4 e klas lopen de klassen van Zorg en Welzijn nog een keer stage. In alle klassen wordt bovendien nog het Sollicitatieproject gegeven. Hier leren de leerlingen de baan te zoeken die bij hen past, een correcte sollicitatiebrief te schrijven en een goed sollicitatiegesprek te voeren. Het project wordt afgesloten met een sollicitatiegesprek met iemand uit het bedrijfsleven. 2.6 Rapportage In elk leerjaar worden de leerlingen en hun ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen. De rapportages bestaan uit een cijferoverzicht van de cognitieve vorderingen en een mondeling of schriftelijk verslag van de sociale vorderingen. In alle leerjaren krijgen de leerling en drie keer per jaar een cijferrapport. Het eerste en tweede rapport wordt afgegeven aan de ouders 28 Waterlant College IJdoorn

29 en de leerling tijdens het 10-minutengesprek. Als de ouders verhinderd zijn, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt, het rapport wordt dan niet met de leerling meegegeven. 2.7 Overgang Er bestaan hele duidelijke normen om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Voldoet een leerling net niet aan deze normen, dan wordt hij/zij een bespreekgeval tijdens de overgangsvergadering. Op het rapport wordt naast een cijfer (het gemiddelde van alle behaalde cijfers) ook voor elk vak een waardering gegeven voor Inzet en voor Gedrag. De inzet-en gedragscijfers geven inzicht in de werkhouding (boeken, overige spullen en huiswerk) en de gedragingen (samenwerking, respect voor medeleerlingen, docent en schoolspullen) van de leerling. In de bovenbouw worden ook nog competentiekaarten gebruikt bij de beroepsgerichte vakken Overgangsnormen van klas 1 naar klas 2 en van 2 naar klas 3 Er is een onderverdeling in twee groepen vakken: a. Wiskunde, economie, rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Mena en Memij. In deze groep vakken mag de leerling maximaal 2 onvoldoendes hebben. Deze onvoldoende(s) mag/mogen niet lager zijn dan een 4. b. Lichamelijke Opvoeding, Informatica, Beeldende Vorming In deze groep mag de leerling maar één onvoldoende hebben, die niet lager mag zijn dan een 4. Bij 3 of meer Inzet- en Gedrags- Waterlant College IJdoorn 29

Waterlant College IJdoorn. Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 fax??? e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.

Waterlant College IJdoorn. Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 fax??? e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant. Schoolgids 2013-2014 Waterlant College IJdoorn Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 fax??? e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2015-2016...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2013-2014...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Locatie Rode Kruisstraat Waterlant college IJdoorn heeft per 1 augustus 2016 een nieuwe naam: locatie Rode Kruisstraat 14. Samen met De Rosa Beroepscollege verhuizen ze naar het nieuwe schoolgebouw op

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van

Nadere informatie

ouderavond 4 havo / 4 vwo / 5 vwo

ouderavond 4 havo / 4 vwo / 5 vwo ouderavond 4 havo / 4 vwo / 5 vwo welkom Ramon Steuns afdelingsleider Lian Pattiasina Leerjaarcoördinator havo vwo klas 3 en 4 Henriëtte van Beelen Stephanie de Jong Bart Blom Anna Bugajova 4Ha 4Hb 4Va

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Wat kunnen jullie verwachten?

Wat kunnen jullie verwachten? Informatie-avond Wat kunnen jullie verwachten? Opening Verwachtingen, wat doet een mentor? Hoe houden we contact? Belangrijke schoolitems MaS PTA Reizen 20-minutengesprekken Opening Zet hier het Bijbelgedeelte

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie