Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12"

Transcriptie

1 metamorfoze zestiende jaargang In Holland komt een huis - In dienst van God en schoonheid - 4 Het protestantse debat in druk - 6 Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze - 7 Koning van Dahomey danst voor Jacob Elet Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 0 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - Dag microfilm - metamorfoze R nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed in holland komt een huis Bouwen aan digitale duurzaamheid Meer dan terabyte aan digitale gegevens zullen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de Koninklijke Nederlandse Akademie van etenschappen dit jaar naar verwachting in hun beheer hebben. Volgend jaar zal dat bijna.000 terrabyte zijn en de prognose voor 04 is een gezamenlijke productie van ruim.000 terabyte. Aantallen waar de meeste mensen zich geen enkele voorstelling meer bij kunnen maken. at het wel duidelijk maakt is dat de toename van digitale informatie razendsnel gaat, zowel wat betreft gedigitaliseerd als born-digital materiaal. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan de voorkant : het aantrekkelijk presenteren van al die digitale informatie via websites, databases, bladerboeken, webtentoonstellingen en games. Maar van minstens zo groot belang is het om ervoor te zorgen dat die informatie behouden blijft en ook in de toekomst nog toegankelijk is. Samenwerking Iedere instelling die zich bezig houdt met digitale informatie krijgt hiermee te maken. Daarom is enige jaren geleden gekozen voor een nationale, sectoroverschrijdende aanpak. In 008 werd de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) opgericht, met als doel een infrastructuur te bouwen voor duurzame toegankelijkheid van digitale objecten die in het publieke domein beheerd en ontsloten worden. De NCDD is een initiatief van elf grote publieke instellingen en wordt getrokken door de directeuren van vijf instellingen die samen de sectoren binnen het publieke domein vertegenwoordigen: Nationaal Archief voor overheid/archieven, DANS (Data Archiving and Networked Services) voor wetenschappelijke onderzoeksdata, Koninklijke Bibliotheek voor publicaties en bibliotheken, EYE Film Instituut Nederland (namens de culturele coalitie CCDD) voor cultuur/erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor media/audiovisueel materiaal. Centrale vraag bij de NCDD is: hoe kunnen we onze digitale informatie behouden en duurzaam opslaan? En hoe kunnen we dit door samenwerking en kennisuitwisseling zo efficiënt mogelijk doen? Samenwerking op nationaal niveau is daarbij belangrijk, maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar vergelijkbare initiatieven in Europees en mondiaal verband (bijvoorbeeld PARSE: Permanent Access to the Records of Science in Europe). >

2 snipper snipper snipper Symposium Op dinsdag 4 januari organiseerde de NCDD in de KB een symposium met als titel Bouw een huis voor ons digitaal geheugen. Doel van de bijeenkomst was om bijna vier jaar na de oprichting van de coalitie een tussenstand op te maken over de vorderingen die gemaakt zijn op het terrein van digitale duurzaamheid. Hoe ver staat het inmiddels met dat onderkomen voor onze digitale informatie? Tijdens de bijeenkomst werd vooral ingezoomd op de ontwikkelingen binnen twee zwaartepunten van de NCDD: Opslag en Preservering. De werkgroep Opslag richt zich met name op de vraag hoe je de opslag en het beheer van een diversiteit aan objecten (tekst, beeld, audiovisueel materiaal) zo effectief en efficiënt mogelijk kunt organiseren. Jeffrey van der Hoeven, namens de KB voorzitter van deze werkgroep, gaf aan dat in de huidige situatie bijna alle organisaties hun eigen oplossingen voor opslag hebben. Deze zijn vaak heel verschillend en lopen uiteen in kwaliteitseisen. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar korte-termijntoegang van het materiaal, met als risico het verlies van data op de lange termijn. Doel van de werkgroep is dus om te komen tot voorzieningen voor langetermijnopslag die toepasbaar zijn voor digitale collecties in alle vier de publieke domeinen (wetenschap, overheid, cultuur, media), voor collecties variërend in omvang en soort voorlopig voor een periode van tien jaar omdat langer vooruitkijken in de wereld van ICT onmogelijk is. Een van de oplossingen is om de opslag op te delen in verschillende kwaliteitsniveaus: goud (voor materiaal dat zeer snel toegankelijk moet zijn), zilver (snel: voor websites), staal (duurzaam: archief), brons (traag: back-up), waarbij het zeer snelle goud ongeveer zeven keer zo duur is als het trage brons. Duurzame toegankelijkheid De werkgroep Preservering (samengevat als het geheel van gestuurde activiteiten dat nodig is om toegang te verzekeren tot digitale bestanden zolang dat gewenst is) richt zich vooral op het organiseren van duurzame toegankelijkheid en duurzaam beheer op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Terwijl de grote instellingen al volop werken aan hun eigen preservation systemen, vaak ook in samenwerking met andere grote instellingen, zijn de meeste kleinere instellingen lang niet zover. Daar is nog veel be- hoefte aan kennis, oplossingen en ondersteuning bij hun preservation taken. Die behoefte vraagt om een goede infrastructuur die aan al die eisen voldoet, die rekening houdt met de verschillende sectoren en types data, en die daarnaast aansluit bij internationale standaarden en netwerken. Kenniswijzer Het huis voor het digitale geheugen staat er misschien nog niet, maar er zijn gelukkig wel veel positieve geluiden. Er wordt bij veel instellingen al heel veel gedaan op het gebied van digitale duurzaamheid: er wordt nagedacht over oplossingen, kennis en ervaringen worden uitgewisseld, taken worden verdeeld en er wordt volop samengewerkt. Een andere stap is de Kenniswijzer Duurzame Toegang, waarvan de betaversie tijdens het symposium werd gelanceerd. De kenniswijzer is een toegang, bestemd voor publieke organisaties maar ook voor particulieren, naar alle mogelijke informatie over de aspecten die komen kijken bij het bewaren van digitale informatie. Of het nu gaat om archeologische gegevens, oude afleveringen van Sesamstraat, het archief van de Nieuwe est-indische Compagnie, of je eigen vakantiefoto s. Andrea Langendoen Meer informatie: Subsidie voor digitaliseren van microfilms Ook in 0 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het digitaliseren van microfilms. Erfgoedinstellingen die in het verleden met subsidie van Metamorfoze hun collectie of archief hebben verfilmd en geen digitale vervanger van het origineel hebben, kunnen een aanvraag indienen om de films alsnog te laten digitaliseren. Dit omdat microfilm- en fichelezers vaak gebruiksonvriendelijk zijn en omdat digitale beschikbaarstelling meer mogelijkheden biedt, onder andere door de Optical Character Recognition (OCR). De films worden gescand volgens de meest recente versie van de Richtlijnen Scannen Preservation Microfilms Metamorfoze. De digitaliseringskosten van het project worden volledig gefinancierd. De overige kosten, zoals personeelskosten en kosten voor beschikbaarstelling, zijn voor rekening van de instelling. Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. In 0 is deze subsidie onder andere verstrekt aan: - IISG, diverse archieven - KITLV, Sino-Maleise literatuur - UB Amsterdam, 6 collecties - CODA, archief papierfabrieken Meer informatie: Metamorfoze nieuws 0/

3 in dienst van god en schoonheid Het archief van de Edelsmidse Brom Metamorfoze nieuws 0/ Zonder twijfel is het archief van de Edelsmidse Brom het meest in het oog springende archief van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Meer dan honderd jaar behoorde deze smidse tot de crème de la crème van de edelsmeedkunst in Nederland en Europa. Drie generaties Brom voorzagen kerken van Nederland tot in Brazilië van liturgisch vaatwerk, zoals kelken, monstransen en patenen (hostieschaaltjes). Voor het interieur maakten ze kruisbeelden, altaarstukken en doopvonten. Met opdrachten voor onder andere koningin ilhelmina lieten de Broms zich ook in de profane wereld niet onbetuigd. Koperslager Gerard Bartel Brom begon in 856 in Utrecht zijn edelsmidse. Hoewel hij gespecialiseerd was in profaan werk, hield hij zich vooral bezig met neogotisch kerkelijk vaatwerk. Geen verkeerde keuze: met de terugkeer van de bisschoppelijke bestuursstructuur in Nederland in 85 nam de vraag naar kerkelijke kunst enorm toe. Er werden veel nieuwe kerken gebouwd en oude werden voorzien van een nieuwe aankleding. Onder invloed van de kerkleiding, het Sint Bernulphusgilde en katholieke voormannen als J.A. Alberdingk Thijm werd de neogotiek naar voren geschoven als dé katholieke kunst bij uitstek. Het ontbrak de edelsmidse dan ook niet aan opdrachten. Brom moest zijn werkplaats steeds uitbreiden en meer mensen in dienst nemen. Van generatie op generatie Na het overlijden van Gerard Bartel in 88 nam zijn zoon Jan Hendrik, jaar oud, het bedrijf over. Hoewel hij lid was van het Sint Bernulphusgilde, verliet de artistieke zoon de neogotiek en koos hij meer voor een stijl in de richting van het eigentijdse, vernieuwende Art Deco. Onder zijn leiding werd het personeelsbestand flink uitgebreid. Jan Hendrik overleed echter in 95 op jonge leeftijd (net als zijn vader). Zijn zoons Jan Eloy en Leo namen de smidse over en maakten er een moderne onderneming van met meer dan vijftig mensen in dienst en met internationale contacten binnen en buiten de kerk. De oudste zoon, Jan Eloy, was edelsmid-ontwerper en de bekendste van de twee. Hij won talloze prijzen voor zijn werk, zoals de gouden erering in Duitsland (95), de hoogste onderscheiding voor edelsmeedkunst. Hij was het ook die in opdracht van koningin ilhelmina in 947 een erezwaard voor generaal Eisenhower ontwierp, als teken van dankbaarheid van het Nederlandse volk voor de bevrijding. Zijn minder bekende broer Leo was edelsmid-beeldhouwer en de meest zakelijke. De internationale contacten tot in Zuid-Amerika werden door hem gelegd. Zijn inspanningen konden echter niet voorkomen dat de edelsmidse in 96, wegens een teruglopend aantal opdrachten en het ontbreken van een opvolger, de deuren moest sluiten. Ontwerptekeningen in aquarel Het archief van de edelsmidse is in 970 aan de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen overgedragen, waar het op het KDC wordt bewaard en is ontsloten. Naast de bedrijfsadministratie bevat het archief prachtige, in aquarel uitgevoerde ontwerptekeningen van het werk van de edelsmidse. Er zijn schetsen van kelken, monstransen en altaarstukken, maar ook wereldlijke ontwerpen van bijvoorbeeld ambtskettingen en sierspelden. Met subsidie van Metamorfoze is zeven meter van het bedrijfsarchief verfilmd en zijn de driehonderd mooiste ontwerptekeningen gedigitaliseerd. Inmiddels heeft het KDC in eigen beheer de overige tekeningen gescand, waardoor de gehele collectie digitaal beschikbaar is op de leeszaal en via de website van het KDC. Ramses Peters Meer informatie: 5 Jan Hendrik Brom in de tekenkamer Ontwerptekening van een Mariakroon met rozen en lelies voor het van het atelier. beeld van Onze Lieve Vrouw van Ontwerptekening van een kelk met Maastricht. (955) daarop de gekruisigde Christus. 6 Ontwerptekening van een tabernakel met het alfa- en omegateken. Ontwerptekening van een monstrans met bloemenranken. (9) 4 Foto s: KDC. Ontwerptekening van een doopvont met Adam en Eva in het paradijs.

4 richtlijnen preservation imaging metamorfoze Hoe beoordeel je de beeldkwaliteit van een preservation master? Daarover kun je alles lezen in de nieuwe Richt- versies van de Metamorfoze richtlijnen zijn genoemd. Voor nieuwe digitaliseringsprojecten maakt Bureau Metamorfoze van te lijnen Preservation Imaging Metamorfoze van Hans van Dormo- voren afspraken met de erfgoedinstelling en het scanbedrijf over len. Er staan verschillende technische criteria en toleranties in welke technische testkaarten en software gebruikt gaan worden. waarmee de technische kwaliteit van de preservation master, het eerste bestand als digitale kopie van het origineel, objectief kan Niet alleen in Nederland worden de Richtlijnen gebruikt, maar ook het protestantse debat in druk worden beoordeeld. Deze objectieve beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van technische targets en software. De Richtlijnen zijn geschreven voor massadigitalisering van tweedimensionaal opzichtmateriaal zoals manuscripten, archivalia, boeken, kranten en tijdschriften. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor het digitaliseren van foto s, schilderijen en technische tekeningen. in Deense, Zweedse, Finse, Tsjechische en Amerikaanse bibliotheken, archieven en musea, zoals het Metropolitan, het Museum of Modern Art (MoMa) en Guggenheim in New York. Voor internationaal gebruik is daarom ook een Engelse versie beschikbaar. Downloaden: Metamorfoze nieuws 0/ 6 7 Foto s: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit. De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU) heeft als één van de eerste instellingen binnen het nieuwe Metamorfoze BKT-traject subsidie gekregen voor het project Het protestantse debat in druk Het gaat om brochures en pamfletten, uitermate kwetsbare gedrukte werkjes. Vier wetenschappelijke bibliotheken met verwante collecties zijn door de UB VU uitgenodigd om er een gezamenlijk project van het nog beschikbare materiaal over Het protestantse debat in druk uit de periode omvat. Iedereen kan straks met één zoekactie in alle collecties tegelijk zoeken. Daarmee vormt het geheel een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van kennis over het protestantse volksdeel en het Nederland van toen, niet alleen met betrekking tot de ideeëngeschiedenis, maar ook voor tal van aspecten van het dagelijks leven. Deze Richtlijnen zijn normstellend voor de beeldkwaliteit van Metamorfoze Preservation Imaging. De in dit kader geproduceerde preservation masters moeten een zodanige kwaliteit en meetbare relatie tot de originelen hebben, dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. Daarmee wordt bedoeld dat alle informatie die zichtbaar is in het origineel ook zichtbaar moet zijn in de preservation master; de informatieoverdracht moet volledig zijn. De kwaliteitseisen van de preservation master hangen af van te maken. de kenmerken van het origineel. In het Nederland van na 840 speelde het publieke debat in pro- Intussen is er een vervolgsubsidie toegezegd voor de collec- testantse kring zich veelal af via deze brochures en pamfletten. Drie kwaliteitsniveaus ties van de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Veel debatten namen in betekenis toe door een brochurestrijd die Daarvoor zijn drie kwaliteitsniveaus vastgesteld: Metamorfoze, Gereformeerde Kerken en de bibliotheek van de Protestantse eromheen ontstond. Er werd gedebatteerd over interne protes- Metamorfoze Light en Metamorfoze Extra Light. Het hoogste Theologische Universiteit in Kampen. Een derde aanvraag zal tantse kwesties (met enkele kerkscheuringen als gevolg), maar niveau, Metamorfoze, is bedoeld voor originelen die als kunst- worden ingediend door de bibliotheek van de Theologische ook over zaken van nationale betekenis zoals onderwijs (onder werken worden gezien, zoals brieven met tekeningen van Vincent Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apel- andere de schoolstrijd), medische kwesties (zoals opvattingen van Gogh of kaarten, fotocollecties en schilderijen. Metamorfo- doorn en de bibliotheek van de Theologische School van de over vaccineren) en sociaaleconomische kwesties (bijvoorbeeld ze Light, het tweede niveau, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. de emancipatie van de kleine luyden eind negentiende eeuw). handschriftelijk materiaal en Metamorfoze Extra Light, het derde niveau, is uitsluitend bedoeld voor boeken, kranten en tijdschrif- Vijf bibliotheken Naar verwachting komen de eerste resultaten eind van dit jaar ten. De vijf aanvragende bibliotheken hebben zich in het verleden toe- via de website van de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar. Al gelegd op het samenhangend collectioneren van de brochures. het materiaal zal uiteindelijk (wereldwijd) te vinden zijn via een De Richtlijnen kunnen gebruikt worden met de Universal Test Tar- Zodoende bezitten zij afzonderlijk vaak unieke deelcollecties en doorlinkmogelijkheid in de locale catalogi van de deelnemende get (UTT), de Scanner Reference Chart (SRC) met de bijbehorende gezamenlijk bestrijken ze vrijwel het gehele protestantse debat instellingen en via Picarta, orldcat of Google Scholar. software en alle andere testkaarten en software die in eerdere in brochurevorm. Door de digitalisering van de brochurecollecties van deze vijf bibliotheken ontstaat een collectie die vrijwel al Sandra de Maesschalck

5 koning van dahomey danst voor jacob elet Conservering van het archief van de Nieuwe est-indische Compagnie Metamorfoze nieuws 0/ 8 9 In 7 reist de gezant Jacob Elet vanuit het Nederlandse kasteel Elmina (Ghana) naar de koning van Dahomey (het huidige Benin). De aanleiding voor zijn diplomatieke missie is een conflict tussen de est-indische Compagnie (IC) en de koning. In de strijd is het kantoor van de IC in Jaquin verwoest en zijn drie personeelsleden gevangen genomen. Het journaal dat Elet bijhoudt van zijn reis bevat gedetailleerde informatie over zijn avonturen. Zo Dit opmerkelijke fragment bevindt zich in het archief van de Nieuwe of Tweede IC. In 6 had de IC van de Staten-Generaal de opdracht gekregen om de handelsbelangen in het Atlantisch gebied te behartigen en een aandeel in de trans-atlantische slavenhandel te verwerven. De activiteiten die de compagnie gedurende een periode van anderhalve eeuw heeft ondernomen, hebben archieven opgeleverd met een grote hoeveelheid informatie over conservering en digitalisering van het archief ter hand te nemen. In 0 is het gehele archief van de Eerste of Oude IC (6-674) gedigitaliseerd. Het zeven meter strekkende archief is nu online te raadplegen via de website van het Nationaal Archief ( Omdat het archief van de Tweede of Nieuwe IC (674-79, 5 meter) veel groter is, is ervoor gekozen om te beginnen met het conserveren en digitaliseren van een selectie. werden uiteindelijk geseponeerd, maar aan zijn carrière bij de IC was een roemloos einde gekomen. De conservering en digitalisering van de selectie uit het archief van de Nieuwe of Tweede IC is mede mogelijk gemaakt door financiering van Metamorfoze en het Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed van het NA. Naar verwachting gaat het gedigitaliseerde archiefmateriaal in het najaar van 0 online. wordt hij op maandag maart met veel egards ontvangen aan het hof van de koning in Bossibonnu. In het gevolg van Elet bevinden zich twee muzikanten die toestemming krijgen van de koning om wijsjes te spelen op hun violen: aarop Zijn swarte Majesteit met bezondere rare sprongen na manier van dit land begon te danszen ( ) Na deeze koninglijke opera absenteerde zig de koning andermaal van ons en verscheen wederom in een lange rok van rood fluweel met zilvere galoenen bezet. Als wij nu hadden gespijzigt, vroeg ik de koning of hij wel de blanken had zien danszen, vermits hij nu zulx met neen beantwordende. Zoo verzogt ik aan Zijn Majesteit permissie en ging met Jan de Heere een Franse menuet, mede met Hoffmeester op zijn Poolsch danszen, waar aan (als het scheen) den koning veel vergenoegen had. landen en volkeren in het ambtsgebied van de IC. Deze informatie is des te meer van belang, omdat in een aantal van de betrokken landen geen eigentijdse, schriftelijke bronnen (meer) bestaan. UNESCO De archieven van de IC zijn in 0 door UNESCO opgenomen in het register van Memory of the orld. Dit register is in 99 in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te genereren voor het behoud van waardevolle archieven en bibliotheken en om deze collecties meer zichtbaar te maken. Naast de IC-archieven van het Nationaal Archief zijn ook de (complementaire) archieven opgenomen die zich in Suriname, Guyana, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bevinden. De internationale erkenning van de waarde van de IC-archieven is onder meer aanleiding geweest voor het Nationaal Archief om de Selectie Samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden heeft het NA gekozen voor series met een zeer hoge informatiewaarde. Dat is een verzameling ingekomen brieven en bijlagen bij de Vergadering van Tienen (het belangrijkste bestuursorgaan van de Nieuwe IC) afkomstig van de Kust van Guinee (Ghana), Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba, Essequebo en Demerary (Guyana) en een serie ingekomen brieven bij de Kamer Zeeland uit Suriname. De brieven handelen over uiteenlopende zaken, zoals handel, lokale politieke gebeurtenissen, relaties met andere landen en concurrerende handelscompagnieën, schepen, personeel en financiën. Het gedigitaliseerde materiaal zal ook het reisverslag van Jacob Elet bevatten. Hoe liep het eigenlijk met hem af? Hij raakte in conflict met zijn superieuren, zat meer dan een jaar gevangen en mocht pas in 740 terugkeren naar Nederland. De aanklachten Frans van Dijk Meer informatie: De perkamenten omslag van een te conserveren en te digitaliseren band met ingekomen brieven uit Guinea. Kaart van de Kust van Guiana, tussen Demerary en de rivier de Amazone. (67) Afbeelding van het Kasteel d Elmina en het fort St. Jago met de gelande troepen en een vloot op de rede. (67) Foto s: Nationaal Archief.

6 monnikenwerk: handschriften ontsluiten Bij het digitaliseren van collecties van archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen wordt met behulp van optische tekenherkenning (OCR, Optical Character Recognition) het materiaal doorzoekbaar gemaakt. De OCR werkt nog verre van feilloos, maar gedrukte teksten zijn er over het algemeen vrij goed mee te doorzoeken. Voor handschriften en oude drukken is de situatie een stuk minder rooskleurig. Deze teksten variëren zo sterk in vorm dat optische tekenherkenning de individuele letters niet kan onderscheiden en herkennen. Het Nationaal Archief (NA) werkt aan het doorzoekbaar maken van het archief van het Kabinet der Koningin, dat grotendeels uit handgeschreven stukken bestaat. In dat archief liggen alle wetten, Koninklijke besluiten en correspondentie tussen de koningin en haar ministers op chronologische volgorde. Om deze digitale ontsluiting mogelijk te maken is het NA een samenwerking aangegaan met de Rijksuniversiteit Groningen in het project SCRATCH (SCRipt Analysis Tools for the Cultural Heritage). Dat is een deelproject van het onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) dat vanuit NO wordt gefinancierd. Blue Gene Groningse wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben Monk ontwikkeld; software die het mogelijk maakt historische archieven te ontsluiten. De naam Monk verwijst naar de monniken die vroeger de meeste teksten schreven. Monk werkt niet met optische tekenherkenning, maar met patroonherkenning. De tekst wordt dus niet letter voor letter herkend, maar woord voor woord. Zulke patroonherkenning vraagt om een grote rekencapaciteit. Monk draait daarom op Blue Gene, een supercomputer met ruim.000 processors. Dat is zo veel rekenkracht dat de reguliere bureaucomputer hier de komende vijfentwintig jaar niet aan zal kunnen tippen. Monk biedt het NA de mogelijkheid om het archief van het Kabinet der Koningin te ontsluiten. Uit tijds- en budgetoverwegingen is besloten om niet het gehele archief, maar alleen de indices te gebruiken. Eén meter indices komt overeen met vijfentwintig meter van het chronologische archief. Deze indices, gesorteerd op onderwerp, vormen de toegang tot het archief en zijn gedurende een lange periode door dezelfde persoon geschreven. Training Dat de indices veelal in hetzelfde handschrift zijn, is een groot voordeel voor Monk. Nadat de software automatisch heeft vastgesteld hoe de regels over het papier lopen, moet Monk namelijk getraind worden op het specifieke handschrift. Binnen het SCRATCH-project is een speciale annotatietool ontwikkeld waarmee de archivaris (of een vrijwilliger) kan aangeven waar op het papier welke woorden staan. Als hetzelfde woord meerdere keren is geannoteerd, zal Monk het de volgende keer zelf herkennen aan de hand van het patroon. In het vervolgproject Scratch4All hebben het NA en de Rijksuniversiteit Groningen de toepassing verder uitgewerkt, zodat ook andere erfgoedinstellingen die over grote collecties in eenzelfde handschrift beschikken deze digitaal kunnen ontsluiten. De definitieve resultaten komen in de tweede helft van 0 beschikbaar. Voorbeeld van de resultaten van Monk. Een pagina uit de index van 895 op het archief van het Kabinet der Koningin met gegevens (metadata) van de Koninklijke besluiten, waarbij aan Nederlanders toestemming is verleend tot het aannemen van buitenlandse onderscheidingen. Dat heette toen vreemde orden. Foto s: Nationaal Archief. Metamorfoze functioneert als een kleine organisatie met medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) en loopt daarmee voorop in het samenwerkingstraject tussen beide organisaties. Het kabinet heeft op december 0 besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OC) dat de KB en het NA zullen worden samengevoegd tot één organisatie. De geplande invoerdatum van de nieuwe organisatie is juli 0. De medewerkers van de KB werken al enige tijd samen met de collega s van het NA. Sinds 005 is Metamorfoze een samenwerkingsverband tussen de KB en het NA toen het conserveringsprogramma voor bibliotheken is uitgebreid met een apart archieventraject. Vanaf 00, toen de trajecten voor Boeken, Kranten entijdschriften (BKT) en Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) zijn gestart, is het NA ook actief betrokken bij de uitvoering van het ABCtraject. Daarvoor is een speciaal ABC-team samengesteld dat de instellingen adviseert en begeleidt en dat toezicht houdt op de voortgang en op de Van links naar rechts: eerste rij: Marg van der Burgh, Miluska Dorgelo, Foekje Boersma. Tweede rij: Andrea Langendoen, Ted Steemers, Hans van Dormolen, Mirjam Raaphorst, Rachel van Steenwijk, Daisy Dierikx. Derde rij: Rubrecht Zaat, Reinier Deinum, Erik van der Doe, Sjoerd Bakker, outer Kool. Vierde rij: Peter Magendans, Gerrit de Bruin, Hans van Rijn, Joop Korswagen Niet op de foto: Henni van Beek, Martina Hoffmann, Henny van Schie, Hanno de Vries metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s eindresultaten van de projecten. De geproduceerde masterbestanden in dit traject worden in opdracht van Metamorfoze duurzaam opgeslagen in het digitaal depot (e-depot) van het NA. De uitvoering van het BKT-traject is in handen van de KB. Nieuwe medewerkers Het Metamorfoze-team is onlangs uitgebreid met twee nieuwe KB medewerkers, Daisy Dierikx en Sjoerd Bakker. Zij werken allebei als junior informatieanalist en ondersteunen het Metamorfoze-team door onder andere automatische controles van de digitale bestanden uit te voeren en de batchadministratie bij te houden. Daisy heeft Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd, waarbij ze de nadruk heeft gelegd op taalkunde en taaltechnologie. Sjoerd combineert op dit moment zijn werk nog met de master Book & Digital Media Studies en is zijn scriptie aan het afronden. Voordat hij aan deze studie begon werkte hij bij het Stadsarchief Breda, waar hij veel inhoudelijke controles heeft uitgevoerd. Metamorfoze nieuws 0/ 0 De tussentijdse resultaten zijn te vinden op Technische achtergrondinformatie CATCH en SCRATCH Het nationale onderzoekspro- culturele erfgoed, digitaal toegankelijk kunnen maken. is aanwezig op metamorfoze viert 5-jarig bestaan gram ma NO/CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) wil methoden en technieken ontwikkelen waarmee collectiebeheerders hun collecties, het Nederlandse Het deelproject SCRATCH houdt zich specifiek bezig met het ontsluiten van grote collecties beeldmateriaal van handgeschreven documenten. Erica Renckens Op 6 november 0 viert Metamorfoze zijn 5-jarige bestaan met een feestelijk symposium. Noteert u deze datum alvast! Meer informatie volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website.

7 Voor meer informatie over het programma Personalia auteurs Metamorfoze Nieuws Metamorfoze is het Nationaal Koninklijke Bibliotheek Frans van Dijk is projectleider NIC bij issn x, verschijnt x per jaar Programma voor het Behoud van het Bureau Metamorfoze het Nationaal Archief. Eindredactie Papieren Erfgoed. Postbus Hein Maassen is medewerker Miluska Dorgelo Metamorfoze is een samenwerkings- 509 lk Den Haag Publieksdiensten bij de Koninklijke Redactie verband tussen de Koninklijke Biblio- t Bibliotheek. Erik van der Doe, Andrea Langendoen en theek en het Nationaal Archief en is een e Sandra de Maesschalck is projectleider Mirjam Raaphorst initiatief van het ministerie van Onder- i en coördinator digitaliseren bij de Vormgeving wijs, Cultuur en etenschap (ocw). Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit. Studio Marise Knegtmans, Amsterdam Het programma bindt de strijd aan met Ramses Peters is archivaris bij het Druk verzuring en met andere vormen van Katholiek Documentatie Centrum. Drukkerij Mart.Spruijt, Amsterdam autonoom verval, zoals inktvraat en Erica Rencken is zelfstandig onderwijs- Fotografie kopervraat. en wetenschapsredacteur en werkt Afdeling Optische Technieken van de als communicatiemedewerker voor Koninklijke Bibliotheek, tenzij anders CATCHPlus. aangegeven. Hein Maassen werkt bij de afdeling Publieksdiensten van de Koninklijke Bibliotheek en schrijft regelmatig columns voor het intranet. Daarin heeft hij aandacht voor details waardoor je met een heel andere blik naar de bibliotheek gaat kijken. Deze column verscheen in die reeks op 6 januari 0. dag microfilm De boodschap is al enige jaren steeds duidelijker op de wand te lezen: het eind van de microfilm is in aantocht. De ene na de andere database met full-text kranten, boeken en tijdschriften wordt gelanceerd, en dat is nog maar het begin. De KB wil op termijn alle Nederlandse publicaties online beschikbaar stellen! De behoefte aan microkopieën zal verdwijnen. Een goede en begrijpelijke zaak natuurlijk. Digitale databases bieden zoveel meer gebruiksgemak en zoekmogelijkheden. Toch was de microkopie in zijn tijd (vanaf midden 9e eeuw) even high-tech en revolutionair als digitalisering nu, en bood een scala aan nieuwe mogelijkheden. Bedrijven konden er hun administratie mee kopiëren en verkleinen. Bibliotheken, zoals de KB, konden in klein formaat kopieën maken van bedreigde publicaties, en deze aan de klant beschikbaar stellen in plaats van de originelen. Maar de microfilm vond zijn sensationeelste en meest glamoureuze toepassing wel in oorlog en spionage. Enorme pakken blauwdrukken van super geheime slagschepen of revolutionaire wapenontwerpen konden verkleind worden tot een paar microfiches, die bij wijze van spreken in een holle kies verborgen konden worden en zo het land uitgesmokkeld. De spion werd bij deze bezigheid steevast vergezeld door een mooie vrouw in een laag uitgesneden jurk, die sigaretten rookte uit een ivoren sigarettenpijpje. In oorlogssituaties werden postduiven gebruikt om grote aantallen documenten in microkopie over te brengen. De Franse postduif Cher Ami, die tijdens de Eerste ereldoorlog met ware doodsverachting berichten vervoerde over vijandelijk gebied, ontving hiervoor het Croix de Guerre (in 99 zou deze dappere duif alsnog aan zijn oorlogsverwondingen overlijden). Even onvergetelijk is het verhaal van de ontembare Parijzenaars, die tijdens het beleg van hun stad in de Frans-Duitse oorlog van geïmproviseerde luchtballonnen in elkaar naaiden, deze vulden met gas uit de gasfabriek, en bij gunstige wind opstegen om microdocumenten naar onbezet Frankrijk te brengen. Ze werden beschoten door Duitse troepen en hadden geen idee waar ze terecht zouden komen, gezien de onbetrouwbaarheid van de weersvoorspellingen. Sommigen bereikten hun bestemming, anderen kwamen achter de Duitse linies terecht. Enkele ballonnen verdwenen met hun bemanning spoorloos en werden nooit meer teruggevonden. Maar ze gaven niet op Bij deze glamour, sensatie en heldenmoed van mens en dier steekt de staat van dienst van de digitalisering vooralsnog wat bleekjes af. Zet zo n bleke, pukkelige nerd, die op zijn kamertje zit te hacken, eens naast een knappe spionne, een koene ballonvaarder of een pronte postduif, en het contrast is duidelijk. Tot nu toe hebben we qua digitale (inmiddels wel wat verbleekte) glamour alleen Julian Assange van ikileaks. Maar wat niet is kan natuurlijk nog komen! Hein Maassen

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties

Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, hierna genoemd KB, besluit tot vaststelling van onderstaande regeling:

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

PERIODIEKENVIEWER. Jaargangen digitaal inzichtelijk. World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage

PERIODIEKENVIEWER. Jaargangen digitaal inzichtelijk. World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage PERIODIEKENVIEWER Jaargangen digitaal inzichtelijk World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Graag houden we u op de hoogte van activiteiten rond het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds. In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten uit de

Nadere informatie

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin Metamorfoze 20 jaar Het ontstaan van de Schadeatlas archieven Peter van de Most Gerrit de Bruin Start Schade-atlas In 1988 stelde de ARA op advies van het Convent een werkgroep Normering Materiële Toestand

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.12.17

Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Inventaris van het archief van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie [later: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis] te Leiden, (1815) 1839-2005 Auteur: A.A.

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Richtlijnen Scannen Microfilms

Richtlijnen Scannen Microfilms Richtlijnen Scannen Microfilms Versie 1.0, mei 2010 Hans van Dormolen Koninklijke Bibliotheek Den Haag Richtlijnen Scannen Microfilms Versie 1.0, mei 2010 Auteur: Hans van Dormolen Met dank aan: Corine

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT)

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) 1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Handboek Metamorfoze ABC 2013

Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 1 metamorfoze Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 2 INHOUD Verantwoording 4 Contactgegevens Bureau Metamorfoze 5 Inleiding 6 hoofdstuk 1 criteria voor

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector"

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector" Lotte Belice Baltussen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid @lottebelice Lottebelice Wikimedia Conferentie Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie

Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie Instructie onderdeel kennis: Hieronder staan 22 vragen over tijdvak 6 en 7. Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Omcirkel met

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b Bijlage VMBO-KB 2017 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-17-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een omschrijving van de eerste politieke partij: De kleine luyden

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

Zin en onzin van het aantal pixels per inch en hoe nu verder Hans van Dormolen, Koninklijke Bibliotheek

Zin en onzin van het aantal pixels per inch en hoe nu verder Hans van Dormolen, Koninklijke Bibliotheek Zin en onzin van het aantal pixels per inch en hoe nu verder Hans van Dormolen, Koninklijke Bibliotheek Het aantal pixels per inch (ppi) is voor veel mensen nog steeds een eerste houvast bij het formuleren

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Kast 8 lade 1 1.01.05 Staten Generaal film 1896-2726 lade 2 1.01.05

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Vakinformatie 2012 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3 Het college-examen... 3 Eisen waaraan het verslag

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Marco de Niet (Digitaal Erfgoed Nederland) Congres Archiefinnovatie Nieuwegein, 07-04-2015 Nieuwsuur, 4-3-2016 Data van erfgoedinstellingen waarop

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) (1979)

Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) (1979) Nummer archiefinventaris: 2.08.101 Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979) Auteur: I. Heidebrink,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3, oktober 2012

NIEUWSBRIEF 3, oktober 2012 NIEUWSBRIEF 3, oktober 2012 STICHTING MENNO TER BRAAK Secretariaat: p/a Corinna van Schendel, Keizersgracht 802 III, 1017 ED Amsterdam, info@mennoterbraak.nl, KvK no. 34240377, ABN-AMRO-bank no. 470827963,

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie