Stichting Present Zoetermeer. Jaarplan Rabobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Present Zoetermeer. Jaarplan 2014. 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44."

Transcriptie

1 Stichting Present Zoetermeer Jaarplan Rabobank

2 INHOUD 1 DE BASIS VOOR DE PLANNEN VOOR OMZIEN NAAR DE ANDER Projecten en groepen Bedrijven Gezinnen 2.2 Kerken en christelijke organisaties 2.3 Maatschappelijke organisaties 3 COMMUNICATIE EN PR 7 4 FINANCIËN 8 5 DE ORGANISATIESTRUCTUUR WAARUIT DIT VORM KRIJGT Medewerkers 3.2 Bestuur 3.3 Overlegstructuur 3.4 werkruimte en voorzieningen 6 ACTIVITEITEN CONCREET UITGEZET IN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 1 DE BASIS VOOR 2014 Missie De missie van Stichting Present Zoetermeer is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Visie Door deze brug te zijn, willen we een beweging in de samenleving op gang brengen/ondersteunen waarbij het voor mensen steeds vanzelfsprekend is om naar elkaar om te zien. Succesbepalende factoren van Present zijn 1. Het aanbod van groepen staat centraal 2. Er is een nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat het aanbod van groepen wordt ingebed in het hulpverlenerstraject 3. We werken structureel en professioneel om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen 4. Er is draagvlak, verankering in de Zoetermeerse samenleving, van Zoetermeerders voor Zoetermeerders Hulpbronnen - Aanwezigheid van ons geloof als onze basis en ijkpunt - Goodwill vanuit de Zoetermeerse samenleving, door werkzaam te zijn in het maatschappelijke middenveld van Zoetermeer - Formule van Present is de basis van waaruit wij werken - De netwerken die er al zijn, worden benut en verder uitgebouwd - De benodigde tijd, we hebben formatie om werkzaamheden te realiseren - Expertise is in huis, het team en bestuur bestaat uit gekwalificeerde mensen die het werk goed kunnen uitvoeren - Geld, is een voorwaarde en tevens aandachtspunt voor het kunnen doen van ons werk De kwaliteiten van Stichting Present Zoetermeer bestaat uit: - Bezieling en vertrouwen in de missie van Stichting Present Zoetermeer - Zichtbaar leiderschap (visie hebben en uitdragen, onderhouden van netwerken) - Betrokken medewerkers en bestuurders - Transparante berdrijfsvoering - Goed bestuurlijk toezicht - Kwaliteitssysteem door toepassen van de 7-stappen van Present - Inbedding in de landelijke organisatie Stichting Present Nederland ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3 HOOFDSTUK 1 DE BASIS VOOR 2014

4 DE PLANNEN VOOR 2014 We zouden als groep best iets willen doen voor een ander, maar waar moeten we beginnen? Stichting Present Zoetermeer is in september 2012 van start gegaan. Drijfveer van Present is de maatschappelijke betrokkenheid in Zoetermeer te vergroten, door oog te krijgen voor hulpbehoevenden, het delen van talenten met anderen, zonder verwachting en in principe eenmalig. Het verzorgen van ontmoeting (projecten) van mensen die iets te bieden hebben en mensen die die hulp goed kunnen gebruiken is de manier waarop Present werkt. Voor Present staat het aanbod van groepen centraal. Vandaaruit startend begint dit jaarplan met het bespreken van de potentieel van groepen. Draagvlak in de Zoetermeerse samenleving is nodig om het werk te kunnen doen. Kerken en christelijke organisaties spelen, naar het aanbod van groepen, hierbij een belangrijke rol. Om groepen succesvol in te kunnen zetten moeten er projecten ontstaan, is goede samenwerking met maatschappelijke organisaties van belang. Maatschappelijke organisaties zijn het contact naar de hulpontvangers. Randvoorwaarden zijn goede communicatie en voldoende financiën, deze komen dan ook achtereenvolgens aanbod. De mensen, de medewerkers van Present, die het werk mogelijk maken worden als laatste genoemd. Dit jaarplan is opgesteld als leidraad voor het functioneren van Stichting Present Zoetermeer en bestemd voor de bestuursleden en medewerkers van Stichting Present Zoetermeer. 4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 2 OMZIEN NAAR DE ANDER 2.1 Groepen In de strategische visie van Stichting Present Zoetermeer hebben we gesteld dat we het eerste jaar 30 groepen willen begeleiden. Vooralsnog blijft dit het steven maar de eerste ervaringen laten zien dat 30 groepen in 2013 een behoorlijke uitdaging betreft. In het strategische plan hadden we voorzien in 60 projecten in 2014 en een verdubbeling van de begroting. Aangezien een verdubbeling van de begroting (2 betaalde krachten) er vooralsnog niet inzit, willen we inzetten op 30 projecten voor 2014 met een vergelijkbare begroting. Het begeleiden van ca. 30 groepen vanuit de werkwijze met als 7 stappen 1. Een groep nodigt een medewerker van Present uit voor een presentatie 2. De groep bepaalt wat ze wil doen en wanneer 3. Present matcht het aanbod van de groep met de hulpvraag van een maatschappelijke instelling 4. Voorbereidend gesprek op locatie 5. Uitvoering van het project 6. Evaluatie en reflectie 7. Mogelijke vervolginzet voor de groep voor inzet in de samenleving, door meer voorlichting en bewust worden. Stichting Present Zoetermeer is in september 2012 van start gegaan, 2013 het eerste echte jaar waarin we gaan draaien. In 2014 willen we dit verstevigen en verbeteren, door te reflecteren op ons eigen handelen en de kwaliteit van de projecten borgen. Onze inzet is om diversiteit onder de groepen (uit kerken, bedrijven, verenigingen, gezinnen, etc.) te krijgen en kwaliteit (van hart en handen) van het werk van de groepen. De kwaliteit van de projecten zit ook in de juiste balans tussen aanbod van groepen en de hoeveelheid (praktisch en sociale) projecten. De eerste ervaringen uit 2012 maken duidelijk dat het goed begeleiden van projecten de nodige tijd en aandacht kost. Voor groei van het aantal projecten is uitbreiding van de menskracht van het operationele team is dan ook noodzakelijk (zie hoofdstuk 5). In 2014 gaan we: - Blijvend investeren in voorlichting en bekendheid bij Zoetermeerse werkgevers (bedrijven en organisaties) (zie 2.1.1) - Contacten bij kerken en andere christelijke organisaties onderhouden (zie 2.2) - Uitbreiden en onderhouden van contacten bij maatschappelijke organisaties (zie 2.3) - Opzetten van CRM systeem waarin aanmeldingen van groepen en projecten worden opgenomen om de matching te vereenvoudigen (zie 5) Bedrijven In het eerste jaar dat Stichting Present Zoetermeer draait hebben we al voorzichtig kennisgemaakt bij verschillende werkgevers en ondernemers in Zoetermeer. Dit kennis maken doen we via de bestaande netwerken van het bedrijfsleven (Businessclubs, Rotary, samenwerkingsverbanden van beroepsgroepen) in Zoetermeer. Het doel van dit kennismaken is 1) het vergroten van draagvlak voor Stichting Present 2) actieve deelname aan projecten via Present en 3) sponsering van de Stichting. In 2014 gaan we: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5 HOOFDSTUK 2 OMZIEN NAAR DE ANDER

6 - Contacten met Floravontuur intensiveren en toegang krijgen tot hun business club, Kennismaken met diverse netwerken zo als: Raad voor Ondernemers Zoetermeer (RVOZ), Detailhandel Vereniging Zoetermeer (DVZ), Rotary, e.d. - Kennisnemen van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Zoetermeer en met de gemeente overleggen wat de rol van Present hier bij kan zijn. - Bekend raken met de methode van Ikben!Zinvol als onderdeel van een Present project en een pilot hiermee draaien - 1/3 van onze projecten in 2014 met vrijwilligersgroepen vanuit Zoetermeerse werkgevers realiseren - 10 presentaties bij bedrijven(netwerken) geven Gezin Zoetermeer presenteert zich als gezinsstad. Stichting Present Nederland heeft, als pilot, de Present methode uitgebreid voor gezinnen. Vanuit Zoetermeer willen we graag aansluiting zoeken bij deze nieuwe ontwikkeling. In 2014 willen we dit als pilot oppakken. In 2014 gaan we: - Aansluiting zoeken bij Present Nederland door op de hoogte te blijven. - Voorbereidingen treffen zodat we in 2014 een gezin als groep inzetten in een pilot project 2.2 kerken en christelijke organisaties Stichting Present Zoetermeer heeft een breed draagvlak onder Zoetermeerse kerken. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit vier verschillende kerken, te weten Rooms Katholiek kerk Zoetermeer, Baptistengemeente, Pinkstergemeente en Protestantse Gemeente Zoetermeer. De bestuursleden hebben een zeer actieve rol in de contacten en samenwerking met de kerken. Present is iets van de kerk zelf en we streven ernaar dat kerken zich Present (mede-eigenaar) voelen. Structurele samenwerking met kerken is de inzet. De inzet is om coördinatoren of werkgroepen te krijgen bij verschillende kerken. Dit lukt pas als mensen betrokken zijn bij Present en zelf een keer zich hebben ingezet. Deze coördinatoren/werkgroepen hebben als taak de mogelijkheden die de kerk heeft om bij te dragen aan het welzijn van de stad, te stimuleren. Zij worden ook opgeleid om presentaties te geven aan groepen binnen de kerk over inzet via Present (ambassadeurs). Zo wordt de slagkracht van het operationele team vergroot en Present wordt iets van de kerk zelf. In 2014 gaan we: - Contacten verder onderhouden en nieuwe contacten leggen - 10 presentaties bij kerken of kerknetwerken verzorgen - Voorbereidingen treffen, mensen enthousiasmeren om ambassadeur vanuit hun kerk te worden. - Meedoen als Present met 40dagenactie door minimaal 4 groepen actief te hebben in die periode - Ervoor zorgen dat ieder bestuurslid minimaal twee groepen vanuit hun achterban aanlevert die zich in 2014 gaat inzetten via Stichting Present Zoetermeer - Contacten leggen en onderhouden met levensbeschouwelijke organisaties waaronder in ieder geval: politieke partijen, humanitas, leger des heils, etc. Maar ook met organisaties als Perron en schulphulpmaatjes. - Voor het werven van groepen wordt ook gekeken naar aan de kerk gelieerde activiteiten zoals (kerk)koren. - Een samenwerkingsverband aan met charitatieve instellingen vanuit kerken, zoals Pelgrimshoeve, Vincentius, Diaconie. - Communicatieplan opstellen om deze contacten goed te onderhouden (zie hfdst 3) - Administratief: zorgen voor goede verslagleging en adressenbestand (zie hfdst. 5) 6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7 - ½ van onze projecten in 2014 met vrijwilligersgroepen vanuit Zoetermeerse kerken realiseren 2.3 Maatschappelijke organisaties De afgelopen jaar is geïnvesteerd in het leren kennen van maatschappelijke organisaties in Zoetermeer. Wij moeten hen kennen en zij moeten ons kennen. Deze contacten zullen we in 2014 blijven onderhouden. Inmiddels zijn met zeer veel organisaties contacten gelegd op alle niveaus: directie, vrijwilliger coördinatoren, locatiemanagers als met diversie medewerkers. Met de diversiteit aan organisaties is het mogelijk om diverse projecten te realiseren, denkend aan praktische en/of sociale projecen. Organisaties waar we contact mee hebben zijn: - Woningbouwcoorporaties: Vidomes, De Goede Woning, Vestia - Welzijnsorganisaties: MOOI, VIP, Palet, Piëzo - Participatie: Palenstein, React - Maatschappelijk werk: Limor, Kwadraat - Verpleeghuizen: Vierstroom, WZH - Jeugdzorg: Jeugdformaat, Meerpunt, Jong Perspectief - Gehandicaptenzorg: Ipse de Brugge, Middin, Activisie In 2014 gaan we: - Contacten verder onderhouden en nieuwe contacten leggen - 15 (presentaties) netwerkgesprekken houden bij maatschappelijke organisatie - Overzicht van alle maatschappelijke organisaties en locaties in Zoetermeer op papier zetten - Contacten leggen met de kleinere zorg instellingen in zoetermeer - Communicatieplan opstellen om deze contacten goed te onderhouden - Administratief: zorgen voor goede verslaglegging en adressenbestand aanleggen van zorgorganisaties (zie hfdst.5) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7 HOOFDSTUK 2 OMZIEN NAAR DE ANDER

8 3 COMMUNICATIE Communicatie over de motieven, wensen, achtergronden en de gesignaleerde problemen die Present probeert te beïnvloeden, doen we voortdurend. In presentaties bij potentiele groepen, bij contacten met maatschappelijke organisaties en in de samenwerking met kerken en christelijke organisaties. De communicatiemiddelen die hier staan omschreven gaan verder dan dat. Het doel van Present is steeds meer mensen bewust te maken van de vanzelfsprekendheid om je in te zetten voor een ander (dat betekent je ogen open voor financiële en sociale armoede), dat dit op jouw manier, in jouw tijd kan en dat dit je iets biedt. De doelgroep van Present is divers: potentiele vrijwilligers zijn alle mensen die in Zoetermeer wonen en/of werken. Ons netwerk van maatschappelijke organisaties, kerken, gemeente Zoetermeer is van belang om kwalitatief goede projecten te kunnen uitvoeren. Communicatie is een randvoorwaarde om goed te kunnen werken, we communiceren dan ook continue. Bewust zetten we verschillende middelen (website, twitter, nieuwsbrief, presentaties en startbijeenkomst) in om onze boodschap bij de verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen of te houden. In 2014 gaan we: - De website verder invullen. Via de website moeten mensen actuele informatie kunnen vinden en zich kunnen aanmelden. Website moet ook mobiel goed te benaderen zijn. - Facebook pagina invullen door actuele berichten te plaatsen en te verbinden met website - Vrijwilliger werven en selecteren voor beheer website en facebook pagina - Twitter account gebruiken voor korte berichten door de algemeen coördinator - Nieuwsbrief 2x per jaar (januari en september) voor de maatschappelijke organisaties in ons netwerk met daarin voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd. Het doel is bekendheid onder de medewerkers groot houden. - Contacten met lokale media zoals streekbladen, radio en tv. Periodiek zorgen voor publiciteit om de algemene bekendheid met Present te vergroten en te houden. 8 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 4 FINANCIEN De financiën van Stichting Present Zoetermeer zijn kwetsbaar. Het zoeken en verwerven van fondsen, subsidies is een vak apart. Voor 2014 is de financiering dan ook nog niet rond. In 2014 willen we werken van uit fondsen (Oranjefonds en Skanfonds), subsidie vanuit de gemeente Zoetermeer. Daarnaast vragen we een bijdrage vanuit kerkelijke instellingen. De grootste uitgave van Stichting Present Zoetermeer zijn de personele kosten van de coördinator. Het is van belang dat er een betaalde kracht als drijvende kracht beschikbaar is voor Present Zoetermeer. Zonder deze drijvende kracht hadden we niet de positie kunnen verwerven die we nu hebben verkregen in Zoetermeer. Op dit moment werken we naar de begroting toe. Het is onze wens om een eigen werkplek te hebben. Zolang de financiering niet rond is werken we vanuit huis om de kosten laag te houden. Wel zullen we een aantal investeringskosten moeten maken in gereedschap en een laptop. De financiën goed bijhouden, het werven van fondsen en zorgvuldig om gaan met de financiële verplichtingen is geen kleinigheid. In 2013 hebben we een vrijwilliger gevonden die ons ondersteunt met de financiële administratie en controle. Dit heeft geresulteerd in een goede professionaliseringsslag van onze financiële administratie. De ambitie van Stichting Present Zoetermeer is om in projecten te draaien, daarbij hoort een andere begroting. Het is wenselijk om de formatie uit te breiden zodat er een betere balans tussen inzet en beloning ontstaat. Deze formatie willen we bij voorkeur verdelen over twee personen zodat de organisatie minder kwetsbaar wordt. De financiële toekomst van Stichting Present Zoetermeer is onzeker. Vandaar dat in 2014 ook substantieel aandacht moet worden gegeven aan het financieel verankeren van de organisatie. In 2014 willen we: - Fondsen werven die toereikend zijn. - Goed op orde houden van de financiën. Ondersteund door de boekhouder. - Fondsen wervingsplan opstellen door één bestuurslid hiervoor verantwoordelijk te maken en deze de kans te geven dit te ontwikkelen en gezamenlijk uit te voeren. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9 HOOFDSTUK 4 FINANCIEN

10 Begroting St Present, Zoetermeer Sponsoring Subsidies Giften Collectes Schenkingen Totaal Personeelskosten Lonen en salarissen Loonheffing Pensioenkosten Vrijwilligersvergoeding Verzekeringen Totaal Organisatiekosten Bijdrage Present Nederland Projectkosten Automatiseringskosten Drukwerkkosten Accountantskosten Representatiekosten Opleidingskosten Reiskosten Bankkosten Totaal Kantoorkosten Algemene kosten Telefoon/fax Administratiekosten Totaal Totaal kosten Resultaat Begroting St Present, Zoetermeer 10 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 Sponsoring Subsidies Giften Collectes Schenkingen Totaal Personeelskosten Lonen en salarissen Loonheffing Pensioenkosten Vrijwilligersvergoeding Verzekeringen Totaal Organisatiekosten Bijdrage Present Nederland Projectkosten Automatiseringskosten Drukwerkkosten Accountantskosten Representatiekosten Opleidingskosten Reiskosten Bankkosten Totaal Kantoorkosten Algemene kosten Telefoon/fax Administratiekosten Totaal Totaal kosten Resultaat ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11 HOOFDSTUK 4 FINANCIEN

12 5 ORGANISATIE 5.1 Medewerker(s) De medewerkers en bestuursleden zijn de drijvende kracht en het visitekaartje van Stichting Present Zoetermeer. De strategische ambities zullen vertaald moeten worden in het personeelsbeleid. Om het gewenste aantal projecten te halen is uitbreiding van de formatie voor operationele werkzaamheden noodzakelijk. Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie. De basis wordt gevormd door professionele betaalde krachten en wordt uitgebreid met de inzet van vrijwilligers. In 2014 wordt voor 16 uur per week een coördinator betaald. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit en kwantiteit van de projecten. De coördinator is in september 2013 van start gegaan en kan bij het uitvoeren van haar taken altijd terugvallen op de bestuursleden van Stichting Present Zoetermeer. De taken van Stichting Present Zoetermeer laten zich als volgt omschrijven: - uitvoering van projecten (zie 2.1 en strategisch plan) - contacten met maatschappelijke organisaties (zie 2.3) - contacten met kerken en christelijke organisaties (zie 2.2) - contacten met de gemeente Zoetermeer - PR en communicatie (publicaties in lokale media zoals streekbladen, websites, lokale radio, beheer van de eigen website, facebook pagina, twitter account, nieuwsbrieven of folders) (zie hfdst. 3) - Fondsen werving (zie hfdst. 4) - Ondersteuning (1)CRM, administratie zoals intake hulpvraag of vrijwilligersgroep, 2) faciliterende activiteiten zoals voorbereiding bestuur stukken (bestuur/secretaris maakt agenda en notulen) hebben van folders, visitekaartjes, declaratieformulieren, etc. 3) financiële administratie wordt gedaan door bestuur/penningmeester) - Aanspreekpunt/contactpersoon voor medewerkers - Onderling goede contacten met bestuur en coördinator - Contacten met Stichting Present Nederland - Professionalisering, op de hoogte blijven van ontwikkeling en actualiteit, van zichzelf, bestuursleden en medewerkers In 2014 willen we: - De coördinator de kans geven zichzelf de werkzaamheden eigen te maken. Hiervoor krijgt zij de gelegenheid om de training van Stichting Present Nederland te volgen. - Verbinden van vaste vrijwilligers aan de organisatie. Waarbij de volgende specialismen onze aandacht hebben: beheer website; sleutelpersonen bij kerken. 5.2 Bestuur Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit vier verschillende kerken. Te weten: Rooms Katholieke kerk, Baptistengemeente, Pinkstergemeente en Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dit maakt dat er lokaal een breed draagvlak is voor Present in Zoetermeer. Deze vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de toegang tot de kerken soepel verloopt (zie 2.3). Alle bestuursleden hebben een eigen verantwoordelijkheid naar hun achterban om Stichting Present daar blijvend te agenderen en zorgen voor actieve deelname aan Present. Op dit moment is het bestuur van de juiste omvang om goed te kunnen functioneren. Het bestuur bestaat uit momenteel uit 4 leden (minimaal 3 en maximaal 5 leden). Het bestuur van staat open voor nieuwe mensen, ook anders (niet christelijk) gelovigen zijn welkom. Om de kwaliteit van het bestuur te waarborgen neemt het bestuur actief deel aan activiteiten van Stichting Present Nederland en neemt de tijd om zich te laten bij scholen mocht dat nodig zijn. 12 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 Het bestuur bestaat uit: Matthé Vermeulen, voorzitter (januari 2012 heden) Douwe Visser, secretaris (januari 2012 heden) Ria Noorlander, penningmeester (januari 2012 heden) Dick Sonneveld, bestuurslid (september 2012 heden) Medewerkers: Mirjam Konijn, coördinator (september 2013 heden) (0,4 fte betaald) Ron Reeuwijk, boekhouder (mei 2013 heden) In 2014 willen we: - Opstellen van een roulatie schema - Evaluatie van functioneren bestuur - Deelname aan de Presentdag en aanwezigheid bij Presentraad. 5.3 Overlegstructuur Onderlinge afstemming en verdere professionalisering vindt plaats door het hebben van een overlegstructuur. Voor Stichting Present Zoetermeer bestaat deze uit de volgende onderdelen. Bestuursvergadering: eens in de twee maanden is er een bestuursvergadering van Stichting Present Zoetermeer. Het vergaderrooster en inhoudelijke agendacyclus worden aan het begin van het kalender jaar vastgesteld. Werkoverleg bestuur coördinator: omdat Stichting Present Zoetermeer nog in de begin fase is er eens in de maand en afstemming overleg tussen de voorzitter en/of secretaris en de coördinator. Contacten met Stichting Present Nederland: Arjen Klein is onze contact persoon met Present Nederland. In 2014 wordt hij uitgenodigd bij een bestuursvergadering en een tweetal afspraken hebben met de algemeen coördinator. De Presentraad zal door minimaal twee bestuursleden worden bijgewoond en er wordt actief en breed deelgenomen aan de jaarlijkse Presentdag. Eens in de drie maanden is er intercollegiaal overleg tussen de algemeen coördinatoren van de omliggende Stichtingen Present. De coördinator van Zoetermeer neemt daar actief aan deel. 5.4 Werkruimte en voorzieningen Op dit moment werkt de coördinator vanuit haar huis. Het hebben van kantoorruimte voor de organisatie is zeer wenselijk, zeker voor het maken van afspraken en het ontvangen van mensen. Voor 2014 is het de wens om dit mogelijk te maken. De voorkeur gaat uit naar een strategische plek waar de coördinator gemakkelijk in contact komt met andere, collega, organisaties. De Stichting werkt ook aan het verkrijgen van voldoende financiële middelen om ondersteunende apparatuur (gereedschap, computer, fototoestel) te kunnen aanschaffen. In 2014 gaan we: - Investeren in het mogelijk maken van het hebben van een werkplek. - Investering in aanschaf van materiaal zoals laptop en fototoestel ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13 HOOFDSTUK 5 ORGANISATIE

14 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD *2 groepen draaien Januari 1 presentatie bedrijf 2 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 1 contact gesprekken maatschappelijke organisatie Aanzet tot ontwerp website (vrijwilligers werven) Nadenken over vraag/aanbod m.b.t. website PR materiaal inventariseren en bij bestellen Jaarrapportage 2013 maken Bedenken opzet adressen systeem Werkoverleg Present Nederland 2 daagse 2 groepen draaien Februari 2 presentatie bedrijf 2 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 2 contact gesprekken maatschappelijke organisatie Website geüpdatet Start financieel meerjaren plan Inventarisatie mogelijkheden kantoor / werkplek Jaarrapportage 2013 afronden Opzet adressen systeem Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio-overleg incl. voorbereiding 3 groepen draaien Maart 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 2 gesprekken maatschappelijke organisaties 1 gesprek levensbeschouwelijke organisaties samenwerkingsverband realiseren met charitatieve instelling samenwerkingsverband bouwmarkten herbevestigen Vullen adressen systeem CRM actief gebruiken 14 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15 Aanzet tot systeem van verslaglegging projecten Fondsenwerving/contact met donoren Werkoverleg 4 groepen draaien April 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerk/kerkelijk 1 presentaties maatschappelijke organisaties 1 presentatie maatsch. middenveld/levensbeschouwelijke organisaties samenwerkingsverband realiseren met een charitatieve instelling Contact VIP/participatiecentrum/piëzo Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio-overleg incl. voorbereiding Tussenevaluatie/financieel overzicht fondsen Systeem van verslaglegging projecten gereed 3 groepen draaien Mei 1 gesprek bedrijf 1 gesprek kerk/kerkelijk netwerk 1 gesprek maatsch./levensbesch. Organisatie werkoverleg 2 groepen draaien Juni 1 presentatie bedrijf Contacten kerk/kerkelijk netwerk Contacten maatschappelijke organisatie Contacten maatsch. middenveld/levensbesch. organisatie Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio overleg incl. voorbereiding Juli Website updaten Ontwerpen communicatieplan Werkwijze present voor gezinnen: plan ontwerpen Evaluatieverslag eerste half jaar Pilot Ik ben zinvol ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15 HOOFDSTUK 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD

16 Werkoverleg Augustus 1 groep draaien = Pilot met gezin ½ jaar rapportage maken financieel overzicht fondsen Ontwerpen communicatieplan Opstart bijeenkomst na de zomerperiode 3 groepen draaien September 2 presentaties bedrijven Alle kerken aanschrijven start kerkelijk jaar. 1 contact maatschappelijke organisaties en/of maatsch./levensbesch. organisatie Communicatieplan gereed Bestuursvergadering incl. voorbereiding Fondsenwerving/contact met donoren voor groepen draaien Oktober 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerken/kerkelijk netwerk 1 contact gesprek maatschappelijke organisaties Afronden 9 maanden tussen rapportage Versturen 9 maanden rapportage aan donoren Eerste aanzet jaarplan 2015 Werkoverleg 4 groepen draaien November 2 presentaties bedrijven 1 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 1 contact maatschappelijke organisaties Bestuursvergadering incl. voorbereiding 16 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17 Regio overleg incl. voorbereiding Presentraad 3 groepen draaien December 1 presentatie bedrijf 2 presentaties kerken/kerkelijk netwerk Teambuilding Bestuur Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2015 Fondsenwerving/contact met donoren werkoverleg *Gemiddeld heeft één groep 5 deelnemers. 30 groepen betekend naar verwachting 30 projecten. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 HOOFDSTUK 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012 Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2012 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44.432 1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER 1.1 Bestuur en algemeen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Inhoud jaarrapportage

Inhoud jaarrapportage JAARVERSLAG 2015 Jaarrapportage 2015 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Zoetermeer in 2015 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2014 1 Inhoud Jaarverslag 2014... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Cijfers 2014... 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben... 5 Projecten per maatschappelijke organisatie...

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60 JAARPLAN 2017 Met tevredenheid kijken wij terug op 2016 en vol verwachting zien wij uit naar 2017. We zien diverse kansen voor De Sluis: manieren waarop wij onze doelgroep beter kunnen ondersteunen. De

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Schuldhulpmaatje Drechtsteden

Schuldhulpmaatje Drechtsteden Schuldhulpmaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Voor u ligt het verslag over het jaar 2013 van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden. Over de

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen Beleidsplan 2015 2018 Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Missie en doel 4 2. Werkwijze 5 3. Doelstellingen 6 3.1 Continuering van het werk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland Jaarverslag 2014 1 Inleiding Het jaar 2014 mag voor Stichting Present Zuidoost Friesland een productief jaar genoemd worden. Ten opzichte van 2013 is de toename van het aantal projecten (30) naar 105 in

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie