Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil"

Transcriptie

1 28 juli 2011 nummer 15 Ramadan 2011 De Islamitische vastentijd, een maand van verzoening en bezinning, begint dit jaar op 1 augustus pagina 2 Buitenconcert uitverkocht Met een optreden van het Orkest van het Oosten zamelde VUmc CCA geld in voor onderzoek naar nanotechnologie pagina 3 Vraag naar afgestudeerden is enorm Chantal Schreurs is de eerste student die de masteropleiding cardiovasculaire research afrondde pagina 4 Surinaamse coassistenten in VUmc Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil Minder high risk incidenten Uit het DIM/MIP jaarverslag blijkt dat het aantal high risk incidenten in 2010 minder was dan het jaar daarvoor pagina 4 Screening en vervolg onlosmakelijk verbonden Thomas Sudetja gelooft dat screening weinig zin heeft als het vervolgtraject buiten beschouwing blijft pagina 7 Online zelfhulp voor psychische klachten Online hulpverlening gaat een steeds grotere rol spelen bij mensen met psychische klachten. Het biedt de mogelijkheid om op een goede manier een grote groep mensen te helpen, zonder dat de kosten enorm toenemen. Prezens biedt nu een nieuwe online zelfhulpcursus aan voor mensen die last hebben van spanningen, angsten en depressieve gevoelens: Alles onder controle online. De cursus is ontwikkeld door de VU en bewezen effectief. Bij tachtig procent van de deelnemers verminderen de klachten. De deelnemers leren stap voor stap hoe ze weer greep kunnen krijgen op hun leven, hoe ze hun zorgen onder controle krijgen en hoe zij hun energie weer besteden aan dingen die ertoe doen. Ze krijgen online feedback van een vaste en ervaren coach. n AB Foto Jean-Pierre Jans Twee Surinaamse geneeskundestudenten volgden in de periode mei-juli tien weken lang een coschap bij de afdeling heelkunde van VUmc. Het meest verrast waren ze over de mondige patiënten en de moderne apparatuur in Amsterdam. n Jeroen Kleijne We volgen onze medische opleiding gewoon in Paramaribo. Huub van der Erve heeft ons echter de mogelijkheid geboden om ons coschap heelkunde bij VUmc te lopen via het student exchange programma, vertelt Donovan Heidanus. Het gemak van een coschap volgen in Amsterdam is dat we dezelfde taal spreken. Sue Fa Liu: Het is een prettige ervaring geweest om in VUmc te werken. We zijn heel warm ontvangen. De mensen zijn echt bereid om je iets te leren, van de specialisten tot de verpleegkundigen en de andere coassistenten. Ze nemen de tijd om je uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat. Supergaaf. Eerste wereld Heidanus zag toch wel wat verschillen tussen werken in VUmc en het Academisch Ziekenhuis in zijn eigen land. Dit is een eerstewereldland. In de ok gebruiken ze veel wegwerpmateriaal, waar bij ons in Suriname alles opnieuw gebruikt wordt uiteraard na reiniging. Ook zijn er veel duurdere apparaten aanwezig. Bij urologie zag ik bijvoorbeeld een Da Vinci Robot die voor operaties wordt gebruikt. Zoiets is voor het ziekenhuis in Paramaribo veel te kostbaar. Wat me verder opviel, is dat patiënten in Nederland heel direct zijn. Ze weten precies wat ze willen. Bij ons zijn de mensen toch wat terughoudender. Improvisatievermogen In totaal zijn beide studenten tien weken in Nederland geweest voor hun coschap heelkunde, met als extra een week plastische chirurgie. Ze hebben niet alleen geassisteerd met bijvoorbeeld hechten, maar ook een aantal bijzondere operaties gezien. Heidanus: Bijvoorbeeld een niertransplantatie. Die doen we in Paramaribo niet. En verder bij plastische chirurgie een genderoperatie waarbij een vagina gecreëerd werd. Dat is natuurlijk iets heel aparts. Al met al was zo n buitenlandse trip een superleuke ervaring. Ik kan mensen aanraden om ook een keer een kijkje te nemen bij ons. Liu: Werken in Paramaribo vraagt meer van je improvisatievermogen. Je moet echt creatief zijn om de beste zorg te verlenen met het weinige dat je hebt. Actieplannen NIAZ goedgekeurd De actieplannen die VUmc heeft opgesteld om aan de verbeterpunten van het NIAZ te voldoen, zijn goedgekeurd. De belangrijkste drie moeten voor 1 oktober zijn gerealiseerd. Eind januari 2012 stuurt VUmc een voortgangsrapportage van alle verbeterpunten naar het NIAZ, waarop auditoren in juli 2012 de voortgang komen toetsen. n Monique Krinkels Bij de toekenning van de accreditatiestatus aan VUmc in maart, gaf het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (niaz) veertien punten ter verbeteringen aan. Drie verbeterpunten zijn dusdanig zwaarwegend dat deze als aanwijzing geclassificeerd zijn. Het gaat om het borgen van de betrokkenheid van de afdeling fmt en een risicoanalyse bij de aanschaf van alle medische apparatuur; het borgen van apparatuurbeheer; en het benoemen van kritische procesonderdelen bij nieuwe technieken, materialen, instrumenten en apparatuur en het via parameters monitoren. Drie werkgroepen hebben een plan van aanpak opgesteld en voor 1 oktober vindt een voortgangsrapportage plaats naar het niaz. Overige verbeterpunten Naast bovengenoemde aanwijzingen heeft het niaz nog elf verbeterpunten benoemd. Voor al deze punten zijn projectgroepen samengesteld en actieplannen opgesteld. Prioriteit hebben het borgen van een ziekenhuisbreed gecoördineerd systeem van infectiepreventie; het zorgdragen voor gescheiden routes bij de reiniging van flexibele scopen; het ziekenhuisbreed implementeren en borgen van beleid over hoofdbehandelaarschap; en medicatieveiligheid op de ic-kinderen en de ic-neonatologie. Daarnaast gaat het om het afstemmen en vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het duaal management op werkplekniveau; de borging van documentbeheer in KwaliteitsNet; de betrokkenheid van het stafconvent bij de besluitvorming over (strategische) beleidsonderwerpen; verbetering van de relatie met huisartsen; het implementeren van afspraken voor het bevragen van vertrekkende medewerkers; het implementeren van een sluitende regeling ter voorkoming van onbevoegde toegang; en het borgen dat afspraken over dossierbeheer worden nageleefd. Toetsing In oktober 2011 volstaat de beoordeling van de voortgangsrapportage door het niaz. Er zullen dit jaar géén auditoren op bezoek komen om de doorgevoerde verbeteringen van de drie aanwijzingen te toetsen. Wel heeft de igz aangegeven in september VUmc te komen doorlichten over onder meer het onderhoud van alle (kritische) medische apparatuur. In juli 2012 zullen niaz-auditoren de voortgang in de praktijk komen toetsen. Nieuwe namen Nu de dakopbouw voor de poli sneldiagnostiek bijna gereed is, krijgen bepaalde onderdelen een eigen naam. Hiervoor had VUmc cca een prijsvraag uitgeschreven. Martin Roosemalen kreeg de meeste stemmen voor zijn vondst De Lounge, voor wat in de wandelgangen tot nu toe de foodbar werd genoemd. Ronald Koster heeft de naam bedacht voor de grote zaal op de 7e etage. Deze zal De Rietwijker gaan heten. Deze naam stamt af van de polder waar het Amsterdamse Bos staat en dat sluit goed aan bij de overige namen van zalen in de polikliniek. Patiëntveiligheid Award uitgeloofd Het instituut ondersteuning patiëntenzorg (iop) heeft in samenwerking met ggz ingeest een award uitgeloofd voor de beste verbeteractie die afdelingen van VUmc en ggz ingeest dit jaar hebben ingevoerd. Dit is één van de activiteiten tijdens de patiëntveiligheidsweek, die dit jaar van 14 tot en met 18 november wordt gehouden. Tijdens deze week staat het verspreiden van kennis over en ervaring met patiëntveiligheid centraal. De jury die de verbeteracties zal beoordelen bestaat uit: een zorgmanager, patient safety officers, adviseurs patiëntveiligheid en de directeur medische zaken. Bij het selecteren van de winnaar zullen de volgende aspecten meewegen: impact op de patiëntveiligheid, toepasbaarheid van de verbeteractie op andere afdelingen en originaliteit. Op 15 november, van tot uur, worden de vijf beste verbeteracties gepresenteerd. Aansluitend wordt de Patiëntveiligheid Award 2011 uitgereikt. Een selectie van de inzendingen zal worden gebundeld, zodat iedereen in VUmc en ggz ingeest hiermee ideeën kan opdoen. Wie in aanmerking wil komen voor de Patiëntveiligheid Award kan zijn verbeteractie aanmelden op

2 Literatuur en geneeskunde Niet alle zieke mensen zijn te verdragen Ramadan 2011 Islamitische vastentijd begint weer 1 augustus aanstaande begint de maand ramadan, een maand van verzoening en bezinning. Ramadan is een jaarlijkse spirituele beleving voor moslims. Iedere volwassen moslim, die zowel lichamelijk als verstandelijk gezond is, dient 29 of 30 dagen, afhankelijk van de maanstand, te vasten. Er zitten verschillende aspecten aan het vasten. Het eerste is het rituele aspect: tijdens het vasten ervaart de vastende een innerlijke kracht. Zo wordt men bevrijd van alle grove lusten. In de tweede plaats is er het fysieke aspect. Hierbij ervaart de vastende het ongemak van honger en dorst. Tegelijkertijd leert men zelfdiscipline en geduld op te brengen. Het belangrijkste doel van het vasten is ons ego zoveel mogelijk te reinigen van slechte eigenschappen. De grote uitdaging voor ieder mens is om de strijd aan te gaan met zichzelf. Dat gaat niet vanzelf en het is niet zo gemakkelijk. Het vasten is een van de rituelen die daar een bijdrage aan kan leveren. Het vasten laat ons denken aan de mensen die aan de andere kant van de wereld wonen, waar men niet genoeg voedsel heeft en waar geen drinkwater beschikbaar is. Het minste wat we kunnen doen is mee te leven met degenen die lijden. Mohamed Ben Ayad Imam, geestelijk verzorger Op woensdag 21 september vindt het jaarlijkse symposium Literatuur en Geneeskunde plaats, dat deze keer over kanker gaat. Er zijn bijdragen van onder andere Manon Uphoff en Ronald Giphart, dagvoorzitter is journalist/schrijver John Jansen van Galen. In de aanloop naar het symposium toe bespreekt Arko Oderwald zes boeken waarin ontspoorde cellen de hoofdrol spelen. Deze keer Een verhaal op bijna klassieke wijze van Harold Brodkey n Arko Oderwald Harold Brodkey staat ook wel bekend als de Amerikaanse Proust. Lange meanderende zinnen zijn z n handelsmerk, maar eerlijk gezegd wordt Proust daarin door hem niet overtroffen. Brodkey is verder vooral bekend geworden door zijn nietsontziende verslag van zijn eigen ziekbed ten gevolge van aids, dat in 1993 eerst in The New Yorker verscheen Ontspoorde cellen en daarna in boekvorm onder de titel Het verhaal van mijn dood. In 1988 verscheen zijn bundel Verhalen op vrijwel klassiek wijze, waarin zijn verhalen vanaf 1963 zijn opgenomen. Hierin staat het titelverhaal: Een verhaal op bijna klassieke wijze. De hoofdpersoon is Harold Brodkey zelf, aangenomen kind van Joseph en Doris Brodkey. Joseph Brodkey was voor in de veertig en had zo n hoge bloeddruk dat het volgens artsen een wonder mocht heten dat hij nog leefde. Hij zat voortdurend naar zichzelf te luisteren, naar de fysiologische getijdenbewegingen in hem; hij kon elk moment door een beroerte worden getroffen. Doris Brodkey was aan kanker geopereerd, borstkanker: dat wil zeggen, er was één operatie en enig voorzichtig optimisme geweest en toen een tweede operatie; en nu viel er niets meer weg te halen en was er helemaal geen optimisme meer. Harold is dan een jaar of vijftien en omdat zijn vader permanent in het ziekenhuis ligt, is hij alleen thuis met zijn moeder. Dat is geen pretje, want Doris hanteert op klassieke wijze de double bind strategie. Als Harold een tegenzin lijkt te hebben om haar te omhelzen, dan verwijt zij hem dat, maar als hij haar omhelst, schreeuwt ze het uit van de pijn. Ik ben met jou dubbel gestraft, jij helpt me het graf in, denk je dat ik je om de hals vlieg! Ik ben dat gedoe van jou meer dan zat! Ik word gek van je, weet je dat wel! Je jaagt me ook nog het gekkenhuis in op de koop toe. Uiteindelijk, zo schrijft Brodkey, had ik het in de gaten: ze snakte naar een bepaald soort verheven filmdialoog: Doet het vandaag al wat minder pijn moeder? Nee Nee ik houd het niet meer uit. Is de zuster vandaag dan niet langs geweest om u de morfine injecties te geven? zei ik dan op de toon van een dokter, kalm, vaderlijk. Hou op over morfine! Ik wil niet aan morfine denken! zei ze dan als een opstandig meisje of als een koketterende vrouw. Inderdaad, sommige patiënten wens je zelfs je ergste vijand niet toe. Studenten lopen stage in Arubaans ziekenhuis Een groep eerstejaars studenten doet in juli de praktijkstage zorg bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal (hoh) op Aruba. Ze worden daarbij bijgestaan door de opleidingsmanager Frans Figaroa. De zorgstage is voor veel studenten de eerste ervaring met de medische praktijk. Het hoh is het enige algemene ziekenhuis op Aruba en heeft ruim 300 bedden. Vrijwel alle disciplines zijn aanwezig. Het ziekenhuis levert zorg aan de vaste eilandbewoners, maar ook aan de meer dan een miljoen toeristen die jaarlijks hun vakantie op Aruba doorbrengen. VUmc heeft een goede band met het hoh. In juni ging er ook al een groep eerstejaars voor hun zorgstage naar Aruba. Daarnaast doen twaalf studenten hun m2 stage op het eiland en vinden er voorbereidingen plaats voor de semi-artsstage. Tracer Zuinig met energie 10e jaargang, nummer 15, 20 juli 2011 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 11 augustus Deadline voor kopij is 3 augustus om uur. Illustratie: Rick Dros Een win-win-win automaat De nieuwe koffieautomaten die Maas International in VUmc installeert leveren een win-win-win situatie op. De koffie kreeg wat smaak betreft een hoge score van de medewerkers, de koffiebonen en theeblaadjes zijn afkomstig uit eerlijke handel én de apparaten zijn de meest zuinige die er op dit moment op de markt zijn. Maas streeft bij de ontwikkeling van koffieautomaten naar een zo laag mogelijke milieubelasting tijdens de hele levenscyclus. Daarbij kijken ze naar water, schoonmaak, afvalstoffen, maar ook naar het energieverbruik. Zo hebben de nieuwe apparaten energiezuinige LED-verlichting. Eén jaar continu gebruik van een LED-lamp kost bijvoorbeeld maar 2 euro; veel minder dan een gloeilamp die makkelijk 50 euro haalt. Ook de stand-by detectie levert energiebesparing op. Als een apparaat langer dan een uur niet gebruikt is, schakelt hij automatisch over op de stand-by en gebruikt dan nauwelijks energie. 2 Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Nieuw project steunt talentvolle vrouwen Om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van talentvolle vrouwen in de organisatie start VUmc een mentor-mentee pilot. Hierbij worden vrouwelijke universitair docenten en hoofddocenten gekoppeld aan een hoogleraar, die geen directe werkrelatie met hen heeft. Samen maken zij afspraken voor een aantal mentorgesprekken, waarin verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen. De mentor ondersteunt door bijvoorbeeld kennis en praktische ervaring uit te wisselen of feedback te geven. Een mentor geeft raad en advies en geeft de mentee (degene die wordt begeleid) daarmee een steuntje in de rug. De pilot maakt deel uit van het initiatief Charter Talent naar de Top. Vrouwelijke onderzoekers zijn relatief ondervertegenwoordigd in de wetenschappelijke top. Dit betekent dat de organisatie niet optimaal gebruik maakt van aanwezige talenten. De pilot heeft tot doel talentvolle vrouwelijke ud s en uhd s te stimuleren bij het (verder) opbouwen van een academische carrière. Charter Talent naar de Top en VUmc is een landelijk programma gericht op het benutten van vrouwelijk talent binnen organisaties. Met het ondertekenen van het Charter heeft VUmc toegezegd zich concreet in te spannen voor een hogere instroom, doorstroom en vooral behoud van vrouwelijk talent in wetenschappelijke topposities en dan met name een toename van vrouwelijke hoogleraren en uhd s binnen VUmc. Jaarlijks rapporteert VUmc over de vorderingen aan de Commissie Monitoring en zullen die gegevens worden gepresenteerd in de publieke rapporten Monitoring Talent van de komende jaren. Pilot De mentor-mentee pilot richt zich op vrouwelijke ud s en uhd s, die de ambitie hebben om binnen vijf jaar een stap te maken in hun wetenschappelijke carrière en daarbij ondersteuning willen van een mentor. Ook moeten ze een duidelijke leervraag hebben. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Zij krijgen een workshop aangevuld met vijf tot zes gesprekken met hun mentor. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september als mentee aanmelden voor selectie. Daarnaast dienen zij een motivatiebrief te schrijven en is een cv met publicatielijst noodzakelijk. Meer informatie: Yvon Beemsterboer, p&o Expertise, tst , Opvallend Buitenconcert uitverkocht De openluchtuitvoering van Beethovens Negende Symfonie in Enschede op 15 juli was een groot succes. De Oude Markt was bomvol en ook op de Grote markt in Zwolle, waar een groot scherm stond opgesteld, was het druk. In Zwolle waren alle beschikbare stoelen uitverkocht. Daarnaast volgden honderden Twentenaren de uitvoering van het Orkest van het Oosten onder leiding van chef-dirigent Jan Willem de Vriend vanaf de omringende terrassen of bleven zelfs staan. Medewerkers van VUmc cca collecteerden onder de luisteraars. Superteams Met het concert wilden de organisatoren geld inzamelen voor het kankeronderzoek dat VUmc samen met Universiteit Twente uitvoert. Deze laatste viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. De ut en VUmc hebben superteams samengesteld die nanotechnologie wil inzetten in de strijd tegen kanker. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de grootorde van nanometers, een miljardste van een meter. Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen en eenvoudige moleculen ligt. Revolutionair onderzoek De onderzoekers werken onder meer aan een revolutionaire manier om kanker op te sporen: ze willen een pil ontwikkelen die een chip bevat. Zo n pil reist door het lichaam en meldt aan een computer als er iets niet in orde is. Kanker kan zo op een weinig belastende manier vroeg worden opgespoord. Een pil die door het maagdarmkanaal reist, kan lichaamsvloeistoffen verzamelen en analyseren van vele organen (keel, longen (sputum), slokdarm, maag, alvleesklier, galwegen, darm). Nanotechnologie kan ook worden ingezet bij de behandeling van kanker. Door medicijnen op te sluiten in nanobolletjes die pas open gaan als ze op de juiste plekken in het lichaam terecht komen, worden medicijnen effectiever en kunnen bijwerkingen worden verminderd. De medicijnen vallen exact datgene aan wat de behandelend medicus wil. Voor het concert organiseerden VUmc cca en ut een voorontvangst voor relaties die het gezamenlijk onderzoek via hun bedrijf of privé financieel gaan ondersteunen. Er zijn al diverse toezeggingen gedaan. Daarnaast kreeg het initiatief de nodige publiciteit. Zo is er een groot artikel in Tubantia verschenen en werd er een uitzending van rtv Oost aan gewijd. Het concert was ook via livestream te volgen wat veel leuke reacties op twitter opleverde. Het project van de Stichting Nano- Cancer is opgestart door Spinozaprijswinnaars Bob Pinedo en Albert van den Berg, Voor meer informatie zie Patrick Schober heeft een subsidie van euro ontvangen van de Hersenstichting. Hij gaat onderzoeken hoe de acute zorg kan worden verbeterd voor patiënten met ernstig hersenletsel, die kort na het ongeval door het mobiel medisch team van de traumahelicopter worden behandeld. Per jaar worden patiënten in het ziekenhuis opgenomen met ernstig traumatisch hersenletsel, meestal als gevolg van een verkeersongeval of val van grote hoogte. Hoe efficiënter de behandeling direct na het ongeval verloopt, hoe beter de prognose voor herstel. Shahryar Mir heeft de Tweelingprijs voor publicaties van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gewonnen. Mir ontvangt de onderscheiding voor de beste fundamentele publicatie: In silico analysis of kinase expression identifies wee1 as a gatekeeper against mitotic catastrophe in glioblastoma. De prijs, een bedrag van euro, wordt uitgereikt door de commissie Wetenschap tijdens de plenaire ochtendsessie van het nvk-congres op 2 november. Een artikel van medewerkers van de afdelingen heelkunde, nucleaire geneeskundeen pet research, het emgo instituut, epidemiologie en biostatistiek en van pathologie is onlangs gepubliceerd in The Lancet Oncology. Martijn van der Pas, Sybren Meijer, Otto Hoekstra, Ingrid Riphagen, Riekie de Vet, Dirk Knol, Nicole van Grieken en Jeroen Meijerink beschrijven daarin hun analyse van de waarde van de poortwachterlymfklier procedure bij darmkanker. Daarover bestond wereldwijd geen consensus. Uit hun onderzoek blijkt dat met goed uitgevoerde studies een hoge mate van betrouwbaarheid gehaald kan worden. Henriëtte van der Horst Benoemingen Een kwestie van vertrouwen Helaas, Nederland zakt steeds verder in het land. Daar kunnen we nog wat van leren. Maar moeras der onwetendheid. Voor een land dat in dan moet het roer wel even helemaal om. Niks de top vijf van kenniseconomieën wil staan, is controle- en regeldrift in Finland. Gewoon je het bedroevend dat we in de Pisatesten steeds leraren een goede, academische opleiding bieden, fatsoenlijk betalen en vervolgens ze alle verder naar onderen zakken. Het kennisniveau van de Nederlandse 15-jarigen is nog slechts in één categorie in te richten. Geen schoolexa- ruimte geven om hun lessen zelf goed genoeg voor een plaats in de mens waarmee wat gesjoemeld top tien. Bij lezen hoeven de Nederlandse jongeren slechts negen lan- landelijk examen, zodat je kunt kan worden, maar een pittig den voor laten gaan. Bij wiskunde vaststellen of de gediplomeerden werkelijk aan de eindtermen en natuurwetenschap zijn we al uit de top tien geduikeld. Dat wordt voldoen. nooit wat met die kenniseconomiestatus van Nederland. Natuur- de klas, de leerlingen raken weer De leraren staan met plezier voor lijk kun je vraagtekens zetten bij geïnspireerd. Zij-instromers zijn dit soort lijstjes, maar misschien moet het ook niet nodig, want het aanbod van gekwalificeerde leerkrachten overtreft de vraag ruim- even tot nadenken stemmen. Laten we eens een kijkje in de keuken nemen schoots. Leraren houden zich bezig met waar van het hoogst scorende Europese land, Fin- ze zich mee bezig willen houden, niet met het Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg invullen van allerlei formulieren in de meest onmogelijke formats, die door bureaucraten zijn bedacht. Er is niet eens een onderwijsinspectie in Finland. En dan de klap op de vuurpijl: het land geeft een lager percentage van het bruto nationaal product uit aan onderwijs dan de meeste landen. Tijd om te emigreren? Wat is het geheim? Eigenlijk is het heel eenvoudig, Het draait allemaal om vrijheid, vertrouwen en betrokkenheid, aldus een hoge Finse topambtenaar in nrc Handelsblad. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel zou het ook in de zorg kunnen zijn. Gewoon een kwestie van vertrouwen in onze hoog opgeleide professionals, een beetje meer investeren in de opleiding en betaling van degenen die hun handen aan het bed hebben en natuurlijk beteugeling van alle controle- en regeldriften. Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde Met ingang van 1 juli is prof.dr. G. Croiset benoemd tot hoogleraar onderzoek en ontwikkeling van medisch onderwijs en opleiding. Deze leerstoel is ingebed in het instituut voor onderwijs en opleiding (ioo). Met ingang van 1 juli is prof.dr. A.M. Kruisbeek benoemd tot hoogleraar kennisvalorisatie. Deze leerstoel is ingebed in het instituut voor onderwijs en opleiden (ioo). Met ingang van 1 juli is dr. H.E. de Vries benoemd tot hoogleraar neuroimmunologie, in het bijzonder de functie van bloed-hersenbarrière. Deze leerstoel is ingebed in de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie, divisie v. Met ingang van 1 juli is dr. J.C. van Swieten benoemd tot hoogleraar preseniele dementie, in het bijzonder van frontotemporale dementie. Deze leerstoel is ingebed in de afdeling klinische genetica, divisie iii. 3

4 Werkweek AIOS verder teruggebracht Cardiovasculaire research master Vraag naar afgestudeerden is enorm Vanaf 1 augustus geldt voor AIOS een maximale werkweek van 48 uur in plaats van de huidige 52 uur. Het is zaak dat we ons hieraan houden. vertelt Yolande Schaeffer, directeur P&O. Dit voorjaar bezocht de Arbeidsinspectie een drietal afdelingen in VUmc. De inspecteur heeft gecontroleerd of aios conform de Arbeids- en rusttijdenwet werken. De Arbeidsinspectie constateerde dat VUmc zich redelijk goed aan de regels houdt. In de afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet, maar verbetering blijft noodzakelijk, aldus Yolande Schaeffer. Gemotiveerd Het lastige van aios is dat hun week gevuld is met werk én met opleiding. Ze zijn vaak erg gemotiveerd en willen soms extra tijd in hun eigen ontwikkeling steken. Langer werken, bijvoorbeeld om een operatie bij te kunnen wonen, ligt dan voor de hand. En ook de opleiders ervaren dat niet altijd als uitzonderlijk. Zij hebben immers in het verleden veel langere werkdagen gemaakt, legt Schaeffer de situatie uit. Maar inmiddels zijn de regels verscherpt. Tot 1 augustus gold er een overgangsregeling en mochten AIOS 52 uur per week in VUmc werken, maar daarna moeten ze zich aan de algemene norm van 48 uur houden. En overtreding van deze regel kan leiden tot boetes. Omdat in Nederland veel onderzoek naar hart- en vaatziekten wordt gedaan, bleek er grote behoefte te zijn aan een specialistische onderzoeksmaster. In 2009 startte de tweejarige cardiovasculaire research master. De eerste studente is inmiddels afgestudeerd; eind augustus volgen nog eens negen studenten. n Ellen Kleverlaan Cardiovasculair onderzoek is één van de vijf zwaartepunten van VUmc. Sowieso wordt er in heel Nederland veel onderzoek gedaan naar hart- en vaatziekten. Het opzetten van een cardiovasculaire research master lag dan ook voor de hand, vertelt Edwin Kanters, coördinator van deze masteropleiding. Bij het ICaR-VU alleen al zijn twintig mensen per jaar nodig die onderzoek gaan doen. We willen graag een instroom van zo n 25 mensen per jaar. We zijn goed op weg, vanuit heel Nederland en zelfs het buitenland komen studenten naar ons toe. De meeste hebben een bachelor in life sciences of de (bio-) medische hoek. Interesses Wordt de opleiding geëvalueerd nu hij een keer helemaal is doorlopen? Wij evalueren continu en sturen bij waar dat nodig is. De inhoud van het programma, de kennis en vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken, blijft wel zo n beetje hetzelfde. Alleen de manier waarop we dat aanleren, bekijken we steeds kritisch. Kanters is heel tevreden met het onderwijsprogramma. Bijna alle studenten die in 2009 begonnen halen dit jaar hun bul. Het is een specialistische master, die niettemin de volle breedte van het hart- en vaatveld beslaat. De vakken in het eerste semester zijn verplicht en gaan over alle aspecten van hart- en vaatziekten. De student kiest ook nog een aantal vakken die bij zijn of haar interesses passen. Er zijn daarnaast twee lange stages waarin onderzoek wordt gedaan. Bij elkaar moet het ervoor zorgen dat studenten breed genoeg zijn opgeleid en tegelijkertijd moet dit leiden tot een baan die hen past. De meeste studenten gaan onderzoek doen als aio, zegt Kanters. Maar er is veel meer mogelijk. Ieder jaar is er het biocareer-event in de rai, daar stuur ik de studenten heen om zich te oriënteren. Persoonlijk De studente die inmiddels is afgestudeerd gaat als onderzoeker aan de slag bij het lumc. Studenten worden soms al tijdens hun stage gevraagd om te blijven. In Nederland biedt naast VUmc alleen Maastricht een dergelijke masteropleiding. Daarnaast zijn er nog enkele opleidingen in het buitenland. De studenten zijn dus in trek, met al dat onderzoek dat naar hart- en vaatziekten wordt gedaan, bij umc s of daarbuiten. Kanters is van alle studenten goed op de hoogte. We zijn een kleine masteropleiding. Ik ken iedereen daardoor persoonlijk. Dat maakt mijn werk gewoon heel erg leuk. Inroosteren Wat helpt bij het goed naleven van de arbeidstijdenwet is het inroosteren met Harmony. Door met dit systeem te werken kunnen schendingen worden voorkomen. Het is dan natuurlijk wel zaak om de werkelijk gemaakte uren nauwkeurig in het systeem bij te houden. VUmc controleert de gerealiseerde roosters zelf twee maal per jaar. In augustus volgt een controle over de afgelopen maanden. Begin september zullen de resultaten aan de afdelingen worden bekendgemaakt. We hebben de inspecteur moeten beloven dat we ook de Arbeidsinpectie op de hoogte zullen stellen van de uitkomsten. Hopelijk kunnen we dan een goed resultaat laten zien. n MK Chantal Scheurs leverde een knappe prestatie. Ze kreeg tijdens de studie een zoontje, maar was desondanks toch de eerste bij VUmc die haar bul behaalde. Foto: Jean-Pierre Jans Aantal meldingen stijgt, maar minder high risk incidenten Er zijn in 2010 meer incidenten dan ooit gemeld bij de MIPcommissie. Het waren er vorig jaar incidenten, tegen in Maar een stijgende lijn van incidenten betekent niet meteen dat VUmc onveiliger is geworden, benadrukt Katja Kooymans, secretaris van de MIP-commissie. Integendeel, incidenten die voorheen niet werden gemeld, worden nu wel aan commissieleden voorgelegd. n Monique Krinkels Ondanks dat het aantal incidenten stijgt, is er een afname van high risk incidenten. Dat komt omdat het veiligheidsbesef en het risicobewustzijn zijn toegenomen. Een hele goede ontwikkeling, meent Katja Kooymans. Medicatiefouten komen veel voor, maar in 2010 daalde het aantal van 40 naar 30%, want we zijn er heel alert op. Foto: shutterstock Ik krijg zelf bijna vijftig mailtjes per dag. Veilig melden Onder de medici meldt de groep artsassistenten het meest, de medisch specialisten hebben twee keer zo vaak een (bijna) incident gemeld dan het jaar ervoor en van de coassistenten meldt slechts een enkeling. Deze laatste groep zou de MIP-commissie erg graag ook willen bereiken. Kooymans kan zich voorstellen dat het voor een beginnende coassistent moeilijk is om iets op de eigen afdeling te melden. Er kan ook anoniem worden gemeld hoewel Kooymans daar zelf geen voorstander van is. Het is voor VUmc ontzettend belangrijk dat iedereen veilig incidenten kan melden. Daar maken we ons ook echt hard voor, aldus Kooymans. Het zijn trouwens ook vaak meldingen dat iemand ontdekt dat hij of zij zelf een (bijna-)incident heeft veroorzaakt. Vooral verpleegkundigen zijn er meesters in om kritisch naar zichzelf te kijken. Echte calamiteiten voorkomen Niet alle incidenten bezorgen de patiënten meteen fysiek last. Als het computernetwerk uitvalt, noemen we dat een incident, want dan kan een arts die een patiënt op het spreekuur krijgt een uitslag van een onderzoek niet bespreken. We hebben tegenwoordig een lid van de mip-commissie die speciaal met ict-problemen is belast. Ook de privacy van patiënten krijgt extra aandacht. Een status mag niet ergens onbewaakt achterblijven; niet achter de balie van een receptie, maar ook niet in een artsenkamer die niet op slot zit. De meeste meldingen worden onmiddellijk gevolgd door verbeteracties. Soms moet er een protocol worden opgesteld, maar vaker is het niet iedereen duidelijk dat er een protocol is of waar dit te vinden is. Dan is elkaar daar aan herinneren voldoende. Vorig jaar zijn we met het mip/dimjournaal gestart. Lezen over de fouten van anderen helpt medewerkers om scherp te blijven. En er hangt natuurlijk veel af van de artsen en leidinggevend verpleegkundigen. Zij hebben een voorbeeldrol te vervullen bij het voorkomen èn bij het professioneel omgaan met incidenten. 4 Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

Nieuw zorgpad metastasen

Nieuw zorgpad metastasen 22 september 2011 nummer 19 Ambitieus IOO wacht visitatie Docent van het Jaar Nieuw zorgpad metastasen Je moet zelf de slingers ophangen Mag ik van jou... Zelfverwerkelijking? Op 1 december hoopt de opleiding

Nadere informatie

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs 4 Rugtasje vol mogelijkheden 4 Kwaliteit in VUmc 8 Doctor 2 doctor ziekenhuis bezocht 9 oktober 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer

Nadere informatie

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7 3 Vital@Work zoekt deelnemers 7 De kracht van Saskia Peerdeman 9 Affiliatiedag versterkt banden 26 maart 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril 01-12_717047 09/12/2003 18:48 Pagina 1 11 december 2003 3 Polikliniek de lucht in 5 Geslachtoffers titel oratie Peggy Cohen- Kettenis 7 Onderzoek is net als puzzelen TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 71 november 2009 Waarom obductie onmisbaar is Voedingsadviesknop op de IC Milde paniek is een serieuze klacht De risico s van een minder elastische hartspier

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 11 nr. 2 september 2011 een nieuw hoofd impressies juni 2011 novembermodule praktijkruil huisartsopleiding Inhoudsopgave Colofon hao-provussioneel is

Nadere informatie

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 de JONGE SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 º 1 Hét magazine voor medisch specialisten in opleiding CREW RESOURCE MANAGEMENT Interview Rudi Westendorp Wie gaat wat doen in de gezondheidszorg? GeneesKUNST:

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad atrium kerkrade 1914-2014 nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 1 COLUMN FEEST IN KIRCHROA Het Sjpetaal, zoals de inwoners van Kerkrade

Nadere informatie

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek Indien onbestelbaar retouradres: UMC St radboud 528 staf concerncommunicatie postbus 9101 6500 hb nijmegen VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 32 NUMMER

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres EM nr. 06 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - september 2014 7 november 2014 Jaarcongres Ergotherapie WMO-adviseur Maria Mattens: Ik hoor zoveel bijzondere levensverhalen WFOT: Een terugblik op een

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking

Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking #9 Personeelsblad Radboudumc Jaargang 39 december 2014 Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking 237x oogletsel Moeten we vuurwerk dan toch verbieden? Farmacoloog Roos Masereeuw:

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie