Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil"

Transcriptie

1 28 juli 2011 nummer 15 Ramadan 2011 De Islamitische vastentijd, een maand van verzoening en bezinning, begint dit jaar op 1 augustus pagina 2 Buitenconcert uitverkocht Met een optreden van het Orkest van het Oosten zamelde VUmc CCA geld in voor onderzoek naar nanotechnologie pagina 3 Vraag naar afgestudeerden is enorm Chantal Schreurs is de eerste student die de masteropleiding cardiovasculaire research afrondde pagina 4 Surinaamse coassistenten in VUmc Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil Minder high risk incidenten Uit het DIM/MIP jaarverslag blijkt dat het aantal high risk incidenten in 2010 minder was dan het jaar daarvoor pagina 4 Screening en vervolg onlosmakelijk verbonden Thomas Sudetja gelooft dat screening weinig zin heeft als het vervolgtraject buiten beschouwing blijft pagina 7 Online zelfhulp voor psychische klachten Online hulpverlening gaat een steeds grotere rol spelen bij mensen met psychische klachten. Het biedt de mogelijkheid om op een goede manier een grote groep mensen te helpen, zonder dat de kosten enorm toenemen. Prezens biedt nu een nieuwe online zelfhulpcursus aan voor mensen die last hebben van spanningen, angsten en depressieve gevoelens: Alles onder controle online. De cursus is ontwikkeld door de VU en bewezen effectief. Bij tachtig procent van de deelnemers verminderen de klachten. De deelnemers leren stap voor stap hoe ze weer greep kunnen krijgen op hun leven, hoe ze hun zorgen onder controle krijgen en hoe zij hun energie weer besteden aan dingen die ertoe doen. Ze krijgen online feedback van een vaste en ervaren coach. n AB Foto Jean-Pierre Jans Twee Surinaamse geneeskundestudenten volgden in de periode mei-juli tien weken lang een coschap bij de afdeling heelkunde van VUmc. Het meest verrast waren ze over de mondige patiënten en de moderne apparatuur in Amsterdam. n Jeroen Kleijne We volgen onze medische opleiding gewoon in Paramaribo. Huub van der Erve heeft ons echter de mogelijkheid geboden om ons coschap heelkunde bij VUmc te lopen via het student exchange programma, vertelt Donovan Heidanus. Het gemak van een coschap volgen in Amsterdam is dat we dezelfde taal spreken. Sue Fa Liu: Het is een prettige ervaring geweest om in VUmc te werken. We zijn heel warm ontvangen. De mensen zijn echt bereid om je iets te leren, van de specialisten tot de verpleegkundigen en de andere coassistenten. Ze nemen de tijd om je uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat. Supergaaf. Eerste wereld Heidanus zag toch wel wat verschillen tussen werken in VUmc en het Academisch Ziekenhuis in zijn eigen land. Dit is een eerstewereldland. In de ok gebruiken ze veel wegwerpmateriaal, waar bij ons in Suriname alles opnieuw gebruikt wordt uiteraard na reiniging. Ook zijn er veel duurdere apparaten aanwezig. Bij urologie zag ik bijvoorbeeld een Da Vinci Robot die voor operaties wordt gebruikt. Zoiets is voor het ziekenhuis in Paramaribo veel te kostbaar. Wat me verder opviel, is dat patiënten in Nederland heel direct zijn. Ze weten precies wat ze willen. Bij ons zijn de mensen toch wat terughoudender. Improvisatievermogen In totaal zijn beide studenten tien weken in Nederland geweest voor hun coschap heelkunde, met als extra een week plastische chirurgie. Ze hebben niet alleen geassisteerd met bijvoorbeeld hechten, maar ook een aantal bijzondere operaties gezien. Heidanus: Bijvoorbeeld een niertransplantatie. Die doen we in Paramaribo niet. En verder bij plastische chirurgie een genderoperatie waarbij een vagina gecreëerd werd. Dat is natuurlijk iets heel aparts. Al met al was zo n buitenlandse trip een superleuke ervaring. Ik kan mensen aanraden om ook een keer een kijkje te nemen bij ons. Liu: Werken in Paramaribo vraagt meer van je improvisatievermogen. Je moet echt creatief zijn om de beste zorg te verlenen met het weinige dat je hebt. Actieplannen NIAZ goedgekeurd De actieplannen die VUmc heeft opgesteld om aan de verbeterpunten van het NIAZ te voldoen, zijn goedgekeurd. De belangrijkste drie moeten voor 1 oktober zijn gerealiseerd. Eind januari 2012 stuurt VUmc een voortgangsrapportage van alle verbeterpunten naar het NIAZ, waarop auditoren in juli 2012 de voortgang komen toetsen. n Monique Krinkels Bij de toekenning van de accreditatiestatus aan VUmc in maart, gaf het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (niaz) veertien punten ter verbeteringen aan. Drie verbeterpunten zijn dusdanig zwaarwegend dat deze als aanwijzing geclassificeerd zijn. Het gaat om het borgen van de betrokkenheid van de afdeling fmt en een risicoanalyse bij de aanschaf van alle medische apparatuur; het borgen van apparatuurbeheer; en het benoemen van kritische procesonderdelen bij nieuwe technieken, materialen, instrumenten en apparatuur en het via parameters monitoren. Drie werkgroepen hebben een plan van aanpak opgesteld en voor 1 oktober vindt een voortgangsrapportage plaats naar het niaz. Overige verbeterpunten Naast bovengenoemde aanwijzingen heeft het niaz nog elf verbeterpunten benoemd. Voor al deze punten zijn projectgroepen samengesteld en actieplannen opgesteld. Prioriteit hebben het borgen van een ziekenhuisbreed gecoördineerd systeem van infectiepreventie; het zorgdragen voor gescheiden routes bij de reiniging van flexibele scopen; het ziekenhuisbreed implementeren en borgen van beleid over hoofdbehandelaarschap; en medicatieveiligheid op de ic-kinderen en de ic-neonatologie. Daarnaast gaat het om het afstemmen en vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het duaal management op werkplekniveau; de borging van documentbeheer in KwaliteitsNet; de betrokkenheid van het stafconvent bij de besluitvorming over (strategische) beleidsonderwerpen; verbetering van de relatie met huisartsen; het implementeren van afspraken voor het bevragen van vertrekkende medewerkers; het implementeren van een sluitende regeling ter voorkoming van onbevoegde toegang; en het borgen dat afspraken over dossierbeheer worden nageleefd. Toetsing In oktober 2011 volstaat de beoordeling van de voortgangsrapportage door het niaz. Er zullen dit jaar géén auditoren op bezoek komen om de doorgevoerde verbeteringen van de drie aanwijzingen te toetsen. Wel heeft de igz aangegeven in september VUmc te komen doorlichten over onder meer het onderhoud van alle (kritische) medische apparatuur. In juli 2012 zullen niaz-auditoren de voortgang in de praktijk komen toetsen. Nieuwe namen Nu de dakopbouw voor de poli sneldiagnostiek bijna gereed is, krijgen bepaalde onderdelen een eigen naam. Hiervoor had VUmc cca een prijsvraag uitgeschreven. Martin Roosemalen kreeg de meeste stemmen voor zijn vondst De Lounge, voor wat in de wandelgangen tot nu toe de foodbar werd genoemd. Ronald Koster heeft de naam bedacht voor de grote zaal op de 7e etage. Deze zal De Rietwijker gaan heten. Deze naam stamt af van de polder waar het Amsterdamse Bos staat en dat sluit goed aan bij de overige namen van zalen in de polikliniek. Patiëntveiligheid Award uitgeloofd Het instituut ondersteuning patiëntenzorg (iop) heeft in samenwerking met ggz ingeest een award uitgeloofd voor de beste verbeteractie die afdelingen van VUmc en ggz ingeest dit jaar hebben ingevoerd. Dit is één van de activiteiten tijdens de patiëntveiligheidsweek, die dit jaar van 14 tot en met 18 november wordt gehouden. Tijdens deze week staat het verspreiden van kennis over en ervaring met patiëntveiligheid centraal. De jury die de verbeteracties zal beoordelen bestaat uit: een zorgmanager, patient safety officers, adviseurs patiëntveiligheid en de directeur medische zaken. Bij het selecteren van de winnaar zullen de volgende aspecten meewegen: impact op de patiëntveiligheid, toepasbaarheid van de verbeteractie op andere afdelingen en originaliteit. Op 15 november, van tot uur, worden de vijf beste verbeteracties gepresenteerd. Aansluitend wordt de Patiëntveiligheid Award 2011 uitgereikt. Een selectie van de inzendingen zal worden gebundeld, zodat iedereen in VUmc en ggz ingeest hiermee ideeën kan opdoen. Wie in aanmerking wil komen voor de Patiëntveiligheid Award kan zijn verbeteractie aanmelden op

2 Literatuur en geneeskunde Niet alle zieke mensen zijn te verdragen Ramadan 2011 Islamitische vastentijd begint weer 1 augustus aanstaande begint de maand ramadan, een maand van verzoening en bezinning. Ramadan is een jaarlijkse spirituele beleving voor moslims. Iedere volwassen moslim, die zowel lichamelijk als verstandelijk gezond is, dient 29 of 30 dagen, afhankelijk van de maanstand, te vasten. Er zitten verschillende aspecten aan het vasten. Het eerste is het rituele aspect: tijdens het vasten ervaart de vastende een innerlijke kracht. Zo wordt men bevrijd van alle grove lusten. In de tweede plaats is er het fysieke aspect. Hierbij ervaart de vastende het ongemak van honger en dorst. Tegelijkertijd leert men zelfdiscipline en geduld op te brengen. Het belangrijkste doel van het vasten is ons ego zoveel mogelijk te reinigen van slechte eigenschappen. De grote uitdaging voor ieder mens is om de strijd aan te gaan met zichzelf. Dat gaat niet vanzelf en het is niet zo gemakkelijk. Het vasten is een van de rituelen die daar een bijdrage aan kan leveren. Het vasten laat ons denken aan de mensen die aan de andere kant van de wereld wonen, waar men niet genoeg voedsel heeft en waar geen drinkwater beschikbaar is. Het minste wat we kunnen doen is mee te leven met degenen die lijden. Mohamed Ben Ayad Imam, geestelijk verzorger Op woensdag 21 september vindt het jaarlijkse symposium Literatuur en Geneeskunde plaats, dat deze keer over kanker gaat. Er zijn bijdragen van onder andere Manon Uphoff en Ronald Giphart, dagvoorzitter is journalist/schrijver John Jansen van Galen. In de aanloop naar het symposium toe bespreekt Arko Oderwald zes boeken waarin ontspoorde cellen de hoofdrol spelen. Deze keer Een verhaal op bijna klassieke wijze van Harold Brodkey n Arko Oderwald Harold Brodkey staat ook wel bekend als de Amerikaanse Proust. Lange meanderende zinnen zijn z n handelsmerk, maar eerlijk gezegd wordt Proust daarin door hem niet overtroffen. Brodkey is verder vooral bekend geworden door zijn nietsontziende verslag van zijn eigen ziekbed ten gevolge van aids, dat in 1993 eerst in The New Yorker verscheen Ontspoorde cellen en daarna in boekvorm onder de titel Het verhaal van mijn dood. In 1988 verscheen zijn bundel Verhalen op vrijwel klassiek wijze, waarin zijn verhalen vanaf 1963 zijn opgenomen. Hierin staat het titelverhaal: Een verhaal op bijna klassieke wijze. De hoofdpersoon is Harold Brodkey zelf, aangenomen kind van Joseph en Doris Brodkey. Joseph Brodkey was voor in de veertig en had zo n hoge bloeddruk dat het volgens artsen een wonder mocht heten dat hij nog leefde. Hij zat voortdurend naar zichzelf te luisteren, naar de fysiologische getijdenbewegingen in hem; hij kon elk moment door een beroerte worden getroffen. Doris Brodkey was aan kanker geopereerd, borstkanker: dat wil zeggen, er was één operatie en enig voorzichtig optimisme geweest en toen een tweede operatie; en nu viel er niets meer weg te halen en was er helemaal geen optimisme meer. Harold is dan een jaar of vijftien en omdat zijn vader permanent in het ziekenhuis ligt, is hij alleen thuis met zijn moeder. Dat is geen pretje, want Doris hanteert op klassieke wijze de double bind strategie. Als Harold een tegenzin lijkt te hebben om haar te omhelzen, dan verwijt zij hem dat, maar als hij haar omhelst, schreeuwt ze het uit van de pijn. Ik ben met jou dubbel gestraft, jij helpt me het graf in, denk je dat ik je om de hals vlieg! Ik ben dat gedoe van jou meer dan zat! Ik word gek van je, weet je dat wel! Je jaagt me ook nog het gekkenhuis in op de koop toe. Uiteindelijk, zo schrijft Brodkey, had ik het in de gaten: ze snakte naar een bepaald soort verheven filmdialoog: Doet het vandaag al wat minder pijn moeder? Nee Nee ik houd het niet meer uit. Is de zuster vandaag dan niet langs geweest om u de morfine injecties te geven? zei ik dan op de toon van een dokter, kalm, vaderlijk. Hou op over morfine! Ik wil niet aan morfine denken! zei ze dan als een opstandig meisje of als een koketterende vrouw. Inderdaad, sommige patiënten wens je zelfs je ergste vijand niet toe. Studenten lopen stage in Arubaans ziekenhuis Een groep eerstejaars studenten doet in juli de praktijkstage zorg bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal (hoh) op Aruba. Ze worden daarbij bijgestaan door de opleidingsmanager Frans Figaroa. De zorgstage is voor veel studenten de eerste ervaring met de medische praktijk. Het hoh is het enige algemene ziekenhuis op Aruba en heeft ruim 300 bedden. Vrijwel alle disciplines zijn aanwezig. Het ziekenhuis levert zorg aan de vaste eilandbewoners, maar ook aan de meer dan een miljoen toeristen die jaarlijks hun vakantie op Aruba doorbrengen. VUmc heeft een goede band met het hoh. In juni ging er ook al een groep eerstejaars voor hun zorgstage naar Aruba. Daarnaast doen twaalf studenten hun m2 stage op het eiland en vinden er voorbereidingen plaats voor de semi-artsstage. Tracer Zuinig met energie 10e jaargang, nummer 15, 20 juli 2011 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 11 augustus Deadline voor kopij is 3 augustus om uur. Illustratie: Rick Dros Een win-win-win automaat De nieuwe koffieautomaten die Maas International in VUmc installeert leveren een win-win-win situatie op. De koffie kreeg wat smaak betreft een hoge score van de medewerkers, de koffiebonen en theeblaadjes zijn afkomstig uit eerlijke handel én de apparaten zijn de meest zuinige die er op dit moment op de markt zijn. Maas streeft bij de ontwikkeling van koffieautomaten naar een zo laag mogelijke milieubelasting tijdens de hele levenscyclus. Daarbij kijken ze naar water, schoonmaak, afvalstoffen, maar ook naar het energieverbruik. Zo hebben de nieuwe apparaten energiezuinige LED-verlichting. Eén jaar continu gebruik van een LED-lamp kost bijvoorbeeld maar 2 euro; veel minder dan een gloeilamp die makkelijk 50 euro haalt. Ook de stand-by detectie levert energiebesparing op. Als een apparaat langer dan een uur niet gebruikt is, schakelt hij automatisch over op de stand-by en gebruikt dan nauwelijks energie. 2 Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Nieuw project steunt talentvolle vrouwen Om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van talentvolle vrouwen in de organisatie start VUmc een mentor-mentee pilot. Hierbij worden vrouwelijke universitair docenten en hoofddocenten gekoppeld aan een hoogleraar, die geen directe werkrelatie met hen heeft. Samen maken zij afspraken voor een aantal mentorgesprekken, waarin verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen. De mentor ondersteunt door bijvoorbeeld kennis en praktische ervaring uit te wisselen of feedback te geven. Een mentor geeft raad en advies en geeft de mentee (degene die wordt begeleid) daarmee een steuntje in de rug. De pilot maakt deel uit van het initiatief Charter Talent naar de Top. Vrouwelijke onderzoekers zijn relatief ondervertegenwoordigd in de wetenschappelijke top. Dit betekent dat de organisatie niet optimaal gebruik maakt van aanwezige talenten. De pilot heeft tot doel talentvolle vrouwelijke ud s en uhd s te stimuleren bij het (verder) opbouwen van een academische carrière. Charter Talent naar de Top en VUmc is een landelijk programma gericht op het benutten van vrouwelijk talent binnen organisaties. Met het ondertekenen van het Charter heeft VUmc toegezegd zich concreet in te spannen voor een hogere instroom, doorstroom en vooral behoud van vrouwelijk talent in wetenschappelijke topposities en dan met name een toename van vrouwelijke hoogleraren en uhd s binnen VUmc. Jaarlijks rapporteert VUmc over de vorderingen aan de Commissie Monitoring en zullen die gegevens worden gepresenteerd in de publieke rapporten Monitoring Talent van de komende jaren. Pilot De mentor-mentee pilot richt zich op vrouwelijke ud s en uhd s, die de ambitie hebben om binnen vijf jaar een stap te maken in hun wetenschappelijke carrière en daarbij ondersteuning willen van een mentor. Ook moeten ze een duidelijke leervraag hebben. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Zij krijgen een workshop aangevuld met vijf tot zes gesprekken met hun mentor. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september als mentee aanmelden voor selectie. Daarnaast dienen zij een motivatiebrief te schrijven en is een cv met publicatielijst noodzakelijk. Meer informatie: Yvon Beemsterboer, p&o Expertise, tst , Opvallend Buitenconcert uitverkocht De openluchtuitvoering van Beethovens Negende Symfonie in Enschede op 15 juli was een groot succes. De Oude Markt was bomvol en ook op de Grote markt in Zwolle, waar een groot scherm stond opgesteld, was het druk. In Zwolle waren alle beschikbare stoelen uitverkocht. Daarnaast volgden honderden Twentenaren de uitvoering van het Orkest van het Oosten onder leiding van chef-dirigent Jan Willem de Vriend vanaf de omringende terrassen of bleven zelfs staan. Medewerkers van VUmc cca collecteerden onder de luisteraars. Superteams Met het concert wilden de organisatoren geld inzamelen voor het kankeronderzoek dat VUmc samen met Universiteit Twente uitvoert. Deze laatste viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. De ut en VUmc hebben superteams samengesteld die nanotechnologie wil inzetten in de strijd tegen kanker. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de grootorde van nanometers, een miljardste van een meter. Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen en eenvoudige moleculen ligt. Revolutionair onderzoek De onderzoekers werken onder meer aan een revolutionaire manier om kanker op te sporen: ze willen een pil ontwikkelen die een chip bevat. Zo n pil reist door het lichaam en meldt aan een computer als er iets niet in orde is. Kanker kan zo op een weinig belastende manier vroeg worden opgespoord. Een pil die door het maagdarmkanaal reist, kan lichaamsvloeistoffen verzamelen en analyseren van vele organen (keel, longen (sputum), slokdarm, maag, alvleesklier, galwegen, darm). Nanotechnologie kan ook worden ingezet bij de behandeling van kanker. Door medicijnen op te sluiten in nanobolletjes die pas open gaan als ze op de juiste plekken in het lichaam terecht komen, worden medicijnen effectiever en kunnen bijwerkingen worden verminderd. De medicijnen vallen exact datgene aan wat de behandelend medicus wil. Voor het concert organiseerden VUmc cca en ut een voorontvangst voor relaties die het gezamenlijk onderzoek via hun bedrijf of privé financieel gaan ondersteunen. Er zijn al diverse toezeggingen gedaan. Daarnaast kreeg het initiatief de nodige publiciteit. Zo is er een groot artikel in Tubantia verschenen en werd er een uitzending van rtv Oost aan gewijd. Het concert was ook via livestream te volgen wat veel leuke reacties op twitter opleverde. Het project van de Stichting Nano- Cancer is opgestart door Spinozaprijswinnaars Bob Pinedo en Albert van den Berg, Voor meer informatie zie Patrick Schober heeft een subsidie van euro ontvangen van de Hersenstichting. Hij gaat onderzoeken hoe de acute zorg kan worden verbeterd voor patiënten met ernstig hersenletsel, die kort na het ongeval door het mobiel medisch team van de traumahelicopter worden behandeld. Per jaar worden patiënten in het ziekenhuis opgenomen met ernstig traumatisch hersenletsel, meestal als gevolg van een verkeersongeval of val van grote hoogte. Hoe efficiënter de behandeling direct na het ongeval verloopt, hoe beter de prognose voor herstel. Shahryar Mir heeft de Tweelingprijs voor publicaties van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gewonnen. Mir ontvangt de onderscheiding voor de beste fundamentele publicatie: In silico analysis of kinase expression identifies wee1 as a gatekeeper against mitotic catastrophe in glioblastoma. De prijs, een bedrag van euro, wordt uitgereikt door de commissie Wetenschap tijdens de plenaire ochtendsessie van het nvk-congres op 2 november. Een artikel van medewerkers van de afdelingen heelkunde, nucleaire geneeskundeen pet research, het emgo instituut, epidemiologie en biostatistiek en van pathologie is onlangs gepubliceerd in The Lancet Oncology. Martijn van der Pas, Sybren Meijer, Otto Hoekstra, Ingrid Riphagen, Riekie de Vet, Dirk Knol, Nicole van Grieken en Jeroen Meijerink beschrijven daarin hun analyse van de waarde van de poortwachterlymfklier procedure bij darmkanker. Daarover bestond wereldwijd geen consensus. Uit hun onderzoek blijkt dat met goed uitgevoerde studies een hoge mate van betrouwbaarheid gehaald kan worden. Henriëtte van der Horst Benoemingen Een kwestie van vertrouwen Helaas, Nederland zakt steeds verder in het land. Daar kunnen we nog wat van leren. Maar moeras der onwetendheid. Voor een land dat in dan moet het roer wel even helemaal om. Niks de top vijf van kenniseconomieën wil staan, is controle- en regeldrift in Finland. Gewoon je het bedroevend dat we in de Pisatesten steeds leraren een goede, academische opleiding bieden, fatsoenlijk betalen en vervolgens ze alle verder naar onderen zakken. Het kennisniveau van de Nederlandse 15-jarigen is nog slechts in één categorie in te richten. Geen schoolexa- ruimte geven om hun lessen zelf goed genoeg voor een plaats in de mens waarmee wat gesjoemeld top tien. Bij lezen hoeven de Nederlandse jongeren slechts negen lan- landelijk examen, zodat je kunt kan worden, maar een pittig den voor laten gaan. Bij wiskunde vaststellen of de gediplomeerden werkelijk aan de eindtermen en natuurwetenschap zijn we al uit de top tien geduikeld. Dat wordt voldoen. nooit wat met die kenniseconomiestatus van Nederland. Natuur- de klas, de leerlingen raken weer De leraren staan met plezier voor lijk kun je vraagtekens zetten bij geïnspireerd. Zij-instromers zijn dit soort lijstjes, maar misschien moet het ook niet nodig, want het aanbod van gekwalificeerde leerkrachten overtreft de vraag ruim- even tot nadenken stemmen. Laten we eens een kijkje in de keuken nemen schoots. Leraren houden zich bezig met waar van het hoogst scorende Europese land, Fin- ze zich mee bezig willen houden, niet met het Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg invullen van allerlei formulieren in de meest onmogelijke formats, die door bureaucraten zijn bedacht. Er is niet eens een onderwijsinspectie in Finland. En dan de klap op de vuurpijl: het land geeft een lager percentage van het bruto nationaal product uit aan onderwijs dan de meeste landen. Tijd om te emigreren? Wat is het geheim? Eigenlijk is het heel eenvoudig, Het draait allemaal om vrijheid, vertrouwen en betrokkenheid, aldus een hoge Finse topambtenaar in nrc Handelsblad. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel zou het ook in de zorg kunnen zijn. Gewoon een kwestie van vertrouwen in onze hoog opgeleide professionals, een beetje meer investeren in de opleiding en betaling van degenen die hun handen aan het bed hebben en natuurlijk beteugeling van alle controle- en regeldriften. Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde Met ingang van 1 juli is prof.dr. G. Croiset benoemd tot hoogleraar onderzoek en ontwikkeling van medisch onderwijs en opleiding. Deze leerstoel is ingebed in het instituut voor onderwijs en opleiding (ioo). Met ingang van 1 juli is prof.dr. A.M. Kruisbeek benoemd tot hoogleraar kennisvalorisatie. Deze leerstoel is ingebed in het instituut voor onderwijs en opleiden (ioo). Met ingang van 1 juli is dr. H.E. de Vries benoemd tot hoogleraar neuroimmunologie, in het bijzonder de functie van bloed-hersenbarrière. Deze leerstoel is ingebed in de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie, divisie v. Met ingang van 1 juli is dr. J.C. van Swieten benoemd tot hoogleraar preseniele dementie, in het bijzonder van frontotemporale dementie. Deze leerstoel is ingebed in de afdeling klinische genetica, divisie iii. 3

4 Werkweek AIOS verder teruggebracht Cardiovasculaire research master Vraag naar afgestudeerden is enorm Vanaf 1 augustus geldt voor AIOS een maximale werkweek van 48 uur in plaats van de huidige 52 uur. Het is zaak dat we ons hieraan houden. vertelt Yolande Schaeffer, directeur P&O. Dit voorjaar bezocht de Arbeidsinspectie een drietal afdelingen in VUmc. De inspecteur heeft gecontroleerd of aios conform de Arbeids- en rusttijdenwet werken. De Arbeidsinspectie constateerde dat VUmc zich redelijk goed aan de regels houdt. In de afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet, maar verbetering blijft noodzakelijk, aldus Yolande Schaeffer. Gemotiveerd Het lastige van aios is dat hun week gevuld is met werk én met opleiding. Ze zijn vaak erg gemotiveerd en willen soms extra tijd in hun eigen ontwikkeling steken. Langer werken, bijvoorbeeld om een operatie bij te kunnen wonen, ligt dan voor de hand. En ook de opleiders ervaren dat niet altijd als uitzonderlijk. Zij hebben immers in het verleden veel langere werkdagen gemaakt, legt Schaeffer de situatie uit. Maar inmiddels zijn de regels verscherpt. Tot 1 augustus gold er een overgangsregeling en mochten AIOS 52 uur per week in VUmc werken, maar daarna moeten ze zich aan de algemene norm van 48 uur houden. En overtreding van deze regel kan leiden tot boetes. Omdat in Nederland veel onderzoek naar hart- en vaatziekten wordt gedaan, bleek er grote behoefte te zijn aan een specialistische onderzoeksmaster. In 2009 startte de tweejarige cardiovasculaire research master. De eerste studente is inmiddels afgestudeerd; eind augustus volgen nog eens negen studenten. n Ellen Kleverlaan Cardiovasculair onderzoek is één van de vijf zwaartepunten van VUmc. Sowieso wordt er in heel Nederland veel onderzoek gedaan naar hart- en vaatziekten. Het opzetten van een cardiovasculaire research master lag dan ook voor de hand, vertelt Edwin Kanters, coördinator van deze masteropleiding. Bij het ICaR-VU alleen al zijn twintig mensen per jaar nodig die onderzoek gaan doen. We willen graag een instroom van zo n 25 mensen per jaar. We zijn goed op weg, vanuit heel Nederland en zelfs het buitenland komen studenten naar ons toe. De meeste hebben een bachelor in life sciences of de (bio-) medische hoek. Interesses Wordt de opleiding geëvalueerd nu hij een keer helemaal is doorlopen? Wij evalueren continu en sturen bij waar dat nodig is. De inhoud van het programma, de kennis en vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken, blijft wel zo n beetje hetzelfde. Alleen de manier waarop we dat aanleren, bekijken we steeds kritisch. Kanters is heel tevreden met het onderwijsprogramma. Bijna alle studenten die in 2009 begonnen halen dit jaar hun bul. Het is een specialistische master, die niettemin de volle breedte van het hart- en vaatveld beslaat. De vakken in het eerste semester zijn verplicht en gaan over alle aspecten van hart- en vaatziekten. De student kiest ook nog een aantal vakken die bij zijn of haar interesses passen. Er zijn daarnaast twee lange stages waarin onderzoek wordt gedaan. Bij elkaar moet het ervoor zorgen dat studenten breed genoeg zijn opgeleid en tegelijkertijd moet dit leiden tot een baan die hen past. De meeste studenten gaan onderzoek doen als aio, zegt Kanters. Maar er is veel meer mogelijk. Ieder jaar is er het biocareer-event in de rai, daar stuur ik de studenten heen om zich te oriënteren. Persoonlijk De studente die inmiddels is afgestudeerd gaat als onderzoeker aan de slag bij het lumc. Studenten worden soms al tijdens hun stage gevraagd om te blijven. In Nederland biedt naast VUmc alleen Maastricht een dergelijke masteropleiding. Daarnaast zijn er nog enkele opleidingen in het buitenland. De studenten zijn dus in trek, met al dat onderzoek dat naar hart- en vaatziekten wordt gedaan, bij umc s of daarbuiten. Kanters is van alle studenten goed op de hoogte. We zijn een kleine masteropleiding. Ik ken iedereen daardoor persoonlijk. Dat maakt mijn werk gewoon heel erg leuk. Inroosteren Wat helpt bij het goed naleven van de arbeidstijdenwet is het inroosteren met Harmony. Door met dit systeem te werken kunnen schendingen worden voorkomen. Het is dan natuurlijk wel zaak om de werkelijk gemaakte uren nauwkeurig in het systeem bij te houden. VUmc controleert de gerealiseerde roosters zelf twee maal per jaar. In augustus volgt een controle over de afgelopen maanden. Begin september zullen de resultaten aan de afdelingen worden bekendgemaakt. We hebben de inspecteur moeten beloven dat we ook de Arbeidsinpectie op de hoogte zullen stellen van de uitkomsten. Hopelijk kunnen we dan een goed resultaat laten zien. n MK Chantal Scheurs leverde een knappe prestatie. Ze kreeg tijdens de studie een zoontje, maar was desondanks toch de eerste bij VUmc die haar bul behaalde. Foto: Jean-Pierre Jans Aantal meldingen stijgt, maar minder high risk incidenten Er zijn in 2010 meer incidenten dan ooit gemeld bij de MIPcommissie. Het waren er vorig jaar incidenten, tegen in Maar een stijgende lijn van incidenten betekent niet meteen dat VUmc onveiliger is geworden, benadrukt Katja Kooymans, secretaris van de MIP-commissie. Integendeel, incidenten die voorheen niet werden gemeld, worden nu wel aan commissieleden voorgelegd. n Monique Krinkels Ondanks dat het aantal incidenten stijgt, is er een afname van high risk incidenten. Dat komt omdat het veiligheidsbesef en het risicobewustzijn zijn toegenomen. Een hele goede ontwikkeling, meent Katja Kooymans. Medicatiefouten komen veel voor, maar in 2010 daalde het aantal van 40 naar 30%, want we zijn er heel alert op. Foto: shutterstock Ik krijg zelf bijna vijftig mailtjes per dag. Veilig melden Onder de medici meldt de groep artsassistenten het meest, de medisch specialisten hebben twee keer zo vaak een (bijna) incident gemeld dan het jaar ervoor en van de coassistenten meldt slechts een enkeling. Deze laatste groep zou de MIP-commissie erg graag ook willen bereiken. Kooymans kan zich voorstellen dat het voor een beginnende coassistent moeilijk is om iets op de eigen afdeling te melden. Er kan ook anoniem worden gemeld hoewel Kooymans daar zelf geen voorstander van is. Het is voor VUmc ontzettend belangrijk dat iedereen veilig incidenten kan melden. Daar maken we ons ook echt hard voor, aldus Kooymans. Het zijn trouwens ook vaak meldingen dat iemand ontdekt dat hij of zij zelf een (bijna-)incident heeft veroorzaakt. Vooral verpleegkundigen zijn er meesters in om kritisch naar zichzelf te kijken. Echte calamiteiten voorkomen Niet alle incidenten bezorgen de patiënten meteen fysiek last. Als het computernetwerk uitvalt, noemen we dat een incident, want dan kan een arts die een patiënt op het spreekuur krijgt een uitslag van een onderzoek niet bespreken. We hebben tegenwoordig een lid van de mip-commissie die speciaal met ict-problemen is belast. Ook de privacy van patiënten krijgt extra aandacht. Een status mag niet ergens onbewaakt achterblijven; niet achter de balie van een receptie, maar ook niet in een artsenkamer die niet op slot zit. De meeste meldingen worden onmiddellijk gevolgd door verbeteracties. Soms moet er een protocol worden opgesteld, maar vaker is het niet iedereen duidelijk dat er een protocol is of waar dit te vinden is. Dan is elkaar daar aan herinneren voldoende. Vorig jaar zijn we met het mip/dimjournaal gestart. Lezen over de fouten van anderen helpt medewerkers om scherp te blijven. En er hangt natuurlijk veel af van de artsen en leidinggevend verpleegkundigen. Zij hebben een voorbeeldrol te vervullen bij het voorkomen èn bij het professioneel omgaan met incidenten. 4 Tracer juli 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek:

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: Extra Valeriussymposium 3 november 2010 t.g.v. jubileum 100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: samenhang tussen patiëntenzorg en onderzoek Inleiding Van oudsher bestaat in de Valeriuskliniek

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie + klinisch fysicus i.o. radiotherapie dr. ir. Ellen Brunenberg UMC St Radboud Beroepsoriëntatieavond Protagoras/Willem Einthoven 23 september 2013 + curriculum vitae n dr. ir. Ellen Brunenberg (29 jaar)

Nadere informatie

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 30 augustus 2014 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Mindfulness publiekssymposium voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 31 augustus 2013 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Informatie over Exoom sequencing

Informatie over Exoom sequencing Informatie over Exoom sequencing Exoom sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Om de

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten...

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Training Authentiek in de uitvaart door Het Tiende Huis Jan Dop Uitvaartverzorging Het was niet voor het eerst dat ik mij meer dan ooit

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Erasmus MC a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing 2 Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing Algemene informatie Exoom Sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2013 Vrijwilligers SBPE Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 50+ leest voor... 4 Stagiaires... 4 Gouden handen... 5 Werving... 5

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen misschien iets voor jou? Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen Gezondheidszorg heeft

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

Ondersteunende zorg bij kanker

Ondersteunende zorg bij kanker Informatie (inloop)spreekuren Ondersteunende zorg bij kanker Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Patiënten kunnen in het verloop van hun behandeling, maar ook daarna op verschillende terreinen

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Jaargang 2015-2016 nummer 1 Woensdag 26 augustus 2015 Agenda Vrijdag 28 augustus Woensdag 2 september Vrijdag 4 september Woensdag 16 september Vrijdag 18 september

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Mei 2011 - Nieuwsbrief Nr 2 Beste verloskundige en assistente, Dit is de tweede nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 De masteropleidingen geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) bieden je de mogelijkheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Peak Performance Programma

Peak Performance Programma Peak Performance Programma HeartMath Peak Performance Programma Organisaties en bedrijven verwachten van u als professional dat u creatief bent, dat u oplossingen aanreikt voor lastige problemen of dillema

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie