Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!"

Transcriptie

1 Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs april 2012 Jaargang 19 Nummer 76 Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Natuurlijk zijn uw producten en diensten van goede kwaliteit. Maar uw klant wil ook een goed gevoel overhouden aan het contact dat hij heeft met uw onder neming. Is uw klant tevreden? Dan profiteert u daar ook van! Meer omzet uit bestaande klanten? Tim Rook adviseert met zijn bedrijf TMR Brand Marketing (www.timrook.nl) al jaren op het snijvlak van organisatie- en merkontwikkeling en (online) marketing en legt het als volgt uit: Als u in staat bent om de verwachtingen van uw klanten waar te maken (of liever nog: te overtreffen), dan zullen deze klanten eerder geneigd Tim Rook: positieve klantbeleving hoeft u niks extra te kosten zijn om weer een product of dienst bij u af te nemen. Ook zullen zij met positieve referenties nieuwe klanten voor u werven. Zo genereert u meer omzet uit uw bestaande klanten. Zeker in deze economisch onzekere tijden, is klantenbinding voor veel ondernemers van essentieel belang. Positieve klantbeleving Vraag is natuurlijk hoe je als ondernemer die positieve klantbeleving gaat realiseren. Tim: Positieve klantbeleving hoeft u helemaal niets extra te kosten. Een klantgerichte attitude is in feite niets anders dan met oprechte betrokkenheid luisteren en meedenken met de klant. Dat begint intern: al uw medewerkers moeten op die manier met uw klanten omgaan. Als u dat voor elkaar heeft, kunt u deze klantbeleving ondersteunen met uniforme marketingactiviteiten, zowel online als offline. Partnerschap U gaat vervolgens uw merk- en klantbeleving meten en ver beteren. Door proactief kennis met uw klant te delen, voegt u waarde toe aan uw dienst of product. Sterker nog, u creëert een partnerschap met uw klant: een hechte, toekomstgerichte relatie die gebaseerd is op tweerichtings verkeer, aldus Tim. Klanttevredenheidsonderzoek Lansigt Samen werken aan de toekomst, betrokken en proactief. Dat is ook waar Lansigt voor staat. Om u steeds weer beter van dienst te kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om te weten hoe u Lansigt beleeft. Daarom gaan wij dit jaar een aantal korte klanttevredenheidsonderzoeken doen. Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken en dat u samen met ons wilt nadenken over het ontwikkelen van een nog betere samenwerking! insigt Update btw-regels voor de (zakelijke) auto 2 Hoe beheers je de processen binnen een groeiende organisatie? 3 Nieuw en aantrekkelijk: de Research & Development Aftrek 4 Geen privégebruik bestelauto: geen bijtelling en geen rittenadministratie 5 Nieuws voor eigenwoningbezitters 6 Minder kinderopvangtoeslag in Golfschool Hitland: Wij willen mensen ècht leren golfen 8 1

2 Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Met ingang van 1 juli 2011 zijn de btw-regels voor het privégebruik van de zakelijke auto drastisch veranderd. In de vorige Insigt vertelden wij u hier al over. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. Berekening btw over privégebruik U mag de verschuldigde btw over het privégebruik van uw zakelijke auto op twee manieren berekenen. U kunt dat forfaitair doen, door 2,7% te nemen van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Gaat u niet uit van de forfaitaire berekeningsmethode, dan moet u vanaf 1 juli 19% btw betalen over het werkelijke privégebruik. U berekent de verschuldigde btw op de volgende manier: totale autokosten (exclusief btw) x (privékilometers/totaal kilometers) x 19% btw. Dit bedrag geeft u in de laatste btw-aangifte van het jaar aan. Om het aantal privékilometers te kunnen bepalen, heeft u een kilometeradministratie nodig. Woon-werkverkeer is privégebruik Sinds 1 juli 2011 is woon-werkverkeer voor de btw privégebruik. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van uw woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Reizen naar bijvoorbeeld het adres van de klant, vallen dus niet onder het begrip woon-werkverkeer. Is het privégebruik van uzelf of uw werknemers beperkt tot het woon-werkverkeer? Dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. U mag het aantal privékilometers op twee manieren vaststellen. U rekent de afstand woon-werk uit en vermenigvuldigt dit met het aantal malen dat die afstand wordt gereden op jaarbasis. Of: u rekent de afstand woon-werk uit en vermenigvuldigt dit met 214 werkdagen op jaarbasis. Dit aantal past u uiteraard naar evenredigheid toe als er minder dan vijf dagen per week wordt gewerkt. Auto aangeschaft zonder btw-aftrek? Het kan zijn dat u als ondernemer bij de aanschaf van een auto geen btw in aftrek heeft kunnen brengen (bijvoorbeeld omdat u de auto heeft aangeschaft onder de margeregeling of omdat u de auto privé heeft aangeschaft, maar u hem zakelijk gebruikt). Als u de auto voor belaste btw-handelingen gebruikt, mag u de btw die betrekking heeft op het gebruik en het onderhoud van de auto (zoals benzinekosten) volledig aftrekken. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u dan een btw-bedrag voldoen dat gelijk is aan 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Bezwaar maken! De nieuwe btw-regels voor de (zakelijke) auto kunnen voor u ongunstig uitpakken. Omdat nog lang niet alles kristalhelder is, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de laatste btw-aangifte van Neem daarom voordat u uw laatste btw-aangifte van 2011 indient, eerst contact op met uw contactpersoon bij Lansigt. Gebruikelijk loon voor de dga omhoog Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort u als dga vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt dit gebruikelijk loon minimaal (2011: ). Het loon mag niet lager zijn dan dat van de meest verdienende andere werknemer. Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger moet zijn, neem dan contact met ons op. De bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl de bewijslast voor een hoger gebruikelijk loon op de belastinginspecteur rust. 24 uur per dag online uw toeslagen regelen Via de persoonlijke internetpagina mijn.toeslagen.nl van de Belastingdienst kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een toeslag (kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget) aanvragen, wijzigen of stopzetten. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD-code. Hier kunt u ook terecht voor informatie over uw toeslag, zoals de hoogte of de datum van uitbetalen. 2

3 Hoe beheers je de processen binnen een groeiende organisatie? Als uw onderneming groeit, worden de interne processen vaak moeilijker te beheersen. Maar als u uw interne organisatie sterk inricht, kunt u de kans dat er iets fout gaat aanzienlijk verkleinen. Interne beheersing, een belangrijk thema. Dat geldt ook voor Lansigt. Tijd voor een kennismaking met de afdeling Finance & Control! Vergrijpboete na verzuimboete Betaalt u of uw bedrijf een verschuldigde belasting te laat of wordt er helemaal niet of te weinig betaald, dan legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Tot voor kort kon de Belastingdienst na het opleggen van een verzuimboete geen vergrijpboete meer opleggen voor hetzelfde feit. Dat kan vanaf dit jaar wel. Als blijkt uit nieuwe informatie, zoals een verklaring van uzelf of informatie uit uw administratie, dat eigenlijk direct een vergrijpboete had moeten worden opgelegd, dan kunt u die alsnog krijgen. Deze vergrijpboete wordt wel verminderd met de al opgelegde verzuimboete. Intern = extern Bij de directie van Lansigt staat het optimaliseren van de interne processen altijd hoog op de agenda. Terecht, vindt Machiel Roos, controller bij Lansigt: Wij zien een groot voordeel van een goede interne beheersing: wie intern de zaken goed op orde heeft, kan zijn klanten veel efficiënter bedienen. Daarnaast vinden wij het als accountantskantoor van het grootste belang dat de wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Risico s en nieuwe kansen Een goede beheersing van de financiële processen is cruciaal voor iedere onderneming. Binnen Lansigt ligt die verantwoordelijkheid bij de afdeling Finance & Control. Machiel: Juiste en volledige facturatie, goed debiteurenbeheer, kostenbeheersing: het klinkt vanzelfsprekend, maar ze vergen echt de grootst mogelijke aandacht. Datzelfde geldt voor de urenadministratie, de basis van ons verdienmodel. Een belangrijke ontwikkeling is echter de verschuiving van verkoop van uren naar verkoop van producten, zoals het opstellen van overeenkomsten tegen een vaste prijs. Dit brengt kansen met zich mee, maar vraagt wel om een andere aansturing. Klaar voor de toekomst Daarnaast voorzien wij de directie en teamleiders van managementrapportages. Wij zitten dicht op de cijfers zodat er snel kan worden bijgestuurd. Zo verkleinen we de kansen op (financiële) verrassingen. Binnen een groeiende onderneming is het proces van managementrapportage continu in beweging. Tenslotte benadrukt Machiel het belang van de sociale cultuur van Lansigt: Onderling vertrouwen en goede samenwerking zijn minstens zo belangrijk voor een sterke interne organisatie als de genoemde harde aspecten van control. Met deze balans is Lansigt een organisatie die klaar is voor de toekomst. V.l.n.r. Susan Rubingh, Agnes Slootweg, Machiel Roos en Bianca de Graaff van de afdeling Finance & Control 3

4 Nieuw en aantrekkelijk: de Research & Development Aftrek Wie in aanmerking komt voor de nieuwe Research & Development Aftrek (RDA), mag 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk aftrekken in de aangifte winstbelasting. Een interessante aftrekpost dus, die we daarom graag verder toelichten. Voor wie is de RDA? Alleen ondernemers die al gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), kunnen de RDA toepassen. Om hiervan te kunnen profiteren, heeft u een RDA-beschikking nodig. Deze vraagt u tegelijk aan met uw S&O-aanvraag bij Agentschap NL. Omdat de RDA een nieuwe regeling is, kunt u deze pas aanvragen na 1 mei Wel kunt u voor de kosten en uitgaven tussen 1 januari 2012 en 1 mei 2012 met terugwerkende kracht een RDAbeschikking aanvragen. Welke kosten en uitgaven vallen onder de RDA? De RDA is een extra aftrekpost op de winst en bedraagt 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan uw S&O-werk (mits u de verplichting na 1 januari 2012 bent aangegaan). Bij uitgaven gaat het om betaalde, nieuwe en niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Is een uitgave slechts gedeeltelijk direct toerekenbaar aan S&Owerk, dan komt ook alleen dat deel voor de RDA in aanmerking. Bepaalde kosten en uitgaven zijn uitgesloten van de RDA, zoals afschrijvingskosten, financieringskosten en kosten van inhuur van arbeid. Ook uitgaven voor investeringen die in aanmerking komen voor de energie- of milieu-investeringsaftrek zijn uitgesloten. Uitgaven die meer dan 1 miljoen euro bedragen, kunnen niet in één jaar worden opgevoerd: deze voert u 5 jaar lang voor 20% op in uw aanvraag. De hoogte van van het RDA-bedrag Als uw aantal S&O-uren per kalendermaand minder dan 150 is, wordt het RDA-bedrag berekend door het aantal S&O-uren te Geen notariële akte meer nodig bij schenking aan kinderen Wanneer u geld schenkt aan uw kind en het kind gebruikt dit geld voor de eigen woning, dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal Tot 1 januari 2012 moest u van deze schenking een verplichte notariële akte op laten maken. Deze verplichting is komen te vervallen. De overige voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling blijven wel van toepassing. Zo moeten u en uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat u de schenking daadwerkelijk heeft betaald en uw kind het geld ook echt gebruikt heeft voor de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld. vermenigvuldigen met 15. Binnen drie maanden na afloop van het jaar moet u het aantal daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren melden. Maakt u meer dan 150 S&O-uren per maand, dan baseert Agentschap NL zich voor de hoogte van het RDAbedrag op de door u gemaakte schatting van de kosten en uitgaven. In uw administratie moet u de werkelijke kosten en uitgaven per S&O-project bijhouden en die vervolgens vermelden in uw mededeling. Schat uw kosten en uitgaven niet te laag! Vallen uw daadwerkelijke kosten en uitgaven achteraf hoger uit dan de door u gemaakte schatting, dan stelt Agentschap NL de RDA niet naar boven bij. Beraam uw kosten en uitgaven daarom niet te laag! Wij helpen u graag bij het maken van een goede schatting. 4

5 Geen privégebruik bestelauto: geen bijtelling en geen rittenadministratie Met de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto hoeft u geen rekening meer te houden met een bijtelling over het privégebruik en hoeft uw werknemer in beginsel geen rittenregistratie meer bij te houden. Maar uw werknemer mag dan met de bestelauto ook echt geen enkele privékilometer rijden. Controle De Belastingdienst controleert of de gebruiker van een bestelauto zich houdt aan de verklaring door middel van het gebruik van vaste en mobiele camera s langs de weg. Wanneer een bestelauto, waarvoor een verklaring is afgegeven, wordt gefotografeerd, checkt de dienst of er sprake is van mogelijke privéritten. Indicaties hierbij zijn onder meer tijdstip, locatie of de aanwezigheid van een paardentrailer of caravan. Denk aan de meldingsplicht De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig en scheelt u veel administratieve rompslomp. Maar zowel u Nieuw: Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid Inspectie SZW is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) zijn opgegaan. De nieuwe inspectie kan nu beter haar mensen en middelen inzetten waar die nodig zijn. De inspectie zal in 2012 met name de uitbuiting van werknemers fors aanpakken. Daarbij worden inkomsten ingenomen die door frauduleus handelen zijn verkregen. als uw werknemer heeft een meldingsplicht: u moet de verklaring onmiddellijk intrekken als uw werknemer de bestelauto niet meer tot zijn beschikking heeft, uw werknemer toch privé met de bestelauto wil gaan rijden of als de verklaring onterecht is ingediend. Zowel het aanvraagformulier als het formulier voor intrekking van de verklaring kunt u eenvoudig downloaden van de website van de Belastingdienst. Niet melden is duur Het niet nakomen van de meldingsplicht is een overtreding waarvoor de werknemer, maar ook u, een boete kan krijgen van maximaal Ook als u vermoedt dat uw werknemer een verklaring had moeten intrekken, maar dit niet heeft gedaan, moet u dit meedelen aan de Belastingdienst. Als u zich niet aan de spelregels houdt, riskeert u een forse boete. Oldtimervrijstelling in de mrb aangescherpt De motorrijtuigenbelasting (mrb) kent een vrijstelling voor auto s van 25 jaar of ouder, de oldtimers. De grens voor deze oldtimervrijstelling is dit jaar verhoogd naar 30 jaar. Bovendien geldt de vrijstelling alleen nog voor het basisbedrag en de provinciale opcenten en niet langer voor een eventuele diesel- of lpg-toeslag. Heeft u een auto die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder was, dan valt u in een overgangsregeling. Voor deze auto behoudt u de vrijstelling, inclusief een eventuele brandstoftoeslag. Voor auto s die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken (eerste ingebruikname ), is ook een speciale overgangsregeling getroffen. 5

6 Nieuws voor eigenwoningbezitters De huizenmarkt verkeert in zwaar weer. Daarbij heeft het kabinet dit jaar het eigenwoningforfait verhoogd met bijna 10% en gaat de overdrachtsbelasting weer omhoog naar 6%. Maar gelukkig is er ook wat goed nieuws te melden. Eigenwoningforfait omhoog Het eigenwoningforfait, de belasting over het bezit van een eigen woning, gaat in 2012 omhoog van 0,55% naar 0,6% over de WOZwaarde. Een stijging van bijna 10%! Heeft u een huis met een WOZwaarde boven de , dan betaalt u in 2012 een vast bedrag van (was in 2011), vermeerderd met 1,30% (2011: 1,05%) van de waarde boven de Voordelig tarief overdrachtsbelasting vervalt De overheid heeft tijdelijk het tarief van de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Dat geldt voor woningen verkregen op en na 15 juni Op 1 juli 2012 gaat het tarief echter weer omhoog naar 6%. WOZ-waarde straks openbaar Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen dat het mogelijk maakt dat de WOZ-waarden voor iedereen openbaar worden. Dat betekent dat u de waardebepaling van uw eigen woning kunt vergelijken met die van andere panden. Deze maatregel moet leiden tot minder bezwaar- en beroepsprocedures. Uitgebreider taxatieverslag Vanaf dit jaar hanteren de gemeentes het taxatieverslag nieuwe stijl. Het nieuwe verslag bevat extra toelichtende informatie, zodat u beter inzicht krijgt in de opbouw van de taxatie van uw woning. De overheid verwacht dat burgers de WOZ-waarden hierdoor beter zullen accepteren. Tijdelijke verhuur gemakkelijker De overheid gaat de regels voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet versoepelen. Voor u als huiseigenaar wordt het dan makkelijker om uw te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren. De datum van invoering is nog niet bekend. Tot 1 juli 2012 langer profijt van laag bijtellingspercentage Wie een zuinige auto van de zaak rijdt, kan gebruikmaken van een laag bijtellingspercentage van 14% of 20%. Maar per 1 juli 2012 worden deze regels aangescherpt. Schaft u op of na die datum een zuinige of zeer zuinige auto aan, dan behoudt u het lagere bijtellingspercentage voor een periode van vijf jaar. Aan het einde van die periode wordt beoordeeld of uw auto nog steeds in aanmerking komt voor een lager bijtellingspercentage. Koopt u echter vóór 1 juli 2012 een zuinige auto, dan mag u de lage bijtelling behouden zolang de auto niet van eigenaar wisselt (en dat is mogelijk langer dan vijf jaar). Meldingen milieu- en energieinvesteringen voortaan digitaal Als u in januari 2012 of later investeert in een bedrijfsmiddel waarvoor u recht heeft op energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), dan kunt u dit bedrijfsmiddel alleen nog digitaal aanmelden. Dit doet u bij het eloket van Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). Meld uw investering echter wel binnen drie maanden aan, anders heeft u geen recht op de aftrek en/of de willekeurige afschrijving. Investeringen waarvoor u de opdracht al in 2011 heeft gegeven, moet u nog op de oude manier, dus met het papieren meldingsformulier, aanmelden bij Bureau IRWA van de Belastingdienst. 6

7 Minder kinderopvangtoeslag in 2012 Het kabinet moet bezuinigen en dat heeft ook zijn weerslag op de kinderopvangtoeslag. Voor u als ouders betekent dit simpelweg dat u meer zelf moet gaan betalen voor de opvang van uw kinderen. Hoeveel kinderopvangtoeslag u dit jaar ontvangt, hangt af van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en van het aantal gewerkte uren. De basis De Belastingdienst berekent uw totale kinderopvangtoeslag als volgt: aantal gewerkte uren door de minst werkende ouder maal het bedrag aan toeslag. Als u in loondienst werkt, tellen als gewerkte uren de uren die u op jaarbasis krijgt uitbetaald. Bent u zelfstandig ondernemer, dan tellen alle uren die u besteedt aan uw bedrijf als gewerkte uren. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand krijgen (dit geldt voor alle opvangsoorten samen). Het voor u geldende bedrag aan toeslag hangt af van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen: hoe hoger dit inkomen, hoe meer u als ouders zelf betaalt. Op kunt u een proefberekening maken. Een rekenvoorbeeld Stel u werkt als minst werkende ouder 24 uur per week. U werkt dan 1248 uur per jaar (52 weken x 24 uur). Per maand is dit 104 uur (1248 gedeeld door 12). Bij dagopvang is de berekening nu als volgt: vermenigvuldig 104 met 140%. U heeft recht op 146 uur kinderopvangtoeslag voor uw kind. Bij buitenschoolse opvang rekent u het volgende: vermenigvuldig 104 met 70%. U heeft recht op 73 uur kinderopvangtoeslag voor uw kind. Wat te doen als zelfstandig ondernemer Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf tellen mee als gewerkte uren. Dit zijn dus niet alleen de reguliere uren die u bijvoorbeeld besteedt aan uw klanten, aan offertes of aan uw bedrijfsadministratie, maar ook de uren voor eventuele cursussen of trainingen die u volgt voor uw bedrijf. Reistijd voor woon-werkverkeer valt niet onder gewerkte uren, maar ziekte wel. Houd echter wel een goede urenadministratie bij waarmee u de gewerkte uren kunt verantwoorden! Gebruikelijk loon voor de dga omhoog Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort u als dga vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt dit gebruikelijk loon minimaal (2011: ). Het loon mag niet lager zijn dan dat van de meest verdienende andere werknemer. Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger moet zijn, neem dan contact met ons op. De bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl de bewijslast voor een hoger gebruikelijk loon op de belastinginspecteur rust. 7

8 Klant in beeld Golfschool Hitland, een uniek concept Zo stel je je eigen golfopleiding samen, met als eindresultaat je GVB. Daarna kunnen cursisten doorstromen naar de handicaplessen. Ook hier is weer keuze uit verschillende lessen. V.l.n.r.: Rick Logmans, Laurens Paardekooper en Joep van Veen: Wij willen mensen ècht leren golfen. Bij Golfschool Hitland zijn de professionals ook de eigenaren van de golfschool. Laurens Paardekooper, Joep van Veen en Rick Logmans bedachten een uniek lesconcept dat ze goed in de markt weten te zetten: Golfschool Hitland groeit hard èn werd afgelopen jaar door de weekbladen in Groot Rotterdam uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. Ervaar golf Rick Logmans: Golf moet je meemaken. Ons concept begint daarom met een uitgebreide, gratis introductie in de golfsport: mensen krijgen drie gratis lessen waarin zij kennismaken met de basisslagen van golf. Zo ervaren ze het plezier in het spel. En ons enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk, want veel mensen besluiten na zo n gratis introductie door te gaan met golfen! Echt leren golfen Mijn compagnons en ik geloven niet in snelle tips om even te leren golfen. Wij willen mensen ècht leren golfen. Het spel wordt namelijk veel leuker als je het goed beheerst en echt goed de baan op kunt gaan. Voor slechts 10 per les kun je je techniek ontwikkelen en word je opgeleid tot het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Uniek lesconcept Golfschool Hitland heeft een uniek lesconcept ontwikkeld waarbij je zelf kunt kiezen welk spelonderdeel je wilt oefenen, zoals putten, chippen, pitchen, bunker of swing. Rick Logmans: Op onze golfschool kun je zelf kiezen naar welke les je wilt komen. Aanmelden doe je van tevoren eenvoudig via onze website. Het geheim Laurens Paardekooper, Joep van Veen en Rick Logmans zijn alle drie PGA-professionals (Professional Golfers Associatie) en gek van golf. Rick: Wij willen ons plezier in de sport overdragen en nóg meer liefhebbers van deze mooie sport creëren. Dat doen wij door kwaliteit te leveren met goede golflessen en door enthousiasme uit te stralen. Zo maken we van geïnteresseerden klanten, van klanten vaste klanten en van vaste klanten fans! De onderneming Golfschool Hitland is een VOF van profs, een constructie die uniek is in Nederland. Het is de enige manier om ons concept goed te laten werken, aldus Rick. Wij zijn alle drie enorm betrokken bij de golfschool - en dus ook bij onze cursisten. Lansigt houdt intussen voor ons de boekhouding bij en zoekt goed voor ons uit hoe we bijvoorbeeld onze kosten kunnen drukken. Ze denken echt met ons mee en zijn altijd gericht op verbeteringen. Vestiging Alphen aa n den Rijn Herenweg 113 Postbus 2150, 2400 CD T F D e t o e k o m s t i n b e e l d Vestiging Nieuw Vennep Lucas Bolsstraat 10h 2152 CZ Nieuw Vennep T F Vestiging Gouda Oudebrugweg NP Gouda T F Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is niet uit te sluiten dat de informatie niet meer (geheel) actueel is als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder toestemming van de uitgever.

negentig NIEUWS In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto

negentig NIEUWS In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit NIEUWS vijf tiende jaargang LENTE 2012 negentig 1 In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor

Nadere informatie

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2012) 1. Update btw-regels voor de (zakelijke) auto. 2. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2012) 1. Update btw-regels voor de (zakelijke) auto. 2. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig DTL-Nieuwsbrief (Eerste kwartaal 2012) 1. Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Met ingang van 1 juli 2011 zijn de btwregels voor het privégebruik van de zakelijke auto drastisch veranderd (zie onze

Nadere informatie

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS SRA-NIEUWSBRIEF (EERSTE KWARTAAL 2012) ONDERNEMER BV 1. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 1 e kwartaal 2012

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 1 e kwartaal 2012 10-12 TIPS 2 3 4 5 6 7 8 9 INHOUD Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig Eigen woning onder vuur Omzetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2012 Blad 1 van 8 2012 is al weer enige weken onderweg en het voorjaar is alweer in zicht. De fiscale eindejaarsperikelen zijn nog maar net weggeëbd of het kabinet komt met de mededeling dat er extra bezuinigt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale aftrekpost: de Research & Development Aftrek (RDA).

Nadere informatie

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Wijziging btwregels auto Wat betekent dit voor u? Beleggingsverzekering omzetten of niet? Bezuiniging kinderopvangtoeslag meer zelf betalen Collectief ontslag Loop geen risico s pagina 2 pagina 5 pagina

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers 1. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! ONDERNEMER BV Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale aftrekpost: de Research & Development

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2012

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2012 1/ 20 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2012 1. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale aftrekpost:

Nadere informatie

Pluspunt. Geachte lezer,

Pluspunt. Geachte lezer, Pluspunt Nummer 1 2012 Informatiebulletin van Lentink Accountants/Belastingadviseurs en Lentink Audit B.V. Geachte lezer, Na de kortstondige vriesperiode waarbij veel mensen de schaatsen onderbonden, is

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst RDA

Voorlichtingsbijeenkomst RDA Voorlichtingsbijeenkomst RDA Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Lusten en lasten 7. Hoe dient

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In gesprek met Wiepke van de Lageweg over de kwaliteit van het Nederlandse (VDL) paard. Lees verder op pagina 9.

Nieuwsbrief. In gesprek met Wiepke van de Lageweg over de kwaliteit van het Nederlandse (VDL) paard. Lees verder op pagina 9. Nieuwsbrief Februari 2012 Jaargang 15 Nr. 50 In gesprek met Wiepke van de Lageweg over de kwaliteit van het Nederlandse (VDL) paard. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Profiteer optimaal

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek

voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek Facilitair Kenniscentrum Administratie- en accountantskantoren Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Weezenhof 2042 6536 JN Nijmegen Telefoon

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Woon-werkverkeer Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woonof verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is deze plaats niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan gelden voor

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO FEBRUARI 2012 komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken (eerste ingebruikname 1987-1990), is ook een speciale overgangsregeling getroffen. TOCH INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoogte kinderopvangtoeslag Hoogte kinderopvangtoeslag Aan de hand van de tabel op pagina 6 kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u in totaal in 2007 ontvangt. Deze toeslag bestaat uit de inkomensafhankelijke toeslag én de

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Vraagouder nieuwsbrief

Vraagouder nieuwsbrief Vraagouder nieuwsbrief December 2015 Beste Vraagouder, Graag uw aandacht voor deze belangrijke nieuwsbrief van december 2015. Er staan enkele zaken in, die we goed onder de aandacht willen brengen. Leest

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie