Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!"

Transcriptie

1 Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs april 2012 Jaargang 19 Nummer 76 Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Natuurlijk zijn uw producten en diensten van goede kwaliteit. Maar uw klant wil ook een goed gevoel overhouden aan het contact dat hij heeft met uw onder neming. Is uw klant tevreden? Dan profiteert u daar ook van! Meer omzet uit bestaande klanten? Tim Rook adviseert met zijn bedrijf TMR Brand Marketing (www.timrook.nl) al jaren op het snijvlak van organisatie- en merkontwikkeling en (online) marketing en legt het als volgt uit: Als u in staat bent om de verwachtingen van uw klanten waar te maken (of liever nog: te overtreffen), dan zullen deze klanten eerder geneigd Tim Rook: positieve klantbeleving hoeft u niks extra te kosten zijn om weer een product of dienst bij u af te nemen. Ook zullen zij met positieve referenties nieuwe klanten voor u werven. Zo genereert u meer omzet uit uw bestaande klanten. Zeker in deze economisch onzekere tijden, is klantenbinding voor veel ondernemers van essentieel belang. Positieve klantbeleving Vraag is natuurlijk hoe je als ondernemer die positieve klantbeleving gaat realiseren. Tim: Positieve klantbeleving hoeft u helemaal niets extra te kosten. Een klantgerichte attitude is in feite niets anders dan met oprechte betrokkenheid luisteren en meedenken met de klant. Dat begint intern: al uw medewerkers moeten op die manier met uw klanten omgaan. Als u dat voor elkaar heeft, kunt u deze klantbeleving ondersteunen met uniforme marketingactiviteiten, zowel online als offline. Partnerschap U gaat vervolgens uw merk- en klantbeleving meten en ver beteren. Door proactief kennis met uw klant te delen, voegt u waarde toe aan uw dienst of product. Sterker nog, u creëert een partnerschap met uw klant: een hechte, toekomstgerichte relatie die gebaseerd is op tweerichtings verkeer, aldus Tim. Klanttevredenheidsonderzoek Lansigt Samen werken aan de toekomst, betrokken en proactief. Dat is ook waar Lansigt voor staat. Om u steeds weer beter van dienst te kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om te weten hoe u Lansigt beleeft. Daarom gaan wij dit jaar een aantal korte klanttevredenheidsonderzoeken doen. Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken en dat u samen met ons wilt nadenken over het ontwikkelen van een nog betere samenwerking! insigt Update btw-regels voor de (zakelijke) auto 2 Hoe beheers je de processen binnen een groeiende organisatie? 3 Nieuw en aantrekkelijk: de Research & Development Aftrek 4 Geen privégebruik bestelauto: geen bijtelling en geen rittenadministratie 5 Nieuws voor eigenwoningbezitters 6 Minder kinderopvangtoeslag in Golfschool Hitland: Wij willen mensen ècht leren golfen 8 1

2 Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Met ingang van 1 juli 2011 zijn de btw-regels voor het privégebruik van de zakelijke auto drastisch veranderd. In de vorige Insigt vertelden wij u hier al over. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. Berekening btw over privégebruik U mag de verschuldigde btw over het privégebruik van uw zakelijke auto op twee manieren berekenen. U kunt dat forfaitair doen, door 2,7% te nemen van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Gaat u niet uit van de forfaitaire berekeningsmethode, dan moet u vanaf 1 juli 19% btw betalen over het werkelijke privégebruik. U berekent de verschuldigde btw op de volgende manier: totale autokosten (exclusief btw) x (privékilometers/totaal kilometers) x 19% btw. Dit bedrag geeft u in de laatste btw-aangifte van het jaar aan. Om het aantal privékilometers te kunnen bepalen, heeft u een kilometeradministratie nodig. Woon-werkverkeer is privégebruik Sinds 1 juli 2011 is woon-werkverkeer voor de btw privégebruik. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van uw woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Reizen naar bijvoorbeeld het adres van de klant, vallen dus niet onder het begrip woon-werkverkeer. Is het privégebruik van uzelf of uw werknemers beperkt tot het woon-werkverkeer? Dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. U mag het aantal privékilometers op twee manieren vaststellen. U rekent de afstand woon-werk uit en vermenigvuldigt dit met het aantal malen dat die afstand wordt gereden op jaarbasis. Of: u rekent de afstand woon-werk uit en vermenigvuldigt dit met 214 werkdagen op jaarbasis. Dit aantal past u uiteraard naar evenredigheid toe als er minder dan vijf dagen per week wordt gewerkt. Auto aangeschaft zonder btw-aftrek? Het kan zijn dat u als ondernemer bij de aanschaf van een auto geen btw in aftrek heeft kunnen brengen (bijvoorbeeld omdat u de auto heeft aangeschaft onder de margeregeling of omdat u de auto privé heeft aangeschaft, maar u hem zakelijk gebruikt). Als u de auto voor belaste btw-handelingen gebruikt, mag u de btw die betrekking heeft op het gebruik en het onderhoud van de auto (zoals benzinekosten) volledig aftrekken. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u dan een btw-bedrag voldoen dat gelijk is aan 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Bezwaar maken! De nieuwe btw-regels voor de (zakelijke) auto kunnen voor u ongunstig uitpakken. Omdat nog lang niet alles kristalhelder is, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de laatste btw-aangifte van Neem daarom voordat u uw laatste btw-aangifte van 2011 indient, eerst contact op met uw contactpersoon bij Lansigt. Gebruikelijk loon voor de dga omhoog Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort u als dga vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt dit gebruikelijk loon minimaal (2011: ). Het loon mag niet lager zijn dan dat van de meest verdienende andere werknemer. Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger moet zijn, neem dan contact met ons op. De bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl de bewijslast voor een hoger gebruikelijk loon op de belastinginspecteur rust. 24 uur per dag online uw toeslagen regelen Via de persoonlijke internetpagina mijn.toeslagen.nl van de Belastingdienst kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een toeslag (kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget) aanvragen, wijzigen of stopzetten. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD-code. Hier kunt u ook terecht voor informatie over uw toeslag, zoals de hoogte of de datum van uitbetalen. 2

3 Hoe beheers je de processen binnen een groeiende organisatie? Als uw onderneming groeit, worden de interne processen vaak moeilijker te beheersen. Maar als u uw interne organisatie sterk inricht, kunt u de kans dat er iets fout gaat aanzienlijk verkleinen. Interne beheersing, een belangrijk thema. Dat geldt ook voor Lansigt. Tijd voor een kennismaking met de afdeling Finance & Control! Vergrijpboete na verzuimboete Betaalt u of uw bedrijf een verschuldigde belasting te laat of wordt er helemaal niet of te weinig betaald, dan legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Tot voor kort kon de Belastingdienst na het opleggen van een verzuimboete geen vergrijpboete meer opleggen voor hetzelfde feit. Dat kan vanaf dit jaar wel. Als blijkt uit nieuwe informatie, zoals een verklaring van uzelf of informatie uit uw administratie, dat eigenlijk direct een vergrijpboete had moeten worden opgelegd, dan kunt u die alsnog krijgen. Deze vergrijpboete wordt wel verminderd met de al opgelegde verzuimboete. Intern = extern Bij de directie van Lansigt staat het optimaliseren van de interne processen altijd hoog op de agenda. Terecht, vindt Machiel Roos, controller bij Lansigt: Wij zien een groot voordeel van een goede interne beheersing: wie intern de zaken goed op orde heeft, kan zijn klanten veel efficiënter bedienen. Daarnaast vinden wij het als accountantskantoor van het grootste belang dat de wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Risico s en nieuwe kansen Een goede beheersing van de financiële processen is cruciaal voor iedere onderneming. Binnen Lansigt ligt die verantwoordelijkheid bij de afdeling Finance & Control. Machiel: Juiste en volledige facturatie, goed debiteurenbeheer, kostenbeheersing: het klinkt vanzelfsprekend, maar ze vergen echt de grootst mogelijke aandacht. Datzelfde geldt voor de urenadministratie, de basis van ons verdienmodel. Een belangrijke ontwikkeling is echter de verschuiving van verkoop van uren naar verkoop van producten, zoals het opstellen van overeenkomsten tegen een vaste prijs. Dit brengt kansen met zich mee, maar vraagt wel om een andere aansturing. Klaar voor de toekomst Daarnaast voorzien wij de directie en teamleiders van managementrapportages. Wij zitten dicht op de cijfers zodat er snel kan worden bijgestuurd. Zo verkleinen we de kansen op (financiële) verrassingen. Binnen een groeiende onderneming is het proces van managementrapportage continu in beweging. Tenslotte benadrukt Machiel het belang van de sociale cultuur van Lansigt: Onderling vertrouwen en goede samenwerking zijn minstens zo belangrijk voor een sterke interne organisatie als de genoemde harde aspecten van control. Met deze balans is Lansigt een organisatie die klaar is voor de toekomst. V.l.n.r. Susan Rubingh, Agnes Slootweg, Machiel Roos en Bianca de Graaff van de afdeling Finance & Control 3

4 Nieuw en aantrekkelijk: de Research & Development Aftrek Wie in aanmerking komt voor de nieuwe Research & Development Aftrek (RDA), mag 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk aftrekken in de aangifte winstbelasting. Een interessante aftrekpost dus, die we daarom graag verder toelichten. Voor wie is de RDA? Alleen ondernemers die al gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), kunnen de RDA toepassen. Om hiervan te kunnen profiteren, heeft u een RDA-beschikking nodig. Deze vraagt u tegelijk aan met uw S&O-aanvraag bij Agentschap NL. Omdat de RDA een nieuwe regeling is, kunt u deze pas aanvragen na 1 mei Wel kunt u voor de kosten en uitgaven tussen 1 januari 2012 en 1 mei 2012 met terugwerkende kracht een RDAbeschikking aanvragen. Welke kosten en uitgaven vallen onder de RDA? De RDA is een extra aftrekpost op de winst en bedraagt 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan uw S&O-werk (mits u de verplichting na 1 januari 2012 bent aangegaan). Bij uitgaven gaat het om betaalde, nieuwe en niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Is een uitgave slechts gedeeltelijk direct toerekenbaar aan S&Owerk, dan komt ook alleen dat deel voor de RDA in aanmerking. Bepaalde kosten en uitgaven zijn uitgesloten van de RDA, zoals afschrijvingskosten, financieringskosten en kosten van inhuur van arbeid. Ook uitgaven voor investeringen die in aanmerking komen voor de energie- of milieu-investeringsaftrek zijn uitgesloten. Uitgaven die meer dan 1 miljoen euro bedragen, kunnen niet in één jaar worden opgevoerd: deze voert u 5 jaar lang voor 20% op in uw aanvraag. De hoogte van van het RDA-bedrag Als uw aantal S&O-uren per kalendermaand minder dan 150 is, wordt het RDA-bedrag berekend door het aantal S&O-uren te Geen notariële akte meer nodig bij schenking aan kinderen Wanneer u geld schenkt aan uw kind en het kind gebruikt dit geld voor de eigen woning, dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal Tot 1 januari 2012 moest u van deze schenking een verplichte notariële akte op laten maken. Deze verplichting is komen te vervallen. De overige voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling blijven wel van toepassing. Zo moeten u en uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat u de schenking daadwerkelijk heeft betaald en uw kind het geld ook echt gebruikt heeft voor de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld. vermenigvuldigen met 15. Binnen drie maanden na afloop van het jaar moet u het aantal daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren melden. Maakt u meer dan 150 S&O-uren per maand, dan baseert Agentschap NL zich voor de hoogte van het RDAbedrag op de door u gemaakte schatting van de kosten en uitgaven. In uw administratie moet u de werkelijke kosten en uitgaven per S&O-project bijhouden en die vervolgens vermelden in uw mededeling. Schat uw kosten en uitgaven niet te laag! Vallen uw daadwerkelijke kosten en uitgaven achteraf hoger uit dan de door u gemaakte schatting, dan stelt Agentschap NL de RDA niet naar boven bij. Beraam uw kosten en uitgaven daarom niet te laag! Wij helpen u graag bij het maken van een goede schatting. 4

5 Geen privégebruik bestelauto: geen bijtelling en geen rittenadministratie Met de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto hoeft u geen rekening meer te houden met een bijtelling over het privégebruik en hoeft uw werknemer in beginsel geen rittenregistratie meer bij te houden. Maar uw werknemer mag dan met de bestelauto ook echt geen enkele privékilometer rijden. Controle De Belastingdienst controleert of de gebruiker van een bestelauto zich houdt aan de verklaring door middel van het gebruik van vaste en mobiele camera s langs de weg. Wanneer een bestelauto, waarvoor een verklaring is afgegeven, wordt gefotografeerd, checkt de dienst of er sprake is van mogelijke privéritten. Indicaties hierbij zijn onder meer tijdstip, locatie of de aanwezigheid van een paardentrailer of caravan. Denk aan de meldingsplicht De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig en scheelt u veel administratieve rompslomp. Maar zowel u Nieuw: Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid Inspectie SZW is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) zijn opgegaan. De nieuwe inspectie kan nu beter haar mensen en middelen inzetten waar die nodig zijn. De inspectie zal in 2012 met name de uitbuiting van werknemers fors aanpakken. Daarbij worden inkomsten ingenomen die door frauduleus handelen zijn verkregen. als uw werknemer heeft een meldingsplicht: u moet de verklaring onmiddellijk intrekken als uw werknemer de bestelauto niet meer tot zijn beschikking heeft, uw werknemer toch privé met de bestelauto wil gaan rijden of als de verklaring onterecht is ingediend. Zowel het aanvraagformulier als het formulier voor intrekking van de verklaring kunt u eenvoudig downloaden van de website van de Belastingdienst. Niet melden is duur Het niet nakomen van de meldingsplicht is een overtreding waarvoor de werknemer, maar ook u, een boete kan krijgen van maximaal Ook als u vermoedt dat uw werknemer een verklaring had moeten intrekken, maar dit niet heeft gedaan, moet u dit meedelen aan de Belastingdienst. Als u zich niet aan de spelregels houdt, riskeert u een forse boete. Oldtimervrijstelling in de mrb aangescherpt De motorrijtuigenbelasting (mrb) kent een vrijstelling voor auto s van 25 jaar of ouder, de oldtimers. De grens voor deze oldtimervrijstelling is dit jaar verhoogd naar 30 jaar. Bovendien geldt de vrijstelling alleen nog voor het basisbedrag en de provinciale opcenten en niet langer voor een eventuele diesel- of lpg-toeslag. Heeft u een auto die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder was, dan valt u in een overgangsregeling. Voor deze auto behoudt u de vrijstelling, inclusief een eventuele brandstoftoeslag. Voor auto s die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken (eerste ingebruikname ), is ook een speciale overgangsregeling getroffen. 5

6 Nieuws voor eigenwoningbezitters De huizenmarkt verkeert in zwaar weer. Daarbij heeft het kabinet dit jaar het eigenwoningforfait verhoogd met bijna 10% en gaat de overdrachtsbelasting weer omhoog naar 6%. Maar gelukkig is er ook wat goed nieuws te melden. Eigenwoningforfait omhoog Het eigenwoningforfait, de belasting over het bezit van een eigen woning, gaat in 2012 omhoog van 0,55% naar 0,6% over de WOZwaarde. Een stijging van bijna 10%! Heeft u een huis met een WOZwaarde boven de , dan betaalt u in 2012 een vast bedrag van (was in 2011), vermeerderd met 1,30% (2011: 1,05%) van de waarde boven de Voordelig tarief overdrachtsbelasting vervalt De overheid heeft tijdelijk het tarief van de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Dat geldt voor woningen verkregen op en na 15 juni Op 1 juli 2012 gaat het tarief echter weer omhoog naar 6%. WOZ-waarde straks openbaar Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen dat het mogelijk maakt dat de WOZ-waarden voor iedereen openbaar worden. Dat betekent dat u de waardebepaling van uw eigen woning kunt vergelijken met die van andere panden. Deze maatregel moet leiden tot minder bezwaar- en beroepsprocedures. Uitgebreider taxatieverslag Vanaf dit jaar hanteren de gemeentes het taxatieverslag nieuwe stijl. Het nieuwe verslag bevat extra toelichtende informatie, zodat u beter inzicht krijgt in de opbouw van de taxatie van uw woning. De overheid verwacht dat burgers de WOZ-waarden hierdoor beter zullen accepteren. Tijdelijke verhuur gemakkelijker De overheid gaat de regels voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet versoepelen. Voor u als huiseigenaar wordt het dan makkelijker om uw te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren. De datum van invoering is nog niet bekend. Tot 1 juli 2012 langer profijt van laag bijtellingspercentage Wie een zuinige auto van de zaak rijdt, kan gebruikmaken van een laag bijtellingspercentage van 14% of 20%. Maar per 1 juli 2012 worden deze regels aangescherpt. Schaft u op of na die datum een zuinige of zeer zuinige auto aan, dan behoudt u het lagere bijtellingspercentage voor een periode van vijf jaar. Aan het einde van die periode wordt beoordeeld of uw auto nog steeds in aanmerking komt voor een lager bijtellingspercentage. Koopt u echter vóór 1 juli 2012 een zuinige auto, dan mag u de lage bijtelling behouden zolang de auto niet van eigenaar wisselt (en dat is mogelijk langer dan vijf jaar). Meldingen milieu- en energieinvesteringen voortaan digitaal Als u in januari 2012 of later investeert in een bedrijfsmiddel waarvoor u recht heeft op energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), dan kunt u dit bedrijfsmiddel alleen nog digitaal aanmelden. Dit doet u bij het eloket van Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). Meld uw investering echter wel binnen drie maanden aan, anders heeft u geen recht op de aftrek en/of de willekeurige afschrijving. Investeringen waarvoor u de opdracht al in 2011 heeft gegeven, moet u nog op de oude manier, dus met het papieren meldingsformulier, aanmelden bij Bureau IRWA van de Belastingdienst. 6

7 Minder kinderopvangtoeslag in 2012 Het kabinet moet bezuinigen en dat heeft ook zijn weerslag op de kinderopvangtoeslag. Voor u als ouders betekent dit simpelweg dat u meer zelf moet gaan betalen voor de opvang van uw kinderen. Hoeveel kinderopvangtoeslag u dit jaar ontvangt, hangt af van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en van het aantal gewerkte uren. De basis De Belastingdienst berekent uw totale kinderopvangtoeslag als volgt: aantal gewerkte uren door de minst werkende ouder maal het bedrag aan toeslag. Als u in loondienst werkt, tellen als gewerkte uren de uren die u op jaarbasis krijgt uitbetaald. Bent u zelfstandig ondernemer, dan tellen alle uren die u besteedt aan uw bedrijf als gewerkte uren. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand krijgen (dit geldt voor alle opvangsoorten samen). Het voor u geldende bedrag aan toeslag hangt af van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen: hoe hoger dit inkomen, hoe meer u als ouders zelf betaalt. Op kunt u een proefberekening maken. Een rekenvoorbeeld Stel u werkt als minst werkende ouder 24 uur per week. U werkt dan 1248 uur per jaar (52 weken x 24 uur). Per maand is dit 104 uur (1248 gedeeld door 12). Bij dagopvang is de berekening nu als volgt: vermenigvuldig 104 met 140%. U heeft recht op 146 uur kinderopvangtoeslag voor uw kind. Bij buitenschoolse opvang rekent u het volgende: vermenigvuldig 104 met 70%. U heeft recht op 73 uur kinderopvangtoeslag voor uw kind. Wat te doen als zelfstandig ondernemer Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf tellen mee als gewerkte uren. Dit zijn dus niet alleen de reguliere uren die u bijvoorbeeld besteedt aan uw klanten, aan offertes of aan uw bedrijfsadministratie, maar ook de uren voor eventuele cursussen of trainingen die u volgt voor uw bedrijf. Reistijd voor woon-werkverkeer valt niet onder gewerkte uren, maar ziekte wel. Houd echter wel een goede urenadministratie bij waarmee u de gewerkte uren kunt verantwoorden! Gebruikelijk loon voor de dga omhoog Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort u als dga vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt dit gebruikelijk loon minimaal (2011: ). Het loon mag niet lager zijn dan dat van de meest verdienende andere werknemer. Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger moet zijn, neem dan contact met ons op. De bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl de bewijslast voor een hoger gebruikelijk loon op de belastinginspecteur rust. 7

8 Klant in beeld Golfschool Hitland, een uniek concept Zo stel je je eigen golfopleiding samen, met als eindresultaat je GVB. Daarna kunnen cursisten doorstromen naar de handicaplessen. Ook hier is weer keuze uit verschillende lessen. V.l.n.r.: Rick Logmans, Laurens Paardekooper en Joep van Veen: Wij willen mensen ècht leren golfen. Bij Golfschool Hitland zijn de professionals ook de eigenaren van de golfschool. Laurens Paardekooper, Joep van Veen en Rick Logmans bedachten een uniek lesconcept dat ze goed in de markt weten te zetten: Golfschool Hitland groeit hard èn werd afgelopen jaar door de weekbladen in Groot Rotterdam uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. Ervaar golf Rick Logmans: Golf moet je meemaken. Ons concept begint daarom met een uitgebreide, gratis introductie in de golfsport: mensen krijgen drie gratis lessen waarin zij kennismaken met de basisslagen van golf. Zo ervaren ze het plezier in het spel. En ons enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk, want veel mensen besluiten na zo n gratis introductie door te gaan met golfen! Echt leren golfen Mijn compagnons en ik geloven niet in snelle tips om even te leren golfen. Wij willen mensen ècht leren golfen. Het spel wordt namelijk veel leuker als je het goed beheerst en echt goed de baan op kunt gaan. Voor slechts 10 per les kun je je techniek ontwikkelen en word je opgeleid tot het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Uniek lesconcept Golfschool Hitland heeft een uniek lesconcept ontwikkeld waarbij je zelf kunt kiezen welk spelonderdeel je wilt oefenen, zoals putten, chippen, pitchen, bunker of swing. Rick Logmans: Op onze golfschool kun je zelf kiezen naar welke les je wilt komen. Aanmelden doe je van tevoren eenvoudig via onze website. Het geheim Laurens Paardekooper, Joep van Veen en Rick Logmans zijn alle drie PGA-professionals (Professional Golfers Associatie) en gek van golf. Rick: Wij willen ons plezier in de sport overdragen en nóg meer liefhebbers van deze mooie sport creëren. Dat doen wij door kwaliteit te leveren met goede golflessen en door enthousiasme uit te stralen. Zo maken we van geïnteresseerden klanten, van klanten vaste klanten en van vaste klanten fans! De onderneming Golfschool Hitland is een VOF van profs, een constructie die uniek is in Nederland. Het is de enige manier om ons concept goed te laten werken, aldus Rick. Wij zijn alle drie enorm betrokken bij de golfschool - en dus ook bij onze cursisten. Lansigt houdt intussen voor ons de boekhouding bij en zoekt goed voor ons uit hoe we bijvoorbeeld onze kosten kunnen drukken. Ze denken echt met ons mee en zijn altijd gericht op verbeteringen. Vestiging Alphen aa n den Rijn Herenweg 113 Postbus 2150, 2400 CD T F D e t o e k o m s t i n b e e l d Vestiging Nieuw Vennep Lucas Bolsstraat 10h 2152 CZ Nieuw Vennep T F Vestiging Gouda Oudebrugweg NP Gouda T F Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is niet uit te sluiten dat de informatie niet meer (geheel) actueel is als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder toestemming van de uitgever.

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1/ 19 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie