Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA"

Transcriptie

1 Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus DH Breda September 2011

2 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij: Thanassis Vassiliadis Copyright 2011 Heliview Research, Breda Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE Doelstelling CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6 3 ONDERZOEKSVERANTWOORDING Heliview B.V Onderzoeksmethode Populatie Steekproef Veldwerk Verwerking Projectcoördinatie Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de rapportage INSCHAKELING ACCOUNTANT Inschakeling accountant en andere financieel adviseurs Inschakeling accountant vergelijking Vestigingen die geen accountant inschakelen Inschakeling accountant over vijf jaar Onderscheid tussen accountant en overige financiële dienstverleners Diensten die accountant verleent Beoordeling van eigen accountant door MKB-vestigingen en ZZP ers Redenen van ontevredenheid Redenen van tevredenheid Keuzeproces inschakeling accountant Samenhang algemene indruk en oordeel op items PROACTIVITEIT VAN DE INTERMEDIAIR 54 6 IMAGO Associaties met de accountant Profiel van de accountant Positieve en negatieve kenmerken van de accountant Stellingen met betrekking tot de accountant

4 7 VERSCHIL AA- EN RA-ACCOUNTANT 66 8 BIJLAGE: UITLEG CORRELATIEANALYSE 70 4

5 1 Introductie De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen. Een samenwerking die uiteindelijk zal resulteren in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor alle accountants in Nederland. Een van de twee fusiepartners, NovAA, heeft in 2006 een onderzoek laten uitvoeren waarbij het imago en de identiteit evenals het onderscheidend vermogen van de AA-accountant in kaart werd gebracht. De doelstelling van het onderzoek was het, intern gepercipieerd, zelfbeeld en waardeoordeel van de AA-accountants te spiegelen met de percepties en waardeoordelen van enerzijds intermediairs en anderzijds de MKB-klantorganisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft NOvAA in de jaren een voorlichtingscampagne uitgevoerd teneinde de kennis over de werkzaamheden en toegevoegde waarde van de AA-accountant in het MKB-bedrijf te vergroten. In het kader van de bovenstaande vindt NBA nu de tijd rijp om het imago en onderscheidend vermogen van de accountant in kaart te brengen. Het is nadrukkelijk de bedoeling de percepties en waardeoordelen van enerzijds de intermediairs en anderzijds de MKB-bedrijven te onderzoeken, evenals de feitelijke marktpositie van de accountants in kaart te brengen. Tegelijkertijd wenst NBA de effecten van de voorlichtingscampagne van het NOvAA te meten. Het gaat in deze meting om de accountant werkzaam in het MKB en niet meer, zoals in voorgaande meting, om de AAaccountant. Om de benodigde kengetallen en informatie te verkrijgen, heeft Heliview Research van NOvAA de opdracht gekregen om onderzoek uit te voeren onder drie doelgroepen: intermediaire organisaties, MKB-organisaties en tevens ZZP ers. 1.1 Doelstelling Het onderzoek heeft als doelstelling te achterhalen of het bij ondernemers bekend is wat een accountant doet en wat een accountant voor hen kan betekenen. 5

6 2 Conclusies en aanbevelingen Lichte daling inschakeling accountant overall In de voorgaande meting (2006) lagen de penetratiecijfers van de accountant iets hoger. Deze daling ligt voornamelijk binnen de kleine MKB-vestigingen, die vanwege de hoge vertegenwoordiging in de steekproef het overall gemiddelde percentage naar beneden halen. De MKB-vestigingen van 20 tot 50 werknemers schakelen in 2011 juist vaker een accountant in, vergeleken met Prijs is een aandachtspunt MKB-vestigingen en ZZP ers die geen accountant inschakelen voeren zelf de accountanttaken uit, hebben een andere externe financiële dienstverlener (boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of kennis) of zeggen de eigen vestiging te klein te vinden om een accountant in te schakelen. Verder vindt 16% van het MKB en 7% van de ZZP ers de accountant te duur De prijs komt nog vaker terug in dit onderzoek als verbeterpunt voor de accountant. Accountant onderscheidt zich van andere financiële dienstverleners door brede kennis, de jaarrekening en fiscale diensten De accountant onderscheidt zich voornamelijk door de brede kennis, door alle jaarrekeningdiensten en door het advies wat de accountant kan bieden. Intermediairs noemen daarnaast relatief vaak de deskundigheid en de fiscale diensten die de accountant biedt, ten opzichte van andere financiële dienstverleners. Het is van belang om niet alleen aandacht te besteden aan de communicatie naar starters toe, maar net zo goed naar volwassen ondernemingen. Starters zien soms nog meer dan volwassen ondernemingen toegevoegde waarde in de accountant boven andere financieel dienstverleners. Verder dient de focus in de communicatie te liggen op de brede kennis en deskundigheid van de accountant. De accountant is er niet alleen voor de controle en de jaarrekening, maar de deskundigheid mogelijkheid tot advisering en het aanbod van diensten reiken veel verder dan alleen de basic taken. De accountant wordt voornamelijk overwogen voor de jaarrekening en voor de belastingaangifte, dat wil zeggen, boven andere financiële dienstverleners. Aan de intermediairs is gevraagd in welke gevallen men specifiek een accountant zou aanbevelen aan een klant en niet een overige dienstverlener. De intermediairs denken specifiek aan een accountant indien de klant te maken heeft met een bedrijfsovername, financieel complexe zaken of fiscale zaken. 6

7 Advies met betrekking tot fusies, bedrijfsoverdrachten en verbetering van de bedrijfsvoering wordt minder afgenomen dan een aantal jaar geleden De accountant wordt nu het meest ingezet voor de jaarrekeningen (opmaken en controleren) en voor belastingaangiften en fiscale advisering. Dit waren in 2006 ook al de drie meest afgenomen diensten. Echter, advies met betrekking tot fusies en bedrijfsoverdrachten werd in 2006 door een aanzienlijk deel van de vestigingen met een accountant afgenomen. Dit lijkt nu afgenomen te zijn. Advies met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsvoering, lijkt nu ook minder te worden afgenomen. Deze daling in afname van adviesdiensten is mogelijk te verklaren door de economische crisis. Wellicht wordt de accountant nu alleen ingeschakeld voor de basic accountantsdiensten en veel minder voor extra diensten zoals advisering, vanwege de bijkomende kosten van de adviesdiensten. Wat in dit kader echter opvalt is het feit dat een groot deel van de ondervraagde bedrijven aangeeft behoefte te hebben aan advies van de accountant betreffende de toekomst op basis van de jaarrekening, terwijl zij dit advies NIET ontvangen van de accountant (1 wordt niet geadviseerd terwijl zij grote behoefte hebben aan dit advies). Daarbij is er nog een groep die in kleine mate geïnteresseerd is in een dergelijk advies van de accountant en van hen wordt slechts 68% geadviseerd over de toekomst door de accountant. Een derde van deze bedrijven ontvangt dit advies NIET. De accountants laten hier dus een grote kans liggen om adviesdiensten te leveren. MKB en ZZP ers tevreden over hun accountant, met uitzondering van de prijs De ZZP ers geven hun accountant een 8,2 gemiddeld en de MKB-bedrijven een 7,8. Verder geldt dat hoe kleiner de vestiging is, hoe hoger de tevredenheid met de accountant uitvalt. Slechts 6% is ontevreden met de eigen accountant (4% geeft een 6 als rapportcijfer, geeft een 5 en geeft een 4). Een kwart van de bedrijven geeft de accountant een 9 of 10! De klantvriendelijkheid van de accountant wordt, binnen alle gesegmenteerde groepen, het meest positief gewaardeerd. De prijs is het aspect waarover men het minst tevreden is. Hoe groter de vestiging, hoe lager de beoordeling op het prijsaspect. De prijs hangt matig positief samen met de algemene tevredenheid, maar de tevredenheid met de prijs (6,9) is lager dan het kritieke punt van 7,0. De prijs is daarom duidelijk een aandachtspunt. Accountant heeft goed imago Intermediairs associëren het beroep accountant met de woorden betrouwbaar, fiscaal, deskundig, saai en noodzakelijk. Het MKB en ZZP ers associëren de accountant voornamelijk met cijfers, saai, deskundig, boekhouder, belasting. Intermediairs, MKB-bedrijven en ZZP ers omschrijven het profiel van de accountant in eerste instantie als vertrouwenspersoon en belastingadviseur. 7

8 Kenmerken van de accountant zijn betrouwbaar en professioneel maar duur In de voorgaande meting vonden de MKB-bedrijven en ZZP ers de accountant vooral correct, nauwgezet en betrouwbaar. In 2011 professioneel, betrouwbaar en correct. De intermediairs vonden de accountant in 2006 vooral betrouwbaar, correct en intelligent. Nu noemen zij voornamelijk nauwgezet, betrouwbaar en professioneel. Flexibel, creatief en innovatief passen juist niet goed bij de accountant. Alle doelgroepen vinden de accountant voornamelijk duur, dit wordt genoemd als best passende negatieve kenmerk. Duur was ook in 2006 het best passende negatieve kenmerk volgens de doelgroepen. Gemakzuchtig, onvriendelijk en onprofessioneel passen juist niet bij de accountant. Bekendheid twee typen accountants, AA- en RA-accountant in de afgelopen jaren iets groter geworden Vrijwel alle intermediaire partijen weten dat er twee typen accountants bestaan; AA- en RAaccountants. Ook geldt, hoe groter de vestiging, hoe vaker men bekend is met het feit dat er een AA- en een RA-accountant is. Ruim de helft van de ZZP ers is op de hoogte van het bestaan van de twee typen (56%). 8

9 3 Onderzoeksverantwoording 3.1 Heliview B.V. Heliview is opgericht in 1983 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een vooraanstaand leverancier van business-to-business en business-to-consumer informatie. Met haar eigen research-, congres-, consultancy- en trainingsorganisatie is Heliview een full-service aanspreekpunt in de Nederlandse markt. De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte communicatielijnen. Dit betekent voor u dat er altijd professionele en enthousiaste medewerkers klaarstaan om uw vragen snel en adequaat te beantwoorden. De activiteiten en specialiteiten van Heliview zijn: Research Consultancy Conferences Training Online Marktonderzoeken: ICT, Finance, HRM en Transport & Verkeer Advisering, begeleiding en specifieke maatwerk dienstverlening: ICT Evenementen: ICT, Finance, HRM, Mobiliteit en Overheid Trainingen en workshops: ICT, management en directiesecretaresses Online leadgeneratie voor zakelijke dienstverleners Belangrijke referenties van Heliview Research zijn onder andere: 365 ArboNed, ASR Verzekeringen, De Lage Landen, De Nederlandsche Bank, ING, KPN, Microsoft, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederlandse Hartstichting, Rabobank, RHI, Royal Haskoning, SAP, SDU, T-Mobile, Unicef en Ziggo. 3.2 Onderzoeksmethode Uit naam van Heliview Research hebben met betrekking tot de vragenlijst netto 776 telefonische interviews plaatsgevonden met intermediairs, MKB-bedrijven en ZZP ers. Deze interviews zijn uitgevoerd op locatie van Heliview Research te Breda. De interviews hebben plaatsgevonden binnen het kader van het onderzoek en hadden uitsluitend betrekking op het betreffende onderwerp. Dat wil zeggen dat er in het veldwerk geen combinatie van verschillende onderwerpen heeft plaatsgevonden. 9

10 3.3 Populatie De populatie van ZZP ers, MKB-bedrijven en intermediairs is in het onderstaande schema weergegeven. Populatie Werknemers Branche 0 1 tot tot tot tot 100 Eindtotaal Zakelijke/overige dienstverlening Detail- / Groothandel Industrie Zorg Bouw/ transport Horeca Intermediairs Eindtotaal Onder intermediairs wordt verstaan advocatenkantoren, assurantietussenpersonen, banken, Kamer van Koophandelkantoren en notariskantoren. De geselecteerde MKB-bedrijven in dit onderzoek zijn actief in de volgende branches: zakelijke en overige dienstverlening, detail-/ groothandel, industrie, zorg, bouw, transport en horeca. Onder een ZZP er verstaan we in dit onderzoek zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen eerder genoemde branches. 3.4 Steekproef Responsoverzicht Bruto steekproef 5838 Geen aansluiting (opgeheven) / onjuist telefoonnummer 464 Valt buiten de doelgroep / Niemand kan iets over onderwerp vertellen 60 Dubbel in bestand / overig 14 Juiste persoon niet bereikbaar op korte termijn 1046 Alles via het hoofdkantoor 523 Totale basis voor respons Mag niet meedoen aan marktonderzoek / bedrijfsbeleid 197 5% Alleen schriftelijk 99 Weigering om aan onderzoek mee te werken Netto aantal interviews (netto steekproef)

11 Het percentage weigeringen (7) is hoog te noemen. Bij soortgelijke andere onderzoeken die Heliview Research uitvoert ligt dit percentage meestal tussen 5 en 6. Indien contactpersonen aangeven te weigeren aan het onderzoek mee te werken, is hen gevraagd aan te geven welke redenen hieraan ten grondslag liggen. De redenen om niet mee te werken aan het onderzoek betreffen geen redenen die samenhangen met het onderwerp van onderzoek. Het gaat om redenen als: "geen tijd", "geen belangstelling", "te druk", "werk nooit mee aan onderzoeken. Dit betekent dat de non-respons geen vertekening van de onderzoeksresultaten oplevert. Met andere woorden de steekproefresultaten geven een representatief beeld van de opvattingen die leven binnen de totale populatie. Deze resultaten zijn in ieder geval niet structureel beïnvloed door de non-respons Steekproefbeschrijving en steekproefomvang Hieronder volgt de verdeling van de steekproef. Let op: zes intermediairs staan in de kolom met 0 werknemers. Dit zijn ZZP ers, maar zij zijn niet als zodanig in het onderzoek meegenomen. Wanneer in het onderzoek gesproken wordt over ZZP ers dan worden hiermee vestigingen bedoeld zonder werknemers in de branches zakelijke en overige dienstverlening, handel, industrie, zorg, bouw/ transport en horeca. Intermediairs zijn zoals eerder vermeld advocatenkantoren, assurantietussenpersonen, banken, Kamer van Koophandelkantoren of notariskantoren. Steekproef Werknemers Branche 0 1 tot tot tot tot 100 Eindtotaal Zakelijke/overige dienstverlening Detail- / Groothandel Industrie Zorg Bouw/ transport Horeca Intermediairs Eindtotaal Naast de segmentatie naar organisatietype, branche en werknemersaantal is ook een verdeling te maken op basis van de leeftijd van de onderneming; 118 vestigingen zijn opgericht na 2006 en worden in deze rapportage benoemd als startende onderneming. De vestigingen die opgericht zijn in 2006 of eerder worden als volwassen onderneming beschouwd. Hiervan zijn er 633 in het onderzoek meegenomen. 11

12 Functie Functie respondent Functie MKB-respondenten Eigenaar Algemeen directeur Hoofd administratie Adjunct directeur Boekhouder Financieel directeur/ manager Administratief medewerker Bedrijfsleider Controller Projectmanager/ praktijkmanager Secretaresse Accountmanager 8% 6% 6% 5% 14% 2 27% Overig Basis: MKB % respondenten 12

13 Functie Functie intermediair-respondenten Eigenaar Algemeen directeur Boekhouder Hoofd administratie Notaris Bedrijfsleider Advocaat Controller Administratief medewerker Financieel directeur/ manager Adviseur Adjunct directeur Secretaresse 5% 5% 18% 57% Overig Basis: Intermediairs % respondenten 13

14 marges steekproefresultaat Wijze van steekproeftrekken en bron adresgegevens Het onderzoek is uitgevoerd met een a-selecte gestratificeerde steekproef, dat wil zeggen dat de interviews niet willekeurig zijn verdeeld over de branches en werknemersklassen, maar volgens een vooraf opgestelde verdeling. Binnen deze groepen instellingen is vervolgens willekeurig geselecteerd. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de populatie zijn gecorrigeerd door middel van weegfactoren Betrouwbaarheid resultaten MKB-bedrijven Onderstaand nomogram betreft de oneindige populatie van MKB-bedrijven. Nomogram 95%-norm bij 'oneindige' populatie 15% 14% % 8% 7% 6% 5% 4% omvang netto steekproef n 1/9 2/8 3/7 4/6 5/5 In het nomogram voor een oneindige populatie is te zien dat voor een steekproef van 486 interviews met als interviewresultaat 1 (of 9), een boven- en ondermarge geldt van ongeveer 2,7%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-2,7)% tot (10+2,7)%. Of anders gezegd, in "werkelijkheid" zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 7, en 12,7%. Indien we bij een volgende meting uitkomen op 3 bij een zelfde aantal interviews dan ligt het "werkelijke" percentage (zie nomogram) tussen 25,9% en 34, (3 +/- 4,). Bovengenoemde range (7, - 12,7%) en de nu gevonden range (25,9% - 34,) overlappen elkaar niet. 14

15 Dit betekent dat het verschil tussen het eerste percentage (1) en het tweede percentage (3) statistisch significant is. Er is dus pas sprake van een significant verschil als beide ranges elkaar niet overlappen Betrouwbaarheid resultaten intermediairs Voor een steekproef van 169 interviews met als interviewresultaat 1 (of 9), geldt een bovenen ondermarge van ongeveer 4,5%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-4,5)% tot (10+4,5)%. Of anders gezegd, in "werkelijkheid" zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 5,5% en 14,5%. Indien we bij een volgende meting uitkomen op 3 bij een zelfde aantal interviews dan ligt het "werkelijke" percentage (zie nomogram) tussen 23, en 36,9% (3 +/- 6,9%). Bovengenoemde range (5,5% - 14,5%) en de nu gevonden range (23, - 36,9%) overlappen elkaar niet. Dit betekent dat het verschil tussen het eerste percentage (1) en het tweede percentage (3) statistisch significant is Weegfactoren Zoals uit de populatie- en steekproefbeschrijving naar voren komt, is binnen dit onderzoek gewerkt met een disproportionele steekproef: de verdeling van de steekproef komt niet exact overeen met de daadwerkelijke verdeling binnen de populatie. Bij de berekening van de percentages voor MKBbedrijven en intermediairs zijn dan ook weegfactoren gebruikt. 3.5 Veldwerk Vragenlijst Heliview Research heeft een gestructureerde vragenlijst opgesteld na overleg met de opdrachtgever. Tevens is gebruik gemaakt van de door Heliview Research opgebouwde expertise van onderzoek op het gebied van imago en identiteit en de kennis en ervaring op het gebied van financiële dienstverlening Pilot fase Voor de daadwerkelijke start is de gehanteerde vragenlijst uitgebreid getest op lengte, consistentie en validiteit. Bij de telefonische verzameling van de gegevens is gebruik gemaakt van een CATIsysteem (Computer Assisted Telephone Interviewing), waarbij de gegeven antwoorden tijdens de interviews meteen zijn ingevoerd in de computer. Daarna is de gehanteerde vragenlijst kort getest gedurende tien interviews. Op grond van de bevindingen zijn geen wijzigingen in de vragenlijst doorgevoerd. 15

16 3.5.3 De briefing De enquêteurs hebben een interne opleiding op het gebied van business-to-business interviews gehad. Voorafgaand aan het veldwerk zijn de interviewers uitgebreid mondeling ingelicht over de achtergronden van het onderzoek, de opdrachtgever, de wijze van steekproeftrekken, de gewenste respondenten, de vraagstelling, de te verwachten problemen tijdens de interviews en de mogelijkheid dat er wordt meegeluisterd De interviews Voor dit onderzoek zijn zestien interviewers in dienst van Heliview Research ingeschakeld. De interviews zijn uitgevoerd in het callcenter van Heliview Research te Breda. De interviews zijn afgerond gedurende de weken 27, 28 en 29 op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Een gesprek duurde gemiddeld circa vijftien minuten Gehanteerde gedragscodes De interviews zijn uitgevoerd conform de gedragscodes van ESOMAR en MOA (MarktOnderzoeksAssociatie) voor marktonderzoek en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent onder meer dat geen informatie kan worden geleverd over wie wat heeft geantwoord. De opdrachtgever wordt dan ook geen zogenaamde één-op-één informatie verschaft. 3.6 Verwerking Invoercontrole De interviews zijn gecontroleerd door steekproefsgewijs en onaangekondigd meeluisteren door de veldwerkleiding, door middel van een geautomatiseerde controle op de interne consistentie (CATI/SPSS) en het terugbellen op vraaggevallen (onduidelijkheden in de interviewresultaten) Verwerking van de (open) vragen Met behulp van het softwarepakket SPSS zijn de onderzoeksgegevens geanalyseerd en verwerkt tot tabellen en overzichten. Mogelijke antwoorden op open vragen zijn in de vragenlijst vooraf voorzien van een code waaronder de enquêteur de antwoorden van de respondent kon categoriseren. Na afronding van de interviews zijn de tekstuele antwoorden onder overig zoveel mogelijk gecategoriseerd naar bestaande codes of voorzien van een nieuwe code. Missing values worden buiten beschouwing gelaten in het onderzoeksresultaat en worden als normaal verdeeld verondersteld. 16

17 3.7 Projectcoördinatie De algehele coördinatie van het onderzoek is in handen van de Business Unit Manager. Daarnaast dragen gekwalificeerde analisten zorg voor de controle en kwaliteitsbewaking van het veldwerk, de statistische analyse en de rapportage. 3.8 Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de rapportage De antwoorden en opvattingen van de respondent zijn generaliseerbaar naar de populatie, maar er moet bij de interpretatie van de resultaten rekening mee worden gehouden dat deze zijn gebaseerd op interviewgegevens en dat antwoorden van de respondenten kunnen afwijken van de feitelijke realiteit. Tevens kan het voorkomen dat onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van een gering aantal respondenten. Deze resultaten dienen, alhoewel vermeld, slechts als indicatief te worden beschouwd. Bij de rapportage van resultaten gebaseerd op een schaal, of vragen waarbij slechts één antwoord mogelijk is, komt het soms voor dat het totaal aan antwoorden uitkomt op een enkel procent meer of minder dan 10. Dit is het gevolg van een optelling van afgeronde cijfers. Er is voor gekozen geen correcties in de resultaten aan te brengen om optelling tot 10 mogelijk te maken; dit om een zo exact mogelijk beeld weer te geven van de afzonderlijke onderzoeksuitkomsten. 17

18 4 Inschakeling accountant 4.1 Inschakeling accountant en andere financieel adviseurs Ten eerste kijken we naar de inschakeling van externe financieel adviseurs, opgesplitst naar MKBvestigingen en ZZP ers. Inschakeling externe financieel adviseurs Accountant Boekhouder Belastingadviseur Administratiekantoor Verzekeringsadviseur Juridisch adviseur Overig 1 7% 8% 4% % 7 MKB ZZP Geen 6% 14% Basis: MKB en ZZP'ers % respondenten De meeste MKB-vestigingen (94%) en ZZP ers (86%) schakelen een externe financieel adviseur in. Meest genoemd zijn de accountant en boekhouder. De meerderheid van de MKBbedrijven (7) en circa de helft van de ZZP ers (48%) schakelt een accountant in. 18

19 De volgende grafiek toont het onderscheid tussen volwassen en startende ondernemingen. Inschakeling externe financieel adviseurs Accountant Boekhouder Belastingadviseur Administratiekantoor Verzekeringsadviseur Juridisch adviseur Overig 6% 9% 1 27% 3 59% 56% Volwassen onderneming Startende onderneming Geen Basis: MKB en ZZP'ers % respondenten Van de startende ondernemingen (MKB en ZZP) schakelt 87% een externe financieel adviseur in, tegenover 9 van de volwassen ondernemingen. Dit verschil is statistisch niet significant. Starters en volwassen ondernemingen verschillen ook niet significant als het gaat om het inschakelen van een accountant. 19

20 Inschakeling accountant % % 74% % 59% 5 48% 48% tot tot tot 50 >= 50 ZZP MKB Startende onderneming Basis: MKB en ZZP'ers Volwassen onderneming Wanneer we alleen kijken naar de inschakeling van de accountant dan valt op dat hoe groter de vestiging is, hoe hoger het percentage vestigingen dat een accountant inschakelt. Circa de helft van de ZZP ers schakelt een accountant in tegenover 67% van de kleinere MKBvestigingen en maar liefst 94% van de grote MKB-vestigingen. 20

21 4.2 Inschakeling accountant vergelijking In vergelijking met 2006 is het gemiddelde percentage bedrijven dat een accountant inschakelt licht gedaald. Inschakeling financiële dienstverleners in 2006 en totaal 2011 totaal 2011 ZZP 2011 MKB Geen 5% 1 14% 6% Accountant 8 58% 48% 7 Belastingadviseur 18% 9% 7% 1 Boekhouder 16% 28% 3 2 Administratiekantoor 6% 4% 8% Juridisch adviseur Verzekeringsadviseur Fiscaal jurist Overig 4% Deze daling, overall gezien, wordt voornamelijk gezien binnen de kleinere MKB-vestigingen, tot 20 werknemers. Kleine MKB-vestigingen komen vaker voor in de populatie dan grote MKBvestigingen, vandaar dat zij het overall gemiddelde percentage naar beneden halen. De daling binnen de groep MKB-vestigingen tot 10 werknemers is hoger dan in de groep met 10 tot 20 werknemers. Deze daling kan mogelijk verklaard worden door de crisis die vanaf 2008 heerst. De MKB-vestigingen van 20 tot 50 werknemers schakelen in 2011 juist vaker een accountant in, vergeleken met Inschakeling accountant in 2006 en 2011 naar aantal werknemers tot 10 wn 8 0 wn 48% 1 tot 10 wn 67% 10 tot 20 wn 96% 10 tot 20 wn 74% 20 tot 50 wn 89% 20 tot 50 wn 9 >= 50 wn 6 >= 50 wn 94% 21

22 4.3 Vestigingen die geen accountant inschakelen Aan MKB-vestigingen en ZZP ers die geen accountant inschakelen is gevraagd waarom men geen gebruik maakt van de diensten van een accountant. Reden waarom men geen gebruik maakt van een accountant Niet nodig/ niet van toepassing voor dit bedrijf We doen het zelf De boekhouder doet alles Te duur Bedrijf is te klein Administratiekantoor doet alles Belastingadviseur doet alles Kennissen/ familie doen alles Overig 8% 7% 8% 7% 17% 16% 25% % MKB ZZP Basis: MKB en ZZP die geen accountant inschakelen % respondenten Circa een kwart (2 tot 25%) geeft aan geen accountant nodig te hebben, maar zij leggen niet verder uit wat daar de reden van is. 2 van de MKB-instellingen en 3 van de ZZP ers voeren zelf de accountanttaken uit. 27% van de MKB-organisaties en 1 van de ZZP ers zegt al een andere uitvoerende partij te hebben waardoor een accountant niet meer nodig is (boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of kennis). Verder zegt 16% binnen het MKB en 7% van de ZZP ers een accountant te duur te vinden. 8% van de MKB ers en 27% van de ZZP ers vindt de eigen vestiging te klein om een accountant in te schakelen. 22

23 Reden waarom men geen gebruik maakt van een accountant Niet nodig/ niet van toepassing voor dit bedrijf We doen het zelf De boekhouder doet alles Te duur Bedrijf is te klein Administratiekantoor doet alles Belastingadviseur doet alles Kennissen/ familie doen alles Overig 5% 4% 4% 2 18% % 3 3 Volwassen onderneming Startende onderneming Basis: MKB en ZZP die geen accountant inschakelen % respondenten Tussen startende en volwassen ondernemingen zitten verschillen in de redenen die men opgeeft. Volwassen vestigingen geven significant vaker aan dat zij de accountanttaken zelf uitvoeren dan startende vestigingen. Starters vinden op hun beurt significant vaker dan volwassen ondernemingen de accountant te duur (starters 2 en volwassen vestigingen 5%). Overige verschillen zijn niet significant. 23

24 4.4 Inschakeling accountant over vijf jaar In de onderstaande grafiek staat het percentage vestigingen dat nu een accountant inschakelt en het percentage vestigingen dat nu geen accountant inschakelt, maar dit over vijf jaar waarschijnlijk wel doet. Schatting inschakeling accountant over 5 jaar % % dat nu niet maar over 5 jaar wel een accountant inschakelt % dat accountant inschakelt % 67% 67% 77% 74% 9 94% 5 48% % 56% 59% tot tot tot 50 >= 50 ZZP MKB Startende onderneming Basis: MKB en ZZP'ers Volwassen onderneming Afgerond 5 van alle ZZP ers verwacht over vijf jaar gebruik te maken van de diensten van een accountant, tegenover 7 van de MKB ers, ervan uitgaande dat vestigingen die nu een accountant inschakelen dit over vijf jaar nog steeds doen. In de voorgaande meting (2006) lagen de penetratiecijfers van de accountant aanzienlijk hoger; 8 van de vestigingen met 0 tot 100 werknemers maakte toen gebruik van een accountant als externe adviseur. Van de vestigingen die geen gebruik maakten van een accountant zei 4 dit wel van plan te zijn in Nu, in 2011, zegt slechts 7 van het MKB en 48% van de ZZP ers een accountant te hebben en daar zal naar verwachting slechts respectievelijk en bijkomen in de komende vijf jaar. 24

ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland

ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland Breda, september 2011 Uitgebracht door Heliview Research & Heliview Consultancy Samensteller: Niels Nieuwlaat ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek ISDN-2. t.b.v. OPTA

Eindgebruikersonderzoek ISDN-2. t.b.v. OPTA Eindgebruikersonderzoek ISDN-2 t.b.v. OPTA Breda, 5 december 2011 Heliview Research Drs. Willeke van Baars, Business Unit Manager ICT Lage Mosten 1 Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)765482000 Fax:

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Kwantitatieve branchescan beveiligingssector Technische beveiliging 2011 Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2016

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2016 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2016 IN OPDRACHT VAN ABU EN NBBU Conclusr Research B.V. Maart 2017 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Resultaten onderzoek Risico management Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Onderzoeksresultaten Telefonisch onderzoek onder 102 organisaties in top van Nederlandse zakelijke markt In opdracht

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Onderzoeksmonitor CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland

Onderzoeksmonitor CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland Informatie - brochure Convergentie monitor 2016 Onderdelen doel functie Strategie / keuze / richting

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek Vestigingsrapportage Thermometer Klanttevredenheid Welzorg-vestiging: Den Bosch Periode : februari 2010 december 2010 Auteurs : Mariëlle van Delft, Maaike Caarels en Arno van Welzen Datum : februari 2011

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Afnemersonderzoek huurlijnen en zakelijke datacommunicatie

Afnemersonderzoek huurlijnen en zakelijke datacommunicatie Afnemersonderzoek huurlijnen en zakelijke datacommunicatie tbv de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Heliview Research Lage Mosten 1-5 Postbus 9615 4801 LS Breda www.heliview.nl

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP TRIO SMC. De nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2013 Uniformboard & Trio SMC

SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP TRIO SMC. De nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2013 Uniformboard & Trio SMC 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

monitor Interne transportmiddelen

monitor Interne transportmiddelen kondigt de uitvoering aan van alweer de 12e editie van het marktonderzoek monitor Interne transportmiddelen 2014-2015 onderzoeksrapport MONITOR INTERNE TRANSPORT- 2. module naamsbekendheid & imago HOE

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Docenten handboek NSS

Docenten handboek NSS Docenten handboek NSS Naslagwerk voor docenten Uitgegeven door: LCS Systemen BV Polakweg 15 C 2288 GG Rijswijk LCS Systemen, Rijswijk 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

MKB Regioscan voor ( kantoor)

MKB Regioscan voor ( kantoor) MKB Regioscan voor ( kantoor) REAAL REGIONAAL 1 Deze analyse is uitgevoerd door Olbico Nederland in opdracht van REAAL Verzekeringen Auteurs Olbico Datum: juli 2010 Projectnummer: 0000001 Contact REAAL

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie