Verspanersforum steunt VMBO-MBO metaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verspanersforum steunt VMBO-MBO metaal"

Transcriptie

1 ARTIKEL: Deel 1 VMBO-MBO special Verspanersforum steunt VMBO-MBO metaal Publicatie "Wegwijzer Onderwijs" brengt leerweg CNC-verspaner in beeld Succes is een keuze Wie was dat die de VMBO school "Het afvalputje van het onderwijs" noemde? Een pijnlijke uitspraak, omdat voor een technisch beroep toch echt iets moet worden geleerd. Maar om de VMBO jongelui bij voorbaat zo weg te zetten is onbenullig. Er moet juist positiever over worden gesproken als ouders de technische leerweg weer als keuze voor hun kind willen aanvaarden. Het Verspanersforum wekt hiervoor al zoveel mogelijk belangstelling, ook om opvolgers te vinden voor de functies in de eigen vakrichting. De helft van onze jeugd volgt trouwens wel beroepsonderwijs, maar techniek blijft daarbij ten onrechte onderbezet. Naast de richting Techniek (o.a. metaal, bouw, elektro, voertuigen), wordt meer gefocust op de opleidingen in de sector "Zorg & Welzijn" (o.a. verzorging, mode, sport, muziek enz.), de sector "Economie" (bankwezen, bedrijfsadministratie, brood en banket, horeca enz.) en sector "Landbouw". Naar vermogen kunnen de scholieren daarbij doorleren in het traject VMBO-MBO- HBO, ook in de avonduren naast een baan. Niet iedereen kan de top halen Ouders streven naar het beste voor hun kind en vertalen dit in de keuze van een zo hoog mogelijke schoolopleiding. Echter als ouders de sociale druk hierbij zouden weerstaan, is het soms beter een niveau te kiezen waarbij het kind niet constant op zijn tenen hoeft te lopen. Daarna zal een verdere ontplooiing vast meer succes brengen dan de diplomarace, is de mening van het Verspanersforum. Jammer dat het laagste school niveau als praktijkonderwijs wordt aangeduid, dit geeft mogelijk misverstanden in de aanname van de betekenis in de metaalindustrie.. Het beroep CNC-verspaner CNC-verspaners zijn altijd belangrijk voor een bedrijf in de maakindustrie. Zij werken met computer bestuurde machines als draaier of frezer in klein mechanisch werk. De verspaners in het groot mechanisch werk, werken ook nog met kotter-, carrousel-, bedfrees- en multitasking- machines, de functies waarin zij zich in de praktijk hebben bewezen. Wegwijs in het onderwijs Het Verspanersforum heeft uit interesse in het onderwijs en omdat hierover onduidelijkheden bestaan, de leerweg tot CNC-verspaner verkent. De bedoeling was om te kijken hoe deze techniek hierin tot zijn recht komt. Dit kost even tijd omdat de wereld van de onderwijsinstellingen vele termen en mooie websites kent, om ons hierover te informeren. Op vonden we de rubriek "Internet tv" met "Beroep in Beeld". Jammer dat de videoclip van de CNC-verspaner ontbrak als aanknopingspunt (wel gevonden op ww.techniekinbeeld.nl). Men maakt in het onderwijs een verschil in de kwalificatie van CNC-verspaner (werkt met bestaande CNC programma's of dialoog menu's?) en Allround CNC-verspaner (maakt zelf de CNC programma's en geeft ondersteuning?). Eigenlijk worden hier de kwalificaties bedoeld die voor een zelfde groep functies op dit niveau binnen een bedrijf gelden. Het Verspanersforum heeft daarom een publicatie "Wegwijzer Onderwijs VMBO-MBO" opgesteld om hierover meer inzicht te geven (deze kunt u downloaden op de website). Het is een compleet overzicht geworden van het voortgezet onderwijs Bijeenkomsten met leraren Voorafgaande aan het opstellen van deze publicatie, hebben thema discussies met leerkrachten de volle aandacht gehad op de diverse Verspanersforum bijeenkomsten in het land, om voeling te krijgen met het onderwijs. De bedoeling was ook om inzicht te verkrijgen hoe we ouders of leerlingen meer kunnen interesseren voor het vakonderwijs in de richting metaaltechniek en vooral voor het verspaningsvak. Vanaf de oprichting van het Verspanersforum is hiervoor aandacht gevraagd omdat, zoals we weten, er juist veel vraag is naar het vervullen van vacatures en met name rond het werken met CNC machines. De metaalbedrijven met deze activiteit vormen immers het hart van onze technologische industrie, waar minstens mensen hun inkomen verdienen. Ouders en kinderen naar showroom Ook het Verspanersforum begon met het plan om de ouders en hun

2 kind in groep 7-8 te benaderen voor een lezing op de school of voor een bedrijfsbezoek. Dit kan bijdragen aan een positief beeld over de metaal. Het maken van een gemotiveerde keuze voor een latere vakopleiding is het doel. Dit is een kleine aanvulling op de inspanningen van o.a. Bureau TOP (Vakkanjers) en Betatechniek, die hieraan continue werken. Immers als er geen aanmeldingen komen, heeft nieuwe promotie geen zin. Nieuw idee is om nu ook handelskantoren in productiemiddelen aan te moedigen, hun showroom eens open te zetten voor een leuke ontvangst van een klas. Maar het Verspanersforum heeft ook gezien dat als ROC's zelf actief aan basisscholen kennismiddagen aanbieden, dit een groot succes oplevert ( Wegwijzer voor het onderwijs Met de verkregen informatie vindt het Verspanersforum de huidige opzet van het technisch onderwijs prima, mits er duidelijkheid bestaat over de structuur en de aansluiting op de praktijk. Binnen eigen kring bestaan hierover onrust gevoelens en is er onwetendheid over de mogelijkheden binnen het huidige onderwijssysteem. In een opgestelde "Wegwijzer Onderwijs VMBO en MBO" is voor alle helderheid van het beroepsonderwijs nog eens een overzicht gemaakt. Dus antwoorden op de vragen over wat is BOL en BBL in het VMBO of het MBO? Is het systeem van niveaus, theoretische (TL), gemengde (GL), basisberoepsgerichte(bl)- en kaderberoepsgerichte(kl) leerwegen (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs LWOO) ons wel duidelijk? Zijn leerroutes, sectoren en de structuur ook te volgen? Verder is nagegaan welk diploma bij een sollicitatie naar de functie van CNC-verspaner past. Het Verspanersforum vindt dat een MBO diploma de waarborg moet bieden om aan de slag te kunnen, mits de leerweg en het praktijkniveau beantwoord aan enige wensen van het bedrijfsleven. Hiervoor zijn de nieuwe mbokwalificatiedossiers (s-bb.nl) voor beroepsgericht onderwijs opgesteld (Kwalificatiesmbo.nl). Jammer dat de omvang van deze omschrijvingen niet zijn te overzien, dus om bruikbaar te zijn, nog moeten afslanken, is de mening (deze kunt u downloaden op de website). Gerrit van der Linde, directeur van de Stichting Verspanersforum: Naast onze inzet om hierover duidelijkheid te scheppen, ervaar ik in mijn dagelijkse werk als productieleider, dat de schoolverlaters nu te weinig kwaliteit hebben om op korte termijn de vacatures op te vangen. Ik heb dus al een groot probleem omdat veel collega's met pensioen gaan. Metaalopleiding niet herkend Het Verspanersforum stelt vast dat elke regionale onderwijsinstelling (ROC) metaalopleidingen kan aanbieden. Het zijn echter te grote gemeenschappen om met het specifieke technische onderwijs herkenbaar te zijn. Omdat vroeger in 50 ROC's, ruim 500 oude scholen voor middelbare beroepsopleidingen werden samengevoegd, klopt dit natuurlijk wel. (w.o. meao, mavo, lts, mts, gezondheid- en detailhandelscholen). Als voorbeeld heeft het ROC Albeda in Rotterdam nu 50 locaties in de regio en verzorgt 120 opleidingen. Op de website geeft men heel duidelijk studiekeuzes aan, mits je jezelf iets kunt voorstellen bij de omschreven functies van de beroepen, door het gemis van de videoclips (techniekinbeeld.nl). Het ROC Zadkine in Rotterdam doet dit weer wel. De samenstelling van de schoolkosten in posten lesgeld, contributie, restitutie e.d. vraagt ook nog de nodige aandacht. Het blauwe ketelpak en de vonken Veel bedrijven kunnen zelf meer bekendheid geven aan de metaalwereld en dat is al lang niet meer het ergerlijke beeld van het ketelpak en de slijptol die ons blijft achtervolgen in de media. Laat liever zien wat een technisch beroep nu inhoud, wie er in de diverse functies werken en geef inzicht in beloningen van beroepen in het productieproces. Bedrijven kunnen deze excursies aanbieden, en het initiatief kiezen om de agenda af te stemmen met de scholen voor het begin van elk schooljaar. Ook is een open bedrijven dag prima geschikt (zie voor het idee: Het kunnen prikkels opleveren bij de leerlingen die nog moeten kiezen en REAGEREN? Wij bevelen van harte aan om uw commentaar of suggesties op dit artikel te laten weten : de aanleiding zijn voor een snuffelof leerbedrijf-stage in de toekomst of de verplichte maatschappelijk stage van 30 uur sinds 2011/2012. Revival van de Technische school Sponsoren van en de kring rond het Verspanersforum waren het al eens om terug te komen van de plaats van de metaaltechniek binnen de ROC's. Hierover is recent in het nieuws gebracht, dat men dit zelf ook vindt. Door de schaalvergroting herkent men in de maatschappij het vakgebied fabricagetechniek in de metaal niet meer. Als oplossing moeten de metaalopleidingen worden ondergebracht in autonome schoolafdelingen voor herkenbaar vakonderwijs met doorlopende leerlijnen naar de beroepen die bij bedrijven de voorkeur hebben. In het project "Techno Skills" is aansluiting gezocht bij de bedrijven

3 om te sturen op onderwerpen voor de praktijkoefeningen ( Iedereen is vrij om hierin, voor zijn bedrijf of vanuit zijn/haar beroep, online wijzigen voor te stellen in het pakket. Na de kennismaking hiermee door het Verspanersforum, viel het op dat deze digitale omgeving mooi is ontwikkeld, echter het is nog niet duidelijk of je leerlingen met deze Wiki Generator niet te lang achter een saai beeldscherm zet. Als de technische school niet herleeft, dan worden de vakopleidingen waarschijnlijk overgenomen door commerciële instellingen die wel op de vraag kunnen inspelen of anders moet de discussie hierover gaan. Vrijheid voor het vak van docent Voor ROC docenten geldt dat zij bevrijdt moeten worden van te veel bestuurlijke bemoeienis. Zij moeten alle vrijheid en verantwoording kunnen nemen, om fulltime hun leerlingen voor te bereiden en nadien de kennis van de vakken bij te brengen, met meer lesuren techniek. Ook moeten de docenten met nieuwe vakkennis vanuit het bedrijfsleven worden gesteund. Een leraar die les geeft, didactisch optreedt en leerlingen begeleid, kan met deze opdracht en nieuw aangereikte praktijkkennis, ook meer kwaliteit in de opleiding aanbieden. Praktijkopleiding auditen Het Verspanersforum meent dat dit haalbaar is, als een bedrijvenkring, in dezelfde regio, een eigen team vormt om het praktijkonderwijs te auditen. Ook kunnen zij een jaarlijkse industrie bijdrage voor deze opleiding regelen, om extra dingen te doen en daarmee behaalde resultaten serieus nemen. Zo is men ook actief betrokken bij het slagen van het onderwijs. De bevindingen die zij aan het college van bestuur van het ROC opleidingsinstituut rapporteert, mogen niet vrijblijvend zijn en moeten als maatschappelijke verantwoordelijkheid worden opgevat. Het Verspanersforum is geen voorstander van kwaliteitsstempels of certificaten, om goede resultaten uit te drukken, daar dit de administratieve druk nodeloos verhoogt met saaie dossiers. Een jaarlijkse statistiek per school, over de leerlingen die op termijn een baan vonden, is een goede maatstaf voor de regionale economie en nut van het onderwijs (Kenteq?). Training voor ROC docenten De Stichting Verspanersforum, is op eigenwijze begonnen met het trainen van praktijkopleiders en docenten die o.a. werken op een ROC. De trainingen voorzien in een duidelijke behoefte en betreffen de nieuwste thema's binnen de productietechnologie. Er zijn modules ontwikkeld voor "Productief Economisch Frezen, Draaien, Boren, Kotteren, Multitasken en de nieuwe module: Het bewerken van HRSA superlegeringen". Tegelijkertijd is gekeken naar deze opzet als middel en noodzaak om het kennisniveau over moderne fabricagetechnieken te verbeteren binnen onze eigen bedrijven. Kennisdagen met leraren Het Verspanersforum kiest het initiatief om ROC leraren uit te nodigen op bedrijfslocaties, om kennis en ervaring uit te wisselen. Het thema betreft dan CNC machines, modern gereedschap en de huidige verspaningstechniek. De volgende najaar bijeenkomst van het Verspanersforum, zal daarom bij een productiebedrijf worden georganiseerd. De "Wegwijzer Onderwijs VMBO-MBO" kunt u downloaden in de rubriek: Laatste nieuws/publicaties, hier is ook een versie te downloaden van de "Kwalificaties MBO Fijnmechanische techniek".

4 ARTIKEL: Deel 2 VMBO-MBO special Verspanersforum promoot metaaltechniek Nieuw YouTube kanaal voor verspaners die ervaringen willen delen Allround-CNC-Verspaners gevraagd Als in de metaalindustrie VMBO schoolverlaters zich melden, dan worden ze geholpen met de keuze van het bedrijf en een vakopleiding. Dit zijn de leerlingen in een maatwerktraject (scholingspool) van het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM), het loket voor metaalopleidingen van de Koninklijke Metaalunie. De bedoeling is dat de jongelui vanuit het BBL-traject ervaring met een vak kunnen opdoen. Door een subsidie en de aanstelling kan de scholier meer als EUR , - ondersteuning verkrijgen om de opleiding te verwezenlijken. Na 2 jaar opleiding en een vakdiploma is er verder geen zorg meer over een sollicitatie. Bedrijven willen dus graag de werkgever voor hen zijn en bieden een baan en het werk aan. Dit geeft zekerheid over de eigen toekomst. Uit de onderwijsverkenning van het Verspanersforum blijkt dat de ROC opleiding in de sector metaal, met het pakket CNC draaien en CNC frezen op MBO niveau 2 en 3 de basis voor de kwalificatie CNCverspaner omvat. Het Verspanersforum denkt dat niveau 3 en 4 in de nabije toekomst beter aansluit op de nieuwe technische ontwikkelingen. Hiervoor melden zich nog onvoldoende leerlingen met uitzondering van enkele regio's. Misschien kunnen docenten eens, aan PR medewerkers in de plaatselijke bedrijvenkring vragen, met ideeën te komen om de aantrekkingskracht te verbeteren vanuit een regionale mentaliteit? Nieuw YouTube kanaal verspaners Op moet het beroep van CNC-verspaner nog in beeld worden toegevoegd. Of is het een idee om bijvoorbeeld op een nieuwe Verspanersforum YouTube kanaal, trotse verspaners iets te laten vertellen over de werkstukken die in eigen bedrijf zijn vervaardigd. Verspaners die iets laten zien kunnen rekenen op waardering. Scholen kunnen hierop weer linken met de eigen website en video dossiers. Het Verspanersforum roept de assistentie in van vrijwilligers die dit YouTube kanaal voor elkaar kunnen krijgen Sponsorsteun De bedrijven die de Stichting Verspanersforum steunen staan op de website. Zij maken het financieel mogelijk het werk voort te zetten. Nieuwe sponsors zijn welkom. Techniekplein en VMBO carrousel Het Verspanersforum omarmt deze vorm van beroepskeuze in het VMBO onderwijs, die door de docenten zelf met enthousiasme wordt uitgedragen. Het is al bewezen dat het concept werkt en VMBO leerlingen stimuleert en gelukkiger maakt over hun keuze voor de richting erna ( Er worden ook daadwerkelijk pleinen in scholen gerealiseerd, hoewel dit niet direct nodig is voor de opleiding, maar het is wel leuker voor de leerling en de docent binnen het concept. Doorleren op MBO niveau voor CNCverspaner (of eerst conventioneel) kan later leiden tot doorstroming naar niveau 2/3/4 en Allround-CNCverspaner in de toekomst. De website van leraren is van en voor docenten. Luister en kijk naar het idee van een Techniekplein (leraar24.nl/video/160). Wij hebben geen middelen Helaas ontbreekt het volgens de door het Verspanersforum gesproken docenten, aan voldoende middelen en CNC machines om praktijklessen realistischer aan te bieden. Dit probleem is ook aan het Verspanersforum voorgelegd. Het praktijkcentrum met een CNC draaibank en CNC freesbank lijkt toereikend per regio op basis van de huidige aanloop. Dit zullen dan machines moeten zijn met een courante CNC besturing en verspaningscapaciteit. Het Verspanersforum ziet nieuwe mogelijkheden in het huidige aanbod budget machines uit Azië. Voor de import, inbedrijstelling en service zou het onderwijs e.e.a. centraal moeten organiseren. Op dit moment ziet het Verspanersforum ook initiatieven van ook scholen, om de leerlingen praktijklessen in een bedrijf te laten volgen, maar het is niet duidelijk of dit een structurele oplossing betreft. Werken in de metaal Werken in de metaal is ontdekken hoe aantrekkelijk dit is, inclusief het realistische of prima salaris, een goed ontwikkelde metaal cao, stevige bescherming van de arbeidsvoorwaarden en een pensioenfonds van werknemers en werkgevers in de metaal- en elektro-industrie (PME) met een branche omzet van

5 60 miljard (FME). Laat dit dan ook horen in eigen kring als over schoolkeuzes wordt gesproken. Jammer dat op alleen een plaatwerker en lasser onze techniek branche vertegenwoordigt.. Platform bijeenkomsten In de afgelopen 2 jaar zijn er platform bijeenkomsten geweest bij het Verspanersforum. Daarbij treffen beroepsmensen uit de industrie de docenten van ROC's om vakkennis en ervaring uit het bedrijfsleven te kunnen delen. Het idee is ook dat deze docenten hun kennis kunnen onderhouden over de nieuwste technieken, vanuit de ervaringspraktijk van de bedrijven en de machine- en gereedschappenleveranciers, die ook regelmatig aanwezig zijn. Hiervoor komen interessante voordrachten op de agenda zoals in de laatste bijeenkomst met het thema multitasking machines. Promotie van (CNC) techniek Aan techniek doen, is een creatieve bezigheid. Je realiseert iets, vanuit het niets, met een ontwerptekening, en vanuit ruwmateriaal. Ook zoek je naar de beste en slimste manier onderdelen te vervaardigen. Het resultaat is vaak een mooi mechanisch product dat je zelf of met een team collega s hebt gemaakt. Het verspanersforum zoekt mensen die er nog enthousiaster over komen vertellen tijdens schoolbezoeken of excursies bij bedrijven of een upload leveren voor het Verspanersforum YouTube kanaal. Het is het Verspanersforum opgevallen dat veel websites van scholen er spetterend uitzien maar in de rubriek metaal, ons eigen vakgebied niet overkomt. REAGEREN? Wij bevelen van harte aan om uw commentaar of suggesties op dit artikel te laten weten : De website Op deze website kan iedereen meer vinden over de programma's in het voortgezet onderwijs, met een beeldbank aan informatieve videoclips. We vinden geen digitale lespakketten, videofragmenten of tv uitzendingen die aan de metaalverspaning met computer bestuurde machines refereren, behalve deze: Ook hier ligt nog een mooie taak voor de samenwerking met het onderwijs om educatief materiaal aan te leveren. Het Verspanersforum heeft niet de middelen, maar hoopt dat het idee wordt opgepakt om ermee aan de slag te kunnen gaan. Eerder werd er al een scenario voor een video special uitgewerkt, dus verzoeken wij nieuwe sponsoren zich te melden om e.e.a. te kunnen realiseren Toekomst van het Verspanersforum De medewerking aan het Verspanersforum groeit, net als de belangstelling voor ons werk, aldus de voorzitter van de stichting: Harm Kort. "De website wordt bezocht door forum deelnemers met reacties op de vak problematiek. Maar er zijn ook handige tools te vinden en rubrieken met uitleg over vak onderwerpen. De trainingsdagen "Productief Economisch verspanen" zijn vol bezet, en bij het Verspanersforum in prima handen. Ook zetten wij ons in voor publicatie van nieuwe vakboeken en software op low-cost niveau. Nieuwkomers en studenten verschaffen we hiermee professionele middelen om een CNC ervaring op te doen of er mee te werken op de verspaningsafdeling. Het uitganspunt is om vakkennis, service en toegankelijkheid te bieden, in zaken die voor de werkvloer van belang zijn. We proberen de site verder te professionaliseren en ook op smart Phone of tablet benaderbaar te zijn, maar onze financiële middelen zijn zeer beperkt, het is nog gewoon vrijwilligerswerk". Presentatie op de Metavak Op de lokale beurs METAVAK, maakt men, in een informele sfeer, kennis met de mensen achter het Verspanersforum. Dit voorziet in een behoefte gezien de belangstelling tijdens de laatste edities. Platform bijeenkomst Meer informatie over de agenda van volgende platformbijeenkomst op: Download van dit artikel op de website (Rubriek Laatste nieuws). De "Wegwijzer Onderwijs VMBO-MBO" kunt u downloaden in de rubriek: Laatste nieuws/publicaties, hier is ook een versie te downloaden van de "Kwalificaties MBO Fijnmechanische techniek". Doelstellingen & initiatieven Stichting Verspanersforum: - Het verder ontwikkelen van de website verspanersforum.nl - Het uitbreiden van de website met nieuwe rubrieken. - Het aanbieden van low-cost vakboeken en software. - Het verzorgen van trainingen voor bedrijven en docenten in "Productief Economisch bewerken" - Het organiseren van een jaarlijkse forum bijeenkomst. - Het promoten van metaaltechniek op basisscholen. - Het presenteren van het forum op de Metavak. - Het aanbieden van trainingen aan ROC docenten.

WEGWIJZER ONDERWIJS VMBO - MBO. Uitgave van het Verspanersforum ISBN 978-94-90020-00-2 / NUR 840

WEGWIJZER ONDERWIJS VMBO - MBO. Uitgave van het Verspanersforum ISBN 978-94-90020-00-2 / NUR 840 WEGWIJZER ONDERWIJS VMBO - MBO Uitgave van het Verspanersforum ISBN 978-94-90020-00-2 / NUR 840 Stichting Verspanersforum Het Verspanersforum wil haar missie vervullen, door echt een verschil te maken

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO Van: Studeren aan het Rietveld Naar: Studeren aan het MBO 21 september 2011 MBO middelbaar beroeps onderwijs Heel veel mogelijk (70 ROC s met ± 1100 opleidingen) 60 % van alle banen in Nederland Praktisch

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee?

Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee? Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee? Vragen vooraf: Heb je diploma s? Kun je die diploma s in Nederland gebruiken? Heb je wel eens stage gelopen? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud:

Nadere informatie

Slinge: ontdek je talent!

Slinge: ontdek je talent! Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Vier leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

De wereld van de. Maakindustrie. Interesse Ontdek de wereld van Maakindustrie Waarom Albeda College/Zadkine Techniek

De wereld van de. Maakindustrie. Interesse Ontdek de wereld van Maakindustrie Waarom Albeda College/Zadkine Techniek De wereld van de Maakindustrie Interesse Ontdek de wereld van Maakindustrie Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie? Ontdek welk niveau bij jou past Kom eens langs! Aanmeldprocedure Heb je

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Welkom bij IT & ONLINE

Welkom bij IT & ONLINE 2018-2019 Welkom bij IT & ONLINE Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding. We

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

Informatie groep / 2018

Informatie groep / 2018 Informatie groep 8 2017 / 2018 Afgelopen dinsdag kwamen meneer Spetter en meneer Beene van het voortgezet onderwijs vertellen over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

mbo toegepaste biologie

mbo toegepaste biologie mbo toegepaste biologie 2015 2016 Groei terwijl je leert over alles wat leeft mbo toegepaste biologie Je eerste keuze voor je tweede natuur Ben jij nieuwsgierig naar alles wat leeft en groeit? Ben je gebiologeerd

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Hoogwaardig praktijkmateriaal voor technische opleidingen

Hoogwaardig praktijkmateriaal voor technische opleidingen Hoogwaardig praktijkmateriaal voor technische opleidingen Fred te Pas, Rittal B.V. (links) & Paul Christenhusz, Van Lente Systeemintegratie (rechts). Van Lente Academie ondersteunt onderwijs met Rittal

Nadere informatie

Decanaat. Decaan: Marbella Uhlenbeck lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO

Decanaat. Decaan: Marbella Uhlenbeck lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO Welkom!. Decanaat Decaan: Marbella Uhlenbeck m.uhlenbeck@montaigne lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO http://www.montaignelyceum.nl/schoolinfo/decanaat Communicatie in beeld Wat na het examen? 1. Werken

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 10 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Samengevat

Nadere informatie

Vakcollege Techniek profileert zich op 1 bouwen, wonen en interieur 2 produceren, installeren en energie

Vakcollege Techniek profileert zich op 1 bouwen, wonen en interieur 2 produceren, installeren en energie Het vmbo op de Teisterbantlaan Het huidige vakcollege Techniek maakt gebruik van sterk verouderde beroepslokalen waarin de vakken zoals schilderen, bouw, metselen, installatietechniek en metaal aangeboden

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

mbo teelt Een vruchtbaar vooruitzicht op werk

mbo teelt Een vruchtbaar vooruitzicht op werk mbo teelt 2015 2016 Een vruchtbaar vooruitzicht op werk mbo teelt Toonaangevend in Teelt Nederland. Teeltland. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel wij in Nederland verbouwen op onze vruchtbare gronden.

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Signmaker Desktop Publishing (DTP)

Signmaker Desktop Publishing (DTP) Signmaker Desktop Publishing (DTP) Voor grafische opleidingen in Zeeland moet je op het ROC Westerschelde zijn! In Zeeland kun je voor grafische opleidingen alleen terecht op het ROC Westerschelde in Terneuzen.

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie