Release Notes QicsTime Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes QicsTime Versie 3.6.0."

Transcriptie

1 Release Notes QicsTime Versie Datum : Documentnr : Auteurs : Eddy Plasier / Cynthia Velthuijsen Project : QicsTime PAGINA 1 VAN 16

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Doel van dit document Opbouw van het document 6 2. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Management en QicsTime Web Integratie met Exact Synergy Enterprise Vastleggen budgetten op medewerkerniveau Extender voor het Verrijken van stamgegevens Snelheid verhoogd 7 3. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Management Bepalen wanneer het factuurnummer wordt toegekend bij een export naar Exact Globe Factuurmethode instelbaar per divisie Facturen exporten naar PDF 8 4. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Web Het centraal kunnen wijzigen en blokkeren van persoonlijke instellingen Importeren van verschotten uit Exact Synergy Ook melding indien geen projecten/klanten/activiteiten gevonden kunnen worden die aan de criteria voldoen Budgetten kopiëren 8 5. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Management en QicsTime Web Functieartikelen aan een medewerker koppelen Ondersteuning van Unicode 9 6. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Management Projectartikelen filteren op medewerkerartikelen Factureren > overzicht OHW Mogelijkheid om in één keer de referentie voor alle factuurvoorstellen aan te passen 9 PAGINA 2 VAN 16

3 6.4. De optie naar nieuw/ander factuurvoorstel aangepast Projectnummer in overzicht uren en verschotten per week 9 7. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Web Het verbergen van kolom klant bij het invoeren van uren Het tonen van de dagen van de week Eerst kolom project tonen, dan kolom klant bij het invoeren van uren Delegatie Verbeterde performance bij het zoeken naar klanten en projecten Duidelijker zichtbaar dat de timer loopt Dagtotalen vastzetten Instellingen worden vastgehouden bij accorderen Instelling automatisch begin- en eindtijden vullen Zichtbaar service meerwerk of toeslagboekingen Sortering van het importeren uren en verschotten venster Cltr-A in query vak Uitsluiten nulfacturen in XML Alle queries bevatten waar mogelijk NOLOCK Projectnummers in de weekstaat Web: Report Document mapping niet meer standaard zichtbaar Weekregelinvoer als standaard scherm na een nieuwe installatie Overschrijding maximale lengte omschrijvingveld Bedragen van ingevoerde verschotten niet zichtbaar bij accorderen Enkele klant- of enkele projectselectie toonde ook geblokkeerde projecten Scherm voor importeren van verzoeken toont ook verzoeken die al geïmporteerd waren Mogelijkheid om te kopiëren naar de huidige week Controle op overlappende tijden 12 PAGINA 3 VAN 16

4 7.24. Tabblad projecten bij klanten in het web Zichtbaar wanneer onregelmatigheidstoeslag of aard werkzaamheden is aangepast Kolom divisie bij het zoeken naar klanten Snelheid terugdraaien factuurvoorstellen Toevoegen kolom Tarief en intern tarief Toevoegen kolom Extra uren invoerveld Regelinvoer vanuit een andere applicatie Opgeloste problemen Synchroniseren van begin- en einddatum per projectlid Facturen printen in overzicht te exporteren Tariefbepaling per klant/activiteit Projectnaam in Exact Globe mag groter zijn dan in QIcsTime Service meerwerk niet meegenomen bij kopiëren weekstaat Voorvullen tariefbepaling per project/per artikel Setup creëert andere directories Object reference not set to an instance of an object Administratie instellingen m.b.t. SQL account worden niet goed weergegeven Verschillen tussen resultaat tab en F2 in het web Filter medewerkers bij accorderen uren door afdelingshoofd Synchronisatie projectleden Problemen met genereren van factuurvoorstellen bij debiteuren met een lange debiteurcode Foutmelding bij het importeren van projecten met een alfanumerieke projectcode 14 Bij het handmatig importeren van projecten met een alfanumerieke projectcode verscheen een foutmelding. Dit is nu opgelost De optie nooit importeren Foutmelding bij handmatig importeren van klanten 14 PAGINA 4 VAN 16

5 8.17. Geen tooltip bij optie printen QicsTime Web Foutmelding bij verlengen van contract bij accorderen van termijnen Controle status verzoek Tooltips in QicsTime Web werken niet in IE Ongeldige project-artikel-medewerker combinatie kon toch worden opgeslagen Het ophalen van de kostenplaats bij kostenboekingen ging niet altijd goed Informatie uit het extra invoerveld werd gekopieerd naar een nieuwe regel Foutmelding bij het wijzigen van het uurtarief tijdens het invoeren van uren Foutmelding bij het invoeren van een tarief in een verkeerd getalformaat Een regel kan meerdere keren worden bewaard Synchroniseren van de status van een klant in Exact Synergy met de status in QicsTime Verwijderen van een aan een medewerker gekoppeld project niet mogelijk vanuit de medewerkerkaart Rapportages Sortering Vasthouden filters en export naar CSV 16 PAGINA 5 VAN 16

6 1. Introductie 1.1. Doel van dit document Dit document is bedoeld om u een indruk te geven van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in QicsTime en opgeloste problemen. Naar aanleiding van dit document kunt u besluiten of u over wilt gaan naar de nieuwste versie van QicsTime. De belangrijkste wijzigingen in deze versie van QicsTime zijn de integratie met Exact Synergy Enterprise en belangrijke performanceverbeteringen Opbouw van het document Hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben betrekking op nieuwe functionaliteiten in QicsTime. Hoofdstukken 5, 6 en 7 hebben betrekking op verbeterde functionaliteiten in QicsTime. Hoofdstuk 8 heeft betrekking op opgeloste problemen binnen QicsTime. Hoofdstuk 9 bevat de wijzigingen met betrekking tot rapportages en/of nieuwe rapportages. 2. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Management en QicsTime Web 2.1. Integratie met Exact Synergy Enterprise QicsTime is nu volledig te integreren met Exact Synergy Enterprise. Alle onderstaande koppelingen die beschikbaar zijn tussen Exact Synergy en QicsTime zijn nu ook beschikbaar voor klanten die werken, of gaan werken, met Exact Synergy Enterprise. Wanneer u interesse heeft in deze overstap of hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of mailen naar Het synchroniseren van de stamgegevens klanten, projecten, medewerkers en artikelen; Het importeren van verzoeken (planning) uit Exact Synergy Enterprise in de weekstaat in QicsTime Web; Het importeren van stamgegevens in QicsTime Management; Het aanmaken en wijzigen van verzoeken in Exact Synergy Enterprise tijdens het boeken van uren in QicsTime Web; Het aanmaken van verzoeken met als bijlage een factuurvoorstel; Het aanmaken van documenten in Exact Synergy Enterprise met als bijlage de factuur uit QicsTime; en Het kopiëren van projecten vanuit QicsTime Management waarbij ze automatisch aangemaakt worden in Exact Synergy Enterprise Vastleggen budgetten op medewerkerniveau Per medewerker kunnen nu de gebudgetteerde urenbestedingen vastgelegd worden. Hiervoor zijn 6 velden beschikbaar op medewerkerniveau: 1. Aantal productieve uren per week; 2. Aantal declarabele uren per week; PAGINA 6 VAN 16

7 3. Totaal aantal uren per week; 4. Aantal productieve uren per jaar; 5. Aantal declarabele uren per jaar; en 6. Totaal aantal uren per jaar. In het scherm waarin u de uren invoert, kunt u voor uzelf en voor alle medewerkers waaraan u als leidinggevende bent gekoppeld, per week en voor het huidige jaar zien in hoeverre de gerealiseerde urenbesteding afwijkt van de gebudgetteerde urenbesteding. In het menu Mijn Instellingen moet de instelling Tonen declarabele/niet declarabele boekingen geactiveerd zijn indien u van deze optie gebruik wilt maken Extender voor het Verrijken van stamgegevens In deze versie van QicsTime is het mogelijk bepaalde handelingen automatisch uit te laten voeren bij het aanmaken van een nieuw stamgegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat bij het aanmaken van een nieuw project, er op basis van de projectcode automatisch een bepaalde projectcategorie wordt gekoppeld wordt. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw QicsTime consultant Snelheid verhoogd In QicsTime versies en is de snelheid van een groot aantal processen aanzienlijk verhoogd. 3. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Management 3.1. Bepalen wanneer het factuurnummer wordt toegekend bij een export naar Exact Globe Voorheen was het alleen mogelijk om facturen te exporteren naar Exact Globe wanneer in Exact Globe was ingesteld dat factuurnummers tijdens het aanmaken van facturen werden toegekend. Voor klanten die niet alleen vanuit QicsTime factureren, maar ook rechtstreeks vanuit Exact Globe, is het niet altijd wenselijk om factuurnummers al toe te kennen bij het aanmaken van een factuur. Exact Globe instelling QicsTime instelling Resultaat Toekennen factuurnummers: Tijdens invoer Toekennen factuurnummers: Tijdens invoer Toekennen factuurnummers: Tijdens definitief afdrukken Toekennen factuurnummers: Tijdens definitief afdrukken Automatisch verwerken factuur : Ja Automatisch verwerken factuur : Nee Automatisch verwerken factuur : Ja Automatisch verwerken factuur : Nee OK OK OK Exact Globe factuurnummer wordt niet opgeslagen in QicsTime *) *) Om dit te voorkomen verschijnt er een waarschuwing wanneer u Verwerk factuur in QicsTime op Nee zet. PAGINA 7 VAN 16

8 3.2. Factuurmethode instelbaar per divisie Voorheen stelde u voor alle divisies in QicsTime in of de export van facturen rechtstreeks via Exact Globe (via SDK) verliep of via een XML bestand. Bij de nieuwe versie van QicsTime kan dit per divisie ingesteld worden. En wanneer gekozen wordt voor XML export, kan nu ook per divisie aangeven worden op welke manier het XML bestand opgebouwd moet worden. Het is nu dus bijvoorbeeld mogelijk om in de ene divisie facturen via de SDK naar Exact Globe te exporteren. In een andere divisie via XML naar Exact Globe te exporteren en in weer een andere divsie via XML naar AccountView te exporteren. Deze aanpassing is gedaan omdat een aantal internationale klanten met verschillende backoffice systemen werken waar de door QicsTime gegenereerde facturen in terecht moeten komen Facturen exporten naar PDF In het scherm Facturen printen kunt u vanaf nu kiezen voor het exporteren van een factuur in PDF formaat en het opslaan van deze PDF op een vooraf ingestelde directory. Voorheen was het opslaan van PDF alleen mogelijk vanuit het afdrukvoorbeeld en werd er één PDF gegenereerd voor de hele selectie. Met deze nieuwe optie is het mogelijk om bijvoorbeeld 20 facturen te selecteren en deze als 20 PDF s op te slaan. 4. Nieuwe functionaliteiten in QicsTime Web 4.1. Het centraal kunnen wijzigen en blokkeren van persoonlijke instellingen In het menu Mijn instellingen kunnen gebruikersvoorkeuren voor ureninvoerschermen ingesteld worden. In QicsTime Management bestaat nu de mogelijkheid om deze instellingen in één keer voor alle gebruikers vast te leggen. Per instelling kunt u aangeven of een medewerker deze zelf mag wijzigen of niet. De menuoptie waarmee u deze instellingen kunt beheren is te vinden onder menu Systeem, Gebruikersinstelling Importeren van verschotten uit Exact Synergy Voorheen konden alleen gepande uren worden geïmporteerd uit Exact Synergy. Nu is het ook mogelijk om geplande verschotten te importeren vanuit een verzoek in Exact Synergy. Indien u bijvoorbeeld de te factureren reiskosten heeft vastgelegd in een verzoek, kunnen deze vanuit Exact Synergy worden geïmporteerd. Ook is het nu mogelijk om QicsTime een verzoek in Exact Synergy aan te laten maken wanneer er in QicsTime een verschot wordt geboekt Ook melding indien geen projecten/klanten/activiteiten gevonden kunnen worden die aan de criteria voldoen Bij het zoeken naar klanten/projecten/activiteiten werd, na het ingeven van zoekcriteria, getoond hoeveel records voldeden aan deze zoekcriteria. Bij geen resultaat werd geen melding getoond. Dit leidde tot onduidelijkheid. In deze versie wordt nu een melding getoond wanneer geen zoekresultaten zijn gevonden. Hierdoor zijn gebruikers beter geïnformeerd Budgetten kopiëren Bij het kopiëren van projecten in QicsTime worden de instellingen van het basisproject meegekopieerd. Vanaf versie worden ook de budgetten van het basisproject overgenomen. PAGINA 8 VAN 16

9 5. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Management en QicsTime Web 5.1. Functieartikelen aan een medewerker koppelen Op functieniveau is een extra tabblad toegevoegd om artikelen te koppelen. Per medewerker kunnen nu in één keer alle artikelen van zijn of haar functie gekoppeld worden. En per medewerker kunnen afwijkingen vastgelegd worden Ondersteuning van Unicode Vanaf deze versie ondersteunt de QicsTime database Unicode. 6. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Management 6.1. Projectartikelen filteren op medewerkerartikelen Het is nu mogelijk om activiteiten (=artikelen) te koppelen aan medewerkers. Per project heeft u de mogelijkheid om aan te geven of een medewerker op alle activiteiten die op het project zijn toegestaan zijn tijd kan verantwoorden, of alleen op die activiteiten die zowel aan het project als aan de medewerker zijn gekoppeld. Voorbeeld: Voor een projectmanager heeft u aangegeven dat hij alleen op de activiteit Projectmanagement mag boeken. Voor project X zijn de activiteiten Projectmanagement en Consultancy gekoppeld. Door bij de instelling op projectniveau een vinkje te zetten bij Filter projectartikelen op medewerkerartikelen dwingt u af dat de projectmanager voor project X alleen op activiteit Projectmanagement kan boeken Factureren > overzicht OHW Er is nu een filtermogelijkheid bijgekomen om te filteren van jaar X tot jaar Y Mogelijkheid om in één keer de referentie voor alle factuurvoorstellen aan te passen In het overzicht factuurvoorstellen kan nu voor meerdere voorstellen in één keer de factuurreferentie aangepast worden De optie naar nieuw/ander factuurvoorstel aangepast Na het toevoegen van een handmatige regel in een factuurvoorstel kon deze regel alvorens deze te bewaren, overgeboekt worden naar een ander voorstel. Hiermee ging de regel verloren. Vanaf versie is het niet meer mogelijk om een handmatige regel over te boeken naar een ander voorstel voordat deze is opgeslagen Projectnummer in overzicht uren en verschotten per week In het overzicht uren en verschotten per week is nu ook het projectnummer zichtbaar bij het accorderen van uren. PAGINA 9 VAN 16

10 7. Verbeterde functionaliteiten in QicsTime Web 7.1. Het verbergen van kolom klant bij het invoeren van uren Voor gebruikers die alleen op interne projecten uren schrijven, is de kolom Klant bij het invoeren van uren niet relevant. Daarom is het nu mogelijk om bij Mijn Instellingen aan te geven dat deze kolom niet wordt getoond bij het invoeren van uren Het tonen van de dagen van de week Zowel de dag van de week als de datum worden nu getoond bij het invoeren van de uren Eerst kolom project tonen, dan kolom klant bij het invoeren van uren Voor gebruikers die direct het project willen zoeken in plaats van eerst de klant en dan het project, bieden we nu de mogelijkheid om de kolommen Klant en Project bij het invoeren van uren om te wisselen. U kunt dit instellen bij Mijn instellingen. Na het selecteren van een project wordt de kolom Klant automatisch gevuld met de klant die aan het geselecteerde project is gekoppeld Delegatie Het is vanaf nu mogelijk om de rechten van een andere QicsTime gebruiker over te nemen. U kunt dan ingelogd onder uw eigen naam handelingen verrichten van de persoon waarvan u de rechten gedelegeerd heeft gekregen. In QicsTime Management is een aparte menuoptie te vinden ( Delegatie ) waarin u dit kunt configureren Verbeterde performance bij het zoeken naar klanten en projecten Bij een grote hoeveelheid actieve projecten (> ) kon het, na het invullen van de zoekcriteria, enige tijd duren voordat de juiste projecten getoond werden. In de nieuwe versie is de manier waarop gezocht wordt verbeterd, wat een flinke performanceverbetering heeft opgeleverd Duidelijker zichtbaar dat de timer loopt Sinds versie is het Weekregel invoer advanced scherm beschikbaar. Dit scherm bevat o.a. recente en favoriete projecten. Ook bevat dit scherm de timer functionaliteit. U kunt hiermee een timer starten voor een project in het invoerscherm. Wanneer u klaar bent met de werkzaamheden, stopt u de timer en wordt de besteedde tijd automatisch geboekt. Het is nu duidelijker zichtbaar wanneer de timer nog loopt Dagtotalen vastzetten Bij een weekstaat met heel veel regels waren de totalen niet altijd zichtbaar zonder te scrollen. De kopregel boven in het scherm is nu vastgezet met daarin de totalen per dag Instellingen worden vastgehouden bij accorderen Als er tijdens het accorderen een aantal filters worden gebruikt, worden deze niet onthouden wanneer het overzicht opnieuw wordt geraadpleegd. De filters blijven nu staan zolang het Internet Explorer venster open staat. PAGINA 10 VAN 16

11 7.9. Instelling automatisch begin- en eindtijden vullen In QicsTime kan er gekozen worden voor het invoeren van begin- en eindtijden in plaats van uren. Als u registreert in uren kan er nu voor gekozen worden om het systeem automatisch de begin- en eindtijden te laten registreren door deze terug te rekenen vanaf het moment van boeken Zichtbaar service meerwerk of toeslagboekingen Als een regel bewerkt wordt door er service- of meerwerkuren van te maken of door een onregelmatigheidstoeslag te boeken, wordt de urenboeking vetgedrukt. Hierdoor is in de weekstaat nu eenvoudig zien welke regels afwijkend zijn Sortering van het importeren uren en verschotten venster Het is nu mogelijk om de kolommen in het import scherm voor uren en verschotten te sorteren Cltr-A in query vak De Cltr-A toetsencombinatie wordt nu ook ondersteund in het query vak bij factuurlay-outs Uitsluiten nulfacturen in XML In een stand alone omgeving waarbij gefactureerd wordt vanuit QicsTime wordt bij het definitief printen van een factuur een XML bestand aangemaakt. Tot nu toe werden er ook regels voor nulfacturen aangemaakt. De XML bestanden bevatten nu geen nulregels meer Alle queries bevatten waar mogelijk NOLOCK Alle queries in deze versie bevatten nu waar mogelijk WITH NOLOCK Projectnummers in de weekstaat In het rapport weekstaat per medewerker zijn de projectnummers toegevoegd Web: Report Document mapping niet meer standaard zichtbaar Bij het opvragen van een rapport in QicsTime Web was standaard links in het scherm de groepering van het rapport zichtbaar. Hierdoor was er minder ruimte over voor het rapport zelf. Vanaf nu is het wel mogelijk om de groepering te tonen maar het rapport wordt standaard opgevraagd zonder deze groepering Weekregelinvoer als standaard scherm na een nieuwe installatie Bij een nieuwe installatie van QicsTime startte QicsTime standaard met het weekinvoerscherm. Nu start QicsTime standaard met het weekregelinvoerscherm. Het standaard invoerscherm kan per gebruiker ingesteld worden Overschrijding maximale lengte omschrijvingveld In QicsTime Web was het mogelijk om een tekst in te voeren die langer was dan de maximale lengte van het omschrijvingveld. De tekst werd zonder waarschuwing afgebroken bij het opslaan. Nu is het niet meer mogelijk om een langere tekst in te voeren. PAGINA 11 VAN 16

12 7.19. Bedragen van ingevoerde verschotten niet zichtbaar bij accorderen Bij het accorderen van verschotten zijn de bedragen zichtbaar Enkele klant- of enkele projectselectie toonde ook geblokkeerde projecten Bij het genereren van factuurvoorstellen waarbij een enkele klant of een enkele project geselecteerd wordt, worden alleen nog maar actieve klanten en projecten weergegeven. Voorheen waren hier ook de geblokkeerde klanten en projecten zichtbaar Scherm voor importeren van verzoeken toont ook verzoeken die al geïmporteerd waren Bij het importeren van verzoeken uit Exact Synergy in de weekstaat in QicsTime worden alleen de verzoeken getoond die nog niet geïmporteerd zijn. Voorheen waren hier alle verzoeken zichtbaar Mogelijkheid om te kopiëren naar de huidige week Het is niet meer mogelijk om in QicsTime Web een weekstaat te kopiëren naar dezelfde week waardoor de uren dubbel in de weekstaat komen te staan Controle op overlappende tijden Het was mogelijk om in de daginvoer overlappende tijden in te voeren. Bij het vrijgeven van de weekstaat wordt hier nu op gecontroleerd Tabblad projecten bij klanten in het web In QicsTime Web is een tabblad projecten toegevoegd bij de klant. Hierdoor ziet u snel welke projecten aan een klant gekoppeld zijn Zichtbaar wanneer onregelmatigheidstoeslag of aard werkzaamheden is aangepast In de weekstaat is het nu zichtbaar als een medewerker onregelmatigheidstoeslagen geboekt heeft of de aard van de werkzaamheden heeft aangepast. Het aantal is dan vetgedrukt Kolom divisie bij het zoeken naar klanten Om het zoeken naar klanten in de verschillende schermen makkelijker te maken is de kolom Divisie toegevoegd Snelheid terugdraaien factuurvoorstellen De snelheid van het terugdraaien van factuurvoorstellen is verbeterd Toevoegen kolom Tarief en intern tarief In het scherm productie-uren en verschotten per project is de kolom Tarief en intern tarief toegevoegd bij het accorderen van de uren Toevoegen kolom Extra uren invoerveld In het scherm productie-uren en verschotten per week is de kolom Extra uren invoerveld toegevoegd bij het accorderen van de uren. PAGINA 12 VAN 16

13 7.30. Regelinvoer vanuit een andere applicatie Er is nu een webpagina toegevoegd waardoor met behulp van maatwerk vanuit een andere applicatie (bijvoorbeeld Exact Synergy) urenregels aangemaakt kunnen worden. 8. Opgeloste problemen 8.1. Synchroniseren van begin- en einddatum per projectlid Bij het wijzigen van een begin- en einddatum van een projectlid wordt deze gesynchroniseerd naar QicsTime Facturen printen in overzicht te exporteren Bij het printen van facturen vanuit het overzicht te exporteren wordt de klantspecifieke lay-out getoond en niet de standaard lay-out Tariefbepaling per klant/activiteit Bij een Tariefbepaling Project: klant/activiteit werden de tarieven per klant op het tabblad uurtarieven bij de klant niet goed bewaard. Dit is opgelost in versie Projectnaam in Exact Globe mag groter zijn dan in QIcsTime De maximale lengte van een projectnaam in Exact Globe (60) kwam niet overeen met die van QicsTime (50). Nu is de maximale lengte van een projectnaam in QicsTime gelijk aan die van Exact Globe Service meerwerk niet meegenomen bij kopiëren weekstaat Wanneer een medewerker service- of meerwerkuren had geboekt en zijn weekstaat kopieerde, werden deze service- en/of meerwerkuren ook gekopieerd. Dit is nu opgelost Voorvullen tariefbepaling per project/per artikel Bij het aanmaken van een tariefbepaling per project/per artikel kunt u kiezen of de lijst voorgevuld moet worden met de tarieven van het project of van het artikel. Voorvullen van het tarief op basis van het artikel werkte niet altijd goed in QicsTime Web. Dit is nu opgelost Setup creëert andere directories Na het uitvoeren van een update werd de QicsTime programmatuur in een andere directory weggeschreven (Qics B.V. in plaats van Qics) Object reference not set to an instance of an object In een aantal gevallen kregen gebruikers na de update bovenstaande foutmelding in QicsTime Web. Dit is nu opgelost. PAGINA 13 VAN 16

14 8.9. Administratie instellingen m.b.t. SQL account worden niet goed weergegeven Bij het aanmaken van een koppeling met een Exact Globe of Exact Synergy database met een ander account dan het QTimeWebAccount werden de gegevens wel goed opgeslagen in de database, maar niet goed weergeven in QicsTime Management. Dit is nu opgelost Verschillen tussen resultaat tab en F2 in het web In een aantal gevallen waarbij de medewerker uit divisie X met een afdeling uit divisie Y op een project van divisie Y wilde boeken, kon het resultaat na tab of na F2 afwijken. Dit is nu opgelost Filter medewerkers bij accorderen uren door afdelingshoofd Bij het accorderen via QicsTime Web kon een afdelingshoofd bij de filters ook medewerkers van andere afdelingen zien. Dit is nu opgelost Synchronisatie projectleden Bij het toevoegen van een projectlid in Exact Synergy werd deze niet altijd direct gesynchroniseerd. Dit is nu opgelost Problemen met genereren van factuurvoorstellen bij debiteuren met een lange debiteurcode In een aantal gevallen zijn problemen geconstateerd bij het genereren van factuurvoorstellen voor debiteuren met een lange debiteurcode. Dit is nu opgelost Foutmelding bij het importeren van projecten met een alfanumerieke projectcode Bij het handmatig importeren van projecten met een alfanumerieke projectcode verscheen een foutmelding. Dit is nu opgelost De optie nooit importeren De optie Nooit importeren bij het handmatig importeren van stamgegevens werkte niet altijd goed. Dit is nu opgelost Foutmelding bij handmatig importeren van klanten De foutmelding Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =,!=, <, <=, >, >= or when the subquery is used as an expression. bij het importeren van klanten is opgelost Geen tooltip bij optie printen QicsTime Web. Er werd geen tooltip getoond bij de optie printen. Deze is nu toegevoegd aan de print link in QicsTime Web. PAGINA 14 VAN 16

15 8.18. Foutmelding bij verlengen van contract bij accorderen van termijnen Wanneer tijdens het accorderen van termijnen een venster verscheen met het verzoek of een bepaald contract verlengd moest worden, verscheen een foutmelding. Dit is nu opgelost Controle status verzoek In het overzicht factuurvoorstellen werd altijd een controle naar de status van het verzoek gedaan ook al was er geen verzoek aangemaakt. Dit is nu opgelost Tooltips in QicsTime Web werken niet in IE8. De tooltips in Qicstime Web werken nu ook in combinatie met Internet Explorer versie Ongeldige project-artikel-medewerker combinatie kon toch worden opgeslagen Het was mogelijk om een urenregel op te slaan waarbij de project-artikelmedewerkercombinatie volgens de instellingen niet was toegestaan. Dit is verholpen Het ophalen van de kostenplaats bij kostenboekingen ging niet altijd goed Voordat kostenboekingen geëxporteerd worden naar Exact Globe, haalt QicsTime de juiste kostenplaatsen op uit Exact Globe. In een omgeving met meerdere administraties waarin medewerkers vanuit meerdere divisies op het project werkten, werd niet altijd de juiste kostenplaats opgehaald. Dit is verholpen Informatie uit het extra invoerveld werd gekopieerd naar een nieuwe regel Indien er gebruik wordt gemaakt van het vrije veld bij het invoeren van uren (te definieren via Systeem, Instellingen, Website, Extra ureninvoerveld) wordt de inhoud van dit veld meegekopieerd naar een nieuwe regel in de urenstaat. Dit is verholpen. Bij een nieuwe regel wordt er geen standaard waarde ingevuld Foutmelding bij het wijzigen van het uurtarief tijdens het invoeren van uren Wanneer het vinkje Uurtarief wordt aangevinkt in het detailscherm van de urenboeking, met als doel om het tarief aan te passen, verscheen er een foutmelding. Dit is verholpen Foutmelding bij het invoeren van een tarief in een verkeerd getalformaat Indien er bij het wijzigen van een uurtarief een tarief wordt ingegeven in een ongeldig getalformaat (bv ), verscheen er een unhandled exception. Dit is opgelost. De gebruiker krijgt nu een duidelijke melding van de invoerfout Een regel kan meerdere keren worden bewaard Bij het opslaan van een urenregel verschijnt er onderaan een voortgangsbalk die aangeeft dat het systeem bezig is met het opslaan van de regel. Indien er nogmaals op bewaren werd geklikt, terwijl de voortgangsbalk nog actief was, werd de regel meerdere malen aangemaakt. Dit is verholpen. PAGINA 15 VAN 16

16 8.27. Synchroniseren van de status van een klant in Exact Synergy met de status in QicsTime Er ontstond een foutmelding bij het printen van facturen bij debiteuren met een debiteurnummer groter dan Dit is opgelost Verwijderen van een aan een medewerker gekoppeld project niet mogelijk vanuit de medewerkerkaart In QicsTime kan vanuit een medewerkerkaart projecten aan de medewerker gekoppeld worden. Het verwijderen van reeds gekoppelde projecten vanaf de medewerkerkaart werkte niet. Dit is opgelost. 9. Rapportages 9.1. Sortering Voor veel van de standaard rapportages leek de sortering niet altijd even logisch te zijn. De sortering van de meeste rapportages is aangepast. De standaard sortering is nu oplopend op naam Vasthouden filters en export naar CSV De filters worden vastgehouden bij het wisselen van rapporten, ook tijdens het exporteren van een rapport naar een CSV bestand worden de filters meegenomen. PAGINA 16 VAN 16

Handleiding QicsTime Web. Versie 3.6.2.

Handleiding QicsTime Web. Versie 3.6.2. Handleiding QicsTime Web Versie 3.6.2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Introductie 3 2. Het opstarten van de applicatie 4 2.1. Op kantoor 4 2.2. Op kantoor in combinatie met Exact Synergy 4 2.3. Van buitenaf

Nadere informatie

Handleiding QicsTime Management

Handleiding QicsTime Management Handleiding QicsTime Management Versie 3.6.2. QicsTime Software in combinatie met Exact Globe en Synergy 1. Introductie 5 2. Stamgegevens aanmaken in Exact Globe 6 2.1. Debiteuren aanmaken 6 2.2. Projecten

Nadere informatie

Handleiding QicsTime Management

Handleiding QicsTime Management Handleiding QicsTime Management Versie 3.6.2. QicsTime Software in combinatie met Exact Globe en Synergy Enterprise 1. Introductie 7 2. Stamgegevens aanmaken in Exact Globe 8 2.1. Debiteuren aanmaken

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.3 26 September 2012 Document versie 1.1 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3 Update beschrijving Golfpakket Versie 2.13.3 Laatste wijzigingen: 16-01-2009 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Aanpassingen in het Golfpakket... 5 Opnemen van pasfoto s in het golfpakket... 5 Lid in meerdere

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Vereiste WEBKBB 2.5.2.: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen:...

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.86 Release versie 1.5.86 ULF log viewer toegevoegd in instellingen menu, alleen voor database beheerder. AP2731. Uitleg toegevoegd op canbus rapportage omtrent de berekening

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact. Hosting Februari, 2013 SnelStart koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard SnelStart 12 koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 Inhoud Algemeen... 3 Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad... 3 Barcode selecteren pop up is verbeterd... 3 Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Exporteren Facturen Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 9 augustus 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt de export functie voor

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Exporteren naar Exact

Exporteren naar Exact Exporteren naar Exact Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster.

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster. 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de facturatie-module van mijndienstrooster. Met de facturatiemodule kunnen op eenvoudige wijze facturen worden samengesteld op basis van de geplande

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Digitale URenverwerking Volkerrail. Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv

Digitale URenverwerking Volkerrail. Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv Digitale URenverwerking Volkerrail Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv A. Klik op Login B. Vul je personeelsnummer in. Let op deze moet uit 7 posities

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker Meldingnr Omschrijving M16632 Rechter muisknop menu geeft plakken en knippen niet meer aan bij velden met spellingscontrole M16842 Kan geen beveiligingsrollen

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014-04 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie