ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Buitendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Contactcenter MBO3 vakopleiding Junior Accountmanager MBO4 middenkader Marketing medewerker MBO4 middenkader Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen MBO4 middenkader Contactcenter teamleider MBO4 middenkader Sector: Commercieel / Marketing en Communicatie / Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: Vorm: Avond- en / of dagonderwijs Locatie: Den Burgh / Wellant Rijswijk vastgesteld door het bevoegd gezag op 1 november 2010 / treedt in werking op 1 januari 2011

2 Inhoud 1 Inleiding Typering beroepsgroep Commercieel medewerker Typering beroepsgroep Contactcenter Teamleider Typering beroepsgroep Marketing Medewerker Inrichting van de opleiding/organisatie van het onderwijs Opleidingsspecificatie Organisatie van het onderwijs Inhoud van de opleiding Taal en rekenen Leerwegen Beroepspraktijkvorming Stage Urenverdeling Succesvolle afronding/ Toetsplan Modules Stage of BPV Examen Kosten De Examenregeling Organisatie van de examens Inschrijving voor examens Afname van examens Herkansingen Onvoorziene gevallen Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs

3 1 Inleiding Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER), is geschreven om inzicht te geven in hoe het onderwijs en de examinering van de opleidingen is geregeld. Hierbij wordt direct aangesloten bij de Competentiegerichte kwalificatiestructuur zoals beschreven door het Kenniscentrum Ecabo. In de onderwijsregeling wordt duidelijk gemaakt hoe de opleiding is opgebouwd en in welke volgorde de leerstof wordt aangeboden. In de examenregeling staat hoe en wanneer die leerstof wordt getoetst. Bij deze OER hoort het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB), waarin de rechten en plichten van studenten en van Kronenburgh Beroepsopleidingen bij examinering zijn vastgelegd. De OER is bestemd voor studenten, docenten, domeindirectie en onderwijsmanager, leden van de examencommissie. De OER is geldig voor het cohort dat op het voorblad is vermeld (een cohort is een groep studenten die in hetzelfde jaar aan dezelfde opleiding begint) en is in principe geldig voor de duur van je hele opleiding. De OER wordt gepubliceerd voordat de opleiding start en is te downloaden van de website van Kronenburgh Beroepsopleidingen. Als zich wijzigingen voordoen in de OER, dan worden deze opgenomen in de online versie van de OER. De meest actuele versie is dus te vinden op de website. 3

4 2 Typering beroepsgroep Commercieel medewerker De kerntaken van de commercieel medewerker zijn: 1. Onderzoekt de markt en maakt plannen; 2. Voert het verkooptraject uit; en 3. Bouwt relaties op en onderhoudt ze. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Medewerker Binnendienst: 4

5 Algemene informatie kwalificatiedossier Contact center medewerker: Algemene informatie Kwalificatiedossier Junior Accountmanager: 5

6 6

7 3 Typering beroepsgroep Contactcenter Teamleider De kerntaken van de Contactcenter Teamleider zijn: 1. Verzorgt de dagelijkse leiding van een team; 2. Begeleidt projecten; en 3. Voert (onderdelen van) het personeelsbeleid op teamniveau uit. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Contactcenter Teamleider: 7

8 4 Typering beroepsgroep Marketing Medewerker De kerntaken van de Marketing medewerker zijn: 1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid; 2. Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en 3. marktonderzoeken; en 4. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Contactcenter Teamleider: 8

9 5 Inrichting van de opleiding/organisatie van het onderwijs 5.1 Opleidingsspecificatie Kronenburgh Beroepsopleidingen, het MEAO-college biedt verschillende opleidingen voor de commerciële functie: Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Buitendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Contactcenter MBO3 vakopleiding Junior Accountmanager MBO4 middenkader Marketing medewerker MBO4 middenkader Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen MBO4 middenkader Contactcenter teamleider MBO4 middenkader 5.2 Organisatie van het onderwijs De niveau 3 en 4 opleidingen zijn eenjarige opleidingen. De afstudeer stage of BPV-plek bepaalt de uitstroomrichting. De inhoud van de MBO3-opleiding is identiek. Ook bij de MBO4-opleiding wordt de uitstroomrichting bepaalt door de stage of BPV-plek. Echter bij de Salesopleidingen wordt gekozen voor NIMA-A-Sales en bij de Marketingopleiding voor NIMA-A- Marketing. De opleidingen worden aangeboden als voltijd- en deeltijd-bol opleiding en als BBL-opleiding. De opleidingsprogramma s zijn opgebouwd uit modules van 4, 8, 12 of 16 weken. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. Na de collegeperiode loopt de student stage of doet de student BPV. 5.3 Inhoud van de opleiding De opleidingsprogramma s zijn als volgt opgebouwd: Jaarplanning MBO Commercieel Binnendienst Medewerker Contact center BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren totaal Sales I Administratie en organisatie Nima marktoriëntatie Telesales / contact center Reclame en PR NL

10 Geautomatiseerde orderverwerking Offertes en orders Zakelijke correspondentie Promotie en plaats Vormgeven en productiebegeleiding ECDL Rekenen Communicatieplan Customer services Internet en social media Engels Prijs productmix Adviserend verkopen Projectmedewerker Congresmanagement Economie Rendement kostprijs Statistische gegevens / Interest Persoonlijke effectiviteit Begeleiding op school Tentamens 35 1,5 52,5 11 1,5 16,5 892,5 136,5 Jaarplanning MBO Commercieel Junior Accountmanager Marketing Medewerker Contactcenter teamleider Junior Accountmanager BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren totaal Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en

11 presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Marketing Medewerker Teamleider Contactcenter BBL BBL Vakken dd uren totaal dd uren Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Jaarplanning MBO Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Bank- en Verzekeringswezen Bank- en Verzekeringswezen BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB

12 Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Wft Basismodule financiële dienstverlening extra module *) Wft Schade Wft Consumptief krediet Wft Leven algemeen Wft Hypothecair krediet algemeen Wft Beleggen / DSI Financieel adviseur *) extra module Wft Basismodule financiële dienstverlening Wft Schade Wft Consumptief krediet Taal en rekenen Er wordt aangesloten bij de Referentieniveaus Nederlandse taal, Vreemde taal en rekenen Bij Kronenburgh Beroepsopleidingen wordt tijdens de ingeplande lessen onderzocht op welk niveau de student zich bevindt en zal een trainingsprogramma worden opgesteld om op het gewenste niveau te komen. Het trainingsprogramma zal deels worden uitgevoerd aanvullend op de opleiding zelf. 5.5 Leerwegen Er zijn meerdere leerwegen om de kwalificatie te behalen: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Het verschil zit in de hoeveelheid beroepspraktijkvorming (BPV). BBL: meer dan 60% van de totale opleidingsduur is ingericht met BPV. BOL: tussen 20% en 60% van de totale opleidingsduur is ingericht met BPV. Binnen BOL en/of BBL kunnen diverse opleidingsvarianten worden aangeboden; het gaat hierbij om varianten in duur of intensiteit van de opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen, het MEAO-college verzorgt de opleidingen in zowel de BOL- als de BBL-variant. Dit betekent dat leren en werken wordt gecombineerd (BPV / Stage). De BOL-variant wordt aangeboden als: 12

13 - Voltijd-BOL: s morgens college, s middags huiswerk op school - Deeltijd-BOL: s morgens college, s middags huiswerk / bpv - BBL: 1 tot 2 dagdelen per week college in de ochtend (dagopleiding) of in de avond (avondopleiding) 5.6 Beroepspraktijkvorming Een belangrijke onderdeel van de opleiding is de zogenaamde beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de BPV worden beroepsactiviteiten geoefend bij een bedrijf of instelling (de BPV-verlener) in een werkelijke arbeidssituatie. In de BPV worden ook de competenties geoefend en getoetst. BPV vindt plaats in een door kenniscentrum Ecabo erkend leerbedrijf. Voorafgaande aan de BPV wordt een BPV-overeenkomst (BPVO) getekend door: De student; De BPV-verlener; Het Kenniscentrum Kronenburgh Beroepsopleidingen. In de BPVO staan alle rechten en plichten van de student, de BPV-verlener, het Kenniscentrum en Kronenburgh Beroepsopleidingen vastgelegd. Tijdens de BPV wordt de student begeleid door een BPV-docent van Kronenburgh Beroepsopleidingen en een begeleider van de BPV-verlener. Kronenburgh Beroepsopleidingen is na zorgvuldig overleg met de BPV-verlener verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De eindbeoordeling vindt op dezelfde wijze plaats als de examinering. Zie voor een verdere uitwerking bij examinering. Bij de beoordeling van de BPV of Stage wordt een op een aangesloten bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur van ECABO zoals vermeld op de site van ECABO. De student moet tijdens de stage of BPV op alle kerntaken aantoonbare ervaring opdoen. Als er zich tijdens de BPV problemen of conflicten voordoen, worden deze besproken met één of beide begeleiders. Zij proberen in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Indien het probleem niet naar je tevredenheid wordt opgelost, kan de student conform het deelnemersstatuut zich wenden tot het bevoegd gezag). 5.6 Stage Bij een BOL-opleiding loopt de student stage. Inhoudelijk is de stage gelijk aan BPV en derhalve verwijzen wij naar de voorgaande paragraaf. (De arbeidsrelatie tussen de stageverlener en de stagiaire is anders dan de relatie tussen de BPV-er en de BPV-verlener. ) 5.7 Urenverdeling Een erkende opleiding moet minimaal 850 WSF-uren per jaar inroosteren. WSF-uren zijn onder meer lesuren, begeleidingsuren en BPV-uren. 13

14 De opleiding bestaat uit meer dan alleen WSF-uren zoals voorbereidings-, huiswerk- en examenvoorbereidingsuren. Het totaal aantal uren waaruit een opleiding bestaat noemen we Studiebelasting. Per jaar zijn er 1600 studiebelastinguren (SBU s). Dit zijn dus de uren waarvan men denkt dat je die gemiddeld nodig hebt om de opleiding goed te doorlopen. Hoeveel WSF-uren per jaar zijn ingeroosterd en de wijze waarop de student de jaarlijkse SBU s besteed, wordt d.m.v. het overzicht Transparante OnderwijsProgrammering (TOP-model) inzichtelijk gemaakt. Topmodel MBO3 / 4-opleidingen Onderwijsprogrammering (TOP-model) Bol Voltijds: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 420 (min 340 / max 680) Begeleiding / tentamen / examen 605 BPV / Bedrijf 400 (min 170 / max 510) Subtotaal 1425 (min 850) Onbegeleid leren huiswerk tent.week 45 regulier huiswerk 180 Subtotaal 225 TOTAAL 1650 (min 1600) Onderwijsprogrammering (TOP-model) BOL Deeltijds: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 420 Begeleiding / tentamen / examen 45 BPV / Bedrijf 960 Subtotaal 1425 (min 850) Onbegeleid leren huiswerk tent.week 45 regulier huiswerk 180 Subtotaal 225 TOTAAL 1650 (min 1600) Onderwijsprogrammering (TOP-model) BBL: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 120 BPV / Bedrijf 730 Subtotaal 850 (min 850) 14

15 Onbegeleid leren huiswerk 120 BPV / Bedrijf 630 Subtotaal 750 TOTAAL 1600 (min 1600) 5.8 Succesvolle afronding/ Toetsplan Modules Het onderwijs is zo georganiseerd dat een kwalificatie (de opleiding) is opgedeeld in kleinere eenheden: modulen. Een module wordt afgesloten met een schriftelijk en of mondeling examen of door het uitvoeren van een opdracht. Toetsplan MBO Commercieel Binnendienst Medewerker Contactcenter Vakken Schriftelijk Mondeling Beiden Sales I.. x Administratie en organisatie x.. Nima marktoriëntatie x.. Telesales / contact center.. x Reclame en PR x.. NL.. x Geautomatiseerde orderverwerking x.. Offertes en orders x.. Zakelijke correspondentie x.. Promotie en plaats x.. Vormgeven en productiebegeleiding x.. ECDL x.. Rekenen x.. Communicatieplan x.. Customer services.. x Internet en social media x.. Engels.. x Prijs productmix x.. Adviserend verkopen.. x Projectmedewerker x.. Congresmanagement x.. Economie x.. Rendement kostprijs x.. Statistische gegevens / Interest x.. 15

16 Persoonlijke effectiviteit. x. Toetsplan MBO Junior Accountmanager Marketing Medewerker Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Contactcenter teamleider Commercieel Vakken Schriftelijk Mondeling Beiden Duits.. x Nima A Sales of Marketing x.. Nederlands Engels, Rekenen.. x Customer services x.. NEMAS NBM Basis Management x.. Sales.. x Marktverkenning, Marketing Strategie en planning x.. Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB x.. Projectmanagement.. x Ondernemersvaardigheden Pers. + Org.. x Geld en Kredietwezen x.. Nederlands Engels, Rekenen.. x Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren.. x Pers en PR x.. Verkooptechniek.. x Vormgeving en Productiebegeleiding x.. Economie x.. Wft Basismodule financiële dienstverlening x.. Wft Schade x.. Wft Consumptief krediet x.. Wft Leven algemeen x.. Wft Hypothecair krediet algemeen x.. Wft Beleggen / DSI Financieel adviseur x.. Opdrachten die tijdens de modules worden gemaakt kunnen onderdeel uitmaken van het betreffende examen.alle onderdelen (modulen) uit het opleidingsprogramma dienen met succes (voldoende) te worden afgerond uitgezonderd de vakken waarvoor een vrijstelling is verleend Stage of BPV De BedrijfsPraktijkVorming (BPV) is een afzonderlijk examenonderdeel. Ook hiervoor dient een voldoende te worden behaald. 16

17 5.8.3 Examen Aan het einde van de opleiding vindt de examinering plaats op stage of BPV-plaats. Tijdens de examinering wordt onderzocht in hoeverre de student aantoonbaar bovengenoemde kerntaken op niveau heeft uitgevoerd (portfolio) of kan uitvoeren (demonstreren). De examinering toont aan dat de student beschikt over alle vereiste competenties. Bij de examinering wordt gebruik gemaakt van de kwalificatiedossiers van Ecabo zoals hierboven bij BPV / Stage reeds is beschreven. Voor de opleidingen in de Commerciële beroepen (MBO3 en MBO4) moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 17

18 Voor de opleiding Teamleider Contact center MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: Voor de opleiding Marketingmedewerker MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 18

19 Voor de opleiding Medewerker Bank- en Verzekeringswezen MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 19

20 Bij de beoordeling van de kerntaken in meer detail wordt gebruikgemaakt van het kwalificatiedossier van Ecabo Hieronder een voorbeeld: 20

21 De beoordeling van de eindtermen zal zich allereerst concentreren op de aantoonbaarheid van het gewenste resultaat met de daarbij behorende prestatie-indicatoren. Wanneer dit niet geheel overtuigend is, zal nader worden ingezoomd op de hierachter liggende vakkennis en vaardigheden om te bepalen waar de deficiëntie zich bevind opdat alsnog aantoonbaar gemaakt kan worden al dan niet met extra of aanvullende praktijkervaring, dat ook hierop een positieve beoordeling gegeven kan worden. Bij MBO3 is het mogelijk om de examinering te laten vervallen wanneer de student de vervolgopleiding MBO4 gaat doen. De student ontvangt dan geen diploma maar een overgangscertificaat. Wanneer het op de stage- of BPV-plek niet mogelijk is een kerntaak goed uit te voeren kan er voor worden gekozen deze kerntaak te beoordelen tijdens een simulatie op school of op een andere door Ecabo erkende stage- of BPV-plaats. 5.9 Kosten Studiekosten BOL voltijds 1 jaar BOL deeltijd 1 jaar BBL 1 jaar De opleidingskosten zijn inclusief MBO-tentamenkosten. De examenkosten bedragen 600,-. 21

22 Bij ECDL-hertentamens wordt 32,50 in rekening gebracht. * Studiemateriaal bij BOL-opleidingen varieert van 500,00 tot 1215,- en bij BBL-opleidingen van 250,- tot 750,-. Zie voor de actuele kosten www. meao-college.nl. Het is ook mogelijk dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht. * De opleidingen zijn vaak opgebouwd uit praktijkopleidingen waar bij externe examenbureaus examen wordt afgelegd. De kosten voor deze examens variëren van 100,- tot 250,-. Kijk voor de actuele kosten op * De student dient zelf te beschikken over een lab-top met het besturingsysteem en software zoals die door Kronenburgh Beroepsopleidingen wordt voorgeschreven. De Lab-Top moet kunnen werken met een internet-wifi-verbinding. Wij brengen geen arrangementskosten in rekening. Wij brengen geen inschrijfkosten in rekening. De opleidingen zijn vrij van BTW. 22

23 6 De Examenregeling De bepalingen van het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB) zijn van toepassing op alle toetsen en examens. Deze examenregeling is een nadere uitwerking van en aanvulling op het CEB. Tegen beslissingen van de examencommissie of examinatoren kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep van de examens. 6.1 Organisatie van de examens Alle gegevens met betrekking tot de planning, de organisatie en de vorm van toetsing zijn terug te vinden in het toetsplan. Gedurende de studie wordt de studievoortgang van de student beoordeeld door de docentenvergadering. Deze brengt een studieadvies uit. Als dit advies negatief is, wordt de student hierover schriftelijk geïnformeerd. De student krijgt dan: Ofwel de gelegenheid de resultaten te verbeteren Ofwel het advies van de directie om een andere opleiding, leerweg of niveau te gaan volgen. Indien hierna onvoldoende verbetering optreedt, kan een bindend studieadvies worden gegeven, conform het studentenstatuut. 6.2 Inschrijving voor examens 1 Aan de onderwijsinstelling ingeschreven studenten, hebben toegang tot de examenvoorzieningen. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan alle toetsen van de opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven. 2 Studenten die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wensen te worden toegelaten, kunnen zich als extraneus in laten schrijven. Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden. De examencommissie beslist over toelating. 3 Als een student verhinderd is aan een toetsopdracht deel te nemen, dient hij dit schriftelijk voor aanvang van de toets of op de eerste werkdag na de toetsopdracht onder opgave van redenen aan de secretaris van de examencommissie te melden. 4 Studenten die verhinderd zijn aan een toets deel te nemen en gehandeld hebben overeenkomstig het gestelde in lid 3 van dit artikel, komen in aanmerking voor deelname aan de tweede gelegenheid van de toetsing van het betreffende (deel van het) examenonderdeel in het lopende cursusjaar, indien de examencommissie van oordeel is dat de student een geldige reden voor afwezigheid had bij de gemiste toetsgelegenheid. Deelname aan deze tweede toetsgelegenheid geldt als inhalen. 5 Indien de student geen legitimatiebewijs bij zich heeft of meer dan 15 minuten na aanvang van de toetsgelegenheid arriveert, wordt de student niet toegelaten tot de toetsgelegenheid. Deze afwezigheid geldt als een afwezigheid zonder geldige reden. 23

24 6 De student die geen geldige reden had voor afwezigheid bij de eerste toetsgelegenheid, mag de toetsopdracht niet inhalen. De student krijgt wel de gelegenheid de toetsopdracht te herkansen (door deel te nemen aan een toetsgelegenheid bij een andere / volgende groep). 6.3 Afname van examens Toetsen kunnen schriftelijk, mondeling, praktisch, digitaal op school of tijdens de beroepspraktijkvorming worden afgenomen. Tijdens het toetsmoment wordt, indien dit nodig is, gezorgd voor voldoende toezicht door adequate surveillanten. Op het toetsblad kun je de instructies voor het maken van de toets lezen. Je krijgt de opdracht voor het maken van een werkstuk of andere opdrachten op een redelijke termijn voor het moment van inleveren. Voorwaarden voor deelname aan toetsen kunnen zijn: Inleveren van voorwaardelijke opdrachten en het maken van voorwaardelijke toetsen. Deze staan in het toetsplan. 6.4 Herkansingen Het aantal herkansingen is gebonden aan een maximum per toetsopdracht. De examencommissie kan besluiten een student op een ander moment een extra herkansingsmoment aan te bieden, wanneer hij/zij daarmee alsnog kan voldoen aan de normen in artikel 7 lid 3 en 4. Na herkansing geldt het hoogste behaalde cijfer. Het aantal herkansingen per toetsmoment is binnen de opleidingseenheid vastgesteld op 1. Tijdens de docentenvergadering, na afloop van een onderwijsperiode, wordt een studieadvies vastgesteld m.b.t. de af te leggen herkansingen. Dit advies wordt door de docent met de student besproken. De student mag afwijken van dit advies. 6.5 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie. 24

25 7 Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs De bepalingen die in dit Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB) gelden voor de reguliere (CREBO gerelateerde) examens voor beroepsopleidingen. In alle gevallen geldt dat zowel het proces van examinering als de examenproducten voldoen aan de vigerende standaarden van het Kwaliteitscentrum Examinering, alsook aan betreffende bepalingen uit het vigerende toezichtskader van de Onderwijsinspectie BVE. De regels uit dit examenreglement gelden voor alle examens, tenzij anders is bepaald. Het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs is laatstelijk vastgesteld door het bevoegd gezag van Kronenburgh Beroepsopleidingen op en treedt in werking op ARTIKEL 1 Regeling van de examens 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Certificaat: een door de examencommissie uitgereikt bewijsstuk, dat een deelkwalificatie met goed gevolg is afgesloten. Bevoegd Gezag: de belast met de leiding van de Kronenburgh Beroepsopleidingen. Deelkwalificatie: onderdeel van de opleiding (module). Student: een persoon die is ingeschreven voor een opleiding bij Kronenburgh Beroepsopleidingen en de onderwijsovereenkomst heeft getekend. Diploma: een door de examencommissie uitgereikt bewijsstuk, dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Directie: eindverantwoordelijke van het college, dan wel een door deze schriftelijk aangewezen persoon die namens hem optreedt. Examen: Omvat een onderzoek naar de vakkennis, het inzicht, de vaardigheden en in voorkomende gevallen, de beroepshouding die de student zich bij de voltooiing van de opleiding eigen moet hebben gemaakt, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de kerntaak, competenties, prestatie-indicatoren. Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg afgelegd indien alle examenonderdelen van die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd. Examencommissie: elk college heeft tenminste één examencommissie die belast is met verschillende taken rond examinering. In de examencommissie zitten geen leden van de directie van het betreffende college. Externe legitimering: het proces dat wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, om te waarborgen dat de exameninhoud en het examenproces voldoen aan de kwaliteitsnormen en het niveau en de inhoud zijn afgestemd op de eindtermen. 25

26 Examenonderdeel: Het geheel van examentoetsen waarmee een deelkwalificatie wordt afgesloten. Herkansen: Opnieuw afleggen van een toetsopdracht over leerstof die eerder getoetst is. Inhalen: Alsnog doen van een toetsopdracht, wanneer geen gebruik is gemaakt van een eerdere toetsgelegenheid. Onderwijs- en Examenreglement: een door het bevoegd gezag vastgesteld reglement, met daarin de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de opleiding, waaronder de toetsing en examinering. Toetsopdracht: Alle mogelijke toetsvormen die aan een student worden voorgelegd om te komen tot certificering. Wet: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. ARTIKEL 2 Het examen 2.1 Recht op deelname Studenten hebben toegang tot alle onderdelen van het examen waarvoor zij een onderwijscontract met Kronenburgh Beroepsopleidingen hebben gesloten voor zover die toegang niet is beperkt door bepalingen in de onderwijs- en examenregeling, dan wel door de bepalingen uit dit reglement. 2.2 Behaalde examenonderdelen Studenten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van een met succes voltooide deelkwalificatie aan een Nederlandse instelling voor beroepsonderwijs, zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel. 2.3 Elders verworven competenties De examencommissie kan, al dan niet op verzoek van de betrokkene, op basis van vooropleiding, kennis of ervaring van de student, bepalen dat voor één of meer onderdelen van het examen: geheel of gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend van het afleggen van het betreffende examenonderdeel; de toetsopdracht(en) die zijn verbonden aan het examenonderdeel direct kunnen worden afgelegd. ARTIKEL 3 Organisatie van de examens 3.1 Bekendmaking organisatie van de examens Alle gegevens met betrekking tot de planning, de organisatie, de vorm van de toetsopdrachten en toegestane of verplichte hulpmiddelen worden tijdig aan de studenten bekend gemaakt. 3.2 Deelname aan een examenonderdeel 26

27 De examencommissie bepaalt of, en zo ja, op welke wijze, een student zich moet inschrijven voor een examenonderdeel. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de toetsopdrachten van het examenonderdeel waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Als een student verhinderd is aan een toetsopdracht deel te nemen, dient hij zich af te melden conform de in de onderwijs- en examenreglement genoemde procedure. Bij verhindering dient hij zich vooraf, en in bijzondere gevallen de eerstkomende werkdag na de gemiste toetsgelegenheid, daarvoor te verantwoorden bij de examencommissie of de daarvoor in het onderwijs- en examenreglement genoemde instantie. De examencommissie beoordeelt of deze reden als geldig wordt aanvaard. Indien de examencommissie van oordeel is dat er geen geldige reden is, deelt zij dit binnen twee weken schriftelijk aan de student mee. 3.3 Inhalen toetsopdracht Voor studenten die een geldige reden hadden om niet aan een toetsopdracht deel te nemen komt een volgende toetsgelegenheid in de plaats van de verzuimde toetsgelegenheid. Het recht op herkansing blijft dan alsnog gehandhaafd. Voor studenten die geen geldige reden hadden, wordt een volgende toetsgelegenheid aangemerkt als een herkansing. 3.4 Herkansen toetsopdracht In het betreffende onderwijs- en examenreglement wordt (per toetsvorm) het aantal herkansingsmogelijkheden bepaald. Het minimum aantal herkansingen is één herkansing per toetsopdracht, met dien verstande dat in het betreffende onderwijs- en examenreglement het aantal herkansingsmogelijkheden per toetsperiode kan worden beperkt. Indien het maximale aantal herkansingen is gebruikt en het examenonderdeel niet is gehaald, kan de examencommissie bepalen dat de onderwijsdeelnemer pas opnieuw aan de toetsopdracht(en) voor dat examenonderdeel mag deelnemen, als hij het onderwijs of de praktijkervaring die voorafgaat aan het desbetreffende examenonderdeel geheel of gedeeltelijk opnieuw heeft afgelegd. Indien er meerkosten zijn verbonden aan een groter aantal herkansingen dan één, kan de Domeinvoorzitter besluiten de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk aan de student door te berekenen. De kosten worden vooraf bekend gemaakt. 3.5 Afwijkende toetsing Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat onderdelen van het examen in afwijkende vorm worden afgenomen. De student dient hiertoe, uiterlijk vier weken voor de eerste toets, een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie. Deze neemt binnen twee weken een beslissing. Bij ingekochte examenproducten wordt besloten op basis van de richtlijnen van de exameninstelling waarbij de examens worden ingekocht. De beslissing wordt uiterlijk twee weken na indiening van het verzoek, schriftelijk meegedeeld aan de student. ARTIKEL 4 Gang van zaken toetsafname 4.1 Bekendmaking gang van zaken De gang van zaken voor, tijdens en na afloop van de afname van theorie- en praktijkonderdelen van het examen wordt tijdig, dat wil zeggen, ten minste een week voor aanvang van de toetsing, aan de student kenbaar gemaakt. 27

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie