ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Buitendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Contactcenter MBO3 vakopleiding Junior Accountmanager MBO4 middenkader Marketing medewerker MBO4 middenkader Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen MBO4 middenkader Contactcenter teamleider MBO4 middenkader Sector: Commercieel / Marketing en Communicatie / Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: Vorm: Avond- en / of dagonderwijs Locatie: Den Burgh / Wellant Rijswijk vastgesteld door het bevoegd gezag op 1 november 2010 / treedt in werking op 1 januari 2011

2 Inhoud 1 Inleiding Typering beroepsgroep Commercieel medewerker Typering beroepsgroep Contactcenter Teamleider Typering beroepsgroep Marketing Medewerker Inrichting van de opleiding/organisatie van het onderwijs Opleidingsspecificatie Organisatie van het onderwijs Inhoud van de opleiding Taal en rekenen Leerwegen Beroepspraktijkvorming Stage Urenverdeling Succesvolle afronding/ Toetsplan Modules Stage of BPV Examen Kosten De Examenregeling Organisatie van de examens Inschrijving voor examens Afname van examens Herkansingen Onvoorziene gevallen Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs

3 1 Inleiding Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER), is geschreven om inzicht te geven in hoe het onderwijs en de examinering van de opleidingen is geregeld. Hierbij wordt direct aangesloten bij de Competentiegerichte kwalificatiestructuur zoals beschreven door het Kenniscentrum Ecabo. In de onderwijsregeling wordt duidelijk gemaakt hoe de opleiding is opgebouwd en in welke volgorde de leerstof wordt aangeboden. In de examenregeling staat hoe en wanneer die leerstof wordt getoetst. Bij deze OER hoort het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB), waarin de rechten en plichten van studenten en van Kronenburgh Beroepsopleidingen bij examinering zijn vastgelegd. De OER is bestemd voor studenten, docenten, domeindirectie en onderwijsmanager, leden van de examencommissie. De OER is geldig voor het cohort dat op het voorblad is vermeld (een cohort is een groep studenten die in hetzelfde jaar aan dezelfde opleiding begint) en is in principe geldig voor de duur van je hele opleiding. De OER wordt gepubliceerd voordat de opleiding start en is te downloaden van de website van Kronenburgh Beroepsopleidingen. Als zich wijzigingen voordoen in de OER, dan worden deze opgenomen in de online versie van de OER. De meest actuele versie is dus te vinden op de website. 3

4 2 Typering beroepsgroep Commercieel medewerker De kerntaken van de commercieel medewerker zijn: 1. Onderzoekt de markt en maakt plannen; 2. Voert het verkooptraject uit; en 3. Bouwt relaties op en onderhoudt ze. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Medewerker Binnendienst: 4

5 Algemene informatie kwalificatiedossier Contact center medewerker: Algemene informatie Kwalificatiedossier Junior Accountmanager: 5

6 6

7 3 Typering beroepsgroep Contactcenter Teamleider De kerntaken van de Contactcenter Teamleider zijn: 1. Verzorgt de dagelijkse leiding van een team; 2. Begeleidt projecten; en 3. Voert (onderdelen van) het personeelsbeleid op teamniveau uit. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Contactcenter Teamleider: 7

8 4 Typering beroepsgroep Marketing Medewerker De kerntaken van de Marketing medewerker zijn: 1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid; 2. Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en 3. marktonderzoeken; en 4. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit. Algemene informatie uit het kwalificatiedossier Contactcenter Teamleider: 8

9 5 Inrichting van de opleiding/organisatie van het onderwijs 5.1 Opleidingsspecificatie Kronenburgh Beroepsopleidingen, het MEAO-college biedt verschillende opleidingen voor de commerciële functie: Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Buitendienst MBO3 vakopleiding Medewerker Contactcenter MBO3 vakopleiding Junior Accountmanager MBO4 middenkader Marketing medewerker MBO4 middenkader Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen MBO4 middenkader Contactcenter teamleider MBO4 middenkader 5.2 Organisatie van het onderwijs De niveau 3 en 4 opleidingen zijn eenjarige opleidingen. De afstudeer stage of BPV-plek bepaalt de uitstroomrichting. De inhoud van de MBO3-opleiding is identiek. Ook bij de MBO4-opleiding wordt de uitstroomrichting bepaalt door de stage of BPV-plek. Echter bij de Salesopleidingen wordt gekozen voor NIMA-A-Sales en bij de Marketingopleiding voor NIMA-A- Marketing. De opleidingen worden aangeboden als voltijd- en deeltijd-bol opleiding en als BBL-opleiding. De opleidingsprogramma s zijn opgebouwd uit modules van 4, 8, 12 of 16 weken. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. Na de collegeperiode loopt de student stage of doet de student BPV. 5.3 Inhoud van de opleiding De opleidingsprogramma s zijn als volgt opgebouwd: Jaarplanning MBO Commercieel Binnendienst Medewerker Contact center BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren totaal Sales I Administratie en organisatie Nima marktoriëntatie Telesales / contact center Reclame en PR NL

10 Geautomatiseerde orderverwerking Offertes en orders Zakelijke correspondentie Promotie en plaats Vormgeven en productiebegeleiding ECDL Rekenen Communicatieplan Customer services Internet en social media Engels Prijs productmix Adviserend verkopen Projectmedewerker Congresmanagement Economie Rendement kostprijs Statistische gegevens / Interest Persoonlijke effectiviteit Begeleiding op school Tentamens 35 1,5 52,5 11 1,5 16,5 892,5 136,5 Jaarplanning MBO Commercieel Junior Accountmanager Marketing Medewerker Contactcenter teamleider Junior Accountmanager BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren totaal Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en

11 presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Marketing Medewerker Teamleider Contactcenter BBL BBL Vakken dd uren totaal dd uren Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Jaarplanning MBO Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Bank- en Verzekeringswezen Bank- en Verzekeringswezen BOL BBL Vakken dd uren totaal dd uren Duits Nima A Sales of Marketing Nederlands Engels, Rekenen Customer services NEMAS NBM Basis Management Sales Marktverkenning, Marketing Strategie en planning Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB

12 Projectmanagement Ondernemersvaardigheden Pers. + Org Geld en Kredietwezen Nederlands Engels, Rekenen Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren Pers en PR Verkooptechniek Vormgeving en Productiebegeleiding Economie Wft Basismodule financiële dienstverlening extra module *) Wft Schade Wft Consumptief krediet Wft Leven algemeen Wft Hypothecair krediet algemeen Wft Beleggen / DSI Financieel adviseur *) extra module Wft Basismodule financiële dienstverlening Wft Schade Wft Consumptief krediet Taal en rekenen Er wordt aangesloten bij de Referentieniveaus Nederlandse taal, Vreemde taal en rekenen Bij Kronenburgh Beroepsopleidingen wordt tijdens de ingeplande lessen onderzocht op welk niveau de student zich bevindt en zal een trainingsprogramma worden opgesteld om op het gewenste niveau te komen. Het trainingsprogramma zal deels worden uitgevoerd aanvullend op de opleiding zelf. 5.5 Leerwegen Er zijn meerdere leerwegen om de kwalificatie te behalen: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Het verschil zit in de hoeveelheid beroepspraktijkvorming (BPV). BBL: meer dan 60% van de totale opleidingsduur is ingericht met BPV. BOL: tussen 20% en 60% van de totale opleidingsduur is ingericht met BPV. Binnen BOL en/of BBL kunnen diverse opleidingsvarianten worden aangeboden; het gaat hierbij om varianten in duur of intensiteit van de opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen, het MEAO-college verzorgt de opleidingen in zowel de BOL- als de BBL-variant. Dit betekent dat leren en werken wordt gecombineerd (BPV / Stage). De BOL-variant wordt aangeboden als: 12

13 - Voltijd-BOL: s morgens college, s middags huiswerk op school - Deeltijd-BOL: s morgens college, s middags huiswerk / bpv - BBL: 1 tot 2 dagdelen per week college in de ochtend (dagopleiding) of in de avond (avondopleiding) 5.6 Beroepspraktijkvorming Een belangrijke onderdeel van de opleiding is de zogenaamde beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de BPV worden beroepsactiviteiten geoefend bij een bedrijf of instelling (de BPV-verlener) in een werkelijke arbeidssituatie. In de BPV worden ook de competenties geoefend en getoetst. BPV vindt plaats in een door kenniscentrum Ecabo erkend leerbedrijf. Voorafgaande aan de BPV wordt een BPV-overeenkomst (BPVO) getekend door: De student; De BPV-verlener; Het Kenniscentrum Kronenburgh Beroepsopleidingen. In de BPVO staan alle rechten en plichten van de student, de BPV-verlener, het Kenniscentrum en Kronenburgh Beroepsopleidingen vastgelegd. Tijdens de BPV wordt de student begeleid door een BPV-docent van Kronenburgh Beroepsopleidingen en een begeleider van de BPV-verlener. Kronenburgh Beroepsopleidingen is na zorgvuldig overleg met de BPV-verlener verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De eindbeoordeling vindt op dezelfde wijze plaats als de examinering. Zie voor een verdere uitwerking bij examinering. Bij de beoordeling van de BPV of Stage wordt een op een aangesloten bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur van ECABO zoals vermeld op de site van ECABO. De student moet tijdens de stage of BPV op alle kerntaken aantoonbare ervaring opdoen. Als er zich tijdens de BPV problemen of conflicten voordoen, worden deze besproken met één of beide begeleiders. Zij proberen in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Indien het probleem niet naar je tevredenheid wordt opgelost, kan de student conform het deelnemersstatuut zich wenden tot het bevoegd gezag). 5.6 Stage Bij een BOL-opleiding loopt de student stage. Inhoudelijk is de stage gelijk aan BPV en derhalve verwijzen wij naar de voorgaande paragraaf. (De arbeidsrelatie tussen de stageverlener en de stagiaire is anders dan de relatie tussen de BPV-er en de BPV-verlener. ) 5.7 Urenverdeling Een erkende opleiding moet minimaal 850 WSF-uren per jaar inroosteren. WSF-uren zijn onder meer lesuren, begeleidingsuren en BPV-uren. 13

14 De opleiding bestaat uit meer dan alleen WSF-uren zoals voorbereidings-, huiswerk- en examenvoorbereidingsuren. Het totaal aantal uren waaruit een opleiding bestaat noemen we Studiebelasting. Per jaar zijn er 1600 studiebelastinguren (SBU s). Dit zijn dus de uren waarvan men denkt dat je die gemiddeld nodig hebt om de opleiding goed te doorlopen. Hoeveel WSF-uren per jaar zijn ingeroosterd en de wijze waarop de student de jaarlijkse SBU s besteed, wordt d.m.v. het overzicht Transparante OnderwijsProgrammering (TOP-model) inzichtelijk gemaakt. Topmodel MBO3 / 4-opleidingen Onderwijsprogrammering (TOP-model) Bol Voltijds: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 420 (min 340 / max 680) Begeleiding / tentamen / examen 605 BPV / Bedrijf 400 (min 170 / max 510) Subtotaal 1425 (min 850) Onbegeleid leren huiswerk tent.week 45 regulier huiswerk 180 Subtotaal 225 TOTAAL 1650 (min 1600) Onderwijsprogrammering (TOP-model) BOL Deeltijds: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 420 Begeleiding / tentamen / examen 45 BPV / Bedrijf 960 Subtotaal 1425 (min 850) Onbegeleid leren huiswerk tent.week 45 regulier huiswerk 180 Subtotaal 225 TOTAAL 1650 (min 1600) Onderwijsprogrammering (TOP-model) BBL: 1 jaar Begeleid leren Les BOL 120 BPV / Bedrijf 730 Subtotaal 850 (min 850) 14

15 Onbegeleid leren huiswerk 120 BPV / Bedrijf 630 Subtotaal 750 TOTAAL 1600 (min 1600) 5.8 Succesvolle afronding/ Toetsplan Modules Het onderwijs is zo georganiseerd dat een kwalificatie (de opleiding) is opgedeeld in kleinere eenheden: modulen. Een module wordt afgesloten met een schriftelijk en of mondeling examen of door het uitvoeren van een opdracht. Toetsplan MBO Commercieel Binnendienst Medewerker Contactcenter Vakken Schriftelijk Mondeling Beiden Sales I.. x Administratie en organisatie x.. Nima marktoriëntatie x.. Telesales / contact center.. x Reclame en PR x.. NL.. x Geautomatiseerde orderverwerking x.. Offertes en orders x.. Zakelijke correspondentie x.. Promotie en plaats x.. Vormgeven en productiebegeleiding x.. ECDL x.. Rekenen x.. Communicatieplan x.. Customer services.. x Internet en social media x.. Engels.. x Prijs productmix x.. Adviserend verkopen.. x Projectmedewerker x.. Congresmanagement x.. Economie x.. Rendement kostprijs x.. Statistische gegevens / Interest x.. 15

16 Persoonlijke effectiviteit. x. Toetsplan MBO Junior Accountmanager Marketing Medewerker Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Contactcenter teamleider Commercieel Vakken Schriftelijk Mondeling Beiden Duits.. x Nima A Sales of Marketing x.. Nederlands Engels, Rekenen.. x Customer services x.. NEMAS NBM Basis Management x.. Sales.. x Marktverkenning, Marketing Strategie en planning x.. Ondernemersvaardigheden: Bedrijfsadministratie MKB x.. Projectmanagement.. x Ondernemersvaardigheden Pers. + Org.. x Geld en Kredietwezen x.. Nederlands Engels, Rekenen.. x Persoonlijke Effectiviteit: Vergaderen en presenteren.. x Pers en PR x.. Verkooptechniek.. x Vormgeving en Productiebegeleiding x.. Economie x.. Wft Basismodule financiële dienstverlening x.. Wft Schade x.. Wft Consumptief krediet x.. Wft Leven algemeen x.. Wft Hypothecair krediet algemeen x.. Wft Beleggen / DSI Financieel adviseur x.. Opdrachten die tijdens de modules worden gemaakt kunnen onderdeel uitmaken van het betreffende examen.alle onderdelen (modulen) uit het opleidingsprogramma dienen met succes (voldoende) te worden afgerond uitgezonderd de vakken waarvoor een vrijstelling is verleend Stage of BPV De BedrijfsPraktijkVorming (BPV) is een afzonderlijk examenonderdeel. Ook hiervoor dient een voldoende te worden behaald. 16

17 5.8.3 Examen Aan het einde van de opleiding vindt de examinering plaats op stage of BPV-plaats. Tijdens de examinering wordt onderzocht in hoeverre de student aantoonbaar bovengenoemde kerntaken op niveau heeft uitgevoerd (portfolio) of kan uitvoeren (demonstreren). De examinering toont aan dat de student beschikt over alle vereiste competenties. Bij de examinering wordt gebruik gemaakt van de kwalificatiedossiers van Ecabo zoals hierboven bij BPV / Stage reeds is beschreven. Voor de opleidingen in de Commerciële beroepen (MBO3 en MBO4) moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 17

18 Voor de opleiding Teamleider Contact center MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: Voor de opleiding Marketingmedewerker MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 18

19 Voor de opleiding Medewerker Bank- en Verzekeringswezen MBO4 moet de student de volgende kerntaken op voldoende niveau uitvoeren: 19

20 Bij de beoordeling van de kerntaken in meer detail wordt gebruikgemaakt van het kwalificatiedossier van Ecabo Hieronder een voorbeeld: 20

21 De beoordeling van de eindtermen zal zich allereerst concentreren op de aantoonbaarheid van het gewenste resultaat met de daarbij behorende prestatie-indicatoren. Wanneer dit niet geheel overtuigend is, zal nader worden ingezoomd op de hierachter liggende vakkennis en vaardigheden om te bepalen waar de deficiëntie zich bevind opdat alsnog aantoonbaar gemaakt kan worden al dan niet met extra of aanvullende praktijkervaring, dat ook hierop een positieve beoordeling gegeven kan worden. Bij MBO3 is het mogelijk om de examinering te laten vervallen wanneer de student de vervolgopleiding MBO4 gaat doen. De student ontvangt dan geen diploma maar een overgangscertificaat. Wanneer het op de stage- of BPV-plek niet mogelijk is een kerntaak goed uit te voeren kan er voor worden gekozen deze kerntaak te beoordelen tijdens een simulatie op school of op een andere door Ecabo erkende stage- of BPV-plaats. 5.9 Kosten Studiekosten BOL voltijds 1 jaar BOL deeltijd 1 jaar BBL 1 jaar De opleidingskosten zijn inclusief MBO-tentamenkosten. De examenkosten bedragen 600,-. 21

22 Bij ECDL-hertentamens wordt 32,50 in rekening gebracht. * Studiemateriaal bij BOL-opleidingen varieert van 500,00 tot 1215,- en bij BBL-opleidingen van 250,- tot 750,-. Zie voor de actuele kosten www. meao-college.nl. Het is ook mogelijk dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht. * De opleidingen zijn vaak opgebouwd uit praktijkopleidingen waar bij externe examenbureaus examen wordt afgelegd. De kosten voor deze examens variëren van 100,- tot 250,-. Kijk voor de actuele kosten op * De student dient zelf te beschikken over een lab-top met het besturingsysteem en software zoals die door Kronenburgh Beroepsopleidingen wordt voorgeschreven. De Lab-Top moet kunnen werken met een internet-wifi-verbinding. Wij brengen geen arrangementskosten in rekening. Wij brengen geen inschrijfkosten in rekening. De opleidingen zijn vrij van BTW. 22

23 6 De Examenregeling De bepalingen van het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB) zijn van toepassing op alle toetsen en examens. Deze examenregeling is een nadere uitwerking van en aanvulling op het CEB. Tegen beslissingen van de examencommissie of examinatoren kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep van de examens. 6.1 Organisatie van de examens Alle gegevens met betrekking tot de planning, de organisatie en de vorm van toetsing zijn terug te vinden in het toetsplan. Gedurende de studie wordt de studievoortgang van de student beoordeeld door de docentenvergadering. Deze brengt een studieadvies uit. Als dit advies negatief is, wordt de student hierover schriftelijk geïnformeerd. De student krijgt dan: Ofwel de gelegenheid de resultaten te verbeteren Ofwel het advies van de directie om een andere opleiding, leerweg of niveau te gaan volgen. Indien hierna onvoldoende verbetering optreedt, kan een bindend studieadvies worden gegeven, conform het studentenstatuut. 6.2 Inschrijving voor examens 1 Aan de onderwijsinstelling ingeschreven studenten, hebben toegang tot de examenvoorzieningen. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan alle toetsen van de opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven. 2 Studenten die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wensen te worden toegelaten, kunnen zich als extraneus in laten schrijven. Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden. De examencommissie beslist over toelating. 3 Als een student verhinderd is aan een toetsopdracht deel te nemen, dient hij dit schriftelijk voor aanvang van de toets of op de eerste werkdag na de toetsopdracht onder opgave van redenen aan de secretaris van de examencommissie te melden. 4 Studenten die verhinderd zijn aan een toets deel te nemen en gehandeld hebben overeenkomstig het gestelde in lid 3 van dit artikel, komen in aanmerking voor deelname aan de tweede gelegenheid van de toetsing van het betreffende (deel van het) examenonderdeel in het lopende cursusjaar, indien de examencommissie van oordeel is dat de student een geldige reden voor afwezigheid had bij de gemiste toetsgelegenheid. Deelname aan deze tweede toetsgelegenheid geldt als inhalen. 5 Indien de student geen legitimatiebewijs bij zich heeft of meer dan 15 minuten na aanvang van de toetsgelegenheid arriveert, wordt de student niet toegelaten tot de toetsgelegenheid. Deze afwezigheid geldt als een afwezigheid zonder geldige reden. 23

24 6 De student die geen geldige reden had voor afwezigheid bij de eerste toetsgelegenheid, mag de toetsopdracht niet inhalen. De student krijgt wel de gelegenheid de toetsopdracht te herkansen (door deel te nemen aan een toetsgelegenheid bij een andere / volgende groep). 6.3 Afname van examens Toetsen kunnen schriftelijk, mondeling, praktisch, digitaal op school of tijdens de beroepspraktijkvorming worden afgenomen. Tijdens het toetsmoment wordt, indien dit nodig is, gezorgd voor voldoende toezicht door adequate surveillanten. Op het toetsblad kun je de instructies voor het maken van de toets lezen. Je krijgt de opdracht voor het maken van een werkstuk of andere opdrachten op een redelijke termijn voor het moment van inleveren. Voorwaarden voor deelname aan toetsen kunnen zijn: Inleveren van voorwaardelijke opdrachten en het maken van voorwaardelijke toetsen. Deze staan in het toetsplan. 6.4 Herkansingen Het aantal herkansingen is gebonden aan een maximum per toetsopdracht. De examencommissie kan besluiten een student op een ander moment een extra herkansingsmoment aan te bieden, wanneer hij/zij daarmee alsnog kan voldoen aan de normen in artikel 7 lid 3 en 4. Na herkansing geldt het hoogste behaalde cijfer. Het aantal herkansingen per toetsmoment is binnen de opleidingseenheid vastgesteld op 1. Tijdens de docentenvergadering, na afloop van een onderwijsperiode, wordt een studieadvies vastgesteld m.b.t. de af te leggen herkansingen. Dit advies wordt door de docent met de student besproken. De student mag afwijken van dit advies. 6.5 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie. 24

25 7 Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs De bepalingen die in dit Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs (CEB) gelden voor de reguliere (CREBO gerelateerde) examens voor beroepsopleidingen. In alle gevallen geldt dat zowel het proces van examinering als de examenproducten voldoen aan de vigerende standaarden van het Kwaliteitscentrum Examinering, alsook aan betreffende bepalingen uit het vigerende toezichtskader van de Onderwijsinspectie BVE. De regels uit dit examenreglement gelden voor alle examens, tenzij anders is bepaald. Het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs is laatstelijk vastgesteld door het bevoegd gezag van Kronenburgh Beroepsopleidingen op en treedt in werking op ARTIKEL 1 Regeling van de examens 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Certificaat: een door de examencommissie uitgereikt bewijsstuk, dat een deelkwalificatie met goed gevolg is afgesloten. Bevoegd Gezag: de belast met de leiding van de Kronenburgh Beroepsopleidingen. Deelkwalificatie: onderdeel van de opleiding (module). Student: een persoon die is ingeschreven voor een opleiding bij Kronenburgh Beroepsopleidingen en de onderwijsovereenkomst heeft getekend. Diploma: een door de examencommissie uitgereikt bewijsstuk, dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Directie: eindverantwoordelijke van het college, dan wel een door deze schriftelijk aangewezen persoon die namens hem optreedt. Examen: Omvat een onderzoek naar de vakkennis, het inzicht, de vaardigheden en in voorkomende gevallen, de beroepshouding die de student zich bij de voltooiing van de opleiding eigen moet hebben gemaakt, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de kerntaak, competenties, prestatie-indicatoren. Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg afgelegd indien alle examenonderdelen van die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd. Examencommissie: elk college heeft tenminste één examencommissie die belast is met verschillende taken rond examinering. In de examencommissie zitten geen leden van de directie van het betreffende college. Externe legitimering: het proces dat wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, om te waarborgen dat de exameninhoud en het examenproces voldoen aan de kwaliteitsnormen en het niveau en de inhoud zijn afgestemd op de eindtermen. 25

26 Examenonderdeel: Het geheel van examentoetsen waarmee een deelkwalificatie wordt afgesloten. Herkansen: Opnieuw afleggen van een toetsopdracht over leerstof die eerder getoetst is. Inhalen: Alsnog doen van een toetsopdracht, wanneer geen gebruik is gemaakt van een eerdere toetsgelegenheid. Onderwijs- en Examenreglement: een door het bevoegd gezag vastgesteld reglement, met daarin de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de opleiding, waaronder de toetsing en examinering. Toetsopdracht: Alle mogelijke toetsvormen die aan een student worden voorgelegd om te komen tot certificering. Wet: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. ARTIKEL 2 Het examen 2.1 Recht op deelname Studenten hebben toegang tot alle onderdelen van het examen waarvoor zij een onderwijscontract met Kronenburgh Beroepsopleidingen hebben gesloten voor zover die toegang niet is beperkt door bepalingen in de onderwijs- en examenregeling, dan wel door de bepalingen uit dit reglement. 2.2 Behaalde examenonderdelen Studenten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van een met succes voltooide deelkwalificatie aan een Nederlandse instelling voor beroepsonderwijs, zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel. 2.3 Elders verworven competenties De examencommissie kan, al dan niet op verzoek van de betrokkene, op basis van vooropleiding, kennis of ervaring van de student, bepalen dat voor één of meer onderdelen van het examen: geheel of gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend van het afleggen van het betreffende examenonderdeel; de toetsopdracht(en) die zijn verbonden aan het examenonderdeel direct kunnen worden afgelegd. ARTIKEL 3 Organisatie van de examens 3.1 Bekendmaking organisatie van de examens Alle gegevens met betrekking tot de planning, de organisatie, de vorm van de toetsopdrachten en toegestane of verplichte hulpmiddelen worden tijdig aan de studenten bekend gemaakt. 3.2 Deelname aan een examenonderdeel 26

27 De examencommissie bepaalt of, en zo ja, op welke wijze, een student zich moet inschrijven voor een examenonderdeel. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de toetsopdrachten van het examenonderdeel waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Als een student verhinderd is aan een toetsopdracht deel te nemen, dient hij zich af te melden conform de in de onderwijs- en examenreglement genoemde procedure. Bij verhindering dient hij zich vooraf, en in bijzondere gevallen de eerstkomende werkdag na de gemiste toetsgelegenheid, daarvoor te verantwoorden bij de examencommissie of de daarvoor in het onderwijs- en examenreglement genoemde instantie. De examencommissie beoordeelt of deze reden als geldig wordt aanvaard. Indien de examencommissie van oordeel is dat er geen geldige reden is, deelt zij dit binnen twee weken schriftelijk aan de student mee. 3.3 Inhalen toetsopdracht Voor studenten die een geldige reden hadden om niet aan een toetsopdracht deel te nemen komt een volgende toetsgelegenheid in de plaats van de verzuimde toetsgelegenheid. Het recht op herkansing blijft dan alsnog gehandhaafd. Voor studenten die geen geldige reden hadden, wordt een volgende toetsgelegenheid aangemerkt als een herkansing. 3.4 Herkansen toetsopdracht In het betreffende onderwijs- en examenreglement wordt (per toetsvorm) het aantal herkansingsmogelijkheden bepaald. Het minimum aantal herkansingen is één herkansing per toetsopdracht, met dien verstande dat in het betreffende onderwijs- en examenreglement het aantal herkansingsmogelijkheden per toetsperiode kan worden beperkt. Indien het maximale aantal herkansingen is gebruikt en het examenonderdeel niet is gehaald, kan de examencommissie bepalen dat de onderwijsdeelnemer pas opnieuw aan de toetsopdracht(en) voor dat examenonderdeel mag deelnemen, als hij het onderwijs of de praktijkervaring die voorafgaat aan het desbetreffende examenonderdeel geheel of gedeeltelijk opnieuw heeft afgelegd. Indien er meerkosten zijn verbonden aan een groter aantal herkansingen dan één, kan de Domeinvoorzitter besluiten de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk aan de student door te berekenen. De kosten worden vooraf bekend gemaakt. 3.5 Afwijkende toetsing Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat onderdelen van het examen in afwijkende vorm worden afgenomen. De student dient hiertoe, uiterlijk vier weken voor de eerste toets, een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie. Deze neemt binnen twee weken een beslissing. Bij ingekochte examenproducten wordt besloten op basis van de richtlijnen van de exameninstelling waarbij de examens worden ingekocht. De beslissing wordt uiterlijk twee weken na indiening van het verzoek, schriftelijk meegedeeld aan de student. ARTIKEL 4 Gang van zaken toetsafname 4.1 Bekendmaking gang van zaken De gang van zaken voor, tijdens en na afloop van de afname van theorie- en praktijkonderdelen van het examen wordt tijdig, dat wil zeggen, ten minste een week voor aanvang van de toetsing, aan de student kenbaar gemaakt. 27

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Administratief Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90471 Bedrijfsadministratief medewerker MBO2

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Secretariële beroepen Leerweg: Crebo: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) 95380 Secretaresse MBO3 Vakopleiding 95392 Juridisch

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Financieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 93200 Financieel administratief medewerker MBO3

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Opleiding Niveau Crebonummer Cohort : : : : Directiesecretaresse / Managementassistent 4 10040 2010 Leerwegen en opleidingsvarianten:

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN: TECHNIEK & ICT Eindtermgericht Brinnummer Opleiding : 27GZ : Eerste bedrijfsauto technicus Niveau : 3 Crebonummer : 10205 Cohort : 2010 Leerwegen

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie Onderwijs- en examenregeling HBO-opleiding Theologie Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling CGO... 2 1. Vooropleidingseisen en toelatingsonderzoek... 2 2. Inrichting opleiding... 2 3. Toetsing... 3

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie