We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen."

Transcriptie

1 We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. Jaarbericht 2011

2 Amandine Takman was mbo-uitblinker in 2011 Meer bereikt dan alleen een diploma Amandine Takman is in 2011 verkozen tot de mbo-uitblinker van het Alfa-college. Ze haalde in dat jaar maar liefst drie diploma s bij het Alfacollege in Hardenberg: telefoniste/receptioniste, secretarieel medewerker en bedrijfsadministratief medewerker. Met recht een prestatie om trots op te zijn. De drie opleidingen die ik vorig jaar volgde, lagen inhoudelijk heel dicht bij elkaar. De hoeveelheid werk was niet mis. Ik ben weken langer doorgegaan dan mijn klasgenoten en heb heel veel avonden besteed aan schoolwerk. Maar ik heb er een heel jaar mee gewonnen, dus het was het waard, vertelt Amandine. Begin oktober 2011 vertegenwoordigde Amandine het Alfa-college tijdens de finale van de landelijke mbo-uitblinker verkiezing in Den Haag. Samen met uitblinkers van andere ROC s beleefde ze een bijzondere dag, met onder andere een rondleiding door de Tweede Kamer en een sjiek diner met allerlei mensen uit onderwijsland. Amandine: Ik heb nog aan tafel gezeten met de minister van Onderwijs. Dat gebeurt ook niet iedere dag. Het Alfa-college zou zijn uitblinker meer moeten inzetten, vindt Amandine. Inmiddels werkt ze vier dagen per week bij communicatiebureau HFCM in Hoogeveen. Daarnaast volgt ze een bbl-opleiding Bedrijfsadministratie op niveau 4 bij het Alfa-college in Hoogeveen. Haar uitblinkerschap heeft haar geholpen bij het vinden van haar baan. Ik had het op mijn cv gezet en tijdens het sollicitatiegesprek wilde HFCM er alles over weten. Al met al was het uitblinkerschap een bijzondere ervaring, die niemand van me afpakt. Ik heb veel meer bereikt dan alleen een diploma, zegt Amandine. 6

3 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het jaarverslag over 2011 van het Alfa-college. In dit jaarbericht kijken we in het kort terug op Op de website van het Alfa-college kunt u het formele jaarverslag 2011 downloaden. Onze activiteiten in 2011 stonden voor een belangrijk deel in het teken van het op orde brengen van onze administratieve processen en het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast was macrodoelmatigheid een belangrijk thema. Samen met andere ROC s werken we aan sterk middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Oost-Nederland. Op pagina 6 van dit jaarbericht leest u hier meer over. Andere thema s die in dit jaarbericht aan de orde komen, zijn onder andere onze christelijke identiteit, onderwijsontwikkeling, de nieuwbouw in Groningen en personele en financiële ontwikkelingen. De voorzitters van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad blikken terug op 2011 aan de hand van vier vragen. We hopen dat u dit jaarbericht met belangstelling zult lezen. Uw reactie is van harte welkom. 8 College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff Inhoud Missie en visie 4 Vier vragen aan 4 We hebben een mooi boompje geplant in beeld 8 Zo n resultaat geeft inspiratie 10 Er is een heel volwassen sfeer 11 Christelijke identiteit overal voelbaar 12 Bewustwording geeft rust 13 Ik heb het gevoel dat we welkom zijn 14 Financiën 15 3

4 Vier vragen aan Alfons Dölle voorzitter Raad van Toezicht Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij u op? Waarom? Boumaboulevard. De Raad van Toezicht heeft een statutaire taak bij het aantrekken van financiering voor huisvesting. We waren en zijn intensief betrokken bij het traject dat moet leiden tot het nieuwe gebouw aan de Boumaboulevard in Groningen. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor het Alfa-college. Waar was u het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? De implementatie van het concept van frontoffice en backoffice. Deze operatie heeft hinderlijke gevolgen gehad voor enkele belangrijke administratieve processen. De evaluatie ervan heeft gelukkig veel waardevolle informatie opgeleverd, waardoor in 2012 verbeteringen te verwachten zijn. Waar was u het meest blij mee in 2011, en waarom? Het Alfa-college staat er financieel gezond voor. Dat is niet vanzelfsprekend, gezien de soms zorgelijke ontwikkelingen waar mbo-instellingen mee te maken hebben. De gezonde financiële situatie blijkt ook uit de jaarrekening Het is de verdienste van alle betrokken medewerkers, maar ook van de nuchtere en verstandig voorzichtige houding van de organisatie ten opzichte van financiële ontwikkelingen. Welke tip geeft u het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Blijf bij uzelf. Daarmee bedoel ik dat het Alfa-college er mijns inziens verstandig aan doet om vast te houden aan zijn identiteit. Het Alfa-college komt uit een sterke traditie. Die nuchtere en verstandig voorzichtige houding, die ik hiervoor al noemde, is daar een uitingsvorm van. Daarnaast is het van net zo groot belang om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, ook als die grote uitdagingen met zich meebrengen. Vlak voor het ter perse gaan van deze publieksversie van ons geïntegreerd jaardocument bereikte ons het trieste bericht dat de heer Dölle op dinsdag 24 juli 2012 is overleden. Omdat de bijgaande bijdrage tot stand is gekomen in volledige afstemming met hem, hebben we toch gemeend om deze onverkort in deze publieksversie op te nemen. College van Bestuur Alfa-college Missie en visie Het Alfa-college heeft zijn missie en visie voor de periode geformuleerd in het strategisch document Doelbewust verder bouwen. De missie van het Alfa-college luidt als volgt: Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Lerentrajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van nu en straks. De visie van het Alfa-college is verwoord in de volgende vijf koersuitspraken: - Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. - Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. - Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. - Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. - Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze koersuitspraken bepalen onze strategische doelen en activiteiten.

5 Edward Arnold voorzitter Ondernemingsraad Ilona Klein Kromhof voorzitter Studentenraad* Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij je op? Waarom? Betrokkenheid. Hoewel de omstandigheden soms verre van ideaal waren, bleef iedereen op zijn eigen manier enorm betrokken bij het belang van de deelnemers en het onderwijs. Waar was je het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? De gang van zaken rondom een groot aantal administratieve processen. Waar was je het meest blij mee in 2011, en waarom? Het feit dat ondanks alle hobbels op de weg, we er toch weer in geslaagd zijn kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en dat opnieuw een flink aantal deelnemers met een diploma op zak onze organisatie verlaten hebben. Welke tip geef je het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Concentreer je op je corebusiness, het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, en laat je daarbij niet leiden door de waan van de dag. Het Alfa-college heeft drie kern waarden: - Verbinding: we zijn een betrouwbare en betrokken partner. - Vertrouwen: door dit vertrouwen kan ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. - Authenticiteit: de erkenning van de eigenheid van de ander. Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij je op? Waarom? Saamhorigheid. De Studentenraad heeft er vanaf het begin direct al bij gehoord. Er is sprake van gelijkwaardigheid. In overleg met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en het College van Bestuur hebben wij ervaren dat we erbij horen. Als studentenraad kunnen wij voor de studenten ons woordje op een vertrouwelijke manier kwijt. Waar was je het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? Wat de laatste periode erg speelde was de (technische) verbetering van AcTIE, het online portaal voor studenten en medewerkers van het Alfa-college. Vanaf het begin stond dit al hoog op onze prioriteitenlijst, maar er waren nog weinig vorderingen gemaakt. De verbeteringen rondom AcTIE hadden sneller gemogen. Waar was je het meest blij mee in 2011, en waarom? Dat wij als studentenraad steeds meer bij elkaar gingen horen en ook steeds meer inzicht kregen in hoe we studenten kunnen bereiken. Ook de bestuursfunctie van ons raadslid Jasmijn Wessels bij de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft ons veel kennis gegeven. We hebben veel scholing en uitleg gekregen over hoe wij onszelf functioneel maken als studentenraad. Welke tip geef je het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Blijf omzien naar elkaar! * Sinds 1 februari 2011 functioneert op het Alfa-college een deelnemersraad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs. De leden geven er de voorkeur aan om hun raad Studentenraad te noemen. 5

6 Bundeling van techniekonderwijs biedt kansen voor toekomst We hebben een heel mooi boompje geplant Het Alfa-college heeft in 2011 zijn opleidingenaanbod kritisch onder de loep genomen, in het kader van de doelmatigheid van onderwijs. Een van de ontwikkelingen die daaruit is voort gekomen is de uitruil van bouw- en automotive-opleidingen tussen het Alfacollege en het Noorderpoort met ingang van 1 augustus 2012 in de stad Groningen. Projectleider Henk Huberts blikt terug en vooruit. De uitruil betekent dat alle bouwtechnische opleidingen in stad Groningen naar het Alfa-college gaan, terwijl alle opleidingen in de autobranche (technisch en commercieel) naar het Noorderpoort gaan. Henk Huberts over het waarom van de uitruil: Techniekonderwijs is kapitaal- en arbeidsintensief. Daarnaast daalt het aantal studenten voor technische opleidingen. Om techniekonderwijs voor de toekomst te behouden, is het verstandig om opleidingen te bundelen. Dat is niet alleen duidelijker voor de potentiële student en voor het bedrijfsleven, maar ook toekomstbestendiger voor het onderwijs. De uitruil betekent ook afscheid nemen van de opleidingen Motorvoertuigtechniek en de commerciële opleidingen Autobranche. Huberts: Wij vinden het natuurlijk jammer om die goede opleidingen over te dragen. Maar we krijgen er opleidingen Weg- en Waterbouw en Hout en Meubel voor terug. Die passen bij ons streven naar een samenhangend cluster van techniekopleidingen. Voor mij is het een geweldig leuke klus.

7 Het nieuwe technische opleidingenaanbod biedt volgens Huberts veel kansen voor de toekomst. We kunnen onze opleidingen bijvoorbeeld goed koppelen aan thema s die de komende jaren binnen Alfa-college belangrijk zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap. Reacties Het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen reageerden enthousiast op het initiatief van de twee ROC s. Huberts: Het bedrijfsleven weet door deze stap beter bij wie ze moeten zijn voor welke opleiding. En met vmboscholen zijn we op een hernieuwde manier in gesprek om de doorstroom naar het mbo te verbeteren, vertelt Huberts. Kortom, de uitruil is het begin van een goede toekomst voor techniekonderwijs. We hebben een heel mooi boompje geplant. En voor mij is het een geweldig leuke klus om op deze manier een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces en aan de relatie tussen docent en student. Het is hard werken, maar ook een feestje. De uitruil was een van de stappen die het Alfa-college in 2011 heeft gezet ten behoeve de doelmatigheid van het onderwijs. Een overzicht van andere maatregelen is te vinden op pagina 14 van het formele jaarverslag 2011, te downloaden op Opbrengsten (in vergelijking met ) Jaarresultaat diplomaresultaat Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk niveau 1 69,7 68,7 58,0 62,4 niveau 2 66,7 67,7 59,1 62,4 niveau 3 62,3 57,2 62,6 59,0 niveau 4 71,6 74,0 74,2 76,8 totaal 67,3 67,3 67,3 67,7 66,0 67,5 67,3 67,7 Het Alfa-college is niet tevreden met deze opbrengsten. Te veel opleidingen scoren nog onder de norm. Er zijn door het College van Bestuur afspraken gemaakt met de betrokken management over verbeteracties die moeten leiden tot vermindering van het aantal deelnemers dat ongediplomeerd de instelling verlaat en tot verhoging van de opbrengsten. 7

8 2011 in beeld Cursisten Alfabetisering van Educatie in Leek en Groningen schrijven eigengemaakte kerstkaartjes. Bewondering voor de creaties van studenten Mode uit Groningen, tijdens de jaarlijkse modeshow in de Oosterpoort. 3 4 Studenten schitteren als levende standbeelden tijdens de opening van het Regionaal Techniek Centrum in Hardenberg. Levende knuffels en sprookjesfiguren van de opleiding Helpende zorg en welzijn zamelen euro in voor NO KIDDING, een actie tegen kindermishandeling.

9 De Open dag is ook in Hoogeveen altijd goed voor een hoop plezier. Onthulling van de naam KARgo, het nieuwe opleidingcentrum van Kreeft, Alfa-college en Roelof van Echten College in Hoogeveen. Elco Brinkman ziet dat het goed is Zelf een zalfje maken was een van de activiteiten tijdens de Dag van Mantelzorg bij het Alfa-college in Hoogeveen. Juichend naar de finish van de Cascaderun in Hoogeveen. De Groninger burgemeester Peter Rehwinkel op bezoek bij de technische opleidingen aan de Admiraal de Ruyterlaan. 9

10 Inspectiebezoek bij Groninger zorgopleidingen pakt goed uit Zo n resultaat geeft inspiratie Ivonne Hoffmann (l.) en Ben Middelkamp De opleidingen Verzorgende-IG, MBO- Verpleegkundige en Helpende zorg welzijn in Groningen zijn in 2011 onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Het resultaat mocht er zijn: de opleidingen kregen een dikke voldoende op alle onderzochte thema s. Ben Middelkamp en Ivonne Hoffmann, allebei docent en coach bij de opleidingen Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige, blikken terug. We hebben het onderzoek grondig voorbereid met een aantal docenten en een adviseur van de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg. Dat was een waardevol proces, vertelt Middelkamp. Hoffman vult aan: We hebben voor onszelf duidelijke kaders gesteld. We wilden duidelijk en helder zijn en kort en krachtig antwoord geven op vragen. De voorbereiding maakte dat de docenten het inspectiebezoek zelf op een relatief ontspannen wijze hebben beleefd. Middelkamp: We wisten dat we onszelf konden zijn. Daarmee waren we goede vertegenwoordigers van ons vak. We zaten er geen kunstje te flikken. De inspectie bevroeg de opleidingen vooral op de betrokkenheid bij studenten. Daar zijn we sterk in. Betrokkenheid is moeilijk te meten, maar wel op vele manieren waarneembaar. Niet alleen tijdens de officiële contacturen, maar ook en vooral in de wandelgangen, vertelt Middelkamp. De positieve beoordeling was een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg. Middelkamp: Zo n resultaat geeft inspiratie. We hebben enerzijds in kaart gebracht waar we zelf nog verbeterpunten zien, maar anderzijds ook benoemd waar we goed in zijn. Als je een inspectiebezoek op die manier benadert, dan hoef je er ook helemaal niet bang voor te zijn. Je moet je zaken dan wel goed voor elkaar hebben, maar daar moet je dus met elkaar naar toe werken. Kort Onderwijsontwikkeling in de regio In de drie onderwijsregio s Groningen, Hardenberg en Hoogeveen zijn in 2011 onderwijsontwikkelingen gestart of voortgezet op het gebied van bijvoorbeeld de aansluiting vmbo-mbo en mbo-hbo. Ook de samenwerking met regionale bedrijven en instellingen kende in 2011 nieuwe ontwikkelingen, vaak op het gebied van beroepsbeeldvorming. Sociale veiligheid In 2011 is de sociale veiligheid op het Alfa-college onderzocht door deelname aan het landelijke onderzoek Monitor sociale veiligheid. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort het Alfa-college in de deelnemersenquête op de meeste punten goed. Verhoudingsgewijs voelen deelnemers zich veiliger in en om school en hebben ze minder last van psychisch-fysiek en materieel geweld. Drugsgebruik en spijbelen liggen boven het landelijk gemiddelde. De voornaamste knelpunten zijn onderwerp van verbeteracties die in 2012 worden uitgevoerd.

11 RTC Hardenberg zet techniek op de kaart Er is een heel volwassen sfeer In 2011 is het Regionaal Techniek Centrum (RTC) Hardenberg geopend. Het RTC heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor technische opleidingen, zodat op termijn kan worden voldaan aan de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt. Het Alfa-college verzorgt in samenwerking met het RTC bbl-opleidingen installatietechniek, elektrotechniek, metaal en transport en logistiek. Docent Hendrian van t Hof vult aan: We hebben hier een bedrijfsmatige cultuur. Lessen beginnen om 7.30 uur, een uur vroeger dan in het reguliere onderwijs. Studenten krijgen beoordelingen van een ROCdocent, van een bestuurslid van het RTC en van een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Dat geeft aan welk belang de betrokken bedrijven hechten aan scholing van hun medewerkers. In 2011 hebben ongeveer 75 deelnemers een bblopleiding gevolgd via het RTC. Martijn Olsman (19) en Roy Tepper (18) zijn in augustus 2011 begonnen met hun tweejarige bbl-opleiding tot metaalbewerker. Het bevalt de twee goed in het RTC. Het is een kleine school, het klikt goed met de klasgenoten en de docenten weten waar ze het over hebben. Alle docenten komen uit het vak en dat merken we tijdens de lessen, vertelt Martijn. De sfeer op het RTC is uitstekend, zeggen de twee metaalbewerkers. De leeftijden van onze klasgenoten verschillen van 17 jaar tot begin 30. Daardoor is er een heel volwassen sfeer. Dat maakt het prettig om naar het RTC te gaan, zegt Roy. Roy Tepper (l.) en Martijn Olsman Vavo Lectoraat Het vavo van het Alfa-college kende in 2011 drie nieuwe activiteiten. Er is gestart met avondonderwijs en in samenwerking met de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen verzorgt het Alfa-college sinds 2011 een voorbereidend jaar voor hoogopgeleide anderstaligen. In 2011 hebben 18 cursisten dit traject gevolgd. Sinds 2011 kunnen topsporters die bij het Alfa-college een mbo-opleiding volgen, lessen Nederlands op havoniveau volgen, vooral ten behoeve van doorstroom naar het hbo. In 2011 hebben 21 deelnemers hiervan gebruik gemaakt. Van de leerlingen die in 2011 zijn opgegaan voor het examen is 80% geslaagd op het vmbo, 74% op de havo en 80% op het vwo. Het lectoraat van Alfa-college, Stenden Hogeschool en (gedurende 2011) AOC Terra was in 2011 halverwege de vierjarige looptijd. Het accent is vanaf 2011 nog sterker komen te liggen op onderzoek. Hierbij waren in 2011 tientallen bedrijven, instellingen en overheden betrokken, evenals ongeveer 70 studenten en 14 docenten uit het mbo en hbo. Vanuit het Alfa-college betrof het 4 docenten en 23 deelnemers. 11

12 Christelijke identiteit overal voelbaar Echte liefde maakte de tongen los. Het Alfa-college is een christelijk ROC. Die bijzondere identiteit is overal binnen de organisatie op verschillende manieren merkbaar: van vieringen en retraites tot de training Op goede grond, waarbij het College van Bestuur met teams in gesprek gaat over de identiteit van ons ROC. In de identiteit van het Alfa-college zijn onder andere verbonden heid, authenticiteit en vertrouwen van grote waarde. Deze waarden zijn terug te zien in het project Sociale acceptatie seksuele diversiteit. In samenwerking met de Stichting LGBT Groningen* heeft het Alfacollege in 2011 een theaterstuk en lesmateriaal ontwikkeld over de sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Het theaterstuk, getiteld Echte liefde, is in het schooljaar opgevoerd op alle locaties van het Alfacollege. De cast bestond uit tien studenten van verschillende locaties van het Alfa-college. Onder hen bevonden zich homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en heteroseksuelen. * De uit de VS overgewaaide term LGBT staat voor Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders Alle eerstejaars studenten hebben het theaterstuk gezien en zijn daarna in workshops met elkaar in gesprek gegaan over het thema seksuele diversiteit. De houding van deelnemers ten opzichte van homo s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders is voor en na het theaterstuk onderzocht. De uitslag van dat onderzoek is in de loop van 2012 bekend. Kort Voortijdig schoolverlaten Het Alfa-college werkt op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten samen met andere mbo-instellingen in Noordoost-Nederland. In 2011 zijn zeker twintig projecten gestart of voortgezet in alle regio s van het Alfacollege, veelal gericht op de studiekeuze van de toekomstige mbo er. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn meeloopdagen in het mbo voor vmbo ers en diverse vormen van loopbaanoriëntatie. Het percentage voortijdig schoolverlaten is bij mboinstellingen in Noord- en Oost-Nederland laag, ook bij het Alfa-college. Ketenaanpak Educatie De afdeling Educatie was in 2011 actief op het gebied van alfabetisering en activering, inburgering, reïntegratie en sociale en professionele redzaamheid. Het Alfa-college werkt vooral bij alfabetisering en activering veel samen met andere maatschappelijke organisaties. Deze zogeheten ketenaanpak heeft in 2011 circa 350 allochtone vrouwen bereikt. De ketenaanpak was in oktober 2011 het thema van een conferentie voor (gemeentelijke) overheden en (onderwijs) instellingen.

13 Wederzijdse afhankelijkheid 5. Eerst begrijpen, dan begrepen Overwinningen worden op je omgeving 4. Denk win-win Onafhankelijkheid 3. Belangrijke zaken eerst 6. Creëer synergie Covey-methodiek doet intrede in Alfa-college Bewustwording geeft rust 1. Wees proactief Overwinningen op jezelf Afhankelijkheid 2. Begin met het einde voor ogen 7. Houd de zaag scherp De zeven eigenschappen in één oogopslag. In het strategisch document voor heeft het Alfa-college een programma aangekondigd voor leidinggevenden, waarin ze werken aan hun rol als inspirator en coach van de aan hen toevertrouwde teams. In 2011 hebben alle leidinggevenden in dit kader onder andere een tweedaagse training gevolgd in de methodiek van Stephen R. Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Zeven leidinggevenden hebben bovendien een verdiepende training afgerond, zodat zij collega s kunnen coachen bij het vertalen van de Covey-methodiek naar de praktijk. Froukje Attema, sectormanager bij de vavo-opleidingen, heeft zo n aanvullende training gevolgd. De Covey-methodiek heeft duidelijk meerwaarde voor de organisatie, stelt Attema: Met Covey kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk en kun je dus ook verschillende oplossingen bedenken. Leidinggevenden houden geregeld intervisie bijeenkomsten in het kader van het leiderschaps programma. Ook dan komt het Covey-werkboek steevast op tafel. Als we met opleidingsmanagers bijvoorbeeld de tijdmatrix invullen (een model om taken te ordenen naar belangrijkheid en urgentie - red.), dan blijkt hoe verschillend mensen met hun tijd omgaan. Daarover kunnen we vervolgens van elkaar leren. Attema is doorgaans allergisch voor goeroes, maar maakt voor Covey een uitzondering. Covey s aanpak is concreet, je kunt er direct mee aan de slag. Ik heb er zelf veel aan gehad. Ik kan nu veel bewuster benoemen waarom ik mijn werk doe zoals ik het doe. Die bewustwording geeft rust. In 2012 en de jaren daarna zal iedereen binnen het Alfa-college met de methodiek te maken krijgen. Medewerkertevredenheid In 2011 is een onderzoek gestart om de tevredenheid van medewerkers in kaart te brengen. Een promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen voert op verschillende momenten een online enquête uit onder alle medewerkers. In november 2011 is de eerste meting gehouden. In totaal hebben 544 medewerkers de enquête volledig ingevuld. In 2012 volgen nog twee metingen. Na iedere meting worden de resultaten gerapporteerd. De eerste rapportage was gereed in februari 2012; de laatste rapportage is gereed in oktober Verzuim Het Alfa-college heeft zich in 2011 ten doel gesteld het verzuim van medewerkers terug te brengen van gemiddeld 6,6 procent in 2010 naar gemiddeld 5,8 procent in Er is fors ingezet op preventie, met onder andere een training voor alle leidinggevenden en nieuwe bedrijfsartsen per 1 januari Het resultaat was een daling van het verzuim. Het gemiddelde verzuimcijfer bedroeg 5,9 procent, dat is 0,1 procent boven het streefcijfer. 13

14 Nieuwbouwproject zet grote stappen Ik heb het gevoel dat we welkom zijn Ouderwets heien tijdens de feestelijke eerste paalbijeenkomst. Het Alfa-college bouwt in Groningen een splinternieuwe school aan de Boumaboulevard. De doelstelling van dit nieuwbouwproject is het realiseren van huisvesting voor diverse opleidingen, het College van Bestuur en ondersteunende diensten. In 2011 zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Begin maart 2011 is het bouwkundig werk gegund aan Jorritsma Bouw uit Bolsward. Het installatietechnisch werk is gegund aan Cofely Noord. Projectleider Henk Wieringa: Daarna hebben alle betrokken partijen samengewerkt aan het definitieve contract van aanneming. Daarbij hebben we nog een bezuiniging van 10 procent gerealiseerd. Dat proces vond ik zeer waardevol: alle betrokkenen hebben daarmee de basis gelegd voor de verdere samenwerking. In 2011 is ook veel gesproken over de inrichting van de openbare ruimte rond het nieuwe gebouw, net als over de vraag waar studenten terecht kunnen bij gebrek aan een echt schoolplein. Wieringa: Ik denk dat onze studenten straks te vinden zijn op de diverse brede trappen bij het gebouw of langs het water. Over de omgeving zijn we in gesprek met de gemeente, die eigenaar is van de grond rond het gebouw. Ik verwacht een goed resultaat. De gemeente probeert zo veel mogelijk rekening te houden met onze wensen. Wieringa spreekt geregeld met vertegenwoordigers van andere bedrijven die rond de Euroborg gevestigd zijn. Ik heb altijd het gevoel dat het Alfa-college heel erg welkom is. Iedere partij zal er zijn eigen belang bij hebben, maar ik hoor bijvoorbeeld ook dat mensen ons gebouw van toegevoegde waarde vinden. Het maakt het plaatje rond de Euroborg compleet. De daadwerkelijke bouw is in het voorjaar van 2011 van start gegaan, met onder andere een feestelijke startbijeenkomst in juli. Op een enkele tegenvaller na (stroomkabels werden kapot getrokken tijdens de heiwerkzaamheden) verloopt het project tot nu toe volgens plan. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd, op tijd voor ingebruikname voor het schooljaar Kort ICT-stagebedrijf Frontoffice-backoffice Duidelijkheid geven aan gebruikers, met daarin de juiste ondersteuning op de werkvloer is belangrijk om het maximale te halen uit de aangeboden ICT-middelen. In 2011 is in samenwerking tussen de dienst ICT en de opleidingen ICT een ICTstagebedrijf opgericht. De ICT-stagiairs helpen de docenten en deelnemers bij problemen in de klas of vanuit het servicepunt op locatie. Vanaf maart 2011 is uitvoering gegeven aan de fysieke inrichting van de frontoffice en backoffice voor de verschillende administraties. Voor de deelnemersadministratie bleek de implementatie gepaard te gaan met verschillende problemen, waardoor grote administratieve achterstanden zijn ontstaan. Uit de evaluatie bleek onder andere dat er onvoldoende gecommuniceerd is over het hoe en waarom, dat medewerkers van de front- en backoffice onvoldoende waren voorbereid en dat de nieuw beschreven processen niet voldoende werden gedragen door de organisatie. Op basis van de evaluatie is een stuurgroep in het leven geroepen, die in 2012 met concrete verbeteracties moet zorgen voor een verbeterde implementatie van het aangepast concept voor de deelnemersadministratie.

15 Financiën In 2011 is een positief resultaat behaald van 0,9 mln. Ten opzichte van het verlies van 1,0 mln. van 2010 is dit een forse en noodzakelijke verbetering van het resultaat. Voor 2011 gold een breakeven begroting en dus ook ten opzichte van de begroting is het resultaat positief uitgevallen. In 2011 is met name bespaard op de personele lasten. Specifiek vallen de volgende zaken op: Aan de batenkant is sprake van hogere inkomsten dan begroot ( 4,2 mln.) door onder andere een niet-begrote uitkering van de gelden in het kader van de Stage- en Innovatieboxregeling ( 1,5 mln.), een ontvangen looncompensatie, extra door de overheid gefinancierde projectgelden, hogere baten vanuit Educatieactiviteiten, meer opbrengsten uit detachering en extra opbrengsten uit projecten. De personeelskosten zijn in 2011 gereduceerd ten opzichte van 2010, echter ten opzichte van de begroting 2011 is er een overschrijding van de personeelslasten van 4,1 mln. Deze overschrijding kende twee oor zaken. Ten eerste het tempo van de uitstroom van personeel (uitstroom geschiedde Financiële kengetallen in hoge mate aan het begin van het schooljaar en dus pas halverwege het jaar 2011). Ten tweede de negatieve effecten van de personeels reductie, zoals de stijging van wachtgelden en mobiliteitskosten. Op de overige materiële lasten is in 2011 een voordeel behaald ten opzichte van de begroting van 1,0 mln. Dit voordeel is voornamelijk behaald door kleine bezuinigingen op o.a. de energiekosten en de telefoon- en ICT-kosten. Categorieën P-aandeel (kosten/baten in%) 71,5% 73,0% 68,4% Solvabiliteit (incl. voorz. in %) 46% 44% 44% Rentabiliteit (eigen vermogen) in % 2,6% -3,0% 12,8% Werkkapitaal x 1 miljoen -3,6-3,8 +1,2 Rekening courant krediet x 1 miljoen +3,8 +1,8 +8,4 Staat van Baten en Lasten over begroting EUR EUR EUR EUR Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Resultaat

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Vernieuwend element. Werken met een actieteam

Vernieuwend element. Werken met een actieteam Alfa-college, Hoogeveen pagina 1 ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015 Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Engineering www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368 # 27 Weg- en Waterbouw Groningen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl 16 Groningen 2012-2013 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 21 2012-2013 Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Engineering www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl Groningen 17 2014-2015 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen # 19 Engineering (BOL 4) Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde Groningen, Hoogeveen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368

Nadere informatie

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 22 2012-2013 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Ons kenmerk: Doorkiesnummer:

Ons kenmerk: Doorkiesnummer: Tweede Kamer Leden Vaste Kamercommissie OCW Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Woerden, 17 februari 2017 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 72 Onderwerp: Burgerschapsvorming Uw brief van: Geachte leden

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

studenten tegen verzuim

studenten tegen verzuim studenten tegen verzuim de oplossingen van 6 studentenraden Colofon Dit is een eenmalige uitgave voor project Verzuim 18+, voortgekomen uit een samenwerking tussen de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de opleiding die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC van

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Onderwijs is de beperking voor de student. Joske van Huet opleidingsmanager Graafschap College november 2013

Onderwijs is de beperking voor de student. Joske van Huet opleidingsmanager Graafschap College november 2013 Onderwijs is de beperking voor de student Joske van Huet opleidingsmanager Graafschap College november 2013 Wie ben ik en wat is mijn referentiekader? Anders kijken naar onderwijs Mijn School Anders kijken

Nadere informatie

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal Op koers Het Regio College in 2011 3 2011 1 De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het verhogen van het studiesucces van de deelnemers en het versterken van de aantrekkingskracht

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Groningen 16 2014-2015. Hout en Meubel. www.alfa-college.nl

Groningen 16 2014-2015. Hout en Meubel. www.alfa-college.nl Groningen 16 2014-2015 Hout en Meubel www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze

Nadere informatie

MBO-uitblinker kijkt terug Basis op orde Koersuitspraken in woord en beeld

MBO-uitblinker kijkt terug Basis op orde Koersuitspraken in woord en beeld Speciale editie In dit nummer: MBO-uitblinker kijkt terug Basis op orde Koersuitspraken in woord en beeld >>> Publieksversie jaarverslag 2010 >>> Close-up Ragnhilde van Dijk was MBO-uitblinker 2010 Een

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 13 2012-2013 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Administratie. Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen

Administratie. Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen Administratie Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen Ben je behulpzaam? Vind je het leuk om met veel verschillende mensen om te gaan? Hou je ervan om teksten te verwerken?

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 11 2012-2013 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie