We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen."

Transcriptie

1 We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. Jaarbericht 2011

2 Amandine Takman was mbo-uitblinker in 2011 Meer bereikt dan alleen een diploma Amandine Takman is in 2011 verkozen tot de mbo-uitblinker van het Alfa-college. Ze haalde in dat jaar maar liefst drie diploma s bij het Alfacollege in Hardenberg: telefoniste/receptioniste, secretarieel medewerker en bedrijfsadministratief medewerker. Met recht een prestatie om trots op te zijn. De drie opleidingen die ik vorig jaar volgde, lagen inhoudelijk heel dicht bij elkaar. De hoeveelheid werk was niet mis. Ik ben weken langer doorgegaan dan mijn klasgenoten en heb heel veel avonden besteed aan schoolwerk. Maar ik heb er een heel jaar mee gewonnen, dus het was het waard, vertelt Amandine. Begin oktober 2011 vertegenwoordigde Amandine het Alfa-college tijdens de finale van de landelijke mbo-uitblinker verkiezing in Den Haag. Samen met uitblinkers van andere ROC s beleefde ze een bijzondere dag, met onder andere een rondleiding door de Tweede Kamer en een sjiek diner met allerlei mensen uit onderwijsland. Amandine: Ik heb nog aan tafel gezeten met de minister van Onderwijs. Dat gebeurt ook niet iedere dag. Het Alfa-college zou zijn uitblinker meer moeten inzetten, vindt Amandine. Inmiddels werkt ze vier dagen per week bij communicatiebureau HFCM in Hoogeveen. Daarnaast volgt ze een bbl-opleiding Bedrijfsadministratie op niveau 4 bij het Alfa-college in Hoogeveen. Haar uitblinkerschap heeft haar geholpen bij het vinden van haar baan. Ik had het op mijn cv gezet en tijdens het sollicitatiegesprek wilde HFCM er alles over weten. Al met al was het uitblinkerschap een bijzondere ervaring, die niemand van me afpakt. Ik heb veel meer bereikt dan alleen een diploma, zegt Amandine. 6

3 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het jaarverslag over 2011 van het Alfa-college. In dit jaarbericht kijken we in het kort terug op Op de website van het Alfa-college kunt u het formele jaarverslag 2011 downloaden. Onze activiteiten in 2011 stonden voor een belangrijk deel in het teken van het op orde brengen van onze administratieve processen en het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast was macrodoelmatigheid een belangrijk thema. Samen met andere ROC s werken we aan sterk middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Oost-Nederland. Op pagina 6 van dit jaarbericht leest u hier meer over. Andere thema s die in dit jaarbericht aan de orde komen, zijn onder andere onze christelijke identiteit, onderwijsontwikkeling, de nieuwbouw in Groningen en personele en financiële ontwikkelingen. De voorzitters van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad blikken terug op 2011 aan de hand van vier vragen. We hopen dat u dit jaarbericht met belangstelling zult lezen. Uw reactie is van harte welkom. 8 College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff Inhoud Missie en visie 4 Vier vragen aan 4 We hebben een mooi boompje geplant in beeld 8 Zo n resultaat geeft inspiratie 10 Er is een heel volwassen sfeer 11 Christelijke identiteit overal voelbaar 12 Bewustwording geeft rust 13 Ik heb het gevoel dat we welkom zijn 14 Financiën 15 3

4 Vier vragen aan Alfons Dölle voorzitter Raad van Toezicht Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij u op? Waarom? Boumaboulevard. De Raad van Toezicht heeft een statutaire taak bij het aantrekken van financiering voor huisvesting. We waren en zijn intensief betrokken bij het traject dat moet leiden tot het nieuwe gebouw aan de Boumaboulevard in Groningen. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor het Alfa-college. Waar was u het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? De implementatie van het concept van frontoffice en backoffice. Deze operatie heeft hinderlijke gevolgen gehad voor enkele belangrijke administratieve processen. De evaluatie ervan heeft gelukkig veel waardevolle informatie opgeleverd, waardoor in 2012 verbeteringen te verwachten zijn. Waar was u het meest blij mee in 2011, en waarom? Het Alfa-college staat er financieel gezond voor. Dat is niet vanzelfsprekend, gezien de soms zorgelijke ontwikkelingen waar mbo-instellingen mee te maken hebben. De gezonde financiële situatie blijkt ook uit de jaarrekening Het is de verdienste van alle betrokken medewerkers, maar ook van de nuchtere en verstandig voorzichtige houding van de organisatie ten opzichte van financiële ontwikkelingen. Welke tip geeft u het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Blijf bij uzelf. Daarmee bedoel ik dat het Alfa-college er mijns inziens verstandig aan doet om vast te houden aan zijn identiteit. Het Alfa-college komt uit een sterke traditie. Die nuchtere en verstandig voorzichtige houding, die ik hiervoor al noemde, is daar een uitingsvorm van. Daarnaast is het van net zo groot belang om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, ook als die grote uitdagingen met zich meebrengen. Vlak voor het ter perse gaan van deze publieksversie van ons geïntegreerd jaardocument bereikte ons het trieste bericht dat de heer Dölle op dinsdag 24 juli 2012 is overleden. Omdat de bijgaande bijdrage tot stand is gekomen in volledige afstemming met hem, hebben we toch gemeend om deze onverkort in deze publieksversie op te nemen. College van Bestuur Alfa-college Missie en visie Het Alfa-college heeft zijn missie en visie voor de periode geformuleerd in het strategisch document Doelbewust verder bouwen. De missie van het Alfa-college luidt als volgt: Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Lerentrajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van nu en straks. De visie van het Alfa-college is verwoord in de volgende vijf koersuitspraken: - Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. - Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. - Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. - Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. - Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze koersuitspraken bepalen onze strategische doelen en activiteiten.

5 Edward Arnold voorzitter Ondernemingsraad Ilona Klein Kromhof voorzitter Studentenraad* Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij je op? Waarom? Betrokkenheid. Hoewel de omstandigheden soms verre van ideaal waren, bleef iedereen op zijn eigen manier enorm betrokken bij het belang van de deelnemers en het onderwijs. Waar was je het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? De gang van zaken rondom een groot aantal administratieve processen. Waar was je het meest blij mee in 2011, en waarom? Het feit dat ondanks alle hobbels op de weg, we er toch weer in geslaagd zijn kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en dat opnieuw een flink aantal deelnemers met een diploma op zak onze organisatie verlaten hebben. Welke tip geef je het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Concentreer je op je corebusiness, het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, en laat je daarbij niet leiden door de waan van de dag. Het Alfa-college heeft drie kern waarden: - Verbinding: we zijn een betrouwbare en betrokken partner. - Vertrouwen: door dit vertrouwen kan ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. - Authenticiteit: de erkenning van de eigenheid van de ander. Terugdenkend aan het Alfa-college in 2011: welk woord komt als eerste bij je op? Waarom? Saamhorigheid. De Studentenraad heeft er vanaf het begin direct al bij gehoord. Er is sprake van gelijkwaardigheid. In overleg met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en het College van Bestuur hebben wij ervaren dat we erbij horen. Als studentenraad kunnen wij voor de studenten ons woordje op een vertrouwelijke manier kwijt. Waar was je het minst blij mee in 2011, en waarom? Met andere woorden: wat kon beter? Wat de laatste periode erg speelde was de (technische) verbetering van AcTIE, het online portaal voor studenten en medewerkers van het Alfa-college. Vanaf het begin stond dit al hoog op onze prioriteitenlijst, maar er waren nog weinig vorderingen gemaakt. De verbeteringen rondom AcTIE hadden sneller gemogen. Waar was je het meest blij mee in 2011, en waarom? Dat wij als studentenraad steeds meer bij elkaar gingen horen en ook steeds meer inzicht kregen in hoe we studenten kunnen bereiken. Ook de bestuursfunctie van ons raadslid Jasmijn Wessels bij de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft ons veel kennis gegeven. We hebben veel scholing en uitleg gekregen over hoe wij onszelf functioneel maken als studentenraad. Welke tip geef je het Alfa-college mee voor 2012 en verder? Blijf omzien naar elkaar! * Sinds 1 februari 2011 functioneert op het Alfa-college een deelnemersraad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs. De leden geven er de voorkeur aan om hun raad Studentenraad te noemen. 5

6 Bundeling van techniekonderwijs biedt kansen voor toekomst We hebben een heel mooi boompje geplant Het Alfa-college heeft in 2011 zijn opleidingenaanbod kritisch onder de loep genomen, in het kader van de doelmatigheid van onderwijs. Een van de ontwikkelingen die daaruit is voort gekomen is de uitruil van bouw- en automotive-opleidingen tussen het Alfacollege en het Noorderpoort met ingang van 1 augustus 2012 in de stad Groningen. Projectleider Henk Huberts blikt terug en vooruit. De uitruil betekent dat alle bouwtechnische opleidingen in stad Groningen naar het Alfa-college gaan, terwijl alle opleidingen in de autobranche (technisch en commercieel) naar het Noorderpoort gaan. Henk Huberts over het waarom van de uitruil: Techniekonderwijs is kapitaal- en arbeidsintensief. Daarnaast daalt het aantal studenten voor technische opleidingen. Om techniekonderwijs voor de toekomst te behouden, is het verstandig om opleidingen te bundelen. Dat is niet alleen duidelijker voor de potentiële student en voor het bedrijfsleven, maar ook toekomstbestendiger voor het onderwijs. De uitruil betekent ook afscheid nemen van de opleidingen Motorvoertuigtechniek en de commerciële opleidingen Autobranche. Huberts: Wij vinden het natuurlijk jammer om die goede opleidingen over te dragen. Maar we krijgen er opleidingen Weg- en Waterbouw en Hout en Meubel voor terug. Die passen bij ons streven naar een samenhangend cluster van techniekopleidingen. Voor mij is het een geweldig leuke klus.

7 Het nieuwe technische opleidingenaanbod biedt volgens Huberts veel kansen voor de toekomst. We kunnen onze opleidingen bijvoorbeeld goed koppelen aan thema s die de komende jaren binnen Alfa-college belangrijk zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap. Reacties Het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen reageerden enthousiast op het initiatief van de twee ROC s. Huberts: Het bedrijfsleven weet door deze stap beter bij wie ze moeten zijn voor welke opleiding. En met vmboscholen zijn we op een hernieuwde manier in gesprek om de doorstroom naar het mbo te verbeteren, vertelt Huberts. Kortom, de uitruil is het begin van een goede toekomst voor techniekonderwijs. We hebben een heel mooi boompje geplant. En voor mij is het een geweldig leuke klus om op deze manier een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces en aan de relatie tussen docent en student. Het is hard werken, maar ook een feestje. De uitruil was een van de stappen die het Alfa-college in 2011 heeft gezet ten behoeve de doelmatigheid van het onderwijs. Een overzicht van andere maatregelen is te vinden op pagina 14 van het formele jaarverslag 2011, te downloaden op Opbrengsten (in vergelijking met ) Jaarresultaat diplomaresultaat Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk Alfa-college Landelijk niveau 1 69,7 68,7 58,0 62,4 niveau 2 66,7 67,7 59,1 62,4 niveau 3 62,3 57,2 62,6 59,0 niveau 4 71,6 74,0 74,2 76,8 totaal 67,3 67,3 67,3 67,7 66,0 67,5 67,3 67,7 Het Alfa-college is niet tevreden met deze opbrengsten. Te veel opleidingen scoren nog onder de norm. Er zijn door het College van Bestuur afspraken gemaakt met de betrokken management over verbeteracties die moeten leiden tot vermindering van het aantal deelnemers dat ongediplomeerd de instelling verlaat en tot verhoging van de opbrengsten. 7

8 2011 in beeld Cursisten Alfabetisering van Educatie in Leek en Groningen schrijven eigengemaakte kerstkaartjes. Bewondering voor de creaties van studenten Mode uit Groningen, tijdens de jaarlijkse modeshow in de Oosterpoort. 3 4 Studenten schitteren als levende standbeelden tijdens de opening van het Regionaal Techniek Centrum in Hardenberg. Levende knuffels en sprookjesfiguren van de opleiding Helpende zorg en welzijn zamelen euro in voor NO KIDDING, een actie tegen kindermishandeling.

9 De Open dag is ook in Hoogeveen altijd goed voor een hoop plezier. Onthulling van de naam KARgo, het nieuwe opleidingcentrum van Kreeft, Alfa-college en Roelof van Echten College in Hoogeveen. Elco Brinkman ziet dat het goed is Zelf een zalfje maken was een van de activiteiten tijdens de Dag van Mantelzorg bij het Alfa-college in Hoogeveen. Juichend naar de finish van de Cascaderun in Hoogeveen. De Groninger burgemeester Peter Rehwinkel op bezoek bij de technische opleidingen aan de Admiraal de Ruyterlaan. 9

10 Inspectiebezoek bij Groninger zorgopleidingen pakt goed uit Zo n resultaat geeft inspiratie Ivonne Hoffmann (l.) en Ben Middelkamp De opleidingen Verzorgende-IG, MBO- Verpleegkundige en Helpende zorg welzijn in Groningen zijn in 2011 onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Het resultaat mocht er zijn: de opleidingen kregen een dikke voldoende op alle onderzochte thema s. Ben Middelkamp en Ivonne Hoffmann, allebei docent en coach bij de opleidingen Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige, blikken terug. We hebben het onderzoek grondig voorbereid met een aantal docenten en een adviseur van de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg. Dat was een waardevol proces, vertelt Middelkamp. Hoffman vult aan: We hebben voor onszelf duidelijke kaders gesteld. We wilden duidelijk en helder zijn en kort en krachtig antwoord geven op vragen. De voorbereiding maakte dat de docenten het inspectiebezoek zelf op een relatief ontspannen wijze hebben beleefd. Middelkamp: We wisten dat we onszelf konden zijn. Daarmee waren we goede vertegenwoordigers van ons vak. We zaten er geen kunstje te flikken. De inspectie bevroeg de opleidingen vooral op de betrokkenheid bij studenten. Daar zijn we sterk in. Betrokkenheid is moeilijk te meten, maar wel op vele manieren waarneembaar. Niet alleen tijdens de officiële contacturen, maar ook en vooral in de wandelgangen, vertelt Middelkamp. De positieve beoordeling was een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg. Middelkamp: Zo n resultaat geeft inspiratie. We hebben enerzijds in kaart gebracht waar we zelf nog verbeterpunten zien, maar anderzijds ook benoemd waar we goed in zijn. Als je een inspectiebezoek op die manier benadert, dan hoef je er ook helemaal niet bang voor te zijn. Je moet je zaken dan wel goed voor elkaar hebben, maar daar moet je dus met elkaar naar toe werken. Kort Onderwijsontwikkeling in de regio In de drie onderwijsregio s Groningen, Hardenberg en Hoogeveen zijn in 2011 onderwijsontwikkelingen gestart of voortgezet op het gebied van bijvoorbeeld de aansluiting vmbo-mbo en mbo-hbo. Ook de samenwerking met regionale bedrijven en instellingen kende in 2011 nieuwe ontwikkelingen, vaak op het gebied van beroepsbeeldvorming. Sociale veiligheid In 2011 is de sociale veiligheid op het Alfa-college onderzocht door deelname aan het landelijke onderzoek Monitor sociale veiligheid. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort het Alfa-college in de deelnemersenquête op de meeste punten goed. Verhoudingsgewijs voelen deelnemers zich veiliger in en om school en hebben ze minder last van psychisch-fysiek en materieel geweld. Drugsgebruik en spijbelen liggen boven het landelijk gemiddelde. De voornaamste knelpunten zijn onderwerp van verbeteracties die in 2012 worden uitgevoerd.

11 RTC Hardenberg zet techniek op de kaart Er is een heel volwassen sfeer In 2011 is het Regionaal Techniek Centrum (RTC) Hardenberg geopend. Het RTC heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor technische opleidingen, zodat op termijn kan worden voldaan aan de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt. Het Alfa-college verzorgt in samenwerking met het RTC bbl-opleidingen installatietechniek, elektrotechniek, metaal en transport en logistiek. Docent Hendrian van t Hof vult aan: We hebben hier een bedrijfsmatige cultuur. Lessen beginnen om 7.30 uur, een uur vroeger dan in het reguliere onderwijs. Studenten krijgen beoordelingen van een ROCdocent, van een bestuurslid van het RTC en van een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Dat geeft aan welk belang de betrokken bedrijven hechten aan scholing van hun medewerkers. In 2011 hebben ongeveer 75 deelnemers een bblopleiding gevolgd via het RTC. Martijn Olsman (19) en Roy Tepper (18) zijn in augustus 2011 begonnen met hun tweejarige bbl-opleiding tot metaalbewerker. Het bevalt de twee goed in het RTC. Het is een kleine school, het klikt goed met de klasgenoten en de docenten weten waar ze het over hebben. Alle docenten komen uit het vak en dat merken we tijdens de lessen, vertelt Martijn. De sfeer op het RTC is uitstekend, zeggen de twee metaalbewerkers. De leeftijden van onze klasgenoten verschillen van 17 jaar tot begin 30. Daardoor is er een heel volwassen sfeer. Dat maakt het prettig om naar het RTC te gaan, zegt Roy. Roy Tepper (l.) en Martijn Olsman Vavo Lectoraat Het vavo van het Alfa-college kende in 2011 drie nieuwe activiteiten. Er is gestart met avondonderwijs en in samenwerking met de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen verzorgt het Alfa-college sinds 2011 een voorbereidend jaar voor hoogopgeleide anderstaligen. In 2011 hebben 18 cursisten dit traject gevolgd. Sinds 2011 kunnen topsporters die bij het Alfa-college een mbo-opleiding volgen, lessen Nederlands op havoniveau volgen, vooral ten behoeve van doorstroom naar het hbo. In 2011 hebben 21 deelnemers hiervan gebruik gemaakt. Van de leerlingen die in 2011 zijn opgegaan voor het examen is 80% geslaagd op het vmbo, 74% op de havo en 80% op het vwo. Het lectoraat van Alfa-college, Stenden Hogeschool en (gedurende 2011) AOC Terra was in 2011 halverwege de vierjarige looptijd. Het accent is vanaf 2011 nog sterker komen te liggen op onderzoek. Hierbij waren in 2011 tientallen bedrijven, instellingen en overheden betrokken, evenals ongeveer 70 studenten en 14 docenten uit het mbo en hbo. Vanuit het Alfa-college betrof het 4 docenten en 23 deelnemers. 11

12 Christelijke identiteit overal voelbaar Echte liefde maakte de tongen los. Het Alfa-college is een christelijk ROC. Die bijzondere identiteit is overal binnen de organisatie op verschillende manieren merkbaar: van vieringen en retraites tot de training Op goede grond, waarbij het College van Bestuur met teams in gesprek gaat over de identiteit van ons ROC. In de identiteit van het Alfa-college zijn onder andere verbonden heid, authenticiteit en vertrouwen van grote waarde. Deze waarden zijn terug te zien in het project Sociale acceptatie seksuele diversiteit. In samenwerking met de Stichting LGBT Groningen* heeft het Alfacollege in 2011 een theaterstuk en lesmateriaal ontwikkeld over de sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Het theaterstuk, getiteld Echte liefde, is in het schooljaar opgevoerd op alle locaties van het Alfacollege. De cast bestond uit tien studenten van verschillende locaties van het Alfa-college. Onder hen bevonden zich homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en heteroseksuelen. * De uit de VS overgewaaide term LGBT staat voor Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders Alle eerstejaars studenten hebben het theaterstuk gezien en zijn daarna in workshops met elkaar in gesprek gegaan over het thema seksuele diversiteit. De houding van deelnemers ten opzichte van homo s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders is voor en na het theaterstuk onderzocht. De uitslag van dat onderzoek is in de loop van 2012 bekend. Kort Voortijdig schoolverlaten Het Alfa-college werkt op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten samen met andere mbo-instellingen in Noordoost-Nederland. In 2011 zijn zeker twintig projecten gestart of voortgezet in alle regio s van het Alfacollege, veelal gericht op de studiekeuze van de toekomstige mbo er. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn meeloopdagen in het mbo voor vmbo ers en diverse vormen van loopbaanoriëntatie. Het percentage voortijdig schoolverlaten is bij mboinstellingen in Noord- en Oost-Nederland laag, ook bij het Alfa-college. Ketenaanpak Educatie De afdeling Educatie was in 2011 actief op het gebied van alfabetisering en activering, inburgering, reïntegratie en sociale en professionele redzaamheid. Het Alfa-college werkt vooral bij alfabetisering en activering veel samen met andere maatschappelijke organisaties. Deze zogeheten ketenaanpak heeft in 2011 circa 350 allochtone vrouwen bereikt. De ketenaanpak was in oktober 2011 het thema van een conferentie voor (gemeentelijke) overheden en (onderwijs) instellingen.

13 Wederzijdse afhankelijkheid 5. Eerst begrijpen, dan begrepen Overwinningen worden op je omgeving 4. Denk win-win Onafhankelijkheid 3. Belangrijke zaken eerst 6. Creëer synergie Covey-methodiek doet intrede in Alfa-college Bewustwording geeft rust 1. Wees proactief Overwinningen op jezelf Afhankelijkheid 2. Begin met het einde voor ogen 7. Houd de zaag scherp De zeven eigenschappen in één oogopslag. In het strategisch document voor heeft het Alfa-college een programma aangekondigd voor leidinggevenden, waarin ze werken aan hun rol als inspirator en coach van de aan hen toevertrouwde teams. In 2011 hebben alle leidinggevenden in dit kader onder andere een tweedaagse training gevolgd in de methodiek van Stephen R. Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Zeven leidinggevenden hebben bovendien een verdiepende training afgerond, zodat zij collega s kunnen coachen bij het vertalen van de Covey-methodiek naar de praktijk. Froukje Attema, sectormanager bij de vavo-opleidingen, heeft zo n aanvullende training gevolgd. De Covey-methodiek heeft duidelijk meerwaarde voor de organisatie, stelt Attema: Met Covey kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk en kun je dus ook verschillende oplossingen bedenken. Leidinggevenden houden geregeld intervisie bijeenkomsten in het kader van het leiderschaps programma. Ook dan komt het Covey-werkboek steevast op tafel. Als we met opleidingsmanagers bijvoorbeeld de tijdmatrix invullen (een model om taken te ordenen naar belangrijkheid en urgentie - red.), dan blijkt hoe verschillend mensen met hun tijd omgaan. Daarover kunnen we vervolgens van elkaar leren. Attema is doorgaans allergisch voor goeroes, maar maakt voor Covey een uitzondering. Covey s aanpak is concreet, je kunt er direct mee aan de slag. Ik heb er zelf veel aan gehad. Ik kan nu veel bewuster benoemen waarom ik mijn werk doe zoals ik het doe. Die bewustwording geeft rust. In 2012 en de jaren daarna zal iedereen binnen het Alfa-college met de methodiek te maken krijgen. Medewerkertevredenheid In 2011 is een onderzoek gestart om de tevredenheid van medewerkers in kaart te brengen. Een promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen voert op verschillende momenten een online enquête uit onder alle medewerkers. In november 2011 is de eerste meting gehouden. In totaal hebben 544 medewerkers de enquête volledig ingevuld. In 2012 volgen nog twee metingen. Na iedere meting worden de resultaten gerapporteerd. De eerste rapportage was gereed in februari 2012; de laatste rapportage is gereed in oktober Verzuim Het Alfa-college heeft zich in 2011 ten doel gesteld het verzuim van medewerkers terug te brengen van gemiddeld 6,6 procent in 2010 naar gemiddeld 5,8 procent in Er is fors ingezet op preventie, met onder andere een training voor alle leidinggevenden en nieuwe bedrijfsartsen per 1 januari Het resultaat was een daling van het verzuim. Het gemiddelde verzuimcijfer bedroeg 5,9 procent, dat is 0,1 procent boven het streefcijfer. 13

14 Nieuwbouwproject zet grote stappen Ik heb het gevoel dat we welkom zijn Ouderwets heien tijdens de feestelijke eerste paalbijeenkomst. Het Alfa-college bouwt in Groningen een splinternieuwe school aan de Boumaboulevard. De doelstelling van dit nieuwbouwproject is het realiseren van huisvesting voor diverse opleidingen, het College van Bestuur en ondersteunende diensten. In 2011 zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Begin maart 2011 is het bouwkundig werk gegund aan Jorritsma Bouw uit Bolsward. Het installatietechnisch werk is gegund aan Cofely Noord. Projectleider Henk Wieringa: Daarna hebben alle betrokken partijen samengewerkt aan het definitieve contract van aanneming. Daarbij hebben we nog een bezuiniging van 10 procent gerealiseerd. Dat proces vond ik zeer waardevol: alle betrokkenen hebben daarmee de basis gelegd voor de verdere samenwerking. In 2011 is ook veel gesproken over de inrichting van de openbare ruimte rond het nieuwe gebouw, net als over de vraag waar studenten terecht kunnen bij gebrek aan een echt schoolplein. Wieringa: Ik denk dat onze studenten straks te vinden zijn op de diverse brede trappen bij het gebouw of langs het water. Over de omgeving zijn we in gesprek met de gemeente, die eigenaar is van de grond rond het gebouw. Ik verwacht een goed resultaat. De gemeente probeert zo veel mogelijk rekening te houden met onze wensen. Wieringa spreekt geregeld met vertegenwoordigers van andere bedrijven die rond de Euroborg gevestigd zijn. Ik heb altijd het gevoel dat het Alfa-college heel erg welkom is. Iedere partij zal er zijn eigen belang bij hebben, maar ik hoor bijvoorbeeld ook dat mensen ons gebouw van toegevoegde waarde vinden. Het maakt het plaatje rond de Euroborg compleet. De daadwerkelijke bouw is in het voorjaar van 2011 van start gegaan, met onder andere een feestelijke startbijeenkomst in juli. Op een enkele tegenvaller na (stroomkabels werden kapot getrokken tijdens de heiwerkzaamheden) verloopt het project tot nu toe volgens plan. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd, op tijd voor ingebruikname voor het schooljaar Kort ICT-stagebedrijf Frontoffice-backoffice Duidelijkheid geven aan gebruikers, met daarin de juiste ondersteuning op de werkvloer is belangrijk om het maximale te halen uit de aangeboden ICT-middelen. In 2011 is in samenwerking tussen de dienst ICT en de opleidingen ICT een ICTstagebedrijf opgericht. De ICT-stagiairs helpen de docenten en deelnemers bij problemen in de klas of vanuit het servicepunt op locatie. Vanaf maart 2011 is uitvoering gegeven aan de fysieke inrichting van de frontoffice en backoffice voor de verschillende administraties. Voor de deelnemersadministratie bleek de implementatie gepaard te gaan met verschillende problemen, waardoor grote administratieve achterstanden zijn ontstaan. Uit de evaluatie bleek onder andere dat er onvoldoende gecommuniceerd is over het hoe en waarom, dat medewerkers van de front- en backoffice onvoldoende waren voorbereid en dat de nieuw beschreven processen niet voldoende werden gedragen door de organisatie. Op basis van de evaluatie is een stuurgroep in het leven geroepen, die in 2012 met concrete verbeteracties moet zorgen voor een verbeterde implementatie van het aangepast concept voor de deelnemersadministratie.

15 Financiën In 2011 is een positief resultaat behaald van 0,9 mln. Ten opzichte van het verlies van 1,0 mln. van 2010 is dit een forse en noodzakelijke verbetering van het resultaat. Voor 2011 gold een breakeven begroting en dus ook ten opzichte van de begroting is het resultaat positief uitgevallen. In 2011 is met name bespaard op de personele lasten. Specifiek vallen de volgende zaken op: Aan de batenkant is sprake van hogere inkomsten dan begroot ( 4,2 mln.) door onder andere een niet-begrote uitkering van de gelden in het kader van de Stage- en Innovatieboxregeling ( 1,5 mln.), een ontvangen looncompensatie, extra door de overheid gefinancierde projectgelden, hogere baten vanuit Educatieactiviteiten, meer opbrengsten uit detachering en extra opbrengsten uit projecten. De personeelskosten zijn in 2011 gereduceerd ten opzichte van 2010, echter ten opzichte van de begroting 2011 is er een overschrijding van de personeelslasten van 4,1 mln. Deze overschrijding kende twee oor zaken. Ten eerste het tempo van de uitstroom van personeel (uitstroom geschiedde Financiële kengetallen in hoge mate aan het begin van het schooljaar en dus pas halverwege het jaar 2011). Ten tweede de negatieve effecten van de personeels reductie, zoals de stijging van wachtgelden en mobiliteitskosten. Op de overige materiële lasten is in 2011 een voordeel behaald ten opzichte van de begroting van 1,0 mln. Dit voordeel is voornamelijk behaald door kleine bezuinigingen op o.a. de energiekosten en de telefoon- en ICT-kosten. Categorieën P-aandeel (kosten/baten in%) 71,5% 73,0% 68,4% Solvabiliteit (incl. voorz. in %) 46% 44% 44% Rentabiliteit (eigen vermogen) in % 2,6% -3,0% 12,8% Werkkapitaal x 1 miljoen -3,6-3,8 +1,2 Rekening courant krediet x 1 miljoen +3,8 +1,8 +8,4 Staat van Baten en Lasten over begroting EUR EUR EUR EUR Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Resultaat

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13 02 2012 Docente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College nieuwsbrief Relatiemagazine van de sector Economie & Dienstverlening - november 2014 Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College Heleen Florijn Graafschap College Uitblinker 2014 aak Heleen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie