Lerarenopleiding Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Economie"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Economie (CROHO-nr Algemene economie) (CROHO-nr Bedrijfseconomie) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren) 2. Indeling van het curriculum in: a. Een beroepsvoorbereidende leerlijn b. Een werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn c. Een opleidingsspecifieke leerlijn 3. Gebaseerd op de kennisbasis (generiek en opleidingsspecifiek) 4. Plaats van de minors in het programma (een opleidingsgebonden minor in het tweede leerjaar) 5. Introductie van leerwerktaken. 6. Definitie van Netwerkmodules en Individuele modules 7. Onderwijseenheden te herkennen aan de plaats van het streepje op positie 3 in de code: EN- Afstandsonderwijs 1

2 sopgave Propedeuse... 3 Beroepsvoorbereidende leerlijn... 3 Onderwijskunde Onderwijskunde Drama Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1A... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1B... 7 Leerwerkstage Opleidingsspecifieke leerlijn... 9 Vakdidactiek Economie Wiskunde voor economen Financiële rekenkunde Inleiding financieel management De economie van Nederland Inleiding recht Inleiding marketing Boekhouden met de computer Financiering Onderzoek en statistiek Management accounting Markt- en micro-economie Financiële educatie Digibord Afstandsonderwijs 2

3 Propedeuse Beroepsvoorbereidende leerlijn Onderwijskunde 1 EN-VO-ONWK1.A.12 Onderwijskunde 1 - Dit is de eerste beroepsondersteunende onderwijseenheid die studenten krijgen binnen de opleiding tot docent. Juist bij aanvang van een opleiding tot leraar is het van groot belang dat de student zich bewust wordt van wat de rol van docent (precies) inhoudt. Docent zijn betekent niet alleen het geven van een vak, maar gaat verder, namelijk een teamlid zijn, een pedagoog, een onderwijsinnoveerder, et cetera. Niet alleen wordt de student gestimuleerd om zijn/haar eigen toekomstige rol te verkennen, maar ook de plek daarvan in de school en in het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we tegenwoordig al die verschillende opleidingen als vmbo, havo, vwo, bve? Hoe is dat ontstaan? Waar komen verschillende typen als bijzonder en openbaar onderwijs vandaan? Ook maken de studenten kennis met een drietal leertheoretische concepten binnen een onderwijsorganisatie. Diagnostische toetsen Digitale colleges Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK1 Titel: Onderwijskunde/pedagogiek 1 Tijdens deze onderwijseenheid wordt aan de volgende hoofddoelstellingen gewerkt: 1. De studenten doen ervaring op in het leren binnen de community of learners van de School of Education, LVO/BVE. 2. De studenten hebben zicht gekregen op de ontwikkeling van de eigen basisstudievaardigheden. 3. De studenten verwerven kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands onderwijssysteem. 4. De studenten hebben zichzelf georiënteerd in de verschillende taken of rollen die een docent in het onderwijs heeft. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Werkstuk 1 5,5 (). Reader OWK1 Geerts, G & Kralingen, van, R (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 3

4 Onderwijskunde 2 EN-VO-ONWK2.A.12 Onderwijskunde 2 - In deze onderwijseenheid staan centraal de vijf rollen die succesvolle docenten laten zien en het gedrag van leerlingen en de leraar in de klas. Allereerst kijken we naar concrete gedragskenmerken van de vijf rollen, die te oefenen en toe te passen zijn. Belangrijk daarbij is of de voorgestelde doelen zijn bereikt, weergegeven door het gedrag van de leerlingen. Daarna gaan we in op de vraag hoe het gedrag van de individuele leerling, het gedrag in en van de groep en het gedrag van de leraar een rol spelen en hoe ze beïnvloed kunnen worden. Centraal staat welke interventies de docent kan plegen om tot voorbeeld(ig) gedrag te komen. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar gedrag in relatie met de omgeving, omdat er altijd sprake is van een wisselwerking. We besteden aandacht aan effectieve vormen van klassenmanagement en uitdagend en activerend onderwijs waarin leerlingen door samenwerkend leren in een opbouw tot zelfverantwoordelijk leren komen. Je wordt je in deze onderwijseenheid steeds meer bewust van jouw eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag bij leerlingen. Verder worden instrumenten aangereikt om jouw lessen op orde te krijgen en te houden. We gaan in op hoe persoonskenmerken tot uiting komen in het pedagogisch handelen en de wijze van communiceren van jou als docent. Door hier bewust mee te oefenen, krijg je meer variatiemogelijkheden tot jouw beschikking om leerling-gedrag te beïnvloeden. Workshops Digitale lessen Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK2 Titel: Onderwijskunde 2 Hoofddoelen OWK2. 1. Aan het einde van de onderwijseenheid weten de studenten welke vijf rollen succesvolle docenten laten zien en kunnen ze deze rollen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. 2. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten inzicht en vaardigheden in klassenmanagement. 3. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten kennis van en inzicht in groepsdynamica en interactieprocessen. Generieke kennisbasis: 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 8.1; 8.2 De doelen en de generieke kennisbasis zijn nader uitgewerkt in de toetsmatrijs OWK2. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Werkstuk 67 5,5 Leerwerktaak 33 5,5 (). Reader OWK2 M. Slooter (2009). De vijf rollen van de leraar, 3. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies P. Teitler (2009). Lessen in orde, 1. Bussum: Coutinho W. Geerts, R. van Kralingen (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 4

5 Drama 1 EN-VO-DRA1.A.12 Drama - Studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. Interactie gericht op het nemen en houden van leiding staat hier centraal. Vragen als: Hoe zorg ik dat ik aandacht krijg en houd? Kom ik zo over als ik wil overkomen? Hoe kan ik dit beïnvloeden? komen aan de orde. De nadruk ligt op: stemgebruik, houding, non-verbale communicatie, contact maken, zelfvertrouwen, expressie, een samenhangend verhaal boeiend kunnen brengen. Studenten verdiepen zich dus in aspecten van performance in en voor de klas, en werken aan hun handelingsbekwaamheid. Door middel van gerichte individuele en samenwerkingsopdrachten via Blackboard voor in de stagelessen en ook daarbuiten vergroten zij de effectiviteit van hun communicatie voor en in de klas. Studenten werken ervaringsgericht in deze onderwijseenheid. Door middel van gerichte wekelijkse opdrachten via Blackboard en in samenwerking met hun studiemaatje en vakcoach werken zij aan het vergroten van hun vaardigheden en ontvangen zij feedback op die vaardigheden. Wekelijks te lezen literatuur ondersteunt hen in dit proces. Pc/laptop + snel internet + webcamera De docent op het instituut begeleidt de student wekelijks online via Blackboard, via opdrachten. De vakdocent in de school geeft feedback op uitgevoerde opdrachten van de student in de school code: EN-VO-DRA1 Titel: Drama 1 1. studenten zijn zich bewust van de signalen, die zij met hun non-verbale communicatie uitzenden. 2. studenten kunnen non-verbale signalen van anderen herkennen en interpreteren en kunnen hun eigen non-verbale communicatie doelbewust inzetten. 3. studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. 4. studenten kunnen via spel variëren in gedragingen. 5. studenten weten welke factoren van gedrag horen bij leiding nemen. 6. studenten weten dat een krachtige (dramatische) vorm de inhoud van de boodschap versterkt en kunnen dat ook toepassen. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Presentatie 1 5,5 Dossier 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Victor van Geel (2009). Lichaamstaal, praktijkboek voor de leraar, laatste druk 2009, zesde. Baarn: HB-uitgevers Reader: Hier ben ik! Afstandsonderwijs 5

6 Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn Studieloopbaanbegeleiding 1A EN-VO-SLB1A.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1A - Je werkt bij SLB1A aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Dit zijn: kwaliteitenreflectie (wat kan ik? wie ben ik?), motievenreflectie (wat wil ik?), werkexploratie (waar wil ik werken), loopbaansturing (hoe bereik ik dat?) en netwerken (wie heb ik daarbij nodig?). Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewust te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert concrete, meetbare doelen te stellen en daarbij een stappenplan te maken om die doelen ook te halen: je eerste persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens een startbijeenkomst SLB krijg je een beeld van de inhoud en eindtermen van studieloopbaanbegeleiding. Je maakt een startportfolio waarin jij jouw ervaringen rondom studieloopbaanbegeleiding met bewijsmateriaal aantoont. Studieloopbaantoolkit, blackboard, nulmeting In deze fase van SLB heb je nog geen persoonlijke SLB er. Voor algemene vragen en opmerkingen kun je bij het bedrijfsbureau afstandsleren terecht, voor vakinhoudelijke en organisatorische vragen bij een contactpersoon van de vakgroep. Tijdens de startbijeenkomst zal de SLB er je inhoudelijk begeleiden op het gebied van studieloopbaanbegeleiding, ook zal je in een groep met medestudenten feedback uitwisselen. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1A Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1A LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Startportfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 6

7 Studieloopbaanbegeleiding 1B EN-EC-SLB1B.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1B - Je werkt bij SLB1B aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewuste te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert een portfolio aan te leggen waarin je met bewijsmateriaal je ontwikkeling aantoont. Na het inleveren van je startportfolio krijg je een persoonlijke SLB er aangewezen. Deze zal het portfolio met je bespreken in een telefonisch gesprek. Dit portfolio geeft ook een indicatie van jouw niveau en bepaalt jouw verdere traject voor wat betreft studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaantoolkit, nulmeting, blackboard Je hebt via de mail en telefoon regelmatig contact met je persoonlijke SLB er. Hij/zij begeleidt je bij het in kaart brengen van je ontwikkeling door je bijvoorbeeld te helpen goede vragen t stellen. Je SLB er is jouw persoonlijke aanspreekpunt in de opleiding. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1B Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1B LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Taaltoets 0 5,5 Propedeusetoets 0 5,5 Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 7

8 Leerwerkstage 1 EN-VO-LWS1.A.12 Leerwerkstage jaar 1 - Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het vormgeven van een goede activerende leeromgeving voor leerlingen. Je bereidt onderwijsactiviteiten voor en kiest daarbij voor een didactische aanpak die activerend is voor leerlingen en die past binnen de context van de school. Je gaat de geplande onderwijsactiviteiten uitvoeren met leerlingen. Je kunt daarbij denken aan vaklessen, maar (afhankelijk van de stageschool) ook aan andere vormen van onderwijs, zoals het maken en begeleiden van onderwijsactiviteiten binnen leergebieden of binnen het competentiegericht leren op het MBO. Ook ga je de uitgevoerde onderwijsactiviteiten bespreken en evalueren. Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het omgaan met leerlingen. Je geeft leiding aan gesprekken en activiteiten met groepen leerlingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leiding geven tijdens een docentgestuurde lessituatie of aan een project waar leerlingen samen aan werken. De context waarin je leiding geeft is afhankelijk van de mogelijkheden binnen je stageschool. Leerwerkstage Handboek LWS1 en ondersteunende materialen op de bijbehorende blackboard module door vakcoach, opleider in de school en leerwerkbegeleider in de vorm van lesbezoek, intervisie, gesprekken en themabijeenkomsten Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-VO-LWS1 Titel: Leerwerkstage jaar 1 1. Je werkt in de beroepspraktijk aan de SBL competenties. Het vereiste niveau is in de bijhorende gedragsindicatoren uitgewerkt. 2. Je kunt na afronding van onderwijseenheid motiveren of je docent wil worden en of het beroep bij je past. Ec: 6 Toetsen Toets Weging Cesuur Beoordelingsgesprek (basis dossier) 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend (). Zoals genoemd in de blackboard site Afstandsonderwijs 8

9 Opleidingsspecifieke leerlijn Vakdidactiek Economie 1 EN-EC-DID1.A.12 Didactiek 1 Economie - Via het model directe instructie maken studenten kennis met een didactisch model. De studenten leren in de voorbereiding van een leeractiviteit een relatie te leggen tussen leerdoelen, onderwijsinhoud, beginsituatie en werkvormen. De studenten maken kennis met de dimensies van Marzano. Verschillende leeractiviteiten worden uitgevoerd, met aandacht vooral op ontwikkeling. Studenten moeten de gemaakte keuzes kunnen uitleggen aan de hand van de dimensies. De studenten krijgen een oriëntatie op het vak economie in zowel vmbo als mbo. Zij krijgen inzicht in de methoden economie in het vmbo. e-learning code: EN-EC-DID1 Titel: Didactiek 1 economie 1. de student kan een lesplan opstellen aan de hand van het model Directe Instructie 2. de student kan de functie van de SBL-competenties uitleggen en gedragsindicatoren hiervan toepassen in het evalueren van een eigen les en die van een medestudent 3. de student kan de richtvragen van de vijf dimensies van Marzano uitleggen en toepassen in het evalueren van een eigen les en die van een medestudent 4. de student kent de plaats van het vak economie in vmbo en mbo 5. de student kent verschillende methoden economie voor het vmbo Aansluiten bij kennisbasis Kennisbasis economie Domein vakdidactiek VD 4.1 Doelen, formuleren en vertalen van leerdoelen naar concrete leeractiviteiten, kennis van kerndoelen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Dossier 1 5,5 Ebbens en Ettekoven (). Effectief leren, basisboek,. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 9

10 Wiskunde voor economen EN-EC-WIVEC.A.12 Wiskunde voor economen - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Rekenen 2. Algebra 3. Lijnen 4. Functies 5. Differentiëren 6. Procenten calculator Groepsopdrachten via Blackboard code: EN-EC-WIVEC Titel: Wiskunde voor economen Aan het eind van de onderwijseenheid heeft de student voldoende wiskundige kennis en rekenvaardigheden in huis om de studie voor leraar economie te kunnen volgen en te kunnen volbrengen. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein wiskunde en statistiek: W1.1 - algemene rekenvaardigheid W1.2 - vergelijkingen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdrachten en aanwezigheid in BlackBoard 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Schriftelijk tentamen 1 5,5 G.J.S. Reus cs (2010). Basisvaardigheden toegepast rekenen., 2. Groningen/Houten: Noordhoff Afstandsonderwijs 10

11 Financiële rekenkunde EN-EC-FIRE.A.12 Financiële rekenkunde Onderwerpen die aan bod komen: 1. Enkelvoudige interest 2. Samengestelde interest 3. Renten 4. Annuïteiten Via Blackboard Spreadsheet, bv excel code: EN-EC-FIRE Titel: Financiële rekenkunde Studenten zijn aan het eind van deze module in staat om een aantal financieel rekenkundige problemen op te lossen, mogelijke toepassingen hiervan te zien. Onderwerpen die aan bod komen: 1. Enkelvoudige interest 2. Samengestelde interest 3. Renten 4. Annuïteiten Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis economie: Domein wiskunde en statistiek W3 Renteberekeningen; 3.1 enkelvoudige interest, 3.2 samengestelde interest, 3.3 renten en 3.4 annuïteiten Kennisbasis ICT Hier gaan studenten gebruikmaken van de kracht van een spreadsheet, in bv. excel. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 J.C.M. Gruijters (2008). Financiële rekenkunde voor het HEO, 5e. Groningen: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 11

12 Inleiding financieel management EN-EC-INFIM.A.12 Inleiding Financieel Management - Bedrijfseconomie 1. ondernemingen en hun functie in de economie 2. bedrijfseconomische vakgebieden en functies 3. financiële overzichten 4. ondernemingsplan Bedrijfsadministratie 1. inleiding en algemene begrippen 2. de inventaris, de balans en de winst-en-verliesrekening 3. het grootboek 4. de kolommenbalans 5. de rangschikking van de rekeningen in het grootboek 6. journaliseren 7. belastingen 8. inkoop- en verkoopretouren en kortingen 9. de grootboekrekening 10. Privé Rekenmachine Computer met Excel code: EN-EC-INFIM Titel: Inleiding Financieel Management De student maakt kennis met de beginselen van bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Kennisbasis economie Domeinen bedrijfseconomie en financiele administratie: F1: Boekhoudkundige cyclus F2: Ondernemingsvormen F4.1: Inkoop- en verkoopadministratie B2.1: Investeringsbegroting ICT-kennisbasis De student voert bedrijfseconomische opdrachten uit met Excel. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9. Groningen: Noordgoff de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, Opgavenboek, 9. Groningen: Noordhoff Fuchs/van Vlimmeren (2009). Boekhouden geboekstaafd, deel 1, opgavenboek, Elfde druk. Groningen: Noordhoff Fuchs/van Vlimmeren (2009). Boekhouden geboekstaafd, deel 1, Elfde druk. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 12

13 De economie van Nederland EN-EC-ECONE.A.12 De economie van Nederland - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. economische orde, marktmechanisme en budgetmechanisme 2. concentratie en marktmacht 3. internationale handel en betalingsbalans 4. geld- en bankwezen 5. functies overheid 6. rijksbegroting en begrotingspolitiek 7. arbeidsverhoudingen in Nederland 8. werkgelegenheid en werkloosheid 9. onderwijs en economische actualiteit Netwerkmodule Computer en rekenmachine Netwerkmodule code: EN-EC-ECONE Titel: De economie van Nederland De student kan na het volgen van de module: 1. de economische orde van Nederland beschrijven 2. het belang van internationale handel voor Nederland beredeneren 3. de rol van het bankwezen in de Nederlandse economie beschrijven 4. het belang van de overheid in de economie uitleggen 5. een beschrijving geven van de Nederlandse arbeidsverhoudingen 6. de kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt weergeven Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Algemene economie: 1. A1: Arbeid, beroepsbevolking,arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden 2. A2.1: Internationale handel ( deels) 3. A3.1 : Geld en Bankwezen ( deels) 4. A6.1: Taken van de overheid (deels) Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk examen 1 5,5 J.Buunk (2011). De economie in Nederland, 8e. Houten: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 13

14 Inleiding recht EN-EC-INREC.A.12 Inleiding Recht - Het gaat in deze onderwijseenheid om de ordening van de rechtsgebieden vanuit de realiteit van een bestaand bedrijf. Naast een kennismaking met het recht, ligt de nadruk vooral op het privaatrecht. Een extra verdieping zal aangebracht worden ten aanzien van het arbeidsrecht. Activiteiten zijn: 1. Het opzoeken van wetteksten. 2. Het lezen en interpreteren van rechterlijke uitspraken. 3. Het oplossen van een casus. Individueel Wetbundel. e-learning code: EN-EC-INREC Titel: Inleiding Recht Na afloop van de onderwijseenheid heeft de student een praktische inleiding van het recht zich eigen gemaakt. Deze module is gericht op het voorbereiden van studenten op het verzorgen van leerinhouden Recht in het middelbaar beroepsonderwijs. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis Domein Recht R.1.1 Algemene concepten in het recht R.3.1 Overeenkomsten/verbintenissen Burgerschapscompetentie SBL1 De student onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. SBL3 De student heeft kennis van de samenleving en het debat en beleid inzake burgerschap, toegespitst op de (rechts-)relatie tussen het individu en de gemeenschap. SBL5 De student is op de hoogte van het maatschappelijk debat over de rol van de leraar en de positie van het onderwijs. SBL 6 De student is op de hoogte van enkele maatschappelijke en overheidsinstellingen die van belang zijn voor het functioneren van de leerlingen, de school en het onderwijs en het achterliggende beroepenveld. De student heeft voldoende kennis van maatschappelijke vraagstukken die de leerlingen, de school of het onderwijs raken met betrekking tot het beroepenveld waarvoor hij op gaat leiden. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 (Zo recent mogelijk). Wetteksten Hoger Economisch Onderwijs, LET OP: ISBN nummer verandert ieder jaar.. Groningen: Wolters Noordhoff CJ Loonstra (). Hoofdlijnen Nederlands Recht, 10. : Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 14

15 Inleiding marketing EN-EC-INLMA.A.12 Inleiding Marketing - 1. Marketing vandaag en morgen 2. De marketingomgeving 3. Product- en merkstrategie 4. Productontwikkeling en levenscylusstrategieën 5. Marketing van diensten 6. Prijsbeleid 7. Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie 8. Reclame en public relations 9. Persoonlijke verkoop en sales promotions 10. Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen 11. Distributiebeleid code: EN-EC-INLMA Titel: Inleiding Marketing 1. De student krijgt een inleiding in marketing. Aan de orde komt de vraag: wat is marketing. 2. Verder worden de 4 P's van de marketingmix uitgebreid behandeld en besproken. Kennisbasis economie Domein marketing: M1.1: Definitie van marketing M1.2: Beleid M2.1: Product M2.2: Prijs M2.3: Promotie M2.4: Distributie Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk tentamen 1 5,5 Philip Kotler (2009). Principes van Marketing, Vijfde druk. : Pearson Education Afstandsonderwijs 15

16 Boekhouden met de computer EN-EC-BOEKC.A.12 Boekhouden met de computer - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. inrichting van de administratie 2. grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 3. subadministraties 4. voorraadadministratie tegen fifo, lifo en vvp 5. boekingen in verband met personeelskosten, interest en kosten vaste activa 6. boekingen in verband met voorzieningen 7. werken met software voor de boekhouding 8. het aanmaken van een administratie met behulp van een boekhoudprogramma 9. verwerken financiële feiten met behulp van een computerprogramma 10. jaarafsluiting en financiële overzichten Computer ( laptop of desktop) en rekenmachine e-learning code: EN-EC-BOEKC Titel: Boekhouden met de computer De student kan na het volgen van de module : 1. financiële feiten in de administratie verwerken zowel handmatig als met behulp van een computerprogramma voor de boekhouding. 2. de voorraadadministratie uitwerken tegen fifo, lifo en vvp. 3. kosten in de administratie verwerken waarbij de permanence wordt toegepast 4. voorzieningen verwerken 5. een eenvoudige administratie voor een handelsonderneming inrichten en bewerken 6. lessen administratie verzorgen waarbij met software voor de boekhouding wordt gewerkt Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties Kennisbasis: Domein financiële administratie: F1: Boekhoudkundige cyclus F3: Permanence F4: Inkoop- en verkoopadministratie F6: Aanschaf en afschrijving van duurzame productiemiddelen F7: Geautomatiseerde systemen, computerboekhouden Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur CijferschaaI Computerpracticum 1 5,5 Schriftelijk examen 1 5,5 H.Fuchs (2009). Boekhouden Geboekstaafd Deel 1, lle. Houten: Noordhoff H.Fuchs (2009). Boekhouden Geboekstaafd Deel 1 Opgaven, lle. Houten: Noordhoff Pietersen (). Computerboekhouden met King Deel 1, 2e. Baarn: NOl Afstandsonderwijs 16

17 Financiering EN-EC-FINAN.A.12 Financiering - De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Financiering met eigen en vreemd vermogen 2. Aandelenvermogen en reserves 3. Waardebepaling aandelen 4. Kort en lang vreemd vermogen 5. Vormen van vreemd vermogen 6. Ratioanalyse en financiële structuur 7. Beleggen en investeren 8. Beleggingsproducten en risico e-learning zelfstudie Computer en rekenmachine Instructie door docent tijdens hoorcolleges, begeleiding bij werkcolleges code: EN-EC-FINAN Titel: Financiering Na het volgen van de module kan de student: 1. de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen beschrijven 2. de intrinsieke waarde van een onderneming bepalen 3. de emissie van aandelen boekhoudkundig verwerken 4. journaalposten in verband met de winstverdeling maken 5. een ratioanalyse maken aan de hand van een balans en resultatenrekening 6. diverse beleggingsvormen beschrijven 7. werken met beleggingskengetallen Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Bedrijfseconomie: B 2.2: Financieringsplan, diverse vormen van eigen en vreemd vermogen B2.5 : Kengetallen, werken met diverse ratio's Domein Financiële administratie: F2: Ondernemingsvormen, journaalposten met betrekking tot het aantrekken van vermogen Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Schriftelijk examen 1 5,5 De Boer (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9e. Houten: Noordhoff De Boer (2011). Basisboek bedrijfseconomie Opgavenboek, 9e. Houten: Noordhoff Afstandsonderwijs 17

18 Onderzoek en statistiek EN-EC-ONSTA.A.12 Onderzoek en statistiek - De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. tabellen en grafieken 2. regressie en correlatie 3. tijdreeksanalyse 4. indexcijfers Groepsopdrachten via Blackboard rekenmachine Docentbegeleiding code: EN-EC-ONSTA Titel: Onderzoek en statistiek Aan het eind van de onderwijseenheid heeft de student voldoende statistische kennis en vaardigheden om onderzoeksresultaten te presenteren en te interpreteren Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein wiskunde en statistiek: W2.1 - indexcijfers W2.2 - tabellen en grafieken Onderzoeksvaardigheden: nr 6 - beschrijven van conclusies, mondeling en schriftelijk rapporteren/ presenteren, beschrijven en presenteren van resultaten, delen van kennis Burgerschapscompetentie SBL7 -De leraar is bereid en in staat te reflecteren op de maatschappelijke rol van de docent Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdracht 1 5,5 Quaadgras (2006). Statistiek in bedrijf,. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers Afstandsonderwijs 18

19 Management accounting EN-EC-MANAC.A.12 Management accounting - Kostenstructuur Vaste en variabele kosten Break-even-analyse De hefboomwerking van de kostenstructuur Kostencalculaties Integrale kostprijs Direct Costing Kosten als grondslag voor beslissingen Indirecte kosten Gevaren van onjuiste kostentoerekening Deelcalculatie en equivalentiecijfermethode Opslagmethoden Kostenplaatsenmethode Activity Based Costing Budgettering en verschillenanalyse Budgettering als beheersinstrument Masterbudget Verschillenanalyse Daarnaast wordt er een managementgame gespeeld waarbij kennis van marketing, management accounting en financiering toegepast in een simulatieomgeving. Leerdoelen managementgame: 1. het formuleren van een strategie 2. het formuleren van ondernemingsbeleid 3. vaardigheden van ondernemerschap 4. omgaan met tijdsdruk 5. het leren samenwerken 6. het leren constructief te vergaderen 7. het kunnen opstellen van beleidsondersteunende analyses en rapporten e-learning spelen van een game Dit is een netwerkmodule, er wordt in groepen gewerkt. Rekenmachine Computer met Excel e-learning Afstandsonderwijs 19

20 code: EN-EC-MANAC Titel: Management accounting De studenten krijgen een inleiding in Management Accounting. Bij het oplossen van vraagstukken wordt onder andere gebruik gemaakt van Excel. Daarnaast wordt er een managementgame gespeeld waarbij kennis van marketing, management accounting en financiering toegepast in een simulatieomgeving. Leerdoelen managementgame: 1. het formuleren van een strategie 2. het formuleren van ondernemingsbeleid 3. vaardigheden van ondernemerschap 4. omgaan met tijdsdruk 5. het leren samenwerken 6. het leren constructief te vergaderen 7. het kunnen opstellen van beleidsondersteunende analyses en rapporten Kennisbasis economie Domeinen bedrijfseconomie: B1.1: Kosten/offers B1.2: Kostenindelingen B1.3: Kostensoorten B1.4: Kostprijs B1.5: Resultaatberekeningen B1.6: Budgetteren ICT-kennisbasis De student voert bedrijfseconomische opdrachten uit met Excel. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur Opdrachten bij managementgame 1 5,5 Schriftelijk tentamen 1 5,5 - (). Bijdrage Maggy Licentie,. : de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, Opgavenboek, 9. Groningen Noordhoff de Boer/Brouwers/Koetzier (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, 9. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 20

21 Markt- en micro-economie EN-EC-MAMI.A.12 Markt- en micro-economie - In deze onderwijseenheid staat een aantal onderwerpen centraal, deze onderwerpen spelen zich af op het terrein van de meso- en micro-economie. 1. Bedrijfstak 2. Vraag 3. Aanbod 4. Marktstructuur en marktvormen 5. Invloed van de overheid op de prijsvorming Groepsopdrachten in netwerkmodule code: EN-EC-MAMI Titel: Markt- en micro-economie In deze onderwijseenheid maakt de student kennis met de verschillende facetten van het begrip concurrentie. Het perspectief is de bedrijfsomgeving, zowel op meso- als microniveau. Aansluiting bij kennisbasis en overige competenties. Kennisbasis: Domein Algemene economie: A4.2 Consumentengedrag (met name elasticiteiten en vraag- en aanbodcurven) A5.1 Productieproces A5.2 Productiefactoren A5.3 Producentengedrag A5.4 Elementaire Bedrijfscalculatie A5.5 Economische groei A5.6 Werking markten Burgerschapscompetentie SBL3 -De leraar heeft kennis van de samenleving en het debat en beleid inzake burgerschap. Het gaat hier over met name over prijsvorming en macht en eventueel ingrijpen van de overheid om machtsposities te veranderen. SLB6 -De leraar heeft voldoende kennis van het maatschappelijk debat en de hoofdlijnen van overheidsbeleid t.a.v. die maatschappelijke vraagstukken die de leerlingen, de school of het onderwijs raken. (N.B. Hier toegespitst op prijsvorming en macht.) Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Actieve bijdrage in Blackboard 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Schriftelijk tentamen 1 5,5 Marijs A.J., Hulleman W. (2010). Meso-economie en bedrijfsomgeving, 5e druk. Groningen / Houten: Wolters-Noordhoff Afstandsonderwijs 21

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie Lerarenopleiding Bedrijfseconomie (CROHO-nr. 35203) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels

Lerarenopleiding Engels Lerarenopleiding Engels (CROHO-nr. 35195) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Duits

Lerarenopleiding Duits Lerarenopleiding Duits (CROHO-nr. 35193) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35195) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Frans

Lerarenopleiding Frans Lerarenopleiding Frans (CROHO-nr. 35196) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Duits

Lerarenopleiding Duits Lerarenopleiding Duits (CROHO-nr. 35193) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde

Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde (CROHO-nr. 35261 Natuurkunde) (CROHO-nr. 35199 Scheikunde) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35193) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels

Lerarenopleiding Engels Lerarenopleiding Engels (CROHO-nr. 35195) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35195) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Lerarenopleiding Frans

Lerarenopleiding Frans Lerarenopleiding Frans (CROHO-nr. 35196) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Wiskunde

Lerarenopleiding Wiskunde Lerarenopleiding Wiskunde (CROHO-nr. 35221) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn

Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn (CROHO-nr. 35388) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort 2010

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Lerarenopleiding Geschiedenis

Lerarenopleiding Geschiedenis Lerarenopleiding Geschiedenis (CROHO-nr. 35197) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Lerarenopleiding Aardrijkskunde Lerarenopleiding Aardrijkskunde (CROHO-nr. 35201) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012

Nadere informatie

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid)

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Leerwerkstage 1 voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Activiteiten tijdens de stage Eerst geven we een globaal overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

Lerarenopleiding Geschiedenis

Lerarenopleiding Geschiedenis Lerarenopleiding Geschiedenis (CROHO-nr. 35197) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Nederlands

Lerarenopleiding Nederlands Lerarenopleiding Nederlands (CROHO-nr. 35198) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PMO Bedrijfseconomie

PMO Bedrijfseconomie PMO Bedrijfseconomie Jaar 1 Periode B 2016-2017 Themacoördinator Gerrit Lebbink 30-09-2016 Bijeenkomsten en docenten Op vrijdag 18 november begint thema B Bedrijfseconomie. Zaterdag 3 december Vrijdag

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35196) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse (MDA). De bouwstenen van dit

Nadere informatie

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2.

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2. Inkoop en opstellen offertes Vakcode: 63903 Mevr. E.M.M. Scholten ECTS: 5 Kwartiel: 2.1 en 2.2 Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties)

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Auteur: Hofstee, Rémon (R.H.) Vakgebied Algemene Economie Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Onderwerp Opleiding Loon- en inkomstenbelasting Doelgroep VMBO- GTL, leerjaar 4 Sleuteltermen

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1)

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) Naam module De boekhouding van de handelsonderneming (basismodule 1) Modulehouder A. Dambrink Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie. Studiepunten 2 ECTS Voorkennis

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij de

Nadere informatie

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2 Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2 Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemene Informatie... 3 1.1. Doelgroep... 3 1.2. Instroomeisen... 3 1.3. Plaats

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Lerarenopleiding Nederlands Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Nederlands Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Nederlands Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35198) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Lerarenopleiding Geschiedenis Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Geschiedenis Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Geschiedenis Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35197) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2)

Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2) Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2) (CROHO-nr. 35199 Scheikunde) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken:

Nadere informatie

Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Frans Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35196) Variant dagopleiding - 2013-2014 Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN HANDLEIDING LESGEVEN MINOR LEREN UT LERARENOPLEIDING, VAKGROEP ELAN

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases.

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases. Toelichting vooraf Een van onze auteurs, Pierre Winkler, heeft op verzoek van de landelijke kenniskring ethiek in het mbo, een lezing gehouden over plaats en vormgeving van ethiek in SLB, Burgerschap en

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

ACTIVERENDE DIDACTIEK EN SAMENWERKEND LEREN LERADS01X. Caspar Bontenbal

ACTIVERENDE DIDACTIEK EN SAMENWERKEND LEREN LERADS01X. Caspar Bontenbal ACTIVERENDE DIDACTIEK EN SAMENWERKEND LEREN LERADS01X Caspar Bontenbal 0903785 Inhoud 1 Verantwoording... 2 1.1 Lesdoel... 2 1.2 Samenwerkingsvorm... 2 1.3 Samenstelling groepen... 3 1.4 Sleutelbegrippen...

Nadere informatie

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen M.J.D. van den Bosch- Knip, Ir RBA Wiskunde DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO beschrijvende statistiek

Nadere informatie

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Programma Aanleiding Competentieprofiel Nascholing/lerarenopleiding Aanleiding Wat moet ik kennen

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel Presentatie VTOI 8 april 2016 Paul Schnabel Visie Ingrediënten voor het eindadvies Resultaten dialoog Wetenschappelijke inzichten Internationale vergelijkingen Huidige wet- en regelgeving en onderwijspraktijk

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie - 1 -

Taken Leren en Instructie - 1 - Taken Leren en Instructie - 1 - Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Onderdeel van de module Islam 2. Introductie In deze module gaat het om een kennismaking

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Cluster rekenen/wiskunde & didactiek. Verantwoording module Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen Pagina 1

Cluster rekenen/wiskunde & didactiek. Verantwoording module Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen Pagina 1 Verantwoording module Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen 2014-2015 Pagina 1 Inhoudsopgave: Inleiding: blz. 3 Module omschrijving: blz. 4 Toetsmatrijs: blz. 5 Cesuur: blz. 6 College 1: blz.

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie