How To Tentoo. How to Tentoo voor opdrachtgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "How To Tentoo. How to Tentoo voor opdrachtgevers"

Transcriptie

1 How To Tentoo How to Tentoo voor opdrachtgevers

2 Tentoo neemt u de administratie uit handen

3 Met Tentoo Payroll Services combineert u de voordelen van goed personeel met een efficiënte bedrijfsadministratie. Personeel in dienst nemen brengt een hele hoop papierwerk met zich mee. Terwijl u zich graag wilt concentreren op uw core business. U beslist wie voor u werkt, wanneer en voor welk loon. Wij zorgen ervoor dat uw personeelsadministratie tot in de puntjes geregeld wordt, zonder veel papierwerk voor u. ZO EENVOUDIG IS HET: Tentoo treedt op als de juridische werkgever voor uw medewerkers voor de duur van de opdracht. Wij zorgen voor alle administratieve en juridische verplichtingen, zoals de noodzakelijke aangifte bij de RSZ (dimona), het contract, het loon en de sociale bijdragen U betaalt enkel de factuur. WE SPREKEN UIT ERVARING Tentoo Payroll Services behaalde als eerste uitzendkantoor een erkenning als Sociaal Bureau voor Kunstenaars. Als pionier kunnen wij dan ook buigen op onze jarenlange ervaring binnen de artistieke sector. Ondertussen behartigt Tentoo Payroll Services niet enkel de belangen van bedrijven uit de audiovisuele en culturele branche, maar zijn we op vrijwel alle terreinen als werkgever actief. U HET WERK UIT HANDEN NEMEN De grootste brok van het administratieve werk nemen we u uit handen, maar natuurlijk weten we niet alles. U en uw medewerker moeten ons daarom op bepaalde tijdstippen informatie bezorgen over jullie samenwerking. Wat dat precies inhoudt, lichten we hier kort toe. Zo bent u voor u het weet opnieuw aan de slag.

4 Werken met Tentoo Stap 1 inschrijven op my.tentoo

5 Zodra wij alle gegevens van uw bedrijf hebben, krijgt u toegang tot uw persoonlijke my.tentoo account. Met my.tentoo beheert u alles op één plaats: inschrijvingen, aangiftes van werkdagen (dimona s), contracten (werkbriefjes), facturen INSCHRIJVEN VAN MEDEWERKERS Uw medewerker kan zichzelf vervolgens inschrijven via tentoo.be, of u kan dit voor hem doen via my.tentoo. U spreekt daarna met uw medewerker af wie welke administratieve taken verricht. U kan voor vaste personeelsleden ook een subaccount aanmaken op my.tentoo*. STUUR DE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN TERUG Medewerkers krijgen na de inschrijving meteen twee automatische s: Een welkomstmail met de intentieverklaring en verdere uitleg. Een mail met logingegevens voor my.tentoo. Om de inschrijving te vervolledigen, moet de ondertekende intentieverklaring en een kopie van de identiteitskaart aan ons worden terugbezorgd. Dat kan: via upload: op de inschrijfpagina zelf of achteraf via my.tentoo via mail: per post: Tentoo Payroll Services, Ikaroslaan 14, 1930 Zaventem ENKEL OPSTARTEN NA EEN VOLLEDIG DOSSIER Enkel wanneer de inschrijving volledig is, kan de medewerker beginnen te werken. Tentoo-medewerkers staan doorlopend voor u klaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u, uitgezonderd op feestdagen. Buiten deze normale kantooruren kan de inschrijving niet afgewerkt worden. JOBSTUDENTEN Jobstudenten moeten een Verklaring op Eer en een geldig Studentenattest bezorgen. Indien van toepassing, moet het studentenstatuut duidelijk worden aangevinkt bij de inschrijving. * Voor meer details kan u de handleiding my.tentoo raadplegen waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd. Die vindt u terug in de welkomstmail of op my.tentoo onder Info.

6 Werken met Tentoo Stap 2 Geef werkdagen aan via Dimona s

7 Elke werkdag moet ten minste één dag op voorhand worden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) met een dimona (déclaration immédiate/ onmiddellijke aangifte). Dit is van groot belang: enkel op die manier is de werkdag aangegeven en is de medewerker verzekerd op de werkvloer. U hoeft enkel de dagen door te geven, de verdere details van de prestatie worden op het werkbriefje ingevuld (zie stap 3. Werkbriefje). HOE DOET U HET? Spreek af wie de werkdagen aangeeft: de medewerker of u als opdrachtgever. De keuze staat u vrij. U hoeft enkel de dagen door te geven, de verdere details van de prestatie worden op het werkbriefje ingevuld (zie verder). Werkdagen doorgeven kan 24/7 via my.tentoo. Binnen de kantooruren kunnen de werkdagen ook doorg d worden naar DIMONA VAN GROOT BELANG Enkel bij een correcte dimona-aangifte is de werkdag aangegeven en is uw medewerker verzekerd op de werkvloer. GEEN RETROACTIEVE DIMONA S Het is bij wet verboden om dimona s in het verleden aan te geven. Zorg er dus zeker voor dat de dimona s in orde zijn vóór de werkdag begint.

8 Werken met Tentoo Stap 3 Leg afspraken vast in het werkbriefje

9 Na de dimona wordt het werkbriefje ingevuld. Het werkbriefje kan online worden ingevoerd via my.tentoo*. Wanneer u of uw medewerker het werkbriefje heeft ingevuld, keurt de andere partij het goed via my.tentoo. Het werkbriefje is een arbeidsovereenkomst op basis waarvan de loonberekening en de facturatie gebeurt. Duidelijke afspraken omtrent het loon, de onkosten... tussen u en uw medewerker zijn dus belangrijk om een vlekkeloze verloning en facturatie te garanderen. WELKE INFORMATIE MOET HET WERKBRIEFJE BEVATTEN? De locatie van de opdracht Het loon (brutoloon of factuurbedrag, zie ook 3.1) De werkuren per dag Eventuele onkosten * Voor meer details kan u de handleiding my.tentoo raadplegen waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd. Die vindt u terug in de welkomstmail of op my.tentoo onder Info.

10 Werken met Tentoo Stap 4 Uitbetaling en facturatie

11 We verwerken het ingevulde werkbriefje meteen bij ontvangst. Uw medewerker wordt binnen de week na ontvangst door ons uitbetaald en u ontvangt van ons een factuur. Bedienden krijgen meteen het vakantiegeld erbij gestort. Artiesten en arbeiders krijgen dit bedrag pas het volgende vakantiejaar, rechtstreeks van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Tentoo zorgt ook voor alle sociale documenten. HEEFT U NOG VRAGEN? Dan kan u steeds terecht bij onze klantendienst via of op

12 Belangrijke begrippen Factuurbedrag versus brutoloon

13 Het is belangrijk om het juiste type bedrag te selecteren op het werkbriefje. Het factuurbedrag is de totale kost op de factuur, exclusief BTW. Die bestaat uit het brutoloon van de medewerker plus de patronale lasten plus de administratiekost voor Tentoo. DE BEREKENING VAN FACTUURBEDRAG NAAR BRUTOLOON GAAT ALS VOLGT: Factuurbedrag excl. BTW min Administratiekost Totaalprijs voor de opdrachtgever. Administratiekost van Tentoo. min eventuele onkosten Eventuele onkosten gerelateerd aan de opdracht. Die zijn vrij van sociale lasten en onbelast. min Patronale lasten = Bruto Bijdragen aan de RSZ, vakantiegeld en het Sociaal fonds voor Uitzendkrachten. Het loon van de medewerker, waarop hij of zij sociale bijdragen en belastingen betaalt. min RSZ Bijdrage van 13,07% aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (opbouw pensioenen, werkloosheid, ziekteverzekering, gezinsbijslag, jaarlijkse vakantie, ) min Bedrijfsvoorheffing = Netto (+ eventuele onkosten) Een voorschot op de personenbelasting van de medewerker. Effectief gestort bedrag. MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN Duidelijke afspraken over het soort bedrag zijn belangrijk, om een correcte facturatie en verloning te garanderen. Het is altijd aan te raden om bij het goedkeuren van het werkbriefje elk gegeven te controleren.

14 Belangrijke begrippen Onkosten op het werkbriefje

15 Al deze onkosten kunt u aangeven op het werkbriefje: MAALTIJDCHEQUES Indien alle personeelsleden in uw onderneming maaltijdcheques krijgen, dient ook uw medewerker voor elke gewerkte dag een maaltijdcheque te ontvangen. Hiertoe neemt u eenmalig even contact op met onze klantendienst om de nodige gegevens door te geven. KILOMETERVERGOEDING Voor woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met de auto bestaat de kilometervergoeding. Die is maximum 0,15 per kilometer voor woon-werkverkeer, en maximum 0,3461 per kilometer voor werk-werkverkeer. BEDRIJFSWAGEN U kan ook een bedrijfswagen ter beschikking te stellen van uw medewerker. Hiertoe neemt u even contact op met de klantendienst om alle gegevens van de wagen door te geven voor de registratie, en vanaf dan kan ook dit op het werkbriefje worden aangegeven. TELEFOONREKENING Indien de gedetailleerde factuur wordt meegestuurd met het werkbriefje, kan de medewerker zijn telefoniekosten recupereren. Prepaidkaarten kunnen niet worden ingebracht als onkosten. MATERIAALKOSTEN Medewerkers kunnen de kosten recupereren voor het materiaal dat zij moeten aankopen om de opdracht uit te voeren. Hiertoe moet er een duidelijk verband zijn met de prestatie, en moeten de aankooptickets worden bijgevoegd bij het werkbriefje (dit kan ook digitaal). TICKETS OPENBAAR VERVOER Trein-, tram- of buskaartjes dienen mee te worden gestuurd met het werkbriefje om te worden vergoed. Dit kan ook digitaal. KOSTEN INBEGREPEN, OF NIET? Voor elk type onkosten kan u aangeven op het werkbriefje of deze onkostenvergoeding inbegrepen is in het factuurbedrag, of daar boven op moet worden aangerekend.

16 Belangrijke begrippen Jobstudent versus werkstudent

17 Jobstudenten Jobstudenten kunnen 50 dagen per kalenderjaar werken onder een voordeeltarief. Ze genieten van een voordelige solidariteitsbijdrage en staan zelf enkel 2,71% af op hun brutoloon. Werkstudenten Werkstudenten zijn studenten die meer dan 50 dagen werken. Het loon van een werkstudent wordt belast zoals dat van een gewone bediende, en dit vanaf de 51ste werkdag. FORMALITEITEN JOBSTUDENT Het is belangrijk om bij de inschrijving duidelijk aan te vinken dat het een jobstudent betreft en om het geldige Studentenattest met het dagensaldo door te sturen. Geen student meer? Breng dan de klantendienst op de hoogte zodat de uitbetaling correct verder verloopt. Voor meer info, zie ook html, Jobstudenten.

18 Tastbare voordelen voor opdrachtgevers en medewerkers

19 DE VOORDELEN VOOR OPDRACHTGEVERS Tentoo treedt op als juridische werkgever voor al uw tijdelijke medewerkers Tentoo neemt de sociaalrechtelijke risico s van u over Tentoo verzekert uw medewerkers volledig tegen arbeidsongevallen Tentoo voert alle personeelsadministratie voor u Tentoo houdt u op de hoogte van relevante wijzigingen in de wetgeving Tentoo staat voor u klaar met sociaaljuridisch advies Tentoo zorgt voor minimaal papierwerk verbonden aan de tewerkstelling; alles kan elektronisch gebeuren via my.tentoo of via DE VOORDELEN VOOR MEDEWERKERS Zij hoeven geen zelfstandigenstatuut aan te nemen, maar kunnen even flexibel werken Zij genieten een volledige sociale bescherming (ziektedagen, invaliditeit, gezinsbijslag, betaalde feestdagen, klein verlet ) Zij bouwen ook rechten op in het werkloosheids- en pensioenstelsel Zij worden snel uitbetaald Zij hebben één werkgever en één centraal sociaal dossier Zij hebben een minimale administratieve last Zij krijgen via my.tentoo een persoonlijke database met toegang tot sociale documenten, werkoverzichten,...

20 Uw online dossier: 24/7 toegang tot uw online dossier via my.tentoo.be Contacteer onze klantendienst +32 (0) Hoofdkantoor Ikaroslaan 14, 1930 Zaventem Tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0) Uitzendvergunningen VG 418/BUP B.AB W.INT.205 BTW BE

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden www.t-interim.be/pab 2 Inhoudsopgave t-interim en alin: samen sterk 4 Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES Dit handboek van Hendriks Horeca Administratie is gemaakt om het u gemakkelijker te maken zodat u meer tijd en energie kunt besteden aan uw core-business, namelijk uw horecabedrijf.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie