NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni Gemeentelijke infokrant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant"

Transcriptie

1 NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé

2 GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten zijn in principe elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot uur tel fax Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 21 april, donderdag 1 mei, donderdag 29 mei en maandag 9 juni. Milieudienst Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke maandag en dinsdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. Tel Woonwinkel West Elke dinsdag van tot uur organiseert Woonwinkel West een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo, tel Lokale politie Voor dringende gevallen, tel. 101 De lokale politie Lo-Reninge - Ooststraat 67, 8647 Lo Tel Fax Gsm Filip Steen: Gsm Jean-Pierre Callewaert: Gsm Tamara Faict: Woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 8 tot 12 uur. Maandag- en dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur. Brandweer Voor dringende gevallen, tel. 112 Website: Bibliotheek Uitleenpost Lo: Woensdag van 17 tot 19 uur en zondag van tot uur. Tel Uitleenpost Reninge Woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 9.30 tot uur. Tel O.C.M.W. secretariaat Markt Lo-Reninge Open elke voormiddag. Luc Decroos, Angelique Engelrelst, Containerpark Elzendamme 5b te Oostvleteren Tel Dinsdag tot en met vrijdag van tot 17 uur. Zaterdag van 9 tot 13 uur. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. V.V.V. Lauka, Markt 17a 8647 Lo-Reninge Tel.: Maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Juli - augustus: zondag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Colofon Nieuws van rond de IJzer is een driemaandelijks officieel informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge. 20ste jaargang nr. 2 april Activiteiten of andere artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge, tel fax Website: Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena, schepen van informatie. Dienstbetoon Dienstbetoon van de burgemeester Burgemeester Lode Morlion: tel gsm Zitdag: op afspraak. 1 ste Schepen Lena Merlevede: tel gsm de Schepen Johan Matthys: tel.: gsm: de Schepen Wout Cornette: tel gsm de Schepen Monique Bertier: tel gsm Zitdag: elke donderdag van tot uur. Administratief centrum vanaf mei gesloten op donderdagnamiddag Vanaf mei zal het administratief centrum in Lo elke donderdagnamiddag gesloten zijn. Op de andere dagen zijn de stadsdiensten bereikbaar van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, vrijdag tot 16 uur en op zaterdag van 9 tot uur. Zitdag belastingen De zitdag van de belastingen wordt gehouden op donderdag 5 juni van 9 tot 12 uur in het administratief centrum, Markt 11 in Lo (woonwinkel). Er wordt geen zitdag gehouden in het centrum Reninge. Nieuws van rond de IJzer 2

3 Verantwoordelijke uitgever : L. VANNESTE, Directeur-generaal FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium Koloniënstraat Brussel GEMEENTEBERICHTEN Verkiezingsnieuws Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen, mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan: Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld. Bij volmacht stemmen? In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. In welke gevallen? 1. Wegens ziekte of gebrekkigheid. Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. 2. Om beroeps- of dienstredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever. 3. Om studieredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt. 4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. 5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.! U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) Meer informatie? Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: An Trooster, Of raadpleeg de website Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken: of contacteer hun Callcenter: 02/ GELDIG stemmen = steeds BINNEN DEZELFDE PARTIJ blijven! 1. Je stemt voor een partij = bolletje onder de partijnaam rood 2. Je stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers van een partij = 1 bolletje rood naast de naam van een kandidaat/opvolger = meerdere bolletjes rood naast namen van kandidaten/opvolgers 3. Je stemt voor een partij EN voor één of meer kandidaten/opvolgers van die partij = bolletje onder de partijnaam rood EN één of meerdere bolletjes rood naast namen van kandidaten/opvolgers Let wel : de stem voor de partij telt dan niet meer. Enkel de stemmen voor één of meer kandidaten en/of opvolgers tellen. GELDIGE STEM GELDIGE STEM GELDIGE STEM ONGELDIGE STEM Wat NIET kan : Informatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: = stemmen voor verschillende partijen = stemmen voor één of meer kandidaten en/of opvolgers van verschillende partijen = ONGELDIGE STEM Nieuws van rond de IJzer 3

4 GEMEENTEBERICHTEN Archeologisch onderzoek Op het toekomstig perceel van KWZI Lo-Reninge- Noordschote vond er in augustus 2013 een archeologische prospectie plaats. Deze prospectie bracht een loopgravenstelsel uit de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog aan het licht. Daarnaast vonden de archeologen ook nog een cluster aan oudere, houtskoolrijke sporen die naar alle waarschijnlijkheid in de middeleeuwen te dateren zijn. Redenen genoeg dus om het terrein aan een diepgaander onderzoek te onderwerpen. Dat onderzoek vond plaats in januari en februari. Zichtbare fysieke relicten uit mogen rond Drie Grachten misschien verdwenen zijn, de ondergrond herbergt nog vele sporen van dit conflict. In januari 2014 voerde Ruben Willaert bvba, in opdracht van Aquafin nv, een archeologische opgraving uit ter hoogte van het Noordschoteplein, de verbindingsweg tussen Noordschote en Drie Grachten. Eind 1914 kwam het front tot stilstand aan Drie Grachten. De Franse verdedigers bouwden Drie Grachten uit tot een moeilijk in te nemen bolwerk, maar legden bovendien een ondersteunende linie aan tussen het kanaal en de dorpskern van Noordschote. Het is deze linie die het onderwerp vormde van de opgraving. De Fransen legden hun linie aan achter een bestaande berm en maakte zo gebruik van de minste mogelijkheid die het vlakke landschap bood om zich te verschuilen. Ze bouwden een ontdubbelde gevechtslinie met een schiet- en ondersteuningsloopgraaf en een halfronde traverse. Daarachter lagen een achteruitgeschoven positie, een latrine en ingegraven schuilplaatsen, telkens bereikbaar via een afzonderlijke verbindingsloopgraaf. Opmerkelijk is de amateuristische uitbouw van de loopgraven. Bouwmaterialen werden nog niet systematisch aangevoerd, dus werd gebruikt wat voorhanden was in de verlaten hoeves en dorpsgebouwen. Alles volstond om de modder enigszins te weren: deuren, poorten, luiken, bakstenen, kasseien en zelfs een kar en een eg. Na enkele maanden, toen bleek dat het front onherroepelijk vast zat en ook duidelijk werd dat dit gebied te drassig was, werd een vijftigtal meter verderop (en vooral hogerop) een nieuwe linie uitgebouwd en door Belgische troepen bemand. Deze linie bleef tot eind 1917 in gebruik. De verlaten Franse linie kwam in het niemandsland te liggen en bleef ongemoeid tot nu, 100 jaar later. Gemeentelijke vergunningsautonomie De lokale besturen zijn zeer belangrijk bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein. Zij beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Ontvoogde gemeenten (gemeenten met vergunningsautonomie) beslissen daar zelfstandig over. In niet-ontvoogde gemeenten is in sommige gevallen het bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar nog vereist. Om in aanmerking te komen voor ontvoogding moet het stadsbestuur voldoen aan de volgende 5 voorwaarden: - een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, - een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, - een conform verklaard plannenregister, - een vastgesteld vergunningenregister, - een register van de onbebouwde percelen. Tegen 2015 wil de Vlaamse regering dat alle gemeentes ontvoogd zijn. Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren hard gewerkt om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en momenteel beschikken we over 4 van de 5 voorwaarden. Het staat in ieder geval vast dat Lo-Reninge een ontvoogde stad wil worden. In die zin wordt momenteel in samenwerking met de hogere overheid onderzocht hoe deze vijfde voorwaarde, namelijk beschikken over een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, kan worden ingevuld. Elektrische auto voor stadsbestuur Distributiebedrijf Eandis overhandigde eind januari een elektrische wagen aan de stad Lo-Reninge. De wagen, een Renault Kangoo, wordt tot eind april gratis ter beschikking gesteld aan de burgemeester, schepenen en de stadsdiensten.. Op die manier kan het stadsbestuur van Lo-Reninge kennismaken met elektrische mobiliteit. Nieuws van rond de IJzer 4

5 GEMEENTEBERICHTEN Geopunt Sinds enkele maanden werd door het Agiv (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) de website gelanceerd. Dit is een onlinetoepassing, voor iedereen toegankelijk, waarop talrijke kaarten kunnen geraadpleegd worden. Onder andere is het mogelijk het gewestplan, overstomingsgebieden, bosgebieden en zelfs de locaties voor buitenschoolse kinderopvang te raadplegen. Wat ook interessant kan zijn, is de kaarttoepassing Hinder op kaart. Alle werken die momenteel uitgevoerd worden op het openbaar domein worden voor gans Vlaanderen in kaart gebracht. Werken Schaerdeke Openbaar domein Sommige mensen plaatsen een container, kraan of stelling op het openbaar domein zonder voorafgaande toestemming. Dat is nochtans verplicht. De aannemer moet vooraf de politie contacteren. Die maakt een politiereglement op die vervolgens door het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd. WERKEN In maart 2013 werd het eerste archeologisch onderzoek uitgevoerd door de firma GATE, op de site van de toekomstige verkaveling en park. Er werden enkele waardevolle sporen aangetroffen uit de Middeleeuwen en een vervolgonderzoek was aangewezen daar waar er bebouwing zal komen. Eind november werd een 2de onderzoek uitgevoerd door de firma BAAC. Er werden sporen van grachten, paalkuilen en woningen gevonden uit de 11de en 12de eeuw (volle ME). Ook aardewerk uit de 10de en 11de eeuw en later werd opgegraven. Na dit onderzoek mochten de nodige graafwerken worden aangevat. De wegeniswerken voor de nieuwe verkaveling te Lo zijn gestart op 8 januari. In een eerste fase werd er gestart met de heraanleg van de Willem Van Loolaan en de 2de Genielaan. Ondanks het slechte weer van de afgelopen maanden, zijn de werken goed op schema. Het is de bedoeling dat er rond het paasverlof terug doorgang mogelijk is. De riolering in de volledige verkaveling is ondertussen geplaatst. Ook de aanleg van het parkgedeelte is goed gevorderd. De aanleg van de wegen in de verkaveling is momenteel in uitvoering. Ondertussen werden de namen voor de nieuwe wegen goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het park wordt De Large, genaamd naar de plaatselijk verbreding in de Lovaart waar de mensen destijds gingen zwemmen. De bestaande straat waar Schaerdeke en A. Van Heelaan op uitkomen en een stukje straat in de nieuwe verkaveling krijgt de naam Wandelaersdreef. Deze naam verwijst naar de naamgeving bij het kadaster (Oost Wandelaershoek). Voor de nieuwe straat die uitkomt op de 2de Genielaan werd gekozen voor de naam Rietgracht, genoemd naar de oude naam van de Slopgatvaart. Wie interesse heeft in de aankoop van een stuk bouwgrond, kan contact opnemen met de West-Vlaamse Intercommunale (050/ ). Als u geïnteresseerd bent in een koop- of huurwoning kan u Woonmaatschappij IJzer en Zee contacteren ( ). Er zijn ook 11 woningen die na realisatie aangekocht kunnen worden via aannemer Catteeu ( ). Nieuws van rond de IJzer 5

6 WERKEN Dorpskern Reninge De laatste rioleringen zijn zo goed als allemaal aangelegd, wat betekent dat de grondwerken in Reninge achter de rug zijn. Ook het leggen van kasseien is afgerond. Na de nodige droogtijd, zal de doortocht naar Zuidschote opnieuw mogelijk zijn. Alleen voor de aanleg van het kruispunt met de Woestenstraat en voor het gieten van de KWS zullen nog enkele kleine onderbrekingen nodig zijn. Ook in de Oostvleterenstraat moet nog KWS komen en moet de bocht met de Broekstraat nog aangepakt worden. Achter de kerk wordt de wandelweg nog aangelegd. Het meubilair, de infoborden en het bushokje worden in een laatste fase geplaatst. Fintele De nutsleidingen zijn al voor een groot stuk aangelegd. Telenet, Eandis en de Watergroep werken hiervoor samen. Eerst moest een onderboring van de Lovaart gebeuren, een vrij delicate ingreep die zonder problemen verlopen is. De werken zullen lichte hinder voor de bewoners met zich meebrengen en zullen begin mei beëindigd zijn. Vanaf half mei kan dan gestart worden met de herinrichting van de Fintele. Er zal gefaseerd te werk gegaan worden. Het bouwverlof 2014 wordt aangewend als uithardingstijd voor het grootste deel van de kasseiverharding. Tijdens de zomermaanden blijft de bereikbaarheid van Fintele vanuit de Lindestraat verzekerd. De heraanleg van de verharding op de brug over de Lovaart en het kruispunt van de Veurne Ambachtsedijk met de Hullebrugweg zal pas aangevat worden na het bouwverlof. Volgens de planning zullen de laatste werken in het voorjaar van 2015 uitgevoerd worden. ALGEMEEN Koekjeskaarting en kermisontbijt in de Pypegale Het eerste weekend van mei is het kermis op de wijk Pypegale in Reninge. Op vrijdag 2 mei vanaf 19 uur, op zaterdag 3 mei vanaf 19 uur en op zondag 4 mei vanaf 16 uur is er een koekjeskaarting. De inleg bedraagt 1,25 euro per kaart. Op zondag 4 mei staat een kermisontbijt op het programma van 7.30 tot 10 uur met een ruim assortiment van broodjes, koffiekoeken, kaas, vlees, fruitsap, koffie en chocomelk. De deelnameprijs voor volwassenen bedraagt 8,50 euro. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 5,50 euro. Vooraf inschrijven op het nummer of via Op zondag 4 mei is er tevens een wandel-of fietstocht. Inschrijven kan tussen 9 en 16 uur. Hebt u vragen, suggesties of klachten in verband met de werken, contacteer dan Christoph Pieters: Nieuwe borstelmachine Er werd een borstelmachine aangekocht door het stadsbestuur, waarvan de helft van de aankoopprijs wordt gesubsidieerd. Er wordt een borstelplan opgemaakt om zo regelmatig de fietspaden en de dorpskernen een veegbeurt te geven. Het stadsbestuur hoopt dat de fietspaden en de aanplantingen met respect worden behandeld. Voor het verwijderen van onkruid wordt op enkele plaatsen terug een beroep gedaan op sociale terwerkstellingen. Opnieuw rally in Reninge Op zaterdag 21 juni is er in Reninge na een onderbreking van 25 jaar opnieuw een snelheidsrit van de Geko Ypres Rally. De rallywagens passeren er in de voor- en namiddag. De verkenningen vinden plaats op woensdag 18 juni. Meer info op Nieuws van rond de IJzer 6

7 WERKEN Paaslelies We willen onze gemeente wat kleur geven. Daarom zijn we begonnen met stroken paaslelies te planten in Noordschote. We zijn van plan om geleidelijk aan ook de andere deelgemeenten aan te pakken. Monumenten worden gekuist De monumenten in Reninge en Noordschote kregen een grondige kuisbeurt. Rond het monument van Matthijs Devisch werden er siergrassen met tussenin paaslelies geplant. Aanplanting haag In de Zuidschotestraat in Reninge werd een haag aangeplant. Die zorgt voor een veiligheidsgevoel voor de fietser. We durven hopen dat deze strook met het nodige respect wordt behandeld. Ophaling Snoeihout Zoals u wellicht al hebt vernomen, is de ophaling van snoeihout voortaan betalend. Vanaf 1 m³ wordt 20 euro per kubiek gevraagd. Er wordt niet meer langsgereden bij mensen die laten weten indien minder dan 1 m³ meenemen, anders niet of 1 m³ meenemen en de rest laten liggen. De eerstvolgende ophalingen vinden plaats op 13 november en 4 december. Volgende richtlijnen moeten in acht worden genomen: - Samenbinden met natuurtouw - Bundels niet langer dan 1,5 meter - Max. 35 kg/pak - Buitenplaatsen s morgens voor 8 uur - Eventueel in emmers of tonnen (NIET in plastiek zakken). Alleen afval van bomen, struiken, snoeisel en takken mogen worden meegegeven. Boomwortels niet, daarmee kan je wel op het containerpark terecht. ALGEMEEN Fotokaders gezocht Naar aanleiding van een tentoonstelling en kunstproject rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog is Kelly Denuwelaere op zoek naar oude fotokaders formaat A3 of A4. Indien u kaders in uw bezit hebt, kan u contact opnemen met Kelly Denuwelaere, Burgemeester Pietersstraat 14 in Reninge, , Werelddag zonder tabak GEZONDHEID Elk jaar op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak. Traditioneel een moment om stil te staan bij de gevolgen van het roken. Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan een aandoening die het gevolg is van zijn rookgedrag. Wist je trouwens dat sigaretten al meer doden hebben gemaakt dan Wereldoorlog 1 en II samen? Meer info op en Nieuws van rond de IJzer 7

8 WONEN Vlaams Woningfonds Een eigen woning kan wél dankzij een lening bij het Vlaams Woningfonds! Vanaf 1 januari 2014 werd de doelgroep voor het aanvragen van een sociale woonlening uitgebreid. Hierdoor worden voortaan ook leningen toegekend aan gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden. Waarvoor kan je terecht bij het Vlaams Woningfonds? Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor: - de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken; - werken aan een woning of appartement; - een nieuwbouw; - de aankoop van een bouwgrond of een (sociale) kavel; - de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen (onder bepaalde voorwaarden). Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Sinds 1 januari 2014 zijn de voordelige woonkredieten van het Vlaams Woningfonds er voor iedereen: gezinnen met of zonder kinderen, alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, ze komen allemaal in aanmerking voor een sociaal woonkrediet. Het Vlaams Woningfonds kan jou een woonkrediet toestaan als jouw netto-belastbaar inkomen een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Dat bedrag wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond. De woning, het appartement of de bouwgrond die je wenst te kopen, moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen. De uiteindelijke rentevoet wordt berekend in functie van het netto-belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond. Het Vlaams Woningfonds komt naar je toe! Het Vlaams Woningfonds houdt zitdag elke dinsdag van 9 tot 12 uur in het Administratief Centrum, Heernisse Diksmuide. MEER INFO Vlaams Woningfonds Provinciaal kantoor: Vlamingstraat 59, 8000 Brugge Tel WoonWinkel West wijst je de weg Op welke premies heb ik recht als ik mijn woning renoveer? Kom ik in aanmerking voor een sociale woning? Hoe vind ik de goedkoopste energieleverancier? WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. In elke gemeente is er een woonloket waar je alle informatie kunt verkrijgen rond wonen en huisvesting. Huisvestingspremies Er zijn vier verschillende instanties die premies geven voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning: de federale overheid, het Vlaamse gewest, de gemeente en de netbeheerder. Een aanvraag tot het bekomen van een premie dient correct ingevuld te worden. Bij de aanvraag moeten ook de nodige attesten gevoegd worden. Gezien dit niet voor iedereen evident is, willen de medewerksters van WoonWinkel West je hierin bijstaan. Kandidaat-huurder voor een sociale woning Wie zich wenst in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, kan hiervoor terecht bij WoonWinkel West. De medewerksters helpen om het inschrijvingsformulier in te vullen en de nodige attesten bijeen te zoeken die bij de aanvraag noodzakelijk zijn. Kwaliteitsproblemen aan de woning De kwaliteit van de woningen laat vaak nog te wensen over. Heel wat woningen werden reeds gerenoveerd, maar er blijft nog werk aan de winkel. Soms worden ook woningen verhuurd waar gebreken aan zijn. Nochtans worden heel wat premies uitgereikt voor het renoveren van een woning. Indien nodig kan een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden om de gebreken aan de woning te inventariseren en de eigenaar aan te moedigen de nodige verbeteringswerken uit te voeren. Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (met een heffing als gevolg). Energie Energie verbruiken is een van de grootste kosten binnen het gezinsbudget. Het is niet eenvoudig om voor gas en elektriciteit de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom is het nuttig de aangeboden alternatieven te vergelijken via de V-test, die je een objectieve vergelijking geeft van alle energieleveranciers in Vlaanderen. Om de V-test te laten uitvoeren, dien je de laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee te brengen. Nieuws van rond de IJzer 8

9 LANDBOUW Samenwerking met de Huurdersbond WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle inwoners van de deelnemende gemeenten gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond. Er is zitdag van de Huurdersbond op maandag van 10 tot 12 uur in het Administratief, Heernisse Diksmuide. Zitdag WoonWinkel West Je kan bij WoonWinkel West terecht tijdens de zitdag op dinsdag van tot uur in het Administratief Centrum, Markt 11. Voor de zitdagen in de andere gemeenten: zie Inzamelsysteem silobanden voor landbouwers die activiteiten stoppen Landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, kunnen een beroep doen op een inzamelsysteem voor silobanden en twee derde van de kosten recupereren. Het aantal aanvragen bij de OVAM wijst er op dat dit systeem nog weinig bekend is. Door een overeenkomst tussen Vlaams minister Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre (beheersorganisme verantwoordelijk voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afvalbanden) met de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat kunnen actieve landbouwers en landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen een beroep doen op een inzamel- en ruilsysteem voor overtollige of beschadigde silobanden. Dit project loopt tot en met december De financiële regeling is voor de verschillende systemen anders. Het omruilen van oude afvalbanden tegen nieuwe exemplaren is volledig ten koste van de landbouwer, maar bij de ophaling van overtollige banden kan een landbouwer tot tweederde van de factuur terugbetaald krijgen. Meer info op de website MEER INFO WoonWinkel West Heernisse Diksmuide Tel Hoe bellen naar noodnummers? BRANDWEER EN POLITIE Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn. Volg deze stappen: Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP. Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in! Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp. Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.). Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel. Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen. Opgelet! Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales! Vergeet dus niet: voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101. Nieuws van rond de IJzer 9

10 VEILIGHEID Een huisnummer is van levensbelang bij dringende interventies Het stadsbestuur en de hulpdiensten stellen nog steeds vast dat huisnummers ontbreken. Een huisnummer is verplicht en moet aan de straatzijde hangen, ook bij woningen met een lange inrijdreef. Te vaak komt het voor dat de hulpdiensten kostbare tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral tijdens winterse avonden en s nachts vormt deze situatie een probleem. Heb je geen huisnummer of is dat beschadigd? Dan kan je jouw nummer gratis afhalen in het administratief centrum, Markt 11 in Lo. De politie zal op regelmatige basis controles uitvoeren. CULTUUR EN TOERISME Herdenkingsplechtigheid van de Slag om Merkem Aan de Drie Grachten vindt op zondag 13 april de 96ste herdenkingsplechtigheid plaats van de Slag om Merkem, alsook de verbroedering van de Oud-strijders van het 8ste, 9de, 39ste en 19de Linieregiment en Zoeaven. Om 8.45 uur is er een bloemenhulde aan de Drie Grachten, gevolgd door een eucharistieviering in de Sint-Bavokerk van Merkem om 9.30 uur. Om uur worden bloemen neergelegd aan de verschillende monumenten in Merkem. Tot slot volgt een receptie in OC Stationshuis in Merkem, aangeboden door het gemeentebestuur van Houthulst. Lo-Reninge herdenkt De Grooten Oorlog Als stadje in het hart van de Westhoek komt ook Lo-Reninge naar buiten met een herdenkingsprogramma in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Het is de enige gemeente in de Westhoek dat zowel het frontverhaal als het verhaal van achter het front kan vertellen. Een unicum! In Noordschote lagen 3 jaar lang de eerste linies en vielen dagelijks slachtoffers. In Pollinkhove zaten voor de hele duur van de oorlog duizenden soldaten ingekwartierd. Lo en Reninge zagen op hun beurt talloze soldaten frontwaarts trekken. De terugkerende groep was altijd enkele manschappen armer Lo-Reninge wil als kleine speler binnen het verhaal, met beperkte middelen, een herdenking op maat uitwerken. Een herdenking voor de bezoeker, maar vooral ook voor de eigen inwoners. Elke deelgemeente zal dan ook ruim aan bod komen. Kwaliteit staat voorop. Elk jaar wordt één bepaald thema vooruit geschoven : vreemde vogels het verhaal van de exotische soldaten aan het (IJzer)front : angst aandacht voor de executie van Paul Vandenbosch te Pollinkhove, maar ook constante angst voor de vele beschietingen op Lo : water na een natte winter lopen de loopgrachten bij Noordschote vol water. Belgen maken werk van een sterk loopgrachtennetwerk, Duitsers experimenteren met duikerspakken : zorg in de omgeving van Reninge waren verschillende eerste hulpposten en zelfs een chirurgische voorpost. De verdwenen Belgische militaire begraafplaats in de Hoflandstraat was vaak het eindstation : vrede het front verschuift en verlaat het grondgebied van Lo-Reninge, enkele maanden later is de oorlog voorbij. Eindelijk vrede! In het eerste herdenkingsjaar staan al enkele projecten op de agenda. Een overzicht: 11 mei De Verschijningen 5 bekende mannen (Stefan Hermans, Wouter Deprez, Piet Chielens, Rudi Vranckx, Johan Swinnen), elk met een link met oorlog en/of Afrika, lezen een tekst voor over moeder. Meer info: - Opening van een fototentoonstelling rond Vreemde Vogels in het ruim van De Boot aan Drie Grachten loopt tot 12 november 2014 i.s.m. vzw De Boot, Gemeente Houthulst - Lancering van de nieuwe fietskaart Vreemde Vogels fietsroute tussen De Blankaart, Lo en De Boot waarbij er aandacht is voor de exotische verhalen van de koloniale troepen in het gebied. We leggen telkens de link met een trekvogel die uit het land van de respectievelijke soldaat komt i.s.m. Natuurpunt, Regionaal Landschap IJzer en Polder, Nieuws van rond de IJzer 10

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Kinderopvang in Lo-Reninge Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Inhoudstafel Deel 1: dagopvang... 2 Deel 2: opvangaanbod in schoolperiodes... 3 Deel 3: opvang in vakantieperiodes... 4 deel 4: diverse... 5 Deel

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE

MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE ARCHITECTEN ELS CLAESSENS EN TANIA VANDENBUSSCHE STAD LO-RENINGE

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Kinderopvang in Lo-Reninge Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Inhoudstafel Deel 1: dagopvang... 2 Deel 2: opvangaanbod in schoolperiodes... 3 Deel 3: opvang in vakantieperiodes... 4 deel 4: diverse... 5 Deel

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm 1 van 5 6/07/2011 17:29 Onleesbaar? Klik hier U wenst te reageren? klik hier Deel deze brief met vrienden: Het is niet dat woordenboeken nu direct voor het grijpen liggen op mijn nachtkastje. Er is andere

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Jaarverslag 2008 Inhoudstafel 1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2008 3 2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2008 4 3. Uitgevoerde opdrachten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

naam: mijn agenda derde graad

naam: mijn agenda derde graad naam: mijn agenda klas: derde graad nr.: Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 08.00u tot

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Ieper

Uw gemeente in cijfers: Ieper Inleiding Ieper : Ieper is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Heuvelland, Komen-Waasten, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Poperinge,

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Alveringem

Uw gemeente in cijfers: Alveringem Inleiding Alveringem : Alveringem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne en Vleteren. Alveringem

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni Vrije tijd Boekje Mei Juni Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! 2017 Alderande Bewoners Tips om in het weekend alleen of met vrienden te doen Nieuw concept bbq donderdag 22 juni 1

Nadere informatie

Maandbrief november 2016

Maandbrief november 2016 Maandbrief november 2016 schooljaar 2016-2017 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be NA DE HERFSTVAKANTIE : ALLEN HET SJR - FLUOHESJE AAN! De maand

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. November 2015. k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. November 2015. k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA November 2015 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE Stad Brugge Communicatie & Citymarketing Aan de bewoners van de Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum ccm/sm/bb15/214(2200) 1 Vanaf 10 augustus

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Voorjaarsgroeten. Activiteitenagenda

Voorjaarsgroeten. Activiteitenagenda Voorjaarsgroeten Oef, het krantje is weer klaar. Het kost altijd veel tijd en energie om telkens weer een nieuw exemplaar in elkaar te knutselen, maar toch vinden we het belangrijk om op regelmatige basis

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Als ouders een tijdje niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen Het kan dat ouders door omstandigheden in moeilijkheden verkeren, of dreigen te komen,

Nadere informatie

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013 Kalender 2014 januari 1 COVER: Wouter Pattyn Naturalight.be Kleine Hoofdgracht - Netevallei BOVEN: Wouter Pattyn Naturalight.be Latemse Meersen maandag 30 Kerstvakantie 2013 dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie