Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid"

Transcriptie

1 Waardevol Over het werken aan duurzaamheid een uitgave van CertiQ en EnerQ

2 Waardevol Alles van waarde is weerloos luidt een van de mooiste dichtregels uit de Nederlandse literatuur. Met deze regel, van de dichter Lucebert ( ), zou je ook de positie van de aarde kunnen typeren. Onze waardevolle én kwetsbare aarde, die niet altijd voldoende verdedigingsmiddelen heeft tegen onverstandige ingrepen van de mens. Gelukkig hebben mensen ook het vermogen om de gevolgen van hun handelen te onderkennen en daar waar het beter kan, het ook beter te doen. We noemen Kyoto, Het protocol dat destijds werd opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is er een voorbeeld van. Het thema duurzaamheid werd wereldwijd op de agenda gezet. Zo kreeg in Nederland een certificatenregeling gestalte, die de herkomst van milieubewust opgewekte elektriciteit verifieerbaar maakt en de vraag naar deze elektriciteit bevordert. In het verlengde hiervan ontwikkelde de Nederlandse overheid de MEP-regeling, die met subsidie de productie van milieubewust opgewekte elektriciteit stimuleert. Inmiddels zijn deze regelingen enkele jaren in bedrijf en kunnen we zeggen: ze zijn zeer waardevol gebleken. In 2003 werd vier procent van de in Nederland geproduceerde elektriciteit milieubewust opgewekt. In 2006 was dat al ruim zes procent. Ook de verdere vooruitzichten zijn gunstig. Het kabinet-balkenende IV heeft de ambitie kenbaar gemaakt dat in 2020 enige tientallen procenten van ons energieverbruik afkomstig moeten zijn van schone bronnen. Dit boekje is een uitgave van CertiQ en EnerQ, de organisaties die de regelingen op het gebied van certificering en subsidiëring van milieubewust opgewekte elektriciteit uitvoeren. Deze regelingen zijn meer dan formele procedures. Er is hier ook sprake van een traject waarin belanghebbenden nauw met elkaar samenwerken om een ontwikkeling naar duurzaamheid mogelijk te maken. Met deze uitgave Waardevol willen wij iets van dit werkveld tonen door de mensen achter de regelingen aan het woord te laten. U maakt kennis met vijf personen die op verschillende manieren in dit veld acteren. Hoe zien ze hun bijdrage? Hoe denken ze over milieu en duurzaamheid? En wat verwachten ze in dit verband van de toekomst? Wat in hun persoonlijke visies vooral doorklinkt, is optimisme en een gedrevenheid om een inspanning te leveren voor een leefbare wereld. Een wereld waarover we, vrij naar Lucebert, zouden willen zeggen: alles van waarde is weerbaar. Gineke van Dijk en Jan Vorrink

3 Wij zijn de enige krantenpapierfabriek in Nederland. We maken zo n ton kranten- papier per jaar. De Volkskrant en de Telegraaf worden erop gedrukt, maar ook tal van andere kranten uit binnen- en buitenland. Voor onze productie kopen we elektriciteit en aardgas in. We hebben per jaar 110 miljoen kubieke meter aardgas nodig. Wat één huishouden in tien jaar verbruikt, gaat er bij ons in een uur doorheen. Maar fossiele brandstoffen geven een grote CO 2 -uitstoot en bovendien raken ze op een gegeven moment op. Dus moet je schonere, duurzame energiebronnen gaan gebruiken. Bij ons is dat biomassa. We hebben een forse stap voorwaarts gezet De fabriek begon daar al 25 jaar geleden mee. Maar in 2004 hebben we een forse stap voorwaarts gezet. We kochten een grote biomassa-installatie voor tientallen miljoenen euro s. Dat we een beroep konden doen op de MEP-subsidie heeft zeker bijgedragen aan de beslissing om deze investering te doen. Met deze installatie wekken we schonere elektriciteit uit biomassa op. Deze biomassa bestaat uit houtvezels die niet meer voor recycling tot nieuw papier in aanmerking komen. Over die recycling wil ik graag iets kwijt. Veel mensen denken dat een papierfabriek als de onze onverantwoorde houtkap in de hand werkt. Dat is niet zo. Slechts 20 tot 25 procent van onze grondstof voor het maken van krantenpapier is puur hout. Dat betrekken we bovendien uit zagerijen het zijn vaak houtresten en uit duurzaam beheerde bossen. De overige 75 tot 80 procent van onze grondstof is gerecycled papier. Een houtvezel kan wel zes generaties drukwerk mee. De biomassa-installatie draait nu op 75 procent van haar capaciteit. Méér biomassa komt er niet uit ons productieproces. De fabriek zou nog wel meer schone elektriciteit kunnen opwekken als we biomassa van bedrijven uit de omgeving zouden mogen verstoken. We hopen dat de provincie ons hiervoor toestemming geeft. Wat ik thuis voor het milieu doe? Uiteraard papier scheiden, gebruik van spaarlampen en een roetfilter op mijn auto. Ook probeer ik mijn kinderen van jongs af aan bewust te maken. Dat je tijdens het tandenpoetsen niet de kraan moet laten lopen. In het groot, maar zeker ook in het klein valt er milieuwinst te boeken. De producent In het Gelderse Renkum staat de grote krantenpapierfabriek Norske Skog Parenco. Martin Som (37) is hier coördinator energiezaken. Zo efficiënt mogelijk omgaan met energie is een kernwaarde binnen dit bedrijf. Uit kostenoverwegingen én omdat men overtuigd is van de maatschappelijke noodzaak. De papierfabriek wekt zelf vijf à tien procent van het eigen energieverbruik op met behulp van een biomassa-installatie. Gedreven energiespecialist Som legt uit dat de fabriek nog wel meer schone elektriciteit zou kunnen opwekken. >> Meeste milieubewust opgewekte elektriciteit komt van biomassa De helft van de in Nederland milieubewust opgewekte elektriciteit is afkomstig uit het verstoken van biomassa. Dit is een verzamelnaam voor allerlei soorten organisch materiaal, zoals houtvezel, gras, mest, snoeiafval en suikerbieten. Het gebruik van biomassa geldt als duurzaam, omdat het CO 2 -neutraal is en daardoor niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Bij CertiQ zijn ruim 130 elektriciteitsproducenten ingeschreven die met biomassa werken. Een groot deel van hen ontvangt van EnerQ een MEP-subsidie.

4 In onder meer de provincies Zuid-Holland en Utrecht verzorgt de regionale netbeheerder Eneco Netbeheer het elektriciteitstransport. Deze organisatie, waar 180 mensen werken, behoort tot de grootste netbeheerders van Nederland. Frans Verhaar (47) is bij Eneco Netbeheer de specialist op het gebied van milieubewust opgewekte elektriciteit. Zijn enthousiasme over de stroomopwekking uit schone bronnen motiveert hem om een optimale dienstverlening te leveren: Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de MEP-regeling dat alle meetgegevens op tijd bij CertiQ worden aangeleverd. Daar werk ik graag aan mee. De netbeheerder De belangrijkste taak van een netbeheerder is zorgen dat de elektriciteitslevering veilig en betrouwbaar is. Onze organisatie draagt daarom een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van vele huishoudens en bedrijven. Een van onze andere, minder omvangrijke taken heeft betrekking op de milieubewust opgewekte elektriciteit. Hier houd ik me binnen Eneco Netbeheer mee bezig. Zo beoordeel ik of nieuwe installaties als windturbines of warmtekrachtkoppelingsinstallaties aan alle vereisten voldoen. Als dat zo is, registreren wij de installatie en geven dat door aan CertiQ. De MEP-regeling vind ik een goed stimuleringsmiddel Daarnaast inventariseer ik de meetgegevens van milieubewust opgewekte elektriciteit. Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de MEP-regeling dat alle meetgegevens op tijd bij CertiQ worden aangeleverd. Daar werk ik graag aan mee. Het halen van een inzendpercentage van honderd procent is beslist een uitdaging. De gegevensstromen in onze sector zijn namelijk sinds het vrijgeven van de energiemarkt een stuk complexer geworden. Ik ben in het verleden betrokken geweest bij het opzetten van de regeling voor groencertificaten, een voorloper van het huidige certificatensysteem. Dit is een prima werkend systeem en de hieraan gekoppelde MEP-regeling vind ik een goed stimuleringsmiddel. Je kunt namelijk beter subsidie geven voor de hoeveelheid megawattuur dan voor het bouwen van een installatie. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat een producent er alles aan doet om de capaciteit van zijn installatie ten volle te benutten. In mijn privé-leven is het milieu ook belangrijk: alleen FSC-hout kopen, afval scheiden en niet de auto nemen voor een kort ritje naar de stad. Het kan natuurlijk altijd beter. Een vriend van mij heeft een opvangvoorziening voor regenwater in zijn tuin geplaatst. Daar kan drieduizend liter in. Ze gebruiken dat water voor de wc en de wasmachine. In wat voor wereld mijn kleinkinderen zullen leven? Ik hoop dat er tegen die tijd grensverleggende techniek bestaat om de energieproblemen structureel op te lossen. Eigenlijk is die techniek er al. Het is dus een financiële keuze die bij de politiek ligt. Wat hebben we over voor een duurzame samenleving? Als ik kijk naar wat dat nu is, denk ik: het mag nog wel wat meer zijn. >> Verantwoordelijke taak bij regionale netbeheerders Regionale netbeheerders verzorgen het transport van gas en elektriciteit, en dragen zorg voor de aanleg en het onderhoud van de gas- en elektriciteitsdistributienetten. Deze netbeheerders zijn onafhankelijke organisaties die de verschillende marktpartijen van de vrije energiemarkt informeren over vraag en aanbod van energie. Nederland telt 22 netbeheerders. TenneT TSO B.V. is ook netbeheerder. Zij beheert het landelijk transportnet voor elektriciteit.

5 Ons bedrijf maakt sinds 2001 deel uit van RWE AG uit Duitsland, een van de grootste energieleveranciers in Europa. In Nederland leveren wij grijze en groene stroom. Veertig procent van onze particuliere klanten heeft gekozen voor groen. Onze groene stroom betrekken we uitsluitend van windturbines die in ons eigen land staan. Dat is voor de consument een heldere belofte. Ons groene product is geen onduidelijke mix van diverse alternatieve energiebronnen uit binnen- en buitenland. Het is pure windkracht uit de Flevopolder. Het certificatensysteem van CertiQ werkt net zo efficiënt als telebankieren Bij RWE beheer ik de volledige elektriciteitsportefeuille. Ik houd me bezig met het afstemmen van inkoop op behoefte aan grijze en groene stroom. In de context van de certificatenregeling van CertiQ heet ik handelaar. Ik heb leveringscontracten met producenten van windenergie. Op basis van de door hen opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit maakt CertiQ in haar systeem certificaten voor ons aan. Deze certificaten matchen wij met de omvang van het groene verbruik van onze afnemers. Het is in feite een soort afboeken, waarbij je moet opletten dat inkoop en verbruik steeds weer met elkaar in balans zijn. Mijn collega Arni Bax en ik kunnen met het geautomatiseerde certificatensysteem van CertiQ goed uit de voeten. Het werkt net zo efficiënt als telebankieren. Duurzame energie heeft altijd mijn belangstelling gehad. Als scholier bouwde ik mijn eigen windmolentje. Met behulp van een fietsdynamo en een propeller die ik uit het raam hing, liet ik een lamp in mijn slaapkamertje branden. Nu heb ik zonnecollectoren op het dak van mijn huis, voor warm water en voor de centrale verwarming. Het is toch mooi om de energie die zomaar voorhanden is te gebruiken. Er zijn vandaag de dag tal van alternatieve bronnen waar we meer mee zouden kunnen doen. Denk eens aan de toepassing van aardwarmte. Een RWEonderneming in Oostenrijk biedt daar al succesvol dergelijke systemen aan. Het moet haalbaar zijn om de energiebehoefte van de Nederlandse huishoudens volledig in te vullen met een breed scala aan alternatieve energiebronnen. Met een extra investering in research valt er meer te bereiken dan we nu nog voor mogelijk houden. De handelaar In het leveringsproces van duurzame elektriciteit is ook een plaats ingeruimd voor handelaren. Zij kopen deze elektriciteit van producenten en krijgen daarvoor in een geautomatiseerd systeem van CertiQ de beschikking over de bijbehorende certificaten. Deze certificaten zijn te verhandelen of in te zetten als bewijs van levering. Dat laatste doet Jaap van de Griendt (42), portfoliomanager electricity bij RWE Energy Nederland. Bij deze energieleverancier is hij verantwoordelijk voor het beleid rond de certificaten. >> Van megawattuur naar Garantie van Oorsprong Bij CertiQ staan ruim vijftig handelaren in productiecertificaten voor duurzame elektriciteit ingeschreven. Duurzame elektriciteit omvat opwekking uit wind, biomassa, zonlicht en waterkracht. De duurzame elektriciteit die de handelaren kopen van producenten wordt in het systeem van CertiQ vertaald naar certificaten op basis van de hoeveelheid opgewekte megawatturen. Handelaren kunnen deze certificaten, die Garanties van Oorsprong worden genoemd, onderling verhandelen. Als een handelaar behoort tot een energieleverancier en dat komt in de praktijk veel voor dan kan hij de certificaten ook inzetten als bewijs van levering van duurzame elektriciteit aan de eindverbruikers.

6 In mijn functie heb ik veel contact met regionale netbeheerders, energieleveranciers en uiteraard met EnerQ en CertiQ. Tussen die laatste twee uitvoeringsinstanties en DTe vindt veel informatie- uitwisseling plaats. Een deel van ons toezicht verloopt via EnerQ en CertiQ. Zij fungeren in feite als de ogen en oren van DTe. Onze benaming toezichthouder houdt meer in dan je in eerste instantie zou denken. DTe heeft ook veel uitvoerende taken. Zo stelt DTe de aansluit- en transporttarieven voor gas en elektriciteit vast en speelt zij een actieve rol als probleemoplosser. In die rol dienen we steeds weer de belangen van álle partijen in de energiesector zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De geliberaliseerde energiemarkt is voortdurend in beweging. We volgen de ontwikkelingen dan ook nauwlettend en we ondernemen actie waar dat nodig is. De mens is inventief genoeg om bruikbare alternatieven te bedenken voor fossiele brandstoffen Mede door mijn werk ben ik, denk ik, wel milieubewuster geworden. Afgelopen jaar zijn mijn partner en ik verhuisd, en we zijn bewust overgestapt op een energieleverancier die uitsluitend groene stroom levert. Verder heb ik ook een milieuverantwoorde hobby: hardlopen. Dat kost de natuur niks. Ik loop graag in de Haagse en Wassenaarse duinen, en langs het strand. Wat ik ervan zou vinden als juist daar een windpark in zee zou komen? Tja, heel erg mooi zou ik het niet vinden. Maar als we in Nederland echt willen inzetten op de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit, dan moeten we het vooral hebben van wind en bijvoorbeeld niet van waterkracht. Om elektriciteit op te wekken gebruiken we in Nederland vooral aardolie, aardgas en steenkolen. Daar is onze samenleving sterk afhankelijk van. Maar die bronnen raken op. Gelukkig is de mens inventief genoeg om bruikbare alternatieven te bedenken voor de schaarser wordende fossiele brandstoffen. Dat zouden eigenlijk ook meteen milieuvriendelijke alternatieven moeten zijn, waar we tijdig en op grote schaal gebruik van kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit gaat lukken. De toezichthouder Bij het traject van productie tot levering van milieubewust opgewekte elektriciteit is ook een toezichthoudende instantie betrokken. Dit is de Directie Toezicht Energie (DTe), onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). DTe, gevestigd in Den Haag, ziet erop toe dat alle betrokken organisaties de energieregelgeving naleven. Frank de Ruijter (32) is senior juridisch medewerker bij DTe. Hij onderhoudt contact met de partijen, inventariseert knelpunten en informeert het Ministerie van Economische Zaken hierover: Boeiend aan dit werk is de maatschappelijke impact die beslissingen van DTe kunnen hebben. >> DTe staat voor marktwerking én consumentenbescherming In haar rol van toezichthouder richt de Directie Toezicht Energie (DTe) zich op het zo effectief mogelijk laten functioneren van de Nederlandse energiesector. In het geval van de milieubewust opgewekte elektriciteit betekent dit onder meer dat DTe de toegang tot het elektriciteitsnet waarborgt voor producenten van deze elektriciteit. Daarnaast komt DTe op voor de belangen van de eindgebruikers.

7 Als kind was ik al gefascineerd door zelfvoorziening; dat je uit een waterstroom of uit wind energie kon opwekken. Eind jaren zeventig richtte ik met gelijkgestemden de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) op. Dat was een pioniersclub van mensen die kennis over alternatieve energiebronnen wilden uitwisselen en prototypes van windmolens en zonnecollectoren gingen bouwen. In die tijd vervaardigde ik zelf een klein windmolentje dat ik op het dak van mijn huis zette. Al snel belde er een gemeenteambtenaar aan die zei dat dit niet mocht. Ik maakte hem wijs dat het een windmeter was. Daarna heb ik er nooit meer iets over gehoord. Een leefbare wereld voor onze kinderen De zonnepanelen op ons dak heb ik zelf geplaatst. Toen ik daarmee bezig was, wilde mijn dochter ook zo n paneel om haar computer op te laten draaien. Daarmee heeft ze het Jeugdjournaal nog gehaald. Onze zonnepanelen leveren zo n zestien procent van de totale hoeveelheid elektriciteit die wij jaarlijks gebruiken. Op deze manier met duurzaamheid bezig zijn, geeft naast een kostenbesparing een heel erg goed gevoel. Dat kan ik iedereen aanraden. Iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren. Gebruik bijvoorbeeld spaarlampen of ga een stapje verder en neem aandelen in een windturbinecoöperatie. De windturbines worden steeds effectiever. De nieuwste generatie turbines is hoger en daardoor bereik je de meer stabiele windstromen. Bovendien hebben de generatoren een grotere capaciteit. Al met al levert dit meer schone elektriciteit op. Dat is wat we nodig hebben, ter vervanging van de vervuilende fossiele brandstoffen. Ik heb er vertrouwen in dat we in Nederland die omslag kunnen maken. Dat we een leefbare wereld creëren voor onze kinderen. Ik verwacht zelfs nog mee te maken dat het merendeel van de elektriciteit in Nederland milieubewust wordt opgewekt. Met voldoende inzet van álle partijen kan het zomaar gebeuren. De eindverbruiker Het gezin van bedrijfskundig ingenieur Frits Ogg (53) uit Nijmegen gebruikt net als elk ander huishouden elektriciteit. Een deel daarvan wekt Frits zelf op. Als een van de eerste huurders in Nederland plaatste hij zonnepanelen op het dak van zijn woning. Maar zijn bijdrage aan een duurzaam Nederland gaat verder. Al jaren is hij actief in organisaties die zich beijveren voor duurzame energie. Zijn beeld van de toekomst is positief: Ik verwacht nog mee te maken dat het merendeel van de elektriciteit in Nederland milieubewust wordt opgewekt. >> Zonnestroom in Nederland In 2005 bedroeg het opgestelde fotovoltaïsche vermogen (zonnepanelen) in Nederland 51 megawatt. Hiermee kunnen in totaal zo n huishoudens van stroom worden voorzien. Zonnestroom maakt momenteel nog een klein deel uit van de totale hoeveelheid duurzame energie in Nederland, namelijk 0,4 procent. Toch is deze vorm van elektriciteitsopwekking zeer goed toepasbaar binnen de bebouwde omgeving. Een voorbeeld is het zonne-energieproject in de nieuwbouwwijk Nieuwland in Amersfoort, waar op grote schaal zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Zonnepanelen zijn nog relatief duur en ze hebben een lange terugverdientijd. Deskundigen (onder andere van SenterNovem) verwachten echter dat door markt- en kennisontwikkelingen in deze branche de prijs van zonnestroomsystemen op termijn substantieel zal dalen en het rendement van deze systemen sterk zal toenemen.

8 EnerQ en CertiQ EnerQ B.V. en CertiQ B.V. zijn als dochterorganisaties van TenneT TSO B.V. belast met de uitvoering van een aantal onderling samenhangende regelingen ter bevordering van het milieubewust opwekken van elektriciteit. EnerQ stimuleert de productie van deze elektriciteit door middel van subsidies. CertiQ coördineert de levering van deze elektriciteit door middel van een certificatensysteem. Beide organisaties ondersteunen op deze wijze de producenten van in totaal ruim installaties voor milieubewust opgewekte elektriciteit. Mede aan de hand van enkele schema s op de volgende pagina s lichten we toe hoe het proces in de praktijk werkt. Wat doet EnerQ? EnerQ voert de regeling milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie uit, kortweg MEP-regeling genoemd. Producenten met een installatie die elektriciteit opwekt uit duurzame bronnen, zoals wind, biomassa, zonlicht of waterkracht, kunnen bij EnerQ een MEP-subsidie aanvragen. Dat geldt ook voor producenten die elektriciteit genereren met behulp van een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK). Al deze vormen van elektriciteitsopwekking rangschikt EnerQ onder de noemer milieubewust opgewekte elektriciteit. Op basis van geproduceerde megawatturen milieubewust opgewekte elektriciteit die door zusterorganisatie CertiQ worden geregistreerd en uitgedrukt in certificaten keert EnerQ subsidievoorschotten uit. Deze subsidie wordt verstrekt voor zowel elektriciteit die aan het openbare net wordt geleverd als voor elektriciteit die voor eigen bedrijfsdoeleinden wordt ingezet. Wat doet CertiQ? CertiQ verstrekt en beheert certificaten voor milieubewust opgewekte elektriciteit. Deze certificaten vormen een waarborg dat de hoeveelheid elektriciteit die uiteindelijk wordt verbruikt ook daadwerkelijk milieubewust is opgewekt. Zo is het traject van producent naar eindverbruiker dus controleerbaar. CertiQ maakt certificaten aan op basis van het aantal megawatturen elektriciteit dat een installatie produceert. Er zijn verschillende typen certificaten. We beperken ons hier tot het noemen van de Garanties van Oorsprong en de WKK-certificaten. De Garanties van Oorsprong worden aangemaakt voor de opwekking uit wind, biomassa, zonlicht en waterkracht. Garanties van Oorsprong die betrekking hebben op elektriciteit die aan het openbare net wordt geleverd, zijn verhandelbaar. Hiervoor heeft CertiQ een geautomatiseerd certificatensysteem ontwikkeld. Bij WKK-certificaten gaat het om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling. Deze certificaten zijn niet verhandelbaar.

9 Processchema s milieubewust opgewekte elektriciteit Productie en levering elektriciteit Subsidiëring in de praktijk Producenten van milieubewust opgewekte elektriciteit (1) levering Directie Toezicht Energie (DTe) (12) Handelaren in certificaten / Energieleveranciers (11) Producenten van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen levering Regionale netbeheerders (2) levering Eindverbruikers elektriciteit (3) Producenten met een erkende installatie wekken milieubewust elektriciteit op meetwaarden Regionale meetwaarden (8) CertiQ (9) netbeheerders aanmaak certificaten informatie over aantal certificaten Toelichting Deze producenten wekken elektriciteit milieubewust op uit wind, zonlicht, waterkracht, biomassa of door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK). Klimaatneutrale fossiele elektriciteit (KNFE) zal in de toekomst ook in deze categorie worden opgenomen. Niet alle milieubewust opgewekte elektriciteit gaat naar het elektriciteitsnet. Sommige producenten gebruiken deze elektriciteit direct voor eigen doeleinden. De regionale netbeheerders dragen zorg voor de levering van elektriciteit over het openbare elektriciteitsnet van producenten aan verbruikers. Dit zijn particuliere en zakelijke verbruikers. Zij kunnen kiezen of zij elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen (grijze stroom) of milieubewust opgewekte elektriciteit (groene stroom) afnemen. Basisvoorwaarden registratie en subsidiëring installaties Producenten van milieubewust opgewekte elektriciteit (4) aanvraag erkenning installatie gegevens erkende Regionale installatie (5) CertiQ (6) netbeheerders aanvraag MEP-subsidie EnerQ (7) Toelichting uitkering MEP-subsidie EnerQ (10) Een erkend meetverantwoordelijke meet de hoeveelheid milieubewust opgewekte elektriciteit. Via de netbeheerder worden deze meetwaarden doorgegeven aan CertiQ. CertiQ zet deze meetwaarden om in productiecertificaten, die worden bijgeboekt op de rekening van een handelaar met wie de producent een overeenkomst heeft. Daarnaast informeert CertiQ EnerQ over het aantal en het soort uitgegeven certificaten. Het kan voorkomen dat CertiQ aanvullende informatie over de installatie nodig heeft voordat tot het aanmaken van certificaten kan worden overgegaan. Op basis van de informatie van CertiQ keert EnerQ subsidievoorschotten uit aan de producent. Een handelaar heeft een overeenkomst met een producent op basis waarvan hij milieubewust opgewekte elektriciteit van deze producent koopt. De omvang van de gekochte elektriciteit wordt uitgedrukt in productiecertificaten, die ten behoeve van de handelaar in het certificatensysteem van CertiQ worden aangemaakt. De handelaar kan deze certificaten verhandelen of inzetten als bewijs van levering aan eindverbruikers. In dat laatste geval is de handelaar tevens energieleverancier. De Directie Toezicht Energie (DTe) houdt toezicht op het gehele traject. Toelichting 4 Een producent kan bij de regionale netbeheerder een verzoek indienen tot erkenning van zijn installatie voor milieubewust opgewekte elektriciteit. 5 De regionale netbeheerder beoordeelt of de installatie aan de wettelijke vereisten voldoet. Bij goedkeuring geeft hij de gegevens over de producent en de installatie door aan CertiQ. 6 CertiQ registreert de producent en diens installatie in het certificatensysteem. 7 Naast het verzoek tot registratie kan de producent bij EnerQ een MEP-subsidie aanvragen. EnerQ beoordeelt de aanvraag en beschikt er positief of negatief over.

10 Certificering in de praktijk Producenten van milieubewust opgewekte elektriciteit levering CertiQ meetwaarden aanmaken certificaten afboeken certificaten Handelaren in certificaten / Energieleveranciers leveringscontract Producenten van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen levering Regionale netbeheerders levering grijze/groene stroom Eindverbruikers elektriciteit Toelichting Het systeem van certificering geeft eindverbruikers de zekerheid dat als zij bij hun energieleverancier een bepaalde hoeveelheid groene stroom afnemen, deze hoeveelheid ook echt milieubewust is opgewekt. Voor het aantal megawatturen milieubewust opgewekte elektriciteit maakt CertiQ in haar systeem certificaten aan. Wanneer een energieleverancier groene stroom aan zijn klanten levert, boekt hij daarvoor certificaten af in het geautomatiseerde systeem van CertiQ. Hiermee zijn productie en verbruik aan elkaar gekoppeld en met elkaar in evenwicht. De Directie Toezicht Energie houdt hier nauwkeurig toezicht op. Meer informatie De informatie op deze pagina s geeft een globaal beeld van de procedures voor certificering en subsidiëring van milieubewust opgewekte elektriciteit. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor meer gedetailleerde informatie zie: en

11 EnerQ B.V. en CertiQ B.V. zijn dochterorganisaties van TenneT TSO B.V., de Nederlandse Transmission System Operator en de landelijk beheerder van het transportnet voor elektriciteit. CertiQ B.V. EnerQ B.V. Utrechtseweg 310 Utrechtseweg AR Arnhem 6812 AR Arnhem Postbus 718 Postbus AS Arnhem 6800 AJ Arnhem Telefoon Telefoon Fax Fax Internet Internet Waardevol is een uitgave van CertiQ B.V. en EnerQ B.V., Arnhem Ontwerp Loep ontwerp, Arnhem Tekst Howard Krol Tekstproducties, Amsterdam Fotografie Twan Janssen, Arnhem Drukwerk Drukkerij Roos en Roos, Arnhem Oplage 750 Verschijning Juli 2007 Met dank aan Martin Som, Frans Verhaar, Jaap van de Griendt, Frank de Ruijter en Frits Ogg

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R Iets nieuws onder zon Een onderzoek naar de diffusie van zonnestroomtechnologie onder Nederlandse huishoudens Jan Jaap Bakker 3379523 Masterscriptie

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie