Making The making of the humanities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Making The making of the humanities"

Transcriptie

1 Non-Fictie Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern humanities / edited by Rens Bod, Jaap Maat, Thijs Weststeijn. - Met index. ISBN : 002 : I : : : Groot-Brittannie I : : This comprehensive history of the humanities focuses on the modern period ( ). The contributors, including Floris Cohen, Lorraine Daston and Ingrid Rowland, survey the rise of the humanities in interaction with the natural and social sciences, offering new perspectives on the interaction between disciplines in Europe and Asia and new insights generated by digital humanities Barber, Lynn An curious career An curious career / Lynn Barber. - London : Bloomsbury, pagina's ; 23 cm ISBN Lynn Barber, by her own admission, has always suffered from a compelling sense of nosiness. An exceptionally inquisitive child she constantly questioned everyone she knew about imitate details of their lives. This talent for nosiness, coupled with her unusual lack of the very English fear of social embarrassment, turned out to be the perfect qualification for a celebrity interviewer. In A Curious Career, Lynn Barber takes us from her early years as a journalist at Penthouse - where she started out interviewing foot fetishists, voyeurs, dominatrices and men who liked wearing nappies - to her later more eminent role interrogating a huge cross-section of celebrities ranging from politicians to film stars, comedians, writers, artists and musicians. A Curious Career is full of glorious anecdotes - the interview with Salvador Dali that, at Dali's invitation, ended up lasting four days, or the drinking session with Shane MacGowan during which they planned to rob a bank. It also contains eye-opening transcripts, such as her infamous interview with the hilarious and spectacularly rude Marianne Faithfull. 1

2 Non-Fictie Davis, Darryl How to design a life smiling about How to design a life smiling about : developing success in business and in life / Darryl Davis. - New York : McGraw Hill Education, [2014]. - XIX, 232 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 172 : 01 Geestelijk leven : : If you're wondering why you don't smile more in your life, then you may need to take a close look at why you do the things you do and why you don't do the things you know you should. What would make you smile? Starting and running your own business? Taking your corporate career to the next level? Spending more personal time with family and friends? Whatever facet of life you feel stuck in, How to Design a Life Worth Smiling About will pull you out of the rut and get your wheels moving in the right direction. Motivational speaker and success coach legend Darryl Davis shares his proven, no-nonsense program for making strategic changes to dramatically improve your life and increase your sense of purpose. Based on a unique and powerful combination of brain science, timeless wisdom, and good old common sense, How to Design a Life Worth Smiling About helps you: identify negative automatic thoughts and take control of them; replace bad habits with good ones using scientifically proven methods; take full responsibility for your life, helping you feel more in control of your circumstances; form relationships with positive people; and free yourself from the fear of change and let go of the past. 2

3 Non-Fictie Hegels Hegels godsdienstfilosofie en de monothei stische religies Hegels godsdienstfilosofie en de monothei stische religies : een actuele confrontatie / Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller (Red.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 21 cm. - (Omtrent filosofie ; nr. 5) ISBN : 204 : I : : Dit boek biedt een kritische inleiding in de godsdienstfilosofie, aan de hand van een confrontatie tussen enerzijds G.W.F. Hegels filosofie van de monotheïstische religies en anderzijds godsdienstwetenschappelijke inzichten in en vanuit de godsdiensten zelf. Het doel is te komen tot een wijsgerige verheldering van wat deze religies kenmerkt. Wat kan een filosofische benadering van de verschillende godsdiensten, zoals die van Hegel, bijdragen aan een beter begrip ervan? Hoe zou de godsdienstfilosofie een rol kunnen spelen in het actuele debat over religie, en de verhouding daarvan tot de grondslagen van recht en politiek? De manier waarop we over God denken en dus hoe we geloven, beïnvloedt onze moraal en ons recht, de wetten die we maken en de wijze waarop we die toepassen. Hegel had veel op met het christendom. In zijn ogen vormde het christelijk geloof ten opzichte van andere, eerdere godsdiensten een vervolmaking en een voltooiing van de religie. Filosofisch bezien is het christendom de religie van vrijheid en van verzoening van God en de mens met elkaar. Alle godsdiensten die voorafgingen aan het christendom, beschouwt hij als beperkter en eenzijdiger: de 'ware geest' is daarin nog onvoldoende ontwikkeld. 3

4 Non-Fictie Verhoeven, Nel Doing research Doing research : the hows and whys of applied research / Nel Verhoeven ; [transl. from the Dutch by Barbara Reed]. - 3rd ed. - The Hague : Eleven International Publishing, cop p : ill ; 25 cm. - Vert. van: Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. - 3e, herz. dr. - Den Haag : Boom onderwijs, e dr.: Amsterdam : Boom, (De onderzoekspraktijk). - 1st English ed.: Amsterdam : Boom academic, Met index, lit. opg. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 10 Mens en Maatschappij : : 'Doing research' is een heldere inleiding in methoden en technieken van onderzoek. Het geeft antwoord op vragen als: wat is 'onderzoek doen' eigenlijk, hoe zet u een onderzoek op, welke stappen moet u nemen, hoe verzamelt u gegevens en welke valkuilen zijn er? Het boek maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken bijzonder inzichtelijk. Het neemt de student aan de hand om stap voor stap de vaardigheid van het onderzoeken te leren. De nadruk ligt daarbij op het verrichten van praktijkonderzoek waarvan alle stadia worden doorlopen: van het opzetten van een onderzoek, het verzamelen van gegevens en het analyseren van resultaten, tot het trekken van conclusies en het beoordelen van onderzoeksverslagen. Door veel recente voorbeelden wordt steeds de link gelegd met de praktijk. 'Doing research' is geschikt als inleiding voor studenten op hogescholen, maar dient ook als naslagwerk voor praktijkonderzoek. 'Doing research' is een vertaling van het succesvolle boek 'Wat is onderzoek?' Nieuwenbroek, Ard Twaalf contextuele methodieken Twaalf contextuele methodieken : kompas voor een relationeel-ethische ontmoeting / Ard Nieuwenhoek. - Oirschot : Quirijn, pagina's : illustraties ; 21 cm. (Praktijkboek). - Met literatuuropgave. ISBN Methodieken in de hulpverlening worden meestal gezien als min of meer strak geprotocolleerde stappen die de hulpverlener zijn hulpvrager aanbiedt. Zoals bij sommige cognitief georienteerde benaderingen gebeurt, waarbij de hulpverlener in een vooraf vastgelegd strak schema een aantal technieken op een vaste manier aanbiedt. Niet dat hierdoor de cognitieve therapieen minder waardevol zouden zijn, maar zo'n strak vastgelegde methodiek is niet effectief om de contextuele benadering een kans te geven. De hulpvrager wordt te veel een object en jijzelf, de hulpverlener, eigenlijk ook. In dit boek worden contextuele methodieken uitgewerkt op een praktijktheoretische wijze. Het biedt een helder en toepasbaar overzicht van de meest gangbare contextuele methodieken, bedoeld om ze beter te herkennen en toe te kunnen passen op het moment dat die ander dat nodig heeft. Dit boek is geschreven voor iedere contextueel geschoolde professional. Het is een uniek boek voor contextuele leerlingbegeleiders, pastoraal werkers, contextueel hulpverleners en therapeuten en contextueel supervisors. Voor iedereen dus die vanuit een contextueel perspectief als hulpbron functioneert. 4

5 Non-Fictie Lanchester, John How to speak money How to speak money : what the money people say, and what they really mean / John Lanchester. - London : Faber & Faber, XIII, 286 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : The biggest problem for outsiders in the world of economics is that most of the time, we don't know what the hell the insiders are talking about. To know that, you have to understand the words they're using. The language of economic elites can be complex, jargon-filled and completely baffling. But if we don't know what they're talking about, we're making our decisions at the ballot box on insufficient information. We all need to be able to speak money because if we can't, then the people who can will write their own rules. Their preference is for no rules at all. We've given that approach a try, and we can testify to the fact that it doesn't work. In How to Speak Money, John Lanchester explains everything from high-frequency trading to the difference between bullshit and nonsense. This is a primer, a polemic and a reference book you'll find yourself reading in one sitting. It blows open the world of finance and arms you with knowledge, ready for the moment they try to sell us the Next Big Thing Belastingheffing Belastingheffing voor ondernemers Belastingheffing voor ondernemers. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Werkboek: / mr. P.A. Flutsch. - Bovenaan omslag: 2014/2015. ISBN Belastingheffing voor ondernemers 2014/2014, Werkboek bevat een grote hoeveelheid oefenvragen: open kennisvragen, meerkeuzevragen, casusposities en veeloefenexamens (SPD, AA en RB). De vragen volgen de hoofdstukken van Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Theorieboek. Daarbij wordt steeds verwezen naar de paragrafen in het theorieboek waar de vraag betrekking op heeft. Dit boek is daarmee uitstekend te gebruiken tijdens de lessen bij het verwerken van de theorie, maar zeker ook als voorbereiding op het examen of tentamen binnen diverse hbo-opleidingen. De uitwerkingen zijn online beschikbaar via De serie Belastingheffing is de geheel herziene en geactualiseerde versie van de bekende methode Belastingrecht met de wet in de hand. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten en docenten in het hoger economisch onderwijs (Fiscale Economie, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie), SPD, PDL en Accountant-Administratie-consulent/Certificerend Accountant (AA/CA) en beroepsopleidingen van diverse breoepsorganisaties (bv. het Register Belastingadviseurs). 5

6 Non-Fictie Dekkers, P.M.C. Belastingheffing voor ondernemers Belastingheffing voor ondernemers. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Theorieboek: / mr. P.M.C. Dekkers, mr. P.A. Flutsch, J. RousM.Sc / Omslag vermeldt: Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten waar ondernemers mee te maken krijgen aan bod komen. Het boek kan ook goede diensten bewijzen in het kader van belastingrecht als inleidend vak of als bijvak voor juristen, economen en bedrijfskundigen. De belastingwetten worden grotendeels artikelsgewijs besproken, maar er is ook aandacht voor een thematische aanpak door middel van de fiscale levensloop. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schema's en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. De serie Belastingheffing is de geheel herziene en geactualiseerde versie van de bekende methode Belastingrecht met de wet in de hand. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten en docenten in het hoger economisch onderwijs (Fiscale Economie, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie), SPD, PDL en Accountant-Administratie-consulent/Certificerend Accountant (AA/CA) en beroepsopleidingen van diverse breoepsorganisaties (bv. het Register Belastingadviseurs). Daarnaast is het geschikt als naslagwerk voor de beroepspraktijk Hintzen, P.H.C. Elementaire kennis bedrijfseconomie Elementaire kennis bedrijfseconomie / P.H.C. Hintzen. - Vijfde druk. - Amsterdam : Brinkman Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Kennis en vaardigheden voor de financie le beroepen). - Theorieboek. - 1e druk: Met register. ISBN Dit leerboek maakt deel uit van de uitgebreide serie 'Financiële Beroepen'. De serie behandelt de kennis en vaardigheden op bedrijfseconomisch terrein die gevraagd worden in het kwalificatiedossier Financiële Beroepen. Analoog aan de indeling van Ecabo is de aanduiding 'Elementaire kennis' gereserveerd voor niveau 3; 'Kennis' wijst op niveau 4. 6

7 Non-Fictie Hintzen, P.H.C. Elementaire kennis bedrijfsadministratie Elementaire kennis bedrijfsadministratie / P.H.C. Hintzen. Elementaire kennis bedrijfsadministratie / P.H.C. Hintzen. Theorieboeken. - Vijfde druk. - Amsterdam : Brinkman Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Kennis en vaardigheden voor de Financie le Beroepen). - Deel 2 ISBN : : : : : : Dit lesboek vormt een aanvulling op Elementaire kennis Bedrijfsadministratie, deel 1. Het is een vijfde druk en daarmee opvolger van het boek met dezelfde titel maar dan met ISBN Het begeleidend werkboek is 'Elementaire kennis Bedrijfsadministratie, deel 2, werkboek' Rees, L.M. van Basiskennis loonadministratie Basiskennis loonadministratie / drs. L.M. van Rees. - Editie 2014/ Dordrecht : Convoy Uitgevers, X, 178 pagina s : illustraties ; 24 cm. - (Basiskennis loonadministratie) ISBN Basiskennis Loonadministratie is een praktisch opgezet examen gericht op de loonadministratie van het midden- en kleinbedrijf. Het examen is bedoeld voor alle studenten of medewerkers die met deze administratie te maken hebben of in de toekomst zullen krijgen en die hierover nog geen of weinig kennis bezitten. Dit studieboek 'Basiskennis Loonadministratie' sluit aan op het gelijknamige examen en op het examen Medewerker Personeelszaken. Met dit studieboek heeft u op een heel overzichtelijke manier alle benodigde actuele leerstof binnen handbereik. De onderverdeling van de leerstof volgt het examen: in het eerste deel komt de theorie voor de module Loonadministratie aan bod en in het tweede deel de theorie voor de module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bovendien biedt het u naast het leren van alle benodigde theorie de mogelijkheid om uw kennis te toetsen in dezelfde vorm als het examen, door middel van oefenvragen in de diverse paragrafen en losse oefenexamens aan het eind. Een belangrijk onderdeel van de module Loonadministratie vormt het invullen van een formulier. Dit studieboek geeft inzicht in hoe dat in zijn werk gaat en biedt u de mogelijkheid om dit ook zelf te oefenen. 7

8 Non-Fictie Gerritsen, Marieke Effectieve managementondersteuning Effectieve managementondersteuning : praktische tools voor de managementassistente en secretaresse: van archief tot zakenbrief! / M. Gerritsen, J. van Kooten, E. Snoek, W. Vrijs ; redactie: Ingrid Monnichmann. - Hilversum : Concept uitgeefgroep, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In iedere organisatie kom je ondersteunende functies tegen. De werkzaamheden in zo'n functie zijn zo divers dat je over veel verschillende competenties moet beschikken. In dit boek komen ze allemaal aan bod. Je leert je vaardigheden te verbeteren op het gebied van archiveren, vergaderingen en evenementen organiseren en projectmanagement en krijgt beter inzicht in jouw positie in de organisatie. Ook leer je beter met werkdruk en stress om te gaan en krijg je op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe je declaraties en andere financiële zaken verwerkt. In het hele boek staan voorbeelden, praktijksituaties, tips en adviezen die je direct kunt toepassen. Na het lezen van dit boek zul je merken dat je efficiënter gaat werken. Ieder hoofdstuk heeft een herkenbare indeling: Uit de praktijk: een beschrijving van een herkenbare situatie op de werkvloer. Toolbox: handige theorie en adviezen waarmee je direct aan de slag kunt. Zo kan het ook: een vernieuwde blik op de praktijksituatie. Vragen: prettig om te controleren of je alles hebt begrepen en onthouden Hintzen, P.H.C. Elementaire kennis bedrijfsadministratie Elementaire kennis bedrijfsadministratie / P.H.C. Hintzen. Elementaire kennis bedrijfsadministratie / P.H.C. Hintzen. Theorieboeken. - Vijfde druk. - Amsterdam : Brinkman Uitgeverij, pagina's : illustraties, schema's ; 24 cm. - (Kennis en vaardigheden voor de Financiele Beroepen). - Deel 1: / Peter H.C. Hintzen, Jo L.M. Coenen ISBN Dit leerboek maakt deel uit van de uitgebreide serie 'Financiële Beroepen'. De serie behandelt de kennis en vaardigheden die gevraagd worden in het kwalificatiedossier Financiële Beroepen. 8

9 Non-Fictie Boekhouden Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd. - Achtste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers bv, [2014]. - XI, 582 pagina's : Illustraties ; 25 cm + principeschema (2 ongenummerde pagina's). - 2: / H. Fuchs, S.J.M. van Vlimmeren. - Om de online studiehulp te bekijken zijn er licentiecodes beschikbaar. - Eerste druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : : 'Boekhouden geboekstaafd 2' is hét standaardwerk voor de bedrijfsadministratie en de fabricageboekhouding. Bij het hoofdboek hoort een apart opgavenboek en een apart uitwerkingenboek. Compleet met een ondersteunende website met handige online tools. De achtste druk van 'Boekhouden geboekstaafd 2' is grondig herzien en herschreven. De teksten zijn toegankelijker en prettiger leesbaar voor de student. Ook zijn meer Engelse termen toegevoegd voor een betere aansluiting op de gangbare Engelse en Amerikaanse vakliteratuur. Inhoudelijk zijn een aantal onderwerpen die in de praktijk nauwelijks meer voorkwamen, vervallen of sterk ingekort. De Erp benadering is verder uitgewerkt. Er is gekozen voor een opzet die geheel onafhankelijk is van de gebruikte software. 'Boekhouden geboekstaafd 2' is bedoeld voor opleidingen zoals Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Met de Campuz Card krijgt de student toegang tot de ondersteunende website. Via het uitwerkingenboek vindt de student op de site webcasts: uitwerkingen met gesproken woord. Ook staan er extra tentamenopgaven en Excel uitwerkbladen Thobokholt, B. Copy & concept Copy & concept / Bert Thobokholt, Barry de Waal, Martin Westbeek. - Vijfde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 31 cm. - Om de online studiehulp te bekijken zijn er licentiecodes beschikbaar. - Eerste druk: Amsterdam : BIS ; 's Hertogenbosch : Crossmarks, Met register. ISBN Copy & Concept is een aanwinst voor het vakgebied marketingcommunicatie! De uitgave begint waar de meest gebruikte handboeken over marketingcommunicatie en strategie ophouden. Kortom: een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur. Copy & Concept bespreekt alle fasen van het creatieve proces: van briefing en strategie tot conceptontwikkeling, creatieve technieken en copywriting. Schitterend en onderscheidend vormgegeven, met in de herziene editie volop aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen waaronder social media, storytelling en andere online tips, trends en trucs. Copy & Concept valt op door de perfecte balans tussen theorie en praktijk. Alles duidelijk toegelicht met talloze actuele voorbeelden en cases van topbureaus uit Nederland en België. Nu compleet met een ondersteunende website met een schat aan handige online tools voor student en docent. Een inspirerende uitgave voor studenten en professionals die het willen máken! Mag niet ontbreken op opleidingen als hbo CE, hbo CO, CMD & MIC en Kunstopleidingen. Online ondersteuning bij Copy & Concept Met de code bij het boek krijgt de student toegang tot de ondersteunende website. 9

10 Non-Fictie Grondslagen Grondslagen van het recht Grondslagen van het recht. - Elfde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken). - 4: Materialen / Bald de Vries (redactie). - Met Engelse teksten. - Eerste druk als deel 5, ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Het boek Grondslagen van het recht: Materialen is geschreven als werkboek voor de cursus Grondslagen van het recht die wordt gegeven in het eerste jaar van de bachelorstudie Rechten aan de Universiteit Utrecht. Materialen bevat per week geordende weekopdrachten, andere vragen en het extra materiaal dat nodig is om de opdrachten te kunnen maken. De in Materialen opgenomen opdrachten zijn gemaakt met de bedoeling de zelfwerkzaamheid van studenten te stimuleren. Om de studenten daarbij voldoende houvast te bieden, is ernaar gestreefd steeds vragen op te nemen aan de hand waarvan de student zich de te bestuderen stof eigen kan maken, als reflectievragen en meeromvattende opdrachten die de student ertoe uitnodigen dieper in de stof door te dringen. De opdrachten zijn naar vorm gevarieerd en sluiten naar inhoud nauw aan op de andere drie delen van de serie : Hoofdlijnen, Vaardigheden en Achtergronden. Materialen is als enige van de serie specifiek gericht op de cursus Grondslagen van het recht. De overige boeken zijn weliswaar voor de cursus geschreven, maar zijn zo opgezet dat ze als zelfstandige boeken kunnen worden bestudeerd Grondslagen Grondslagen van het recht Grondslagen van het recht. - Zevende druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken). - 1: Hoofdlijnen / onder redactie van: M. de Blois ; met bijdragen van M.M. Henket, A.M. Hol, P.C. Ippel, J.H.M. Klanderman, H. Tichelaar, W.G. van der Velden. - Eerste druk: Met register. ISBN In dit studieboek staan de hoofdlijnen van het in Nederland geldende recht centraal. Het is bedoeld als een eerste, zo helder mogelijke kennismaking met het Nederlandse recht. Daarbij gaat het om de centrale begrippen van het recht, het systeem van het recht en een inleiding op de belangrijkste rechtsgebieden. Steeds is ernaar gestreefd dit te doen met een verwijzing naar de actualiteit, zodat het inzicht in de dynamische ontwikkeling van het recht in de samenleving wordt bevorderd. Het boek Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen maakt deel uit van de serie Grondslagen van het recht, die in de eerste plaats bedoeld is voor Utrechtse rechtenstudenten die in het eerste jaar van hun bachelorstudie het vak Grondslagen van het recht volgen. De serie bestaat uit vier delen. Deel 1: Hoofdlijnen biedt een introductie in de belangrijkste aspecten van het in Nederland geldende recht. De boeken zijn weliswaar voor de cursus geschreven, maar zijn zo opgezet dat ze als zelfstandige boeken kunnen worden bestudeerd. (Deel 4 : Materialen is als enige van de serie specifiek gericht op de cursus) 10

11 Non-Fictie Kloosterhuis, H. Juridische methoden Juridische methoden : casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren / H.T.M. Kloosterhuis. - Derde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken). - 1e druk: Met register. ISBN : : : : : : Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven, maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem een casus. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden van casusoplossen. Die methoden zijn gericht op het vinden en analyseren van rechtsregels en op het toepassen van die regels in het licht van de feiten van de casus. In de tweede plaats biedt deze uitgave praktische instructies voor het beargumenteren van een casusoplossing. Stap voor stap wordt gedemonstreerd hoe men van een overzicht van pro- en contraargumenten kan komen tot een overtuigend, helder en correct geformuleerd juridisch betoog. Deze derde druk is aangevuld met opdrachten waarmee de cursist kan oefenen in het analyseren van juridische argumentatie en jurisprudentie en in het oplossen van casusposities. Uitwerkingen van deze opdrachten zijn te vinden op de website Op die website zijn nog vele andere opdrachten met uitwerkingen te vinden Kluwer Kluwer collegebundel Kluwer collegebundel : wetteksten / onder redactie van: Prof.Mr. F.C.M.A. Michiels, Prof.Mr. H.J. Snijders. - 25e druk. - Deventer : Kluwer, delen ; 21 cm. - ( Kluwer collegebundel : wetteksten). - Deel I: Privaatrecht (XXVI, 2587, 149 pagina's). Deel II: Publiekrecht (XXXII, pagina's , 149 pagina's). - Met register. ISBN De Kluwer Collegebundel 2014/2015 bevat de complete Nederlandse wetgeving die je nodig hebt voor je studie en is extra handzaam in gebruik. De twee compacte delen (Privaatrecht en Publiekrecht) hebben een duidelijke inhoudsopgave, uitgebreide registers en trefwoorden in de marge. Niet voor niets is het dé meest geliefde en meest gebruikte wettenbundel onder rechtenstudenten, rechtendocenten, advocaten en juristen. De indeling van de Kluwer Collegebundel is praktisch en daardoor zeer toegankelijk voor iedere (toekomstige) professional. Dit heeft onder andere te maken met de opgenomen verwijzingen, margekopjes en een uitgebreide deelinhoudsopgave. Daarnaast bevindt zich in elk deel een trefwoordenregister voor de totale editie. 11

12 Non-Fictie Zeijl, A.M.M.M. van De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / Mr. A.M.M.M. van Zeijl. Negende druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Deel 2: Ondernemingsrecht. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft het Vermogensrecht, deel 2 het Ondernemingsrecht. Grondslag Vermogensrecht dl 1 biedt je een volledig en actueel overzicht van het vermogensrecht. De nieuwe 9e editie is volledig geactualiseerd. Het boek is toepassingsgericht, zodat jíj er ook werkelijk wat mee kunt in de praktijk. Het slaat een brug naar de wetteksten en legt je begrijpelijk uit hoe deze wetten in de praktijk werken. Heldere praktijkvoorbeelden laten je zien hoe de juridische werkelijkheid van alledag in elkaar steekt. Het boek is overzichtelijk opgebouwd en je kunt er prima zelfstandig mee aan het werk. Aan het einde van ieder hoofdstuk vind je definities van de belangrijkste begrippen, meerkeuzevragen en oefenvragen. De antwoorden van de meerkeuzevragen vind je aan het eind van elk deel Compendium Compendium estate planning Compendium estate planning / redactie: mr. A.R. Autar, mr. C.B. Baard, prof.mr. W.D. Kolkman, prof.dr. F. Sonneveldt ; auteurs: mr. A.R. Autar, mr. R.L.M.C. Jansen, mr. J.G. Knot, mr. C.J.A.M. Martens, prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, prof.dr. F. Sonneveldt, mr. W.J.J.G. Speetjens, mr.dr. G.M.C.M. Staats, prof.mr. A.H.N. Stollenwerck ; mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoe st ; mr. J.C.L. Zuiderwijk. - Vierde druk. - Den Haag : Sdu Uitgevers, XXII, 620 pagina's ; 25 cm. - 1e druk: Met register. ISBN Het compendium 2014, vierde druk, bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de Estate Planning. Het boek volgt zoveel mogelijk de levensloop van mensen in de praktijk: samenwonen huwen schenken erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. Voor wie is het Compendium Estate Planning? Het Compendium Estate Planning is onmisbaar voor de ervaren estateplanner. Dankzij de algemene inleidingen en de verdieping is het boek ook een ideaal opleidingsboek. 12

13 Non-Fictie Zeijl, A.M.M.M. van De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / Mr. A.M.M.M. van Zeijl. Negende druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Deel 1: Vermogensrecht. - Met register. ISBN : : : De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft het Vermogensrecht, deel 2 het Ondernemingsrecht. De 9e editie is verbeterd en volledig geactualiseerd. Deel 2 Ondernemingsrecht biedt je een actueel en toepassingsgericht overzicht van het ondernemingsrecht. Het belicht het wettelijke kader en het organisatieproces van ondernemingen vanuit bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch perspectief. Dit deel slaat een brug met andere vakken waardoor je een levendig beeld krijgt van het functioneren van een onderneming. De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht biedt je de theorie zo aan dat je die gemakkelijk kunt verwerken en onthouden. Met duidelijke voorbeelden, schema's, een handige begrippenlijst, meerkeuze- en oefenvragen en antwoorden. 13

14 Non-Fictie Levy, Joel Fifty weapons that changed the course of history Fifty weapons that changed the course of history / written by Joel Levy. - First printing. - Buffalo, New York : Firefly Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : The saga of human civilization has been formed and scarred by conflict. Defining episodes of violence -- sometimes long and simmering, at other times sudden and cataclysmic -- have produced new forms of weaponry. Some of these have been decisive, such as the terrifying war elephants deployed by Hannibal at the battle of Cannae in 216 B.C. Others have become iconic in our culture. Chief among these is the easily copied AK-47, at first the symbol of communism and now of terrorism, and the most widely found firearm in the world. Some weapons have been definitive in their simplicity, such as the bayonet; in other cases, such as the Tomahawk cruise missile, the sheer complexity is dazzling. Fifty Weapons That Changed the Course of History tells the story of the last 3,500 years through the arms and armaments that have shaped it. This is the story of the weapons that formed our world, and is sure to attract a wide readership. 14

15 Non-Fictie Klein, Naomi This changes everything This changes everything : capitalism vs. the climate / Naomi Klein. - New York : Simon & Schuster, X, 566 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 556 : 16 Natuur en Milieu : : The most important book yet from the author of the international bestseller The Shock Doctrine, a brilliant explanation of why the climate crisis challenges us to abandon the core free market ideology of our time, restructure the global economy, and remake our political systems. In short, either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option. In This Changes Everything Naomi Klein argues that climate change isn t just another issue to be neatly filed between taxes and health care. It s an alarm that calls us to fix an economic system that is already failing us in many ways. Klein meticulously builds the case for how massively reducing our greenhouse emissions is our best chance to simultaneously reduce gaping inequalities, re-imagine our broken democracies, and rebuild our gutted local economies. She exposes the ideological desperation of the climate-change deniers, the messianic delusions of the would-be geoengineers, and the tragic defeatism of too many mainstream green initiatives. And she demonstrates precisely why the market has not and cannot fix the climate crisis but will instead make things worse, with ever more extreme and ecologically damaging extraction methods, accompanied by rampant disaster capitalism. 15

16 Non-Fictie NU NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 4 NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 4. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 28 cm. Kwaliteitszorg / onder redactie van Anneke Ormel, Ank van de Wiel. - Met register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Kwaliteitszorg, wat is dat? Wat heeft kwaliteitszorg met het beroep van verpleegkundige te maken? Hoe wordt kwaliteit gemeten? Hoe kun jezelf de kwaliteit bewaken of verbeterenin de dagelijkse praktijk en bij jezelf? Wat betekent kwaliteitszorg in de omgang met zorgvragers en collega s? Dit theorieboek geeft antwoord op deze vragen. Je leert wat kwaliteitszorg inhoudt en wat het betekent in de praktijk. Je kunt het theorieboek raadplegen bij het werken aan de projecten uit het werkboek NU NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 4 NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 4. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 28 cm. Verpleegkundige zorg / onder redactie van Annneke Ormel, Addie Roetman, Ank van de Wiel ; met medewerking van Jip Lubberink. - Met register. ISBN Persoonlijke zorg verlenen, wat houdt dat in? Welke zorg verleen je bij de uiterlijke verzorging, uitscheiding, mobiliteitsproblemen of ongevallen? Welke zorg verleen je in de verschillende levensfasen aan zorgvragers en mantelzorgers? Welke voorschriften pas je toe? Wat is een juiste beroepshouding en hoe werk je methodisch? Dit theorieboek geeft antwoord op deze vragen. Je leert wat persoonlijke zorg inhoudt en wat het betekent in de praktijk. Je kunt het theorieboek raadplegen bij het werken aan de projekten uit het werkboek. 16

17 Non-Fictie NU NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3 NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3. - Eerste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 28 cm. - Wonen en huishouden / onder redactie van Anneke Ormel, Ank van de Wiel ; met medewerking van S. van Bockel, R. Booijink, H. Bos-Spaans, M. van der Linden, F. Riemersma-de Haan, J. Roelofsen, A. van Rooijen, G. Verheij, E. Wentink-Ham. - Met register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : Zorg dragen voor wonen en huishouden, wat houdt dat in? Hoe ondersteun je de zorgvrager bij de schoonmaak en de maaltijden? Hoe verzorg je de was en de maaltijd? Welke voorschriften pas je hierbij toe? Dit theorieboek geeft antwoord op deze vragen. Je leert wat zorg voor wonen en huishouden inhoudt en wat het betekent in de praktijk. Je kunt het theorieboek raadplegen bij het werken aan de projecten uit het werkboek NU NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3 NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 28 cm. - Gehandicaptenzorg / onder redactie van: Anneke Ormel, Ank van de Wiel ; met medewerking van: Ilse Dijkmans-Veldhuis, Deborah Mulder-Wigerink, Jacky Olthof, Nienke Stielstra. - Met register. ISBN Het theorieboek gehandicaptenzorg bevat alle voorwaardelijke kennis om in de praktijk van de branche gehandicaptenzorg aan de slag te gaan. De inhoud en de indeling van de leerstof zijn bepaald door het kwalificatiedossier verzorgende-ig. Je leert zowel van de aangeboden theorie als van de praktische voorbeelden wat de taken van een verzorgende zijn binnen de gehandicaptenzorg. De hoofdstukken van het theorieboek gehandicaptenzorg sluiten aan op de basisgerichte theorieboeken van nu zorg en zorgen voor verdieping binnen de branche psychiatrie. 17

18 Non-Fictie NU NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3 NU Zorg. NU Zorg. Theorieboeken. NU Zorg. Theorieboeken:. Niveau 3. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 28 cm. - Persoonlijke zorg / onder redactie van Anneke Ormel, Ank van de Wiel ; met medewerking van M. Kemna, M. van der Linden, J.M. Lubberink, E. van de Windt. - Met register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : : Persoonlijke zorg verlenen, wat houdt dat in? Welke zorg verleen je bij de uiterlijke verzorging, uitscheiding, mobiliteitsproblemen of ongevallen? Welke zorg verleen je in de verschillende levensfasen aan zorgvragers en mantelzorgers? Welke voorschriften pas je toe? Wat is een juiste beroepshouding en hoe werk je methodisch? Dit theorieboek geeft antwoord op deze vragen. Je leert wat persoonlijke zorg inhoudt en wat het betekent in de praktijk. Je kunt het theorieboek raadplegen bij het werken aan de projekten uit het werkboek Verduijn, A.J. Basisveiligheid VCA Basisveiligheid VCA : cursus voor het behalen van het examen B-VCA / A.J. Verduijn. 4e druk, 1e oplage. - Zevenhuizen : Verduijn.info, [2014] pagina's : illustraties ; 30 cm + Bladwijzer (2 ongenummerde pagina's). - Met index. ISBN Dit boek dient als zelfstudiemethode voor het examen Basisveiligheid VCA en is gebaseerd op de laatste eindtermen van de SSVV. Al meer dan 3000 cursisten hebben met de boeken uit deze serie zich voorbereid op het VCAexamen. Nieuw in deze vierde druk is het gebruik van video-links. Door de afgedrukte QR-codes te scannen wordt u door-gelinkt naar bijpassend videomateriaal. In negen hoofd-stukken wordt alle noodzakelijke stof behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod: VCA en wetgeving Risico's en preventie Brand en explosie Gevaarlijke stoffen Arbeidsmiddelen Bijzondere werkomstandigheden Elektriciteit Preventie Elk hoofdstuk is overzichtelijk opgebouwd en sluit af met een samenvatting en een zelftoets. In elke zelftoets staan ook examenvragen zodat u direct al oefent met de manier van vragen bij de VCA-examens. 18

19 Non-Fictie Sloet van Oldruitenborgh-Oosterb, Marianne M. Huidaandoeningen bij het paard Huidaandoeningen bij het paard / Marianne M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan ; met medew. van Guy C.M. Grinwis ; [foto's: Marianne Sloet... et al.; tek.: Henk Vrieselaar]. - Leeuwarden : Libre, cop p : ill ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 17 Dieren : : Huidaandoeningen komen veel voor en hebben als voordeel dat ze direct zichtbaar zijn. Een nadeel is dat de huid slechts een beperkt aantal reactiepatronen heeft en dat huidaandoeningen daarom erg op elkaar kunnen lijken. De combinatie van signalement, uitgebreide anamnese en zorgvuldig lichamelijk onderzoek leidt doorgaans tot een (waarschijnlijkheids)diagnose die zo nodig met een geschikt aanvullend onderzoek kan worden bevestigd. Dit boek geeft eerst een inleiding over de anatomie en de fysiologie van de huid en de wijze waarop de anamnese, het klinisch onderzoek en de aanvullende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Daarna wordt een overzicht gegeven van de infectieuze en de niet-infectieuze huidaandoeningen zoals die in Nederland bij het paard kunnen worden gezien. 19

20 Non-Fictie McMillan, Andy Making model Making model : railway buildings / Andy McMillan. - Ramsbury : The Crowood Press, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index. ISBN : : 08 Hobby's : : : : 08 Hobby's : : This invaluable book is essential reading for all railway modellers, whatever their level of expertise. The author provides an overall understanding of the purpose of making buildings for a model railway and covers their construction, their positioning and how to light them. Topics covered include: Railway and non-railway model buildings, explaining how the latter can also enhance your trains.modelling attitudes, the use of scale, levels of detail and both regional vernacular and railway architecture.ready-made buildings that you can buy and demonstrates how you can adapt them to your own particular purposes.different materials available for building structures and ways of choosing, finding, measuring and recording suitable prototypes.step by step construction of a cardboard building kit to illustrate the use of basic modelling tools and to explain essential procedures and techniques.using and modifying 'out-of-the-box' model buildings and explores the subtleties of making model railway buildings from scratch without the use of a kit, or anything more than hand-tools and a few sheets of suitable material Reeves, Anthony Modelling railway scenery Modelling railway scenery. - Ramsbury : The Crowood Press, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Volume 1: Cuttings, hills, mountains, streams and lakes / Anthony Reeves ISBN This invaluable book is essential reading for all railway modellers, whatever their level of expertise. The author provides an overall understanding of the purpose of making buildings for a model railway and covers their construction, their positioning and how to light them. Topics covered include: Railway and non-railway model buildings, explaining how the latter can also enhance your trains. Whether you are just starting out in the hobby of scenic railway modelling, or are more experienced and are revamping an existing layout, this invaluable instructional volume will guide you through the art of using basic materials to create wonderful model scenery. Brimming with practical advice and tips, Modelling Railway Scenery shows you how to create realistic cuttings, natural rocky outcrops, grassy hillsides, steep cliff faces, waterfalls, streams and lakes, as well as weeds, plants and foliage. Containing over 300 step-by-step color photographs, this remarkable volume covers the tools and materials you will need and fully explains the modelling techniques that are required. 20

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie