Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Wasmachine"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit Zweedse kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze wasautomaat kwalitatief net zo goed is als de buitenkant doet vermoeden. En dat de standaarden en normen welke tijdens de productie worden gehanteerd even hoog zijn als de kwaliteit en de prestaties van de machine. Wij hopen dat dit product u vele jaren gebruiksgemak zal geven. Om te garanderen dat u optimaal profijt van uw nieuwe machine zult hebben, raden wij u aan deze Gebruiksaanwijzing te lezen voordat u de machine gaat gebruiken. De Gebruiksaanwijzing bevat bovendien informatie over de wijze waarop u schade aan het milieu kunt voorkomen. Asko MALMÖ

2 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt Transportbeveiliging Verpakkingsmateriaal Deur van wasmachine Wassen Sorteer het wasgoed. Zet de hoofdschakelaar aan. Open de deur en laad het wasgoed in de wasmachine Waterhardheid controleren Veiligheidsinstructies Algemeen Installatie Overloopbeveiliging Transport/Winteropslag Recycling Kindveiligheid Houd kinderen in het oog! Automatische deuropening Beschrijving van de wasmachine Wasmiddelbakje Bedieningspaneel Optietoets Adviezen vóór ingebruikname machine wasdroger Het wasgoed sorteren Kleding Wasetiketten Symbolen op wasetiketten Bont katoen Fijne was Wol en zijde Kunstvezels en synthetische vezels Bespaar tijd en energie Energiebesparing en efficiency Wasmiddelen Voeg wasmiddel en wasverzachter toe. Let hierbij op de wasvoorschriften. Kies een programma. Kies opties en instellingen. Sluit de deur en druk op de -toets. Nadat het programma is beëindigd Onderhoud en reiniging Filter en afvoerpomp controleren Het wasmiddelbakje reinigen De buitenkant van de machine reinigen De binnenkant van de machine reinigen om stank te voorkomen Wasgoedmeenemers verwijderen Als u hard water hebt Problemen verhelpen De deur van de wasmachine gaat niet open. De machine wil niet starten Foutmeldingen Technische informatie Technische gegevens Standaard testen Transportbeveiliging Installatie De wasmachine plaatsen De stelpootjes afstellen Aansluiting op watertoevoer Afvoeraansluiting 25 Elektrische installatie 25 Programmatabel in meerdere talen. 25 2

3 Inhoudsopgave Service Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Beknopte handleiding Wassen Doe het wasgoed in de wastrommel. Wasmiddelbakje Kies een programma. Programma beëindigd

4 Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt Transportbeveiliging Is de transportbeveiliging verwijderd? Indien dit niet het geval is, zie het hoofdstuk "Transportbeveiliging". Verpakkingsmateriaal Gelieve verpakkingsmateriaal te sorteren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Deur van wasmachine De wasmachine kan pas worden geopend als de machine is aangesloten op de stroomtoevoer. Om de deur handmatig te openen, zie de rubriek "De deur gaat niet open" in het hoofdstuk "Problemen verhelpen". Het is niet mogelijk de wasmachine te starten als de deur is geopend. Om de deur van de wasmachine te starten terwijl een programma loopt, zie de sectie "Deur sluiten en op de Start/Stop-toets drukken". Waterhardheid controleren De hoeveelheid te doseren wasmiddel is onder meer afhankelijk van de hardheid van het water. Neem contact op met uw waterleidingbedrijf voor informatie over de waterhardheid in uw gemeente of regio. NB.! Iedere machine wordt uitvoerig getest voordat deze de fabriek verlaat. Er kan een kleine hoeveelheid water in de afvoerpomp achterblijven. Dit heeft geen invloed op kwaliteit en beschadigt de machine niet. See the Quick guide on the last page. 4

5 Veiligheidsinstructies Algemeen Lees de Gebruiksaanwijzing en bewaar deze op een veilige plaats. De aanleg van waterleidingen en de elektrische installatie, indien nodig, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. De machine mag uitsluitend worden gebruikt voor wasgoed zoals beschreven in deze handleiding. De machine is niet bedoeld voor chemisch reinigen! Gebruik uitsluitend een wasmiddel dat bestemd is voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik! Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de machine in gebruik neemt, zie het hoofdstuk Transportbeveiliging. Reparaties en onderhoud op het gebied van veiligheid of prestaties moeten door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Beschadigde netvoedingskabels mogen uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur. Installatie Zie het hoofdstuk "Installatie. Transport/Winteropslag Als de machine moet worden vervoerd of worden opgeslagen in een onverwarmde ruimte waar de temperatuur beneden het vriespunt kan dalen, gaat u als volgt te werk: Maak het filter en de afvoerpomp leeg (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging). Sluit de watertoevoer naar de wasmachine af, ontkoppel de toevoerslang en laat het water uit de toevoerslang lopen. Na het legen van de pomp kan er er nog een kleine hoeveelheid water in de machine zitten. Dit heeft geen invloed op kwaliteit en beschadigt de machine niet. Recycling De machine is zodanig ontworpen dat deze geschikt is voor recycling. Om letsel te voorkomen, dient de machine onbruikbaar te worden gemaakt als u hebt besloten deze als afval te verwijderen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over waar en hoe de machine op correcte wijze kan worden gerecycled. Overloopbeveiliging Als het waterniveau in de machine het normale niveau overschrijdt, zal de overloopbeveiliging het water wegpompen en de watertoevoer afsluiten. Als het waterniveau niet binnen 60 seconden is gedaald, wordt het programma beëindigd. 5

6 Kindveiligheid Houd kinderen in het oog! U dient altijd de glasdeur te sluiten en onmiddellijk het programma te starten nadat u het wasmiddel heeft toegevoegd. Laat kleine kinderen nooit met de wasmachine spelen. Bewaar wasmiddelen en wasverzachters buiten het bereik van kinderen! Automatische deuropening De machine heeft een automatische deuropening: dit betekent dat het deurtje automatisch opengaat als het programma is beëindigd. Als u wilt voorkomen dat kleine kinderen of huisdieren in de machine klimmen, kunt u deze functie uitschakelen. 1. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar. 2. Druk tegelijkertijd op de Deur open-toets en de hoofdschakelaar. Laat de toetsen los. 3. Druk op de Sleutel-toets en het rode veld dooft. De automatische deuropening is nu uitgeschakeld. 4. Druk op de Start/Stop-toets om de instelling op te slaan. Als u deze functie weer wilt inschakelen, moet u bovenstaande instructies uitvoeren. Wanneer u op de toets met het sleutelsymbool drukt (punt 3), lichten de rode velden op. Sla de instellingen op door op de Start/stop-toets te drukken. 6

7 Beschrijving van de wasmachine 1. Wasmiddelbakje 2. Hoofdschakelaar 3. Programmapaneel 4. Typeplaatje 5. Klep - afvoerpomp 6. Afvoerpomp (achter klep) 7. Deur van wasmachine 8. Buitendeur (niet bij alle modellen) ,6 Wasmiddelbakje 1. Wasmiddelbakje - voorwas 2. Wasmiddelbakje - hoofdwas 3. Wasverzachterbakje N.B.! In de plastic zak met onder meer deze instructies vindt u een plastic verdeelschotje. Plaats dit in het wasmiddelbakje als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt. 7

8 Bedieningspaneel Hoofdschakelaar 6. Display 2-4. Optietoetsen 7. Start/Stop 5. Programmakiezer 8. Deuropening Optietoets Toets voor temperatuur Toets voor centrifugetoerental Koud Toets voor Uitgestelde start

9 Adviezen vóór ingebruikname machine wasdroger Hier volgen een aantal tips voordat u de wasmachine in gebruik neemt. Het wasgoed sorteren Sorteer het wasgoed volgens: vuilheidsgraad kleur materiaal Kleding Zorg ervoor dat ritssluitingen de stof niet beschadigen. Nieuwe bonte was kan kleur afgeven en daarom verdient het aanbeveling deze de eerste keren apart te wassen. Keer kwetsbare kledingstukken binnenste buiten. Dit beperk het risico dat ze gaan pluizen of vaal worden. Maak zakken leeg en was ze indien mogelijk binnenste buiten! Wasetiketten Kijk op de wasetiketten van het wasgoed. In onderstaande tabel staan de geschikte wasprogramma's voor verschillende stoffen en ladingen wasgoed vermeld. Met moderne wasmachines en wasmiddelen, bijvoorbeeld compacte wasmiddelen, kunt u meestal op lagere temperaturen wassen. Het verdient aanbeveling uit te proberen wat de beste resultaten oplevert. Symbolen op wasetiketten Wasetiketten Materiaal Katoen, linnen, witte en lichtbonte was. Programma Witte/Bonte was 60 C tot 95 C Lading 1/1 trommel Katoen, linnen. Donkerbonte was. Korte bonte was 60 C 1/1 trommel Polyester, katoen/polyester, nylon. Witte was. Synthetische was 60 C 1/2 trommel Kunstzijde, acetaat, acryl. Niet-kleurechte was Synthetische was 40 C 1/2 trommel Polyester, katoen/polyester, nylon. Bonte was Synthetische was 40 C 1/2 trommel Zijde en zeer fijne was Synthetische was 30 C 1/3 trommel Wasgoed met IWS- of Superwash-etiket Wol/Handwas 40 C 1/3 trommel 9

10 Adviezen vóór ingebruikname machine wasdroger Bont katoen Bont katoen met de wasinstructie 60 C moet de eerste keer op 60 C worden gewassen om overtollige kleurstoffen te verwijderen. Als u dat niet doet, bestaat de kans dat de kleur zal doorlopen. Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddel om de kleur van de stof te behouden. Fijne was Ongebleekt linnen Ongebleekt linnen moet worden gewassen op 60 C met een wasmiddel dat geen bleekmiddel of optische witmakers bevat. Zeer vuil linnen kan soms op een hogere temperatuur worden gewassen, maar dit moet niet te vaak gebeuren, omdat de hitte de glans en de sterkte van de stof kan aantasten. Wol en zijde Deze stoffen zijn volgens het etiket de ene keer geschikt voor de wasmachine en de andere keer geschikt voor de handwas. Het Handwasprogramma van de machine is even veilig als wassen op de hand. Wol is bijzonder gevoelig voor de wijze waarop het wordt behandeld, zoals bij wassen. Als u wollen stoffen niet wilt centrifugeren, kunt u het water eruit knijpen met een badstof handdoek. In dit geval kiest u Niet centrifugeren. Voor informatie hoe u deze instelling kunt kiezen, zie het hoofdstuk "Wassen". De meeste wollen stoffen zijn echter bestand tegen kort centrifugeren. Voor een kort centrifugeren kiest u een centrifugetoerental van minder dan 800 rpm. Kunstvezels en synthetische vezels Deze stoffen hebben veel ruimte nodig om te voorkomen dat ze gaan kreuken. Vul daarom de trommel voor niet meer dan de helft als u kledingstukken van kunstvezels of synthetische vezels wilt wassen. Kies een korte centrifuge d.w.z. een centrifugetoerental van 800 rpm of minder. NB.! Viscose en acetaten zijn kwetsbaar als ze nat zijn. Bespaar tijd en energie Gebruik het Korte witte was programma om tijd en energie te besparen. Dit programma heeft een kortere hoofdwas dan programma Normale was. Energiebesparing en efficiency U kunt energie besparen door niet te gaan wassen met een temperatuur die hoger dan noodzakelijk is. Kies Kort programma als u bijvoorbeeld overhemden of sportkleding alleen maar wilt opfrissen. Dit bespaart zowel water als energie. Indien u een hoog centrifugetoerental kiest, vermindert dit het energieverbruik als u het wasgoed droogt in een wasdroger of een droogkast. Was altijd met een volle trommel bij de Intensieve was, Normale was, Korte bonte was en Korte witte was programma's! Vermijd een voorwas. Moderne wasmachines en wasmiddelen reinigen het wasgoed zonder voorwas. Alleen voor zeer vuil wasgoed zoals overalls en soortgelijke kleding kan een voorwas nodig zijn. 10

11 Adviezen vóór ingebruikname machine wasdroger Wasmiddelen Wasmiddelen met een eco-keurmerk zijn minder schadelijk voor het milieu. Een hoge dosering wasmiddel zorgt niet voor betere wasresultaten; dit leidt alleen maar tot een zwaardere belasting van het milieu. Probeer minder wasmiddel te gebruiken en verhoog de dosering uitsluitend als u niet tevreden bent over het resultaat. NB.! Met het oog op de bescherming van het milieu raden wij u af agressieve chemicaliën te gebruiken. Voorkom dat bleekmiddelen of vlekkenverwijderaar in contact komen met het exterieur van de machine. Het risico bestaat dat de machine gaat roesten of verkleuren. 11

12 Wassen 1Sorteer het wasgoed. Raadpleeg de rubriek "Adviezen en tips" voor ingebruikname wasmachine. Hoofdwas Voorwas Wasverzachter NB.! Doe beugel-bh's in een wasnet. NB.! Maak zakken leeg. Munten, spijkers, enz. kunnen de machine en het wasgoed beschadigen. Raadpleeg de rubriek "Adviezen en tips" voordat u de wasmachine in gebruik neemt. 2Zet de hoofdschakelaar aan. 3Open de deur en laad het wasgoed in de wasmachine. Als de deur is gesloten, drukt u op de Deuropening-toets (met sleutelsymbool). Het rode veld licht op en de deur gaat na een paar seconden open. Doe het wasgoed in de wasdroger. De wasprogrammatabel geeft aan hoeveel wasgoed bij elk programma kan worden gewassen. 4Voeg wasmiddel en wasverzachter toe. Let hierbij op de wasvoorschriften. Op de verpakking van het wasmiddel staat de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel. De machine heeft capaciteit voor 6kg wasgoed. Als u slechts een kleine hoeveelheid hoeft te wassen, kunt u minder wasmiddel gebruiken. Waspoeder Doe het waspoeder in het hoofdwasmiddelbakje en eventueel ook in het voorwasmiddelbakje als dat gewenst is. Vloeibaar wasmiddel Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u zich te houden aan de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant. Wanneer u gebruik maakt van een zeer dik wasmiddel, raden wij u aan altijd een wasbol te gebruiken. Wasbol of wasnet Als u een wasbol gebruikt, dient u deze direct in de trommel plaatsen en een programma zonder voorwas te kiezen. NB.! Een hoge dosering wasmiddel zorgt niet voor betere wasresultaten; dit leidt alleen maar tot een zwaardere belasting van het milieu. Probeer minder wasmiddel te gebruiken en verhoog de dosering uitsluitend als u niet tevreden bent over de resultaten. Wasverzachter Doe wasverzachter in het bakje rechts met het -symbool. Houd u aan de aanbevelingen op de verpakking van de wasverzachter. NB.! Vul het bakje niet verder dan het maximale vulniveau. Anders wordt de wasverzachter te vroeg toegevoegd, hetgeen het wasresultaat vermindert. 12

13 Wassen 5Kies een programma. U kunt een programma kiezen door de programmakiezer te draaien. Een rood veld naast het gekozen programma licht op. Start het programma door op de Start/Stoptoets te drukken of kies een optie. Extra kort programma Korte bonte was Korte witte was Witte/Bonte was Intensieve was Synthetische was Wol/Handwas Spoelprogramma Centrifugeren Pompen Intensieve was Gebruik dit programma voor zeer vuil wasgoed. U hoeft uitsluitend op de maximumtemperatuur van 95 C te wassen als het wasgoed zeer vuil is. Witte/Bonte was Dit programma is gelijk aan het Intensieve was-programma, maar zonder voorwas. Het moet voor zeer vuile was gebruikt worden, waarvoor een temperatuur van 60 C geschikt is. Korte witte was Lakens, slopen en handdoeken worden al schoon op 60 C. Korte bonte was Kledingstukken die direct op de huid worden gedragen, moeten worden gewassen op 60 C. Licht vuil wasgoed kan worden gewassen op 40 C. Tegenwoordig reinigen de meeste wasmiddelen al op 40 C. Extra kort programma Licht vuil wasgoed dat alleen maar hoeft te worden opgefrist, kan kort worden gewassen op 40 C. Synthetische was Dit programma is geschikt voor overhemden en bloezen die zijn vervaardigd van synthetische stof of verschillende materialen. Witte kleding wassen op 60 C en bonte kleding op 40 C. Wol/Handwas Dit programma wordt gebruikt voor kleding die volgens het etiket als handwas moet worden behandeld. De maximumtemperatuur is 40 C en het programma heeft een korte centrifuge. Spoelprogramma Dit programma heeft één spoelgang + centrifugering. Geschikt voor reiniging van schoonmaakdoeken en dweilen. Centrifugeren or Pompen Te gebruiken als u alleen maar het wasgoed wilt centrifugeren of het water uit de machine wilt pompen. 13

14 Wassen Programmatabel Programma Intensieve was Witte/Bonte was Korte witte was Korte bonte was Voorwas Ja Nee Nee Nee Nee Extra kort programma Nee Synthetische was Wol/Handwas Spoelprogramma Centrifugeren Nee Nee Hoofdwas Lang Lang Lang Kort Kort Kort Kort Kort Spoelgangen (aantal) Max. rpm Max. la- Temp. C ding ) 40 2) 60 3) 1 Testprogramma overeenkomstig EN 60456/A11/A12/A C programma voor testinstituut. Optiefunctie 40 C moet worden geselecteerd. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/1 1/1 Waterverbruik Energieverbruik in kwh (in liters ongeveer) (ongeveer) ,20 1,14 1,14 1,00 0,50 0,30 0,30 0,30 0,05 0,05 Programmatijd in minuten (ongeveer) Kort programma voor testinstituut. Optiefunctie 40 C of 60 C moet worden geselecteerd. 14

15 Wassen 6Kies opties en instellingen. Door de opties en instellingen te veranderen, kunt u het wasprogramma afstemmen op uw specifieke vereisten. Koud Temperatuur Kies de temperatuur door op de Temperatuurtoets te drukken totdat het rode veld naast de gewenste temperatuur oplicht. U kunt een temperatuur tussen 30 C en 95 C of Koud kiezen. Als u Koud kiest, is de wastemperatuur gelijk aan die van het water dat in de machine stroomt. Voor Wol/Handwas is het niet mogelijk om een hogere temperatuur dan 40 C te selecteren. Zie de tabel. Centrifugetoerental/Niet centrifugeren U kiest het centrifugetoerental door te drukken op de Centrifuge-toets totdat het rode veld naast het gewenste centrifugetoerental oplicht. U kunt een centrifugetoerental tussen 800 en 1450 rpm, Niet centrifugeren Centrifugeren op een toerental van 800 rpm is altijd een korte centrifuge. Centrifugeren op een toerental tussen 400 en 800 rpm is altijd een korte centrifuge. Voor bepaalde programma's is het niet mogelijk een toerental van meer dan 800 rpm te kiezen (zie tabel). Niet centrifugeren betekent dat het programma geen centrifugering heeft en bij het einde van het programma het water uit de machine wordt gepompt Uitgestelde start Als u Uitgestelde start kiest, start de machine tussen 1-24 uur nadat u op de Start/Stoptoets heeft gedrukt. U moet even zo vele keren op de Uitgestelde Start-toets drukken als het aantal uren waarmee u het starten van de machine wilt uitstellen (1-24 uur). Als het rode veld naast de toets oplicht, is de optie geactiveerd. Het aantal uren waarmee het starten is uitgesteld, wordt getoond op het display. Druk op de Start/Stop-toets. Het aantal uren tot het starten van de machine wordt op het display getoond, waarbij telkens één uur wordt afgeteld. U kunt Uitgestelde start annuleren door 3 seconden op de Start/Stop-toets te drukken. Het rode veld zal dan doven. Belangrijk! Vergeet niet op Uitgestelde start te drukken en daarna op de Start/Stop-toets om het programma te starten. 15

16 Wassen 7Sluit de deur en druk op de Start/Stop-toets. Wasgoed in de machine doen of daaruit halen nadat het programma is gestart. Als u wasgoed in de machine wilt doen of daaruit halen nadat het programma is gestart, kunt u het programma stoppen door op de Deuropening-toets (met sleutelsymbool) te drukken en deze drie seconden ingedrukt te houden. Het rode veld zal gaan knipperen. Als u de machine weer start, moet u indien nodig extra wasmiddel toevoegen en de deur sluiten. De machine gaat automatisch verder vanaf het punt waarop het programma is onderbroken. Een programma stoppen of wijzigen U kunt ook een programma stoppen door drie seconden op de Start/Stop-toets te drukken. Om de machine opnieuw te starten, moet u een nieuw programma kiezen, indien nodig extra wasmiddel toevoegen en de Start/Stoptoets indrukken. 8Nadat het programma is beëindigd De deur gaat automatisch open als het programma is beëindigd. Als u "automatische deuropening" wilt uitschakelen, zie het hoofdstuk Kindveiligheid. Haal het wasgoed uit de wasmachine. Zet de hoofdschakelaar uit, zo bespaart u energie. Als er zich kleine kinderen of huisdieren in huis bevinden, dient u de deur van de wasmachine te sluiten als u het wasgoed uit de machine heeft gehaald. 16

17 Onderhoud en reiniging Filter en afvoerpomp controleren De wasmachine heeft een filter waarin munten, haarspelden, enz. kunnen blijven steken. Om het filter en de afvoerpomp te reinigen gaat u als volgt te werk: 1. Controleer of er geen water meer in de machine is en de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Het wasmiddelbakje reinigen Trek het wasmiddelbakje zo ver mogelijk naar buiten. Trek dit vervolgens omhoog en naar buiten zoals wordt getoond op de afbeelding. P1 P2 P3 P4 Start/Stop 2. Open de klep waarachter de afvoerpomp zit, zoals wordt getoond op de afbeelding. P1 P2 P3 P4 Start/Stop Spoel het bakje om en borstel het goed schoon. Zet het bakje weer terug. 3. Laat het water weglopen in bijvoorbeeld een kom door de afvoerslang los te maken van de pen aan de binnenzijde van de klep. 4. Open de pomp door het deksel linksom los te schroeven. Verwijder het deksel met het filter. 5. Verwijder voorwerpen of vuil uit het pomphuis. Controleer of u de pompschoepen (rechts achter), kunt ronddraaien (schoksgewijs). NB.! Reinig het wasmiddelbakje niet in een vaatwasmachine! De buitenkant van de machine reinigen U kunt de buitenkant van de machine en het programmapaneel reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen omdat deze de machine kunnen beschadigen. NB.! Spuit de machine niet schoon met een slang en besproei deze ook niet met water. 6. Schroef het deksel weer op de pomp, zet de afvoerslang vast aan de pen op de klep en sluit de klep. 17

18 Onderhoud en reiniging De binnenkant van de machine reinigen om stank te voorkomen Met moderne wasmiddelen kan kleding vaak bij een lage temperatuur worden gewassen. Dit betekent dat zich een lichte aanslag kan ontstaan in de machine. Deze aanslag kan een onaangename geur veroorzaken. Om dit te voorkomen, verdient het aanbeveling één keer per maand een wasprogramma van 95 C te draaien. Gebruik hierbij een geringe hoeveelheid wasmiddel. Het is niet noodzakelijk wasgoed in de machine te doen. 18

19 Onderhoud en reiniging Wasgoedmeenemers verwijderen Als u denkt dat een voorwerp, bijvoorbeeld een spijker of een paperclip, door de wastrommel is gevallen, dient u de ruimte onder de wasgoedmeenemer te controleren. Dergelijke voorwerpen kunnen gaan roesten en vlekken op kleding veroorzaken. Spijkers en andere voorwerpen kunnen gaten in het wasgoed maken. Ga als volgt te werk: 1. Gebruik een schroevendraaier of iets dergelijks. 2. Steek de schroevendraaier in het middelste gat op de wasgoedmeenemer en duw de schroevendraaier voorzichtig linksom (zie afbeelding 1). Als u hard water hebt Wanneer u in een gebied met kalkrijk water woont, kan zich een grijs-witte aanslag (kalkaanslag) op de wastrommel vormen. Om deze aanslag te verwijderen, dient u een zakje citroenzuur, ongeveer 20gram, in de wastrommel doseren en het programma Normale was op 95 C te draaien. Herhaal indien nodig Houd de wasgoedmeenemer met uw andere hand vast en trek deze in uw richting, zie afbeelding Til de wasgoedmeenemer omhoog Verwijder eventuele voorwerpen. 6. Plaats de wasgoedmeenemer in het montagegat met de F-markering naar u toe. Zorg ervoor dat alle bevestigingen van de wasgoedmeenemer in hun gat in de trommel zitten. Duw de wasgoedmeenemer van u af totdat deze vastzit. 19

20 Problemen verhelpen De deur van de wasmachine gaat niet open. 1. Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld. 2. Is de stroomtoevoer afgesloten? Controleer de zekeringen in uw huis. De deur van de wasmachine kan niet worden geopend met de toets met het sleutelsymbool als de stroomtoevoer is afgesloten. Als verder niets meer helpt, kunt u de deur als volgt openen: Dit mag u uitsluitend in geval van nood doen wanneer de glazen deur van de machine niet automatisch opent als het programma klaar is. Controleer eerst of er geen water meer in de machine aanwezig is. Als er nog water aanwezig is en u het Pompenprogramma niet in werking kunt stellen, dient u het water met de afvoerslang af te tappen uit de wasmachine. Deze procedure wordt beschreven in de rubriek '"Filter en afvoerpomp controleren" in hoofdstuk 11 "Onderhoud en reiniging". Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is. Open de klep linksonder waarachter de afvoerpomp zit, zoals wordt getoond op de afbeelding. Als u aan deze handgreep trekt, gaat deze open. Steek de handgreep weer in de gleuf en schroef hem weer stevig vast. Sluit de klep. Wanneer u de glazen deur van de machine aan het einde van een volgend wasprogramma wederom niet opent, neem dan contact op met de service-afdeling. De machine wil niet starten 1. Is de deur van de wasmachine goed gesloten? Druk deze stevig dicht. 2. Is er stroom? Controleer de zekeringen in uw huis. 3. Controleer of u niet Uitgestelde start hebt gekozen. Stop het programma als u dat wenst, door 5 seconden op de Start/stop toets te drukken.. Draai de schroeven los waarmee de rode plastic handgreep is vastgezet. 20

21 Problemen verhelpen Foutmeldingen Als er een fout optreedt terwijl het programma draait, gaan de rode velden rond de toetsen op een iets andere wijze knipperen. Neem de hieronder beschreven maatregelen en zet de wasmachine uit om de foutmelding-modus te verlaten. L5 L6 L4 L3 L1 L2 De volgende foutmeldingen kunnen verschijnen op het display: De deur is niet gesloten. Als L1 knippert, hebt u een programma willen starten terwijl de deur van de wasmachine openstond. Sluit de deur en het programma zal starten. Te veel water Als alle rode velden rond de Start/Stop-toets en de Deur opening-toets (met sleutelsymbool) knipperen, is er te veel water in de machine. 1. Draai de waterkraan dicht. 2. Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling. Waterafvoerfout Als L3 knippert op het display, zijn er problemen met de afvoer. U moet dan controleren of er geen voorwerpen vastzitten in de afvoerslang. de afvoerpomp niet is verstopt door voorwerpen. Reinig de pomp (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging). de afvoerslang niet is geknikt. Nadat u de noodzakelijke maatregelen hebt genomen, moet u Pompen inschakelen of op de Deur open-toets (met sleutelsymbool) drukken om het water uit de machine te verwijderen.als het probleem dan nog niet is opgelost, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling. Watertoevoerfout Fout met watertoevoer. U moet dan controleren of Als L4 knippert op het display, zijn er problemen met de afvoer. U moet dan controleren of de kraan op de waterleiding is geopend. het filter in de watertoevoer van de wasmachine niet is verstopt. 1. Draai de waterkraan dicht. 2. Draai de slang los. 3. Reinig het filter van het inlaatventiel in op de wasmachine. 4. Draai de slang weer vast. 5. Zet de kraan open. 6. Start het programma om te controleren of het probleem is verholpen. 7. Als het probleem dan nog niet is opgelost, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling. Deuropeningfout Als L6 knippert. Bel de service-afdeling. 21

22 Technische informatie Technische gegevens Hoogte: Breedte: Diepte: Gewicht: Trommelinhoud: Maximale wascapaciteit: Omwentelingssnelheid (tpm) Nominaal vermogen: Verwarmingsvermogen: Materiaal van wastrommel en kuip: Materiaal van behuizing: Watertoevoerslang: Afvoerslang: Standaard testen Europa: Wasprogramma: Aansluiting: Testmethode voor geluidsmeting: 850mm 595mm 585mm 73 (78)kg (met buitendeur) 50 l 6kg Zie typeplaatje. Zie typeplaatje. Roestvrij staal Gemoffeld en thermisch verzinkt plaatstaal of roestvrij staal. 1,5m PEX-leiding 1,7m polypropyleen leiding EN 60456/A11/A12/A13 Normale was, 60 C, 6 kg katoen Koud water 15 C IEC Benodigde spanning als wasmachine is uitgeschakeld Benodigde spanning voor uitgestelde start Benodigde spanning als programma is beëindigd < 0,2 W < 9,0 W < 9,0 W 22

23 Transportbeveiliging Voordat de machine in gebruik kan worden genomen, dienen de drie transportbeveiligingen te worden verwijderd zoals hieronder wordt getoond. Elke transportbeveiliging bestaat uit een schroef, een metalen plaatje en een rubberen afstandsstuk. Na verwijdering van de transportbeveiliging functioneert het rubberen afstandstuk als plug voor de gaten van de transportbeveiliging en als demper. Verwijder eerst de schroeven en de metalen plaatjes. Belangrijk! Om te voorkomen dat de machine tijdens het transport schade oploopt, dient u de transportbeveiliging te gebruiken om de hele trommelgroep vast te zetten. Als u de transportbeveiliging kwijt bent, kunt u deze bestellen bij uw leverancier. Artikelnummer: Bout Metalen plaatje Bestel drie exemplaren van elk artikel! Verwijder vervolgens de afstandsstukken. 2 1 Ten slotte dienen de afstandsstukken omgedraaid en terug te worden geplaatst in de gaten van de transportbeveiliging. 23

24 Installatie De wasmachine plaatsen De wasmachine kan worden ingebouwd of vrijstaand worden geplaatst. Plaats de wasmachine zodanig dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is. A. Inbouw De wasmachine kan worden geplaatst onder een werkblad met een hoogte van mm. Zorg ervoor dat er aan alle kanten van de machine een ruimte van 5 mm is, in het bijzonder tussen de achterrand van het werkblad en de muur daarachter. B. Vrijstaand De wasmachine kan naast of onder een wasdroger worden geplaatst. Aansluiting op watertoevoer De wasmachine dient door een gekwalificeerd persoon te worden aangesloten op de watertoevoer. Gebruik de meegeleverde toevoerslang voor de aansluiting op de watertoevoer. De waterdruk moet 0,1 1MPa (ongeveer 1 10kp/cm2 ; N/cm2) bedragen. Er dient een afsluitkraan op de waterleiding te zitten. Als er nieuwe waterleidingen zijn gemonteerd, is het verstandig deze eerst door te spoelen om eventueel vuil te verwijderen. Anders bestaat de kans dat het filter in de watertoevoer van de machine verstopt raakt, en dat de watertoevoer wordt geblokkeerd. De stelpootjes afstellen Beperk het geluid dat de machine produceert tot een minimum door de voetjes af te stellen, zodat de machine stabiel en in evenwicht op de grond staat. Draai de borgmoeren vast. Borgmoer Uitsluitend de meegeleverde toevoerslang gebruiken. Geen oude of andere toevoerslangen gebruiken of hergebruiken. 24

25 Installatie Afvoeraansluiting De machine wordt geleverd met een afvoerslang die kan worden bevestigd aan een gootsteen of iets dergelijks. De afvoerslang dient zich mm boven de vloer te bevinden. De laagste positie (600 mm) verdient altijd de voorkeur. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet geknikt is mm Elektrische installatie De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur en voor de aansluitingen moet gebruik worden gemaakt van een stekker die is aangesloten op een geaarde wandcontactdoos of een kabel voor vaste installatie, met een dubbel polige uitschakeling. Aansluiting bij levering De machine wordt geleverd als 1-fase, 230V met een stekker, een verwarmingsvermogen van 2000W watt en heeft een ampère van 10A. Plaats altijd een aardlekschakelaar. NB.! Reparaties en onderhoud op het gebied van veiligheid of prestaties moeten door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. De machine kan ook op de afvoer worden aangesloten met een tapkraanaansluiting. In dit geval moet de slang zich ook mm boven de vloer bevinden. De binnendiameter van het gat moet minstens 18 mm zijn. De nippel afsluiten Verwijder de oneffenheden van het gat. Zie de afbeelding. Programmatabel in meerdere talen. Sommige wasmachines hebben tweezijdige programmatabellen in verschillende talen (zie het wasmiddelbakje en de zak met de Gebruiksaanwijzing die wordt geleverd bij de machine). U kunt de kaart terugplaatsen of omdraaien voor de gewenste taal. Om de kaart uit de houder op het wasmiddelbakje te halen, moet u met beide duimen op de kaart drukken en deze zijwaarts schuiven (zie afbeelding). Minstens 18 mm De kaart zal dan iets buigen en u kunt hem dan gemakkelijk verwijderen. Om de kaart te plaatsen, moet u de kaart iets buigen zodat deze gemakkelijk in de houder op het wasmiddelbakje gaat. 25

26 Service Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Alvorens contact op te nemen met de serviceafdeling, dient u te controleren wat het modelnummer, de typeaanduiding en het serienummer is. U vindt het modelnummer op het wasmiddelbakje. De typeaanduiding en het serienummer zijn te vinden op het typeplaatje aan de binnenzijde van de deur van de wasmachine. Typeplaatje Modelnummer Typeaanduiding WMxx0 TYPE: WMxx xxx x xxxxxxx M xxxxxxxw Serienummer (12 cijfers) 26

27 Notities 27

28 Beknopte handleiding 1 Wassen Haal zakken leeg en doe ritssluitingen dicht. Kijk op de wasetiketten van het wasgoed. Wasgoed sorteren. 3 Wasmiddelbakje Doe wasmiddel in het hoofdwasmiddelbakje en eventueel ook in het voorwasmiddelbakje als dit gewenst is. Doe wasverzachter in het bakje rechts met het NB.! Doe beugel-bh's in een wasnet. 2Doe het wasgoed in de wastrommel. op de hoofdschakelaar te drukken. Als de deur is gesloten, drukt u op de Deuropening-toets (met sleutelsymbool). Het rode veld licht op en de deur gaat na een paar seconden open. Laad het wasgoed in de machine en sluit de deur. -symbool. Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u zich te houden aan de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant. 4Kies een programma. Kies een programma door de programmakiezer te draaien. Kies opties en instellingen. Druk op de Start/Stop-toets. 5Programma beëindigd De deur van de wasmachine gaat automatisch open als het programma is beëindigd. Haal het wasgoed uit de wasmachine. Zet de hoofdschakelaar uit. Als er zich kleine kinderen of huisdieren in huis bevinden, dient u de deur van de wasmachine te sluiten als u het wasgoed uit de machine heeft gehaald. 28 Artikelnr.: Rev. 01. Afgedrukt op milieuvriendelijk papier dat voldoet aan de eisen van MIljöförbundeten Naturskyddsföreningen.

Bedieningshandleiding Wasmachine

Bedieningshandleiding Wasmachine Bedieningshandleiding Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij danken u vriendelijk voor de aanschaf van dit kwaliteitsproduct uit Zweden. Wij willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw machine aan de binnenkant

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Wasmachine

Bedieningshandleiding Wasmachine Bedieningshandleiding Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij danken u vriendelijk voor de aanschaf van dit kwaliteitsproduct uit Zweden. Wij willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw machine aan de binnenkant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

PROFESIONELE WASMACHINE

PROFESIONELE WASMACHINE PROFESIONELE WASMACHINE 6,5kg VERSIE MET POMP UITLAAT, MARIN INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010134nl Uitgave datum: Nov 2011 Inhoudsopgave Technische informatie Informatie op energielabel

Nadere informatie

PROFESIONELE WASMACHINE

PROFESIONELE WASMACHINE PROFESIONELE WASMACHINE 6,5kg VERSIE MET KLEP UITLAAT INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010102 Uitgave datum: 1.11.2011 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine. Smart Brand SB8544

Gebruiksaanwijzing Wasmachine. Smart Brand SB8544 Gebruiksaanwijzing Wasmachine Smart Brand SB8544 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt Transportbeveiliging Verpakkingsmateriaal Deur van wasmachine 4 4 4 4 Wassen Sorteer

Nadere informatie

PROFESIONELE WASMACHINE

PROFESIONELE WASMACHINE PROFESIONELE WASMACHINE 6,5kg VERSIE MET KLEP UITLAAT INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010102nl Uitgave datum: Nov 2011 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

PROFESIONELE WASMACHINE

PROFESIONELE WASMACHINE PROFESIONELE WASMACHINE 6,5kg VERSIE MET POMP UITLAAT INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010107nl Uitgave datum: Nov 2011 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO MALMÖ. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant,

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO MALMÖ. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine W8844XLECOW. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt.

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine W8844XLECOW. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Beste ASKO-klant, Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Scandinavische kwaliteitsproduct, vervaardigd in Vara, Zweden. U kunt erop vertrouwen dat uw nieuwe machine kwalitatief

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine PROFESSIONAL WMC84P. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt.

Gebruiksaanwijzing Wasmachine PROFESSIONAL WMC84P. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO W6564NL. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt.

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO W6564NL. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine PROFESSIONAL WMC844V. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt.

Gebruiksaanwijzing Wasmachine PROFESSIONAL WMC844V. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

MINI WASMACHINE WMR5350

MINI WASMACHINE WMR5350 MINI WASMACHINE WMR5350 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze mini wasmachine met één kuip Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u op een juiste manier gebruik maakt van dit apparaat Bewaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Beste ASKO-klant, Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Scandinavische kwaliteitsproduct, vervaardigd in Vara, Zweden. U kunt erop vertrouwen dat uw nieuwe machine kwalitatief

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing wasdroger

Gebruiksaanwijzing wasdroger Gebruiksaanwijzing wasdroger Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro!

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Aankoopgids Lave-linges Wasmachines Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. LAAT ONZE WASMACHINES HET VUILE WERK OPKNAPPEN! Vandaag

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasdroger

Gebruiksaanwijzing Wasdroger Gebruiksaanwijzing Wasdroger Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO W6984S. WAARSCHUWING: Lees vóór het ingebruiknemen van de droger de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ASKO W6984S. WAARSCHUWING: Lees vóór het ingebruiknemen van de droger de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasdroger

Gebruiksaanwijzing Wasdroger Gebruiksaanwijzing Wasdroger Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine ASKO WMC64P. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant,

Gebruiksaanwijzing Wasmachine ASKO WMC64P. WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u de machine in gebruik neemt. Geachte klant, Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220 NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWY 2220 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Beschrijving van het product _ 3 Hoe voer ik een wasprogramma uit? 4 Aanpassing aan persoonlijke wensen 5 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 50460 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES BLZ. 31

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES BLZ. 31 NL INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 29 PLUIZENFILTER PAGINA 29 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 29 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 29 HET WASGOED VOORBEREIDEN PAGINA 30 HET

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 81463W Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Programmatabel 6 Verbruikswaarden 7 Opties

Nadere informatie

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38 NL INHOUD OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 35 FILTER VOOR STOF PAGINA 35 WATERBAKJE PAGINA 36 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 36 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 36 HET WASGOED VOORBEREIDEN

Nadere informatie

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 72470 FL L 72670 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

1429,- ASKO wasmachine W6884L. Bezorgopties. Beschrijving

1429,- ASKO wasmachine W6884L. Bezorgopties. Beschrijving ASKO wasmachine W6884L 1429,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Uitpakken & installeren + 19,00 Levering op verdieping + 12,00 Aansluiten op trekschakelaar + 15,00 Beschrijving

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73478 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL...

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting WITXL 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding

FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding NL (pag2): De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het beste uit het toestel kan halen en die een veilige en correcte installatie,

Nadere informatie

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing L 63476 NFL L 63479 NFL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 5 4. BEDIENINGSPANEEL... 6 5.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding XX Inhoud Specificaties van de wasmachine > 3 Waarschuwingen > 4 Installatie > 6 Voorbereiding > 8 Programma s selecteren en de machine starten > 9 Onderhoud en reiniging > 13 1 Uw wasmachine Wasmiddellade

Nadere informatie

Cursushuishoudelijkehulp.nl. Handleiding. Wassen, drogen en strijken. Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1

Cursushuishoudelijkehulp.nl. Handleiding. Wassen, drogen en strijken. Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1 Cursushuishoudelijkehulp.nl Handleiding Wassen, drogen en strijken Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1 Handleiding wassen, drogen en strijken Voordat je begint met drogen, strijken of wassen bekijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Onderschuifbaar Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasdroger

Gebruiksaanwijzing Wasdroger Gebruiksaanwijzing Wasdroger Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _

Nadere informatie

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten IWB 6165 Installatie! Het is belangrijk deze handleiding te bewaren voor latere raadpleging. In het geval u het apparaat verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de wasautomaat blijven zodat de nieuwe

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Wasautomaat W650 BESTE ASKO-KLANT!

Wasautomaat W650 BESTE ASKO-KLANT! Wasautomaat W650 BESTE ASKO-KLANT! Van harte welkom bij ASKO! We hopen dat u jarenlang plezier zult hebben van uw nieuwe wasautomaat, die voorzien is van vele bijzondere details. Voor een optimale werking

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasdroger

Gebruiksaanwijzing Wasdroger Gebruiksaanwijzing Wasdroger Geachte klant, Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen. Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch

Nadere informatie

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Voice Board Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Inleiding Bij het Voice Board gaat het om elektronica voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers. Er worden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL... 7 5.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... ".. "...

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... .. ... mmm er is geen betere Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010... or... ".. "......;;.... ;!I " ;li'.; ;; " ) Q [J "'" Q'~'i:.'. \'" :'1.'..... Lt. 1 Wasautomaten SoftCare-System

Nadere informatie

Inhoud. Beknopte handleiding. Gebruiksaanwijzing

Inhoud. Beknopte handleiding. Gebruiksaanwijzing Inhoud Beknopte handleiding Programmatabel Het wasgoed voorbereiden Een programma en extra functies selecteren Een programma starten en voltooien Een programma wijzigen Een programma onderbreken Dagelijks

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

ALLES OVER KLEDING & WASSEN

ALLES OVER KLEDING & WASSEN ALLES OVER KLEDING & WASSEN WAS-LABEL INSTRUCTIES De getallen geven de maximum wastemperatuur aan, was nooit heter dan deze temperatuur! E-, spaar- en halve-wasprogramma s behoren ook tot de gewone wasprogramma

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EWF 1676 GDW...... NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................................................. 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 7140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _ 6 Technische

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting ARTXD 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig

Nadere informatie

PROFESIONELE DROOGKAST

PROFESIONELE DROOGKAST l PROFESIONELE DROOGKAST 6,5kg CONDENSATIE VERSIE INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010060n Uitgave datum: Nov 2010 Inhoudsopgave Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt

Nadere informatie

Wassen en de wasmachine bedienen.

Wassen en de wasmachine bedienen. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Wassen en de wasmachine bedienen. Stap 1. Leg wat er gewassen moet worden bij elkaar. Dat wil zeggen: zoek het wasgoed uit. Daarvoor moet

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens _ 6 Montage

Nadere informatie

Innovation Protection Conseil

Innovation Protection Conseil Pagina 1 van 7 PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME Elektrische autonome rugsproeier met continue druk KENMERKEN : o Het reservoir is uitgerust met een membraanpomp met Viton-afdichting die wordt bediend met

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

WASMACHINES - maart 2009. Technology designed for life

WASMACHINES - maart 2009. Technology designed for life WASMACHINES - maart 2009 Technology designed for life Longer lasting clothes, less energy van Samsung maken méér mogelijk. Schone kleren wanneer jij ze nodig hebt. Maar liefst 8 kilo wasgoed in één wasbeurt

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35 INHOUDSOPGAVE NL OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 32 FILTER VOOR STOF PAGINA 32 WATERBAKJE PAGINA 32 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 33 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 33 HET WASGOED VOORBEREIDEN

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controle

SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controle SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controlelampje Starten/ Pauze/Annuleren 5 Starten / Pauze /

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten.

Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten. Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten. Geachte klant, Wij rekenen erop dat dit product, vervaardigd in moderne faciliteiten met volledige naleving van kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

949,- ASKO wasmachine MALMO. Bezorgopties. Beschrijving

949,- ASKO wasmachine MALMO. Bezorgopties. Beschrijving ASKO wasmachine MALMO 949,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Uitpakken & installeren 19,00 gratis Levering op verdieping + 12,00 Aansluiten op trekschakelaar + 15,00 Beschrijving

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt voor opstelling

Nadere informatie

Uitvoering. Side-by-Side. Onderschuifbaar

Uitvoering. Side-by-Side. Onderschuifbaar Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt voor opstelling

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Handleiding SLIMME WASMACHINE

Handleiding SLIMME WASMACHINE Handleiding SLIMME WASMACHINE De slimme wasmachine Voor je ligt de handleiding van de slimme wasmachine, die bij je is geplaatst omdat je meedoet aan de pilot Jouw Energie Moment. Het is niet zomaar een

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie