Dossier energieprijzen Vlaams Belang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier energieprijzen Vlaams Belang"

Transcriptie

1 Dossier energieprijzen Vlaams Belang DEEL I PETROLEUMBRANDSTOFFEN 1. Algemene context Grafiek: de prijs van een vat olie (in US Dollar) op de internationale markten Tussen 2000 en 2008 steeg de prijs van een vat olie van 30 dollar naar 140 dollar. Als we de euro als maatstaf gebruiken is de prijsstijging nog altijd spectaculair: van 31 euro naar 83 euro. Terwijl de prijs van een vat olie tussen 2000 en 2008 meer dan verviervoudigd is in dollar, is hij in euro slechts iets meer dan verdubbeld. Dit verschil heeft natuurlijk te maken met de toegenomen sterkte van de euro. De euro is vandaag een bijna even sterke munt als de voormalige Deutsche Mark. In België steeg de prijs van een liter diesel aan de pomp van gemiddeld 0,81 euro in het jaar 2000 naar 1,44 euro op 16 juni Tussen 2000 en 16 juni 2008 steeg de prijs van benzine van gemiddeld 1,07 euro naar 1,60 euro. In 2000 kostte huisbrandolie gemiddeld 0,37 euro. Op 16 juni 2006 was de prijs van huisbrandolie naar 0,95 euro gestegen.

2 2. Samenstelling van de prijzen aan de pomp van diesel en benzine (maximumprijs diesel op 16/06/2008: 1,44 euro per liter; maximumprijs benzine 95 op 16/06/2008: 1,60 euro per liter) De prijzen van diesel en benzine zijn samengesteld uit vier componenten. 1. Basisprijs: dit is de prijs van de ruwe olie + een aantal vaste verwerkingskosten, waaronder de raffinagekosten. Voor benzine bedraagt deze component 35% van de eindprijs. Voor diesel gaat het hier om bijna 50%. 2. Distributiemarge: dit is de kost van het vervoer naar de pompstations. Zowel voor diesel als benzine maakt deze component ongeveer 10% uit van de eindprijs. 3. Accijns: de accijns wordt bepaald door de federale regering. De laatste jaren evolueert de accijns volgens methodes (positief en negatief kliksysteem) die hieronder beschreven staan. Bij benzine maakt de accijns 37% uit van de eindprijs en bij diesel is dit 22%. 4. BTW: de BTW op diesel en benzine bedraagt 21%. Dat wil zeggen dat het totaal van de basisprijs + distributiemarge + accijns nog eens verhoogd wordt met 21%. Ten opzichte van de eindprijs maakt de BTW 17,36% uit. Basisprijs Distributiemarge Accijns BTW Grafiek: samenstelling eindprijs diesel Basisprijs Distributiemarge Accijns BTW Grafiek: samenstelling eindprijs benzine 95

3 3. Samenstelling van de eindprijs van huisbrandolie (maximumprijs op 16/06/2008: 0,95 euro per liter) De eindprijs van huisbrandolie is samengesteld uit vier componenten: 1. Basisprijs: deze component maakt 72% uit van de eindprijs 2. Distributiemarge: 7% procent van de eindprijs 3. Accijns: in vergelijking met diesel en benzine gaat het hier om een peulschil. In augustus 2003 is de accijns verhoogd van 0,0136 naar 0,0185 euro per liter. De accijns bedraagt nog geen 2% van de eindprijs 4. BTW: de BTW bedraagt ook hier 21%. Dat wil zeggen dat het totaal van de basisprijs + distributiemarge + accijns nog eens verhoogd wordt met 21%. Ten opzichte van de eindprijs maakt de BTW 17,36% uit. Basisprijs Distributiemarge Accijns BTW Taartgrafiek: samenstelling eindprijs huisbrandolie

4 4. Prijsevolutie De olieprijs heeft op maandag 16 juni 2008 bijna de grens van de 140 dollar per vat bereikt. Ook de Belgische fiscus verdient goed aan de sterk stijgende brandstofprijzen omdat die bijkomende belastinginkomsten opleveren. De fiscale meeropbrengsten zijn vooral het gevolg van de BTW. Het percentage BTW (21%) komt immers bovenop de som van alle andere prijscomponenten (zie hierboven), waaronder de productie en distributiekosten en de accijnzen. Hoe hoger die som, hoe hoger de BTWopbrengst. Omdat de prijzen van olieproducten fors stijgen, surfen de BTW opbrengsten mee omhoog. De belastingdruk op benzine aan de pomp is sinds de periode gestegen met 19 eurocent per liter. De belastingen op een liter diesel zijn gestegen met 15 eurocent per liter. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Totale eindprijs Taksen (accijnzen + BTW) Grafiek: Evolutie van de taksen en eindprijs van superbenzine 95 (in euro per liter) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Totale eindprijs Taksen (accijnzen + BTW) Grafiek: Evolutie van de taksen en eindprijs van diesel (in euro per liter)

5 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Totale eindprijs Taksen (accijnzen + BTW) Grafiek: Evolutie van de taksen en eindprijs van huisbrandolie (in euro per liter) Om de hoge brandstofprijzen te doen zakken, moet de regering Leterme op Europees niveau, samen met andere landen, eisen dat de BTW meteen verlaagd wordt. Maar dat gebeurt niet. De regering Leterme had op de jongste Europese top van 19 juni samen met de Franse president Sarkozy kunnen pleiten voor een BTW verlaging, maar ze deed precies het tegenovergestelde. De belastingen in dit land zijn veel te hoog. Dáár ligt het kalf gebonden. Ruim 55 procent van de prijs van benzine aan de pomp gaat naar de staatskas. Bij diesel vloeit 40 procent naar de staatskas. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten van Amerika gaat slechts 11 procent van de prijs aan de pomp naar belastingen. De regering draait de bevolking een rad voor de ogen, wanneer ze beweert dat ze helemaal niets kan doen aan de hoge brandstofprijzen.

6 5. De voorstellen van het Vlaams Belang Het Vlaams Belang wil dat de BTW op diesel, benzine en huisbrandolie verlaagd wordt van 21 naar 6 procent. Voor steenkool eist onze partij een verlaging van 12 tot 6 procent. Het Vlaams Belang heeft hiervoor begin juni 2008 een wetsvoorstel ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Klik hier: Hoeveel bespaart men door een verlaging van de BTW op brandstof van 21 naar 6 procent? Voor superbenzine 95 betekent dit een daling van de maximumprijs van 1,60 naar 1,40 euro per liter. Op een tankbeurt van 50 liter bespaart men hierdoor 10 euro. Voor diesel betekent dit een daling van de maximumprijs van 1,44 naar 1,26 euro per liter. Op een tankbeurt van 50 liter bespaart men hierdoor 9 euro. Voor huisbrandolie betekent dit een daling van de maximumprijs van 0,95 naar 0,84 euro per liter. Op een tankbeurt van 2000 liter levert dit een besparing op van 220 euro.

7 DEEL II AARDGAS EN ELEKTRICITEIT 1. Prijsevolutie Het voorbije jaar werd gekenmerkt door fors stijgende energieprijzen. Dit toonde nog maar eens aan hoe afhankelijk wij zijn van olie en gasexporterende landen. Juist daarom is het zo belangrijk dat wij op langere termijn beroep kunnen blijven doen op kernenergie. Wij vinden het dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat zowel de vorige als de komende regering blijven vasthouden aan het plan om uit de kernenergie te stappen. Dit zal de verbruiker en dus elk gezin op termijn gigantisch veel geld kosten. Eind november wierpen de socialisten zich plots op als de kampioen van de energieprijzen, met een voorstel om een plafond te zetten op gas en elektriciteitsrekeningen. Maar dit was boerenbedrog. Alle deskundigen, ook die van Testaankoop, de belangenverdediger van de verbruikers, getuigden in het parlement dat dit de concurrentie nog moeilijker zou maken, waardoor de prijzen op termijn enkel zouden verhogen. Zo n maximumprijs zou zodanig in het voordeel spelen van de grote producenten Distrigas en Electrabel (meer dan 80% van de elektriciteitsproductie!), dat zij nóg machtiger zouden worden, met nog grotere winsten tot gevolg. De prijzen van gas en elektriciteit kunnen alleen maar in de hand gehouden worden wanneer de concurrentie drastisch verbeterd wordt. Daar moet dus dringend werk van gemaakt worden , , , , Elektriciteitsprijs Grafiek: elektriciteitsprijs voor huishoudelijk gebruik van een gemiddeld Vlaams gezin (in euro per 100 KWh / taksen inbegrepen) Aardgasprijs Grafiek: aardgasprijs voor huishoudelijk gebruik van een gemiddeld Vlaams gezin (in euro per Giga Joule / taksen inbegrepen)

8 2. Prijssamenstelling aardgas en elektriciteit De elektriciteits en aardgasprijzen bestaan uit drie componenten: 1. De energieprijs is de gefactureerde prijs voor het product zelf, elektriciteit of aardgas. Die prijs is goed voor: - Ongeveer 50 % van de totale factuur voor elektriciteit - Ongeveer 60 % van de totale factuur voor aardgas. De energieprijs van aardgas omvat ook de transportkosten. 2. De nettarieven dekken de transport en distributiekosten. Die tarieven zijn gereguleerd en verschillen naargelang van de distributienetbeheerder. Ze worden elk jaar of elk trimester goedgekeurd door de CREG en zijn dezelfde voor alle leveranciers. Ze bedragen ongeveer 30% van de totale factuur voor elektriciteit en 20% van die voor aardgas. 3. De overheid legt de bijdragen en (aanvullende) belastingen vast die de leverancier aan de klant factureert. Ze zijn gelijk voor alle energieleveranciers en bedragen ongeveer 20% van de eindfactuur voor elektriciteit en aardgas. Het gaat hier vooral om de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) die 21% bedraagt t.o.v. de som van de energieprijs en de nettarieven. Energieprijs Nettarief Belastingen (voornamelijk BTW) Grafiek: samenstelling van de prijs van elektriciteit Energieprijs Nettarief Belastingen (voornamelijk BTW)

9 3. De voorstellen van het Vlaams Belang Grafiek: samenstelling van de prijs van aardgas 1. Een verlaging van de BTW op aardgas en elektriciteit van 21 naar 6 procent Het Vlaams Belang diende hiervoor in januari 2008 een wetsvoorstel in in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Aardgas en elektriciteit zijn basisproducten en geen luxeproducten. Klik hier Hoeveel bespaart men door een verlaging van de BTW op aardgas en elektriciteit van 21 naar 6 procent? Dit betekent dat de jaarlijkse factuur van een gemiddeld Vlaams gezin daalt van naar euro. Dit levert dus een besparing op van 196 euro.

10 DEEL III KERNENERGIE Regering Leterme: besluiteloosheid troef Het energiehoofdstuk in het regeerakkoord is uiterst warrig en gekenmerkt door grote besluiteloosheid. Waar tijdens de oranje blauwe besprekingen een consensus was gegroeid dat men de uitstap uit kernenergie zou terugdraaien, werd nu beslist om niets te beslissen. In plaats van knopen door te hakken inzake kernenergie, doet de nieuwe regering precies het tegenovergestelde: ze stelt de keuzes uit in afwachting van een nieuwe studie van internationale experts over de ideale energiemix in België. De regering wil pas tegen het einde van 2009 beslissingen nemen. Op dat moment bestaat de regering Leteme misschien al niet meer. Tegelijk had PS minister Magnette wel de opdracht gekregen om 250 miljoen euro te vragen bij de producenten van kernenergie Electrabel (96%) en SP.E (4%) op basis van de hoge winsten die deze firma s hadden kunnen boeken omdat de kerncentrales reeds lang afgeschreven zijn. Het Vlaams Belang heeft van bij de regeringsvorming betwijfeld dat de 250 miljoen euro zomaar door de betrokken producenten zou opgehoest worden, zonder enige tegenprestatie. De regering heeft hiermee een gouden kans gemist om een sterk en verdragend akkoord te sluiten met deze sector, waarbij eindelijk zou afgestapt worden van de lichtzinnige beslissing om de kerncentrales tussen 2015 en 2025 te sluiten. De herroeping van de uitstap uit kernenergie had kunnen leiden tot een veel grotere financiële tegemoetkoming vanwege de producenten. Het Vlaams Belang heeft zich altijd verzet tegen de dwaze beslissing van Verhofstadt en co om de kerncentrales vanaf 2015 te sluiten. Onze partij is dus van oordeel dat die wet teniet moet gedaan worden. Klik hier voor meer informatie: Rapport D Haeseleer Het Vlaams Belang tilt zwaar aan de wijze waarop de regering het cruciale dossier van de kernenergie aanpakt. Vergeleken met paars gaan we hier zelfs nog een stap verder achteruit in plaats van vooruit. Het was immers Marc Verwilghen die als energieminister de studie Energie 2030 van professor D Haeseleer had besteld. Op 19 juni 2007 legde de Commissie Energie 2030 haar definitief rapport neer dat hij samen met een aantal experten in opdracht van de vorige minister van Energie, Marc Verwilghen, had opgesteld. Zodra zij behoorlijk was samengesteld, heeft de commissie Bedrijfsleven van de Kamer onder impuls van haar voorzitter (Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Bart Laeremans) beslist professor D Haeseleer uit te nodigen om zijn rapport toe te lichten. Nadien werd aan

11 de verschillende fracties gevraagd om voorstellen te formuleren inzake bijkomende hoorzittingen en plaatsbezoeken. Dit resulteerde in uitgebreide hoorzittingen gedurende vier zittingsdagen en in vier plaatsbezoeken (de sites van C power in Oostende en Distrigas in Zeebrugge, de kerncentrale van Doel, Belgoprocess en het SCK van Mol en de Steg (gas) centrale van SP.E in Seraing). Het Eindrapport Energie 2030 is een zeer uitgebreid document waarin onder meer onderzocht wordt wat de kostprijs voor energie zal zijn indien de kernuitstap wordt gehandhaafd. Nadruk ligt hierbij vanzelfsprekend op de productie van elektriciteit. De prognoses van de kostprijs voor industrie, tertiaire sector en residentiële verbruiker in 2030 worden gemaakt op basis van diverse hypotheses. De belangrijkste van de vele aanbevelingen is dan ook dat de levensduur van de bestaande kerncentrales moet verlengd worden en dat er kan overwogen worden een nieuwe kerncentrale te bouwen. Tegelijk pleit de commissie voor een evenwichtige energiemix, waarin ook hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt. In een resolutie ter afsluiting van de werkzaamheden rond Energie 2030 heeft de Vlaams Belang fractie van de Kamer een voorstel van resolutie ingediend waarin, mede op basis van bevindingen van hoorzittingen en plaatsbezoeken, sterk gepleit wordt voor het behoud van kernenergie en voor een snelle beslissing ter zake. Klik hier: Dit is van cruciaal belang voor de bevoorradingszekerheid en voor het behoud van een gezond investeringsklimaat. Bovendien is het de enige betaalbare manier om de opgelegde CO2 normen te behalen. Het is dan ook bijzonder cynisch dat uitgerekend diegenen die het hardst roepen over de opwarming van de aarde en de noodzaak de CO2 uitstoot te beperken, onze kip met de gouden eieren willen slachten. Dat terwijl tal van andere Europese landen nieuwe kerncentrales bouwen. Door de kernuitstap te handhaven, dreigen we totaal afhankelijk te worden van enerzijds grillige regimes buiten Europa voor de aankoop van grote bijkomende hoeveelheden fossiele brandstoffen en anderzijds van dure kernenergie uit onze buurlanden. Hierdoor dreigt ook zeer belangrijke know how die hier vandaag nog steeds aanwezig is, voorgoed verloren te gaan. Zodra de kernuitstap definitief wordt, dreigt het vermaarde Studiecentrum voor Kernenergie van Mol volledig te verschrompelen. Wetenschapslui zullen weggekocht worden door buitenlandse onderzoekscentra. Vandaag reeds is er een tekort aan kernfysici. In dit verband is het van het grootste belang dat er snel knopen worden gehakt inzake de steun aan het befaamde MYRRHA project, dat momenteel wordt voorbereid in Mol. Dit project bereidt de kerncentrales van de vierde generatie voor. Daarbij wordt het nuttig gebruik van natuurlijk uranium verhoogd met een factor vijftig, terwijl het volume radioactief afval wordt gereduceerd met een factor 200. Europa toont grote belangstelling, maar het project kan pas hier gehouden worden als het door ons land wordt gefinancierd. De regering blaast in dit dossier warm en koud. Premier Leterme zegde zijn steun toe, maar PS minister Magnette schuift het dossier op de lange baan.

12 Handhaving van de kernenergie biedt op termijn ook perspectieven voor duurzaam transport inzake de CO2 uitstoot van het transport wordt er op nationaal en Europees niveau nauwelijks projecties gemaakt of normen gesteld op lange termijn. De doelstellingen blijven voorlopig beperkt tot het verlagen van de CO2 uitstoot, maar blijkbaar is het de bedoeling om nog zeer lang met fossiele brandstoffen te blijven rijden. Biobrandstoffen werden lang als een nuttige aanvulling gezien, maar ten gevolge van de snel stijgende voedselprijzen lijkt ook dit een eindig verhaal te zijn. Waterstof is de enige duurzame oplossing waarmee de transportsector op termijn economisch rendabel kan gehouden worden. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een versnelde omschakeling van ons voertuigenpark. Wij kunnen daarin het voortouw nemen, ook al omdat wij nu reeds over het best uitgebouwde waterstoftransportnet ter wereld beschikken. Groot voordeel is bovendien dat de omschakeling naar waterstof fors zal bijdragen tot de leefbaarheid van onze steden: het vervoer zal veel stiller verlopen en de uitstoot blijft beperkt tot gewone waterdamp. Gedaan dus met fijn en ultrafijn stof. Met het perspectief van een verhoging van het vrachtverkeer op ons grondgebied met 50% tegen 2030 is een versnelde omschakeling levensnoodzakelijk. Waterstof wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit. Een zoveelste reden waarom de productie op lange termijn, zelfs in geval van geslaagde besparingscampagnes, minstens op peil moet gehouden blijven en waarom kerncentrales broodnodig zijn. Hernieuwbare energie Voor een land zonder eigen energiebronnen is diversiteit de enige nuttige strategie. Naast kernenergie zal ook hernieuwbare energie in de toekomst een groot gedeelte van onze stroom leveren. De nadruk zal hierbij onvermijdelijk liggen op windenergie, in grote mate gewonnen via windmolenparken in zee. Ter zake hebben we moeten vaststellen dat de geplande initiatieven tot op heden slechts in zeer beperkte mate van overheidswege gesteund werden. De capaciteit die de Thorntonbank en andere zandbanken bieden, wordt bovendien zwaar onderbenut. Reeds herhaaldelijk werd minister PS minister Magnette over de ontwikkelingsperspectieven van de offshore windenergie ondervraagd, maar hij blijft hierover erg vaag. Een stappenplan om de 13% hernieuwbare energie te behalen in 2020 (waarvan windenergie het leeuwendeel zal leveren) is er nog steeds niet. Van een hechte samenwerking of gemeenschappelijke strategie met het Vlaams gewest (dat bevoegd is voor hernieuwbare energie) is al evenmin sprake. En het was pas na parlementair aandringen (o.a. van de Vlaams Belangfractie) dat de minister een financieel tussenkomst beloofde voor de kabelinfrastructuur tussen windmolenpark en kust. Nochtans kan enkel op deze wijze gesproken worden van een gelijke behandeling tussen de producent van hernieuwbare energie en de klassieke operatoren. BESLUIT

13 De jongste jaren zijn de brandstofprijzen spectaculair gestegen. Dat is ondermeer een gevolg van de internationale context, maar ook de Belgische regering heeft boter op het hoofd en profiteert via verschillende taksen schaamteloos van de stijgende prijzen op de internationale markt. Om de koopkracht van de gezinnen te waarborgen, pleit het Vlaams Belang op korte termijn voor een verlaging van de belastingen op petroliumbrandstof, aardgas en elektriciteit. Aangezien de kans groot is dat de olie en aardgasprijzen op lange termijn zullen blijven stijgen, moet extra geïnvesteerd worden in alternatieve energiebronnen. Het Vlaams Belang is voorstander van een diversiteit in het energieaanbod, waarin ook hernieuwbare energie (zonne energie, windenergie, ) een belangrijke inneemt. Daarnaast zal ook kernenergie een belangrijke rol blijven spelen. Het Vlaams Belang pleit voor het openhouden van de bestaande installaties én voor investeringen in kerncentrales van de vierde generatie. De uitstap uit de kernenergie is in de gegeven omstandigheden onverantwoord en moet ongedaan gemaakt worden.

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015 20% ENERGIE Kerncijfers 2015 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank en van

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40%

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40% 20% ENERGIE OBSERVATORIUM Kerncijfers 2014 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie (BRUGEL-STUDIE-20171208-25) Betreffende de OBERVATORIUM VAN DE PRIJZEN PROFESSIONELE KLANTEN 2009-2016-Executive summary Opgesteld

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Equitaxerend principe toegepast

Equitaxerend principe toegepast CO 2 Taks Equitaxerend principe toegepast Of hoe België een halt toeroept aan smeltende poolkappen en de arme Afrikaan geïntegreerd geraakt in de wereldeconomie Onze arbeid kan ontlast worden, economie

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Distributiekosten (c /kwh) nacht

Distributiekosten (c /kwh) nacht Consument Luminus #BeGreen Fix Elektriciteit (april 2017) Bijzondere voorwaarden (REF EBG1C2.0) Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Les De kosten van energie

Les De kosten van energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les De kosten van energie Werkblad Les De kosten van energie Werkblad Elke dag gebruiken we heel wat energie om het huis warm te houden en te verlichten, televisie te kijken,

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Economie kernenergie versus andere opties

Economie kernenergie versus andere opties Economie kernenergie versus andere opties Bert Dekker KIVI NIRIA stuurgroep Energie Symposium De economie van kerncentrales 9 november 2007 Uitgangspunten SEM Maximalisatie van renderende besparingen (payback

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester tomdemeester@telenet.be 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Een samenvatting van de bevindingen voor Nederland van een onderzoek

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Les Crisis in de olie

Les Crisis in de olie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Crisis in de olie Werkblad Les Crisis in de olie Werkblad Op zondag 4 november 1973 bestonden er nog geen inline- skates. Hadden ze wel bestaan, dan had je die dag heerlijk

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Resultaten burgerbevraging Energiepact

Resultaten burgerbevraging Energiepact ENERGIEPACT HET ENERGIEOVERLEG TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE GEWESTEN Resultaten burgerbevraging Energiepact PUBLIEKE CONSULTATIE Met het oog op het opstellen van het interfederaal Energiepact werd een

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Kernuitstap en nucleaire energie

Kernuitstap en nucleaire energie Kernuitstap en nucleaire energie Groen! heeft een zeer goed uitgewerkt en volledig programma op het vlak van kernenergie en wil de wet op de kernuitstap onverkort doorvoeren. sp.a verwerpt het akkoord

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Resolutie: Energie Definitieve versie op het JOVD Najaarscongres van 3 en 4 december 2011 te s Gravenhage Maarten Oude Kempers, politiek commissaris Milieu en

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsverhoging op tabak: resultaat accijnsmonitor 2013 Op 1 januari 2013 is de accijns op een pakje sigaretten met 35 cent en op een pakje shag met

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie