Bestnr BASETech Energiekostenmeter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter"

Transcriptie

1 Bestnr BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2006 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Let hier op, ook als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor een latere raadpleging! U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers. Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit product is EMV-getest en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De CE-conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Om dit zo te houden en zeker te zijn van gebruik zonder gevaar, dient de gebruiker zich te houden aan de veiligheidsbepalingen en waarschuwingen die in deze gebruiksaanwijzing staan! Alle firmanamen en productaanduidingen in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op of Inhoudsopgave pagina 1. Correct gebruik 3 2. Verklaring van de symbolen 3 3. Veiligheidsbepalingen 3 4. Bedieningselementen 4 5. Bediening 5 6. Batterijen vervangen 6 7. Verwijdering 6 8. Technische gegevens 7 2

3 1. Correct gebruik Met de energiekostenmeter kunt u op eenvoudige manier het stroomverbruik en de energiekosten voor elektrische apparaten controleren. Het meetbereik van het apparaat loopt van 10 tot max W. Ondanks het feit dat het apparaat zeer nauwkeurig registreert is het apparaat niet goedgekeurd voor het afrekenen van stroomkosten tussen energieleverancier en eindverbruiker. Het apparaat mag enkel op een reglementair huishoud-stopcontact met randaarde (230 V / 50 Hz) aangesloten worden. Er mogen alleen verbruikers met een voedingsspanning van 230V AC 50 Hz aangesloten worden. Het apparaat is alleen toegelaten voor gebruik in droge binnenruimtes, het gebruik in de openlucht is niet toegestaan. Een andere toepassing dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Het totale product mag niet veranderd of omgebouwd worden! U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsaanwijzingen! Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor eventuele latere raadpleging. 2. Verklaring van de symbolen Het uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, die u beslist moet opvolgen. Het pijlsymbool is te vinden, als er bijzondere tips en aanwijzingen gegeven worden voor de bediening. Het apparaat is alleen toegelaten voor gebruik in droge binnenruimtes. 3. Veiligheidsbepalingen Bij schades die ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die hiervan het gevolg zijn! Bij materiële schade of persoonlijk letsel, die/ dat veroorzaakt wordt door onvakkundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsbepalingen, zijn wij niet aansprakelijk! Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van de installatie niet toegestaan. Het apparaat mag niet mechanisch belast worden. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen of vochtigheid. Het maximale vermogen van elke aangesloten verbruiker mag niet meer dan 3600 W (16 A) bedragen. Bij het aansluiten van een verbruiker met een hogere waarde kan dit leiden tot oververhitting van het product en daardoor blijvende schade aan het product veroorzaken. 3

4 Verbindt het apparaat niet met andere energiekostenmeter. Plaats nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Zorg dat de ventilatieopeningen nooit afgedekt worden. De fabrikant of leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste weergaven of de gevolgen die een onjuiste weergave zou kunnen veroorzaken. In industriële omgevingen moeten de ARBO-voorschriften ter voorkoming van ongevallen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen opgevolgd worden. Het apparaat is niet bedoeld voor medische doeleinden of ter informatie in het openbaar. Dit apparaat is geen speelgoed voor kinderen, bewaar het buiten bereik van kinderen! Onderhouds-, aanpassings- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een gekwalificeerd vakman of serviceplaats uitgevoerd worden. Als u twijfelt aan de correcte aansluiting of u heeft nog vragen die niet in de loop van deze gebruiksaanwijzing beantwoord worden, neem dan contact op met een vakman. 4. Bedieningselementen 1. LC-display 2. TARIF toets 3. POWER toets 4. COST toets 5. Stopcontact met randaarde 6. Batterijvakdeksel 7. Veiligheidsstekker geaard 4

5 5. Bediening Voordat u de energiemeter met het stroomnet en een verbruiker verbindt moet u de waarde op de energiemeter terugzetten op nul en het overeenkomstige tarief invoeren. Terugzetten van de geregistreerde kosten Druk op de toets "COST" (4) om de kostenmode weer te geven. Druk op de toets "COST" (4) en houd deze 4 seconden ingedrukt om de waarde op nul terug te zetten. Stroomtarief instellen(kwh) 1. Druk op de toets "TARIF" (2) om naar de tarief-invoermode te gaan. 2. Druk op de toets "TARIF" (2) en houdt deze 3 seconden ingedrukt. Het eerste cijfer rechts gaat knipperen. 3. Druk op de toets "POWER" (3) om het cijfer te verhogen of druk op de toets "COST" (4) om het cijfer te verlagen. 4. Druk op de toets "TARIF" (2) om naar het volgende cijfer te komen. 5. Herhaal de stappen 3 en 4 tot alle cijfers ingesteld zijn. Navigatie binnen het display Tarief Druk op de toets "TARIF" (2) om het ingestelde tarief te controleren. Kostenprognose Druk op de toets "COST" (4) om te wisselen tussen de kostenprognose per dag, maand, jaar of de totale kosten. COST/D = kostenprognose per dag COST/M = kostenprognose per maand COST/Y = kostenprognose per jaar "OFL" verschijnt in het display wanneer de waarde buiten de 6-cijferige displayaanduiding valt. Energieverbruik Druk op de toets "POWER" (3) om tussen de actuele, maximale en het totale energieverbruik te schakelen. Om een nauwkeurige weergave per dag, maand of jaar te bereiken laat u de verbruiker aangesloten op de energiemeter en gebruikt u de aangesloten verbruiker ten minste enkele dagen. 5

6 6. Batterijen vervangen Let bij het plaatsen van de batterijen steeds op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit het apparaat als u deze langere tijd niet gebruikt, om schade door uitlopende batterijen te voorkomen. Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken, gebruik in dit geval passende veiligheidshandschoenen. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Laat batterijen niet achteloos liggen; er bestaat het gevaar dat deze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Zorg er voor dat batterijen niet gedemonteerd, kortgesloten of in het vuur geworpen worden. Laad nooit batterijen op die hiervoor niet geschikt zijn. Er bestaat explosiegevaar. Batterijvakdeksel Batterijvak 1. Draai de schroeven uit het batterijvakdeksel en neem het deksel er af. 2. Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe batterij van hetzelfde type. Let bij het plaatsen van de nieuwe batterij op de juiste polariteit. 3. Schuif het deksel terug op zijn plaats en draai de schroeven weer vast. 7. Verwijdering Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten Verwijder het niet meer te repareren apparaat volgens de wettelijke voorschriften. Een doorgestreepte afvalcontainer betekent dat het product afzonderlijk verwijderd moet worden. Het meegeven met het huisvuil is niet toegestaan. Het symbool wordt in verbinding met een doorlopende lijn of met het fabricage- / verkoopdatum toegepast. Verwijdering van verbruikte batterijen / accu's! De eindverbruiker is wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's (van knoopcel tot loodaccu) in te leveren. Het meegeven met het huisvuil is verboden. Batterijen en accu s die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt met een "doorgestreepte afvalcontainer" en met een van de chemische symbolen, die wijzen op het verbod ze via het huisvuil te verwijderen. De symbolen voor de daarvoor verantwoordelijke zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. U kunt verbruikte accu s en batterijen inleveren in winkels waar batterijen verkocht worden, of bij het gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen en u levert tevens uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. 6

7 8. Technische gegevens Max. aansluitvermogen 3600 W; 16 A Meetbereik 10 W W Nauwkeurigheid +/- 5% Voedingsspanning 230 VAC / 50 Hz Gebruikstemperatuur 0 C tot +50 C Type batterij LR44 1,5 V 7

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN PGSD834 Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN... 3 INTRODUCTIE... 4 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie