Externe bijlagen. Groep: Vision Externe bijlagen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe bijlagen. Groep: Vision Externe bijlagen 1"

Transcriptie

1 Externe bijlagen Groep: Vision Externe bijlagen 1

2 Externe bijlagen Groep: Vision Klas: D03 Datum: Vrijdag 12 juni 2015 Versie: 1.0 Cursus Communicatieonderzoek Docenten Alex Beishuizen & Jonas Moons Namen Studentennummers Max van der Vlugt Martijn Robben Ocko Geserick Groep: Vision Externe bijlagen 2

3 Inhoud Plan van aanpak 4-12 Cijferdifferentiatie Urenverantwoording Groep: Vision Externe bijlagen 3

4 Plan van aanpak Inhoud Aanleiding en probleembeschrijving Gevraagd eindproduct Probleembeschrijving en analyse Stappenplan: subdoelen en fasering Werkzaamheden per fase Takenschema Organisatie en taakverdeling Informatieverschaffing en archivering Akkoord van de projectleider Inleiding Dit plan van aanpak is gemaakt voor de HKU en het vak communicatieonderzoek. Dit plan van aanpak bevat de probleembeschrijving van de organisatie en de analyse daarvan, maar ook dat wat van ons verwacht wordt. Dit plan van aanpak geeft ons en u kijk op dit project en hoe eraan gewerkt gaat worden. Na goedkeuring van de projectbegeleider kunnen wij verder aan de slag met het communicatieonderzoek en de gevraagde eindproducten. Groep: Vision Externe bijlagen 4

5 Aanleiding en probleembeschrijving Aanleiding / huidige situatie De aanleiding van het project is dat de HKU ziet dat er studenten zijn die de opleiding niet afronden en / of een verkeerd beeld hadden van de studie. Op dit moment zijn er veel studenten die door mogelijk een communicatiefout een verkeerd beeld hebben van de opleiding en mogelijk daardoor hun opleiding niet afronden. Probleem omschrijving Zoals eerder aangegeven denkt de HKU dat er een probleem is met de communicatie tussen de studenten die zich hebben ingeschreven of willen inschrijven en de HKU. De gedachte is dat veel studenten een verkeerd beeld hebben van de opleiding en dat zij daardoor moeite hebben met de studie afronden en er te veel studenten afhaken. Gevraagd eindproduct Eindproducten Beroepsproducten: Onderzoek voorstel enquête onderzoek Onderzoek voorstel interviews / focusgroep Enquête Dataset + bewijsmateriaal Onderzoeksrapport enquête Onderzoeksrapport interviews / focusgroep Adviesmemo s Projectdocumenten: Plan van aanpak Literatuuronderzoek Urenverantwoording Cijferdifferentiatie (beoordelingsformulieren groepsgenoten projectwerk) Doel Het doel van het project is om meer kwalitatieve aanmeldingen te krijgen voor de HKU en een beter beeld te geven van de studie aan de studenten die zich gaan aanmelden. Dit resulteert uiteindelijk in een betere tegemoetkoming aan de informatie behoefte van de studiekiezer tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces. Welke veranderingen heeft de opdrachtgever voor ogen? De opdrachtgever wil dat er na dit onderzoek verandering kan worden aangebracht in de communicatie met hun en de aankomende studenten. Ze hopen hiermee een beter beeld te creëren voor de aankomende studenten. Waar werken wij naar toe? Wij als project groep werken naar een sterk en onderbouwd advies voor de HKU. Dit zodat de HKU de studiekiezer beter op informatie behoefte, tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces, kan inspelen. Groep: Vision Externe bijlagen 5

6 Probleembeschrijving en analyse Vraag opdrachtgever Hoe kan HKU beter tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de studiekiezer tijdens de verschillende fasen in het studiekeuze-proces? Ontleding: Zoals in vraag aangegeven is er op dit moment wel een goede communicatie, maar is er altijd plaats voor verbetering. Vandaar dat wij onderzoek doen naar welke informatie er op dit moment wordt verschaft aan de studiekiezers en welke informatie zij missen om vervolgens een advies te kunnen opstellen. Advies eisen Waar kan HKU verbeteringen aanbrengen in de communicatie met haar studiekiezers? HKU wil advies over: - De nu gehanteerde mix van wervingsmiddelen, met name rond de HKU 24/7 campagne - één van de vier extra thema s: vwo ers, eerstejaars HKU, decanen of CKV docenten? Ontleding: Er moet over twee dingen advies worden gegeven. Ten eerste, advies over de huidige mix van wervingsmiddelen en hoe zij deze nog beter kunnen maken en ten tweede, een extra advies over één van de gekozen thema s (dit thema mag door onszelf gekozen worden). Kennis Om dit project uitvoeren hebben we veel voorkennis nodig. Na het opstellen van het Plan van Aanpak gaan wij gezamenlijk aan het werk om een vooronderzoek op te stellen. Met dit vooronderzoek hopen wij genoeg informatie te verzamelen om met genoeg voorkennis aan het project te beginnen. Financieel Voor dit project hebben wij geen geld nodig en daarom is het project dus financieel haalbaar. Groep: Vision Externe bijlagen 6

7 Nieuw geformuleerde eisen en randvoorwaarden over het eindproduct Voor het advies dat wij moeten geven moeten wij onderzoek doen naar de bestaande middelen die worden gebruikt om de studiekiezer informatie te verschaffen. Deze middelen die op dit moment worden gebruikt zijn: - Studiekeuze websites - Zoekengine s als Google - Website HKU - Open dag - Magazine 24/7 HKU - Voorlichtingsfolder, Factsheet s etc - Meeloopdagen - Facebook Elk van deze middelen moeten wij gaan onderzoeken en kijken waar er ruimte is voor verbetering. Ook kunnen wij na ons vooronderzoek zelf met ideeën komen van nieuwe middelen die de HKU kan gaan inzetten. Ook deze nieuwe middelen moeten worden verwerkt in het advies. Ook moeten wij één van de vier extra thema s kiezen. Wij moeten kiezen uit: - vwo ers - eerstejaars HKU - decanen - CKV docenten Nadat wij één van deze thema s hebben gekozen moeten wij deze doelgroep interviewen. Op basis van ons interview kunnen wij een extra advies opstellen voor het KHU. Stappenplan: subdoelen en fasering In dit stappenplan moet beschreven worden wat we gaan bestuderen en onderzoeken om de vraag van de opdrachtgever uiteindelijk te kunnen beantwoorden en welke verschillende stappen we gaan zetten tot het einddoel te komen en welke fasen daarin te onderscheiden zijn met verschillende mijlpalen. De opdrachtgever (HKU) wil weten wat ze in de communicatie moeten veranderen om kwalitatief betere studenten te krijgen, zodat een hoger percentage studenten dat instroomt ook daadwerkelijk de opleiding gaat afmaken. Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, is het volgende nodig: a. Een literatuuronderzoek over het onderwerp b. Een onderzoeksvoorstel met enquête en operationaliseringsschema c. Een onderzoeksvoorstel voor interviews en/of focusgroep d. Het onderzoek moet worden uitgevoerd e. Het onderzoek moet worden geanalyseerd Groep: Vision Externe bijlagen 7

8 Werkzaamheden per fase Hier moeten de activiteiten die nodig zijn per fase beschreven worden. Ofwel: wat gaan we bestuderen en onderzoeken om de vraag van de opdrachtgever uiteindelijk te kunnen beantwoorden? In de opdracht kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: I Voorbereidingsfase: 1. Bestudering van de opdracht met behulp van de Briefing 2. Het benoemen van vragen voor het literatuuronderzoek 3. Het uitvoeren van het literatuuronderzoek 3. Het maken van het onderzoeksvoorstel voor de enquête, de deelvragen en het operationaliseringsschema. 4. Het maken van het onderzoeksvoorstel voor de interviews en/of focusgroep II Uitvoeringsfase: 1. Het afnemen van de enquête 2. Data uit de enquête samenvoegen en analyseren 3. Het afnemen van de interviews en/of het gesprek met de focusgroep 4. Gegevens uit de interviews en/of het focusgroep gesprek voor zover mogelijk samenvoegen. III Afrondingsfase: 1. Het beschrijven van de uitkomsten en conclusies van de verschillende onderdelen van het onderzoek (literatuuronderzoek, enquête, interviews en/of gesprek focusgroep) 2. Het einddocument netjes aanleveren 3. Het bespreken van het einddocument met de opdrachtgever Het totaal van de fasen (tm III.2) moeten afgerond zijn en ingeleverd worden op 12 juni Hieronder ga ik per week beschrijven met welke fase we aan de slag gaan en welke werkzaamheden te verrichten zijn per fase. Week 1 De eerste week van dit project start met een briefing over het project die op de HKU gegeven zal worden. Om dit goed voor te kunnen bereiken gaan we vóór de briefing met elkaar overleggen welke vragen we willen stellen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van welke zaken relevant zijn voor het project. Verder dient er in week 1 een consult met de docent gehouden te worden. Om dit consult optimaal te benutten zullen wij voordat het consult begint met de projectgroep overleggen welke zaken tot op heden nog niet duidelijk zijn en bespreken hoe wij denken dat de opdracht eruit moet komen te zien. Wanneer de informatie van de briefing en de consultatie bekend is, zijn wij in staat om het Plan van Aanpak op te stellen. In week 2 kunnen wij beginnen met het Plan van Aanpak, te beginnen dus met de voorbereidingsfase (I.2) onder punt 6 hierboven. Week 2 De tweede week van dit project staat volledig in het teken van de opzet van het literatuuronderzoek. In deze week gaan wij als projectgroep gezamenlijk bespreken welke vragen Groep: Vision Externe bijlagen 8

9 we beantwoord willen hebben via het literatuuronderzoek en het desk research. Ook gaan we bespreken via welke methoden we het bronnenonderzoek willen gaan doen. Wanneer we deze informatie op papier hebben, is het een stuk gemakkelijker om te starten met de bronnenraadpleging voor het literatuuronderzoek. Ook gaan wij in deze week het te verrichten bronnenonderzoek onder elkaar verdelen en start elk van ons met verschillende gedeelten van het bronnenonderzoek. Naar aanleiding van de vragen die wij hebben opgesteld voor het literatuuronderzoek, kunnen wij ook vragen formuleren die wij via de Facebookpagina willen stellen aan de opdrachtgever. Door kritisch met het onderwerp aan de slag te gaan, komen er namelijk vast weer nieuwe vragen opzetten over de opdracht, waar we nog geen antwoord op weten. Het consultatie dat voor deze week gepland staat is met name bedoeld om het Plan van Aanpak te bespreken en de voortgang daarvan. Week 3 Week drie zullen wij ook nog nodig hebben voor de afronding van het literatuuronderzoek. Aan het einde van de week zullen wij een voorlopig einddocument hebben van het literatuuronderzoek en dus hebben we, als het goed is, antwoord op onze vragen voor het literatuuronderzoek. Wanneer wij deze informatie op papier hebben, is het voor ons een stuk gemakkelijker om in week 4 te starten met het onderzoeksvoorstel. We willen het consult voor deze week gebruiken om te overleggen over onze eerste ideeën over het opstellen van het onderzoeksopzet. Week 4 De vierde week van dit project staat in het teken van het opstellen van de onderzoeksopzet voor de enquête. We denken in deze week na over hoe we ons literatuuronderzoek, deskresearch en de methoden van ons brononderzoek kunnen gebruiken voor de opzet en om deelvragen op te stellen. Deze deelvragen beantwoorden wij voor onszelf. Wij zijn van plan voldoende kwalitatieve deelvragen op te stellen zodat we, wanneer deze deelvragen beantwoord hebben, de onderzoeksvraag goed kunnen beantwoorden. Wij willen het consult voor deze week gebruiken om te overleggen of onze onderzoeksopzet en de deelvragen goed zijn of nog aangepast moeten worden. Week 5 De vijfde week willen wij gebruiken om de onderzoeksopzet van de interviews/focusgroep gesprek te maken en vragen op te stellen. Ook daarvoor gebruiken we de resultaten van het literatuuronderzoek, desk research en brainstormen wij. Met de interviews willen wij meer de diepte ingaan. Wij zullen voor de interviews dan ook dieper ingaan op de vragen die wij voor de enquête gebruiken. Wij brainstormen met elkaar over welke vragen nodig zijn om zaken over het onderwerp te weten te komen, die wij niet zo snel uit een enquête kunnen halen. (De enquêtes van alle studenten worden in deze week door de docenten samengevoegd tot een gezamenlijke enquête. Wij zijn daarvoor ruim op tijd, want als het goed is, hebben wij dat aan het einde van week 4 al klaar.) Wij willen het consult van deze week gebruiken om na te gaan hoe wij onze onderzoeksopzet en vragen voor de interviews en/of focusgroep gesprek verder kunnen verbeteren. Week 6 Deze week gebruiken wij voor het uitvoeren van de enquête en de interviews en/of het focusgroep gesprek. Daarvoor zullen wij de uitvoering hiervan onder elkaar verdelen. Wij zullen het consult van deze week gebruiken om problemen die wij tegenkomen in de uitvoering van de twee soorten onderzoek met de docent te bespreken. Groep: Vision Externe bijlagen 9

10 Week 7 De gegevens uit de twee soorten onderzoeken zullen wij gaan analyseren. Wij zullen het consult van deze week gebruik maken om problemen en vragen die wij tegenkomen bij het analyseren met de docent te bespreken. Week 8 Deze week gaan we de uitkomsten van de verschillende onderdelen (literatuuronderzoek, enquête, interviews en/of focusgroep gesprek) van het onderzoek beschrijven. Vervolgens gaan we een overall conclusie beschrijven. Deze week is er geen consultatie meer mogelijk van de docent. Week 9 Een laatste check op het documenten, het printen, inbinden en inleveren van de opdracht Takenschema WAT? WANNEER? WIE? Operationalisering schema (basisboek enquêteren) Enquête afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school. Maken van zijn deel van de urenverantwoording Maken van een cijferdifferentiatie Literatuuronderzoek / onderzoeksvoorstel Opstellen van de enquête (Basisboek enquête) Onderzoeksvoorstel enquêteonderzoek Woensdag 6 mei Vrijdag 22 mei Vrijdag 22 mei Maandag 20 april Maandag 20 april Dinsdag 28 april Woensdag 6 mei Woensdag 6 mei Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Ocko, Martijn en Max Onderzoeksvoorstel interviews Woensdag 6 mei Ocko, Martijn en Max Dataset + bewijsmateriaal Woensdag 20 mei Ocko, Martijn en Max Onderzoeksrapport enquête Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Onderzoeksrapport interviews Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Adviesmemo s Maandag 25 mei Ocko, Martijn en Max Plan van aanpak Maandag 20 april Ocko, Martijn en Max Groep: Vision Externe bijlagen 10

11 Organisatie en taakverdeling Max van der Vlugt: Martijn Robben: Ocko Geserick Gezamenlijk: - Operationalisering schema (basisboek enquêteren) - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Enquete afnemen bij zeven middelbare scholieren die interesse hebben om naar de HKU te gaan.* - Interview afnemen bij CKV docenten en kunst docenten op een middelbare school.* - Maken van zijn deel van de urenverantwoording - Maken van een cijferdifferentiatie - Literatuuronderzoek - Opstellen van de enquete (Basisboek enqueten) - Onderzoeksvoorstel enquêteonderzoek - Onderzoeksvoorstel interviews - Dataset + bewijsmateriaal - Onderzoeksrapport enquete - Onderzoeksrapport interviews - Adviesmemo s - Plan van aanpak *Ieder projectlid is verantwoordelijk voor het vinden van een middelbare school die wil meewerken aan het onderzoek. Mocht een projectlid tegen problemen aanlopen met het vinden van een geschikte school kan die gene zijn mede projectleden raadplegen. Groep: Vision Externe bijlagen 11

12 Informatieverschaffing en archivering Alle drie de leden van het projectgroepje zijn verantwoordelijk voor de informatieverschaffing en de archivering, echter zorgt Ocko Geserick ervoor dat de eindproducten in een map worden bewaard. De informatie en producten die gemaakt zijn worden in een Dropbox map bewaard, op deze manier heeft ieder lid directe toegang tot alle bestanden. Wanneer iets ontbreekt in deze map, kunnen de groepsleden door middel van social media of de mail aan elkaar vragen om de ontbrekende bestanden. Zoals hiernaast te zien is, zullen voor alle producten aparte mapjes gemaakt worden. Deze mapjes bevatten dan het product, de gebruikte afbeeldingen en de gebruikte bronnen. Aan het einde zal de map Communicatieonderzoek op Dropbox dus bestaan uit vele tussenmapjes met daarin de losse producten. Dit doen wij om geordend te kunnen werken en waardoor werk niet verloren kan gaan. Dropbox is en blijft wel een online opslag punt, hierom hebben wij ervoor gekozen dat ieder zijn eigen producten in alle tijden ook op de computer zelf heeft moeten staan. Mocht Dropbox ermee op houden dan hebben we nog wel de bestanden. Vanwege deze reden hebben wij er ook voor gekozen dat Ocko Geserick alle bestanden nog eens op zijn computer zet voor het geval dat een laptop van iemand kapot mocht gaan. Akkoord projectbegeleider Handtekening projectbegeleider, Handtekening projectleider, Groep: Vision Externe bijlagen 12

13 Cijferdifferentiatie Bijlage 7 Beoordelingsformulier groepsgenoten projectwerk (ten behoeve van cijferdifferentiatie) Cursusnaam: Communicatieonderzoek Cursuscode: JBC-COMON. 1V-13 Blok: D Klas: D03 Projectnaam: Vision Jouw naam: Max van der Vlugt Teamlid 2: Martijn Robben Teamlid 3: Ocko Geserick Noteer voor ieder teamlid en voor jezelf een score tussen 1 en 5 voor de onderdelen hieronder. Scores: 1=ruim ondergemiddeld, 2=ondergemiddeld, 3=gemiddeld, 4=bovengemiddeld, 5=ruim bovengemiddeld (zie hierna, p. 19 Werkwijze Projecten, voor precieze waardering van de score). Groep: Vision Externe bijlagen 13

14 Jouw naam: Martijn Robben (teamlid 1) Teamlid 2: Max van der Vlugt Teamlid 3: Ocko Geserick Jouw naam: Ocko Geserick (teamlid 1) Teamlid 2: Max van der Vlugt Teamlid 3: Martijn Robben Groep: Vision Externe bijlagen 14

15 Urenverantwoording Groep: Vision Externe bijlagen 15

16 Opmerkingen Eerste project waar wij gezamenlijk aan de deadlines konden houden en alles op tijd afkregen. Ook werken wij een stuk efficiënter aan de verschillende beroepsproduct wat uiteindelijk resulteert in minder lang bezig om het zelfde resultaat te behalen Handtekeningen projectleden Groep: Vision Externe bijlagen 16

17 Dit rapport is onderdeel vijf van een serie van vijf. 1. Literatuuronderzoek 2. Onderzoeksrapport enquête 3. Onderzoeksrapport interviews 4. Adviesmemo s 5. Externe bijlagen Deze rapporten zijn door groep Vision gemaakt in opdracht van de HKU en de HU. Groep: Vision Externe bijlagen 17

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. enquêtes. Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1

Onderzoeksrapport. enquêtes. Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1 Onderzoeksrapport enquêtes Groep: Vision Onderzoeksrapport enquete 1 Onderzoeksrapport enquêtes Groep: Vision Klas: D03 Datum: Vrijdag 12 juni 2015 Versie: 1.0 Cursus Communicatieonderzoek Docenten Alex

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Plan van Aanpak Brabant Water Periode B Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Klant: Brabant Water Opdrachtgever: Arno van de Ven Begeleider: Paul

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471. Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013

Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471. Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013 Emma Fabri nr. Minke Kroon nr. Jorick van Raalten nr. Jorn Uittenbogaard nr.1596471 Minor Editorial Media Design Hogeschool Utrecht 23 september 2013 In opdracht van: 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en probleemomschrijving...

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4)

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Jaar: Journalistiek Jaar 2 Blok: Blok 1 Naam cursus + toetscode: Onderdeel: Docenten: Onderzoek & Innovatie (J-21boks4-14) Onderzoek (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

project: Behoefteonderzoek

project: Behoefteonderzoek project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Lex van der Kruk en ROC Mondriaan

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst Praktijkboek CKV onderzoek, edumap.nl 1 Voorblad Inhoudsopgave, totaal pagina s inclusief 1 invulschema s Stappenplan voor CKV onderzoek

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten.

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten. VWO Inleveren van de boeken VWO Het inleveren vindt plaats op: maandag 27 juni a.s. in lokaal B 2.10 12.30 13.00 u A t/m H 13.30 14.00 u I t/m R 14.30 15.00 u S t/m Z VMBO Inleveren van de boeken VMBO

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

De Kalender. Projectwijzer Periode 6. Medewerker DTP. Cohort naam. nummer

De Kalender. Projectwijzer Periode 6. Medewerker DTP. Cohort naam. nummer De Kalender Projectwijzer Periode 6 Medewerker DTP Cohort 2013 naam nummer 1 De Kalender INLEIDING Voor je ligt de laatste projectwijzer van deze opleiding. Voor de allerlaatste keer ga je bewijzen dat

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

K now w here to go! PLAN VAN AANPAK CONNECTING VIBES. Rotterdam, Ashley Bick. Yvo van Oosterum. Lydia van Driel.

K now w here to go! PLAN VAN AANPAK CONNECTING VIBES. Rotterdam, Ashley Bick. Yvo van Oosterum. Lydia van Driel. R O T T E R D A M P A R T K now w here to go! PLAN VAN AANPAK CONNECTING VIBES Rotterdam, 12-09-2011 Ashley Bick Yvo van Oosterum Lydia van Driel Rob Weerman Melangelo Prince Rotterdam Party Crew projectgroep

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij Overige notulen Projectles Edwin Rooseman week 2 Na de presentatie van ons team en de feedback daarop zijn we verder gaan kijken over welke specifieke doelgroep we gaan kiezen. We zijn een aantal vragen

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Robin Vos Studio Vos B.V. 1 Achtergronden Opdrachtnemer Studio Vos B.V. is een onderneming gestart door mediamanagement student Robin Vos. De onderneming houdt zich

Nadere informatie

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren 2013-2014 Trivium College Locatie Trias A. Cijfer / A. Nanninga Groepsnummer: Leerling 1: Leerling 2: Leerling 3: Begeleider:.. Sector:. Onderwerp:.. Beoordeling: voldoende / goed Inleveren onderzoeksverslag:

Nadere informatie

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1 Media en Onderzoek Herfst Werkcollege 1 Agenda Theorie versus praktijk Huisregels Toelichting eindopdracht Huiswerk Contactinformatie Docent: Carolien van den Akker Gebruik email om mij te contacteren

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei Workshop Plan van aanpak PWS Maandag 19 mei Belang goed plan van aanpak Deadline 10 juni Goed plan van aanpak Onderzoek wordt een gemakkelijke invuloefening Het wordt duidelijk waar zich problemen voordoen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Plan van aanpak. (Naam nog onbekend)

Plan van aanpak. (Naam nog onbekend) Plan van aanpak (Naam nog onbekend) Jenel Gyasi Mediacollege Amsterdam Vrijdag 22 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoud van het plan van aanpak Inhoudsopgave Achtergronden Projectopdracht Projectactiviteiten Projectgrenzen

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Verdwalen. Plan van aanpak. Projectleden: Anette Tabak Ayla Teunissen. Liza Klok

Verdwalen. Plan van aanpak. Projectleden: Anette Tabak Ayla Teunissen. Liza Klok Leiden, Februari 2011 Verdwalen Plan van aanpak Projectleden: Anette Tabak (sweety.effect@gmail.com) Ayla Teunissen (ayla_mii@hotmail.com) Liza Klok (lizaklok@hotmail.com) Nicole Tjan (nicole.tjan@gmail.com)

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

WG New Product Development blok 2 week 4. ideeontwikkeling

WG New Product Development blok 2 week 4. ideeontwikkeling WG New Product Development blok 2 week 4 ideeontwikkeling Agenda Algemeen feedback Opdracht 1: Programma van eisen Opdracht 2: HKJ s Opdracht 3: Billboard Huiswerk Programma Omschrijving Datum Les werkgroep

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao GO! Complimenten Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Slotconferentie GoLeWe Antwerpen, 20 mei 2011 Als het op leren aankomt: beter vandaag dan morgen, maar uiteindelijk toch overmorgen! Deel 1 Reële

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken PLAN VAN AANPAK Conceptipedia onderwerp: Web Selwyn Cohen Remco Taken Inhoudsopgave Projectbeschrijving...1 Strokenplanning...2 Activiteitentabel...3 Risicoanalyse...4 Navigatieschema...5 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst 10 stappen voor de CKV onderzoeksopdracht Overzicht Onderweg met onderzoek Beste CKV leerling, Dit boekje is een hulpmiddel bij de

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Onderzoeksrapport kwalitatief

Onderzoeksrapport kwalitatief Onderzoeksrapport kwalitatief Nederland helpt HEMA - HEMA helpt Nederland Groep: VISION Eindopdracht Groep: Vision Onderzoeksrapport 1 Onderzoeksrapport kwalitatief Opdracht 5: Effect van communicatie

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3.

Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3. Welkom Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3. Onderstreep de woorden waarvan je de betekenis niet weet en zoek

Nadere informatie