INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5"

Transcriptie

1 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte Beer naar Noorwegen en Jutland (2) PLANOLOGIE 13 Beoordelen van beleids- en beheersvisies (2) Alarmerende berichten staandenmastroute Kort planologisch nieuws ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 17 ICC nieuwe stijl Mededelingen LEDENADMINISTRATIE 18 Nieuwe leden TECHNIEK AAN BOORD 21 Een Zweedse antifouling ERVARINGEN 22 Winterzeilen, altijd een belevenis Bij eb meer geul VARIA 24 Waterhoos variawaterhoos Stom doppie Drinkwaterperikelen Goedkoop bellen Vuurtoren plannen EVENEMENTENBULLETIN 28 ADVERTENTIES 37 ATTENTIE 38 INFORMATIE VOOR AUTEURS 39 REDACTIE 40 TOERZEILEN 191 1

2 UIT DE STUURKUIP Marc Couwenbergh COMMUNICATIE Positieve reacties kregen we op de veranderde Toerzeilen 190. De redactie concludeert dan ook dat de nieuwe omslag en opmaak gewaardeerd worden door de vereniging. De complimenten voor het ontwerp met de golfjes hebben we doorgegeven aan de vormgever van de drukkerij. Voor ons vormen de leuke commentaren een aanmoediging om door te gaan en zorg te dragen dat Toerzeilen kwaliteit blijft bieden. Toerzeilen speelt immers een belangrijke rol in de communicatie in de vereniging. Een vraag van een nieuw lid tijdens de laatste speciale bijeenkomst voor nieuwe leden, onderstreepte dat nog eens: hoe communiceren bestuur en leden met elkaar? Een vraag waarin bezorgdheid doorklonk of er wel voldoende tweerichtingsverkeer in de communicatie is. Via Toerzeilen houden de commissies, regio s en bestuur u op de hoogte van alle activiteiten, maar ook uw mede-toerzeilers informeren u over ervaringen en wetenswaardigheden. Of leden uiten hun bezorgdheid over ontwikkelingen in de Waddenzee of in andere vaargebieden waar het immer een lastige zaak is een balans te vinden in de vele belangen die er spelen, inclusief die van toerzeilers. Toerzeilen is dus een echt verenigingsblad. En dat houdt dus in dat ook u uw verhaal dat interessant is voor bestuur en leden kwijt kunt in dit verenigingsblad. Als redactie hebben we natuurlijk wel de taak om uit de veelheid van bijdragen en onderwerpen een prettig leesbare Toerzeilen te maken. En dat betekent in de praktijk dat we soms een bijdrage terzijde moeten leggen, of een punt achter een langlopende discussie zetten. In deze editie blijkt dat zo n punt bij nader inzien ook slechts een komma kan zijn: nog een keer krijgt uw reacties op de drinkwaterperikelen en de tips voor goedkoop telefoneren. We vragen eenieder wel dringend de geplande inleverdata te respecteren. Die vindt u steeds op de laatste pagina. Hoe informatief en humoristisch verhalen van Toerzeilers kunnen zijn, bewees de heer Dirk Delsman met zijn presentatie van twee lezingen op de afgelopen ledenvergadering. Het eerste ging over hoe destijds een heftig onweer en een op de Hiswa aangeschafte vinding de bananenboot, die veel meer voordelen zou hebben dan een rubberbootje, aanleiding waren voor het zelf bouwen van een stalen schip met een ruim voordek: de Pavane. Het tweede verhaal ging over een in opkomst zijnde bestemming: de kust van Polen. Voor wie het verhaal gemist heeft of het juist allemaal nog eens wil nakijken, kan terecht op de website: wegkomen van lagerwal Klassiek verwaaid Onderhoud aan het schip is de standaardvoorbereiding op een nieuw vaarseizoen. Aangespoord door de positieve verhalen over Melkfett of de Nederlandse variant uiervet, heb ik een proefveldje van deze alternatieve antifouling op mijn onderwaterschip gesmeerd. De rest krijgt gewoon dezelfde antifouling als vorig jaar. Maar dat moet nog gebeuren, want ik had ook bedacht dat niet alleen het schip maar ook de schipper zelf toe was aan iets extra s. Ik had een weekendcursus manoeuvreren geboekt aan boord van een 41-voeter. Nu niet direct vergelijkbaar met het eigen schip dat een bescheiden 7,5 meter telt en dat door zijn langkiel ook minder makkelijk draait dan een modern schip met een gewone kiel. Maar al heeft elk schip een eigen vaargedrag, de principes van de kunstjes blijven altijd hetzelfde. Het werd een uiter- 2 TOERZEILEN 191

3 VAN DE KAMPANJE Peter Paternotte, voorzitter mate leerzaam weekend met een wind variërend van 5 tot 7 beaufort die prompt elke misser of zelfs aarzeling bij een oefening afstrafte en je onmiddellijk aan lagerwal deed belanden en de stootrand van het schip zijn onmisbaarheid bewees. Klassiek verwaaid luidde dan de laconieke conclusie van de instructrice. Dergelijke netelige situaties zijn goed op te lossen met een lijn aan de achterklamp aan de hoge kant van het schip naar een bolder of paal aan die verfoeide lager wal. Vervolgens de motor voorzichtig vooruit en het vermogen opbouwen tot desnoods vol vooruit. En voor de verwaaide schipper openbaarde zich een klein wondertje: en het schip draaide zich weliswaar moeizaam maar niettemin weer vrij en met de punt in de stormwind. Op naar de praktijk van een nieuw vaarseizoen! EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN NVvT BESTUURDER De redactiesecretaris attendeerde mij in de pauze van de jongste ALV op de a.s. productie van TZ 191 en het nog steeds ontbreken van mijn gewaardeerde bijdrage zoals hij het politiek wist uit te drukken. Derhalve besloot ik daags na de ALV direct in de pen/pc te klimmen en mij ook van deze plicht te kwijten. De voorafgaande week stond reeds in het teken van de voorbereidingen voor zaterdag 27 maart 2004, een vergaderdag met grote intensiteit. Na een kortstondige ziekte vorig weekend waardoor ik het Voorzittersoverleg (19/3) misliep en vicevoorzitter Ton Verbraak de honneurs moest waarnemen ging ik woensdag alsnog op zakenreis naar Denemarken en wist al reizende de meeste van de bestuurscollega s op te pikken en zo goed mogelijk te beantwoorden. Weer thuis op vrijdag (26/3) werd de avond besteed aan het checken, printen en voor zover nog nodig lezen van de grote hoeveelheid waarmee de diverse agenda s voor zaterdag waren gevuld. Zaterdag vroeg (06.00) op om mijn echtgenote van Schiphol af te halen, terugkomend van een drukke werkweek in de USA. Thuis nog net even tijd voor een kop koffie en wat organisatorische afspraken en daarna snel op weg naar AC restaurant de Meern. Aankomst om 09.45, ruim op tijd voor de bestuursvergadering die om zou beginnen. Alleen secretaris Arnaud Marks was er al, maar binnen tien minuten was het bestuur voltallig en kon er in de wat overbemeten Rozenzaal de vergadering starten. De meeste agendapunten konden soepel afgedaan worden. Het onderwerp Watersportberaad nam wat meer tijd, ook omdat het later op de dag vermoedelijk een staartje zou krijgen. De voorzitter van dit orgaan (waarvan de NVvT lid is) wilde graag even van gedachten wisselen met het NVvT bestuur over de recente ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe Convenant (een soort samenwerkingsovereenkomst) waarover binnenkort besloten zou moeten worden. Hij zou vermoedelijk eind van de middag kunnen en dus moest daar even ruimte voor gemaakt worden tussen de Regio & Commissievergadering, het diner en de Nieuwe Ledenbijeenkomst die vooraf zou gaan aan de Algemene Ledenvergadering later op de avond. Verder was in de bestuursagenda het punt Huisstijl ingelast. Rudy Volbeda een enthousiast lid met expertise op dit gebied zou op verzoek van de PR commissie een tweede presentatie houden over het project Nieuwe Huisstijl NVvT. Het bleek dat het project sneller en doelgerichter voortgang maakte dan wij verwacht hadden en dat verdere stappen al in beeld kwamen. Ter plekke werd daarom besloten het onderwerp alsnog ook op de agenda van de s middags te houden R&C vergadering te zetten, die daardoor een halfuurtje zou uitlopen De bestuursvergadering werd tijdens de lunch afgerond en op tijd waren we terug in de Rozenzaal voor de R&C vergadering. Als eerste de huisstijl presentatie, die zoals verwacht diverse reacties uitlokte van diverse aan logo en kleuren verknochte kaderleden, maar uiteindelijk in zijn algemeenheid werd onderschreven als een stap vooruit. Als we het financieel kunnen trekken zult u er binnenkort meer van zien! Laat ik in elk geval onthullen dat de kern van het NVvT logo de dubbelfok in blauw met cirkel er omheen onverkort gehandhaafd blijft. TOERZEILEN 191 3

4 De R&C vergadering verliep verder volgens plan, waarbij het balanceren tussen informatie, consultatie en opinievorming weer volop aanwezig was. Als je zo n jaar of 14 aan de andere kant van de tafel hebt gezeten is het aardig te constateren dat je dezelfde verbale en non-verbale reacties kunt waarnemen die je in het verleden zelf demonstreerde. Het verenigingskader is de motor van de vereniging en daar zit ook de kennis en de kunde over alles wat de NVvT aangaat. Tegelijkertijd is de organisatie zo ingericht dat de leden een bestuur hebben benoemd en dat de commissies/projectgroepen e.d. door dat bestuur zijn ingesteld om zich in staat te stellen haar taken uit voeren, strikt genomen een verlengstuk van het bestuur. De commissievoorzitters zijn officieel dan ook commissarissen van het bestuur. Door de aard en omvang van de NVvT betekent dat in de praktijk dat de commissies met een grote mate van zelfstandigheid kunnen en moeten opereren. Het handhaven van de samenhang en consistentie in de grote NVvT organisatie is daarmee een belangrijke bestuurstaak en goede contacten met de commissies, projectgroepen andere verenigingsfunctionarissen zijn daarvoor essentieel. Wat mij betreft een belangrijk aandachtspunt voor de nabije toekomst. Terug naar zaterdag 27 maart Om uur waren we klaar met de R&C vergadering en was het tijd voor wat napraten en zaken doen tussen commissies en bestuurders, gevolgd door een drankje en een buffet maaltijd. Zoals verwacht kwam de voorzitter van het Watersportberaad rond die tijd langs en werd door een kleine bestuursdelegatie met hem van gedachten gewisseld over de actuele ontwikkelingen en de NVvT visie terzake belangenbehartiging. Dit krijgt ongetwijfeld nog een vervolg later dit jaar als de definitieve besluitvorming inzake het Watersportberaad is afgerond. Er was nog net tijd voor een snel buffethapje en dan weer naar boven voor de ontvangst van de nieuwe leden. Een veertigtal was verschenen en een geanimeerd programma werd onder leiding van José Kuijsters opgevoerd. Welkomstwoord van de voorzitter, een presentatie van de regiocoördinator over alles wat de vereniging te bieden heeft en hoe het werkt en daarna een panel van regio s en bestuursleden dat vragen uit de zaal beantwoordde. Het was duidelijk dat de speciale bijeenkomst op prijs werd gesteld. Net op tijd voor de baken op website Pavane start van de Algemene Ledenvergadering was deze afgewikkeld, de reguliere vergadertijgers kwamen al binnenlopen tijdens het panel. De ALV agenda was relatief eenvoudig met de verslagen van secretaris, regiocoördinator en penningmeester (financieel jaarverslag en balans 2003), die allen werden geapprecieerd en geaccordeerd, de laatste na instemming van de kascommissie. Een bijzonder punt was het uitspreken van dankwoorden aan twee medebestuurders. Frits Birkhoff nam afscheid van de Woudschotencommissie na gedurende een reeks van jaren zeer actief aan dit continu succesvolle instructieweekend te hebben meegewerkt. Ton Verbraak nam afscheid als voorzitter van de Uitertoncommissie, na een periode van groei en bloei van het NVvT zeezeilen die niet in het minst aan zijn inzet en kundigheid te danken is geweest. Als laatste punt voor de rondvraag werd nog formeel instemming van de ALV gevraagd en verkregen met betrekking tot het besluit tot royeren van een lid op grond van onaanvaardbaar gedrag. Het betrokken lid kwam in tegenstelling tot zijn dreigende brieven in dit verband - niet opdraven om de vergadering op stelten te zetten, wat dat betreft een soort anticlimax. Al met al een uiterst zeldzame gebeurtenis die wij hopelijk niet weer mee zullen maken. De rondvraag leverde geen bijzondere discussies op zodat ik de vergadering slechts 10 minuten te laat kon afsluiten en wij over konden gaan tot het hoogtepunt van de avond. 4 TOERZEILEN 191

5 Welbekend toerzeiler en NVvT lid Dirk Delsman was gevraagd wat te vertellen over het ontwerp en de bouw van zijn bijzondere zeiljacht Pavane (een stalen knikspant met ophaalbaar midzwaard van 35 voet lengte) en iets over de tochten die hij en zijn echtgenote Martha daarmee in de Oostzee hadden gevaren. Een perfecte dia (beamer) presentatie met schitterende foto s en kaartfragmenten werd op onnavolgbare wijze door Dirk gehouden. Hoewel de boot al weer zo n 20 jaar bestaat en de tochten waarover hij sprak al weer zo n 6 jaar geleden waren, was het net of het vandaag aan het gebeuren was en hij er nog net zoveel plezier in had als toen. Het enthousiasme was echt en vond weerklank bij het publiek. Als u interesse hebt in zijn verhalen kunt u ook op de website hccnet.nl/d.f.delsman/ het een ander over het nautische wel en wee van de familie Delsman vinden. Het verhaal dat hij bij deze gelegenheid vertelde, de tocht naar de Poolse kust en terug naar huis via Bornholm en Arhus staat niet op zijn site, maar de andere tochtverhalen die er wel op staan zijn evenzeer de moeite waard. En kort dankwoord en een verdiende fles met iets lekkers en bloemen voor echtgenote Martha besloten de avond. Na even kort napraten was ik om thuis alwaar mijn echtgenote nog klaarwakker van de jetlag rondliep en nog fut had voor een terugblik op haar week en mijn dag, zodat we de cirkel konden sluiten. MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR Redactie NIEUWE BESTUURSLEDEN REGIO NOORD Voorzitter van Regio Noord, Jan Kikkert, meldt dat het bestuur van deze regio is uitgebreid. Na het vertrek van Ids Witteveen was het noodzakelijk dit bestuur weer op sterkte te brengen. De nieuwe bestuursleden zijn: Johanna Visser uit Havelte, zeilend in een Nordborg Piet Plantiga uit Joure, zeilend in een Hallberg Rassy. Regio Noord vindt het bijzonder fijn weer een vrouw in het bestuur te hebben. VERENIGINGSEVENEMENTEN Ruud Lichtveld, Commissaris Bemanningsbank DE BEMANNINGSBANK Een van de meest bijzondere activiteiten van de NVvT is de bemanningsbank. Erelid en commissaris Ruud Lichtveld spant zich al jaren in om vraag en aanbod van schippers en opstappers op verantwoorde wijze aan elkaar te koppelen. Om dat te kunnen blijven doen, is regelmatig een actualisering van de gegevens nodig. Dus graag een update van uw inschrijving naar de bemanningsbank. Algemeen De bemanningsbank is één van de oudste NVvT activiteiten. Het doel is tweeledig: 1) het biedt clubgenoten de kans om ervaring op te doen aan boord bij meer ervaren schippers; 2) schippers die onderbemand zijn, kunnen hun crew aanvullen. De NVvT vindt het van belang dat op deze manier ervaringsoverdracht en veiligheid hand in hand gaan. Nog onlangs heeft het bestuur dan ook doelstelling en werkwijze van de bemanningsbank opnieuw onderschreven. Maar een en ander is geheel afhankelijk van het aantal schippers dat bereid is om een clubgenoot mee te nemen (de plaats biedende schipper) en van hen die aanvulling van hun bemanning zoeken (de vragende schippers). Nou beste clubgenoten, wat let u om ook eens een medelid mee te nemen? Wilt u plaatsbiedende schipper zijn, of bent u TOERZEILEN 191 5

6 een vragende, bel de bemanningsbank U vermeldt eventuele voorkeur met betrekking tot ervaring, leeftijdsgroep, enzovoort. Wij geven u informatie over die opstappers die aan uw wensen voldoen, waarna u zelf kiest met wie u verder in zee wilt gaan. De schipper opent dus zelf het contact met de aspirant-opstapper. Ook de verdere afspraken gaan uiteraard rechtstreeks tussen schipper en opstapper. Denk er wel aan om vóóraf goede en duidelijke afspraken te maken, ook over kostendeling eventueel. Het enige wat de vereniging van u vraagt is om uw bevindingen terug te koppelen. Dan blijft die bemanningsbank langer up-to-date. Zo, laat de stroom van aanmeldingen nu maar komen. NB In verband met in de praktijk gebleken misbruik (opstappersgegevens buiten de vereniging, commercieel gebruik, privacy inbreuk) is het NVvT-beleid om géén lijst van opstappers te publiceren maar schippers op aanvraag te informeren. Een kort mondeling contact bevordert bovendien een goede match. Opstappers, let op! Het opstappersbestand is aan het verouderen. De laatste update is bijna drie jaar oud. Inmiddels hebben veel opstappers hun ervaring behoorlijk uitgebreid. Van anderen wijzigde het adres of het telefoonnummer terwijl enkele opstappers geen interesse meer schijnen te hebben. Tijd dus voor een grote schoonmaak, de bezem moet door het bestand. Dat betekent dat alle huidige inschrijvingen worden geschrapt en dat iedere aspirant-opstapper zich opnieuw moet aanmelden met zijn recente gegevens. Sorry voor dit extra werk maar troost u met de gedachte dat het voor mij nog veel meer extra werk betekent. Bovendien is het in uw eigen belang dat we over actuele gegevens beschikken.. Wat moet u doen? Om u als opstapper in te schrijven heb ik het volgende nodig: Naam: Voornaam: Geboortejaar en geslacht: Lidmaatschapsnummer: Adres: Tel.: Zeilervaring Aantal vaardagen (geschat): Vaargebied: als schipper als bemanning: Plassen: Rivieren, Zeeuwse stromen IJsselmeer Waddenzee KustOpen zee /oversteken Overige info: (nautische diploma s -cursussen, -vaardigheden). Gewenste vaargebied(en): Aanmelden kan schriftelijk bij R. Lichtveld, Collinsland 26, 2716 CJ, Zoetermeer of via Opstapmogelijkheden zijn geheel afhankelijk van het aantal schippers dat zich tot de bemanningsbank wendt. Ik hoop op een flinke toename want het is nu veel te magertjes. Daarom ook dient de bemanningsbank (voorlopig) niet te worden gebruikt als wervingsargument. 6 TOERZEILEN 191

7 Extra Zoals u begrijpt is de algemene bemanningsbank er voor iedere NVvT-er die bemanning nodig heeft of gewoon een medelid zijn ervaring aanbiedt. Dat kan zijn voor een enkel dagtochtje, of voor een langdurige zeiltocht, of een permanente zeilmaat. Naast de algemene bemanningsbank is er nog een extra mogelijkheid. Die geldt voor een paar specifieke activiteiten, te weten de Lowestoft-, de Whitby- en de River Orwell-rally en natuurlijk de Zeemancipatiedagen. Bij deze tochten wordt de vraag-aanbod koppeling door de betreffende organisatoren geregeld. Aspirant-opstappers voor die tochten moeten zich dus dáár rechtstreeks melden. Let op de tochtaankondiging in de evenementenlijst van Toerzeilen. Clubgenoten, ik zie uw aanmeldingen graag tegemoet. Senne Verpoorten (12 jaar) BEZOEK SLUIS- EN STUWENCOMPLEX HAGESTEIN Met trots presenteert de redactie dit verslag van Senne over het bezoek aan het sluizen complex bij Hagestein. Een informatief uitstapje tijdens de wintermaanden. Op een ijskoude besneeuwde ochtend, in de buurt van Utrecht-Hagestein, kon je ergens een lekker kopje koffie drinken. Waar? Aan het sluis- en stuwencomplex van Hagestein. Om uur begon de rondleiding, gegeven door een vriendelijk man (hij was vroeger aardrijkskunde-docent, maar ook schipper). Hij begon over de bedoeling van het complex van stuwen en sluis. Het voornaamste is dat de drie complexen van Driel, Amerongen en Hagestein, die op de Neder- Rijn en Lek liggen, ervoor zorgen dat Nederland niet overstroomt (nogal logisch) en om de waterstand van de Neder-Rijn, Waal en IJssel op peil te houden voor de scheepvaart. Als de stuw van Driel wordt gesloten stroomt het water van de Rijn naar de IJssel en de Waal, de andere complexen zorgen dat het waterpeil op de Neder-Rijn in stand wordt gehouden. De rondleider liet ons een paar filmpjes zien over zijn eigen sluis- en vaarervaringen en over de complexen. Voor de techneuten: Een stuwcomplex bestaat uit de volgende delen:twee vizierschuiven, twee landhoofden, twee torens twee per vizierschuif en een middenpijler; Nader bekeken: de twee vizierschuiven: een vizierschuif is een halfcirkelvormige boog of klep (noem het zoals je wilt) die over de boogzijde van de torens heen rolt als een vizier van een ridderhelm (vandaar de naam). Elke vizierschuif rust op een betonnen drempel onder water op de stuwvloer. Een vizierschuif is negen meter hoog en keert als deze gesloten zijn vierenhalve water. Een vizierschuif is gemaakt uit plaatstaal. Er zijn vier elektromotoren per schuif die zich in de torens bevinden. Elke motor heeft een kracht van, jawel, drie pk, natuurlijk met een enorm tandwielensysteem. De vizierschuiven kunnen ook met de hand worden geheven. De vizierschuiven kunnen in tweeënhalf uur opgeheven worden. Elke vizierschuif kan ook een stukje omhoog geheven worden om toch wat water door te laten; De twee landhoofden: dat zijn de twee stukken land waar de vizierschuiven op vastzitten. Op elk landhoofd staat dus een toren. In elk landhoofd is er een vissluis voor schubvis en een hellende goot voor glasaal. Aan de onderkant (niet de kant van de sluis) is men momenteel in Hagestein een soort haarspeldbocht aan het maken waarlangs de vissen ook kunnen zwemmen; De vier torens: er zijn twee torens per vizierschuif nodig om deze omhoog te trekken; in de torens zit het hijsmechanisme van de vizierschuiven; De torens TOERZEILEN 191 7

8 De sluis De middenpijler: deze heeft een hoogte van twaalf meter boven de stuwvloer en is twaalfenehalf meter breed. In de middenpijler zitten onder andere de volgende dingen: spoelriolen om de assen van vuil vrij te maken, een cilinderschuif om kleine hoeveelheden water door te laten en een waterkrachtcentrale die door stroming wordt aangedreven; Naast elke stuw is een sluis gebouwd om de scheepvaart door te laten bij gesloten vizierschuiven. Deze sluizen konden in tweeen worden verdeeld (voor bijvoorbeeld kleinere schepen). De volledige lengte bedraagt 242 meter. Nou, dat was wat het technische betreft. Even terug het verhaal opnemen: na de uitleg en de filmpjes begon de rondleiding. We werden in twee groepen verdeeld. Onze groep ging de torens eens wat nader bekijken. We klommen omhoog langs een wenteltrap. Duizelig aangekomen stonden we wat verbaasd te kijken: wat een mooi uitzicht! Zoveel sneeuw! Spijtig van de mist. Binnen in de toren zagen we het mechanisme. Erg groot! Maar met zo n kleine motor drie pk. Terug beneden gingen we in een lift en die bracht ons in een tunnel onder de stuwen. Als de stuwen open zijn is die tunnel de enige verbinding met de andere oever. Aan de andere oever aangekomen, naar boven gegaan met een lift, gingen we eens op die vizierschuiven staan. Best eng, val er maar eens in. Nadat we dat hadden gedaan kwamen de twee groepen terug samen en gingen we Leo, de sluismeester, eens bezoeken. Die gaf ons de uitleg wat er allemaal gedaan moet worden als sluismeester. Hij moet ook, als het nodig is, de vizierschuiven openzetten of sluiten. Een vriendelijke man. Na alles eens goed bekeken te hebben kwam het einde eraan. De sluismeester en de rondleider kregen allebei een cadeau voor de interessante ochtend. Er werd nog wat nagepraat en toen vertrok iedereen. Dat was een erg leuke dag voor mij. Ik hou wel van sluisjes kijken! En wie wat meer wil zien dan op deze foto s moet zelf maar eens gaan kijken! Samen op de vizierschuif REISVERSLAGEN Antoinette en Maarten van Agt MET DE WITTE BEER NAAR DE WESTKUST VAN NOORWEGEN EN WESTKUST JUT- LAND (2) Antoinette en Maarten van Agt zeilden de afgelopen zomer naar bestemmingen op de zuidwestkust van Noorwegen en keerden terug via de westkust van Denemarken. In de vorige editie van Toerzeilen lazen we over fjorden en machtige rotsen. Hier volgt deel 2 dat begint met een uitgestelde oversteek terug naar Denemarken en verwarring over parkeermeters. Zaterdag 26 juli Mandal Als we s morgens vroeg het weerbericht op de navtex lezen is de voorspelling even slecht als het bericht wat we even later op de radio horen: Z 6/7 met regen. Nu niet bepaald weer om over te steken naar Denemarken. 8 TOERZEILEN 191

9 Helgoland in Duitse bocht We hebben enige jaren eerder ervaren hoe huizenhoog de golven langs de kust van Noorwegen kunnen zijn bij aanlandige wind. We besluiten te blijven liggen en maken een wandeling over de Urania heuvel met een mooi uitzicht over de stad. Bij terugkomst krijgen we een discussie met de havenmeester dat we havengeld moeten betalen via de parkeermeter. De aanwijzingen staan in het Noors hoe dit in zijn werk gaat en samen met het slechte Duits en iets beter Engels van hem snappen we er nog niets van. We trekken een kaart, maar na enige tijd stelt de havenmeester dat wij een ticket voor een auto hebben getrokken. Het blijkt dat de betaalautomaat (alleen met creditcard te betalen) een combinatie is voor auto parkeren en ligplaatsgeld. Uiteindelijk laten we hem maar de kaart trekken en begrijpen we dat als we vertrekken alleen maar de creditkaart er nog eenmaal in moeten stoppen. Gelukkig bleek ook de afrekening van onze bankrekening later ook in orde. Ons advies is dus om bij aankomst in Mandal niets te doen tot de havenmeester komt controleren en dan pas in actie te komen. Zondag 27 juli Mandal Het weerbericht geeft nog steeds ZO 6 en we besluiten nog maar even af te wachten. Het waait inderdaad stevig als we naar de ingang van de haven wandelen. Onderweg gaan we langs de VVV (tevens internetcafé) en vinden een leuke wandelroute langs het strand. Mandal heeft als een van de weinige steden een aantal mooie zandstranden met daarachter bossen waar je heerlijk kunt wandelen. Overal zijn mooie wandelpaden en vele zwemsteigers met ook speciale hellingbanen voor invaliden. We gingen door het bos terug en raakten verzeild bij een soort als café ingericht landhuis waar een club voor Amerikaanse oldtimers een bijeenkomst hield, je waande je weer terug in je eigen jeugd. Eenmaal terug op de boot gaat het weer regenen dus tijd voor een boek. Als we s avonds het weerbericht horen met ZW 4/5 besluiten we vroeg te kooi te gaan om maandagochtend vroeg te kunnen vertrekken. Maandag 28 juli (afstand 92,1 sm) Mandal - Thyboron We worden om uur wakker en de wind TOERZEILEN 191 9

10 komt uit de goede richting! Je merkt er eigenlijk niets van in de haven van Mandal, maar op de heuvel aan de overkant van de boulevard is een grote windroos in de vorm van een boot, waaraan je de windrichting kunt zien. Eenmaal buiten valt de golfslag mee en met een ZW 4/5 en af en toe 6 gaan we met een gemiddelde van 7 knopen richting Thyboron. Tegen uur lopen we de haven van Thyboron binnen. De haven heeft een prima kade, een vriendelijke havenmeester, een goede supermarkt, maar dat is dan ook alles. Het dorp stelt verder niets voor en overal hangt een penetrante vislucht. Wel is er een mooi strand om te baden. Kortom je ligt er prima, komt aan je natje en je droogje en kunt naar het strand en dat is het dan. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hier uit vrije wil gaan wonen. Dinsdag 29 juli (afstand 67.1 sm) Thyboron Hvide Sande We zijn voornemens om uur te vertrekken naar Hvide Sande, maar het pakt anders uit. Nog in de havenuitgang begint de motor te sputteren en we kunnen net de kade bereiken als hij er helemaal mee stopt. Als eerste natuurlijk het voorfilter gecontroleerd, echter hierin vinden we niets. Dan eerst maar eens de toevoerslang naar de tank gedemonteerd om door te blazen. Als ik dit doe lukt dit eerst niet tot er een propje siliconenkit uit komt. Dit was dus de boosdoener. Vermoedelijk is dit losgekomen van de pakking van het inspectiedeksel wat we in het voorjaar los hebben gehad om de hopen bacteriën uit de tank te halen. Nog geluk dat het niet op zee gebeurd is, dan word je bij zo n reparatie gegarandeerd zeeziek. Na alles weer te hebben gemonteerd kunnen we met een gezonde dieselsmaak in de mond weer vertrekken. De wind is zuid en zwak zodat we moeten opkruisen en niet al te snel vorderen tegen de avond krijgen we er genoeg van en na anderhalf uur motoren lopen we de haven binnen. De haveningang is ondiep en smal en met de nu zwakke wind loopt er al een aardige deining, wat moet dat niet zijn als er een forse westenwind staat? Mij niet gezien. Zelfs bij een matige wind zou ik al twijfelen. In de haven zelf liggen er twee primitieve steigertjes in de zuidelijke Vissershaven bij de visafslag. Waar je je havengeld moet betalen is ook helemaal niet duidelijk, dus maar niet. Het plaatsje zelf is redelijk klein met wel een goede supermarkt en voldoende restaurants. Ook op het strand kun je prima een dag doorbrengen. Woensdag 30 juli (afstand 70.5 sm) Hvide Sande - Esbjerg We worden vroeg wakker en de wind giert weer vanuit het zuiden. Daarom blijven we maar weer lekker in onze kooi en staan pas om uur op. We doen inkopen in de supermarkt, maar als we weer bij de boot komen is de wind behoorlijk afgezwakt, zodat we besluiten alsnog te vertrekken naar Esbjerg. We kennen uit vorige tochten de aanloop en vinden dat we het nu ook maar in het donker moeten kunnen vinden.. De haven uit geeft geen probleem, hoewel ook nu nog op de drempel een behoorlijke deining staat. We zetten de zeilen en kruisen weer naar het zuiden. Na enige tijd neemt de wind zoveel af dat we maar de motor bijzetten om naar de eerste ton van de doorvaart door het Horns Rev te varen. Het zicht is zeer matig en met de radar bij is het toch puzzelen. Dit wordt veroorzaakt door de vele windmolens op het rif, waardoor de echo van de eerste ton in het niet valt bij de echo s van de windmolens. De doorvaart is bij de zwakke wind simpel, je moet alleen letten op de sterke dwarsstroom over de geul dus continu voor en achter je kijken of je nog in de geul blijft. Na het passeren van de geul direct aangestuurd op de uiter van Esbjerg. Het is net donker als we daar aankomen en voor alle zekerheid melden we ons maar bij Port Control Esbjerg, die ons tevens vertelt dat de jachthaven in het tweede dok is gelegen. De hele invaart kun je je oriënteren op geleidelichten, behalve als je bijna binnen bent en na de punt van het eiland Fanø een haakse bocht moet maken naar de jachthaven. Hier ging het dan ook bijna mis en werd het snel ondiep. Maar gelukkig is ook nu weer ons ophaalbaar midzwaard een zegen. De aanloop van de jachthaven zelf kan weer gevonden worden met behulp van geleidelichten. De haven zelf is primitief maar netjes ingericht. Wel moet je erop letten dat je niet op de drijvende golfbrekers vaart bij de koppen 10 TOERZEILEN 191

Duits Waddeneiland 1. We bereiken Borkum zonder problemen, zonder zeeziekte en met goeie zin. We meren af aan. We gaan verder -deel 2-

Duits Waddeneiland 1. We bereiken Borkum zonder problemen, zonder zeeziekte en met goeie zin. We meren af aan. We gaan verder -deel 2- We verlaten Texel aan het eind van de middag. Zon staat nog hoog aan de hemel. We moeten een stukje opkruisen naar het Molengat, de strook zee aan de westkant van Texel. Op de marifoon horen we de Visarend

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Wat je van ver haalt is!

Wat je van ver haalt is! Wat je van ver haalt is! Hemelvaartsweekend was het zover. Na begin van het jaar de koop van onze Westbas 29 Offshore overeengekomen te zijn met de Duitse eigenaren, was nu het moment om de boot naar Nederland

Nadere informatie

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.)

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Tweede helft: van Motala tot Mem Dinsdag 20 juli mooi weer westen wind 3-4-In de ochtend

Nadere informatie

Genieten na een oversteek

Genieten na een oversteek Genieten na een Klaas Wiersma maakte een oversteek. Nee, niet op de Noordzee of de Atlantic. Het ging van Ameland naar Terschelling. Met de Cornish Crabber Urmiena. Geen sinecure met een dikke noordwester.

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER)

IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER) IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER) Voor de Voyager begon de Hemelvaarttocht 2015 met de afvaart om 13:30 vanuit Lelystad haven met zon, 15 knopen wind en een snelheid over de grond van 6 knopen.

Nadere informatie

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure Verslag voorjaarstocht 2016 21 tot 25 april Lemmer Joure Verslag: Frans Armee Donderdag 21 april In de loop van de dag komen er 11 Smelne jachten aan in de Binnenjachthaven Lemsterland. Het palaver vervroegen

Nadere informatie

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. Schotland reis 2009 10 mei tot 15 mei De week rust pakte even anders uit voor de achter gebleven bemanning, het was zo n bar weer

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

28 november Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder.

28 november Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder. 28 november 2011. Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder. Het tweelingdorp is gescheiden door de Rôhne. Met een oude brug die bloedgevaarlijk is want er racen auto

Nadere informatie

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar Eigenlijk best dicht op-en-neer naar Londen in het najaar We hebben plotseling tijd over en willen we nog wat gaan zeilen. Er komt een lange stabiele periode aan; oostelijke winden aan het begin van de

Nadere informatie

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen.

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. Noorwegentocht Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. De zeilschool is gemakkelijk te vinden, tegenover de watersportwinkel op het plein. De eigenaren, Maarten en Jacques,

Nadere informatie

Winter 2013. Zuid-Frankrijk. 5 t/m 16 februari

Winter 2013. Zuid-Frankrijk. 5 t/m 16 februari Winter 2013 Zuid-Frankrijk 5 t/m 16 februari Dinsdag 5 februari 2013 563 km Om negen uur vertrokken. Eerst naar Geldern omdat onze camperdealer een verkeerd aangesloten kabel van de koelkast nog goed moest

Nadere informatie

Wéér een rondje Schiermonnikoog,

Wéér een rondje Schiermonnikoog, Wéér een rondje Schiermonnikoog, Op zondag 25 sept. jl., het vaarseizoen was bijna voorbij, de jachthaven van Schiermonnikoog lag nog in diepe rust, maakten we in alle vroegte onze boten klaar om te vertrekken

Nadere informatie

Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016

Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016 !1 Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016 Vrijdag en zaterdag 21 en 22 oktober Het is tegen 11 uur als we op ons gemak vertrekken. We gaan naar Bretagne, daar is het droog en soms zelfs zonnig volgens de berichten.

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

Tuigages voor zeiljachten. art.nr. 6.51.0245. Amsterdamse vaargids. art.nr. 6.51.2132. Dieselmotoren voor jachten. Zelf wind voorspellen

Tuigages voor zeiljachten. art.nr. 6.51.0245. Amsterdamse vaargids. art.nr. 6.51.2132. Dieselmotoren voor jachten. Zelf wind voorspellen De overtocht naar Zuid-Engeland EHBO Tuigages voor zeiljachten Boeier Friso Noord van de Zee art.nr. 6.51.0160 art.nr. 6.51.0165 art.nr. 6.51.0245 art.nr. 6.51.0690 art.nr. 6.51.0745 Het weerboekje De

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds.

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds. 7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011 We spreken inmiddels al effe Zweeds. We zitten inmiddels boven de 55 e breedte graad. Donker wordt het niet meer en de langste dag moet nog komen. Het is een

Nadere informatie

Dag 13(11-07-'09 67km)

Dag 13(11-07-'09 67km) Dag 13(11-07-'09 67km). Een pittoresk hofje in bergen Omdat de laatste camping geen succes was zijn we vertrokken naar Bratland Camping in Hankeland 24km verderop. Hier hebben we de wagen weer opgezet

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009 Schwäbische Alb 24 oktober t/m 1 november 2009 Zaterdag 24 oktober Heel - Tuttlingen 560 km Na het ontbijt vertrekken we richting de Schwäbische Alb, een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Het is rustig

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

6.4. 12.4.2015 Lemmer (NL) Kiel (D) 6 zeildagen + voorovernachting De overtocht onze klassiker

6.4. 12.4.2015 Lemmer (NL) Kiel (D) 6 zeildagen + voorovernachting De overtocht onze klassiker 6.4. 12.4.2015 Lemmer (NL) Kiel (D) 6 zeildagen + voorovernachting De overtocht onze klassiker Met seizoenbegin in april ontwaakt de Banjaard uit de winterslaap: op naar de Oostzee! IJsselmeer, Noordzee

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015.

Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015. Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015. Door het skutsjemuseum in Eernewoude is vanwege het 5 jaar in de vaart hebben van de Aebelina een beurtfeartocht georganiseerd.

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Rondje Eierlandse Gat

Rondje Eierlandse Gat Rondje Eierlandse Gat Het Eierlandse Gat stond al zo lang als ik op het Wad vaar op mijn verlanglijstje. Waarom eigenlijk? Misschien wel de belangrijkste reden is de waarschuwing op kaart 1811.7: Op mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Varen Amsterdam Urk Het plan was om in één dag vanaf Amsterdam naar Urk te varen, maar de omstandigheden waren zeer dichte mist en geen wind.

Nadere informatie

Voorjaar 2011. Midden-Frankrijk. 21 april t/m 7 mei

Voorjaar 2011. Midden-Frankrijk. 21 april t/m 7 mei Voorjaar 2011 Midden-Frankrijk 21 april t/m 7 mei Donderdag 21 april 2011 191 km Na het avondeten op weg. Even voorbij Vianen ontdekten we dat we de autopapieren vergeten waren. Teruggereden en weer opnieuw

Nadere informatie

Schotland reis e verslag. Onderweg ging het werk natuurlijk gewoon door, ook Adrie was onverstoorbaar bezig in de spoelkeuken.

Schotland reis e verslag. Onderweg ging het werk natuurlijk gewoon door, ook Adrie was onverstoorbaar bezig in de spoelkeuken. Schotland reis 2011 2 e verslag Zondag 15 mei om 10.00 uur was het dan weer zover de bus met gasten arriveerde precies op tijd en vertrokken we weer richting het eiland Arran waar de golfers en wandelaars

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

Maandag 19 februari 2007

Maandag 19 februari 2007 Maandag 19 februari 2007 - Sjoerd - Matthijs - Robin - Dennis - Ramon Met z n allen naar de Plompe Toren Openingstijden voor bezichtiging. Dagelijks van 10.00 17.00 uur Burghsluis Burghsluis ligt aan de

Nadere informatie

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Verslag van Reint en Lotte Nieveen Voorbereidingen voor de reis: Brandstoffilters vernieuwen, kleppen motor gesteld, keerkoppelingolie ververst, marifoon geïnstalleerd.

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Studiereisverslag Star Clipper

Studiereisverslag Star Clipper Studiereisverslag Star Clipper 14 t/m 18 augustus 2005, aangeboden door VCK Zeereizen. 1 Een geweldig zeilavontuur! U hoeft niet zelf te helpen, maar het mag wel! Informele sfeer, geen formele avonden.

Nadere informatie

Voorjaar Midden- en Zuid-Frankrijk. 5 t/m 17 mei

Voorjaar Midden- en Zuid-Frankrijk. 5 t/m 17 mei Voorjaar 2010 Midden- en Zuid-Frankrijk 5 t/m 17 mei Woensdag 5 mei 2010 811 km Om half negen op weg. Via Maastricht naar Metz waar we inkopen deden. Vlot door en bij Châlon de snelweg af en binnendoor

Nadere informatie

SCHEVENINGEN ZEILRACE & RALLY: START 15 JULI 2017, BESTEMMING PLYMOUTH (UK)

SCHEVENINGEN ZEILRACE & RALLY: START 15 JULI 2017, BESTEMMING PLYMOUTH (UK) Artikel: Website (Rotterdamsche Zeilvereeniging) Auteur: Wytse Bouma/Peter de Weerdt SCHEVENINGEN ZEILRACE & RALLY: START 15 JULI 2017, BESTEMMING PLYMOUTH (UK) Op 15 juli 2017 om 17.00 uur in de middag

Nadere informatie

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011 Ahrdal 24 t/m 27 maart 2011 Donderdag 24 maart Heel - Ahrweiler 140 km Het weerbericht voor de komende dagen geeft prachtig weer op dus pakken wij de camper in en gaan richting Duitsland. Het is alweer

Nadere informatie

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011 Bad Marienberg 21 t/m 25 april 2011 Donderdag 21 april Heel - Bad Marienberg 195 km Aankomend weekend is het Pasen en dat betekent dat Wim 4 dagen vrij is. We hebben besloten om richting het Westerwald

Nadere informatie

Valdelagrana - Alcalá de los Gazules.

Valdelagrana - Alcalá de los Gazules. Valdelagrana - Alcalá de los Gazules. 06-12-2012. Valdelagrana - Alcalá de los Gazules. In bewolkt weer, maar nog met een redelijke temperatuur rijden we om 11.15 na 4050 km van Valdelagrana weg. Een kwartier

Nadere informatie

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Alahuar - (Spanje Alicante Vall de Laguar) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Een dagje zeilen (groep 4)

Een dagje zeilen (groep 4) Een dagje zeilen (groep 4) Doelstelling: Tactiele stimulatie en samenwerking. Er wordt gewerkt in tweetallen. 1 kind zit op een stoel, met de leuning naar de zijkant, zodat de rug helemaal beschikbaar

Nadere informatie

Maandag 17 augustus 2009

Maandag 17 augustus 2009 Maandag 17 augustus 2009 Iets na drieën thuis vertrokken. Het plan is om morgen om 6.00 uur te vertrekken vanuit de zeehaven van Lauwersoog. Dit is twee uur en drie kwartier voor hoogwater. Het vroege

Nadere informatie

Noorwegen. Vakantie! we moeten al om 03uur in de morgen vertrekken uit Temse naar Kiel Duitsland.

Noorwegen. Vakantie! we moeten al om 03uur in de morgen vertrekken uit Temse naar Kiel Duitsland. Noorwegen Maandag 22 augustus 2011 Vakantie! we moeten al om 03uur in de morgen vertrekken uit Temse naar Kiel Duitsland. Dinsdag 23 augustus. Om 12.30 moeten we inschepen richting Oslo op de prachtige

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE!

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! 4-sterren-jachthaven met moderne faciliteiten bekroond met de Blauwe Vlag (milieuonderscheiding) direct gelegen aan Nationaal Park De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

VKZ Voor en Door 2013

VKZ Voor en Door 2013 VKZ Voor en Door 2013 Er is niets zo de moeite waard als rondklooien in een Kolibri Eemnes 23 februari 2013 Ruim 10 jaar ervaring met Torretje, Kolibri 560 Sinds 2007 ervaringen met TOR, Kolibri 660 Doel

Nadere informatie

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Vooraf Voor iedereen die iets wil vertellen over de campagne Ik pas op het Wad is een standaard presentatie gemaakt. Doel van

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Michiel Eijsvogel 1 2 3 Tochtplanning wan.j, diepte berekenen! 1. Keuze NAP of LAT 2. Bekijk met dieptetabel wat knelpunt is 3. Bereken

Nadere informatie

Reisverslag Helgoland

Reisverslag Helgoland Reisverslag Helgoland Op donderdagochtend om 4 uur ben ik met een goede vriend vertrokken naar Bremerhaven in Duitsland waar we om half tien de boot moesten hebben naar Helgoland. Doordat we door de Duitse

Nadere informatie

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie.

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie. Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden uitgezonden op VHF kanaal 23 en 83 op de vaste tijden (zie schema), zonder dat er een vooraankondiging komt op VHF kanaal

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Inleiding In deze bijlage zijn de waarnemingen kort beschreven. Ze zijn gerubriceerd per waarnemende organisatie. Voor een uitgebreider verslag

Nadere informatie

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt.

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt. Meander Samenvatting groep 5 Thema 3 Waterland Samenvatting Langs de kust Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel. Heel vroeger woonden mensen dicht bij zee op terpen. Langs de kust beschermen

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2012 Nieuwsbrief 2012-1

Nadere informatie

Ein besonderes Angebot für deutschen Gäste. Klicken Sie bitte hier.

Ein besonderes Angebot für deutschen Gäste. Klicken Sie bitte hier. http://www./ Stoer zeilen... of Page 1 of 15 Treb Charter 2011 Privacy Policy Terms of Use... relaxt al keuvelend en/of borrelend echt genieten :-) info: 06-538 535 15 Home Aanbieding Nieuws Contact A

Nadere informatie

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Fajã dos Padres - (Portugal Madeira Quinta Grande) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Den Dido en Jorisha de Samber op

Den Dido en Jorisha de Samber op Den Dido en Jorisha de Samber op Het weekend 8-9 augustus diende er links en rechts nog wat geklust te worden (o.a. WC-pot gebruiksklaar maken op de Undine) vooraleer we onze zomervakantie konden aanvatten.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

De Noordzee HET ONTSTAAN

De Noordzee HET ONTSTAAN De Noordzee De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

VILLA EVORA! MEI 2015

VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA In de meivakantie van 2015 hadden wij het geluk om 12 dagen door te brengen in Villa Evora te Gazipasa van Maria en Sjef de Vries! Het bleek een geweldige plek voor een

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

MundoRado reis naar Maleme, Kreta.

MundoRado reis naar Maleme, Kreta. MundoRado reis naar Maleme, Kreta. Op maandag 9 juni was het zover. We gingen op vakantie naar het mooie eiland Kreta en om precies te zijn, naar Maleme. Om 12.00 uur moesten wij ons verzamelen op Schiphol

Nadere informatie

WOUDSEND Basis Informatie

WOUDSEND Basis Informatie WOUDSEND Basis Informatie Het gebied en landschap is rustig en bestaat uit groene velden en bossen waar kanalen, meren en waterwegen doorkruisen. Schrik niet als u witte zeilen van een kleine zeilboot

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Verslag Single handed 2014

Verslag Single handed 2014 Verslag Single handed 2014 Gert Jan Koele Swinde Dehler39 oktober 2014 1 Herfst 2014 De Swinde heeft een vaste ligplaats in de Flevo Marina en was dus reeds in de starthaven. Vrijdagmiddag; na eerst een

Nadere informatie

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 Geachte mede WSVD leden, Als ik dit stukje schrijf, hebben we net de opening-vaarseizoen achter ons. Alhoewel ik niet de hele middag en avond aanwezig kon zijn,

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

Reisverslag van Barneveld naar Stockholm in Zweden

Reisverslag van Barneveld naar Stockholm in Zweden Reisverslag van Barneveld naar Stockholm in Zweden De combinatie is een DAF FTG 510 van Dedemdiensten (eigenaar Ed Jan de Hoop) en een oplegger van de Firma J.P. Vis waar Ed Jan voor rijdt, met een vracht

Nadere informatie

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga jullie meenemen in nieuwe mogelijkheden om informatie

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Jan Veuger - Navigo Als je na afloop van het BEGE-weekend Noord-Holland vanaf het water verder wilt verkennen, zijn hier een paar suggesties. Als je vanaf Amsterdam,

Nadere informatie

REGIONIEUWSBRIEF WADDEN

REGIONIEUWSBRIEF WADDEN REGIONIEUWSBRIEF WADDEN Actieplan Vaarrecreatie Het Actieplan 2014-2018 begint vorm te krijgen. Vanuit het Convenant Vaarrecreatie 2007 2012 zijn vier onderdelen overgenomen om mee verder te gaan. Erecode

Nadere informatie

Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen. 13 t/m 15 februari 2017

Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen. 13 t/m 15 februari 2017 Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen 13 t/m 15 februari 2017 Maandag 13 feb Heel - Reil 220 km De weerberichten hadden al geruime tijd aangegeven dat er een paar mooie zonnige dagen zouden komen

Nadere informatie

Jeugdkamp Bertrix 2011

Jeugdkamp Bertrix 2011 Jeugdkamp Bertrix 2011 Verslag Jeugd Trainingskamp Ardennen datum 9 / 12 september 2011 plaats Bertrix Samenstelling: De groep die vrijdag verzamelt op Ardennen camping Bertrix bestaat uit dertien jeugdspelers

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie