Bouwen aan de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan de toekomst"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht Cohesie 2008 Bouwen aan de toekomst Samenwerken aan de gezondheid van morgen

2 Bouwen aan de toekomst Coöperatie Cohesie bouwt aan de gezondheids zorg van morgen. Samenhang en samenwerking zijn daarbij de sleutelwoorden voor onze organisatie, die nagenoeg alle huisartsen in Noord-Limburg ruim honderd in totaal verenigt. Veranderingen in de zorg De gezondheidszorg in Nederland verandert in hoog tempo. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking stijgt de vraag naar eerstelijns gezondheidszorg; de laagdrempelige zorgverleners zoals de huisarts aan wie mensen met gezondheidsklachten in eerste instantie hulp vragen. Dat vergroot de druk op de aanbieders van eerstelijnszorg. Zij moeten bovendien voldoen aan steeds zwaardere kwaliteits- en kwantiteitseisen als gevolg van nieuwe wetgeving en gereguleerde markt werking. Efficiencyslag Om deze ontwikkelingen bij te houden en de gezondheidszorg betaalbaar, hanteerbaar en kwalitatief hoogstaand te houden, moeten zorgaanbieders de komende jaren een efficiency slag maken. De huisartsen in Noord- Limburg hebben Coöperatie Cohesie opgericht Coöperatie Cohesie Stichting Huisartsenposten Cohesie Cure and Care BV MIDAS BV om hen daarbij te ondersteunen. Cohesie: - helpt huisartsen bij praktijkoverstijgende zaken zoals opleiding en automatisering; - organiseert de acute zorg buiten kantooruren en de zorg voor chronische aandoeningen; - brengt eenheid in de visie, aanpak en ontwikkeling van de huisartsen; - onderhandelt namens de huisartsen met zorgverzekeraars en zorgpartners zoals specialisten en verbetert de samenwerking met deze partijen. Vier pijlers Bij de uitoefening van de bovengenoemde taken steunt Cohesie op vier pijlers: 1. Stichting Huisartsenposten (acute zorg buiten kantooruren); 2. Cohesie Cure and Care BV (chronische zorg); 3. MIDAS BV (automatisering en infor matisering); 4. Stichting Deskundigheidsbevordering (opleiding). De gezondheid van morgen Cohesie draagt bij aan een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg aan de inwoners van Noord-Limburg. Door samenhang aan te brengen tussen de aangesloten huisartsen en nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere disciplines in de zorg, bouwen de leden, het bestuur, de directie en medewerkers van Cohesie aan de gezondheid van morgen! Stichting Deskundigheidsbevordering Cohesie biedt huisartsen ondersteuning met behulp van vier werkmaatschappijen 2 Cohesie, jaaroverzicht 2008

3 Voorwoord bestuursvoorzitter: Grote sprongen voorwaarts Als koepelorganisatie voor huisartsen werkt Coöperatie Cohesie aan de verbetering van de gezondheidszorg in de regio Noord-Limburg. Dit doel wil onze organisatie bereiken door de samenhang de cohesie tussen de diverse zorgaanbieders te versterken. Cohesie bundelt de krachten van huisartsen in de regio en vergemakkelijkt de samenwerking met andere zorgpartners. Het afgelopen jaar heeft Cohesie op deze gebieden grote sprongen voorwaarts gemaakt. Zo is Cohesie er in 2008 in geslaagd de multidisciplinaire zorg voor chronische patiënten vele malen efficiënter te organiseren en een bijdrage te leveren aan een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering. Daarvan plukken diabetici nu al de vruchten. In de toekomst streeft Cohesie diezelfde winst na in de zorg voor COPD-patiënten en patiënten met hartfalen en het cardiovasculair risicomanagement. Dit streven sluit aan bij de doelstellingen van de overheid om deze chronische ziekten en andere veelvoorkomende ziekten die daarmee gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken. Een ander winstpunt in 2008 is de verbetering van de toegankelijkheid van de diagnostiek voor patiënten uit de eerste lijn. De huisarts kan meer onderzoeken in het ziekenhuis rechtstreeks aanvragen en de wachttijden zijn aanzienlijk verkort. Cohesie heeft het afgelopen jaar bovendien het fundament gelegd voor een gezamenlijke acute zorgverlening met de Spoedeisende Hulp. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de implementatie van Zorgdomein, een digitaal verwijssysteem van huisarts naar specialist. Over al deze ontwikkelingen leest u meer op de volgende pagina s van dit jaaroverzicht. De samenhang tussen huisartsen in Noord- Limburg en hun zorgpartners is in 2008 verder verbeterd. De inspanningen van Cohesie hebben daaraan substantieel bijgedragen en onze koepelorganisatie is wat dat betreft koploper in Nederland. Zorgaanbieders in heel Nederland volgen de ontwikkelingen van Cohesie dan ook op de voet. Ze willen het geheim weten van onze succesvolle aanpak. Eén van de belangrijkste bouwstenen daarvan is het vertrouwen tussen de leden onderling en tussen de leden en het bestuur. Aan het versterken ervan hebben we het afgelopen jaar weer hard gewerkt. Als voorzitter geef ik hierbij dan ook mijn complimenten, dank en een grote pluim aan alle leden en medewerkers van Cohesie. Ik ben zeer trots op hetgeen wij in 2008 hebben bereikt en wil met ditzelfde elan voortbouwen aan de toekomst! Rob Keijzer bestuursvoorzitter Coöperatie Cohesie en huisarts in praktijk de Wildenberg in Ysselsteyn Bouwen aan de toekomst - Voorwoord 3

4 Bouwen aan samenwerking Samen sta je sterker dan alleen; dat geldt zeker in de gezondheidszorg. Zorgverleners werken in de zorgketen constant samen met andere medische disciplines. Binnen een discipline kunnen zorgaanbieders bovendien veel opsteken van elkaars vak- en patiëntenkennis. Cohesie stimuleert daarom de onderlinge samenwerking tussen huisartsen in Noord- Limburg en haalt de banden aan met andere zorgaanbieders in de regio, zoals het ziekenhuis, medisch specialisten, verloskundigen, diëtisten en apothekers. Dat vergemakkelijkt de onderlinge uitwisseling van medische gegevens, bijvoorbeeld met de huisartsenposten in Venlo en Venray en met zorgpartners die in opdracht van Cohesie zorg verlenen. Op de huisartsenposten zijn inmiddels de patiëntendossiers in te zien van zeventig procent van de bij Cohesie aangesloten huisartsen. Zorgdomein De verbetering van de digitale informatieuitwisseling met ziekenhuis VieCuri stond het afgelopen jaar ook hoog op de agenda van Cohesie. VieCuri en Cohesie hebben afgesproken in 2009 het digitaal verwijssysteem Zorgdomein te introduceren. Huisartsen kunnen op Zorgdomein inloggen en hun patiënten online doorverwijzen naar een medisch specialist. Zij kunnen daarbij digitaal informatie opvragen over beschikbare specialisten, toegangstijden en de voorbereidingen die een patiënt moet treffen. Dat biedt patiënten snelheid, meer gemak en vaak de mogelijkheid om in één bezoek aan het ziekenhuis duidelijkheid te krijgen over zowel diagnose als behandeling. Snellere diagnose Informatie-uitwisseling Bijna alle huisartsenpraktijken in Noord-Limburg werken met hetzelfde Huisartsen Informatiesysteem (HIS); in 2008 is het percentage gebruikers gestegen naar ruim negentig procent. Al deze praktijken houden de dossiers van hun patiënten bij in één centrale database. Huisartsen vervullen een regisseurfunctie in de zorg. Zij verwijzen de patiënt naar andere zorgaanbieders voor de juiste hulp. Bij het vaststellen van de oorzaak van gezondheidsklachten verwijzen huisartsen geregeld door naar de diagnostische hulpdiensten van het ziekenhuis. In 2008 is de gemiddelde wachttijd op een eerstelijns diagnose in ziekenhuis 4 Cohesie, jaaroverzicht 2008

5 Cees de Rooy gynaecoloog en accountmanager bij ziekenhuis VieCuri Een nieuwe manier van denken en werken Als accountmanager van VieCuri onderhoud ik samen met manager Annette Theuws het contact met de huisartsen en de directie van Cohesie. Ik merk dat door Cohesie de manier van denken en werken in het VieCuri-ziekenhuis opvallend is veranderd. De huisartsen kunnen door VieCuri verkort van drie weken naar vijf dagen, dankzij afspraken hierover tussen Cohesie en VieCuri. De patiënt profiteert dus direct van de nauwere samenwerking en het gewicht dat Cohesie hierbij als huisartsenkoepel in de schaal kan leggen. Eén loket voor acute zorg Het ontbreekt tot nog toe in Noord-Limburg aan één loket waar patiënten terecht kunnen voor acute hulp. Samen met het Huis voor de Zorg, ziekenhuis VieCuri, medisch specialisten en zorgverzekeraars heeft Cohesie in 2008 de weg geplaveid voor de realisatie van één fysiek loket voor acute zorg: het triageloket. De huisartsenpost van Cohesie gaat hierbij in de toekomst een centrale rol spelen vanuit een nieuw pand op het terrein van VieCuri. Vanuit daar krijgen patiënten telefonisch advies, toegang tot de huisartsenpost of spoedeisende hulp of andere zorgverleners. Dit loket voor acute zorg schept duidelijkheid voor de patiënt en vergroot de efficiency van de zorgverleners. hun krachtenbundeling in Coöperatie Cohesie meer druk op ons uitoefenen. Vóór de oprichting van Cohesie werkten zij solistisch en waren zij meer van het ziekenhuis afhankelijk. Nadat Cohesie voor VieCuri heeft gekozen als leverancier van de tweedelijnszorg de diagnostiek in het bijzonder hebben we afspraken gemaakt en geformaliseerd in een zogenoemd Service Level Agreement. Hierin is onder meer de toegangstijd voor de gevraagde diagnostiek vastgelegd. In het begin zorgde deze positieverandering nog wel eens voor frictie tussen ons en Cohesie, maar uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat wij nu veel meer servicegericht zijn ingesteld. Dat is een goede zaak, zowel voor de huisartsen als voor ons, als voor de patiënt. Wij kunnen nu bijna alle afspraken nakomen en de wachttijden voor onderzoek en behandeling zijn aanzienlijk korter geworden. We communiceren nu beter, waardoor ook de onderlinge verstandhouding is verbeterd. Mijn algemene beeld is dat Cohesie goed bezig is. Vooral in het kwaliteitsbeleid is een belangrijke slag gemaakt en daar plukken ook wij de vruchten van. Terugblik en resultaten Bouwen aan samenwerking 5

6 Bouwen aan kwaliteit Objectieve kwaliteitsgegevens spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars en patiënten willen de kwaliteit weten van de zorg die zorgverleners leveren. Het afgelopen jaar heeft Cohesie de huisartsen in de regio ondersteund bij het inzichtelijk en meetbaar maken van de kwaliteit van hun zorg. Ook op andere onderdelen heeft Cohesie verbeteringen van de huisartsenzorg gerealiseerd. Patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars plukken daar de vruchten van. Zelfkritisch Huisartsen hebben inzicht nodig in de kwaliteit van hun werk, voordat zij de kwaliteit kunnen verbeteren. Doordat de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg het gezamenlijke Huisartsen Informatiesysteem (HIS) gebruiken, wordt de kwaliteit van de huisartsen transparant. Huisartsen registeren namelijk in het HIS patiëntengegevens op een eenduidige manier in één database. Cohesie ondersteunt hen bij het invoeren van de juiste gegevens. Aan de hand van de geregistreerde gegevens genereert Cohesie management- en kwaliteitsinformatie waarmee de resultaten per huisarts inzichtelijk en onderling goed vergelijkbaar worden. De huisartsen kunnen vervolgens gericht hun eigen kwaliteit verbeteren. Ook daarbij helpt Cohesie hen, onder meer via opleiding. Betrouwbaar inzicht Cohesie heeft het afgelopen jaar externe deskundigen de opdracht gegeven om kwaliteits rapportages te maken op basis van de informatie die de huisartsen in het HIS registreren. Deze rapportages geven zorgverzekeraars betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van de Cohesie-huisartsen en de zorgprogramma s voor chronische ziekten. Opleiding tot kaderarts Cohesie biedt huisartsen in de regio de mogelijkheid om een volledig gefinancierde opleiding tot kaderarts te volgen en zich zo op een specifiek terrein van de gezondheidszorg te specialiseren. Deze kaderartsen mogen andere huisartsen op dat terrein opleiden en begeleiden, waardoor de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio verbetert. In 2008 zijn drie leden begonnen aan een kaderopleiding. HKZ-certificering voor HAP De huisartsenpost (HAP) van Cohesie heeft in 2008 als één van de eerste huisartsenposten in Nederland een HKZ-certificering gekregen. Deze belangrijke certificering voor zorg- en welzijnsorganisaties toont aan dat de werkprocessen van de HAP op orde zijn, dat de 6 Cohesie, jaaroverzicht 2008

7 Annemieke van Hees zorginkoper huisartsenzorg regio Zuid-Oost Nederland bij verzekeraar UVIT Eén duidelijk aanspreekpunt Voorheen zaten de huisartsenpraktijken in de regio Limburg-Noord niet op één lijn en maakten wij met elke praktijk afspraken over de kwaliteit die de huisartsen leverden. Dat is veranderd dankzij Cohesie. Nu hebben wij als zorginkoper te maken met één aanspreekpunt: wij maken de afspraken met Cohesie en Cohesie stemt deze achter de schermen af met de aangesloten huisartsen en andere zorgaanbieders, zoals diëtisten, podotherapeuten en fysiotherapeuten. Ook gaan de huisartsen in hun werk veel eenduidiger te werk. Een voorbeeld is het gebruik van een gezamenlijk Huisartsen HAP klantgericht is en structureel werkt aan kwaliteitsverbetering. De volgende uitdaging is om de HKZ-certificering, waaraan het kwaliteitssysteem van de HAP jaarlijks wordt getoetst, te behouden. Opleiding tot triageassistent Het afgelopen jaar is de weg ingezet naar een triagediploma voor alle doktersassistenten. Tijdens de triageopleiding leren zij om telefonisch de urgentie van gezondheidsklachten te beoordelen en breiden zij hun gesprekstechnieken en medische kennis uit. De assistenten verbeteren zo de doorverwijzing van (acute) gezondheidsklachten naar de juiste zorgverlener. De HAP heeft van de Vereniging Huisartsenposten Nederland de bevoegdheid gekregen om zelf doktersassistenten tot triageassistenten op te leiden. Informatiesysteem, waarin huisartsen alle zorggegevens op dezelfde wijze registreren. Dit systeem genereert snel kwalitatieve output en is nagenoeg uniek in Nederland. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, in het bijzonder voor chronisch zieken zoals COPD-patiënten en diabetici. Op dit moment verkeert Cohesie nog in een groeiproces en zien wij er als zorginkoper vooral op toe dat onze cliënten de juiste zorg en kwaliteit krijgen. In de toekomst verschuift onze aandacht van deze procesbewaking naar het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg; wij willen onze verzekerden immers zo gezond mogelijk houden. In de toekomst zou Cohesie de patiënten nog nauwer kunnen betrekken bij de zorg, bijvoorbeeld door meer inzicht te geven in hun behandeling en hun zelfredzaamheid te vergroten. Ik denk daarbij aan het aanbieden van ICT-mogelijkheden waarmee patiënten zelf hun bloedwaarden kunnen meten en de gegevens digitaal kunnen doorsturen naar Cohesie. Terugblik en resultaten - Bouwen aan kwaliteit 7

8 Bouwen aan de organisatie De leden, bestuurders, medewerkers en directie van Cohesie hebben in 2008 ook gebouwd aan de ontwikkeling van de koepelorganisatie zelf. Zo hebben zij het dienstenaanbod van Cohesie uitgebreid. Snelle groei Sinds de oprichting in december 2006 is het dienstenpakket van Cohesie flink gegroeid. In 2008 is de interne organisatie op poten gezet die nodig is voor dit aanbod. Inmiddels werken er ongeveer 55 medewerkers bij Cohesie en de vier werkmaatschappijen de vier pijlers van Cohesie. In 2009 zal Cohesie een P&O-functionaris en een controller aannemen. Ook de kennis die Cohesie daarmee in huis haalt, wordt aan de huisartsen aangeboden. Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg De Stichting Huisartsenposten organiseert de acute zorg buiten kantooruren voor de huisartsen in Noord-Limburg. In 2008 werden op de huisartsenposten in Venlo en Venray in totaal bijna verrichtingen uitgevoerd, een stijging van twee procent ten opzichte van De huisartsenposten hebben de grens van hun capaciteit bereikt en kunnen nauwelijks méér patiënten bedienen. Cohesie gaat het komende jaar met de overheid op zoek naar een oplossing voor deze werkbelasting. Cohesie Cure and Care BV Cohesie Cure and Care sluit namens de leden contracten met zorgverzekeraars over het organiseren en leveren van chronische zorg. Een deel van deze zorg kan bezien vanuit vakinhoudelijk oogpunt en efficiency uitstekend plaatsvinden in de eerste lijn. Cohesie zet samen met patiënten en zorgverzekeraars (keten)zorgprogramma s op waarin de diensten van diverse zorgaanbieders beter op elkaar wordt afgestemd bij de behandeling van chronische aandoeningen; zoals de diensten van de huisarts, oogarts, diëtist, podotherapeut en internist bij de zorg voor diabetici. Cohesie Cure and Care is op 1 januari 2008 gestart met de uitvoering van een zorgprogramma voor diabetici. Het afgelopen jaar is bovendien begonnen met de voorbereiding voor een eerstelijns zorgprogramma voor COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). De uitvoering hiervan start in april Cohesie Cure and Care heeft in 2008 tevens meegewerkt aan de verbetering van de dementie zorg in het kader van het Landelijk Dementieprogramma (LDP). Dat heeft eraan bijgedragen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Noord-Limburg heeft uitgeroepen tot koploperregio op het gebied van samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders. Er is een zorgprogramma voor dementie opgesteld dat in 2009 wordt verfijnd aan de hand van drie pilots. MIDAS Noord-Limburg BV Automatisering vormt de spil in de samenwerkingsverbanden die Cohesie organiseert en stimuleert; zowel die tussen de huisartsen 8 Cohesie, jaaroverzicht 2008

9 Irene van den Heuvel huisarts in Grubbenvorst en stafcommissielid Cohesie onderling als die met andere zorgpartners. MIDAS dat staat voor Motor In De Artsen Samenwerking verzorgt de ICT-diensten van Cohesie. De werkmaatschappij is verantwoordelijk voor het Huisartsen Informatiesysteem en ondersteunt de leden bij al hun ICT-vraag stukken. In 2008 is het datacentrum van MIDAS van Schiphol naar Blerick verhuisd, waar een eigen servicecentrum is ingericht. Het beheer van het serverpark van Cohesie is daarmee in eigen handen gekomen, waardoor MIDAS de ICTdienstverlening en de betrouwbaarheid verder kan verbeteren. Stichting Deskundigheidsbevordering huisartsenpraktijken Noord-Limburg Stichting Deskundigheidsbevordering speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg in Noord-Limburg. De stichting verzorgt scholing van huisartsen, praktijkpersoneel en triageassistenten van de huisartsenpost. Over de onderwerpen en de aanpak van de opleidingen en cursussen overlegt de opleidingsfunctionaris van de stichting uitgebreid met de specifieke doelgroepen. Stichting Deskundigheidsbevordering heeft in 2008, soms in samenwerking met bijvoorbeeld specialisten, diverse nascholingstrajecten georganiseerd die allemaal druk werden bezocht. Samen de zorg stroomlijnen Het afgelopen jaar heeft Cohesie zijn waarde al op diverse vlakken bewezen. Dankzij het gezamenlijke Huisartsen Informatiesysteem registreren de huisartsen alle zorggegevens op dezelfde manier en kunnen we elkaars dossiers raadplegen; óók als we dienst hebben op de huisartsenpost. Hierdoor werken we efficiënter en is het eenvoudiger om werk aan elkaar over te dragen. Tegelijkertijd vergroot dit het wederzijdse saamhorigheidsgevoel onder de huisartsen en treden we als één gezicht naar buiten. Daardoor staan we sterker en laten we een eenduidig, krachtig geluid horen. Bovendien is het contact met de medisch specialisten in het VieCuriziekenhuis verbeterd. De specialisten waarmee Cohesie overlegt staan open voor onze signalen en luisteren naar ons. Samen kijken we naar manieren om de zorg voor onze patiënten meer gestroomlijnd te laten verlopen. Een mooi resultaat van die samenwerking is dat we de wachttijden voor patiënten hebben teruggedrongen van gemiddeld drie weken naar vijf dagen! Ook is de zorg voor chronisch zieken als diabetes- en COPDpatiënten verbeterd. Een landelijke ontwikkeling is dat zorgverzekeraars huisartsenpraktijken toetsen op de kwaliteit van onder meer dienstverlening en interne scholing. De zorgverzekeraars kopen mogelijk binnenkort geen chronische zorg in bij praktijken die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Binnen Cohesie streven we ernaar dat de kwaliteit van onze huisartsenpraktijken al op niveau is voordat de kwaliteitseisen verplicht zijn. We proberen daarom alle praktijken te prikkelen om aan hun kwaliteit te werken. Terugblik en resultaten - Bouwen aan de organisatie 9

10 Blik op de toekomst Albert Bosch Algemeen Directeur Cohesie De eenheid bewaren is de grootste uitdaging De contouren van Coöperatie Cohesie zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. In 2007 is een stevig fundament gelegd waarop we het afgelopen jaar, 2008, vlijtig hebben voortgebouwd aan een solide organisatie waarmee wij gezamenlijk de zorg kunnen verbeteren. Met als resultaat de wapenfeiten zoals die op de voorgaande pagina s zijn beschreven. Een resultaat waarop iedereen trots kan zijn; Cohesie is zeker goed op weg. De grootste uitdaging ligt echter nog in het verschiet, zegt algemeen directeur Albert Bosch van Cohesie. De kracht van Cohesie ligt in de samenwerking tussen de leden, inmiddels ruim honderd huisartsen in Noord-Limburg, aldus Albert Bosch. Cohesie brengt eenheid in hun visie en aanpak, ondersteunt hen bij praktijkoverstijgende zaken en laat aan samenwerkingspartners een eenduidig geluid horen. Cohesie is daardoor de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een krachtig orgaan in de regio. Voor de toekomst is het onze grootste uitdaging om alle leden binnenboord te houden en onze eenheid te bewaren. Dan kunnen we de komende tijd de volgende stap zetten in de samenwerking die we in gang hebben gezet. Dat is een voortdurend proces; de verbetering en verandering van de zorg zal immers altijd doorgaan. Kritisch De veranderingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Cohesie helpt huisartsen om al die ontwikkelingen op de voet te volgen. Albert Bosch: Het komende jaar willen wij ons dienstenpakket kritisch tegen het licht houden. Bieden wij als koepelorganisatie datgene waaraan onze leden behoefte hebben? Voeren wij onze huidige taken op de juiste wijze uit en is er behoefte aan een bredere ondersteuning en zo ja, aan welke? Om antwoord te krijgen op die vragen en de behoefte van de leden exact in kaart te brengen, start een student van de Fontys Hogeschool in de eerste helft van 2009 een marktonderzoek. Daarnaast breiden we het dienstenpakket van Cohesie uit met onder meer assistentie bij P&O-werkzaamheden van huisartsen. En in de toekomst zal het daar niet bij blijven, gezien de vele ontwikkelingen in de zorg. 10 Cohesie, jaaroverzicht 2008

11 Speerpunten 2009 Wat staat er op stapel? Waaraan bouwt Cohesie in 2009? Algemeen directeur Albert Bosch heeft in het interview op pagina 10 al een blik geworpen op de nabije toekomst. Maar er staan nog meer belangrijke ontwikkelingen op stapel. Uitbreiden mogelijkheden HIS Het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) blijkt een gouden greep voor de samenwerking tussen de huisartsen en de kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg. Landelijk is er veel te doen over de invoering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) dat de uitwisseling van medische gegevens tussen de diverse zorgverleners vergemakkelijkt. De leden van Cohesie hebben dankzij het HIS feitelijk al de beschikking over een regionaal EPD. In 2009 werkt Cohesie aan de volgende stap: het toegankelijk maken van afgeschermde delen van de patiënteninformatie voor de Spoedeisende Hulp van VieCuri, andere zorgverleners en voor de patiënt. Introductie Zorgdomein Het papieren verwijsbriefje verleden tijd? Wel als het aan Cohesie ligt! Samen met ziekenhuis VieCuri introduceert Cohesie in 2009 het digitaal verwijssysteem Zorgdomein, waarmee huisartsen de patiënten online naar een specialist doorverwijzen. Samenwerking met apothekers Cohesie wil de samenwerking met de apothekers uit Noord Limburg verdiepen en ervoor zorgen dat huisartsen de kennis van de apothekers nog beter kunnen benutten. Het komende jaar worden daarom afspraken gemaakt over het opstellen van samen werkingsprotocollen. Cohesie bespreekt tevens de mogelijkheid om digitaal recepten te versturen van de huisarts naar de apotheek. Huisartsenpost Cohesie zoekt het komende jaar met de aangesloten huisartsen en de overheid naar een oplossing voor capaciteitsproblemen van de huisartsenposten in Venlo en Venray. Uitbreiden chronische zorg De afgelopen twee jaar heeft Cohesie veel bijgedragen aan de verbetering van de multidisciplinaire zorg voor diabetici. Voor patiënten met chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) wil Cohesie in 2009 hetzelfde bereiken en vanaf 2010 voor patiënten met hartfalen en cardiovasculaire aandoeningen. Breder dienstenpakket Cohesie neemt in 2009 een P&O-functionaris en een controller in dienst. Ook van de kennis van deze medewerkers kunnen de leden gebruik gaan maken. Afhankelijk van de behoefte valt daarbij te denken aan ondersteuning bij functioneringsgesprekken, facturering en het bijhouden van wet- en regelgeving. WMO Cohesie start het komende jaar met het informeren van gemeenten over de rol die aanbieders van eerstelijnszorg kunnen spelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nieuwe website Cohesie In 2009 krijgt Cohesie een geheel nieuwe website. Het uiterlijk verandert, net als de inhoud en de gebruiksmogelijkheden. Op de nieuwe website komt meer informatie voor patiënten, onder meer over chronische zorg. Bovendien kunnen zorgverleners die deelnemen aan de ketenzorgtrajecten inloggen om bijvoorbeeld protocollen voor de samenwerking met huisartsen te downloaden. Cohesie gaat zijn regisseursfunctie dus ook online vervullen! Ook voor nascholingsinstituut Stichting Deskundigheidsbevordering gaat de nieuwe website een belangrijke taak vervullen. Huisartsen, doktersassistenten en andere zorgverleners kunnen er het scholingsaanbod vinden en zich voor opleidingen aanmelden. Bouwwerk voor de toekomst Voor Cohesie staan ook de komende jaren letterlijk in het teken van bouwactiviteiten. Ziekenhuis VieCuri en Cohesie starten in 2009 met de gezamenlijke voorbereiding van een nieuwe huisartsenpost (HAP) op het terrein van het ziekenhuis. De HAP met de triage komt letterlijk tegen het ziekenhuis aan te staan, waardoor huisartsen hun functie als poortwachter voor de zorg nog beter kunnen vervullen. De bedoeling is dat er in de nieuwbouw ook ruimtes komen voor andere zorgaanbieders, zoals tandarts, apotheek en een GGZ-crisisdienst. De patiënt kan straks voor acute zorg in één gebouw terecht. De nieuwbouw voorziet ook in kantoorruimte voor Cohesie. Overigens wordt de huisvesting van de HAP Venray al in 2009 gemoderniseerd en voorzien van een dienstapotheek. Blik op de toekomst - Speerpunten

12 Coöperatie Cohesie U.A. Hagerhofweg PN VENLO T F E

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, ijzersterke schakel Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, dat zijn wij! We bundelen energie en kwaliteit en staan daarom sterk in relatie tot andere partijen in de zorg. Irene van den

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

De huisartsenvoorziening in Noord-Limburg, de rol van Cohesie. Een visie op de koers voor de komende paar jaren

De huisartsenvoorziening in Noord-Limburg, de rol van Cohesie. Een visie op de koers voor de komende paar jaren De huisartsenvoorziening in Noord-Limburg, de rol van Cohesie. Een visie op de koers voor de komende paar jaren Inleiding In dit stuk wordt de visie verwoord op de rol die de coöperatieve vereniging Cohesie

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Leven met een chronische aandoening is vanuit medisch oogpunt al een belasting. Zorgen dat je de zorg krijgt die je zoekt en je weg

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Betere zorg binnen handbereik

Betere zorg binnen handbereik Jaaroverzicht Cohesie 2009 Betere zorg binnen handbereik De handen ineen voor een sterke eerstelijnszorg Hand in hand De touwtjes in handen Coöperatie Cohesie verenigt nagenoeg alle goede afstemming en

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Optometristen

Bijlage Beroepscompetenties Optometristen Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Optometristen Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens, augustus 2015 Respons 52% 48 52 Ingevuld Niet ingevuld Hoe belangrijk vindt u het dat er een centrale huisartsenpost

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes E-mail: lilocrasborn@mcc-omnes.nl Versterking van de functie eerstelijns diagnostiek (NZa

Nadere informatie

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Voor uw inschrijving neemt u mee: 1- De geldige verzekeringsgegevens 2- De identiteitsgegevens 3- Het volledig ingevulde inschrijfformulier van u en uw gezin.

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Project meekijk consult oogheelkunde

Project meekijk consult oogheelkunde Project meekijk consult oogheelkunde Naam: Stefanie Mouwen Versie: definitief Datum: Januari 2017 1 Oogzorg Inleiding Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie