Bekendmakingen gemeentebreed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendmakingen gemeentebreed"

Transcriptie

1 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 1 van 21 Bekendmakingen gemeentebreed Registratie aanduiding politieke groepering Be ke nd making snr Zaaknumme r Type be ke ndmaking Mededelingen Ve rz e nddatum Het centraal stembureau voor de verkiez ing van de leden van de raad van de gemeente Deventer; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; maakt bekend dat op maandag 23 december 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiez ing van de leden van de raad van de gemeente Deventer: Aanduiding politieke groepering: Jij Bent Deventer Naam gemachtigde: M. van Schijndel Naam plaatsvervanger: L.M.A. van Onz en Beroep Raad van St at e De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in z ijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de z esde dag na de dagtekening van dez e kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De voorz itter van het centraal stembureau, A.P. Heidema Bekendmakingen lokaal

2 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 2 van 21 Bekendmakingen lokaal Omgevingsvergunning regulier Oosterhuisweg 7, 7435 PG Okkenbroek Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Bouw en gemeentelijke monumenten Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7435PG 7 veranderen van een woning en het plaatsen woningscheidende muur Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Londenstraat 10, 7418 EE Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7418EE 10 verhogen gevel en aanbrengen geveldeur

3 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 3 van 21 Omgevingsvergunning regulier Brilmanskamp 26, 7437 BT Bathmen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7437BT 26 bouwen van een berging in de z ijtuin van een woning Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Keizerstraat 1, 7411 HC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Activite ite n Reclame Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7411HC 1 plaatsen van reclame " Ixora" Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar

4 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 4 van 21 Omgevingsvergunning uitgebreid Grote Kerkhof 2-4, 7411 KT Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Typ e b e ke nd making Omgevingsvergunning uitgebreid Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Bouw, rijksmonumenten en sloop beschermd stads- of dorpsgez icht Te rmijnso o rt Beroep Postcode /huisnumme r 7411KT 2-4 intern verbouwen van historische panden ten behoeve van nieuwbouw Stadskantoor met bijbehorende sloopwerkz aamheden Beroep Het besluit met bijbehorende stukken ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost- Nederland locatie Z wolle, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daarvoor heeft u z es weken de tijd vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inz age is gelegd. Alleen als u een spoedeisend belang kunt aantonen kunt u een verz oek om een voorlopige voorz iening (schorsing) indienen bij de Voorz ieningenrechter van dez e rechtbank. Bij het indienen van een beroepschrift of een verz oek om voorlopige voorz iening moet u griffierecht betalen. Omgevingsvergunning regulier Zwolseweg 211, 7412 AG Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum St at us Beslistermijn verlengd Postcode /huisnumme r 7412AG 211 Publicatie: Verlengen beslistermijn de kapel wordt uitgevoerd met een schuin dak en stijlelementen Verlenging beslistermijn Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen dez e termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bez waar of beroep worden ingesteld.

5 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 5 van 21 Omgevingsvergunning regulier Gildenburg 106, 7423 ZC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum St at us Beslistermijn verlengd Postcode /huisnumme r 7423ZC 106 Publicatie: Verlengen beslistermijn plaatsen van een dakkapel aan de voorz ijde Verlenging beslistermijn Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen dez e termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bez waar of beroep worden ingesteld. Omgevingsvergunning regulier Bathmenseweg 45A, 7434 PX Lettele Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Act ivit e it e n Bouw en natuurbeschermingswet (nb- wet adviseur) Postcode /huisnumme r 7434PX 45A uitbreiding rundveestal

6 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 6 van 21 Omgevingsvergunning regulier Schoolstraat 13, 7437 AE Bathmen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Act ivit e it e n Bouw en planologische afwijking bestemmingsplan 2e graad Postcode /huisnumme r 7437AE 13 bouwen van een nieuwe bibliotheek, winkel en appartementen Omgevingsvergunning regulier aanbrengen HDD boring Spanjaardsdijk thv Overijsselsch kanaal Lettele 7400 XX, Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Activite ite n Uitvoeren werk of werkz aamheden Postcode /huisnumme r 7400XX 7400 XX aanbrengen HDD boring Spanjaardsdijk thv Overijsselsch kanaal Lettele

7 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 7 van 21 Omgevingsvergunning regulier Sleutelbloem 3, 7422 SM Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7422SM 3 plaatsen van een dakkapel Omgevingsvergunning regulier Wijtenhorst Sectie H 4309 kavel 142 t/m 144D fase 3, 7433 Schalkhaar Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r kavel 142 t/m 144D fase 3 bouwen van 6 woningen

8 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 8 van 21 Omgevingsvergunning regulier Lange Bisschopstraat 42, 7411 KM Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7411KM 42 verbouwen van de 1e verdieping, 2e verdieping en z older tot kamerbewoning Omgevingsvergunning regulier Molenstraat 16, 7437 AH Bathmen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7437AH 16 vervangen en verbouwen van het dak

9 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 9 van 21 Omgevingsvergunning regulier Mr.H.F. de Boerlaan 153, 7411 AH Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7411AH 153 plaatsing van een tijdelijk kunstwerk - Lucy in the Sky Omgevingsvergunning regulier Grote Poot 2, 7411 KE Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Act ivit e it e n Bouw, rijksmonumenten en sloop beschermd stads- of dorpsgez icht Postcode /huisnumme r 7411KE 2 intern verbouwen van de Hereeniging en aansluiten op het Stadhuiskwartier

10 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 10 van 21 Omgevingsvergunning regulier Molenweg 10, 7431 BJ Diepenveen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Bouw en gemeentelijke monumenten Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7431BJ 10 aanbrengen van een afdak t.p.v. de entree Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning uitgebreid Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Typ e b e ke nd making Omgevingsvergunning uitgebreid Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Gebruik brandveiligheid Te rmijnso o rt Beroep Postcode /huisnumme r 7416SB 1 brandveilig gebruik OPW

11 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 11 van 21 Beroep Het besluit met bijbehorende stukken ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost- Nederland locatie Z wolle, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daarvoor heeft u z es weken de tijd vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inz age is gelegd. Alleen als u een spoedeisend belang kunt aantonen kunt u een verz oek om een voorlopige voorz iening (schorsing) indienen bij de Voorz ieningenrechter van dez e rechtbank. Bij het indienen van een beroepschrift of een verz oek om voorlopige voorz iening moet u griffierecht betalen. Omgevingsvergunning regulier Muggeplein, 7411 NW Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7411NW nieuw te bouwen woningen en appartementen op een bestaande kelderbak Muggeplein Omgevingsvergunning regulier Eekhoorn 10, 7423 EN Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Act ivit e it e n Gebruik brandveiligheid Postcode /huisnumme r 7423EN 10 gebruik brandveiligheid Eekhoorn 10

12 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 12 van 21 Omgevingsvergunning regulier Nabij het adres: Oranjelaan 19, 7431 AA Diepenveen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7431AA 19 plaatsen van een ac drainagekast/gelijkrichterkast ten behoeve van een gasleiding Omgevingsvergunning regulier Kromme Kerkstraat 14, 7412 XL Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Bouw, gemeentelijke monumenten en planologische afwijking bestemmingsplan 2e graad Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7412XL 14

13 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 13 van 21 uitbreiden van een gemeentelijk monument Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Boxbergerweg 64, 7432 PP Diepenveen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Bouw en planologische afwijking bestemmingsplan 1e graad Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7431PP 64 verbouwen van een boerderij en bakhuis en het herbouwen van een schuur Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier De Braam 47, 7421 CC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7421CC 47

14 bouwen dakkapel aan de voorz ijde Bezwaar reguliere vergunning woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 14 van 21 Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning uitgebreid Theda Mansholtstraat 1, 7424 GX Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Typ e b e ke nd making Omgevingsvergunning uitgebreid Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Act ivit e it e n Gebruik brandveiligheid Te rmijnso o rt Beroep Postcode /huisnumme r 7424GX 1 brandveilig gebruik van een nieuwe bso en peuterspeelz aal Sam en billy Beroep Het besluit met bijbehorende stukken ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost- Nederland locatie Z wolle, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daarvoor heeft u z es weken de tijd vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inz age is gelegd. Alleen als u een spoedeisend belang kunt aantonen kunt u een verz oek om een voorlopige voorz iening (schorsing) indienen bij de Voorz ieningenrechter van dez e rechtbank. Bij het indienen van een beroepschrift of een verz oek om voorlopige voorz iening moet u griffierecht betalen. Omgevingsvergunning uitgebreid van Lithstraat 1, 7415 LA Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Typ e b e ke nd making Omgevingsvergunning uitgebreid Indie ningsdatum Act ivit e it e n Gebruik brandveiligheid Postcode /huisnumme r 7415LA 1

15 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 15 van 21 brandveilig gebruik Omgevingsvergunning regulier Panakker 24, 7421 GK Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Activite ite n Kap Postcode /huisnumme r 7421GK 24 kappen van een eik Omgevingsvergunning regulier Oranjelaan 37, 7431 AA Diepenveen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Activite ite n Reclame Postcode /huisnumme r 7431AA 37 plaatsen van lichtreclame Trace 37

16 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 16 van 21 Omgevingsvergunning uitgebreid Zweedsestraat 7, 7418 BG Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Typ e b e ke nd making Omgevingsvergunning uitgebreid Indie ningsdatum Activite ite n Milieu Postcode /huisnumme r 7418BG 7 in bedrijf nemen van een waterz uiveringsinstallatie Omgevingsvergunning regulier Oranjelaan 31, 7431 AA Diepenveen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7431AA 31 plaatsen van een tijdelijke woonunit

17 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 17 van 21 Omgevingsvergunning regulier Schonenvaardersstraat 6, 7418 CC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum en reclame Postcode /huisnumme r 7418CC 6 Plaatsen van reclame Techni Campus Omgevingsvergunning regulier De Bazelstraat 27, 7425 BC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7425BC 27 plaatsen van een dakkapel

18 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 18 van 21 Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Solingenstraat 69, 7421 ZS Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Activite ite n Uitweg Postcode /huisnumme r 7421ZS 69 realiseren van een in- en uitrit Omgevingsvergunning regulier Potterstraat 13, 7412 TL Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7412TL 13 plaatsen van een dakkapel

19 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 19 van 21 Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Swanenburg 118, 7423 BC Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Ve rz e nddatum Te rmijnsoort Bez waar Postcode /huisnumme r 7423BC 118 plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel Bezwaar reguliere vergunning Het besluit met bijlagen ligt z es weken ter inz age in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket een gemotiveerd bez waarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor z es weken de tijd na de dag van verz ending. Kijk voor meer informatie op waar Omgevingsvergunning regulier Hazelaarserf 16, 7437 DJ Bathmen Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7437DJ 16 verbouwen en vergroten van een woning

20 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 20 van 21 Omgevingsvergunning regulier Handelskade 3, 7417 DE Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Postcode /huisnumme r 7417DE 3 vervangen van reclames Omgevingsvergunning regulier Stalpaert v/d Wielenstraat 11, 7412 MT Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum Activite ite n Kap Postcode /huisnumme r 7412MT 11 kappen van een esdoorn en een prunus

21 woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 21 van 21 Omgevingsvergunning regulier Spuistraat 48, 7417 WZ Deventer Be ke nd making snr Z aaknumme r Indie ningsdatum en kap St at us Beslistermijn verlengd Postcode /huisnumme r 7417WZ 48 Publicatie: Verlengen beslistermijn verbouwen van een gebouw en het kappen van twee bomen Verlenging beslistermijn Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen dez e termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bez waar of beroep worden ingesteld.

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woe nsdag 12 f e bruari 2014 we e knumme r 7 uit gave numme r 19 6 pagina 1 van 18 Bekendmakingen gemeentebreed Ontheffing van het sluitingsuur tijdens carnaval Be ke nd making snr. 11698 Zaaknumme r Type

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woe nsdag 20 nove mbe r 2013 we e knumme r 4 7 uit gave numme r 184 pagina 1 van 20 Bekendmakingen gemeentebreed Beleidsregel proceskosten "Toepassing wegingsfacoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Bekendmakingen lokaal

Bekendmakingen lokaal woe nsdag 27 maart 2013 we e knumme r 13 uit gave numme r 150 pagina 1 van 32 Bekendmakingen lokaal Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere grenswaarden Looweg ongenummerd Be ke ndmakingsnr. 9326

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 28 december 2011 weeknummer 52 uitgavenummer 87 pagina 1 van 27 Bekendmakingen gemeentebreed Wet Milieubeheer Melding 8.40 op en rond sectie A4266 in Diepenveen Bekendmakingsnr. 5118 Type bekendmaking

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen woensdag 29 december 2010 weeknummer 52 uitgavenummer 28 pagina 1 van 22 Bekendmakingen gemeentebreed Wet basisregistraties adressen en gebouwen Bekendmakingsnr. 2185 Type bekendmaking overig Rectificatie

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 13 april 2011 weeknummer 15 uitgavenummer 49 pagina 1 van 24 Bekendmakingen gemeentebreed horecabedrijf, Gotlandstraat 13 Bekendmakingsnr. 3081 Type bekendmaking exploitatievergunning Status conceptvergunning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Munterweg 12, Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen omgevingsvergunningen 29-07- Aanvragen algemeen omgevingsvergunningen (*1 Zienswijze) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1527 Fluitekruid nabij nr. 5 het kappen van 4 bomen 23-07-

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woe nsdag 26 f e bruari 2014 we e knumme r 9 uit gave numme r 19 8 pagina 1 van 24 Bekendmakingen gemeentebreed Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstofenheffing

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 1 van 40 Bekendmakingen gemeentebreed Verwijdering uit LRK van gastouder M.S. Ahoud- ter Stege, opvanglocatie Van Ostadestraat 24, registratienr.

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 22 februari 2012 weeknummer 8 uitgavenummer 95 pagina 1 van 33 Bekendmakingen gemeentebreed Concept Beleidsregels Terrassen Gemeente Bekendmakingsnr. 5935 Type bekendmaking apv vergunning Concept

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 5 januari 2011 weeknummer 1 uitgavenummer 30 pagina 1 van 15 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Walstraat 50 Bekendmakingsnr. 2215 Postcode/huisnummer 7411GM 50 plaatsen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen. Aanvragen. De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen. Aanvragen. De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Gasthuisbouwing 43 : 2013W0546 het kappen van 2 eiken De

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Noteboomstraat 2 (plaatsen dakkapel) en (vernieuwen schuur),

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 3 november 2010 weeknummer 44 uitgavenummer 20 pagina 1 van 36 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning, Broederenstraat 11 en 13 Bekendmakingsnr. 1619 Activiteiten bouwenenreclame Postcode/huisnummer

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Raadscommissies januari 2015

Raadscommissies januari 2015 Raadscommissies januari 2015 Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 januari 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 01 mei 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 01 mei 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 01 mei 2014 Veerweg 15 a, Broekhuizen regulier verlengen beslistermijn 5872AE15 a Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Inwerkingtreding. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn.

Inwerkingtreding. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn. Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nieuw Hoeven. Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op grond van het bepaalde in artikel 3.8

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 juli 2011 van Vlattenstraat 119 aangevraagd 5975SE119 regulier Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is aangevraagd

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Lelystad Nr. 158616 13 september 2017 INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 42587 29 juli 2014 OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) ONTVANGEN REGULIERE AANVRAGEN Burgemeester en wethouders maken

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen Project: nr. W 25130 Olo nr: 2720817 TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 22 december 2016 van het St. Sebastiaan Gilde, Kromstraat

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 21, 21 mei 2015

Gemeentepagina Woudrichem week 21, 21 mei 2015 Gemeentehuis gesloten op Tweede Pinksterdag Ook Loket Altena en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn op deze dag gesloten. Milieustation gesloten op 25 mei Op maandag 25 mei, Tweede Pinksterdag, is het

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: - Laarstraat 9, 6654KJ, leggen dakplaten en zonnepanelen (ontvangen 07-07-2016); - Koningstraat 82, 6654AH, veranderen gevel - woning

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen www.deventer.nl gemeente Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657395 Datum Burgemeester en wethouders van Deventer, 0 5 DEC. 2011 Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Aangevraagd (aangegeven is de datum van ontvangst)

Omgevingsvergunning. Aangevraagd (aangegeven is de datum van ontvangst) Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden gemeente ~ Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657447 Burgemeester en wethouders van Deventer, Datu Tf 5DEC. Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van: voor: Gemeente

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 3 juni 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Omgevingsvergunningen - Besluiten

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010 Bekendmakingen Bouwplannen Aanvragen omgevingsvergunning Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: : het plaatsen van een dakkapel Locatie : Schoondonk 1 Datum : 29 oktober

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 11 2017 Wijziging deelsubsidieplafonds 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

bouwen WB kantoorgebouw naar appartementen Graafseweg 294 vervangen kozijnen bouwen, uitweg WB

bouwen WB kantoorgebouw naar appartementen Graafseweg 294 vervangen kozijnen bouwen, uitweg WB Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608193/6059998 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Afhangweg ongenummerd, Horst (nabij nummer 2) bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp Horst N 1737 Publicatiedatum 19-11-2015

Nadere informatie

FUMI. 2 handelen met gevolgen voor beschermde monumenten, monument gedeeltelijk slopen en. veranderen. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

FUMI. 2 handelen met gevolgen voor beschermde monumenten, monument gedeeltelijk slopen en. veranderen. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Vergunningnummer. 2016-FUMO-0017479 Terschelling, ingediend door de heer J. Miedema van 8ouwkundig teken- en adviesbureau Jouke Miedema op 14juli 2016 waarbij vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam.

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 123 Officiële bekendmakingen 02-10-2013

Gemeenteblad Druten nummer 123 Officiële bekendmakingen 02-10-2013 BROEM-ritten voor senioren Veilig Verkeer Nederland, afdeling West Maas en Waal, organiseert in samenwerking met de gemeente op donderdag 24 oktober 2013, bij voldoende deelname, de zgn. BROEM-ritten (Breed

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Veld-Oostenrijk 50 te Horst uitgebreid 5961NW50 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is bouw van een kraamzeugenstal en een dragende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen omgevingsvergunningen Aanvragen algemeen (*1 Zienswijze) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1674 Barones van Lyndenlaan 69 6721 PK Bennekom het brandveilig gebruik van de tijdelijke

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 25 januari 2012 weeknummer 4 uitgavenummer 91 pagina 1 van 36 Bekendmakingen gemeentebreed Besluit uniforme saneringen Toegangspad IJsseldijk Diepenveen Bekendmakingsnr. 5605 Type bekendmaking

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 5 2015 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2011

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2011 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2011 Peeldijkje Horst apv vergunning evenementen vergunning Horst U 94 Vervaldatum 03-11-2011 Burgemeester en wethouders van Horst aan de

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE (art. 2.1 e.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : XX XXXXXX 2013 Verzonden/uitgereikt : Kenmerk : V/UV/20120042 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Bethaniestraat 38 kappen 2 Berken kappen WB Bossche. bouwen WB Woonboulevard

Bethaniestraat 38 kappen 2 Berken kappen WB Bossche. bouwen WB Woonboulevard Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van bouwen,

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening \ De heer A. Teunizen Rading 30 1231 KA LOOSDRECHT Wet ruimtelijke ordening gemeente Wijdemeren datum kenmerk 2016-0011-HZ_BP betreft uw aanvraag om wijziging van het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015 APV-vergunning Sittard-Geleen, Geleen ter hoogte van Westelijke Randweg Soort Bekendmaking : APV-vergunning Status : besluit Inzien van de stukken De ontheffing en alle overige relevante stukken liggen

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie