Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope"

Transcriptie

1 Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope Een onderzoek naar de huidige stand van zaken Op wat voor manier benutten ondernemers in Zeeland en West- Brabant, de mogelijkheden van social media? Het onderzoek: Dit onderzoek is een initiatief van Kamer van Koophandel en Dutchcowboys. Het is onderdeel van een afstudeerscriptie aan de Hogeschool Zeeland (opleiding Commerciële Economie). Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Multiscope. Juli 2011

2 Voorwoord Uit landelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt, dat zes van de tien Nederlandse organisaties actief is op social media. Ook ondernemers in Zeeland en West- Brabant kunnen profiteren van de inzet van social media. Maar in hoeverre zijn zij zich al bewust van de kansen en zetten ze het überhaupt al in? Denken ze na over een strategie en passen ze het consistent toe? In april en mei 2011 onderzochten Dutchcowboys, Kamer van Koophandel Zuidwest- Nederland en Multiscope hoe het in organisaties uit Zuidwest- Nederland (uitgezonderd Breda) is gesteld met het social media gebruik. Zij waren benieuwd naar het gedrag van de regionale bedrijven met betrekking tot social media. 286 Bedrijven hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het social media gebruik gaat ook in Zuidwest- Nederland, zakelijk gezien, een volgende fase in. Een belangrijk vraagstuk was, hoe bedrijven de waarde van social media bedrijfsbreed kunnen benutten. De impact en resultaten van social media dienen gemonitord te worden en bijgesteld waar nodig. Waar veel bedrijven het nog zagen als een korte termijn ontwikkeling, merk je dat ze nu inzien dat social media blijft en iedereen beïnvloedt. In een voorwoord behoort een woord van dank. Bij deze willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. Namens Dutchcowboys wil ik onze oprechte dank uitspreken naar de 286 bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Grote dank gaat uit naar de Kamer van Koophandel, voor de ondersteuning en de beschikbaar stelling van haar netwerk, en naar Multiscope voor de expertise en beschikbaar gestelde onderzoeksoftware. Met vriendelijke groet, Marvin de Reuver Dutchcowboys Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Onderzoeksresultaten Algemeen regionaal beeld social media aanpak Integratie en strategie Aanwezigheid bedrijven op de diverse social media platformen Meten van resultaten en advies Toekomstplannen bedrijven Conclusie 13 Uitleg onderzoek 14 Over Dutchcowboys Over de Kamer van Koophandel Over Multiscope Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 3

4 Samenvatting Met het toegenomen gebruik van internet is het karakter ervan veranderd. Van eenzijdige informatieverstrekking is het web doorontwikkeld naar een verzameling van interactieve en open platformen. De kosten en mogelijkheden van het zelf creëren en distribueren van inhoud zijn zo sterk verbeterd dat iedere persoon of organisatie nu een mediabron kan vormen. Met 4,8 miljoen Nederlandse Facebook leden, 2 miljoen Nederlandse professionals op Linkedin en meer dan actieve Twitteraars is social media bij veel bedrijven een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Op sociale netwerksites als Facebook en Linkedin worden contacten onderhouden, meningen en berichten worden gedeeld op Twitter, locaties en tips worden doorgegeven via Foursquare, producten worden beoordeeld op Kieskeurig, foto s worden getoond via Flickr en video s worden bekeken op Youtube. Social media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Recent onderzoek van onderzoeksbureau Forrester laat zien dat 79% van de Nederlanders actief is op social media. Grote kans dat ook uw klanten daarbij zitten en mede daarom bieden deze ontwikkelingen veel kansen voor lokale en nationale ondernemers. In april en mei 2011 onderzochten Dutchcowboys, Kamer van Koophandel en Multiscope hoe het in de organisaties in Zuidwest- Nederland is gesteld met het social media gebruik. Aan dit onderzoek hebben 286 regionale ondernemers deelgenomen. Duidelijk is, dat bedrijven een volgende fase met social media ingaan. Ze willen meer conversie, een bredere aanwezigheid op meerdere kanalen en een betere integratie in andere communicatie uitingen. De toegevoegde waarde van social media, lijkt langzaam bekend te worden bij de ondernemers. Alleen een belangrijk onderdeel is hoe zij deze waarde bedrijfsbreed kunnen benutten. In Zuidwest- Nederland is 58% van de bedrijven actief op social media. Het grootste gedeelte zet social media in om hun eigen merk, product of dienst te promoten. Op de tweede plaats staat bijhouden van pagina s en groepen op deze netwerken. Opvallend is dat bedrijven niet veel interesse hebben in hun klanten. Dit is namelijk de minst populaire activiteit. De online zichtbaarheid van het bedrijf vergroten vinden ondernemers het belangrijkste voordeel van social media. Daarop volgend zien ze het als een kanaal om hun klanten te bereiken. Een strategie lijkt nog niet aan de orde. Bij bijna 74% is nog geen social media strategie geïmplementeerd en van deze 74% geeft 52% aan dat ze er ook geen aan het ontwikkelen zijn. Iets meer dan een kwart van de ondernemers heeft een strategie ontwikkeld en ingevoerd. Het doel van social media bij deze bedrijven is het behouden en ontmoeten van (nieuwe) klanten. Dit blijkt veruit het populairst met 60%. Daarnaast heeft 43,6% verkoop en acquisitie als doel geformuleerd. De verantwoordelijkheid bij social media ligt voornamelijk bij het management. De marketingafdeling blijkt slechts in 12,1% van de gevallen verantwoordelijk. Bedrijven in Zuidwest- Nederland hebben nauwelijks budget voor social media. 41,2% geeft aan dat er geen budget beschikbaar is en 40,6% heeft een maximaal jaarlijks budget van 2.500,-. Onder de actieve bedrijven blijkt Linkedin ook in Zuidwest- Nederland het populairste kanaal (65,5%). Op de tweede plaats komt Twitter (57%) gevolgd door Facebook (44,2%). Op Linkedin houden bedrijven voornamelijk pagina s en groepen bij en de meesten (39,8%) besteden hier 30 minuten tot 2 uur per week aan. Twitter wordt voornamelijk gebruikt voor promotie doeleinden. De tijd dat bedrijven op Twitter door brengen is laag. Het grootste gedeelte (30,9%) besteedt minder dan 30 minuten per week op Twitter. Het doel van Facebook is hetzelfde als met Twitter. 63% gebruikt Facebook voor promotie doeleinden en doen dit in minder dan 30 minuten per Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 4

5 week (45,2%). Deze relatief hoge getallen omtrent de aanwezigheid op deze kanalen, is mede te relateren aan het grote aantal kleine bedrijven dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Over het algemeen zijn deze bedrijven actiever met social media dan grotere bedrijven. Hierdoor is er sprake van scheve verdeling. Bijna de helft van de bedrijven, namelijk 49,7%, geeft aan dat ze geen resultaten meten. Hun inspanningen brengen ze niet in kaart. De bedrijven die hun inspanningen wel meten, meten het aantal bezoekers op hun website via social media kanalen en het aantal fans, volgers en relaties. Het aantal gesprekken, conversie en loyaliteit worden door de absolute minderheid gemeten. Externe adviseurs blijken nog niet populair. 81,8% van de bedrijven zegt geen externe adviseur te hebben ingeschakeld. De bedrijven die wel advies hebben ingekocht doen dit het liefst via een internet- of social media bureau. De oorzaak waarom 43,3% van de bedrijven nog niet actief zijn ligt voor 52,1% aan gebrek aan kennis. Een tweede reden is de irrelevantie voor het bedrijf. In 2011 lijkt hier niet veel verandering in te komen, want 47,9% weet nog niet of ze dit jaar wel actief worden. 35,5% geeft wel aan dat ze dit jaar actief willen worden. Op de laatste vraag op welk kanaal wilt uw organisatie in 2011 actief worden? was een evenredige verdeling te zien tussen Linkedin, Twitter en Facebook. Relatie met landelijke activiteit De bedrijven in Zuidwest- Nederland scoren hetzelfde als het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel in maart 2011 blijkt dat landelijk ook zes van de tien ondernemers actief is op social media. In Zuidwest- Nederland (met uitzondering van Breda) ligt dit aantal gelijk. Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 5

6 Onderzoeksresultaten Binnen de zakelijke dienstverlening neemt het gebruik van social media toe. Ook binnen de traditionelere branches wordt social media steeds meer omarmd als een nieuw effectief kanaal. Juist het bestaan van een directe relatie met de klant maakt social media tot een interessant middel. In dit gedeelte van het rapport worden de resultaten afzonderlijk besproken en nader toegelicht. De verschillende facetten van het onderzoek zijn ondergebracht in clusters met daarin de relevante vragen. Waar mogelijk wordt er een verband gelegd met het landelijke gebruik. Algemeen regionaal beeld social media aanpak Social media is al langere tijd geen hype meer. De activiteiten van organisaties veranderen en social media krijgt een serieuze plaats in de communicatiemix. Toch ligt de nadruk nog voornamelijk op het promoten van de eigen diensten. 58% van de bedrijven uit Zuidwest- Nederland is actief op social media. Hiermee zitten de bedrijven gelijk aan landelijk gemiddelde 1. Ondernemers uit Zuidwest- Nederland maken voornamelijk promotie voor het eigen merk, producten en diensten (40,6%) en houden pagina s op sociale netwerken bij (32,9%). 27,6% gebruikt social media om het gesprek met de doelgroep aan te gaan. Figuur 1: Welke activiteiten voert uw organisatie uit op het gebied van social media? Het voordeel van social media is voor 73,3% van de bedrijven de mogelijkheid om de online zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten. Voor 61,8% is social media een manier om klanten te bereiken en meer verkeer naar de website te leiden (56,4%). De respondenten die gekozen hebben voor anders, namelijk: gaven voornamelijk aan dit voor de naamsbekendheid en het bereiken van nieuwe klanten te doen. Figuur 2: Wat zijn de voordelen van het gebruik van social media voor uw organisatie? 1 Bron: Monitoring Social Media Panel Kamer van Koophandel maart 2011 Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 6

7 Integratie en strategie Naast het algemene gebruik, zoeken steeds meer bedrijven naar een strategie om social media effectief in zetten. Ook in Zuidwest- Nederland hebben de meeste ondernemers geen strategie ingevoerd (74%). 35% heeft een strategie ontwikkeld en voert deze binnenkort in. Regionaal gezien maakt 26% gebruik van een social media strategie. Figuur 3: Welke uitspraak beschrijft het beste, hoe social media wordt ingezet binnen uw organisatie? Voor het grootste aantal bedrijven is het doel van social media bestaande klanten te behouden en nieuwe te ontmoeten (60%). Andere populaire doelstellingen zijn verkoop en acquisitie (43,6%) en klantenservice (26,7%). Ongeveer een kwart van de bedrijven heeft geen doelstellingen voor social media geformuleerd. Opvallend is dat zeer weinig bedrijven social media als wervingskanaal gebruiken. Figuur 4: Welke doelstellingen heeft uw organisatie voor social media? De verantwoordelijkheid voor social media ligt bij bedrijven uit Zuidwest- Nederland voornamelijk bij het management (47,3%). Ook bij de antwoorden onder anders, namelijk werd voornamelijk de directeur en het management genoemd. Naast het management is de marketingafdeling verantwoordelijk voor de social media inspanningen. Figuur 5: Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor social media? Onder de bedrijven in Zuidwest- Nederland is er nog niet de wil om te investeren in social media. 41,2% geeft dat ze geen budget beschikbaar hebben voor social media. Het grootste gedeelte van de bedrijven die wel budget hebben, moeten het doen met maximaal 2.500,-. Slechts 8,4% heeft meer dan 2.500,- tot hun beschikking. Hieruit blijkt dat social media nog geen serieuze rol in het budget heeft ingenomen en de wil om te investeren nog minimaal is. Vaak wordt ook gedacht dat de inzet van social media grotendeels gratis is. Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 7

8 Figuur 6: Hoeveel budget heeft uw organisatie dit jaar voor de inzet van social media? Aanwezigheid bedrijven op de diverse social media platformen Social media kent verschillende kanalen waarop bedrijven actief kunnen zijn. Ieder kanaal kent haar eigen voordelen. Linkedin wordt bijvoorbeeld uitsluitend door de zakelijke wereld gebruikt. Terwijl op Hyves veel privé gesprekken gevoerd worden. Bedrijven in Zuidwest- Nederland lijken Linkedin massaal te omarmen (65,5%). Dit komt mede door het zakelijke karakter en is zodoende ook landelijk het meest gebruikte kanaal. Op de tweede plaats staat Twitter met 57%. Vooral kleinere partijen blijken het meest actief op dit medium. In het onderzoek is echter de activiteit op Twitter niet gemeten (aantal Tweets). Facebook blijkt het minst populair van de drie. 44,2% van de respondenten geeft aan met hun bedrijf actief te zijn op Facebook. Bij overig, namelijk: werden ook Hyves, Youtube en Flickr veelvuldig genoemd. Figuur 7: Op welk van de volgende social media kanalen heeft uw organisatie een profiel? De voornaamste activiteit die wordt uitgevoerd op Linkedin, is het bijhouden van pagina s en groepen (60,2%). Daarbij gebruiken bedrijven Linkedin voor promotie van het merk, producten en diensten (48,1%) en het bereiken en gesprek aangaan met de doelgroep (48,1%). Bedrijven uit de regio Zuidwest- Nederland plaatsen nauwelijks advertenties op Linkedin. Figuur 8: Op wat voor manier is uw organisatie actief op Linkedin? Linkedin heeft nog geen prominente positie in het dagelijks gebruik ingenomen. 73,1% van de bedrijven besteedt niet meer dan twee uur per week aan Linkedin, wat neerkomt op ongeveer 24 minuten per dag voor de hele organisatie. Slechts 8,3% van de bedrijven geeft aan meer dan vier uur per week actief te zijn op Linkedin. Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 8

9 Figuur 9: Hoeveel uur per week zijn medewerkers van uw organisatie actief op Linkedin? Op Twitter is duidelijk de promotie van het merk, producten en diensten de populairste activiteit (77,7%). Bedrijven gebruiken het voornamelijk als een manier om reclame voor zichzelf te maken. Toch geeft 59,6% aan dat ze Twitter gebruiken om hun doelgroep te bereiken en het gesprek met hen aan te gaan. Figuur 10: Op wat voor manier is uw organisatie actief op Twitter? Het overgrote deel van de bedrijven uit Zuidwest- Nederland besteedt minder dan 30 minuten per week aan Twitter (30,9%) en iets meer dan een kwart (27,7%) besteedt 30 minuten tot 2 uur per week aan Twitter. Duidelijk is dat het grootste gedeelte van de ondernemers Twitter sporadisch gebruiken. Wanneer Twitter serieus ingezet wordt, dient hier meer dan 30 minuten per week aan besteed te worden. Figuur 11: Hoeveel uur per week zijn medewerkers van uw organisatie actief op Twitter? Bedrijven benutten Facebook voornamelijk om hun eigen product of dienst te promoten (63%) en het bijhouden van pagina s en groepen (61,6%). Facebook blijkt, in verhouding tot Linkedin en Twitter, het minst gebruikt te worden om het gesprek aan te gaan met de doelgroep (45,2%). Ondanks de effectieve en relatief goedkope manier van adverteren op Facebook, blijken ondernemers hier geen gebruik van te maken (11%). Figuur 12: Op wat voor manier is uw organisatie actief op Facebook? Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 9

10 Net als bij Twitter, zijn de meeste bedrijven minder dan 30 minuten per week actief op Facebook (45,2%). 31,5% geeft aan 30 minuten tot 2 uur per week actief te zijn op het sociale netwerk. Dit toont ook aan dat Facebook nog niet is opgenomen in de dagelijkse activiteiten. Figuur 13: Hoeveel uur per week zijn medewerkers van uw organisatie actief op Facebook? Meten van resultaten en advies Voor alle inspanningen geldt meten is weten. Social media inspanningen kunnen met diverse hulpmiddelen gemeten worden en het is verstandig om periodiek resultaten in kaart te brengen. Opvallend is dat 49,7% van de ondernemers haar social media inspanningen niet meet. Voor hen is niet duidelijk wat de social media inspanningen opleveren. Van de bedrijven die hun inspanningen wel meten, blijkt het aantal bezoekers via social media kanalen het belangrijkste om te weten (32,1%). Een iets minder aantal, namelijk 27,3%, meet het aantal fans, volgers en relaties. Het aantal reacties op downloads en gegenereerde leads volgen hier op. Ondernemers kijken nog voornamelijk naar de kwantiteit van hun inspanningen in plaats van de kwaliteit. Figuur 14: Op wat voor manier meet uw organisatie de social media resultaten? Ondernemers in Zuidwest- Nederland hebben tot op heden weinig extern advies ingewonnen. Maar liefst 81,8% van de bedrijven geeft aan geen externe adviseur te hebben ingeschakeld voor social media advies. Van de 9% die aangeeft extern advies te hebben ingeschakeld, blijkt dat 46% dat heeft gedaan bij een internetbureau. Het social media bureau volgt met 26,6%. Marketing- en pr bureaus blijken de minst interessante partijen om advies bij in te schakelen. Figuur 15: Wat voor soort externe adviseur heeft u ingeschakeld voor social media advies? Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 10

11 Toekomstplannen bedrijven Het blijkt dat 42,3% van de bedrijven In Zuidwest- Nederland niet actief is op social media. Meer dan de helft (52,1%) geeft aan dat het te maken heeft met een gebrek aan kennis binnen de organisatie. Daarnaast geeft ongeveer een kwart (24,8%) aan dat social media niet relevant is voor hun bedrijf en ze geen kansen zien. Van de respondenten koos 12,4% voor de optie Overige, namelijk:. Bij de reacties onder dit antwoord was vooral te lezen dat velen een gebrek aan tijd en meerwaarde als reden opgeven waarom ze niet actief zijn op social media. Figuur 16: Uw bedrijf is niet actief op social media. Wat is hier de oorzaak van? Voor 2011 weet 47,9% van deze organisaties nog niet of ze actief willen worden op social media. 35,5% wil dit wel in ,5% heeft aangegeven dat ze in 2011 sowieso niet actief willen inzetten op social media. Figuur 17: Wilt uw organisatie in 2011 wel actief worden op social media? Bedrijven die in 2011 actief willen worden op social media geven een evenredig antwoord. Linkedin, Twitter en Facebook worden per stuk door 58,1% van de bedrijven aangemerkt als interessant kanaal voor Figuur 18: Op welk kanaal wilt uw organisatie in 2011 actief worden? Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 11

12 Conclusie Op dit moment richten ondernemers zich voornamelijk op promotie en verkoop van hun producten en diensten. Het aangaan van een dialoog met de doelgroep wordt nog niet veel toegepast. De opkomst van social media creëert nieuwe kansen, maar vergt wel een doordachte aanpak. Ondernemers blijken hier weinig mee bezig te zijn, aangezien het grootste gedeelte geen strategie heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheid voor social media dient over de hele organisatie verdeeld te worden. Op dit moment is vooral het management verantwoordelijk voor de aanpak hiervan. Dit is echter niet de meest effectieve manier van het integreren van social media. Ondernemers hebben tot op heden nog niet de behoefte om te investeren in social media. Verreweg het grootste gedeelte heeft geen budget of maximaal 2.500,- tot hun beschikking. Dit toont aan dat social media nog geen serieuze plaats in het marketingbudget heeft ingenomen. Linkedin is in Zuidwest- Nederland het populairste kanaal voor bedrijven. Twitter moet genoegen nemen met een tweede plaats. Facebook is het minst populair maar wint wel terrein. Waar Linkedin voornamelijk gebruik wordt voor het bijhouden van pagina s en groepen, zetten ondernemers Twitter en Facebook in voor de promotie van hun product of dienst. Ondernemers lijken deze kanalen nog niet serieus te nemen. Een groot gedeelte besteedt niet meer dan twee uur per week aan Linkedin. Aan Twitter en Facebook wordt door de meeste ondernemers niet meer dan 30 minuten per week besteed. Om deze kanalen effectief in te zetten moet er beduidend meer uur aan worden besteed. Voor alle activiteiten in een onderneming geldt, meten is weten. Ongeveer de helft van de ondernemers meet haar social media inspanningen niet. Voor hen is niet duidelijk wat de social media inspanningen opleveren. De bedrijven die wel meten kijken vooral naar het aantal bezoekers en fans. Externe adviseurs blijken niet gewild. Bijna 82% geeft aan tot op heden geen extern advies te hebben ingewonnen. Ongeveer 42% van de bedrijven uit Zuidwest- Nederland geeft aan niet actief te zijn op social media. Dat heeft voornamelijk te maken met een gebrek aan kennis en twijfel over de meerwaarde van social media. Voor 2011 weet ongeveer de helft van de bedrijven nog niet of zij actief willen worden op social media. De interesse voor Linkedin, Twitter en Facebook is dit jaar evenredig verdeeld. Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 12

13 Uitleg onderzoek Dutchcowboys, Kamer van Koophandel en Multiscope hebben in april en mei 2011 een onderzoek uitgevoerd waaraan 286 bedrijven deelnamen. Bij de uitvoering van dit onderzoek is zoveel mogelijk getracht een betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde steekproef uit te werken. Dit verslag bevat de resultaten van dit onderzoek en richt zich op het zakelijke gebruik van social media in Zuidwest- Nederland. De resultaten zijn afkomstig uit diverse bronnen en verdeeld over kleine, middelgrote en grote organisaties. Profiel van de deelnemers: Regio: Zeeland West- Brabant (met uitzondering van omgeving Breda) Grootte van de organisatie: 6,3% van de deelnemers komt uit organisaties met meer dan 50 medewerkers 3,8% van de deelnemers komt uit organisaties met medewerkers 9,4% van de deelnemers komt uit organisaties met medewerkers 80,4% van de deelnemers komt uit organisaties met minder dan 10 medewerkers Industrieën: In het onderzoek zijn onderstaande sectoren vertegenwoordigd. Industrie Energie/water Bouwnijverheid Groot- en detailhandel (inclusief reparatie van auto ) Vervoer en opslag Horeca Informatie en communicatie Financiële instellingen Zakelijke diensten Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verz. Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Landbouw, bosbouw en visserij Kanttekeningen: Dit onderzoek kent tevens een aantal kanttekeningen, waar rekening mee gehouden moet worden bij het interpreteren van de resultaten. De foutenmarge in het onderzoek bedraagt 5% Het betrouwbaarheidspercentage is 90% De branches Water/energie, Informatie en communicatie, Gezondheids- en welzijnszorg, Cultuur, sport en recreatie zijn over vertegenwoordigd De branches Industrie, Bouwnijverheid, Vervoer en opslag en Landbouw, bosbouw en visserij zijn onder vertegenwoordigd Door hoge deelname van bedrijven met minder dan 10 medewerkers zijn de resultaten enigszins scheef (absolute aandeel is 63%) Aan de betrouwbaarheid en representativiteit van landelijke onderzoeken kunnen geen rechten ontleend worden Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 13

14 Over Dutchcowboys Dutchcowboys.nl is in 2003 gestart als het persoonlijke weblog van Henk de Hooge en Paul Aelen. Zij waren in Nederland een van de eerste bloggers die publiceerden over interactieve marketing. Al snel kregen zij hulp van Igor Beuker, Stephan Fellinger (Tijdschrift voor Marketing) en Jeroen de Bakker, die ieder voor zich bijdragen leverden aan het collectieve weblog. In 2005 werd DutchCowboys door de jury van Dutch Bloggies uitgeroepen tot beste techblog van Nederland. Kort daarna traden ook Jim Stolze (Startpagina) en Maarten Lens- FitzGerald toe tot de bloggersgroep en is er dagelijks een vrijwel constante stroom van berichten over onder meer interactieve marketing, web 2.0, social media, zoekmachines en mobiele toepassingen. In 2008 wonnen de bloggers een Next Web Award tijdens het NextWeb Congres dat werd gehouden in de Westergasfabriek. Dutchcowboys is Nederlands populairste weblog over web 2.0, social media en interactieve marketing. Over de Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel helpt ondernemers altijd verder te komen met ondernemen. Het is als ondernemer onmogelijk om van alles op de hoogte te zijn en ook nog eens te weten bij wie je daarvoor terecht kunt. Daarom informeert en ondersteunt de KvK ondernemers op de momenten dat zij daar behoefte aan hebben. De KvK is de enige organisatie in Nederland die deze rol op zich kan nemen. Niemand beschikt over zoveel kennis en informatie over en voor ondernemers. Bovendien is de KvK onafhankelijk en zit ze met haar kantoren overal dichtbij ondernemers. De Kamer van Koophandel informeert ondernemers bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf, over import en export, over geldende wet- en regelgeving. En met informatie óver ondernemers: allerlei belangrijke informatie uit het Handelsregister, zodat je precies kunt zien met wie je zaken doet. En met informatie over het handelsklimaat in alle regio s en branches. Samen met regionale werkgevers en werknemersorganisaties initieert ze daarnaast diverse projecten die het ondernemersklimaat in de regio verbeteren. Over Multiscope Sinds de oprichting eind 1993 heeft Multiscope zich ontwikkeld tot een toonaangevend online onderzoeksbureau. Het bedrijf voert sinds 1996 online marktonderzoek uit en kan daarmee bogen op een ruime expertise en ervaring in dit groeiende segment. Multiscope is uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van online kwantitatief marktonderzoek. In de rijke historie van het bedrijf heeft de organisatie een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van online marktonderzoek in Nederland en daarbij een pioniersrol vervuld. Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope 14

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren.

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren. 1. Branche-update 1.1 Waarom deze branche-update? Het zijn turbulente tijden voor de MKB ondernemer in de modebranche. De derde recessie in vier jaar wordt gecombineerd met een complete verandering van

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Het profiel van de ondernemer in Nederland

Het profiel van de ondernemer in Nederland Het profiel van de ondernemer in Nederland (bedrijven 2-50 werknemers) Swantje Brennecke Directeur Stichting DMS Korte uitleg onderzoek: Decision Makers Survey Representatief voor zakelijke beslissers

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken.

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. INHOUD APRIL 2012 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. APRIL 2012 - Facebook advertising heeft impact op offline sales*

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Oude Nieuwe Social Media

Oude Nieuwe Social Media #SDVdoedag Oude Nieuwe Social Media SDV Doe-dag Even voorstellen.. Guy STRIJBOSCH E-mail: Twitter: LinkedIn: Website: info@gscoach.nl @guystrijbosch nl.linkedin.com/in/guystrijbosch www.gscoach.nl Wanneer

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 december 2005 Stichting SpinAwards / RM Interactive Overname uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding: SpinAwards Interactieve

Nadere informatie

Facebook Omarm de open cultuur

Facebook Omarm de open cultuur 1 Facebook Omarm de open cultuur 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Breng je bedrijf naar Facebook 05 Betrek je volgers 06 Maak het persoonlijk 07 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 08 Gebruik emoji 09

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Uw woning en Social Media

Uw woning en Social Media Uw woning en Social Media Facebook, Twitter en Google+ huistekoop.tv Postadres Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Email: info@huistekoop.tv Twitter: @huistekooptv Cees van Dongen: +31 (0) 6 4623 1706 Jos

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie