Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord Visie De activiteiten Coördinator en groepswerkers 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur Contacten in de samenleving Publiciteit Toekomst Openingstijden Financieel overzicht Financieel jaaroverzicht 17 1

3 1. Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag 2010 van Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Alphen aan den Rijn. Het lijkt nog maar kort geleden dat ik het voorwoord voor 2009 schreef en toch is er in de tussentijd veel gebeurd. De hele maatschappij verandert en dat kunnen we binnen Het Open Venster ook goed merken. Het meest in het oog springend zijn de bezoekerscijfers, die schieten omhoog. (u kunt het verderop in dit verslag zien) Hoe komt dat? Daar hebben we het in het bestuur regelmatig over gehad, omdat we het wel met dubbele gevoelens constateren. Aan de ene kant is het mooi om te zien dat Het Open Venster een plek heeft in Alphen en dat veel mensen die er behoefte aan hebben de weg naar ons kunnen vinden. (dat valt niet altijd mee, want Prins Bernhardlaan 8a wordt in de buurt van de politiepost bij het station gezocht en dat is niet zo raar als u naar de nummering daar kijkt) De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het eigenlijk heel triest is dat in 2010 zoveel mensen in ons rijke land extra hulp en ondersteuning nodig hebben om niet te vereenzamen, een warme maaltijd te krijgen etc. We denken dat de gevolgen van de crisis steeds duidelijker worden. In het begin hebben mensen nog reserves en ook nog wel een sociaal netwerk. Naarmate de crisis langer gaat duren, stapelen de problemen zich op en is de rek er uit. Eén van de hoogtepunten van 2010 is het feit dat we nu elke dag van de week een openingstijd hebben. Het is duidelijk te zien dat het hard nodig was. De extra opening heeft natuurlijk consequenties. Allereerst voor het aantal medewerkers, het is en blijft onmogelijk al dit werk te doen als er geen medewerkers zijn die iedere maand weer belangeloos een aantal diensten draaien. We zijn ook pas gestart met de extra opening toen we konden garanderen dat we voldoende medewerkers hadden. Het heeft ook gevolgen voor het gebouw. Materiaal is eerder versleten, er moet meer schoongemaakt worden etc. Dat heeft ook financiële consequenties. Daarom zijn we met de burgerlijke gemeente in gesprek gegaan. Het is heel fijn te merken dat de gemeente altijd bereid is om met ons mee te denken en dat ze weten dat Het Open Venster belangrijk is voor de bevolking. Ook willen we hier alle mensen bedanken die ons op welke manier dan ook steunen en helpen. Een aantal concrete voorbeelden leest u in dit verslag. We krijgen veel mogelijkheden, aan ons (en u) de taak er iets mee te doen. We kunnen problemen zien, maar ook de kansen die het oplevert. We noemen dat tegenwoordig wel omdenken. Ik vind het mooi verwoord in een uitspraak van Churchill. Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem. We hopen in 2011 weer veel kansen te krijgen en er iets moois mee te doen. Alphen aan den Rijn, maart 2011 Emile Schoneveld Voorzitter 2

4 2. Visie Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Doelstelling Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster is in 1989 door de leden van de Raad van Kerken opgericht met als doel in Alphen aan den Rijn een plek te creëren waar vrijwilligers aan een ieder de gelegenheid bieden om tot zichzelf te komen door middel van aandacht, een gesprek, stilte en bezinning, een plek waar medewerkers desgevraagd bezoekers van dienst kunnen zijn in de verwijzing naar personen of instellingen die zich met de gevraagde hulpverlening bezighouden. Onze visie daarbij is dat mensen, mensen nodig hebben om tot hun recht te komen en dat er juist voor de zwaksten in de samenleving aandacht en zorg moet zijn. We worden daarin gesterkt door de Christelijke geloofstraditie. Want wat ook de achtergrond en de leefwijze van de bezoekers van Het Open Venster moge zijn: ieder leven heeft recht geleefd te worden. Eigen verantwoordelijkheid bezoekers Als organisatie willen we vooral de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers benadrukken. Vanuit de verschillende keuzen die zij maken, geven zij aan hoe zij willen (en moeten) leven. Dat zijn vaak te respecteren keuzen. Maar het geeft ook aan dat het ingewikkeld is. Wat wij met de bezoekers proberen te bereiken is dat zij zichzelf vragen gaan stellen over hun keuzen en dat zij op zoek gaan naar alternatieven. Warme professionaliteit De medewerkers van Het Open Venster geven gezelligheid en warmte aan hun medemens, maar daarnaast wordt indien nodig- doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties. Het streven is om warmte en professionaliteit te combineren; bestuur en medewerkers van Het Open Venster gaan en staan voor warme professionaliteit. 3

5 3. De activiteiten Gelukkig hebben we in 2010 kunnen werken met een voltallig bestuur. Mede daardoor konden we veel bereiken. Het hoogtepunt was wel het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens, namelijk op iedere dag van de week een openstelling. Op donderdag 2 september was het zover. We hebben het uitbundig gevierd. Ook een mooie gelegenheid om de regionale pers weer eens uit te nodigen. Het gaat natuurlijk om de doelgroep en we hebben deze feestdag dan ook afgesloten met een gezellige BBQ. Een andere belangrijke datum was 4 november, toen kregen we een groot aantal raadsleden op bezoek. Ze wilden graag met eigen ogen zien wat we doen en het gaf ons de gelegenheid te vertellen over ons mooie en belangrijke werk en dat de subsidie van de gemeente een voorwaarde is om dit werk te kunnen doen. Het inloophuis In 2010 had Het Open Venster 6887 bezoekers. Dat waren er 1297 meer dan in Toen zijn er 5590 bezoekers geweest. Het aantal unieke bezoekers bedroeg 310 tegen 434 in Dit verschil zit hem waarschijnlijk in een betere registratie in 2010 waardoor misverstanden over gelijkluidende namen niet meer voor komen. In 2009 wisten 26 bezoekers ons vaker dan 50 keer te vinden, waarvan 15 meer dan 100 keer en 5 zelfs meer dan 200 keer. In 2010 kwamen er 34 bezoekers meer dan 50 keer, dat is 8 meer dan in Er kwamen 24 bezoekers meer dan 100 keer, dit was in en 11 bezoekers meer dan 200 keer tegen 5 in Er kwamen er 2 meer dan 300 keer waarvan 1 bezoeker ons 411 keer in 2010 heeft bezocht. Dat is een forse stijging ten opzichte van bezoekersaantallen bezoekers Evenals in voorgaande jaren ontvingen wij de meeste bezoekers op de maandag, woensdag en vrijdag, waarschijnlijk omdat er op die dagen ook maaltijden geserveerd worden. De drie topmaanden waren maart (669), mei (621) en november (646) meteen gevolgd door april (621) en december (609). In 2009 waren dit mei, juni en oktober, elk met ruim 530 bezoekers. Sinds 2 september is Het Open Venster ook op de donderdag geopend. Het aantal bezoeken was 50 tot 62 per dag. Het is duidelijk dat er grote vraag was naar een extra openingsdag per week. 4

6 1667 Bezoekers inloophuis verdeeld over de openingsdagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag De maaltijdverstrekking Sinds 2007 wordt er drie maal per week een maaltijd verstrekt. De maaltijdkeuze bestaat uit 8 à 10 soorten. Aantal gebruikers maaltijden In 2010 hebben wij 1782 maaltijden verstrekt tegenover 1409 in De topmaanden waren maart, april, mei en juni met 160 tot 168 bezoekers per maaltijd en juli en november waarin 158 maaltijden werden geserveerd. Het hoogste aantal geserveerde maaltijden in 2009 was 149 in oktober. Ongeveer 90 verschillende personen hebben gebruik gemaakt van de maaltijdverstrekking. Sinds november 2009 worden alle maaltijden op proef gratis geserveerd omdat er maar minder dan 9 % betalende bezoekers deelnamen aan de maaltijd. Dit heeft niet geleid tot een groter aantal bezoekers. Eerder is het aantal individuele bezoekers afgenomen. De maaltijden zijn nu structureel gratis. De maaltijden werden, evenals voorgaande jaren, bekostigd uit een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn en de extra s rond de maaltijden ut giften van een aantal kerken en donateurs. 5

7 Hulpvragen Regelmatig vragen bezoekers om hulp op het gebied van huisvesting, financiën, briefadres, somatische zorg, persoonlijke hygiëne en dergelijke. In 2010 bedroeg het aantal hulpvragen 184 tegen 280 in Dit komt omdat door de aanwezigheid van de beroepskrachten er meer structuur in het noteren van de hulpvragen is gebracht waardoor gerichter geregistreerd wordt en adequater hulp geboden kan worden. Voorheen werd bijvoorbeeld ook genoteerd of een bezoeker even mocht bellen enzovoorts. Briefadressen Steeds meer mensen weten de weg naar Het Open Venster te vinden als zij een briefadres nodig hebben. De coördinator beoordeelt of men beantwoordt aan de criteria om een briefadres te krijgen in Het Open Venster en als dit zo is, helpt zij met het indienen van de aanvraag Sinds 2008 is de handtekening van de coördinator op het aanvraagformulier voldoende. Een knelpunt is dat de briefadressen niet gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een WWB- uitkering (voorheen bijstandsuitkering). Momenteel moeten dakloze Alphenaren naar Leiden, Centrum gemeente voor de regio Zuid-Holland Noord) om zich in te schrijven voor een briefadres. Het Open Venster wil graag dat er een uitzondering wordt gemaakt voor Alphense daklozen die aantoonbaar in Alphen aan den Rijn verblijven (en dus ook overnachten).zij zouden wel in aanmerking moeten komen voor een WWB-uitkering De gemeente Alphen aan den Rijn erkent het probleem maar vooralsnog was er in 2010 geen oplossing voor gevonden. Wel is er in deze belangstelling voor het probleem getoond door de politiek. Het aantal briefadressen is ten opzichte van 2009 gestegen van 21 op 1 januari 2010 naar 26 op 31 december. Er is 482 keer post in ontvangst genomen in Douchen In totaal is er 146 keer gebruik gemaakt van de douche. Dat was in keer Eén bezoeker heeft 58 keer gedoucht terwijl het hoogste douchegebruik in keer voor één persoon was. Er is een kleine vaste groep van mensen die gebruik maakt van deze faciliteit. Hoofdzakelijk zijn het mensen die dakloos zijn. Het Open Venster is voor hen de enige mogelijkheid om zich te douchen. Kleding wassen Er zijn in wassen gedraaid voor de bezoekers van Het Open Venster en wel voor 20 personen. Dat waren in wassen voor 19 personen. Het hoogste aantal wassen per bezoeker is 44, 24 en15 keer. Verder blijft het aantal wassen per persoon beperkt tot enkele malen per jaar. Het gebeurt dat mensen die gebruik maken van de douche geen schone kleding hebben. Wij kunnen hen dan met schone kleding helpen. Vooral tijdens de lange koude winterperiode dit jaar hebben we veel mensen kunnen voorzien van een lekkere dikke jas, handschoenen, een sjaal, een muts, sokken en andere kleding. Een aantal kerken en particulieren heeft zich ook deze winter hiervoor extra ingezet. Veel mensen bleken nog goede warme jassen, dekens en slaapzakken op zolder te hebben. Bijzondere activiteiten Nieuwjaar Op 10 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie voor medewerkers en bezoekers plaats. Het was gezellig en erg druk. Het Open Venster is nu 7 dagen per week geopend! Donderdag/ Barbecue. Vanaf 02 september 2010 is Het Open Venster ook op donderdagmiddag open! Om dit heuglijke feit iets feestelijks mee te geven is er deze middag ook de jaarlijkse barbecue, er waren ruim 20 bezoekers. Het was zoals vanouds zeer smakelijk en erg gezellig. Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers die zonder enig probleem het rooster op die donderdagmiddag ook weer opvulden. 6

8 Hutspot. Op 03 oktober is er een hutspot middag geweest deze is gekookt door de groepswerkers, Er waren 12 bezoekers Sint- Nicolaas/Bingo. Op 27 november is er voor de 1 e keer sinds het bestaan van Het Open Venster Sinterklaasfeest gevierd. Dit werd in het kader van een vrijwilligersactie verzorgd door Lions Club Rhijnhart. Spannend voor iedereen hoe dit ontvangen zou worden door onze bezoekers. Het werd een groot succes. Sint Nicolaas bracht voor de vaste bezoekers een praatje met presentje, er is gezongen en gelachen! De middag werd afgesloten met een paar uurtjes Bingo waar ook de Sint enthousiast aan mee deed ( weliswaar zonder zijn warme mantel). Hier waren ook de nodige prijzen bij. Geweldig georganiseerd! Er waren 25 bezoekers. Kerstviering. Ook dit jaar een chinees buffet, er waren 23 bezoekers. De huiskamer was gezellig gemaakt met kerstbomen en versiering. De tafels echt als kerst gedekt. De sfeer was prima en het eten zeer smakelijk. Dankzij de inzet van onze medewerkers zijn we beide kerstdagen open geweest. Attenties Onze bezoekers werden gedurende het hele jaar weer niet vergeten: van kerken, bedrijven, instellingen en particulieren ontvingen zij kleding, kerstpakketten, kerstbroden, mokken, fruit, belegde broodjes, salades, lekkers, tandenborstels en pasta, en nog veel andere goed bruikbare giften. De bezoekers mochten meegenieten van de overdaad het Oranje ontbijt op Koninginnedag waarbij ook veel fruit te nuttigen was. Ook zijn er veel dekens, dekbedden en winterjassen gegeven. Nogmaals dank aan alle goede gevers. Er is ook steeds meer belangstelling voor het werk van Het Open Venster van diverse sociale netwerken. Ook hier zijn er tastbare bijdragen voor onze bezoekers gedoneerd. Er is sinds september 2010 dagelijks aanbod van vers fruit aan onze bezoekers, dit is mogelijk dankzij structurele kerkelijke ondersteuning. 7

9 4. Coördinator en groepswerkers Coördinator Medio 2002 is gestart met professionele ondersteuning door stichting De Binnenvest aan Het Open Venster. De eerste jaren bestond deze uit het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers in combinatie met advisering van het bestuur. In 2007 is er op projectbasis een voorzichtige start gemaakt met de inzet van twee professionele groepswerkers ter ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden. De groepswerkers zijn (mede) verantwoordelijk voor de rust en goede sfeer tijdens de maaltijdverstrekking en de inloop, zij treden op wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en kunnen daarbij ook sancties toepassen. Daarnaast bieden zij een beperkt hulpverleningsaanbod wat vooral gericht is op het regelen van praktische zaken (waaronder de postadressen) en verwijzing naar andere zorg- of welzijnsinstellingen. De ervaringen in 2007 waren zo positief dat begin 2008 aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden is gevraagd om de eenmalige projectsubsidie om te zetten in een meer reguliere financiering. Dit standpunt werd door beide gemeenten van harte gesteund. Sinds mei 2008 valt de financiering van het groepswerk onder de Uitvoeringsovereenkomst (UVOK) tussen de gemeente Leiden en De Binnenvest. Sinds februari 2008 wordt de functie van Coördinator met grote inzet ingevuld door Lieke Odijk. Mede dankzij de goede samenwerking van de groepswerkers en de vele vrijwilligers en de coaching van de coördinator heeft Het Open Venster de forse stijging van de bezoekersaantallen en de aantallen verstrekte maaltijden goed kunnen opvangen. Beroepskrachten Groepswerkers. Medio januari is Gerda gelukkig weer helemaal gezond, maar ze heeft aangegeven liever in Leiden te willen blijven werken i.v.m. reistijden. Flexwerker Sanne heeft bij de Binnenvest een vaste baan gevonden als maatschappelijk werker, zodat wij op zoek moesten naar een nieuwe groepswerker. Via de flexpool van de Binnenvest kwam Wim Kokkelkoren bij ons werken. Hij heeft al werkervaring als vrijwilliger bij dak-en thuislozen en verslaafden in Haarlem. De samenwerking tussen Wim en Aat, de coördinator en de vrijwilligers verliep zo goed, dat wij hem graag wilden houden. Vanaf 15 mei heeft Wim een contract aangeboden gekregen. De groepswerkers houden zich bezig met hulpvragen, verwijzen indien nodig de bezoekers door naar diverse instanties. Zij beheren en regelen de postadressen en treden corrigerend op naar bezoekers die zich misdragen om de sfeer veilig en goed te houden. Zij rapporteren de hulpvragen en onderhouden externe contacten in verband hiermee. Dankzij de aanwezigheid van beroepskrachten kunnen de vrijwilligers zich helemaal richten op het schenken van warmte en aandacht aan de bezoekers, in de vorm van een maaltijd, een kopje koffie of een vriendelijk woord en een luisterend oor. Ook de bezoekers zijn blij met beiden omdat ze tijdens alle openingstijden op diverse fronten tegelijk geholpen kunnen worden. 8

10 5. Vrijwilligers Algemeen. Op 17 maart is de eerste Thema-avond georganiseerd door het platform. Het onderwerp is deze keer border-line. Er was een psycholoog van de GGZ aanwezig die veel vragen op zich afgevuurd kreeg. Een zeer interessante avond. Sanne neemt afscheid. Op 16 april is één van de medewerkers met de coördinator en een ervaringsdeskundige op bezoek geweest op het Ashram College. De jongelui waren erg onder de indruk en hadden vooral aan de ervaringsdeskundige veel vragen. Wij werden direct gevraagd om het volgende schooljaar weer te komen, wat wij natuurlijk van harte toejuichen. Op 28 mei gaan we eindelijk de prijs verzilveren die we vorig jaar kregen voor de beste vrijwilligers organisatie van 2009 in Alphen a/d Rijn. De prijs is bestemd voor de vrijwilligers en het platform heeft er een geweldig uitje van gemaakt. Eerst is er, gelukkig met prachtig weer, boerengolf. Grote hilariteit het beklimmen van hekken, bestormd worden door schapen, geit en andere weilandbevolking, en last but not least: het te water gaan van één van onze vrijwilligers! Na dit grote avontuur hebben we heerlijk genoten van een barbecue op dezelfde boerderij. Kortom een zeer verdiend complimentje aan onze medewerkers. Op 30 juni is er een herhalingscursus Reanimatie en gebruik van de AED. Natuurlijk gezellig maar toch vooral leerzaam. Op 19 juli is er de hele dag een stagiaire van het CDA in het Open Venster. In augustus schaft. Het Open Venster een tweedehands tillift aan. Eén van onze bezoekers kan ten gevolge van diverse hersenbloedingen zijn benen moeilijk gebruiken. Hij komt dagelijks bij Het Open Venster, maar kan ook niet de hele dag in zijn scootmobiel blijven zitten i.v.m. doorzit plekken. In eerste instantie kunnen wij via de zorgverzekering deze tillift huren, maar na een half jaar vervalt de vergoeding. Na weken onderzoek blijkt er geen andere optie te zijn dan er zelf één aanschaffen. Gelukkig hebben wij er via één van de bestuursleden één aan kunnen schaffen voor een zeer redelijke prijs. 02 september: Het Open Venster gaat ook op donderdag middag open, we zijn nu 7 dagen per week en 364 dagen per jaar open. Een feestelijke middag met barbecue! 15 september is er een Thema-avond, met als onderwerp de inbreng van een ervaringsdeskundige. Helaas, zoals alle medewerkers maar al te goed weten, is het moeilijk afspraken maken met ervaringsdeskundigen. Uiteindelijk vinden wij iemand in Haarlem die bereid is het e.e.a. over zichzelf en zijn leven te vertellen en vragen te beantwoorden. Op 04 november brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan Het Open Venster. Er zijn 21 bezoekers als de raadsleden binnenkomen. Druk maar gezellig. 13 november. Het educatieve jaarlijkse uitje voor alle medewerkers gaat deze keer naar Amsterdam. Allereerst gaan we op bezoek bij de crisisopvang van Het Leger Des Heils. We krijgen een rondleiding met toelichting door een medewerker. Hierna vertrekken we om een rondvaart te maken door de grachten.het is inmiddels donker, dus het is heel mooi met al die lichtjes. Vervolgens gaan we even naar de kroeg voor een drankje waarna we naar het chinees restaurant vertrekken waar we heerlijk gegeten hebben. 9

11 Medewerkers inloophuis. De inzet was dit jaar weer geweldig. Enkele vrijwilligers zijn zelfs iedere week een dagdeel aanwezig in het inloophuis of helpen ook bij het serveren van de maaltijden. Aan het begin van het jaar hadden wij niet genoeg vrijwilligers om het rooster vol te krijgen, maar omdat een aantal medewerkers bereid was vaker dan tweemaal per maand dienst te doen, is het altijd weer gelukt om het rooster compleet te krijgen. In de loop van het jaar hebben wij er 5 vrijwilligers in totaal bij gekregen waarvan drie alleen de maaltijden verzorgen, en twee en inloop. Helaas zijn er om diverse redenen ook 2 vrijwilligers gestopt. Mede met het oog op uitbreiding van de geboden diensten en de wens om de deuren van het inloophuis ook op donderdag te gaan openstellen, blijft versterking van het vrijwilligersteam noodzakelijk. De inloopmedewerkers hebben vier maal vergaderd. Medewerkers maaltijdvoorziening De medewerkers van de maaltijdvoorziening hebben hun gebruikelijke werkzaamheden wederom met groot enthousiasme vervuld. Zoals hierboven genoemd kwamen er drie nieuwe medewerkers bij. Het maaltijdteam heeft vier maal vergaderd. Platform Het platform heeft samen met de coördinator gewerkt aan een nieuwe invulling van de taken van het platform en de platformleden. De platformleden hebben met de coördinator overlegd en haar van advies gediend over kwesties die de algemene gang van zaken betreffen, zoals de wijziging van de openingstijden, het bedenken van onderwerpen voor en het organiseren van de thema-avonden en dergelijke. Er is in 2010 één platformlid gestopt maar gelukkig is er een nieuwe voor in de plaats gekomen. De platformleden hebben in 2010 zeven maal onder leiding van de coördinator vergaderd. Deskundigheidsbevordering. Dit jaar zijn er 2 cursussen gegeven van 2 dagen. Dat waren de communicatie cursus en de cursus preventie van agressie. Er is een nieuwe cursus bijgekomen voor de ervaren vrijwilligers binnen het Open Venster, te weten de cursus Omgaan met afwijkend gedrag. In de loop van de tijd werd duidelijk dat de vrijwilligers die beide voorgaande cursussen hebben gevolgd behoefte hebben aan verdieping van hun kennis. Om aan die behoefte te voldoen hebben wij onderzocht wat mogelijk is en in samenwerking met het bureau dat altijd onze cursussen verzorgt zijn wij tot deze nieuwe vorm gekomen. Deze cursus is verdeeld in 2 dagdelen en tijdens de 2 e dag is er een acteur bij. De conclusie van de medewerkers en het bureau is dat het een hele goede opfrisser is waarbij er tijd gecreëerd is om in detail op specifieke situaties in te gaan. Sociale contacten Na afloop van de thema-avonden blijven de medewerkers meestal onder het genot van een (fris)drankje en hapje even napraten. Omdat de medewerkers allemaal op verschillende dagen zijn ingeroosterd, komen zij elkaar verder niet vaak tegen. Dit sociale contact wordt daarom zeer op prijs gesteld. Dankwoord In dit jaarverslag worden diverse mensen bedankt, zoals de donateurs, de kerken en de burgerlijke gemeente. Een speciaal woord van dank is voor de medewerkers. Zonder jullie zou alles ophouden te bestaan. We vinden het als bestuur geweldig dat jullie je zo belangeloos inzetten. Om onze dank zichtbaar te maken hebben we ieder jaar een medewerkersuitje. Dit jaar zijn we naar Amsterdam geweest. We hebben daar onder andere een opvang van het Leger des Heils bezocht. De dag hebben we afgesloten met een gezellig etentje. Ook het komende jaar rekenen we weer op jullie en kunnen Julie op ons als beroepskrachten en bestuur rekenen 10

12 De meeste medewerkers blijven (terecht) ook lang verbonden aan Het Open Venster. In het kader van het 20-jarig bestaan in 2009 hebben we als bestuur gemeend hier aandacht aan te besteden. We hebben daarom een beeldje aangeschaft dat de verbondenheid en de inzet symboliseert. Samen met een oorkonde wordt dit aan medewerkers gegeven die 10 jaar aan ons verbonden zijn.. Hartelijk dank voor de inzet en we rekenen ook in 2011 weer op jullie. Hierbij een foto van ons beeldje voor jubilarissen. De omschrijving is als volgt: Oog hebben voor de wereld om je heen De pupil van dit alziende oog wordt gevormd door een cirkel van mensfiguren die kunnen draaien. Zij zijn niet alleen op een mooie manier verbonden met elkaar, ook kijken zij vanuit dit centrum overal om zich heen. 11

13 6. Bestuur Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Algemeen Het Bestuur heeft in 2010 vier keer over de dagelijkse gang van zaken vergaderd. In een extra vergadering heeft het bestuur een nieuwe profielschets opgesteld voor de functie van vertegenwoordiger van de medewerkers. Deze functie is per 31 december vacant. Ook was er een vergadering van het bestuur met de vrijwilligers over interne zaken. Het bestuur heeft in 2009 besloten dit laatste structureel te gaan doen omdat het veel begrip geeft tussen het bestuur en de werkvloer. De coördinator heeft alle vergaderingen bijgewoond. Ook Mart Meeuwsen, Manager Zorg van De Binnenvest, die optreedt als adviseur van het bestuur, heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond en het bestuur op diverse momenten met raad en daad terzijde gestaan. Deze adviezen worden zeer gewaardeerd. De positie van bestuurlid als vertegenwoordiger van de medewerkers is per 31 december 2010 vacant. Deze functie kan per 1 januari 2011 ingevuld worden door Bram Vreugdenhil. Bram is al een aantal jaren lid van Het Platform en kent dus de organisatie, en zeker de medewerkerperikelen, van binnenuit heel goed. Het bestuur is blij met de snelle invulling van de opengevallen positie. Samenstelling bestuur per 31 december 2010 Emile Schoneveld Voorzitter Hetty Douglas Secretaris Piet Groenenberg Penningmeester Marijke Biesma Vertegenwoordiger van de medewerkers Dick Tempelaar Afgevaardigde namens de Raad van Kerken Lieke Odijk Coördinator Mart Meeuwsen Adviseur namens Stichting De Binnenvest De coördinator en adviseur namens De Binnenvest zijn geen leden van het bestuur, doch zij hebben als adviseurs alle bestuursvergaderingen voor een groot deel bijgewoond. 12

14 7. Contacten in de samenleving Kerken Op de diaconale zondag mocht de voorzitter in de Maranathakerk vertellen over diaconaal werk, wat doet het met je. Hij heeft verteld over Het Open Venster. Iedere keer weer merk je dat niet iedereen op de hoogte is (of totaal verkeerde beelden heeft) van Het Open Venster en de groep mensen die daar regelmatig komt. We vinden het als bestuur een voorrecht als we uitgenodigd worden om inzicht te geven in ons prachtige werk, maar vooral om mensen attent te maken op een groep Alphenaren waar ze normaal gesproken misschien niet zo snel mee in contact komen. Vanuit de kerken vinden er bezoekt plaats. Dit wordt door de aanwezigen op prijs gesteld. Boekenbeurs bij de Kringloop. Ieder jaar is er bij de Kringloop een grote boekenmarkt, de opbrengst is voor een goed doel. Dit jaar was Het Open Venster één van de goede doelen. We hebben op zaterdag informatie gegeven aan bezoekers, zodat ze konden zien wat er met de opbrengst van de beurs gebeurt. We zijn blij met het geld, maar ook met het feit dat we de kans gekregen hebben om ons werk opnieuw bij een groot publiek bekend te maken. Vrouwennetwerk Rijnstreek Op 14 december zijn we met 2 personen uit het bestuur op bezoek geweest bij het vrouwennetwerk Rijnstreek. Heel bijzonder om bij deze women in business uitgenodigd te worden. We hebben ons werk onder de aandacht gebracht met woorden, ondersteund met een PowerPoint presentatie. We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om ook met beelden te werken, bijvoorbeeld een foto van het gebouw leverde al leuke reacties op. Velen kenden het gebouw, maar wisten niet dat wij daar gehuisvest zijn. Voldaan en met een mand met waardevolle spullen zijn we naar huis gegaan. Gemeente Op 04 november brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan Het Open Venster. Er zijn veelfracties vertegenwoordigd. De voorzitter houdt onze PowerPoint presentatie over de werkzaamheden en de doelstellingen van Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. Het verslag van het eerste halfjaar van 2011 en onze laatste nieuwsbrief liggen ter inzage. 13

15 8. Publiciteit Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Website In het afgelopen jaar hebben 614 mensen onze website bezocht met bezoeken aan paginaweergaves. Er waren bezoeken uit Nederland en 46 uit het buitenland. Onderwerpen waarin men geïnteresseerd was: Pagina s Paginaweergaves % paginaweergaves OV/ ,63% /vrijwilligers ,27% /historie 357 9,85% /contact 341 9,41% /nieuws 294 8,11% Nieuwsbrief en publicaties in kerkbladen Een aantal keren hebben wij onze medewerkers, donateurs, kerken, gemeente, instellingen, pers en andere belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de gang van zaken in Het Open Venster. Waar mogelijk wordt de nieuwsbrief voortaan digitaal verspreid. Met publicaties in diverse kerkbladen werd onze achterban in de verschillende kerken regelmatig ingelicht over het reilen en zeilen van onze stichting, haar medewerkers en bezoekers. Pers activiteiten Door Alphen CC wordt regelmatig aandacht besteed aan de activiteiten van Het Open Venster. Tijdens de feestelijke barbecue ter gelegenheid van de openstelling van de donderdag van Het Open venster was de pers aanwezig. AD Groene Hart was aanwezig op het Sinterklaasfeest. 14

16 9. Toekomst Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Voor 2011 hebben we een aantal zaken die we graag willen realiseren, of in ieder geval in gang zetten. We zetten ze voor u op een rijtje: Het belangrijkste doel is een extra maaltijdverstrekking per week. Concreet van 3x naar 4x per week een verantwoorde maaltijd. We hopen dit in het eerste halfjaar van 2011 te realiseren. Met behulp van materialen in de nieuwe huisstijl willen we de naamsbekendheid vergroten, o.a. door op strategische plaatsen folders neer te leggen. Om op een professionele manier te kunnen werken, is het noodzakelijk dat de medewerkers bijscholing krijgen. Daar wordt ook het komende jaar weer aandacht aan gegeven. Het aantal medewerkers is en blijft een speerpunt. Gelukkig hebben we maar weinig verloop, maar om zaken uit te bouwen hebben we ook het komende jaar weer nieuwe mensen nodig. Dankzij de inzet en medewerking van veel mensen en instanties is het mogelijk geweest om eigenlijk alle toekomstpunten vanuit het vorige jaarverslag te verwezenlijken. Voor het bereiken van de doelstellingen voor 2011 zijn we naast de medewerkers en beroepskrachten ook van u afhankelijk en we hopen en vertrouwen erop dat u (op welke manier dan ook) samen met ons kansen wilt creëren voor mensen die in Het Open Venster een veilige plek vinden. 11. Openingstijden De huidige openingstijden zijn: Zondag uur Maandag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Dinsdag uur Woensdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Donderdag uur Vrijdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Zaterdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking 15

17 12. Financieel overzicht Financieel Verslag Het Open Venster 2009 Toelichting financieel verslag en balans Het Open Venster 2010 Lasten Bij de huisvestingskosten dienen de schoonmaakkosten in de gaten gehouden worden, de stijging komt voort uit het feit dat Het Open Venster nu iedere dag open is. De overige huisvestingskosten laten een normale ontwikkeling zien en lopen in de pas met de begroting. Bij de organisatie valt op dat zowel de kantoor- als de pr. kosten beduidend hoger zijn dan was begroot, deze stijging wordt veroorzaakt door ontwikkelen en drukken van nieuw briefpapier voor onze nieuwsbrief, normaal briefpapier, enveloppen en jaaroverzicht. De maaltijdkosten zijn hoger dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door de grotere vraag naar maaltijden en een toename van het aantal bezoekers. Zie de eerder vermelde aantallen in dit jaarverslag. In 2010 stonden er ook weer cursussen op het programma, de vraag was zodanig dat er meer cursussen nodig waren, mede om nieuwe medewerkers goed beslagen ten ijs te laten komen. Baten De subsidietoekenning van de gemeente voor 2010 viel bijna 3.000, - lager uit dan was begroot. De giften van zowel kerken als particulieren bleven achter bij de begroting, daarentegen vertoonden de overige bijdragen een stijging, deze bijdragen zijn voornamelijk op incidentele basis gegeven. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben een negatieve invloed gehad op onze opgebouwde reserves. Deze reserves zijn wel hard nodig om in de toekomst noodzakelijke vervangingen, zoals bv keukenapparatuur, meubilair en schilderwerk en groot onderhoud uit te kunnen voeren. Het bestuur zal zowel de kosten als de mogelijkheden om genoemde vervangingen uit te kunnen voeren nauwlettend in de gaten houden. Alphen aan den Rijn, 31 december

18 Financieel verslag Open Venster 2010 Lasten Werkelijk Begroot Baten Werkelijk Begroot Huisvesting Huur Subsidie Gemeente Energie Schoonmaak Onderhoud overige Huisvesting Organisatie Bijdragen Afschrijving Kerken Telefoon Particulieren PR. Kosten/ drukwerk Overig Kantoor Diversen Uitvoering Resultaat Maaltijd Cursussen Totaal uitgaven Totaal inkomsten Alphen a/d Rijn, 31 December 2010 Balans 2010 Activa Passiva Inventaris Crediteuren Liquide Middelen Kapitaal Balans per 31 december

Jaarverslag. Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster HET OPEN VENSTER. Prins Bernhardlaan 8A 2405 VZ Alphen aan den Rijn telefoon :

Jaarverslag. Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster HET OPEN VENSTER. Prins Bernhardlaan 8A 2405 VZ Alphen aan den Rijn telefoon : HET OPEN VENSTER Jaarverslag Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Prins Bernhardlaan 8A 2405 VZ Alphen aan den Rijn telefoon : 0172 49 19 90 website : www.inloophuis-hetopenvenster.nl e-mail: info@inloophuis-hetopenvenster.nl

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief 02/2013 DATUM SEPTEMBER 2013 ABV Noorderhaghe Interessante informatie: BBQ. Traplift. Activiteiten. Barruimte is opgeknapt. Burenhulp. Bingo komt. In dit nummer: De BBQ 1 Traplift 2 Opknapbeurt

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5)

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Dit is het eerste jaarverslag van de op 4 oktober 2014 geopende kleinschalige kinderboerderij De Knuffelweide aan de Industrieweg 3 in Amerongen.

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan 2014-2018 Zwolle, september 2014 1 van 6 Achtergrond bij Visie Er is Hoop Zwolle De afgelopen jaren zijn de activiteiten die door de stichting Er is Hoop

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar

Nieuwsbrief Schooljaar Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015 Week 51/17 18 december 2014 nr. 9 Belangrijke data 18 december Kerstdiner op school Kerstviering in de kerk 19 december Inloop groep 1 en 2 tot 9.30 uur 22 december t/m

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3 INHOUDSOPGAVE 1. 5 Jaar Pact Sam Sam 2. Krantenartikelen 3. Netwerkcafé Jubileumbijeenkomst 29 november 4. Trainingen 5. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Nadere informatie

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014)

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u o.a. informatie over: Terugblik Sinterklaasfeest Kerst op de Biezenkamp NXP adopteert de Biezenkamp Kampioenen op school

Nadere informatie

Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen,

Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen, Amstelveen, oktober 2014 Beste ouders en/of verzorgers, Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen, volg leerkrachten vroeg. De Oudercommissie heeft de leerkrachten

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 december 2016

Nieuwsbrief 22 december 2016 Nieuwsbrief 22 december 2016 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Kerstvieringen De afgelopen week is met alle leerlingen van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

INLEIDING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

INLEIDING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2016 INLEIDING Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar financiële jaarverslag verantwoording van het financiële resultaat over het boekjaar 2016. Met ingang van vorig

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009 Financieel verslag 2008 Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het exploitatie overzicht (cash flow) over 2008: Saldo 01-01-2008

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr e jaargang Vrijdag 18 december Het licht is gekomen. Zo klein als een kind. Zo groot als de hemel.

Nieuwsbrief nr e jaargang Vrijdag 18 december Het licht is gekomen. Zo klein als een kind. Zo groot als de hemel. Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 8 13 e jaargang Vrijdag 18 december 2015 Het licht

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag 1 Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Vlist. Hiermee willen wij aan de vrienden en aan subsidiegevers laten zien hoe er in 2015 is gewerkt

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

LeoZine 61. Kerstmarkt Nieuwsbrief van Leonardo-onderwijs Terneuzen. Inhoud. Colofon. Woensdag 5 december t/m donderdag 19 december 2013

LeoZine 61. Kerstmarkt Nieuwsbrief van Leonardo-onderwijs Terneuzen. Inhoud. Colofon. Woensdag 5 december t/m donderdag 19 december 2013 Nieuwsbrief van Leonardo-onderwijs Terneuzen Woensdag 5 december t/m donderdag 19 december 2013 LeoZine 61 Inhoud Kerstmarkt 2013 1 Bovenbouw I 2 Middenbouw I 3 Bovenbouw II 4 Middenbouw II 4 Namens de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Samen sterk in goed onderwijs! Beste ouders/ verzorgers, Nieuws vanuit de directie Het jaar zit er weer bijna op. De tijd vliegt voorbij en langs deze weg wil ik alle betrokkenen

Nadere informatie

2BFREE Jaarverslag 2015

2BFREE Jaarverslag 2015 2BFREE Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Activiteiten van Stichting 2BFREE in 2015... 3 Ondersteunende activiteiten in 2015... 6 Aantal en effecten in 2015... 7 2 Activiteiten van Stichting 2BFREE in 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Interne organisatie. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Interne organisatie. Financiën. Conclusies en aanbevelingen JAARVERSLAG 2016 1 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Interne organisatie Financiën Conclusies en aanbevelingen 2 Voorwoord: Dit jaarverslag is opgesteld om zonodig aan de sponsoren van

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Ook dit jaar organiseert de afdeling Vrije Tijd weer mooie en gezellige activiteiten voor onze bewoners en hun familie/ vertegenwoordigers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en organisatie van stichting De Kroko s in 2013. Inhoudsopgave pagina 2 van 9 Voorwoord van het

Nadere informatie

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Cijfers 2015 - Algemene rekening 2013 2014 2015 2015 2016 Inkomsten Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Giften en collectes eigen leden 64.757 77.366

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 DECEMBER 1 Nieuwsbrief 4 Leerlingenraad 14:15 / 15:00 5 Sinterklaasviering Lln gr. 1/2 zijn om 11.00 vrij! 8 EXTRA oud papier actie t/m 11 dec. OR vergadering 18 Kerstviering

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2013... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel jaarverslag 2015 1/5 Algemeen We hebben over 2015 een positief resultaat van 3.225 Euro. In de begroting voor 2015 stond een tekort van 5.000 euro waar

Nadere informatie

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016 Algemene informatie Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds Adres: Nicolaas Beetslaan 46 3743 HM Baarn KvK nr.: 41055403 RSIN: 816181470

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Schooljaar december Nummer 9. In deze nieuwsbrief: Beste ouders/verzorgers,

Schooljaar december Nummer 9.  In deze nieuwsbrief: Beste ouders/verzorgers, Schooljaar 2016-2017 23 december 2016 Nummer 9 www.derank.scopescholen.nl derank@scopescholen.nl In deze nieuwsbrief: Kerstfeest Nieuw jaar Afscheid juf Elszien Nieuwe collega s Ziektevervanging Van de

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Oudercommissie Prins Mauritsschool Delft

Jaarverslag Oudercommissie Prins Mauritsschool Delft Jaarverslag 2013 Oudercommissie Prins Mauritsschool Delft Delft, maart 2014 Jaarverslag van de activiteiten van de Oudercommissie van de Prins Mauritsschool Delft in 2013 De oudercommissie van de Prins

Nadere informatie

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel Jaaroverzicht 2016 Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; Psalm 31:15-16a In het jaar wat achter ons ligt zijn er weer

Nadere informatie