Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord Visie De activiteiten Coördinator en groepswerkers 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur Contacten in de samenleving Publiciteit Toekomst Openingstijden Financieel overzicht Financieel jaaroverzicht 17 1

3 1. Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag 2010 van Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Alphen aan den Rijn. Het lijkt nog maar kort geleden dat ik het voorwoord voor 2009 schreef en toch is er in de tussentijd veel gebeurd. De hele maatschappij verandert en dat kunnen we binnen Het Open Venster ook goed merken. Het meest in het oog springend zijn de bezoekerscijfers, die schieten omhoog. (u kunt het verderop in dit verslag zien) Hoe komt dat? Daar hebben we het in het bestuur regelmatig over gehad, omdat we het wel met dubbele gevoelens constateren. Aan de ene kant is het mooi om te zien dat Het Open Venster een plek heeft in Alphen en dat veel mensen die er behoefte aan hebben de weg naar ons kunnen vinden. (dat valt niet altijd mee, want Prins Bernhardlaan 8a wordt in de buurt van de politiepost bij het station gezocht en dat is niet zo raar als u naar de nummering daar kijkt) De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het eigenlijk heel triest is dat in 2010 zoveel mensen in ons rijke land extra hulp en ondersteuning nodig hebben om niet te vereenzamen, een warme maaltijd te krijgen etc. We denken dat de gevolgen van de crisis steeds duidelijker worden. In het begin hebben mensen nog reserves en ook nog wel een sociaal netwerk. Naarmate de crisis langer gaat duren, stapelen de problemen zich op en is de rek er uit. Eén van de hoogtepunten van 2010 is het feit dat we nu elke dag van de week een openingstijd hebben. Het is duidelijk te zien dat het hard nodig was. De extra opening heeft natuurlijk consequenties. Allereerst voor het aantal medewerkers, het is en blijft onmogelijk al dit werk te doen als er geen medewerkers zijn die iedere maand weer belangeloos een aantal diensten draaien. We zijn ook pas gestart met de extra opening toen we konden garanderen dat we voldoende medewerkers hadden. Het heeft ook gevolgen voor het gebouw. Materiaal is eerder versleten, er moet meer schoongemaakt worden etc. Dat heeft ook financiële consequenties. Daarom zijn we met de burgerlijke gemeente in gesprek gegaan. Het is heel fijn te merken dat de gemeente altijd bereid is om met ons mee te denken en dat ze weten dat Het Open Venster belangrijk is voor de bevolking. Ook willen we hier alle mensen bedanken die ons op welke manier dan ook steunen en helpen. Een aantal concrete voorbeelden leest u in dit verslag. We krijgen veel mogelijkheden, aan ons (en u) de taak er iets mee te doen. We kunnen problemen zien, maar ook de kansen die het oplevert. We noemen dat tegenwoordig wel omdenken. Ik vind het mooi verwoord in een uitspraak van Churchill. Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem. We hopen in 2011 weer veel kansen te krijgen en er iets moois mee te doen. Alphen aan den Rijn, maart 2011 Emile Schoneveld Voorzitter 2

4 2. Visie Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Doelstelling Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster is in 1989 door de leden van de Raad van Kerken opgericht met als doel in Alphen aan den Rijn een plek te creëren waar vrijwilligers aan een ieder de gelegenheid bieden om tot zichzelf te komen door middel van aandacht, een gesprek, stilte en bezinning, een plek waar medewerkers desgevraagd bezoekers van dienst kunnen zijn in de verwijzing naar personen of instellingen die zich met de gevraagde hulpverlening bezighouden. Onze visie daarbij is dat mensen, mensen nodig hebben om tot hun recht te komen en dat er juist voor de zwaksten in de samenleving aandacht en zorg moet zijn. We worden daarin gesterkt door de Christelijke geloofstraditie. Want wat ook de achtergrond en de leefwijze van de bezoekers van Het Open Venster moge zijn: ieder leven heeft recht geleefd te worden. Eigen verantwoordelijkheid bezoekers Als organisatie willen we vooral de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers benadrukken. Vanuit de verschillende keuzen die zij maken, geven zij aan hoe zij willen (en moeten) leven. Dat zijn vaak te respecteren keuzen. Maar het geeft ook aan dat het ingewikkeld is. Wat wij met de bezoekers proberen te bereiken is dat zij zichzelf vragen gaan stellen over hun keuzen en dat zij op zoek gaan naar alternatieven. Warme professionaliteit De medewerkers van Het Open Venster geven gezelligheid en warmte aan hun medemens, maar daarnaast wordt indien nodig- doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties. Het streven is om warmte en professionaliteit te combineren; bestuur en medewerkers van Het Open Venster gaan en staan voor warme professionaliteit. 3

5 3. De activiteiten Gelukkig hebben we in 2010 kunnen werken met een voltallig bestuur. Mede daardoor konden we veel bereiken. Het hoogtepunt was wel het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens, namelijk op iedere dag van de week een openstelling. Op donderdag 2 september was het zover. We hebben het uitbundig gevierd. Ook een mooie gelegenheid om de regionale pers weer eens uit te nodigen. Het gaat natuurlijk om de doelgroep en we hebben deze feestdag dan ook afgesloten met een gezellige BBQ. Een andere belangrijke datum was 4 november, toen kregen we een groot aantal raadsleden op bezoek. Ze wilden graag met eigen ogen zien wat we doen en het gaf ons de gelegenheid te vertellen over ons mooie en belangrijke werk en dat de subsidie van de gemeente een voorwaarde is om dit werk te kunnen doen. Het inloophuis In 2010 had Het Open Venster 6887 bezoekers. Dat waren er 1297 meer dan in Toen zijn er 5590 bezoekers geweest. Het aantal unieke bezoekers bedroeg 310 tegen 434 in Dit verschil zit hem waarschijnlijk in een betere registratie in 2010 waardoor misverstanden over gelijkluidende namen niet meer voor komen. In 2009 wisten 26 bezoekers ons vaker dan 50 keer te vinden, waarvan 15 meer dan 100 keer en 5 zelfs meer dan 200 keer. In 2010 kwamen er 34 bezoekers meer dan 50 keer, dat is 8 meer dan in Er kwamen 24 bezoekers meer dan 100 keer, dit was in en 11 bezoekers meer dan 200 keer tegen 5 in Er kwamen er 2 meer dan 300 keer waarvan 1 bezoeker ons 411 keer in 2010 heeft bezocht. Dat is een forse stijging ten opzichte van bezoekersaantallen bezoekers Evenals in voorgaande jaren ontvingen wij de meeste bezoekers op de maandag, woensdag en vrijdag, waarschijnlijk omdat er op die dagen ook maaltijden geserveerd worden. De drie topmaanden waren maart (669), mei (621) en november (646) meteen gevolgd door april (621) en december (609). In 2009 waren dit mei, juni en oktober, elk met ruim 530 bezoekers. Sinds 2 september is Het Open Venster ook op de donderdag geopend. Het aantal bezoeken was 50 tot 62 per dag. Het is duidelijk dat er grote vraag was naar een extra openingsdag per week. 4

6 1667 Bezoekers inloophuis verdeeld over de openingsdagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag De maaltijdverstrekking Sinds 2007 wordt er drie maal per week een maaltijd verstrekt. De maaltijdkeuze bestaat uit 8 à 10 soorten. Aantal gebruikers maaltijden In 2010 hebben wij 1782 maaltijden verstrekt tegenover 1409 in De topmaanden waren maart, april, mei en juni met 160 tot 168 bezoekers per maaltijd en juli en november waarin 158 maaltijden werden geserveerd. Het hoogste aantal geserveerde maaltijden in 2009 was 149 in oktober. Ongeveer 90 verschillende personen hebben gebruik gemaakt van de maaltijdverstrekking. Sinds november 2009 worden alle maaltijden op proef gratis geserveerd omdat er maar minder dan 9 % betalende bezoekers deelnamen aan de maaltijd. Dit heeft niet geleid tot een groter aantal bezoekers. Eerder is het aantal individuele bezoekers afgenomen. De maaltijden zijn nu structureel gratis. De maaltijden werden, evenals voorgaande jaren, bekostigd uit een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn en de extra s rond de maaltijden ut giften van een aantal kerken en donateurs. 5

7 Hulpvragen Regelmatig vragen bezoekers om hulp op het gebied van huisvesting, financiën, briefadres, somatische zorg, persoonlijke hygiëne en dergelijke. In 2010 bedroeg het aantal hulpvragen 184 tegen 280 in Dit komt omdat door de aanwezigheid van de beroepskrachten er meer structuur in het noteren van de hulpvragen is gebracht waardoor gerichter geregistreerd wordt en adequater hulp geboden kan worden. Voorheen werd bijvoorbeeld ook genoteerd of een bezoeker even mocht bellen enzovoorts. Briefadressen Steeds meer mensen weten de weg naar Het Open Venster te vinden als zij een briefadres nodig hebben. De coördinator beoordeelt of men beantwoordt aan de criteria om een briefadres te krijgen in Het Open Venster en als dit zo is, helpt zij met het indienen van de aanvraag Sinds 2008 is de handtekening van de coördinator op het aanvraagformulier voldoende. Een knelpunt is dat de briefadressen niet gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een WWB- uitkering (voorheen bijstandsuitkering). Momenteel moeten dakloze Alphenaren naar Leiden, Centrum gemeente voor de regio Zuid-Holland Noord) om zich in te schrijven voor een briefadres. Het Open Venster wil graag dat er een uitzondering wordt gemaakt voor Alphense daklozen die aantoonbaar in Alphen aan den Rijn verblijven (en dus ook overnachten).zij zouden wel in aanmerking moeten komen voor een WWB-uitkering De gemeente Alphen aan den Rijn erkent het probleem maar vooralsnog was er in 2010 geen oplossing voor gevonden. Wel is er in deze belangstelling voor het probleem getoond door de politiek. Het aantal briefadressen is ten opzichte van 2009 gestegen van 21 op 1 januari 2010 naar 26 op 31 december. Er is 482 keer post in ontvangst genomen in Douchen In totaal is er 146 keer gebruik gemaakt van de douche. Dat was in keer Eén bezoeker heeft 58 keer gedoucht terwijl het hoogste douchegebruik in keer voor één persoon was. Er is een kleine vaste groep van mensen die gebruik maakt van deze faciliteit. Hoofdzakelijk zijn het mensen die dakloos zijn. Het Open Venster is voor hen de enige mogelijkheid om zich te douchen. Kleding wassen Er zijn in wassen gedraaid voor de bezoekers van Het Open Venster en wel voor 20 personen. Dat waren in wassen voor 19 personen. Het hoogste aantal wassen per bezoeker is 44, 24 en15 keer. Verder blijft het aantal wassen per persoon beperkt tot enkele malen per jaar. Het gebeurt dat mensen die gebruik maken van de douche geen schone kleding hebben. Wij kunnen hen dan met schone kleding helpen. Vooral tijdens de lange koude winterperiode dit jaar hebben we veel mensen kunnen voorzien van een lekkere dikke jas, handschoenen, een sjaal, een muts, sokken en andere kleding. Een aantal kerken en particulieren heeft zich ook deze winter hiervoor extra ingezet. Veel mensen bleken nog goede warme jassen, dekens en slaapzakken op zolder te hebben. Bijzondere activiteiten Nieuwjaar Op 10 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie voor medewerkers en bezoekers plaats. Het was gezellig en erg druk. Het Open Venster is nu 7 dagen per week geopend! Donderdag/ Barbecue. Vanaf 02 september 2010 is Het Open Venster ook op donderdagmiddag open! Om dit heuglijke feit iets feestelijks mee te geven is er deze middag ook de jaarlijkse barbecue, er waren ruim 20 bezoekers. Het was zoals vanouds zeer smakelijk en erg gezellig. Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers die zonder enig probleem het rooster op die donderdagmiddag ook weer opvulden. 6

8 Hutspot. Op 03 oktober is er een hutspot middag geweest deze is gekookt door de groepswerkers, Er waren 12 bezoekers Sint- Nicolaas/Bingo. Op 27 november is er voor de 1 e keer sinds het bestaan van Het Open Venster Sinterklaasfeest gevierd. Dit werd in het kader van een vrijwilligersactie verzorgd door Lions Club Rhijnhart. Spannend voor iedereen hoe dit ontvangen zou worden door onze bezoekers. Het werd een groot succes. Sint Nicolaas bracht voor de vaste bezoekers een praatje met presentje, er is gezongen en gelachen! De middag werd afgesloten met een paar uurtjes Bingo waar ook de Sint enthousiast aan mee deed ( weliswaar zonder zijn warme mantel). Hier waren ook de nodige prijzen bij. Geweldig georganiseerd! Er waren 25 bezoekers. Kerstviering. Ook dit jaar een chinees buffet, er waren 23 bezoekers. De huiskamer was gezellig gemaakt met kerstbomen en versiering. De tafels echt als kerst gedekt. De sfeer was prima en het eten zeer smakelijk. Dankzij de inzet van onze medewerkers zijn we beide kerstdagen open geweest. Attenties Onze bezoekers werden gedurende het hele jaar weer niet vergeten: van kerken, bedrijven, instellingen en particulieren ontvingen zij kleding, kerstpakketten, kerstbroden, mokken, fruit, belegde broodjes, salades, lekkers, tandenborstels en pasta, en nog veel andere goed bruikbare giften. De bezoekers mochten meegenieten van de overdaad het Oranje ontbijt op Koninginnedag waarbij ook veel fruit te nuttigen was. Ook zijn er veel dekens, dekbedden en winterjassen gegeven. Nogmaals dank aan alle goede gevers. Er is ook steeds meer belangstelling voor het werk van Het Open Venster van diverse sociale netwerken. Ook hier zijn er tastbare bijdragen voor onze bezoekers gedoneerd. Er is sinds september 2010 dagelijks aanbod van vers fruit aan onze bezoekers, dit is mogelijk dankzij structurele kerkelijke ondersteuning. 7

9 4. Coördinator en groepswerkers Coördinator Medio 2002 is gestart met professionele ondersteuning door stichting De Binnenvest aan Het Open Venster. De eerste jaren bestond deze uit het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers in combinatie met advisering van het bestuur. In 2007 is er op projectbasis een voorzichtige start gemaakt met de inzet van twee professionele groepswerkers ter ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden. De groepswerkers zijn (mede) verantwoordelijk voor de rust en goede sfeer tijdens de maaltijdverstrekking en de inloop, zij treden op wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en kunnen daarbij ook sancties toepassen. Daarnaast bieden zij een beperkt hulpverleningsaanbod wat vooral gericht is op het regelen van praktische zaken (waaronder de postadressen) en verwijzing naar andere zorg- of welzijnsinstellingen. De ervaringen in 2007 waren zo positief dat begin 2008 aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden is gevraagd om de eenmalige projectsubsidie om te zetten in een meer reguliere financiering. Dit standpunt werd door beide gemeenten van harte gesteund. Sinds mei 2008 valt de financiering van het groepswerk onder de Uitvoeringsovereenkomst (UVOK) tussen de gemeente Leiden en De Binnenvest. Sinds februari 2008 wordt de functie van Coördinator met grote inzet ingevuld door Lieke Odijk. Mede dankzij de goede samenwerking van de groepswerkers en de vele vrijwilligers en de coaching van de coördinator heeft Het Open Venster de forse stijging van de bezoekersaantallen en de aantallen verstrekte maaltijden goed kunnen opvangen. Beroepskrachten Groepswerkers. Medio januari is Gerda gelukkig weer helemaal gezond, maar ze heeft aangegeven liever in Leiden te willen blijven werken i.v.m. reistijden. Flexwerker Sanne heeft bij de Binnenvest een vaste baan gevonden als maatschappelijk werker, zodat wij op zoek moesten naar een nieuwe groepswerker. Via de flexpool van de Binnenvest kwam Wim Kokkelkoren bij ons werken. Hij heeft al werkervaring als vrijwilliger bij dak-en thuislozen en verslaafden in Haarlem. De samenwerking tussen Wim en Aat, de coördinator en de vrijwilligers verliep zo goed, dat wij hem graag wilden houden. Vanaf 15 mei heeft Wim een contract aangeboden gekregen. De groepswerkers houden zich bezig met hulpvragen, verwijzen indien nodig de bezoekers door naar diverse instanties. Zij beheren en regelen de postadressen en treden corrigerend op naar bezoekers die zich misdragen om de sfeer veilig en goed te houden. Zij rapporteren de hulpvragen en onderhouden externe contacten in verband hiermee. Dankzij de aanwezigheid van beroepskrachten kunnen de vrijwilligers zich helemaal richten op het schenken van warmte en aandacht aan de bezoekers, in de vorm van een maaltijd, een kopje koffie of een vriendelijk woord en een luisterend oor. Ook de bezoekers zijn blij met beiden omdat ze tijdens alle openingstijden op diverse fronten tegelijk geholpen kunnen worden. 8

10 5. Vrijwilligers Algemeen. Op 17 maart is de eerste Thema-avond georganiseerd door het platform. Het onderwerp is deze keer border-line. Er was een psycholoog van de GGZ aanwezig die veel vragen op zich afgevuurd kreeg. Een zeer interessante avond. Sanne neemt afscheid. Op 16 april is één van de medewerkers met de coördinator en een ervaringsdeskundige op bezoek geweest op het Ashram College. De jongelui waren erg onder de indruk en hadden vooral aan de ervaringsdeskundige veel vragen. Wij werden direct gevraagd om het volgende schooljaar weer te komen, wat wij natuurlijk van harte toejuichen. Op 28 mei gaan we eindelijk de prijs verzilveren die we vorig jaar kregen voor de beste vrijwilligers organisatie van 2009 in Alphen a/d Rijn. De prijs is bestemd voor de vrijwilligers en het platform heeft er een geweldig uitje van gemaakt. Eerst is er, gelukkig met prachtig weer, boerengolf. Grote hilariteit het beklimmen van hekken, bestormd worden door schapen, geit en andere weilandbevolking, en last but not least: het te water gaan van één van onze vrijwilligers! Na dit grote avontuur hebben we heerlijk genoten van een barbecue op dezelfde boerderij. Kortom een zeer verdiend complimentje aan onze medewerkers. Op 30 juni is er een herhalingscursus Reanimatie en gebruik van de AED. Natuurlijk gezellig maar toch vooral leerzaam. Op 19 juli is er de hele dag een stagiaire van het CDA in het Open Venster. In augustus schaft. Het Open Venster een tweedehands tillift aan. Eén van onze bezoekers kan ten gevolge van diverse hersenbloedingen zijn benen moeilijk gebruiken. Hij komt dagelijks bij Het Open Venster, maar kan ook niet de hele dag in zijn scootmobiel blijven zitten i.v.m. doorzit plekken. In eerste instantie kunnen wij via de zorgverzekering deze tillift huren, maar na een half jaar vervalt de vergoeding. Na weken onderzoek blijkt er geen andere optie te zijn dan er zelf één aanschaffen. Gelukkig hebben wij er via één van de bestuursleden één aan kunnen schaffen voor een zeer redelijke prijs. 02 september: Het Open Venster gaat ook op donderdag middag open, we zijn nu 7 dagen per week en 364 dagen per jaar open. Een feestelijke middag met barbecue! 15 september is er een Thema-avond, met als onderwerp de inbreng van een ervaringsdeskundige. Helaas, zoals alle medewerkers maar al te goed weten, is het moeilijk afspraken maken met ervaringsdeskundigen. Uiteindelijk vinden wij iemand in Haarlem die bereid is het e.e.a. over zichzelf en zijn leven te vertellen en vragen te beantwoorden. Op 04 november brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan Het Open Venster. Er zijn 21 bezoekers als de raadsleden binnenkomen. Druk maar gezellig. 13 november. Het educatieve jaarlijkse uitje voor alle medewerkers gaat deze keer naar Amsterdam. Allereerst gaan we op bezoek bij de crisisopvang van Het Leger Des Heils. We krijgen een rondleiding met toelichting door een medewerker. Hierna vertrekken we om een rondvaart te maken door de grachten.het is inmiddels donker, dus het is heel mooi met al die lichtjes. Vervolgens gaan we even naar de kroeg voor een drankje waarna we naar het chinees restaurant vertrekken waar we heerlijk gegeten hebben. 9

11 Medewerkers inloophuis. De inzet was dit jaar weer geweldig. Enkele vrijwilligers zijn zelfs iedere week een dagdeel aanwezig in het inloophuis of helpen ook bij het serveren van de maaltijden. Aan het begin van het jaar hadden wij niet genoeg vrijwilligers om het rooster vol te krijgen, maar omdat een aantal medewerkers bereid was vaker dan tweemaal per maand dienst te doen, is het altijd weer gelukt om het rooster compleet te krijgen. In de loop van het jaar hebben wij er 5 vrijwilligers in totaal bij gekregen waarvan drie alleen de maaltijden verzorgen, en twee en inloop. Helaas zijn er om diverse redenen ook 2 vrijwilligers gestopt. Mede met het oog op uitbreiding van de geboden diensten en de wens om de deuren van het inloophuis ook op donderdag te gaan openstellen, blijft versterking van het vrijwilligersteam noodzakelijk. De inloopmedewerkers hebben vier maal vergaderd. Medewerkers maaltijdvoorziening De medewerkers van de maaltijdvoorziening hebben hun gebruikelijke werkzaamheden wederom met groot enthousiasme vervuld. Zoals hierboven genoemd kwamen er drie nieuwe medewerkers bij. Het maaltijdteam heeft vier maal vergaderd. Platform Het platform heeft samen met de coördinator gewerkt aan een nieuwe invulling van de taken van het platform en de platformleden. De platformleden hebben met de coördinator overlegd en haar van advies gediend over kwesties die de algemene gang van zaken betreffen, zoals de wijziging van de openingstijden, het bedenken van onderwerpen voor en het organiseren van de thema-avonden en dergelijke. Er is in 2010 één platformlid gestopt maar gelukkig is er een nieuwe voor in de plaats gekomen. De platformleden hebben in 2010 zeven maal onder leiding van de coördinator vergaderd. Deskundigheidsbevordering. Dit jaar zijn er 2 cursussen gegeven van 2 dagen. Dat waren de communicatie cursus en de cursus preventie van agressie. Er is een nieuwe cursus bijgekomen voor de ervaren vrijwilligers binnen het Open Venster, te weten de cursus Omgaan met afwijkend gedrag. In de loop van de tijd werd duidelijk dat de vrijwilligers die beide voorgaande cursussen hebben gevolgd behoefte hebben aan verdieping van hun kennis. Om aan die behoefte te voldoen hebben wij onderzocht wat mogelijk is en in samenwerking met het bureau dat altijd onze cursussen verzorgt zijn wij tot deze nieuwe vorm gekomen. Deze cursus is verdeeld in 2 dagdelen en tijdens de 2 e dag is er een acteur bij. De conclusie van de medewerkers en het bureau is dat het een hele goede opfrisser is waarbij er tijd gecreëerd is om in detail op specifieke situaties in te gaan. Sociale contacten Na afloop van de thema-avonden blijven de medewerkers meestal onder het genot van een (fris)drankje en hapje even napraten. Omdat de medewerkers allemaal op verschillende dagen zijn ingeroosterd, komen zij elkaar verder niet vaak tegen. Dit sociale contact wordt daarom zeer op prijs gesteld. Dankwoord In dit jaarverslag worden diverse mensen bedankt, zoals de donateurs, de kerken en de burgerlijke gemeente. Een speciaal woord van dank is voor de medewerkers. Zonder jullie zou alles ophouden te bestaan. We vinden het als bestuur geweldig dat jullie je zo belangeloos inzetten. Om onze dank zichtbaar te maken hebben we ieder jaar een medewerkersuitje. Dit jaar zijn we naar Amsterdam geweest. We hebben daar onder andere een opvang van het Leger des Heils bezocht. De dag hebben we afgesloten met een gezellig etentje. Ook het komende jaar rekenen we weer op jullie en kunnen Julie op ons als beroepskrachten en bestuur rekenen 10

12 De meeste medewerkers blijven (terecht) ook lang verbonden aan Het Open Venster. In het kader van het 20-jarig bestaan in 2009 hebben we als bestuur gemeend hier aandacht aan te besteden. We hebben daarom een beeldje aangeschaft dat de verbondenheid en de inzet symboliseert. Samen met een oorkonde wordt dit aan medewerkers gegeven die 10 jaar aan ons verbonden zijn.. Hartelijk dank voor de inzet en we rekenen ook in 2011 weer op jullie. Hierbij een foto van ons beeldje voor jubilarissen. De omschrijving is als volgt: Oog hebben voor de wereld om je heen De pupil van dit alziende oog wordt gevormd door een cirkel van mensfiguren die kunnen draaien. Zij zijn niet alleen op een mooie manier verbonden met elkaar, ook kijken zij vanuit dit centrum overal om zich heen. 11

13 6. Bestuur Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Algemeen Het Bestuur heeft in 2010 vier keer over de dagelijkse gang van zaken vergaderd. In een extra vergadering heeft het bestuur een nieuwe profielschets opgesteld voor de functie van vertegenwoordiger van de medewerkers. Deze functie is per 31 december vacant. Ook was er een vergadering van het bestuur met de vrijwilligers over interne zaken. Het bestuur heeft in 2009 besloten dit laatste structureel te gaan doen omdat het veel begrip geeft tussen het bestuur en de werkvloer. De coördinator heeft alle vergaderingen bijgewoond. Ook Mart Meeuwsen, Manager Zorg van De Binnenvest, die optreedt als adviseur van het bestuur, heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond en het bestuur op diverse momenten met raad en daad terzijde gestaan. Deze adviezen worden zeer gewaardeerd. De positie van bestuurlid als vertegenwoordiger van de medewerkers is per 31 december 2010 vacant. Deze functie kan per 1 januari 2011 ingevuld worden door Bram Vreugdenhil. Bram is al een aantal jaren lid van Het Platform en kent dus de organisatie, en zeker de medewerkerperikelen, van binnenuit heel goed. Het bestuur is blij met de snelle invulling van de opengevallen positie. Samenstelling bestuur per 31 december 2010 Emile Schoneveld Voorzitter Hetty Douglas Secretaris Piet Groenenberg Penningmeester Marijke Biesma Vertegenwoordiger van de medewerkers Dick Tempelaar Afgevaardigde namens de Raad van Kerken Lieke Odijk Coördinator Mart Meeuwsen Adviseur namens Stichting De Binnenvest De coördinator en adviseur namens De Binnenvest zijn geen leden van het bestuur, doch zij hebben als adviseurs alle bestuursvergaderingen voor een groot deel bijgewoond. 12

14 7. Contacten in de samenleving Kerken Op de diaconale zondag mocht de voorzitter in de Maranathakerk vertellen over diaconaal werk, wat doet het met je. Hij heeft verteld over Het Open Venster. Iedere keer weer merk je dat niet iedereen op de hoogte is (of totaal verkeerde beelden heeft) van Het Open Venster en de groep mensen die daar regelmatig komt. We vinden het als bestuur een voorrecht als we uitgenodigd worden om inzicht te geven in ons prachtige werk, maar vooral om mensen attent te maken op een groep Alphenaren waar ze normaal gesproken misschien niet zo snel mee in contact komen. Vanuit de kerken vinden er bezoekt plaats. Dit wordt door de aanwezigen op prijs gesteld. Boekenbeurs bij de Kringloop. Ieder jaar is er bij de Kringloop een grote boekenmarkt, de opbrengst is voor een goed doel. Dit jaar was Het Open Venster één van de goede doelen. We hebben op zaterdag informatie gegeven aan bezoekers, zodat ze konden zien wat er met de opbrengst van de beurs gebeurt. We zijn blij met het geld, maar ook met het feit dat we de kans gekregen hebben om ons werk opnieuw bij een groot publiek bekend te maken. Vrouwennetwerk Rijnstreek Op 14 december zijn we met 2 personen uit het bestuur op bezoek geweest bij het vrouwennetwerk Rijnstreek. Heel bijzonder om bij deze women in business uitgenodigd te worden. We hebben ons werk onder de aandacht gebracht met woorden, ondersteund met een PowerPoint presentatie. We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om ook met beelden te werken, bijvoorbeeld een foto van het gebouw leverde al leuke reacties op. Velen kenden het gebouw, maar wisten niet dat wij daar gehuisvest zijn. Voldaan en met een mand met waardevolle spullen zijn we naar huis gegaan. Gemeente Op 04 november brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan Het Open Venster. Er zijn veelfracties vertegenwoordigd. De voorzitter houdt onze PowerPoint presentatie over de werkzaamheden en de doelstellingen van Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. Het verslag van het eerste halfjaar van 2011 en onze laatste nieuwsbrief liggen ter inzage. 13

15 8. Publiciteit Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Website In het afgelopen jaar hebben 614 mensen onze website bezocht met bezoeken aan paginaweergaves. Er waren bezoeken uit Nederland en 46 uit het buitenland. Onderwerpen waarin men geïnteresseerd was: Pagina s Paginaweergaves % paginaweergaves OV/ ,63% /vrijwilligers ,27% /historie 357 9,85% /contact 341 9,41% /nieuws 294 8,11% Nieuwsbrief en publicaties in kerkbladen Een aantal keren hebben wij onze medewerkers, donateurs, kerken, gemeente, instellingen, pers en andere belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de gang van zaken in Het Open Venster. Waar mogelijk wordt de nieuwsbrief voortaan digitaal verspreid. Met publicaties in diverse kerkbladen werd onze achterban in de verschillende kerken regelmatig ingelicht over het reilen en zeilen van onze stichting, haar medewerkers en bezoekers. Pers activiteiten Door Alphen CC wordt regelmatig aandacht besteed aan de activiteiten van Het Open Venster. Tijdens de feestelijke barbecue ter gelegenheid van de openstelling van de donderdag van Het Open venster was de pers aanwezig. AD Groene Hart was aanwezig op het Sinterklaasfeest. 14

16 9. Toekomst Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster Voor 2011 hebben we een aantal zaken die we graag willen realiseren, of in ieder geval in gang zetten. We zetten ze voor u op een rijtje: Het belangrijkste doel is een extra maaltijdverstrekking per week. Concreet van 3x naar 4x per week een verantwoorde maaltijd. We hopen dit in het eerste halfjaar van 2011 te realiseren. Met behulp van materialen in de nieuwe huisstijl willen we de naamsbekendheid vergroten, o.a. door op strategische plaatsen folders neer te leggen. Om op een professionele manier te kunnen werken, is het noodzakelijk dat de medewerkers bijscholing krijgen. Daar wordt ook het komende jaar weer aandacht aan gegeven. Het aantal medewerkers is en blijft een speerpunt. Gelukkig hebben we maar weinig verloop, maar om zaken uit te bouwen hebben we ook het komende jaar weer nieuwe mensen nodig. Dankzij de inzet en medewerking van veel mensen en instanties is het mogelijk geweest om eigenlijk alle toekomstpunten vanuit het vorige jaarverslag te verwezenlijken. Voor het bereiken van de doelstellingen voor 2011 zijn we naast de medewerkers en beroepskrachten ook van u afhankelijk en we hopen en vertrouwen erop dat u (op welke manier dan ook) samen met ons kansen wilt creëren voor mensen die in Het Open Venster een veilige plek vinden. 11. Openingstijden De huidige openingstijden zijn: Zondag uur Maandag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Dinsdag uur Woensdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Donderdag uur Vrijdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking Zaterdag uur met tussen uur en uur de maaltijdverstrekking 15

17 12. Financieel overzicht Financieel Verslag Het Open Venster 2009 Toelichting financieel verslag en balans Het Open Venster 2010 Lasten Bij de huisvestingskosten dienen de schoonmaakkosten in de gaten gehouden worden, de stijging komt voort uit het feit dat Het Open Venster nu iedere dag open is. De overige huisvestingskosten laten een normale ontwikkeling zien en lopen in de pas met de begroting. Bij de organisatie valt op dat zowel de kantoor- als de pr. kosten beduidend hoger zijn dan was begroot, deze stijging wordt veroorzaakt door ontwikkelen en drukken van nieuw briefpapier voor onze nieuwsbrief, normaal briefpapier, enveloppen en jaaroverzicht. De maaltijdkosten zijn hoger dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door de grotere vraag naar maaltijden en een toename van het aantal bezoekers. Zie de eerder vermelde aantallen in dit jaarverslag. In 2010 stonden er ook weer cursussen op het programma, de vraag was zodanig dat er meer cursussen nodig waren, mede om nieuwe medewerkers goed beslagen ten ijs te laten komen. Baten De subsidietoekenning van de gemeente voor 2010 viel bijna 3.000, - lager uit dan was begroot. De giften van zowel kerken als particulieren bleven achter bij de begroting, daarentegen vertoonden de overige bijdragen een stijging, deze bijdragen zijn voornamelijk op incidentele basis gegeven. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben een negatieve invloed gehad op onze opgebouwde reserves. Deze reserves zijn wel hard nodig om in de toekomst noodzakelijke vervangingen, zoals bv keukenapparatuur, meubilair en schilderwerk en groot onderhoud uit te kunnen voeren. Het bestuur zal zowel de kosten als de mogelijkheden om genoemde vervangingen uit te kunnen voeren nauwlettend in de gaten houden. Alphen aan den Rijn, 31 december

18 Financieel verslag Open Venster 2010 Lasten Werkelijk Begroot Baten Werkelijk Begroot Huisvesting Huur Subsidie Gemeente Energie Schoonmaak Onderhoud overige Huisvesting Organisatie Bijdragen Afschrijving Kerken Telefoon Particulieren PR. Kosten/ drukwerk Overig Kantoor Diversen Uitvoering Resultaat Maaltijd Cursussen Totaal uitgaven Totaal inkomsten Alphen a/d Rijn, 31 December 2010 Balans 2010 Activa Passiva Inventaris Crediteuren Liquide Middelen Kapitaal Balans per 31 december

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie