AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren"

Transcriptie

1 In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september

2 Colofon nfo Avelgem De nfo s een dremaandeljks magazne, utgegeven door het gemeentebestuur. De volgende nfo verschjnt woensdag 15 december Bjdragen voor het volgende nummer ontvangen wj graag voor 17 november, de redacte beslst over de opname ervan. Inhoud Redacteraad Info Stephane Decrox Steve Decru Eugene Gemmerch Leve Kndts Jörgen Vande Velde Koen Van Steenbrugge Verantwoordeljke utgever Koen Van Steenbrugge Schepen van Informate Kortrjkstraat 8, Avelgem Samenstellng en opmaak Denst Onthaal & Communcate Eugene Gemmerch T Cultuur Avelgemse grafftartest CAZN stelt tentoon 4-5 Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden vert haar 140-jarg bestaan met Günther Neefs n concert 6-7 Waarmaarde Leeft vert openng Oudenaardsesteenweg 8 senoren Dagutstap 55-plussers Avelgem 8-9 TOERISME Zomer n de West-Vlaamse Scheldestreek 10 Wandelnetwerk Land van Mortagne 10 Bblotheek Delph-traject n de bblotheek 11 JEUGD De zomer van Grabbelpas, t Speelplen en de Knderclub SPORT Avelgem behaalde zlver op het WK-voetbal 14 Tennssportkampen 15 De Avelgemse marathonman Hugo Derycke 15 Interscolare prjsutrekng lager onderwjs Hengel-kampoenschap Groot-Avelgem 16 ONDERWIJS De mensen achter het Avelgems kunstonderwjs 17 Leerlngen openen het neuwe podum 18 Verneuwde speelplaats n Bassschool De Toekomst 18 Snt-Jan Berchmans Bassschool s er klaar voor! 19 MILIEU Klmaatwjken Neem uw buren net bj de neus 22 VARIA Begeledngsgroen rond de Poort 23 mobltet Tonnagebeperkng 3,5 ton afgestemd op Anzegem 24 Aangepaste denstregelngen van de busverbndngen 24 Heraanleg Kanaalweg Bossut 25 Bassschool De Toekomst bedankt gemeente 25 welzjn Socale toelagen voor senoren Knderen en jongerentelefoon 27 vara Brandweer Avelgem schenkt brandweerwagen aan de gemeente Modrca n Bosnë-Herzegovna 28 beled Echo s ut de gemeenteraad Bevolkng Geboorten, huweljken en overljdens 35 jublea & verngen meldngskaart 39

3 Cultuur WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Cultuur Avelgemse grafftartest CAZN stelt tentoon n Spkkerelle Gunther Baeyens, ook bekend onder de artestennaam Cazn, s een 38-jarge grafftkunstenaar de sedert korte tjd n Avelgem woont. Gunther, afkomstg ut het Oost-Vlaamse Wchelen, verzelde door de lefde n de rego rond Ronse n de Vlaamse Ardennen. Onlangs vestgde de artest zch n de Doornksesteenweg te Avelgem, waar hj een wnkel opstartte met - naar de landeljke Avelgemse normen - eerder alternateve wnkelwaar: sputbussen, canvassen, schlderjen. De ondernemende kunstenaar spaarde kosten noch moete om het pand n een mooe wnkel te veranderen. End 2009 kwam het team van Spkkerelle de pas ngeweken Avelgemnaar op het spoor. Snel volgde de vraag of de grafftartest geïnteresseerd was om zjn werk tentoon te stellen n het Avelgemse Gemeenschapscentrum. Cazn reageerde enthousast en gng akkoord. Grafft leerde k op de speelplaats en tjdens de lessen wskunde Cazn s snds zjn prlle jeugdjaren bezeten door tekenen en schetsen. Geen enkele ondergrond was velg n zjn nabjhed. Gedreven door de drang om te creëren trok hj naar de Gentse Kunsthumanora om er de rchtng Anmate en Toegepaste Beeldende Kunsten te volgen. Het s daar dat k de knepen van het vak leerde. Net tjdens de lessen praktjk, maar wel op de speelplaats of tjdens de lessen wskunde. Klasgenoten de al jaren n de weer waren met de sputbus, zagen dat k talent had en moedgden me aan om verder te werken. Ik had zn om verder te studeren, maar had toen een gloeende hekel aan paperwerk en admnstrateve rompslomp. Zo kwam er een vroegtjdg ende aan mjn schooltjd. Ik vergat de nodge paperen n te vullen om mjn legerdenst ut te stellen, waardoor k pardoes van de schoolbanken en de schldersezels tussen de wapens n het leger belandde. Cazn verovert de wereld De drang om te rezen, om de wereld te veroveren s typsch voor grafftkunstenaars. Hj vertelt honderdut over de oorsprong van grafft. In de jaren 60 was grafft een kweste van boodschap geven aan de butenwereld. Vroeger kon men grafft reduceren tot name-tag-fame. Een grafftsputer zocht zch een coole, anoneme naam. De naam werd dan op een hppe maner utgeschreven. Dt noemt men een tag. De tag moest dan op zoveel mogeljk muren terechtkomen. Als jonge gast stelde k me tot doel om n alle werelddelen mjn werk en naam op de muren te kunnen zetten. Nu ben k fer dat k daarn geslaagd ben. Tjdens zjn rezen maakte Cazn kenns met collega s en wst hj naam en faam te maken over de hele wereld. Sedert tentallen jaren s Cazn wereldwjd een bekend en gerespecteerd grafftartest. Grafft n een postef daglcht plaatsen Grafft heeft nog steeds een wat negateve weerklank en wordt net zelden gelnkt aan drugs, geweld en vandalsme. Gunther geeft toe dat hj n het verleden heel wat dngen heeft gedaan de mnder fraa zjn. Ook van llegale grafft was hj net ves. Ik heb heel wat meegemaakt. Vechtpartjen n donkere straatjes n grootsteden als Parjs en New York, ook problemen met polte en gerecht. Ik voldeed volledg aan het stereotepe beeld van de grafftartest. Maar Cazn heeft de bladzjde al lang omgedraad. Hj was het beu om constant als opgejaagd wld te leven en bovenden zag hj n dat men grafft net echt een denst bewjst door het op een negateve maner n het daglcht te brengen. Nu ze k het als een msse om grafft, de dscplne waar k zo aan verknocht ben, op een posteve maner te promoten. Het prkkelend werk van Cazn In Spkkerelle pakt Cazn ut met grafftwerk op doek en paneel. Hj geeft toe dat dt een heel tradtonele benaderng s van het tentoonstellen van kunst, maar hj vndt net dat hj hermee de grafft verloochent. Dt s nderdaad heel tradtoneel, proper en verkoopbaar. Heel anders dan een grote tekenng op een gevel of op een muur. Bnnen de grafft s dt helemaal net oubollg of ouderwets, maar just verneuwend. Het past ook bnnen mjn vse om grafft op een posteve maner dchter bj de mensen te brengen. Het werk van Cazn s technsch van een heel hoog nveau. Hoe de kunstenaar vertelt over zjn werk en de maner waarop hj een tekenng opbouwt en afwerkt, maken dudeljk dat hj over een grote technsche bagage en kunsthstorsche kenns beschkt. Cazn gaat heel snel te werk. Egenljk weet hj reeds op voorhand perfect hoe het schlderj er zal utzen. Ik ze een beeld n mjn hoofd en dat zet k dan op doek, paneel of op een muur. Soms vertrek k van een foto, maar k wl noot zomaar kopëren. Mjn schlderjen moeten meer zjn dan een foto. Ze moeten tot de verbeeldng spreken en de toeschouwer of de toevallge voorbjganger prkkelen. De thematek s heel verschllend. Naar egen zeggen wl Cazn alles geprobeerd hebben. Hj wl geen slaaf zjn van een bepaald thema of een typsche vormentaal. Hj wl zchzelf telkens opneuw herutvnden. De sfeer van mjn werken vareert ook enorm. De wordt bepaald door mjn gemoedsgesteldhed. Ben k goedgehumeurd dan nemen zachte tnten en vormen de bovenhand. Wanneer k neerslachtg ben ut zch dat n bruut, scherp en ruw werk. Af en toe durf k zelf mjn schlderjen te ljf gaan. Ik heb een groot canvas, waarop k een ndaan neerzette, n een drftbu kapot gesneden. Achteraf, toen de storm gaan lggen was, heb k de stukken doek met grof garen opneuw aaneen genaad. Dat gaf een heel nteressant resultaat. Cazn stelt van 8 oktober tot 8 november tentoon n de foyer van Spkkerelle. Jammer genoeg zal het verbljf van de kunstenaar n de gemeente slechts van korte duur geweest zjn. Het wnkeltje n de Doornksesteenweg haalde net de gewenste omzet en Gunther Baeyens zag zch genoodzaakt om te sluten. Tegen het najaar keert Gunther Cazn Baeyens terug naar zjn geboortestreek. CAZN Tentoonstellng van panelen en canvassen n de foyer van Spkkerelle Van 8/10 tot 8/11 tjdens de openngsuren. Toegang grats. 4 5

4 Cultuur WELZIJN Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden Peter Tack Oedelestraat Avelgem T Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden Peter Tack Oedelestraat Avelgem T Cultuur Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden vert haar 140-jarg bestaan met Günther Neefs n concert Op zaterdag 23 oktober 2010 om uur vndt n de Snt-Martnuskerk te Avelgem een optreden plaats van Günther Neefs. Hj wordt begeled door de Konnkljke Harmone De Verengde Vrenden ut Avelgem, de dt evenement organseert naar aanledng van de verng van haar 140-jarg bestaan. Stchtng van de harmone De harmone werd n 1870 gestcht en s daarmee de oudste verengng van Avelgem. Zj ontstond ut het begeledend orkest van de koorgroep onder ledng van de toenmalge Avelgemse koster van de Snt-Martnuskerk Kamel Vergracht. Met dt jubleumconcert n de dekanale kerk keren de muzkanten dus mn of meer terug naar hun roots. Kamel Vergracht was de eerste drgent van wat toen nog Les Ams Réuns heette. In 1873 hadden zj reeds 24 spelende leden en verden ze hun eerste Snt Cecla-feest n café Trompet aan de Oudenaardsesteenweg. Twee jaar later werd de eerste vlag ngehuldgd met de geborduurde tekst: Avelghem Les Ams Réuns - Socété de Fanfares. Deze vlag s prachtg gerestaureerd en wordt door de harmone met trots gekoesterd. Ze zal dan ook net op het podum ontbreken op 23 oktober. Stjn Streuvels ld van de harmone Het beroemdste ld ut de begnperode was de auteur Stjn Streuvels. In zjn autobografsch werk Avelghem heeft hj vele schtterende passages neergepend over zjn ldmaatschap bj de verengng. Deze zjn ook opgenomen n het geschedensboek over de harmone, dat als ttel heeft K.H. De Verengde Vrenden Avelgem De volgende jaren bloeden de Verengde Vrenden open met dverse hoogtepunten, waaronder dertg concertrezen naar het butenland, de opname van een CD, memorabele concerten en dverse succesrjke deelnames aan wedstrjden. Tegenwoordg bestaat de harmone ut dre formates de samen meer dan honderd muzkanten tellen. Vooreerst s er het trommelkorps dat snds 1986 onder de ledng staat van Steven Coeman. Deze trommelaars verlenen de harmone meer utstralng tjdens de opstappen op straat. Verder geven zj als drumband ook op de concerten van de harmone enkele nummers ten beste, soms solo, soms n samenspel met de harmone. Een tweede formate s de jeugdharmone, opgercht n In de jeugdharmone leren de jongeren samen musceren onder ledng van Bernard Cosaert, waardoor zj gemakkeljker kunnen doorstromen naar de grote harmone. De grootste formate s uteraard de harmone zelf, waarvan de drgent snds 1988 eveneens Bernard Cosaert s. Het s dt 60-koppg orkest dat Günther Neefs zal begeleden op 23 oktober. Dat de Verengde Vrenden en hun drgent zangers kunnen begeleden weten we ondertussen al. We hernnert zch net de schtterende concerten met Schatteman & Couvreur, met Sonny O Bren en recent nog met Ronny Deprez en Hanne Roos. Günther Neefs n concert De stem van Günther Neefs mogen we zonder twjfel rekenen bj de mooste van Vlaanderen. Snds 1990 rjgt hj de successen aan elkaar. Zjn eerste full-cd Her n dt land ut 1990 won n geen tjd goud. Zelden werden pop, jazz, bgband, funk en ballad zo moo tot één brok Vlaamse power samengesmolten. Ook met zjn volgende albums scoorde hj op de htljsten, en dt zowel met Nederlandsals Engelstalge ledjes. Voor zjn optreden met de Harmone De Verengde Vrenden put hj ut het Engelstalg oeuvre. We mogen de avond frsse arrangementen verwachten van evergreens ut pop, soul en rock. Günther Neefs zal ons lve met zjn warme stem trakteren op zowel pakkende ballads, jazzsongs, bgband-arrangementen en veel enthousast swngplezer. Een net te mssen optreden dus op zaterdag 23 oktober n de Snt-Martnuskerk te Avelgem. De kaarten kosten n voorverkoop 15 euro en zjn te verkrjgen op nummer (Frans Seynaeve), bj de muzkanten en bestuursleden ( of va mal naar 6 7

5 Cultuur WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Peter Bracke Scheldelaan Avelgem T F Senorenraad Fredde Arre Doornksesteenweg Avelgem T senoren Waarmaarde Leeft vert openng Oudenaardsesteenweg de rots van Bayard, rchtng Neufchâteau, Ohaye, Phlppevlle. Op het vaduct van Charlemagne was het nogmaals geneten van het prachtg utzcht op Dnant en de Maasvalle. een prachtge, groene streek. Annevoe, de enge watertun van ons land nodgde de 55-plussers ut voor een onvergeteljke wandelng n het grote park, er werd kennsgemaakt met een doorlopend spektakel van water dat n fontenen en watervallen overal opdook en opborrelde. senoren Senorenraad Fredde Arre Op 11 jul nodgde Waarmaarde Leeft alle nwoners van Waarmaarde ut voor een recepte. Zowel de Vlaamse feestdag als het ende van de werken aan de Oudenaardsesteenweg werden geverd. 300 nwoners werden ontvangen n de tun van het Galeretje. Vervolgens stapten ze onder begeledng van het muzekkorps de Verengde Vrenden rchtng ontmoetngscentrum. Een hapje en een drankje waren de perfecte afsluter van een aangename voormddag. Doornksesteenweg Avelgem T Eten n de abdj van Maredsous Om uur stond de abdj van Maredsous op het programma. De abdj s gelegen n het dal van Molgnée en wordt gerekend tot de mooste abdjen van ons land. Daar werd een lekker mddagmaal voorgeschoteld. Op het menu stond: apertef, gerookte forel met groentjes en een glas wtte wjn, orloffgebraad vergezeld van gratn dauphnos met wtloof en mornaysaus en een glas rode wjn. Als nagerecht werd nog van taart en koffe genoten. Het restaurant zat barstensvol en het personeel had handen te kort om edereen vlot te kunnen bedenen. Bezoek aan de tunen van Annevoe Na het aanschouwen van zo veel moos n Annevoe werd ook het avondmaal geserveerd n de abdj van Maredsous. De Maredsous kaasschotel met de authenteke trappst trppel 10 van Maredsous vel bjzonder n de smaak. Rond uur stapte edereen tevreden op de bus rchtng Avelgem. Het volgende evenement van de senorenraad Feest van de 55-plussers vndt plaats op 18 november 2010 n zaal Alta Rpa. Verdere toelchtng met voorstellng van het programma en het nschrjfstrookje vndt u n de Neuwsbref van november. De senorenraad heeft voor u alvast een amusant programma utgewerkt en heet u n eder geval van harte welkom. Later n de namddag werden de tunen van Annevoe bezocht, een heuse parel n NB: De senorenraad dankt Irene Van Looy voor de prachtge foto s van de dagutstap. Dagutstap 55-plussers Avelgem Op 27 me 2010 stonden de deelnemers vol enthousasme te wachten op de bussen. Gezen de natte weersomstandgheden de dag voorden was edereen heel tevreden dat het droog was. De vjf bussen verzamelden aan het gemeentehus en om 7.30 uur stpt werd er vertrokken rchtng Dnant. Om te starten stond een boottocht van 8 8 Info Avelgem nr Dnant naar Anseremme en terug op het programma. Tjdens deze tocht van 45 mnuten werd genoten van het prachtge landschap van de Maas. Na de boottocht kon er nog een halfuurtje gekuerd worden n het stadje. Rond de mddag werd Dnant verlaten. De bussen reden langs de Maas tot aan Info Info Avelgem nr. nr

6 TOERISME WELZIJN VVV West-Vlaamse Scheldestreek Doornksesteenweg Bossut T Gemeenteljke Openbare Bblotheek Carolne Vercruysse Doornksesteenweg 77A 8580 Avelgem T F Bblotheek Zomer n de West-Vlaamse Scheldestreek Delph-traject n de bblotheek In jun heropende het Pompgebouw van Bossut met een gloedneuwe, nteracteve tentoonstellng. Intussen zjn we al een paar maanden verder en er kwamen al heel wat bezoekers over de vloer. Jong of oud, de tentoonstellng kan edereen bekoren. Navgator Op de centrale ronde tafel kan u op de kaart de West-Vlaamse Scheldestreek ontdekken. U kan de streek verkennen op het tv-scherm door het wel te laten ronddraaen. Hstorsche portretten Her worden 8 hstorsche portretten voorgesteld. Als u de foto op het ene wel combneert met de juste foto op het andere wel, krjgt u op het scherm het verhaal te zen en te horen. Wand met sprekende curosa Zes voorwerpen hebben elk een verhaal te vertellen. U krjgt onder meer nfo over het ketsen van schepen, een sasmeester, de Brug van Rugge, een trmard,... De sluzentafel Het bootje moet u door de slus laten varen. Daarna krjgt u een flmpje te zen de de dubbele functe van het kanaal Bossut-Kortrjk aantoont; enerzjds s het een recreateve as en anderzjds wordt her ook drnkwater gemaakt n het waterproductecentrum de Gavers. Wand der znnen In deze kjk- en lusterbakjes verkent u de streek met al uw zntugen. Her zjn het culnare aspect en het beleven van belang. Hern vndt de bezoeker de pro, de Avelgemse perentaart, de koers, de hoevepcknck, hedendaagse muzek Absynthe Mnded en de klasseke sketch van Gerard Vermeersch: de Kwaremont lgt open. Fauna en flora Op de ztelementen zjn fauna en flora de typsch zjn voor de streek getekend. Her beleven de knderen ongetwjfeld veel leerrjk puzzelplezer mee. Bent u beneuwd welke streekspecalteten deze rego te beden heeft of welke hstorsche en beroemde personen her grootgebracht werden? Dan bent u n het Pompgebouw van Bossut aan het juste adres. Wandelnetwerk Land van Mortagne De West-Vlaamse Scheldestreek s heel gelefd bj vele fetsers en wandelaars. Heel wat mensen fetsten reeds op het knooppuntennetwerk Leestreek West. Maar er s goed neuws voor de wandelaars. In oktober 2010 wordt mmers de realsate van het eerste stukje wandelnetwerk n de West-Vlaamse Scheldestreek verwacht. Het Land van Mortagne, zoals dt netwerk zal heten, zal garant staan voor heel wat mooe wandelngen n de omgevng van Bossut. Een echt wandelparadjs! De Avelgemse bblotheek stapt n het najaar mee n het Delph-project. Delph, verwjst naar het orakel van Delph, het orakel dat de Oude Greken konden raadplegen om de goden goede raad te vragen bj het nemen van belangrjke en moeljke beslssngen. Delph helpt bblotheken om te schakelen van een tradtonele bblotheek, waar de klemtoon lgt op het ontlenen, naar een vraaggerchte bblotheek, waar de vraag van de bezoeker centraal staat. De beschkbare nformate groet explosef. Het terugvnden van nformate wordt er net eenvoudger op en het kunnen bedenen van alle randapparatuur vergt ook neuwe vaardgheden. De bblotheek wl her maatwerk beden. Bj elk soort vraag en bj elk lenersprofel wordt de denstverlenng aangepast. De bblotheek wordt een ankerplaats voor de gebruker de op zoek s naar nformate en kenns. De bblotheek wordt tevens een omgevng de utnodgt tot ontmoetng en contact. Naast structurele maatregelen (zoals het nvoeren van een zelfutleenbale, het aanbeden van nternet,...) kan met beperkte mddelen en klene ngrepen al heel wat berekt worden. Zo wordt aandacht geschonken aan de plaats van de rekken, de sgnalsate, het opstellen van de materalen, het utwerken van onthaal- en klachtenprocedures, Voor dt model van bblotheek moet het personeel sterk zjn n communcate en bovenden heel vertrouwd zjn met het nformateaanbod n en buten de egen bblotheek. Een effcënte bedenng s steeds de prortet van het bblotheekpersoneel. Zowel de bblothecars als de medewerkers krjgen communcatecursussen en komen va een tranngsparcours van workshops, ntervsesesses, plaatsbezoeken en opledngen te weten waar vraaggercht werken n de egen bblotheek toegepast kan worden. Samen met de andere Zud-West-Vlaamse gemeenten gaat Avelgem de utdagng van het Delph-traject aan. Het project, dat ondersteund en begeled wordt door het provncebestuur West-Vlaanderen (WINOB, het West-Vlaams Informatenetwerk van Openbare Bblotheken), duurt twee jaar. Het endpunt s een bblotheek waar edereen met zjn vragen terecht kan. De bblotheek garandeert geen pasklare antwoorden, maar gaat samen op zoek naar de bron of de plaats waar de antwoorden te vnden zjn. Een vraag wordt de zorg van het hele bblotheekteam

7 JEUGD WELZIJN Denst Jeugd en Cultuur Nancy Vandenbrouck Scheldelaan Avelgem T F Denst Jeugd en Cultuur Nancy Vandenbrouck Scheldelaan Avelgem T F JEUGD De zomer van Grabbelpas, t Speelplen en de Knderclub Een tweetal weken geleden maakten de lege speelplaatsen plaats voor joelende knderen de tjd te kort kwamen om hun zomervakante ut de doeken te doen aan hun klasgenoten. Ongetwjfeld zullen de jeugdactvteten georganseerd door de denst Jeugd & Cultuur ook ter sprake gekomen zjn. En terecht! Want er kan teruggeblkt worden op een zomervakante met tal van leuke Grabbelpasactvteten en fjne dagen n de Knderclub of op t Speelplen. In Outrjve werd t speelplen voor de lagere schoolknderen georganseerd. Er kwamen deze zomer weer heel wat knderen opdagen om kampen te bouwen, leuke spelletjes te spelen, coole flms te bekjken en - de favorete actvtet aller tjden een namddag waterspelen. De brune zeep, de waterballonnen en de waterpstolen waren alomtegenwoordg. Deze terugblk op een heerljke zomervakante zou net volledg zjn zonder de vele plezerge grabbelpasactvteten te vermelden. De utstap naar Paradso en de knutsel- en kookactvteten werden bjzonder gesmaakt. De theaterstage n Spkkerelle werd op vrjdag afgesloten met een muzkaal, romantsch en gruweljk spannend verhaal Love Boat. Dt s nog maar een fracte van het Grabbelpasaanbod van afgelopen zomer. Het hoogtepunt van de zomer was ongetwjfeld het Woodstockfestval, het apotheosefeest van het 10-jarg bestaan van de fetsdredaagse! Alweer een leuke vakante s achter de rug. Zjn julle opneuw op de afspraak n de herfstvakante voor Grabbelpas en Knderclub? Tot dan! Jeugdconsulent Nancy Vandenbrouck s enthousast met haar (zomer)team montoren. Het startschot van de vakante werd gegeven op Popeland. In Domen Puyenbroeck te Wachtebeke organseerde de provncale jeugddenst een dag vol acte en ontspannng. De zon was van de partj en zowel de deelnemers als de montoren gngen volledg ut de bol tjdens de optredens. Kortom de deale start van de zomervakante. De kleuters konden heel de zomer terecht n de Knderclub. Het gebouw werd opgefrst en kreeg er een neuw santar blok bj, aangepast aan de noden van de allerklensten. Er kwam ook een grote bergng bj voor het materaal van de montoren. De laatsten stonden weer heel de zomer paraat met de meest createve deeën. De spelletjes, themadagen, knutselwerkjes, ledjes of toneeltjes konden de kleutertjes zeker bekoren. Sommge kndjes wlden net mee met mama- of papalef naar hus. Tja, het s dan ook heel fjn vertoeven n de Knderclub. Op dnsdag kregen de knderen bezoek van een goochelaar of trokken ze erop ut voor een dagje plezer n Plopsaland, het kppenmuseum of Avflora

8 SPORT WELZIJN Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F SPORT Avelgem behaalde zlver op het WK-voetbal Zomersportkampen, een cocktal aan sporten! De eerste weken van de zomervakante staan bj de sportdenst van Avelgem altjd n het teken van de omnsportkampen. Ongeveer 190 knderen kwamen, verdeeld over twee weken, proeven van een prachtge cocktal van sporten. Gekwalfceerde lesgevers zorgden ervoor dat de sportevelngen kenns maakten met onder andere stepaerobc, honkbal, crcustechneken, turnen, dverse balsporten, condtonele vaardgheden, frsbee, mngolf, Daarnaast werden de jonge leeuwen elke dag nog eens verwacht n het zwembad om hun zwemvaardgheden bj te schaven. Ieder op zjn nveau Om alle knderen zoveel mogeljk sporten spelvreugde te laten beleven werden de jongeren verdeeld over verschllende nveaugroepen. Deze nveaugroepen werden samengesteld rekenng houdend met de leeftjd en de vaardghed van de sportevelngen. Wat een htte! Op vrjdag stond, als afsluter van de week, een specale actvtet op het programma. De eerste week gngen alle sportkampers een avontuurljke utstap tegemoet n het provncaal domen De Gavers n Harelbeke. Alle mogeljke voorzorgen werden genomen om, ondanks de extreme htte, edereen een aangename dag te bezorgen. In de voormddag stond een hndernssenloop op het menu samen met een bosspel. Herbj werd er zoveel mogeljk schaduw opgezocht. In de namddag werd er even verkoelng gezocht n het bewaakt zwemgedeelte van het park. Oef, wat deed dt deugd! Als afsluter stond nog een groepspel op het programma. Moe maar voldaan maakten de deelnemers een ende aan de eerste week van de sportkampen. WK-voetbal Kuurne De tweede week van de omnsportkampen stond n het teken van het WK-voetbal n Kuurne. Een ntatef waarbj verschllende buurtgemeenten het tegen elkaar opnamen. Avelgem nam deel aan dt WK met maar lefst 4 ploegen. Er werden bloedstollende wedstrjden gespeeld. Alle ploegen van Avelgem deden het utstekend! Onze eerste ploeg zag de WK-ttel toch nog aan hun neus voorbj gaan toen ze npt verloren van de eerste Waregemse ploeg: 2-1 werd de endstand, terwjl Avelgem eerst op voorsprong gekomen was. De andere ploegen werden respecteveljk 7de, 8ste en 15de van de 20 ploegen. Tennssportkampen Naast de twee omnsportkampen bood de sportdenst van Avelgem ook een tennssportkamp aan. Er werd gewerkt met gekwalfceerde, ervaren lesgevers en professoneel materaal. Om de kwaltet van dt kamp te waarborgen werd het kamp gelmteerd op 32 deelnemers. Dankzj het warme weer kon er de hele week buten getennst worden op de Avelgemse tennsterrenen. Er werd voor afwsselng gezorgd door om de 2 uren tenns een uur omnsport aan te beden. Tjdens het uurtje omnsport zochten de jonge tennssterren wat verkoelng n het Avelgemse zwembad. Een hele week lang konden alle jonge tennslefhebbers 4 dagen geneten van hun favorete sport. De Avelgemse marathonman: Hugo Derycke De laatste jaren bracht Hugo Derycke al verschllende uthoudngsavonturen tot een goed ende. In 2006, op zjn 40ste, begon hj aan zjn avonturen. In 1 jaar tjd ontpopte hj zch tot een ronman om vanut het nets de tratlon van Almere tot een goed ende te brengen. Het jaar naden schreef Hugo zch n voor de ultraloop van 100 km tjdens de nacht van Vlaanderen n Torhout. Ook her kwam Hugo, als 20ste, met glans over de streep. Na deze utdagng goode Hugo het over een andere boeg. Als eerste Belg zwom hj n 2008 de Straat van Gbraltar, de zee-engte tussen het zuden van Spanje en Marokko, over. Vorg jaar zette de vlegtugploot terug alles op het lopen met als doel 7 marathons n 7 dagen. Hj berekte opneuw zjn doel. Hj lep er zelfs een 8ste bj. Dt jaar beperkte Hugo zch tot 1 dag. Maar wat voor een dag! In 24 uren zoveel mogeljk marathons lopen. Op 17 jul was het zover. De Avelgemse sportlaureaat lep zch opneuw n de kjker door n 24 uren tjd 4 marathons af te werken. Tussen elke loop nam de Avelgemse marathonman een uur rust en tjd voor een massage. Voor de eerste marathon had hj 3u52 nodg. De volgende twee endgden op 3u53 en 3u55. Over de laatste deed hj 5u. Er zat msschen zelfs een vjfde marathon n, maar Hugo berekende dat hj dan buten de 24 uur zou arrveren en dat kon dus net. Dt jaar lep Hugo de marathons voor een goed doel. Door sponsorng slaagde hj ern om euro bjeen te brengen voor vzw Gold Swmmng Team, een topsportproject voor zwemmers ut de Leestreek waarvan ook zjn zonen Jens en Björn ld zjn. Zo koppelde Hugo dt jaar het aangename aan het nuttge

9 SPORT WELZIJN Sportdenst Francky Platteau Doornksesteenweg Avelgem T F Gerte Maes - GAVKA Yzerwegstraat Avelgem - T Mareke Holvoet - Conservatorum Kasteelstraat 13b Avelgem - T ONDERWIJS Interscolare prjsutrekng lager onderwjs De mensen achter het Avelgems kunstonderwjs Op woensdag 23 jun werden alle sportevelngen van het lager onderwjs van Avelgem gehuldgd. Om n aanmerkng te komen moesten de leerlngen deelnemen aan ver nterscolare actvteten: de veldloop, de ballennamddag, de zwemnamddag en de wandelnamddag. In totaal kwamen er 200 leerlngen n aanmerkng voor deze huldgng. Dt bewjst dat deze sportnamddagen ook dt jaar een groot succes waren. De veldloopnamddag bracht 330 leerlngen aan het lopen. Op de ballennamddag leten 341 leerlngen hun balvaardghed aanschouwen en tjdens de zwemnamddag trotseerden 280 leerlngen het zwembadwater. Tenslotte wandelden 327 leerlngen, samen met hun ouders, grootouders, broers en zussen, mee tjdens de nterscolare wandelnamddag. De huldgng werd plechtg ngezet met een toespraak van de schepen van sport Koen Van Steenbrugge. Na de prjsutrekng gng edereen naar hus met een heel mooe drnkbus voorzen van koelelement en kompas. Hengel-kampoenschap Groot-Avelgem Op zaterdag 3 jul vond het hengelkampoenschap plaats aan het vswater van de coupure n Kerkhove. De organserende verengng, de Scheldezonen ut Kerkhove, had gezorgd voor een vlot verloop van de wedstrjd. Alle nwoners van Avelgem of aangeslotenen bj een Avelgemse hengelclub mochten deelnemen: 20 sportvssers voegden de hengel bj het woord. De prjsutrekng vond plaats n café Sportwereld n Kerkhove door voorztter Fernand Delaperre en schepen van sport Koen Van Steenbrugge. Het werd een technsch kampoenschap, want de coupure s een openbaar water en er wordt momenteel geen vs aangevuld, waardoor er mnder vs zt. Kampoen van Groot-Avelgem s Etenne De Bouvere, tevens ook eerste veteraan. Etenne endgde net voor Eddy Vandorpe en Gunther Verbrugghe, de plaatsen 2 en 3 pakten. Beste junor s Sander Tremmere. Voor deze edte waren helaas geen dames ngeschreven, zodat de trofee voor beste vrouw n Kerkhove bljft. GAVKA GAVKA staat voor Gemeenteljke Academe voor Vsuele Kunsten en s gehusvest n de IJzerwegstraat 1, te Avelgem. GAVKA s snds 1992 een flaal van de Konnkljke Stedeljke Academe voor Schone Kunsten n Kortrjk. Zowel knderen, jongeren als volwassenen kunnen er lessen volgen. De mogeljkhed bestaat ook om vanaf 18 jaar een hogere- of specalsategraad te volgen n archtectuurtekenen, beeldhouwkunst, bnnenhuskunst, fotokunst, keramek, mode en theaterkostuums, monumentale kunst, schlderkunst, tekenkunst, vrje grafek en kunstgeschedens. Gerte Maes s er snds 2007 verantwoordeljk. De tekenschool werd op 1 september 1989 opgercht door mjn man, Hervé Martyn, samen met een aantal vrenden. Ik heb me er dus al altjd heel erg mee verbonden gevoeld. En hoewel k nog maar 3 jaar offceel n denst ben, werk k al meer dan 20 jaar mee aan het verzorgen van het kunstonderwjs n Avelgem, welswaar achter de schermen. Gerte verzorgt n Avelgem de nschrjvngen, deelt de klassen n, maakt de nodge afspraken met de leerkrachten,... Ik vnd het heel boeend en afwsselend. Want naast de admnstrate heb k ook heel veel socale contacten. Ik leer steeds neuwe jonge mensen kennen en ook de nteracte met de knderen vnd k heel aangenaam. Voor de klensten organseer k ondermeer ook de knderopvang. Hun lesmoment s op dnsdagavond van tot uur. De meeste ouders brengen hun knderen onmddelljk na school en dan zorg k voor de opvang tot de aanvang van de les. Conservatorum voor muzek en woord Het conservatorum voor Muzek en Woord s gelegen n de Kasteelstraat 13b te Avelgem, n een vleugel van het voormalg kasteel Scheldeburcht. Het conservatorum s een bjafdelng van het Stedeljk Muzekconservatorum Kortrjk. Voor knderen ut de lagere school en jongeren ut de mddelbare school worden dverse muzek- en woordlessen georganseerd. Ze kunnen er terecht voor notenleer, nstrumenten, dcte, voordracht en toneel. Er wordt momenteel ook utgekeken naar de mogeljkhed om n Avelgem te starten met notenleer voor volwassenen. Snds 1 september 2010 s Mareke Holvoet secretars-toezchter van het conservatorum. Ze studeerde n jun 2010 af n de rchtng Eventmanagement n Kortrjk. Ik ben heel blj dat k zo vlug een boeende job gevonden heb. Ik hou van de afwsselng en het contact met de knderen en de leerkrachten. Voor haar ndensttredng had Mareke geen bestaande banden met het conservatorum. Maar bljkbaar heeft het muzekvrus haar al vlug te pakken, want ondertussen zou ze graag pano leren. Mareke woont nog bj haar ouders, maar zet ook haar toekomst verder groeen n Avelgem. Ik heb al altjd n Avelgem gewoond en vnd het her bjzonder aangenaam. Je vndt er ook alles wat je nodg hebt. Ik vnd het dan ook een pluspunt dat k n mjn egen gemeente aan de slag kan

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info:

AVELGEM. i n f o. In deze info: In deze nfo: Tevredenhed over warme maaltjden aan hus Grepvaccnate meer dan oot nodg Week van de sportclubs Koop mnder afval AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

vrijetijdsmagazine. UiT in Avelgem. kijken & luisteren. doen. bezoeken. UiT met kinderen. Avelgem Feest Het Zesde Metaal

vrijetijdsmagazine. UiT in Avelgem. kijken & luisteren. doen. bezoeken. UiT met kinderen. Avelgem Feest Het Zesde Metaal kjken & lusteren. Avelgem Feest Het Zesde Metaal Een utgave van Gemeentebestuur Avelgem VU: Leven Vanteghem Kortrjkstraat 8 8580 Avelgem cover: Tombeelmolen Outrjve jg. 2 nr. 3 edte zomer 12 doen. Toerstsche

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2011. In deze info:

AVELGEM. i n f o. Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2011. In deze info: Gemeenteljke neuwjaarsrecepte op zondag 9 januar 2011 In deze nfo: Utnodgng neuwjaarsrecepte Sprnters n de bblotheek Leljke plekjes Ende werken Oudenaardsesteenweg AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Spikkerelle kent succes Kamishibai in de bibliotheek Dorpsrestaurant ZOHRA Avelgem in bloei

AVELGEM. i n f o. In deze info: Spikkerelle kent succes Kamishibai in de bibliotheek Dorpsrestaurant ZOHRA Avelgem in bloei In deze nfo: Spkkerelle kent succes Kamshba n de bblotheek Dorpsrestaurant ZOHRA Avelgem n bloe AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 2 - jun 2010 - www.avelgem.be Colofon nfo

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Uitneembare sportkatern Piromanie Nieuwe huisvuilzakken De tragedie van de Avelgemse kelders

AVELGEM. i n f o. In deze info: Uitneembare sportkatern Piromanie Nieuwe huisvuilzakken De tragedie van de Avelgemse kelders In deze nfo: Utneembare sportkatern Promane Neuwe husvulzakken De tragede van de Avelgemse kelders AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 27 ste jaargang - nr. 4 - december 2009 - www.avelgem.be INHOUD

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Openluchtspektakel de Merodes Westerlo

Openluchtspektakel de Merodes Westerlo prnsheerljk platteland Openluchtspektakel de Merodes Westerlo ontdek Verbljfsarrangement wat de Merode te beden heeft Openluchtspektakel 2 3 Openluchtspektakel Westerlo de Merodes Ms nets van dt uneke

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info:

AVELGEM. i n f o. In deze info: In deze nfo: Pompgebouw n een neuw kleedje tegen deze zomer Huldgng sportlaureaten Speel net langer met gf n hus en tun Duurzaam wonen AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 1 -

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg Jaargang 21 - nr 11 december 2015 Haachtnfo Gemeente met toekomst Endejaar n Haacht Gemeente met toekomst Infoavond hernrchtng Werchtersesteenweg Vakantegds Kerst 2015 Een leuke kerstvakante! Vluchtelngen:

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Stedelijke berichten Lezen is cool Projecten Waregem Zingt & Rockt. verschijnt 5x per jaar 12 e jaargang juni 2014

Stedelijke berichten Lezen is cool Projecten Waregem Zingt & Rockt. verschijnt 5x per jaar 12 e jaargang juni 2014 pagna pagna pagna pagna 02 05 07 12 Stedeljke berchten Lezen s cool Projecten Waregem Zngt & Rockt nfokrant Waregem De Sprong 03 verschjnt 5x per jaar 12 e jaargang jun 2014 De grote vakante komt stlaan

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang januar - februar 2013 5 Schrjfworkshop, van personage tot verhaal 6 Organseer eens wat 10 Hoe aanmelden en nschrjven n het bassonderwjs

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

vrijetijdsmagazine. UiT in Avelgem. kijken & luisteren. doen. bezoeken. UiT met kinderen.

vrijetijdsmagazine. UiT in Avelgem. kijken & luisteren. doen. bezoeken. UiT met kinderen. jg. 2 nr. 4 edte herfst 12 kjken & lusteren. Marleen Merckx Len Koojman Accordeonfestval / Kersthappenng doen. Paardenkoers Outrjve Herfstwandelngen Bblotheekweek Feesteloop bezoeken. Expo Vncent Dendevel

Nadere informatie

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 te jaargang nr. 3 markeernagels etsslus ophaalpunt voor kledj aankondgngsborden Infovergaderng beeldkwaltetsplan: 14 jun 2010 (p.9) Me 2010 Inhoud Leefmleu 4 Leven & Welzjn

Nadere informatie