TAAK: huiswerk van de AV bekijken tegen volgend AB: het zal dan besproken worden om eventueel beslissingen te kunnen nemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAAK: huiswerk van de AV bekijken tegen volgend AB: het zal dan besproken worden om eventueel beslissingen te kunnen nemen"

Transcriptie

1 LOKO ALGEMEEN BUREAU Maandag 2 november u s Meiers 5 grijze vergaderzaal Duur vergadering: 1u,56 Verslag Aanwezig: Cilia, Mariska, Stefaan, Bram, Steven, Joris, Tom, Mike, Bent, Julien, Nora, Daphne, Joost Afwezig: Roderik, Stef, Elly, Delphine, Joren, Toon, Gauthier, Caroline Hermans, Olivia, Koen, Wouter Verontschuldigd: Stijn, Caroline Van Rhee, Verslag: Anke TAAK: huiswerk van de AV bekijken tegen volgend AB: het zal dan besproken worden om eventueel beslissingen te kunnen nemen 0 Kennismaking met nieuwe mandatarissen (8 ) 1 Goedkeuring verslagen (1 ) Verslag vorig AB werd een tijdje geleden doorgestuurd via . En goedgekeurd. 2 Goedkeuring agenda (1 ) 3 Strategische punten (35 ) 3.1 Huiswerk WV (30 ) Op de WV studentenbeleid werd er gevraagd of de kringen konden nadenken over positieve en negatieve dingen aan LOKO. Kunnen we de puntjes van de kringen even overlopen en kijken hoe we hieraan tegemoet kunnen komen en antwoorden formuleren? Tom heeft samenvatting gemaakt POSITIEF - Subsidiecommissie: dit betekent vooral dat de kringen blij zijn dat ze via LOKO geld en middelen krijgen.

2 - Kennisdatabank: handig voor documenten en continuïteit - Grote activiteiten zijn goed geregeld - Splitsing STURA: Letterenkringen zijn er positief over omdat zij ook een splitsing hebben doorgaan en ze denken dat het op lange termijn voordelen heeft - LOKO wil zichzelf verbeteren, er is een positieve attitude - Uitleendienst - Samenbrengen van de kringen, interkringrelaties versterken (plan Sjarel en dergelijke) NEGATIEF - Veto, te kritisch op de kringen, LOKO en op STURA. Veto is ultrakritisch over LOKO en STURA. AB stelt dat dit ergens wel normaal is want Veto is een onafhankelijke krant. Misschien moeten we nog eens extra duidelijk maken aan de kringen dat Veto onafhankelijk is. Of we kunnen vragen aan Veto om alle zaken even kritisch te behandelen, en niet extra kritisch te zijn op LOKO. - Mandaten zijn onduidelijk voor de buitenstaanders (marketing, profilering, communicatie mist). AB vraagt zich af of dit historisch is gegroeid? Omdat vroeger mandatarissen uit de kringen kwamen. Misschien is het belangrijk om LOKO echt te marketen als organisatie naar de buitenwereld toe. Cilia haalt aan dat normaal alle mandaatfiches op de website staan maar dat ze hen niet snel terugvond. Joris stelt dat de mandaatfiches echt heel vaag zijn. Nora stelt ook dat het misschien een idee is om mee te delen wat er het jaar voordien is gebeurd in dat mandaat, dan is het minder vaag en dat levert concrete voorbeelden voor de opvolgers het jaar nadien. Tom stelt dat de website van LOKO meer een administratieve bib is. - Studentenvertegenwoordiging-gedeelte van LOKO is niet meer duidelijk naar de buitenwereld toe. - LOKO werkt te veel top down. Stefaan stelt dat dit komt omdat de communicatie niet optimaal is. - Financiële aspect, stafbeleid is niet transparant genoeg. Cilia stelt dat misschien iemand van AV aanwezig kan zijn bij aanwerving staf. Maar Joris stelt dat VTK gewoon vindt dat het niet duidelijk is welke taken de staf precies doen en wat dit dan precies kost (of moet kosten) Joris stelt dat kringen gewoon niet snappen waar al het geld naartoe gaat, euro budget en maar euro aan subsidies. Joris stelt dat voor Industria het wat moeilijk ligt omdat zij vroeger meer geld kregen van Groep T en zij hopen hetzelfde bedrag te krijgen van LOKO De vraag is niet of de staf veel doet, maar wel wat de meerwaarde is. Sommige kringen willen meer geld rechtstreeks naar de kringen en dan een kleiner LOKO (zonder staf).

3 Joris geeft voorbeeld UGent: studentenraad daar geeft meeste geld door aan kringen en doen zelf geen activiteiten Daphne stelt dat sommige kringen wel zelf geen grote activiteiten kunnen organiseren. En dat sommige kringen niet geven om sport of om cultuur en dat LOKO deze scheeftrekking dan kan rechttrekken door haar activiteiten. Daphne stelt dat ze niet weet of de kringen apart wel evenveel kunnen doen als LOKO overkoepelend (op het gebied van activiteiten). Steven stelt dat de kringen niet het systeem van UGent willen, maar misschien wel een tussenweg. Omdat het echt maar een klein deel van de pot is dat naar de kringen gaat. - Vaak tegenstelling tussen kleine en grote kringen. Kleine kringen vinden dat ze moeilijk in contact kunnen treden met andere kringen omdat de grote kringen vaak onder elkaar blijven Bent stelt dat kringen ook zelf open moeten zijn en dat dat niet echt onze taak is. HOE KAN BETER - Werkgroepen - Nieuwe naam en gewoon opnieuw marketen als bedrijf - Joris zegt dat nieuwe structuur niet duidelijk is, met aparte WV s en dergelijke. Waarom blijven werken in verschillende werkgroepen en niet terug alles gewoon in AV stoppen. Nu zijn er 4 of 5 werkvergaderingen waardoor praeses niet altijd op de hoogte is als er iets beslist is en de praeses dan achteraf misschien niet akkoord is met bepaalde zaken. Zijn de meeste kringen aanwezig op de WV s? Voor cultuur wel (de eerste WV toch), voor sport tot aan de 24-urenloop en daarna stoppen sommige kringen met komen. Ze proberen wel kringen aan te moedigen (door bv betere shiften te geven aan kringen die naar de WV komen) Nora vraagt wat er concreet gebeurt op de vergaderingen. Beslissingen en dergelijke ook? Ja en door dit systeem is niet altijd iedereen van de kring op de hoogte, bv praeses, en dan wordt er soms achteraf geklaagd. Joris zegt dat het systeem op papier wel goed is maar niet per se in praktijk werkt - Steven stelt dat agenda s van de WV misschien ook naar AV wordt gestuurd zodat zij op de hoogte zijn als er beslissingen moeten genomen worden. Moet dit ook voor WV studentenbeleid vraagt Tom. Want er is vaak last minute nog aanpassingen. Cilia stelt dat het wel moet lukken omdat agenda een week op voorhand wordt meegedeeld Er is geen overzicht meer voor praeses. Joris stelt dat op WV studentenbeleid niet meer duidelijk is wat er nog van vertegenwoordiging wordt gedaan. Cilia stelt dat er bij sociaal gewoon nog niet veel belangrijke onderwerpen aan bod zijn gekomen.

4 Tom stelt van wel, maar dat mensen precies van WV studentenbeleid hetzelfde verwachten als van AV Joris stelt dat WV studentenbeleid er is gekomen omdat AV s vorig jaar niet altijd nuttig waren. Het idee was dat er iets nieuw moest komen, meer input en dergelijke. Steven stelt dat moeilijke beslissingen over de afdelingen (bv sport, cultuur) toch op WV studentenbeleid kunnen komen. Maar Bent stelt dat het net de bedoeling was vorig jaar om het in gespecialiseerde werkgroepen te doen. Anders worden beslissingen weer uitgesteld tot aan een AV en dan zitten we vaak weer vast met organiseren omdat we moeten wachten. Tom zegt dat het een beetje dubbel is. Dat als het gesplitst is en er komt een belangrijke vergadering, dan zijn mensen boos omdat ze van niets weten. Als het niet gesplitst is en er komt niets belangrijk voorbij, dan zijn mensen boos dat ze voor niets zijn gekomen. Bent stelt dat AV nog altijd overroepingskracht heeft Cilia stelt dat als ze aan haar WV zegt wat Ithaka is en zij geven dit niet door aan praeses dan zijn zij ook niet op de hoogte en dat is niet goed. Voorstel: Misschien alle verslagen doorsturen aan alle praesides? Maar zij krijgen al zoveel. Dit kunnen we eventueel oplossen door een nieuwsbrief te maken met de belangrijkste dingen? Of door toch updates geven over de WV s op AV? Nora stelt dat duidelijk wordt gemaakt dat er moet teruggekoppeld worden naar praesidium. Want sommige mensen weten dit misschien niet goed. Dus op het einde van een WV samenvatten wat er moet doorgebriefd worden. Wat is ideale LOKO - In het schema van Scientica staat niets over vertegenwoordiging. Joris stelt dat het wel niet goed is als AV vergeet dat ook vertegenwoordiging een van de kerntaken is. Is het de bedoeling om updates te geven over alle raden waar we inzitten? Het is belangrijk dat mensen ook weten dat wij mee besturen, bv RVB in STUK, of in sportcentrum. Het is belangrijk dat iedereen dit weet! Dus: Duidelijker zijn over vertegenwoordigingsaspect. En ook spreken daarover in AV. Ook Stefaan stelt dat vertegenwoordiging de helft is van wat LOKO doet Joris stelt dat veel mensen denken dat STURA alle vertegenwoordiging heeft meegenomen. Daphne stelt dat Veto ook een artikel heeft gepubliceerd waarin dit zo stond, wat heeft bijgedragen tot de verwarring. - Een andere kring duidt wel vertegenwoordiging aan als belangrijk aspect van LOKO. Dus we moeten beter communiceren dat vertegenwoordiging ook van belang is. Meer nota s schrijven. Ja zegt Tom, maar daar moeten we nog mee beginnen. Joris stelt dat je vanuit AV kan vertegenwoordigen door nota s te maken in AV, standpunten in te nemen. Dan is voor AV ook duidelijk dat er vertegenwoordiging wordt gedaan.

5 Maar dit is meer werkdruk voor mandatarissen en Nora zegt dat het ook een belemmering is in de vrijheid van de mandataris. Maar ze zijn sowieso niet echt vrij, altijd goedkeuring nodig van AV! Dus het lijkt vooral belangrijk om LOKO opnieuw te marketen. Ook losse buitenstaanders motiveren om af en toe te komen helpen. - Tom stelt dat we misschien echt te veel vastzitten in een stramien van 10 jaar. En dat we misschien helemaal moeten veranderen. Joris zegt dat dit inderdaad een probleem is omdat er drie jaar geleden echt iets veranderd is maar LOKO is niet mee veranderd. - Joris stelt dat profileren richting campusraad beter zou zijn. Steven stelt meer profileren richting stad Leuven. Steven zegt dat ook een open studentenraad kan, waarin alle studenten uitgenodigd worden. Dus minder kringgebonden. Thema wordt meegedeeld. En wat daar uitkomt bespreken op AV. Dus gewoon een open forum. Joost stelt dat dit al voor Alma gebeurt. Maar Joris stelt dat onze legitimiteit wel bij de kringen ligt. En dat dat is hoe onze vertegenwoordiging werkt. Maar sommige studenten voelen zich misschien niet aangesproken door kringen, maar willen wel iets doen. Nora stelt dat veel studenten wel een mening hebben maar dat veel studenten echt niet door hebben dat kringen zoveel inhoudelijk beslissen. Dus toch goed om alles open te trekken naar alle studenten. Stefaan stelt dat in het kader van het jaarthema om meer vrijwilligers te trekken dat het wel goed is om zo n open vergaderingen te organiseren Bram stelt dat de drempel wel hoog is om af te komen naar zo een vergadering. Online iets proberen? Joost zegt om zelf naar de studenten toe te stappen en hen zo warm te maken Joris zegt dat het wel gevaarlijk is om het online te doen, want dan heb je een poll die het ene zegt en de AV beslist misschien toch iets anders. Dat zorgt voor wrevel. Daphne zegt dat wij zelf vertegenwoordiging moeten duidelijk maken aan studenten. Omdat veel studenten verkeerd beeld hebben van de kringen VTK heeft al open vergaderingen waar iedereen naartoe kan komen. Maar niet alle kringen doen dit Tom stelt dat alle problemen eigenlijk neerkomen op slechte communicatie en dat de website een goede tool is om hier dingen aan te pakken. Joris zegt dat de website niet bezocht zal worden. Tom zegt dat het misschien kan lukken als we er reclame voor maken. Misschien moeten mandatarissen zelf meer in contact treden met studenten - Mariska zegt dat ze filmpje heeft gemaakt waarbij ze vroegen aan studenten wat LOKO is en dat meesten enkel 24-urenloop zeiden of LOKOmotion. Ze zegt dat ze

6 het kunnen herwerken om in te zoomen op vertegenwoordiging en het filmpje dan lanceren. - Stefaan stelt dat LOKO meer aanwezig moet zijn, bv in Acco. Als we meer aanwezigheid tonen dan weten mensen meer wat we allemaal doen. Studenten weten niet wat wij met Acco te maken hebben. Cilia stelt dat onze naam misschien op het aandeel kan komen. - Daphne stelt voor dat het bij alle dingen vermeld kan worden, bij alle mandaten van LOKO. Weet de student bv wel dat wij prijsstijgingen tegengaan bij Alma. Dit moet duidelijker gecommuniceerd worden. - Werkgroep oprichten om beslissingen te nemen rond dit huiswerk. - Behandelen binnen volgende AB wat we met het huiswerk van de kringen willen doen. Op WV studentenbeleid kunnen we nog ideeën aftoetsten. - Joris stelt voor om op blanco papier te beginnen en vanuit het huiswerk een aantal randvoorwaarden op te zetten en dan nadenken over structuren. - Daphne stelt ook dat het een goed idee is omdat kringen dan echt het gevoel hebben dat er dingen aan het veranderen zijn. Desnoods met nieuwe naam. Dus nu nadenken over wat LOKO moet zijn en dan beslissingen nemen. Volgende AB dit allemaal bespreken. Dus Cilia vraagt of we echt moeten nadenken over nieuw LOKO en niet hoe we oude LOKO kunnen verbeteren? We kunnen starten met het eerste en dan de vernieuwingen naast het oude leggen en zien hoe we het kunnen implementeren. 3.3 Jaarthema (5 ) Er werd een werkgroep opricht en gebrainstormd. Hoe gaat het nu verder? Wat is het stappenplan? Mariska legt uit: Thema Vrij gewillig. Breder trekken dan enkel LOKO. Kringen, vrije verenigingen. Een logo, een website. Één van de aspecten is de promofilmpjes. Filmpje van LOKOmotion van achter de schermen. Lancering thema 30 november op studentenpraatcafé. We hopen te rekenen op steun van de kringen. Cilia vraagt of we dit op WV studentenbeleid kunnen bespreken om kringen aan het woord te laten over wat ze willen ivm jaarthema. Mariska vraagt of iemand al input wil geven over het jaarthema. Cilia zegt dat ze al heeft nagedacht over wat ze met cultuur kan doen. Bv in kaart brengen van mogelijkheden om te

7 vrijwilligen in cultuur in Leuven. Daphne zegt dat dit bij cultuur wel leuk is omdat bijna alle huizen op vrijwilligers draaien. We zouden ook moeten afspreken met universitaire parochie: zij hebben een heel project rond vrijwilligers: ICare Cilia zegt dat we voor 30 november wel moeten beslissen wat we allemaal willen doen. Klankbordwerkgroep student engagement vanuit de universiteit wil eventueel wel samenwerken met ons omdat ze hier ook mee bezig zijn, met dit thema. Nog geen concrete plannen hoe we zullen samenwerken. Daphne zegt dat we misschien op WV beetje kunnen brainstormen, dan worden kringen al meteen warm gemaakt voor het thema. Nieuwe werkgroep, iemand van unief erbij, ideeën die daaruit komen worden getoetst op WV. 4 Operationele punten (59 ) 4.1 Voorbereiding agenda WV Studentenbeleid 27 november (5 ) WV Studenten beleid van 13 november wordt vervangen door update . Wat mag er allemaal in die of op de agenda van de WV van 27 november? Puntjes voor de WV mogen uiterlijk tot vrijdagmiddag (20 nov) doorgestuurd worden naar Agendapunten: Isabel Penne van universitair fonds komt langs Huiswerk WV presenteren Update over Acco en cudi overleg (als dit tegen als is gebeurd) Kunnen er tijdsaanduidingen bij Agenda AV en WV Studentenbeleid? Handtekeningen in ruil voor stemmen AV en WV Studentenbeleid. Betere taakverdeling zodat er sneller kan gestart word. (Caroline en Tom zetten PC klaar. Mariska kijkt voor bundels en naamkaartjes en Cilia voor stemkaarten (eventueel aan apart bankje zodat stura nog kan opruimen), Microverantwoordelijken?) 4.2 Update Cultuur (4 ) Groot Dictee der Leuvense student (2 ) Kom je kennis van de Nederlandse taal testen! Er staan ook nog een aantal shiftjes open. Onze posters zijn overplakt. Wil iemand maandagavond of dinsdagavond helpen om nog wat posters te plakken? Geschreven door Dirk de Geest, Lucas van den Eynde,

8 Shiften staan nog open Ithaka (2 ) Oproep kunstenaars en vrijwilligersvergadering zijn de volgende stappen 4.3 Opening s Meiers 5 (5 ) Noteer 12 november in jullie agenda. Update s meiers 5 als vergadering, shiftenlijst, uitnodigingen Overlegmoment tussen verschillende verenigingen, regelmatig. Zodat we op de hoogte zijn van elkaar. Wie geeft de speech? Mike? Omdat hij voorzitter is van s Meiers 5. Uitnodigingen: kan Joris documentje maken wie er allemaal moet uitgenodigd worden? Daphne vraagt of er dingen zullen plaatsvinden in de verschillende zalen? Misschien een spel? Versiering: oude posters ophangen Wat voor spel kunnen we doen? Iets waarmee ze dingen kunnen ontdekken over LOKO Maar misschien is een spel niet geschikt want het is vooral voor prominenten. Stefaan stelt dat de opening wel een kans is om duidelijk te maken wat LOKO net doet en wat de verhouding is tot STURA. Misschien met posters en tekstjes werken. Daphne wil wel tekstjes schrijven. 4.5 Opkuis Centraal (2 ) Bedankt aan iedereen die aanwezig was tijdens de opkuis op 2 november. Volgende opkuis is 11 november, dan zetten we alles klaar voor de opening van s meiers 5. Cilia roept iedereen op om te helpen. Vanaf s ochtends, hele dag. Maar het is ook goed als je even kan komen helpen. 4.6 Evaluatie 24 urenloop (8 ) Zijn er opmerkingen of tips voor de mensen van Sport? Nora stelt dat het opvalt hoe hard meisjes worden uitgesloten in de grote kringen. Omwille van de competitie. Ze snapt dit wel maar het is iets dat we niet mogen negeren. De meisjes zijn er enkel om te supporteren. Tom zegt dat dit moeilijk is om op te lossen. Zeker met het niveau van competitie. Maar als organisatie moeten we hier misschien toch de nadruk op leggen en misschien kringen belonen die meisjes ook kansen geven. Bent zegt dat ze hier inderdaad niet op hebben gehamerd. Dat ze inderdaad wel weten dat dit gebeurt maar dat ze hier geen sancties aan verbinden.

9 Joris stelt dat inderdaad het niveau gewoon fenomenaal is en dat het daardoor minder een event is van de student. Julien stelt ook dat studenten voor andere kringen lopen. Joost stelt dat ze meisjes kunnen aanmoedigen om dan voor kleinere kringen te lopen. Maar dan is het geen kringenevenement meer stelt Nora. Tom stelt: wat als we de kringen verplichten om 50/50 te doen? Maar dat is niet haalbaar. Of toertjes die iemand voor het eerst loopt tellen zwaarder door. Dan kan het ook meer interessant zijn om tragere mensen te laten lopen. Stefaan stelt dat het niet altijd genoeg is gecommuniceerd wat de shiften net inhouden. Ook van sport naar bureau: waar kunnen we alles vinden, sleutels van tap kwijt en dergelijke. Dus misschien is een briefing wel handig. Blaadjes met taken wel behouden, die waren heel goed. Cilia stelt dat het goed was dat zij meer dan één stalling moest coördineren, beter overzicht. Bent gaat akkoord en zegt dat ze dit zelf ook al hadden gemerkt dat dit beter was. Nora stelt ook dat sommige shiften nutteloos zijn. Maar het is moeilijk om dit in te schatten stelt Bent. Tom stelt dat tap B echt heel weinig verkocht, van 10u tot 14u. Maar op andere uren liep dit wel goed. Cilia stelt dat het niet duidelijk was of de shifters gratis mochten drinken of niet. Dit moest ook beter gecommuniceerd worden. Stefaan stelt dat fairplay in de toekomst moeilijker gaat worden. Maar Bent stelt dat er ook straffen zijn zoals strafrondes die fairplay moeten aanmoedigen. Mariska sluit af dat het sportteam dit goed heeft gedaan! 4.7 LOVE Leuven (8 ) Wat is de taak van LOKO en hoe kunnen kringen hierbij betrokken worden? Love leuven is er om stadsmensen en studenten samen te brengen. Maar de kritiek vanuit AV was dat dit buiten studenten om beslist was en dat we er dan moeten aan deelnemen. Cilia vraagt wat er net verwacht wordt van LOKO? Mariska stelt dat het thema beweging is: fietsen op kerstmarkt leuven, bewoners en studenten samen fietsen om lichtjes te laten branden in kerstboom. Nog niet concreet uitgelegd of gezegd wat er verwacht wordt van LOKO. Nora stelt dat ze ook verwachten dat er ondersteuning is vanuit technische kringen, voor de opbouw van het fietsding. Maar dat het nog heel vaag is. Joris vraagt of ze niet zullen verwachten dat wij de studenten leveren om te gaan fietsen? En Nora vult aan om ook het mee op te bouwen. Mariska geeft de opmerking dat het bij zulke overkoepelende campagnes heel onduidelijk is wat er van LOKO verwacht wordt. Joris stelt dat LOKO moet bellen om uit te vissen wat wij precies moeten doen. Cilia stelt dat we nog extra dingen kunnen doen en aan hen voorstellen.

10 Cilia vraagt hoe hard ze vasthangen aan beweging. Nora zegt dat ze er heel erg aan vasthangen. Want Cilia zei dat er ook iets rond de beiaard zou kunnen gebeuren omdat dit ook voor zowel studenten als voor inwoners is. Wanneer volgende overlegmoment? Nog niet duidelijk Daphne stelt voor om een soort wedstrijd te doen tussen studenten en Leuvenaars. Maar misschien is dat niet echt samen meer. Of samen dansen stelt Daphne voor. Workshop ofzo. Bv Beiaard boombal. Nora zal contact opnemen en vragen wat er concreet van ons verwacht wordt. 4.8 Comedy Avond LOKO Alumni (2 ) Kom allemaal naar de Comedy avond! Het wordt superleuk! Er moeten ook een aantal shiften worden ingevuld. Caroline maakt shiftenlijst. Moet er hiervoor nog iets gebeuren? (Nog wat plakken?). We moeten actief meewerken. Zijn er mensen die willen posters plakken? 4.9 Subsidie Commissie (2 ) Kregen alle kringen een week langer om aanvragen in te dienen? Wanneer komt de Commissie samen en wie zetelt er hierin? Mike legt uit. Kringen krijgen inderdaad een extra week tijd. Wie zit er in: 3 mensen van de vrij verenigingen en 2 mensen van de kringen ook 4 leden van de coco, cultuur, internationaal, sport en Mike Kringen zijn sowieso erkend, vrije verenigingen moeten elk jaar opnieuw een aanvraag indienen. Ze moeten openstaan voor alle studenten. Minstens 1 openbare activiteit die niet met feesten te maken heeft. En minsten 1 jaar bestaan. Want ze moeten gegevens doorgeven van vorig jaar. En geen activiteiten organiseren op andere campussen vult Joris aan. Erkende organisaties kunnen dan subsidies aanvragen. Bv neerlegging in staatsblad wordt volledig terugbetaald. Normaal evalueren staf centraal en staf financiën de aanvragen. Zij bundelen hun adviezen met welke verenigingen in aanmerking komen voor erkenning. Daarna wordt er samengezeten met de desbetreffende kring.

11 4.10 Openingsuren Centraal (2 ) Marrit is langdurig ziek. Centraal zal daarom vanaf volgende week enkel open zijn in de namiddag. Niels zal de s en de reservaties voor albatros bijhouden. De andere staf doen afwisselend permanentie. Stefaan vraagt of het geen goed idee is om iemand van de staf meer uren te geven om dit tijdelijk op te vangen. Kunnen jullie niet betalen stelt Joris. Maar Stefaan stelt dat het mogelijk is om vanuit de reserve dit bij te passen update LOKOMOTION (5 ) De poster is af. Mogen we die al zien? Wat zullen de taken van het AB zijn tijdens LOKOMOTION? Zelfde als vorig jaar: permanentie, kassa s brengen, shifters in de gaten houden, inspringen, opkuisen Joris zegt dat STURA wilt helpen met shiften maar dat de shiftenlijst dan op tijd doorgegeven moet worden zodat niet enkele de slechte shiften overblijven Update sociaal (12 ) Werkgroep veiligheid, diversiteit event, werkgroep klimaattop, update rolstoel fakbartocht? Tom legt uit. Nog wat shifters nodig voor Bio Bier degustatie. 17 november rolstoelfaktocht. Tot nu toe heeft enkel VTK ingestemd. Jammer dat er niet meer mensen meedoen. Joris stelt dat je echt heel concreet AV moet aanspreken. En bellen. En genoeg verschillende mensen van de kringen aanspreken en zorgen dat het breed gedragen wordt. Niet enkel de fakverantwoordelijke aanspreken maar ook praeses. Klimaattop: nog heel vaag en onduidelijk. Niet samen met LOKO maar wel mogelijk om te ondersteunen. Nora vraagt of LOKO nu samenwerkt met UP of niet? Dat gaat over iets anders. Op 19 november: debatavond over duurzaamheid en onze planeet. Nora stelt dat het gaat over de klimaattop, om mee reclame te maken om mee te gaan naar Parijs. Om studenten er warm voor te maken Update mandaten (2 ) Zijn alle mandaten (uitgez. voorzitter, ondervoorzitter en activiteitenco) nu ingevuld? Deelstuvo is ingevuld. Er is nog een plaats vrij in diversiteit. Tom stelt dat duurzaamheid ook nog extra mensen kan gebruiken en Joris zegt dat dat mag.

12 4.13 STRAK FM (2 ) LOKO is één van de partners van STRAK FM. De organisatie heeft echter problemen qua werking. Kunnen wij hierbij helpen? Opgericht door LOKO, veto, VRT en KULeuven. Oorspronkelijk 2 keer per jaar op een evenement. Probleem is dat STRAK FM niet zo goed draait. 2 coördinatoren die het proberen te trekken maar het ligt wat stil. Moeten wij hun ondersteunen en hoe? We kunnen misschien een oproep lanceren. En als wij hen ondersteunen kunnen wij misschien kiezen op welk event ze hun uitzendingen doen. Dat kan goede reclame zijn. Maar Stefaan vraagt wie er luistert naar STRAK FM en dat LOKO beter focust op het vinden van mensen voor de eigen werking. Mariska zegt dat we wel partner zijn en zijn we dan niet verplicht om te helpen? Conclusie: Gewoon oproep lanceren voor vrijwilligers 4.14 Update communicatie (5 ) Nieuw: wekelijks overzicht & foto van de week (1 iemand van het bureau neemt foto van wat hij/zij heeft gedaan voor LOKO en schrijft er een tekstje bij. Op die manier wordt duidelijker wat we allemaal doen) Mensen de kans geven om oproepjes te lanceren, bv de madatarissen. Algemene mededelingen Wordt zondagavond gepost dus op tijd doorsturen naar Mariska. Mini werving van vrijwilligers: via studentenwelkom die mensen zijn gecontacteerd en er zal een groep worden opgericht om hen mee te delen wat LOKO net is en waar ze precies bij willen en kunnen helpen Update werkgroep Alma (2 ) Wanneer komt de werkgroep samen? Joost zal dit nog laten weten aan AB Andere updates afdelingen (?) 5 Uitnodigingen (2 ) - 4 november: Biobierdegustatie - 4 november: Herdenkingsmis en geen opening s meiers 5-5 november: Groot Dictee der Leuvense Studenten - 8 november: Plan Sjarel Pedagogiek - 10 november: Comedy avond LOKO Alumni - 11 november: Opkuisdag Centraal en voorbereidingen Opening s Meiers 5-12 november: Opening s meiers 5-13 november: geen WV Studentenbeleid, maar update - 15 november: Plan Sjarel Politika

13 - 16 november: Algemeen Bureau - 17 november: rolstoelfakbartocht - 26 november: LOKOmotion - 27 november: WV studentenbeleid - 30 november: studentenpraatcafé 6 Varia (5 ) Kan het verslag van de AV en WV studentenbeleid eerst door het AB worden goedgekeurd voor het naar de AV en WV studentenbeleid gaat ter goedkeuring? Kunnen alle afwezigen ook genoteerd worden bij de AB verslagen? En afwezige kringen bij AV en WV s ook? Cilia wil graag houten naambordjes maken voor tijdens de AV. Lucas Vanlaer vroeg er al naar op de AV. Zijn er mandatarissen die Cilia hierbij willen helpen? Kan iedereen die iets op de website wil aanpassen zich alvast registreren via loko.be/backstage? Vergeet niet de data van je activiteiten en WV s in de LOKO kalender te noteren.

Verontschuldigd: Daphne de Roo, Stijn t Kindt, Mike Moron, Caroline van Rhee

Verontschuldigd: Daphne de Roo, Stijn t Kindt, Mike Moron, Caroline van Rhee LOKO ALGEMEEN BUREAU 16 NOVEMBER 2013 19U FLEX RUIMTE S MEIERS 5 ALGEMEEN BUREAU Aanwezig: Cilia Gouwy, Stefaan Botteldoorn, Steve Roose, Bram Van Baelen, Joost Vermote, Elly Suys, Toon Van Schel, Nora

Nadere informatie

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 2 OKTOBER AANSLUITEND BIJ AV LEUVEN UITNODIGING 1 Goedkeuring verslagen 2 Goedkeuring agenda 3 Strategische punten 3.1 Prijsstijging Alma 3.2 Living Campus project 4 Operationele

Nadere informatie

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.)

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.) LOKO ALGEMEEN BUREAU 21 SEPTEMBER 2015 20U LOKO VERSLAG Aanwezig: Joost Vermote, Elly Suys, Joren Dela Ruelle, Wouter Leemans, Nora Sleiderink, Tine Naegels, Daphne F. de Roo, Mariska Gellaerts, Mike Moron,

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Algemene Kringraad Vergadering

Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 4 oktober 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 21u30 Aanwezig: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Peter (web), Lore (beheer), Wouter

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month Inhoud Inleiding Promocampagne International Fair LOKOmotion @ Albatros Events van kringen en ISA s Conclusie Inleiding November

Nadere informatie

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne LOKO INTERNATIONAL SANDER BEELAERT Algemene Vergadering 20 december 2013 EVALUATIENOTA The future of Think Abroad Gedurende de maand november organiseerde LOKO International in samenwerking met de faculteitskringen

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 11 december 2014

Verslag vergadering OR 11 december 2014 Verontschuldigd: Bob Leysen, Saar Meganck, Irmine Vermander, Katrien Billiet Notulist : Tine Beke 1.Schoolraad De leden van de schoolraad willen de mening van de OR horen over de organisatie van een schooldag

Nadere informatie

Kernraad. Goedkeuring agenda. Goedkeuring verslag. Mededelingen. Voorbije activiteiten VERSLAG. Vergadering van donderdag 22 oktober 2009

Kernraad. Goedkeuring agenda. Goedkeuring verslag. Mededelingen. Voorbije activiteiten VERSLAG. Vergadering van donderdag 22 oktober 2009 Kernraad VERSLAG Vergadering van donderdag 22 oktober 2009 Aanwezig: Sanne, Vinnie, Michaël M., Jorien, Mattia, Thomas, Pieter V. Goedkeuring agenda De agenda wordt goedgekeurd, na het toevoegen van het

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones,

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Zoals jullie alreeds weten heb ik mij kandidaat gesteld voor praeses 2014-2015 van Manu Juvanta te worden. Gisteren heeft onze AV plaatsgevonden.

Nadere informatie

Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013

Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013 Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013 Agenda: 0) Aanwezigheden 1) Goedkeuring van verslagen 2) Woord van de voorzitter 3) Financiën 4) Zaal 5) Shop 6) ST-V 7) Massacantus 8) Plakretributie Solvay vs

Nadere informatie

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats.

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats. LOKO ALGEMENE VERGADERING 8 MEI 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 27 maart 2015 (bijlage 1, p.2) COCO: 18 april en 1 mei RvB: 25 maart AB: 23 maart, 20

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Algemene vergadering StuRa

Algemene vergadering StuRa Algemene vergadering StuRa Verslag vergadering 4 september 2014 Datum Donderdag 4 september 2014 Tijdstip 18.00 Locatie Aanwezig Verontschuldigd Verslagnemer Voorzitter E139 Dorien Eerdekens, Frank Bax,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Rangenstelsel & Takenschema

Rangenstelsel & Takenschema Politie Amsterdam Rangenstelsel & Takenschema Dit is een nieuw rangenstelsel & takenschema van Politie Amsterdam Promotions. Dit document is gemaakt door Robbe aka qrobbep26 (A- Director) en met behulp

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 Aanwezigheden Aanwezig: Bruno (voorzitter), Aaron (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), den Joe, Sint-Lieven, Haegepoorters, Den draai, Chiro D, JRK, Kadullen (te laat),

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers

Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers Dit hulpmiddel is bestemd voor leidinggevenden die met hun medewerkers een SWOTanalyse willen doorlopen. SWOT = Strengths (sterkten) Weaknesses (zwakten) Opportunities

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Verslag Praesidiumvergadering 10 Zondag 19 april 2009

Verslag Praesidiumvergadering 10 Zondag 19 april 2009 Verslag Praesidiumvergadering 10 Zondag 19 april 2009 Verwittigd: Kim, Mathias, Yuri, Kevin Aanwezig: Pieterjan, Vincent, Stef, Willem, Petra, Manon, Bernard, Alexander, Lieselot, Thijs, Delfien, Ine,

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 Doelgroep Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs VOETen Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Document: Verslag Algemene Vergadering 1 Nummer - Werkjaar: Nr. 01 Werkjaar: 2014 2015 Datum: 20 september 2014

Document: Verslag Algemene Vergadering 1 Nummer - Werkjaar: Nr. 01 Werkjaar: 2014 2015 Datum: 20 september 2014 Document: Verslag Algemene Vergadering 1 Nummer - Werkjaar: Nr. 01 Werkjaar: 2014 2015 Datum: 20 september 2014 Aanwezig: Lien Dierickx voorzitter Emily Massez penningmeester, Chiro, Jong VLd Ian Massez

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats.

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats. LOKO ALGEMENE VERGADERING 27 FEBRUARI 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 13 feb (bijlage 1, p.2) CoCo: 18 feb WV Sociaal: 16 feb RvB: 18 feb WV Internationaal:

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 12 oktober 2014 Aanwezig: Cedric, Stef, Sander C, Sander Bel, Simon, Marie, Kenny(tot 21:56), Yanice, Joni, Fanne, Jens (vanaf 21:24), Kate (vanaf 21:24), Niels

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Marcel Balsters (voorzitter), Tessa Boogert, Bianca Bronkhorst, Noordermeer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 1 Hoe organiseer je een activiteit Uitleg Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot verschil. Dit draaiboek

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS WERVEN VAN VRIJWILLIGERS Situering In vele kerken en andere organisaties is men steeds weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zeker bij de kerken treedt de vergrijzing van de vrijwilligers sterk in. Het

Nadere informatie

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek)

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) AV VERSLAG Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) Aanwezig: Jennifer, Jeroen, Pieter V., Natascha, Hanne, Bart, Michaël M., Toon, Joris B., Vincent, Yana, Sofie, Michaël D., Pieter V.H., Karel,

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Enquête: Resultaten. Statistieken voor vraag 2: Werken jullie met een vertrouwd of een vernieuwend schoolfeest? Vertrouwd.

Enquête: Resultaten. Statistieken voor vraag 2: Werken jullie met een vertrouwd of een vernieuwend schoolfeest? Vertrouwd. Enquête: Resultaten Statistieken voor vraag 2: Werken jullie met een vertrouwd of een vernieuwend schoolfeest? 22% Vertrouwd 78% Vernieuwend Andere antwoorden op vraag 2: Wij doen twee optredens en ondertussen

Nadere informatie

Aan de slag met de mini-onderneming

Aan de slag met de mini-onderneming Fase 1: Start project en brainstorm (september-oktober) Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (A. Einstein) 1. Wat gebeurt er bij de leerlingen?

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Mytylschool De Trappenberg Crailoseweg 116 a 1272 EX Huizen T 035-6915237 E secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl BELANGRIJKE DATA 12 juni: groepsindeling bekend 17

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 1 maart 2009 Aanwezig: Inge, Jorien, Thomas, Vinnie, Joris B, Thijs, Jennifer, Sanne, Christophe, Mattia, Daniel, Stevel, Hanne, Michaël M, Toon, Sander,

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3.

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. 1 OPDRACHT 1 Bekijk hetvolgende lijstje mondelinge opdrachten. Probeer elke opdracht te analyseren: welke soort opdracht

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp (ziek) Hanneke Tijssen (verlof) Anna-Marie Borgstein (ziek) Annemieke Quik Suzan Karabag Wendy van Lieshout

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

VKV 20 oktober 2015. Puntjes vanuit DSA. Puntjes voor VKV

VKV 20 oktober 2015. Puntjes vanuit DSA. Puntjes voor VKV VKV 20 oktober 2015 Aanwezig: Bram Verdonck (SK), Pieter De Pauw (WVK), Feliciaan De Palmenaer (WVK), Lothar Arys (Massacantus), Lies Vandevyvere (Urgent), Lisa Jonckheere (KK), Lieselore Hamerlinck (IK),Benoit

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Karel en Andries bespreken de nieuwe gegevens over de besparingen op het onderwijs.

Karel en Andries bespreken de nieuwe gegevens over de besparingen op het onderwijs. LOKO ALGEMENE VERGADERING 17 OKTOBER 2014 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 3 okt (bijlage 1) RvB: 8 okt WV Sport: 30 sep en 7 okt WV Int.: 30 sep 2 Goedkeuring

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven)

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Inhoud > Introductie > Wat is Wereld van Nestor? > Hoe werd het ontwikkeld? > Hoe ziet het er uit? > Wanneer te gebruiken?

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Bestuursvergadering Augustus 2014. Agenda: Vergadering: Datum: dinsdag 5 augustus om 18u. Aanwezig (met stemrecht): Project Gert Vercleyen

Bestuursvergadering Augustus 2014. Agenda: Vergadering: Datum: dinsdag 5 augustus om 18u. Aanwezig (met stemrecht): Project Gert Vercleyen Bestuursvergadering Augustus 2014 Datum: dinsdag 5 augustus om 18u Agenda: Project Gert Vercleyen Goedkeuren verslag vorige vergadering Update projecten deur gandalf gamification Update Club Mate Goedkeuring

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 9 oktober 2011 Aanwezig: Joris, Shana, Anne, Natascha, Dieter (22u13), Robin G., Niels, Jonas K., Michiel, Joke, Bert, Freek, Andreas, Kristien, Mathias,

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV.

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV. VERSLAG 3 e ALGEMENE VERGADERING 28 juni 2015 12u30 - Gent Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Claudia Defoort, Sven Declerck, Christoph Portier, Maxime Michielsen, Jelle Holsteen,

Nadere informatie

Ouderraadsvergadering. Aanwezig: Karin, Debbie, René, Patrick, Mayke, Mariëlle, Marie-Louise, Sandra. Afwezig: Sven.

Ouderraadsvergadering. Aanwezig: Karin, Debbie, René, Patrick, Mayke, Mariëlle, Marie-Louise, Sandra. Afwezig: Sven. 24022015 Ouderraadsvergadering. Aanwezig: Karin, Debbie, René, Patrick, Mayke, Mariëlle, MarieLouise, Sandra. Afwezig: Sven. Agenda punten: 1. Opening. Actie, wie, wanneer: 2. Ingekomen post. 3. Notulen

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

Verslag kringvergadering Historia vzw 11 november 2008

Verslag kringvergadering Historia vzw 11 november 2008 1 Verslagkringvergaderingvzw11november2008 Aanwezig:Ruth,Sarah,Ruben,Frederik,Evi,Maarten,WardL.,Bart,Inge,Goedele,Karolien,Kenji, Tine,Wouter,Jantje,Anne,Reinoud(Eoos),Karen,Annette,Laura,Lander,Gerwin,Leander,Gaëtan

Nadere informatie

Joyn DayCare, hét communicatiemiddel tussen de kinderopvang en ouders.

Joyn DayCare, hét communicatiemiddel tussen de kinderopvang en ouders. Joyn DayCare, hét communicatiemiddel tussen de kinderopvang en ouders. Via de kinderopvang organisatie van uw kind(eren) heeft u een uitnodiging ontvangen om gebruik te maken van de communicatie app van

Nadere informatie

Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns

Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns Sessie gaat over geïntegreerde integriteit en de vraag hoe in de praktijk uit te voeren? Inhoud 1. Hoe integriteitsbeleid uitrollen en integreren?

Nadere informatie

Leerlingenboek KINDERRAAD

Leerlingenboek KINDERRAAD Leerlingenboek KINDERRAAD K i n d e r r a a d leerlingenboek 2 Leerlingenboek K I N D E R R A A D Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel goed dat jullie meedoen

Nadere informatie

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014 VERSLAG 2 e ALGEMENE VERGADERING 22 februari 2015 14u30 - Antwerpen Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Shanna Hurts, Claudia Defoort, Sofie Van Waes, Stefanie Bauters, Cédric

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie