Cursussen & Overige activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen & Overige activiteiten"

Transcriptie

1 Cursussen & Overige activiteiten Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst

2 Pagina 2

3 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk Jongerenwerk De Brug pagina 11 Kidsgear pagina 12 Leeuwenkuil, centrum voor de Kunsten pagina 14 Sporthal Jachtlust pagina 25 Stichting Mens en Welzijn pagina 26 Vluchtelingenwerk Voorst pagina 59 Bibliotheek pagina 60 Kulturhus Jachtlust Pagina 3

4 Het werd in 2005 feestelijk geopend en is nu al bijna drie jaar het ontmoetingspunt voor vele activiteiten. Wat is het Kulturhus, wie zijn de bewoners (organisaties) en wat doen zij aan het Kulturhus concept? Kulturhus De organisaties en de gemeente Voorst zijn geïnspireerd door het Kulturhus concept van de provincie Gelderland. Een belangrijk kenmerk is dat de bewoners naast het gezamenlijke onderkomen ook een gezamenlijk programma hebben. Hiertoe is samen één missie ontwikkeld met vier programmalijnen. In 2007 leidde dit tot een aantal gezamenlijk georganiseerde activiteiten, zoals de Opa en Oma dag, Muziek op schoot en Vakantie-activiteiten voor de jeugd. Eén missie: te Twello is hèt trefpunt voor zinvol bezig zijn. Voor je zelf en voor de ander; actief in sport, cultuur en maatschappij. Met vier programmalijnen Jong actief in sport, cultuur en maatschappij Iedereen telt mee Ruim baan voor vrijwilligersorganisaties Een leven lang leren En zeven trekkers Muziekvereniging Excelsior Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Jongerenwerk Voorst Kidsgear, Buitenschoolse opvang Leeuwenkuil, centrum voor de kunsten Mens en Welzijn VluchtelingenWerk Voorst Gezamenlijke organisatie Daarom werken we samen aan: één programmaraad: afspraken over invulling/aanpassing, gezamenlijk programma, gebruik accommodatie en externe communicatie één huisstijl, programmaboekje en activiteitenkalender één website één aanjager: voor het stimuleren en begeleiden van de samenwerking, de organisaties behouden eigen bestuur en management Pagina 4

5 één programmeur: voor het inhoudelijke gebruik van accommodatie, podium en expositieruimte één beheerder: voor het fysieke beheer van de accommodatie één loket / baliemedewerker: de bezoeker wordt ontvangen en verwezen door iemand die op de hoogte is van alle activiteiten één bardienst: de bezoeker kan terecht voor koffie, thee of een drankje. Gezamenlijke activiteiten De zeven trekkers van het Kulturhus vormen samen de programmaraad waarin dwarsverbanden activiteiten worden ontplooid. Ook voor 2008 staan er nog veel meer van deze in gezamenlijkheid georganiseerde activiteiten op stapel, waaronder een Hip-Hop dag in het najaar, georganiseerd door het Jongerenwerk en De Leeuwenkuil. In 2006 is de gemeenteraad akkoord gegaan om de programmaraad jaarlijks te ondersteunen met ,-- per jaar tot en met 2010 om de samenwerkingsstructuur op een goede manier wortels te geven. Exposities en evenementen In het Kulturhus zijn permanent exposities die worden samengesteld uit materialen die door cursisten van de organisaties zijn gemaakt. Ook Voorster kunstenaars nemen hieraan deel en de Culturele Raad biedt hierbij een helpende hand. Reservering accommodaties Via de website van de gemeente Voorst of de website van het Kulturhus kunt u digitaal accommodatie huren in het Kulturhus. Bellen kan ook van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur via telefoonnummer of een sturen naar Cursusboekje In dit cursusboekje leest u over allerlei activiteiten en cursussen. Wij hopen dat dit boekje en het cursusaanbod u inspireert om hieraan deel te nemen. En natuurlijk kunt u het Kulturhus eens binnen lopen. Van s ochtends vroeg tot halverwege de middag verzorgt MensenWelzijn het beheer, daarna nemen de sporthalbeheerders dit over. U kunt de (sporthal)beheerders ook ontmoeten in de sporthal en in het gezellige sportcafé. Contactpersoon van de gemeente Voorst is Elly Brinkman, beleidsmedewerker Welzijn, Zorg en Burgerzaken, te bereiken op telefoonnummer (0571) (van 9-12 uur op maandag, dinsdag en woensdag) Pagina 5

6 Muziekvereniging Excelsior Twello Excelsior is de enige fanfare die Twello rijk is. Als sinds 1902 maken de muzikanten van Excelsior met veel plezier muziek voor iedereen die het wil horen. Excelsior anno groeit en bloeit! Zeker de jeugdopleiding van Excelsior heeft geen klagen. Inmiddels volgen ruim 25 kinderen muziekonderwijs bij eigen docenten en docenten verbonden aan de Leeuwenkuil (muziekschool). Blokfluiters Sinds enkele jaren geeft Excelsior ook blokfluitlessen aan kinderen uit de groepen 3 en 4 van verschillende basisscholen uit Twello e.o. Door deze lessen aan te bieden krijgen de leerlingen een gedegen muzikale ondergrond. Hiermee hebben ze al een muzikale voorsprong bij de overgang naar instrumentale lessen. De blokfluitlessen worden gegeven door Kees Versluis op maandag- en donderdagmiddag in basisschool De Hietweide in Twello. DUPLO / LEGO Al met een paar noten onder de knie mogen leerlingen van Excelsior meespelen in het DUPLO. Samen met andere leerlingen die net begonnen zijn wordt het samenspel op een leuke en leerzame manier aangeleerd. Na het behalen van het A examen stromen de leerlingen door naar het LEGO (Leerlingen En Gevorderden Orkest). In dit orkest wordt het samenspel verder ontwikkeld en worden de leerlingen voorbereid op het grote orkest. Het DUPLO en LEGO repeteren iedere maandagavond van uur in het o.l.v. Wouter Loman. Slagwerkgroep Sinds enkele jaren zijn er weer enkele slagwerkleerlingen actief als slagwerkgroep. O.l.v. Jaap van Tongeren repeteert deze groep iedere maandagavond van uur in het Kulturhus Jachtlust. Door Excelsior de brede Pagina 6

7 slagwerkopleiding worden in de slagwerkgroep een grote diversiteit aan slagwerkinstrumenten gebruikt om op te spelen. De slagwerkgroep kan altijd slagwerkwerkers gebruiken. Heb je interesse, kom dan een keer binnen en speel met ons mee! Excelsior Het grote orkest, zoals de leerlingen van Excelsior het noemen, bestaat op dit moment uit ongeveer 40 muzikanten. Iedere maandagavond komt het orkest o.l.v. Gido van Schijndel bij elkaar om een concert of ander optreden voor te bereiden. Vanaf tot uur speelt het orkest haar repertoire in het Kulturhus. Op het programma staan echte fanfare werken, maar ook bewerkingen van allerlei leuke melodieën. Voor elke muzikant wat wils. Ervaren muzikanten die een orkest/fanfare zoeken zijn bij Excelsior van harte welkom. Voor meer informatie kunt u kijken op of neem contact op met Jasper Esselink, of Excelsior Pagina 7

8 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst De Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst is in deze gemeente de professionele aanbieder van goede peuterspeelzaalvoorzieningen. Verspreid over de gemeente zijn er locaties in Twello, Klarenbeek, De Vecht, Terwolde, Wilp, Voorst en Teuge. Waarom naar de Peuterspeelzaal Het bezoeken van de peuterspeelzaal ondersteunt de ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het kind bezoekt de speelzaal 2 ochtenden per week. In de speelzalen staan spelen, ontwikkelen en ontmoeten centraal. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel plaatsvindt via het spel, is spelen de belangrijkste activiteit. Kinderen leren in een prettige sfeer en onder deskundige begeleiding spelen met andere kinderen. Contact tussen de leidsters en ouders/verzorgers staat centraal in de begeleiding van kinderen. Daarnaast bereidt de peuterspeelzaal de kinderen voor op de basisschool. Als uw kind een peuterspeelzaal bezoekt, levert dit een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. Aanmelden Aanmelden kan vanaf 1 jaar, de wachttijden en openingstijden zijn verschillend. Plaatsing is meestal mogelijk als het kind tussen 2 en 2 ½ jaar is. Hiervan krijgt u dan tijdig bericht. Ouders Wij vinden het belangrijk ouders te betrekken bij onze organisatie. Dit gebeurt op verschillende manieren. Iedere locatie heeft een commissie waarin ouders deelnemen. Zij ondersteunen de leidsters bij de organisatie van (feestelijke) activiteiten en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is er een ouderraad waarin beleidsmatige zaken zoals het pedagogische beleidsplan en de kwaliteit van de accommodaties aan de orde komen. Ook organiseren de verschillende locaties ouderavonden waarbij onderwerpen aan de orde komen die interessant zijn voor de opvoeding van 2-4 jarigen. Daarnaast doen sommige locaties een beroep op ouders om als hulpouder aan diverse activiteiten deel te nemen. Kosten Ouders betalen in 2008 een maandelijks een ouderbijdrage van 54,-. Afhankelijk van het tijdstip van de zomervakantie is er voor de maand juli of augustus geen Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 8 bijdrage verschuldigd. Voor ouders woonachtig in de gemeente Voorst, die de ouderbijdrage niet kunnen betalen zijn er mogelijkheden binnen de kaders van de Wet Werk en Bijstand. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het WMO-loket in Het Baken, Kortenaerstraat 16, 7391 WR in Twello. Telefoon:

9 Gezinnen in Apeldoorn met een inkomen tot 112,5% van het minimumloon die gebruik maken van een peuterspeelzaal in Voorst kunnen in aanmerking komen voor een compensatie die kan oplopen tot 300,- per kind per jaar. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kunt u zich wenden tot de peuterspeelzaal waar uw kind staat ingeschreven, u kunt een aanvraagformulier Apeldoorn downloaden van onze website of u kunt zich kan wenden tot de Dienst Samenleving van de Gemeente Apeldoorn (055) Locaties Peuterspeelzalen Voorst Peuterwolde Pinkeltje De Kruimelkring De Speelakker De organisatie Uitgebreide informatie is te vinden op Kantooradres: Jachtlustplein 11, t Gruthuus 7391 BW Twello Telefoon De Boskabouter t Hummelhonk Locaties De stichting beheert de volgende peuterspeelzalen: De Kruimelkring Abraham Kuyperstraat 3 Twello De Boskabouter Kopermolenweg 8 Klarenbeek Pinkeltje Kerkstraat De Vecht Peuterwolde Schoolstraat 2 Terwolde t Gruthuus Kerkstraat 14 Wilp De Speelakker Bleriotstraat 3 Teuge t Hummelhonk Tijmstraat 6 Voorst Contact Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de directeur van de stichting, Gusta van Weeszenberg. Telefoon Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 9

10

11 Jongerencentrum de Brug Het jongerencentrum De Brug is onderdeel van het Kulturhus Jachtlust in Twello. In De Brug worden activiteiten ontplooid voor jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30 jaar. Activiteiten gericht op ontmoeting en participatie van verschillende groepen jongeren die weinig gebruik maken van het bestaande aanbod of waarvoor een passend aanbod ontbreekt. Hierbij zijn de wensen en behoeften van jongeren het uitgangspunt. Vanaf juli 2007 maken jongeren in de kern Twello kennis met jongerenwerk volgens de methode van Younger at Heart. Dit betekent een gedegen inzet van ambulant jongerenwerk, een structurele accommodatie gebonden inzet en een verankering van het instituut jongerenwerk binnen de bestaande samenleving. Initiatieven van jongeren worden gestimuleerd en krijgen ruimte uit te groeien tot een happening door en voor jongeren. Younger at heart wacht niet af of de jongeren komen, maar zoekt ze zelf op en legt contact. Dit kan zijn op straat, op de vaste ontmoetingsplaatsen of op andere plaatsen waar jongeren bijeenkomen. De activiteiten kunnen in het Kulturhus plaatsvinden en in de sporthal, maar ook op andere locaties in Twello of in de andere dorpen in onze gemeente. Vragen, wensen of ideeën over jongerenwerk in de gemeente Voorst? Meer informatie, Jongeren centrum Jongeren centrum Pagina 11

12 Kidsgear Buitenschoolse Opvang Jachtlust Onze buitenschoolse opvang in Twello biedt kinderen in de basisschoolleeftijd een uitdagend programma aan activiteiten. Kinderen die overdag de basisschool bezoeken willen we buiten de schooluren de mogelijkheid bieden andere activiteiten te ondernemen. Tegelijk willen we bijdrage geven aan uw rol als ouder. Dit betekent na schooltijd eerst wat drinken en gezamenlijk de gebeurtenissen van de dag doornemen. Aansluitend kunnen de kinderen alleen of gezamenlijk iets ondernemen. Dit kan zowel binnen als buiten. Naast de buitenruimte van Kidsgear waar gespeeld en gefietst kan worden, kan ook onder begeleiding in de omgeving iets ondernomen worden. Sport Op de dinsdag en donderdagmiddag kan tijdens de schoolweken gesport worden op de velden van SV Twello aan de Zuiderlaan. Verschillende sporten, zoals voetbal, handbal, hockey, basketbal slagbal komen aan bod. Hierbij wordt, na de warming-up, eerst de techniek en tactiek geoefend en aansluitend wordt vaak een wedstrijdje gespeeld. Hierbij doen ook de ouders soms enthousiast mee. De sport activiteit is naast de lichaamsbeweging ook zeer bevorderlijk voor de sociale ontwikkeling. Er is veel aandacht voor samenwerking en omgaan met winnen en verliezen. Ook in vakantieperiodes wordt er op een aantal dagen een sportprogramma aangeboden. Muziek en drama In samenwerking met de Leeuwenkuil kunnen kinderen tijdens de opvanguren muziek of dramalessen volgen. U hoeft dan niet extra met de kinderen op pad. De Leeuwenkuil geeft korting op de lessen voor de BSO kinderen. Themaweken Met name in vakantieperiodes worden speciale themaweken ingepland. Hierbij worden verschillende activiteiten rond een thema georganiseerd. De thema s worden uitgewerkt op een manier die bij de kinderen past. Schilderijen van de kinderen hangen in de centrale hal van. Pagina 12

13 Als voorbeeld het thema fiets; cursus bandenplakken met medewerking van MensenWerk, plannen van fietsroutes, tekeningen, verhalen, samen een speurtocht op de fiets. Andere thema s zijn kleur en cultuur, feest, zand-water-lucht en vuur, Europese landen paspoort. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie over onze BSO, kijk dan op nl of neem contact op via tel of via Kidsgear, het kindercentrum waar opvang en opvoeden samengaan. Pagina 13

14 Leeuwenkuil, centrum voor de kunsten Muziek op schoot (Kinderen van 9 mnd. tot 4 jaar) Voor alle vaders en moeders van baby s en peuters hebben we een speciaal programma. Samen liedjes zingen, dansen en bewegen. Leuk om bij de Leeuwenkuil te leren en thuis zelf te doen. We gebruiken speelgoed, instrumenten en experimenteren met klanken. Na de les is er koffie! De groepen worden ingedeeld naar leeftijd (max. 10 kinderen) Docent : Aline Corté Lesduur : 45 minuten Dag/tijd : do. vanaf uur Start : 4 september 2008 & 15 januari 2009 Prijs : 75,00 Aantal lessen : 10 Pagina 14

15 Spelen met Muziek (Kinderen groep 3/4/5) Kom zingend en spelend kennismaken met muziek! Iedere les heeft een onderwerp of een verhaal. Daar hoort een lied bij of een leuk spel. Natuurlijk leer je ook echte dingen die bij muziek horen want die heb je nodig als je een instrument wilt gaan bespelen. Docent : Jolanda Leune Dag/tijd : di. n.n.b. Start : 2 september 2008 Aantal lessen : 28 Prijs : 149,50 Basis-blokfluit (Kinderen groep 4, 5, 6) Een basiscursus waarbij de kinderen in groepjes van 4, in lessen van 45 minuten de sopraanblokfluit leren bespelen. Omdat de groepen klein zijn is er veel aandacht voor jou, maar heb je ook het plezier van het samenspel met de anderen. Deze cursus is ook een goede basis voor andere instrumenten. Docent : Coert Bremmers Dag/tijd : ma. / di. Start : week 36 Aantal lessen : 36 Prijs : 103,00 Vooropleiding Muziekonderwijs In samenwerking met het ArtEZ Conservatorium biedt de Leeuwenkuil een vooropleiding voor de vakopleiding Muziekonderwijs. Binnen deze vooropleiding kan jij als havo/vwo leerling met een uitgesproken muzikaal talent je onder deskundige leiding ontwikkelen. ArtEZ en Leeuwenkuil zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding, waarbinnen, naast individuele lessen, veel aandacht is voor theorie, samenspel en presentatie. Er vinden workshops plaats bij het conservatorium en daarnaast heb je twee keer les bij een hoofdvakdocent op een van de ArtEZ conservatoria. Een auditie is verplicht. Een folder is te verkrijgen bij de Leeuwenkuil. Er moet voor 1 juni 2009 ingeschreven worden. Prijs : Voor leerlingen uit de gemeente Voorst: 1.196,00. Voor overige leerlingen 1.560,00 Instrumentale of vocale leerlingen die reeds les hebben bij de Leeuwenkuil kunnen in aanmerking komen voor een kortingsregeling. Informeer naar de voorwaarden. Pagina 15

16 Kinderatelier (Kinderen groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8) Vind je knutselen, tekenen en schilderen leuk? Kom dan naar het kinderatelier! Met elkaar gaan we aan de slag met verf, potloden, ecoline, vetkrijt, klei, gips, was, hout en wat we nog meer kunnen verzinnen. Het wordt één grote ontdekkingstocht, waarin je met veel plezier kunt werken. Samen kijken we naar beelden en schilderijen van kunstenaars en gebruiken muziek, gedichten, sprookjes en foto s om iets heel nieuws te maken. Wij kunnen je veel leren over hoe je met verschillende materialen kunt werken en over hoe je iets kan uitbeelden wat je graag wilt. Meestal maak je een werkstuk voor jezelf maar soms ook met elkaar. Aan het eind van de cursus maken we een tentoonstelling van de werken. Docent : Annelies van der Drift Dag/tijd 3/4/5 : wo uur Dag/tijd 6/7/8 : wo uur Start : 3 september 2008 & 14 januari 2009 Aantal lessen : 14 Prijs 3/4/5 : 87,50 Prijs 6/7/8 : 105,00 Algemene Dansvorming (Kinderen van 3/4/5 en 6/7 jaar) Als je net begint met dansen, dan is er voor jou Algemene Dansvorming. Je maakt hier op een leuke manier kennis met de dansvormen van deze tijd. Het is een echte ontdekkingsreis: je danst kris kras door de zaal, in een kring, samen of alleen, aan de hand van thema s en nog veel meer. In de lessen werken we aan veel verschillende dingen: improvisatie, bewegingscoördinatie, muzikaliteit en samenwerking. Afhankelijk van jouw leeftijd en danservaring leer je de techniek. Docent : Manon van t Spijker Dag/tijd 3/4/5 : vr uur Prijs : 131,50 Dag/tijd 6/7 : vr uur Prijs : 201,00 Start : 29 augustus 2008 Aantal lessen : 35 Pagina 16

17 Combi Dans (Kinderen van 7 t/m 10 jaar) In deze lessen werken we aan klassiek ballet, moderne dans, jazzdans en flamenco. De techniek van het klassieke ballet vormt de basis voor alle andere vormen van dans. We beginnen daarom ook met een klassieke warming up. De rest van de les zal bestaan uit een combinatie van de verschillende dansen. Per periode verschilt het op welke dans(en) de nadruk ligt. Er wordt ritmisch en dynamisch gedanst op verschillende stijlen. Door de lekkere swingende muziek vliegt het uur voorbij! Docent : Manon van t Spijker Dag/tijd : vr uur Start : 29 augustus Aantal lessen : 35 Prijs : 201,00 Atelier Jachtlust (Voor beginners en gevorderden) In de cursus Atelier Jachtlust is er alle ruimte om het spel van kleuren en vormen te ontdekken, waardoor teken- en schildervaardigheden kunnen worden vergroot. Het is een gezellige werkplaats waarin ieder onder de deskundige begeleiding van de docent op zijn of haar eigen wijze bezig kan zijn. Dat kan zowel een eerste kennismaking met materialen en technieken zijn, als juist het verder uitdiepen van al eerder opgedane ervaring. U bepaalt zelf de onderwerpen van uw voorkeur, maar in overleg kan ook een gezamenlijk onderwerp gekozen worden. We werken met eenvoudige materialen als houtskool, plakkaatverf en krijt. U kunt ook werken met acrylverf, aquarel of olieverf. En er wordt zelfs de mogelijkheid geboden om een ets te maken. In onze werkplaats komen ook dingen als perspectief, kleur- en compositieleer en materiaalgebruik spelenderwijs aan bod. Houdt u rekening met bijkomende materiaalkosten. Docent : Peter Paul Hattinga Verschure Dag/tijd : ma uur Start : 8 september 2008 Prijs : 245,00 Aantal lessen : 28 Pagina 17

18 Instrumentale en vocale lessen Wat moet de leerling kunnen? Voor de beginnende leerling is het handig als hij of zij kan lezen. Daarnaast bieden de cursussen van de Kinder Muziek Club, de Vrolijke Kwakers en de Tonen Tijgers een goede basis. De leeftijd waarop een kind kan beginnen wordt bepaald door de fysieke eisen die het instrument stelt. Informeer hiernaar bij onze cursistenadministratie. Lesinhoud, thuis studeren en toetsen De lessen zijn erop gericht dat de leerling het instrument leert bespelen, zich het notenschrift eigen maakt, leert studeren en kennis maakt met vele soorten muziek. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij thuis oefent. Kinderen worden in principe één keer per 2 of 3 jaar getoetst. Instrument kopen of huren? Wij raden u aan advies te vragen aan de docent voordat u een instrument aanschaft of huurt. Popschool De Popschool is er voor leerlingen van typische bandinstrumenten: gitaar, basgitaar, drums, toetsen, saxofoon, maar ook zang. Deelnemers aan de Popschool krijgen een combinatie van wekelijkse instrumentale les plus 30 weken bandcoaching. We plaatsen leerlingen vanaf 12 jaar, die de beginfase achter de rug hebben en over voldoende vaardigheden beschikken. Jongeren die korter les hebben, worden eerst getoetst. Pagina 18

19 Kortingsregelingen Wij hebben verschillende kortingsregelingen. Bijvoorbeeld voor kinderen die muzieklessen volgen en daarnaast willen zingen in het koor; voor derde en vierde gezinsleden; en voor leden van een Hafa vereniging. Kijk voor meer informatie op onze website Jaarabonnement/Deelabonnement In overleg met de docent zijn voor volwassenen ook deelabonnementen mogelijk. Dit betekent dat de cursist in plaats van wekelijks, eenmaal per 14 dagen les krijgt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie. Lessenkaart Voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om een lessenkaart te kopen voor één uur les bij een docent naar keuze. Bijvoorbeeld voor een korte bijscholing of om het instrument weer op te pakken na een paar jaar speelpauze. Ook kunnen met deze lessenkaart extra lesminuten aangekocht worden. De cursistenadministratie brengt u graag in contact met de docent. Pagina 19

20 Lesgelden en abonnementen Jaarabonnementen (inwoners gemeente Voorst): Instrumentaal t/m 20 jaar 405,00 Popschool t/m 18 jaar 467,50 Boven de 20 jaar: 600,00* Buiten de gemeente: (**) Tot en met 20 jaar 504,00 Boven de 20 jaar 600,00* Deelabonnementen (inwoners gemeente Voorst): Instrumentaal t/m 20 jaar 207,00 Boven de 20 jaar 311,50* Buiten de gemeente:(**) Tot en met 20 jaar 262,50* Boven de 20 jaar 311,50* Leskaarten voor een uur les ( evt. te verdelen): Tot en met 20 jaar 64,50 Boven de 20 jaar 77,50* * De lesgelden voor boven 20 jaar zijn inclusief 19% BTW. Vanaf worden deze aangepast i.v.m. de verhoging van de BTW naar 20%. ** Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden inwoners uit de gemeenten Deventer en Voorst bij voorrang geplaatst. Pagina 20

21 Wist u dat de Stichting Vrienden van de Leeuwenkuil nieuwe vrienden zoekt? Kijk op onze website de Leeuwenkuil muzikaal talent stimuleert door extra lestijd en gelegenheid tot optredens te bieden? Dit noemen we Topstroom. Gedurende het jaar vinden een aantal Topstroom concerten plaats voor publiek. Kom ook eens genieten van muziek van hoog niveau! tijdens de herfst- en krokusvakantie de Leeuwenkuil kunstworkshops voor kinderen en volwassenen organiseert? Aankondigingen komen op onze website dus houdt deze in de gaten! u voor het laatste nieuws, de agenda, foto s en nog veel meer moet zijn op: u zich tijdig in moet schrijven (liefst voor de zomervakantie) om teleurstellingen te voorkomen? Algemene informatie Locaties van de Leeuwenkuil Twello: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11 Deventer: Leeuwenkuil, Keizerstraat 70 (hoofdlocatie) Deventer-Oost, Han Hollanderplein 1 (naast de Scheg) Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen Sociaal Cultureel Centrum Braakhekke, Bathmen Voor informatie kunt u zich wenden tot de informatiebalie in ons gebouw in de Keizerstraat. Daar is iemand aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot uur. Telefoon , fax en Actuele informatie vindt u ook op onze website: Inschrijven Pas als wij een volledig ingevuld en ondertekend formulier hebben ontvangen, kunnen we u inschrijven. Voor instrumentale lessen dient het formulier vóór 1 juni 2008 binnen te zijn, zodat wij u voor de vakantie kunnen berichten of u geplaatst bent. Inschrijvingen voor groepslessen, cursussen en ensembles willen wij graag voor de vakantie verwerken, dan krijgt u tijdig bericht voor aanvang van de cursussen. Wilt u voor iedere cursus en/ of instrumentale les een apart inschrijfformulier gebruiken? Als een cursus niet doorgaat laten wij dat weten. Betaling lesgeld Indien u ons machtigt om automatisch in 5 gelijke termijnen te incasseren, verlenen wij u 2,50 korting op de rekening. Wenst u geen gebruik te maken van automatische incasso, dan betaalt u in 2 gelijke termijnen. Factuurbedragen tot 150,00 innen we echter in 1 termijn. Pagina 21

22 Kortingen Bij inschrijving voor een tweede jaarcursus dans, ontvangt u 25% korting op het cursusgeld. Deze korting geldt voor de jaarcursussen dans voor kinderen, jongeren en volwassenen. Iedereen die een jaarcursus volgt in beeldende vakken krijgt 50% korting op de cursus Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing voor beginners. Kinderen die instrumentale lessen volgen en daarnaast willen zingen in het koor, ontvangen een korting op het cursusgeld voor het koor. De prijs voor Junior wordt dan 40,00 en voor 50,00. Het derde en vierde gezinslid uit een gezin (inwoners van Deventer en Voorst) ontvangen respectievelijk 15% en 30% korting op cursussen en instrumentale en vocale lessen vanaf 20 lessen binnen één cursusjaar. Deze korting is van toepassing op het laagste tarief. Leden van een Hafa vereniging uit de gemeenten Deventer en Voorst krijgen 20% korting op het tarief van de instrumentale lessen. Dit graag aangeven op het inschrijfformulier. Voor alle kortingen geldt: er kan maar één korting worden toegepast, waarbij de voor de cursist meest voordelige optie wordt gehanteerd. Uitval lessen Kunt u een keer niet bij de les aanwezig zijn, wilt u dit dan bij de administratie melden? Als de docent verhinderd is, hoort u dit van ons. Annulering Het annuleren van een inschrijving is tot twee weken voor aanvang van de lessen mogelijk. Na die tijd wordt 25 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Als u of uw kind tijdens het cursusjaar wilt stoppen, dient u dat schriftelijk door te geven aan de Leeuwenkuil. In uitzonderingsgevallen kunt u een deel van het cursusgeld terug ontvangen. Zie daarvoor de Algemene Voorwaarden van de Leeuwenkuil op de achterzijde van het inschrijfformulier en op onze website Voorwaarden De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de cursussen staan achterop het inschrijfformulier en op onze website Klachtenprocedure Ondanks dat wij ons werk zo goed mogelijk proberen te doen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dat graag van u en nemen uw klachten serieus. In dat geval kunt u in eerste instantie terecht bij de docent en bij de cursistenadministratie. Pagina 22

23 Stichting Vrienden Leeuwenkuil Word Vriend(in) van de Leeuwenkuil! Als Vriend of Vriendin ontvangt u tweemaal per jaar een mailing met een kunstaanbod, bijvoorbeeld bestaande uit kunstreizen of excursies waar u tegen betaling aan deel kunt nemen. Bovendien ondersteunt u als donateur projecten waarin de subsidiegever niet voorziet, maar die voor de Leeuwenkuil wel een meerwaarde betekenen en het mede tot een bijzonder centrum maken. Daarnaast verstrekt de Stichting eenmaal per twee jaar een werkbeurs aan een kunstenaar die aan de Leeuwenkuil verbonden is. De nieuwe impulsen die de kunstenaar hierdoor krijgt, werken door in zijn of haar werk als docent, zo blijkt uit het verleden. Voor 16,- per jaar wordt u al donateur/ Vriend. Voor twee personen op hetzelfde adres, betaalt u 25,-. Vrienden zijn belangrijk, voor u en voor ons! Let op! De Leeuwenkuil gaat zo zorgvuldig mogelijk om met het samenstellen van het programma, met de intentie het ook zo uit te voeren. Wij behouden ons echter het recht voor om wijzigingen door te voeren wanneer veranderende omstandigheden dit noodzakelijk maken. Zet- of drukfouten voorbehouden. Pagina 23

24 Pagina 24

25 Sporthal Jachtlust Sporthal Jachtlust Met het oog op een verdere optimalisatie van de faciliteiten is Sporthal Jachtlust recent voorzien van een prachtige nieuwe gastvrije ruimte entree. Ook de toiletten hebben inmiddels een facelift ondergaan. De sportzaal voldoet aan de eisen die gesteld worden door NOC/NSF, dus alle reguliere sporten kunnen hier gespeeld worden. De zaal biedt zitplaatsen aan 600 personen en kan zowel voor recreatieve- als competitiedoeleinden worden gebruikt. De sporthal heeft 600 tribuneplaatsen en eventueel 400 stoelen extra. Ook bedrijven en particulieren worden van harte uitgenodigd om de mogelijkheden te bekijken voor bijvoorbeeld bedrijfstoernooien, sportfeesten en teambuilding desgewenst gecombineerd met een heerlijk warm of koud buffet. Multifunctionele Jachtlustzaal + Podiumzaal Een aantal toneel- en muziekverenigingen evenals diverse culturele instellingen hebben de mogelijkheden van onze prachtige multifunctionele Jachtlustzaal met zijn prachtige akoestiek ontdekt. Helemaal als bij een uitvoering of culturele activiteit het verlengstuk van de zaal, de prachtige podiumzaal, wordt betrokken. De podiumzaal zaal is het verlengstuk van de Jachtlustzaal en worden onderling gescheiden door een door een geluidsdichte maar verplaatsbare wand. Boven en voor het podium hangen in totaal 4 trusten met daaraan elk 4 spots. Deze spots kunnen worden bediend via het aanwezige mobiele bedieningspaneel, welke op meerdere plaatsen in de zaal is in te loggen. Sportcafé Jachtlust Na afloop van de sportbeoefening of een evenement kunt u onder het genot van een hapje en/of drankje nog even gezellig bij praten in onze zeer gezellige sportcafé. Van daar uit verzorgen wij op verzoek bij uw bedrijfstoernooi, sportfeest of evenement in een van onze zalen desgewenst voor hapjes of een heerlijk warm en/of koud buffet. Inlichtingen Voor reserveringen kunt u terecht bij onze verhuuradministratie via of via telefoonnummer Voor overige vragen kunt u terecht bij de bedrijfsleider op telefoonnummer of of bij Ed Bakx van de gemeente Voorst telefoonnummer of via Sporthal Jachtlust Pagina 25

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2014-2015

CURSUSAANBOD 2014-2015 CURSUSAANBOD 2014-2015 0 Het Activiteitencentrum, een plek waar mensen samen komen. Gevestigd in de oude huishoudschool, is het Activiteitencentrum een plek waar van alles gebeurt. Er worden o.a. cursussen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl Adressen Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl De Bibliotheek Vlaardingen Jolanda Verbraak Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen tel. 248 45 86 j.verbraak@vlaardingen.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Naschools Aanbod Pieterskerkhof

Naschools Aanbod Pieterskerkhof Naschools Aanbod Pieterskerkhof Herfst 2012 Kerst 2012 Beste ouders, Hierbij ontvangt u de tweede brochure van het Naschools Aanbod Pieterskerkhof. Diverse instanties bieden hun diensten aan. Het aanbod

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie