Cursusoverzicht december juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht december 2014 - juni 2015"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht december juni 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Gezamenlijk organiseren zij lezingen, workshops en modulaire cursussen gegeven door nationale en internationale topsprekers. PEGD, het cursuscentrum dierenarts en paraveterinair!

2 De GGG wil de gezelschapsdierenarts positioneren als de onafhankelijke deskundige op het gebied van gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren en poortwachter van de volksgezondheid. De GGG streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de diergeneeskunde voor gezelschapsdieren. De verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk wordt onder andere bevorderd door de deelname in PEGD. Toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde nascholing levert zo een belangrijke bijdrage aan de centrale rol van de gezelschapsdierenarts, in belang van mens en dier. Het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) beschouwt PEGD als maatschappelijke kerntaak. Het DGG is niet alleen medeorganisator, maar stelt haar faciliteiten zonder kosten ter beschikking. Het DGG wil zo haar rol als kenniscentrum voor de praktijk waarmaken. Alle cursussen vinden bij voorkeur plaats op het DGG. 2

3 PEGD is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk door het leveren van toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde permanente educatie voor dierenartsen en paraveterinairen. Sinds 2009 hebben al vele dierenartsen de PEGD lezingen, workshops en modulaire cursussen naar tevredenheid gevolgd op het departement. PEGD en strategische partners PEGD streeft er naar om de cursussen van hoogwaardige kwaliteit tegen een gunstige prijs te kunnen aanbieden. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de Strategische Partners: MSD Animal Health, Menarini Diagnostics, Royal Canin Nederland B.V. en Proteq Dier&Zorg (zie pagina 39). Het programma wordt samengesteld onafhankelijk van de Strategische Partners. 3

4 Index december juni 2015 Index 4-5 Kalender 6-8 Reptielen-cases, specifieke ziekten en workups Job Stumpel 9 Hondengedrag, training en welzijn Tiny De Keuster (BE) 10 Anesthesiologie: complicaties perioperatief Ies Akkerdaas 11 Orthopedie hond voor gevorderden Lars Theyse & Henry L Eplattenier Orthopedie Lars Theyse & Henry L Eplattenier Upper and lower respiratory diseases in cats Danièlle Gunn-Moore (UK) 16 Dieet en medicatie adviezen bij maag- en damziekten Erik den Hertog 17 Opfriscursus oogproblemen bij hond en kat Michael Boevé 18 Vloeistoftherapie en (dwang)voeding Jenny Buijtels 19 Chirurgie kat Ceriel Maas & Elaine Naan 20 The impact of stress on cats and stress management Andy Sparkes (UK) 21 Klantgerichte praktijkcommunicatie Roeland Wessels & Jolanda Jansen Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop 4

5 Index december juni 2015 Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop Opfriscursus hartproblemen bij de kat Viktor Szatmári 24 Huisdier mee naar het buitenland: praktijkadviezen voor eigenaren Paul Overgaauw 25 Advanced echocardiography, Doppler technique and Congenital June Boon (US) 26 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat Henriëtte Booij-Vrieling 27 Echocardiografie June Boon (US) Anesthesiologie: startcursus Ies Akkerdaas 30 De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik Els Broens & Tjerk Bosje 31 Neurologie! Hoe onderzoek ik het? Paul Mandigers & Niklas Bergknut 32 Anesthesiologie: startcursus Ies Akkerdaas 33 Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media René van den Bos & Roeland Wessels Combinaties PEGD lezing met een workshop voor paraveterinairen Nadere informatie PEGD 38 Strategische partners 39 5

6 Kalender Alles in één oogopslag December 2 Workshop: Reptielen-cases, specifieke ziekten en workups 9 Lezing: Hondengedrag, training en welzijn 9 Workshop voor paraveterinairen: Anesthesiologie: complicaties perioperatief Tweedaagse workshop: Orthopedie hond voor gevorderden Januari 20 Start modulaire cursus: Orthopedie 22 Lezing: Upper and lower respiratory diseases in cats 22 Workshop voor paraveterinairen: Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten Februari 10 Lezing: Opfriscursus oogproblemen bij hond en kat 10 Workshop voor paraveterinairen: Vloeistoftherapie en (dwang)voeding 6

7 Kalender Alles in één oogopslag Maart 12 Workshop: Chirurgie kat 26 Lezing: The impact of stress on cats and stress management 26 Start modulaire cursus: Communicatie - deel I: Klantgerichte praktijkcommunicatie April 23 Lezing: Opfriscursus hartproblemen bij de kat 23 Workshop voor paraveterinairen: Huisdier mee naar het buitenland: praktijkadviezen voor eigenaren. Mei 19 Advanced echocardiography, Doppler technique and Congenital disease 20 t/m 23 Workshops: Echocardiografie 21 Lezing: Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat 21 Workshop voor paraveterinairen: Anesthesiologie: startcursus 7

8 Kalender Alles in één oogopslag Juni 2 Workshop: De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik 16 Lezing: Neurologie! Hoe onderzoek ik het? 18 Workshop: Anesthesiologie: startcursus September 17 Start modulaire cursus: Communicatie - deel II: Klantgerichte praktijkcommunicatie 8

9 Quote Geef goede, onderbouwde adviezen aan de reptielenhouder. Job Stumpel Reptielen-cases, specifieke ziekten en workups Workshop aan de hand van casuïstieken Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Job Stumpel Reptielen zijn frequent aangeboden patiënten waarvoor van de practicus een zeker diersoortspecifiek kennisniveau verwacht wordt. Problemen worden vaak wel, maar regelmatig ook niet adequaat herkend en behandeld. Deze drie uur durende lezing zal aan de hand van een groot aantal deels interactieve cases een aantal handgrepen meegeven aan de practicus. Veelvoorkomende problemen van reptielen die op spreekuur komen worden besproken, met hierbij aandacht voor diagnostiek en therapie, maar ook voor de eventuele huisvestings- of voedingsfouten die aan de basis van het probleem liggen. Doel is de practicus in staat te stellen bepaalde problemen eenvoudig te diagnosticeren en behandelen en de eigenaar van duidelijke adviezen te voorzien. In een eerste PEGD-workshop in 2013 heeft een groot aantal ins en outs van de veterinaire zorg voor reptielen de revue gepasseerd. Deze tweede bijeenkomst kan gezien worden als een verdieping van de eerste, maar deze kan uiteraard ook als losstaand bijgewoond worden. Gezelschapsdierenarts niveau II-III. Nederlandstalige workshop op dinsdag 2 december 2014 van uur. Aan deze workshop kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. 9

10 Hondengedrag, training en welzijn Nederlandstalige lezing Quote Internationaal zeer bekende spreekster aangaande gedrag en welzijn. Het herkennen van probleemgedrag en klantgericht advies kunnen verstrekken over trainingsmethodes betekent een meerwaarde voor de dierenartsenpraktijk. Tiny de Keuster (Gent), Dipl. van het European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine -ECAWBM, laat u in deze lezing kennismaken met een aantal praktische aspecten van hondengedrag. Behandeld worden vragen zoals: wat is normaal gedrag, hoe herken je stress, kan dit tot ziekte leiden en hoe pak je het aan? Daarnaast zullen aspecten van training aan bod komen waaronder training met respect voor welzijn, maar ook omgaan met honden in de praktijk. Onderwerpen zoals: Hoe ga je om met een hond die bang is, Wat kan je doen om stress te verminderen voor alle betrokkenen en Wat te doen in geval van agressie? passeren de revue. Tenslotte komen gedragsproblemen aan bod en worden er praktische handvatten toegelicht met betrekking tot communicatietechnieken, als ook gedragsonderzoek, diagnose en therapie. Tiny bespreekt onder andere advisering met betrekking tot castratie, het voorschrijven van psychofarmaca en het doorverwijzen. Een niet te missen lezing voor het hele praktijkteam met interesse voor gedrag en welzijn van honden. Combinatie met paraveterinare cursus is mogelijk, zie pagina 36 en 37. De gezelschapsdierenarts die op de hoogte wil blijven op dit gebied maar ook paraveterinairen zijn van harte welkom. Niveau I-III. Nederlandstalige lezing op dinsdag 9 december 2014 van uur. Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Tiny De Keuster (BE) 10

11 Quote Enkele reacties van cursisten van de startcursus in 2013: Heel leerzaam en zeer duidelijk uitgelegd & Fijne docent met passie voor haar vak! Anesthesiologie: complicaties perioperatief Workshop voor paraveterinairen Prijs 150,- ex. btw. Datum Docenten Ies Akkerdaas Ies Akkerdaas zal gedurende vijf uur ingaan op complicaties die perioperatief kunnen optreden. Sommige van deze complicaties zijn regelmatig aanwezig en zijn het gevolg van een depressief effect op circulatie en ademhaling door de anesthetica. Veel anesthetica verminderen hartminuutvolume (HMV), bloeddruk, hartfrequentie en ademminuutvolume van het dier. Maar welke oorzaken zijn er nog meer? De chirurgische procedure zelf kan een oorzaak zijn maar ook de dieren die aangeboden worden voor anesthesie die niet gezond zijn. Tijdens deze cursus zullen een aantal veel voorkomende afwijkingen besproken worden zoals de kat met nierfalen, het hele jonge en het oude dier, de trauma patiënt en de benauwde kat of hond. Ook menselijke fouten kunnen gemaakt worden tijdens de anesthesieprocedure, maar ook het gebrek aan pre-anesthetische stabilisatie en monitoring tijdens de procedure kan de kans op complicaties vergroten. Noodzakelijk is het dan om dit te documenteren en adequaat te handelen zodat de schade voor de patiënt beperkt blijft. De paraveterinair die al enige ervaring heeft op het gebied van de anesthesiologie. Aanbevolen wordt om eerst de andere workshops anesthesiologie te volgen (zie pag.13, 25 en 28) of in te stappen met vergelijkbare ervaring/kennis. Nederlandstalige workshop voor paraveterinairen op dinsdag 9 december van uur op het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht. Er is plaats voor maximaal 25 cursisten. Workshop voor paraveterinairen 11

12 Orthopedie hond voor gevorderden Tweedaagse praktische workshop Quote Hoog gehalte praktisch leren cursist Vanwege de vele positieve reacties van cursisten van de modulaire cursus orthopedie in 2011, 2012, 2013, de nieuwe inschrijvingen voor dezelfde cursus in 2014 en de vraag om een vervolgcursus, organiseert PEGD in 2014 twee nieuwe praktische workshops op het gebied van de orthopedie. In deze cursus betreffende de hond voert u onder de intensieve begeleiding van dr. Lars Theyse en dr. Henry L Eplattenier in groepen van twee cursisten verschillende procedures uit op een hondenkadaver (voor de orthopedische kattencursus zie pagina 22 en 23). De dagen zijn opgebouwd uit meerdere korte theoretische blokken die direct gevolgd worden door de uitvoering in de praktijk. Iedere dag eindigt met een challenge die u geacht wordt zelfstandig uit te voeren. Inhoud Op de eerste dag komt de kop aan bod. U krijgt instructie aangaande tracheatube pharyngostomie en de fractuur van de mandibula en maxilla. U voert diverse procedures uit zoals externe fixatie (ESF) en cerclage. Na de lunch wordt de theorie aangaande de mandibula resectie uitgebreid besproken en voert u de craniale mandibula resectie zelf uit. Aansluitend volgt de premaxilla maxilla resectie en de craniale maxilla resectie. De dag wordt afgesloten met de eerste challenge. De tweede dag start met een introductie tot plaatosteosynthese. Daarna voert u de plaatosteosynthese eerst uit op een bot model van de tibia en vervolgens op de tibia van het kadaver. Na de lunch komt de plaatosteosynthese van het femur aan bod en volgt de plaatosteosynthese van de Prijs 950,- ex. btw. Datum 11 & Docenten Dr. Lars Theyse & Dr. Henry L Eplattenier

13 humerus. De cursus wordt afgesloten met een tweede challenge en is er ruimte voor discussie en vragen. Het volledige programma kunt u op downloaden. De gezelschapsdierenarts met ervaring op het gebied van orthopedie. De cursus is bedoeld als vervolgcursus op de PEGD modulaire cursus orthopedie. Gezelschapsdierenartsen die aantoonbaar soortgelijke ervaring hebben, kunnen zich ook inschrijven (voor vragen hierover mail naar Niveau II-III. Nederlandstalige workshop bestaande uit twee aaneensluitende dagen op donderdag 11 december en vrijdag 12 december 2014 op het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers, de cursus is persoonsgebonden. 13

14 Orthopedie Vierdaagse modulaire cursus Quote Goede onderwerpen, vlotte manier van lesgeven en heel praktisch Cursisten 2012 Vanwege de grote belangstelling en de enthousiaste reacties van de cursisten in 2011, 2012, 2013 en wederom in 2014 wordt deze cursus in 2015 voor de zesde maal georganiseerd. Deze uitdagende cursus is opgebouwd uit meerdere korte theoretische blokken die direct gevolgd worden door de uitvoering in de praktijk. Onder de intensieve begeleiding van Dr. Lars Theyse en Dr. Henry L Eplattenier voert u in groepen van twee cursisten per kadaver verschillende procedures uit. Elke dag eindigt met een challenge die u geacht wordt zelfstandig uit te voeren. De onderwerpen die aan bod komen zijn wat de voorpoot betreft onder andere: OCD en de craniale en caudale benadering van de schouder; de laterale en mediale benadering van de humerus inclusief de laterale condylaire en intercondylaire fracturen en de intramedulaire pin (IM);elleboog dysplasie, de laterale en mediale benadering van de elleboog en ulnectomy;ulna en radius facturen inclusief externe fixatie (ESF) radius type III; hyperextensie carpus; fractuur van de metacarpus & IM pinnen. De procedures aan de achterpoot zijn onder andere: de craniolaterale benadering van de heup, heupluxatie en osteotomy van e femurkop; laterale benadering van femur inclusief IM en cross pinnen; mediale benadering van de tibia en IM pinnen; tijdelijke gewrichtstabilisatie door middel van externe fixatie; laterale benadering van de tarsus en extra 14 Prijs 1950,- ex. btw. Datum start Spreker Dr. Lars Theyse & Dr. Henry L Eplattenier

15 capsulaire hechtingen en tenslotte patella luxatie reparatie: trochleoplasty en TT transpositie. De gezelschapsdierenarts die wil starten met het uitvoeren van orthopedische operaties. Deze unieke cursus is ook voldoende uitdagend voor de gezelschapsdierenarts die hier al enige ervaring in heeft. Niveau II. Let op: deze cursus is persoonsgebonden. Vervolgcursussen Na het volgen van deze cursus is het mogelijk om deel te nemen aan de tweedaagse workshop orthopedie hond voor gevorderden en/of de tweedaagse workshop orthopedie kat. Beide workshops worden bij voldoende belangstelling herhaald. Modulaire cursus bestaande uit twee modulen van ieder 2 aaneensluitende dagen. Module I op dinsdag 20 en woensdag 21 januari 2015 en module II op dinsdag 10 en woensdag 11 maart

16 Upper and lower respiratory diseases in cats Engelstalige lezing Danièlle Gunn Moore is professor of feline medicine at the University of Edinburgh (UK). She completed a PhD on feline infectious peritonitis and is a RCVS Recognised Specialist in Feline Medicine. Danièlle lectures extensively and her work has been published widely. The day will cover a practical approach to the diagnosis and treatment of cats with upper and lower respiratory tract disease. Included in the discussion will be consideration of the common and less frequently seen causes of acute and chronic upper and lower respiratory tract disease, including data on the increasing frequencies with which some infectious diseases are being seen; tips on investigation (often without the need for expensive equipment); highlight new treatments for common diseases, plus how to approach some less common, but relatively easily treated diseases. The talks will be very case orientated and focus on practical treatment options. Gezelschapsdierenarts niveau II-III. De gezelschapsdieren en degene met specifieke interesse in de kattengeneeskunde. Engelstalige lezing op donderdag 22 januari 2015 van uur. Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina s 36 & 37. Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Prof. Danièlle Gunn-Moore 16

17 Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten Workshop voor paraveterinairen Als dierenartsassistente heb je veel te maken met honden en katten met maagdarmziektes. Braken, diarree, buikpijn: het kan veel oorzaken hebben. Na het stellen van de diagnose, heeft de eigenaar vaak nog veel praktische vragen. Als paraveterinair moet je advies geven wat de eigenaren kunnen geven aan de hond of verder nog kunnen doen. In deze cursus, gegeven door Erik den Hertog, specialist- internist, leer je meer over maag-darmziekten, diëten en medicijnen. Bij de medicijnen ligt de focus vooral op niet voorschrijfplichtige medicatie, die mensen aan de balie vrij kunnen komen halen. Je leert welke medicatie je gericht kunt meegeven als ook dieetadviezen en andere tips die je kunt geven aan eigenaren van honden en katten met verschillende ziektes van maag, darmen, lever, galwegen en alvleesklier. Paraveterinairen die aan de balie of telefonisch klanten adviseren aangaande maag- darm aandoeningen bij de hond en kat, met de nadruk op dieet en niet voorschrijf plichtige medicatie. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. De workshop vindt plaats op donderdag 22 januari 2015 van Workshop voor paraveterinairen Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Erik den Hertog 17

18 Oogproblemen bij hond en kat Interactieve opfriscursus Tijdens deze refresher worden overwegend in de dagelijkse praktijk veel voorkomende oogproblemen bij gezelschapsdieren behandeld. De lezing begint met het kort opfrissen van de diagnostiek waarna een aantal oogaandoeningen worden besproken. Enkele voorbeelden van te bespreken onderwerpen zijn de volgende. Keratoconjunctivitis sicca (KCS): Hierbij gaat het om de knelpunten die bij de frequente contacten met collega s steeds weer naar boven komen, zoals de zin en onzin van de schirmer tear test (wat is voldoende?) en therapeutische valkuilen. Ulcus corneae: het verschil tussen oppervlakkig en diep is essentieel voor een verantwoorde beoordeling en behandeling. Aspecten die hierbij van belang zijn: Wat is orgaan bedreigend, spoedeisend, en bij welke ulcera maakt een beetje geduld deel uit van de therapie? Verder: de zin en onzin van antibioticum behandelingen, mede in het licht van de huidige wetgevingsaspecten. Last but not least: welke communicatie richting eigenaar is zinvol? Cataract: Wat is eraan te doen? Hoe nodig/ zinvol is dit? Wanneer kan het best worden verwezen? Verder komt het verhaal aan de eigenaar aan de orde, de voors-entegens, wanneer bestaat een verhoogd risico? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Gezelschapsdierenarts niveau I-II. Opfrislezing voor de eerste lijns practicus. Nederlandstalige lezing op dinsdag 10 februari 2015 van Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina s 36 & 37. Quote Ik heb zelden zo n interessante en leerzame lezing meegemaakt! Top! Cursist basislezing Modulaire cursus oogheelkunde Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Prof.dr. Michael Boevé 18

19 Quote Erg goede cursusdag, zeer leerzaam, interactief en praktisch, fijne, enthousiaste praktische docent en erg geschikt is voor de serieuze paraveterinair! Cursisten 2014 Vloeistoftherapie en (dwang)voeding Workshop voor paraveterinairen Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Dr. Jenny Buijtels In een groep van maximaal 25 cursisten zal Jenny Buijtels, werkzaam op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht, de diverse vloeistoffen, de benodigdheden en de toe te dienen hoeveelheden bespreken. Aansluitend gaan de cursisten zelf aan de slag met casuïstieken zoals bijvoorbeeld de kat met chronisch nierfalen of de hond met diarree. Men gaat een vloeistofbehandelplan samenstellen: welke en hoeveel heeft de patiënt nodig, hoe ga ik deze toedienen en wat heb je hiervoor nodig? In het tweede deel van deze workshop worden de diverse manieren van dwangvoeding, waaronder de diverse voedingssondes besproken, en de verschillende voedingsproducten behandeld. Tevens komen de mogelijkheden om de patiënt weer zelfstandig aan het eten te krijgen aan de orde. Tijdens de cursus krijgen de paraveterinairen een rondleiding in de opname en intensieve zorg afdeling van de universiteitskliniek. Aangegeven hoe men het daar organiseert en wat de mogelijkheden zijn voor de eigen praktijk. De paraveterinair die weliswaar paraveterinair is opgeleid, maar nog weinig ervaring heeft met het zelfstandig geven en monitoren van vloeistoftherapie en dwangvoeding, maar ook degene die zich hier in de praktijk al mee bezighoudt, maar zich er verder in wil bekwamen en (nog) zelfstandiger wil gaan werken. Nederlandstalige workshop voor paraveterinairen op dinsdag 10 februari 2015 van uur. Workshop voor paraveterinairen 19

20 Chirurgie kat Interactieve workshop Gedurende deze workshop gaat u zich onder de enthousiaste begeleiding van Ceriel Maas en Elaine Naan, beide specialisten chirurgie, bekwamen in de weke delen chirurgie van de kat. De focus binnen deze cursus ligt op het aanleren, verbeteren en verfijnen van uw chirurgische vaardigheden. De dag is opgebouwd uit korte theoretische lezingen die meteen worden opgevolgd door het oefenen van de ingreep in de praktijk. Tijdens deze wetlab zal tevens op uw techniek en tissue-handling worden gelet en waar nodig zult u tips voor verbetering krijgen. Voor de onderwerpen is gekozen voor een praktische en goed uitvoerbare benadering van veel voorkomende afwijkingen waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd in uw praktijk. Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn de chirurgische behandeling van urolithiasis (cystotomie), plaskater (urethroneostomie/penisamputatie), het verwijderen van corpora aliena uit het maagdarmkanaal (gastrotomie en enterotomie), het verwijderen van tumoren in het maagdarmstelsel (enterectomie en end-to-end anastomose) of de milt (splenectomie). In het kader van de post-operatieve ondersteuning wordt ook de techniek van het plaatsen van een slokdarmvoedingssonde geoefend. Tevens assisteert Sara Jansen (specialist in opleiding), waardoor u tijdens de practica de deskundigheid van 3 docenten tot uw beschikking heeft. De dierenarts met interesse in de weke delen chirurgie van de kat. Niveau I-II. De workshop vindt plaats op donderdag 12 maart 2015 van uur. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 28 deelnemers. Quote Goede combinatie van kort theorie en dan practicum & Relevant voor de praktijk met praktische tips Uitspraken cursisten 2014 Prijs 375,- ex. btw. Datum Spreker Ceriel Maas & Elaine Naan 20

21 The impact of stress on cats and stress management Engelstalige lezing Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Dr. Andy Sparkes Stress is a major problem in feline veterinary healthcare. Cats become stressed for many different reasons, but in the veterinary context much of this relates to the nature of the cat itself and the challenges of taking a high independent and highly territorial animal species to a veterinary clinic where everything is foreign, strange and threatening. Stress can have a major impact on the welfare of cats, interpretation and investigation of disease, and even on diseases themselves. This series of talks will focus on the underlying causes of stress in cats, how this impacts welfare, physiological parameters and investigation of disease, what can be done to reduce stress in the clinical environment, and will also examine three different diseases where stress is known to play a major role in the pathogenesis of disease and/or in the management of the disease - namely feline idiopathic cystitis, feline diabetes mellitus, and feline infectious peritonitis. Gezelschapsdierenarts en degene met specifieke interesse in de kattengeneeskunde. Niveau II-III. De lezing vindt plaats donderdag 26 maart 2015 van uur. Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina s 36 &

22 22 Klantgerichte praktijkcommunicatie Driedaagse modulaire cursus In deze cursus staat optimalisering van de huidige praktijkcommunicatie centraal. Naast de basisprincipes van communicatie worden klassieke communicatiekanalen, zoals spreekkamer-, telefoon- en baliegesprek worden uitgebreid behandeld. Module I: Communiceren kun je leren Deze module legt de basis voor een betere praktijkcommunicatie. De belangrijkste communicatie beginselen worden aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden uitgelegd en toegelicht. Dit science-based onderwijs wordt afgewisseld met praktijkgerichte rollenspellen. Met behulp van beproefde modellen (zoals R.E.S.E.T. mindset en de Inzicht-Overzicht-Uitzicht methode) wordt deelnemende dierenartsen geleerd om beter met diereigenaren, medewerkers en omgeving te communiceren. De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht* mee. Module II: Omgaan met weerstand, emotie, verdriet en agressie Soms loopt het even wat minder. Een klant wordt boos, een diereneigenaar raakt overmand door verdriet of een personeelslid heeft last van een motivatiekwaal. Allemaal herkenbare praktijksituaties die een uitgebreide en zorgvuldige communicatieinspanning vragen van de betrokken dierenarts. Communicatie op Championsleague-niveau, want door juist in moeilijke momenten excellent te communiceren kunnen bedreigingen worden omgedraaid worden in kansen, kunnen escalerende emoties worden omgezet in goede gesprekken en veranderen boze klanten in levenslang loyale cliënten. Voldoende reden om een volledige dagmodule te wijden aan dit aspect van praktijkcommunicatie. De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht mee*. Quote Meer van dit! Communicatie is super interessant en zinvol Eén van de vele enthousiaste cursisten in 2012 Prijs 950,- ex. Btw. Datum start Sprekers Roeland Wessels & Jolanda Janssen

23 Module III: Terugkommiddag: Herhaling is de kracht van communicatie! Op deze terugkommiddag wordt herhaling van het geleerde afgewisseld met de bespreking van vragen van de deelnemers vanuit de praktijk. Per deelnemer worden wensen en doelen voor de toekomst geïnventariseerd, vastgesteld en vastgelegd. Tevens vormt een uitgebreide groepsevaluatie van de modulaire communicatiecursus onderdeel van deze terugkommiddag, inclusief de mogelijkheid om met de groep in de toekomst verdere vervolgacties te ondernemen (als onderdeel van intervisie). De dag wordt besloten met een informeel diner. * Online ondersteuning bij PEGD modulaire cursus: Klantgerichte praktijkcommunicatie De modulen worden ondersteund met een interactief digitaal communicatieplatform. Alle deelnemers krijgen toegang via het internet tot deze exclusieve omgeving waar de deelnemers met elkaar en met de docenten in contact kunnen komen. Binnen deze omgeving kunnen vragen aan elkaar gesteld worden, documenten gedeeld en kan aan opdrachten worden gewerkt. Tevens wordt er een online vragenuur georganiseerd waarbij de deelnemers live met de cursusleider in gesprek kunnen gaan omtrent het onderwerp en de huiswerkopdracht. Op deze manier wordt het effect van de cursus verstrekt. Niet alleen is men met de stof bezig tijdens de fysieke bijeenkomsten maar ook in de periode daartussen. Het rendement van de cursus zal hierdoor worden vergroot. De gezelschapsdierenarts niveau I-III. De modulaire PEGD cursus: Communicatie bestaat uit twee aparte delen: Deel I: Klantgerichte praktijkcommunicatie en deel II: Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media. Deel I en deel II van deze modulaire PEGD cursus: Communicatie kunnen als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden. Deel I en II sluiten heel goed op elkaar aan en maken de communicatiecursus completer. Deel II zoomt in op de dierenartsenpraktijk als moderne en toekomstgerichte onderneming. Hoe communiceert de praktijk met markt, maatschappij en moderne media. Deel II start op 17 september 2015, zie pagina

24 Opfriscursus hartproblemen bij de kat Interactieve lezing Wat kunt u het best met een verder gezonde kat doen als u een hartruis ontdekt? Hoe vaak komt onschuldige hartruis bij katten voor? Kunnen katten zonder hartruis ook een ernstige hartziekte hebben? Hoe komen we erachter dat een kat een ernstige hartziekte heeft? Is verwijzen naar een cardioloog altijd nodig of kunt u ook iets met bloedonderzoek doen? Hoe wordt de diagnose van HCM gesteld? Wat zijn de verschillende gezichten van HCM? Hoe behandelen we katten met HCM en waarom behandelen we katten met HCM terwijl het een ongeneeslijke aandoening is? Waarom zijn atenolol en acetylsalicylzuur geen standaard` behandeling bij katten met HCM? Is een ACE-remmer bij HCM nuttig? Waarom lossen we thrombi niet op? Hoe komt u erachter waarom een kat benauwd is? Waarom is echocardiogram bij een benauwde kat weinig zinvol en zelfs gevaarlijk? Wat kunt u het beste doen en wat kunt u beter niet doen? Deze en vergelijkbare vragen worden tijdens deze 5 uur durende lezing op een interactieve manier besproken door Dr. Viktor Szatmári dipl. ECVIM-CA (cardiology), werkzaam aan de UKG in Utrecht. Gezelschapsdierenarts niveau I-II. Opfrislezing voor de eerste lijns practicus. De Nederlandstalige lezing vindt plaats op donderdag 23 april 2015 van uur. Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina s 36 & 37. Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Dr. Viktor Szatmári 24

Cursusoverzicht juni - december 2015

Cursusoverzicht juni - december 2015 Cursusoverzicht juni - december 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en

Nadere informatie

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen Opleidingen Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen www.docendo.nl 2015-2016 Inhoudsopgave Docendo opleidingsbrochure 2015 2016 3 Voorwoord 4 Welkom in het Lingehuis! 5 Maatwerktrainingen 6 Lespakketten

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

workshops VOORjaar 2013 vind uw puzzelstukje en maak uw kennis compleet

workshops VOORjaar 2013 vind uw puzzelstukje en maak uw kennis compleet workshops VOORjaar 2013 vind uw puzzelstukje en maak uw kennis compleet Inhoud Voorwoord 3 Bedrijfsmatig Boekhouden voor de zelfstandige schoonheidsspecialist (1 dag) 4 Uzelf presenteren en leren netwerken

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie