Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA)."

Transcriptie

1 20 14

2 INHOUD 1. VOORWOORD WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ? DOELSTELLING SWDA BESTUUR VERGADERSTRUCTUUR WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA? FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING CURSUSSEN NEDERLANDSE GEBARENTAAL (NGT) TACTIELE COMMUNICATIE CURSUS (NGT), VIERHANDEN-GEBAREN VOOR DOOFBLINDEN SOCIALE-CULTURELE ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN BINNEN HET DOC GEBARENRESTAURANT WERKGROEPEN AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) CAMEDO DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DbiB) SAMENSTELLING ORGANISATIE SWDA BESTUUR BEROEPSKRACHTEN TEAM GEBARENCURSUSSEN TEAM TAAL-EN INBURGERINGSCURSUS DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DbiB) WERKGROEP AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) TEAM DOVENONTMOETINGSCENTRUM AMSTERDAMSE DOVENVERENINGIGEN (AANGESLOTEN BIJ SWDA) SAMENWERKENDE ORGANISATIES COLOFON

3 1. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA). Met dit verslag willen wij u een overzicht laten zien van activiteiten en de mensen die daarbij betrokken zijn geweest. Daarnaast zullen wij u laten lezen dat SWDA een hele belangrijke functie heeft voor de specifieke doelgroep die zij bedient. Het jaar 2014 is ingezet met een blik vol vertrouwen gericht op een bloeiende toekomst. Eind 2013 was al te merken dat er een goede sfeer binnen SWDA hing, wat maakte dat er veel nieuwe vrijwilligers betrokken wilde zijn bij onze fijne welzijnsstichting. Door het inzetten van de vele veranderingen op bedrijfsniveau, denk aan kosten besparingen en grip op personele inzet, kunnen we nu met gepaste trots zeggen dat we 2014 met een goed resultaat hebben afgesloten. Het bestuur komt gemiddeld één keer per kwartaal bij elkaar om zich door de manager bij te laten praten over de stand van zaken. Er is hard gewerkt om meer inkomsten te genereren. Dat is goed gelukt. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, waarover u verderop in dit verslag een en ander kunt lezen. Daarnaast zijn er verschillende partijen aangetrokken die zaal of kantoorruimte huren. Zo is er vanuit de Chinese opera cultuur een groep Chinezen die wekelijks repeteert bij SWDA. Aan het eind van het jaar zijn er gesprekken gestart met het COC, zij zijn geïnteresseerd in het huren van tijdelijke kantoorruimte. Zo ook met een salsa vereniging die geïnteresseerd is in het huren van de grote zaal voor meerdere dagen per week. Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vele vrijwilligers die zich voor de organisatie hebben ingezet. Ook dank aan de subsidiegevers, Gemeente Amsterdam, Stichting DovenOntmoetingsCentrum (SDOC) en Stichting AmStiDo voor hun ondersteuning. Het bestuur van SWDA 2

4 2. WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ? SWDA, Stichting Welzijn Doven Amsterdam, werkt aan het welzijn van dove mensen door educatie, informatie, ondersteuning en emancipatie. Dit, door via voorlichting en informatie de samenleving toegankelijker te maken voor doven. Het moet niet meer zo zijn, dat doven zich buitengesloten voelen in de horende maatschappij. Dat gebeurt helaas toch nog steeds te veel. SWDA wil dat doven meer ruimte en mogelijkheden krijgen in de maatschappij, gelijkwaardig aan horende mensen. Het streven is ook dat zowel doven, plotsdoven, doof-blinden en slechthorenden ieder hun eigen identiteit en cultuur kunnen behouden. Want dove mensen hebben, net als mensen uit bijvoorbeeld Afrika, hun eigen cultuur met eigen gewoontes en gebruiken. Doven moeten vanuit die dovencultuur kunnen participeren in de maatschappij, als groep en als individu. Zo wordt het achtergesteld worden en het sociale isolement van doven voorkomen en kunnen zij beter in de (horende) samenleving functioneren. SWDA is zeer veelzijdig. Zij heeft, via haar SWDA-Informatiecentrum, ook een voorlichtings- en informatiecentrum voor de gemeentelijke- en regionale overheid. Al gebeurt dit nu ook via sociale media en (deels) de website van SWDA. De bedoeling is deze site in 2015 informatiever te maken betreffende de dienstverlening van SWDA. SWDA geeft zowel mondeling als schriftelijk informatie aan iedereen met of zonder een gehoorbeperking of doofheid. Verder is SWDA actief in de voorlichting aan politiek, werkgevers en de maatschappij over doof-zijn en vooral dovencultuur, plus de uitdagingen die doofheid met zich meebrengt en de eventuele oplossingen daarvoor. SWDA heeft het beheer over een eigen gebouw, het DovenOntmoetingsCentrum (DOC). Op de 1ste verdieping is een kantoor en een werkruimte voor de Stichting Welzijn Doven Amsterdam. Het DOC is daarnaast vooral een centrum waar doven zichzelf kunnen zijn. Hier ontmoeten ook doven en horenden elkaar. Er zijn een aantal ruimtes die gebruikt worden voor diverse cursussen, lezingen, bijeenkomsten van besturen, commissies, werkgroepen en door de vele dovenverenigingen. Want doven worden in horende clubs meestal wel toegelaten, maar worden daar niet of nauwelijks geaccepteerd. Dit heeft te maken met communicatieproblemen. Iets wat ook op het werk geldt: doven worden daar vaak genegeerd, zitten in de pauze alleen en daarom is SWDA voor hen zo belangrijk als warm bad in de dovengemeenschap. Daarom zijn dove mensen graag bij elkaar in het DOC, vanwege de eigen gebarentaal, de eigen dovencultuur en hun eigen doventheater. Het centrale gedeelte op de begane grond vormt een ontmoetingsplek met diverse ruimtes, de bar, de keuken en een lees- en zithoek. Er is Wi-Fi aanwezig. De grote zaal is multifunctioneel bruikbaar, van kleine tot grote feesten en bruiloftsrecepties tot en met exposities van kunstwerken en cursussen. Naast dat de ruimtes gebruikt worden door de eigen achterban, worden deze ook door derden gehuurd. 3

5 2.1 DOELSTELLING SWDA SWDA heeft sinds de oprichting in 1976 diverse functies vervuld: dienstverlening, voorlichting, ontmoetingsruimte, zaalgebruik etc. Door de jaren heen heeft SWDA bijdragen kunnen leveren aan het verbeteren van de positie van doven in Amsterdam. Dat kan via het dovenontmoetingscentrum zijn, maar ook door het realiseren van een -vergroot- bewustzijn binnen de horende omgeving, door te werken aan acceptatie van gebarentaal en het uitbreiden van communicatiemogelijkheden via TV en telefoon als gevolg van verbeteringen in nieuwe technologie. Dit allemaal met als doel dat doven meer zelfstandig kunnen zijn. Aangezien een volledige ontplooiing van hun mogelijkheden binnen de horende maatschappij voor de meeste doven wel een streven maar nog lang geen dagelijkse realiteit is, blijft SWDA een springplank bieden naar die maatschappij en een plek waar doven en slechthorenden hun ideeën en creativiteit kunnen ontwikkelen die SWDA dan facilitair kan ondersteunen. 2.2 BESTUUR Het bestuur heeft tot halverwege 2013 een beleidsbepalende en controlerende functie op uitvoering van het beleid door de beroepskrachten en vrijwilligers, geleid door de directeur gehad. In 2014 is de directeur gestopt en is er een coördinator a.i. ingesteld. Deze coördinator a.i. is in de papierwinkel en in de werkprocessen van SWDA gedoken en heeft met harde hand een aantal veranderingen doorgevoerd, met als doel het weer gezond worden van deze belangrijke welzijnsstichting. Naast het weggaan van de directeur is ook de voorzitter van het bestuur halverwege het jaar afgetreden. Voor het zoeken van een goede nieuwe voorzitter is meer tijd nodig gebleken. Een voorzitter ad interim, een zeer gerenommeerd lid van de Amsterdamse Dovengemeenschap, heeft zich aangeboden om tot eind december het bestuur te leiden. Aan het eind van het jaar is er een kandidaat voorzitter gevonden, hij zal in 2015 voorgedragen worden aan de algemene vergadering. Het bestuur is vanaf 2014 wel nauwer betrokken bij het reilen en zeilen van SWDA, hiervoor zorgt de coördinator a.i. en de bedoeling is om deze lijn voort te zetten 2.3 VERGADERSTRUCTUUR Eén keer per kwartaal komt het bestuur bijeen om de stand van zaken rondom SWDA te bespreken. De financiën worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Twee keer per jaar wordt er een Algemene Vergadering gehouden, waarbij alle leden welkom zijn, om de meer overkoepelende zaken te bespreken. U kunt hierbij denken aan beleid voor lange termijn en het bespreken van de jaarrekening en de begroting. 4

6 2.4 WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA? Stichting SWDA heeft in 2014 een vijftal betaalde krachten in dienst. De coördinator a.i., een beheerder, assistent-beheerder, en een algemeen medewerker. Voor het eerst wordt er een stagiaire van de Hogeschool Utrecht, de opleiding tot Tolk / Leraar NGT ingezet. Zij moeten een aantal uur vrije stage lopen om de dovengemeenschap te leren kennen. SWDA is daar natuurlijk de perfecte plaats voor, begeleid door de juiste mensen. De coördinator a.i. heeft het initiatief genomen om de HU te benaderen en de taak tot begeleiden uitgevoerd. Na het eerste half jaar en een evaluatie die positief uitviel is er besloten om de deur te openen voor meer stagiaires. Daarnaast maakt SWDA gebruik van een groot aantal vrijwilligers in allerlei functies. Er zijn een aantal vaste vrijwilligers, zoals de mensen die bij de verschillende werkgroepen betrokken zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die komen en gaan. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld hun handen uit de mouwen steken bij een specifiek evenement of project. 5

7 3. FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN In de jaarrekening 2014 is opgenomen de balans van Stichting SWDA per 31 december 2014 en de resultatenrekening over De exploitatie vertoont een positief resultaat van BEDRAG. Hierin zijn echter de incidentele baten verantwoord. SWDA heeft in verslagjaar regelmatig contact gehad met een van de partners van Ten Kate Huizinga om ervoor te zorgen dat zij weer een financieel gezonde organisatie wordt. Deze partner heeft het besluit genomen om zijn eigen kantoor te openen. SWDA heeft daarop een aantal offertes aangevraagd, onder andere van TKH en ook van het nieuwe kantoor. Hierop is het besluit genomen om mee over te stappen naar het nieuwe kantoor. Dit nieuwe kantoor is al bekend met alle ins en outs van SWDA. Het voelt goed en vertrouwt. Daarnaast zijn er nieuwe, scherpe afspraken gemaakt. In 2014 zijn de al ingezette ingrijpende maatregelen vervolgd. Vooral op het gebied van besparingen op energiekosten. Ook de personele inzet wordt gemonitord. Werk wordt gestructureerder uitgevoerd, werkprocessen worden besproken en vastgelegd. 6

8 4. ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Het DovenOntmoetingsCentrum wordt door de eigen achterban veelvuldig gebruikt voor allerlei activiteiten. Daarnaast zijn de verschillende ruimtes door derden te reserveren. De beheerder van het DOC kan naar aanleiding van wensen van de (externe) klant een passende ruimte en bijbehorende catering leveren. Een aantal aangesloten Amsterdamse dovenverenigingen hebben in 2014 gebruik gemaakt van de faciliteiten van het DOC voor hun eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ouderenvereniging, de klaverjasclub, de jokerclub, de vrouwenclub, de schaakclub en de jongerenclub. De activiteiten van de dagopvang voor ouderen, het maandelijkse Gebarencafé en ook de regelmatig gehouden bijeenkomsten voor doofblinden werden met succes bezocht. Daarnaast wordt er elke maand op vrijdag een gebarenrestaurant gehouden. Ook worden er verschillende cursussen georganiseerd, waaronder cursussen Nederlandse Gebarentaal. Doven met verschillende nationaliteiten komen graag op bezoek bij het DovenOntmoetingsCentrum. Naast het gebruik door de eigen verenigingen zijn er ook activiteiten georganiseerd door andere organisaties voor doven, zoals bijvoorbeeld Stichting DovenShoah, Dovenschap (zij hebben een nationaal Dovenparlement georganiseerd die goed bezocht werd), en/of gehandicaptenorganisaties. De Chinese gemeenschap uit de buurt heeft ook structureel de weg naar het DOC gevonden. Er is een uitstekende samenwerking tussen de beheerder en assistentbeheerder. Zij werken daarnaast ook nauw samen met alle vrijwilligers, wat de dienstverlening, efficiënt en klant en doof-vriendelijk maakt. 7

9 5. CURSUSSEN Stichting SWDA organiseert cursussen voor verschillende doelgroepen. Er worden bijvoorbeeld cursussen NGT (Nederlandse Gebarentaal) georganiseerd voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Dit zijn veelal horende mensen die de NGT een warm hart toedragen, soms vanuit persoonlijke belangstelling, soms vanuit het feit dat zij in aanraking gekomen zijn met iemand die doof is 5.1 NEDERLANDSE GEBARENTAAL (NGT) In 2014 zijn er iets meer aanmeldingen binnengekomen voor de cursussen NGT. Februari 2014 Er starten 2 groepen NGT 1, totaal 24 cursisten. De meesten geven zich op voor de toets en iedereen slaagt hiervoor. Er start ook een groep NGT 2, totaal 13 cursisten en een groep NGT 3, totaal 12 cursisten. Ook van deze groepen geven de meesten zich op voor de toets en iedereen slaagt hiervoor. Er wordt een gezellige afsluitingsavond georganiseerd voor alle cursisten en docenten. September 2014 Er starten weer 2 groepen NGT 1, totaal 21 cursisten. Degenen die zich opgeven voor de toets slagen hier voor. NGT 2 heeft 8 cursisten en NGT 3 heeft 7 cursisten. Iedereen slaagt voor de toets. 5.2 TACTIELE COMMUNICATIE CURSUS (NGT), VIERHANDEN-GEBAREN VOOR DOOFBLINDEN In 2014 waren er voor het eerst genoeg aanmeldingen voor deze cursus. Dit was uniek voor SWDA en een groot succes. Het ging om een totaal van 7 cursisten. 5 horende en 2 dove deelnemers. Iedereen slaagde voor de beide toetsen, zowel theorie als praktijk. Er werd een leuke afsluitingsavond georganiseerd waar veel bezoekers op afkwamen. In september 2014 volgde Johan Groskamp als gebarendocent Tactiele Communciatie cursus een congres voor DoofBlinden in Potsdam over hulpmiddelen en communicatie voor doofblinden. Ook heeft hij 5x een overleg gehad met de vakgroep docenten tactiele communicatie 8

10 6. SOCIALE-CULTURELE ACTIVITEITEN SWDA organiseert verschillende activiteiten waar dove mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo kunnen zij in hun eigen taal ervaringen uitwisselen. Een aantal van deze activiteiten zijn structureel en worden daarom beloond met een subsidie vanuit de gemeente Amsterdam. Andere activiteiten zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld een feestdag, zoals het Oud en Nieuw evenement. Hieronder leest u een impressie van verschillende activiteiten. 6.1 ACTIVITEITEN BINNEN HET DOC Begin 2014 was het direct druk in het DOC, er werd groots geopend met een nieuwjaarsreceptie. De volgende dag een kledingruil en 2 dagen later viert Guyot 50+ haar 130 jarig bestaan. In februari was het de beurt aan jongerenvereniging de Lieverdjes, zij vierden het eerste feest van het jaar. Daarnaast vertoont Filmkids een leuke film. Maart begint met een doven ontwikkelingssamenwerking dag (DOS dag). Daarnaast zijn er de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. SWDA fungeert als stembureau en het is de hele dag een komen en gaan van mensen. Er is een thema avond over gezond eten en ook doet SWDA mee aan NLdoet, de vrijwilligersdag van het Oranjefonds. Deze dag wordt afgesloten met een spelletjesavond en een pubquiz. In april organiseerde de Lieverdjes een FIFA toernooi. Ook is er een wijnproeverij. Wesemann travel georganiseerd een themadag voor Doofblinden. Deze maand wordt spetterend afgesloten met een Koningsnacht feest. De maand mei bevat weer een Filmkids middag, gevolgd door een bezoek aan het Dovenshoah monument. Er is een klaverjas/joker stedentoernooi en opnieuw fungeert SWDA als stembureau, deze keer voor de Europese verkiezingen. Ook brengen de kinderen van de Amsterdamse dovenschool Signis een bezoek. Juni is een drukke maand, een ZZP café, een Dovenparlement van Dovenschap, een brainstormmiddag voor vrijwilligers en ook begint het Europees kampioenschap voetbal wat voor veel bezoekers zorgt. Juli heeft een première, een wapperavond. Elke eerste vrijdag van de maand zal er zo n avond gehouden worden. Ook is er een school afterparty en gaat de eerste Roze DOCA van start. De vakantiemaand augustus is een rustige maand qua activiteiten, wel is er een bijzondere opera avond. In september nog een première, een Gebarencafé Junior. Daarnaast wegens groot succes een tweede wijnproef avond. In oktober is er weer een Filmkids. Verder een Grow2Work dag, met een lezing over het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt van doven en slechthorenden. Er 9

11 wordt een halve marathon klaverjassen georganiseerd en ook is oktober de maand van de geschiedenis, in dit kader worden er nog meer activiteiten georganiseerd. November trapt af met een bierfeest. Dovenshoah presenteerd haar nieuwe website en er is een Roze gebarenrestaurant. Aan het eind van de maand is het de beurt aan de hele kleintjes, Sinterklaas en zijn pieten komen langs om de dovengemeenschap een bezoekje te brengen. In december worden de vrijwilligers van SWDA in het zonnetje gezet. Men moet zich aanmelden via , hierna ontvangt men een bericht met de datum, tijd en locatie van aanwezigheid. Er wordt ingestapt in een bus. Na veel raden en smeken wordt er bekend gemaakt dat we onderweg zijn naar Almelo. Daar in Preston Palace worden er eerst 2 vrijwilligers van het jaar in het zonnetje gezet. Daarna mag men zijn eigen gang gaan. De vrijwilligers doen zich tegoed aan de uitgebreide buffetten, draaien rondjes in de indoor kermis en wagen zich aan elkaar op de bowlingbaan. 6.2 GEBARENRESTAURANT Dit is een maandelijks terugkomende activiteit welke een groot succes is. Elke maand wordt er een thema bedacht, een aantal vrijwilligers gaan hierna aan de slag met het koken van een passende maaltijd. Bezoekers kunnen zich van tevoren inschrijven en tegen een kleine vergoeding genieten van een heerlijke, gezonde en vooral gezellige maaltijd. De gemeente Amsterdam ondersteunt deze activiteit structureel. 10

12 7. WERKGROEPEN SWDA heeft een aantal verschillende werkgroepen die activiteiten gerelateerd aan de dovenwereld ondernemen. Alle werkgroepen werken zelfstandig, maar maken indien nodig gebruik van de expertise en faciliteiten van SWDA en het DOC. 7.1 AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) Het ADH verzamelt onder andere voorwerpen en materialen die te maken hebben met de geschiedenis van Doven in Amsterdam. Zij documenteren dit en zorgen dat dit op de juiste manier geconserveerd wordt. Activiteiten / Projecten 2014: ADH-museum: op de bovenverdieping van het DOC is daarvoor plaats gereserveerd. Het museum zal regelmatig wisselen van collectie. SWDA-bibliotheek: op de andere bovenverdieping zijn twee kasten opgesteld voor boeken over het Doof zijn en de Dovenbeweging. Daarnaast is een archiefkast neergezet met zo n veertig archiefdozen voor alle papieren, brochures en scripties met hetzelfde onderwerp. Project jubileumboek Guyot 130 jaar, in opdracht van Guyot 50 In oktober 2014 vond de landelijke Maand van de Geschiedenis plaats, met als thema Vriend & Vijand. In het kader van de Maand hebben enkele werkgroepsleden een tweetal activiteiten ontplooid, te weten een Gebarenworkshop en een Rondwandeling door Doof Amsterdam. Samenwerking met het Rembrandthuis inzake een tentoonstelling over de grafische kunst van Johannes Thopas, een doofstomme kunstenaar uit de Gouden Eeuw. In het jaar 2014 zijn door SWDA voorbereidingen getroffen voor een Memorial Day ter ere van Gert-Jan de Kleer, de kunstenaar van de Gebarentram. ADH is hierbij betrokken. 7.2 CAMEDO De werkgroep Camedo dankt haar naam aan een samenstelling van de woorden Cam-era en do-of. Het ontstaan van Camedo is een logische gevolg van het visuele karakter van de taal der doven. Deze werkgroep beschikt over verschillende apparatuur en verzorgt AVN (Amsterdam Visueel Nieuws), welke meestal elke maand via de website van SWDA, YouTube en FAcebook wordt verspreid. Deze uitzendingen worden door een tolk Nederlandse Gebarentaal voorzien van ondertiteling, zodat de uitzendingen voor een breed publiek toegankelijk zijn. Hoewel de uitzendingen vooral Amsterdams dovennieuws betreft, weten ook andere doven uit Nederland en zelfs daarbuiten de weg naar AVN te vinden. Na beëindiging van het dienstverband met Tim de Graaf met SWDA, kon Tim in dienst komen bij Stichting Handtheater. Zo kon, samen met het Handtheater, toch gewerkt blijven worden aan AVN. Zoals het ernaar uitziet zal Handtheater 11

13 halverwege 2015 ophouden te bestaan. Via een Amsterdamse subsidie regeling neemt SWDA Tim weer over van Handtheater. Op deze manier blijft de continuïteit van AVN gewaarborgd. 7.3 DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DBIB) In 2014 heeft DbiB, zoals de Doofblinden inmiddels gewend zijn van deze werkgroep, een aantal interessante excursies georganiseerd. Het hoogtepunt was opnieuw de samenwerking met de organisatoren van EXPO Amsterdam en met het Nachtmuseum van het Van Goghmuseum. Het feit dat door deze samenwerking Doofblinde mensen de kans krijgen om kunstvoorwerpen aan te raken en te betasten, zodat voor hen de kunst ook tot leven komt is uniek. Daarnaast werd DbiB gevraagd voor een interview door EenVandaag over de film Marie Heurtin (een film over een doofblind meisje uit de 19de eeuw). Verder werden er de volgende activiteiten georganiseerd: Een bezoek aan een tentoonstelling over de Titanic, in samenwerking met EXPO Amsterdam Een bezoek aan Body Worlds, in samenwerking met EXPO Amsterdam Een bezoek aan Nachtmuseum bij het Van Gogh museum Een bezoek aan de kerstmarkt op het landgoed van de Keukenhof 12

14 8. SAMENSTELLING ORGANISATIE SWDA Hieronder vindt u een overzicht met namen. Al deze mensen zijn betrokken bij SWDA op verschillende niveaus, in het bestuur, als betaalde kracht, als lid van een werkgroep of als vrijwilliger. 8.1 BESTUUR Voorzitter a.i. Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid 8.2 BEROEPSKRACHTEN Coördinator a.i. Beheerder Assistent beheerder Algemeen medewerker Algemeen medewerker Coördinator DbiB Dick Kerkhoven Metha Hettema Johan Groskamp Marten Koning Alexander Bosman Brenda J. Beentjes Suheil A. Andeweg Imgert Bergsma (Gedetacheerd) Jos Dorrestijn (Gedetacheerd) Gijs Brüggeman 8.3 TEAM GEBARENCURSUSSEN Coördinator Docenten Ludy van Swinderen Will Hendriks David Medeiros Lisa Hund Johan Groskamp 8.4 TEAM TAAL-EN INBURGERINGSCURSUS Coördinator Vrijwilligers vacature Aleida ten Dam Rina Pater Will Hendriks 8.5 DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DBIB) Coördinator Gijs Brüggeman Vrijwilligers Menno Harterink 13

15 8.6 WERKGROEP AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) Coördinator Contactpersoon Vrijwilligers Dick van Soelen Anika Smeijers Annemieke van Brandenburg Dick van Soelen Ans Luppes-Bon Imgert Bergsma Diana Baak 8.7 TEAM DOVENONTMOETINGSCENTRUM Beheerder Assistent beheerder Algemeen medewerker Vrijwilligers Brenda J. Beentjes Suheil A. Andeweg Imgert Bergsma Lorenzo Macnack Bauke Karouw Wilma van Leeuwen Jacob Mantel Debby Musch Hetty Schelvis Mark Schenk Jeanne Windgassen Wendy Tiel Felice van Luijk Tobias de Ronde 14

16 9. AMSTERDAMSE DOVENVERENINGIGEN (AANGESLOTEN BIJ SWDA) ADJC Lieverdjes, jongerenclub Guyot 50+, Sadov, Amsterdamse Doven Ouderen Vereniging met onderafdelingen: Guyot, vrouwenclub KJC Guyot, klaverjasvereniging Activiteitencommissie ADSV, Omnivereniging Amsterdamse Doven Sport Vereniging Kangoeroe, tennis Slagvaarders, volleybal B.C. Amstelstad Bowling TOG, Tot Ons Genoegen, schaakvereniging De Amstelstad, ADSV zaalvoetbal Roze Gebaar, dove- en slechthorende homo s en lesbo s, afdeling Amsterdam 15

17 10. SAMENWERKENDE ORGANISATIES Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam Dovenschap, Landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor doven Zorgcentrum De Open Hof Stichting PlotsDoven, steunpunt West Handtheater Babygebaren Koninklijke Kentalis Signis, Amsterdamse dovenschool 16

18 11. COLOFON Dit jaarverslag 2014 is een uitgave van: Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. Stadhouderskade AV Amsterdam Website E- mail Telefoon Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. is opgericht op 15 april 1976 en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken. Overname van tekst en/of cijfers is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. SWDA mei

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Lees de verhalen: Bezoek Bravo vaderactiviteiten Nijmegen aan het tweede vaderfestival van Daadkr8 in Amsterdam

Lees de verhalen: Bezoek Bravo vaderactiviteiten Nijmegen aan het tweede vaderfestival van Daadkr8 in Amsterdam Elkaars Keuken Een kijkje nemen in de keuken van een ander en het wiel niet opnieuw uitvinden. Dat is wat veel moeder- en vadercentra graag zouden doen. Leren van elkaar. En niet alleen uitwisseling op

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie