Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA)."

Transcriptie

1 20 14

2 INHOUD 1. VOORWOORD WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ? DOELSTELLING SWDA BESTUUR VERGADERSTRUCTUUR WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA? FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING CURSUSSEN NEDERLANDSE GEBARENTAAL (NGT) TACTIELE COMMUNICATIE CURSUS (NGT), VIERHANDEN-GEBAREN VOOR DOOFBLINDEN SOCIALE-CULTURELE ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN BINNEN HET DOC GEBARENRESTAURANT WERKGROEPEN AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) CAMEDO DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DbiB) SAMENSTELLING ORGANISATIE SWDA BESTUUR BEROEPSKRACHTEN TEAM GEBARENCURSUSSEN TEAM TAAL-EN INBURGERINGSCURSUS DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DbiB) WERKGROEP AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) TEAM DOVENONTMOETINGSCENTRUM AMSTERDAMSE DOVENVERENINGIGEN (AANGESLOTEN BIJ SWDA) SAMENWERKENDE ORGANISATIES COLOFON

3 1. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA). Met dit verslag willen wij u een overzicht laten zien van activiteiten en de mensen die daarbij betrokken zijn geweest. Daarnaast zullen wij u laten lezen dat SWDA een hele belangrijke functie heeft voor de specifieke doelgroep die zij bedient. Het jaar 2014 is ingezet met een blik vol vertrouwen gericht op een bloeiende toekomst. Eind 2013 was al te merken dat er een goede sfeer binnen SWDA hing, wat maakte dat er veel nieuwe vrijwilligers betrokken wilde zijn bij onze fijne welzijnsstichting. Door het inzetten van de vele veranderingen op bedrijfsniveau, denk aan kosten besparingen en grip op personele inzet, kunnen we nu met gepaste trots zeggen dat we 2014 met een goed resultaat hebben afgesloten. Het bestuur komt gemiddeld één keer per kwartaal bij elkaar om zich door de manager bij te laten praten over de stand van zaken. Er is hard gewerkt om meer inkomsten te genereren. Dat is goed gelukt. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, waarover u verderop in dit verslag een en ander kunt lezen. Daarnaast zijn er verschillende partijen aangetrokken die zaal of kantoorruimte huren. Zo is er vanuit de Chinese opera cultuur een groep Chinezen die wekelijks repeteert bij SWDA. Aan het eind van het jaar zijn er gesprekken gestart met het COC, zij zijn geïnteresseerd in het huren van tijdelijke kantoorruimte. Zo ook met een salsa vereniging die geïnteresseerd is in het huren van de grote zaal voor meerdere dagen per week. Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vele vrijwilligers die zich voor de organisatie hebben ingezet. Ook dank aan de subsidiegevers, Gemeente Amsterdam, Stichting DovenOntmoetingsCentrum (SDOC) en Stichting AmStiDo voor hun ondersteuning. Het bestuur van SWDA 2

4 2. WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ? SWDA, Stichting Welzijn Doven Amsterdam, werkt aan het welzijn van dove mensen door educatie, informatie, ondersteuning en emancipatie. Dit, door via voorlichting en informatie de samenleving toegankelijker te maken voor doven. Het moet niet meer zo zijn, dat doven zich buitengesloten voelen in de horende maatschappij. Dat gebeurt helaas toch nog steeds te veel. SWDA wil dat doven meer ruimte en mogelijkheden krijgen in de maatschappij, gelijkwaardig aan horende mensen. Het streven is ook dat zowel doven, plotsdoven, doof-blinden en slechthorenden ieder hun eigen identiteit en cultuur kunnen behouden. Want dove mensen hebben, net als mensen uit bijvoorbeeld Afrika, hun eigen cultuur met eigen gewoontes en gebruiken. Doven moeten vanuit die dovencultuur kunnen participeren in de maatschappij, als groep en als individu. Zo wordt het achtergesteld worden en het sociale isolement van doven voorkomen en kunnen zij beter in de (horende) samenleving functioneren. SWDA is zeer veelzijdig. Zij heeft, via haar SWDA-Informatiecentrum, ook een voorlichtings- en informatiecentrum voor de gemeentelijke- en regionale overheid. Al gebeurt dit nu ook via sociale media en (deels) de website van SWDA. De bedoeling is deze site in 2015 informatiever te maken betreffende de dienstverlening van SWDA. SWDA geeft zowel mondeling als schriftelijk informatie aan iedereen met of zonder een gehoorbeperking of doofheid. Verder is SWDA actief in de voorlichting aan politiek, werkgevers en de maatschappij over doof-zijn en vooral dovencultuur, plus de uitdagingen die doofheid met zich meebrengt en de eventuele oplossingen daarvoor. SWDA heeft het beheer over een eigen gebouw, het DovenOntmoetingsCentrum (DOC). Op de 1ste verdieping is een kantoor en een werkruimte voor de Stichting Welzijn Doven Amsterdam. Het DOC is daarnaast vooral een centrum waar doven zichzelf kunnen zijn. Hier ontmoeten ook doven en horenden elkaar. Er zijn een aantal ruimtes die gebruikt worden voor diverse cursussen, lezingen, bijeenkomsten van besturen, commissies, werkgroepen en door de vele dovenverenigingen. Want doven worden in horende clubs meestal wel toegelaten, maar worden daar niet of nauwelijks geaccepteerd. Dit heeft te maken met communicatieproblemen. Iets wat ook op het werk geldt: doven worden daar vaak genegeerd, zitten in de pauze alleen en daarom is SWDA voor hen zo belangrijk als warm bad in de dovengemeenschap. Daarom zijn dove mensen graag bij elkaar in het DOC, vanwege de eigen gebarentaal, de eigen dovencultuur en hun eigen doventheater. Het centrale gedeelte op de begane grond vormt een ontmoetingsplek met diverse ruimtes, de bar, de keuken en een lees- en zithoek. Er is Wi-Fi aanwezig. De grote zaal is multifunctioneel bruikbaar, van kleine tot grote feesten en bruiloftsrecepties tot en met exposities van kunstwerken en cursussen. Naast dat de ruimtes gebruikt worden door de eigen achterban, worden deze ook door derden gehuurd. 3

5 2.1 DOELSTELLING SWDA SWDA heeft sinds de oprichting in 1976 diverse functies vervuld: dienstverlening, voorlichting, ontmoetingsruimte, zaalgebruik etc. Door de jaren heen heeft SWDA bijdragen kunnen leveren aan het verbeteren van de positie van doven in Amsterdam. Dat kan via het dovenontmoetingscentrum zijn, maar ook door het realiseren van een -vergroot- bewustzijn binnen de horende omgeving, door te werken aan acceptatie van gebarentaal en het uitbreiden van communicatiemogelijkheden via TV en telefoon als gevolg van verbeteringen in nieuwe technologie. Dit allemaal met als doel dat doven meer zelfstandig kunnen zijn. Aangezien een volledige ontplooiing van hun mogelijkheden binnen de horende maatschappij voor de meeste doven wel een streven maar nog lang geen dagelijkse realiteit is, blijft SWDA een springplank bieden naar die maatschappij en een plek waar doven en slechthorenden hun ideeën en creativiteit kunnen ontwikkelen die SWDA dan facilitair kan ondersteunen. 2.2 BESTUUR Het bestuur heeft tot halverwege 2013 een beleidsbepalende en controlerende functie op uitvoering van het beleid door de beroepskrachten en vrijwilligers, geleid door de directeur gehad. In 2014 is de directeur gestopt en is er een coördinator a.i. ingesteld. Deze coördinator a.i. is in de papierwinkel en in de werkprocessen van SWDA gedoken en heeft met harde hand een aantal veranderingen doorgevoerd, met als doel het weer gezond worden van deze belangrijke welzijnsstichting. Naast het weggaan van de directeur is ook de voorzitter van het bestuur halverwege het jaar afgetreden. Voor het zoeken van een goede nieuwe voorzitter is meer tijd nodig gebleken. Een voorzitter ad interim, een zeer gerenommeerd lid van de Amsterdamse Dovengemeenschap, heeft zich aangeboden om tot eind december het bestuur te leiden. Aan het eind van het jaar is er een kandidaat voorzitter gevonden, hij zal in 2015 voorgedragen worden aan de algemene vergadering. Het bestuur is vanaf 2014 wel nauwer betrokken bij het reilen en zeilen van SWDA, hiervoor zorgt de coördinator a.i. en de bedoeling is om deze lijn voort te zetten 2.3 VERGADERSTRUCTUUR Eén keer per kwartaal komt het bestuur bijeen om de stand van zaken rondom SWDA te bespreken. De financiën worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Twee keer per jaar wordt er een Algemene Vergadering gehouden, waarbij alle leden welkom zijn, om de meer overkoepelende zaken te bespreken. U kunt hierbij denken aan beleid voor lange termijn en het bespreken van de jaarrekening en de begroting. 4

6 2.4 WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA? Stichting SWDA heeft in 2014 een vijftal betaalde krachten in dienst. De coördinator a.i., een beheerder, assistent-beheerder, en een algemeen medewerker. Voor het eerst wordt er een stagiaire van de Hogeschool Utrecht, de opleiding tot Tolk / Leraar NGT ingezet. Zij moeten een aantal uur vrije stage lopen om de dovengemeenschap te leren kennen. SWDA is daar natuurlijk de perfecte plaats voor, begeleid door de juiste mensen. De coördinator a.i. heeft het initiatief genomen om de HU te benaderen en de taak tot begeleiden uitgevoerd. Na het eerste half jaar en een evaluatie die positief uitviel is er besloten om de deur te openen voor meer stagiaires. Daarnaast maakt SWDA gebruik van een groot aantal vrijwilligers in allerlei functies. Er zijn een aantal vaste vrijwilligers, zoals de mensen die bij de verschillende werkgroepen betrokken zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die komen en gaan. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld hun handen uit de mouwen steken bij een specifiek evenement of project. 5

7 3. FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN In de jaarrekening 2014 is opgenomen de balans van Stichting SWDA per 31 december 2014 en de resultatenrekening over De exploitatie vertoont een positief resultaat van BEDRAG. Hierin zijn echter de incidentele baten verantwoord. SWDA heeft in verslagjaar regelmatig contact gehad met een van de partners van Ten Kate Huizinga om ervoor te zorgen dat zij weer een financieel gezonde organisatie wordt. Deze partner heeft het besluit genomen om zijn eigen kantoor te openen. SWDA heeft daarop een aantal offertes aangevraagd, onder andere van TKH en ook van het nieuwe kantoor. Hierop is het besluit genomen om mee over te stappen naar het nieuwe kantoor. Dit nieuwe kantoor is al bekend met alle ins en outs van SWDA. Het voelt goed en vertrouwt. Daarnaast zijn er nieuwe, scherpe afspraken gemaakt. In 2014 zijn de al ingezette ingrijpende maatregelen vervolgd. Vooral op het gebied van besparingen op energiekosten. Ook de personele inzet wordt gemonitord. Werk wordt gestructureerder uitgevoerd, werkprocessen worden besproken en vastgelegd. 6

8 4. ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Het DovenOntmoetingsCentrum wordt door de eigen achterban veelvuldig gebruikt voor allerlei activiteiten. Daarnaast zijn de verschillende ruimtes door derden te reserveren. De beheerder van het DOC kan naar aanleiding van wensen van de (externe) klant een passende ruimte en bijbehorende catering leveren. Een aantal aangesloten Amsterdamse dovenverenigingen hebben in 2014 gebruik gemaakt van de faciliteiten van het DOC voor hun eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ouderenvereniging, de klaverjasclub, de jokerclub, de vrouwenclub, de schaakclub en de jongerenclub. De activiteiten van de dagopvang voor ouderen, het maandelijkse Gebarencafé en ook de regelmatig gehouden bijeenkomsten voor doofblinden werden met succes bezocht. Daarnaast wordt er elke maand op vrijdag een gebarenrestaurant gehouden. Ook worden er verschillende cursussen georganiseerd, waaronder cursussen Nederlandse Gebarentaal. Doven met verschillende nationaliteiten komen graag op bezoek bij het DovenOntmoetingsCentrum. Naast het gebruik door de eigen verenigingen zijn er ook activiteiten georganiseerd door andere organisaties voor doven, zoals bijvoorbeeld Stichting DovenShoah, Dovenschap (zij hebben een nationaal Dovenparlement georganiseerd die goed bezocht werd), en/of gehandicaptenorganisaties. De Chinese gemeenschap uit de buurt heeft ook structureel de weg naar het DOC gevonden. Er is een uitstekende samenwerking tussen de beheerder en assistentbeheerder. Zij werken daarnaast ook nauw samen met alle vrijwilligers, wat de dienstverlening, efficiënt en klant en doof-vriendelijk maakt. 7

9 5. CURSUSSEN Stichting SWDA organiseert cursussen voor verschillende doelgroepen. Er worden bijvoorbeeld cursussen NGT (Nederlandse Gebarentaal) georganiseerd voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Dit zijn veelal horende mensen die de NGT een warm hart toedragen, soms vanuit persoonlijke belangstelling, soms vanuit het feit dat zij in aanraking gekomen zijn met iemand die doof is 5.1 NEDERLANDSE GEBARENTAAL (NGT) In 2014 zijn er iets meer aanmeldingen binnengekomen voor de cursussen NGT. Februari 2014 Er starten 2 groepen NGT 1, totaal 24 cursisten. De meesten geven zich op voor de toets en iedereen slaagt hiervoor. Er start ook een groep NGT 2, totaal 13 cursisten en een groep NGT 3, totaal 12 cursisten. Ook van deze groepen geven de meesten zich op voor de toets en iedereen slaagt hiervoor. Er wordt een gezellige afsluitingsavond georganiseerd voor alle cursisten en docenten. September 2014 Er starten weer 2 groepen NGT 1, totaal 21 cursisten. Degenen die zich opgeven voor de toets slagen hier voor. NGT 2 heeft 8 cursisten en NGT 3 heeft 7 cursisten. Iedereen slaagt voor de toets. 5.2 TACTIELE COMMUNICATIE CURSUS (NGT), VIERHANDEN-GEBAREN VOOR DOOFBLINDEN In 2014 waren er voor het eerst genoeg aanmeldingen voor deze cursus. Dit was uniek voor SWDA en een groot succes. Het ging om een totaal van 7 cursisten. 5 horende en 2 dove deelnemers. Iedereen slaagde voor de beide toetsen, zowel theorie als praktijk. Er werd een leuke afsluitingsavond georganiseerd waar veel bezoekers op afkwamen. In september 2014 volgde Johan Groskamp als gebarendocent Tactiele Communciatie cursus een congres voor DoofBlinden in Potsdam over hulpmiddelen en communicatie voor doofblinden. Ook heeft hij 5x een overleg gehad met de vakgroep docenten tactiele communicatie 8

10 6. SOCIALE-CULTURELE ACTIVITEITEN SWDA organiseert verschillende activiteiten waar dove mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo kunnen zij in hun eigen taal ervaringen uitwisselen. Een aantal van deze activiteiten zijn structureel en worden daarom beloond met een subsidie vanuit de gemeente Amsterdam. Andere activiteiten zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld een feestdag, zoals het Oud en Nieuw evenement. Hieronder leest u een impressie van verschillende activiteiten. 6.1 ACTIVITEITEN BINNEN HET DOC Begin 2014 was het direct druk in het DOC, er werd groots geopend met een nieuwjaarsreceptie. De volgende dag een kledingruil en 2 dagen later viert Guyot 50+ haar 130 jarig bestaan. In februari was het de beurt aan jongerenvereniging de Lieverdjes, zij vierden het eerste feest van het jaar. Daarnaast vertoont Filmkids een leuke film. Maart begint met een doven ontwikkelingssamenwerking dag (DOS dag). Daarnaast zijn er de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. SWDA fungeert als stembureau en het is de hele dag een komen en gaan van mensen. Er is een thema avond over gezond eten en ook doet SWDA mee aan NLdoet, de vrijwilligersdag van het Oranjefonds. Deze dag wordt afgesloten met een spelletjesavond en een pubquiz. In april organiseerde de Lieverdjes een FIFA toernooi. Ook is er een wijnproeverij. Wesemann travel georganiseerd een themadag voor Doofblinden. Deze maand wordt spetterend afgesloten met een Koningsnacht feest. De maand mei bevat weer een Filmkids middag, gevolgd door een bezoek aan het Dovenshoah monument. Er is een klaverjas/joker stedentoernooi en opnieuw fungeert SWDA als stembureau, deze keer voor de Europese verkiezingen. Ook brengen de kinderen van de Amsterdamse dovenschool Signis een bezoek. Juni is een drukke maand, een ZZP café, een Dovenparlement van Dovenschap, een brainstormmiddag voor vrijwilligers en ook begint het Europees kampioenschap voetbal wat voor veel bezoekers zorgt. Juli heeft een première, een wapperavond. Elke eerste vrijdag van de maand zal er zo n avond gehouden worden. Ook is er een school afterparty en gaat de eerste Roze DOCA van start. De vakantiemaand augustus is een rustige maand qua activiteiten, wel is er een bijzondere opera avond. In september nog een première, een Gebarencafé Junior. Daarnaast wegens groot succes een tweede wijnproef avond. In oktober is er weer een Filmkids. Verder een Grow2Work dag, met een lezing over het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt van doven en slechthorenden. Er 9

11 wordt een halve marathon klaverjassen georganiseerd en ook is oktober de maand van de geschiedenis, in dit kader worden er nog meer activiteiten georganiseerd. November trapt af met een bierfeest. Dovenshoah presenteerd haar nieuwe website en er is een Roze gebarenrestaurant. Aan het eind van de maand is het de beurt aan de hele kleintjes, Sinterklaas en zijn pieten komen langs om de dovengemeenschap een bezoekje te brengen. In december worden de vrijwilligers van SWDA in het zonnetje gezet. Men moet zich aanmelden via , hierna ontvangt men een bericht met de datum, tijd en locatie van aanwezigheid. Er wordt ingestapt in een bus. Na veel raden en smeken wordt er bekend gemaakt dat we onderweg zijn naar Almelo. Daar in Preston Palace worden er eerst 2 vrijwilligers van het jaar in het zonnetje gezet. Daarna mag men zijn eigen gang gaan. De vrijwilligers doen zich tegoed aan de uitgebreide buffetten, draaien rondjes in de indoor kermis en wagen zich aan elkaar op de bowlingbaan. 6.2 GEBARENRESTAURANT Dit is een maandelijks terugkomende activiteit welke een groot succes is. Elke maand wordt er een thema bedacht, een aantal vrijwilligers gaan hierna aan de slag met het koken van een passende maaltijd. Bezoekers kunnen zich van tevoren inschrijven en tegen een kleine vergoeding genieten van een heerlijke, gezonde en vooral gezellige maaltijd. De gemeente Amsterdam ondersteunt deze activiteit structureel. 10

12 7. WERKGROEPEN SWDA heeft een aantal verschillende werkgroepen die activiteiten gerelateerd aan de dovenwereld ondernemen. Alle werkgroepen werken zelfstandig, maar maken indien nodig gebruik van de expertise en faciliteiten van SWDA en het DOC. 7.1 AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) Het ADH verzamelt onder andere voorwerpen en materialen die te maken hebben met de geschiedenis van Doven in Amsterdam. Zij documenteren dit en zorgen dat dit op de juiste manier geconserveerd wordt. Activiteiten / Projecten 2014: ADH-museum: op de bovenverdieping van het DOC is daarvoor plaats gereserveerd. Het museum zal regelmatig wisselen van collectie. SWDA-bibliotheek: op de andere bovenverdieping zijn twee kasten opgesteld voor boeken over het Doof zijn en de Dovenbeweging. Daarnaast is een archiefkast neergezet met zo n veertig archiefdozen voor alle papieren, brochures en scripties met hetzelfde onderwerp. Project jubileumboek Guyot 130 jaar, in opdracht van Guyot 50 In oktober 2014 vond de landelijke Maand van de Geschiedenis plaats, met als thema Vriend & Vijand. In het kader van de Maand hebben enkele werkgroepsleden een tweetal activiteiten ontplooid, te weten een Gebarenworkshop en een Rondwandeling door Doof Amsterdam. Samenwerking met het Rembrandthuis inzake een tentoonstelling over de grafische kunst van Johannes Thopas, een doofstomme kunstenaar uit de Gouden Eeuw. In het jaar 2014 zijn door SWDA voorbereidingen getroffen voor een Memorial Day ter ere van Gert-Jan de Kleer, de kunstenaar van de Gebarentram. ADH is hierbij betrokken. 7.2 CAMEDO De werkgroep Camedo dankt haar naam aan een samenstelling van de woorden Cam-era en do-of. Het ontstaan van Camedo is een logische gevolg van het visuele karakter van de taal der doven. Deze werkgroep beschikt over verschillende apparatuur en verzorgt AVN (Amsterdam Visueel Nieuws), welke meestal elke maand via de website van SWDA, YouTube en FAcebook wordt verspreid. Deze uitzendingen worden door een tolk Nederlandse Gebarentaal voorzien van ondertiteling, zodat de uitzendingen voor een breed publiek toegankelijk zijn. Hoewel de uitzendingen vooral Amsterdams dovennieuws betreft, weten ook andere doven uit Nederland en zelfs daarbuiten de weg naar AVN te vinden. Na beëindiging van het dienstverband met Tim de Graaf met SWDA, kon Tim in dienst komen bij Stichting Handtheater. Zo kon, samen met het Handtheater, toch gewerkt blijven worden aan AVN. Zoals het ernaar uitziet zal Handtheater 11

13 halverwege 2015 ophouden te bestaan. Via een Amsterdamse subsidie regeling neemt SWDA Tim weer over van Handtheater. Op deze manier blijft de continuïteit van AVN gewaarborgd. 7.3 DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DBIB) In 2014 heeft DbiB, zoals de Doofblinden inmiddels gewend zijn van deze werkgroep, een aantal interessante excursies georganiseerd. Het hoogtepunt was opnieuw de samenwerking met de organisatoren van EXPO Amsterdam en met het Nachtmuseum van het Van Goghmuseum. Het feit dat door deze samenwerking Doofblinde mensen de kans krijgen om kunstvoorwerpen aan te raken en te betasten, zodat voor hen de kunst ook tot leven komt is uniek. Daarnaast werd DbiB gevraagd voor een interview door EenVandaag over de film Marie Heurtin (een film over een doofblind meisje uit de 19de eeuw). Verder werden er de volgende activiteiten georganiseerd: Een bezoek aan een tentoonstelling over de Titanic, in samenwerking met EXPO Amsterdam Een bezoek aan Body Worlds, in samenwerking met EXPO Amsterdam Een bezoek aan Nachtmuseum bij het Van Gogh museum Een bezoek aan de kerstmarkt op het landgoed van de Keukenhof 12

14 8. SAMENSTELLING ORGANISATIE SWDA Hieronder vindt u een overzicht met namen. Al deze mensen zijn betrokken bij SWDA op verschillende niveaus, in het bestuur, als betaalde kracht, als lid van een werkgroep of als vrijwilliger. 8.1 BESTUUR Voorzitter a.i. Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid 8.2 BEROEPSKRACHTEN Coördinator a.i. Beheerder Assistent beheerder Algemeen medewerker Algemeen medewerker Coördinator DbiB Dick Kerkhoven Metha Hettema Johan Groskamp Marten Koning Alexander Bosman Brenda J. Beentjes Suheil A. Andeweg Imgert Bergsma (Gedetacheerd) Jos Dorrestijn (Gedetacheerd) Gijs Brüggeman 8.3 TEAM GEBARENCURSUSSEN Coördinator Docenten Ludy van Swinderen Will Hendriks David Medeiros Lisa Hund Johan Groskamp 8.4 TEAM TAAL-EN INBURGERINGSCURSUS Coördinator Vrijwilligers vacature Aleida ten Dam Rina Pater Will Hendriks 8.5 DOOFBLINDEN IN BEWEGING (DBIB) Coördinator Gijs Brüggeman Vrijwilligers Menno Harterink 13

15 8.6 WERKGROEP AMSTERDAMSE DOVEN HISTORIE (ADH) Coördinator Contactpersoon Vrijwilligers Dick van Soelen Anika Smeijers Annemieke van Brandenburg Dick van Soelen Ans Luppes-Bon Imgert Bergsma Diana Baak 8.7 TEAM DOVENONTMOETINGSCENTRUM Beheerder Assistent beheerder Algemeen medewerker Vrijwilligers Brenda J. Beentjes Suheil A. Andeweg Imgert Bergsma Lorenzo Macnack Bauke Karouw Wilma van Leeuwen Jacob Mantel Debby Musch Hetty Schelvis Mark Schenk Jeanne Windgassen Wendy Tiel Felice van Luijk Tobias de Ronde 14

16 9. AMSTERDAMSE DOVENVERENINGIGEN (AANGESLOTEN BIJ SWDA) ADJC Lieverdjes, jongerenclub Guyot 50+, Sadov, Amsterdamse Doven Ouderen Vereniging met onderafdelingen: Guyot, vrouwenclub KJC Guyot, klaverjasvereniging Activiteitencommissie ADSV, Omnivereniging Amsterdamse Doven Sport Vereniging Kangoeroe, tennis Slagvaarders, volleybal B.C. Amstelstad Bowling TOG, Tot Ons Genoegen, schaakvereniging De Amstelstad, ADSV zaalvoetbal Roze Gebaar, dove- en slechthorende homo s en lesbo s, afdeling Amsterdam 15

17 10. SAMENWERKENDE ORGANISATIES Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam Dovenschap, Landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor doven Zorgcentrum De Open Hof Stichting PlotsDoven, steunpunt West Handtheater Babygebaren Koninklijke Kentalis Signis, Amsterdamse dovenschool 16

18 11. COLOFON Dit jaarverslag 2014 is een uitgave van: Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. Stadhouderskade AV Amsterdam Website E- mail Telefoon Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. is opgericht op 15 april 1976 en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken. Overname van tekst en/of cijfers is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. SWDA mei

2 0 1 3 J A A R VERSLAG 1

2 0 1 3 J A A R VERSLAG 1 20 13 JAAR VERSLAG 1 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wie is SWDA en wat doet zij? 2.1 Doelstelling van SWDA 2.2 Het bestuur 2.3 Vergaderstructuur 2.4 Wie zijn er werkzaam bij SWDA? 3. Financiële stand

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA).

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA). 20 15 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ?... 3 2.1 DOELSTELLING SWDA... 4 2.2 BESTUUR... 4 2.3 VERGADERSTRUCTUUR... 4 2.4 WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA?... 4 3. FINANCIËLE STAND VAN

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Je bent doof en je hoort er ook bij!

Je bent doof en je hoort er ook bij! Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid Holland Je bent doof en je hoort er ook bij! Informatiebrochure Inhoudsopgave Wat is WeZoDo? 2 De statutaire doelstelling van WeZoDo 2 Doelgroepen van WeZoDo 2 Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

GUYOT e jaargang, nr. 6, September Van de bestuurstafel

GUYOT e jaargang, nr. 6, September Van de bestuurstafel 22 e jaargang, nr. 6, September 2017 Colofoon GUYOT 50+ Secretariaat: GUYOT 50+ Willebroekstraat 21 1066 WE Amsterdam REDACTIE: e-mail: secretaris@guyot50.nl website: www.guyot50.nl Pierre v. Dulken nieuwsblad.guyot50@gmail.com

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

HENK BUTER * 12 augustus 1928 9 februari 2015

HENK BUTER * 12 augustus 1928 9 februari 2015 IN MEMORIAM HENK BUTER * 12 augustus 1928 9 februari 2015 We gaven hem de geuzennaam professor zonder universiteit. Henk was belezen en taalvaardig, leergierig en geleerd, filosofisch en praktisch. Hij

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Tegeltjeswijsheden. Gebaren.nl Vlaggeschip CN Oosterhout

Tegeltjeswijsheden. Gebaren.nl Vlaggeschip CN Oosterhout Tegeltjeswijsheden Benny Elferink tolken NGT - Hoe de tolkvoorziening vanaf het begin is opgebouwd (uren etc.) en over Sam Pattipeiluhu. Heel interessante avond. - Tolkvoorziening is belangrijk voor gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten.

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We helpen je bij het verbeteren van je contacten met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016 novacollege.nl/zakelijk Administratie Juridisch Secretarieel Zakelijk 2015/2016 Mijn droom is onderdrukte mensen in Irak te helpen. Daar gaan veel mensen onterecht de gevangenis in, omdat ze geen geld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Het Ronald McDonald Centre is een autonome stichting die de vanaf 1-1-2015 nog voor 3 jaar ondersteund wordt door het het Ronald McDonald Kinderfonds.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit)

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit) Jaarverslag 2016 Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen (55+ Sociëteit) * FINANCIEEL VERSLAG 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2017 Inhoudsopgave Financieel verslag Inleiding

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Project Doventhuisgemeenten. in samenwerking met het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Samen kerk zijn

Project Doventhuisgemeenten. in samenwerking met het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Samen kerk zijn Project Doventhuisgemeenten in samenwerking met het Interkerkelijk Dovenpastoraat Samen kerk zijn Wat is een Doventhuisgemeente? Doventhuisgemeente is een nieuw begrip, dat hier gebruikt wordt voor kerkvormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT JAARVERSLAG STICHTING FERRANT 2012 1. Inleiding Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2012. Dit Jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Beleidsregel MO Subsidiëring van maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsregel MO Subsidiëring van maatschappelijke ontwikkeling Beleidsregel MO Subsidiëring van maatschappelijke ontwikkeling 2016-1 Subsidie Maatschappelijke Ontwikkeling Draagt uw activiteit bij aan de ontwikkeling van Udense jeugd? Worden kwetsbare volwassenen

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE

VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE Praten over Socrates, De Montaigne, Russell, Nietzsche over angst, wat het betekent een goed mens te zijn, het lot of eenzaamheid. Geen alledaagse gesprekken, zou

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

HOSPATILITY FC UTRECHT

HOSPATILITY FC UTRECHT HOSPATILITY FC UTRECHT FC UTRECHT BUSINESS CLUB Geniet van een buitengewone ervaring De FC Utrecht Hospitality programma s zijn een uitstekende gelegenheid om Utrecht en FC Utrecht te beleven. Door het

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten met advies,

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Woord vooraf Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de doelstelling en de werkwijze van de Vriendenkring vast te leggen. Degenen die de Vriendenkring vertegenwoordigen zullen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens:

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens: JAARVERSLAG 2015 Organisatie gegevens: Stichting Help Bewust Adres : Postbus 1 8170 AA Vaassen Email : info@helpbewust.nl Mobiel : 06 13 45 24 10 Website : Help Bewust.nl KvK : 63870398 Bank : NL 27 ABNA

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

HOSPITALITY FC UTRECHT

HOSPITALITY FC UTRECHT HOSPITALITY FC UTRECHT FC UTRECHT HOSPITALITY GENIET VAN EEN BUITENGEWONE ERVARING De FC Utrecht Hospitality programma s zijn een uitstekende gelegenheid om Utrecht en FC Utrecht te beleven. Door het leveren

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit)

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit) Jaarverslag 2015 Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen (55+ Sociëteit) * FINANCIEEL VERSLAG 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 februari 2016 Inhoudsopgave Financieel verslag Inleiding

Nadere informatie

Stichting. Lumen, Rondom het sterven. Jaarverslag KvK nummer ANBI nummer Bankrekening NL96INGB

Stichting. Lumen, Rondom het sterven. Jaarverslag KvK nummer ANBI nummer Bankrekening NL96INGB Stichting Lumen, Jaarverslag 2015 KvK nummer 32098057 ANBI nummer 8157.28.748 Bankrekening NL96INGB0009642905 Juli 2016 Versie Historie Door Datum Eerste Concept Rob Rosenberg 31 mei 2015 Aangepaste versie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting KIVI

Beleidsplan Stichting KIVI Focus op ʻinclusieʼ, want kunst is voor iedereen! Beleidsplan Stichting KIVI 2016 2018 V5 december 2015 Ten geleide Bepaalde groepen mensen staan aan de zijlijn van onze samenleving en het is onze duurzame

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Werkplan 2015. Gemeente Groningen 2014-09- 24. Versie 1.9

Werkplan 2015. Gemeente Groningen 2014-09- 24. Versie 1.9 Werkplan 2015 Gemeente Groningen 2014-09- 24 Versie 1.9 1 INHOUDSOPGAVE Werkplan 2015 4 Werkcommissies 5 1. Beheercommissie 5 2. Beheerteam 5 3. Kluscommissie 5 4. Dovenclubhuis.nl 5 5. DoofVriendelijk

Nadere informatie

COC Nijmegen in balans

COC Nijmegen in balans Stoutmoedig. sinds 1971. Jaarplan 2014 COC Nijmegen in balans Geachte lezer, In 2012 formuleerde COC Nijmegen ambitieuze doelen voor de periode tot 2015. 2014 wordt daarom het jaar waarin de laatste ambities

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor de periode (zie bijlage).

Beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor de periode (zie bijlage). ANBI Firma Van Drie ====================================================================== In dit document en/of de bijlage staan alle gegevens, die, conform de nieuwe voorwaarden die aan Algemeen Nut

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Stichting Milli Görüs Huzur Soest 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting Milli Görüs

Nadere informatie