Als boeren overleven wordt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als boeren overleven wordt"

Transcriptie

1 Als boeren overleven wordt

2 Als boeren overleven wordt

3 Als boeren overleven wordt

4

5 Ten geleide v

6 Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land- en tuinbouw. Dit rapport bevatte een unieke en diepgaande analyse van agrarische familiale inkomens. Hoewel de cijfers voorzichtig moeten geïnterpreteerd worden inzake de armoedeproblematiek, bevestigden ze dat er ook bij ons agrarische armoede bestaat. Momenteel loopt een uitgebreid onderzoek door de universiteiten van Leuven en Gent, in opdracht van de Stichting, rond overlevingsstrategieën in land- en tuinbouw. Cruciale vraag hierbij is: Als een grote groep boeren inderdaad over een (te) laag inkomen beschikt, hoe overleven zij dan? Het resultaat van dit (wetenschappelijk) onderzoek zal binnenkort in rapportvorm worden gepubliceerd. De verhalenbundel Als boeren overleven wordt is van de hand van twee gedreven praktijkwerkers, Annelies Vande Vyvere en Annelies Vanneste. Dit werk vormt de bijna perfecte keerzijde van de medaille van het wetenschappelijk onderzoek. In deze verhalenbundel wordt aan de hand van een achttal anonieme getuigenissen van boeren in nood of crisis, op indringende wijze geïllustreerd wat overleven als boer in werkelijkheid betekent. Geen spectaculaire, populaire en daardoor karikaturale boer Charel -verhalen, maar zorgvuldig gekozen getuigenissen die allen op zich boekdelen spreken. Ook het belang van een luisterend oor voor de problemen van boeren in de knel wordt bijzonder treffend aangetoond. Het is de verdienste van de auteurs hieromtrent pionierswerk geleverd te hebben. Hun vertrouwensrelatie met de betrokken boeren en tuinders heeft het mogelijk gemaakt de realiteit achter de cijfers te ontdekken. Dit is een absolute noodzaak wanneer het gaat over de verborgen armoede bij uitstek, de agrarische armoede. vii

7 Problemen oplossen begint bij het (h)erkennen ervan. Deze fase zijn we in Vlaanderen stilaan voorbij. Deze uitgave kan hier nog een bijdrage toe zijn. Maar het is ook en vooral een pleidooi van geëngageerde auteurs om nu, figuurlijk althans, de koe bij de horens te vatten. Concrete actie is nodig, zowel op (bedrijfs)economisch, psycho-sociaal als politiek vlak. Concrete praktijkervaringen in binnen- en buitenland zijn er genoeg. De tijd dat de land- en tuinbouw zijn problemen alleen kon oplossen is voorbij. De tijd dat er alleen maar goede (dynamische) en slechte (niet-dynamische) boeren bestonden hopelijk ook. Algemeen is het dringend tijd dat de agrarische sector terug maatschappelijke waardering krijgt. En ook de boeren in de knel hebben recht op menselijke waardigheid en menswaardige levensomstandigheden. De Koning Boudewijnstichting wil de auteurs van deze publicatie danken. Deze verhalenbundel werd in hun schaarse vrije tijd geschreven. Een beter bewijs van hun grote betrokkenheid en engagement kan moeilijk geleverd worden. Hun boodschap en de getuigenissen die zij brengen worden er alleen maar sterker door. Koning Boudewijnstichting Brussel, januari 2002 viii

8 Inhoud ix

9 Inleiding xiii Borg wordt bron van veel verdriet 1 Tegen beter weten in 13 Door mooie beloftes in de val gelokt 23 Krimpen, maar niet verpinken 35 Samen sterk in gezinsverband 43 Gelukkig gestopt 53 Gezinsband wordt gezinsboei! 61 Advies hielp echt 69 Slotwoord 85 xi

10 Inleiding xiii

11 In 1994 werden de regio s Westhoek-Middenkust en het Meetjesland erkend als 5b-gebied. Gedurende vijf jaar (van 1996 tot 2001) werd met financiële steun van de Europese Unie en het Vlaams Gewest een uitgebreid programma van ondersteuning en ontwikkeling van de land- en tuinbouw uitgevoerd. De doelstelling 5b stond voor het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de ontwikkeling van het platteland. Het 5b-project Intensieve bedrijfsbegeleiding voor bedrijven in nood had als doel crisis en armoede in de land- en tuinbouw op te sporen en te bestuderen, en getroffen bedrijven te begeleiden, onder meer door advisering en bijstand. Toen het project van start ging, werd het steevast als een buitenbeentje binnen de hele 5b-werking beschouwd. Dat bleek duidelijk tijdens de eerste samenkomst van alle projectmedewerkers. Tijdens een korte kennismaking werd elk project overlopen: duurzame melkveehouderij, milieuadviesdienst, kwaliteitszorg in de groentesector Het waren stuk voor stuk initiatieven die gericht waren op integratie, specialisatie en teelttechnische verbeteringen. Wij kregen de eer om de problematiek van crisis en armoede in land- en tuinbouw te schetsen. Met de beperkte gegevens en het weinige cijfermateriaal dat toen beschikbaar was, begonnen wij aan ons verhaal. Daarna werd het heel stil en stelde niemand nog een vraag Bij de start van het project was er nauwelijks informatie beschikbaar. Wat studiewerk en enkele buitenlandse ervaringen in Nederland en Frankrijk waren de informatiebronnen waarmee we het moesten doen. Het schetsen van de problematiek xv

12 en het uitbouwen van een begeleiding op maat van het gezinsbedrijf is dan ook voornamelijk gegroeid uit de praktijk. Het uitbouwen van een netwerk en de bekendmaking van het project waren de voornaamste opdrachten bij de aanvang. Dat de begeleiding uiteindelijk zo succesvol is gebleken, heeft wellicht veel te maken met de manier waarop we de problematiek hebben aangepakt. Daarnaast hebben de maatschappelijke veranderingen en opeenvolgende crisissen (varkenscrisis, dioxinecrisis, map ) er ook toe bijgedragen dat heel veel mensen de noodzaak en het belang van het project hebben aangevoeld. Het feit dat in dit project zowel een landbouwingenieur als een maatschappelijk assistent beschikbaar waren om boeren in nood te begeleiden, bevestigt de visie dat een integrale begeleiding van bedrijf en gezin noodzakelijk is. Zeker tijdens het eerste werkjaar betekende het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden veel zoekwerk naar de juiste aanpak. Al gauw bleek dat het van cruciaal belang was dat de boer(in) zelf hulpvrager is. De bedrijven die door derden (vooral familie of kennissen) werden aangebracht, haakten na een paar bezoeken af. In het begin probeerden we verschillende begeleidingsmethodieken uit. Met z n tweeën naar een zelfde bedrijf stappen bleek niet aangewezen. Tegen één vreemde persoon je verhaal vertellen bleek voor vele mensen al moeilijk genoeg. Een tweede vaststelling was dat de begeleider eigenlijk een allrounder moet zijn. Een maatschappelijk assistent had niet bepaald kaas gegeten van quota en vergunningen, terwijl een landbouwingenieur niet getraind was om relationele problemen te onderkennen en te begeleiden. Voor beide projectxvi

13 medewerkers betekende dit dat zij nieuwe informatie en kennis moesten vergaren. De kracht van dit project is ook geweest dat er altijd één vertrouwenspersoon was die het bedrijf en alle leden van het gezin mee ondersteunde en adviseerde. Het was een zelfde persoon die hielp om uitstel te bekomen voor het betalen van de sociale bijdrage en die ook nog eens de dioxineformulieren hielp invullen. Hoewel de start van het project niet zonder moeite verliep, groeide de dienst Individuele bedrijfsbegeleiding voor bedrijven in nood uit tot een volwaardige dienst waarop heel wat land- en tuinbouwers beroep deden. Dat betekende daarom niet dat elke situatie even kritiek was. Heel wat aanvragen hielden niet meteen verband met financiële problemen, maar eerder met de onzekerheid die land- en tuinbouwers ervaren als gevolg van de vele maatschappelijke veranderingen. Boeren in nood vertelden ons echter niet alleen hun financiële zorgen en hun onzekerheden op vlak van wetgeving en reglementeringen. We waren ook, en vooral, een luisterend oor of een onafhankelijke dienst waar ze eens hun hart konden luchten. Door een vertrouwensrelatie op te bouwen kregen we als het ware de informatie achter de cijfers te zien. En het is net deze informatie die het project zo rijk heeft gemaakt. Met deze verhalenbundel willen we onze informatie en ervaring delen met een ruimer publiek. Ten eerste met de land- en tuinbouwers zelf. Zij die het nu moeilijk hebben, zullen zich misschien herkennen in één van de verhalen en misschien zelf de stap durven zetten naar hulp van buitenaf. xvii

14 Ten tweede willen we ons met deze publicatie richten tot een ruimer publiek. De land- en tuinbouwsector staat al langer dan vandaag onder druk. De media schetsten de afgelopen jaren dikwijls een weinig positief beeld van de boer en tuinder. Maar wat er zich op het erf afspeelde, bleef ook vaak verborgen. Heel wat boeren stoten op onbegrip vanuit hun omgeving. Zelf zijn ze geneigd om zich af te sluiten wanneer het slecht gaat. Met deze verhalen willen we aantonen dat hun geluk en ongeluk niet zo verschillend zijn van dat van ieder ander gezin of van iedere andere ondernemer. Tegelijkertijd willen we ook de aandacht vestigen op de specifieke situatie waarin land- en tuinbouwers zich bevinden. Leven en werken gebeurt onder één dak en dat heeft soms verregaande gevolgen. In de acht reportages van deze uitgave gaat het telkens om een individueel verhaal, met z n eigen voorgeschiedenis en z n eigen achtergronden. Deze verhalen zijn echter zeer typerend voor wat er zich in de hele sector afspeelt. Wij hopen dat deze uitgave een bijdrage kan leveren in het verder opentrekken van het gesprek rond de veranderingen in de land- en tuinbouwsector in het algemeen en rond crisis en armoede in land- en tuinbouw in het bijzonder. Tenslotte willen we alle boeren en tuinders en hun gezin bedanken omdat wij hun verhaal hier mochten neerpennen en publiceren. Annelies Vande Vyvere Annelies Vanneste xviii

15 Omwille van de privacy zijn de namen van de personen, alsmede enkele persoonlijke gegevens, veranderd. De verhalen werden geselecteerd uit de ervaringen in de twee 5b-gebieden (Westhoek-Middenkust en het Meetjesland) maar zijn zeker representatief voor heel Vlaanderen.

16

17 Borg wordt bron van veel verdriet 1 Jan en Kathleen, beiden dertigers, besloten twee jaar geleden om hun witloofbedrijf te beëindigen omwille van de aanhoudende financiële problemen. Samen met hun kinderen Fien, Sien en Stijn wonen ze nu een dorp verder in een alleenstaande huurwoning. Het bedrijf staat te koop en nog elke maand worden tal van schulden terugbetaald. Maar ook Jan s ouders, Gerard (61) en Gerda (59), dragen mee de gevolgen van de stopzetting. Zij dreigen alles te verliezen, omdat ze bij de overname borg stonden bij de bank voor het bedrijf van Jan. 1

18 Hoe het begon De ouders van Jan hadden een witloofbedrijf op hydrocultuur. Jan wilde als jongste van drie kinderen het bedrijf overnemen. Toen zijn twee oudere zussen het huis uit waren, besloten hij en zijn ouders om het bedrijf in samenuitbating te runnen. Omdat mijn ouders zelf financiële problemen hadden, werd besloten om in 1989 al een deel van het bedrijf over te nemen. 80% van het bedrijf stond onder mijn verantwoordelijkheid, de overige 20% was voor mijn vader. Het was mijn bedoeling om het bedrijf te moderniseren en daarnaast nog een activiteit als zelfstandig loonwerker uit te bouwen. Maar het liep wel even anders. Ik ging naar de bank met het voorstel om het bedrijf aan te passen. Maar de bank ging niet akkoord. Hun visie was dat ik nieuwe gebouwen moest zetten en zo de capaciteit van het bedrijf verdubbelen. De combinatie met een andere activiteit werd volledig afgeraden. Want dat was niet rendabel. Vanuit de voorlichting kreeg ik een zelfde advies. Witloof was dé toekomst! Hoewel ik niet meteen te vinden was voor de schaalvergroting, gingen we toch op het voorstel in. Het advies van de bank werd immers ondersteund door de voorlichting, dus ik dacht dat we een juiste beslissing namen. Alles werd veel te mooi voorgesteld, voegt Gerard er nog aan toe. Jan volgde cursussen aan het Provinciaal Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw en bezocht goede, moderne bedrijven. Er werd hem een mooi inkomen voorgespiegeld. Maar ze vertelden er niet bij wat je moet doen indien je dat inkomen niet kan halen, herinnert Jan zich. 3

19 De overname De eigenlijke overname gebeurde in 1991, gaat Kathleen verder, toen we al getrouwd waren. Ik bleef mijn job als verpleegster behouden en werkte zoveel mogelijk mee op het bedrijf. Door een constructie op te zetten waarbij het bedrijf dat maar leefbaar was voor één gezin een inkomen zou moeten geven aan twee gezinnen, heeft de bank toen een cruciale fout gemaakt. Hoe dat kwam? Jan en Kathleen hadden al het grootste deel van het bedrijf overgenomen, zodat met de volledige afronding van de overname nog maar een beperkt bedrag gemoeid was. Dat geld ging echter volledig naar de bank omdat de ouders nog achterstallen moesten betalen. De ouders hadden hun bedrijf dan wel overgelaten, maar ze hadden nog een inkomen nodig om van te leven en om nog een aantal leningen terug te betalen. Daarom werd volgend achteraf bekeken, fataal voorstel uitgewerkt. Gerard en Gerda zouden samen 4000 uren per jaar meewerken op het bedrijf van Jan. In ruil daarvoor betaalde Jan hen maandelijks een vaste vergoeding. Ouders en kinderen begrijpen nu nog altijd niet dat de bank niet inzag dat een bedrijf dat leefbaar is met één gezin, niet zomaar een inkomen kan bieden aan twee gezinnen. Wij bleven zelfstandige in hoofdberoep, gaat Gerda verder. We moesten dus ook nog onze sociale bijdrage blijven betalen. Verder was onze inbreng in het bedrijf noodzakelijk, want Jan had niet de financiële mogelijkheden om met vreemde arbeidskrachten te werken. En die bijkomende arbeid was nodig gezien de uitbreiding van het bedrijf. Deze constructie had wel als gevolg dat wij de kosten van deze bijkomende arbeid niet in de boekhouding konden inbrengen, voegt Kathleen er aan toe. 4

20 Van de regen in de drop De eerste drie jaar hadden we uitstel van kapitaalsaflossing gekregen. Maar toen al hadden we problemen om de intresten af te betalen. Dat kwam door de matige prijsvorming in combinatie met een aantal teeltmislukkingen. Al deed ik regelmatig beroep op de voorlichting, het resultaat was niet altijd even goed, waardoor er opnieuw naar andere oplossingen diende gezocht te worden. Zo gingen de maanden voorbij en kwam de productie nooit 100% op gang. De eerste twee jaar hadden we af te rekenen met een financieel verlies van een paar miljoen frank (een paar tienduizend euro) omdat onze witloofworteloogst compleet mislukt was. Als gevolg van verkeerd advies waren alle wortels kapot en moesten we opnieuw zaaien. De tweede oogst leek gelukt en we sloegen alle wortels op in frigo s voor het komende seizoen. Toen we eenmaal van start gingen, bleek dat ze toch niet geschikt waren. Op dat ogenblik waren er goede prijzen voor het witloof, maar wij konden niet meeprofiteren. In plaats van reserves aan te leggen, moesten we zelfs extra kosten maken, vertelt Jan. Na die eerste twee jaren werd al 75% loonbeslag gelegd door de bank. Dit betekende dat, als Jan en Kathleen 2480 euro verdienden, er maar 620 euro overbleven om de facturen te betalen. Zo stonden Jan en Kathleen elk jaar voor hetzelfde probleem: geen financiële middelen om nieuwe grondstoffen aan te kopen. De oplossing van de bank was een nieuwe lening toekennen voor het bedrag dat ze tekort kwamen. Er werd dus een nieuwe put gemaakt om een andere te vullen. We signaleerden wel dikwijls aan de bank dat de leninglast te zwaar werd en dat een herschikking van de kredieten voor een betere spreiding zou zorgen waardoor het financieel draag- 5

21 lijker zou zijn. Maar daar kon de bank dan weer niet op ingaan, omwille van de staatswaarborg die op de kredieten zat, herinnert Jan zich. Er werd een verbeteringsplan uitgewerkt, zodanig dat het bedrijf een inkomen kon bezorgen aan twee gezinnen. Dat ging echter gepaard met bijkomende investeringen en kosten. De grote fout die toen gemaakt werd was het aantal hectare witloof met de helft te verminderen om in de plaats daarvan andere teelten te kweken. Jan moest dus met de helft van de inkomsten een investering afbetalen die berekend was op het dubbele. Daarbij kwam dat zijn ouders opnieuw problemen kregen met de bank omdat ze hun schulden niet konden aflossen. In die periode hadden we serieuze inkomsten uit de slateelt. De bank dreigde om de kredieten op te zeggen. Daarom betaalden we het bedrag dat nodig was om de achterstand weg te werken. Toch kregen wij op het einde van het jaar een brief van de bank dat we een miljoen frank ( euro) achterstallig waren en hoe we dat dachten op te lossen, vertelt Jan. Er kwam een oplossing door de achterstand om te zetten in een nieuw krediet. De afspraak was dat Jan en Kathleen in januari 1998 dat nieuw krediet zouden aflossen. Maar ze kwamen euro tekort. Een maand later besloten ze dan zelf om te stoppen... Veel ruzie De aanhoudende problemen op het bedrijf zorgden voor heel wat spanningen onder elkaar, getuigt Kathleen. Voor Jan zijn vader was het niet gemakkelijk. Hij had zijn hele leven het bedrijf geleid en dan kwam hij er alleen nog werken. Het botste dan ook nogal eens tussen vader en zoon. De manier waarop 6

22 Jan het bedrijf leidde, strookte natuurlijk niet altijd met de visie van zijn vader. Naarmate de situatie problematischer werd, werd het ook steeds moeilijker om daar met elkaar over te praten. Het was voor ons absoluut niet mogelijk om onze ouders nog verder te betalen. We smeekten hen bijna om op zoek te gaan naar ander werk. Maar zij waren dan weer bang voor de reacties uit de omgeving. Jan en ik maakten ook heel veel ruzie onder elkaar, vertelt Kathleen. Het is niet te geloven dat je over geld zo n ruzie kunt maken. Ik moest mijn eigen moeder 1000 frank (25 euro) vragen om eten te kunnen kopen voor onze kinderen. Terwijl je zelf dag en nacht werkt. We hadden heel veel discussie over het feit dat we telkens nieuwe leningen moesten aangaan en dan nog eens het loon van zijn ouders moesten betalen, wat absoluut niet haalbaar was. De grootste ruzie ontstond toen we bericht kregen dat de elektriciteit zou afgesloten worden, indien we niet betaalden. We hadden al gebeld naar de bank en die hadden gezegd dat ze niet meer tussenkwamen. Toen heb ik tegen Jan gezegd: we stoppen ermee! Ik had met Jan afgesproken dat hij het nieuws zou gaan vertellen aan zijn zus en dat hij zeker geen geld mocht aannemen. s Avonds kwam hij me op mijn werk afhalen. Hij zei dat onze problemen opgelost waren, de elektriciteit zou betaald worden. Toen heb ik gehuild! Want dat was geen oplossing, de volgende maand stonden we immers opnieuw voor hetzelfde probleem, aldus Kathleen. Op dat ogenblik besliste Jan om een job buitenshuis aan te nemen. Ik ging in de weekends werken en op alle feestdagen, want dat betaalde goed. Maar op den duur heb je helemaal geen leven meer. We zochten ook naar allerlei manieren om toch nog zoveel mogelijk onze achterstallige facturen te kunnen 7

23 betalen. Zo hebben we een tijdje aan de veiling geleverd onder het nummer van mijn vader. Want op mijn inkomsten was er loonbeslag. Uiteindelijk bood dit ook geen uitkomst. We kwamen namelijk fiscaal in problemen, want we konden de gemaakte kosten niet volledig inbrengen. Op die manier hielden we het bedrijf eigenlijk kunstmatig in stand. Staatswaarborg Toen Jan en Kathleen besloten om het bedrijf te stoppen, adviseerde de bank hen om meteen een andere woning te zoeken. Het bedrijf zou volgens hen in geen tijd verkocht worden. Maar de werkelijkheid bleek anders. Tot op vandaag staat het bedrijf te koop. De ouders van Jan hadden een voorlopige borgstelling voor het overnamekrediet getekend, met de garantie dat die zou wegvallen na het bekomen van de staatswaarborg. Door onduidelijkheden werd deze waarborg niet opgeheven en dreigen Gerard en Gerda ook hun huis te verliezen aan de bank. Gerard vertelt: Tja, de bank is geen ocmw. De bank heeft geld geleend en dat moet terugbetaald worden. Kan je dat niet, dan houden ze de borg in. Maar Gerda weerlegt: Ik vind dat ze toch meer hadden moeten doen voor Jan. De grootste oorzaak van de problemen met de bank liggen bij die borgstelling, gaat Gerard verder. Daar heeft de bank de zaak verkeerd aangepakt. Voor de bank blijft het gelijk of die schulden nu door Jan alleen of door ons worden terugbetaald. En dan die staatswaarborg... Ik had daar een groot gedacht van! Maar in feite De staat waarborgt tegenover de bank, niet tegenover de cliënt! Ik had net het omgekeerde beeld. Ik dacht dat de staatswaarborg er was tegenover de individuele boer. 8

24 Maar nu stel ik vast dat ik wel niet meer moet betalen aan de bank, maar dat de staat bij mij zijn borg voor de bank recupereert. Ander inkomen, ander onderkomen De beslissing om het bedrijf stop te zetten betekende dus dat twee gezinnen op zoek moesten naar een ander inkomen en naar een ander huis. Zowel Jan als zijn vader vonden vrij snel een job in de transportsector. Toch was de aanpassing niet voor iedereen even gemakkelijk, volgens Kathleen: We zijn hier op 1 mei komen wonen. Op 17 mei heeft Jan voor het eerst aan tafel gezeten met het hele gezin. Hij kwam hier eerst enkel om twee uren te slapen en opnieuw te gaan werken. Op dat ogenblik was ik wel bang. Ik dacht misschien blijft hij op een dag wel helemaal weg! Ik moet zelf toegeven dat ik in de eerste maanden ook contact vermeed met mijn schoonouders. Nu heb ik het hier best wel naar m n zin, geeft Kathleen toe. Het is ook niet zo dat we nu in een rijtjeshuis wonen, we hebben nog een beetje ruimte. Jan bevestigt dat, maar voegt er snel aan toe: Zolang ik maar niet te vaak thuis zit. Ik ben graag thuis, maar ik moet met iets kunnen bezig zijn. Op mijn huidig werk klop ik heel veel uren. Dat wordt ook dikwijls aan mij gevraagd, omdat ze weten dat ik zelfstandige ben geweest, dat ik mijn plan kan trekken. Nu het zeker is dat ook het huis van mijn schoonouders mee verkocht zal worden, voelen we aan dat de kinderen het er ook moeilijk mee hebben. Nu weten ze dat oma en opa ook weg zullen moeten. Vroeger konden ze nog naar de boerderij om te spelen. Ze missen de ruimte die ze vroeger hadden. Hier hoor 9

25 je ze vaak zeggen: We kunnen hier niet met onze fiets rijden, er is hier niet genoeg plaats om te spelen. Maar door het feit dat ze nog klein zijn (8, 7 en 4 jaar) hebben ze er nog niet al te veel hinder van, besluit Jan. Stoppen was een schande Omdat Gerard en Gerda met hun huis borg stonden voor de kredieten aan hun zoon, zullen de twee andere kinderen hun deel van de erfenis ook verliezen. Gerda vertelt: Ik ben vooral bang voor de problemen met de andere twee kinderen. We hebben nog nauwelijks contact met hen sinds de problemen met Jan. Zij zijn jaloers omdat Jan zogezegd alles heeft gekregen. Maar Jan zal zelf ook nooit iets hebben. Moeten zij nu jaloers zijn op hun broer die niets heeft? We kunnen er moeilijk over praten met hen. Zij vinden dat ze hun erfdeel verloren hebben. Met mijn jongste zus is alle contact verbroken. Ze had zelfs al inlichtingen genomen bij een advocaat om haar deel te kunnen opeisen. Bij mijn oudere zus kunnen we op meer begrip rekenen. Ik heb haar gezegd dat we alles op alles zullen zetten om het deel dat zij kwijtgespeeld is terug te betalen, vult Jan aan. Toen bekend raakte dat Jan en Kathleen hun bedrijf stop zouden zetten, was er weinig begrip bij de mensen in de buurt. Het is onvoorstelbaar wat voor vragen mensen durven stellen. Terwijl ik er zelf bij stond in de winkel, bijvoorbeeld werd er over ons gepraat. Dan ging ik maar weg, herinnert Kathleen zich. Ik zou daar op gereageerd hebben, zegt Jan. In het begin was het heel moeilijk. Heel wat van onze vrienden keerden 10

26 ons de rug toe. Na een tijd werd dat wel beter. Onze vroegere buren hadden wel begrip voor onze situatie. Ze hadden zelf gezien dat we er alles aan gedaan hebben om ons bedrijf te redden. Sinds een aantal maanden gaat Jan op zondag terug een pint drinken in zijn vroeger stamcafé. En nu beginnen zijn vroegere collega-boeren zelf over hun situatie te vertellen: dat het niet zo goed gaat, dat hun vrouw ziek is Zij vragen zich zelfs luidop af wie er eigenlijk best aan toe is. We merken wel dat de mentaliteit aan het veranderen is. De oudere generatie ziet het nog anders. Volgens hen is het onze schuld, hebben we veel te ver gesprongen, hebben we te veel geïnvesteerd. Maar ze beseffen niet dat we die leningen niet allemaal uit eigen wil hebben aangegaan, dat we er zelf zijn in meegesleurd. De jongere landbouwgeneratie die zelf geconfronteerd worden met heel wat onzekerheden in de sector beseft wel dat de problemen niet onze schuld zijn, stelt Jan vast. De toekomst De verkoop van de witloofschuur verloopt moeizaam omdat het huis van de ouders ook op het erf staat. Mocht ik kunnen, ik zou het zelf terugkopen. Niet om opnieuw te boeren, maar om er te gaan wonen, stelt Jan. Maar dat zou dan wel zonder mij zijn, reageert Kathleen heftig. We hebben heel veel te danken aan zijn ouders, maar om daar terug te gaan wonen, dat zie ik echt niet meer zitten. Overigens is de financiële put zo diep dat Jan en Kathleen zich in de nabije toekomst geen eigendom meer zullen kunnen veroorloven. Er zijn nog heel wat schulden die moeten afbetaald worden. Hun advocaat werkte hiervoor een afbetalings- 11

27 plan uit. Maandelijks storten Jan en Kathleen 625 euro op zijn rekening. Hij verdeelt het geld op zijn beurt over de schuldeisers. De voorwaarde is wel dat er geen bijkomende intresten aangerekend worden. Jan en Kathleen zijn in januari 1998 gestart en normaal zou alles tegen eind 2002 terugbetaald zijn. Deze aanpak zorgt ervoor dat ze geen last meer hebben van vervelende telefoontjes en van deurwaarders die langskomen. We zullen ons hele leven werken voor wat we achtergelaten hebben, vat Kathleen de situatie samen. We zijn failliet en dat is voor de rest van ons leven. De bank kan tot 30 jaar na de verkoop nog gelden of eigendommen opeisen. Op het moment dat de bank de waarborgen van mijn schoonouders heeft, moeten we ook nog eens het erfdeel aan de zussen van Jan betalen. Er zal dus nooit een einde aan komen. Jan gelooft er nog altijd in dat ze ooit weer een eigen huis zullen hebben. Daar zou Kathleen het echter zeer moeilijk mee hebben: Zijn ouders zijn alles kwijt en wij zouden dan toch een eigen huis hebben? Wij hebben nog een leven voor ons, zij niet meer. De bankdirecteur begrijpen we wel, hij deed ook maar zijn werk. Maar hij heeft ons te veel dingen beloofd die achteraf niet konden waar gemaakt worden. De bank moest ons veel eerder bijkomend krediet geweigerd hebben. Dan zouden we eerder verplicht zijn geweest om te stoppen en dan zou de put nooit zo groot geweest zijn. Zijn ouders en wij zouden dan nu niet op straat staan! 12

28 Tegen beter weten in 2 Wim (35) en Leen (32) runnen al zo n twaalf jaar samen hun boerderij. Nu is het een modern zeugenbedrijf, maar dat was vroeger wel anders. De start liep niet van een leien dakje en ook vandaag nog moeten ze de nodige spanningen het hoofd bieden. Een aantal opeenvolgende crisissen in de sector duwden hun bedrijf kopje onder, roddel en kwaadsprekerij maakten hen het leven zuur. 13

29 De start van een leefbaar bedrijf Wim en Leen zijn allebei afkomstig uit een landbouwersgezin. Geen van beiden heeft de landbouwschool doorlopen. Wim volgde een opleiding A2-elektromechanica en Leen studeerde af aan het Technisch Secundair Onderwijs. Ze hebben twee kinderen, Louis en Laura. In 1990 namen ze het ouderlijk bedrijf van Wim over, een varkensbedrijf. Het eerste jaar ging Wim nog uit werken omdat het bedrijf te klein was om werk te geven aan twee personen. Na een jaar besloten ze het varkensbedrijf uit te breiden. Zelf wisten Leen en Wim niet goed in welke richting dat best zou gebeuren. Op aanraden van de veevoederfirma werd het bedrijf uitgebreid met zeugen. Er werd gestart met de bouw van een nieuwe stal met plaats voor 200 zeugen, naar toenmalige normen een vrij grote stal. Ook de veevoederfirma meende dat een dergelijk bedrijf leefbaar was. Er was werk voor twee personen en met de toen geldende prijzen was dat zeker leefbaar. In het begin kweekten Leen en Wim tegen contractprijzen. Hierdoor hadden ze de eerste jaren geen kosten en ontvingen ze voor elke big een vaste vergoeding van 15 euro. Dat was eigenlijk zeer goed betaald, merkt Wim nu op. Na enkele jaren werd het bedrag verhoogd naar 31 euro per big, maar moesten ze wel alle kosten zelf dragen: voeders, dierenarts, de aankoop van de zeugen enzovoort. Deze aangepaste regeling was nog relatief goed omdat ze zelf geen grote risico s te dragen hadden. Daarna veranderde de veevoederfirma het systeem nogmaals. Het bedrijf van Wim en Leen is nu met geen enkel contract meer gebonden aan de voederleverancier, ze zijn zoals dat in het jargon genoemd wordt vrij. Sindsdien hebben de marktprijzen echter nooit een leefbaar niveau bereikt. Het is al drie 15

30 jaar aan één stuk dat het slecht gaat in de sector, weet Wim, en misschien is dat ook de reden waarom er geen contracten meer afgesloten worden door de veevoederfirma Roet in het eten Ondanks het feit dat de bedrijfsovername plaats vond in familieverband, kon Wim niet op de steun van zijn ouders rekenen. Integendeel, de jonge overnemers hebben het heel moeilijk gehad. Wim s ouders lieten het bedrijf over met het idee zoveel mogelijk geld uit de overname te slaan. Bij de overname moest dan ook alles betaald worden, tot in het kleinste detail. Wim en Leen hebben hun overname duur betaald! Ook bij de aankoop van de grond voor het bouwen van de zeugenstal werd in eerste instantie gerekend met véél te dure prijzen: bouwgrondprijzen in plaats van landbouwgrondprijzen! Maar er waren nog andere tegenslagen. Er is twee keer brand geweest op de hoeve. Eerst was er brand op de hooizolder, in de periode toen Wim en Leen de hoeve nog pachtten van Wim zijn ouders. Die hebben daarna alles op alles gezet om de schadevergoeding van de verzekering op hun rekening te krijgen. Hoewel zij het geld wel degelijk ontvangen hebben, werd de schade nooit hersteld! Bij de tweede brand werd de woning in de as gelegd. Wim werd verdacht van brandstichting hoewel hun jongste kind in huis lag te slapen! Het vergde heel wat rompslomp om dit uitgeklaard te krijgen. Ook hier streken de ouders de verzekeringspremie op en herstelden zij niets! Wim en Leen waren echter alles kwijt Na de brand in het woonhuis hebben Wim en Leen een nieuwe loods gebouwd met een woning. Wim en Leen merken 16

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk Annemarie Kolenberg COLOFON In opdracht van het LPGGz gemaakt. Financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid Interviews, tekst en redactie:

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie