Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering"

Transcriptie

1 Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

2

3 Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit, kwaliteit en bekostiging. De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om aanpassingen. Ook aan de Johannes Calvijnschool gaan deze veranderende winden niet voorbij. Sommige zaken roepen bezorgdheid op, andere bieden juist kansen om het onderwijs te verbeteren. Als school willen we onze kindgerichte en koersvaste houding behouden, maar ook de zeilen verzetten om kinderen optimaal te bieden wat zij nodig hebben. In deze brochure leggen we u graag uit wat onze aanpak en koers is in de begeleiding van uw kind. 3.

4 Zo veel mogelijk, zo goed mogelijk 4. Om het onderwijs op de Calvijnschool te verbeteren wordt Handelings- en Opbrengstgericht Werken (HOGW) ingevoerd. Deze werkwijze heeft tot doel zo veel mogelijk kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. HOGW sluit aan bij de bestaande manier van werken, maar vraagt om een Passend Onderwijs, wat is het doel? Het doel van Passend Onderwijs is de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen te verhogen, ook aan kinderen met specifieke behoeften. Er mogen geen kinderen onnodig thuis zitten. Het systeem van leerlingenondersteuning wordt minder bureaucratisch en het landelijke financiële systeem is helder voor iedereen. De leerkrachten zijn beter toegerust en er is goede afstemming met ouders en instanties om de school heen. andere houding van teamleden en heeft een aantal zichtbare veranderingen in de school tot gevolg. De basis van HOGW staat verwoord in de verderop genoemde zeven uitgangspunten. Met deze werkwijze sluit de school ook aan bij het streven van de overheid om Passend Onderwijs in te voeren (zie kader). Het doel van Passend Onderwijs om de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen verhogen, ook aan kinderen met specifieke behoeften. Dit heeft gevolgen voor het lesgeven aan en begeleiden van kinderen. Want hoe gaat een leerkracht om met zo veel verschillende kinderen in een klas? HOGW helpt daarbij.

5 Zeven uitgangspunten De volgende zeven principes van Handelingsgericht werken, aangepast naar onze school, gelden als basis voor de begeleiding van kinderen. 1. We geven les en begeleiden kinderen vanuit Bijbels perspectief. 2. De behoeften van het kind staat centraal binnen de grenzen van de school. 3. We staan voor goede afstemming en samenwerking tussen kind, groep, leerkracht en ouders. 4. De leerkracht heeft een centrale rol. 5. De school en ouders hebben vooral oog voor positieve aspecten. 6. We werken vanuit heldere doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken. 5.

6 Wat betekent dit voor mijn kind? Deze principes zorgen voor een verandering in houding en handelen. In dit hoofdstukje leest u hier meer over Contact met ouders Er is veel contact tussen ouders en school. Denk aan de inloopavond, oudermorgens, ouderbezoeken, contactavonden, nieuwsbrieven, website, jaaropening en sluiting, MR en het ouderpanel. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter voelen en beter leren als de mensen om hen heen op één lijn staan. We willen er samen zijn voor uw kind. Het team heeft vorig jaar een communicatiecursus gevolgd om te bezinnen op onze houding richting ouders en het belang van goede afstemming en samenwerking met ouders. We hebben ouderbeleid opgesteld en er is aan een ouderpanel gevraagd wat sterke en zwakke punten zijn in de communicatie richting ouders. Dit heeft gezorgd voor een meer open houding richting ouders. Ook is de informatie vanuit de klas naar de ouders toegenomen. Het komt regelmatig voor dat ouders met opvoedingsvragen terecht komen op school. Dit schooljaar organiseren we daarom in samenwerking met de gemeente Veenendaal een opvoedcursus.

7 2. Kindgesprekken Leerkrachten willen oog hebben voor alle kinderen. Elke dag probeert de leerkracht even persoonlijk aandacht te geven aan elke leerling. Maar om echt te weten hoe een kind zich voelt en wat het nodig heeft, is het fijn om in een rustige omgeving met het kind te praten. De leerkrachten zullen daarom dit schooljaar twee keer met elk kind apart een gesprekje voeren. Daarin wordt gesproken over hoe het kind zich voelt in de groep en hoe het gaat met het leren. In de bovenbouw stellen de kinderen doelen op over wat ze dit jaar willen bereiken. De eerste keer voeren we deze gesprekjes in september of oktober, de tweede keer in februari of maart. Groep 1 heeft alleen een gesprekje in februari of maart. Aan het einde van het schooljaar evalueren we of we deze kindgesprekken voortzetten Groepsbespreking Drie keer per jaar voeren de leerkrachten een gesprek met de intern begeleider over de klas. Deze gesprekken gingen in het verleden over individuele kinderen met een probleem. De insteek is nu om niet te focussen op het probleem, maar te kijken naar wat een kind nodig heeft: de behoeften van het kind staat centraal. Het clusteren van kinderen met een bepaalde aanpak maakt de hulp meer haalbaar te maken, zodat de leerkracht niet verstrikt in een web van hulpplannen.

8 Op deze manier proberen we binnen de mogelijkheden die we hebben meer recht te doen aan het kind. 4. Groepsplannen In de klassen wordt gewerkt op drie niveaus: In de driehoek-groep zitten kinderen die weinig instructie nodig hebben. In de vierkant-groep komen de kinderen die het standaard aanbod krijgen. In de cirkel-groep zitten de kinderen die extra instructie krijgen. 8. De leerkracht beschrijft in een groepsplan voor alle drie de groepen waar ze de komende periode aan gaan werken en welke doelen ze willen behalen. De doelen die de groep moet halen, hangen in groep 3 tot en met 8 aan de muur in de klas. Voor groep 4 kan dat bijvoorbeeld zijn dat ze in een bepaalde periode de tafel van vijf moeten kennen. Zo kunnen de kinderen ook zien wat ze de komende weken gaan leren. Dit jaar starten we met het groepsplan voor rekenen. Door groepsplannen te gebruiken streven we ernaar dat leerkrachten zich meer bewust zijn van de verschillen tussen kinderen. Ook denkt de leerkracht van tevoren na over de doelen die gehaald moeten worden. Als

9 derde voordeel heeft het groepsplan dat er minder individuele hulpplannen worden gemaakt doordat er meer wordt geclusterd. Wat betekent dit voor uw kind? Uw kind is ingedeeld in een niveaugroep. Het kan gebeuren dat uw kind in de loop van het jaar voor een bepaald vak van de cirkelgroep naar de vierkantgroep gaat, omdat de leerkracht denkt dat uw kind daar beter past. Zo wordt er afgestemd op de behoeften van het kind. 5. Meerbegaafdheid Het aantal meerbegaafde kinderen op de Calvijnschool is hoger dan op veel andere scholen. Al enkele jaren bieden we deze kinderen een eigen programma, maar de komende jaren willen we dit gaan uitbouwen. Dit wordt een specialisatie voor onze school. 9.

10 En verder De veranderende houding en aanpak zal langzamerhand een plaats gaan krijgen binnen de school. Dat is iets wat we met elkaar en in afhankelijkheid van God mogen doen. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer zicht op de kinderen krijgen, beter kunnen samenwerken en de kinderen beter onderwijs kunnen bieden. Aan het einde van elk schooljaar evalueren we wat wel en niet werkt en zullen we aanpassingen doen om handelings- en opbrengstgericht werken nog beter in te voeren. 10.

11

12 12.

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Scholen voor slechtziende en blinde leerlingen

Scholen voor slechtziende en blinde leerlingen Scholen voor slechtziende en blinde leerlingen Perspectief voor elk kind Mijn zoontje kan niet goed meekomen op de gewone basisschool omdat hij slechtziend is. Kan de basisschool ondersteund en geadviseerd

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Basisdocument Werken in de stamgroep

Basisdocument Werken in de stamgroep Basisdocument Werken in de stamgroep 1.1 Doel Beter inspringen op de verschillen van kinderen door meer gestructureerd tijd vrij te maken voor het bieden van gerichte hulp. D.m.v. het inzetten van Blokperiode

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! Het primair onderwijs barst van het talent. Van leraren die met passie en betrokkenheid hun kennis en kunde overbrengen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie