CASH. Curriculum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASH. Curriculum 2011-2013"

Transcriptie

1 CASH Curriculum Utrecht, maart 2012

2 2

3 Inhoud Voorwoord Inleiding Verplicht onderwijs CASH cursus CASH Modules CASH OrganisatieCASH CASH Modules CASH OrganisatieCASH CASH Modules CASH Organisatie EBM Cursus agenda Toetsing CASH Toetsen CASH 2 en EBM voordracht BIJLAGE 2. Cursusboek CASH BIJLAGE 3. Concept programma module BIJLAGE 4. Conceptprogramma module

4 Voorwoord. Voor u ligt het onderwijscurriculum voor de opleiding Heelkunde. In het curriculum is gekozen voor een actieve rol van de AIOS in het onderwijs en staan de studieactiviteiten van de AIOS centraal: actieve kennisverwerving, oefening, training en oriëntatie. Het curriculum is gebaseerd op het opleidingsplan SCHERP. De AIOS kan binnen zijn opleiding niet alle kennis en vaardigheden verwerven. De opleiding is dus per definitie onvolledig. Kennis die wel kan worden verworven, behoort of tot de noodzakelijke basiskennis of heeft een exemplarisch karakter. Voor het cursorisch onderwijs heeft dit als consequentie dat het zich richt op de noodzakelijke basiskennis. Daarnaast zijn het ontwikkelen van vaardigheden en een houding gericht op zelfstudie ( life long learning ) belangrijk. Eén van de belangrijke basisvaardigheden is de wetenschappelijke benadering van klinische problematiek. Het onderwijs wordt daarom zo ingericht dat de AIOS actief participeert in het onderwijs en zich bekwaamt in het kritisch beschouwen van de medische literatuur (critical appraisal) en leert deze toe te passen in de medische praktijk (richtlijnontwikkeling) en bij de individuele patiënt (Evidence Based Medicine). Critical appraisal van medische literatuur en de vaardigheid om evidence based antwoorden te formuleren op klinische problemen vormen de basis voor het nieuwe onderwijscurriculum. Het curriculum is opgesteld door de voorbereidingscommissie die bestond uit R.P. Bleichrodt, R.T. Ottow, D. Aronson, J. Hamming, J. Klinkenbijl, J. Meijerink, R. Simmermacher, M. Schijven, L. Stassen, B. Verhoeven en M. Willems. De implementatie en uitvoering van de CASH cursus is de verantwoordelijkheid van de coördinatiecommissie CASH (CA-CASH). Utrecht, 1 september 2011 R.P Bleichrodt R.T. Ottow 4

5 1 Inleiding Het opleidingsplan SCHERP is het kader voor de CASH. Het onderwijs is thematisch van opzet en zal in drie niveaus het onderwijs verzorgen. In de opleidingsjaren 1 en 2 worden de basisprincipes van de chirurgie behandeld, voor zowel de AIOS Heelkunde als de AIOS in vooropleiding (CASH-1). In het 3 e en 4 e jaar wordt de algemene heelkunde behandeld voor zover deze relevant is voor de algemene praktijkvoering (CASH-2). De opleidingsjaren 5 en 6 zijn gericht op verdieping in het differentiatiegebied van de opleiding (CASH-3), maar ook op algemene onderwerpen zoals samenwerken in de maatschap, financiële aspecten van de gezondheidszorg, het inkomen van de specialist, tuchtrecht etc. (CASH-3 finalistentrack). De CASH cursussen voor de eerste vier opleidingsjaren (CASH 1 en 2) worden vormgegeven door de commissie van advies (CA-CASH), de inhoud van de differentianten cursus (CASH 3) door de onderwijscommissies van de subverenigingen van de NVvH. De finalistentrack, die ook onderdeel is van de CASH-3, wordt georganiseerd door de CA-CASH. Het uiteindelijke curriculum van de gehele CASH cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de CA-CASH. CASH Opleidingsjaar Organisatie CASH-1 Basiscursus 1+2 CA-CASH CASH-2 Gevorderdencursus 3+4 CA-CASH CASH-3 Differentiantencursus 5+6 Subverenigingen ism CA-CASH Finalistentrack 5+6 CA-CASH Uitgangspunten bij het onderwijs zijn: - Het onderwijs is geënt op SCHERP. - Voor elke cursus zijn leerdoelen geformuleerd en is de leerstof nauwkeurig omschreven in zelfstudieopdrachten. - De AIOS wordt actief betrokken bij het onderwijs. - Kritische beschouwing van de literatuur en evidence based medicine zijn belangrijke bouwstenen voor het onderwijs. - De kennis die is verworven wordt getoetst. Competente docenten en een goed onderwijsprogramma vragen om adequate honorering van docenten, coördinatoren en adviseurs, zowel door een financiële tegemoetkoming als door accreditatie van de CASH. 5

6 2 Verplicht onderwijs Het Concilium Chirurgicum heeft een aantal onderwijsactiviteiten verplicht gesteld voor de AIOS Heelkunde en de AIOS in vooropleiding. Naast de CASH-1, 2 en 3 modules zijn nog een aantal cursussen verplicht gesteld: - Cursus stralingshygiëne (moet zijn afgerond voor het einde 4 e opleidingsjaar) - Basiscursus laparoscopie (moet zijn afgerond voor het einde 4 e opleidingsjaar) - Anatomiecursus volgens de richtlijn in bijlage 1 - Communicatiecursus (afgerond voor het einde van het 2 e opleidingsjaar) - Cursussen in het kader van het regionale onderwijs - EBM Daarnaast is het verplicht één maal het SEOHS congres bij te wonen in de eerste twee jaar van de opleiding en is het jaarlijks bijwonen van de Chirurgendagen en de Najaarsdag van de NVvH verplicht gesteld. De AIOS is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor het cursorisch onderwijs. De cursussen die niet binnen de CASH vallen zijn de verantwoordelijkheid van de regionale opleidingscommissie (R.O.C.). Zij dragen er zorg voor dat de AIOS de betreffende cursussen c.q. congressen kunnen volgen en zorgen voor de certificering. Verplicht onderwijs opleiding Heelkunde Cursus Afgerond in jaar Organisatie Aantal dagen CASH-1 2 Landelijk per 2 jaar CASH-2 4 Landelijk 12 per 2 jaar CASH-3 6 Landelijk 8 per 2 jaar Stralingshygiëne 4 Regionaal Variabel Basis laparoscopie 4 Regionaal Variabel Anatomie 4 Regionaal Variabel Communicatie 2 Regionaal/locaal Variabel Regionaal onderwijs 6 Regionaal Variabel EBM 1 6 Regionaal Variabel Andere verplichte onderdelen SEOHS 2 2 Landelijk 1 Chirurgendagen nvt Landelijk 2 Najaarsdag nvt Landelijk 1 1 EBM opdracht (zie 4, blz 16) 2 Alle AIOS in de eerste twee jaar van hun opleiding nemen tenminste één maal deel aan het SEOHS congres. De AIOS schrijft zelf in via 6

7 3 CASH cursus. De CASH cursus bestaat uit de CASH-1, CASH-2, CASH-3 De AIOS moeten alle modules gevolgd hebben en de toets gemaakt hebben voor het einde van de opleiding. De organisatie van de CASH waaronder ook de differentianten cursussen, is de verantwoordelijkheid van het Concilium Chirurgicum en wordt gecoördineerd door de cursuscoördinatoren. Het curriculum en de inhoud van de cursussen wordt samengesteld door de Commissie van Advies CASH (CA-CASH). De CA-CASH bestaat uit de coördinatoren van de CASH cursussen en adviserende leden waaronder de voorzitter van het Concilium Chirurgicum, het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), de penningmeester van de NVvH en een vertegenwoordiger namens de VAGH. Voor elke cursus wordt een voorbereidingscommissie samengesteld, die concept programma, cursusboek en pre- en posttoets opstelt in overleg met de CA-CASH. Administratie en operationeel management zijn ondergebracht bij het bureau van de NVvH. De organisatie van het cursorisch onderwijs wordt vooralsnog uitbesteed aan Congres Company. Voorbereidingscommissie De coördinatoren bereiden elke cursus voor met een voorbereidingcommissie, die bestaat uit een aantal docenten die de cursus verzorgen. De voorbereidingscommissie staat onder voorzitterschap van één van de CASH coördinatoren. De voorbereidingscommissie stelt het programma voor de cursus op, formuleert de leerdoelen, benoemt de typische klinische situaties, omschrijft de verplichte literatuur en zelfstudieopdrachten ter voorbereiding op de cursus conform het sjabloon in bijlage 1. Aan de hand hiervan wordt een cursusboek opgesteld. Cursusboek en programma. Tijdens de CASH cursus worden verschillende vormen van onderwijs toegepast zoals plenaire voordrachten, workshops, responsiecolleges, videosessies etc. Voor elke cursus wordt een cursusboek gemaakt waarin de inhoud van de cursus staat beschreven, de te bestuderen literatuur en de verwachtingen ten aanzien van voorbereiding door de AIOS. Gestreefd wordt naar een actieve participatie van de AIOS tijdens de cursus. Om dit te bevorderen worden in het cursusboek zelfstudieopdrachten (ZSO) gegeven die als voorbereiding dienen voor de workshops en responsiebijeenkomsten. Deze ZSO s zijn o.a. gebaseerd op de typische klinische situaties zoals omschreven in SCHERP. Vaste onderdelen van de cursus zijn: Plenaire voordrachten Voordrachten dragen weinig bij tot kennisvermeerdering. Om die reden moeten plenaire voordrachten alleen worden gebruikt om een kader te vormen voor workshops etc. Plenaire voordrachten moeten zoveel mogelijk interactief worden opgezet, uitgaande van bespreking van casuïstiek. Door stemsystemen toe te passen kan de interactiviteit bevorderd worden. Minisymposia en multidisciplinaire casuïstiek besprekingen Interactieve sessies waarin problematiek door verschillende specialismen/ specialisten wordt belicht. Workshops Workshops zijn interactieve bijeenkomsten waarin in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers) sterk interactief wordt gewerkt aan een specifiek onderwerp. Zelfstudieopdrachten die voor de cursus zijn gemaakt kunnen sterk bijdragen aan het interactieve karakter en bevorderen een goede voorbereiding van de workshops. 7

8 Leermiddelen. Website. Er wordt een website ontworpen voor de het onderwijs Heelkunde. Deze bevat alle informatie die nodig is voor de CASH. Tevens moet deze website uitgroeien tot een interactieve studieomgeving voor AIOS en chirurgen, waar zelfstudie wordt bevorderd en informatieuitwisseling plaatsvindt. Literatuur. Voor elke cursus wordt verplicht te bestuderen literatuur opgegeven. Het betreft bij voorkeur richtlijnen of evidence based reviews. Een standaard leerboek voor de eerste vier opleidingsjaren is het overwegen waard, maar zal eerst in het Concilium besproken moeten worden. Het online leerboek van de American College of Surgeons dat regelmatig een update krijgt is aan te bevelen. 8

9 3.1 CASH-1. De verplichte thema s voor de eerste twee opleidingsjaren van de Heelkunde opleiding zijn geformuleerd in SCHERP (tabel 1). Een aantal van deze thema s zijn voor alle specialismen onontbeerlijk, een aantal niet. Het basiscurriculum voor het cursorisch onderwijs concentreert zich op de gemeenschappelijke thema s 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dat betekent dat de overige onderwerpen behandeld moeten worden binnen het locale en regionale onderwijsprogramma. SCHERP THEMA s opleidingsjaren 1 en 2 Thema (vetgedrukt de thema s van CASH-1) HLK URO ORT PL Onderdeel van 1 zwelling of defect buikwand X X X X Locaal / regionaal 2 zwelling hoofd/halsgebied X X Locaal/regionaal 3 intensieve zorg X X X X CASH perioperatieve zorg X X X X CASH vastleggen en overdragen X X X X CASH -1 6 opleiding X X X X CASH -1 7 wetenschap X X X X Regionaal/EBM 8 wondbehandeling X X X X CASH chirurgische infecties X X X X CASH chronische handafwijkingen X X X Regionaal 11 huidverplaatsing en transplantatie X X X Regionaal 12 kleine niet-complexe chirurgie X X Regionaal 13 diep veneuze trombose X X X X CASH acute buik X X Regionaal 33 primaire opvang en triage van traumapatiënten X X ATLS 34 polytrauma X X ATLS 35 extremiteitsletsel X X X AIOD/AO 37 brandwonden X X CASH - 1 Het onderwijs is modulair van opzet. Alle modules zijn verplicht voor de AIOS Heelkunde en in vooropleiding. Een uitzondering geldt voor de vooropleiding urologie. Deze AIOS hoeven de fractuurcursus (module 1.5) niet te volgen. 9

10 3.1.1 Modules CASH-1 De CASH-1 bestaat uit vijf modules en neemt in totaal dagen per twee jaar in beslag. MODULE 1.1. MODULE 1.2. MODULE 1.3. MODULE 1.4. Basisvaardigheden Coördinatie : H. van Goor Doelgroep : alle startende vooropleidingsassisten en startende AIOS Heelkunde : 5 dagen aan het begin van de opleiding (januari en juli) Data : 9 t/m 13 januari 2012 en 2 t/m 6 juli 2012 Onderwerpen : - Opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen - Veiligheid op de operatiekamer - Infectiepreventie, - wondgenezing, wondbehandeling, - chirurgische infecties - Chirurgische basistechnieken - Chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt - Perioperatieve zorg Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus Basisprincipes Oncologie Coördinatie : F. Fehrenschild Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Periode : 2x per jaar Onderwerpen : - Examinering : Formatieve toets via internet Fundamental Critical Care Support Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Data : zelf af te spreken bij (www.fccs.nl) Onderwerpen : zie Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus Advanced Trauma Life Support Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Data : zelf af te spreken bij (www.atls.nl) Onderwerpen : zie Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus MODULE 1.5. Cursus fractuurbehandeling Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar, behalve AIOS urologie : OTC basiscursus 2 dagen, AO basiscursus 4 dagen Data : zelf af te spreken na overleg met opleiderbij - OTC (http://www.otc-nederland.nl/) of - AO Onderwerpen : zie website ATC of AO Examinering : Formatieve toets aan het einde van de cursus 10

11 3.1.2 Organisatie CASH-1 In de onderstaande tabel de cursussen van de CASH-1 exclusief de modules 1.3, 1.4 en 1.5 die extern worden georganiseerd. De modules 1.1 en 1.2 duren in totaal 6 dagen. De overige modules worden ingepland in overleg met de opleider. CURSUS AGENDA CASH (exclusief modules 1.3, 1.4 en 1.5) Maand Module Opmerking (dagen) Januari (9 t/m 13) 1.1 Basisprincipes 5 (vooropl.)aios tussen 15 okt en 15 mrt Februari Maart April Mei Chirurgendagen Juni 1.2 Oncologie 2 ALLE 1 e en 2 e jaars aios Juli (2 t/m 6) 1.1 Basisprincipes 5 (vooropl.)aios tussen 15 mrt en 15 okt Augustus September Oktober November SEOHS 1 Najaarsvergadering 1 December 1.2 Oncologie 1 ALLE 1 e en 2 e jaars aios Module 1.1. Basiscursus Module 1.1 van de CASH-1 wordt twee maal per jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde (n= +70) en in vooropleiding (n= +50?) die met hun opleiding starten. Per cursus zullen dus 65 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden begin januari en begin juli, zo snel mogelijk nadat de AIOS is gestart met de opleiding. De cursus wordt afgesloten met een summatieve kennistoets. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Het programma van januari 2012 staat in bijlage 3. De cursus wordt afgesloten met een summatief examen. Indien de AIOS een onvoldoende resultaat heeft dan wordt het examen een half jaar later opnieuw gedaan, tijdens de volgende basiscursus. Module 1.2.Oncologie Module 1.2 van de CASH-1 wordt twee maal per jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde (n= +70) en in vooropleiding (n= +50?) die met hun opleiding starten. In de opstartende jaren, zullen deze aantallen hoger liggen om de aios die reeds zijn gestart met de opleiding deze cursus nog moeten volgen. Per cursus zullen dus 60 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in juni en december. De eerste cursus zal juni 2012 worden georganiseerd. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets die de AIOS thuis via het internet kan afleggen. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. 11

12 De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Het conceptprogramma staat in bijlage 4. Modules 1.3, 1.4, 1.5 De AIOS is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor betreffende cursussen, in overleg met de opleider. Indien één of meer cursussen al voor de opleiding is gevolgd, dan kan door de opleider een vrijstelling worden gegeven. De opleider noteert in het portfolio van de AIOS voor welke cursussen vrijstelling is verleend en wanneer betreffende cursussen waarvoor vrijstelling wordt gegeven, zijn gevolgd. 12

13 3.2 CASH-2 De verplichte thema s voor de opleiding Heelkunde staan in het opleidingsplan SCHERP. Een aantal van die thema s wordt in de CASH-2 behandeld, maar het curriculum is niet volledig. De lacunes moeten door zelfstudie en het regionaal onderwijs worden opgevuld Modules CASH-2 MODULE 2.1. Traumatologie Coördinatie : R.K.J. Simmermacher, H.M.J. Janzing : 2 dagen Data : september 2013 Onderwerpen : Opvang en primaire verzorging van ongevalslachtoffers Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.2. Abdominale chirurgie Coördinatie : : 1 dag Data : dag voor najaarsvergadering 2013 Onderwerpen : Acute buik Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.3. Chirurgische Oncologie Coördinatie : : 2 dagen Data : voorjaar 2012 Onderwerpen : maligne tumoren van de wekedelen, bot, long, mamma en huid. Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.4. Buikwandchirurgie Coördinatie : R.K.J. Simmermacher : 1 dag Data : 9 mei 2012 Onderwerpen : anatomie, mesh, fixatie, herniae Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.5. Vaatchirurgie Coördinatie : J.P. van Brussel, M.P.F.M. Vrancken Peters, M.C.M. Willems : 2 dagen Data : 10 september 2012 Onderwerpen : - diagnostiek vaataandoeningen, dilaterend vaatlijden, ischaemie arm / been Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.6. Kinderchirurgie Coördinatie : J.R. de Jong : 1 dag Data : dag voor 29 november 2012 Onderwerpen : volgt Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.7. Abdominale chirurgie Coördinatie : : 2 dagen Data : voorjaar 2013 Onderwerpen : colorectale chirurgie Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.8. Coördinatie Data Onderwerpen Examinering Endocrinologie : M.R. Vriens, W. Mastboom : 1 dag : 2013, dag voor chirurgendagen : schildklier- en bijschildklieraandoeningen, bijniertumoren, pancreastumoren : Formatief, pre- en posttoets via internet 13

14 3.2.2 OrganisatieCASH-2 In de onderstaande tabel staan de cursussen van de CASH-2 in 2012 en Het sjabloon voor het programma van de één- en tweedaagse cursus staat in bijlage 1. CURSUS AGENDA CASH Maand Module Aantal (dagen) Opmerking deelnemers Januari Februari Maart 2.3 Oncologie 3 2x60 2 Mamma, wekedelen, long en huid. April Mei 2.4 Buikwandchirurgie Juni Juli Augustus September 2.5 Vaatchirurgie 2x60 2 Arteriële vaatchirurgie Oktober November 2.6 Kinderchirurgie Algemene kinderchirurgie December CURSUS AGENDA CASH Maand Module Aantal deelnemers (dagen) Januari Februari Maart 2.7 Abdominale chirurgie Opmerking 2x60 2 Colorectaal en bovenbuik April Mei 2.8 Endocrinologie Schilklier, bijschildklier, bijnieren, pancreas Juni Juli Augustus September 2.1 Traumatologie 2x60 2 Acute opvang en verzorging ernstige letsels Oktober November December 2.2 Abdominale chirurgie Acute buikchirurgie Modules 2.1, 2.3, 2.5 en 2.7. De module 2.1, 2.3, 2.5 en 2.7. van de CASH-2 worden één maal per twee jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde verdeeld over 2x2 dagen. Per cursus zullen dus ongeveer 60 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in maart en september. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus bestaat uit 8 voordrachten en 8 workshops. Voor het begin van de cursus moet de AIOS een formatieve pre-toets via internet hebben gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets via internet, die de AIOS thuis kan maken. 3 In 2012 is deze module vervallen. 14

15 De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Modules 2.2, 2.4, 2.6 en 2.8 De module 2.2, 2.4, 2.6 en 2.8. van de CASH-2 worden één maal per twee jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde. Per cursus nemen ongeveer 120 AIOS deel aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in mei de dag voor de chirurgendagen en in november, de dag voor de najaarsdag. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus bestaat uit 4 voordrachten en 2x4 (parallelle) workshops. Voor het begin van de cursus moet de AIOS een formatieve pre-toets via internet hebben gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets via internet, die de AIOS thuis kan maken. 15

16 3.3 CASH-3 Vanaf vijfde opleidingsjaar volgen de differentianten de CASH-3 differentiantencursus (MODULES 3.1, 3.2 en 3.3) en de finalistentrack (MODULE 3.4) Modules CASH-3 MODULE 3.V1 t/m V.3. Vaatchirurgie Coördinatie : B. Geelkerken : 2 dagen Data : 4 5 oktober 2012 Examinering : MODULE 3.O1 t/m O.3. Oncologie Coördinatie : H. de Wilt, J. Heisterkamp, J.P. Eerenberg, Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.G1 t/m G3. Gastro-intestinale chirurgie Coördinatie : H. de Wilt, J. Heisterkamp, J.P. Eerenberg, Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.K1 t/m K3. Kinderchirurgie Coördinatie : Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.T1 t/m T 3. Traumachirurgie Coördinatie : M.J.M. Seegers : Data : Examinering : MODULE 3. F: Finalistentrack Coördinatie : R.K.J. Simmermacher, J.F. Hamming : 2x1 dag Data : 1x per jaar in het najaar Onderwerpen : samenwerken in de maatschap, de financiële toekomst van de specialist, geldstromen in de gezondheidszorg, tuchtrecht, kwaliteit en kwaliteitsvisitatie, samenwerking. Examinering : geen Organisatie Volgt. Subverenigingen. 16

17 4 EBM EBM is een verplicht onderdeel van het onderwijs aan AIOS, maar valt buiten de CASH. Het maakt onderdeel uit van het SCHERP thema 7: wetenschap. Dit onderdeel moet door de regio s worden ingevuld. In de eerste twee opleidingsjaren zouden de AIOS vertrouwd gemaakt kunnen worden met de principes van EBM via regionaal georganiseerde cursussen. Het is de bedoeling dat vanaf het 3 e opleidingsjaar elke AIOS zich bezig houdt met het evidence based beantwoorden van een klinisch relevante vraag. De opdracht daartoe komt van de R.O.C. Die vraag wordt door een aantal AIOS (1-3) volgens de PICO structuur beantwoord. Het eindproduct is een voordracht die wordt gepresenteerd op een regionaal te organiseren EBM bijeenkomst en een artikel in een peer-reviewed tijdschrift. De onderwerpen worden gecommuniceerd met de CA-CASH om een te grote overlap van onderwerpen te voorkomen. AIOS die voor het einde van hun opleiding zijn gepromoveerd kunnen een vrijstelling vragen. 5 Cursus agenda Januari Februari Maart April Mei CURSUS AGENDA 2012 CASH-1 CASH-2 CASH-3 Module 1.1 Basisprincipes Differentiantencursus Module 2.3 Oncologie Module 2.4 Buikwandchirurgie Chirurgendagen Chirurgendagen Chirurgendagen Juni Module 1.2 Oncologie Juli Module 1.1 Basisprincipes Augustus September Module 2.5 Vaatchirurgie Module 3.F Finalistentrack Oktober November December Januari Februari Maart April Mei SEOHS Najaarsvergadering Module 1.2 Oncologie Module 2.6 Kinderchirurgie Najaarsvergadering CURSUS AGENDA 2013 Differentiantencursus Najaarsvergadering CASH-1 CASH-2 CASH-3 Module 1.1 Basisprincipes Differentiantencursus Module 2.7 Abdominale chirurgie Module 1.2 Oncologie Module 2.8 Endocrinologie Chirurgendagen Chirurgendagen Chirurgendagen Juni Juli Module 1.1 Basisprincipes Augustus September Module 2.1 Traumatologie Module 3.F Finalistentrack Oktober November SEOHS Najaarsvergadering December - Module 1.2 Oncologie Module 2.2 Abdominale chirurgie Najaarsvergadering Differentiantencursus Najaarsvergadering 17

18 6 Toetsing 6.1 CASH-1 De opleidingseisen Heelkunde vereisen een summatieve toetsing in de basisopleiding. Hiervoor worden de examens van module 1.1, de ATLS en de FCCS gebruikt. Deze modules dienen met voldoende resultaat zijn doorlopen. De overige toetsen zijn formatief. 6.2 Toetsen CASH 2 en 3 Voor elke CASH 2 en 3 wordt een formatieve toets afgenomen via het internet. Deelname aan de toets is een voorwaarde voor toelating tot de cursussen. Na elke de CASH wordt een formatieve deelgenomen krijgt hij het certificaat. De testresultaten zijn onderdeel van het portfolio. De AIOS moet bij het einde van de opleiding alle certificaten van de CASH overleggen alvorens ingeschreven te kunnen worden in het MSRC register. 6.3 EBM voordracht. De EBM opdracht moet met voldoende resultaat zijn afgesloten. Dit wordt beoordeeld door de R.O.C. van de regio waar de AIOS zijn opleiding beëindigd. 18

19 BIJLAGE 1. Sjabloon opstellen programma CASH cursus. Om een programma op te stellen kunnen het best de volgende stappen gezet worden: 1. Titel cursus. 2. Benoem de thema s uit SCHERP die behoren tot de cursus. 3. Welke onderwerpen zijn het meest relevant zijn om te behandelen. 4. Benoem de typische klinische situaties uit SCHERP die gebruikt worden. 5. Formuleer de leerdoelen 6. Kies de onderwijsvorm die het beste past bij het onderwerp: Voordracht, (multidisciplinair) minisymposium, battle, workshop, anderszins 7. Opstellen programma + onderwijsvorm. (NB in het sjabloon is de systematiek van de Beekbergencursus aangehouden. Er is geen bezwaar om dit aan te passen maar er moet wel rekening gehouden worden met het simultaan verlopen van de workshops). Eéndaagse cursus Titel cursus SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG Voordrachten of minisymposium LUNCH Workshop Workshop workshop Workshop PAUZE Workshop Workshop Workshop Workshop!8.30 DINER Voordrachten of minisymposium EINDE 19

20 Tweedaagse cursus CASH 2 Titel SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG Voordrachten of minisymposium PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Voordrachten of minisymposium Tussen 17 en Einde Programma DAG Voordrachten of minisymposium PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Voordrachten of minisymposium Einde 20

21 Finalistentrack. Titel cursus SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties FINALISTENTRACK Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG 1 Voordracht Plenaire voordracht(en) PAUZE Workshop 1. Financiële toekomst specialist Workshop LUNCH Workshop PAUZE Plenaire voordrachten Workshop 2. Samenwerking in de maatschap Workshop 3. Tuchtrecht Workshop 4. Conflicten 21

22 BIJLAGE 2. Cursusboek CASH. Inleiding Beschrijving van de cursus Samenstelling voorbereidingscommissie Coördinatoren en docenten Organisatie van de cursus Veronderstelde voorkennis Leerdoelen Doel van de cursus Hoofddoelstelling Onderwerpen Deeldoelstellingen Globale inhoud van de cursus Voordrachten Workshops Responsiecolleges Practica Zelfstudie opdrachten Toetsing Organisatie en programma. Algemene informatie. 22

23 BIJLAGE 3. Concept programma module 1.1 CASH-1: Concept programma module 1.1 MODULE 1.1 (begin eerste jaar) Dag 1. Opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen Coördinator: Voordrachten: 1. SCHERP: 2. Beoordeling en examinering: (OSATS, KKB, etc): Workshop 1. VREST portfolio 2. Status, consultvoering en overdracht 3. OK-verslag en brief 4. Omgaaan met fouten Veiligheid en kwaliteit. Coördinator: Voordrachten: 1. Slecht gedrag op de OK en complicaties: 2. Surpass: Boermeester Workshops 1. Electrocoagulatie: ten Cate H. 2.? Dag 2. Infectiepreventie, wondbehandeling, chirurgische infecties Coördinator: 1. Infectiepreventie: 2. Sterilisatie 2. Brandwonden: 3. Antibiotica Workshops: 1. Wondverzorging: verpleegkundige + chirurg 2. Behandeling van chirurgische infecties Chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt Coördinator Voordrachten: Workshops: Dag 3. Chirurgische basistechnieken. Coördinator Locale anesthesie, locoregionale anesthesie, knopen, hechten, kleine chirurgische ingrepen, inbrengen CVL. Dag 4. Perioperatieve zorg 1. Coördinator: Organisatie, visitelopen,.. Dag 5. Perioperatieve zorg 2 Coördinator: Chirurgische aspecten, voeding, metabole stoornissen Examen 23

24 BIJLAGE 4. Conceptprogramma module 1.2 Module 1.2. Oncologie In de cursus wordt aandacht geschonken aan alle basale oncologische (klinische) aspecten waarmee een AIOS Heelkunde te maken krijgt. Het gehele traject van het ontstaan, de groeiwijze van tumoren (tumorpathologie, erfelijkheid, epidemiologie), de eerste kenmerken van de aanwezigheid van een tumor (vroegdiagnostiek), de identificatie (tumormarkers, pathologie, Rö-diagnostiek/imaging) tot en met de diverse behandelmogelijkheden (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie) wordt doorlopen. Tijdens de workshops moet de AIOS zelf aan de hand van casuïstiek tot een diagnose komen met daaraan gekoppeld een voorstel tot behandeling, uit te voeren verder onderzoek en follow-up. Huidtumoren en het mamacarcinoom worden gebruikt om deze onderwerpen te belichten. Hiervoor is gekozen omdat de 1 e en 2 e jaars AIOS met deze tumoren in aanraking komen. 24

25 Titel SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur 2. zwelling hoofd-halsgebied 24. mammatumor 25. huidtumoren 1. De AIOS kent de principes van de oncogenese. 2. De AIOS kent de belangrijkste vormen van diagnsotiek en kan deze op waarde schatten 3. De AIOS kent de principes van de conservatieve en operatieve behandeling van tumoren: radiotherpie, chemotherapie, immunotherapie en andere biologicals en chirurgie. Kennis van histologie, celbiologie, immunologie en (basale) pathologie is vereist. Tevens zal er een ingangstoets worden afgenomen. Zelfstudie opdrachten Programma DAG Hoe ontstaat een maligne tumor? Wat zijn de natuurlijke afweermechanismen? Invloed van chirurgie op tumorgroei PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Pathologie Tussen 17 en Einde Programma DAG Diagnostiek 1. CT Diagnostiek 2. MRI Diagnostiek 3. Nucleaire geneeskunde Radiotherapie Medicamenteuze therapie Chirurgie PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Einde 25

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lokale implementatie SCHERP 3. Structuur van de opleiding (Regio 3) 4. Opleidingsschema en stage-indeling (Regio 3) 5.

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 1 Lokaal opleidingsplan Heelkunde Bronovo ziekenhuis Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Programmaboek. CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen. 29 November 2012 Engels, Rotterdam

Programmaboek. CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen. 29 November 2012 Engels, Rotterdam Programmaboek CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen 29 November 2012 Engels, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inhoud cursus 2 2. Algemene leerdoelen 2 3. Leerdoelen en Literatuur 3 4. Programma 5 5. Plattegrond

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014 VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE MKA-chirurg-oncoloog 1. INLEIDING De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft in 2013 in samenwerking

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Graag nodigen wij u, neuroloog of neuroloog in opleiding, uit voor een tweedaagse training die zich richt op de klinische aspecten van

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

Postgraduaat Voeding en Oncologie

Postgraduaat Voeding en Oncologie Postgraduaat Voeding en Oncologie Opleidingsprogramma: 21 SP OPO: De fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling : 3 SP 1. Inhoud Fundamentele aspecten van kanker, kankerbehandeling en voedingsinterventies

Nadere informatie

Starten met Insuline. 2011: update met nieuwe middelen

Starten met Insuline. 2011: update met nieuwe middelen Starten met Insuline 2011: update met nieuwe middelen E e n g e c e r t i f i c e e r d e c u r s u s v o o r h u i s a r t s e n e n p r a k t i j k o n d e r s t e u n e r s A c c r e d i t a t i e a

Nadere informatie

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Programma Inhoudsverdieping Frailty Verenigingen aan het woord: Heelkunde, Interne geneeskunde, Anesthesiologie, Neurologie In subgroepen werken aan brondocument Wat is

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september 2013 1 Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk

Nadere informatie

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II Vrijdag 18 september 2015 en/of Vrijdag 30 oktober 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling Heelkunde

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde. BS 20/02/2003

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

Starten met Insuline

Starten met Insuline Starten met Insuline Rotterdam dinsdag 10, 17 en 24 mei 2011 Paterswolde woensdag 11, 18 en 25 mei 2011 2011: update met nieuwe middelen EEN GECERTIFICEERDE CURSUS VOOR HUISARTSEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Postgraduaat Voeding en Oncologie

Postgraduaat Voeding en Oncologie Postgraduaat Voeding en Oncologie Opleidingsprogramma: 21 SP OPO: De fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling : 3 SP 1. Inhoud Fundamentele aspecten van kanker, kankerbehandeling en voedingsinterventies

Nadere informatie

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Opleiden in de klinische praktijk Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Leerdoelen Aan het einde van deze middag: Kent u de principes

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Versie november 2011 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist

Nadere informatie

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg Inleiding Opleidingsbrochure 2015-2016 Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg Opleidingsbrochure 2016-2017 Inleiding Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Nadere informatie

Differentiatie - Nefrologie

Differentiatie - Nefrologie Differentiatie - Nefrologie Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Het aandachtsgebied Nefrologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie

Revalidatie bij gewrichtsziekten

Revalidatie bij gewrichtsziekten Revalidatie bij gewrichtsziekten Locatie: Reade, Amsterdam Donderdag 14 februari 2013 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Artsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael op

Nadere informatie

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek)

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) typische klinische situatie no thema leermiddel 1 leermiddel 2 leermiddel 3 zwelling in de lies 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma 2015-2016 Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Kennisinstelling kleur Onderwijsvisie Docenten

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie typische klinische situatie no zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 open buik behandeling 3 ernstige

Nadere informatie

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2 Regionaal Opleidingsplan Urologie Cluster Maastricht Eindhoven Heerlen 1. Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 Uitgewerkt regionaal

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 85 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 87 2. Wettelijke kaders voor de opleiding Heelkunde blz 88 3. Opleiding Heelkunde Rijnland Ziekenhuis blz

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau)

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau) Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau) Aanbieder 1. Blended Learning Training Vormgeven operationeel examenmanagement (Plan, BET

Nadere informatie

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een Reglement voor de opleiding tot Medisch-Microbiologisch Onderzoeker (MMO) binnen het kader van het Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014

Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014 Jacoba Floor Van: Secretariaat NVIC Verzonden: dinsdag 29 juli 201416:02 Aan: Secretariaat NVIC Onderwerp: Nieuwsbrief Fellows IC juli 2014 Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014 Telefoon: 030-68 68

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis

gericht bouwen aan kennis Video s tijdschriften inclusief online archief Abonnement BSL Slechts 8,25 ACADEMY MBO V&V gericht bouwen aan kennis Met BSL Academy mbo Verzorging & Verpleegkunde Meer informatie? Proefaccount? Ga naar

Nadere informatie

CASH 3 hand en pols cursus 2016 Maastricht Universitair Medisch Centrum +

CASH 3 hand en pols cursus 2016 Maastricht Universitair Medisch Centrum + CASH 3 hand en pols cursus 2016 Universitair Medisch Centrum + Doel van de cursus: Op 13 en 14 oktober 2016 wordt voor de derde keer de CASH3 hand en pols cursus georganiseerd voor differentianten en fellows

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan www.soon.nl Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is hét doel van SOON. Alle activiteiten van SOON zijn hier in meer of mindere mate op gericht. SOON maakt

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Commissie Professioneel Gedrag LUMC

Commissie Professioneel Gedrag LUMC LUMC LUMC oktober 2014 Pagina 1 van 7 Inleiding: Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen van een beroepsgroep

Nadere informatie