CASH. Curriculum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASH. Curriculum 2011-2013"

Transcriptie

1 CASH Curriculum Utrecht, maart 2012

2 2

3 Inhoud Voorwoord Inleiding Verplicht onderwijs CASH cursus CASH Modules CASH OrganisatieCASH CASH Modules CASH OrganisatieCASH CASH Modules CASH Organisatie EBM Cursus agenda Toetsing CASH Toetsen CASH 2 en EBM voordracht BIJLAGE 2. Cursusboek CASH BIJLAGE 3. Concept programma module BIJLAGE 4. Conceptprogramma module

4 Voorwoord. Voor u ligt het onderwijscurriculum voor de opleiding Heelkunde. In het curriculum is gekozen voor een actieve rol van de AIOS in het onderwijs en staan de studieactiviteiten van de AIOS centraal: actieve kennisverwerving, oefening, training en oriëntatie. Het curriculum is gebaseerd op het opleidingsplan SCHERP. De AIOS kan binnen zijn opleiding niet alle kennis en vaardigheden verwerven. De opleiding is dus per definitie onvolledig. Kennis die wel kan worden verworven, behoort of tot de noodzakelijke basiskennis of heeft een exemplarisch karakter. Voor het cursorisch onderwijs heeft dit als consequentie dat het zich richt op de noodzakelijke basiskennis. Daarnaast zijn het ontwikkelen van vaardigheden en een houding gericht op zelfstudie ( life long learning ) belangrijk. Eén van de belangrijke basisvaardigheden is de wetenschappelijke benadering van klinische problematiek. Het onderwijs wordt daarom zo ingericht dat de AIOS actief participeert in het onderwijs en zich bekwaamt in het kritisch beschouwen van de medische literatuur (critical appraisal) en leert deze toe te passen in de medische praktijk (richtlijnontwikkeling) en bij de individuele patiënt (Evidence Based Medicine). Critical appraisal van medische literatuur en de vaardigheid om evidence based antwoorden te formuleren op klinische problemen vormen de basis voor het nieuwe onderwijscurriculum. Het curriculum is opgesteld door de voorbereidingscommissie die bestond uit R.P. Bleichrodt, R.T. Ottow, D. Aronson, J. Hamming, J. Klinkenbijl, J. Meijerink, R. Simmermacher, M. Schijven, L. Stassen, B. Verhoeven en M. Willems. De implementatie en uitvoering van de CASH cursus is de verantwoordelijkheid van de coördinatiecommissie CASH (CA-CASH). Utrecht, 1 september 2011 R.P Bleichrodt R.T. Ottow 4

5 1 Inleiding Het opleidingsplan SCHERP is het kader voor de CASH. Het onderwijs is thematisch van opzet en zal in drie niveaus het onderwijs verzorgen. In de opleidingsjaren 1 en 2 worden de basisprincipes van de chirurgie behandeld, voor zowel de AIOS Heelkunde als de AIOS in vooropleiding (CASH-1). In het 3 e en 4 e jaar wordt de algemene heelkunde behandeld voor zover deze relevant is voor de algemene praktijkvoering (CASH-2). De opleidingsjaren 5 en 6 zijn gericht op verdieping in het differentiatiegebied van de opleiding (CASH-3), maar ook op algemene onderwerpen zoals samenwerken in de maatschap, financiële aspecten van de gezondheidszorg, het inkomen van de specialist, tuchtrecht etc. (CASH-3 finalistentrack). De CASH cursussen voor de eerste vier opleidingsjaren (CASH 1 en 2) worden vormgegeven door de commissie van advies (CA-CASH), de inhoud van de differentianten cursus (CASH 3) door de onderwijscommissies van de subverenigingen van de NVvH. De finalistentrack, die ook onderdeel is van de CASH-3, wordt georganiseerd door de CA-CASH. Het uiteindelijke curriculum van de gehele CASH cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de CA-CASH. CASH Opleidingsjaar Organisatie CASH-1 Basiscursus 1+2 CA-CASH CASH-2 Gevorderdencursus 3+4 CA-CASH CASH-3 Differentiantencursus 5+6 Subverenigingen ism CA-CASH Finalistentrack 5+6 CA-CASH Uitgangspunten bij het onderwijs zijn: - Het onderwijs is geënt op SCHERP. - Voor elke cursus zijn leerdoelen geformuleerd en is de leerstof nauwkeurig omschreven in zelfstudieopdrachten. - De AIOS wordt actief betrokken bij het onderwijs. - Kritische beschouwing van de literatuur en evidence based medicine zijn belangrijke bouwstenen voor het onderwijs. - De kennis die is verworven wordt getoetst. Competente docenten en een goed onderwijsprogramma vragen om adequate honorering van docenten, coördinatoren en adviseurs, zowel door een financiële tegemoetkoming als door accreditatie van de CASH. 5

6 2 Verplicht onderwijs Het Concilium Chirurgicum heeft een aantal onderwijsactiviteiten verplicht gesteld voor de AIOS Heelkunde en de AIOS in vooropleiding. Naast de CASH-1, 2 en 3 modules zijn nog een aantal cursussen verplicht gesteld: - Cursus stralingshygiëne (moet zijn afgerond voor het einde 4 e opleidingsjaar) - Basiscursus laparoscopie (moet zijn afgerond voor het einde 4 e opleidingsjaar) - Anatomiecursus volgens de richtlijn in bijlage 1 - Communicatiecursus (afgerond voor het einde van het 2 e opleidingsjaar) - Cursussen in het kader van het regionale onderwijs - EBM Daarnaast is het verplicht één maal het SEOHS congres bij te wonen in de eerste twee jaar van de opleiding en is het jaarlijks bijwonen van de Chirurgendagen en de Najaarsdag van de NVvH verplicht gesteld. De AIOS is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor het cursorisch onderwijs. De cursussen die niet binnen de CASH vallen zijn de verantwoordelijkheid van de regionale opleidingscommissie (R.O.C.). Zij dragen er zorg voor dat de AIOS de betreffende cursussen c.q. congressen kunnen volgen en zorgen voor de certificering. Verplicht onderwijs opleiding Heelkunde Cursus Afgerond in jaar Organisatie Aantal dagen CASH-1 2 Landelijk per 2 jaar CASH-2 4 Landelijk 12 per 2 jaar CASH-3 6 Landelijk 8 per 2 jaar Stralingshygiëne 4 Regionaal Variabel Basis laparoscopie 4 Regionaal Variabel Anatomie 4 Regionaal Variabel Communicatie 2 Regionaal/locaal Variabel Regionaal onderwijs 6 Regionaal Variabel EBM 1 6 Regionaal Variabel Andere verplichte onderdelen SEOHS 2 2 Landelijk 1 Chirurgendagen nvt Landelijk 2 Najaarsdag nvt Landelijk 1 1 EBM opdracht (zie 4, blz 16) 2 Alle AIOS in de eerste twee jaar van hun opleiding nemen tenminste één maal deel aan het SEOHS congres. De AIOS schrijft zelf in via 6

7 3 CASH cursus. De CASH cursus bestaat uit de CASH-1, CASH-2, CASH-3 De AIOS moeten alle modules gevolgd hebben en de toets gemaakt hebben voor het einde van de opleiding. De organisatie van de CASH waaronder ook de differentianten cursussen, is de verantwoordelijkheid van het Concilium Chirurgicum en wordt gecoördineerd door de cursuscoördinatoren. Het curriculum en de inhoud van de cursussen wordt samengesteld door de Commissie van Advies CASH (CA-CASH). De CA-CASH bestaat uit de coördinatoren van de CASH cursussen en adviserende leden waaronder de voorzitter van het Concilium Chirurgicum, het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), de penningmeester van de NVvH en een vertegenwoordiger namens de VAGH. Voor elke cursus wordt een voorbereidingscommissie samengesteld, die concept programma, cursusboek en pre- en posttoets opstelt in overleg met de CA-CASH. Administratie en operationeel management zijn ondergebracht bij het bureau van de NVvH. De organisatie van het cursorisch onderwijs wordt vooralsnog uitbesteed aan Congres Company. Voorbereidingscommissie De coördinatoren bereiden elke cursus voor met een voorbereidingcommissie, die bestaat uit een aantal docenten die de cursus verzorgen. De voorbereidingscommissie staat onder voorzitterschap van één van de CASH coördinatoren. De voorbereidingscommissie stelt het programma voor de cursus op, formuleert de leerdoelen, benoemt de typische klinische situaties, omschrijft de verplichte literatuur en zelfstudieopdrachten ter voorbereiding op de cursus conform het sjabloon in bijlage 1. Aan de hand hiervan wordt een cursusboek opgesteld. Cursusboek en programma. Tijdens de CASH cursus worden verschillende vormen van onderwijs toegepast zoals plenaire voordrachten, workshops, responsiecolleges, videosessies etc. Voor elke cursus wordt een cursusboek gemaakt waarin de inhoud van de cursus staat beschreven, de te bestuderen literatuur en de verwachtingen ten aanzien van voorbereiding door de AIOS. Gestreefd wordt naar een actieve participatie van de AIOS tijdens de cursus. Om dit te bevorderen worden in het cursusboek zelfstudieopdrachten (ZSO) gegeven die als voorbereiding dienen voor de workshops en responsiebijeenkomsten. Deze ZSO s zijn o.a. gebaseerd op de typische klinische situaties zoals omschreven in SCHERP. Vaste onderdelen van de cursus zijn: Plenaire voordrachten Voordrachten dragen weinig bij tot kennisvermeerdering. Om die reden moeten plenaire voordrachten alleen worden gebruikt om een kader te vormen voor workshops etc. Plenaire voordrachten moeten zoveel mogelijk interactief worden opgezet, uitgaande van bespreking van casuïstiek. Door stemsystemen toe te passen kan de interactiviteit bevorderd worden. Minisymposia en multidisciplinaire casuïstiek besprekingen Interactieve sessies waarin problematiek door verschillende specialismen/ specialisten wordt belicht. Workshops Workshops zijn interactieve bijeenkomsten waarin in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers) sterk interactief wordt gewerkt aan een specifiek onderwerp. Zelfstudieopdrachten die voor de cursus zijn gemaakt kunnen sterk bijdragen aan het interactieve karakter en bevorderen een goede voorbereiding van de workshops. 7

8 Leermiddelen. Website. Er wordt een website ontworpen voor de het onderwijs Heelkunde. Deze bevat alle informatie die nodig is voor de CASH. Tevens moet deze website uitgroeien tot een interactieve studieomgeving voor AIOS en chirurgen, waar zelfstudie wordt bevorderd en informatieuitwisseling plaatsvindt. Literatuur. Voor elke cursus wordt verplicht te bestuderen literatuur opgegeven. Het betreft bij voorkeur richtlijnen of evidence based reviews. Een standaard leerboek voor de eerste vier opleidingsjaren is het overwegen waard, maar zal eerst in het Concilium besproken moeten worden. Het online leerboek van de American College of Surgeons dat regelmatig een update krijgt is aan te bevelen. 8

9 3.1 CASH-1. De verplichte thema s voor de eerste twee opleidingsjaren van de Heelkunde opleiding zijn geformuleerd in SCHERP (tabel 1). Een aantal van deze thema s zijn voor alle specialismen onontbeerlijk, een aantal niet. Het basiscurriculum voor het cursorisch onderwijs concentreert zich op de gemeenschappelijke thema s 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dat betekent dat de overige onderwerpen behandeld moeten worden binnen het locale en regionale onderwijsprogramma. SCHERP THEMA s opleidingsjaren 1 en 2 Thema (vetgedrukt de thema s van CASH-1) HLK URO ORT PL Onderdeel van 1 zwelling of defect buikwand X X X X Locaal / regionaal 2 zwelling hoofd/halsgebied X X Locaal/regionaal 3 intensieve zorg X X X X CASH perioperatieve zorg X X X X CASH vastleggen en overdragen X X X X CASH -1 6 opleiding X X X X CASH -1 7 wetenschap X X X X Regionaal/EBM 8 wondbehandeling X X X X CASH chirurgische infecties X X X X CASH chronische handafwijkingen X X X Regionaal 11 huidverplaatsing en transplantatie X X X Regionaal 12 kleine niet-complexe chirurgie X X Regionaal 13 diep veneuze trombose X X X X CASH acute buik X X Regionaal 33 primaire opvang en triage van traumapatiënten X X ATLS 34 polytrauma X X ATLS 35 extremiteitsletsel X X X AIOD/AO 37 brandwonden X X CASH - 1 Het onderwijs is modulair van opzet. Alle modules zijn verplicht voor de AIOS Heelkunde en in vooropleiding. Een uitzondering geldt voor de vooropleiding urologie. Deze AIOS hoeven de fractuurcursus (module 1.5) niet te volgen. 9

10 3.1.1 Modules CASH-1 De CASH-1 bestaat uit vijf modules en neemt in totaal dagen per twee jaar in beslag. MODULE 1.1. MODULE 1.2. MODULE 1.3. MODULE 1.4. Basisvaardigheden Coördinatie : H. van Goor Doelgroep : alle startende vooropleidingsassisten en startende AIOS Heelkunde : 5 dagen aan het begin van de opleiding (januari en juli) Data : 9 t/m 13 januari 2012 en 2 t/m 6 juli 2012 Onderwerpen : - Opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen - Veiligheid op de operatiekamer - Infectiepreventie, - wondgenezing, wondbehandeling, - chirurgische infecties - Chirurgische basistechnieken - Chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt - Perioperatieve zorg Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus Basisprincipes Oncologie Coördinatie : F. Fehrenschild Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Periode : 2x per jaar Onderwerpen : - Examinering : Formatieve toets via internet Fundamental Critical Care Support Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Data : zelf af te spreken bij (www.fccs.nl) Onderwerpen : zie Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus Advanced Trauma Life Support Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar : 2 dagen Data : zelf af te spreken bij (www.atls.nl) Onderwerpen : zie Examinering : Summatieve toets aan het einde van de cursus MODULE 1.5. Cursus fractuurbehandeling Doelgroep : alle AIOS 1 e en 2 e opleidingsjaar, behalve AIOS urologie : OTC basiscursus 2 dagen, AO basiscursus 4 dagen Data : zelf af te spreken na overleg met opleiderbij - OTC (http://www.otc-nederland.nl/) of - AO Onderwerpen : zie website ATC of AO Examinering : Formatieve toets aan het einde van de cursus 10

11 3.1.2 Organisatie CASH-1 In de onderstaande tabel de cursussen van de CASH-1 exclusief de modules 1.3, 1.4 en 1.5 die extern worden georganiseerd. De modules 1.1 en 1.2 duren in totaal 6 dagen. De overige modules worden ingepland in overleg met de opleider. CURSUS AGENDA CASH (exclusief modules 1.3, 1.4 en 1.5) Maand Module Opmerking (dagen) Januari (9 t/m 13) 1.1 Basisprincipes 5 (vooropl.)aios tussen 15 okt en 15 mrt Februari Maart April Mei Chirurgendagen Juni 1.2 Oncologie 2 ALLE 1 e en 2 e jaars aios Juli (2 t/m 6) 1.1 Basisprincipes 5 (vooropl.)aios tussen 15 mrt en 15 okt Augustus September Oktober November SEOHS 1 Najaarsvergadering 1 December 1.2 Oncologie 1 ALLE 1 e en 2 e jaars aios Module 1.1. Basiscursus Module 1.1 van de CASH-1 wordt twee maal per jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde (n= +70) en in vooropleiding (n= +50?) die met hun opleiding starten. Per cursus zullen dus 65 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden begin januari en begin juli, zo snel mogelijk nadat de AIOS is gestart met de opleiding. De cursus wordt afgesloten met een summatieve kennistoets. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Het programma van januari 2012 staat in bijlage 3. De cursus wordt afgesloten met een summatief examen. Indien de AIOS een onvoldoende resultaat heeft dan wordt het examen een half jaar later opnieuw gedaan, tijdens de volgende basiscursus. Module 1.2.Oncologie Module 1.2 van de CASH-1 wordt twee maal per jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde (n= +70) en in vooropleiding (n= +50?) die met hun opleiding starten. In de opstartende jaren, zullen deze aantallen hoger liggen om de aios die reeds zijn gestart met de opleiding deze cursus nog moeten volgen. Per cursus zullen dus 60 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in juni en december. De eerste cursus zal juni 2012 worden georganiseerd. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets die de AIOS thuis via het internet kan afleggen. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. 11

12 De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Het conceptprogramma staat in bijlage 4. Modules 1.3, 1.4, 1.5 De AIOS is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor betreffende cursussen, in overleg met de opleider. Indien één of meer cursussen al voor de opleiding is gevolgd, dan kan door de opleider een vrijstelling worden gegeven. De opleider noteert in het portfolio van de AIOS voor welke cursussen vrijstelling is verleend en wanneer betreffende cursussen waarvoor vrijstelling wordt gegeven, zijn gevolgd. 12

13 3.2 CASH-2 De verplichte thema s voor de opleiding Heelkunde staan in het opleidingsplan SCHERP. Een aantal van die thema s wordt in de CASH-2 behandeld, maar het curriculum is niet volledig. De lacunes moeten door zelfstudie en het regionaal onderwijs worden opgevuld Modules CASH-2 MODULE 2.1. Traumatologie Coördinatie : R.K.J. Simmermacher, H.M.J. Janzing : 2 dagen Data : september 2013 Onderwerpen : Opvang en primaire verzorging van ongevalslachtoffers Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.2. Abdominale chirurgie Coördinatie : : 1 dag Data : dag voor najaarsvergadering 2013 Onderwerpen : Acute buik Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.3. Chirurgische Oncologie Coördinatie : : 2 dagen Data : voorjaar 2012 Onderwerpen : maligne tumoren van de wekedelen, bot, long, mamma en huid. Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.4. Buikwandchirurgie Coördinatie : R.K.J. Simmermacher : 1 dag Data : 9 mei 2012 Onderwerpen : anatomie, mesh, fixatie, herniae Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.5. Vaatchirurgie Coördinatie : J.P. van Brussel, M.P.F.M. Vrancken Peters, M.C.M. Willems : 2 dagen Data : 10 september 2012 Onderwerpen : - diagnostiek vaataandoeningen, dilaterend vaatlijden, ischaemie arm / been Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.6. Kinderchirurgie Coördinatie : J.R. de Jong : 1 dag Data : dag voor 29 november 2012 Onderwerpen : volgt Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.7. Abdominale chirurgie Coördinatie : : 2 dagen Data : voorjaar 2013 Onderwerpen : colorectale chirurgie Examinering : Formatief, pre- en posttoets via internet MODULE 2.8. Coördinatie Data Onderwerpen Examinering Endocrinologie : M.R. Vriens, W. Mastboom : 1 dag : 2013, dag voor chirurgendagen : schildklier- en bijschildklieraandoeningen, bijniertumoren, pancreastumoren : Formatief, pre- en posttoets via internet 13

14 3.2.2 OrganisatieCASH-2 In de onderstaande tabel staan de cursussen van de CASH-2 in 2012 en Het sjabloon voor het programma van de één- en tweedaagse cursus staat in bijlage 1. CURSUS AGENDA CASH Maand Module Aantal (dagen) Opmerking deelnemers Januari Februari Maart 2.3 Oncologie 3 2x60 2 Mamma, wekedelen, long en huid. April Mei 2.4 Buikwandchirurgie Juni Juli Augustus September 2.5 Vaatchirurgie 2x60 2 Arteriële vaatchirurgie Oktober November 2.6 Kinderchirurgie Algemene kinderchirurgie December CURSUS AGENDA CASH Maand Module Aantal deelnemers (dagen) Januari Februari Maart 2.7 Abdominale chirurgie Opmerking 2x60 2 Colorectaal en bovenbuik April Mei 2.8 Endocrinologie Schilklier, bijschildklier, bijnieren, pancreas Juni Juli Augustus September 2.1 Traumatologie 2x60 2 Acute opvang en verzorging ernstige letsels Oktober November December 2.2 Abdominale chirurgie Acute buikchirurgie Modules 2.1, 2.3, 2.5 en 2.7. De module 2.1, 2.3, 2.5 en 2.7. van de CASH-2 worden één maal per twee jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde verdeeld over 2x2 dagen. Per cursus zullen dus ongeveer 60 AIOS deelnemen aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in maart en september. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus bestaat uit 8 voordrachten en 8 workshops. Voor het begin van de cursus moet de AIOS een formatieve pre-toets via internet hebben gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets via internet, die de AIOS thuis kan maken. 3 In 2012 is deze module vervallen. 14

15 De cursus wordt gehouden in: Hotel NH Sparrenhorst Eperweg DB Nunspeet Tel Modules 2.2, 2.4, 2.6 en 2.8 De module 2.2, 2.4, 2.6 en 2.8. van de CASH-2 worden één maal per twee jaar gehouden voor alle AIOS Heelkunde. Per cursus nemen ongeveer 120 AIOS deel aan het onderwijs. De cursus wordt gehouden in mei de dag voor de chirurgendagen en in november, de dag voor de najaarsdag. Zes weken voor de aanvang van de cursus krijgen de AIOS het cursusmateriaal toegestuurd, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus en de toets. De cursus bestaat uit 4 voordrachten en 2x4 (parallelle) workshops. Voor het begin van de cursus moet de AIOS een formatieve pre-toets via internet hebben gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een formatieve kennistoets via internet, die de AIOS thuis kan maken. 15

16 3.3 CASH-3 Vanaf vijfde opleidingsjaar volgen de differentianten de CASH-3 differentiantencursus (MODULES 3.1, 3.2 en 3.3) en de finalistentrack (MODULE 3.4) Modules CASH-3 MODULE 3.V1 t/m V.3. Vaatchirurgie Coördinatie : B. Geelkerken : 2 dagen Data : 4 5 oktober 2012 Examinering : MODULE 3.O1 t/m O.3. Oncologie Coördinatie : H. de Wilt, J. Heisterkamp, J.P. Eerenberg, Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.G1 t/m G3. Gastro-intestinale chirurgie Coördinatie : H. de Wilt, J. Heisterkamp, J.P. Eerenberg, Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.K1 t/m K3. Kinderchirurgie Coördinatie : Z.J. de Langen : Data : Examinering : MODULE 3.T1 t/m T 3. Traumachirurgie Coördinatie : M.J.M. Seegers : Data : Examinering : MODULE 3. F: Finalistentrack Coördinatie : R.K.J. Simmermacher, J.F. Hamming : 2x1 dag Data : 1x per jaar in het najaar Onderwerpen : samenwerken in de maatschap, de financiële toekomst van de specialist, geldstromen in de gezondheidszorg, tuchtrecht, kwaliteit en kwaliteitsvisitatie, samenwerking. Examinering : geen Organisatie Volgt. Subverenigingen. 16

17 4 EBM EBM is een verplicht onderdeel van het onderwijs aan AIOS, maar valt buiten de CASH. Het maakt onderdeel uit van het SCHERP thema 7: wetenschap. Dit onderdeel moet door de regio s worden ingevuld. In de eerste twee opleidingsjaren zouden de AIOS vertrouwd gemaakt kunnen worden met de principes van EBM via regionaal georganiseerde cursussen. Het is de bedoeling dat vanaf het 3 e opleidingsjaar elke AIOS zich bezig houdt met het evidence based beantwoorden van een klinisch relevante vraag. De opdracht daartoe komt van de R.O.C. Die vraag wordt door een aantal AIOS (1-3) volgens de PICO structuur beantwoord. Het eindproduct is een voordracht die wordt gepresenteerd op een regionaal te organiseren EBM bijeenkomst en een artikel in een peer-reviewed tijdschrift. De onderwerpen worden gecommuniceerd met de CA-CASH om een te grote overlap van onderwerpen te voorkomen. AIOS die voor het einde van hun opleiding zijn gepromoveerd kunnen een vrijstelling vragen. 5 Cursus agenda Januari Februari Maart April Mei CURSUS AGENDA 2012 CASH-1 CASH-2 CASH-3 Module 1.1 Basisprincipes Differentiantencursus Module 2.3 Oncologie Module 2.4 Buikwandchirurgie Chirurgendagen Chirurgendagen Chirurgendagen Juni Module 1.2 Oncologie Juli Module 1.1 Basisprincipes Augustus September Module 2.5 Vaatchirurgie Module 3.F Finalistentrack Oktober November December Januari Februari Maart April Mei SEOHS Najaarsvergadering Module 1.2 Oncologie Module 2.6 Kinderchirurgie Najaarsvergadering CURSUS AGENDA 2013 Differentiantencursus Najaarsvergadering CASH-1 CASH-2 CASH-3 Module 1.1 Basisprincipes Differentiantencursus Module 2.7 Abdominale chirurgie Module 1.2 Oncologie Module 2.8 Endocrinologie Chirurgendagen Chirurgendagen Chirurgendagen Juni Juli Module 1.1 Basisprincipes Augustus September Module 2.1 Traumatologie Module 3.F Finalistentrack Oktober November SEOHS Najaarsvergadering December - Module 1.2 Oncologie Module 2.2 Abdominale chirurgie Najaarsvergadering Differentiantencursus Najaarsvergadering 17

18 6 Toetsing 6.1 CASH-1 De opleidingseisen Heelkunde vereisen een summatieve toetsing in de basisopleiding. Hiervoor worden de examens van module 1.1, de ATLS en de FCCS gebruikt. Deze modules dienen met voldoende resultaat zijn doorlopen. De overige toetsen zijn formatief. 6.2 Toetsen CASH 2 en 3 Voor elke CASH 2 en 3 wordt een formatieve toets afgenomen via het internet. Deelname aan de toets is een voorwaarde voor toelating tot de cursussen. Na elke de CASH wordt een formatieve deelgenomen krijgt hij het certificaat. De testresultaten zijn onderdeel van het portfolio. De AIOS moet bij het einde van de opleiding alle certificaten van de CASH overleggen alvorens ingeschreven te kunnen worden in het MSRC register. 6.3 EBM voordracht. De EBM opdracht moet met voldoende resultaat zijn afgesloten. Dit wordt beoordeeld door de R.O.C. van de regio waar de AIOS zijn opleiding beëindigd. 18

19 BIJLAGE 1. Sjabloon opstellen programma CASH cursus. Om een programma op te stellen kunnen het best de volgende stappen gezet worden: 1. Titel cursus. 2. Benoem de thema s uit SCHERP die behoren tot de cursus. 3. Welke onderwerpen zijn het meest relevant zijn om te behandelen. 4. Benoem de typische klinische situaties uit SCHERP die gebruikt worden. 5. Formuleer de leerdoelen 6. Kies de onderwijsvorm die het beste past bij het onderwerp: Voordracht, (multidisciplinair) minisymposium, battle, workshop, anderszins 7. Opstellen programma + onderwijsvorm. (NB in het sjabloon is de systematiek van de Beekbergencursus aangehouden. Er is geen bezwaar om dit aan te passen maar er moet wel rekening gehouden worden met het simultaan verlopen van de workshops). Eéndaagse cursus Titel cursus SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG Voordrachten of minisymposium LUNCH Workshop Workshop workshop Workshop PAUZE Workshop Workshop Workshop Workshop!8.30 DINER Voordrachten of minisymposium EINDE 19

20 Tweedaagse cursus CASH 2 Titel SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG Voordrachten of minisymposium PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Voordrachten of minisymposium Tussen 17 en Einde Programma DAG Voordrachten of minisymposium PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Voordrachten of minisymposium Einde 20

21 Finalistentrack. Titel cursus SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties FINALISTENTRACK Leerdoelen Te bestuderen literatuur Zelfstudie opdrachten Programma DAG 1 Voordracht Plenaire voordracht(en) PAUZE Workshop 1. Financiële toekomst specialist Workshop LUNCH Workshop PAUZE Plenaire voordrachten Workshop 2. Samenwerking in de maatschap Workshop 3. Tuchtrecht Workshop 4. Conflicten 21

22 BIJLAGE 2. Cursusboek CASH. Inleiding Beschrijving van de cursus Samenstelling voorbereidingscommissie Coördinatoren en docenten Organisatie van de cursus Veronderstelde voorkennis Leerdoelen Doel van de cursus Hoofddoelstelling Onderwerpen Deeldoelstellingen Globale inhoud van de cursus Voordrachten Workshops Responsiecolleges Practica Zelfstudie opdrachten Toetsing Organisatie en programma. Algemene informatie. 22

23 BIJLAGE 3. Concept programma module 1.1 CASH-1: Concept programma module 1.1 MODULE 1.1 (begin eerste jaar) Dag 1. Opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen Coördinator: Voordrachten: 1. SCHERP: 2. Beoordeling en examinering: (OSATS, KKB, etc): Workshop 1. VREST portfolio 2. Status, consultvoering en overdracht 3. OK-verslag en brief 4. Omgaaan met fouten Veiligheid en kwaliteit. Coördinator: Voordrachten: 1. Slecht gedrag op de OK en complicaties: 2. Surpass: Boermeester Workshops 1. Electrocoagulatie: ten Cate H. 2.? Dag 2. Infectiepreventie, wondbehandeling, chirurgische infecties Coördinator: 1. Infectiepreventie: 2. Sterilisatie 2. Brandwonden: 3. Antibiotica Workshops: 1. Wondverzorging: verpleegkundige + chirurg 2. Behandeling van chirurgische infecties Chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt Coördinator Voordrachten: Workshops: Dag 3. Chirurgische basistechnieken. Coördinator Locale anesthesie, locoregionale anesthesie, knopen, hechten, kleine chirurgische ingrepen, inbrengen CVL. Dag 4. Perioperatieve zorg 1. Coördinator: Organisatie, visitelopen,.. Dag 5. Perioperatieve zorg 2 Coördinator: Chirurgische aspecten, voeding, metabole stoornissen Examen 23

24 BIJLAGE 4. Conceptprogramma module 1.2 Module 1.2. Oncologie In de cursus wordt aandacht geschonken aan alle basale oncologische (klinische) aspecten waarmee een AIOS Heelkunde te maken krijgt. Het gehele traject van het ontstaan, de groeiwijze van tumoren (tumorpathologie, erfelijkheid, epidemiologie), de eerste kenmerken van de aanwezigheid van een tumor (vroegdiagnostiek), de identificatie (tumormarkers, pathologie, Rö-diagnostiek/imaging) tot en met de diverse behandelmogelijkheden (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie) wordt doorlopen. Tijdens de workshops moet de AIOS zelf aan de hand van casuïstiek tot een diagnose komen met daaraan gekoppeld een voorstel tot behandeling, uit te voeren verder onderzoek en follow-up. Huidtumoren en het mamacarcinoom worden gebruikt om deze onderwerpen te belichten. Hiervoor is gekozen omdat de 1 e en 2 e jaars AIOS met deze tumoren in aanraking komen. 24

25 Titel SCHERP thema s (nr en titel) Typische klinische situaties Leerdoelen Te bestuderen literatuur 2. zwelling hoofd-halsgebied 24. mammatumor 25. huidtumoren 1. De AIOS kent de principes van de oncogenese. 2. De AIOS kent de belangrijkste vormen van diagnsotiek en kan deze op waarde schatten 3. De AIOS kent de principes van de conservatieve en operatieve behandeling van tumoren: radiotherpie, chemotherapie, immunotherapie en andere biologicals en chirurgie. Kennis van histologie, celbiologie, immunologie en (basale) pathologie is vereist. Tevens zal er een ingangstoets worden afgenomen. Zelfstudie opdrachten Programma DAG Hoe ontstaat een maligne tumor? Wat zijn de natuurlijke afweermechanismen? Invloed van chirurgie op tumorgroei PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Pathologie Tussen 17 en Einde Programma DAG Diagnostiek 1. CT Diagnostiek 2. MRI Diagnostiek 3. Nucleaire geneeskunde Radiotherapie Medicamenteuze therapie Chirurgie PAUZE workshop workshop LUNCH workshop workshop Einde 25

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2012 INHOUD INLEIDING... 3 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH... 4 1.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.3 1. Inleiding.4 2. Methodiek opstellen regionale landkaart.7 3. Beschrijving

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

VERKENNING: NAAR EEN CIVIEL ERKENDE OPLEIDING TOT ALGEMEEN MILITAIR ARTS

VERKENNING: NAAR EEN CIVIEL ERKENDE OPLEIDING TOT ALGEMEEN MILITAIR ARTS VERKENNING: NAAR EEN CIVIEL ERKENDE OPLEIDING TOT ALGEMEEN MILITAIR ARTS Directie Militaire Gezondheidszorg, september 2009 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 4 1. Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie