Onderwijsinstanties. Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsinstanties. Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding"

Transcriptie

1 12 Onderwijsinstanties Doveninstituten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 95

2 Speciale Beroepsschool Emmaüs >>Contact Adres: Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen Openingsuren: 8.15 tot uur Tel.: 03/ Website: >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN ANTWERPEN Gehoorgestoorde leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs via aangepast onderricht voorbereiden op een gewoon werkmilieu (OV3) en een beschermd leven (OV1). >>Activiteiten onderwijs met bos- en/of zeeklassen leefgroepwerking (MPI) vakantiekampen (MPI) >>Tijdschrift Signifikrant 96

3 Basisschool KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Directeur: Ivo Vandeput Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: >>Doelstellingen Buitengewoon kleuteronderwijs type 7 + Buitengewoon lager onderwijs type 7 en 8 gericht op volgende doelgroepen: kinderen met spraak- en/of taalstoornissen (met speciale dysfasieklasjes) kinderen met een gehoorstoornis (met speciale klassen voor kinderen met een meervoudige handicap en een gespecialiseerd team voor begeleiding van kinderen met een cochleaire implant) kinderen met een autismespectrumstoornis (en een normale begaafdheid) DOVENINSTITUTEN LIMBURG >>Activiteiten Onderwijs volgens de Reflecterende Moedertaal Methode van Van Uden, waarbij de nadruk ligt op communicatie. Vertrekkend vanuit belevingen en waarnemingen worden gesprekken opgebouwd, gebruikmakend van visuele ondersteuningen (tekeningen, foto s, schriftbeeld) De bedoeling is om zoveel mogelijk de eindtermen van het gewone onderwijs te bereiken (uitgezonderd kinderen met een meervoudige handicap), maar met speciale aandacht voor muziekbeleving (ook dovencultuur komt aan bod). >>Tijdschrift Kontact (maandelijks) 97

4 BuSO KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt Directeur: Odiel De Raeve Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: DOVENINSTITUTEN LIMBURG >>Doelstellingen Buitengewoon Secundair Onderwijs : opleidingsvorm 1, 3 en 3+ (gewoon secundair onderwijs met examens voor de centrale examencommissie) ABO (Alternerende Beroepsopleiding) G.On (Geïntegreerd Onderwijs) Erkenning voor type 1, 3, 4, 6, 7 Opleidingsmogelijkheden: bakkersgast, slagersgast, schilder-decorateur, meubelstoffeerder, winkelhulp en magazijnmedewerker >>Activiteiten Naast het gewone BuSO leerplan wordt speciale aandacht gegeven aan dovencultuur. >>Tijdschrift Kontact (maandelijks) 98

5 MPI KIDS >>Contact Adres: Borggravevijverstraat 9, 3500 Openingsuren: receptie van 8.00 tot uur Tel.: 011/ Fax: 011/ Website: >>Doelstellingen internaat voor categorie 7 semi-internaat voor categorie 7 mogelijkheid tot voor categorie 7 een multidisciplinaire begeleiding bieden aan kind en ouders, waarbij de communicatietraining van primair belang is. De keuze van de communicatiecode (spreken-gebaren) is afhankelijk van de keuze van de ouders en/of de mogelijkheden van het kind. >>Activiteiten DOVENINSTITUTEN LIMBURG kinderen die op (semi-)internaat verblijven kunnen onderwijs volgen in het Buitengewoon- of in het Gewoon Onderwijs permanente opvang en begeleiding mogelijk (365 dagen/jaar), ook tijdens de vakantieperiodes tijdens de grote vakantie organiseert het MPI vakantiekampen in binnen- of buitenland >>Tijdschrift Kontakt (maandelijks) 99

6 K.O.C. St.-Gregorius - Onderwijs >>Contact Adres: Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Buitengewoon Onderwijs type 7 OV2 Dit is een voorbereiding voor tewerkstelling in een beschutte werkplaats. Accenten: Er is een ruime en aangepaste accommodatie voorzien. Sint-Gregorius organiseert eveneens soepele stagemomenten, een week van zelfredzaamheid, Therapeutische ondersteuning is mogelijk. Buitengewoon Onderwijs type 7 OV3 Dit is een voorbereiding op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Er zijn volgende opleidingsmogelijkheden: bakkersgast tuinbouwarbeider werkplaatsschrijnwerker grootkeukenmedewerker magazijnmedewerker receptiemedewerker Accenten: In beide opleidingsvormen wordt er een lessenpakket gebarentaal, dovencultuur en doofbewustzijn aangeboden (1 uur per week door een dove leerkracht). De algemene vakken worden gegeven door leerkrachten met kennis van gebarentaal (enkelen met een tolkdiploma). Sint-Gregorius organiseert ook educatieve uitstappen en bezinningsmomenten, een uitdagingsweek (4de en 5de jaar) en stages (4de en 5de jaar). Therapeutische ondersteuning is mogelijk. 100

7 Alternerende beroepsopleiding (ABO) Na het 5de jaar in OV3 kan men ABO volgen. De leerling volgt dan twee dagen les op school (praktijk, wetgeving, hoe solliciteren, ) en loopt drie dagen stage. De bedoeling is dat de leerling uiteindelijk definitief tewerkgesteld wordt op de stageplaats. Geïntegreerd Onderwijs (G.On) Gehoorgestoorde jongeren die naar het gewoon onderwijs gaan, krijgen hierbij ondersteuning. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN 101

8 K.O.C. St.-Gregorius - MPI >>Contact Adres: Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Leefgroepenwerking in internaat, semi-internaat of deeltijdse vormen (zeer flexibele inschrijvingsmogelijkheden) Vier leefgroepen verdeeld volgens leeftijd, maturiteit en/of zorgvraag Aanbod in de leefgroep: extra studieondersteuning (b.v. voor geïntegreerde leerlingen/ samenwerking met G.On) extra begeleiding voor geïntegreerde leerlingen op hun school (extra uren voor gebarenondersteuning in de klas/ tolken) ontspanning (sport, spel, uitstap, ) sociale vaardigheden bijbrengen doorheen het dagelijkse gebeuren (beleefdheid, respect, hoe contact nemen met anderen ) vorming aan de hand van een spel of een infonamiddag (vaak gegeven door volwassen doven) vakantiewerking: opvang voor kinderen van werkende ouders, twee kampen, themaweken (bvb. activiteiten met de ouders, sportweek, ) Therapieën: logopedie, ergotherapie, kinesitherapie audiologie: opvolging van het gehoor, afstellen van apparaten, opvolgen van Vlaams Fonds dossiers en hulpmiddelen Maatschappelijke dienst: hulp bij sociale administratie (kinderbijslag, Vlaams Fonds, ) Dove medewerkers: momenteel zijn er twee dove opvoed(st)ers in dienst en een dove maatschappelijk assistent. Alle andere opvoeders kennen vlot gebarentaal (verplicht 2 jaar tolkenschool bij indiensttreding) 102

9 >>Contact Sint-Lievenspoort B.K.L.O. Buitengewoon Kleuter en Lager en Geïntegreerd Onderwijs Type 7 Contactpersoon: Hans Verpoest Adres: Sint-Lievenspoortstraat 129, 9000 Gent Schooluren: van 9.00 tot uur en van tot uur (woensdagnamiddag geen les) Tel.: 09/ Fax: 09/ >>Doelstellingen De school is er voor kinderen met een lichte, matige, zware slechthorendheid of doofheid spraak- en taalontwikkelingsstoornissen een dysfasie en/of verbale dyspraxie een autismespectrumstoornis met (rand)normale begaafdheid Afhankelijk van de specifieke problematiek en noden (bvb. graad van gehoorverlies, taalontwikkeling, communicatiecode, intellectuele mogelijkheden, schoolvorderingen, ) worden de kinderen gegroepeerd in kleine pedagogische eenheden waarbinnen nog kan gedifferentieerd worden voor bepaalde vakken. krijgen zij een geïndividualiseerde aanpak met oog voor het totaal functioneren. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Gespecialiseerd onderwijzend personeel en bijzondere leerkrachten voor individueel onderricht, lichamelijke opvoeding en creativiteit staan borg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met M.P.I., revalidatiecentrum en CLB voor de individuele therapeutische begeleiding. Om de leerkrachten te bereiken, wordt gebruik gemaakt van specifieke onderwijsmethodes zoals bijvoorbeeld de reflecterende moedertaalmethode. In deze methode worden de communicatievaardigheden in de hand gewerkt door te vertrekken van de taal van het kind. Deze gesprekstaal wordt in schriftelijke vorm als leesstof vastgelegd om reflecterend meer en meer de taalregels te ontdekken en te leren toepassen. 103

10 Ouderparticipatie wordt mogelijk gemaakt door regelmatige oudercontacten, klasobservaties via video-opnames, ouderkerngroep, Er is aangepaste geluidsversterking in de leslokalen voorzien. Gratis leerlingenvervoer binnen de regio. Verdere begeleiding van de geïntegreerde leerlingen in het gewoon onderwijs. DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN 104

11 Sint-Lievenspoort - MPI >>Contact Adres: Keizervest 18, 9000 Gent Openingsuren: 7.30 tot uur Tel.: 09/ Fax: 09/ Teksttel.: 09/ Info bij: Website: >>Doelstellingen Het MPI Sint-Lievenspoort is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen ten gevolge van een gehoor-, een autismespectrum- of een ernstige spraak- en taalstoornis. Kinderen en hun familie kunnen hier terecht voor: Diagnostiek en observatie onderzoek van de auditieve functies psychodiagnostiek taal- en spraakonderzoek DOVENINSTITUTENOOST-VLAANDEREN onderzoek van de motoriek en psychomotoriek Bemiddeling, coördinatie en trajectbegeleiding Het remediëren en behandelen van stoornissen logopedie ergotherapie kinesitherapie psychotherapie farmacotherapie Verpleging 105

12 Technische hulpmiddelen Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding Trainingen en cursussen voor ouders, brussen en familieleden Ondersteuning van en begeleiding bij lichamelijke activiteiten, huishoudelijke activiteiten en maatschappelijke participatie Ontwikkelingsbegeleiding en training Psychosociale begeleiding Ontspanning en vrijetijdsbesteding Crisisopvang Logeren en kortverblijf DOVENINSTITUTEN OOST-VLAANDEREN Nazorg en netwerkontwikkeling De opvang, behandeling en begeleiding kan zowel ambulant, semi-residentieel als residentieel geboden worden (zowel voltijds als deeltijds). 106

13 >>Contact Kasterlinden - Basisonderwijs en Secundair onderwijs voor kinderen met gehoor- of gezichtsproblemen Adres: Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem Openingsuren (school): 8.25 tot uur Tel.: 02/ Gsm basisschool: 0476/ Gsm secundair: 0476/ Fax: 02/ Website: >>Doelstellingen Doelgroep: kinderen vanaf 2,5 tot 21 jaar Buitengewoon Kleuter + Lager onderwijs Via klasdifferentiatie wordt tegemoet gekomen aan de capaciteiten van elk kind, ondermeer door het verschaffen van de basis- en aangepaste verdiepings- en verrijkingsleerstof om maximale ontwikkelingskansen te waarborgen. Type 7: bilinguaal/bicultureel onderwijs met wetenschappelijke begeleiding en inschakeling van dove klasmedewerkers taalstimuleringsklassen voor kinderen met een beperkte daling van het gehoor Voor elk kind wordt in multidisciplinair verband een individueel handelingsplan opgesteld. Wanneer kinderen op cognitief en emotioneel vlak in staat worden geacht het programma van het gewoon lager onderwijs te volgen, worden ze in samenspraak met de ouders georiënteerd naar het gewoon basisonderwijs met pedagogische of paramedische ondersteuning vanuit de school. Buitengewoon Secundair Onderwijs: Opleidingsvorm 2: Kinderen krijgen een algemene, sociale vorming en arbeidstraining om hun integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. De nadruk bij het vormingsproces ligt vooral op individualisatie, polyvalentie en attitudevorming. De lessen worden gegeven in een speciaal ingericht huis met ateliers. DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL 107

14 DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL Opleidingsvorm 3: Door het consequent toepassen van individuele handelingsplannen, het inschakelen van bijzondere leervakken (dovencultuur, gebarentaal, ) en dove klasmedewerkers, door gebruik te maken van moderne hulpapparatuur, deskundige begeleiding van medisch en paramedisch personeel en het creëren van een open sfeer, streeft Kasterlinden ernaar om de leerlingen niet alleen zelfstandiger te maken in hun sociale relaties maar hen tevens de mogelijkheid te bieden op de arbeidsmarkt te wedijveren met validen. De jongeren krijgen daarom naast een algemene vorming ook een doorgedreven beroepsopleiding om hen te kunnen inschakelen in het gewone arbeidscircuit. Stages in een bedrijf vormen tijdens de laatste 2 jaren een verplicht onderdeel van het studiepakket. Na het behalen van een kwalificatiegetuigschrift kunnen de jongeren in een Alternerende Beroepsopleiding stappen voor 1 jaar. Hierbij werken ze drie dagen per week in een bedrijf en komen ze nog twee dagen naar de school. Aangeboden opleidingen binnen Opleidingsvorm 3: Modulair Handel Grootkeukenmedewerker Metaalbewerker: hoeklasser >>Activiteiten Buitenschoolse activiteiten: zwemmen, paardrijden, skistage, fietsen Opleidingen en bijscholing: gebarencursus, communicatiecursus voor ouders van dove kinderen Begeleiding van ouders. 108

15 Koninklijk Instituut Woluwe >>Contact Adres: Georges Henrilaan 278, 1200 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Contactpersonen: Schooldirectie: Greet Van Der Deelen tel. 0478/ , fax 02/ Maatschappelijk assistente: Josine Peeters tel. 02/ fax 02/ Orthopedagoge: Kris van Lent tel. 02/ fax 02/ >>Doelstellingen School Buitengewoon Basisonderwijs Type 7 Het kerndoel van het kleuter- en lager onderwijs is het op gang brengen en uitbouwen van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Uitgaande van de individuele mogelijkheden, streeft men ernaar elk kind een opvoeding en onderwijs op maat te bieden. Buitengewoon Secundair Onderwijs Type 7, Opleidingsvorm 2 In deze onderwijsvorm krijgen de jongeren een algemene sociale vorming en een arbeidstraining om hun mogelijkheden tot integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu te ontwikkelen. Geïntegreerd Onderwijs De school biedt ondersteuning aan slechthorende kleuters, kinderen en jongeren die onderwijs volgen in hun gewone buurtschool. DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL Internaat en semi-internaat Er is een internaats- en semi-internaatswerking voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar. In de leefgroepen kunnen de communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden geoefend worden. Ook het verhogen van de zelfredzaamheid en het begeleiden bij sport, spel en expressie zijn belangrijke aandachtspunten. Tijdens schoolvakanties organiseert de school een vakantiewerking in semiinternaatsverband. Bovendien kunnen de kinderen binnen een bepaalde regio genieten van gratis busvervoer. Vanuit een multidisciplinaire teamwerking biedt men de kinderen en hun ouders een deskundige pedagogische, sociale, medische en 109

16 paramedische begeleiding. Samenwerkingsverbanden consultatie- en revalidatiecentrum (Centrum voor Sensoriële Gehandicapten CHS) vzw Thuisbegeleidingsdienst vzw Kinderdagverblijf Woluland Doelgroep slechthorende en dove kleuters en kinderen (2,5 tot 14 jaar) DOVENINSTITUTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL slechthorende en dove kleuters, kinderen en jongeren met een bijkomende mentale en/of motorische handicap (2,5 tot 21 jaar) 110

17 Koninklijk Instituut Spermalie Basisschool >>Contact Adres: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ >>Doelstellingen Deze school omvat: een peutertuin voor dove, slechthorende en horende kinderen van 18 maanden tot 2,5 jaar kleuterklassen lagere school De inhoudelijke pijlers voor de werking zijn: het ontwikkelen van kennis, met speciale aandacht voor communicatie en taalontwikkeling aandacht voor de psychomotorische vaardigheden het bepalen van de individuele vraagstelling van elk kind. In overleg met de ouders en de medewerkers kiest men, op maat van de leerling, een traject uit de volgende mogelijkheden : G.On en/of een leergroep voor kinderen die normaal, moeilijk of sociaal leren, waarbij er keuze is tussen een oraal-aurale aanpak of Nederlands met Gebaren. Wanneer het kind ernstig meervoudig auditief gehandicapt is, wordt het in een geïntegreerd werkende groep geplaatst. DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN 111

18 Koninklijk Instituut Spermalie Secundair Onderwijs BuSO >>Contact DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN Secretariaat: Hubert Sanders Adres: Potterierei 46, 8000 Brugge Openingsuren: tijdens de schooluren Tel.: 050/ Fax: 050/ Website: >>Doelstellingen Doelgroep Jongeren van 12 tot 21 jaar Voor personen met een auditieve handicap zijn er binnen de secundaire school drie opleidingsvormen. Binnen elke opleidingsvorm zijn er programma s op verschillende niveaus. Opleidingsvorm 4 (OV4) Opleidingsvorm 4 betekent dat in het Buitengewoon Onderwijs integraal het programma van de gewone school gevolgd wordt en dat de school voor Buitengewoon Onderwijs - indien de leerling voldoende resultaten behaalt - hetzelfde attest of diploma als de gewone school aflevert. De bedoeling van opleidingsvorm 4 voor leerlingen met een auditieve handicap is een eerste graad secundair onderwijs uit te bouwen met een uitdagend programma dat doorstroming mogelijk maakt naar het gewoon onderwijs. Opleidingsvorm 3 (OV3) Buitengewoon beroepsonderwijs Het toekomstperspectief van leerlingen in opleidingsvorm 3 is een tewerkstelling in een gewoon arbeidsmilieu. Binnen opleidingsvorm 3 bestaan twee opleidingsprogramma s of trajecten: Het BSO-programma duurt in principe 6 schooljaren. Het legt grote nadruk op algemeen vormende vakken in combinatie met een gerichte beroepsopleiding. Leerlingen in het BSO-programma krijgen dezelfde leerstof als leerlingen in het gewoon beroepsonderwijs. Ze worden voorbereid op deelname aan de examens van de Centrale Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en kunnen langs deze weg een gelijkwaardig attest of diploma als in het gewoon beroepsonderwijs behalen. Daardoor kunnen ze een kwalificatiegetuigschrift 112

19 behalen. Uiteraard moeten de leerlingen over voldoende capaciteiten beschikken om dit programma te volgen. Het gewone OV3-programma duurt normaal 5 schooljaren. Het legt de nadruk op de beroepsopleiding van de leerling. In het 5de jaar kan de leerling een kwalificatiegetuigschrift van het buitengewoon beroepsonderwijs behalen. Na het behalen van een kwalificatiegetuigschrift kan de leerling met een éénjarige opleiding, deels op school, deels in een bedrijf, zijn tewerkstellingskansen verhogen (alternerende beroepsopleiding). Opleidingsvorm 2 (OV2) Opleiding tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking : Het toekomstperspectief van leerlingen in opleidingsvorm 2 is een beschermd werk- en leefmilieu. Deze afdeling omvat meerdere pedagogische eenheden met elk een eigen doelstelling, aanpak en programma. Binnen OV2 zijn er leerlingen die een beschermd arbeidsmilieu aankunnen. Deze leerlingen volgen in het programma prestatietraining. Daarnaast zijn er leerlingen die niet de mogelijkheid hebben tot productieve arbeid. Deze leerlingen krijgen een aangepast programma in de Geïntegreerd Werkende Groepen (GWG). Geïntegreerd Onderwijs De secundaire school biedt niet enkel onderwijs binnen de muren van Spermalie. Leerkrachten van de school begeleiden enkele auditief gehandicapte leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs (G.On). DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN 113

20 Medisch Pedagogisch Instituut Spermalie MPI Spermalie >>Contact Adres: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ >>Doelstellingen Zorgvormen voor kinderen en jongeren met een auditieve handicap DOVENINSTITUTEN WEST-VLAANDEREN vroegtijdige thuisbegeleiding voor enkelvoudig en meervoudig auditief gehandicapte baby s, peuters, kleuters en hun gezinnen thuisbegeleidingsdienst voor schoolgaande auditief gehandicapte kinderen en jongeren (voltijds of deeltijds) internaat voor kinderen en jongeren (voltijds of deeltijds) semi-internaat voor kinderen en jongeren weekend en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen en jongeren begeleide uitgroei geïntegreerde begeleiding (onderwijs en internaat of semi-internaat) voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige handicap (doofblindheid, doofheid en autisme, doofheid en een mentale handicap, ) Zorgvormen voor volwassenen thuisbegeleidingsdienst voor auditief-visueel gehandicapte volwassenen bezigheidstehuis dagcentrum beschermd wonen begeleid wonen (in samenwerking met CADANS, dienst begeleid wonen Brugge) 114

21 115

22 Geïntegreerd Onderwijs (G.On) Het geïntegreerd onderwijs (basis, secundair, hoger) is een samenwerkingsverband tussen het Gewoon en het Buitengewoon Onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, met hulp van een school voor buitengewoon onderwijs die daartoe aanvullende lestijden en/of aanvullende uren en - via het werkingsbudget - een integratietoelage of -krediet krijgt. De doelstelling van het G.On is deze leerlingen beter sociaal te integreren in de maatschappij en/of hen in het gewoon onderwijs diploma s te laten behalen die in het Buitengewoon Onderwijs niet mogelijk zijn. Er worden een aantal uren per week per geïntegreerde leerling voorzien. Toetreding tot het G.On is een beslissing die in consensus met vijf betrokken partijen genomen moet worden. Het is voldoende dat één van de partijen het niet eens is om een beroep te doen op het G.On om het niet te laten doorgaan. De vijf partijen zijn; de gastschool: d.w.z. de gewone school waarin de leerling deelneemt aan de activiteiten en de lessen de dienstverlenende school: d.w.z. de school BuO die bereid is om de G.Onbegeleiding op zich te nemen het CLB dat de begeleiding verzekert in de gastschool: d.w.z. het Centrum voor LeerlingenBegeleiding dat de desbetreffende gastschool begeleidt. het CLB dat de begeleiding verzekert in de dienstverlenende school: d.w.z. het Centrum voor LeerlingenBegeleiding dat de dienstverlenende school begeleidt. de ouders

23 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 117

24 G.On Coördinatieteams per Onderwijsnet >>Contact Gemeenschapsonderwijs Erik Zwaenepoel Burg. Nolfstraat Kortrijk Tel.: 056/ Fax: 056/ GEÏNTEGREERD ONDERWIJS - G.ON Gesubsidieerd Officieel Onderwijs (aangesloten bij het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) Min Panier Lange Gasthuisstraat Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) Lode De Geyter Coupure Rechts Gent Tel.: 09/ Fax: 09/

25 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische studiebegeleiding 119

26 Tolken in onderwijs Sedert enkele jaren kunnen dove leerlingen die nood hebben aan een tolk in het reguliere onderwijs tolkuren aanvragen bij het Departement Onderwijs. Dit bevordert de integratie van dove leerlingen in het gewone onderwijs. Momenteel is het mogelijk om voor één leerling/student maximum 12 uur per week een tolk gebarentaal en maximum 4 uur per week een schrijftolk aan te vragen. Tolkuren gebarentaal kunnen aangevraagd worden voor leerlingen vanaf de derde graad lager onderwijs, voor leerlingen in het secundair en voor studenten in het hoger onderwijs. Deze uren moeten uitgevoerd worden door een bij het Vlaams Fonds erkende tolk gebarentaal. Leerlingen in het secundair en studenten in het hoger onderwijs kunnen een schrijftolk aanvragen. Die uren moeten niet uitgevoerd worden door een erkende tolk voor doven. Dit kan gebeuren door een persoon met een ander diploma (minimaal hoger onderwijs van één cyclus).

27 Tolken in het Onderwijs >>Contact De vzw Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven (CAB) is belast met de organisatie van tolken in onderwwijs. Adres: Dendermondsesteenweg Destelbergen Openingsuren: maandag tot vrijdag 9.00 tot uur en tot uur Tel.: 09/ Teksttel.: 09/ Fax: 09/ voor tolkaanvragen in de sociale en arbeidssector: voor tolkaanvragen in de onderwijssector: Website: Voor meer informatie en voor het indienen van aanvragen kan u terecht bij : Departement Onderwijs, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel Luc Van Beeumen Tel.: 02/ TOLKEN IN HET ONDERWIJS Ivan Boyen Tel.: 02/

28 Pedagogische studiebegeleiding Het Vlaams Fonds komt niet tussen in de terugbetaling van hulpmiddelen binnen het onderwijs. Wel kan het Fonds terugbetalingen doen voor materialen en bijstand die thuis gebruikt of benut worden. Personen met een auditieve of visuele handicap die hoger onderwijs volgen en pedagogische hulp wensen, kunnen daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Om in dit kader een tussenkomst te krijgen moet men een aanvraag doen bij de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds die de aanvraag op zijn beurt onderzoekt. Een psychologisch onderzoek evalueert de studieaanleg van de student en er wordt overleg gepleegd met de universiteit of de hogeschool die de begeleiding structureert en controleert. Het Fonds neemt de begeleiding ten laste die buiten de school of cursussen wordt gegeven. Die beperkt zich tot maximum 30 uur per week gedurende 30 weken per jaar en dit voor een maximumbedrag van ,21 euro.

29 12 Onderwijsinstanties Scholen voor auditief gehandicapte kinderen en adolescenten Geïntegreerd onderwijs G.ON Tolken in Onderwijs Pedagogische Studiebegeleiding 123

30 Pedagogische Studiebegeleiding >>Contact PEDAGOGISCHE STUDIEBEGELEIDING Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs H. Consciencegebouw, 5de verdieping, Toren A Koning Albert II-laan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ en Website: 124

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Telefoon,GSM:... Naam opleiding: Contactpersoon opleiding:.(naam), volgt momenteel het..

Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Telefoon,GSM:... Naam opleiding: Contactpersoon opleiding:.(naam), volgt momenteel het.. AANMELDINGSFORMULIER STAGE Datum: Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Emailadres: Telefoon,GSM:... Geboorteplaats & - datum:.. Naam opleiding: Adres:. Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

VVKBuO scholen type 7

VVKBuO scholen type 7 VVKBuO scholen type 7 VLOR Seminarie 29 november Memorandum i.v.m. het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en jongeren al dan niet met meervoudige beperkingen nov.2012 - VVKBuO - Hans Verpoest

Nadere informatie

Ieder mens is boeiend en de moeite waard.

Ieder mens is boeiend en de moeite waard. IVIO BINNENHOF School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Ieder mens is boeiend en de moeite waard. Type basisaanbod - opleidingsvorm 3 Type Basisaanbod is gericht naar leerlingen met een verslag, waarvoor

Nadere informatie

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Opdrachtverklaring Pedagogisch Project vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Wie zijn we? vzw BuBaO Sint-Lievenspoort is een school voor buitengewoon basisonderwijs en geïntegreerd onderwijs aan kinderen met een

Nadere informatie

Algemene informatie. Afdeling taal.com. onderwijs- en zorgprogramma s met bijzondere aandacht voor taal en communicatie

Algemene informatie. Afdeling taal.com. onderwijs- en zorgprogramma s met bijzondere aandacht voor taal en communicatie Algemene informatie Afdeling taal.com onderwijs- en zorgprogramma s met bijzondere aandacht voor taal en communicatie In deze bundel geven we informatie over De trajecten en departementen De organisatie

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 Secundair onderwijs op maat Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een mentale beperking

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

Juridische structuur. MFC Sint-Lodewijk GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO. Korte inhoud. GON Sint-Lodewijk

Juridische structuur. MFC Sint-Lodewijk GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO. Korte inhoud. GON Sint-Lodewijk Juridische structuur vzw GON Sint-Lodewijk BuBaO & BuSO Ontmoetingsdag 2014 Uitgebreide zorg voor leerlingen met een grote behoefte missie managementstructuur strategisch plan Buitengewoon Buitengewoon

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Basisonderwijs voor dove en slechthorende leerlingen

Basisonderwijs voor dove en slechthorende leerlingen Basisonderwijs voor dove en slechthorende leerlingen K.I. SPERMALIE BASISONDERWIJS VOOR DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN MEI 2007 BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS Opdracht Binnen de basisschool zijn

Nadere informatie

T E N D R I E S PEDAGOGISCH PROJECT

T E N D R I E S PEDAGOGISCH PROJECT BuBaO BuSO T E N D R I E S PEDAGOGISCH PROJECT Pedagogisch project van Buitengewoon Onderwijs Ten Dries Buitengewoon Onderwijs (BuO) Ten Dries is een onafhankelijke pluralistische organisatie, ontstaan

Nadere informatie

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS.

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS. KOC Sint-Gregorius Multifunctioneel Centrum KOC Sint-Gregorius: Organogram Overlegstructuur Operationeel comité Strategisch comité Overleg Logistiek directeurs Overleg pedagogisch Directeurs en GON- directeurs

Nadere informatie

INFO BROCHURE. buitengewoon onderwijs

INFO BROCHURE. buitengewoon onderwijs INFO BROCHURE buitengewoon onderwijs brochure.indd 1 12/05/17 12:29 VAN HARTE WELKOM! Van lager onderwijs naar secundair, het is een grote stap. De hoofdtaak van onze school bestaat uit onderwijzen. Wij

Nadere informatie

Leerlinggericht: De GON-begeleider:

Leerlinggericht: De GON-begeleider: Wat? De afkorting GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling volgt de lessen in een school voor gewoon

Nadere informatie

BSBO Wilgenduin. GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB

BSBO Wilgenduin.  GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB BSBO Wilgenduin www.wilgenduin.be GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor scholen en CLB Laatste wijziging: 28/06/2012 Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding?

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 - Secundair onderwijs op maat In opleidingsvorm 2 bereidt De Leerexpert leerlingen met mentale beperking

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Welkom op campus Kasterlinden

Welkom op campus Kasterlinden www.kasterlinden.be Welkom op campus Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager) Buitengewoon secundair onderwijs (OV1-OV2 OV3) Internaat voor eigen scholen GON Inrichtende macht: Vlaamse

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

De leerling/student kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beide.

De leerling/student kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beide. Doventolken in het voltijds gewoon SECUNDAIR EN HOGER onderwijs referentie : NO/2008/03 publicatiedatum : (27/05/2008) wettelijke basis : Het decreet betreffende het onderwijs VII van 8 juli 1996 : artikels

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3. Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs. 1 december 2016

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3. Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs. 1 december 2016 Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 1 december 2016 Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs Structuur van het BuSO Types Basisaanbod (specifieke onderwijsbehoefte) Type

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 2. Ondersteuningsnetwerk 3. Schoolkeuze 4. Inschrijven 5. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 2. Ondersteuningsnetwerk 3. Schoolkeuze 4. Inschrijven 5. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 2. Ondersteuningsnetwerk 3. Schoolkeuze 4. Inschrijven 5. Vragen? Huidige

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking

Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking Type 4 - Kleuter- en lager onderwijs op maat Kinderen met een motorische beperking zijn welkom bij De Leerexpert in Dullingen. We bieden

Nadere informatie

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 p. 1 Structuur van het BuSO Types > Basisaanbod (specifieke onderwijsbehoefte) > Type 2: matige of ernstige mentale handicap > Type 3: emotionele

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs

Op stap naar het secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden autiklas Keuzebegeleiding Rekening houden met ASS: Tijdig starten Rekening houden met wachtlijsten Internaat nodig/wenselijk? Op verschillende

Nadere informatie

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Kleuter- en lager onderwijs op maat Type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel. Schoolbrochure Adres Telefoon Fax E-mail Website Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.be Een verhaal... Mijn verhaal De laatste

Nadere informatie

Een zicht op het zorglandschap

Een zicht op het zorglandschap Een zicht op het zorglandschap Mijn kind heeft hulp nodig. Waar kan ik hulp vinden en welke verschillende ondersteuningsvormen bestaan er? In deze beknopte folder trachten wij u enigszins wegwijs te maken,

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Prof. Mieke Van Herreweghe

Prof. Mieke Van Herreweghe Kansen en valkuilen in het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en jongeren in Vlaanderen Prof. Mieke Van Herreweghe Prof. Mieke Van Herreweghe, Vakgroep Taalkunde Situatie in Vlaanderen Orale

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis?

Autismespectrumstoornis? GON? Wat is dat? Het geïntegreerd onderwijs (GON) is bedoeld om kinderen met een handicap, leermoeilijkheden en/of opvoedingsmoeilijkheden les te laten volgen in het gewone onderwijs. De leerling krijgt

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 1 M-decreet Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 2 Inleiding Maatschappelijke betekenis van onderwijs Kansen Historiek Opleidingsvorm 2 Vragen Maatschappelijke opdracht onderwijs 3 4 Onderwijs vandaag Exclusie

Nadere informatie

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Specifieke onderwijsleermiddelen: SOL Omschrijving SOL: hulpmiddelen die de persoon met een handicap nodig heeft om het leerproces in de gewone

Nadere informatie

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten.

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We helpen je bij het verbeteren van je contacten met

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Richter te Genk

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Richter te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Evolutie in het. Studiedag VGTC Hilde Nyffels 08 november 2008 Lessius Hogeschool, Antwerpen

Evolutie in het. Studiedag VGTC Hilde Nyffels 08 november 2008 Lessius Hogeschool, Antwerpen Evolutie in het lesgeven van VGT Studiedag VGTC Hilde Nyffels 08 november 2008 Lessius Hogeschool, Antwerpen Ervaring evolutie Nmg VGT April 1994 : Fevlado Vrije gebarencursus 1994 : studieweek Bristol

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Kleuter-, lager en secundair onderwijs Type 5- Opleidingsvorm 4 De Leerexpert Ziekenhuisschool

Nadere informatie

Geïntegreerd onderwijs (GON) BuBaO

Geïntegreerd onderwijs (GON) BuBaO Geïntegreerd onderwijs (GON) BuBaO Sint-Gerardus Diepenbeek INHOUD 1 Geïntegreerd onderwijs voor kinderen met een motorische handicap 2 1.1 Wat is GON 2 1.2 Doelgroep Type 4-onderwijs 2 2 Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Filip Verstraete. Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal Fevlado vzw

Filip Verstraete. Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal Fevlado vzw Filip Verstraete Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal Fevlado vzw Wat willen dove leerlingen? Toegang tot de lessen Onderwijs van een goed niveau Een diploma Vlotte sociale contacten Wat is het aanbod?

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL)

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Scholen Basisonderwijs en CLB Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Welke begeleidings- en opvangmogelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven 1 Buitengewoon Secundair Onderwijs - opleidingsvorm 3 (BUSO - OV3) De Basisschool heb je afgerond en je bent

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Type 2 Voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking

Type 2 Voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking Type 2 Voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking TYPE 2 KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS OP MAAT Kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking kunnen bij De Leerexpert op twee locaties

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS

RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS 2008-2009 Het aantal ingevulde uren per week kan variëren naargelang de behoeften van het moment, zonder evenwel het dag-/jaarmaximum te overschrijden. De toegekende uren

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel 1. Het budget De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling en een extra 15,2 miljoen euro gebruikt voor het nieuwe ondersteuningsmodel.

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn

1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn 1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn 1.1 Inleiding : In onze scholen bieden wij verschillende mogelijkheden aan met betrekking tot autiwerking. In onze kleuterklassen bevinden

Nadere informatie

Dominiek Savio Instituut vzw

Dominiek Savio Instituut vzw DIENSTENCENTRUM GID(t)S vzw Raad van Bestuur KOEPEL VZW Algemene Vergadering OPERATIONELE VZW S Gedelegeerd Bestuurder: P. Vanneste BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS BELEIDSDOMEIN ZORG BELEIDSDOMEIN WERK BELEIDSDOMEIN

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Schoolbrochure. Adres Telefoon Fax

Schoolbrochure. Adres Telefoon Fax Schoolbrochure Adres Telefoon Fax E-mail Website Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.be Een verhaal... Mijn verhaal De laatste

Nadere informatie