Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2018"

Transcriptie

1 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

2 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

3 Inhoudsopgave Inhoud 3 1. Inleiding Fietsen op tafel Fietsen is grensoverschrijdend Aanleidingen 4 2. Brabant: dé fietsprovincie van Nederland Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets Innovatie / ITS Samenwerking: bundeling van krachten 8 3. Ons Brabant Fietst Netwerk, website en ambitie Actielijst branding en samenwerking Ons Brabant Fietst Marketing & gedrag Inleiding Marketing Gedrag Actielijst Marketing & gedrag Snelfietsroutes: bovenliggend infrastructureel netwerk Inleiding Uitvoeringsagenda Snelfietsroutes Actielijst Snelfietsroutes Monitoring & evaluatie Inleiding Monitoring en ex post evaluatie Ex ante evaluatie Onderzoek Actielijst Monitoring & evaluatie 20 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

4 1. Inleiding 1.1 Fietsen op tafel Het fietsen moet op tafel, want het fietsen is de sleutel naar een betere bereikbaarheid van stad en platteland. Grote steden als London en New York hebben de fiets ontdekt als middel om de stad bereikbaarder en leefbaarder te maken en in Nederland vinden wij fietsen maar heel gewoon. Fietsleensystemen zijn de snelst groeiende mobiliteitsmiddelen over de hele wereld. In Nederland en Brabant is het gebruik van de fiets de afgelopen jaren snel toegenomen. Dit is te zien in de grote volle fietsenstallingen bij de stations en de volle fietspaden. Langere fietsafstanden zijn door de opkomst van de E-Bike mogelijk. Het fietsen is daarmee een instrument om een betere bereikbaarheid van stad en platteland te realiseren en de fietser heeft dat al ontdekt. 1.2 Fietsen is grensoverschrijdend Fietsers verplaatsen zich meer en steeds verder. Dus ook van de ene gemeente naar de andere en over meerdere gemeentegrenzen heen. Soms recreatief en soms als woon-werkverkeer. Brabant wordt mooier, leefbaarder, gezelliger en economisch sterker als wij het fietsgebruik stimuleren en tevens ontstaat een betere bereikbaarheid van stad en platteland. Als wij fietsen willen stimuleren, zijn er dus veel verschillende acties mogelijk en nodig. Door allerlei mensen, instanties en organisaties en in onderlinge samenhang. Een gezamenlijke agenda is nodig. Niet als keurslijf, maar als eenheid. Met alle betrokken partners willen we daarom samenwerken aan fietsinfrastructuur, fietsstimuleringsprogramma s, innovatie, monitoring en communicatie. Binnen Brabant werken we al succesvol samen met: - Gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, s-hertogenbosch, Tilburg, provincie Noord-Brabant, SRE, NHTV (BrabantStad Fiets) - BrabantStad Fiets, VisitBrabant, Fietsersbond, Sportservice Noord-Brabant, ANWB en bedrijfs leven (Wielerploeg) 1.3 Aanleidingen Het is nu tijd om op te schalen! Fiets heeft de wind in de rug en de steden kunnen samen meer bereiken dan alleen. Op 27 januari 2015 is door de stuurgroep BrabantStad besloten tot de uitvoering van een gezamenlijke werkagenda met de BrabantStad partners. Bij de Verkenningen is het project Fast lanes (nr. 10) (lees: Snelfietsroutes) opgenomen. Deze Samenwerkingsagenda vormt ons inziens hiervan de integrale uitvoering en kan dus de fietsinvulling van het besluit van de stuurgroep zijn. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

5 2. Brabant: dé fietsprovincie van Nederland Brabant heeft de ambitie om tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio s te behoren. Om dit waar te kunnen maken, is een samenhangend netwerk van elkaar aanvullende steden met een goed vestigings- en leefklimaat essentieel. Brabant heeft het best bewaarde geheim van Nederland in de provincie liggen (namelijk de eerste snelfietsroute van Nederland, de F58 van Breda naar Etten-Leur), maar ook de Hovenring is wereldwijd bekend en de enige echte fietsstad ligt ook in Brabant: s-hertogenbosch. ITS-fiets heeft haar ontstaansgeschiedenis in Brabant en op dit vlak ontmoeten het bedrijfsleven, gebruikers, het onderwijs en het bestuur elkaar. Oftewel een befietsbare quadrupel helix! Uit onderzoek is gebleken dat iedere procent dat het fiets - gebruik onder de werkzame beroepsbevolking in Brabant stijgt, de verzuimkosten met bijna 4 miljoen dalen. In Brabant is veel recreatief fietsverkeer. Er worden 20,6 miljoen recreatieve tochten door Nederlanders gemaakt per jaar in Brabant. Brabant is na Zuid-Holland de provincie waar de meeste recreatieve fietsritten gemaakt worden. Dit levert ook iets op. De totale bestedingen aan recreatieve fietstochten in Brabant bedraagt 56 miljoen per jaar en aan binnenlandse fietsvakanties in Brabant 14,5 miljoen per jaar. Brabant heeft de ambitie om dé fietsprovincie van Nederland te worden in Dit doen we als overheden apart via allerlei gemeentelijke en provinciale fietsplannen, maar dat doen we ook samen. Door de fiets een volwaardige plaats te geven binnen BrabantStad. Daarnaast is er samenwerking tussen overheden, gebruikersorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven: de quadrupel helix. De afgelopen jaren is hiervoor een start gemaakt binnen BrabantStad Fiets. Deze Samenwerkings agenda borduurt daarop voort en geeft aan welke route gevolgd gaat worden richting Brabant fietsprovincie Deze agenda staat aan de basis van mogelijke EU trajecten, co-financieringsbronnen en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

6 2.1 Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets De partners in BrabantStad Fiets hebben deze samenwerkingsagenda ontwikkeld om de gezamenlijke doelen te behalen. Onder de samenwerkingsagenda zijn de volgende drie actieprogramma s geformuleerd: 1. Marketing & gedrag. 2. Bovenliggend infrastructureel netwerk: Snelfietsroutes. 3. Monitoring & evaluatie. Daarnaast is de aanpak gebouwd op Innovatie en Samenwerking zoals beschreven in de volgende paragrafen Een belangrijke uitdaging is het faciliteren van de bereikbaarheid van de economische toplocaties door het realiseren van een robuust en duurzaam verkeer- en vervoersysteem. De fiets draagt hier in grote mate aan bij, want fietsen is o.a.: Sneller dan andere modaliteiten op korte en middellange (e-bike) afstand; Gezond voor gebruiker; een fittere werknemer; Goedkoop voor gebruiker en voor wegbeheerder; Goed voor de omzet van winkels; Goed voor het toerisme; Milieuvriendelijk. Dit alles is in bijgevoegde figuur aangegeven. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn de verschillende actieprogramma s beschreven. Marketing & gedrag BrabantStad Fiets Snelfietsroutes Monitoring & evaluatie Door bovenstaande zaken zijn fietsmaatregelen erg kosteneffectief, zeker in vergelijking met andere modaliteiten als auto of bus. Maar bovenal maakt de fiets Brabant mooier, leefbaarder, gezelliger en economisch sterker! Ergo: Ons Brabant Fietst Innovatie / ITS Samenwerking Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

7 2.2 Innovatie / ITS Brabant is de broedplaats voor vernieuwing. Ons Brabant Fietst is een showcase voor fietsinnovatie: een Cycling-Lab! Bij fietsstimulering gaat het niet alleen om de fietsinfrastructuur, dit is slechts een randvoorwaarde. Echte fietsstimulering is afhankelijk van communicatie, marketing en gedragsmaatregelen. Hiervoor werken we samen met al onze partners aan innovatieve stimuleringsprojecten op het gebied van fiets. Kenmerkend voor de Samenwerkingsagenda is dat innovatie geen apart onderdeel is, maar integraal is verwerkt in de verschillende onderdelen. Innovatie op fietsgebied is een belangrijk item binnen Beter Benutten Vervolg (BBV), Smart Cities en Smart & Green Mobility. Innovatie betreft naast data-inwinning ook het meten en monitoren van het fietsen middels Bike PRINT ( Hierbinnen is zeer innovatief een fietspotentiescan ontwikkeld. In Brabant bouwt de NHTV momenteel een fietssimulator waarmee in een virtuele omgeving het fietsen nader kan worden onderzocht (Cycle SPACES) en de fietser indruk krijgt van nog aan te leggen fietsinfrastructuur. De ontwikkeling van een groene golf voor fietsers (Evergreen on Bike) wordt momenteel in Brabant/Breda uitgewerkt. Op het vlak van Fiets-ITS is Brabant momenteel leading! Succesvolle programma s als B-Riders ( en Positive Drive ( laten zien dat ITS ook voor fietsen mogelijkheden biedt. Niet alleen voor data-inwinning, maar ook voor gedragsverandering op basis van gaming. Zelfs Europa gaat binnen het programma Horizon2020 aan de slag met deze Brabantse ontwikkeling. Kortom: Noord-Brabant kan met recht de titel dragen van meest innovatieve fietsregio van Nederland, en misschien zelfs van Europa. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

8 2.3 Samenwerking: bundeling van krachten Met de samenwerking bundelen we tal van krachten in Brabant teneinde het fietsen op de tafel te krijgen / behouden. Fiets is een gemeentegrens-overschrijdend onderwerp. Vooral voor snelfietsroutes ligt er een regionale taak om de economische toplocaties van Brabant bereikbaar te houden, ook met de fiets. Daarnaast is het gebruik van de fiets nauw gelinkt aan het openbaar vervoer, aangezien de fiets een belangrijk vervoermiddel is om naar de trein of bus te gaan als voor- en natransportmiddel. BrabantStad heeft als taak om in de gedragssfeer een leidende rol te spelen in de opbouw en het uitdragen van kennis. Uit analyses in het project Sterk Stedelijk Netwerk blijkt dat in Brabant sprake is van vier Daily Urban Systems: de stedelijke agglomeraties Breda, Tilburg, s-hertogenbosch en Eindhoven/ Helmond. Iedere stad kan leren van de andere steden en gezamenlijk kunnen projecten efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Zo kunnen alle steden en de regio s van de schaal voordelen profiteren, zoals het project B-Riders heeft bewezen. Goede samenwerking heeft al geleid tot o.a. het succesvolle fietsstimuleringsprogramma B-Riders (en het vervolg daarop), de realisatie van een aantal snelfietsroutes (o.a. Breda-Etten-Leur, s-hertogenbosch-oss) en de gezamenlijke communicatie binnen Ons Brabant Fietst ( Tevens heeft de samenwerking geleid tot een succesvolle aanvraag binnen het rijks investeringsprogramma Beter Benutten Vervolg: Fietsbeleid 2.0. Vanuit deze gezamenlijke wens is een ambtelijke samenwerking tot stand gekomen onder de noemer BrabantStad Fiets. Daarin werken de B5 steden, provincie, SRE en de NHTV sinds enkele jaren samen om met de fiets een schaalsprong te bereiken. Aanvullend werken wij binnen Ons Brabant Fietst samen met onder meer VisitBrabant, Fietsersbond, Sportservice Noord- Brabant, ANWB en bedrijfsleven. Door meer en beter samen te werken kan innovatie worden geborgd en kan de fiets meer strategisch worden benaderd. Hierdoor kan de rol en positie van de fiets in de Daily Urban Systems worden versterkt. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

9 3. Ons Brabant Fietst 3.1 Netwerk, website en ambitie Ons Brabant Fietst is een netwerk van partners (onder andere Wieler ploeg en BrabantStad Fiets) die allemaal iets te maken hebben met fietsen in Brabant en die samen streven naar het verhogen van het fietsgebruik. Daarmee werken we aan een bereikbaar en aantrekkelijk Brabant! Ons Brabant Fietst is het bundelen van onze communicatieve- en marketingkrachten. Ons Brabant Fietst is namelijk ook de paraplu, ofwel de publieksverbindende, communicatie over alles wat met fietsen in Brabant te maken heeft. De website Ons Brabant Fietst is hét vertrekpunt voor fietsen in Brabant. Met daaraan gekoppeld de sociale media Twitter, Facebook, Instagram, Google+ en YouTube. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

10 Ons Brabant Fietst is een denktank, faciliteert en inspireert. Het biedt daarmee partners en overige partijen een podium. Het is de verbindende schakel en dient als overkoepelend element. Zo gaan voorheen losstaande acties samen een groter, herkenbaarder geheel vormen. Dit alles om meer mensen te verleiden (meer) te gaan fietsen. Vanuit de start in voorjaar 2014 zal Ons Brabant Fietst in de komende twee jaar verder perfectioneren, content verzamelen, samenwerkingen aangaan, initiatieven ondersteunen en ontsluiten op ons podium. De ambitie is om van Ons Brabant Fietst hét vertrekpunt te maken voor fietsen in Brabant en alle communicatie- en marketinguitingen. Hiervoor is het nodig dat de Brabantse fietspartner hun fietsprojecten en fietsnieuws zo dik mogelijk in de uitstraling van Ons Brabant Fietst uiten. Met Ons Brabant Fietst dragen wij ook bij aan het verbeteren van de kennis deling over fietsinitiatieven en fietsprojecten in Brabant (en daarbuiten), en aan het verbeteren van de samenwerking tussen de Brabantse fietspartners (en daarbuiten). 3.2 Actielijst branding en samenwerking Ons Brabant Fietst In onderstaande tabel staan de acties vanuit het overkoepelende Ons Brabant Fietst voor de komende jaren. No. Maatregel Trekker Betrokkenen 1 Website en Social Media (content verzamelen en beheren; techniek/vormgeving) provincie B5-steden, NHTV, VisitBrabant, Fietsersbond 2 Aanjagen samenwerking in Brabant: Wielerploeg, BrabantStadFiets, nieuwe BrabantStadFiets B5-steden, NHTV, provincie samenwerkingen aangaan 3 Branding Ons Brabant Fietst: de fietsprovincie van Nederland BrabantStadFiets B5-steden, NHTV, provincie Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

11 4. Marketing & gedrag 4.1 Inleiding Brabant heeft een ambitie: dé fietsprovincie van Nederland worden. Het huidige gewoontegedrag van Brabanders moet doorbroken worden met gerichte acties. Belangrijk voor de gedragsverandering is het besef dat iedereen andere redenen heeft om gedrag te veranderen: gezondheid, milieu, vrijheid, snelheid, etc. Het blijkt dat het milieu en de kosten vaak niet eens de reden zijn om te (gaan) fietsen. Fietsen geeft ruimte, ruimte in je hoofd, in je agenda en ruimte om door het Brabantse land te fietsen. Dit is meer dan een bestuurlijke ambitie om meer te fietsen om de provincie bereikbaar te houden. De koppeling van persoonlijke motieven aan een bereikbaarheidsdoelstelling is de grootste opgave binnen het vermarkten van de fiets. Het gaat er niet meer om òf de fiets een alternatief is voor de auto, maar onder welke voorwaarden. Fietsen is een voorwaarde om Brabant leefbaar, mooi en sterk te houden. 4.2 Marketing Innovatief vermarkten van de fiets, het fietsen, en van Brabant als fietsprovincie is een doel van BrabantStad Fiets. In Brabant willen we een living lab / kweekvijver creëren om de fiets te vermarkten: met innovatieve acties en nieuwe media geven we de kans aan mensen met goede ideeën om Brabant én ook de fiets in de schijnwerper te zetten. Fietsen is hip en in Brabant gebeurt het. 4.3 Gedrag Fietsmarketing staat niet op zichzelf, het speelt in op aanbod en vraag. Aan de aanbodkant is het een katalysator om infrastructuurprojecten beter te laten renderen. Aan de vraagkant is het de manier om de mobilist te attenderen op het ingeslepen gewoontegedrag. Koppeling aan bestaande projecten, de aanbodkant Door een gedragsmaatregel te koppelen aan harde maatregelen als infra of fietsenstallingen kan het effect hiervan vergroot worden. Zo kan een gedragsmaatregel het gebruik van een nieuwe route of stalling vergroten en daarmee het fietsgebruik een boost Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

12 geven. Voor een aantal mobilisten zal de nieuwe infrastructuur immers een reden zijn om gedrag te veranderen. Daar moeten ze dan wel vaak op gewezen worden! Doelstelling van BrabantStad Fiets is om bij ieder infrastructureel project ook een gedragsmaatregel te koppelen. Mooi voorbeeld van combinatie tussen infra en gedrag: het Van Gogh-Roosegaarde fietspad, waarbij de infra zelf al reden is voor mensen om er naartoe te gaan. Zelfstandige gedragsprojecten, de vraagkant Uitgaande van een goede basis-fietsinfrastructuur is het in Brabant nuttig om het gedrag in het algemeen te sturen. Stimuleren van meer fietsbewegingen is hierbij de bedoeling. Om fietsen te versterken en gedrag te veranderen zijn zelfstandige gedragsprojecten zinvol. B-Riders, een initiatief van BrabantStad Fiets, is een zeer succesvol project gebleken om het gedag van automobilisten duurzaam om te buigen naar de fiets. Positive Drive is een andere manier om dat te doen. De successen in Brabant zijn over de provinciegrenzen bekend en worden gewaardeerd. Brabant wil de koppositie hierin handhaven en blijvend innoveren in projecten om gedrag duurzaam te veranderen. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

13 4.4 Actielijst Marketing & gedrag In onderstaande tabel staan de acties vanuit Marketing & gedrag voor de komende jaren. No. Maatregel Trekker Betrokkenen 1 Living Lab Cycling snelfietsroute F59 SPARK s-hertogenbosch, TU/e, provincie 2 BBV: Vervolg fietsstimuleringsprogramma B-riders provincie BrabantStad Fiets 3 Communicatie Lekker Fietsen s-hertogenbosch Lokale Stakeholders 4 Communicatie Fietsen maakt Breda.. Breda Lokale stakeholders 5 Breda Bicicletta / 076 fietst Bredase inwoners Lokale stakeholders 6 Communicatie Helmond Fietst: Waarom? Daarom! Helmond Lokale stakeholders 7 Communicatie Fiets op weg Eindhoven Lokale stakeholders 8 Communicatie Tilburg Fietst Tilburg Lokale stakeholders 9 BBV: werkgeversaanpak provincie Bmn, gemeenten, werkgevers 10 Fietsstimulering met Positive Drive Breda en s-hertogenbosch 11 Creëren living lab snelfietsroutenetwerk Brabant provincie Gemeenten, lokale stakeholders, Fietsersbond, NHTV 12 Leisure Bike Lane Tilburg-Waalwijk Tilburg-Waalwijk Gemeenten, Efteling 13 Fietsguerilla II NHTV Breda, NHTV 14 Deelfietsen/mobility hubs TU/e TU/e, provincie, bedrijfsleven Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

14 5. Snelfietsroutes: bovenliggend infrastructureel netwerk 5.1 Inleiding Brabant kent drie fietsnetwerken: 1. Snelfietsroutenetwerk; 2. Aanvullend utilitair fietsroutenetwerk; 3. Knooppuntensysteem. Vanuit deze Samenwerkingsagenda en de Werkagenda BrabantStad wordt ingezet op het snelfietsroutenetwerk. Snelfietsroutes zijn randvoorwaardelijk voor nog meer fietsgebruik op de langere afstanden. Daarnaast geldt dat nieuw aanbod ook nieuwe vraag creëert of zichtbaar maakt. Dit hebben alle snelfietsroutes in het kader van het landelijke programma FietsFilevrij reeds bewezen. Met BikePRINT en de Fietspotentiescan is gekeken naar potentiële nieuwe snelfietsroutes. Soms betreffen het bestaande op te waarderen routes en soms routes waar nu geheel of gedeeltelijk geen fietsinfrastructuur aanwezig is. Snelfietsroutes renderen goed. Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt in utilitaire routes en recreatieve routes. In werkelijkheid zijn de verschillen kleiner dan dat deze scheiding zou doen vermoeden. Gebruikers van het fietsnetwerk vinden het niet relevant of een fietspad als utilitair of als recreatief te boek staat. Dit blijkt uit het feitelijk gebruik waarbij utilitaire routes ook recreatief worden gebruikt, en waar recreatieve routes veelal worden gebruikt voor woon-werk verkeer per fiets. Brabant zal daar waar mogelijk gebruik maken van deze synergie. Meestal zijn bij snelfietsroutes meerdere gemeenten betrokken. Lang niet altijd hebben alle betrokken gemeenten evenveel belang bij de te realiseren fietsverbinding. Veelal zijn de middelen schaars en hebben de betrokken gemeenten moeite de benodigde mid delen beschikbaar te krijgen, als al instemming is met de lastenver deling. Dit vraagt om sterke regionale sturing op het vraagstuk. 5.2 Uitvoeringsagenda Snelfietsroutes Het eindproduct in 2016 is een Uitvoeringsagenda Snelfietsroutes met daaraan gekoppeld een door GS vastgesteld provinciaal snelfietsroutenetwerk met daarin specifiek aangewezen kansrijke routes die worden gerealiseerd. Ook inzicht in de kosten en de kostenverdeling maken onderdeel uit van deze agenda. Hiervoor zijn 5 stappen nodig: 1. Opstellen / aanpassen snelfietsroutenetwerk, plus het laten vast stellen in GS na de verkiezingen in maart Draagvlak creëren bij alle stakeholders en shareholders, waaronder de betrokken gemeenteraden. 3. Per kansrijke snelfietsroute, een projectorganisatie optuigen die als eerste stap een Voorlopig Ontwerp en een eerste kostenraming opstelt. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

15 4. Per kansrijke snelfietsroute, maakt de projectorganisatie een Definitief Ontwerp met definitieve kostenraming, inclusief financieringsvoorstel, brengt dit ter vaststelling in de betreffende gemeenteraden, inclusief eventuele bestemmingsplanwijzigingen. 5. Realisatie van de specifieke snelle fietsverbinding. Een aantal snelfietsroutes loopt al. Eind 2016 zijn in ieder geval stappen 1 en 2 reeds uitgevoerd voor de andere kansrijke snelfietsroutes. Waar mogelijk wordt met de volgende stappen in 2016 begonnen. Niet alle kansrijke snelfietsroutes kunnen tegelijk worden gerealiseerd. Daarvoor ontbreekt het aan voldoende middelen. In de agenda zal ook aandacht zijn voor het rendement van de routes, de wijze van prioritering, het benutten van kansen en werk-metwerk maken. Nevenstaand een kaartbeeld van het Brabantse wensbeeld van Snelfietsroutes. Groen geeft aan dat het een (zeer) kansrijke snelfietsroute is die nu onderzocht wordt door provincie. Rood geeft aan dat het (nog) geen kansrijke snelfietsroute is. Tenslotte zijn de blauwe routes (indicatieve) stedelijke snelfietsroutes binnen de bebouwde kom. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

16 5.3 Actielijst Snelfietsroutes In onderstaande tabel staan de acties vanuit Snelfietsroutes voor de komende jaren. No. Maatregel Trekker Betrokkenen 1 Uitvoeringsagenda Snelfietsroutes provincie BrabantStad Fiets 2 Besluitvorming provincie BrabantStad Fiets 3 Realisatie F59: s-hertogenbosch-oss s-hertogenbosch Oss, provincie en Rijk 4 Koppeling BBV: Optimalisatie fietsnetwerk; oplossen vertragingsknelpunten provincie BrabantStad Fiets 5 Realisatie Fietspad Helmond - Eindhoven Helmond en Eindhoven Nuenen en Geldrop-Mierlo Landgoed Gulbergen provincie en Rijk 6 Realisatie Fietspad Valkenswaard - Eindhoven Waalre Valkenswaard provincie en Rijk 7 Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk Tilburg Tilburg, Loon op zand, Waalwijk, provincie 8 Snelfietsroute Tilburg-Breda Tilburg Tilburg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Breda, provincie 9 Snelfietsroute s-hertogenbosch-waalwijk (GOL) s-hertogenbosch s-hertogenbosch, Waalwijk, Heusden, provincie 10 Verkenning Snelfietsroute s-hertogenbosch-eindhoven provincie s-hertogenbosch, Eindhoven, tussenliggende gemeenten 11 Fietsdeelsystemen/ OV fiets provincie 12 Ruimte voor de fiets provincie 13 Snelfietsroute langs het spoor Breda Van VIA Breda naar Teteringen. (gereed oktober 2015) 14 Breedste snelfietsroute van NL Breda Van de binnenstad naar Brabantplein Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

17 6. Monitoring & evaluatie 6.1 Inleiding Een belangrijke drager van een effectief gezamenlijk fietsbeleid is de monitoring en evaluatie van het fietsgebruik op het Noord-Brabantse (fiets)netwerk. Het gaat daarbij met name om het volume en de netwerkbelasting. 6.2 Monitoring en ex post evaluatie Voor de komende jaren staat naast de reguliere monitoring van het fietsverkeer ook de evaluatie van verschillende fietsstimuleringsprojecten op het programma. Om tot een effectief fietsbeleid te komen dienen alle afzonderlijke projecten en programma s bij te dragen aan een overzicht van het totale fiets verkeersbeeld. De afgelopen drie jaar hebben de provincie, B5 en de NHTV sterk geïnvesteerd in de monitoring en evaluatie van het fietsverkeer, waar het gaat om het vertalen van (GPS) fietsdata in beleidsrelevante informatie. Hiervoor heeft de NHTV Bike PRINT (Bike Policy Renewal and Innovation by means of Tracking technology) ontwikkeld. Hiermee kunnen onder andere inzichten worden verkregen in fietssnelheden, routes en vertragingen. Het totale verkeersbeeld is opgebouwd uit meerdere onderdelen: Lokale en regionale (locatie) telprogramma s; Telgegevens uit verkeersregelinstallaties; Routeinformatie uit GPS data fietsstimuleringsprogramma B-Riders; Aanvullende fietsdata (Wifi, BlueTooth etc.). Binnen Beter Benutten Vervolg van het ministerie van I&M is een actie opgenomen om de GPS data te verrijken met telgegevens. Hierbij is het van belang dat alle wegbeheerders in Brabant bereid zijn om beschikbare en toekomstige telgegevens beschikbaar te stellen voor de regionale monitoring en evaluatie. Voor bredere monitoringsrapportage voegt de NHTV extra functionaliteiten aan Bike PRINT toe. Om er voor te zorgen dat alle data met elkaar kan worden gecombineerd is NHTV met Fietsberaad een format aan het ontwikkelen wat na toepassing in Brabant de standaard gaat worden in Nederland. 6.3 Exante evaluatie Een belangrijk nieuw instrument is de fietspotentiescan. Met dit, in Brabant ontwikkeld, instrument kunnen we ex ante de effecten van beoogde maatregelen ter verbetering of uitbreiding van het fietsnetwerk doorrekenen. In 2014 is de theoretische potentie van alle mogelijke snelfietsroutes in de regio Noord-Brabant Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

18 Bestaande kennis Er bestaat in de regio al inzicht in verschillende facetten van het fietsverkeer, zoals: Wegvak belasting Kruispunt vertraging Routekeuzes Fietsparkeren (onder andere bij stations) Gebruik OV fiets en/of leenfietsen systeem Ketenmobiliteit met fiets Fietsveiligheid Verkeersmodellen doorgerekend op mogelijke extra aantallen fietsers. Deze berekeningen kunnen ook worden uitgevoerd op lokaal niveau. Hoe meer data, hoe hoger de kwaliteit van de fietspotentiescan. Een andere vorm van evaluatie is de door de NHTV ontwikkelde Virtual Reality fietssimulator (Cycle SPACES). Met deze simulator kan de beleving worden getest en gemeten van het fietsen en de ruimtelijke context van zowel bestaande als nog aan te leggen fietsinfrastructuur. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar kan wel al worden gebruikt voor de positionering en marketing van Brabant als de kennisinnovatieve regio van Nederland. Het is met name de vraag welke van de bovengenoemde aspecten vanuit politieke of beleidsmatig oogpunt nadere aandacht verdienen. De combinatie van bovenstaande aspecten kan leiden tot nieuwe en interessante inzichten. Nadere studie en onderzoek kunnen tot inzichten leiden voor het aanscherpen van het bestaande beleid. 6.4 Onderzoek Momenteel is er actieve samenwerking met de volgende kennisen onderwijsinstellingen: NHTV: Bike PRINT en Cycle SPACES ; Universiteit Utrecht (Sociale Geografie en Planologie): belevingsonderzoek; TU/e (Bouwkunde): verplaatsingsgedrag en activiteiten patronen o.b.v. GPS data. Om het ontwikkelde instrumentarium in te zetten en de bestaande fietskennis de komende jaren op een hoger plan te tillen is het Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

19 wenselijk om de betrokken partijen de komende jaren ook actief bij het fietsbeleid betrokken te houden. Dat kan in de vorm van het aanbieden van stage en afstudeerplaatsen door de verschillende wegbeheerders maar ook het financieel ondersteunen van bestaand en nieuw onderzoek. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen helpen aan de marketing van Brabant als fietsprovincie. Monitoringsplan Het fietsmonitoringsplan Brabant gaat een verbindende schakel worden tussen bestaande data, initiatieven, inzichten en ambities. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende stadia van een monitoringsplan en dataplatform. Vierdeling: 1. Inwinning van data door locatietellingen, VRI tellingen, tracking, wifi, bluetooth, etc); 2. Data opslaan en ter beschikkingsstelling; 3. Data visualiseren; 4. Analyse (Bike PRINT). Daar waar logisch gaan we dit zelf doen. Daar waar anderen dit beter of goedkoper kunnen, zullen we meeliften. Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

20 6.5 Actielijst Monitoring & evaluatie In onderstaande tabel staan de acties vanuit Monitoring & evaluatie voor de komende jaren. No. Maatregel Trekker Betrokkenen 1 Doorontwikkeling Bikeprint NHTV Allen 2 Opstellen monitoringsplatform NHTV TNO, TU/e, NHTV etc. 3 Fietstelprogramma provincie Alle gemeenten 4 Fiets in verkeersmodellen / MKBA s NHTV provincie 5 Lokale fietstelprogramma s Gemeenten in Brabant 6 Onderzoeksprogramma Fiets NHTV Allen 7 Deelname Nationale Fietstelweek provincie Allen Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets Statenmededeling Onderwerp Stand van zaken Fiets in de Versnelling Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De stand van zaken van het programma Fiets in de Versnelling. Aanleiding In

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Datum commissievergadering : 1 juni 2012 Document nummer : 3019083 Behandelend ambtenaar : M.C.M. van Dorst Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen.

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen. ONDERGETEKENDEN: 1. Gemeente Barendrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder H.L.A. van Noort BHS. Hierna te noemen gemeente Barendrecht. 2. Gemeente Albrandswaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences

Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences verbinden van kennisinnovatie en mobiliteitsbeleid 15 juni 2016 Paul van de Coevering 2 urban intelligence 1.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Verslag extern netwerkoverleg

Verslag extern netwerkoverleg Verslag extern netwerkoverleg Eindhoven, 30 mei 2011 Van kennismaken naar samenwerken aan fietsstimulering? Dit verslag geeft een beeld van het eerste extern netwerkoverleg van het project CARMA. Bij deze

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

Imagineering van snelle fietsverbindingen

Imagineering van snelle fietsverbindingen Imagineering van snelle fietsverbindingen Ineke Spapé Directeur SOAB Adviseurs Leefomgeving Lector Verkeer en Stedenbouw, NHTV Bron afbeelding: Cement&BetonCentrum Er was eens... Een verstokte automobilist.

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Het grootste Nationale Fietsonderzoek van Nederland Willem Scheper Keypoint Consultancy Edgar Siemerink Keypoint Consultancy Joost de Kruijff (NHTV) Samenvatting De

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

ĮLeidraad Format Plan van Aanpak voor startbeslissing maatregel Beter Benutten

ĮLeidraad Format Plan van Aanpak voor startbeslissing maatregel Beter Benutten ĮLeidraad Format Plan van Aanpak voor startbeslissing maatregel Beter Benutten Naam Fietsbeleid 2.0 "Ons Brabant Fietst Naam Regio: Brabant NBR-BBV-002 Algemene gegevens: Uitvoerende organisatie: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen 31 mei 2016 Job van den Berg 1 Inhoudsopgave Doel: informeren over lopend proces & eerste reactie ophalen Context: Bidbook & besluit Tweede Kamer Bereikbaarheidsagenda

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland Maximaal faciliteren van woon-werk verkeer per fiets Concept 1 versie PHO 21 juni 2013 Pagina 1 van 10 1. Aanleiding en ambitie 1.1 Aanleiding In februari

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Onderzoek naar verschuivingen in vervoerwijzenkeuze van deelnemers E-Bike Bonus als gevolg van B-Riders programma Auteurs Joost

Nadere informatie

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Mobiliteitsstrategie Nuenen Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Doel van vanavond Informeren over de bereikbaarheidsagenda en het proces; Samenwerking opstarten met u (gemeentebestuur);

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 De VeloViewer: hier fietst Den Haag! R. (Rinse) Gorter, MSc (Gemeente Den Haag) ir. J. (Jasper) Vries (Gemeente Den Haag) Samenvatting Het stimuleren van fietsgebruik

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 Aanwezig Externe belanghebbenden Pieter Nuiten, Francien Dechesne Fietsersbond Ab Oosting MRE Marcel Clerx Urban Wheelz Center (fietsbranche) Tineke Posno Gemeente

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Agenda: 1. Waar

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio Deel 1 Ing. Dick C. de Korte Algemeen: Fietsnota Haaglanden Strategie Rijdende fiets Fiets filevrij A12 + verder

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 2014 Policy Renewal and INnovation by means of Tracking technology Een innovatieve schakel tussen onderzoek en fietsbeleid Paul van de Coevering NHTV [E-mail auteur 1] Geert

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

De fietsbereikbaarheidskaart

De fietsbereikbaarheidskaart De fietsbereikbaarheidskaart Een krachtig instrument om de kwaliteit van bestaande en nieuwe fietsverbindingen in beeld te brengen! 2 De fietsbereikbaarheidskaart Een basis voor effectieve maatregelen

Nadere informatie

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten.

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Doorpakken op de gezamenlijke samenwerking voor een Aantrekkelijk, Bereikbaar

Nadere informatie

Smart mobility in Eindhoven. Lot van der Giessen 23 juni 2016

Smart mobility in Eindhoven. Lot van der Giessen 23 juni 2016 Smart mobility in Eindhoven Lot van der Giessen 23 juni 2016 Agenda Onze ambitie op het gebied van smart mobility Van visie naar doelen Vertaling naar uitvoering Smart mobility - containerbegrip Voertuig

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 469186 Datum : 22 augustus 2017 Programma : 3 Blad : 1 van 5 Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

De toekomst van de Fiets. Cor van der Klaauw Presentatie jaarvergadering Fietsersbond afdeling Groningen woensdag 4 maart 2015

De toekomst van de Fiets. Cor van der Klaauw Presentatie jaarvergadering Fietsersbond afdeling Groningen woensdag 4 maart 2015 De toekomst van de Fiets Cor van der Klaauw Presentatie jaarvergadering Fietsersbond afdeling Groningen woensdag 4 maart 2015 Korte introductie Waarom is fietsen in? Mijn visie Thema: senioren op de fiets

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Sport Visie, taakstellingen en ambities. Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets

Sport Visie, taakstellingen en ambities. Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets Sport Visie, taakstellingen en ambities Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets Aanleiding De sport in Eindhoven is in beweging Veel ontwikkelingen in afgelopen periode Terug- en vooruitblik Blijvende

Nadere informatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie Het Paleiskwartier, een Top Locatie De community Paleiskwartier is onder regie van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) nu twee jaar actief om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Een mooie

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016 Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016 Bo Boormans 17 februari 2016 Twee vragen vooraf: Wat is de gemiddelde wachttijd voor autoverkeer bij VRI s in de avondspits in de winnende regio? Groen: minder dan

Nadere informatie

Jaarverslag Fietsberaad 2007

Jaarverslag Fietsberaad 2007 Jaarverslag Fietsberaad 2007 Algemeen 2007 is voor het Fietsberaad een goed en productief jaar geweest. De geplande activiteiten uit werkprogramma voor 2007 zijn grotendeels uitgevoerd of op de rit gezet.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Verkeersvisie Ommen

Verkeersvisie Ommen Verkeersvisie Ommen 2030 2 Agenda 1. Opening en ontvangst 2. Toelichting op de agenda en achtergrond en doel van de bijeenkomst 3. Presentatie over ontwikkelingen 4. In 4 deelgroepen formuleren gemeenschappelijke

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

SAMENWERKINGS AGENDA NETWERKPROGRAMMA BRABANTSTAD BEREIKBAAR

SAMENWERKINGS AGENDA NETWERKPROGRAMMA BRABANTSTAD BEREIKBAAR SAMENWERKINGS AGENDA NETWERKPROGRAMMA BRABANTSTAD BEREIKBAAR 2014-2018 BETER BEREIKBAAR DOOR SAMEN WERKEN EN INNOVEREN BrabantStad Bereikbaar werkt aan een betere bereikbaarheid van het stedelijk netwerk

Nadere informatie

Definitief ontwerp. 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

Definitief ontwerp. 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk Definitief ontwerp 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Introductie In dit document worden twee conceptontwerpen voor wayfinding voor de snelfietsroutes gepresenteerd. Het concept Plus volgt de CROW richtlijnen.

Nadere informatie

Co-creating Urban Sustainable Mobility!

Co-creating Urban Sustainable Mobility! Co-creating Urban Sustainable Mobility! Haagse Hogeschool Delft 26 november 2014 Jan-Kees Verrest Senior Adviseur Verkeer en Vervoer Gemeente Delft 1 Co-creatie Wat is co-creatie? Visie van Prahalad en

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Groene Lopers voor de fiets!

Groene Lopers voor de fiets! Groene Lopers voor de fiets! Een regionaal netwerk van comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving De Weteringschans als Groene Loper / Fietsboulevard ( Maike van Stiphout)

Nadere informatie

Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch Koen van Waes (Gemeente s-hertogenbosch) Arnold Bongers (Gemeente s-hertogenbosch) Samenvatting Door de aanpak binnen Lekker Fietsen is de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: (Samenvatting van belangrijke onderdelen van het eindconcept d.d. 20 mei 2016)

Nadere informatie