Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk Naam praktijk Dent2Dent Ridderkerk Praktijk adres van Beethovenstraat 2A Postcode 2983 BV Plaats Ridderkerk Telefoonnummer adres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

2 Inhoud kwaliteitsjaarverslag Inleiding 1. Missie en visie 2. Doelstellingen 3. Producten en diensten 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen 5.2 Evalueren en verbeteren 6. Plannen voor het komende jaar

3 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Dent2Dent Ridderkerk. Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk. In het hoofdstuk Missie en visie geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete doelstellingen voor het komende jaar. Wij wensen u veel leesplezier.

4 1. Missie en visie Missie van de praktijk Dent2Dent Ridderkerk is een moderne geavanceerde praktijk met een jong team van tandartsen die ieder hun specialisatie of voorkeursgebied hebben in de tandheelkunde waardoor we een breed gamma aan behandelingen kunnen bieden aan onze patienten. Zowel voor de kleinste vulling als voor een volledige gebitsrehabilitatie, jong of oud, angst of geen angst, klein of groot budget,iedereen is welkom. Visie van de praktijk Alle tandartsen bij Dent2Dent kwalificeren zich in een bepaald onderdeel van de tandheelkunde door universitaire specialisatie (gnathologie) of door nascholing en erkende cursussen waardoor we onze missie kunnen volbrengen. Indien nodig wordt er ook geinvesteerd in geavanceerde apparatuur om onze patienten de best mogelijke zorg te verlenen. 2. Kwaliteitsdoelstellingen 2010 Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling: - Kwaliteit van de uitoefening van het vak - Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument - Kwaliteit van de praktijkorganisatie Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak De kennis en kunde van de tandartsen hoog houden door nascholing Intercollegiaal overleg houden om elkaar te versterken Vergaderen met de tandartsen Declareer-en behandelprotocollen bespreken Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument duidelijke informatie verschaffen a.h.v. website contactpersoon voor vragen over facturen/offertes korte wachttijden in de wachtkamer Vriendelijk contact tussen baliepersoneel en patienten

5 Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie Managementcursussen volgen Delegeren administratie maar toezicht houden Werkoverleg voeren met personeel 3. Doelgroep en diensten 3.1 Doelgroep Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en): inwoners Ridderkerk en omgeving jonge gezinnen verwijspatienten gnathologie angstpatienten 3.2 Producten en diensten Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan: mondhygiene, preventie en voedingsadvies kindertandheelkunde gnathologische behandelingen endodontische behandelingen cosmetisch/esthetische tandheelkunde 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de taken en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2010 gericht op deskundigheidsbevordering en/of het realiseren vande doelstellingen Tandartsen Aantal in deze praktijk: 6

6 Taken: Algemene tandheelkunde, gnathologische behandelingen, endodontische behandelingenkindertandheelkunde, Deskundigheidsbevordering: Intercollegiaal overleg, ondersteuning net afgestudeerde tandartsen, bezoeken Iqual thema-avonden, volgen van cursussen en congressen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2010 in onze praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten Mondhygiënisten Aantal in deze praktijk: 2 Taken: Behandelen en opvolgen doorverwezen patienten voor parodontale behandelingen, sealings, preventiewerkzaamheden en voedingsadvies Deskundigheidsbevordering: Cursus In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle mondhygiënisten die in 2010 in onze praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten Assistenten Aantal in deze praktijk: 9 Taken: Assisteren tandartsen aan de stoel, preventiewerkzaamheden zoals reiniging, poetsinstructie en sealings Deskundigheidsbevordering: Cursussen Edin voor preventie en anaesthesie Overige medewerkers Aantal in deze praktijk: 1 Taken: praktijkmanager voor administratieve taken ( facturen, declareren aan zorgverzekeraars,...) Deskundigheidsbevordering: Communicatiecursus

7 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces. Bereikbaarheid De praktijk is makkelijk bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer. De praktijk is gelegen in een woonwijk op de begane grond. Fysieke toegankelijkheid De praktijk is ook rolstoeltoegankelijk Informatie op internet Op de website is alle praktische informatie te vinden (bereikbaarheid,openingstijden, vestigingen,...), is het team terug te vinden, is uitleg te vinden over behandelingen, is inschrijven mogelijk, is een klanttevredenheidsformulier in te vullen. Informatie over behandelingen We informeren onze patienten over de mogelijke behandelingen in een gesprek aan de stoel waarbij zoveel mogelijk uitleg wordt gegeven zowel over de opties als over de risico's en de bijhorende kosten. Dit alles aan de hand van rontgenfoto's, offertes en eventueel gebitsmodellen. Behandelkeuzen De patient wordt erbij betrokken via rontgenbeelden, tekeningen, folders Ivoren Kruis, voor-en nafoto's, gebitsmodellen en eventueel mockups, Klachten Klachten worden zeer ernstig genomen en persoonlijk afgehandeld door de tandarts die wordt beklaagd. Patienten kunnen ook een klanttevredenheidsformulier invullen op de website. Alle tandartsen bij Dent2dent zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Wachtlijst en wachttijd Er is geen wachtlijst voor patienten. Voor spoedeisende behandelingen zijn we aangesloten bij een weekenddienstkring en werken we met een callcenter dat alle spoedgevallen behandelt en doorverwijst naar de dienstdoende tandarts. Patiëntveiligheid Om de patientveiligheid te borgen werken we onder hoge eisen qua praktijkhygiene. arlijks wordt een risico inventarisatie-en evaluatie ingevuld en ter toetsing voorgelegd aan de arbodienst. 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces. Sterke punten De sterke punten van onze bedrijfsvoering zijn hoge kwaliteit tandheelkundige behandelingen, duidelijk opgezette structuur en organisatie, duidelijke taakdelegatie, duidelijke verantwoordelijkheden, 2-maandelijks werkoverleg met personeel, bedrijfsuitjes, arbeidsreglement, functionerings- en beoordelingsgesprekken

8 Aandachtspunten Communicatie met personeel en tijdgebrek. Personeelsbeleid We voeren op regelmatige basis functionerings-en beoordelingsgesprekken. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Binnen de praktijk is hier iemand verantwoordelijk voor. Personeelsveiligheid De veiligheid wordt verhoogd door gebruik van beschermbrillen, handschoenen, mondmaskers,.. We hebben een prikprotocol waarnaar gehandeld wordt bij prikaccidenten. Er is een aangestelde BHV-er in de praktijk in geval van ongevallen en calamiteiten. arlijks wordt een Ri&E uitgevoerd en ter toetsing aan de arbodienst voorgelegd. Informatiebeveiliging We hebben aandacht voor patiëntprivacy We passen maatregelen toe bij calamiteiten. We houden zorgvuldig patientendossiers bij via de digitale software. Infectiepreventie In onze praktijk wordt gewerkt conform de WIP richtlijnen. Hierover wordt het personeel blijvend geinformeerd en worden bijscholingsavonden georganiseerd. Radiologie We hebben een vastgelegd KEW dossier afgestemd op de verschillende rontgenapparatuur binnen de praktijk. Dossiervorming Onze patientendossiers zijn veilig en betrouwbaar opgeslagen in de dentale software van simplex (Ge-systems Nederland). Afspraken collega s en ketenpartners Dent2Dent maakt deel uit van een weekenddienstkring met collegae uit de omgeving. Hierbinnen gelden duidelijke afspraken onder collegae qua gedrag, verwijzen en verslag leggen. Afspraken leveranciers Dent2Dent werkt voor de tandtechniek samen met EXCENT tandtechniek te Ridderkerk. Dent2Dent werkt voor leveren van kleingoed en inrichting van de behandelkamers samen met Henry Schein te Almere

9 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast: Kwaliteit van de uitoefening van het vak Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd, Alle tandartsen zijn ingeschreven in het KRT, Alle tandartsen nemen deel aan visitatie, Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg, Alle tandartsen nemen deel aan de kring, Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Tandletsel, Richtlijn Medicatieoverdracht, Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, Endoprotocol, Paroprotocol, Fluorideadvies Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Om de kwaliteit van de relatie van met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Patiënteninformatie, Eigen praktijkwebsite Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie, Richtlijn Horizontale verwijzing, Afspraken samenwerking mondhygiënist, Richtlijn Taakdelegatie, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Medicatie-overdracht, Richtljjn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren,medewerkerstevredenheidsonderzoek, Prikaccidentenregeling, Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie, 5.2 Evalueren en verbeteren Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door Interne evaluaties/audits, Deelnemen aan IQual bijeenkomsten, Intercollegiaal overleg, Cultural Values Assessment uitgevoerd onder personeel en tandartsen door Barrett Values Centre, nov 15,2010

10 Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak Blijvend werken aan de kwaliteit van onze tandheelkundige behandeling door volgen van cursussen. Nog vaker intercollegiaal overleg, Meer op 1 lijn komen qua declareren. Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument Leren uit klanttevredenheidsonderzoek en ook toepassen. Communicatie met patiënten verbeteren Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Praktijkvoering meer richten op belangeloze waardering dmv donaties,.. Meer naar buiten treden in de gemeente zoals bij scholen, zwembaden,..

11 6. Plannen voor het komende jaar Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak cursussen Iqualbijeenkomsten Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument klanttevredenheidsonderzoek Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie uitslag assessment evalueren en toepassen

12 Bijlage: Beschrijving per functionaris Tandarts(-specialist) 1 Naam: V.Vanmaele Opleiding: tandarts, afgestudeerd 1999 te Leuven BIG-registratie: Gevolgdebij- en nascholing: 2002: Dental college: endodontologie en volledige gebitsprothese 2004: Dental college:facings en inlays porselein 2006: Catan:5 succes sleutels voor een tandartspraktijk 2007: Roovos: Tandarts aan de leiding (module 1) ACTA: meerdere cursussen 2008: Henry Schein: meerdere cursussen 2009: M.C. Molenaar: Keramisch Kroon-en Brugwerk Dental Best Practice: Facings van porselein 2010: M.C. Molenaar: Porseleinen Veneer Roovos: Tandartsaan de leiding (Module2) Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Deelnamevisitatie en/of intercollegiaal overleg: Oprichten Dent2Dent, verantwoordelijk voor managementtaken en personeel, Intercollegiaal overleg tandartsen binnen Dent2Dent, actief in Iqualgroep Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 2 Naam: J.M.E de Jong

13 Opleiding: tandarts, afgestudeerd 2004 te Amsterdam BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: 2005 Optimale endodontie met roterend instrumentarium Dental College Mondchirurgie in de algemene praktijk Suriname Intercongres Implantaten.. natuurlijk Suriname Intercongres Suriname Intercongres 2006 De 5 successleutels voor een tandartspraktijk Catan, School of Excellence Mond- en kaakziekten anno 2006/2007 Benecke Diverse thema dagen ACTA Quality Practice Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies 2007 Your Yearly Update in Dentitsry Suriname Intercongres Mondfotografie PAOT ACTA De Tandarts aan de leiding Roovos Acute medische Situaties in de tandartspraktijk PAOT ACTA Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Nieuwe ontwikkelingen in de endodontologie Endo En Zo Masterclass Nieuwe ontwikkelingen in de endodontologie Endo En Zo Adhesief Restaureren van Endodontisch behandelde gebitselementen Dental College Dentale Kennisdagen - Henry Schein. Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Keramische kroon en Brug; indiceren en prepareren deel A DE ACTA Congres Tandheelkunde Up to Date New York Tandletsel in de praktijk DE ACTA Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Diverse literatuurstudies Diverse NMT kennistoetsen Diverse Studiegroep bijeenkomsten Congres Endo 2010 Cursus De porseleinen veneer deel A & B Cursus De tandarts aan de leiding 2011 Diverse literatuurstudies Diverse NMT kennistoetsen Diverse Studiegroep bijeenkomsten Cursus Endodontie en microscopie deel I Cursus Endodontie en microscopie deel II Deelnamevisitatie en/of intercollegiaaloverleg:

14 Intercollegiaal overleg tandartsen binnen Dent2Dent, actief in iqualgroep Medeeigenaar Dent2Dent en verantwoordelijk voor apparatuur, veiligheid en opleiding. Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 3 Naam: LM.Boedels Opleiding: tandarts, afgestudeerd 2007 te Amsterdam BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: 2008 Symposium kaakchirurgie te amsterdam 2008 Bijwoning Live operatie implantologie en sinusbodemelevatie 2009 Curus reanimatie en gebruik AED te Hoofddorp 2009 Klinische avond antistolling te Amsterdam 2010 Cursus omgaan met agressie in de tandartspraktijk te Ridderkerk 2011 cursus reanimatie en gebruik AED te Ridderkerk Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 4 Naam: E.C.teVeldhuis

15 Opleiding: tandarts afgestudeerd 2007 te Amsterdam Tandarts-gnatholoog sinds 2010, erkend door NVGPT BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: ar Cursus 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2011 Refereeravond, Erasmus MC, te Rotterdam 2011 Klinische les CBT-Rijnmond, te Rotterdam 2011 Minisymposium ACTA, te Amsterdam 2011 EACD Meeting te Lesbos, Griekenland 2011 Splintercursus 'Slijtage: Diagnostiek vóór behandelplanning', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie, te Ridderkerk 2011 Studiedag Gnathologie, Universitair Medisch Centrum, St Radboud, te Nijmegen 2011 Cursus MRA, te Bergen op Zoom 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'E-marketing en tandheelkunde', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie CBT-Rijnmond, te Rotterdam rd research meeting of EurotmJoint, Congreste Kiel 2011 VoorjaarsstudiedagGnathologie 2011 Digitaal afdrukken de kop is eraf, te Ridderkerk 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'Afgewogen Behandelkeuzes',te Utrecht 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Bunnik 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2010 NVGPT: Splintercursus: 'Volledige Gebitsprothese, te Utrecht

16 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Putten 2010 EACD Meeting, te Napels, Italië 2010 Promotie S. Kalaykova "Temporomandibular joint internalderangements: diagnosis, mechanismsand risk factors, andprognosis, Oude Lutherse Kerk, te Amsterdam 2010 Dental Review, te Utrecht Lid van EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders) NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde) NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) Cobijt (De vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) Publicaties Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint. A systematic review of the literature on its characteristics. te Veldhuis AH, Lobbezoo F, te Veldhuis EC, Naeije M, van Selms MK NedTijdschrTandheelkd Sep;118(9):421-6 Residual orofacial complaints following Lyme neuroborreliosis: an unusual case of TMD te Veldhuis EC, Lobbezoo F, te Veldhuis AH, Visscher C, Naeije M, van Selms M J CranioMandFunc 3 (2011), No. 3 Evaluation of temporomandibular function after high partial condylectomy because of unilateral condylar hyperactivity Saridin CP, Gilijamse M, Kuik DJ, te Veldhuis EC, Tuinzing DB, Lobbezoo F, Becking AG. J Oral Maxillofac Surg May;68(5): Rendu-Osler-Weber disease: update of medical and dental considerations. te Veldhuis EC, te Veldhuis AH, van Dijk FS, Kwee ML, van Hagen JM, Baart JA, van der Waal I Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod Feb;105(2):e38-41

17 Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 5 Naam: A.H.teVeldhuis Opleiding: tandartsafgestudeerd 2007 te Amsterdam Tandarts-gnatholoogsinds 2010, erkend door NVGPT BIG-registratie: Gevolgdebij- en nascholing: ar Cursus 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2011 Refereeravond, Erasmus MC, te Rotterdam 2011 Klinische les CBT-Rijnmond, te Rotterdam 2011 Minisymposium ACTA, te Amsterdam 2011 EACD Meeting te Lesbos, Griekenland 2011 Splintercursus 'Slijtage: Diagnostiek vóór behandelplanning', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie, te Ridderkerk 2011 Cursus Lachgas-Sedatie ACTA, te Amsterdam 2011 Studiedag Gnathologie, Universitair Medisch Centrum, St Radboud, te Nijmegen 2011 Cursus MRA, te Bergen op Zoom

18 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'E-marketing en tandheelkunde', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie CBT-Rijnmond, te Rotterdam rd research meeting of EurotmJoint, te Kiel 2011 Digitaal afdrukken de kop is eraf, te Ridderkerk 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'Afgewogen Behandelkeuzes',te Utrecht 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Bunnik 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2010 NVGPT: Splintercursus: 'Volledige Gebitsprothese, te Utrecht 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Putten 2010 EACD Meeting, te Napels, Italië 2010 Promotie S. Kalaykova "Temporomandibular joint internalderangements: diagnosis, mechanismsand risk factors, andprognosis, Oude Lutherse Kerk, te Amsterdam 2010 Dental Review, te Utrecht Lid van EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders) NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde ) NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) Cobijt (De vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) Publicaties Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint. A systematic review of the literature on its characteristics. te Veldhuis AH, Lobbezoo F, te Veldhuis EC, Naeije M, van Selms MK NedTijdschrTandheelkd Sep;118(9):421-6 Residual orofacial complaints following Lyme neuroborreliosis: an unusual case of TMD

19 te Veldhuis EC, Lobbezoo F, te Veldhuis AH, Visscher C, Naeije M, van Selms M J CranioMandFunc 3 (2011), No. 3 Adverse effect of local anaesthetics. Brand HS, te Veldhuis AH, Baart JA NedTijdschrTandheelkd May;116(5):235-8 Rendu-Osler-Weber disease: update of medical and dental considerations. te Veldhuis EC, te Veldhuis AH, van Dijk FS, Kwee ML, van Hagen JM, Baart JA, van der Waal I Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod Feb;105(2):e38-41 Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 6 Naam: N. Amanat Opleiding: Afgestudeerd tandarts in 2008 te Shiraz Accreditatie in 2010 van ACTA (Amsterdam) BIG-registratie: Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B:

20 Mondhygiënist 1 Naam: Stephanie Faber Opleiding: Mondhygieniste, afgestudeerd in 1999 te Groningen Gevolgde bij- en nascholing: 1999: NVvP congres 2000: cursus microbiologie 2002 : cursus curatieve behandeling uitgevoerd door de MH 2009: cursus: Parodontologie: de harde feiten deel 1en : laboral microbiologische diagnostiek in de parodontologie 2011: VPM congres Ingeschreven KRM: Nee Beschikt over klachtenregeling: Nee Vaccinatie hepatitis B: Mondhygiënist 2 Naam: Mirjam van der Graaf Opleiding: Mondhygieniste afgestudeerd in 2001 te Utrecht Gevolgdebij- en nascholing: 2001: Reanimatie voor tandheelkundige praktijken, 21 september (Medukatie) 2002: MH-1 voor mondhygienisten, mei/juni (Kliniek voor Parodontologie Amsterdam) 2003: MH-2 voor mondhygienisten, jan-mei (Kliniek voor Parodontologie Amsterdam) 2003: Klinische avond Dentaid Atridox, 11 september (Dentaid) 2003: Lustrumcongres nieuw, veelzijdig, mondhygienist, sept (NVM) 2003: Algemene Ledenvergadering NVM, 21 nov (NVM) 2003: Najaarscongres R/AB een overzicht, 21 nov (NVM) 2005: Congres Zorgzaam, 8april (NVM/ANT) 2005: Goede en overzichtelijke praktijkhygiëne, 23 april (Edin)

21 2005: Symposium Palliatieve Zorg Hoofd-Hals Oncologie, 24 juni (ErasmusMC) 2006: Mondziekten, 17 maart (Dentalcourses) 2007: Curatieve behandeling door de mondhygienist module I, 2 maart (Edin) 2007: Zonder goede nazorg geen succes in de tandheelkundige behandelingen, maar hoe? (Kliniek voor Parodontologie Rotterdam) 2007: Lustrumcongres de mondhygienist in de (tover)kijker, 1 december (NVM) 2008 Curatieve behandeling door de mondhygiënist module II, 21 januari (Edin) 2009:Anamnese, 27maart (DCM) 2009: Parodontologie: de harde feiten - deel 1, 29 mei (DCM) 2009: Parodontologie; de harde feiten - deel 2, 19juni (DCM) 2010: VPM-congres over Hygiene, 5 feb (VPM) 2010: Mircorbiologie diagnostiek in de parodontologie, 18 juni (LabOral) 2010: Implantologie, 12 nov 2010: Voeding en mondgezondheid, 16 nov 2011: VPM-congres over Preventie, 28 jan (VPM) 2011: 4 kennistoetsen en 2 Educatiedagen seizoen (Quality Practice) 2011: Orale Pathologie in de mondzorg, 11 feb (DCM) 2011: Implantologica, een symposium voor praktijkmedewerkers, 25 maart (NVOI) 2011: Regiobijeenkomst Zuid-Holland, 30 maart (NVM) 2011: Mondzorg bij kinderen, 8 april (DCM) 2011: Talking Points in Dentistry, 20 mei (GSK) 2011: Infectiepreventie en patientveiligheid in de tandartspraktijk, 24 juni (Mark Two) 2011: Lid NTvT, diverse kennistoetsen (NTvT) 2011: Zendium Mondhygienistendag Mind your mouth; de mens achter de mond, 30 sept Ingeschreven KRM: Beschikt over klachtenregeling: Nee Vaccinatie hepatitis B: J

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

N i e u w S. 'It's my life' exquiray. Sprekers U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V. j u l i 2 0 0 6

N i e u w S. 'It's my life' exquiray. Sprekers U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V. j u l i 2 0 0 6 xquise nieuws U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V j u l i 2 0 0 6 N i e u w S nieuwe versie exquiray exquiray 'It's my life' LUSTRUM feest Op dit moment worden de gebruikers

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Den Haag, december 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent Cursus Preventieassistent Algemene informatie Nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassing Er zijn -verschuiving nogal wat ontwikkelingen van aanbodgerichte op tandheelkundig naar vraaggerichte gebied, die

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie