Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk Naam praktijk Dent2Dent Ridderkerk Praktijk adres van Beethovenstraat 2A Postcode 2983 BV Plaats Ridderkerk Telefoonnummer adres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

2 Inhoud kwaliteitsjaarverslag Inleiding 1. Missie en visie 2. Doelstellingen 3. Producten en diensten 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen 5.2 Evalueren en verbeteren 6. Plannen voor het komende jaar

3 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Dent2Dent Ridderkerk. Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk. In het hoofdstuk Missie en visie geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete doelstellingen voor het komende jaar. Wij wensen u veel leesplezier.

4 1. Missie en visie Missie van de praktijk Dent2Dent Ridderkerk is een moderne geavanceerde praktijk met een jong team van tandartsen die ieder hun specialisatie of voorkeursgebied hebben in de tandheelkunde waardoor we een breed gamma aan behandelingen kunnen bieden aan onze patienten. Zowel voor de kleinste vulling als voor een volledige gebitsrehabilitatie, jong of oud, angst of geen angst, klein of groot budget,iedereen is welkom. Visie van de praktijk Alle tandartsen bij Dent2Dent kwalificeren zich in een bepaald onderdeel van de tandheelkunde door universitaire specialisatie (gnathologie) of door nascholing en erkende cursussen waardoor we onze missie kunnen volbrengen. Indien nodig wordt er ook geinvesteerd in geavanceerde apparatuur om onze patienten de best mogelijke zorg te verlenen. 2. Kwaliteitsdoelstellingen 2010 Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling: - Kwaliteit van de uitoefening van het vak - Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument - Kwaliteit van de praktijkorganisatie Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak De kennis en kunde van de tandartsen hoog houden door nascholing Intercollegiaal overleg houden om elkaar te versterken Vergaderen met de tandartsen Declareer-en behandelprotocollen bespreken Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument duidelijke informatie verschaffen a.h.v. website contactpersoon voor vragen over facturen/offertes korte wachttijden in de wachtkamer Vriendelijk contact tussen baliepersoneel en patienten

5 Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie Managementcursussen volgen Delegeren administratie maar toezicht houden Werkoverleg voeren met personeel 3. Doelgroep en diensten 3.1 Doelgroep Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en): inwoners Ridderkerk en omgeving jonge gezinnen verwijspatienten gnathologie angstpatienten 3.2 Producten en diensten Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan: mondhygiene, preventie en voedingsadvies kindertandheelkunde gnathologische behandelingen endodontische behandelingen cosmetisch/esthetische tandheelkunde 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de taken en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2010 gericht op deskundigheidsbevordering en/of het realiseren vande doelstellingen Tandartsen Aantal in deze praktijk: 6

6 Taken: Algemene tandheelkunde, gnathologische behandelingen, endodontische behandelingenkindertandheelkunde, Deskundigheidsbevordering: Intercollegiaal overleg, ondersteuning net afgestudeerde tandartsen, bezoeken Iqual thema-avonden, volgen van cursussen en congressen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2010 in onze praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten Mondhygiënisten Aantal in deze praktijk: 2 Taken: Behandelen en opvolgen doorverwezen patienten voor parodontale behandelingen, sealings, preventiewerkzaamheden en voedingsadvies Deskundigheidsbevordering: Cursus In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle mondhygiënisten die in 2010 in onze praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten Assistenten Aantal in deze praktijk: 9 Taken: Assisteren tandartsen aan de stoel, preventiewerkzaamheden zoals reiniging, poetsinstructie en sealings Deskundigheidsbevordering: Cursussen Edin voor preventie en anaesthesie Overige medewerkers Aantal in deze praktijk: 1 Taken: praktijkmanager voor administratieve taken ( facturen, declareren aan zorgverzekeraars,...) Deskundigheidsbevordering: Communicatiecursus

7 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces. Bereikbaarheid De praktijk is makkelijk bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer. De praktijk is gelegen in een woonwijk op de begane grond. Fysieke toegankelijkheid De praktijk is ook rolstoeltoegankelijk Informatie op internet Op de website is alle praktische informatie te vinden (bereikbaarheid,openingstijden, vestigingen,...), is het team terug te vinden, is uitleg te vinden over behandelingen, is inschrijven mogelijk, is een klanttevredenheidsformulier in te vullen. Informatie over behandelingen We informeren onze patienten over de mogelijke behandelingen in een gesprek aan de stoel waarbij zoveel mogelijk uitleg wordt gegeven zowel over de opties als over de risico's en de bijhorende kosten. Dit alles aan de hand van rontgenfoto's, offertes en eventueel gebitsmodellen. Behandelkeuzen De patient wordt erbij betrokken via rontgenbeelden, tekeningen, folders Ivoren Kruis, voor-en nafoto's, gebitsmodellen en eventueel mockups, Klachten Klachten worden zeer ernstig genomen en persoonlijk afgehandeld door de tandarts die wordt beklaagd. Patienten kunnen ook een klanttevredenheidsformulier invullen op de website. Alle tandartsen bij Dent2dent zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Wachtlijst en wachttijd Er is geen wachtlijst voor patienten. Voor spoedeisende behandelingen zijn we aangesloten bij een weekenddienstkring en werken we met een callcenter dat alle spoedgevallen behandelt en doorverwijst naar de dienstdoende tandarts. Patiëntveiligheid Om de patientveiligheid te borgen werken we onder hoge eisen qua praktijkhygiene. arlijks wordt een risico inventarisatie-en evaluatie ingevuld en ter toetsing voorgelegd aan de arbodienst. 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces. Sterke punten De sterke punten van onze bedrijfsvoering zijn hoge kwaliteit tandheelkundige behandelingen, duidelijk opgezette structuur en organisatie, duidelijke taakdelegatie, duidelijke verantwoordelijkheden, 2-maandelijks werkoverleg met personeel, bedrijfsuitjes, arbeidsreglement, functionerings- en beoordelingsgesprekken

8 Aandachtspunten Communicatie met personeel en tijdgebrek. Personeelsbeleid We voeren op regelmatige basis functionerings-en beoordelingsgesprekken. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Binnen de praktijk is hier iemand verantwoordelijk voor. Personeelsveiligheid De veiligheid wordt verhoogd door gebruik van beschermbrillen, handschoenen, mondmaskers,.. We hebben een prikprotocol waarnaar gehandeld wordt bij prikaccidenten. Er is een aangestelde BHV-er in de praktijk in geval van ongevallen en calamiteiten. arlijks wordt een Ri&E uitgevoerd en ter toetsing aan de arbodienst voorgelegd. Informatiebeveiliging We hebben aandacht voor patiëntprivacy We passen maatregelen toe bij calamiteiten. We houden zorgvuldig patientendossiers bij via de digitale software. Infectiepreventie In onze praktijk wordt gewerkt conform de WIP richtlijnen. Hierover wordt het personeel blijvend geinformeerd en worden bijscholingsavonden georganiseerd. Radiologie We hebben een vastgelegd KEW dossier afgestemd op de verschillende rontgenapparatuur binnen de praktijk. Dossiervorming Onze patientendossiers zijn veilig en betrouwbaar opgeslagen in de dentale software van simplex (Ge-systems Nederland). Afspraken collega s en ketenpartners Dent2Dent maakt deel uit van een weekenddienstkring met collegae uit de omgeving. Hierbinnen gelden duidelijke afspraken onder collegae qua gedrag, verwijzen en verslag leggen. Afspraken leveranciers Dent2Dent werkt voor de tandtechniek samen met EXCENT tandtechniek te Ridderkerk. Dent2Dent werkt voor leveren van kleingoed en inrichting van de behandelkamers samen met Henry Schein te Almere

9 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast: Kwaliteit van de uitoefening van het vak Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd, Alle tandartsen zijn ingeschreven in het KRT, Alle tandartsen nemen deel aan visitatie, Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg, Alle tandartsen nemen deel aan de kring, Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Tandletsel, Richtlijn Medicatieoverdracht, Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, Endoprotocol, Paroprotocol, Fluorideadvies Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Om de kwaliteit van de relatie van met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Patiënteninformatie, Eigen praktijkwebsite Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie, Richtlijn Horizontale verwijzing, Afspraken samenwerking mondhygiënist, Richtlijn Taakdelegatie, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Medicatie-overdracht, Richtljjn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren,medewerkerstevredenheidsonderzoek, Prikaccidentenregeling, Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie, 5.2 Evalueren en verbeteren Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door Interne evaluaties/audits, Deelnemen aan IQual bijeenkomsten, Intercollegiaal overleg, Cultural Values Assessment uitgevoerd onder personeel en tandartsen door Barrett Values Centre, nov 15,2010

10 Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak Blijvend werken aan de kwaliteit van onze tandheelkundige behandeling door volgen van cursussen. Nog vaker intercollegiaal overleg, Meer op 1 lijn komen qua declareren. Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument Leren uit klanttevredenheidsonderzoek en ook toepassen. Communicatie met patiënten verbeteren Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Praktijkvoering meer richten op belangeloze waardering dmv donaties,.. Meer naar buiten treden in de gemeente zoals bij scholen, zwembaden,..

11 6. Plannen voor het komende jaar Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak cursussen Iqualbijeenkomsten Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument klanttevredenheidsonderzoek Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie uitslag assessment evalueren en toepassen

12 Bijlage: Beschrijving per functionaris Tandarts(-specialist) 1 Naam: V.Vanmaele Opleiding: tandarts, afgestudeerd 1999 te Leuven BIG-registratie: Gevolgdebij- en nascholing: 2002: Dental college: endodontologie en volledige gebitsprothese 2004: Dental college:facings en inlays porselein 2006: Catan:5 succes sleutels voor een tandartspraktijk 2007: Roovos: Tandarts aan de leiding (module 1) ACTA: meerdere cursussen 2008: Henry Schein: meerdere cursussen 2009: M.C. Molenaar: Keramisch Kroon-en Brugwerk Dental Best Practice: Facings van porselein 2010: M.C. Molenaar: Porseleinen Veneer Roovos: Tandartsaan de leiding (Module2) Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Deelnamevisitatie en/of intercollegiaal overleg: Oprichten Dent2Dent, verantwoordelijk voor managementtaken en personeel, Intercollegiaal overleg tandartsen binnen Dent2Dent, actief in Iqualgroep Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 2 Naam: J.M.E de Jong

13 Opleiding: tandarts, afgestudeerd 2004 te Amsterdam BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: 2005 Optimale endodontie met roterend instrumentarium Dental College Mondchirurgie in de algemene praktijk Suriname Intercongres Implantaten.. natuurlijk Suriname Intercongres Suriname Intercongres 2006 De 5 successleutels voor een tandartspraktijk Catan, School of Excellence Mond- en kaakziekten anno 2006/2007 Benecke Diverse thema dagen ACTA Quality Practice Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies 2007 Your Yearly Update in Dentitsry Suriname Intercongres Mondfotografie PAOT ACTA De Tandarts aan de leiding Roovos Acute medische Situaties in de tandartspraktijk PAOT ACTA Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Nieuwe ontwikkelingen in de endodontologie Endo En Zo Masterclass Nieuwe ontwikkelingen in de endodontologie Endo En Zo Adhesief Restaureren van Endodontisch behandelde gebitselementen Dental College Dentale Kennisdagen - Henry Schein. Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Keramische kroon en Brug; indiceren en prepareren deel A DE ACTA Congres Tandheelkunde Up to Date New York Tandletsel in de praktijk DE ACTA Diverse Iqual bijeenkomsten. Diverse literatuurstudies Diverse literatuurstudies Diverse NMT kennistoetsen Diverse Studiegroep bijeenkomsten Congres Endo 2010 Cursus De porseleinen veneer deel A & B Cursus De tandarts aan de leiding 2011 Diverse literatuurstudies Diverse NMT kennistoetsen Diverse Studiegroep bijeenkomsten Cursus Endodontie en microscopie deel I Cursus Endodontie en microscopie deel II Deelnamevisitatie en/of intercollegiaaloverleg:

14 Intercollegiaal overleg tandartsen binnen Dent2Dent, actief in iqualgroep Medeeigenaar Dent2Dent en verantwoordelijk voor apparatuur, veiligheid en opleiding. Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 3 Naam: LM.Boedels Opleiding: tandarts, afgestudeerd 2007 te Amsterdam BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: 2008 Symposium kaakchirurgie te amsterdam 2008 Bijwoning Live operatie implantologie en sinusbodemelevatie 2009 Curus reanimatie en gebruik AED te Hoofddorp 2009 Klinische avond antistolling te Amsterdam 2010 Cursus omgaan met agressie in de tandartspraktijk te Ridderkerk 2011 cursus reanimatie en gebruik AED te Ridderkerk Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 4 Naam: E.C.teVeldhuis

15 Opleiding: tandarts afgestudeerd 2007 te Amsterdam Tandarts-gnatholoog sinds 2010, erkend door NVGPT BIG-registratie: Gevolgde bij- en nascholing: ar Cursus 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2011 Refereeravond, Erasmus MC, te Rotterdam 2011 Klinische les CBT-Rijnmond, te Rotterdam 2011 Minisymposium ACTA, te Amsterdam 2011 EACD Meeting te Lesbos, Griekenland 2011 Splintercursus 'Slijtage: Diagnostiek vóór behandelplanning', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie, te Ridderkerk 2011 Studiedag Gnathologie, Universitair Medisch Centrum, St Radboud, te Nijmegen 2011 Cursus MRA, te Bergen op Zoom 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'E-marketing en tandheelkunde', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie CBT-Rijnmond, te Rotterdam rd research meeting of EurotmJoint, Congreste Kiel 2011 VoorjaarsstudiedagGnathologie 2011 Digitaal afdrukken de kop is eraf, te Ridderkerk 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'Afgewogen Behandelkeuzes',te Utrecht 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Bunnik 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2010 NVGPT: Splintercursus: 'Volledige Gebitsprothese, te Utrecht

16 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Putten 2010 EACD Meeting, te Napels, Italië 2010 Promotie S. Kalaykova "Temporomandibular joint internalderangements: diagnosis, mechanismsand risk factors, andprognosis, Oude Lutherse Kerk, te Amsterdam 2010 Dental Review, te Utrecht Lid van EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders) NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde) NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) Cobijt (De vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) Publicaties Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint. A systematic review of the literature on its characteristics. te Veldhuis AH, Lobbezoo F, te Veldhuis EC, Naeije M, van Selms MK NedTijdschrTandheelkd Sep;118(9):421-6 Residual orofacial complaints following Lyme neuroborreliosis: an unusual case of TMD te Veldhuis EC, Lobbezoo F, te Veldhuis AH, Visscher C, Naeije M, van Selms M J CranioMandFunc 3 (2011), No. 3 Evaluation of temporomandibular function after high partial condylectomy because of unilateral condylar hyperactivity Saridin CP, Gilijamse M, Kuik DJ, te Veldhuis EC, Tuinzing DB, Lobbezoo F, Becking AG. J Oral Maxillofac Surg May;68(5): Rendu-Osler-Weber disease: update of medical and dental considerations. te Veldhuis EC, te Veldhuis AH, van Dijk FS, Kwee ML, van Hagen JM, Baart JA, van der Waal I Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod Feb;105(2):e38-41

17 Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 5 Naam: A.H.teVeldhuis Opleiding: tandartsafgestudeerd 2007 te Amsterdam Tandarts-gnatholoogsinds 2010, erkend door NVGPT BIG-registratie: Gevolgdebij- en nascholing: ar Cursus 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2011 Refereeravond, Erasmus MC, te Rotterdam 2011 Klinische les CBT-Rijnmond, te Rotterdam 2011 Minisymposium ACTA, te Amsterdam 2011 EACD Meeting te Lesbos, Griekenland 2011 Splintercursus 'Slijtage: Diagnostiek vóór behandelplanning', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie, te Ridderkerk 2011 Cursus Lachgas-Sedatie ACTA, te Amsterdam 2011 Studiedag Gnathologie, Universitair Medisch Centrum, St Radboud, te Nijmegen 2011 Cursus MRA, te Bergen op Zoom

18 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'E-marketing en tandheelkunde', te Utrecht 2011 Cursus Reanimatie CBT-Rijnmond, te Rotterdam rd research meeting of EurotmJoint, te Kiel 2011 Digitaal afdrukken de kop is eraf, te Ridderkerk 2011 Klinische les CBT-Rijnmond,te Rotterdam 2011 Splintercursus 'Afgewogen Behandelkeuzes',te Utrecht 2011 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Bunnik 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Ermelo 2010 NVGPT: Splintercursus: 'Volledige Gebitsprothese, te Utrecht 2010 Cursusdag tandarts-gnathologen, te Putten 2010 EACD Meeting, te Napels, Italië 2010 Promotie S. Kalaykova "Temporomandibular joint internalderangements: diagnosis, mechanismsand risk factors, andprognosis, Oude Lutherse Kerk, te Amsterdam 2010 Dental Review, te Utrecht Lid van EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders) NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde ) NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) Cobijt (De vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) Publicaties Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint. A systematic review of the literature on its characteristics. te Veldhuis AH, Lobbezoo F, te Veldhuis EC, Naeije M, van Selms MK NedTijdschrTandheelkd Sep;118(9):421-6 Residual orofacial complaints following Lyme neuroborreliosis: an unusual case of TMD

19 te Veldhuis EC, Lobbezoo F, te Veldhuis AH, Visscher C, Naeije M, van Selms M J CranioMandFunc 3 (2011), No. 3 Adverse effect of local anaesthetics. Brand HS, te Veldhuis AH, Baart JA NedTijdschrTandheelkd May;116(5):235-8 Rendu-Osler-Weber disease: update of medical and dental considerations. te Veldhuis EC, te Veldhuis AH, van Dijk FS, Kwee ML, van Hagen JM, Baart JA, van der Waal I Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod Feb;105(2):e38-41 Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B: Tandarts(-specialist) 6 Naam: N. Amanat Opleiding: Afgestudeerd tandarts in 2008 te Shiraz Accreditatie in 2010 van ACTA (Amsterdam) BIG-registratie: Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: Ingeschreven KRT: Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling Vaccinatie hepatitis B:

20 Mondhygiënist 1 Naam: Stephanie Faber Opleiding: Mondhygieniste, afgestudeerd in 1999 te Groningen Gevolgde bij- en nascholing: 1999: NVvP congres 2000: cursus microbiologie 2002 : cursus curatieve behandeling uitgevoerd door de MH 2009: cursus: Parodontologie: de harde feiten deel 1en : laboral microbiologische diagnostiek in de parodontologie 2011: VPM congres Ingeschreven KRM: Nee Beschikt over klachtenregeling: Nee Vaccinatie hepatitis B: Mondhygiënist 2 Naam: Mirjam van der Graaf Opleiding: Mondhygieniste afgestudeerd in 2001 te Utrecht Gevolgdebij- en nascholing: 2001: Reanimatie voor tandheelkundige praktijken, 21 september (Medukatie) 2002: MH-1 voor mondhygienisten, mei/juni (Kliniek voor Parodontologie Amsterdam) 2003: MH-2 voor mondhygienisten, jan-mei (Kliniek voor Parodontologie Amsterdam) 2003: Klinische avond Dentaid Atridox, 11 september (Dentaid) 2003: Lustrumcongres nieuw, veelzijdig, mondhygienist, sept (NVM) 2003: Algemene Ledenvergadering NVM, 21 nov (NVM) 2003: Najaarscongres R/AB een overzicht, 21 nov (NVM) 2005: Congres Zorgzaam, 8april (NVM/ANT) 2005: Goede en overzichtelijke praktijkhygiëne, 23 april (Edin)

21 2005: Symposium Palliatieve Zorg Hoofd-Hals Oncologie, 24 juni (ErasmusMC) 2006: Mondziekten, 17 maart (Dentalcourses) 2007: Curatieve behandeling door de mondhygienist module I, 2 maart (Edin) 2007: Zonder goede nazorg geen succes in de tandheelkundige behandelingen, maar hoe? (Kliniek voor Parodontologie Rotterdam) 2007: Lustrumcongres de mondhygienist in de (tover)kijker, 1 december (NVM) 2008 Curatieve behandeling door de mondhygiënist module II, 21 januari (Edin) 2009:Anamnese, 27maart (DCM) 2009: Parodontologie: de harde feiten - deel 1, 29 mei (DCM) 2009: Parodontologie; de harde feiten - deel 2, 19juni (DCM) 2010: VPM-congres over Hygiene, 5 feb (VPM) 2010: Mircorbiologie diagnostiek in de parodontologie, 18 juni (LabOral) 2010: Implantologie, 12 nov 2010: Voeding en mondgezondheid, 16 nov 2011: VPM-congres over Preventie, 28 jan (VPM) 2011: 4 kennistoetsen en 2 Educatiedagen seizoen (Quality Practice) 2011: Orale Pathologie in de mondzorg, 11 feb (DCM) 2011: Implantologica, een symposium voor praktijkmedewerkers, 25 maart (NVOI) 2011: Regiobijeenkomst Zuid-Holland, 30 maart (NVM) 2011: Mondzorg bij kinderen, 8 april (DCM) 2011: Talking Points in Dentistry, 20 mei (GSK) 2011: Infectiepreventie en patientveiligheid in de tandartspraktijk, 24 juni (Mark Two) 2011: Lid NTvT, diverse kennistoetsen (NTvT) 2011: Zendium Mondhygienistendag Mind your mouth; de mens achter de mond, 30 sept Ingeschreven KRM: Beschikt over klachtenregeling: Nee Vaccinatie hepatitis B: J

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Naam praktijk Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Praktijk adres Judith Leysterstraat 22 Postcode 1816 JZ Plaats Alkmaar Telefoonnummer 072

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Naam praktijk Tandartspraktijk Stammen Praktijk adres De Rauwendaal 25 Postcode 6666 BX Plaats Heteren Telefoonnummer 026 4722606 Website www.tandartsheteren.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen Naam praktijk Tandartsenpraktijk Loenen Praktijk adres Loenerdrift 72 Postcode 7371 CM Plaats Loenen Telefoonnummer 055-5051366 E-mailadres info@tploenen.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Naam Praktijk Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Praktijkadres Raadhuisstraat 76 Postcode 5161 BJ Plaats Sprang-Capelle Telefoonnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen Naam praktijk Tandartsenpraktijk Loenen Praktijk adres Loenerdrift 72 Postcode 7371 CM Plaats Loenen Telefoonnummer 055-5051366 E-mailadres info@tploenen.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Naam praktijk Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Naam Praktijk Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Praktijkadres Raadhuisstraat 76 Postcode 5161 BJ Plaats Sprang-Capelle Telefoonnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van. Tandheelkundig Centrum Nieuwoord

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van. Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Naam praktijk Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Praktijk adres Laan van Lichtenberg 2 Postcode 3931DR Plaats Woudenberg Telefoonnummer 033-2861921

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012,2012 van Tandartsenpraktijk Boonekamp

Kwaliteitsjaarverslag 2012,2012 van Tandartsenpraktijk Boonekamp Kwaliteitsjaarverslag 2012,2012 van Tandartsenpraktijk Boonekamp Naam praktijk Tandartsenpraktijk Boonekamp Praktijk adres Karekietstraat 1 Postcode 6601 DS Plaats Wijchen Telefoonnummer 024-6416923 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Boonekamp

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Boonekamp Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Boonekamp Naam praktijk Tandartsenpraktijk Boonekamp Praktijk adres Karekietstraat 1 Postcode 6601 DS Plaats Wijchen Telefoonnummer 024-6416923 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandheelkundig Centrum Nieuwoord

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Naam praktijk Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Praktijk adres Laan van Lichtenberg 2 Postcode 3931 DR Plaats Woudenberg Telefoonnummer 0332861921

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014. De kiezel, centrum voor tandheelkunde

Kwaliteitsjaarverslag 2014. De kiezel, centrum voor tandheelkunde 1 Naam praktijk Praktijk adres Kokkel 22 Postcode 1723 HX Plaats Noord-Scharwoude Telefoonnummer 0226-313435 E-mailadres praktijkmanager@ctdekiezel.nl Website www.ctdekiezel.nl Inschrijfnummer Kamer van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Kwaliteitsjaarverslag 2014 Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Naam praktijk Dentpoint Centrum voor Mondzorg Dinxperlo Terborg Ulft Praktijk adressen Silvoldseweg 29a De Maten 2 F.B.

Nadere informatie

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag Uijlenbroek & Partners, tandartsen Kwaliteitsjaarverslag 2013 Edisonweg 3 8501 XG JOURE Kwaliteitsjaarverslag over 2013 van Uijlenbroek & Partners, tandartsen Naam praktijk Uijlenbroek & Partners, tandartsen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Naam praktijk: SensaDent Praktijk adres: Zwaansvliet 5 Postcode: 1081 AP Plaats: Amsterdam Telefoonnummer: 020-6187200 E-mailadres: info@sensadent.com Website: www.sensadent.com

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2016 van Maatschap Mondzorg Groesbeek

Kwaliteitsjaarverslag 2016 van Maatschap Mondzorg Groesbeek Kwaliteitsjaarverslag 2016 van Maatschap Mondzorg Groesbeek (periode 1 januari 2016 tot 31 december 2016) Naam praktijk Maatschap Mondzorg Groesbeek Praktijk adres Paulus Potterweg 71 Postcode 6562XK Plaats

Nadere informatie

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag Uijlenbroek & Partners, tandartsen Kwaliteitsjaarverslag 2012 Edisonweg 3 8501 XG JOURE Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Uijlenbroek & Partners, tandartsen Naam praktijk Uijlenbroek & Partners, tandartsen

Nadere informatie

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag

Uijlenbroek & Partners, tandartsen. Kwaliteitsjaarverslag Uijlenbroek & Partners, tandartsen Kwaliteitsjaarverslag 2011 Edisonweg 3 8501 XG JOURE Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Uijlenbroek & Partners, tandartsen Naam praktijk Uijlenbroek & Partners, tandartsen

Nadere informatie

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici Landelijke uitvraag Zichtbare Mondzorg 2012 Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici mei 2012 A B C D E F G H Algemene praktijkinformatie Bereikbaarheid Informatie over de behandeling Zorgverleners

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Staas&Bergmans: 'Zorg voor uw

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Staas&Bergmans: 'Zorg voor uw Kwaliteitsjaarverslag 2012 Staas&Bergmans Zorg voor uw mond Naam praktijk Staas&Bergmans: 'Zorg voor uw mond' Praktijk adres Chopinstraat 20 Postcode 5216EW Plaats 's-hertogenbosch Telefoonnummer 0736133433

Nadere informatie

Opleiding Initiële therapie

Opleiding Initiële therapie Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Initiële therapie Introductie De deelnemer die de opleiding Initiële therapie volgt is in het bezit van een diploma Paro-nazorg assistent en volgt de opleiding

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Tandartsassistent Werkversie 0.1 1/5 Tandartsassistent v0.1 Inhoud 1 Body of Knowledge: Tandartsassistent... 3 1.1 Protocollen, richtlijnen en werkwijzen van de organisatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Informatie Opdrachtgever Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Dukaat 9 5283 PJ Boxtel Opdrachtnemer Roozeboom consulting

Nadere informatie

Opleiding Paro-preventieassistent

Opleiding Paro-preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Paro-preventieassistent Introductie De Paro-preventieassistent verricht initiële therapie en parodontale nazorg tot en met 5 mm. subgingivaal. De opleiding

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

24 18/06/2015 Levensreddend handelen in acute situaties. 26 25/06/2015 Digitalisering in de reconstructieve tandheelkunde

24 18/06/2015 Levensreddend handelen in acute situaties. 26 25/06/2015 Digitalisering in de reconstructieve tandheelkunde G E H E U G E N S T E U N T J E V O O R M E Z E L F Ik schreef me in voor de cursus(sen): 1 08/01/2015 Kick-off symposium VUNIT 2 15/01/2015 Kick-off symposium VUNIT 3 05/02/2015 De overkappingsprothese

Nadere informatie

Richtlijnen en normen

Richtlijnen en normen Richtlijnen en normen De basis voor medisch professioneel handelen wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de beroepsgroep bij voorkeur vastgelegd in richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen

Nadere informatie

Cursussen en opleidingen

Cursussen en opleidingen Cursussen en opleidingen Tandarts C.F. Joemman-Khan: 2007-2015 2015 27.01.2015 Verwijzersavond Medicatie in relatie tot de tandheelkunde, Academisch Medisch Centrum (AMC) 08.04.2015 Verwijzersavond Parodontologie,

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Praktijknaam Vallei Tandartsen Adres Kerkewijk 67 Postcode Plaatsnaam 3901 EC Veenendaal Telefoonnummer 0318 554 795 E-mailadres Website info@valleitandartsen.nl www.valleitandartsen.nl

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: Mw. Drs. R.Natah-Shub Functie: Praktijkmanager Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden Inhoudsopgave Inleiding 3 Stap 1: Focus op kwaliteit (missie en visie) 4 Stap 2: Weet wat visitatie inhoudt 6 Stap 3:

Nadere informatie

Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede

Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede HET 14 e VPM-CONGRES: IMPLANTATEN: EERSTE KEUS! Wat kan of wat kan juist niet in de implantologie Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede Een praktijkgericht congres over implantologie Topsprekers zoals

Nadere informatie

Opleiding Preventieassistent

Opleiding Preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Preventieassistent Introductie De Edin Preventieassistent omvat de volgende hoofdonderwerpen: 1. Supragingivale gebitsreiniging van de gehele dentitie 2.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Versie juli 2013 01 www.facebook.com/ordentall.nl Voorwoord Geachte Lezer, Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van. In onze kliniek wordt voortdurend gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag 2014 Tandartspraktijk van Opijnen Praktijk Praktijk adres Molenweg 10 Postcode Plaats 7707 CD Balkbrug Telefoonnummer 0523-657328 E-mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts geriatrie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts geriatrie Overzicht theoretische modules opleiding tandarts geriatrie Docent Datum Studiebelasting** Module 1: Mondzorg voor de geriatrische patiënt 1. Mondzorg voor de geriatrische patient J. van Berkel Claar Wierink

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2012 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Herfst 09 Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Opdrachtrelatie voorbehouden handelingen: de praktijk Voorbehouden handelingen in opdracht Mondhygiënisten kunnen,

Nadere informatie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie Module 1: Mondzorg voor de geriatrische patiënt 1. Mondzorg voor de geriatrische patient Prof. P. Jansen Claar Wierink Docent Datum Studiebelasting**

Nadere informatie

Tandartspraktijk Ridderlaan

Tandartspraktijk Ridderlaan KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 Tandartspraktijk Ridderlaan Naam tandartspraktijk : Tandartspraktijk Ridderlaan Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah- Shub Functie : praktijkmanager Adres tandartspraktijk : Ridderlaan

Nadere informatie

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk Praktijkfolder Welkom bij Mondzorg Clinics Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-Orthodontie- Parodontologie & Implantologie. In onze

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Roer-Mondzorg Schepersweg 2 6049 CV Herten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Missie en visie... 1 3 Praktijkgegevens... 3 3.1 Organisatie van de praktijk... 3 3.1.1 Historie...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag 2013 Tandartspraktijk van Opijnen Praktijk Praktijk adres Molenweg 10 Postcode Plaats 7707 CD Balkbrug Telefoonnummer 0523-657328 E-mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ENDODONTIE Compleet programma van vier opeenvolgende opleidingen waarin alle facetten van de endodontische behandeling aan de orde komen. Praktijkgerichte opleiding, met individuele

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl PRAKTIJKNAAM TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400 POSTCODE PLAATSNAAM 3066 HG ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 010 4208589 EMAILADRES WEBSITE receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Praktijk voor Tandheelkunde Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Praktijk voor Tandheelkunde Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Naam tandartspraktijk : Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk

Nadere informatie

Assisterenden in de mondzorg 2010 Vrijdag 9 april 2010 Jaarbeurs Utrecht

Assisterenden in de mondzorg 2010 Vrijdag 9 april 2010 Jaarbeurs Utrecht NIEUW: jaarlijkse vakinhoudelijke update Nationaal Symposium Assisterenden in de mondzorg 2010 Vrijdag 9 april 2010 Jaarbeurs Utrecht Een must voor de (preventie)assistent en praktijkmanager die haar vak

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

Algemene informatie voor nieuwe patiënten.

Algemene informatie voor nieuwe patiënten. Praktijk voor tandheelkunde en endodontologie Algemene informatie voor nieuwe patiënten. P.M.M. Jaspers & M.H. Ree tandartsen Meeuwstraat 110 1444 VH PURMEREND tel.: 0299-42 81 11 fax: 0299-42 90 76 email:

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

Flex-opleiding Preventieassistent

Flex-opleiding Preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Flex-opleiding Preventieassistent Introductie Flexibiliteit staat voorop in deze opleiding tot Preventieassistent. In deze opleiding wordt individuele begeleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2011 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie WAT ALLE PRAKTIJKMEDEWERKERS MOET LEREN ZIEN EN WETEN NSOI CURSUSSEN OP LOCATIE: DE KENNIS KOMT

Nadere informatie

interdisciplinaire samenwerking

interdisciplinaire samenwerking ASSISTENTENDAG 2016 VRIJDAG 18 MAART interdisciplinaire samenwerking bij registratie vóór 1 maart 2016 van 130,- voor 110,- + parkeerkaart gratis Locatie Evenementenlocatie Gooiland Emmastraat 2 1211 NG

Nadere informatie

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem.

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem. Geachte heer/ mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Assisterenden in de mondzorg 2012

Assisterenden in de mondzorg 2012 Studiecongres voor: preventieassistenten / praktijkmanagers / ervaren tandartsassistenten 3e Nationaal Symposium Assisterenden in de mondzorg 2012 Vrijdag 13 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Praktijkgerichte

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein februari 2017 Inleiding Onder de naam Patiëntenvertellen biedt bureau Klantenvertellen tandartsen

Nadere informatie

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties.

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. U heeft in de media kunnen vernemen dat de prijzen in de tandartspraktijken per 1 Januari 2012 zullen

Nadere informatie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie 1 Anatomie en fysiologie van hoofd, hals en kauwstelsel.... 1 1.1 Inleiding.... 3 1.2 Functies van het gebit.... 3 1.3 Structuren in de mondholte: het gebit... 4 1.4 De gebitsbogen....19 1.5 Tandontwikkeling....20

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot Programma vrijdag 8 april 2016, hotel van der Valk, Akersloot 09.15-09.45 uur: inloop met koffie/thee 09.45-10.45 uur:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Patiënten.. 4 Hoofdstuk 3 Personeel. 5 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk.8

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Patiënten.. 4 Hoofdstuk 3 Personeel. 5 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk.8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Doelstellingen van het kwaliteitsjaarverslag 1.2 Totstandkoming van het kwaliteitsjaarverslag 1.3 Historie 1.4 Missie 1.5 Bijzonderheden in het afgelopen jaar

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk : Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door : Mw. Drs. R.Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk : Velperweg

Nadere informatie

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde Om te genieten van de kwaliteit van het leven TANDHEELKUNDE & IMPLANTOLOGIE SINDS 1975 Centrum Mond tandheelkunde zorg Waalre voor het hele gezin Met een professioneel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Zorgconsumenten/Cliënten.5 Hoofdstuk 3 Medewerkers..7 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk..

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Zorgconsumenten/Cliënten.5 Hoofdstuk 3 Medewerkers..7 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk.. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Doelstellingen van het kwaliteitsjaarverslag 1.2 Totstandkoming van het kwaliteitsjaarverslag 1.3 Historie 1.4 Missie 1.5 Bijzonderheden in het afgelopen jaar

Nadere informatie

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7%

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7% Paro-info juni 2015 Geachte Lezer, Met gepaste trots benaderen wij u in deze editie van de Paro -info met een samenvatting van de uitslag van onze patiënten tevredenheidsenquête. Met de uitslag van de

Nadere informatie

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Utrecht, juli 2016 V1008798 20 16-1306062

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Paro-info januari 2017

Paro-info januari 2017 Paro-info januari 2017 Geachte lezer, Voor u ligt de eerste Paro-info van 2017. Het team van de Parodontologische Kliniek wenst u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe. In deze Paro-info treft u aan

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Tandartspraktijk Lawant

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Tandartspraktijk Lawant Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Lawant Voor een gezonde en mooie mond om trots op te zijn. Tandartspraktijk Lawant Groningerweg 93-95 9766TM Eelderwolde Tel. 050 30 92 328 info@gavetanden.nl

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Tandartspraktijk Lawant

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Tandartspraktijk Lawant Kwaliteitsjaarverslag 2013 Tandartspraktijk Lawant Voor een gezonde en mooie mond om trots op te zijn. Tandartspraktijk Lawant Groningerweg 93-95 9766TM Eelderwolde Tel. 050 30 92 328 info@gavetanden.nl

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT 2016 Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Inhoudsopgave Inleiding Eindtermen Diagnostiek, indicatiestelling en behandelplanning Eindtermen Uitvoering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Thalamo: Wie zijn wij? 4 Resultaten 2015 cijfers: 4 Kwaliteit 5 Bereikbaarheid 5 Certificaten 5 Samenwerking ziekenuis in het geval van calamiteiten 5 Medewerkers

Nadere informatie

Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop

Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Comfident 4 2.1 Profiel 4 2.2 Missie en visie 4 2.3 Tandartspraktijken en contactinformatie 4 2.4 Management 5 2.5

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde Om te genieten van de kwaliteit van het leven TANDHEELKUNDE & IMPLANTOLOGIE SINDS 1979 Behandelingen in ons centrum Algemene tandheelkunde Natuurlijk komt u regelmatig

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Tandartspraktijk Multi Dental Naam tandartspraktijk : Tandartspraktijk Multi Dental Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk :

Nadere informatie

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Ambitie in kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. TopOrtho 4 2.1 Profiel 4 2.2 Orthodontisten samen met orthodontisten 4 2.3 Visie 5 3. Organisatie en praktijkgegevens

Nadere informatie

2015 Praktische implantologie voor het hele zorgteam

2015 Praktische implantologie voor het hele zorgteam 2015 Praktische implantologie voor het hele zorgteam praktisch persoonlijke begeleiding kleine groepen Praktische implantologie voor het hele zorgteam Implant College richt zich al negen jaar op bijscholing

Nadere informatie

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE Welkom in onze praktijk Hierbij geven wij u informatie die van belang kan zijn als u zich wilt aanmelden of heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

ce.nl

ce.nl CURSUSSEN CONGRESSEN MASTERCLASS OPLEIDINGEN 2017 www.dentalbestprac ce.nl Opleiding Tandartsassistent(e) Locaties en data (12 lesdagen): Nijkerk: start op vrijdag 11 november 2016 Nijkerk: start op vrijdag

Nadere informatie

Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015

Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015 Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015 1 Inhoud presentatie: Geriatrische patiënt; Doel geriatrische tandheelkunde; Waar en wanneer ging het mis, wat te doen?; Nog een taak;

Nadere informatie

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten kindertandheelkunde 1 Met uw kind(eren)

Nadere informatie