Huisartsen bijscholing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsen bijscholing"

Transcriptie

1 Huisartsen bijscholing Libra Revalidatie & Audiologie Ir. M.F.B. van Beurden, klinisch fysicus audioloog KNO-maatschap Amphia Dr. F. Timmer 19 november

2 Conflict of interest disclosures Niets aan te geven. Libra Zorggroep 2

3 Inhoud Inleiding over het Audiologisch Centrum Uitval bij neonatale gehoorscreening Audiologische diagnostiek en revalidatie Medische diagnostiek Kinderen met geleidingsverliezen Audiologische diagnostiek en revalidatie Medische diagnostiek en revalidatie Volwassenen Audiologische diagnostiek en revalidatie Medische diagnostiek en revalidatie Spraak-taal Multidisciplinaire diagnostiek Tinnitus Specialistische tinnituszorg binnen Libra Revalidatie & Audiologie 3

4 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Secretaris RvB Medische Staf PR/Communicat ie Ondernemingsra ad PO & O Centrale Cliëntenraad Revalidatie Zuidoost Locatie Blixembosch Revalidatie Midden Locatie Leijpark Audiologie Locatie Breda Financiën, Control en Informatie Facilitair Bedrijf Locatie Deurne Locatie Waalwijk Locatie Eindhoven Locatie Weert Locatie t Kwetternest Arbeidsexper tise Locatie Tilburg Locatie Uden 4

5 Doel: diagnostiek, revalidatie en begeleiding bij mensen met auditieve problemen en voor kinderen met vragen omtrent spraak- en taalproblemen. Het AC is toegankelijk na verwijzing door Huisarts Kinderarts Kno-arts Jeugdarts/ consultatiebureau-arts * Geriater * Bedrijfsarts * Met vermelding van AGB-code Na ontvangst van de verwijzing volgt het onderzoek. * Bij deze beroepen mag het soms wel van de wet, maar accepteren de verzekeraars niet altijd de AGB-code 5

6 Samenstelling team Audiologen, klinisch-fysicus, Msc- en Bsc of audiology Psychologen / Orthopedagogen Maatschappelijk werkenden Logopedisten / spraaktaalpathologen Gebarendocenten Audiologie-assistenten Technicus Administratief personeel 6

7 Financiering Twee financieringsstromen zorgverzekering en AWBZ Zorgverzekering Audiologische producten (AP): dbc maar dan speciaal voor Audiologische Centra. Normtijden van verrichtingen worden opgeteld en de totale normtijd bepaalt de AP. In principe zijn er 4 verschillende AP s. Tijd (minuten) AP gehoor Prijs (Euro) AP spraak-taal Prijs (Euro) > AWBZ via de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid-Oost Nederland Vast uurtarief. Geen maximum te besteden tijd.

8 Uitval neonatale gehoorscreening Libra Zorggroep 8

9 Uitval bij neonatale gehoorscreening onderzoeken 25 onderzoeken 20 onderzoeken verwezen Thebe 6 verwezen Thebe 9 verwezen Thebe 12 TWB 9 TWB 6 TWB 2 Careyn 4 (2508) Careyn 3 Careyn 3 kno-a 1 kno-a 3 kno-a 1 kinderarts 6 kinderarts 3 kinderarts 1 huisarts 1 huisarts 0 huisarts 0 Anders 2 Anders 1 Anders 1 resultaat Geleidings verliezen 5 resultaat Geleidings verliezen 7 resultaat Geleidings verliezen 3 eenorig 6 eenorig 4 eenorig 2 perceptief verlies 14 perceptief verlies 5 perceptief verlies 8 normaal 4 normaal 7 normaal 5 onbekend 0 onbekend 2 onbekend 2 Libra Zorggroep 9

10 Bera-onderzoek: Elektrische responsies van de gehoorzenuw en de hersenstam Diagnostiek Impedantiemetrie / tympanometrie Meting van de beweeglijkheid van het trommelvlies. Otoacoustische emissies (OAE s) Functioneren van het binnenoor. Libra Zorggroep 10

11 Bera-afleiding

12 Enkele tympanogrammen

13 Revalidatie en begeleiding Technische revalidatie: Tweezijdig gehoorverlies > db hoortoestellen vanaf 3 maanden Tweezijdig gehoorverlies > db hoortoestellen en intake CI Eenzijdig gehoorverlies tussen de db hoortoestel in groep 2 Begeleiding: >70 db, thuiscursus, gebaren met je baby, NGT 50-70, gebaren met je baby, NMG Alle verliezen hoortraining. Frequentie afhankelijk van verlies. Regelmatig logopedisch en psychologisch onderzoek. Libra Zorggroep 13

14 Gehoorproblemen, nascholing huisartsen regio Breda Woensdag 19 november Ferdinand Timmer, KNO arts

15 Conflict of Interest Disclosures: -Niets aan te geven

16 16 Etiologisch onderzoek Verwijzing naar KNO arts rond de leeftijd van 3 maanden (gehoorverlies dan reeds vastgesteld bij AC, start revalidatie zsm) Doel verwijzing: Beoordelen bijkomende KNO afwijkingen bv palatoschisis Vaststellen aanwezigheid bijkomende afwijkingen/ dysmorfieen Vaststellen aanwijzingen voor erfelijk bepaalde slechthorendheid Toelichting verwijzing naar otogenetisch diagnostisch team.

17 17 Etiologisch onderzoek Anamnese Zwangerschap Perinatale periode Ontwikkeling Trauma Metabole aandoeningen Ototoxische medicatie Familieanamnese

18 Etiologisch onderzoek 18 Lichamelijk onderzoek Dysmorfologische evaluatie en inspectie van het KNO gebied Aanvullend onderzoek Hoortest ouders Visus CT-scan evt MRI Lab: congenitale CMV, congenitale rubella, syfilis en toxoplasmose op indicatie

19 Waardenburg syndroom 1:40.000, autosomaal dominant 75% heeft perceptief gehoorverlies Brede neusrug, doorlopende wenkbrauwen, pigmentafwijkingen 60% heeft ook vestibulaire afwijkingen

20 Usher syndroom 1:30.000, autosomaal recessief Bilateraal perceptief gehoorverlies Retinitis pigmentosa (op termijn >10 jr) Vestibulaire afwijkingen

21 Pendred syndroom autosomaal recessief 10% congenitaal slechthorend Perceptief verlies, vaak bilateraal Soms fluctuerend, soms progressief EVA(enlarged vestibular aquaduct) en Mondini dysplasie cochlea Schildklier afwijkingen

22 Brachio otorenaal syndroom (BOR) Incidentie 1: Perceptief verlies 70%, vaak bilateraal Soms fluctuerend, soms progressief Preauriculaire sinus, branchiogene fistel, oorschelp dysplasieen en nierafwijkingen.

23 Congenitale CMV Cong CMV is de belangrijkste (niet genetische) oorzaak van perceptief gehoorverlies bij kinderen Frequent late onset gehoorverlies De meerderheid van de kinderen met congenitale CMV infectie wordt niet ontdekt De diagnose kan worden gesteld m.b.v. PCR op CMV DNA in(het reeds aanwezige) hielprikkaartje Behandeling van symptomatische kinderen bij geboorte kan ontwikkeling of achteruitgang van congenitaal gehoorverlies voorkomen

24 Etiologisch onderzoek 24 Verwijzen naar otogenetisch diagnostisch team voor aanvullend etiologisch onderzoek bij: Dysmorfieën/verdenking onderliggende aandoening en/of erfelijke slechthorendheid. Progressiviteit in het gehoorverlies.

25 Kinderen met geleidingsverliezen Richtlijn: Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn Samengevat kan de huisarts in overleg met de ouders besluiten om een kind met roma, pome en ACMOM door te verwijzen naar de 2e lijn (KNO-arts en/of kinderarts), logopedie en/of audiologisch centrum voor: 1. aanvullende diagnostiek (otomicroscopie, tympanometrie, gehoortesten, microbiologisch onderzoek, immunologisch onderzoek, logopedisch onderzoek), en/of 2. behandeling (otomicroscopische oorreiniging, antibiotica, behandeling met trommel-vliesbuisjes en/of adenotomie, logopedie), en/of 3. begeleiding ( watchfull waiting, logopedie). Libra Zorggroep 25

26 Kinderen met geleidingsverliezen Richtlijn: Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn Samengevat kan de huisarts in overleg met de ouders besluiten om een kind met roma, pome en ACMOM door te verwijzen naar de 2e lijn (KNO-arts en/of kinderarts), logopedie en/of audiologisch centrum voor: 1. aanvullende diagnostiek (otomicroscopie, tympanometrie, gehoortesten, microbiologisch onderzoek, immunologisch onderzoek, logopedisch onderzoek), en/of 2. behandeling (otomicroscopische oorreiniging, antibiotica, behandeling met trommel-vliesbuisjes en/of adenotomie, logopedie), en/of 3. begeleiding ( watchfull waiting, logopedie). Libra Zorggroep 26

27 Kinderen met geleidingsverliezen Verwijsbeleid AC: Geleidingsverliezen beiderzijds van meer dan 30 db verwijzing KNO-arts Eenzijdige geleidingsverliezen en dubbelzijdige geleidingsverliezen onder de 20 db herhaling over 3 maanden om te zien of het van zelf oplost. blijft het geleidingsverlies bestaan dan alsnog verwijzing KNO. Bij geleidingsverliezen tussen de 20 en 30 db is het afhankelijk van de klachten en het tympanogram. Soms wordt dan ook een herhaling na 2 maanden afgesproken. Libra Zorggroep 27

28 Kinderen met geleidingsverliezen Revalidatie Ook bij persisterende geleidingsverliezen is prothetisering soms nodig. Hoortoestel. Kan niet bij frequente oorontstekingen. Beengeleider. Ideaal bij wisselende verliezen. Nooit last van overversterking. Draagcomfort is erg laag. Solo-apparatuur. Zorgt voor een verbeterde verstaanbaarheid van de leerkracht. Is niet ideaal in groepswerk. Libra Zorggroep 28

29 Kinderen met geleidingsverliezen 29 Vaak ome Denk ook aan: Cholesteatoom Gehoorbeenketen afwijkingen Trommelvliesperforatie Athelectase Enkelzijdig perceptief verlies Atresie gehoorgang Recidiverende/ chronische BLWI s Allergie

30 Kinderen met geleidingsverliezen 30 Snotneus, hoorbare ademhaling, openmondgedrag; Middenoorontsteking(en), vooral vóór de leeftijd van 1 jaar (frequentie, wanneer laatste keer); Eerdere klachten over slechthorendheid (hard zetten van tv), uitslagen van gehoortest bij de jeugdarts; Gedragsproblemen thuis of op school of verminderde schoolprestaties; Achterblijvende spraak- en taalontwikkeling (beoordeling door consultatiebureau- of jeugdarts); Andere gezinsleden met (waarschijnlijk) doorgemaakte otitis media met effusie Risicofactoren

31 Kinderen met geleidingsverliezen 31 Onderzoek

32 Kinderen met geleidingsverliezen 32 Onderzoek

33 Kinderen met geleidingsverliezen 33 Onderzoek

34 Kinderen met geleidingsverliezen 34 Onderzoek

35 Kinderen met geleidingsverliezen 35 Verwijzen naar KNO arts Risicogroepen: afwijkend trommelvliesbeeld, patiënten met syndroom van Down, palatoschisis, andere aangeboren afwijkingen of operaties in het KNO-gebied of een gecompromitteerd immuunsysteem. Bij klachten door persisterende otitis media met effusie (gehoorverlies, spraak- en taalachterstand of gedragsstoornissen) met een nadelige invloed op het functioneren en de ontwikkeling van het kind; Volwassenen met otitis media met effusie (cave nasofarynxcarcinoom)

36 Kinderen met geleidingsverliezen 36 Trommelvliesbuisjes (uit HA standaard): Zwemmen mag, ook met het hoofd onder water; diep duiken lijkt niet verstandig; douchen is geen bezwaar. Otorroe komt regelmatig voor, maar is onschadelijk??. Effect van antibioticabevattende oordruppels is beperkt??. Bij langer durende otorroe en algemeen ziek zijn: overweeg orale kuur amoxicilline-clavulaanzuur of overleg of verwijs terug naar KNO-arts. Na een half jaar tot een jaar worden de meeste trommelvliesbuisjes vanzelf uitgestoten. Trommelvlies sluit zich spontaan. Restverschijnselen (trommelvlieslittekens) lijken beperkt.

37 Volwassenen Libra Zorggroep 37

38 Hoortoestelvergoeding 2013 Noah4 protocol in de reglementen. 67 en ouder vrij voor audicien eerste aanpassing op voorschrift, herhaalaanpassing vrij Audicien doet triage of doorverwijzing KNO of AC nodig is. < 18 altijd via audiologisch centrum

39 NOAH 4 protocol (2013) Naar Audiologisch Centrum slechthorende kinderen tot 18 jaar, bij wie de medische diagnostiek is afgerond betrouwbare audiometrie bij KNO-arts niet mogelijk, ter beoordeling van KNO-arts ernstige slechthorendheid (zie definities) een slechte spraakdiscriminatie (zie definities) acceptatie- en motivatieproblemen, ter beoordeling van huisarts en/of KNOarts begeleiding van functionele slechthorendheid geïndiceerd, ter beoordeling van huisarts of KNOarts aan het gehoor gerelateerde problemen op werk of school slechthorendheid met werk in lawaai (zie definities) plotsdoven, met afgeronde medische diagnostiek meervoudige handicaps (slechthorend/slechtziend/verstandelijke handicap enz.) een hoortoestelaanpassing via KNO-arts niet succesvol afgesloten binnen 3 maanden

40 NOAH 4 protocol (2013) Naar het Audiologisch Centrum vanwege: Uitgebreide en gespecialiseerde diagnostiek slechthorende kinderen tot 18 jaar, bij wie de medische diagnostiek is afgerond betrouwbare audiometrie bij KNO-arts niet mogelijk, ter beoordeling van KNO-arts ernstige slechthorendheid (gemiddeld verlies van 70 db bij 1000, 2000 en 4000 Hz aan het beste oor) een slechte spraakdiscriminatie (maximale spraakdiscriminatie minder dan 70%)

41 NOAH 4 protocol (2013) Naar het Audiologisch Centrum vanwege: Psychosociale begeleiding aangaande slechthorendheid ernstige slechthorendheid (gemiddeld verlies van 70 db bij 1000, 2000 en 4000 Hz aan het beste oor) een slechte spraakdiscriminatie (maximale spraakdiscriminatie minder dan 70%) acceptatie- en motivatieproblemen, ter beoordeling van huisarts en/of KNO-arts begeleiding van functionele slechthorendheid geïndiceerd, ter beoordeling van huisarts of KNO-arts

42 Volwassenen Acceptatie van het gehoorverlies Begeleiding door maatschappelijk werk. Individuele begeleiding Communicatiecursus De communicatiecursus wordt gegeven door een logopedist en een maatschappelijk werker. De logopedist vertelt u over communicatieregels en het meer technische spraakafzien. Bij spraakafzien gaat het om meer dan alleen liplezen. De maatschappelijk werker gaat in op de sociale en emotionele aspecten van slechthorendheid. Een verminderd gehoor kan soms leiden tot een sociaal isolement. Het doel is dat u de basisprincipes van het liplezen en de verschillende communicatiestrategieën kan toepassen in uw dagelijkse leven. U zult daardoor ervaren dat de problemen met de communicatie in de meeste gevallen hanteerbaar worden. Libra Zorggroep 42

43 NOAH 4 protocol (2013) Naar het Audiologisch Centrum vanwege: arbo-audiologische zorg aan het gehoor gerelateerde problemen op werk of school slechthorendheid met werk in lawaai (zie definities)

44 Volwassenen Problemen op het werk Werken met gehoorverlies: aanvullende hulpmiddelen Hulpmiddelen voor telefoneren, headsets, solo-apparatuur, etc. Werkplekbezoek: akoestiek Op basis van een akoestiekmeting op de werkplek kunnen adviezen worden gegeven om de werkplek aan te passen. Werkplekbezoek: horen met elkaar Uitleg over gehoorklachten op de werkplek aan collega s en leidinggevenden. Speciaal hiervoor is de cursus Horen met elkaar ontwikkeld, waarin de werknemer en zijn/haar collega s optimaal leren communiceren ondanks de gehoorbeperking. Advies over gehoorbescherming bij lawaai op het werk Onze medewerkers geven advies over allerlei mogelijke manieren om het gehoor te beschermen. Libra Zorggroep 44

45 NOAH 4 protocol (2013) Naar het Audiologisch Centrum vanwege: Gespecialiseerde revalidatie ernstige slechthorendheid (gemiddeld verlies van 70 db bij 1000, 2000 en 4000 Hz aan het beste oor) een slechte spraakdiscriminatie (maximale spraakdiscriminatie minder dan 70%) plotsdoven, met afgeronde medische diagnostiek meervoudige handicaps (slechthorend/slechtziend/verstandelijke handicap enz.) een hoortoestelaanpassing via KNO-arts niet succesvol afgesloten binnen 3 maanden

46 Moeizame hoortoestelproef. Volwassenen De audiologen hebben een hoger opleidingsniveau dan de audiciens. Op een aantal punten daardoor ook meer fundamentele kennis over het gehoor. Standaard controle met Insertion Gain. Dit geeft de versterking weer in het oor. Betere inzicht in de instelling. Audicien is een verkoper, wordt betaald als de klant tevreden is. AC is onafhankelijk. Is daardoor eerlijker over (on)mogelijkheden met hoortoestellen. Libra Zorggroep 46

47 Hoortoestelvergoeding 2013 Naar KNO Afwijkingen aan het uitwendige oor Afwijkingen aan de gehoorgang geleidingsverlies (zie definitie) asymmetrisch gehoorverlies (zie definities) plotsdoofheid (zie definities) (Spoedverwijzing!) significant verslechterd gehoor t.o.v. voorgaande audiometrie (zie definities) discrepantie tussen toon- en spraakaudiogram. geen betrouwbare audiometrie door audicien verkregen aangeboren slechthorendheid of syndroombepaalde slechthorendheid. Duizeligheid Oorsuizen

48 Volwassenen met gehoorverlies Geleidelijke achteruitgang beiderzijds Geleidelijke achteruitgang enkelzijdig Plots verminderd gehoor, perceptief verlies? Na trauma Begeleidende symptomen: Vertigo Tinnitus Chronische rhinitis/rhinorrhoe/neuspassageklachten Neurologische afwijkingen

49 Volwassenen met gehoorverlies Perceptief vs conductief verlies Stemvork, 512 Hz Weber: Lateralisatie naar goede oor > perceptief verlies Lateralisatie naar slechte oor> conductief verlies Rinne: Luchtgeleiding harder dan beengeleiding > perceptief verlies Beengeleiding harder dan luchtgeleiding > conductief verlies

50 Volwassenen met gehoorverlies Man, 50 jr Geleidelijke progressie ADS Soms met tinnitus ADS Vaak positieve familie anamnese Gehoorverlies met name in hoge tonen Presbyacusis

51 Volwassenen met gehoorverlies Vrouw 40jr Verminderd gehoor rechts Regelmatig aanvallen van draaiduizeligheid met verminderd gehoor rechts en toename tinnitus rechts Moeder had het ook, zit in de familie. Ziekte van Ménière

52 Volwassenen met gehoorverlies Man 50 jr Verminderd gehoor en tinnitus rechts Geleidelijk progressief Geen vertigo/ duizeligheid Brughoektumor

53 Volwassenen met gehoorverlies

54 Vestibulair schwannoom: symptomen Asymmetrische perceptieve slechthorendheid Ongeveer 1-2% van unilaterale perceptieve slechthorendheid is ten gevolge van acousticus schwannoom Tinnitus Slechte spraakdiscriminantie (discrepantie toon/spraak) Roll-over-fenomeen

55 Aanvullend onderzoek, vroeger

56 Afbeelding MRI met brughoektumor

57 Operatie kan en is soms noodzakelijk Retrosigmoidale benadering Indicaties: Goed gehoor Niet al te grote tumoren Compressie hersenstam Contraindicaties: Goed gehoor Tumoren die ver (> 1/3) doorlopen in MAI

58 Stereotactische radiotherapie 1971 eerste behandeling VS met gamma knife door Leksell

59 Volwassenen met gehoorverlies Man 65 jr Plots verminderd gehoor en tinnitus links MRI gb Infectie lab gb Serologie gb Idiopathisch plotseling perceptief gehoorverlies

60 Volwassenen met gehoorverlies Plots perceptief gehoorverlies is een medisch spoedgeval!! Incidentie 5-20 per Vaak geen afwijkingen bij otoscopie Vaak na BLWI Vaak met tinnitus in aangedane oor Starten met corticosteroiden zo snel mogelijk! Bij contraindicatie orale prednison dan intratympanaal toedienen.

61 Spraak-taaldiagnostiek Libra Zorggroep 61

62 Multidisciplinair onderzoek Spraak-taalspreekuur Miriam Hilhorst Logopedist coördinator spraaktaalteam Breda Libra Revalidatie & Audiologie 62

63 Het gaat niet over.. duimen dysfonie Afonie afasie slissen open mondgedrag Libra Revalidatie & Audiologie 63

64 Spraak- en taalstoornissen Specific Language Impairement (SLI) Dysfatische ontwikkeling (DO) Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) Bij een spraakstoornis past de klankvorming van een kind niet bij het niveau van de taalontwikkeling Verbale ontwikkelingsdyspraxie Fonologische stoornis Libra Revalidatie & Audiologie 64

65 Waarom multidisciplinair? Specifieke taalproblemen niet te verklaren vanuit neurologische, cognitieve of emotionele problemen. Er is ook geen sprake van tekortschietend taalaanbod. Het lijkt het enige probleem te zijn dat het kind heeft. Niet specifieke taalproblemen zijn te verklaren vanuit een aanwezige andere stoornis b.v. gehoorverlies, cognitieve beperkingen, emotionele ontwikkelingsstoornis, neurologische problemen, gedragsproblemen, afwijkingen in de spraakorganen, deprivatie of combinaties. Logopedisch onderzoek kan dit onderscheid niet maken! Libra Revalidatie & Audiologie 65

66 Welke kinderen? Kinderen jonger dan 3 jaar met een vermoeden van een taal- en/of spraakprobleem in hun moedertaal. Kinderen tussen 3-4 jaar met een duidelijk probleem op het gebied van taalen/of spraak. Kinderen vanaf 4 jaar die onvoldoende vooruitgang boeken met logopedie of bij wie een ernstig taal- en/of spraakprobleem wordt gesignaleerd. Anderstalige/meertalige kinderen met een vermoeden van een taal- en/of spraakprobleem in hun moedertaal of die na een bepaalde periode taalaanbod in het Nederlands (peuterspeelzaal, school, adoptie) meer problemen hebben met het Nederlands dan kinderen in vergelijkbare situaties. Kinderen met problemen in de Auditieve Taalverwerking. Libra Revalidatie & Audiologie 66

67 Doel diagnostiek heeft het kind een taal- spraakprobleem? om wat voor type probleem gaat het en wat is de ernst? hoe is de indruk van het cognitief niveau en sociaal-emotioneel welbevinden van het kind? welke oorzakelijke en welke belemmerende factoren spelen een rol? welke stappen moeten op grond van de resultaten worden gezet ten aanzien van eventuele vervolgdiagnostiek, behandeling of begeleiding of verwijzing. Libra Revalidatie & Audiologie 67

68 Logopedisch onderzoek Taalbegrip Taalproductie Communicatie Articulatie Mondgedrag Indruk algeheel functioneren Libra Revalidatie & Audiologie 68

69 Psychologische screening Uitgebreide anamnese Peuterspeelzaal/schoolvragenlijst Gegevens andere betrokkenen Eerste indruk van niet-talige ontwikkeling Spelobservatie Contactname Bij twijfel volledig psychologisch onderzoek om discrepantie verbaal/ non-verbaal vast te stellen Libra Revalidatie & Audiologie 69

70 Breda Aantal kinderen per leeftijdsgroep Libra Revalidatie & Audiologie 70

71 Percentage kinderen per leeftijdsgroep Libra Revalidatie & Audiologie 71

72 Complicerende factoren Percentage van het totaal aantal kinderen

73 Aantal assen Percentage kinderen van het totale aantal Libra Revalidatie & Audiologie 73

74 Ongeveer 50% advies logopedie Vervolgtraject Aantal kinderen Libra Revalidatie & Audiologie 74

75 Verwijzing naar het AC NAW-gegevens Anders- of meertaligheid Medische gegevens Sociaal-economische bijzonderheden Andere risicofactoren Libra Revalidatie & Audiologie 75

76 Demir 2,3 jaar Turkstalig gezin, moeder in NL geboren, vader 10 jaar in NL Jongste uit gezin van 2 Bezoekt kdv 3 dagen Ouders geen klachten over Turks Kdv heeft twijfels over NL Libra Revalidatie & Audiologie 76

77 Onderscheid maken tussen NT2-probleem en taalprobleem Taalaanbod inventariseren Kwaliteit van het taalaanbod beoordelen Belangrijk om niveau van moedertaal en tweede taal te vergelijken. Taalbegrip en taalproductie worden ook in de moedertaal onderzocht, vaak met behulp van een tolk. Libra Revalidatie & Audiologie 77

78 Anders- of Meertaligheid Wanneer kinderen een goed taalaanbod krijgen en hun moedertaal goed leren spreken, gaat het aanleren van een tweede taal ook gemakkelijker; Ouders die slecht Nederlands spreken zijn geen goed taalvoorbeeld voor hun kind! Het is beter wanneer zij hun moedertaal blijven aanbieden. Vraagt om meertaligheidsadvies op maat Libra Revalidatie & Audiologie 78

79 Demir Taalbegrip Turks met tolk Actieve woordenschat in Turks Beoordeling zinsbouw en articulatie Evt. ook in Nederlands Conclusie: Turks is leeftijdsadequaat blootstellingsachterstand Turks is onvoldoende taalprobleem Libra Revalidatie & Audiologie 79

80 Follow-up Na het onderzoek worden met ouders afspraken gemaakt over het vervolg Er gaat altijd rapportage naar de verwijzer en andere betrokkenen na toestemming van ouders Libra Revalidatie & Audiologie 80

81 Minimum Spreeknormen 0-1 jaar Huilen, lachen en kraaien. Spelen met de stem, lippen, tong en gehemelte ( ah, eh ). Luisteren naar de stem van mama en kijken naar haar mond. Brabbelpatroontjes worden steeds langer en ingewikkelder ( baba, dadada ). 1 jaar Veel en gevarieerd brabbelen. De klanken zijn afhankelijk van de voorkeur voor het bewegen van de lippen, tong of het gehemelte. Brabbelen wordt steeds meer een manier om contact te maken. 1 ½ jaar Het kind kent ten minste 5 woordjes, bijvoorbeeld mama, papa of eten. De woordopbouw is nog onvolledig ( taat voor paard, papu voor paraplu ). Libra Revalidatie en Audiologie 81

82 2 jaar Het kind spreekt in zinnen van twee woordjes ( koek hebben, poes ook ). De woordopbouw is vaak onvolledig ( toe voor stoel, bopam voor boterham ). Hiernaast gebruikt het kind brabbels en éénwoorduitingen. 3 jaar Het kind spreekt in zinnetjes van drie tot vijf woorden. Deze zinnetjes hebben nog weinig grammaticale structuur. De opbouw van de zinnetjes wijkt nog sterk af van die van volwassenen ( Ik bent vallen niet ). 50% tot 70% van wat het kind op deze leeftijd zegt is verstaanbaar voor anderen. 4 jaar Het kind spreekt in enkelvoudige zinnetjes. De zinsbouw is al beter maar er zijn vaak nog problemen met het meervoud en de vervoegingen van het werkwoord ( Ik loopte buiten in de tuin ). 75% tot 90% van wat het kind zegt is voor anderen verstaanbaar (helder en duidelijk uitspreken). 5 jaar Het kind gebruikt nu goedgevormde, ook samengestelde zinnen. De zinslengte en woordvolgorde gaan steeds meer lijken op de taal van volwassenen, maar het taalgebruik is vaak nog concreet. Meer dan 90% wat het kind zegt, is verstaanbaar. Libra Revalidatie en Audiologie 82

83 Van Wiechenschema Implementatie uniforme signalering taalachterstanden Libra Revalidatie en Audiologie 83

84 Tinnitus Libra Zorggroep 84

85 Tinnitus Gespecialiseerde tinnitusbehandeling in Eindhoven Stap 1: Gehooronderzoek + gesprek audioloog Tinnitus informatie middag/avond Gesprek psycholoog Stap 2: Intensieve cognitieve gedragstherapie van 12 weken onder leiding van een psycholoog en bewegingstherapeut. Libra Zorggroep 85

86 Tinnitus Libra Zorggroep 86

87 Libra Revalidatie & Audiologie Audiologisch Centrum Emmastraat 6a 4811 Ag Breda Dr. Deelenlaan AD Tilburg folders van het spraaktaalspreekuur zijn op bovenstaande adressen op te vragen of te downloaden van Libra Revalidatie & Audiologie 87

88 Toonaudiogram: gehoorverlies en spraakbanaan

89 Spraakaudiogrammen:

90 Audiogram

Colofon. Beste ouder,

Colofon. Beste ouder, Woord vooraf Beste ouder, Colofon Uitgave: 2012 ISBN-nummer: 978-94-6190-739-4 Een initiatief van: Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen (VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt

De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt juni 2007 Dr. E.J.C. Josten Met medewerking van Dr. A. Korver Prof.dr. W.A.M. de Lange OSA, Tilburg Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De arbeidsmarktdeelname

Nadere informatie

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn De Audiciens Het vakblad dat ons versterkt Vakblad voor audiciens nummer 2 jaargang 3 April 2009 Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn José

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk Lezen om te leren praten 1 Vroegtijdig leren lezen is belangrijk In de komende nummers van Down+Up zullen vier artikelen verschijnen over het thema Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom.

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Literatuurstudie naar de effectiviteit en meerwaarde van logopedisch onderzoek en behandeling bij logopedische stoornissen in de klinische fase na een CVA/TIA

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

De Audiciens. AudiologyNOW! Boston 2012. Tinnitus en hyperacusis therapie masterclass. NVA Voorjaarsvergadering. Het vakblad dat ons versterkt

De Audiciens. AudiologyNOW! Boston 2012. Tinnitus en hyperacusis therapie masterclass. NVA Voorjaarsvergadering. Het vakblad dat ons versterkt Vakblad voor audiciens nummer 2 jaargang 6 Mei 2012 De Audiciens Het vakblad dat ons versterkt AudiologyNOW! Boston 2012 Tinnitus en hyperacusis therapie masterclass NVA Voorjaarsvergadering 2 ELITE HOORTOESTELLEN

Nadere informatie

Wat is NmG en waarom gebruik je het?

Wat is NmG en waarom gebruik je het? VHZARTIKELEN Wat is NmG en waarom gebruik je het? Is er een norm voor goed NmG-gebruik? Is NmG een nieuw wondermiddel tegen verschillende taalproblemen? Kan NmG op alle mogelijke manieren worden aangepast?

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie