Voorkomen van dierziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkomen van dierziekten"

Transcriptie

1 Voorkomen van dierziekten Ziektepreventie bij de kalveren is cruciaal, zeker in de eerste weken na de geboorte. Jonge kalveren zijn gevoelig voor het oplopen van ziekten. Kalveren worden geboren zonder antistoffen en met een beperkte natuurlijke weerstand. Daarom is het belangrijk dat dierziekten worden voorkomen. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het darmkanaal, waardoor andere infecties kunnen aanslaan. De VanDrie Group heeft de ambitie om het risico op insleep van dierziekten te verminderen. Wij streven naar het testen op de aanwezigheid van ziektes zoals BVD op het bedrijf van oorsprong. Wij zorgen voor goede huisvesting, verzorging en voeding. Dit moet ook bij de melkveehouderij waar het kalf wordt geboren en minimaal twee weken verblijft. Wij voeren gezonde kalveren aan naar de houderijen, met speciale aandacht voor een gezonde navel, gewrichten en ontlasting. Door ons Safety Guard systeem kunnen we de informatie van elk kalf via het oormerk uitlezen en weten we van elk kalf dat we aankopen de exacte ziektegeschiedenis. VanDrie Group hanteert een quarantaine periode in de kalververzamelplaatsen. Zo kunnen we de kalveren monitoren en ingrijpen indien nodig. VanDrie Group is aangesloten bij het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV). Het GTSKV systeem is opgezet om kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren. Tracering is van groot belang bij preventie, dreigende uitbraak en het uitbreken van een besmettelijke dierziekte. Wij gaan dialoog aan met de melkveesector, dierenartsen en andere belanghebbenden om maatregelen rond ziektepreventie te versterken. Melkveehouders Dierenartsen Keuringsinstanties Kalverhandelaren

2 Verwaarden van mest De wereldbevolking zal in 2050 groeien tot 9 miljard mensen. Dit zal zorgen voor stijgende en veranderende consumptiepatronen. De fosfaatvoorraden nemen echter wereldwijd sterk af: de aarde heeft nog voor 70 tot 100 jaar aan voorraad beschikbaar. Als fosfaat opraakt, komt de wereldwijde voedselproductie in gevaar. Wereldwijd gaat er een tekort ontstaan aan essentiële mineralen. Wij pleiten ervoor om het mestbeleid vanuit een ander oogpunt te bekijken en ruimte te bieden aan raffinage van mest. Mest wordt in Nederland vooral gezien als afval. De VanDrie Group ziet mest juist als een waardevolle grondstof in de biobased economy, vol mineralen, organische stoffen en energie. Wij willen van mest graag een hoogwaardig product maken, met opbrengst, waardoor de zogenaamde mestoverschotten worden gesaneerd. Niet alleen de bekende bodembevruchters als stikstof, fosfaat en kalium maar ook eiwitten, aminozuren en vetzuren die herbruikbaar zijn. De beweging van afval naar grondstof zal tot een meer circulaire economie leiden. Om kostbare stoffen te herwinnen is een laag thermische behandeling van de mest nodig. Dit houdt in dat het organisch materiaal een hittebehandeling in een afgesloten reactor ondergaat. VanDrie Group denkt aan low-input winning van restenergie in plaats van te kostbare co-vergisting. Het economisch model hierachter is dat van volledige vierkantsverwaarding: het volledig tot waarde brengen van een dier. Zo valt meer winst te behalen dan alleen de bemestende waarde en de waarde van energieproductie uit mestvergisting. Mest vol waarden is een initiatief van de VanDrie Group en de Wageningen UR om economische groei te realiseren in balans met natuur en leefomgeving.

3 Verantwoord antibioticagebruik Het gebruik van antibiotica binnen en buiten de veehouderij ligt flink onder de loep. De VanDrie Group is voorloper in de aanpak van dit probleem. Dat doen we door de hele keten erin te betrekken. In april 2010 besloot het toenmalige ministerie van LNV dat antibioticagebruik in 2013 gehalveerd moest zijn ten opzichte van Dankzij de inspanningen van onze medewerkers, kalverhouders en dierenartsen hebben wij in vijf jaar tijd het antibioticagebruik in de kalversector weten te halveren. De VanDrie Group zet zich in voor verantwoord antibioticumgebruik. Sinds enkele jaren werken een aantal kalverhouders met homeopathische middelen ter ondersteuning van het verminderen van antibioticagebruik. Deze methode is door onszelf ontwikkeld en laat op grote schaal positieve resultaten zien. Voordat deze kalverhouderijen met homeopathie begonnen, gebruikten zij gemiddeld vier procent meer antibiotica dan andere VanDrie bedrijven. In 2012 en de eerste helft van 2013 scoorden zij juist 10 procent lager op antibioticagebruik terwijl de gemiddelde productiegetallen allemaal gelijk of zelfs beter waren dan bij bedrijven die geen homeopathie toepassen. Wij zijn natuurlijk geen onderzoeksinstelling. Het is niet ons doel te bewijzen of homeopathie wel of niet werkt, wij willen graag samen met onze kalverhouders alle mogelijke wegen bewandelen om te komen tot een verantwoord lager antibioticagebruik. Met bacterieculturen kan het immuunsysteem van kalveren ook worden versterkt. Op 20 bedrijven wordt wekelijks door de kalverhouder gesproeid zodat goede bacteriën de plek innemen van slechte, ziekteverwekkende bacteriën. Wij doen dit project samen met de firma NobleBio en met LTO. De resultaten worden in 2014 bekend gemaakt. In samenwerking met de Universiteit Utrecht werken 48 kalverhouders, waaronder 36 van onze kalverhouderijen, mee aan een onderzoek naar nieuwe protocollen om MRSA en resistentie tegen antibiotica te verminderen. Door andere regels en afspraken te hanteren, in combinatie met het reinigen en ontsmetten van bedrijven voor de komst van nuchtere kalveren, kunnen ziektes voorkomen worden. Ook werd op 40 kalverhouderijen in 2011 en 2012 het effect nagegaan van een vaccinatie tegen luchtweginfecties op het gebruik van antibiotica. De kalveren die een vaccinatie krijgen om longinfecties te voorkomen, zo blijkt uit de proefresultaten van Wageningen UR, hebben 15 procent minder antibiotica nodig. Het nationale antibioticumbeleid is in 2013 aangescherpt via de zogenaamde UDDmaatregel (Uitsluitend Door Dierenarts). Alleen dierenartsen mogen nog antibiotica toepassen en de middelen mogen niet meer op veehouderijen aanwezig zijn. Pas als aan strikte voorwaarden op het gebied van diergezondheidsmanagement en antibioticumgebruik is voldaan, mag een veehouder nog zelf antibiotica toepassen en voorhanden hebben. Dierenartsen Onderwijsinstellingen als Wageningen UR en Universiteit Utrecht Maatschappelijke organisaties als de Dierenbescherming Keuringsinstanties De overheid

4 Produceren van betrouwbaar en verantwoord kalfsvlees Onze eerste verantwoordelijkheid als kalfsvleesproducent is dat er betrouwbare, verantwoorde voedingsproducten op de markt worden gebracht. De VanDrie Group werkt volgens de hoogste standaarden en wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Veiligheid en kwaliteit gaan voor alles en wij streven ernaar die voor honderd procent te garanderen. Voedselveiligheid en dierenwelzijn worden gewaarborgd door ons kwaliteitssysteem Safety Guard. Safety Guard is gecertificeerd voor ISO en omvat ook erkenningen zoals BRC en IFS. Naast de officiële erkenningsaudits die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Lloyd s Register jaarlijks uitvoeren, wordt Safety Guard regelmatig door kwaliteitsdiensten van diverse ketens en fabrikanten beoordeeld en doorgelicht. Wij willen samenwerken met relevante stakeholders aan controleerbare en transparante kwaliteitssystemen voor alle bedrijfsactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat alles controleerbaar is, maakt het Safety Guard voedselveiligheidssysteem een onlosmakelijk onderdeel uit van de VanDrie Group. Niet voor niets staat er in ons logo: Controlled Quality Veal. Door het optimaal uitvoeren van een aantal maatregelen borgen wij voedselveiligheid: Ons tracking & tracing systeem garandeert de tracering van kalveren, gebruikte voeders en grondstoffen en individuele vleesdelen; We maken uitsluitend gebruik van gecontroleerde voeders, dat wil zeggen uit eigen GMP+ gecertificeerde productiebedrijven; We werken alleen samen met kalverhouders die gecertificeerd deelnemer zijn van het kwaliteitssysteem IKB Vleeskalveren (www.ikbkalveren.nl); We leveren geen kalveren af aan de slachterijen in de medicijnenwachttijd; We hebben een restrictief beleid ten aanzien van antibiotica en doen diverse proeven om de vitaliteit van de kalveren te vergroten. In alle fases van het productieproces worden er uitvoerige controles verricht. De SKV, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren, controleert binnen de gehele keten van VanDrie Group op het afwezig zijn van groeibevorderaars. Het nemen van urinemonsters, bloedmonsters en voer- en vetmonsters maken de controles compleet. De SKV controleert in alle fases: tijdens de fabricage van voer, in de kalverhouderijen en in de slachterijen. Kalfsvlees past in een gezond voedingspatroon. Wij zijn aangesloten bij de stichting Ik Kies Bewust. Onze kalfsvleesproducten in het supermarktschap hebben het bekende vinkje -logo op de verpakkingen. Dit logo voor voedselkeuze is het enige dat is toegelaten in Nederland door zowel de nationale overheid als de Europese Commissie. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Stichting Ik Kies Bewust

5 Verantwoord dierenwelzijnsniveau Dierenwelzijn staat bij VanDrie Group hoog in het vaandel. In 2009 kreeg VanDrie Group een Beter Leven kenmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. Dat wil zeggen dat wij kalfsvlees hebben dat aan hogere eisen voldoet op het gebied van dierenwelzijn. Het Beter Leven kalfsvlees is te herkennen op de winkelvloer aan de verpakking. Bovenop de verpakking ziet u een sticker met het Beter Leven kenmerk. Het welzijn van de dieren heeft uiteindelijk ook invloed op de gezondheid van de dieren en daarmee in potentie ook op de voedselveiligheid, als ook de smaakbeleving van de kalfsvleesproducten. Daarom willen wij dat alle omstandigheden, van huisvesting tot transport en van voeding tot gezondheid, optimaal zijn zodat het welzijn van de kalveren door de gehele keten zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Beter Leven kalveren staan in ruime, lichte, geventileerde stallen. In 2013 hebben we de ventilatietechnieken in de kalverstallen verbeterd. Een proef met nieuwe, speciale vloertypes die het loop- en liggedrag en daarmee het welzijn van de kalveren dienen te verbeteren, gaat nu de tweede fase in. De kalveren kunnen als groep gelijktijdig eten en drinken. Ze krijgen naast kalvermelk ook ruwvoer zodat ze kunnen herkauwen. Herkauwen stimuleert de natuurlijke weerstand en bevordert de gezondheid. Sinds 2013 hebben we een hoger percentage ruwvoer in de vorm van muesli standaard in het menu van de kalveren opgenomen. Hierdoor ligt het hemoglobinegehalte bij Beter Leven kalveren op 6 millimol per liter bloed, waar de wettelijke norm 4,5 millimol is, zodat geen enkel kalf in de gevarenzone komt voor wat betreft bloedarmoede. Het afgelopen jaar heeft de VanDrie Group tevens het initiatief genomen voor proeven met probiotica, levende microbiologische voedingssupplementen, in plaats van antibiotica. Ook het transport van de dieren dient zo diervriendelijk mogelijk te gebeuren. Dat bereiken we door de transporten in tijd en afstand zo kort mogelijk te houden en een zo goed mogelijk klimaat in de wagens na te streven. Dat transport gebeurt onder meer in Comfort Class vrachtwagens die volledig klimaatgestuurd zijn en voorzien zijn van camera s waardoor de chauffeur zicht heeft de kalveren. De naleving van de gemaakte afspraken met de Dierenbescherming is geregeld binnen het Safety Guard kwaliteitssysteem van VanDrie Group. Lloyd s houdt hierop toezicht en rapporteert de resultaten aan de Dierenbescherming. Daarnaast controleert de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren op afwezigheid van groeibevorderaars bij onze dieren. Om het kalfsvlees te traceren is een klantensysteem ingericht. De gebruiker kan met behulp van een wachtwoord via internet op eenvoudige wijze toegang krijgen tot alle productiegegevens van zijn kalfsvleesaankoop. In 2013 werd de stal van Peter s Farm familie Derks uit Sambeek een officiële Beter Leven zichtstal. De Dierenbescherming Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) Onderwijsinstellingen als Wageningen UR Keuringsinstanties

6 Streven naar een gesloten kringloop Het streven van de VanDrie Group is gericht op minimale belasting en maximale besparing. Wij streven naar zo min mogelijk verspilling, beperking van energie en CO 2 en maximale verwaarding van reststromen. Bovendien willen wij dat onze bedrijfsactiviteiten op een harmonieuze manier zijn ingepast in de wereld om ons heen, waarbij de omgeving zo weinig mogelijk last heeft van onze bedrijvigheid. De gesloten kringloop die wij nastreven is gebaseerd op het Cradle to Cradleprincipe: recycling, verwaarding en daardoor zo min mogelijk echt afval. In een breder verband is dit principe onderdeel van onze wens om de CO 2 -footprint van de VanDrie Group te verkleinen door de verspilling te verminderen. We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven een Milieu Management Systeem gebaseerd op de principes van ISO Dat betekent aandacht voor geluidshinder, geur, waterverbruik en verontreiniging, afval en energieverbruik. Onze veevoederbedrijven en kalverslachterijen conformeren zich aan het MJA-3- Energie Efficiency Plan. Het doel hiervan is van 2013 tot en met 2016 jaarlijks 2 procentenergie te besparen ten opzichte van het energieverbruik in Oukro is gespecialiseerd in de verwerking van de kalfsvellen. Van 2009 tot en met 2013 is het aantal kilo s zout per kalfsvel teruggebracht van 6,7 kg naar iets meer dan 5,4 kg. Bovendien probeert Oukro steeds meer vellen vers aan te leveren zodat pekelen niet meer nodig is. In 2013 lag het aantal niet gepekelde kalfsvellen op 25 procent. Voor 2014 is de doelstelling om dit te verhogen naar 30 procent. We zetten hoog in als het gaat om waterzuivering, zeker bij Oukro waar de zouten niet in het water terecht mogen komen. Onze slachterijen en Eurolat hebben bijvoorbeeld hun eigen waterbron en eigen waterzuiveringsinstallatie. Alle kartonnen vleesdozen die onze Nederlandse kalverslachterijen gebruiken voldoen aan het FSC (Forest Stewardship Council)-keurmerk. Onze dozenleverancier heeft als duurzaamheiddoelstelling om de fossiele CO 2 uitstoot in hun fabrieken in 2020 met 20 procent te verlagen ten opzichte van In alles proberen wij zoveel mogelijk van onze reststromen te verwaarden. Voorbeelden daarvan zijn onze elders genoemde ideeën over mestafval en onze afzet in het buitenland van naar Nederlandse begrippen minder waardevolle organen en restproducten van kalveren. Maar ook door op energie te besparen en onze transporten in tijd en kilometers zo efficiënt mogelijk in te delen. Daarbij hecht de VanDrie Group groot belang aan samenwerking en een sectorbrede aanpak. We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen waardoor vlees langer houdbaar blijft, wat minder verspilling en minder transport betekent: goed voor het milieu en lagere kosten. Verpakkingsindustrie Maatschappelijke organisaties

7 Zorg voor onze eigen medewerkers Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen aan de buitenkant meet- en zichtbaar. Minstens zo belangrijk als de zorg voor de dieren, het product en het proces is de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft over de eigen mensen. De VanDrie Group voelt en neemt die verantwoordelijkheid nadrukkelijk waar het om onze eigen medewerkers gaat. Dat doen wij als het gaat om de veiligheid, de gezondheid en de groeikansen van onze mensen. De VanDrie Group wil dat al haar medewerkers in een zo veilig mogelijke omgeving werken. Daarnaast willen wij dat onze mensen de mogelijkheden hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en de kans hebben door te groeien. Daarvoor willen wij de juiste omstandigheden creëren en onze medewerkers stimuleren actief te werken aan een goede gezondheid. Eens in de vier jaar kunnen onze medewerkers meedoen aan het Preventief Medisch Onderzoek. Hierbij geeft het onderdeel de fittest een goed beeld van de fysieke en mentale gezondheid van elke werknemer. In 2013 nam 96 procent van de uitgenodigde Ekro-medewerkers deel aan dit onderzoek. De VanDrie Group stimuleert persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Ook afgelopen jaar is hier continue aandacht aan besteed via bijscholingscursussen, trainingen en een eigen opleidingstraject. Zo kregen in 2013 alle medewerkers van Oukro een volledige interne opleiding of een herhaling. De leiding volgt een communicatiecursus die in 2014 wordt afgerond. Ekro en ESA gaan in 2014 een programma starten waarmee medewerkers flexibeler worden door hen op te leiden in het verbreden van de taken zodat zij op meerdere afdelingen kunnen werken. Arbo instanties Medewerkers Onderwijsinstellingen zoals SVO vakopleiding food

KALFSVLEES MET VISIE MVO JAARVERSLAG 2012

KALFSVLEES MET VISIE MVO JAARVERSLAG 2012 KALFSVLEES MET VISIE MVO JAARVERSLAG 2012 INHOUD Voorwoord 4 Onze organisatie & ambitie 8 Visie en ambitie 14 Strategie 16 MVO-model 18 Ons Bedrijf: MVO in organisatie en ambitie 20 Onze organisatie &

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2012 KALfSVLEES MEt ViSiE

MVO JAARVERSLAG 2012 KALfSVLEES MEt ViSiE Kalfsvlees met visie MVO JAARVERSLAG 2012 inhoud Voorwoord 4 Onze organisatie & ambitie 8 Visie en ambitie 14 Strategie 16 Mvo-model 18 Ons Bedrijf: MVO in organisatie en ambitie 20 Onze organisatie &

Nadere informatie

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

BMI Bayerische MilchIndustrie eg, centrale organisatie van Beierse zuivelondernemingen.

BMI Bayerische MilchIndustrie eg, centrale organisatie van Beierse zuivelondernemingen. Verklarende woordenlijst Arbo ARBeidsOmstandigheden. BBL Beroeps Begeleidende Leerweg. BHV BedrijfsHulpVerlening. BLk Beter Leven keurmerk. Keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. BMI Bayerische

Nadere informatie

MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE

MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE VOORWOORD De VanDrie Group opereert in een dynamische omgeving. De maatschappij is een kritisch volger en stelt steeds hogere eisen aan onze sector. De VanDrie Group anticipeert

Nadere informatie

MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE

MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE MVO VERSLAG KALFSVLEES MET VISIE VOORWOORD De VanDrie Group opereert in een dynamische De VanDrie Group is een familiebedrijf. Dit typeert omgeving. De maatschappij is een kritisch ook de werkwijze. Verantwoorde

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 Naam kalverhouder Registratienummer bedrijf (UBN) hierna te noemen: kalverhouder Naam dierenartspraktijk Naam dierenarts

Nadere informatie

Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen

Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen Voorwoord Peter Doodeman Lekker op weg Ad van Geloven is elke dag bezig met het ontwikkelen, produceren en distribueren van miljoenen snacks.

Nadere informatie

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*?

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? Samenvatting van de bevindingen van de Nationale DenkTank 2012 boer Consument Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? verwerker *De voorstellen van de denktank voor

Nadere informatie

KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN

KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN I ALGEMENE VOORWAARDEN KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN Inleidende bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Verklaring van de symbolen

Verklaring van de symbolen Verklaring van de symbolen lactosevrij UTZ CERTIFIED gecertificeerde koffieboeren verbouwen hun koffie met zorg en aandacht voor mens en milieu. Inter IKEA Systems B.V. 2009 Producten die geschikt zijn

Nadere informatie

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De Nederlandse vee- en vleessector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle

Nadere informatie

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Auteur: Steven Sarrazin Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Veelal wordt de bestrijding van het Boviene Virale Diarree-virus (BVD) enkel geassocieerd met vaccinatie. Echter, met vaccinatie

Nadere informatie

Intakerapportage casus Toezicht Kalversector

Intakerapportage casus Toezicht Kalversector Intakerapportage casus Toezicht Kalversector Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Intakeproces...

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Nationaal dierenwelzijnsbeleid

Nationaal dierenwelzijnsbeleid Nationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze betrokkenheid bij dierenwelzijn is onderdeel van onze visie op kwaliteit en verantwoordelijkheid. Wij stellen ons tot doel om het dierenwelzijnsniveau

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

One Health for Food 1H4F. Veilig voedsel produceren

One Health for Food 1H4F. Veilig voedsel produceren One Health for Food 1H4F Veilig voedsel produceren Kennis om veilig voedsel te produceren Publiek-privaat onderzoeksprogramma op dier- en volksgezondheidsgebied. Levert kennis op waarmee de veehouder rendabel

Nadere informatie

Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree

Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree Auteur: Vanessa Meganck Inleiding Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree Voor het vermijden van diarree bij de jongste kalfjes dient er een evenwicht gevonden te worden

Nadere informatie

Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa. 7 november 2013 Rob Aartssen

Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa. 7 november 2013 Rob Aartssen Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa 7 november 2013 Rob Aartssen Den Ouden Groep Wie zijn wij? Wat doen we nu? Wat doen we morgen? Een vruchtbare bodem! KOESTEREN OF (VER)KOPEN? Den Ouden

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Eieren & Pluimvee. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels

Eieren & Pluimvee. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels Eieren & Pluimvee Eieren en Pluimvee Vires5 Animalia laat steeds weer enorme resultaten zien. Dieren die dagelijks 3% Vires5 Animalia in hun drinkwater drinken, zien er gezonder uit, zijn fitter en minder

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016. Ons aanbod voor jou!

PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016. Ons aanbod voor jou! PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016 Ons aanbod voor jou! Begin 2015 is KalverNET van start gegaan. Samen met het bedrijfsleven organiseren wij inhoudelijke, inspirerende en praktische bijeenkomsten

Nadere informatie

Casus Toezicht Kalverketen Beschrijving Soll en Business Case

Casus Toezicht Kalverketen Beschrijving Soll en Business Case Casus Toezicht Kalverketen Beschrijving Soll en Business Case 28-11-2012 Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. Inleiding - Doel Dit document is

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Bio-industrie. Wat is de bio-industrie? Om hoeveel dieren gaat het eigenlijk. De legbatterij

Bio-industrie. Wat is de bio-industrie? Om hoeveel dieren gaat het eigenlijk. De legbatterij Bio-industrie Wat is de bio-industrie? Bio betekent,,leven'' en industrie is een verzamelnaam voor fabrieken. Bio-industrie is een nieuw woord voor bepaalde moderne vormen van veeteelt. In de veeteelt

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Bio-based Economy Den Haag, 17 april 2013 VAVI VAVI is een belangenvereniging die de belangen behartigt van 7 Nederlandse ondernemingen binnen de aardappelverwerkende

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

WELKOM. Biobased Business Event Emmen. Over natuurlijke oplossingen gesproken

WELKOM. Biobased Business Event Emmen. Over natuurlijke oplossingen gesproken WELKOM Biobased Business Event Emmen Over natuurlijke oplossingen gesproken Natural Plastics Ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van groene producten welke geen schade opleveren voor de natuur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve

Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve Kwaliteit 1. Controle op voedselveiligheid a. Wat doet uw bedrijf om voedselveiligheid te garanderen? Uiteraard hebben we onze eigen kwaliteitsdienst

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE

MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE VOORWOORD Sinds 2006 publiceren we jaarlijks ons verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Elk jaar maken we stappen in ons MVO-beleid en integreren

Nadere informatie

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Dit is een gezamenlijke uitgave ter bevordering van verantwoord diergeneesmiddelengebruik van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in

Nadere informatie

Aspecten Criterium Omschrijving controle Sanctie Algemeen Interpretatie

Aspecten Criterium Omschrijving controle Sanctie Algemeen Interpretatie VLEESKALVEREN Dierenwelzijnsnormen voor vleeskalveren met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn

Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn Argentinië is een heel vruchtbaar land met een aangenaam klimaat. Het is hét vleesland bij uitstek. De Argentijnse pampa s bieden een ideale leefomgeving

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015

BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015 BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015 Voorstellen Monique Driesse Rundveedierenarts 7 jaar praktijk, 5 jaar in Canada Sinds 2007 bij Boehringer Ingelheim Ruben Tolboom

Nadere informatie

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Broilers Slaughter pigs Veal calves Dairy cattle -- Themabijeenkomst Antibioticumbeleid en de (on-)mogelijkheden

Nadere informatie

Zuiver Voer. voor de biologische veehouderij

Zuiver Voer. voor de biologische veehouderij Zuiver Voer voor de biologische veehouderij Gezonde dieren, optimale prestaties Optimale prestaties behalen en tegelijkertijd het welzijn van uw dieren managen. Dat is uw uitdaging. Iedere dag weer. Darmgezondheid

Nadere informatie

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen.

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Auteur: Steven Sarrazin BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Nu IBR een verplichte nationale aanpak kent bij rundvee, komt ook een bestrijding van BVD (Boviene Virale Diarree)

Nadere informatie

Bio-energie. van de Boer. www.host.nl

Bio-energie. van de Boer. www.host.nl NL Bio-energie van de Boer www.host.nl HoSt Microferm: duurzame energie uit mest Het Microferm concept is ontwikkeld voor boeren die de eigen mest verwerken. De Microferm is uitermate geschikt voor agrarische

Nadere informatie

De NVG, 40 jaar jong

De NVG, 40 jaar jong De NVG, 40 jaar jong Dier boven mens? 75 % van de Amerikaanse huisdiereigenaren besteden niet minder geld aan hun huisdier; 26 % vindt de gezondheid huisdier belangrijker dan van zichzelf; 34 % geeft

Nadere informatie

Champignon teelt. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels

Champignon teelt. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels Champignon teelt Champignonteelt Hoewel champignons zelf schimmels zijn stimuleert het gebruik van Vires5 Food de groei en de ontwikkeling van de champignons. Vires5 Food staat garant voor een constante

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Het bestuur wordt verzocht met instemming kennis te nemen van het jaarverslag.

Het bestuur wordt verzocht met instemming kennis te nemen van het jaarverslag. VERGADERING : ALGEMEEN BESTUUR DATUM : 14 JUNI 2011 AGENDAPUNT : 6 BIJLAGE : OB-11-27 Onderwerp : Jaarverslag SKV 2010 De bijlage bevat het jaarverslag SKV 2010. Hierin wordt onder andere een beeld gegeven

Nadere informatie

MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE

MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE MVO VERSLAG 2014 KALFSVLEES MET VISIE VOORWOORD Sinds 2006 publiceren we jaarlijks ons verslag over Maatschappelijk Europa als thuismarkt. Met een export naar meer dan In dit jaarverslag ziet u de ontwikkelingen

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Besmet met IBR. Congres Gezonde melkveehouderij 10-11-2015. En hoe nu verder? copyright Gezondheidsdienst voor Dieren 1. Inhoud presentatie IBR

Besmet met IBR. Congres Gezonde melkveehouderij 10-11-2015. En hoe nu verder? copyright Gezondheidsdienst voor Dieren 1. Inhoud presentatie IBR Besmet met IBR En hoe nu verder? Drs. Frederik Waldeck, dierenarts Congres Gezonde melkveeh Zwolle, 10 november 2015 Inhoud presentatie IBR Stand van zaken Besmet: hoe komt het, wat is het? Aanpak Boerderij,

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

CoMore. Flexibel Enthousiast Betrouwbaar

CoMore. Flexibel Enthousiast Betrouwbaar CoMore Flexibel Enthousiast Betrouwbaar CoMore komt voort uit de agrifoodsector en is sterk in zakelijke dienstverlening. Het dienstenpakket bestaat uit controles en audits, onderzoeken, keuringen, inspecties,

Nadere informatie

Nedap Varkens Voer station. Complete oplossingen voor varkenshouderij

Nedap Varkens Voer station. Complete oplossingen voor varkenshouderij Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren

Nadere informatie

Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen

Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen Inhoud presentatie Dierziekten: ontwikkelingen BVD en IBR Uiergezondheid: kengetallen omtrent droogstandstherapie Vruchtbaarheid: nieuwe benadering

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Klik Studiebijeenkomst. bewerken. Ontwikkelingen op de voermarkt. Klik om de ondertitelstijl van het. R. Tijssens

Klik Studiebijeenkomst. bewerken. Ontwikkelingen op de voermarkt. Klik om de ondertitelstijl van het. R. Tijssens Klik Studiebijeenkomst de stijl te bewerken Ontwikkelingen op de voermarkt Klik om de ondertitelstijl van het model 27 mei 2014 te bewerken R. Tijssens Klik om de stijl te bewerken Klik om de ondertitelstijl

Nadere informatie

Waar halen wij onze grondstoffen vandaan

Waar halen wij onze grondstoffen vandaan Waar halen wij onze grondstoffen vandaan Bezoek VNO NCW 15 mei 2012 aan Smink Groep Jan Robert van Veen Environmental Consultancy Group B.V. www.envigroup.nl Environmental Consultancy Group B.V. Bureau

Nadere informatie

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven Samenvattend rapport 1 ENQUÊTE 1.1 Opstellen van de enquête In kader van het demo-project verantwoord gebruik van antibiotica in de

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst AKSV Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging BBL Beroeps Begeleidende Leerweg BRC De British Retail Consortium is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

14 & 19 november 2013 Kalverhouderij Beekzicht

14 & 19 november 2013 Kalverhouderij Beekzicht 14 & 19 november 2013 Kalverhouderij Beekzicht I. Opening II. III. IV. Willem-J. Last Aandachtspunten bij een verminderd Ab-gebruik Carola Timmer Uitleg UDD-regeling en nieuwe IKB overeenkomsten Carola

Nadere informatie

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen

Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen Duurzame mestverwerking voor productie van schone energie en groene mineralen MTS vd Lageweg Hendrikus van de Lageweg 1 Inhoud MTS vd Lageweg Mestplaatsing veehouderij sectoren / sector belang Doelen Wat

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

Een samenwerking van de sector melkveehouderij, vleeskalverhouderij, Vee & Logistiek Nederland

Een samenwerking van de sector melkveehouderij, vleeskalverhouderij, Vee & Logistiek Nederland Een samenwerking van de sector melkveehouderij, vleeskalverhouderij, Vee & Logistiek Nederland Totaal aanpak Vitaal, Gezond en Duurzaam kalf Aanleiding Afgelopen periode hebben de melkveehouderij, vleeskalverhouderij

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015132-2. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015132-2. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015132-2 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontwikkelen van voeders en voersupplementen die de gezondheid van varkens ondersteunen. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

Fossiel energiegebruik en broeikasgasemissie in de kalfsvleesketen 1990-2012

Fossiel energiegebruik en broeikasgasemissie in de kalfsvleesketen 1990-2012 Fossiel energiegebruik en broeikasgasemissie in de kalfsvleesketen 1990-2012 trends en innovaties Anton Kool Jacomijn Pluimers Hans Blonk December 2013 Versie 2.0 Fossiel energiegebruik en broeikasgasemissie

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Effect van Digestarom 1301 op de technische resultaten van witvleeskalveren

Effect van Digestarom 1301 op de technische resultaten van witvleeskalveren Effect van Digestarom 1301 op de technische resultaten van witvleeskalveren Uitgevoerd door: Feed Innovation Services BV Wageningen In opdracht van: Speerstra Feed Ingredients BV Lemmer Mei 2007 Digestarom

Nadere informatie

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong U geniet van goede en eerlijke producten U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong Voor mens en milieu Steeds meer organisaties willen in de bedrijfsvoering een balans vinden tussen planet, people

Nadere informatie

WORKSHOP CIRCLE SCAN. Door Wouter-Jan Schouten

WORKSHOP CIRCLE SCAN. Door Wouter-Jan Schouten WORKSHOP CIRCLE SCAN Door Wouter-Jan Schouten WOUTER-JAN SCHOUTEN Doctoraal Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit 21 jaar bij the Boston Consulting Group - Partner & Managing Director - Leider van NL Consumer

Nadere informatie

Gezond verstandavond 14 juni bij Fam. Doodeman te Birdaard

Gezond verstandavond 14 juni bij Fam. Doodeman te Birdaard Gezond verstandavond 14 juni bij Fam. Doodeman te Birdaard Doelstelling na WO II: nooit meer honger enorme toename voedsel productie Bertold Brecht:,,Erst das Fressen, dann die Moral Boerderijen worden

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Aan: Nadere informatie: Adviesraad Duurzame Zuivelketen Op heeft de adviesraad Duurzame Zuivelketen

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN

5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN 5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN 5 REDENEN OM KOEMELK* TE VOEREN AAN KALVEREN: A B C D E Ik geloof dat koemelk het beste is voor de kalveren Het is de beste manier om van restmelk af te komen

Nadere informatie

De dierenarts, toen, nu en straks

De dierenarts, toen, nu en straks De dierenarts, toen, nu en straks Gezond groeien, 9 februari 2012, Veghel Prof.dr. Frans van Knapen, Institute for Risk Assessment Sciences, Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Universiteit Utrecht Veterinaire

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10 september 2008 08-LNV-107

Nadere informatie