Voorkomen van dierziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkomen van dierziekten"

Transcriptie

1 Voorkomen van dierziekten Ziektepreventie bij de kalveren is cruciaal, zeker in de eerste weken na de geboorte. Jonge kalveren zijn gevoelig voor het oplopen van ziekten. Kalveren worden geboren zonder antistoffen en met een beperkte natuurlijke weerstand. Daarom is het belangrijk dat dierziekten worden voorkomen. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het darmkanaal, waardoor andere infecties kunnen aanslaan. De VanDrie Group heeft de ambitie om het risico op insleep van dierziekten te verminderen. Wij streven naar het testen op de aanwezigheid van ziektes zoals BVD op het bedrijf van oorsprong. Wij zorgen voor goede huisvesting, verzorging en voeding. Dit moet ook bij de melkveehouderij waar het kalf wordt geboren en minimaal twee weken verblijft. Wij voeren gezonde kalveren aan naar de houderijen, met speciale aandacht voor een gezonde navel, gewrichten en ontlasting. Door ons Safety Guard systeem kunnen we de informatie van elk kalf via het oormerk uitlezen en weten we van elk kalf dat we aankopen de exacte ziektegeschiedenis. VanDrie Group hanteert een quarantaine periode in de kalververzamelplaatsen. Zo kunnen we de kalveren monitoren en ingrijpen indien nodig. VanDrie Group is aangesloten bij het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV). Het GTSKV systeem is opgezet om kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren. Tracering is van groot belang bij preventie, dreigende uitbraak en het uitbreken van een besmettelijke dierziekte. Wij gaan dialoog aan met de melkveesector, dierenartsen en andere belanghebbenden om maatregelen rond ziektepreventie te versterken. Melkveehouders Dierenartsen Keuringsinstanties Kalverhandelaren

2 Verwaarden van mest De wereldbevolking zal in 2050 groeien tot 9 miljard mensen. Dit zal zorgen voor stijgende en veranderende consumptiepatronen. De fosfaatvoorraden nemen echter wereldwijd sterk af: de aarde heeft nog voor 70 tot 100 jaar aan voorraad beschikbaar. Als fosfaat opraakt, komt de wereldwijde voedselproductie in gevaar. Wereldwijd gaat er een tekort ontstaan aan essentiële mineralen. Wij pleiten ervoor om het mestbeleid vanuit een ander oogpunt te bekijken en ruimte te bieden aan raffinage van mest. Mest wordt in Nederland vooral gezien als afval. De VanDrie Group ziet mest juist als een waardevolle grondstof in de biobased economy, vol mineralen, organische stoffen en energie. Wij willen van mest graag een hoogwaardig product maken, met opbrengst, waardoor de zogenaamde mestoverschotten worden gesaneerd. Niet alleen de bekende bodembevruchters als stikstof, fosfaat en kalium maar ook eiwitten, aminozuren en vetzuren die herbruikbaar zijn. De beweging van afval naar grondstof zal tot een meer circulaire economie leiden. Om kostbare stoffen te herwinnen is een laag thermische behandeling van de mest nodig. Dit houdt in dat het organisch materiaal een hittebehandeling in een afgesloten reactor ondergaat. VanDrie Group denkt aan low-input winning van restenergie in plaats van te kostbare co-vergisting. Het economisch model hierachter is dat van volledige vierkantsverwaarding: het volledig tot waarde brengen van een dier. Zo valt meer winst te behalen dan alleen de bemestende waarde en de waarde van energieproductie uit mestvergisting. Mest vol waarden is een initiatief van de VanDrie Group en de Wageningen UR om economische groei te realiseren in balans met natuur en leefomgeving.

3 Verantwoord antibioticagebruik Het gebruik van antibiotica binnen en buiten de veehouderij ligt flink onder de loep. De VanDrie Group is voorloper in de aanpak van dit probleem. Dat doen we door de hele keten erin te betrekken. In april 2010 besloot het toenmalige ministerie van LNV dat antibioticagebruik in 2013 gehalveerd moest zijn ten opzichte van Dankzij de inspanningen van onze medewerkers, kalverhouders en dierenartsen hebben wij in vijf jaar tijd het antibioticagebruik in de kalversector weten te halveren. De VanDrie Group zet zich in voor verantwoord antibioticumgebruik. Sinds enkele jaren werken een aantal kalverhouders met homeopathische middelen ter ondersteuning van het verminderen van antibioticagebruik. Deze methode is door onszelf ontwikkeld en laat op grote schaal positieve resultaten zien. Voordat deze kalverhouderijen met homeopathie begonnen, gebruikten zij gemiddeld vier procent meer antibiotica dan andere VanDrie bedrijven. In 2012 en de eerste helft van 2013 scoorden zij juist 10 procent lager op antibioticagebruik terwijl de gemiddelde productiegetallen allemaal gelijk of zelfs beter waren dan bij bedrijven die geen homeopathie toepassen. Wij zijn natuurlijk geen onderzoeksinstelling. Het is niet ons doel te bewijzen of homeopathie wel of niet werkt, wij willen graag samen met onze kalverhouders alle mogelijke wegen bewandelen om te komen tot een verantwoord lager antibioticagebruik. Met bacterieculturen kan het immuunsysteem van kalveren ook worden versterkt. Op 20 bedrijven wordt wekelijks door de kalverhouder gesproeid zodat goede bacteriën de plek innemen van slechte, ziekteverwekkende bacteriën. Wij doen dit project samen met de firma NobleBio en met LTO. De resultaten worden in 2014 bekend gemaakt. In samenwerking met de Universiteit Utrecht werken 48 kalverhouders, waaronder 36 van onze kalverhouderijen, mee aan een onderzoek naar nieuwe protocollen om MRSA en resistentie tegen antibiotica te verminderen. Door andere regels en afspraken te hanteren, in combinatie met het reinigen en ontsmetten van bedrijven voor de komst van nuchtere kalveren, kunnen ziektes voorkomen worden. Ook werd op 40 kalverhouderijen in 2011 en 2012 het effect nagegaan van een vaccinatie tegen luchtweginfecties op het gebruik van antibiotica. De kalveren die een vaccinatie krijgen om longinfecties te voorkomen, zo blijkt uit de proefresultaten van Wageningen UR, hebben 15 procent minder antibiotica nodig. Het nationale antibioticumbeleid is in 2013 aangescherpt via de zogenaamde UDDmaatregel (Uitsluitend Door Dierenarts). Alleen dierenartsen mogen nog antibiotica toepassen en de middelen mogen niet meer op veehouderijen aanwezig zijn. Pas als aan strikte voorwaarden op het gebied van diergezondheidsmanagement en antibioticumgebruik is voldaan, mag een veehouder nog zelf antibiotica toepassen en voorhanden hebben. Dierenartsen Onderwijsinstellingen als Wageningen UR en Universiteit Utrecht Maatschappelijke organisaties als de Dierenbescherming Keuringsinstanties De overheid

4 Produceren van betrouwbaar en verantwoord kalfsvlees Onze eerste verantwoordelijkheid als kalfsvleesproducent is dat er betrouwbare, verantwoorde voedingsproducten op de markt worden gebracht. De VanDrie Group werkt volgens de hoogste standaarden en wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Veiligheid en kwaliteit gaan voor alles en wij streven ernaar die voor honderd procent te garanderen. Voedselveiligheid en dierenwelzijn worden gewaarborgd door ons kwaliteitssysteem Safety Guard. Safety Guard is gecertificeerd voor ISO en omvat ook erkenningen zoals BRC en IFS. Naast de officiële erkenningsaudits die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Lloyd s Register jaarlijks uitvoeren, wordt Safety Guard regelmatig door kwaliteitsdiensten van diverse ketens en fabrikanten beoordeeld en doorgelicht. Wij willen samenwerken met relevante stakeholders aan controleerbare en transparante kwaliteitssystemen voor alle bedrijfsactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat alles controleerbaar is, maakt het Safety Guard voedselveiligheidssysteem een onlosmakelijk onderdeel uit van de VanDrie Group. Niet voor niets staat er in ons logo: Controlled Quality Veal. Door het optimaal uitvoeren van een aantal maatregelen borgen wij voedselveiligheid: Ons tracking & tracing systeem garandeert de tracering van kalveren, gebruikte voeders en grondstoffen en individuele vleesdelen; We maken uitsluitend gebruik van gecontroleerde voeders, dat wil zeggen uit eigen GMP+ gecertificeerde productiebedrijven; We werken alleen samen met kalverhouders die gecertificeerd deelnemer zijn van het kwaliteitssysteem IKB Vleeskalveren (www.ikbkalveren.nl); We leveren geen kalveren af aan de slachterijen in de medicijnenwachttijd; We hebben een restrictief beleid ten aanzien van antibiotica en doen diverse proeven om de vitaliteit van de kalveren te vergroten. In alle fases van het productieproces worden er uitvoerige controles verricht. De SKV, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren, controleert binnen de gehele keten van VanDrie Group op het afwezig zijn van groeibevorderaars. Het nemen van urinemonsters, bloedmonsters en voer- en vetmonsters maken de controles compleet. De SKV controleert in alle fases: tijdens de fabricage van voer, in de kalverhouderijen en in de slachterijen. Kalfsvlees past in een gezond voedingspatroon. Wij zijn aangesloten bij de stichting Ik Kies Bewust. Onze kalfsvleesproducten in het supermarktschap hebben het bekende vinkje -logo op de verpakkingen. Dit logo voor voedselkeuze is het enige dat is toegelaten in Nederland door zowel de nationale overheid als de Europese Commissie. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Stichting Ik Kies Bewust

5 Verantwoord dierenwelzijnsniveau Dierenwelzijn staat bij VanDrie Group hoog in het vaandel. In 2009 kreeg VanDrie Group een Beter Leven kenmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. Dat wil zeggen dat wij kalfsvlees hebben dat aan hogere eisen voldoet op het gebied van dierenwelzijn. Het Beter Leven kalfsvlees is te herkennen op de winkelvloer aan de verpakking. Bovenop de verpakking ziet u een sticker met het Beter Leven kenmerk. Het welzijn van de dieren heeft uiteindelijk ook invloed op de gezondheid van de dieren en daarmee in potentie ook op de voedselveiligheid, als ook de smaakbeleving van de kalfsvleesproducten. Daarom willen wij dat alle omstandigheden, van huisvesting tot transport en van voeding tot gezondheid, optimaal zijn zodat het welzijn van de kalveren door de gehele keten zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Beter Leven kalveren staan in ruime, lichte, geventileerde stallen. In 2013 hebben we de ventilatietechnieken in de kalverstallen verbeterd. Een proef met nieuwe, speciale vloertypes die het loop- en liggedrag en daarmee het welzijn van de kalveren dienen te verbeteren, gaat nu de tweede fase in. De kalveren kunnen als groep gelijktijdig eten en drinken. Ze krijgen naast kalvermelk ook ruwvoer zodat ze kunnen herkauwen. Herkauwen stimuleert de natuurlijke weerstand en bevordert de gezondheid. Sinds 2013 hebben we een hoger percentage ruwvoer in de vorm van muesli standaard in het menu van de kalveren opgenomen. Hierdoor ligt het hemoglobinegehalte bij Beter Leven kalveren op 6 millimol per liter bloed, waar de wettelijke norm 4,5 millimol is, zodat geen enkel kalf in de gevarenzone komt voor wat betreft bloedarmoede. Het afgelopen jaar heeft de VanDrie Group tevens het initiatief genomen voor proeven met probiotica, levende microbiologische voedingssupplementen, in plaats van antibiotica. Ook het transport van de dieren dient zo diervriendelijk mogelijk te gebeuren. Dat bereiken we door de transporten in tijd en afstand zo kort mogelijk te houden en een zo goed mogelijk klimaat in de wagens na te streven. Dat transport gebeurt onder meer in Comfort Class vrachtwagens die volledig klimaatgestuurd zijn en voorzien zijn van camera s waardoor de chauffeur zicht heeft de kalveren. De naleving van de gemaakte afspraken met de Dierenbescherming is geregeld binnen het Safety Guard kwaliteitssysteem van VanDrie Group. Lloyd s houdt hierop toezicht en rapporteert de resultaten aan de Dierenbescherming. Daarnaast controleert de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren op afwezigheid van groeibevorderaars bij onze dieren. Om het kalfsvlees te traceren is een klantensysteem ingericht. De gebruiker kan met behulp van een wachtwoord via internet op eenvoudige wijze toegang krijgen tot alle productiegegevens van zijn kalfsvleesaankoop. In 2013 werd de stal van Peter s Farm familie Derks uit Sambeek een officiële Beter Leven zichtstal. De Dierenbescherming Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) Onderwijsinstellingen als Wageningen UR Keuringsinstanties

6 Streven naar een gesloten kringloop Het streven van de VanDrie Group is gericht op minimale belasting en maximale besparing. Wij streven naar zo min mogelijk verspilling, beperking van energie en CO 2 en maximale verwaarding van reststromen. Bovendien willen wij dat onze bedrijfsactiviteiten op een harmonieuze manier zijn ingepast in de wereld om ons heen, waarbij de omgeving zo weinig mogelijk last heeft van onze bedrijvigheid. De gesloten kringloop die wij nastreven is gebaseerd op het Cradle to Cradleprincipe: recycling, verwaarding en daardoor zo min mogelijk echt afval. In een breder verband is dit principe onderdeel van onze wens om de CO 2 -footprint van de VanDrie Group te verkleinen door de verspilling te verminderen. We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven een Milieu Management Systeem gebaseerd op de principes van ISO Dat betekent aandacht voor geluidshinder, geur, waterverbruik en verontreiniging, afval en energieverbruik. Onze veevoederbedrijven en kalverslachterijen conformeren zich aan het MJA-3- Energie Efficiency Plan. Het doel hiervan is van 2013 tot en met 2016 jaarlijks 2 procentenergie te besparen ten opzichte van het energieverbruik in Oukro is gespecialiseerd in de verwerking van de kalfsvellen. Van 2009 tot en met 2013 is het aantal kilo s zout per kalfsvel teruggebracht van 6,7 kg naar iets meer dan 5,4 kg. Bovendien probeert Oukro steeds meer vellen vers aan te leveren zodat pekelen niet meer nodig is. In 2013 lag het aantal niet gepekelde kalfsvellen op 25 procent. Voor 2014 is de doelstelling om dit te verhogen naar 30 procent. We zetten hoog in als het gaat om waterzuivering, zeker bij Oukro waar de zouten niet in het water terecht mogen komen. Onze slachterijen en Eurolat hebben bijvoorbeeld hun eigen waterbron en eigen waterzuiveringsinstallatie. Alle kartonnen vleesdozen die onze Nederlandse kalverslachterijen gebruiken voldoen aan het FSC (Forest Stewardship Council)-keurmerk. Onze dozenleverancier heeft als duurzaamheiddoelstelling om de fossiele CO 2 uitstoot in hun fabrieken in 2020 met 20 procent te verlagen ten opzichte van In alles proberen wij zoveel mogelijk van onze reststromen te verwaarden. Voorbeelden daarvan zijn onze elders genoemde ideeën over mestafval en onze afzet in het buitenland van naar Nederlandse begrippen minder waardevolle organen en restproducten van kalveren. Maar ook door op energie te besparen en onze transporten in tijd en kilometers zo efficiënt mogelijk in te delen. Daarbij hecht de VanDrie Group groot belang aan samenwerking en een sectorbrede aanpak. We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen waardoor vlees langer houdbaar blijft, wat minder verspilling en minder transport betekent: goed voor het milieu en lagere kosten. Verpakkingsindustrie Maatschappelijke organisaties

7 Zorg voor onze eigen medewerkers Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen aan de buitenkant meet- en zichtbaar. Minstens zo belangrijk als de zorg voor de dieren, het product en het proces is de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft over de eigen mensen. De VanDrie Group voelt en neemt die verantwoordelijkheid nadrukkelijk waar het om onze eigen medewerkers gaat. Dat doen wij als het gaat om de veiligheid, de gezondheid en de groeikansen van onze mensen. De VanDrie Group wil dat al haar medewerkers in een zo veilig mogelijke omgeving werken. Daarnaast willen wij dat onze mensen de mogelijkheden hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en de kans hebben door te groeien. Daarvoor willen wij de juiste omstandigheden creëren en onze medewerkers stimuleren actief te werken aan een goede gezondheid. Eens in de vier jaar kunnen onze medewerkers meedoen aan het Preventief Medisch Onderzoek. Hierbij geeft het onderdeel de fittest een goed beeld van de fysieke en mentale gezondheid van elke werknemer. In 2013 nam 96 procent van de uitgenodigde Ekro-medewerkers deel aan dit onderzoek. De VanDrie Group stimuleert persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Ook afgelopen jaar is hier continue aandacht aan besteed via bijscholingscursussen, trainingen en een eigen opleidingstraject. Zo kregen in 2013 alle medewerkers van Oukro een volledige interne opleiding of een herhaling. De leiding volgt een communicatiecursus die in 2014 wordt afgerond. Ekro en ESA gaan in 2014 een programma starten waarmee medewerkers flexibeler worden door hen op te leiden in het verbreden van de taken zodat zij op meerdere afdelingen kunnen werken. Arbo instanties Medewerkers Onderwijsinstellingen zoals SVO vakopleiding food

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

Samen verduurzamen loont

Samen verduurzamen loont Samen verduurzamen loont Verslag Duurzame Zuivelketen 2012 Samen verduurzamen loont De zuivelsector heeft in 2012 belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Over zorgvuldige veehouderij. veel instrumenten, één concert

Over zorgvuldige veehouderij. veel instrumenten, één concert Over zorgvuldige veehouderij veel instrumenten, één concert Essaybundel 2010 Colofon Inhoud Uitgever Wageningen UR Een initiatief van de Taskforce Zorgvuldige Veehouderij van Wageningen UR Eindreactie

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Tom Bakker Willy Baltussen Bart Doorneweert LEI-rapport 2012-025 Januari 2012 Projectcode 2231532000 LEI, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Varkens horen bij Nederland

Varkens horen bij Nederland Varkens horen bij Nederland NVV offensief voor het Nederlandse varken 2014-2020 www.nvv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 04 Conclusies en aanbevelingen 05 1. Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 06 Eén

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Well-Fair Eggs. Samenwerken voor duurzame eieren biedt kansen! Ontwerpen voor Systeeminnovatie

Well-Fair Eggs. Samenwerken voor duurzame eieren biedt kansen! Ontwerpen voor Systeeminnovatie Ontwerpen voor Systeeminnovatie Well-Fair Eggs Samenwerken voor duurzame eieren biedt kansen! Een expeditie naar duurzame eierproductie met hart voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument. Leve

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier.

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier. Beantwoording begrotingsvragen Diergezondheidfonds: 1 Welk verband heeft diergezondheid met dierenwelzijn? Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert

Nadere informatie

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 C vd Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam kern van het betoog KERN VAN HET BETOOG

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie