Authentiek en eerlijk communiceren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Authentiek en eerlijk communiceren"

Transcriptie

1 P Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 33 BESAFE Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid FEBRUARI 2015 DOSSIER SOCIALE MEDIA Een politiezone, een brandweerkorps, een preventiedienst. Hoe gebruiken zij Twitter en Facebook? 4 Brandweer Antwerpen: Facebook is ideale kanaal voor brandweergevoel 5 Politiezone Mons-Quévy: Een directe communicatielijn naar de bevolking 6 Preventiedienst Menen: Snelheid van sociale media is groot voordeel Brandweermajoor Bert Brugghemans: We streven naar een evenwicht tussen leuke berichten die ons nieuwe volgers opleveren en nuttige berichten die vaak minder likes of views krijgen. FOTO JASPER LEONARD Authentiek en eerlijk communiceren Als openbare dienst moet je sociale media gebruiken. Je kan kanalen waar zo veel burgers zitten niet zomaar negeren. Dat zegt Bert Brugghemans, majoor bij de Brandweer Antwerpen. Hij is zelf al jaren actief op diverse sociale media en stond mee aan de wieg van de Twitter- en Facebookaccounts van de Antwerpse brandweer. Brandweer-, politie- en gemeentelijke preventiediensten hebben de plicht om te communiceren met burgers over hun werkzaamheden. Als brandweer kiezen we ervoor om dit te doen via alle kanalen waar burgers zich ophouden, dus ook via sociale media. Volgens Brugghemans zijn sociale media eenvoudig te beheren en heel dynamisch. Ze leiden vaak naar publicaties in de earned media, zoals de pers, waardoor je een nog groter bereik krijgt. Ze laten monitoring toe en geven een accuraat beeld van het effectieve bereik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een advertentie in de krant. Het grootste voordeel van sociale media is dat je je boodschap ongefilterd en snel bij de burger krijgt. Sociale media zijn een doeltreffend middel om een boodschap over te brengen, ook bij crisiscommunicatie. Soms kunnen we onze boodschap sneller via sociale media verspreiden dan we fysiek aanwezig kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld tijdens een druk koopweekend mensen actief oproepen om ruimte te maken voor de brandweer bij interventies in de binnenstad. Ook bron van informatie Sociale media kunnen ook een bron van informatie zijn. Wij halen er informatie uit over en voor interventies. Maar we gebruiken die informatie bijvoorbeeld ook om onze preventiecampagnes te sturen. Op basis van wat mensen online zetten, analyseren we waar ze mee bezig zijn en waar de interesses liggen op vlak van brandveiligheid. Als openbare dienst is het volgens Brugghemans essentieel om zo authentiek en eerlijk mogelijk te communiceren. Er zijn trucjes om snel veel volgers te krijgen, maar die zijn niet duurzaam en leiden vaak tot negatieve ervaringen. Als betrouwbare brandweer-, politie- of gemeentedienst blijven we daar beter van weg. We streven wel naar een evenwicht tussen de leuke berichten die ons nieuwe volgers opleveren en de nuttige berichten die vaak minder likes of views krijgen. Door het aantal volgers systematisch op te krikken krijgen we immers automatisch een groter bereik voor onze preventieboodschappen. VERDER IN DIT NUMMER: 2 BRANDPREVENTIE- MONITOR Kennis over rookdetector blijft beperkt 3 WONINGINBRAKEN Europees Rapport Domestic Burglary Diefstal in woningen gemonitord 7 BELEIDSNOTA VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN Klemtonen in het veiligheidsbeleid van de komende jaren 8 GAS-PLATFORM ADVP zoekt input en output over GAS-toepassing POSTUUM: JO VANHECKE Zet uw gemeente in de kijker Hebt u een inventief veiligheidsplan? Of een boeiend preventieproject? Of een interessante case die uw collega s kan inspireren? Laat het ons weten. Mail uw verhaal naar en we werken het verder uit. BESAFE 1

2 Brandpreventiemonitor B Burgemeesters, brandweermannen en preventiemedewerkers hebben nog heel wat werk om de bevolking vertrouwd te maken met de risico s van brand. Eén Belg op drie denkt nooit aan brandveiligheid, al zijn er wel grote regionale verschillen. Dat blijkt uit de jongste editie van de brandpreventiemonitor, een tweejaarlijks rapport van ANPI i.s.m. de FOD Binnenlandse Zaken. Kennis over rookdetector blijft beperkt Eerst het goede nieuws: het gaat de goede kant op met de communicatie over het noodnummer 112. Het nummer raakt stilaan ingeburgerd, de helft van de Belgen zou het bellen als ze geconfronteerd worden met een brand. Maar terwijl de communicatie over het noodnummer wel aanslaat, blijven er nog altijd gaten in de informatievoorziening rond brandpreventie en de kennis bij de bevolking. Daar kunnen gemeentebesturen, preventieambtenaren en brandweerkorpsen vlot op inspelen. Veel meer rookmelders Uit de brandpreventiemonitor blijkt dat het aantal rookmelders de voorbije jaren sterk gestegen is. Zes op de tien woningen zijn nu uitgerust met een rookmelder, vier jaar geleden was dat nog maar 47%. Die stijging is vooral te danken aan de toename van het aantal rookmelders in Vlaanderen. Maar daar was dan ook nog veel achterstand goed te maken: in Vlaanderen is nog altijd maar 43% van de woningen uitgerust met een rookmelder, en dat is net niet de helft van het aantal woningen in Wallonië (84%). In Brussel is er een rookmelder te vinden in 74% van de woningen. Toch blijft de kennis over rookdetectors beperkt. 1 Belg op 10 vindt rookmelders niet belangrijk. Van degenen die een rookmelder hebben, onderhoudt 40% hem niet, slechts één op de drie test zijn of haar rookmelder soms, en nog te veel bezitters zijn zich niet bewust van de beperkte levensduur van de batterijen in de rookmelder. Beperkte kennis over brandveiligheid Ook aan de overige kennis over brand bij de Belgen kan nog heel wat geschaafd worden. 1 Belg op 10 weet niet of de elektrische installatie in zijn woning is uitgerust met automatische zekeringen en of de installatie gecontroleerd werd. Slechts 1 op de 10 Belgen weet dat sprinklers in een woning kunnen worden opgehangen om brand te beperken. En slechts 1 op 5 die zelf een woning heeft gebouwd, heeft het met zijn architect over brandpreventie gehad. Huurders, ouderen en de lagere sociale klassen scoren in zowat alle categorieën het slechtst. Informatiecampagnes over brandveiligheid houden daar best rekening mee. Uit de brandpreventiemonitor blijkt dat er nog heel wat aspecten van brandveiligheid zijn waarover de bevolking te weinig informatie heeft. Zo is er in 3 op de 10 woningen geen enkel preventiemiddel aanwezig: 70% heeft geen brandblusser in huis, 75% heeft nog geen branddeken, en slechts 15% heeft een evacuatieplan, al heeft de meerderheid dat nooit uitgeprobeerd. In 30% van de Belgische woningen zijn er nog niet-geaarde stekkers aanwezig, 20% van de elektrische installaties zijn niet gekeurd, en 6% van de Belgische bevolking zou een brandende frietketel nog altijd proberen te doven met water. Preventieboodschappen Dat campagnes wel degelijk zin hebben, blijkt uit het feit dat 63% van de Belgische bevolking het afgelopen jaar een of meerdere brandpreventieboodschappen heeft opgemerkt. Bovendien blijkt uit de brandpreventiemonitor dat Belgen meer en meer kiezen voor beschermende producten met een erkend label of norm. Bij de aankoop ervan beroepen ze zich niet alleen op informatie die ze krijgen van kennissen, maar hechten ze ook veel belang aan het waardeoordeel van de brandweer. Uit de monitor blijkt overigens dat 14% van de Belgen de voorbije vijf jaren met de brandweer in contact kwam. 2 BESAFE

3 Woninginbraken Twee initiatieven rond inbraakpreventie Elk uur worden er in ons land acht inbraken geregistreerd. En dat hoge aantal vinden we ook terug in de andere Europese landen. Alarmerend en verontrustend, zegt de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) over die cijfers. Voldoende om er twee projecten rond te bouwen. Woninginbraken behoren tot de grootste criminaliteitsproblemen in ons land. Niet alleen omwille van het hoge aantal, ze hebben ook belangrijke psychologische gevolgen voor de slachtoffers ervan. Maar ondanks de verschillende beleidsplannen en de vele (preventieve) acties, blijft het aantal inbraken toenemen. Meer zelfs, cijfers over diefstallen in woningen tonen aan dat het fenomeen nog niet voldoende is aangepakt. Europees project en actieplan Domestic Burglary Niet alleen ons land heeft te maken met een toenemend aantal woninginbraken. Het fenomeen doet zich ook voor in de andere Europese landen. Daarom zette ADVP, met de steun van de Europese Commissie, een Europees project op poten. Dat kreeg de naam An integral methodology to develop an information-led and community-orientated policy to tackle domestic burglary, kortweg A methodology to tackle burglary. Het project werd eind vorig jaar afgerond en voorgesteld, de resultaten zijn nu ook beschikbaar. De bedoeling van het project was om de lidstaten, hun beleidsmakers en de actoren op het terrein lokale politiemensen, gemeentebesturen, preventiediensten en privépartners meer te sensibiliseren voor het fenomeen woninginbraken en hun kennis hieromtrent te verhogen. Op die manier moet er een dynamisch inbraakpreventiebeleid in de hele Europese Unie tot stand komen. Daartoe ontwikkelde het projectteam een methodologisch stappenplan. Dat kwam tot stand via de organisatie van adviesraden, focusgroepen, terreinbezoeken en een World Café. Daarmee wil het projectteam de andere lidstaten ondersteunen door talrijke methodes te ontwikkelen om hun eigen nationale beleid te optimaliseren. Het actieplan in het kader van dit project fungeert als voorbeeld van een goede praktijk en kan bijgevolg de beleidsmakers van de andere lidstaten inspireren. i Het volledige actieplan en de verslagen van de adviesraden, de focusgroepen, de terreinbezoeken en het World Café die met het project gepaard gingen, kunt u nalezen op Het plan streeft naar een dynamisch inbraakpreventiebeleid in de hele Europese Unie Monitor Diefstal in Woningen Inbraken en diefstallen in woningen zijn niet alleen een hardnekkig maar ook een veelzijdig probleem. Daar komt nog bij dat de gegevens over diefstallen in woningen verspreid bewaard worden. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om een goed overzicht te krijgen. Daarom ontwikkelde de ADVP een monitor waarin verschillende gegevens met betrekking tot de diefstallen in woningen gecentraliseerd worden bewaard. Die gegevens houden allemaal verband met het aantal diefstallen in woningen. De monitor bevat ook gegevens De gegevens kunnen worden opgevraagd op alle verschillende niveaus van ons land, van het lokale tot het nationale niveau over het aantal alarmsystemen, het aantal diefstalpreventieadviseurs (DPA s) en het aantal burtinformatienetwerken (BIN s). Op termijn moet er ook ruimte komen voor de gegevens over de aanpak van de verschillende actoren, zoals het aantal adviezen van de DPA s en de tips die de BIN s doorgeven. Ook de acties die verbonden zijn aan de verzekeringsmaatschappijen en eventuele andere partijen moeten er op termijn hun plaats krijgen. De bundeling van de gegevens maakt het voor de gebruikers mogelijk om de resultaten te consulteren op één centrale plaats. De ADVP maakt hiervan gebruik om de resultaten te analyseren. Burgemeesters, politiezones en andere personen die de monitor raadplegen, kunnen die analyse gebruiken om gerichtere sensibilisatieacties uit te voeren. i De monitor kan worden geraadpleegd op de website van Besafe ( be/diw/belgi-belgique). De ADVP staat ook open voor voorstellen om de monitor nog verder uit te breiden en te optimaliseren. Wie een voorstel heeft, kan dat mailen naar BESAFE 3

4 BESAFE Dossier social media Social media, uw twuddy Preventiediensten, burgemeesters, brandweerkorpsen, politiezones en gemeentebesturen weten het al langer: sociale media zijn onontbeerlijk in de communicatiemix. Voor heel wat politiezones is dat geen nieuws, veel van hen sprongen al van bij de start van Twitter mee op de kar. En daarna volgden de andere openbare diensten die op lokaal vlak betrokken zijn bij het veiligheids- en preventiebeleid. Besafe stak zijn licht op bij de preventiedienst van Menen, de brandweer van Antwerpen en de politiezone Mons-Quévy. Preventiedienst Menen Snelheid van sociale media is groot voordeel FOTO PREVENTIEDIENST MENEN Preventiedienst Menen zette behoorlijk vroeg de stap naar sociale media. Al in juni 2009 werd het eerste Twitterbericht gepost, in november 2011 volgde een Facebookaccount. We zijn ervan overtuigd dat via sociale media een groot publiek bereiken, maar we blijven ook sterk inzetten op de klassieke communicatiekanalen, zegt diensthoofd Luc Claeys. A anvankelijk waren de berichten van de preventiedienst aankondigingen van activiteiten zoals Diensthoofd Luc Claeys: fietslabelmomenten We stemmen onze berichtgeving af op het en diefstalpreventietype sociale media en acties. Geleidelijk het doelpubliek. is de berichtgeving gevarieerder geworden. Sommige onderwerpen komen het hele jaar door aan bod, zoals computerbeveiliging en brandveiligheid, andere horen meer bij een bepaalde periode, zoals vuurwerk in de aanloop naar eindejaar of inbraakpreventie tijdens de donkere maanden, aldus Luc Claeys. In het begin postten we ook vaak berichten over de buurtinformatienetwerken in de politiezone Grensleie, waar Menen deel van uitmaakt. Dat heeft de BIN-gemandateerden de ogen geopend. Sinds 2012 is ook BIN Groot Menen gestart met de verspreiding van berichten via Twitter, een jaar later verscheen het eerste Facebookbericht. Is jullie aanpak voor Twitter en Facebook verschillend? Op Facebook zijn onze volgers voornamelijk burgers, veelal inwoners van Menen. Onze Twittervolgers zijn echter vooral collega s uit het ruime werkveld preventie. Denk daarbij 4 BESAFE aan andere preventiediensten, collegapreventieambtenaren, politiezones, hulpverleners, enzovoort. We zien dezelfde trend in wie wij zelf volgen op Twitter: hoofdzakelijk professionals actief in de sector veiligheid en preventie, buitenlandse preventieprojecten, journalisten en nieuwsaccounts. Het is dus logisch dat we de berichtgeving afstemmen op het type sociale media en het doelpubliek. Hoe past de communicatie via sociale media binnen jullie ruimere preventieaanpak? Binnen onze informatieverspreiding naar de burger zijn het slechts twee van de vele communicatiekanalen die we inzetten om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we via Twitter en Facebook een groot publiek bereiken, blijven we ook de klassieke kanalen gebruiken, zoals de stadskrant, de website van Menen, de lokale pers, affiches, brochures, enzovoort. Het grote voordeel van berichtgeving via sociale media zit hem in de snelheid. Die snelheid is heel belangrijk bij BIN-berichten, maar Onze Twittervolgers zijn vooral collega s, op Facebook zijn dat voornamelijk burgers. Diensthoofd Luc Claeys bijvoorbeeld ook bij berichtgeving over cybercriminaliteit (nepmails, oplichting, phishing, ). We hebben al meerdere keren snel kunnen inspelen op zogenaamde internethoaxen, bijvoorbeeld over een valse waardebon van 500 euro voor IKEA. Hoe zijn de reacties van burgers? Is er vaak interactie? Op onze Facebookaccount wordt er weinig gedebatteerd in de reactievelden, maar we merken wel dat onze berichten vaak gedeeld worden. De impact hiervan is enorm. De kracht van sociale media zit hem in het gigantische netwerk waarbinnen berichten zich als een lopend vuur kunnen verspreiden. Hebben jullie tips voor collega s die de stap nog niet gezet hebben? De belangrijkste tip is volgens mij: stem de boodschap af op de doelgroep en het kanaal. Huldig daarbij het KISS-principe (Keep It Simple Stupid). Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. In onze huidige maatschappij waarin communicatie vluchtiger wordt, is het belangrijk om een boodschap te laten nazinderen. Probeer na te denken over manieren om dit te bereiken. Afbeeldingen kunnen een handige trigger zijn. facebook.com/preventiedienstmenen twitter.com/preventiedienst

5 BESAFE Dossier social media Brandweer Antwerpen Facebook is ideale kanaal voor brandweergevoel De Antwerpse brandweer is sinds 2011 actief op Facebook en Twitter. Daarnaast hebben ze een YouTube-kanaal. Ze kiezen bewust voor een beperkt aantal kanalen, die ze dezelfde lookand-feel geven en heel goed beheren. In het verleden werd via de klassieke kanalen al heel sterk ingezet op preventiecampagnes. De boodschappen van toen zijn nog steeds actueel, zegt Bert Brugghemans, majoor bij Brandweer Antwerpen. De inhoud is dus altijd voorhanden. Campagnes worden zo breed mogelijk getrokken om een maximaal bereik te realiseren. Preventiecommunicatie, maatschappelijke preventie en brandveilig samenleven worden daarom getrokken vanuit zowel de communicatiedienst als de preventiedienst. De Antwerpse brandweer communiceert het hele jaar door over bijvoorbeeld rookmelders en evacuatie. In de winter focussen ze daarnaast op CO-intoxicaties en in de zomer op open vuren. Ze proberen ook in te spelen op de actualiteit en koppelen boodschappen aan belangrijke gebeurtenissen. Website voor meer achtergrond Bert Brugghemans: Elk kanaal dat de communicatiedienst gebruikt, wordt anders ingezet. Twitter wordt eerder als lokkanaal gebruikt. We plaatsen een eenvoudige wervende boodschap en verwijzen naar meer inhoud op de website. Facebook kan iets meer content bevatten, hoewel onderzoek uitwijst dat je ook daar de berichten beter beperkt houdt. Een link naar de website is nog steeds de Onze onthaalmedewerkers krijgen de informatie van de operationelen en vertalen dit naar een vlot leesbaar en leuk bericht dat begrijpbaar is voor de burger. Facebook is voor crisiscommunicatie beter geschikt dan Twitter. Bert Brugghemans, majoor bij Brandweer Antwerpen beste manier om de geïnteresseerde lezer meer achtergrond te geven. Behalve bij de maandelijkse rookmeldertest gebruikt de Antwerpse brandweer Twitter amper voor preventie. Facebook is dan weer het kanaal bij uitstek om het brandweergevoel weer te geven. Zo bind je mensen aan je merk en krijgt je preventieboodschap automatisch meer impact. Beide kanalen worden ook gebruikt voor crisiscommunicatie. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is Facebook daarvoor beter geschikt dan Twitter. Te volgen Liken, delen en retweeten zorgen ervoor dat uw boodschap nog meer aandacht krijgt. Wie een twitteraccount onderhoudt, weet dat boodschappen retweeten even belangrijk is als eigen berichten verspreiden. Wie inspiratie zoekt, vindt die bijvoorbeeld op de talrijke accounts van politiezones en brandweerkorpsen. Ook Besafe heeft een U vindt er allerlei tips die u kunnen inspireren. vindt u honderden tips over brandveiligheid en brandpreventie. U kunt deze twitteraccounts integreren in uw eigen website. Sociale media zijn niet gratis Het is volgens mij wel een misvatting dat sociale media gratis zijn. Een goed bereik krijgen kost vaak toch wat inspanningen op langere termijn of zelfs investeringen in aangekocht bereik. Zo werken we bij de Antwerpse brandweer steeds meer met betalende Facebookberichten. Dat is een bewuste keuze om met een beperkt budget toch een heel grote impact te hebben. Om dit te illustreren: ooit hebben we met een post die als target Antwerpen had, de helft van de Antwerpse bevolking bereikt. Bij een nakende storm maken we onze stormlijn bijvoorbeeld wel eens bekend via een betalend bericht. Af en toe zetten we betalende berichten ook in bij grote preventiecampagnes, bijvoorbeeld naar studenten. We doen dit wel gericht, doordacht en met mate, want we willen mensen uiteraard niet spammen, zegt Bert Brugghemans. Vlot leesbare berichten Veel berichten van de openbare diensten zijn ouderwets geschreven of doordrongen van een bepaald jargon. De Antwerpse brandweer kiest er bewust voor om Facebook en Twitter te laten beheren door twee onthaalmedewerkers die geen uren preventiecursus hebben gevolgd. Ze krijgen de informatie van de operationelen en vertalen dit naar een vlot leesbaar en leuk bericht dat begrijpbaar is voor de burger. facebook.com/brandweerantwerpen twitter.com/bwantwerpen FOTO BRANDWEER ANTWERPEN BESAFE 5

6 Dossier social media B Politiezone Mons-Quévy Een directe communicatielijn naar de bevolking Ruim volgers heeft de politiezone van Mons-Quévy op haar socialemediakanalen. Dat is meer dan tien procent van het aantal inwoners van Mons. Een mooi resultaat, maar er is meer dan alleen maar het aantal volgers. Stéphanie Coupez: Het grote voordeel van delen en retweeten is dat iedereen dezelfde uniforme boodschap brengt. De politiezone Mons-Quévy heeft volgers op Twitter en op Facebook. Dat is op zich al behoorlijk veel, maar het werkelijke aantal personen dat onze boodschappen leest, ligt uiteraard hoger, omdat veel boodschappen gedeeld of geretweet worden. Op die manier worden ze ook door niet-volgers gelezen. En we bereiken vooral veel jongeren, een groep die veeleer internet gebruikt dan traditionele media zoals kranten, radio of tv, vertelt Stéphanie Coupez, pr-verantwoordelijke bij de politiezone Mons-Quévy. Charlie Hebdo Dat de berichten geretweet of doorgestuurd worden, heeft trouwens nog een groot voordel. Na de aanslagen tegen Charlie Hebdo in Parijs vroegen onze politiemensen om een algemene boodschap te sturen om hun medeleven te betuigen met alle slachtoffers en met hun Parijse collega s. De boodschap die we daarover postten, werd veel gedeeld. Het grote voordeel bij zo n actie is dat iedereen dezelfde uniforme boodschap brengt. Mons 2015 De organisatie van Mons 2015 is ook een mooie kans om de socialemediakanalen van de politiezone volop in te zetten. De organisatie brengt een hoop praktische problemen met zich mee. Via Twitter en Facebook kunnen Waar is Instagram? Instagram is een social medium dat zich uitstekend leent om foto s te delen. Ideaal dus voor tips over preventie en veiligheid. Toch valt het op dat geen enkele Belgische politiezone of brandweerkorps een instagram-account heeft. In Nederland wordt Instagram wel ijverig gebruikt. De politie van Noord-Nederland startte in november vorig jaar met een proefproject met als duidelijk omschreven doel burgers en ondernemers via Instagram te betrekken bij de veiligheid in de buurt, om zodoende samen criminaliteit aan te pakken. De instagrampagina is terug te vinden op en heeft 1500 volgers. De instagrampagina van de politiezone Maarssen heeft zelfs bijna 1900 volgers. Vroeger stuurden we veel persberichten, nu communiceren we rechtstreeks aan de bevolking. Stéphanie Coupez, communicatieverantwoordelijke we heel wat richtlijnen communiceren. Op Twitter is dat kort en beperkt zich dat tot een boodschap met een link naar een artikel op de website van de stad, de organisatie, de politie of zelfs de pers. Op Facebook mag dat wat meer body hebben. Je kunt er de folder aan toevoegen of een link om de volledige pdf te downloaden. Feedback De onderwerpen van de boodschappen op beide socialemediakanalen zijn trouwens heel verscheiden. Snelheidscontroles vermelden we altijd, maar we posten ook tips over diefstalpreventie, mobiliteit, algemene informatie, anekdotes, tips, informatie over nieuwe wetten en nieuwe maatregelen. Dikwijls spelen we in op de actualiteit. Zo communiceerden we onlangs verschillende keren rond de plaag van diefstallen met list. In de zomer sporen we de volgers herhaaldelijk aan om hun huizen veilig achter te laten wanneer ze op vakantie gaan. Ze kunnen dan aan de politie vragen om een oogje in het zeil te houden in de buurt van hun huis. Een klein berichtje met een link naar de website waar men die aanvraag moet doen, meer is het vaak niet. Mijn collega s leveren me soms input en ideeën voor de boodschappen die ik post, maar ik haal ook inspiratie uit de feedback of uit de vragen die we krijgen van onze volgers. Hoe pakt de stad de parkeerproblemen aan nu ze Culturele Hoofdstad wordt? Hoe zit het met parkeren voor de buurtbewoners? Meestal hadden we daarover al eerder gecommuniceerd, maar sommigen hadden die communicatie blijkbaar niet gezien en dus berichten we daar opnieuw over. Het is belangrijk dat de berichten meermaals herhaald en geïntegreerd worden op de verschillende kanalen. Autonomie Stéphanie Coupez kan de berichten waarover ze communiceert volledig zelf kiezen. Ik werk met het volle vertrouwen van mijn directe verantwoordelijke en hij laat me dan ook volledig autonoom werken; maar hij houdt de berichten natuurlijk wel in het oog. Die zelfstandigheid heeft een pr-verantwoordelijke ook nodig, want twee van de belangrijkste eigenschappen van sociale media zijn efficiëntie en snelheid. Twitter en Facebookberichten zijn efficiënter dan persberichten, omdat de pers die berichten gemakkelijk oppikt, zegt Stéphanie Coupez. Vroeger stuurden we veel meer persberichten rond via mail. Het nadeel daarvan was dat journalisten de boodschappen soms zodanig herwerkten dat ze niet helemaal meer overeenstemden met de oorspronkelijke bedoeling. Dankzij de sociale media hebben we nu één directe communicatielijn naar de bevolking. Ideaal. facebook.com/policemonsquevy twitter.com/policemonsquevy 6 BESAFE

7 Beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken Veiligheid vraagt om een totaalaanpak. We werken daarom een integraal veiligheidsbeleid uit, gericht op samenwerking, preventie en een doortastend optreden van de veiligheidsdiensten. Dat staat te lezen in de Algemene beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken die minister Jan Jambon in december 2014 presenteerde. Hieronder zetten we enkele passages op een rij die van belang zijn voor het lokale veiligheids- en preventiebeleid. Klemtonen in het veiligheidsbeleid van de komende jaren Strategische veiligheids- en preventieplannen De strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) zullen worden geëvalueerd. Dat moet leiden tot het optimaliseren van de samenhang tussen de acties, het in kaart brengen en ontplooien van de goede praktijken en het garanderen van een doeltreffende aanwending van de openbare middelen. De evaluatie zal afgerond worden vóór de verlenging van de plannen in Camerawetgeving De wetgeving voor het gebruik van bewakingscamera s is aan een evaluatie en herziening toe. De minister streeft naar een flexibel wetgevend kader dat technologische evoluties toelaat in het vaststellen en opsporen van criminaliteit. Hierbij wordt er gezorgd voor een evenwicht tussen effectiviteit, efficiëntie en de bescherming van de private levenssfeer. Vergunningen voor ondernemingen De lokale bestuurlijke overheden worden geconfronteerd met schijnbedrijven en malafide drankslijterijen. Daarom moeten ze, conform het regeerakkoord, kunnen beschikken over verschillende soorten informatie van gerechtelijke en administratieve overheden. Op die manier kunnen ze de malafide ondernemingen weren in het kader van een bestuurlijke aanpak, bijvoorbeeld door het weigeren van vergunningen. In 2015 zal de minister de nodige wetgevende initiatieven laten onderzoeken en voorbereiden. GAS Op basis van een evaluatie van de GAS-reglementering zullen de noodzakelijke correcties worden doorgevoerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat binnenkort uitspraak zal doen over de GAS-regelgeving. Bovendien zal het wettelijk vereiste tweejaarlijkse verslag aan het parlement over de toepassing van deze wet in overleg met de commissie eind 2015 of begin 2016 voorgelegd worden. Voetbal Via de Voetbalcel zal de komende jaren alles in het werk gesteld worden zodat mensen op een veilige en aangename manier een voetbalevenement kunnen bijwonen. De overgrote meerderheid van goedmenende supporters mag volgens de minister niet het slachtoffer worden van (potentieel) wangedrag van een minderheid. Daarom wordt werk gemaakt van een geïntegreerde en integrale aanpak, gekoppeld aan een lik-op-stuk beleid voor zij die zich niet kunnen gedragen zoals het hoort. Daarnaast wordt de strijd tegen het racisme voortgezet. Een proportionele private-publieke inspanning inzake de veiligheidsinspanningen moet het uitgangspunt zijn. Omdat geregeld ernstige problemen opduiken in lagere afdelingen, inclusief het jeugdvoetbal, zal een gecoördineerd beleid worden uitgewerkt om de veiligheid en het respect bij sportwedstrijden te verhogen. Taakverdeling publieke en private actoren Zowel publieke als private actoren staan in voor de veiligheid van de burger. Er zal gezocht worden naar een betere taakverdeling tussen beiden en er zullen samenwerkingsverbanden worden opgezet. De reglementering betreffende de private veiligheid zal geëvalueerd worden in samenwerking met de sector en andere betrokkenen. Op basis van die evaluatie en het kerntakendebat bij de politie zal er een nieuwe en vereenvoudigde wetgeving worden voorgesteld. Radicalisering en terrorisme De regering zal werk maken van een integrale aanpak van radicalisering en terrorisme, waarbij zowel reactief als preventief wordt opgetreden. Daarbij wordt gestreefd naar meer samenwerking met de deelstaten, zullen er expertvergaderingen met alle actoren worden georganiseerd en wordt het coördinatieoverleg met het lokale beleid en de praktijk versterkt. De vertegenwoordiging in nationale, Europese en internationale overlegstructuren wordt voorgezet. De lokale overheden zullen, als regisseurs van het lokale veiligheidsbeleid, worden gecoacht bij de uitwerking van hun preventiebeleid inzake gewelddadige radicalisering. Ze kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning vanuit een methodologische insteek, het ter beschikking stellen van bewezen praktijken en/of financiële impulsen, meer bepaald via pilootprojecten. Bovenop de lokale aanspreekpunten voor de steden en gemeenten in het kader van SVPP komen er regiocoördinatoren, die in een tweede lijn de gemeenten en regio s kunnen adviseren en faciliteren. De geïntegreerde politie moet volgens de minister kunnen beschikken over het luik bestuurlijke politie van de Algemene Nationale Gegevensbank. Op die manier wordt een standaardregistratie en proactieve gegevensuitwisseling tussen relevante veiligheidspartners mogelijk. De betrokkenheid van en de informatiedoorstroming naar de lokale politiezones wordt versterkt, onder meer door de oprichting van gemengde teams met de federale politie en door specifieke opleidingsprogramma s. Brandpreventie Er wordt een kader gecreëerd waarin federale overheden, gewesten en gemeenschappen constructief overleggen over een uniforme aanpak van de reglementering inzake brandpreventie, zodat de basisnormen uit het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en de specifieke normen inzake de brandpreventie van de deelstaten beter op elkaar zijn afgestemd. Er wordt ook gezorgd voor efficiente handhaving van de brandpreventienormen door de invoering van administratieve sancties om inbreuken op deze voorschriften te bestraffen en door een extern nazicht van het ontwerp en de uitvoering van specifieke brandveiligheidssystemen. Er komt ook een actieplan voor brandpreventie dat de aandacht vestigt op zowel bewustmaking van de burger als adviesverlening en controle van de regelgeving. Volledige nota Dit is slechts een zeer beknopte weergave van de beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De volledige nota vindt u op klik op Documenten - Parlementaire stukken van de Kamer - Volledig overzicht en ga dan naar document Op de website van de Kamer is ook de Beleidsverklaring Veiligheid, Politie en Binnenlandse Zaken beschikbaar (document ), die aandacht heeft voor onder andere de hervorming van het politiestatuut. BESAFE 7

8 GAS-platform Sinds eind vorig jaar bestaat er een federaal overlegplatform rond de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dat platform kwam er op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken. Via dat overlegplatform willen we enerzijds informatie vergaren en input krijgen over de toepassing van de GASwetgeving in de gemeenten en anderzijds die informatie ook verspreiden, zegt Ann De Backer van ADVP (FOD Binnenlandse Zaken). En het is ook de bedoeling dat via het platform goede praktijken tussen gemeenten en tussen sanctionerende ambtenaren worden uitgewisseld. Deelnemers In het platform zetelen de verschillende gesprekspartners die de GAS-wetgeving op het terrein mee vorm geven. In de eerste plaats nemen de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen van steden en gemeenten deel. Voor Vlaanderen is dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), voor Wallonië de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en voor Brussel de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB). Daarnaast zetelen ook de dossierbeheerders bemiddeling van de Cel Grootstedenbeleid bij de POD Maatschappelijke Integratie in het platform en een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Ten slotte nemen er ook nog sanctionerende ambtenaren aan het platform deel. Wat betreft de steden wordt dat aantal Input en output over GAS-toepassing beperkt tot één vertegenwoordiger van een grote en één vertegenwoordiger van een middelgrote stad, telkens zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië. Ook de provinciale sanctionerende ambtenaren zetelen in het GASoverlegplatform. Voor de Vlaamse provincies zijn dat de drie sanctionerende ambtenaren van de provincies die zo n ambtenaar hebben, voor Wallonië is dat een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Waalse Provincies. Het overlegplatform wil informatie vergaren en input krijgen over de toepassing van de GASwetgeving Communicatie Voor de verspreiding van de informatie die in het platform wordt samengebracht, rekent het platform op de verenigingen van de steden en gemeenten. Zij hebben goede contacten met hun leden en eigen informatiekanalen Het overlegplatform kwam een eerste keer samen op 18 november van vorig jaar. Voortaan wil het twee of drie keer per ja ar samenkomen. FOTO BETTY BEX Postuum Jo Vanhecke, de man die van voetbal weer een feest maakte Jo Vanhecke, het belang van zijn inzet kan moeilijk overschat worden Op 9 januari overleed Jo Vanhecke, directeur van de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Hij was niet alleen een gewaardeerd expert voetbalveiligheid in binnen- en buitenland, hij was ook voorzitter van het Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence. Jo had een duidelijk motto: voetbal moest een feest zijn en dat voor de hele familie. Daarvoor werkte hij sinds 2002 een zeer succesvol beleid uit. Zo leidde een zeer consequente toepassing van de voetbalwet tot een efficiëntere inzet van de politiediensten met een daling van de politiekosten als gevolg. Minder amokmakers in en rond de stadions kwam ook de sfeer ten goede. Er kwam meer volk, ook vrouwen en kinderen, naar de stadions en daar werden de clubs dan weer beter van. Kenmerkend voor Jo s beleid was zijn eeuwige zoektocht naar het evenwicht tussen de belangen van alle partners. Ook die van supporters die zich verenigden in o.a. een Belgische supportersfederatie. De veiligheid van de supporters stond immers altijd centraal. Jo liet de controles uitvoeren in de stadions van eerste- en tweedeklasseclubs. Zo wees hij de organisatoren op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de toeschouwers. Een van zijn aandachtpunten was trouwens de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Maar ook hier was overleg met de clubs belangrijk. Hij ondersteunde hen met medewerking inzake veiligheid bij de realisatie van plannen rond nieuwe voetbalstadions. Preventie kreeg een belangrijke plaats in Jo s visie. Hij werkte samen met clubs in hun campagnes tegen o.a. spreekkoren en racisme. Hij begreep de meerwaarde van de sociale rol die voetbal in de buurt kon leveren. Onder zijn impuls ontstond het Fairplaykrediet, later overgenomen door de football+ foundation, een subsidie die clubs ondersteunde bij hun sociale inspanningen. Op Europees niveau streefde Jo naar een uniform beleid. Hij stond mee aan de basis van het National Football Information Point, dat er toe leidde dat voetbalbeleid een van de meest vooruitstrevende en effectieve domeinen was voor internationale politiesamenwerking. Jo sprong er uit omwille van zijn passie en toewijding voor het grote doel dat hij voor ogen had: veilig voetbal, toegankelijk voor iedereen. Dat doel heeft hij voor een groot deel ook bereikt. Zijn collega s en de partners zullen er nu alles aan doen om in zijn herinnering zijn levenswerk verder te zetten. Colofon Abonnement en redactieadres: FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Ann Cossement, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, Verantwoordelijke uitgever: Philip Willekens, directeur-generaal Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel Teksten en realisatie: Wolters Kluwer (Tom Depla, Catherine Goffaux, Sofie Strubbe, Johan Papen) Redactieraad: Bianca Boeckx, Ann Cossement, Ann De Backer, Tim Renders, Ailien Stove

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 21 oktober 2013 Strijd tegen woninginbraken: een prioritair fenomeen, ondanks een daling tijdens het eerste semester 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Inhoud Tweets Tijdlijn Privébericht / Direct Message (DM) 53

Inhoud Tweets Tijdlijn Privébericht / Direct Message (DM) 53 Inhoud Inleiding Twitter 10 jaar later: het einde in zicht? 7 1. Sociale media en Twitter 9 1.1. Wat zijn sociale media? 9 1.2. Twitter 10 2. Waarom actief worden op Twitter? 12 2.1. Twitter en dienstverlening

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De buurtinformatienetwerken (BIN s) Een oplossing voor de diefstalplagen Politiezone Condroz-Famenne

De buurtinformatienetwerken (BIN s) Een oplossing voor de diefstalplagen Politiezone Condroz-Famenne De buurtinformatienetwerken (BIN s) Een oplossing voor de diefstalplagen Politiezone Condroz-Famenne I. Projectbeschrijving A. Context De politiezone Condroz-Famenne, die instaat voor de gemeenten Ciney,

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Gezond (t)huis Knokke-Heist Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Gezond (t)huis Knokke-Heist Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen Gezond (t)huis Knokke-Heist Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen Sinds: 6 maart 2015 Ludo Popelier 050 630 367 ludo.popelier@zone1.be Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen Siemenslaan 8 8020 Oostkamp 1.1

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing

www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing Evere Project Conflictbeheersing FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Evere Project

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Dossierverantwoordelijken: Cathy GRIMMEAU, Ailien STOVE FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Een antwoord op jouw communicatievragen Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen naar mijn Open Monumentendag komen? Hoe communiceer ik over mijn programma

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Sociale media kansen voor de politie

Sociale media kansen voor de politie Sociale media kansen voor de politie Marc van Daele Politiecongres 2013 Vlaamse Stichting Verkeerskunde dinsdag 5 november 2013 communicatie Antwerpen online # fotografie KORTOM sociale media crisiscommunicatie

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Persnota donderdag 10 augustus 2017 Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Criminaliteitscijfers 1 voor de eerste 6 maanden van 2017 Het aantal feiten daalde van 3638 in 2016 naar 3084

Nadere informatie

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie:

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie: 4. Burgerparticipatie & preventie Een actieve deelname van burgers aan het veiligheidsgebeuren is cruciaal en steeds meer van belang in de aanpak van een aantal criminaliteitsfenomenen. We sommen hieronder

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg Studiedag ACV Openbare Diensten 17-05-13 Greet Aelter Coördinator Sociale Veiligheid Inleiding Opstellen beleid Subcomité sociale veiligheid Stuurgroep Vragen 05/06/2013 Sociale Veiligheid De Lijn 2 Inleiding

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal veiligheidsbeleid

Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal veiligheidsbeleid 1 Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal Overzicht De sector vandaag Visie van de sector inzake integrale veiligheid Bijdrage van de sector tot een efficiënt lokaal

Nadere informatie

vergadering C91 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

vergadering C91 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen vergadering C91 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van 22 januari 2015 2 Commissievergadering nr. C91 (2014-2015) 22 januari

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Evaluatie 1 jaar Veilig op weg

Evaluatie 1 jaar Veilig op weg Evaluatie 1 jaar Veilig op weg Kathleen Van Brempt, www.ministerkathleenvanbrempt.be 22 juni 2007 Veilig op weg: ontstaan Na agressie-incident met dodelijke afloop in Antwerpen op 24 juni 2006 Versnelling

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Neem nu uw campagne al in handen!

Neem nu uw campagne al in handen! Neem nu uw campagne al in handen! n! De kiezers hebben al gekozen! De sleutel tot succes? De ideale communicatiemix. De enquêtes bewijzen het: de brievenbus draagt de voorkeur uit van de meerderheid van

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016 WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties Kortrijk, 17 maart 2016 Zorgcommunicatie.be Deelnemers Programma Ochtendsessie Sociale media zijn niet meer weg te denken en gelukkig maar Wat,

Nadere informatie

GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne

GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne Sinds: 10 september 2014 Marie Declercq 058-42 16 16 preventie@depanne.be Veiligheid en Preventie - gemeentebestuur De Panne Zeelaan 21 8660 De Panne

Nadere informatie

Facebook Omarm de open cultuur

Facebook Omarm de open cultuur 1 Facebook Omarm de open cultuur 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Breng je bedrijf naar Facebook 05 Betrek je volgers 06 Maak het persoonlijk 07 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 08 Gebruik emoji 09

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9 Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2015 Deelnameformulier 1/9 Deelnemingsvoorwaarden 1: U bent actief binnen een Belgische stad of gemeente, een Belgische politiezone, een Belgische provincie,

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Het leven zoals het is. Welzijnsraad Machelen

Het leven zoals het is. Welzijnsraad Machelen Het leven zoals het is Welzijnsraad Machelen Onze start: welzijnsraad in Machelen Hoe is de welzijnsraad tot stand gekomen? Mei 2013: lancering van een oproep door de gemeente voor deelname aan de nieuw

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C181 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 21 maart 2017 2 Commissievergadering

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie