Programma In voor zorg-congres De nieuwe thuiszorg Donderdag 24 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma In voor zorg-congres De nieuwe thuiszorg Donderdag 24 november 2011"

Transcriptie

1 Programma In voor zorg-congres De nieuwe thuiszorg Donderdag 24 november uur: inloop en registratie uur: plenaire opening uur: pauze + informatiemarkt uur: workshopronde uur: lunchpauze + informatiemarkt uur: workshopronde uur: wissel uur: workshopronde uur: wissel uur: plenaire afsluiting uur: borrel De workshops worden 3x aangeboden. Via het online inschrijfformulier kiest u per ronde 1 workshop. Workshop 1 - Ervaringen van professionals in een klein zelfsturend wijkteam Sprekers: Ben Wenting, opleider IVS en 2 (wijk)verpleegkundigen van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente Kleine autonome teams van 12 tot 15 verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen zijn zelf weer volledig verantwoordelijk voor de totale organisatie van het zorgproces. Dat betekent een verandering naar teamverantwoordelijkheid met nieuwe rollen en taken. Onderwerpen die in deze workshop aan de orde komen: inleiding op de essentie van zelfsturing. Wat is het wel en wat is het niet? nieuwe rollen in het team; ervaringen van zorgprofessionals; samenwerken en vergaderingen. Doelgroep: managers en professionals Workshop 2 - Nieuwe rollen voor management, ondersteunende diensten en OR Sprekers: Erik Vuurboom, directeur Thuiszorg en Agnes Nijhuis,coach; beiden van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente Wanneer teams zelfsturend worden heeft dat consequenties voor de wijze van leiding en begeleiding. Dat betekent ook een draai van 180 graden voor het management (incl. Raad van Bestuur) en ondersteunende diensten. Dit vraagt alertheid en doorzettingsvermogen om goed vast te kunnen houden aan de vastgestelde visie. Dit vraagt ook om flexibiliteit en incasseringsvermogen. In deze workshop zal aan de hand van casuïstiek naar voren komen welke valkuilen zich kunnen voordoen en hoe daarop ingespeeld kan worden. Doelgroep: bestuurders, managers en beleidsmedewerkers Doelgroep: bestuurders, managers en beleidsmedewerkers Workshop 3 - Transitie naar een nieuwe thuiszorg: aanpak en proces Spreker: Inge Borghuis, In voor zorg-coach van Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente Het transformatieproces naar een nieuwe thuiszorg is geen project maar een transitie die impact heeft op de structuur, cultuur en werkwijze van de huidige organisatie. Niet de productiviteit, managementcontrole en taakspecialisatie zijn de leidende thema s, maar zelforganisatie en vakmanschap vanuit een moderne en passende opvatting over leiderschap, zelfsturing en ICT. Dat vraagt niet om een standaard blauwdruk maar om een veranderproces dat richting geeft voor de ingeslagen weg en ruimte biedt om te leren en te experimenteren. In deze workshop wordt stil gestaan bij de stappen in het 1

2 veranderproces waarbij in anderhalf jaar tijd alle 50 teams in de thuiszorg wijkgericht werken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: een andere visie op veranderkunde; gedeelde waarden, uitgangspunten en aanpak; ruimte voor leren en experimenteren: ervaringen uit de pilotfase in de groene weide ; inrichting van de nieuwe organisatie; succesfactoren, dilemma s en leerpunten bij opschaling. Doelgroep: bestuurders, projectleiders/adviseurs en professionals Workshop 4 - Zorgonafhankelijkheid van cliënten dichtbij georganiseerd Sprekers: Jorieke Poppink & Annette Harmelink, wijkverpleegkundigen uit Tubbergen ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente & Mariska de Bont van de V&VN De vraag van de cliënt moet leidend zijn en niet de organisatie, productieafspraken of de indicatie. Het gaat om het in stand houden van de eigen kracht van mensen. Het zorgaanbod is aanvullend en ondersteunend op het persoonlijk mantelzorg- en buurtnetwerk. Het biedt een totaalaanbod van zorg en diensten zodat kwetsbare mensen in staat zijn in de eigen omgeving te blijven functioneren en wonen. Het wijkteam uit Tubbergen heeft ook meegedaan aan een landelijke project; proeftuinen wijkverpleging. Zij zullen de eerste resultaten presenteren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: eigen kracht van mensen (zelfredzaamheid/zelfmanagement): ervaringen van cliënten; ondersteuning van zelfzorg en het sociale systeem rondom cliënten; sterk in de wijk: dichtbij georganiseerd samen met de huisarts/overige disciplines: korte lijnen ; samenwerking met de gemeenten; stimuleren van zorgonafhankelijkheid vraagt om een andere benadering en financiering; als wijkverpleegkundige zichtbaar (spil) in de wijk. Doelgroep: zorgprofessionals, cliënten en gemeenteambtenaren Workshop 5 - Eenvoud 2.0 en de rol van het Wijk Service Centrum Sprekers: Nienke Klerk, Consultant Ecare.nu & Brigitte Lageweg, Hoofd Wijk Service Centrum ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente Organisaties met een verleden verzamelen onbewust veel complexiteit. Veel afdelingen en veel ICTsystemen zijn een rol gaan spelen in de ondersteuning van het primaire proces. Wijkgericht werken met een flinke dosis zelfsturing is alleen zinvol als je wezenlijk met die complexiteit durft te breken. En het breken met complexiteit is een complexe operatie! In deze workshop wordt ingezoomd op de ondersteuningsorganisatie voor het wijkgerichte werken. Centraal daarin staat het Wijk Service Centrum en de ICT die wordt ingezet om eenvoudig organiseren van mensgerichte zorg mogelijk te maken. Doelgroep: bestuurders, managers, financiële en ICT deskundigen Workshop 6 - Opleiding en het nieuwe kennis delen Sprekers: Dorien Kerkhof, opleider & een (wijk)verpleegkundige, beiden van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente & Marion Krabbenborg, opleider Buurtzorg Academie Het nieuwe werken vraagt om opleiding en scholing die aansluiten bij de principes van zelfsturing en het stimuleren van zorgonafhankelijkheid bij cliënten. ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente heeft samen met Saxion Hogeschool en de Buurtzorg-Accademie een leergang ontwikkeld. Het nieuwe werken vraagt om opleiding en scholing die aansluiten bij de principes van zelfsturing en het stimuleren van zorgonafhankelijkheid. Er worden andere competenties van medewerkers verwacht en bovendien zal de teamsamenstelling (deskundigheidsniveau) door het werken in kleine wijkteams aangepast dienen te worden. In deze workshop wordt bekeken hoe het instrument opleiden hiertoe heeft bijgedragen. Doelgroep: professionals en opleiders 2

3 3

4 Workshop 7 - Overwegingen en keuzes in een transitiefase Sprekers: Irma Harmelink, bestuurder ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente & Ard Leferink, In voor zorg-coach Thuiszorg lijkt de laatste jaren alleen nog maar te gaan over productie. Inmiddels weten we dat teveel focus op 'productie' leidt tot pervers gedrag. Maar kijken door een andere bril leidt nog steeds tot ingewikkelde discussies. Zowel intern als in de omgeving. Het stelsel piept en kraakt, maar loslaten is nog niet zo makkelijk. In deze workshop gaan we in op het harnas van het systeem en de uitdagingen die we hebben om de focus verder te kunnen verleggen van een 'productiefabriek' naar een zorgorganisatie die staat voor effectieve oplossingen. Doelgroep: bestuurders, managers, financiële deskundigen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en zorgkantoren Workshop 8 - Buurtzorg DNA, een andere kijk op kwaliteitszorg Sprekers: Kety de Kwaasteniet, Buurtzorg Nederland & Kees Verhoeckx, Kiwa Prismant Centraal binnen Buurtzorg staat reflectieve kwaliteit, wat inhoudt dat steeds kritisch gekeken wordt naar het eigen handelen om dit zo nodig te verbeteren. Hierbij staan geen processen of procedures centraal, maar de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener wordt als uitgangspunt genomen. Het Buurtzorg DNA ondersteunt deze reflectieve kwaliteit met verschillende hulpmiddelen en werkwijzen die via het Buurtzorgweb voor de teams ter beschikking staan. Een van de hulpmiddelen is het zogenaamde Teamkompas, dat het team input geeft voor de reflectie op financieel en zorginhoudelijk gebied, maar ook informatie geeft over de cliënttevredenheid en het team functioneren. Dit voorjaar heeft de externe audit plaatsgevonden en heeft Buurtzorg Nederland op basis hiervan het ISO 9001 kwaliteitscertificaat ontvangen. Ook ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente gaat werken met dit nieuwe kwaliteitssysteem. Doelgroep: bestuurders, managers, kwaliteitsmedewerkers en professionals Workshop 9 - Presentie: menslievende zorg Spreker: Ingrid Windmeijer, Stichting Presentie Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt en zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat, van verlangens tot angst. En die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. U krijgt in deze workshop antwoord op de volgende vragen: Wat voegt presentie toe aan de praktijk van de zorg? Wordt de cliënt er nou echt beter van? Is presentie eigenlijk te leren? En wat betekent dit voor organisaties, als ze presentie als zorgvisie omarmen? Doelgroep: bestuurders en managers Workshop 10 - Social media voor communicatie en kennisontwikkeling in de zorg Spreker: Saskia ter Kuile, communicatiemanager In voor zorg! Social media zijn de hype voorbij. Ook in de gezondheidszorg. Volgens de Social Media Monitor Zorg is ruim 75% van de Nederlandse zorgorganisaties in meer of mindere mate aanwezig en actief op de big 5 : Hyves, Twitter, LinkedIn, Facebook en/of YouTube. Medewerkers bouwen zo dagelijks kennis op over het nieuwe communicatie-instrumentarium en de toepassingsmogelijkheden ervan. De mogelijkheden van Social Media voor de gezondheidszorg zijn enorm en passen in een toekomstbestendige zorg. 4

5 Doelgroep: managers en professionals Workshop 11 - Zorg en technologie (alleen in ronde 1 &2) Sprekers: Vanmorgen & Vilans, kenniscentrum langdurende zorg Technologie zoals domotica en Zorg op afstand worden een belangrijk onderdeel van het zorgproces. Zorg op afstand heeft als definitie: het op afstand verlenen van zorg door gebruik te maken van informatie en communicatietechnologie (ICT). Bij zorg op afstand benutten zorgaanbieders en cliënten, die zich op verschillende plaatsen bevinden, ICT-mogelijkheden voor zorgverlening: monitoring, consultatie en behandeling op afstand. In deze workshop komt aan bod: Hoe wordt zorg op afstand een onderdeel van het integrale zorgproces? Ervaringen uit de praktijk van cliënten en professionals. Tips voor organisaties die hier mee willen gaan werken. Doelgroep: bestuurders, projectleiders en professionals Workshop 12 - Theatervoorstelling en workshop: Zusters on tour (alleen in ronde 3) Zusters On Tour is een bijzondere theatervoorstelling voor medewerkers in de ouderenzorg en thuiszorg. De voorstelling toont de mooie, ontroerende, soms moeilijke, maar uiterst dankbare kanten van het verlenen van zorg aan ouderen en bij mensen thuis. Zusters On Tour zorgt voor herkenning, geeft energie en inspireert. Kortom: de voorstelling laat medewerkers in de ouderenzorg en thuiszorg weer voelen dat zij een beroep hebben om trots op te zijn. Doelgroep: professionals 5

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent Net als thuis Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent 22 april 2014 In voor zorg! Marc Haufe Marco van Putten Inhoud 1. Inleiding... 3 Opgave ZorgAccent... 3 Doel van dit onderzoek... 3 2. Start

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 4 5 De samenleving verandert razendsnel. Onze huidige 27 participanten in wonen, welzijn, zorg en onderwijs zijn in de

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde Samenwerken voor de verzekerde juni 2011 Samenwerken voor de verzekerde 2-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie op kwaliteit 5 2.1 Waarom een gezamenlijke visie op kwaliteit? 5 2.2 De definitie en scope

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

maatschappelijke Business Case (mbc) Buurtzorg Nederland

maatschappelijke Business Case (mbc) Buurtzorg Nederland maatschappelijke Business Case (mbc) Buurtzorg Nederland versie: 1.1, juni 2009 WWW.TRANSITIEPROGRAMMA.NL versie 1.1 juni 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Deelname aan het Transitieprogramma 5 1.2

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie