Rijopleiding E achter B:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijopleiding E achter B:"

Transcriptie

1 Rijopleiding E achter B: Tijdens de rijles wordt specifieke aandacht geschonken aan de vaardigheden waarover een kandidaat dient te beschikken bij het rijden met een aanhanger. Hierbij is de Rijprocedure E bij B (handboek voor instructeurs) voor de instructeur de leidraad. Er staat beschreven wat het gewenste rijgedrag is van de automobilist die rijdt met een voertuigcombinatie. De specifieke vaardigheden waarover je dient te beschikken hebben betrekking op de afwijkingen die het rijden met een voertuigcombinatie met zich meebrengen. Belangrijke aspecten zijn daarbij: de grotere omvang van het voertuig, het geringere acceleratievermogen, de grotere massa en langere remweg, het inlopen en uitzwenken van de achterzijde van de aanhangwagen, groter kantelgevaar en het beperkte gezichtsveld, waardoor consequenties voor rij- en stuurgedrag ontstaan en bepaalde handelingen op andere wijze moeten worden uitgevoerd. Ook dient men te beschikken over andere vaardigheden ten aanzien van het verkeersinzichtelijke vermogen. Praktijk examen E achter B Met het autorijbewijs mag men een aanhangwagen tot 750 kilo (inclusief laadvermogen) trekken. In het volgende geval mag men een aanhangwagen trekken met meer dan 750 kilo gewicht. Namelijk als de aanhanger, inclusief laadvermogen niet meer weegt dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Het toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kilo. Indien niet wordt voldaan aan deze eis is men verplicht het aanhangwagenrijbewijs te behalen. Voor het aanhangwagenrijbewijs is het gewicht van de aanhanger niet van belang. Dat is slechts gebonden aan de maximale trekhaaklast die vermeld staat op het kentekenbewijs. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer zijn dan 3500 kilo. Alleen voor het trekkende voertuig geldt een maximum massa van 3500 kilo. Degenen die voor 1984 hun rijbewijs B hebben gehaald, hebben ook automatisch hun BE rijbewijs. Aanvragen rijexamen Voorafgaand aan de rijopleiding overlegt de instructeur met de leerling op welke datum het examen plaats zal vinden. Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B. Na goedkeuring van de aanvraag door het CBR kan de rijschool de kandidaat indelen voor het examen. De kandidaat krijgt van de rijschool een schriftelijke uitnodiging voor het examen, de zogenaamde oproepkaart. Rijexamen Op de dag van het rijexamen dien je een geldige legitimatie aan de examinator te tonen en onderteken je de officiële verklaring op de uitnodiging voor het examen. Het praktijkexamen voor de aanhangwagen duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. De examinator stelt je enkele vragen over het kenteken en registratiebewijs. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je de aanhangwagen aan te koppelen en daarna een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de aanhangwagencombinatie. Dan begint de rit. De examinator let onder meer op of de kandidaat verkeersinzicht en aangepast en besluitvaardig gedrag toont, of hij rekening houdt met andere weggebruikers en of de bediening van de aanhangwagencombinatie, met inbegrip van het sturen, vrijwel moeiteloos wordt uitgevoerd en voortdurend onder controle is. Tijdens het examen worden bijzondere verrichtingen uitgevoerd. Direct na afloop deelt de examinator in het examencentrum je de uitslag mee. Als je bent geslaagd, wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar. Ben je gezakt voor het examen, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.

2 Na het rijexamen Van het CBR krijg je geen rijbewijs. Een dag na het slagen kan je je melden bij het gemeentehuis. Tegen overlegging van twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je autorijbewijs aanvragen. Na 5 werkdagen kun je je rijbewijs afhalen. Begrippen: In het voertuig reglement wordt onder aanhangwagen verstaan: - een voertuig dat is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld - een oplegger - een dolly met een oplegger - afsleepdolly Wieldruk: De druk die één wiel op het rijvlak uitoefent. Onder één wiel wordt ook verstaan een samenstel van wielen die op één naaf zijn gemonteerd. Asdruk: De som van de wieldrukken aan één as. Onder één as wordt ook verstaan: twee of meer assen die in elkaars verlengde liggen. Kentekenbewijzen: Met de kentekenbewijzen voor het trekkende voertuig en de aanhangwagen wordt bepaald: - welk rijbewijs vereist is - het wel of niet mogen koppelen van een aanhangwagen - het laadvermogen Ledige massa: Massa van het voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een halfvolle brandstoftank, reservedelen en gereedschappen, die tot de normale uitrusting behoren, doch zonder lading en zonder personen. Lengte In het instructieboekje van de auto kunt u de afmetingen terugvinden. De lengte van de aanhangwagen kunt u terugvinden op het kentekenbewijs van de aanhangwagen. De lengte van de auto is ZONDER trekhaak, deze moet u er dus nog bij rekenen. De lengte van uw lescombinatie is: Opel Vivaro 4,78 M + 0,11 M (trekhaak) = 4,89 M M aanhanger = 11 meter totaal. Dit moet u weten voor de borden die een bepaalde gesloten verklaring afgeven. Laadvermogen: Is de maximum toegestane massa aan lading zoals vermeld op de kentekenbewijzen voor auto en aanhangwagen: Auto 1120 kg. + Aanhangwagen 1150 kg. = Totaal 2270 kg. Toegestane maximum Massa combinatie: Dit noemen we ook wel GVW (Gross Vehicle Weight) of treingewicht. Ledige massa + laadvermogen. Auto 2770 kg. + Aanhangwagen 2000 kg. = Totaal 4770 kg. Welke begrippen komt u tegen in de praktijk? - Ledige massa - Massa van de lading o Is de totale massa verminderd met de ledige massa (dus werkelijk geladen massa van de lading) - Totale massa o Ledige massa + de massa aan lading op het voertuig aanwezig (de werkelijke massa waarmee wordt gereden) - Asdruk

3 Relevante Borden bij het rijden met een aanhangwagen: C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhanger, motorvoertuigen met aanhanger mogen deze weg niet in. C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven C21. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven Snelheid Hoe hard mag ik rijden met mijn aanhanger of caravan? Hierover zijn veel misverstanden, maar de regels zijn eenvoudig. Binnen de bebouwde kom mag u 50 kilometer per uur (tenzij aangegeven is dat de maximum snelheid lager is). Buiten de bebouwde kom mag u altijd maximaal 80 kilometer per uur (tenzij aangegeven is dat de maximum snelheid lager is). Vanaf 1 mei 2009 mag u met een personenauto of bestelauto die een lichte aanhangwagen trekt met een toegestane maximum massa tot kilo trekt, op autowegen en autosnelwegen 90 kilometer per uur rijden. Een lichte aanhangwagen is een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan kilo. Dat is het gewicht van de lege aanhangwagen plus het gewicht dat maximaal aan bagage mag worden meegenomen. Bijvoorbeeld caravans, vouwwagens, paardentrailers en boedelbakken. Heeft de aanhanger een eigen kenteken, dan staat de toegestane maximum massa vermeld in het kentekenbewijs.

4 Voertuigdocumenten Het kentekenbewijs bestaat uit : - deel 1A (voertuigbewijs) - deel 1B (tenaamstelling) - deel II (overschrijvingsbewijs) Tijdens het rijden moeten deel 1A en deel 1B in het motorvoertuig aanwezig zijn. Indien een aanhangwagen aangekoppeld is met een toegestane maximum massa van meer dan 750 KG moeten ook de delen 1A en 1B van het kentekenbewijs van de aanhangwagen aanwezig zijn. Deel 1A voertuigbewijs - voor een motorvoertuig bevat het de gegevens van dat motorvoertuig en de gegevens voor een te koppelen aanhangwagen - voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa boven de 750 KG (zodra deze een eigen kenteken heeft) bevat het de gegevens van die aanhangwagen. Deel 1B tenaamstelling Bevat gegevens van de eigenaar of houder van het motorvoertuig of aanhangwagen. Deel II overschrijvingsbewijs Dit deel is het eigendomsbewijs dat de eigenaar los van het voertuig thuis moet bewaren. Beoordeling te koppelen aanhangwagen Voor de beoordeling of de aanhangwagen gekoppeld kan en mag worden geldt het volgende. Naast de kentekenbewijzen van het trekkend voertuig en de aanhangwagen moet u ook visueel vaststellen: - of de koppeling past - de aanhangwagen geremd is - welke kogeldruk op het type plaatje van de trekhaak staat (80 kg.) Afbeelding: Kentekenbewijs deel 1A aanhangwagen

5 Afmetingen en gewichten in het kort. Totaal toegestaan maximum auto 2770 KG lengte motorvoertuig 4,89 M breedte motorvoertuig 1,90 M hoogte motorvoertuig 1,94 M hoogste asdruk motorvoertuig 1550 KG totaalgewicht aanhangwagen 1500 KG (zie weegbon) totaal toegestaan maximum 2000 KG lengte aanhangwagen 6.11 M breedte aanhangwagen 1.83 M (Ede) 1,85 M (Arnhem) (zie kenteken) hoogte aanhangwagen 2,15 M hoogste asdruk aanhangwagen 2000 KG Maximum massa aanhangwagen 2000 KG De lading in de aanhangwagen. De aanhangwagen weegt LEEG 850 KG. Deze gegevens kunt u ook terugvinden op het typeplaatje van de aanhangwagen en kentekenbewijs deel I. De lading van de aanhanger is: Wielen en grind. Deze liggen verdeeld over de laadvloer. Verkeerd laden kan tot gevolg hebben dat de aanhangwagen kan gaan slingeren, kanten of kan losraken. LET OP: De lading moet altijd goed vast zitten. Meting lading aanhangwagen: Daadwerkelijke gewicht (1500 kg) Ledig gewicht (850 kg) = Lading (650 kg) Vragen die je kan verwachten bij het examen. 1. Hoe lang is uw aanhangwagen? Wat is de hoogte van uw aanhangwagen? Wat is de breedte van uw aanhangwagen 2. Wat voor lading heeft u bij u? Zit de lading vast? Hoe is de lading verdeeld? Waarom moet de lading op een bepaalde plaats liggen? 3. Hoe lang is uw auto? Waar heeft u deze gegevens gevonden? Wat mag uw auto geremd trekken? Wat mag uw auto ongeremd trekken? 4. Wat weegt uw aanhangwagen? 5. Mag u rijden met deze combinatie, zo ja, waarom? Belangrijk. - Tijdens het examen rustig blijven, wees niet gehaast. - Men verwacht van iemand die voor het E achter B rijbewijs gaat méér inzicht dan bij een B kandidaat. - Denk om het totale gewicht van je combinatie. Dus rem niet op het laatste moment. De oplooprem van de aanhangwagen loopt er dan op en blokkeert de remmen. - Als je een bijzondere verrichting moet doen; zorg dat je in 1x goed oprijdt, maak gebruik van de ruimte die beschikbaar is. Controleer elke beweging die je wilt gaan maken op beschikbare ruimte. - Bij bijzondere verrichtingen ALTIJD radio uit, raampjes iets open, en waarschuwingslampen activeren. Controleer voor je achteruit gaat rijden of dit kan en je de ruimte hebt. - Leer de afmetingen van de combinatie uit je hoofd. - Probeer ver vooruit te kijken en laat je combinatie uitrollen (brandstof besparing) - Probeer de combinatie zoveel mogelijk in een rechte lijn te houden bij afslaande bewegingen; je

6 houdt zicht op alles naast de combinatie. - Mensen kunnen je auto wel horen; de aanhangwagen is geruisloos. Controleer bij het passeren van fietsers, bromfietsers, snorfietsers en andere weggebruikers hun veiligheid. - In straten waar de ruimte beperkt is rustig rijden; schakel desnoods terug in de 1 e versnelling. Als je langzaam rijdt heb je veel meer tijd om alles goed in de gaten te houden en kun je schade voorkomen. Af- en aankoppelen plus controle aanhangwagen volgens Rijprocedure EbijB: Het afkoppelen: Hiervoor een veilige plaats kiezen. Te denken valt aan een goede, niet te schuine ondergrond zodat De aanhanger uit eigener beweging geen ongewenste bewegingen kan maken. De volgende handelingen, normaliter, in onderstaande volgorde uitvoeren: mechanische handrem vastzetten en/of wielblokken plaatsen steunwiel naar beneden draaien (middenasaanhangwagen) kabel losbreekreminrichting ontkoppelen stroomdoorvoerleiding loskoppelen steunwiel verder naar beneden draaien koppeling ontgrendelen en van de kogel halen bedrading en bevestigingspen opbergen trekkend voertuig naast of achter aanhangwagen parkeren koplampen trekkend voertuig terug stellen Het aankoppelen: Starten vanuit parkeerstand, d.w.z. het trekkende voertuig staat naast of achter de aanhangwagen. Dan de volgende handelingen uitvoeren: het trekkende motorvoertuig recht voor de aanhangwagen rijden in rechte lijn achteruitrijden tot de trekhaak zich op ongeveer één meter van de koppelingskogel bevindt de resterende afstand dichtrijden, waarbij hulp van de begeleider is toegestaan deze bevindt zich normaliter in de directe omgeving om te gidsen koppeling over de kogel brengen, vergrendelen en controleren kabel losbreekreminrichting bevestigen stroomdoorvoerleiding aansluiten de steunwiel omhoog draaien kogeldruk controleren door vast te stellen of het trekkend voertuig en de dissel van de aanhangwagen zich nagenoeg op een horizontale lijn bevinden de mechanische handrem lossen en/of de wielblokken verwijderen controle van de verlichting, richtingaanwijzers en remlichten koplampen juist afstellen bij het wegrijden door middel van de bedrijfsrem, eerst proefremmen, Dit om te controleren of de aanhangwagen goed is aangekoppeld en of de aanhangwagen goed mee remt.

7 Controle van de aanhangwagen: Begin aan de voorzijde en werk systematisch naar achter. Controleer de trekhaak en de koppeling Controleer de bedrading en de losbreekremkabel op hun conditie Controleer de oplooprem en de dissel op schade en gebreken De (witte) verlichting aan de voorzijde, verplicht als de aanhangwagen breder is dan 1.60 meter De verlichting aan de zijkant is markeerverlichting (ambergeel) en verplicht als de aanhangwagen langer is dan 6 meter. Deze verlichting mag maximaal 3 meter uit elkaar staan. Controleer de bak van de aanhangwagen rondom op schade Controleer de conditie van de banden en wielen, net zoals bij de cat. B De achterkant van de aanhangwagen moet zijn voorzien van LENGTEDRIEHOEKEN, deze reflectie is specifiek voor aanhangwagens De verlichting controleren (schoon en heel) en ook natuurlijk de lading controleren en hoe ligt deze lading in de aanhangwagen Door deze vaste volgorde aan te leren verklein je de kans dat je dingen gaat vergeten. Wat moet er achter op de aanhangwagen zitten: Twee lengte driehoeken achterzijde (geldt voor álle aanhangwagens) Richtingaanwijzers Remlicht Achterlichten Kentekenplaat verlichting Mistlicht Mistachterlicht verplicht vanaf 1 juli 2006 Afbeelding: de achterkant van de aanhangwagen Aanhangwagens met een toegestane max. massa van niet meer dan 750 kg Deze moeten vanaf 1 juli 2006 zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Deze verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen. Op deze regel geldt de volgende uitzondering: Als het voertuig dat de aanhangwagen trekt geen mistachterlicht heeft, hoeft de aanhangwagen ook niet voorzien te zijn van een mistachterlicht. Aanhangwagens met een max. massa van meer dan 750 kg Voor aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg (dus met een eigen kenteken) geldt dat zij één of twee mistachterlichten moeten hebben. Dit als op het kentekenbewijs van de aanhangwagen een datum eerste toelating is vermeld van na 31 december Aanhangers die vóór die datum op de weg zijn gekomen (zie kentekenbewijs) mogen wel zijn

8 voorzien van deze lichten, maar het hoeft niet. Een fietsdrager is geen aanhangwagen en hoeft geen mistachterlicht te hebben. DE KIJKTECHNIEK Afstellen spiegels: De spiegels zijn goed afgesteld indien: In de linkerbuitenspiegel moet de linkerzijkant van de voertuigcombinatie zichtbaar zijn. Tevens dient een zo groot mogelijk deel van het weggedeelte links naast en achter de voertuigcombinatie te worden overzien. In de rechterbuitenspiegel moet de rechterzijkant van de voertuigcombinatie zichtbaar zijn. Tevens dient een zo groot mogelijk deel van het weggedeelte rechts naast en achter de voertuigcombinatie te worden overzien. Kijkgedrag linksaf Richting aangeven Rechts controle (dode hoek) Bocht meekijken Half in de bocht snelheid opvoeren Links en rechts nacontroleren (inhalend verkeer) Kijkgedrag rechtsaf Richting aangeven Links controle (dode hoek) Bocht meekijken Half in de bocht snelheid opvoeren Rechts en links nacontroleren ( inhalend verkeer) Kijkgedrag zijwaartse verplaatsing links Richting aangeven Kijkgedrag zijwaartse verplaatsing rechts Richting aangeven Let op! Bij het inhalen/voorbij rijden van fietsers/bromfietsers/snorfietser en wellicht ook voetgangers dien je de aanhanger te volgen (dit omdat de aanhanger voor anderen niet te horen is als we voorbij rijden, hier kunnen ze van schrikken.)

9 De bijzondere verrichtingen Tijdens de rijopleiding voor de aanhanger wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen. Hieronder volgt een beschrijving van de bijzondere verrichtingen. Verrichting 1, 2 en 6 worden altijd tijdens het examen uitgevoerd. Daarnaast kiest de examinator 2 andere verrichtingen uit die tijdens het examen uitgevoerd te dienen te worden. TIP: leer jezelf aan om tijdens de bijzondere verrichting iedere 10 a 15 seconden in de spiegels te kijken én om je heen!!!! Stop de combinatie bij nadering van ALLE verkeer, dus óók voetgangers!!!!! 1. Voorbereidings- en controlehandelingen De administratieve controle van de voertuigbescheiden en de controle van de voertuigcombinatie. 2. In- en uitstappen De bestuurder dient er voor te zorgen dat het in- en uitstappen zo kort mogelijk duurt en er geen hinder of gevaar kan ontstaan voor andere weggebruikers. 3. Hellingproef Het voertuig zonder fouten op een helling tot stilstand brengen en weer wegrijden al dan niet door gebruik te maken van de parkeerrem. Het is de bedoeling dat de auto hierbij niet wegrolt en dat de motor niet afslaat. Door het gewicht van de aanhangwagen is de weerstand bij het wegrijden groter. 4. Achteruit rijden a. Het in een rechte lijn achteruit rijden en stoppen terwijl de achterzijde van de voertuigcombinatie zich bevindt ter hoogte van een tevoren aangegeven plaats. De voertuigcombinatie wordt met zo weinig mogelijk sturen recht achteruit gereden. Afstand wielen/trottoir plm. één bierkratje. b. Het via een bocht achteruit rijden in een (denkbeeldige) inrit of garage, of naar (denkbeeldige) laadplaats. De voertuigcombinatie in een vloeiende beweging de bocht insturen en stoppen als de voertuigcombinatie in het midden en recht in de garage of inrit staat. 5. Keren a. Keren met gebruikmaking van een zijstraat Door middel van een bocht naar links of rechts achteruit de zijstraat in rijden. Indien mogelijk op de chauffeurskant (links) indraaien, aan die kant heb je het meeste overzicht. b. Keren door middel van een halve draai In één keer keren met gebruikmaking van parkeerhavensof stroken. 6. Aan- en afkoppelen Het aan-/afkoppelen dient te gebeuren op een plaats waar dit veilig kan worden uitgevoerd. Hebt u tips, op- of aanmerkingen, of nuttige aanvullingen op deze praktijktips mail deze dan naar dan ga ik ze z.s.m. verwerken in dit document.

Rijopleiding E achter B:

Rijopleiding E achter B: Rijopleiding E achter B: Tijdens de rijles wordt specifieke aandacht geschonken aan de vaardigheden waarover een kandidaat dient te beschikken bij het rijden met een aanhanger. Hierbij is de Rijprocedure

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG Alles wat je moet weten BE rijopleiding Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR Auto peugeot 807 04-SB-BG Veilig op weg in het verkeer in samenwerking met Verkeersschool Boensma

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B Voertuigcontrole 9-VLD-47 21 E achter B Dit document bevat de onderdelen die u nodig heeft tijdens uw opleiding en examen. Kentekens Apk-bewijs Dodge Mogelijke vragen op het examen behorend bij kentekens

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Zicht om het voertuig. Inleiding

Zicht om het voertuig. Inleiding Zicht om het voertuig Inleiding Als we rijden met een aanhangwagen op het examen, dan is dat een aanhangwagen die net zo breed of breder is als het trekkend voertuig Ook moet de aanhangwagen net zo hoog

Nadere informatie

Rijprocedure E bij B

Rijprocedure E bij B RijprocedureBE Rijprocedure E bij B Uitgave 2015 Deze rijprocedure is afgestemd met: - BOVAG BOVAG Rijscholen, Bunnik. - CBR CBR, Rijswijk. - FAM Federatie Autorijschool Management - OTCRij Opleidings-

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën CDE

Eisen examenvoertuig categorieën CDE Eisen examenvoertuig categorieën E eze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor,, E en E examens. e examenvoertuigen dienen te voldoen aan de meest actuele wettelijke eisen

Nadere informatie

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto)

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Instructiemap E (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Metmanstraat 2 3342 BK Hendrik Ido Ambacht 078-6812302 / 06-22907285 info@autorijschoolotto.nl Kopie kenteken auto Kopie kenteken aanhanger Kopie

Nadere informatie

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN 6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen Dit manoeuvre wordt uitgevoerd in een straat met rustig tot matig verkeer

Nadere informatie

Zicht om het voertuig

Zicht om het voertuig Zicht om het voertuig Inleiding Als we rijden met een aanhangwagen op het examen, dan is dat een aanhangwagen die net zo breed of breder is als het trekkend voertuig Ook moet de aanhangwagen net zo hoog

Nadere informatie

Rijschool Amstelland 06 22115768

Rijschool Amstelland 06 22115768 De hellingproef (Hellingproef met de voetrem kan alleen bij een diesel motor worden toegepast) Voor dat je stopt ga je eerst kijken (binnen spiegel, rechterschouder en dan de richting). Als je eenmaal

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T*

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T* Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T* Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Bijzonderheden: CCV T-rijbewijs praktijk (T) Praktijk Toelichting op tabel met afbakening Tax = Taxonomiecode

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie

Nadere informatie

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN Voordat tot bediening van de aanhangwagen wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk "Veiligheid" bekend zijn. Dit hoofdstuk is bestemd voor bedieners zoals aangegeven

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Alles over reizen met een caravan

Alles over reizen met een caravan 1. Alles over reizen met een caravan Nederland telt heel wat caravanliefhebbers. Voor iedereen die meer wil weten over alles wat er bij komt kijken en voor diegenen die voor het eerst met een caravan gaan

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij voor jou betekenen? Een goede rijopleiding die duidelijk en omvattend is!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij voor jou betekenen? Een goede rijopleiding die duidelijk en omvattend is! Even vooraf.. De rijschool Harm Hoek (- Averdijk) bestaat sinds 1 april 1999. Wij geven rijles voor auto, motor, aanhangwagen en bromfiets. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: File parkeren

Bijzondere manoeuvre: File parkeren Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave inleiding colofon 2. Het praktijkexamen 3. Opstarten schakelen afsluiten 4. Snelheid 5. Kijktechniek 6. Knipperen 7. Plaats op de weg 8. Snelweg 9. Anticiperen 10. Bijzondere

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Speciale verrichtingen bij het CBR

Speciale verrichtingen bij het CBR Speciale verrichtingen bij het CBR 1. Hellingproef 2. Stopopdracht 3. Keren d.m.v 3 keer steken 4. Keren d.m.v een halve draai 5. Keren d.m.v een bocht achteruit 6. Parkeren in file vooruit (rechts) 7.

Nadere informatie

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor.

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Motor In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 St.Luciastraat 9 0495-49 17 14 www.verkeersschoolcranenbroek.nl

Nadere informatie

Examen doen voor de auto

Examen doen voor de auto Examen doen voor de auto Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels.

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen..

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen.. Even vooraf.. Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je motorrijlessen nemen. Kies je ervoor om op je 18e, 19e of 20e jaar examen te doen, dan zul je een rijbewijs ontvangen voor de lichte categorie motor.

Nadere informatie

Rijexamen: Clusteropdracht Omkeeropdracht Zelfreflectie en meer

Rijexamen: Clusteropdracht Omkeeropdracht Zelfreflectie en meer Rijexamen: Clusteropdracht Omkeeropdracht Zelfreflectie en meer (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Het autorijexamen Een praktijkexamen voor het behalen van je rijbewijs-b duurt ongeveer

Nadere informatie

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT:

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT: ( 01-a) Stoppen aan rechter zijde van de weg (STOPOPDRACHT) 01- Spiegelen (Binnen-Buiten-Rechter Schouder) 03- Scannen (nacontrôle over rechts) 04- Stoppen achter auto (stoppen als je de banden net niet

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen

Bijzondere verrichtingen Bijzondere verrichtingen Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren dmv gebruik aangeleerde bijzondere verrichtingen: omkeeropdracht d.m.v: bocht achteruit via parkeervak 3x steken halve draai parkeeropdracht:

Nadere informatie

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders T-rijbewijs Informatiebijeenkomst opleiders Pagina 2 Inhoud Kaders afgifte T-rijbewijs Rijvaardigheid Martina Pronk Pieter Steenhuis en - Theorie examen Martina Pronk - Praktijk examen Rijgeschiktheid

Nadere informatie

Recht achteruit rijden

Recht achteruit rijden Recht achteruit rijden Je komt aanrijden en je kijkt of je mag stilstaan (stilstaan verbod). Dan kijk je in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je rechterschouder daarna geef je richting aan

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

4 Aan- en afkoppelen 74

4 Aan- en afkoppelen 74 4 74 4.1 Gedragen werktuigen Eerst moet je weten wat allemaal lading is. Lading noemen we in elk geval alle personen, dieren en goederen die je met een trekker kunt vervoeren. Maar lading zijn ook alle:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen.

Nadere informatie

Instructie Botenwagen Amenophis

Instructie Botenwagen Amenophis Instructie Botenwagen Amenophis Doel van dit Instructieboek is dat iedereen met behulp van deze instructie boten kan laden op de botenwagen. Inhoudsopgave Regels 3 Welk rijbewijs heb ik nodig? 3 Lading

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan Bijzondere verrichtingen Bijz. verr. keren dmv 3x steken 130328 Keren op een (3x steken) Verkeersschool (3x steken) Dit is een bijzondere verrichting. Een bijzondere verrichting dient altijd veilig en

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Oude situatie (tot 19-01-2013) Nieuwe situatie (na 19-01-2013) AM (nationale categorie) Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM2) of, vierwielig brommobiel van

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen www.cbr.nl Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010 zowel een

Nadere informatie

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus Bromfiets opleidingen Bromfiets opleidingen Prijzen Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theorie cursus 35,- Praktijk Rijles (per uur) 44,- Rijles (per 1½ uur) 66,- Praktijk

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs Johan Simmelink Eisen aan examenvoertuigen Examen wordt afgelegd met Landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) met aanhangwagen Eisen aan de landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) Trekkers

Nadere informatie

Uitvoering elementen rijexamen

Uitvoering elementen rijexamen Pagina 1 Uitvoering elementen rijexamen Bijzondere manoeuvres Zelfstandig routerijden Situatiebevraging Zelfreflectie Pagina 2 Bijzondere manoeuvre Algemeen 1. Doel: laat zien dat je veilig en zelfstandig

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder Deze documentatie Deze documentatie is opgesteld in het Nederlands door: Intertrailer nv Versiedatum: 2 april 2014 Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke

Nadere informatie

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Het adres voor al uw rijopleidingen Orionweg 6 8938 AH Leeuwarden Tel: 058-2880004 Fax: 058 2 88 00 05 www.berendknol.nl info@berendknol.nl Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Voorwoord Zoekt u een

Nadere informatie

Overzicht maten en gewichten in Nederland

Overzicht maten en gewichten in Nederland Overzicht maten en gewichten in Nederland U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen 5.18.11-5.18.18 Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan uw Weijer

Nadere informatie

Tips voor je rij-examen

Tips voor je rij-examen Tips voor je rij-examen Rijexamen Zo doe je het goed! Als het goed is doe je pas examen voor je rijbewijs-b als je er klaar voor bent. Je voertuigcontrole is goed, handelingen in de lesauto verlopen grotendeels

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit voorschriften voertuigen Vindplaats :

Nadere informatie

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.41 Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 bronnen Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) d.d. 2.8.2012 datum inwerkingtreding naar verwachting 19.1.2013

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding)

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Als je kiest voor deze opleiding dan kies je voor: Onze basis motoropleiding is bestemd voor (aspirant) motorrijders die het motorrijbewijs willen halen, en willen

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator

Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator In totaal moet je zeven oefeningen doen, vier zijn er verplicht. De overige drie

Nadere informatie