Sociale media als informatiebron en/of als communicatiemiddel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale media als informatiebron en/of als communicatiemiddel"

Transcriptie

1 Stappenplan social media monitoring - BRIEFING EN AFBAKENING doel onderwerp en focus periode 2 - ZOEKWOORDEN BEPALEN Sociale media als informatiebron en/of als communicatiemiddel Luisteren naar de omgeving: sociale media als één van de informatiebronnen Communiceren met de omgeving: sociale media als één van de communicatiemiddelen Netwerken Intern en extern beeld Activiteiten Doelen 4 - INTERPRETEREN volgers topics reacties Grootte discussies: aantal postings, trending topics, aantal zoekresultaten Relevantie discussies: aantal retweets, likes/shares, aantal reacties Relevantie actoren: aantal connecties, invloedscore, bekend/onbekend Focus op veranderingen: veenbranden, triggering events 5 - DUIDEN IN CONTEXT Zoek > Spreektaal Meer Beleving van burgers Niet alleen beleidstermen 3 - GEGEVENS VERZAMELEN statisch dynamisch argumenten sentimenten actoren netwerken 6 - ACTIE EN ADVIES STAKEHOLDERS POLITIEK (SOCIALE) MEDIA BELEID OMGEVINGSBEELD (van een vraagstuk) INTERACTIEVE BELEIDSVORMING COMMUNICATIE- STRATEGIE CAMPAGNE- STRATEGIE WOORDVOERING WEBCARE INFORMEREN OVERTUIGEN AGENDEREN REAGEREN INTERACTIE andere media sociale media PUBLIEK politieke context bestuurlijke context beleidscontext maatschappelijke context woordvoering communicatiestrategie webcare Welke actoren spelen een rol? In welke netwerken zijn ze actief? Wie zijn opvallend aanwezig/afwezig? Wie hebben er invloed? Welke argumenten worden gebruikt Wat is de politiek/bestuurlijke situatie? Wat is de fase van het beleid? Wat vindt de omgeving van het vraagstuk en de beleidsmakers? In hoeverre komt het omgevingsbeeld overeen met het (voorgenomen) beleid? Wat is de rol van communicatie? Wat is het algemene beleid t.a.v. sociale media? Met welk doel worden sociale media voor dit vraagstuk ingezet? Sluit dit aan bij de kracht van social media? Wat zijn de beoogde opbrengsten? Wat is het afbreukrisico? Eigen platform of aansluiten bij anderen? Is er organisatorisch voldoende capaciteit beschikbaar? Bron: rapport Context is King van EMMA Communicatie in opdracht van Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken Gebaseerd op het rapport Context is King van EMMA Communicatie in opdracht van Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken en input van deelnemers van het leernetwerk monitoring & sociale media strategie.

2 Infographics en visuals voor de Rijksoverheid Leraren moeite met complexe vaardigheden Leerlingen vervelen zich vaak op school 43% 6% verveelt zich vaak verveelt zich soms basisonderwijs 22% 0% Beheersing van alle complexe vaardigheden < 40% verveelt zich zelden Instructie afstemmen op individuele leerlingen verveelt zich altijd vwo, havo en vmbo-gl/tl 9% weet niet < 30% 47% verveelt zich soms 25% vmbo-leerlingen beroepsgericht vmbo verveelt zich zelden 44% Verwerkingsopdrachten afstemmen op individuele leerlingen Onderwijstijd afstemmen op individuele leerlingen Systematisch volgen en analyseren van voortgang Extra zorg bieden aan leerlingen die dit nodig hebben 5% verveelt zich vaak 6% Minder dan 40% van de leraren in het basisonderwijs, minder dan 30% in vwo, havo en vmbo-gl/tl en minder dan 45% in vmbo-bb/kb beheersen alle complexe vaardigheden. verveelt zich altijd 48% 8% verveelt zich vaak verveelt zich soms <- rlingen havo-lee 6% weet niet -> Onderwijsverslag, % verveelt zich zelden 4% vwo-leerlingen Prestaties Nederlandse basisschoolleerlingen dalen internationaal 5% weet niet verveelt zich altijd Leerlingen ervaren zesjescultuur positie Peiling Toptalenten Intomart, % Leerlingen presteren onder hun niveau van de leerlingen geeft aan niet te worden gestimuleerd als ze voldoende staan / / Circa een zesde van de leerlingen presteert onder zijn of haar kunnen. 0 PROEFWERK 5 20 Absolute positie op de ranglijsten voor rekenen, natuuronderwijs en lezen. TIMSS/PIRLS, 20. Peiling Toptalenten Intomart, 204. Onderwijsraad Presteren naar vermogen, Rekenen Natuuronderwijs Lezen

3 Infographics en visuals voor de Rijksoverheid Herziening kwalificatiestructuur Ontwikkeling kwalificatiedossiers? Het opleidingaanbod wordt doelmatiger en overzichtelijker De kwalificatiestructuur krijgt minder kwalificaties en meer samenhang De student kan makkelijker/beter kiezen! Beroepen en functies Beroepscompetitieprofielen Kwalificatiedossiers en kwalificaties Opleidingen Studenten Opbouw basis- profiel- en keuzedeel -> <Keuzedeel Keuzedelen HBO MBO Bedrijfsleven KEUZES Keuzedeel Keuzedeel Kwalificatiedossier Profieldeel Keuzedeel Keuzedeel Kwalificatie Profieldeel Basisdeel Profieldeel

4 Begrotingssaldo Meer uitgaven dan inkomsten Dat is per dag overschot tekort Overheidsschuld tekort mld tekort mld tekort tekort mld tekort mld Overheidsfinanciën in 204 Begrotingstekort 9,9 inkomsten uitgaven Overheidsschuld 466 9,9 meer uitgaven dan inkomsten Begrotingstekort per dag 55 Rentelasten Ter vergelijking Begrotingstekort per Nederlander.200,00, 348 mld 348 mld 372 mld Dat is per Nederlander per Nederlander Basisonderwijs 9,5 Defensie 7,

5 Openstelling vacature Infographics en visuals voor de Rijksoverheid 2 Vertrouwenscommissie Gemeenteraad 6 Sint Maarten 3 4 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- Minister BZK burgemeester op. relaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris. 2 De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. 5 De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden... Gemeenteraad Sollicitanten. gestuurd aan de commissaris. 3 De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris in een vergadering van de gemeenteraad. 6 De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe 4 Openstelling vacature. Curaçao 5 Vertrouwenscommissie Gemeenteraad 2 2 Aruba Minister BZK. Nederland... Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 4. Koninkrijk der Nederlanden 3 Openstelling vacature 6 De commissaris vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn. Selectie sollicitanten Vertrouwenscommissie Nederland Minister BZK.. 4 Vertrouwenscommissie Sollicitanten 8 2 De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op. Kandidaten 4 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van De commissaris 7 de de commissaris van Koning. overlegt met de Gemeenteraad vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. De aanbeveling wordt gestuurd aan de commissaris. haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie een brief. De brieven worden 5 De sollicitant schrijft vast. 4 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature opengestuurd op advies vanaan profiel met de de commissaris. de commissaris. gemeenteraad bespreekt het 8 De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken 3 De met alle geselecteerde kandidaten. gemeenteraad stelt uit zijn midden een 2 Decommissaris in een vergadering van De commissaris vraagt justitiële vertrouwenscommissie in. De brieven worden 5 De sollicitant schrijft een brief. 6 9 De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit de gemeenteraad. 3 De gemeenteraad bespreekt het profiel met de gestuurd aan de commissaris van deantecedenten Koning. Vertrouwenscommissie Ministerraad 0 9 Gemeenteraad vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast. 0 De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop Kandidaten Venezuela 7 de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. De aanbeveling wordt gestuurd aan de commissaris. kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan de betreffende vast persoon doordaarop de AIVD en de naar aanbeveling met 0 De gemeenteraad stelt dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van 8 De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken Minister BZK. 2a aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in Kandidaat 2a Bij benoemingen voor gemeenten met inwoners of meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de voordracht van de minister van BZK eerst besproken in de ministerraad. 3 Benoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is 8 maanden. de namen van de 2 beste kandidaten. De en kandidaat BZK spreekt met de kandidaat draagt de kandidaat 4 De commissaris beëdigt de burgemeester daarna volgens voor benoeming voor aan de Koning. De Koning die bovenaan staat moet de gemeenteraad in de gemeente. benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. de nieuwe burgemeester worden. Deze infographic is een versimpelde weergave van het proces om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De aanbeveling wordt gestuurd aan de commissaris. Benoeming met alle geselecteerde kandidaten. commissaris naar de minister van BZK 2 De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast. brengt daarna advies uit 9 De vertrouwenscommissie Koning De aanbeveling wordt met het advies van de gestuurd. Gemeenteraad aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt De commissaris overlegt het advies van de vertrouwenscommissie.. 7 De commissaris overlegt met de 9 De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit Colombia 2a 4 Kandidaten met alle geselecteerde kandidaten..000 km Minister BZK De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken Vertrouwenscommissie.. Benoeming 9 5 aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. 4 Sint Maarten 5 Saba 6 Sint Eustatius Selectie sollicitanten Selectie sollicitanten. Aruba 2 Curaçao 3 Bonaire Puerto Rico Dominicaanse Republiek antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn..... Caribisch deel van het Koninkrijk op vanaan dedesollicitanten en selecteert gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwens- 2 kandidaten voor benoeming justitiële 6 De commissaris vraagt kandidaten die in zijncommissie of haarwelke ogen benoembaar zijn.in commissaris in een vergadering van de gemeenteraad. Bonaire, Sint Eustatius, Saba hebben een aparte status binnen Nederland. Zij heten Caribisch Nederland. Met de landen Aruba, Curaçao, en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk. -> 0 De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop Saba. Sint Eustatius Caribisch deel van het Koninkrijk (Caribisch Nederland) Bonaire. voor de nieuwe De gemeenteraad stelt..een.... profiel Sollicitanten burgemeester op. 0 9 <- 3 Bijzondere gemeenten 7 2

6 Stemcomputer met papieren bewijs Computer bewaart stem Stemcomputer print resultaat Stemcomputer met papieren bewijs Computer bewaart stem Stemcomputer print resultaat Computer print bewijs Computer print bewijs Stemprinter met scanner 2 22:oo uur Scanner telt stembiljetten en print het resultaat Stemprinter met scanner 2 22:oo uur Scanner telt stembiljetten en print het resultaat Kiezer print stembiljet Kiezer print stembiljet Handmatig stemmen met scanner 3 22:oo uur Scanner telt stembiljetten en print het resultaat Handmatig stemmen met scanner 3 22:oo uur Scanner telt stembiljetten en print het resultaat Kiezer vult stembiljet in Kiezer vult stembiljet in Handmatig stemmen en tellen 4 24:oo uur Stembiljetten worden met de hand geteld Handmatig stemmen en tellen 4 24:oo uur Stembiljetten worden met de hand geteld Kiezer vult stembiljet in Kiezer vult stembiljet in

7 Wegwijzer Waar regel ik mijn personeelszaken? Kijk op Rijksportaal / Personeel Rijksportaal / Personeel biedt complete en actuele informatie over het regelen van jouw personeelszaken. Doe het zelf In het P-Direktportaal beheer je een groot deel van je zaken rondom je personeels- en salarisadministratie. In het Self Service Portaal regel je een groot deel van de 3W en HDPO diensten zelf. Je komt er niet uit of je hebt een afspraak nodig P-Direkt Transitiedesk 00 3 (0) Servicedesk 3W 00 3 (0) D3 HDPO Contactpunt HDPO Contactpunt 00 3 (0) Bel het HDPO Contactpunt voor een afspraak met je PMA

8 Versterking toezicht toeslagen Versterking boete- en strafrecht Versterking invordering BOETE + +? straat overtreder BOETE medeplichtige BOETE uitlokker BOETE Belasting dienst Politie Uitstel betaling bij twijfel woonadres Uitbreiding reikwijdte boete (toeslagen) Uitbreiding stop-en-betaalacties naar toeslagen

9 Sheet Bij ongewijzigd beleid: Sheet 5 62% % BPM verschillende autotypes in scenario Ecorys Peugeot 07,.0 50 kw 5-d XR (benzine) VW Polo.2 TDI 55 kw bluemotrion 5-d trendline (diesel) Renault Megane Estate.4 TCE 96 kw dynamique (benzine) Toyota Prius Full Hybride CVT business (hybride) BMW 320d 20 kw efficient dynamics edition 4-d (diesel) Volvo XC Momentum (benzine) CO2 = CO2-uitstoot in gr/km; NCP = netto catalogusprijs NCP BPM 20 BPM 205 NCP BPM 20 BPM NCP BPM 20 BPM 205 CO 2 89 NCP BPM 20 0 BPM 205 CO 2 87 CO NCP BPM 20 BPM 205 NCP BPM 20 BPM CO CO CO2 269 In bovenstaande tabel 0 is de per auto aangegeven CO2-uitstoot voor 20 voor de jaren daarop telkens verlaagd met 3,4%. Daarmee wordt voor elk jaar uitgegaan van een realistische uitstoot voor die auto waardoor de BPM-bedragen over de jaren 202 tot en met 205 vergelijkbaar zijn met die in Effecten ongewijzigd beleid versus voorgesteld scenario (Ecorys) Sheet 4a % Afname belastingopbrengst in en euro s CO2 25% Bij ongewijzigd beleid Opbrengst in en euro s Gemiddelde CO2-uitstoot Sheet 4b.32 CO2 Aantal nieuwverkopen waarvan vrijgesteld Afname belastingopbrengst in en euro s Bij ongewijzigd beleid Voorgesteld scenario CO2 2% Ongewijzigd beleid Voorgesteld scenario De door Ecorys voorziene jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot voor nieuw verkochte personenauto s voor de periode (zie paragraaf 7. van het Ecorys-rapport) Sheet 5 Effecten ongewijzigd beleid versus voorgesteld scenario (Ecorys)

10 Infographics en visuals voor de Rijksoverheid * Eenvoudig e * Solid aude* Fr bestendig <- Spaarloon Levensloop werknemers max. 63 per jaar totale potje max niet belast bij opname tegoed 4 jaar vast vrij te besteden vrijstelling box 3 werknemers max. 2% brutoloon totale potje max 20% brutoloon belast bij opname tegoed flexibel op te nemen alleen voor verlof vrijstelling box 3 Vitaliteitssparen werknemers en ondernemers max per jaar totale potje max belast bij opname tegoed flexibel op te nemen vrij te besteden vrijstelling box 3 Belastingplan 202 Belastingplan 203 Miljoenennota 203 * Eenvoudi g S * olide * Fraudebestendi g * Sch en veerokbestendige econom krachtige * Gezonde ie overhei ds fina nciën ->

11

12 Infographics en visuals voor de Rijksoverheid <-

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentiekader Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 20 februari 2012 2 Referentiekader Caribisch Nederland Referentiekader Caribisch Nederland

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Lezen meten. een basis voor beleid. Monitor

Lezen meten. een basis voor beleid. Monitor Lezen meten een basis voor beleid Monitor meting 2012-2013 Colofon Auteurs Sardes, Kees Broekhof Sardes, Maryse Broek Met medewerking van Sardes, IJsbrand Jepma Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Wat willen de leerlingen?

Wat willen de leerlingen? Metje Jantje Groeneveld is sinds 2005 programmaleider Onderwijs bij Hiteq, het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Voor die tijd was zij projectleider examens bij Kenteq en vervulde

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie