Monitor Sociale Media 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Sociale Media 2012"

Transcriptie

1 Monitor Sociale Media 2012 Projectnummer: In opdracht van: (O+S) Drs. Rogier van der Groep Dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, januari 2012

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Sociale media Facebook, Hyves en Linkedin Twitter 6 3 Social media en betrokkenheid bij de stad Politiek op Twitter Amsterdamse Facebookpagina s Sociale Media en buurtinitiatieven Oordeel Sociale media en lokale politiek Sociale media als gemeentelijk communicatiemiddel 13 Bijlage 16 2

3 1 Inleiding Eind 2011 publiceerde O+S onderzoek naar de manier waarop Amsterdamse diensten en stadsdelen hun sociale mediabeleid hebben vormgegeven. Uit dat onderzoek bleek dat er veel goede bedoelingen zijn, maar dat er nog veel winst viel te behalen. Veel stadsdelen kennen meerdere Facebookpagina s en vaak wordt er veel getwitterd, maar is er nog weinig beleid 1. De resultaten van dat onderzoek werden ondersteund door een analyse van het gemeentelijke sociale medialandschap door David Kok 2. Tegelijkertijd is de gemeente ambitieus in haar doelstellingen rond sociale media. In een recente notitie beschrijft Mark Plekker een aantal initiatieven op het gebied van het betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling en gebiedsontwikkeling, burgerparticipatie en het betrekken van burgers bij het oplossen van problemen in de stad 3. Om dat beleid daadwerkelijk vorm te geven is het van belang om inzicht te hebben in de penetratie van sociale media in de stad, hoeveel Amsterdammers gebruiken bijvoorbeeld Facebook en Twitter en voor welke doeleinden. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan wat de betrokkenheid van Amsterdammers bij hun stad is, maar vooral of en zo ja, hoe de gemeente social media kan gebruiken om deze betrokkenheid te vergroten. In het onderzoek maken we gebruik van verschillende bronnen, onderzoek van O+S (onder andere de Burgermonitor 2012), en verdiepend onderzoek in het digitale panel dat O+S beheert. Daarnaast maken we gebruik van landelijk en internationaal onderzoek naar sociale media. We gaan in deze rapportage achtereenvolgens in op het gebruik van social media en Twitter, op het inzetten van social media in de relatie met het bestuur en vervolgens op buurtinitiatieven en social media als gemeentelijk communicatiemiddel. 1 Sociale media stadsdelen en diensten. N. laan en W. Bosveld. O+S, De Sociale Media Staat van de Stad. D. Kok, Inzet Sociale Media voor de gemeente Amsterdam. M. Plekker,

4 2 Sociale media 2.1 Facebook, Hyves en Linkedin Socal media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Belangrijk is dat er geen of slechts minimale tussenkomst is van een professionele redactie. Facebook is het grootste platform. Helft Amsterdammers zit op Facebook In Amsterdam is Facebook het meest gebruikte sociale medium. Iets meer dan de helft van de Amsterdammers heeft een Facebookaccount. Ten opzichte van 2011 is dat een stijging van 16 procentpunten. Het gebruik van Hyves is gedaald van 27% naar 15%, een trend die ook landelijk waarneembaar is. 4, 5 Het percentage Linkedin-lidmaatschappen is in de stad iets toegenomen van 24% naar 29%. Driekwart van de jongeren op Facebook, en een derde van de ouderen Begin 2012 is 74% van de Amsterdamse jongeren op Facebook te vinden en ruim de helft van de jarigen. Van de 50 tot 64 jarigen is het een derde. In de jongste groep worden Linkedin en Hyves door respectievelijk 39% en 22% van de Amsterdammers gebruikt en voor de groep tot 50 jaar is dat vergelijkbaar. Het aandeel Hyveslidmaatschappen is onder jongeren sterk gedaald ten opzichte van verleden jaar. Tevens zijn er verschillen naar opleidingsniveau. Zo wordt Linkedin met name gebruikt door hoger opgeleide werkers. Tabel 2.1 Sociale mediagebruik in Amsterdam, 2012 (procenten) (n=2815) geen lid Facebook Hyves Linkedin jaar jaar jaar jaar e.o laag midden hoog totaal (van alle Amsterdammers) Bron: Burgermonitor _linkedi 5 Wakoopa s State of the Web, 2012) 4

5 Uit de tabel wordt duidelijk dat de groep social media gebruikers de komende jaren sterk zal toenemen, waarbij de rol van Hyves verder zal afnemen. De jongeren die nu vrijwel allemaal social media gebruiken zullen dat blijven doen, in welke vorm dan ook. De inbedding van sociale media en daaraan verwante technologie zoals Apps zullen in het dagelijks leven steeds vastere vormen krijgen. In Nieuw-West, Noord en Zuidoost is grootste aandeel niet-leden Het aandeel Amsterdammers dat lid is van sociale netwerken verschilt per stadsdeel. Zo is men iets vaker lid van Facebook in de stadsdelen Centrum, Zuid en West dan in de andere stadsdelen. Hyves, daarentegen, is nog redelijk populair is Noord en Zuidoost (dit zijn ook stadsdelen met relatief veel gezinnen). Linkedin en Facebook doen het goed in Zuid, Centrum en West. In Zuidoost, Noord en Nieuw-West is het aandeel Amsterdammers dat geen lid is van een sociaal netwerk het hoogst. Tabel 2.2 Sociale mediagebruik van Amsterdammers met toegang tot internet, 2011 (procenten) nee, ik ben geen lid Hyves Linkedin Facebook Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Bron: Burgermonitor 2012 Sociale media worden na het werk geraadpleegd. Als sociale media worden ingezet is het goed om te weten wanneer mensen er meer of minder tijd aan besteden. Dat geldt niet alleen voor marketeers, maar ook voor communicatieadviseurs van een gemeente of twitterende wethouders. Onderzoek naar het beste moment om iets te plaatsen laat verschillende resultaten zien. Recent (Amerikaans) onderzoek geeft verschillen aan tussen B2B en B2C communicatie. Voor Facebook geldt dat de avond en de zondag het beste is voor B2C communicatie en voor Twitter zijn overdag en de zondag de beste momenten 6, 7 Amsterdammers gebruiken sociale media met name na het werk het meest. Daarnaast raadpleegt bijna éénderde zijn of haar sociale media-account tijdens werk, les of college

6 Tabel 2.3 Momenten waarop men Sociale media raadpleegt, 2012 (n=1609) in de pauzes van mijn werk of opleiding 23 na het werk of studie, als ik thuiskom 73 tijdens de les of college 2 tijdens het werk 27 kan ik niet zeggen 17 Bron: aanvullend panelonderzoek O+S, Twitter Zenders, volgers, actieve Twitteraars en inactieve accounts Als er een onderwerp is waarover weinig met zekerheid te zeggen valt is het wel het aantal Twitteraars dat Nederland heeft. Volgens sommigen zijn er ruim 5 miljoen actieve Twitteraars in Nederland 8, volgens ander onderzoek zijn dat er met ruim (in 2011) tien keer minder 9 en volgens weer een andere bron 1,3 miljoen (eind 2011) 10. Redenen voor die grote verschillen hebben onder andere te maken met of actieve twitteraars al dan niet worden meegenomen, of er rekening wordt gehouden met bedrijven met twitteraccounts en of er wordt uitgegaan van tweets of van werkelijke accounts. De laagste schatting van het aantal Twitteraars komt van Multiscope. Volgens hen kent Amsterdam mensen met een Twitteraccount. Uit een representatieve enquête onder de Amsterdamse bevolking komt een wat hoger aantal. Hieruit blijkt dat ongeveer 19% van de volwassen Amsterdammers een Twitteraccount heeft. Dat percentage is opgebouwd uit tien procent die zelf met enige regelmaat twittert, vier procent die volgt en vijf procent die een inactief account heeft. Midden- en hoogopgeleiden maken vaker gebruik van Twitter dan laag opgeleiden. Ook is Twitter iets populairder onder jongere Amsterdammers dan oudere Amsterdammers. Tabel 2.4 Amsterdammers actief Twitteren, naar opleiding en leeftijd, 2012 (procenten) laag 3 midden 10 hoog jaar jaar jaar jaar

7 65 jaar en ouder 2 totaal 10 Bron: Burgermonitor 2012 Geconcludeerd kan worden, zowel op grond van het onderzoek van Multiscope, als het hier gepresenteerde onderzoek, dat Twitter, hoewel veelbesproken, een gering deel van de Amsterdamse populatie bereikt en in dat opzicht vooralsnog een smalle basis heeft als gemeentelijk communicatiemiddel. In het vervolg van deze rapportage zal blijken dat dit niet alleen betrekking heeft op de aantallen maar ook op de inhoud van het medium. 7

8 3 Social media en betrokkenheid bij de stad Betrokkenheid bij de stad uit zich op veel manieren. Door te stemmen, inspraakavonden te bezoeken, maar ook door als vrijwilliger te werken, met de buren te praten of naar het theater te gaan. De gemeente Amsterdam probeert burgers op veel manieren te bereiken, door de reguliere media, zoals AT5, stadsdeelkranten, websites of, in specifieke gevallen campagnes. De groei van met name Facebook heeft een nieuwe dimensie gegeven aan het contact tussen gemeente en burger. Immers, bijna iedereen zit op Facebook, dus lijkt het een ideaal medium om veel mensen te bereiken. Voor Twitter ligt dat anders. Weinig mensen maken er gebruik van, de boodschap is kort, en als een gemiddelde Twitteraar 100 mensen volgt, verdwijnen de berichten van de overheid als snel in deze grote massa. Twitter wordt gebruikt voor nieuwsgaring Hoewel dus nog weinig doorgedrongen in de Amsterdamse bevolking, wordt Twitter vooral voor nieuwsgaring gebruikt, zoals tweets van journalisten, bloggers, opiniemakers of nieuwssites en daarnaast om werkgerelateerde zaken te volgen. Ook wordt het gebruikt om contact te onderhouden met vrienden en om op de hoogte te blijven van persoonlijke hobby s. Ruim 20% van de ondervraagde twitteraars geeft aan landelijke politici te volgen en ruim 15% doet dat ook voor de Amsterdamse politiek. De gemeente of het stadsdeel komen in de rijtje niet voor. Wel noemt 15% van de ondervraagden (1,5% van de Amsterdammers) dat de wijk of buurt wordt gevolgd. Figuur 2.5 Redenen om Twitter te gebruiken naar opleiding, 2012 (n=1608) nieuwsgaring (tweets van kranten, journalisten, bloggers, opiniemakers, nieuwssites) op de hoogte gehouden worden van ontwikkeling binnen werk of vakgebied, branche (ofwel professioneel zakelijk) op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby's contact onderhouden met vrienden op de hoogte gehouden worden van landelijke politieke partijen en politici contact onderhouden met collega's op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de stad, buurt, mijn wijk op de hoogte gehouden worden van Amsterdamse politieke partijen en politici op de hoogte gehouden en ontwikkelingen volgen van televisieprogramma's, entertainment, computerspelletjes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8

9 3.1 Politiek op Twitter en Facebook De top tien van Nederlands meest populaire twitteraars wordt geheel ingenomen door mannen waaronder zes voetballers en vier dj s 11. Het gaat daarbij om aantallen die variëren tussen ruim (voor de bij Ajax mislukte en af en toe voor het Indonesisch elftal uitkomende voetballer Irfan Bachdimen 12 ) en Ryan Babel met een kleine volgelingen. Geert Wilders en Femke Halsema volgen op eerbiedige afstand met ruim volgers, evenals Frits Wester. In de Amsterdamse politiek gaat het wat bescheidener. Lodweijk Asscher heeft volgers, volgens zijn eigen Twitteraccount 13. Aan 397 panelleden die Twitter (actief en passief) gebruiken is gevraagd of zij lokale politici volgen. Van hen volgt 19% Amsterdamse politici. De meest genoemde politici zijn dus Lodewijk Asscher, Erik van der Brug, Fatima Elatik en Ahmed Marcouch (die weliswaar geen lokale politicus meer is, maar toch vijf keer genoemd werd.) Facebook is nog niet echt een middel op de politiek te volgen, zo blijkt. Zes procent van de Facebook gebruikers geeft aan de Amsterdamse politiek via Facebook te volgen (de Facebook pagina van de PvdA wordt door circa mensen leuk gevonden ). 11 ( 12 Driving home after my training!! And this makes me always happy!! Tweet

10 Figuur 3.1 Gebruik Sociale media voor politieke doeleinden, 2012 (n=1608, procenten, aandelen van het t aantal Twitteraars en Facebookleden) laag opgeleid midden opgeleid hoog opgeleid jaar jaar jaar 65 jaar e.o. totaal volgt Amsterdamse politiek op facebook (n=836) Volgt Amsterdamse politici op twitter? (n=397) Bron: Aanvullend panelonderzoek, Amsterdamse Facebookpagina s Acht procent Facebookgebruikers volgt stadsdeel op Facebook Is Facebook dan misschien geschikter voor de informatieverstrekking over de dagelijkse gang van zaken in de stad of een stadsdeel? In ieder geval hebben veel stadsdelen een Facebookpagina om bewoners te informeren over bijvoorbeeld wegopbrekingen, buurtbijeenkomsten en raadsbesluiten. Een theoretisch voordeel kan zijn dat Facebookgebruikers berichten van het stadsdeel in hun timeline krijgen, dit in tegenstelling tot de website, waar men zelf (pro-)actief naar toe moet gaan om informatie te verkrijgen. Facebookpagina s Noord en West meest bekend Voorlopig zien echter nog niet veel panelleden berichten van het stadsdeel in de timeline. Ongeveer acht procent van de facebookgebruikers (vier procent van alle panelleden) geeft aan bevriend te zijn met een stadsdeelpagina op Facebook, maar het is niet altijd duidelijk of ook de echte pagina genoemd wordt, voor zover deze al bestaat. Het meest genoemd zijn de facebookpagina s uit West en Noord Uit een eerdere panelmeting van O+S (inzet Sociale media door stadsdelen en diensten, 2011) kwam naar voren dat 19% van de panelleden uit West, 20% uit Noord,13% uit Nieuw-West en 10% uit Centrum de desbetreffende Facebookpagina opzocht. 10

11 % t.o.v. Facebook-gebruikers uit stadsdeel stadsdeel West 7 stadsdeel Nieuw-West 3 stadsdeel Noord 9 stadsdeel Zuidoost 2 stadsdeel Centrum 1 stadsdeel Oost 4 stadsdeel Zuid 5 Herkenbaarheid Facebookpagina s Ongeveer een derde van de panelleden dat vriend is van de stadsdeelpagina op Facebook geeft aan ten minste afgelopen week nog iets gezien te hebben van het stadsdeel. Hier tegenover staat dat een derde het niet weet. Tabel 3.4 Wanneer heeft u iets in uw Timeline gezien over het stadsdeel op Facebook (n=69) vandaag nog 6 afgelopen week 30 afgelopen maand 17 langer geleden 12 nog nooit 4 dat weet ik niet 30 totaal Sociale Media en buurtinitiatieven Bron: Aanvullend panelonderzoek, 2012 Buurtfora floreren op Facebook Naast de stadsdelen hebben ook diverse buurtgroeperingen een website en een Facebookpagina, zoals Ilovenoord en Boloboost. Deze zijn ontstaan uit diverse bottom-up initiatieven om de buurt te promoten. Het zijn met name jongere panellen die dergelijke buurtsites via Facebook volgen, maar er moet wel worden opgemerkt dat het om kleine aantallen gaat. De meest genoemde sites zijn Boloboost, Geef om de Jan Eef en Ilovenoord. 11

12 Figuur 3.6 Aandeel respondenten dat aangeeft buurtsites te volgen op Facebook, Twitter en Hyves, 2012 (procenten) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% totaal laag opgeleid midden opgeleid hoog opgeleid jaar jaar jaar 65 jaar en ouder ja op Faceboook ja op Twitter ja op Hvves Bron: Aanvullend panelonderzoek, Oordeel sociale media, gemeente en lokale politiek Om te achterhalen hoe panelleden denken over rol die sociale media kunnen spelen in de communicatie van de gemeente (en de politiek) zijn een aantal stellingen voorgelegd. Deze zijn: Dankzij Sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt. Dankzij Twitter komen Amsterdammers nu makkelijker in contact met ambtenaren van hun stadsdeel. Dankzij Twitter komen Amsterdammers nu makkelijker in contact met politici van hun stadsdeel. Politiek wordt een stuk interessanter dankzij politici die twitteren. Hieronder is de mening van de Twitteraars weergegeven. In het kort kan gesteld worden dat een klein deel groep sociale media handig vindt om kennis te nemen van buurtnieuws en nieuwtjes. Ook vindt een klein deel deze groep dat de sociale media de politiek interessanter maakt. In beide gevallen gaat het echter om minder dan 30% van de Twitteraars. Nog minder is men van mening dat sociale media het makkelijker maakt om met ambtenaren of politici in contact te komen. 12

13 Figuur 3.5 Opinie stellingen volgens panelleden die actief en passief twitteren politiek wordt voor mij een stuk interessanter dankzij politici die twitteren dankzij twitter kom ik nu makkelijker in contact met de politici van mijn stadsdeel dan voorheen dankzij twitter kom ik nu makkelijker in contact met ambtenaren van het stadsdeel dan voorheen (zeer) mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens geen mening, nvt dankzij de sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn eigen buurt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NB: De categorieën zeer meer eens en mee eens zijn samengevoegd Bron: Aanvullend panelonderzoek, Sociale media als gemeentelijk communicatiemiddel over specifieke projecten Aangezien gemeente over uiteenlopende zaken met burgers communiceert en informeert is besloten om de diverse onderwerpen op te splitsen en voor te leggen aan het panel. De vraag luidde of het zinvol is om over de volgende onderwerpen via Facebook, Twitter of Hyves te communiceren: informatie over wegopbrekingen in de buurt informatie over ontwikkelingen in de stadsdeelpolitiek informatie over (sport)activiteiten in de buurt informatie over woningbouwprojecten. herstructurering, nieuwbouw informatie over onderwijs en scholing in de buurt nieuws en nieuwtjes uit de buurt aankondigingen voor bewonersavonden, buurtavonden e.d. informatie over activiteiten voor jongeren Sociale media geschikt voor informele onderwerpen Het blijkt dat panelleden niet alle onderwerpen even geschikt vinden om te communiceren via sociale media. Men is daarbij ook duidelijk positiever over de informele onderwerpen dan de formele onderwerpen. Zo vinden de panelleden informatie over activiteiten voor jongeren geschikt om via sociale media te communiceren, evenals nieuws en nieuwtjes en berichtgeving over bewonersavonden. Het blijkt echter dat panelleden minder heil zien 13

14 in de informatieverstrekking via de sociale media over nieuwbouwprojecten, stadsdeelpolitiek en onderwijs. Wellicht is er in dergelijke gevallen eerder behoefte aan traditionele media als stadsdeelkranten, bewonersbrieven en de oude vertrouwde internetpagina. Wanneer we naar de verschillende leeftijdsgroepen (zie bijlage) kijken dan valt op dat jongere panelleden positiever denken over sociale media als communicatiemiddel voor gemeente dan oudere panelleden. Desalniettemin is nog steeds een groot deel van de jongere panelleden van mening dat informatie over wegopbrekingen, stadsdeelpolitiek nieuwbouw en onderwijs niet geschikt zijn om te communiceren via sociale media. Figuur 3.7 Aandeel dat Sociale media geschikt vindt voor communicatie voor verschillende onderwerpen, 2012 (procenten) onderwijs en scholing nieuwbouwprojecten e.d. stadsdeelpolitiek informatie over wegopbrekingen in de buurt buurtactivitieten Twitter Facebook Hyves dit is niet geschikt via sociale media weet ik niet, niet van toepassing bewonersavonden nieuws en nieuwtjes activiiteiten voor jongeren 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 14

15 15

16 4 Conclusie In dit overzicht is op een rijtje gezet hoeveel Amsterdammers lid zijn van Facebook, Hyves en Linked in en hoeveel er twitteren. Dit is bekeken in het licht van de relatie die Amsterdammers hebben met hun stad: kunnen social media worden ingezet voor gemeentelijke communicatie en brengen deze middelen de gemeentelijke politiek dichterbij. Het onderzoek laat zien dat hoewel veel Amsterdammers een Facebook account hebben, en dit aantal zal stijgen, social media (nog) niet echt de functie hebben om vanuit de gemeente of de gemeentelijke politiek met burgers te communiceren. Facebook wordt niet veel gebruikt om de lokale politiek te volgen en ook volgen relatief weinig mensen stadsdeelpagina s. Het aantal actieve Twitteraars in Amsterdam is klein en van hen volgt een klein deel Amsterdamse politici. Niet verwonderlijk valt op dat jonge mensen social media meer geschikt achten voor gemeentelijke communicatie dan ouderen, maar niet als het gaat om praktische zaken als wegopbrekingen, nieuwbouw of onderwijs. Daarnaast is, zeker onder jongeren, de interesse in de Amsterdamse gemeentelijke- en stadsdeelpolitiek niet bijzonder groot en een groep die niet geïnteresseerd is, wordt dat niet door de informatie anders te verpakken. Het feit veel mensen lid zijn van Facebook betekent dus niet dat er ook veel mensen worden bereikt. Bij het inzetten van deze middelen ten behoeve van gemeentelijke communicatie is bij uitstek van belang dat mensen bij social media zelf kiezen met wie ze contact willen hebben. Dat is in het algemeen niet de gemeente Amsterdam, tenzij er een duidelijk belang is voor Amsterdammers en ook dan zal het vaker gaan om lokale groepen op Facebook. In dat geval zal de gemeente moeten nagaan of aansluiting bij dergelijke initiatieven zinvolle kan zijn. Het inzetten van social media bij beleidsontwikkeling en gebiedsontwikkeling, burgerparticipatie en bij het oplossen van problemen in de stad, zoals de gemeente graag wil, lijkt dus meer kans van slagen te hebben als kleinschalig en vanuit bestaande initiatieven wordt gedacht. 16

17 17

18 Bijlage Tabel 1 Twitteraccounts die iets met de gemeente te maken hebben beter buren 1 Boloboost 4 buurtparticipatie (A'dam West)) 1 Geef om de Jan Eef 3 Ilovenoord 6 mikinoost 1 nice nieuwwest 2 nieuwwest express 1 Sloterplas/ Nieuw West 1 Transvaal 1 Tabel 2 Facebookaccounts gerelateerd aan buurtwebsites Amsterdam dichtbij 1 bewonersvereniging wenckebachweg 1 Boloboost 7 Buurvrouwennetwerk Gaasperdam 1 cafegroenhoven 1 Geef om de Jan Eef 10 hudsonhof 1 Iamsterdam 2 IJburg 1 Ilovenoord, Baarsjes Archief, 1 Ilovenoord.nl 12 molen de otter, zuidpunt buyskade 1 nice nieuw west 1 oostelijkhavengebied 1 pink Pink1094/ PINKwest 1 18

19 Prins Hendrik 1 stadspas 1 Transvaalbuurt 1 transvaalbuurt en indische buurt 1 transvaalsteedsbeter 1 van de buurt 2 vrienden van de Pijp 1 W.Molengraaffstraat 1 STELLINGEN Figuur 3 dankzij de Sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn eigen buurt 66 jaar en ouder jaar jaar jaar twitter geen twitter eens neutraal oneens zeer oneens geen mening, nvt hoog opgeleid midden opgeleid laag opgeleid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NB: De categorieën zeer meer eens en mee eens zijn samengevoegd Bron: Aanvullend panelonderzoek,

20 Figuur 4 dankzij twitter kom ik nu makkelijker in contact met ambtenaren van het stadsdeel dan voorheen 66 jaar en ouder jaar jaar jaar twitter geen twitter eens neutraal oneens zeer oneens geen mening, nvt hoog opgeleid midden opgeleid laag opgeleid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NB: De categorieën zeer meer eens en mee eens zijn samengevoegd Bron: Aanvullend panelonderzoek, 2012 Figuur 5 dankzij twitter kom ik nu makkelijker in contact met de politici van mijn stadsdeel dan voorheen 66 jaar en ouder jaar jaar jaar twitter geen twitter eens neutraal oneens zeer oneens geen mening, nvt hoog opgeleid midden opgeleid laag opgeleid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NB: De categorieën zeer meer eens en mee eens zijn samengevoegd Bron: Aanvullend panelonderzoek,

21 Figuur 6 politiek wordt voor mij een stuk interessanter dankzij politici die twitteren 66 jaar en ouder jaar jaar jaar twitter geen twitter eens neutraal oneens zeer oneens geen mening, nvt hoog opgeleid midden opgeleid laag opgeleid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NB: De categorieën zeer meer eens en mee eens zijn samengevoegd Bron: Aanvullend panelonderzoek, 2012 Onderwerpen waarover via Sociale media gecommuniceerd kan worden Figuur 7 onderwerpen per leeftijdsgroep Informatie over wegopbrekingen in buurt Ontwik stadsdeelpolitiek 50% 50,0% 45% 45,0% 40% 40,0% 35% 35,0% 30% 25% 20% 30,0% 25,0% 20,0% Hyves Facebook Twitter dit is niet geschikt via sociale media weet ik niet, niet van toepassing 15% 15,0% 10% 10,0% 5% 5,0% 0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder,0%

22 Figuur 8 onderwerpen per leeftijdsgroep buurtactiviteent nieuwbouwprojecten 70,0% 50,0% 45,0% 60,0% 40,0% 50,0% 35,0% 40,0% 30,0% 30,0% 25,0% 20,0% Hyves Facebook Twitter dit is niet geschikt via sociale media weet ik niet, niet van toepassing 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0%,0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder,0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Figuur 9 onderwerpen per leeftijdsgroep Onderwijs en scholing Nieuws en nieuwtjes 50,0% 70,0% 45,0% 60,0% 40,0% 35,0% 50,0% 30,0% 25,0% 20,0% 40,0% 30,0% Hyves Facebook Twitter dit is niet geschikt via sociale media weet ik niet, niet van toepassing 15,0% 20,0% 10,0% 5,0% 10,0%,0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder,0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Figuur 10 onderwerpen per leeftijdsgroep bewonersavonden Informatie over activiteiten voor jongeren 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 40% 30% Hyves Facebook Twitter dit is niet geschikt via sociale media weet ik niet, niet van toepassing 20% 20% 10% 10% 0% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder % jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 22

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Digitaal Panel West 2012

Digitaal Panel West 2012 Meting 1: Vrij West Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West Drs. Rogier van der Groep Drs. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Jongeren en politiek

Jongeren en politiek Jongeren en politiek WERKDOCUMENT Steven Poppelaars MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Tel 020 251 0406 Fax 020 251 0444 s.poppelaars@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Projectnummer: 12059-2 In opdracht van: nvt drs. Idske de Jong Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep Digitaal Panel West Digitaal Panel West Meting 7: Communicatie In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 13074 José van Boven Esther Jakobs Rogier de Groep Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2009

De Amsterdamse Burgermonitor 2009 De Amsterdamse Burgermonitor 2009 Project: 9021 In opdracht van: Bestuursdienst, Directie Communicatie, gemeente Amsterdam drs. Manuel Chiou dr. Ellen Lindeman dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2007

De Amsterdamse Burgermonitor 2007 De Amsterdamse Burgermonitor 2007 december 2007 Samenvatting van de resultaten Wat vinden de bijna 750.000 Amsterdammers van hun stad? Voelen ze zich thuis in de stad en hoe beoordelen zij de politiek?

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Media-onderzoek Nijmegen Eindrapportage

Media-onderzoek Nijmegen Eindrapportage Media-onderzoek Nijmegen 2014 Eindrapportage Media-onderzoek Nijmegen 2014 Eindrapportage Datum: 10 september 2014 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten tel.:

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Project: 6083 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs drs. Elise Bos Eyssen Weesperstraat 79 Postbus 658 1018

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie