Meer kinderopvang met minder belastingsgeld. voorstel inkomensgerelateerde én leefbare kinderopvang. de goedkoopste oplossing voor Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer kinderopvang met minder belastingsgeld. voorstel inkomensgerelateerde én leefbare kinderopvang. de goedkoopste oplossing voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Meer kinderopvang met minder belastingsgeld voorstel inkomensgerelateerde én leefbare kinderopvang de goedkoopste oplossing voor Vlaanderen mei 2008

2 Lijst met afkortingen voor een goede leesbaarheid van de studie : DVO KDV ZOO MC ZKDV VIPA Tp Bp Rp HIVA Dienst onthaalouder gesubsidieerd door overheid Kinderdagverblijf gesubsidieerd door overheid Zelfstandige onthaalouder Mini-crèche Zelfstandig Kinderdagverblijf Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan gelegenheden Toegekende plaatsten Benutte plaatsen Rendement plaatsen Hoger instituut voor Arbeid Deze studie handelt over de dagopvang van kinderen tussen 0 tot 3 jaar UnieKO VZW Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de Kinderopvang. Kasteeldreef 66/ Beveren 03/ Dany Depreitere 0478/ Frederik Turpyn 0496/ Oorsprong van gegevens De cijfers die in deze studie werden gebruikt zijn cijfers die in het jaarverslag van 2006 van Kind en Gezin werden gepubliceerd. Ook werden er cijfers gebruikt die Kind en Gezin, tijdens een voorstelling van de kinderopvang in Vlaanderen in het Deens Cultuurhuis, vorig jaar in Brussel, ter beschikking heeft gesteld. De Hiva-studie io K&G UnieKO - overname van cijfers en conclusies enkel toegelaten met vermelding bron NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Sainctelettesquare Brussel 02/ Christine Mattheeuws

3 Het is algemeen geweten dat er een tekort is aan kinderopvang. Uit een studie de minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) midden april voorstelde, blijkt dat 9,8 procent van ouders geen voorschoolse opvang (= voor kinderen tussen 0 en 3 jaar) vindt. Nog eens 6.6 procent van de ouders heeft weliswaar opvang gevonden, maar die is niet voldoende. Geen opvang betekent dat ouders op het meest actieve moment in hun leven noodgedwongen professioneel op de rem moeten gaan staan om hun kind(eren) zelf op te vangen. De regering heeft er dus alle belang bij ALLE opvanginitiatieven te ondersteunen. Een studie maken over dit onderwerp is niet eenvoudig. De cijfers die bekend zijn, komen vaak niet overeen met de realiteit waarvoor ze zouden moeten staan. Het is omdat de discussie vaak boven het hoofd van de zelfstandige in de kinderopvang wordt gevoerd, dat de sector zelf naar een oplossing is gaan zoeken. In deze studie tonen we niet alleen het probleem, maar bieden wij ook een volwaardig oplossing aan die zowel positief is voor de zelfstandigen, de ouders als de overheid. 3

4 1. Cijfers in de kinderopvang 4

5 Hoe zou Vlaanderen reageren moesten er in de ziekenhuizen op drie zieken slechts twee bedden beschikbaar zijn? En dat van die twee bedden slechts één bed gesubsidieerd zou zijn? Waardoor, als er al plaats is, de laatste de volle pot moet betalen, zoniet moet die ook thuis blijven. 5

6 VERHOUDING PLA LAATSEN zelfstandige gesubsidieerde sector Grosso modo wordt de kinderopvang in Vlaanderen georganiseerd door enerzijds de gesubsidieerde sector en anderzijds de zelfstandige sector Volgens het jaarverslag van Kind en Gezin van 2006, zijn ruim 2/3 van de plaatsen in de kinderopvang gesitueerd in de erkende sector (gesubsidieerde sector) terwijl slechts 1/3 wordt gerealiseerd in de zelfstandige sector. Op de volgende pagina s worden deze cijfers getoetst aan de realiteit en komen we tot een andere verdeling! 6

7 VERHOUDING PLA LAATSEN zelfstandige gesubsidieerde sector 37% In onderstaande tabel vindt u de laatst gepubliceerde cijfers van K&G, jaar 2006 : Totaal aantal erkende (gesubsidieerde) opvangplaatsen door K&G = Voor de opvang van 0 tot 3 jaar zijn er plaatsen voorzien, waarvan plaatsen in de Diensten voor onthaalouders en plaatsen in de Kinderdagverblijven. Totaal aantal opvangplaatsen met attest van toezicht (zelfstandigen) = plaatsen 27,931 plaatsen in de zelfstandige sector plaatsen in de gesubsidieerde sector De verhouding van de plaatsen voor kindjes <3 jaar is (zelfstandigen) tov (gesubsidieerde) of 37,2 % Volgens de cijfers van K&G hebben de zelfstandigen een aandeel van 37,2 % in de kinderopvang in Vlaanderen. Maar, om te weten hoeveel kinderen effectief zijn opgevangen moet rekening worden gehouden met de effectief benutte plaatsen. 7

8 RENDABILITEIT vd PLA LAATSEN zelfstandige gesubsidieerde sector? % Toegekende plaatsen zijn niet hetzelfde als effectief benutte plaatsen. Als er voor honderd kinderen plaats is voorzien in de kinderopvang en slechts tweeënzestig kinderen kunnen deze bijvoorbeeld maar invullen, dan kan men moeilijk over een capaciteit van honderd plaatsen spreken. Bron K&G 2006 In vorige tabel (pagina 7) zagen we dat er 16,202 (Toegekende plaatsen) (Tp) gesubs. KDV (Toegekende plaatsen) gesubs. DVO De kinderopvang is gemiddeld 220 dagen open op een jaar. In bovenstaande tabel lezen we : (Benutte plaatsen) (Bp) gesubs. KDV (Benutte plaatsen) gesubs. DVO Het rendement wordt dan als volgt berekend : Bp / aantal dagen open / Tp = rendement van de plaatsen (Rp) (1=100%) voor de gesubsidieerde kinderdagverblijven betekent dit : (Bp) / 220 (dagen open) / (Tp) = 78 % (Rp) 78% van (Tp) = ,37 (Bp) / dag Ofwel een niet gebruik van 2.564,63 plaatsen per dag ( ,6 per jaar) voor de gesubsidieerde diensten voor onthaalouders : / 220 (dagen open) / = 62 % (Rp) 62% van (Tp) = ,44 (Bp) / dag Ofwel een niet gebruik van ,56 plaatsen / dag. (2,575,883,20 per jaar) 8

9 Het is een onmogelijke taak om op een gelijkwaardige wijze de rendabiliteit van plaatsen in de kinderopvang te vergelijken. * De gesubsidieerde sector mag haar bezetting in gemiddelden plannen. Dat wil zeggen dat men sommige dagen iets meer kinderen mag opvangen omdat men andere dagen iets minder kinderen in de opvang aanwezig zijn. Het effect lijkt miniem, maar heeft gevolgen voor de rendabiliteit van de sector. * Deze soepelheid in het bekomen van een rendement in plaatsen heeft de zelfstandige sector niet! Het aantal toegekende plaatsen in de zelfstandige sector mag nooit overschreden worden (tenzij men dit kan staven aan de hand van uitzonderlijke situaties en beperkt in de tijd!). Wij hebben berekend dat het rendement van de zelfstandige (omdat het break-even point enkel kan gehaald worden in rendement van plaatsen) voor de mini-crèches (MC) en Kinderdagverblijven (KDV) de 100% moet benaderen, wil de financiële haalbaarheid een feit zijn. (Zie case-studie op pagina 20). Het break-even point is het punt in de balans waarbij er nul euro verlies is en nul euro winst. Wij hebben dit punt berekend op 90%; Dit percentage hebben we berekend door enerzijds rekening te houden met de HIVA-studie van de KUL van waar sprake is van een bezettingsgraad van 80,02%, en anderzijds door de verbeteringen die de sector ingevolge de aanbevelingen van die studie heeft gedaan, in aanmerking te nemen. Zo is het rendement in de zelfstandige sector is gestegen door het gebruik van maandelijkse contracten (een aanbeveling in de HIVA-studie zie pag.19). Voor de zelfstandige onthaalouder (die maximum 7 kindjes mag bijhouden per dag) - hebben wij ingevolge een analoge redenering een rendement van 80% vastgesteld. 9

10 BESLUIT RENDABILITEIT van de PLA LAATSEN 43% Het aandeel van de plaatsen in de kinderopvang per sector is zich door de berekening van de benutte plaatsen (Bp) anders gaan verhouden. Toegekende plaatsen Rendement plaatsen Benutte plaatsen gesub. KDV % ,37 gesub. DVO % ,44 Totaal : ,00 zelf. Kinderdagverblijven % zelf. mini-crèche % Zelf. Onthaalouders % 5.611,20 Totaal : ,50 Het aandeel benutte plaatsen in de zelfstandige sector is ,50 tov ,00 gesubsidieerde benutte plaatsen Hiermee kunnen wij zeggen dat de zelfstandige sector 43% van de plaatsen in de kinderopvang op zich neemt. Met andere woorden: 43% van de formele kinderopvang in Vlaanderen is niet gesubsidieerd door de overheid én gebeurt dus door de zelfstandigen. Mocht echter de flexibiliteit in de zelfstandige kinderopvang hierin worden meegerekend (er bestaan hierover geen cijfergegevens) dan zou het aandeel van de zelfstandige sector nog ruim verhogen. 10

11 2. Overheidsfinanciering in de kinderopvang 11

12 Werkwijze voor de berekening Opmerking 1: Om de sociale functie in de kinderopvang te berekenen hebben wij de reële kostprijs van de kinderopvang herberkend. De extra subsidies van de vele overheden (provincie s steden en gemeenten, federale overheid,...) zijn hierin echter niet mee opgenomen. De berekening is gemaakt volgens de laatst gekende cijfers. Opmerking II: Tot op heden hebben wij steeds in verschillende studies en op verschillende studiedagen, waaronder de studiedag van K&G in september 2007 over de vergelijking van de kinderopvang Vlaanderen - Denemarken, steeds volgende cijfers vernomen : Bron :Child care and child care policy in Flanders - Denemarken In werkelijkheid ligt de overheidstussenkomst in de gesubsidieerde sector beduidend hoger. Dit bewijzen de hierna volgende berekeningen per soort van opvang. 12

13 Zelfstandige Mini-crèche en kinderdagverblijf Wat kost een plaats in een zelfstandige mini-crèche en een zelfstandig kinderdagverblijf in 2006 voor de Vlaamse overheid? Bron jaarverslag 2006 K&G Totaal aan subsidie ,24 subsidie / jaar Toegekende plaatsen: Mini-crèche heeft Tp Kinderdagverblijven Tp Totaal Tp 20,917 (Tp) toegekende plaatsen x 90% rendement Rp= ,3 benutte plaatsen ,24 euro subsidie / 18,825,3 Bp = 210,55 euro euro / plaats / kind /Jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke benutte plaats 0,95 euro per dag kost. De zelfstandige mini-crèches en kinderdagverblijven kosten de overheid 210,55 euro / plaats / kind / jaar. Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke be- nutte plaats 0,95 euro per dag kost. 13

14 Gesubsidieerd kinderdagverblijf Wat kost een plaats in een gesubsidieerd kinderdagverblijf in 2006 voor de Vlaamse overheid? Bron jaarverslag 2006 K&G Daarnaast ontdekten wij bij de financiering van VIPA een bijkomend bedrag van euro voor kinderdagverblijven. VIPA-investeringssubsidies Kinderdagverblijven die worden georganiseerd door een vzw, een ondergeschikt bestuur of een instelling van openbaar nut, kunnen een beroep doen op investeringssubsidies voor nieuwbouw of verbouwing. De procedure met betrekking tot de investeringssubsidies verloopt in vier stappen: De effectieve uitbetaling van de investerings-subsidie In 2006 werden er voor een totaal van 5,146 miljoen euro betalingskredieten betaald aan voorzieningen. Deze betalingskredieten zijn de effectieve omzetting van de vastleggingen in uitbetalingen. Deze omzetting verloopt gespreid over meerdere jaren, afhankelijk van de uitvoeringstermijn van de bouwwerken. Totaal aan subsidie subsidie VIPA euro / jaar Toegekende plaatsen: Kinderdagverblijven: Tp (Tp) toegekende plaatsen x 78 % Rp= ,56 benutte plaatsen euro subsidie / 12,637,56 Bp = ,32 euro / plaats / kind Een gesubsidieerd kinderdagverblijf kost de overheid ,32 euro / plaats / kind / jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke benutte plaats 58,10 euro per dag kost. 14

15 Zelfstandige onthaalouders Wat kost een plaats bij een zelfstandige onthaalouder in 2006 voor de Vlaamse overheid? Bron jaarverslag 2006 K&G Totaal aan subsidie subsidie / jaar Toegekende plaatsen: Zelfstandige onthaalouder (Tp) toegekende plaatsen x 80% rendement Rp= 5.611,2 benutte plaatsen euro subsidie / 5.611,2 Bp = 12,29 euro euro / plaats / kind /jaar Een zelfstandige onthaalouder kost de overheid 12,29 euro / plaats / kind / jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke be- nutte plaats 0,0558 euro per dag kost. 15

16 Gesubsidieerde Dienst onthaalouders Wat kost een plaats bij de gesubsidieerde dienst voor onthaalouders voor de Vlaamse overheid? Bron jaarverslag 2006 K&G Totaal aan subsidie subsidie / jaar Toegekende plaatsen: Gesubs. onthaalouder (Tp) toegekende plaatsen x 62% rendement Rp= ,44 benutte plaatsen euro subsidie / ,44 Bp = 5.362,33 euro euro / plaats / kind /jaar Een gesubsidieerde onthaalouder kost de overheid 5.362,33 euro / plaats / kind / jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke be- nutte plaats 24,37 euro per dag kost. 16

17 En indien er géén zelfstandige sector zou zijn? Wat zou het aan de de Vlaamse overheid gekost hebben indien alle opvangplaatsen uit de zelfstandige sector door de gesubsidieerde voorzieningen werden verzorgd? Stel, dat alle kinderen die in 2006 werden opgevangen in de zelfstandige sector morgen terecht zouden komen in de gesubsidieerde sector dan zouden niet alle kinderen geplaatst kunnen worden. Wij verklaren ons nader: Bij de zelfstandige mini-crèches en zelfstandige kinderdagverblijven waren er in toegekende plaatsen. Rekening houdend met een effectieve bezetting van 90% betekent dit dat ,3 kinderen terecht konden in de zelfstandige opvang. Mochten deze plaatsen echter door de gesubsidieerde kinderdagverblijven opgevangen worden, dan zouden van deze kinderen slechts ,26 kinderen in de opvang terecht kunnen, daar het rendement bij bij de gesubsidieerde kinderdagverblijven maar 78% is. Mochten deze plaatsen echter door de gesubsidieerde dienst voor onthaalouders opgevangen worden, dan zouden van deze kinderen slechts ,54 kinderen opvang vinden daar het rendement bij bij de gesubsidieerde diensten voor onthaalouders maar 62% is. Diezelfde oefening kunnen wij ook maken indien morgen alle kinderen van de zelfstandige onthaalouders moeten opgevangen worden door de gesubsidieerde sector. Worden de toegekende plaatsen bij de zelfstandige onthaalouders, of in effectieve bezetting 5.611,20 plaatsen (rendement 80%) opgevangen door de gesubsidieerde kinderdagverblijven, dan zouden er slechts 5.470,92 kindjes opgevangen kunnen worden. Mochten deze plaatsen echter door de gesubsidieerde dienst voor onthaalouders opgevangen worden, dan zouden van deze kinderen slechts 4.348,68 kinderen een opvang vinden daar het rendement bij de gesubsidieerde diensten voor onthaalouders maar 62% is. Indien er morgen geen zelfstandige sector meer zou zijn, dan zou er: - een verlies zijn van 2.650,32 tot 7.119,28 plaatsen, al naargelang de gesubsidieerde opvangvoorzieningen waarin de kinderen terecht zouden komen. - meer-budget nodig zijn. Rekening houdend met de kostprijs in de gesubsidieerde sector zou er een extra uitgave zijn van de overheid tussen de ,913 euro en ,00 euro. (Hierin werd rekening gehouden met de vergoedingen die uitbetaald werden aan de zelfstandige sector). 17

18 3.Gevolgen van de huidige overheidsfinanciering: - Economische realiteit: zelfstandige sector is niet leefbaar - sociale mix is onmogelijk! 18

19 Economische realiteit: zelfstandige sector is niet leefbaar De Hiva-studie (Hoger Instituut voor Arbeid) spreekt over een gemiddeld inkomen (op basis van 38 uur) van 757euro per maand. Deze studie is inmiddels achterhaald. De gestegen kosten (huur, energie, voeding en brandstof), samen met de vaststelling dat de kwartaalbijdrage voor de sociale zekerheid van zelfstandigen van 495 naar 600 euro is gestegen, zorgt ervoor dat het gemiddeld inkomen is gezakt. Ondertussen is er ook een bijkomende investeringsplicht gekomen inzake brandveiligheid. De gemiddelde ouderbijdrage is echter niet in dezelfde grootte gestegen als de stijging van de bijkomende kosten. De Hiva studie stelt volgende aanbevelingen inzake de leefbaarheid van de mini-crèche: Bron: HIVA-studie in opdracht van K&G Oplossingen die worden voorgesteld zijn hier: het opleggen van een vaste maandprijs voor de ouders, een tegemoetkoming van de overheid bij ziekte of afwezigheid van de ingeschreven kinderen (ook voor slechte betalers), een andere berekening van de bezettingsgraad door Kind en Gezin bijvoorbeeld zoals voor de onthaalouders (d.w.z. een gemiddelde en een maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen), de spreiding bekijken over de hele maand. Een hogere bezetting kan bekomen worden door op piekmomenten een overschrijding van de maximale capaciteit toe te laten. De effecten van deze hogere bezettingsgraad zijn tweevoudig. Vooreerst zal het inkomen per zelfstandige toenemen. Bovendien kan het personeel efficiënter ingezet worden waardoor het gemiddeld aantal kinderen per voltijdse equivalent zal toenemen. Hierdoor zullen de personeelskosten dalen. Een verhoging van de bezettingsgraad tot minimum 90% of 100% verhoogt het inkomen, maar de stijging is beperkt. Naar omkadering bekeken we de gevolgen van een omkadering van 7 kinderen per voltijdse medewerker. In dit scenario zien we dat de leefbaarheid duidelijk toeneemt: van 75% onleefbare crèches naar maar 36% onleefbare crèches (onder de assumptie dat een maandelijks inkomen van euro per voltijdse equivalent het minimum is). Enkel de vaste maandprijs wordt nu meer en meer toegepast omdat de overheid het nalaat om op andere vlakken maatregelen te treffen. Hierdoor zijn de gebruikers van de kinderopvang, namelijk de ouders, het slachtoffer van een duurdere kinderopvang! 19

20 Zelfstandige ondernemerer in de kinderopvang kan vaak niet leven van zijn inkomen : concreet voorbeeld. Case-studie 1 Mini-crèche - Attest van toezicht voor 22 kindjes (Tp) Gevraagde dagprijs aan ouders = 18 euro Investering = euro Rendement van het aantal plaatsen = 90% Bp aanwezig/betaald Regelgeving vereist 1 persoon per 7 kindjes = 4 medewerkers Aantal uren per dag geopend = 11 uur x 4 medewerkers= 44 uren/dag +4 uur onderhoud en administratie = 48 uren per dag 48 uren per dag x 220 dagen per jaar geopend = uren. Onkostenvergoeding = 520 euro / jaar X Kinderen volgens Attest van Toezicht (Tp) VASTE KOSTEN PER MAAND huur 800,00 eten & verzorging 1.500,00 Terugbetaling investering 250,00 energie 160,00 auto-onkosten 200,00 Sociale verzekering* 200 x 4 800,00 andere verzekeringen + kosten200,00 Totaal 3.910,00 Totaal per jaar ,00 JAARRESULTAAT 22 kindjes X 18 dagprijs x 90% rendement (Rp) X 220 Adagen open 22 X 18 X 0,90 x ,00 Onkostenvergoeding = 520 x 22 kindjes 22 X ,00 Totaal ,00 Vaste kosten ,00 Resultaat ,00 Resultaat / totaal aantal uren gewerkt = uurvergoeding ,00 / = 4,05 euro /uur Een persoon die 38 uur werkt aan 4,05 euro per uur verdient per maand De armoedegrens van een alleenstaande is lager dan 822 euro /maand * 668,12 euro** **In het zelfstandige statuut kent men mindere sociale voorzieningen (geen vakantiegeld, 13 maand enz.) *De sociale bijdragen voor zelfstandigen wordt op basis van inkomen berekend, de minimumbijdrage is 603,15 euro/3 maanden Het voorbeeld toont aan dat de kinderopvangondernemer een maandinkomen heeft dat vaak onder de armoedegrens ligt. Wie zelfs geen rendement haalt van 90%,, zoals in het voorbeeld, heeft nog een lager inkomen. 20

21 STOP OPPERS PERS De Hiva-studie van over het rendement van de mini-crèche vertelt heel duidelijk dat de leefbaarheid in de sector niet houdbaar is. De minister antwoordde onlangs op een parlementaire vraag naar de reden waarom zelfstandige voorzieningen (of onthaalouders) stoppen: Dit wordt niet geregistreerd. Zelfstandigen die starten in de opvang investeren heel veel. Uit de HIVA-studie van blijkt dat de investering toen al gemiddeld tussen de euro en de euro bedroeg (Zie tabel1 ). Intussen zijn deze cijfers alleen maar toegenomen. Tabel 1 Bron: HIVA-studie in opdracht van K&G Deze investeringen blijken een maat voor niets te zijn geweest, wanneer de opvangvoorzieningen moeten stoppen omdat het financieel niet haalbaar is! Voor het aantal stoppende voorzieningen (zie tabel 2) Bron: jaarverslag K&G 2006 Tabel 2 Het is duidelijk dat het aantal stoppers niet alleen het aantal kinderopvang- plaatsen doet dalen, maar ook gefailleerde zelfstandigen en hun families achterlaat met schulden. Het sociale kerkhof is groot! 21

22 Sociale mix is onmogelijk! Het is logisch dat als de gesubsidieerde inrichting de kosten kan dragen omdat de overheid hiervoor in financiën voorziet, de zelfstandige sector zonder overheidssteun dit niet kan. Ofwel moet ze dit doorrekenen aan de ouders en/of moet ze het eigen inkomen én sociaal statuut beknotten. Het is logisch dat de zelfstandige sector een ouderdeel aantrekt dat kapitaalkrachtig genoeg is om de niet-gesubsidieerde vraagprijs te kunnen betalen. Voor ouders die opvang nodig hebben en die niet terecht kunnen in een gesubsidieerde sector en de vraagprijs van de zelfstandige in de kinderopvang niet kan betalen, blijven er nog maar twee mogelijkheden over : - Ofwel zoekt die noodgedwongen opvang bij familie - Ofwel blijft een ouder thuis. Beide oplossingen blijven in cijfers van de informele opvang hangen. Bij de ouders die de opvang met moeite kunnen betalen zien we dat ze minder dagen in de opvang inschrijven. De andere dagen blijven ze thuis of zoeken ze een oplossing bij de familie. Het is logisch dat als de kinderopvang betaalbaar wordt die groep gaat schuiven in de statistieken. Waardoor de druk op het aantal plaatsen die in de kinderopvang nodig zijn, gaat stijgen. We stellen ook vast dat de ouders die in de gesubsidieerde sector aan de maximum grens zitten, sneller naar de zelfstandige sector gaan, omdat deze sector vaak goedkoper is. Het is dan ook logisch dat de gemiddelde ouderbijdrage in de zelfstandige sector - mocht deze sector dezelfde tarieven gebruiken - veel hoger zal zijn dan het gemiddelde dat nu wordt gepubliceerd in het jaarverslag van Kind en Gezin. Gemiddelde ouderbijdragen 2006 Kinderdagverblijven 12,89 Diensten voor onthaalouders 12,10 Totaal erkende kinderopvang 12,39 Bron jaarverslag kind en Gezin 2006 pagina 23 Door het feit dat in de gesubsidieerde sector de ouderbijdrage wordt berekend volgens het inkomen en in de zelfstandige sector nu een forfaitaire prijs wordt gevraagd aan de ouder, ongeacht het inkomen, is de sociale mix onmogelijk. 22

23 4. Het kan anders... Voorstel voor méér en rechtvaardiger kinderopvang met minder overheidsgeld 23

24 Voorstel voor méér en rechtvaardiger kinderopvang met minder overheidsgeld Het voorstel dat wij poneren is een tweeluik. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere willen wij ons doel, namelijk meer en een rechtvaardige kinderopvang met minder overheidsgeld, bereiken. I II Opvangcheques Elke ouder die beroep doet op de kinderopvang koopt opvangcheques aan in functie van zijn behoefte aan kinderopvang. Enkel de plaatsen die de ouder reserveert moet hij betalen. De aankoopprijs van opvangcheque is afhankelijk van het inkomen. De opvangcheque die wordt afgegeven aan de opvangvoorziening heeft een nominale waarde van de maximum bijdrage die de gesubsidieerde sector rekent aan de ouders (thans 24,03 euro). Het grote voordeel voor de ouder is dat zij, onafhankelijk van hun inkomen, het opvanginitiatief kunnen kiezen dat het best bij hen past. Het grote voordeel voor de overheid is dat niet meer de toegekende plaatsen, maar de effectief benutte plaatsen worden gesubsidieerd. Het grote voordeel voor de zelfstandige sector is dat zij een gegarandeerd inkomen verwerven van thans 24,03 euro. De zelfstandige zal niet op basis van plaatsen, maar op basis van geleverde arbeid worden vergoed. De opvangcheque dekt de basiswaarde van 11 uren opvang, al wat meer is wordt meer betaald. Onkostenvergoeding De opvangcheque is niet voldoende om al de kosten te dekken in de zelfstandige groepsopvang. Wij hebben berekend dat op basis van de kosten die nu gekend zijn, deze onkostenvergoeding 7 euro zou moeten bedragen. Voor de kleinere groepsopvang zal deze onkostenvergoeding mede dienen om het gebrek aan rendabiliteit (verhouding kinderen - medewerkers) op te vangen. Voor de grotere groepsopvang zal deze onkostenvergoeding vooral dienen om de bijkomende kosten van extra personeel (keuken, poetsen enz.) op te vangen. Bij de berekening van de 7 euro hebben we rekening gehouden met de bestaande regelgeving. Het is logisch dat wanneer de regelgeving zou verstrengen, dit bedrag niet meer zal volstaan. De betaling van de onkostenvergoeding heeft enkel zin als de fiscale consequenties ook beperkt blijven. Het lijkt ons ook logisch dat de hele kinderopvang onder hetzelfde fiscale regime wordt gebracht zoals de gesubsidieerde sector die nu reeds kent. Omdat de onthaalouder in het haar huiselijke omgeving werkt - heeft zij ook geen nood aan een bijkomende onkostenvergoeding. In de vergoeding via de opvangcheque zijn al haar bijkomende kosten ook gedekt. 24

25 Luik 1 De opvangcheque Als ouders een tussenkomst voor de kinderopvang wensen van de overheid, moeten zij deze eenvoudig kunnen aanvragen en betalen. Volgens hun inkomen betalen ze dan een opvangcheque die een nominale waarde heeft van de maximum bijdrage in de gesubsidieerde sector (thans 24,03 euro). Hierdoor is er een gelijkheid van betalen voor iedereen. De gesubsidieerde sector kan deze cheque in mindering brengen met de subsidies die zij ontvangen. De zelfstandige sector kan deze cheque innen als compensatie voor de dienst die ze levert aan de overheid. Het grote voordeel is dat niet meer de vastgestelde plaatsen worden gesubsidieerd, maar wel het rendement van de plaatsen. Plaatsen die niet werden ingenomen of gereserveerd, leveren ook geen opvangcheque op. De drang naar rendement wordt groter waardoor de efficiëntie van het geïnvesteerde geld beter opbrengt. Case-studie 2: Zoals case-studie 1 maar met opvangcheque als ouderbijdrage IMini-crèche - Attest van toezicht voor 22 kindjes (Tp) Nominale waarde van de opvangcheque 24,03 euro als ouderbijdrage Investering = euro Rendement van het aantal plaatsen = 90% Bp aanwezig/betaald Regelgeving vereist 1 persoon per 7 kindjes = 4 medewerkers Aantal uren per dag geopend = 11 uur x 4 medewerkers= 44 uren/dag +4 uur onderhoud en administratie = 48 uren per dag Onkostenvergoeding = 520 euro / jaar X Kinderen volgens Attest van Toezicht (Tp) VASTE KOSTEN PER MAAND huur 800,00 eten & verzorging 1.500,00 Terugbetaling investering 250,00 energie 160,00 auto-onkosten 200,00 *Sociale verzekering 300 x ,00 andere verzekeringen + kosten200,00 Totaal 4.310,00 Totaal per jaar ,00 JAARRESULTAAT 22 kindjes X chequewaarde x 90% rendement X 220 Adagen open 22 X X 90% x ,68 Onkostenvergoeding = 520 x 22 kindjes 22 X ,00 Totaal ,68 Vaste kosten ,00 Resultaat ,68 Resultaat / totaal aantal uren gewerkt = uurvergoeding ,68 / = 6,08 euro /uur Een persoon die 38 uur werkt aan 6,08 euro per uur verdient per maand 1.002,23 euro In het zelfstandige statuut kent men mindere sociale voorzieningen (geen vakantiegeld, 13emaand enz.) *De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden op basis van inkomen berekend, de minimumbijdrage is 603,15 euro/3 maanden. 25

26 Luik 1I De onkostenvergoeding De zelfstandige onthaalouder zou met de vergoeding van de opvangcheque (thans 24,03) voldoende hebben, omdat de vaste kosten mee zijn opgenomen in de privésfeer van de opvang. De mini-créche en de zelfstandige kinderdagverblijven daarentegen zien vaak op tegen een zeer hoge vaste kost, zoals huur, medewerkers (in loondienst) enz.. De grotere entiteiten zien dan wel hun vaste kosten zoals huur en terugbetaling investering per kind in verhouding verminderd, maar hebben dan weer meer kosten inzake onderhoud en keuken (extra inzet van personeel/medewerkers). Daarom lijkt het ons noodzakelijk dat er een vaste onkostenvergoeding per plaats die is toegekend, wordt uitbetaald. Dit maakt dat de zelfstandige ondernemer een billijke vergoeding krijgt. Case-studie 3 - Case 2 + voorstel met onkostenvergoeding à 7euro per kind ipv geldende onkostenv ergoeding IMini-crèche - Attest van toezicht voor 22 kindjes (Tp) Nominale waarde van de opvangcheque 24,03 euro als ouderbijdrage Investering = euro Rendement van het aantal plaatsen = 90% Bp aanwezig/betaald Regelgeving vereist 1 persoon per 7 kindjes = 4 medewerkers Aantal uren per dag geopend = 11 uur x 4 medewerkers= 44 uren/dag +4 uur onderhoud en administratie = 48 uren per dag Onkostenvergoeding = 7 euro / dag / aantal kinderen volgens Attest van Toezicht (Tp) VASTE KOSTEN PER MAAND huur 800,00 eten & verzorging 1.500,00 Terugbetaling investering 250,00 energie 160,00 auto-onkosten 200,00 *Sociale verzekering 300 x ,00 andere verzekeringen + kosten200,00 Totaal 4.310,00 Totaal per jaar ,00 JAARRESULTAAT 22 kindjes X chequewaarde x 95% rendement X 220 Adagen open 22 X X 95% x ,68 Onkostenvergoeding = 7 x 22 kindjes X 220 Adagen open 22 X 7 X ,00 Totaal 138,554,68 Vaste kosten ,00 Resultaat ,68 Resultaat / totaal aantal uren gewerkt = uurvergoeding ,68 / = 8,20 euro /uur Een persoon die 38 uur werkt aan 8,20 euro per uur verdient per maand 1.351,49 euro In het zelfstandige statuut kent men mindere sociale voorzieningen (geen vakantiegeld, 13 maand enz) *De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden op basis van inkomen berekend, de minimumbijdrage is 603,15 euro/3 maanden. 26

27 Kosten Tweeluik De kostprijs van het tweeluik is berkend aan de hand van twee realistische voorbeelden: 1) Eerste voorbeeld : de gemiddelde ouderbijdrage voor ouders in de zelfstandige sector (MC/KDV) bedraagt 20 euro en bij de zelfstandige onthaalouder (ZOO) 15 euro. 20/15 uitwerking op basis van cijfers van 2006 Dit voorbeeld kost de overheid 2.325,49 euro / plaats / kind / jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke be- nutte plaats 10,57 euro per dag kost. (De kostprijs overheid blijft duidelijk lager dan de gesubsidieerde sector). 27

28 2) Tweede voorbeeld : de gemiddelde ouderbijdrage voor ouders in de zelfstandige sector (MC/KDV) bedraagt 17 euro en bij de zelfstandige onthaalouder (ZOO) 15 euro. 17/15 uitwerking op basis van cijfers van 2006 Dit voorbeeld kost de overheid 2833,82 euro / plaats / kind / jaar Rekening houdend met 220 werkdagen op een jaar betekent dit dat elke be- nutte plaats 12,88 euro per dag kost. (De kostprijs overheid blijft duidelijk lager dan de gesubsidieerde sector). 28

29 Voorstel toegepast op heel de kinderopvang Indien het voorstel, zijnde het tweeluik de opvangcheque en de onkostenvergoeding, niet alleen in de zelfstandige sector wordt toegepast, maar ook in de gesubsidieerde sector, dan besteedt de overheid 74 miljoen euro minder aan kinderopvang dan in de huidige situatie. Dat geld kan gebruikt worden voor een betere omkadering van heel de kinderopvang. Hieruit blijkt duidelijk dat het voorstel ,02 ( , ,98) ) minder overheidsfinanciering vergt dan de huidige situatie 29

30 Het tweeledige voorstel van deze studie, doorgetrokken naar heel de kinderopvang in Vlaanderen, heeft enorme consequenties. Door het huidige systeem worden plaatsen niet ingenomen maar wel betaald. In het nieuwe systeem, waarbij er een betaling van benutte plaatsen in plaats van toegekende plaatsen wordt voorzien, kan men die plaatsen benutten zonder dat hiervoor meer plaatsen moeten worden toegekend. Het tweeledige voorstel, doorgetrokken naar de ganse sector, is een besparing van ,02 euro. Dit bedrag wordt best aangewend ter ondersteuning van de hele kinderopvangsector in Vlaanderen. Dit betekent dat er een nieuwe omkadering nodig is. 30

31 5. Conclusies 31

32 Conclusie: 74 miljoen euro uitgespaard Algemeen wordt aangenomen dat de zelfstandige sector 37 procent van de kinderopvang voor zijn rekening neemt. Doch wanneer we rekening houden met het rendement, dit is het effectief benutte plaatsen, dan blijkt het aandeel van de zelfstandigen in de kinderopvang te stijgen tot 43 procent. Het is duidelijk dat de zelfstandigen hun plaats hebben in het kinderopvanglandschap. Het is dan ook belangrijk dat er een beleid wordt gevoerd waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de gesubsidieerde opvang, maar ook met de zelfstandige sector. Maar daar knelt het schoentje! De zelfstandige kinderopvanginitiatieven worden door de huidige verdeling van de overheidsmiddelen gediscrimineerd. Jaarlijks legt de overheid in de gesubsidieerde sector gemiddeld ,32 euro per jaar/kind bij in een kinderdagverblijf, en 5.362,33 euro bij een onthaalouder. In de sector van de zelfstandige opvang past de overheid gemiddeld slechts 210,51 euro bij in een minicrèche en gemiddeld 12,29 euro bij een onthaalouder. Dit maakt het de zelfstandige ondernemers moeilijk om, zo goed als zonder steun, op te boksen tegen de gesubsidieerde vormen van opvang. Deze scheefgetrokken overheidsfinanciering heeft zware gevolgen voor de zelfstandige kinderopvangsector. De zelfstandige sector is niet leefbaar. De cijfers uit de studie bewijzen zwart op wit dat heel wat zelfstandigen in de sector een inkomen hebben dat vaak onder de armoedegrens van 822 euro ligt. Kinderopvang mag dan wel een beroep zijn waar men in de eerste plaats voor het sociale aspect kiest, dit neemt niet weg dat de vele zelfstandige initiatiefnemers dit enkel kunnen volhouden als ze er ook van kunnen leven. Momenteel hebben heel wat zelfstandigen geen deftig sociaal statuut omdat ze dermate weinig verdienen dat ze kiezen voor de afgeleide sociale zekerheidsrechten via de partner. Bovendien is door de scheeftrekking een gezonde sociale mix in de kinderopvang onmogelijk. De zelfstandige kinderopvanginitiatieven kunnen niet opboksen tegen de inkomensgerelateerde prijzen van de gesubsidieerde sector. De minder gegoeden in de samenleving doen bijgevolg voornamelijk beroep op de gesubsidieerde kinderopvang, ook al is dit niet de beste oplossing voor hun persoonlijke situatie, de meer gegoeden kunnen vrij het opvanginitiatief dat het best bij hen past kiezen. Het huidige systeem is ook niet altijd solidair. Gegoede tweeverdieners betalen in de zelfstandige sector met vaste tarieven vaak minder dan ze zouden betalen voor de opvang van hun kind in de inkomensgerelateerde gesubsidieerde sector. Terwijl minderverdieners in de zelfstandige sector net meer moeten betalen dan in de gesubsidieerde sector. Door de ellenlange wachtlijsten in de gesubsidieerde sector beslissen deze ouders echter vaak noodgedwongen om minder te werken om zelf voor de opvang van hun kinderen te zorgen of ze schakelen familie in. Ook dit is weinig sociaal. 32

33 Een beleid waarbij steeds meer overheidsmiddelen worden gepompt in de gesubsidieerde sector kost niet alleen heel veel aan de belastingbetaler, maar lost bovendien het probleem van het tekort aan opvang niet op. Ondanks de belangrijke financiële input van de overheid, lees de belastingbetaler, blijft het tekort aan opvangplaatsen bestaan. Door een andere verdeling van de middelen zullen niet alleen de ouders vrij kunnen kiezen welk opvanginitiatief het best bij hen past, maar wordt de zelfstandige sector eindelijk leefbaar en kunnen meer plaatsen voor minder geld worden gecreëerd. De zelfstandige kinderopvangsector stelt voor te werken met opvangcheques. Momenteel zijn er twee systemen voor de ouders: de gesubsidieerde sector, waar de ouders in functie van hun inkomen tussen de 1,35 en 24,03 euro betalen, en de zelfstandige sector met een vaste prijs die gemiddeld schommelt tussen de 17 euro en de 20 euro. Indien het beleid zou opteren voor een opvangcheque dan zouden, volgens de cijfers in deze studie, alle ouders volgens hun inkomen cheques kunnen aankopen waarvan de nominale waarde gelijk is aan de maximumbijdrage in de gesubsidieerde sector. Momenteel bedraagt die maximumbijdrage 24,03 euro. Daardoor krijgen ALLE ouders gelijke toegang tot het opvanginitiatief van hun keuze, ongeacht hun inkomen. Als de overheid daarnaast een onkostenvergoeding voorziet van 7 euro per dag/kind, dan zou de zelfstandige initiatiefnemer 31 euro per dag/kind ontvangen. Dit inkomen laat hem wél toe op een leefbare en professionele manier zijn beroep uit te oefenen. Overheid bespaart 74 miljoen euro! Op dit moment besteedt de overheid euro aan de totale kinderopvangsector. Als de overheid bovenstaande redering volgt en voortaan enkel nog met opvangcheques werkt in de hele sector, dan zou dit de overheid nog ,98 euro kosten. Een besparing van maar liefst 74 miljoen euro! Dankzij het systeem van opvangcheques zullen er meer zelfstandige initiatieven bijkomen en worden zo nieuwe opvangplaatsen gecreëerd. Wanneer de zelfstandige sector via het systeem van de opvangcheques meer inkomen genereert, zorgt men er niet alleen voor dat zelfstandigen veel minder dan voorheen zullen afhaken, maar maakt men het voor potentiële ondernemers aantrekkelijker om de sprong te wagen, wat netto betekent dat er meer opvangplaatsen worden gecreëerd. En zo bereiken we tot slot de misschien wel belangrijkste conclusie van deze studie: vermits de overheid via het systeem van de opvangcheques globaal minder zal moeten uitgeven aan kinderopvang, komen er meer financiële middelen vrij om de hele sector van de kinderopvang beter te omkaderen. 33

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven Uit een bevraging

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/ Kinderopvang Jaarverslag 2004 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.12.11 http://www.kindengezin.be 2 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2004 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Taxatieprocedure en Verplichtingen Ci.RH.842/629.821 ONDERWERP: Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Ann Rombaut, medezaakvoerder van bedrijfscrèche t Boelleke:

Ann Rombaut, medezaakvoerder van bedrijfscrèche t Boelleke: Ann Rombaut, medezaakvoerder van bedrijfscrèche t Boelleke: Veel ouders overwegen door de hoge kost voor kinderopvang deeltijds te gaan werken of zelfs uit de arbeidsmarkt te stappen. Een bedrijfscrèche

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang.

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Beste Starter, VoorZet, de ondersteuningsstructuur voor de zelfstandigen van de kinderopvang, heeft een lijst opgesteld met de belangrijke zaken

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA)

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Kinderopvang gewikt en gewogen Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Focus = Voorschoolse opvang Drie stellingen 1. Vlaanderen doet het beter dan (bijna) alle andere landen 2. Genoeg

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Het gebruik van kinderopvang Inleiding Modale gezinnen Specifieke doelgroepen 50

Hoofdstuk 3. Het gebruik van kinderopvang Inleiding Modale gezinnen Specifieke doelgroepen 50 Jaarverslag Kinderopvang 2000 INHOUD Inleiding 3 Deel 1: Cijfers en feiten 6 Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 6 1. Informele kinderopvang 6 2. Formele kinderopvang 6 3. Meldingsplicht aan Kind

Nadere informatie

4. Hoeveel subsidies werden er in 2013 en tijdens het eerste semester van 2014 uitbetaald? Graag een opdeling per provincie.

4. Hoeveel subsidies werden er in 2013 en tijdens het eerste semester van 2014 uitbetaald? Graag een opdeling per provincie. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Vraag nr. 30 van 28 augustus 2014 van FRANCESCO VANDERJEUGD Zorgboerderijen - Stand van zaken Zorgboerderijen

Nadere informatie

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument Visie op betaalbare groepsopvang Werkdocument Samenva7ng Evolu9e aanbod Zelfstandige Kinderdagverblijven zijn de motor achter de groei van het aantal opvangplaatsen IKG- toekenning creëert quasi geen nieuwe

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: 9-7-2015 nr. 5 Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij hebben vastgesteld de Nadere regels behorende bij de verordening

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure KINDER OPVANG in LIER infobrochure 1 VOORWOORD Beste ouder, Lier is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. Die toekomst wordt gegarandeerd door onze jonge gezinnen. Voor het combineren

Nadere informatie

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool Kinderopvang in Vlaanderen onderwerpen 1. Rol kind en gezin 2. Kinderopvanglandschap 3. Beleidsnota minister Jo Van Deurzen 4. Decreet voorschoolse kinderopvang 5. Buitenschoolse opvang nieuwe visie 6.

Nadere informatie

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2015, nr.2015-0000164377, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2015, nr.2015-0000164377, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met het verhogen van de vaste voet in de eerste kindtabel, het verhogen van de toeslagpercentages in de eerste en tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Onafgebroken opvang van 0-4 jarigen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES en OMSCHRIJVINGEN Aangesloten

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 355 Besluit van 8 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met het verhogen van de vaste voet in de eerste kindtabel,

Nadere informatie

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST voor kinderen van 0-3 jaar INHOUDSTAFEL Hoofdstuk Pagina I. INLEIDING 2 II. SOORTEN KINDEROPVANG 2 III. IV. OVERZICHT DEELNEMENDE KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Passief woningen. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij een NVO van 123m2, jaargebruik van 6150 kwh.

Passief woningen. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij een NVO van 123m2, jaargebruik van 6150 kwh. Marktonderzoek Voor het energieverbruik van de conventionele 2 onder 1 kapwoningen met 4 personen is uitgegaan van de cijfers van Nibud. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang Special Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl Het (economisch) belang van kinderopvang 2 Het (economisch) belang van kinderopvang Voorwoord Wat levert kinderopvang

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Artikel 1 Doel van de beleidsregel Deze beleidsregel heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie. Daarmee voorziet deze beleidsregel

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie