Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten"

Transcriptie

1 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR

2 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie Persoonlijke ontwikkeling en het ontplooien van talenten spelen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. In economisch mindere tijden profiteert u als organisatie van een breder aanbod aan ambitieus en hoogopgeleid potentieel op de arbeidsmarkt. Dit betekent vanzelfsprekend ook dat u aandacht zult moeten besteden aan ontwikkeling van dat potentieel. Jonge professionals zoeken kansen om zich verder te ontwikkelen tot professionele topadviseurs en projectmanagers. Als antwoord op die ontwikkeling heeft Twynstra Gudde de Adviestalent Academy ontwikkeld. Veelbelovend jong talent kunt u daar de kans geven zich verder te ontwikkelen. Met deze opleiding als argument, hebt u ook nog een uitstekende boodschap bij het werven en behouden van jonge high potentials. Met de Adviestalent Academy als ervaren opleider werkt u samen aan de toekomst. > waarom deze opleiding? Jong talent vraagt om ontwikkeling De tijd waarin mensen jaar in, jaar uit voor één en dezelfde organisatie werken, is voorbij. Werken is meer dan geld verdienen is het credo van jonge, hoogopgeleide en talentvolle mensen. Deze junioren willen een baan waarin ze persoonlijk kunnen groeien. Ze willen ontdekken wat hun sterke kanten zijn en deze inzetten bij het oplossen van complexe vraagstukken. Werk moet uitdagend zijn. Talentvolle junioren stellen niet alleen hoge eisen aan werk, maar ook aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor organisaties is het belangrijk deze ambities te koesteren om jong talent geïnspireerd en betrokken te houden. Deelnemen aan de Adviestalent Academy kan veel betekenen voor uw organisatie. Samen haalt u nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden in huis op het gebied van advies en (project)management. In de diverse opleidingsmodules halen uw jonge talenten het beste uit zichzelf. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie.

3 > Het fundament van de Adviestalent Academy Leren in een peergroup Om topkwaliteit te garanderen, heeft de Adviestalent Academy bewust gekozen voor een maximaal aantal deelnemers van 12 jonge professionals in een groep. High potentials van verschillende organisaties, zowel profit als non-profit. Samen met de junioren van Adviestalent zelf vormen ze een interessant kennisnetwerk voor de toekomst. Ze zijn allen tussen de 24 en 30 jaar. Op deze leeftijd leggen talentvolle jonge mensen de basis voor hun professionele ontwikkeling en loopbaankeuzes voor de lange termijn. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillen en overeenkomsten van elkaars rol, cultuur en werkveld. Het programma draagt bij aan kennisdeling, versterking en verbreding van het eigen perspectief. Twynstra Gudde op de achtergrond Tijdens de opleiding begeleiden we talentvolle junioren bij het verwerven van diverse hooggekwalificeerde advies- en (project)managementvaardigheden. We dagen ze uit bij het ontwikkelen van talenten en competenties. De deelnemers kunnen daarbij een beroep doen op de kennis en ervaring van onder andere de experts van Twynstra Gudde. Met hun grote netwerk binnen het bedrijfsleven en de (semi-) overheid. De meesters van Twynstra Gudde fungeren waar nodig als coaches, trainers en mentoren bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van eigen casuïstiek. Leren in het werk Leren in het werk is voor ons de basis voor professionele ontwikkeling. Dáár gebeurt het! Met de kwaliteitsnorm die Twynstra Gudde aan de opleiding en begeleiding van haar jonge talent stelt! Omdat iedere deelnemer een eigen cultuur en eigen aandachtspunten heeft, wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan eigen organisatie- en rolgebonden leerthema s. Zo bespreken we individuele werksituaties en komen de eigenheid van cultuur en politiek in de eigen organisaties aan bod. Al met al krijgen de deelnemers inzicht in onder meer adviesprocessen van acquisitie tot eindevaluatie, de dynamiek binnen organisaties en teams, de resultaatgerichte kant van het advies- en (project) managementvak en de eigen professionele identiteit. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen resultaten. En dat leren resulteert in professionaliteit op het gebied van onder meer klantgerichtheid, dialoog, advies- en managementvaardigheden en flexibiliteit.

4 Werkend leren aan competenties Resultaat In de Adviestalent Academy hebben wij ervaren dat de deelnemers een flinke stap maken in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht wordt vergroot en zij worden zich bewuster van waar hun specifieke talenten liggen. En welke vakcompetenties ontwikkeld kunnen worden om nog effectiever te zijn in hun advies- en projectmanagementrollen. Zij zijn sensitiever in complexe omgevingen en kunnen het totale overzicht van projecten en programma s beter overzien. Daarmee kunnen ze gerichter anticiperen in hun directe werkomgeving. Het programma mondt uit in een netwerk waarin deelnemers elkaar blijvend volgen en ondersteunen. - Klant- en relatiegerichtheid - Impact - Inzicht in eigen kunnen - Professionele verantwoordelijkheid - Samenwerkend vermogen - Lef en verbeteringsgerichtheid - Probleemoplossend vermogen - Waarde toevoegen - Organiseren van eigen werk - Plannen en organiseren - Organisatiesensitiviteit - Ondernemingszin en proactiviteit - Betrokkenheid > Voor wie IS de Academy bestemd? De Adviestalent Academy staat voor topkwaliteit. We stellen dan ook hoge eisen aan potentiële deelnemers. Voor toelating hanteren we de volgende selectiecriteria: --leeftijd van 24 tot 30 jaar --wetenschappelijk werk- en denkniveau --max. 1-3 jaar werkervaring --werkzaam in project-, staf-, beleids- en adviesrollen --nieuwsgierig, leergierig en zoekend naar uitdagingen in vraagstukken waar de deelnemer in zijn/haar organisatiepraktijk mee worstelt --oprechte interesse in de duurzame ontwikkeling van organisaties en de mensen die er werken --reflectie op en kennis van de eigen kracht en grenzen --potentie om toekomstige (complexe) brede vraagstukken aan te pakken.

5 Programma Algemeen Deelname aan het programma van de Adviestalent Academy kan voor één, twee of drie jaar. Jaar 1 richt zich op de essenties van het advies- en projectmanagementvak. Jaar 2 op de verdieping van kennis en vaardigheden. In jaar 3 werken we aan persoonlijk leiderschap door het vergroten van zelfinzicht, zelfbewustzijn en zelfsturing. Dit alles in relatie tot de professionele omgeving en het werk van de deelnemer. Afhankelijk van niveau kunnen deelnemers zich inschrijven voor de afzonderlijke opleidingsjaren, jaar 1, 2 of 3. Bijtekenen na afloop van een opleidingsjaar voor een volgend jaar behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. De opleiding is gericht op het professionaliseren van jonge adviseurs en projectmanagers in ontwikkeling. Alle bijeenkomsten zijn gericht op het genereren van nieuwe inzichten, het verbeteren van professionele vaardigheden en het opdoen van kennis en kaders die snel in de eigen werkpraktijk kunnen worden toegepast. Verschillende bijeenkomsten In de opleiding kennen wij vooral één- en tweedaagse trainingen en een enkele keer een drieof vijfdaagse training. In het eerste jaar zijn er begeleide intervisiebijeenkomsten in de avonduren. In het tweede jaar worden er op verschillende ochtenden en middagen opdrachtateliers georganiseerd. In intervisiebijeenkomsten staat de persoon centraal in zijn/haar werk, in opdrachtateliers de taak en methodiek van de persoon in het werk. Alle bijeenkomsten worden begeleid door ervaren intervisoren, experts en adviseurs van o.a. Twynstra Gudde. In de bijeenkomsten staat telkens de casuïstiek centraal die wordt ingebracht door de deelnemers. De sessies zijn vraaggestuurd. Dit vraagt om een actieve leerhouding van de deelnemers zelf. Gedurende de opleidingsjaren zijn er regelmatig individuele leergesprekken met de vaste programma begeleider. Hierin wordt de voortgang van het ontwikkelingsproces van de deelnemer tegen het licht gehouden.

6 > Opleidingsjaar 1: Essenties van het advies- en projectmanagementvak Kickoff 1 dag Tijdens de kickoff maken de deelnemers kennis met elkaar en elkaars ontwikkelingsdoelen (leren van en met elkaar), het programma en de begeleiders. De opleiding neemt dan al zijn aanvang, ook inhoudelijk. Inhoudelijke thema s op deze dag zijn leren leren, individuele en groepsverantwoordelijkheden en de wijze van onderlinge samenwerking. 1. Projectmatig werken en projectondersteuning 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Het werken in en aan projecten is hot en niet meer weg te denken uit de werkwijze van vele organisaties. De binnen Twynstra Gudde ontwikkelde en nationaal veel gebruikte aanpak van Projectmatig Werken (PMW) is gegroeid tot een generieke aanpak voor verschillende projecten. Daarnaast is de afgelopen 15 jaar de methodiek van Programmamanagement (PGM) ontwikkeld en binnen veel verschillende organisatievraagstukken toegepast. PMW en PGM zijn niets meer en minder dan methodieken om het werk te structureren. Zij bieden handige hulpmiddelen en handvatten voor het gestructureerd en beheerst aanpakken van complexe vraagstukken. Mits goed ingezet en deskundig toegepast. Over hoe je daarin als projectsecretaris of junior projectleider opereert, gaat het in deze module. In deze module ligt de nadruk vooral op de essenties van PMW. Het thema PGM wordt kort ingeleid. Met de opgedane inzichten kan de vertaalslag naar het eigen werk en projecten worden gemaakt. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. verschil tussen doel en resultaat, kenmerken van een project, de principes van faseren, beheersen en beslissen, opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap, de drie kernposities in projecten, het samenspel in project- en programmateams. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor de ondersteunende of initiërende rol en taak van de deelnemer. 2. De essenties van advieskunde; rol en proces 1 dag Goed adviseren is een kunde! Adviseren is meer dan een oplossing geven voor een probleem. De kunst is om als adviseur aansluiting te vinden bij het proces waar de interne of externe opdrachtgever zich in bevindt. Pas daarna kun je proberen de klant in een bepaalde richting te adviseren of te beïnvloeden. In deze module staat expliciet de rol van de adviseur centraal: wat heb je nodig en wat moet je echt weten over de essenties van het adviesvak en -proces om optimaal te kunnen functioneren in het werk als adviseur, ook in projecten. Deze module geeft antwoord op deze vragen

7 en is gericht op het zicht krijgen op het vak van (organisatie)adviseur, op de eigen (te ontwikkelen) adviesrollen en de verschillende stappen in het adviesproces. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen en dilemma s die adviseurs in hun organisatie hebben en er wordt gereflecteerd op de eigen beginnende stijl van de deelnemers. Daarnaast komt ook de ethiek van het vak ter sprake. De basisvaardigheden voor het goed adviseren worden geoefend met het oog op het vergroten van de eigen impact. 3. Effectief presenteren 1,5 dag Het Nieuwe Presenteren (HNP) is een onmisbaar stukje bagage voor de adviseur, want je kunt mooie plannen hebben, maar om daadwerkelijk een kans te maken dat je plannen worden uitgevoerd, zul je deze over de bühne moeten krijgen. En dan komt HNP van pas: een methode van presenteren die de adviseur helpt zijn doel te bereiken bij zijn publiek. Tijdens deze training leert men te presenteren met impact door een goed ontwerp, een goede opbouw van de presentatie en het oefenen in presentatievaardigheden. 4. Impact en professionele communicatie 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Gedragsverandering wordt vaak gemakkelijk gebruikt als woord. Je gedrag werkelijk veranderen is niet zo eenvoudig. Dit vraagt bewustzijn en oefenen over een langere periode. Daar sluiten we in deze training op aan. Uiteraard ligt het grootste leereffect in het zelf toepassen van opgedane ervaringen en kennis na de trainingsdag. Juist dan, terug in de eigen werkpraktijk, merk je of je ander gedrag kunt inzetten en andere effecten bereikt. De algemene vraag waaraan gewerkt wordt in deze module is: Hoe communiceer en beïnvloed ik als adviseur flexibel en effectief in wisselende omstandigheden?. De deelnemers krijgen kennis en inzicht in de eigen houding en stijl van communiceren en beïnvloeden, en in die van anderen. Ze worden toegerust en gestimuleerd zelf wendbaar en flexibel te zijn in de communicatie. De training draagt bij aan verdere bewustwording van de eigen ontwikkelpunten. Natuurlijk zijn er praktische handvatten die worden aangereikt om hiermee in de project- en adviseurpraktijk aan de slag te kunnen gaan. 5. Het bredere organisatiekundige perspectief 2 dagen Voor een goede invulling van de rol van adviseur/projectmanager is het van belang gevoel te hebben bij de organisatiecontext en de strategische vraagstukken waarbinnen de deelnemers werken. Deze module is bedoeld om jonge professionals kennis te laten maken met het bredere organisatiekundige model waarmee Twynstra Gudde naar organisaties kijkt. Zij ontwikkelen een breed kader van de elementen die een rol spelen binnen organisaties. Verder wordt er gewerkt aan het verkrijgen van inzichten die belangrijk zijn bij het analyseren en inrichten van organisaties.

8 De tweede dag van deze module staat in het teken van Veranderkunde. Daarbij staat het Kleuren Denken van de Caluwé en Vermaak centraal als een manier van kijken naar verandering. Een theoretisch kader wordt gegeven en met elkaar verkennen deelnemers vanuit welke verschillende invalshoeken er naar een veranderopgave gekeken kan worden en wat dat voor mogelijke consequenties heeft voor de aanpak. Hiervoor wordt een theoretisch kader gegeven en daarnaast zullen de deelnemers aan deze training worden uitgedaagd de opgedane inzichten toe te passen in hun werk. 6. Doelgericht samenwerken in projectteams 2 dagen Samenwerken is een kernactiviteit van praktisch iedere organisatie. Goed samenwerken is echter geen vanzelfsprekendheid. Deze module werkt aan het vergroten van de teamvaardigheden van de deelnemers zelf in hun rol als teamlid, adviseur of voorzitter. De koppeling met de eigen werkcontext en casuïstiek is een belangrijk uitgangspunt. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: succes factoren in (project)teams, teamrollen, basisvaardigheden waaronder besluitvorming en voorzitterstijlen, omgaan met weerstand en impasses, groepsdynamische processen en het sturen op resultaat. 7. Adviesvaardigheden 3 dagen Deze module is the proof of the pudding ter afsluiting van dit opleidingsjaar. De voorgaande modules komen samen in een driedaagse sessie waarbij verdieping wordt gebracht in de eigen adviesstijl binnen de werkcontext. De deelnemers werken aan de hand van hun eigen casuïstiek aan persoonlijke effectiviteit en werkstijl. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan vaardigheden die het adviesproces ondersteunen: interviewtechniek, positionering, contractering en het structureren van adviesgesprekken. Clinics en simulaties zijn belangrijke werkvormen ter ondersteuning van dit leerproces. De deelnemers hebben na deze module een goed beeld van hun (te ontwikkelen) vaardigheden vanuit de invalshoek: de adviseur/projectmanager is zijn/haar eigen instrument. Afrondende bijeenkomst Terugkijken en evalueren in een persoonlijk gesprek met de talentmanager en uitreiking van het Adviestalent Academy certificaat.

9 Jaar 1 Ik en de ander I Impact en professionele communicatie Doelgericht samenwerken in projectteams Effectief presenteren L L L Ik en het vak De essenties van Advieskunde ondersteuning Adviesvaardigheden i i i i Structureren en analyseren werkmethodiek Het bredere organisatiekundige perspectief Projectmatig werken en project- I i Kickoff 1 dag Intervisie (avonden) Leergesprekken L

10 > Opleidingsjaar 2: Een stap verder in het advies- en projectmanagementvak Kickoff 0,5 dag Tijdens deze bijeenkomst wordt kennisgemaakt met de groep en de inhoud. Verder worden persoonlijke leerdoelen vastgesteld en komen inhoudelijke en samenwerkings thema s aan de orde. 1. Project- en programmamanagement deel 2 2 dagen In deze module wordt kort teruggekeken naar de essenties van projectmatig werken. Snel daarna vindt een verdiepingsslag plaats met een zwaarder accent op programmamanagement. Thema s die naar voren komen, zijn: opzetten, beheersen, besturen en organiseren van een project en/of programma en het toepassen van praktische instrumenten. Verder wordt er geoefend met eigen casuïstiek. Ook zal een gastspreker, met ruime ervaring in het managen van complexe programma s, inzicht geven in de praktijk. Deelnemers krijgen een beter beeld in de principes en de toepassing in PMW en PGM. Inzichten worden doorvertaald naar het eigen werk. 2. Strategisch omgevingsmanagement 2 dagen SOM staat voor Strategisch Omgevings Management; een door het Mutual Gains Adviesteam van Twynstra Gudde ontwikkelde aanpak om een zorgvuldige dialoog met de omgeving aan te gaan, resulterend in duurzame relaties. Het fundament van SOM is de Mutual Gains Approach, een onderhandelingsstrategie die ontwikkeld is aan de universiteiten Harvard, M.I.T. en Tufts. De SOM-aanpak is geschikt voor tal van soorten (dreigende) conflicten tussen organisaties en hun omgeving. Het is een werkmethodiek die de afgelopen jaren geoptimaliseerd is in diverse grote (infrastructurele) projecten. Doel van het omgevingsmanagement bij deze projecten is tweeledig: het samen met de omgeving komen tot een betere planinvulling en een duurzaam dialoog die ook in de implementatiefase stand houdt is één. Het tweede doel is het voorkomen van onnodige vertraging en kostenoverschrijdingen doordat laat in het project, wanneer de plannen hun definitieve vorm hebben aangenomen, nog fundamentele tegenstand tegen het project ontstaat. De tweedaagse training is gericht op het vergroten van de alertheid van de deelnemers door beter zicht te krijgen op wat SOM in de werkpraktijk kan bieden. Ook komt het begrip mutual gains aan de orde. Een must als state of the art onderwerp voor jonge professionals.

11 3. Ontwerpen en begeleiden van groepen en bijeenkomsten 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Elke adviseur of projectmanager komt in zijn/haar praktijk in aanraking met allerlei soorten groepsbijeenkomsten, overleg- en besluitvormingssessies, start-up bijeenkomsten, trainingen, workshops, etc. Het organiseren en programmeren van dergelijke bijeenkomsten en het kunnen staan voor de groep is een vaardigheid die elke adviseur in zijn/haar rugzak hoort te hebben. Deze intensieve training is bedoeld om inzicht te krijgen in een aantal essenties van begeleiding van groepen met het perspectief op het verbeteren van de basisvaardigheden van de deelnemers op de langere termijn. Het doel is: inzicht krijgen in eigen persoonlijke begeleidingsstijl, toepassen van een paar handige theoretische kaders om een effectieve en doelgerichte bijeenkomst te kunnen voorbereiden en gerichter inhoud te geven aan je rol als (co-)begeleider. Al met al staan de deelnemers wat zekerder op het dynamische groepspodium. De training gaat uit van ervaringsleren en veel doen (plenair en in kleinere groepen); observatie en feedback van mededeelnemers zijn daarbij belangrijke technieken. Leren van, voor en door elkaar! 4. Veranderkunde 2 dagen Als je kijkt zoals je keek, krijg je wat je kreeg!. Deze twee dagen wordt stilgestaan bij de vraag wat er nu eigenlijk aan de hand is bij de klant waarvoor de deelnemers werken. Ofwel in termen van het boek leren veranderen ; vanuit welke invalshoeken kan je kijken naar een opdracht of project. Bij veranderkunde wordt een belangrijke basis gelegd voor de kerncompetentie van de adviseur/ projectmanager. Het Kleuren Denken van de Caluwé en Vermaak is uitgangspunt in deze module. De deelnemers leren veranderparadigma s te herkennen in hun kracht, beperking en alternatieven. Leren diagnosticeren is daarbij belangrijk. Deelnemers krijgen ook inzichten in de andere bouwstenen die een rol spelen bij een geplande verandering, zoals het komen tot een veranderstrategie en het maken van een interventieplan. Een van de resultaten is inzicht in de eigen voorkeursstijl van veranderen en perspectief op thema s voor verdere professionalisering. 5. Conflicten hanteren en omgaan met weerstand 2 dagen Geen mens is hetzelfde en in organisaties en samenwerkingssituaties bestaan er ook logischerwijs verschillende belangen. Worden deze belangen niet goed verzorgd en gemanaged dan kunnen conflicten het gevolg zijn. Soms worden ze uit de weg gegaan, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken en de confrontatie aan te gaan. Soms escaleren conflicten en lopen de emoties hoog op, met alle ongewenste gevolgen voor de organisatie en de betrokkenen. In deze module leren de deelnemers op relatieniveau meer over hun stijl van conflicthantering en effectiviteit. Ook leren zij in de rol van adviseur of projectmanager hoe zij goed kunnen anticiperen op spanningsvolle momenten in hun opdracht en/of projectteam. In situaties waar zij te maken hebben met individuele of collectieve weerstand bij veranderingen, krijgen zij inzicht in strategieën, rollen en praktische interventies. Al met al verbetert het de effectiviteit van de jonge professional als directe gesprekspartner.

12 Afrondende bijeenkomst Terugkijken en evalueren in een persoonlijk gesprek met de talentmanager en uitreiking van het Adviestalent Academy certificaat. Jaar 2 Ik en de ander Conflicten hanteren & omgaan met weerstand L L L Ik en het vak Groepsbijeenkomsten ontwerpen en begeleiden Strategisch omgeving management O O O O O O Structureren en analyseren werkmethodiek Project- en Programma management deel 2 Veranderkunde L Leergesprekken O Opdrachtateliers 0,5 dag

13 > Opleidingsjaar 3: op weg naar persoonlijk leiderschap Jonge professionals zijn ambitieus en gedreven. Zij laten graag zien dat zij kunnen voldoen aan de verwachtingen die aan hen gesteld worden. Ze maken lange dagen en streven ernaar steeds slim en vernieuwend uit de hoek te komen. Ze zijn hongerig naar kennis en voelen dat ze zich steeds moeten bewijzen. Hierbij zetten zij vooral rationele kwaliteiten (kennis, logisch redeneren) en fysieke kwaliteiten (gedrag en vaardigheden) in. Deze zijn dan ook goed ontwikkeld. Soms zo goed dat de jonge professional gelooft dat vanuit het hoofd alles stuurbaar is, dat met logisch argumenteren alles geregeld kan worden. Binnen de Adviestalent Academy geloven wij er echter in dat een volwaardig adviseur/(project) manager naast bovengenoemde kwaliteiten ook over zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfsturing moet beschikken om voor zichzelf en de organisatie duurzaam inzetbaar te zijn. Bewustzijn over persoonlijke drijfveren en wensen ten aanzien van het werk vinden wij belangrijk. Dit zorgt er immers voor dat de professional steviger in zijn schoenen komt te staan en meer bewust en geïnspireerd richting kan geven aan de manier waarop hij zijn werkrol invult en zijn loopbaan verder vorm geeft. Binnen de Adviestalent Academy bieden wij dan ook in het derde opleidingsjaar een beproefd programma aan waarin naast actie, reflectie centraal staat. Stilstaan is immers ontwikkelen. We werken hierin samen met Zinnige Zaken. Inhoud van het programma Het programma is opgebouwd uit verschillende modules. 1. Intakegesprek 1,5 uur Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt de deelnemer een voorbereidende opdracht die een eerste aanzet geeft tot zelfreflectie. Deze dient als gespreksbasis voor het intakegesprek. Doel van het intakegesprek is nader kennismaken en leerdoelen verkennen.

14 2. Kickoff 0,5 dag Tijdens de kickoff wordt kennisgemaakt met de groep. De inhoud van het programma wordt nader toegelicht en wederzijdse verwachtingen worden uitgewisseld. 3. De school van de zelfkennis; ken jezelf 1 week (inclusief avondprogramma en overnachting) Gedurende deze week wordt de school van de zelfkennis doorlopen. Middels verschillende werkvormen en methodieken variërend van meditatie tot drijfverenonderzoek, het zoeken van het eigen geluid tot het formuleren van de eigen missie in het werk, worden zowel in individuele als gezamen lijke oefeningen gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn. Uitgangspunt hierbij is dat wie niet werkt aan de eigen ontwikkeling daarmee ook de ontwikkeling van de organisatie kan belemmeren of tegenhouden. 4. Stilstaan bij leiderschap van binnenuit; ken je vak 2,5 dag (inclusief avondprogramma en overnachting) In deze tweede bijeenkomst staan we stil bij goed leiderschap. Wat kenmerkt de goede leider? Leiderschap gaat in deze over het effectief inspireren, leidinggeven en managen. We onderzoeken voorbeelden van goed leiderschap. Deelnemers worden uitgedaagd zelf hun leiderschapskwaliteiten te exploreren en verder uit te bouwen. 5. Oogsten en richten; ken je wereld 2,5 dag (inclusief avondprogramma en overnachting) In de derde en laatste bijeenkomst gaat het over oogsten en richten, deelnemers staan stil bij de opbrengsten van het doorlopen programma tot dan toe. Hoe beïnvloedt hun functioneren en welbevinden hun professionele leven, relaties, en de balans tussen werk en privé? Deelnemers maken vanuit hier een gerichte vertaalslag en stippelen een duurzame koers uit. Vanuit deze gerichte koers met zicht op de eigen kwaliteiten op alle niveaus kan een nog betere match en een meer duurzame bijdrage aan uw organisatie worden geleverd. Afrondende bijeenkomst In deze sessie zullen de deelnemers gezamenlijk terugkijken op het afgelopen jaar en zullen de certificaten worden uitgereikt. Voorbereidende opdrachten en werkvormen Tussen de afzonderlijke modules worden opdrachten meegegeven die de ingezette ontwikkeling ondersteunen en de deelnemers uitdagen hun nieuw verworven (zelf)kennis expliciet te gebruiken in (werk)relaties.

15 Het werken aan persoonlijke effectiviteit loopt als een rode draad door het hele programma heen. De werkvormen zijn afwisselend, in groepen of individueel, creatief of contemplatief. Een bijzondere locatie Alle modules vinden plaats in een (klooster)omgeving die een passende bedding vormt voor actieve reflectie. De begeleiding Dit leiderschapsprogramma is een succesvolle samenwerking met Els Burger, die Zinnige Zaken heeft opgezet. Els Burger is alweer vier jaar betrokken bij de ontwikkeling en zij begeleidt het programma in samenwerking met een aantal gastdocenten. Zij is organisatieadviseur en specialist op het thema leiderschapsontwikkeling. Gedurende het opleidingsjaar zijn er regelmatig individuele leergesprekken met de vaste programma - begeleider van de Adviestalent Academy, Liesbeth Kronshorst. Het vak De ander IK De context

16 > DOCENTEN EN BEGELEIDERS Wij vinden het belangrijk om de deelnemers verschillende perspectieven aan te reiken binnen de opleiding. Daarom maken wij gebruik van ervaren experts en docenten van binnen en buiten Twynstra Gudde. Wij werken altijd samen met docenten die zelf aan de lat hebben gestaan bij de ontwikkeling van een bepaald gedachtegoed en/of docenten die veel ervaring hebben op het specifieke thema van een module. Ook hebben zij affiniteit met de doelgroep jonge professionals. Docenten in de opleiding zijn o.a. Rudy Kor, Leon de Caluwé, Debora Strijbos, Marc van Leeuwen en Els Burger. Instroom Geheel afhankelijk van het kennis- en basisniveau van de deelnemer, kunnen wij adviseren over de instroom in jaar 1, 2 of 3 van de Adviestalent Academy. Kosten De kosten bedragen voor het 1e en 2e opleidingsjaar 7.500,- per persoon. De kosten voor deelname aan het 3e opleidingsjaar bedragen 7.000,- per persoon. Bovengenoemde bedragen zijn incl. materialen en boeken en excl. btw en eventuele kosten voor verblijf en overnachting. Verblijf- en overnachtingskosten De intervisiebijeenkomsten en opdrachtateliers zullen worden gehouden bij Twynstra Gudde te Amersfoort. De meerdaagse trainingen in het eerste en tweede opleidingsjaar vinden in de regel plaats op een externe locatie of bij Twynstra Gudde. De intake en kickoff van het persoonlijk leiderschapsprogramma vinden plaats bij Twynstra Gudde in Amersfoort. De overige modules vinden plaats in een klooster of een vergelijkbare omgeving. Verblijf- en overnachtingskosten worden separaat aan de deelnemers in rekening gebracht.

17 Startmomenten van de opleiding 1e opleidingsjaar Essenties van het advies- en projectmanagementvak start in oktober e opleidingsjaar Een stap verder in het advies- en projectmanagementvak start in september/ oktober e opleidingsjaar Het Kloosterprogramma: Stilstaan is ontwikkelen start september/oktober De opleidingen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Tijdsinvestering 1e opleidingsjaar: in totaal 18,5 dag. Dit is inclusief avondprogramma s tijdens meerdaagse blokken en kickoffdag, trainingsdagen, intervisie, leergesprekken en een afsluitende sessie. 2e opleidingsjaar: in totaal 14,5 dag. Dit is inclusief avondprogramma s tijdens meerdaagse blokken en kickoffdag, trainingsdagen, opdrachtateliers, leergesprekken en een afsluitende sessie. 3e opleidingsjaar: totaal 14 dagen. Dit is inclusief intake, kickoff, trainingsdagen, leergesprekken en een afsluitende sessie. Dit betekent in de praktijk gemiddeld elke 3-4 weken een opleidingsblok of een opdrachtatelier. Allen meestal op donderdag en vrijdag. De intervisie vindt plaats in de avonden en leergesprekken worden op afspraak gevoerd. Vanaf half juli t/m augustus is er geen opleiding. Voorbereidingstijd Voorafgaand aan onze opleidingsmodules en de leergesprekken zullen deelnemers voorbereidende opdrachten ontvangen. Dit kan o.a. zijn het lezen van literatuur, het schrijven van zelfreflecties en/ of het aanleveren en voorbereiden van in te brengen casuïstiek. Per opleidingsblok of leergesprek bedraagt de voorbereidingstijd tussen de 2 tot 4 uur. Meer informatie Mocht u naar aanleiding van de brochure geïnteresseerd zijn in specifieke onderwerpen uit ons opleidingsaanbod of mocht u in het algemeen meer informatie willen dan kunt u contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.

18 Adviestalent is gespecialiseerd in het opleiden en ontwikkelen van jong academisch toptalent tot adviseur en (project)manager. Wij leveren vandaag uw talent voor morgen. Wij zorgen voor een sterke individuele match én voor de deskundigheid die u nodig heeft. Met begeleiders van Twynstra Gudde op de achtergrond, daarvan heeft u als opdrachtgever veel profijt. Aantrekkelijk werkgever zijn; deze passie delen wij met u! Volg ons! Stationsplein 1 Postbus 907 Tel LE Amersfoort 3800 AX Amersfoort

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie