Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten"

Transcriptie

1 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR

2 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie Persoonlijke ontwikkeling en het ontplooien van talenten spelen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. In economisch mindere tijden profiteert u als organisatie van een breder aanbod aan ambitieus en hoogopgeleid potentieel op de arbeidsmarkt. Dit betekent vanzelfsprekend ook dat u aandacht zult moeten besteden aan ontwikkeling van dat potentieel. Jonge professionals zoeken kansen om zich verder te ontwikkelen tot professionele topadviseurs en projectmanagers. Als antwoord op die ontwikkeling heeft Twynstra Gudde de Adviestalent Academy ontwikkeld. Veelbelovend jong talent kunt u daar de kans geven zich verder te ontwikkelen. Met deze opleiding als argument, hebt u ook nog een uitstekende boodschap bij het werven en behouden van jonge high potentials. Met de Adviestalent Academy als ervaren opleider werkt u samen aan de toekomst. > waarom deze opleiding? Jong talent vraagt om ontwikkeling De tijd waarin mensen jaar in, jaar uit voor één en dezelfde organisatie werken, is voorbij. Werken is meer dan geld verdienen is het credo van jonge, hoogopgeleide en talentvolle mensen. Deze junioren willen een baan waarin ze persoonlijk kunnen groeien. Ze willen ontdekken wat hun sterke kanten zijn en deze inzetten bij het oplossen van complexe vraagstukken. Werk moet uitdagend zijn. Talentvolle junioren stellen niet alleen hoge eisen aan werk, maar ook aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor organisaties is het belangrijk deze ambities te koesteren om jong talent geïnspireerd en betrokken te houden. Deelnemen aan de Adviestalent Academy kan veel betekenen voor uw organisatie. Samen haalt u nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden in huis op het gebied van advies en (project)management. In de diverse opleidingsmodules halen uw jonge talenten het beste uit zichzelf. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie.

3 > Het fundament van de Adviestalent Academy Leren in een peergroup Om topkwaliteit te garanderen, heeft de Adviestalent Academy bewust gekozen voor een maximaal aantal deelnemers van 12 jonge professionals in een groep. High potentials van verschillende organisaties, zowel profit als non-profit. Samen met de junioren van Adviestalent zelf vormen ze een interessant kennisnetwerk voor de toekomst. Ze zijn allen tussen de 24 en 30 jaar. Op deze leeftijd leggen talentvolle jonge mensen de basis voor hun professionele ontwikkeling en loopbaankeuzes voor de lange termijn. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillen en overeenkomsten van elkaars rol, cultuur en werkveld. Het programma draagt bij aan kennisdeling, versterking en verbreding van het eigen perspectief. Twynstra Gudde op de achtergrond Tijdens de opleiding begeleiden we talentvolle junioren bij het verwerven van diverse hooggekwalificeerde advies- en (project)managementvaardigheden. We dagen ze uit bij het ontwikkelen van talenten en competenties. De deelnemers kunnen daarbij een beroep doen op de kennis en ervaring van onder andere de experts van Twynstra Gudde. Met hun grote netwerk binnen het bedrijfsleven en de (semi-) overheid. De meesters van Twynstra Gudde fungeren waar nodig als coaches, trainers en mentoren bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van eigen casuïstiek. Leren in het werk Leren in het werk is voor ons de basis voor professionele ontwikkeling. Dáár gebeurt het! Met de kwaliteitsnorm die Twynstra Gudde aan de opleiding en begeleiding van haar jonge talent stelt! Omdat iedere deelnemer een eigen cultuur en eigen aandachtspunten heeft, wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan eigen organisatie- en rolgebonden leerthema s. Zo bespreken we individuele werksituaties en komen de eigenheid van cultuur en politiek in de eigen organisaties aan bod. Al met al krijgen de deelnemers inzicht in onder meer adviesprocessen van acquisitie tot eindevaluatie, de dynamiek binnen organisaties en teams, de resultaatgerichte kant van het advies- en (project) managementvak en de eigen professionele identiteit. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen resultaten. En dat leren resulteert in professionaliteit op het gebied van onder meer klantgerichtheid, dialoog, advies- en managementvaardigheden en flexibiliteit.

4 Werkend leren aan competenties Resultaat In de Adviestalent Academy hebben wij ervaren dat de deelnemers een flinke stap maken in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht wordt vergroot en zij worden zich bewuster van waar hun specifieke talenten liggen. En welke vakcompetenties ontwikkeld kunnen worden om nog effectiever te zijn in hun advies- en projectmanagementrollen. Zij zijn sensitiever in complexe omgevingen en kunnen het totale overzicht van projecten en programma s beter overzien. Daarmee kunnen ze gerichter anticiperen in hun directe werkomgeving. Het programma mondt uit in een netwerk waarin deelnemers elkaar blijvend volgen en ondersteunen. - Klant- en relatiegerichtheid - Impact - Inzicht in eigen kunnen - Professionele verantwoordelijkheid - Samenwerkend vermogen - Lef en verbeteringsgerichtheid - Probleemoplossend vermogen - Waarde toevoegen - Organiseren van eigen werk - Plannen en organiseren - Organisatiesensitiviteit - Ondernemingszin en proactiviteit - Betrokkenheid > Voor wie IS de Academy bestemd? De Adviestalent Academy staat voor topkwaliteit. We stellen dan ook hoge eisen aan potentiële deelnemers. Voor toelating hanteren we de volgende selectiecriteria: --leeftijd van 24 tot 30 jaar --wetenschappelijk werk- en denkniveau --max. 1-3 jaar werkervaring --werkzaam in project-, staf-, beleids- en adviesrollen --nieuwsgierig, leergierig en zoekend naar uitdagingen in vraagstukken waar de deelnemer in zijn/haar organisatiepraktijk mee worstelt --oprechte interesse in de duurzame ontwikkeling van organisaties en de mensen die er werken --reflectie op en kennis van de eigen kracht en grenzen --potentie om toekomstige (complexe) brede vraagstukken aan te pakken.

5 Programma Algemeen Deelname aan het programma van de Adviestalent Academy kan voor één, twee of drie jaar. Jaar 1 richt zich op de essenties van het advies- en projectmanagementvak. Jaar 2 op de verdieping van kennis en vaardigheden. In jaar 3 werken we aan persoonlijk leiderschap door het vergroten van zelfinzicht, zelfbewustzijn en zelfsturing. Dit alles in relatie tot de professionele omgeving en het werk van de deelnemer. Afhankelijk van niveau kunnen deelnemers zich inschrijven voor de afzonderlijke opleidingsjaren, jaar 1, 2 of 3. Bijtekenen na afloop van een opleidingsjaar voor een volgend jaar behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. De opleiding is gericht op het professionaliseren van jonge adviseurs en projectmanagers in ontwikkeling. Alle bijeenkomsten zijn gericht op het genereren van nieuwe inzichten, het verbeteren van professionele vaardigheden en het opdoen van kennis en kaders die snel in de eigen werkpraktijk kunnen worden toegepast. Verschillende bijeenkomsten In de opleiding kennen wij vooral één- en tweedaagse trainingen en een enkele keer een drieof vijfdaagse training. In het eerste jaar zijn er begeleide intervisiebijeenkomsten in de avonduren. In het tweede jaar worden er op verschillende ochtenden en middagen opdrachtateliers georganiseerd. In intervisiebijeenkomsten staat de persoon centraal in zijn/haar werk, in opdrachtateliers de taak en methodiek van de persoon in het werk. Alle bijeenkomsten worden begeleid door ervaren intervisoren, experts en adviseurs van o.a. Twynstra Gudde. In de bijeenkomsten staat telkens de casuïstiek centraal die wordt ingebracht door de deelnemers. De sessies zijn vraaggestuurd. Dit vraagt om een actieve leerhouding van de deelnemers zelf. Gedurende de opleidingsjaren zijn er regelmatig individuele leergesprekken met de vaste programma begeleider. Hierin wordt de voortgang van het ontwikkelingsproces van de deelnemer tegen het licht gehouden.

6 > Opleidingsjaar 1: Essenties van het advies- en projectmanagementvak Kickoff 1 dag Tijdens de kickoff maken de deelnemers kennis met elkaar en elkaars ontwikkelingsdoelen (leren van en met elkaar), het programma en de begeleiders. De opleiding neemt dan al zijn aanvang, ook inhoudelijk. Inhoudelijke thema s op deze dag zijn leren leren, individuele en groepsverantwoordelijkheden en de wijze van onderlinge samenwerking. 1. Projectmatig werken en projectondersteuning 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Het werken in en aan projecten is hot en niet meer weg te denken uit de werkwijze van vele organisaties. De binnen Twynstra Gudde ontwikkelde en nationaal veel gebruikte aanpak van Projectmatig Werken (PMW) is gegroeid tot een generieke aanpak voor verschillende projecten. Daarnaast is de afgelopen 15 jaar de methodiek van Programmamanagement (PGM) ontwikkeld en binnen veel verschillende organisatievraagstukken toegepast. PMW en PGM zijn niets meer en minder dan methodieken om het werk te structureren. Zij bieden handige hulpmiddelen en handvatten voor het gestructureerd en beheerst aanpakken van complexe vraagstukken. Mits goed ingezet en deskundig toegepast. Over hoe je daarin als projectsecretaris of junior projectleider opereert, gaat het in deze module. In deze module ligt de nadruk vooral op de essenties van PMW. Het thema PGM wordt kort ingeleid. Met de opgedane inzichten kan de vertaalslag naar het eigen werk en projecten worden gemaakt. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. verschil tussen doel en resultaat, kenmerken van een project, de principes van faseren, beheersen en beslissen, opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap, de drie kernposities in projecten, het samenspel in project- en programmateams. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor de ondersteunende of initiërende rol en taak van de deelnemer. 2. De essenties van advieskunde; rol en proces 1 dag Goed adviseren is een kunde! Adviseren is meer dan een oplossing geven voor een probleem. De kunst is om als adviseur aansluiting te vinden bij het proces waar de interne of externe opdrachtgever zich in bevindt. Pas daarna kun je proberen de klant in een bepaalde richting te adviseren of te beïnvloeden. In deze module staat expliciet de rol van de adviseur centraal: wat heb je nodig en wat moet je echt weten over de essenties van het adviesvak en -proces om optimaal te kunnen functioneren in het werk als adviseur, ook in projecten. Deze module geeft antwoord op deze vragen

7 en is gericht op het zicht krijgen op het vak van (organisatie)adviseur, op de eigen (te ontwikkelen) adviesrollen en de verschillende stappen in het adviesproces. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen en dilemma s die adviseurs in hun organisatie hebben en er wordt gereflecteerd op de eigen beginnende stijl van de deelnemers. Daarnaast komt ook de ethiek van het vak ter sprake. De basisvaardigheden voor het goed adviseren worden geoefend met het oog op het vergroten van de eigen impact. 3. Effectief presenteren 1,5 dag Het Nieuwe Presenteren (HNP) is een onmisbaar stukje bagage voor de adviseur, want je kunt mooie plannen hebben, maar om daadwerkelijk een kans te maken dat je plannen worden uitgevoerd, zul je deze over de bühne moeten krijgen. En dan komt HNP van pas: een methode van presenteren die de adviseur helpt zijn doel te bereiken bij zijn publiek. Tijdens deze training leert men te presenteren met impact door een goed ontwerp, een goede opbouw van de presentatie en het oefenen in presentatievaardigheden. 4. Impact en professionele communicatie 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Gedragsverandering wordt vaak gemakkelijk gebruikt als woord. Je gedrag werkelijk veranderen is niet zo eenvoudig. Dit vraagt bewustzijn en oefenen over een langere periode. Daar sluiten we in deze training op aan. Uiteraard ligt het grootste leereffect in het zelf toepassen van opgedane ervaringen en kennis na de trainingsdag. Juist dan, terug in de eigen werkpraktijk, merk je of je ander gedrag kunt inzetten en andere effecten bereikt. De algemene vraag waaraan gewerkt wordt in deze module is: Hoe communiceer en beïnvloed ik als adviseur flexibel en effectief in wisselende omstandigheden?. De deelnemers krijgen kennis en inzicht in de eigen houding en stijl van communiceren en beïnvloeden, en in die van anderen. Ze worden toegerust en gestimuleerd zelf wendbaar en flexibel te zijn in de communicatie. De training draagt bij aan verdere bewustwording van de eigen ontwikkelpunten. Natuurlijk zijn er praktische handvatten die worden aangereikt om hiermee in de project- en adviseurpraktijk aan de slag te kunnen gaan. 5. Het bredere organisatiekundige perspectief 2 dagen Voor een goede invulling van de rol van adviseur/projectmanager is het van belang gevoel te hebben bij de organisatiecontext en de strategische vraagstukken waarbinnen de deelnemers werken. Deze module is bedoeld om jonge professionals kennis te laten maken met het bredere organisatiekundige model waarmee Twynstra Gudde naar organisaties kijkt. Zij ontwikkelen een breed kader van de elementen die een rol spelen binnen organisaties. Verder wordt er gewerkt aan het verkrijgen van inzichten die belangrijk zijn bij het analyseren en inrichten van organisaties.

8 De tweede dag van deze module staat in het teken van Veranderkunde. Daarbij staat het Kleuren Denken van de Caluwé en Vermaak centraal als een manier van kijken naar verandering. Een theoretisch kader wordt gegeven en met elkaar verkennen deelnemers vanuit welke verschillende invalshoeken er naar een veranderopgave gekeken kan worden en wat dat voor mogelijke consequenties heeft voor de aanpak. Hiervoor wordt een theoretisch kader gegeven en daarnaast zullen de deelnemers aan deze training worden uitgedaagd de opgedane inzichten toe te passen in hun werk. 6. Doelgericht samenwerken in projectteams 2 dagen Samenwerken is een kernactiviteit van praktisch iedere organisatie. Goed samenwerken is echter geen vanzelfsprekendheid. Deze module werkt aan het vergroten van de teamvaardigheden van de deelnemers zelf in hun rol als teamlid, adviseur of voorzitter. De koppeling met de eigen werkcontext en casuïstiek is een belangrijk uitgangspunt. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: succes factoren in (project)teams, teamrollen, basisvaardigheden waaronder besluitvorming en voorzitterstijlen, omgaan met weerstand en impasses, groepsdynamische processen en het sturen op resultaat. 7. Adviesvaardigheden 3 dagen Deze module is the proof of the pudding ter afsluiting van dit opleidingsjaar. De voorgaande modules komen samen in een driedaagse sessie waarbij verdieping wordt gebracht in de eigen adviesstijl binnen de werkcontext. De deelnemers werken aan de hand van hun eigen casuïstiek aan persoonlijke effectiviteit en werkstijl. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan vaardigheden die het adviesproces ondersteunen: interviewtechniek, positionering, contractering en het structureren van adviesgesprekken. Clinics en simulaties zijn belangrijke werkvormen ter ondersteuning van dit leerproces. De deelnemers hebben na deze module een goed beeld van hun (te ontwikkelen) vaardigheden vanuit de invalshoek: de adviseur/projectmanager is zijn/haar eigen instrument. Afrondende bijeenkomst Terugkijken en evalueren in een persoonlijk gesprek met de talentmanager en uitreiking van het Adviestalent Academy certificaat.

9 Jaar 1 Ik en de ander I Impact en professionele communicatie Doelgericht samenwerken in projectteams Effectief presenteren L L L Ik en het vak De essenties van Advieskunde ondersteuning Adviesvaardigheden i i i i Structureren en analyseren werkmethodiek Het bredere organisatiekundige perspectief Projectmatig werken en project- I i Kickoff 1 dag Intervisie (avonden) Leergesprekken L

10 > Opleidingsjaar 2: Een stap verder in het advies- en projectmanagementvak Kickoff 0,5 dag Tijdens deze bijeenkomst wordt kennisgemaakt met de groep en de inhoud. Verder worden persoonlijke leerdoelen vastgesteld en komen inhoudelijke en samenwerkings thema s aan de orde. 1. Project- en programmamanagement deel 2 2 dagen In deze module wordt kort teruggekeken naar de essenties van projectmatig werken. Snel daarna vindt een verdiepingsslag plaats met een zwaarder accent op programmamanagement. Thema s die naar voren komen, zijn: opzetten, beheersen, besturen en organiseren van een project en/of programma en het toepassen van praktische instrumenten. Verder wordt er geoefend met eigen casuïstiek. Ook zal een gastspreker, met ruime ervaring in het managen van complexe programma s, inzicht geven in de praktijk. Deelnemers krijgen een beter beeld in de principes en de toepassing in PMW en PGM. Inzichten worden doorvertaald naar het eigen werk. 2. Strategisch omgevingsmanagement 2 dagen SOM staat voor Strategisch Omgevings Management; een door het Mutual Gains Adviesteam van Twynstra Gudde ontwikkelde aanpak om een zorgvuldige dialoog met de omgeving aan te gaan, resulterend in duurzame relaties. Het fundament van SOM is de Mutual Gains Approach, een onderhandelingsstrategie die ontwikkeld is aan de universiteiten Harvard, M.I.T. en Tufts. De SOM-aanpak is geschikt voor tal van soorten (dreigende) conflicten tussen organisaties en hun omgeving. Het is een werkmethodiek die de afgelopen jaren geoptimaliseerd is in diverse grote (infrastructurele) projecten. Doel van het omgevingsmanagement bij deze projecten is tweeledig: het samen met de omgeving komen tot een betere planinvulling en een duurzaam dialoog die ook in de implementatiefase stand houdt is één. Het tweede doel is het voorkomen van onnodige vertraging en kostenoverschrijdingen doordat laat in het project, wanneer de plannen hun definitieve vorm hebben aangenomen, nog fundamentele tegenstand tegen het project ontstaat. De tweedaagse training is gericht op het vergroten van de alertheid van de deelnemers door beter zicht te krijgen op wat SOM in de werkpraktijk kan bieden. Ook komt het begrip mutual gains aan de orde. Een must als state of the art onderwerp voor jonge professionals.

11 3. Ontwerpen en begeleiden van groepen en bijeenkomsten 2,5 dag (inclusief avondprogramma) Elke adviseur of projectmanager komt in zijn/haar praktijk in aanraking met allerlei soorten groepsbijeenkomsten, overleg- en besluitvormingssessies, start-up bijeenkomsten, trainingen, workshops, etc. Het organiseren en programmeren van dergelijke bijeenkomsten en het kunnen staan voor de groep is een vaardigheid die elke adviseur in zijn/haar rugzak hoort te hebben. Deze intensieve training is bedoeld om inzicht te krijgen in een aantal essenties van begeleiding van groepen met het perspectief op het verbeteren van de basisvaardigheden van de deelnemers op de langere termijn. Het doel is: inzicht krijgen in eigen persoonlijke begeleidingsstijl, toepassen van een paar handige theoretische kaders om een effectieve en doelgerichte bijeenkomst te kunnen voorbereiden en gerichter inhoud te geven aan je rol als (co-)begeleider. Al met al staan de deelnemers wat zekerder op het dynamische groepspodium. De training gaat uit van ervaringsleren en veel doen (plenair en in kleinere groepen); observatie en feedback van mededeelnemers zijn daarbij belangrijke technieken. Leren van, voor en door elkaar! 4. Veranderkunde 2 dagen Als je kijkt zoals je keek, krijg je wat je kreeg!. Deze twee dagen wordt stilgestaan bij de vraag wat er nu eigenlijk aan de hand is bij de klant waarvoor de deelnemers werken. Ofwel in termen van het boek leren veranderen ; vanuit welke invalshoeken kan je kijken naar een opdracht of project. Bij veranderkunde wordt een belangrijke basis gelegd voor de kerncompetentie van de adviseur/ projectmanager. Het Kleuren Denken van de Caluwé en Vermaak is uitgangspunt in deze module. De deelnemers leren veranderparadigma s te herkennen in hun kracht, beperking en alternatieven. Leren diagnosticeren is daarbij belangrijk. Deelnemers krijgen ook inzichten in de andere bouwstenen die een rol spelen bij een geplande verandering, zoals het komen tot een veranderstrategie en het maken van een interventieplan. Een van de resultaten is inzicht in de eigen voorkeursstijl van veranderen en perspectief op thema s voor verdere professionalisering. 5. Conflicten hanteren en omgaan met weerstand 2 dagen Geen mens is hetzelfde en in organisaties en samenwerkingssituaties bestaan er ook logischerwijs verschillende belangen. Worden deze belangen niet goed verzorgd en gemanaged dan kunnen conflicten het gevolg zijn. Soms worden ze uit de weg gegaan, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken en de confrontatie aan te gaan. Soms escaleren conflicten en lopen de emoties hoog op, met alle ongewenste gevolgen voor de organisatie en de betrokkenen. In deze module leren de deelnemers op relatieniveau meer over hun stijl van conflicthantering en effectiviteit. Ook leren zij in de rol van adviseur of projectmanager hoe zij goed kunnen anticiperen op spanningsvolle momenten in hun opdracht en/of projectteam. In situaties waar zij te maken hebben met individuele of collectieve weerstand bij veranderingen, krijgen zij inzicht in strategieën, rollen en praktische interventies. Al met al verbetert het de effectiviteit van de jonge professional als directe gesprekspartner.

12 Afrondende bijeenkomst Terugkijken en evalueren in een persoonlijk gesprek met de talentmanager en uitreiking van het Adviestalent Academy certificaat. Jaar 2 Ik en de ander Conflicten hanteren & omgaan met weerstand L L L Ik en het vak Groepsbijeenkomsten ontwerpen en begeleiden Strategisch omgeving management O O O O O O Structureren en analyseren werkmethodiek Project- en Programma management deel 2 Veranderkunde L Leergesprekken O Opdrachtateliers 0,5 dag

13 > Opleidingsjaar 3: op weg naar persoonlijk leiderschap Jonge professionals zijn ambitieus en gedreven. Zij laten graag zien dat zij kunnen voldoen aan de verwachtingen die aan hen gesteld worden. Ze maken lange dagen en streven ernaar steeds slim en vernieuwend uit de hoek te komen. Ze zijn hongerig naar kennis en voelen dat ze zich steeds moeten bewijzen. Hierbij zetten zij vooral rationele kwaliteiten (kennis, logisch redeneren) en fysieke kwaliteiten (gedrag en vaardigheden) in. Deze zijn dan ook goed ontwikkeld. Soms zo goed dat de jonge professional gelooft dat vanuit het hoofd alles stuurbaar is, dat met logisch argumenteren alles geregeld kan worden. Binnen de Adviestalent Academy geloven wij er echter in dat een volwaardig adviseur/(project) manager naast bovengenoemde kwaliteiten ook over zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfsturing moet beschikken om voor zichzelf en de organisatie duurzaam inzetbaar te zijn. Bewustzijn over persoonlijke drijfveren en wensen ten aanzien van het werk vinden wij belangrijk. Dit zorgt er immers voor dat de professional steviger in zijn schoenen komt te staan en meer bewust en geïnspireerd richting kan geven aan de manier waarop hij zijn werkrol invult en zijn loopbaan verder vorm geeft. Binnen de Adviestalent Academy bieden wij dan ook in het derde opleidingsjaar een beproefd programma aan waarin naast actie, reflectie centraal staat. Stilstaan is immers ontwikkelen. We werken hierin samen met Zinnige Zaken. Inhoud van het programma Het programma is opgebouwd uit verschillende modules. 1. Intakegesprek 1,5 uur Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt de deelnemer een voorbereidende opdracht die een eerste aanzet geeft tot zelfreflectie. Deze dient als gespreksbasis voor het intakegesprek. Doel van het intakegesprek is nader kennismaken en leerdoelen verkennen.

14 2. Kickoff 0,5 dag Tijdens de kickoff wordt kennisgemaakt met de groep. De inhoud van het programma wordt nader toegelicht en wederzijdse verwachtingen worden uitgewisseld. 3. De school van de zelfkennis; ken jezelf 1 week (inclusief avondprogramma en overnachting) Gedurende deze week wordt de school van de zelfkennis doorlopen. Middels verschillende werkvormen en methodieken variërend van meditatie tot drijfverenonderzoek, het zoeken van het eigen geluid tot het formuleren van de eigen missie in het werk, worden zowel in individuele als gezamen lijke oefeningen gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn. Uitgangspunt hierbij is dat wie niet werkt aan de eigen ontwikkeling daarmee ook de ontwikkeling van de organisatie kan belemmeren of tegenhouden. 4. Stilstaan bij leiderschap van binnenuit; ken je vak 2,5 dag (inclusief avondprogramma en overnachting) In deze tweede bijeenkomst staan we stil bij goed leiderschap. Wat kenmerkt de goede leider? Leiderschap gaat in deze over het effectief inspireren, leidinggeven en managen. We onderzoeken voorbeelden van goed leiderschap. Deelnemers worden uitgedaagd zelf hun leiderschapskwaliteiten te exploreren en verder uit te bouwen. 5. Oogsten en richten; ken je wereld 2,5 dag (inclusief avondprogramma en overnachting) In de derde en laatste bijeenkomst gaat het over oogsten en richten, deelnemers staan stil bij de opbrengsten van het doorlopen programma tot dan toe. Hoe beïnvloedt hun functioneren en welbevinden hun professionele leven, relaties, en de balans tussen werk en privé? Deelnemers maken vanuit hier een gerichte vertaalslag en stippelen een duurzame koers uit. Vanuit deze gerichte koers met zicht op de eigen kwaliteiten op alle niveaus kan een nog betere match en een meer duurzame bijdrage aan uw organisatie worden geleverd. Afrondende bijeenkomst In deze sessie zullen de deelnemers gezamenlijk terugkijken op het afgelopen jaar en zullen de certificaten worden uitgereikt. Voorbereidende opdrachten en werkvormen Tussen de afzonderlijke modules worden opdrachten meegegeven die de ingezette ontwikkeling ondersteunen en de deelnemers uitdagen hun nieuw verworven (zelf)kennis expliciet te gebruiken in (werk)relaties.

15 Het werken aan persoonlijke effectiviteit loopt als een rode draad door het hele programma heen. De werkvormen zijn afwisselend, in groepen of individueel, creatief of contemplatief. Een bijzondere locatie Alle modules vinden plaats in een (klooster)omgeving die een passende bedding vormt voor actieve reflectie. De begeleiding Dit leiderschapsprogramma is een succesvolle samenwerking met Els Burger, die Zinnige Zaken heeft opgezet. Els Burger is alweer vier jaar betrokken bij de ontwikkeling en zij begeleidt het programma in samenwerking met een aantal gastdocenten. Zij is organisatieadviseur en specialist op het thema leiderschapsontwikkeling. Gedurende het opleidingsjaar zijn er regelmatig individuele leergesprekken met de vaste programma - begeleider van de Adviestalent Academy, Liesbeth Kronshorst. Het vak De ander IK De context

16 > DOCENTEN EN BEGELEIDERS Wij vinden het belangrijk om de deelnemers verschillende perspectieven aan te reiken binnen de opleiding. Daarom maken wij gebruik van ervaren experts en docenten van binnen en buiten Twynstra Gudde. Wij werken altijd samen met docenten die zelf aan de lat hebben gestaan bij de ontwikkeling van een bepaald gedachtegoed en/of docenten die veel ervaring hebben op het specifieke thema van een module. Ook hebben zij affiniteit met de doelgroep jonge professionals. Docenten in de opleiding zijn o.a. Rudy Kor, Leon de Caluwé, Debora Strijbos, Marc van Leeuwen en Els Burger. Instroom Geheel afhankelijk van het kennis- en basisniveau van de deelnemer, kunnen wij adviseren over de instroom in jaar 1, 2 of 3 van de Adviestalent Academy. Kosten De kosten bedragen voor het 1e en 2e opleidingsjaar 7.500,- per persoon. De kosten voor deelname aan het 3e opleidingsjaar bedragen 7.000,- per persoon. Bovengenoemde bedragen zijn incl. materialen en boeken en excl. btw en eventuele kosten voor verblijf en overnachting. Verblijf- en overnachtingskosten De intervisiebijeenkomsten en opdrachtateliers zullen worden gehouden bij Twynstra Gudde te Amersfoort. De meerdaagse trainingen in het eerste en tweede opleidingsjaar vinden in de regel plaats op een externe locatie of bij Twynstra Gudde. De intake en kickoff van het persoonlijk leiderschapsprogramma vinden plaats bij Twynstra Gudde in Amersfoort. De overige modules vinden plaats in een klooster of een vergelijkbare omgeving. Verblijf- en overnachtingskosten worden separaat aan de deelnemers in rekening gebracht.

17 Startmomenten van de opleiding 1e opleidingsjaar Essenties van het advies- en projectmanagementvak start in oktober e opleidingsjaar Een stap verder in het advies- en projectmanagementvak start in september/ oktober e opleidingsjaar Het Kloosterprogramma: Stilstaan is ontwikkelen start september/oktober De opleidingen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Tijdsinvestering 1e opleidingsjaar: in totaal 18,5 dag. Dit is inclusief avondprogramma s tijdens meerdaagse blokken en kickoffdag, trainingsdagen, intervisie, leergesprekken en een afsluitende sessie. 2e opleidingsjaar: in totaal 14,5 dag. Dit is inclusief avondprogramma s tijdens meerdaagse blokken en kickoffdag, trainingsdagen, opdrachtateliers, leergesprekken en een afsluitende sessie. 3e opleidingsjaar: totaal 14 dagen. Dit is inclusief intake, kickoff, trainingsdagen, leergesprekken en een afsluitende sessie. Dit betekent in de praktijk gemiddeld elke 3-4 weken een opleidingsblok of een opdrachtatelier. Allen meestal op donderdag en vrijdag. De intervisie vindt plaats in de avonden en leergesprekken worden op afspraak gevoerd. Vanaf half juli t/m augustus is er geen opleiding. Voorbereidingstijd Voorafgaand aan onze opleidingsmodules en de leergesprekken zullen deelnemers voorbereidende opdrachten ontvangen. Dit kan o.a. zijn het lezen van literatuur, het schrijven van zelfreflecties en/ of het aanleveren en voorbereiden van in te brengen casuïstiek. Per opleidingsblok of leergesprek bedraagt de voorbereidingstijd tussen de 2 tot 4 uur. Meer informatie Mocht u naar aanleiding van de brochure geïnteresseerd zijn in specifieke onderwerpen uit ons opleidingsaanbod of mocht u in het algemeen meer informatie willen dan kunt u contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.

18 Adviestalent is gespecialiseerd in het opleiden en ontwikkelen van jong academisch toptalent tot adviseur en (project)manager. Wij leveren vandaag uw talent voor morgen. Wij zorgen voor een sterke individuele match én voor de deskundigheid die u nodig heeft. Met begeleiders van Twynstra Gudde op de achtergrond, daarvan heeft u als opdrachtgever veel profijt. Aantrekkelijk werkgever zijn; deze passie delen wij met u! Volg ons! Stationsplein 1 Postbus 907 Tel LE Amersfoort 3800 AX Amersfoort

ADVIESTALENT ACADEMY ADVANCED BUSINESSSCHOOL VOOR JONGE TALENTEN

ADVIESTALENT ACADEMY ADVANCED BUSINESSSCHOOL VOOR JONGE TALENTEN ADVIESTALENT ACADEMY ADVANCED BUSINESSSCHOOL VOOR JONGE TALENTEN ADVIESTALENT ACADEMY ADVANCED BUSINESSSCHOOL VOOR JONGE TALENTEN > TWYNSTRA GUDDE BIEDT DE OPLEIDING VOOR EIGEN TALENT NU OOK AAN VOOR JONGE

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Heb jij nog grip op de teams waarmee je werkt? Iedereen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Essentials van Secure Base Leiderschap. Leidinggeven aan werkelijke verandering

Essentials van Secure Base Leiderschap. Leidinggeven aan werkelijke verandering Essentials van Secure Base Leiderschap Leidinggeven aan werkelijke verandering 2018 Het is de taak van de leider om zijn mensen te brengen van de plek waar ze zijn naar de plek waar ze niet geweest zijn

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken.

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. SOM Professional 9-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. Werken vanuit een visie. Met een planmatige, herhaalbare aanpak. Werken aan

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past?

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie (5 dagen) In veel functies en ook in je privéleven staat

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt?

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan (5 dagen) Wil je een volgende loopbaanstap zetten die bij je past en waar je energie van krijgt? In de dagelijkse drukte

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2017 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

SOM Leiderschap. 12-daagse opleiding 2015-2016

SOM Leiderschap. 12-daagse opleiding 2015-2016 SOM Leiderschap 12-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor senior medewerkers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het professionaliseren van belangenmanagement in hun organisatie. Inclusief studiereis

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Essentials in Consulting and Change

Essentials in Consulting and Change Essentials in Consulting and Change Welbewust adviseren in veranderprocessen Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie