Hand-out behorende bij de training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hand-out behorende bij de training"

Transcriptie

1 Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg RE Eindhoven

2 Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is een van de instrumenten die wij hiervoor gebruiken. Daarbij kun je onder andere denken aan trainingen op het gebied van presentatie, gespreksvoering, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven en teambuilding. Trainen betekent oefenen. Vergelijk het met de topsport, waarbij sporters trainen om daarna een goede wedstrijd te kunnen spelen. Tijdens de training zal de coach in samenwerking met zijn sporters op zoek gaan naar de valkuilen en succesfactoren van iedere sporter. Juíst om ervoor te zorgen dat deze valkuilen tijdens de wedstrijd beheersbaar worden en de succesfactoren optimaal worden benut. Tijdens een training is het een vallen en opstaan, om vaardiger te worden in de praktijk. Dit geldt voor de topsporter, maar natuurlijk ook voor jou. Itasc-trainingen zijn praktijkgericht. Leren is doen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan situaties die jij in de praktijk tegenkomt. Ook de in de training behandelde theorie is direct toe te passen in jouw dagelijkse werk. De onderwerpen uit de training worden hier nog eens duidelijk naast elkaar gezet. Samen met de aantekeningen die je tijdens de training hebt gemaakt ontstaat een persoonlijk handboek, dat je tijdens praktijksituaties kan raadplegen. Daarbij zal je ontdekken dat je feitelijk niets nieuws leert. Je weet al zoveel. In de training zal je je veel herinneren, zodat je je verder kunt ontwikkelen. Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat...? is daarbij een steeds terugkerende vraag. Dat resulteert in de praktijk vaak tot het experimenteren met nieuwe inzichten en pas verworven vaardigheden. Uiteindelijk maak jij natuurlijk de keuze wat je wel en wat je niet actief gaat toepassen in jouw dagelijkse werk. In dit handboek spreek ik steeds in de mannelijke vorm. Ik heb dit gedaan om de leesbaarheid te bevorderen. Ik wens je veel plezier tijdens de training en succes met het toepassen van het geleerde in de praktijk. Versie 13 november

3 Inhoud EEN NADERE KENNISMAKING...2 INHOUD...3 INLEIDING...4 SAMENVATTING...5 HAND-OUT...6 HET FUNCTIONERINGSGESPREK...7 PROCEDURE OPSTARTEN FUNCTIONERINGSGESPREK...8 VOORBEREIDING EN PLANNING...8 HET VOORBEREIDEND GESPREK...9 GESPREKSSTRUCTUUR FUNCTIONERINGSGESPREK FEEDBACK IN HET FUNCTIONERINGSGESPREK...11 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN IN DE PRAKTIJK EFFECT VAN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN HET BEOORDELINGSGESPREK PROCEDURE OPSTARTEN BEOORDELINGSGESPREK VOORBEREIDING EN PLANNING GESPREKSSTRUCTUUR BEOORDELINGSGESPREK DE 'TELL' EN 'SELL' METHODE FUNCTIONERINGS- VERSUS BEOORDELINGSGESPREK...20 WEERSTANDEN TEGEN FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN NOODPROCEDURES LITERATUURLIJST...23 Versie 13 november

4 Inleiding De meeste mensen hebben bij het horen van functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken een associatie waarbij gevoelens naar boven komen die te vergelijken zijn met een bezoekje aan de tandarts. Het is iets waarvan iedereen weet dat het verstandig is om te doen, maar liever zouden we toch deze keer vergeten als het niet echt nodig zou zijn. Er zijn maar weinig mensen die hun bezoek aan de tandarts als een echt feest ervaren. Evenmin zijn er erg veel managers of medewerkers die de jaarlijkse functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in hun organisatie als een feest ervaren. Bij de tandarts is die huivering nog begrijpelijk; met of zonder verdoving, het is nooit echt prettig. Maar bij de gesprekken is de huivering toch minder gegrond. Want zo n gesprek doet toch eigenlijk nooit echt pijn, en een verdoving is al helemaal niet nodig! De terughoudendheid die er dan toch is voor deze management tools kan verklaard worden uit het feit dat er bij veel organisaties geen duidelijke structuur is aangebracht. Vaak lopen de functioneringsgesprekken en de beoordelingsgesprekken door elkaar heen om tijd te besparen, en zelden wordt er echt uitgebreid de tijd genomen om ze rustig uit te werken. Eigenlijk is dit heel onlogisch. De gesprekken zijn er namelijk om te evalueren hoe iedereen het doet binnen de organisatie en om naar de toekomst te kijken. En wie vindt dit nu niet zinvol? Verreweg de meeste mensen willen hun werk zo goed mogelijk doen en willen ook te horen krijgen dat ze het goed doen. Ook willen de meeste mensen zich verder ontwikkelen, en hoe kan dit nu als je niet af en toe te horen krijgt hoe het tot nu toe gaat? Kortom, terwijl het bezoek aan de tandarts hooguit tot doel heeft iets te herstellen zijn zowel functioneringsgesprekken als beoordelingsgesprekken er om de organisatie te helpen de geplande doelen te behalen. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. Versie 13 november

5 Samenvatting De opbouw van deze hand-out Functioneringsgesprekken kan als volgt schematisch worden weergegeven: Kenmerken Doelen Opstarten Voorbereiding Structuur Verschillen De praktijk Weerstanden Noodprocedures Kenmerken Doelen Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Opstarten Voorbereiding Structuur Versie 13 november

6 Hand-out In deze hand-out ga ik in op een gesprekstype dat veel verwarring oproept: het functioneringsgesprek. Deze verwarring is er omdat functionerings- en beoordelingsgesprekken vaak door elkaar gehaald worden, terwijl het twee compleet verschillende gesprekken zijn, zowel in doelstelling als in gebruik en uitvoering. Om duidelijkheid te scheppen ga ik eerst kort in op wat het verschil is tussen de twee gesprekken. Daarna worden achtereenvolgens het functioneringsgesprek en dan het beoordelingsgesprek uitvoerig behandeld. Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek? Dit valt het beste duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Allemaal herinneren we ons nog wel onze eigen schooltijd. Een paar dingen die mij hiervan het meest zijn bijgebleven zijn de rapporten (helaas niet alleen maar goede herinneringen) en de zogenaamde ouderavonden. De rapporten die we mee naar huis kregen waren een afspiegeling van onze prestaties. Het gaf aan of we de beoogde doelen, de leerstof, voldoende beheersten. Helaas was hierover geen discussie mogelijk, al heb ik het natuurlijk wel een aantal keer geprobeerd. De ouderavonden daarentegen waren veel gemoedelijker en meestal zelfs gezellig. Over het algemeen vond zo n ouderavond een paar keer per jaar plaats. Tijdens dit gesprek werd besproken hoe het op de verschillende gebieden ging, bijvoorbeeld: Geschiedenis is niet echt een probleem voor hem, maar met Frans heeft hij wel wat meer moeite dan de rest. Vervolgens werd er samen naar een eventuele oplossing gezocht. In dit geval werd er besloten dat ik een paar bijlessen Frans zou volgen, waar ik zelf eigenlijk best blij mee was. Een beoordelingsgesprek valt te vergelijken met het uitdelen van een rapport. De leidinggevende beoordeelt de prestaties van de medewerker uit het verleden op grond van de gestelde doelen. De medewerker heeft nauwelijks tot geen inbreng, het gesprek is als het ware eenrichtingsverkeer. Versie 13 november

7 Een functioneringsgesprek valt veel beter te vergelijken met een ouderavond. De leidinggevende en de medewerker voeren een gelijkwaardig gesprek waarin ze samen kijken naar werk, werksfeer en werkomstandigheden. Als zich hierin problemen of ongemakken voordoen wordt er ook samen naar een oplossing gezocht. De nadruk van het gesprek ligt dus op de toekomst. Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen de leidinggevende en zijn medewerker over het werk, de werksfeer en de werkomstandigheden. Bij het functioneringsgesprek staan de dingen die men samen denkt te verbeteren centraal. Het gaat hierbij om het huidige en toekomstige functioneren. Het functioneringsgesprek is er tevens op gericht een zodanig klimaat te scheppen, dat de medewerker zijn functioneren bespreekbaar kan maken. Het is verstandig om arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en dergelijke, niet in een functioneringsgesprek te bespreken. De praktijk wijst namelijk vaak uit dat het gesprek over geld gaat overheersen boven het gesprek over de kwaliteit van het functioneren. Daarnaast wekt het meestal verkeerde verwachtingen bij de medewerkers. Als het om geld gaat gaan veel mensen zich strategisch gedragen, waardoor de openheid verdwijnt die voor een functioneringsgesprek juist heel belangrijk is. Doelen Het verbeteren c.q. behouden van de kwaliteit van het werk door middel van het maken van afspraken; Het vergroten van de motivatie van de medewerker; Het verbeteren van de samenwerking tussen de leidinggevende en medewerker. Kenmerken Het tweezijdige karakter; De medewerker en de leidinggevende dragen beiden informatie aan; De medewerker neemt initiatief bij het aandragen van gespreksonderwerpen en te bespreken problemen; Het maken van afspraken voor de nabije toekomst staat centraal. Versie 13 november

8 Procedure opstarten functioneringsgesprek Een stappenplan: 1. Introductie tijdens werkoverleg. 2. Individueel uitnodigen van de deelnemers aan het functioneringsgesprek. 3. Persoonlijk voorbereiden van het functioneringsgesprek: Door leidinggevende; Door de medewerker. 4. Uitvoeren van het functioneringsgesprek. 5. Verslagleggen: Schriftelijke bevestiging aan de hand van het gespreksverslag of het functioneringsformulier; Schriftelijke bevestiging blijft bij de leidinggevende. 6. Nazorg en begeleiding. Voorbereiding en planning Een goede voorbereiding is bijzonder belangrijk, zowel voor de medewerker als de leidinggevende. Een goede voorbereiding versoepelt namelijk het gesprek zelf, waardoor onnodige misverstanden en onnodige irritaties eenvoudig voorkomen kunnen worden. Denk bij het voorbereiden van het functioneringsgesprek aan de volgende punten: De onderwerpen van het gesprek Bij het functioneringsgesprek is het raadzaam om elkaar enige dagen voor het gesprek een kort lijstje met punten te geven waarover je wil praten. Daar kun je dan van tevoren over nadenken. Op jouw lijstje moet je geen punten zetten die een uitgebreide toelichting nodig hebben. Zo n toelichting kun je beter voor het gesprek zelf bewaren. Het is af te raden de medewerker alsnog voor een verrassing te zetten door in het functioneringsgesprek zelf een vergeten onderwerp toe te voegen. De persoon van de gesprekspartner Welke benadering sluit het beste aan bij de gesprekspartner? Wat voor denkwereld (referentiekader) heeft hij? Het doel van het gesprek Je moet van tevoren bepalen wat voor jou het doel van dit gesprek is. Wat wil je in ieder geval bereiken? Versie 13 november

9 Plaats van het gesprek Voor ieder professioneel gesprek geldt dat dit het beste kan plaatsvinden op neutraal terrein. Dus niet op de werkplek van de medewerker of de leidinggevende. Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit waar je ongestoord een uur kunt praten. Let ook op dat de opstelling van de stoelen gelijkwaardig is. Dus zo: in plaats van zo: Moment van bespreking De afspraak voor een functioneringsgesprek moet minimaal twee weken van tevoren worden gemaakt. Het tijdstip moet een rustig moment van de dag zijn. Zorg dat het duidelijk is dat beiden in principe niet te bereiken zijn tijdens het gesprek. Leg als leidinggevende nog een keer duidelijk uit wat je onder een functioneringsgesprek verstaat. Nodig de medewerker liever persoonlijk uit dan schriftelijk. Nog beter is om dit in de vorm van een zogenaamd Voorbereidend gesprek te doen. Het voorbereidend gesprek Motivatie van de medewerker en een degelijke voorbereiding door de leidinggevende en de medewerker zijn onontbeerlijk voor het slagen van een functioneringsgesprek. Iedere levensfase heeft een algemene karakteristiek omtrent motivatie, waar later op teruggekomen wordt. In een voorbereidend gesprek kan de medewerker geïnformeerd worden over het doel van het gesprek en kan ingegaan worden op het belang van een goede voorbereiding. Een bijkomend voordeel van een voorbereidend gesprek is dat onduidelijkheden worden weggenomen en dat mogelijke weerstanden verlaagd kunnen worden. Versie 13 november

10 Hierna worden de mogelijke onderwerpen van een voorbereidend gesprek gegeven. Het aangeven van het doel van het functionerings- en beoordelingsgesprek; Het belang van de gesprekken voor de medewerker; De rol van de medewerker en van de leidinggevende in het gesprek; De voorbereiding door de medewerker en de leidinggevende; Hoe passen de functionerings- en beoordelingsgesprekken bij elkaar; Het besloten of open karakter van het gesprek; Het tijdstip van de gesprekken; De plaats waar het gesprek gehouden wordt; De duur van het gesprek; Het wegnemen van vooroordelen; De te bespreken onderwerpen. Gespreksstructuur functioneringsgesprek 1. Intro: In de introductiefase vindt de begroeting plaats. Na de begroeting is het verstandig de werknemer eerst op zijn gemak te stellen, wat te drinken aan te bieden. 2. Opening: Stel in deze fase samen de agenda op. Het is beter om te beginnen met de agendapunten van de medewerker. In sommige gevallen komen die overeen met de agendapunten die jij als leidinggevende voor ogen had. Dan kunnen ze natuurlijk gebundeld worden. Het is belangrijk dat er bij het inventariseren van de gesprekspunten nog geen discussie wordt aangegaan. Als alle agendapunten zijn bepaald doe dan een voorstel voor de volgorde waarin ze worden besproken. Het is ook hier weer verstandig eerst met de punten van de medewerker te beginnen. 3. Functioneren: Begin het gesprek met de evaluatie aan de hand van de functieomschrijving van de werknemer over de taakverrichting op dit moment. Vraag hierbij altijd eerst naar zijn eigen mening voordat je als leidinggevende jouw mening laat weten. Gebruik deze fase van het gesprek om heel duidelijk aan te geven wat de medewerker goed doet. In deze fase krijgt de medewerker ook de kans om te zeggen wat hij vindt van het functioneren van de leidinggevende, voor zover dit invloed heeft op zijn werk. Versie 13 november

11 4. Gesprek: Het eerste agendapunt gaat standaard over de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek. Bespreek welke afspraken er zijn gemaakt en wat het rendement ervan is geweest. De bespreking van de agendapunten is, per punt, als volgt opgebouwd: - probleemomschrijving - visie medewerker - visie leidinggevende - oplossingen medewerker - (bijsturing en) beslissing leidinggevende Maak als alle probleempunten zijn besproken afspraken en plan het vervolg ervan. Sluit deze fase eventueel af met een korte loopbaan bespreking. 5. Samenvatting: Geef een korte samenvatting van alle besproken punten en hun oplossingen. 6. Evaluatie: Evalueer de inhoud van het gesprek, de opbouw ervan en de manier hoe het gesprek is verlopen. Van belang is dat informatie, visie en oplossingen zoveel mogelijk in eerste instantie van de medewerker komen. De rol van de leidinggevende is voornamelijk gespreksleider en helper. Na afloop De leidinggevende maakt een verslag van het gesprek. Het is sterk aan te raden om tijdens het gesprek aantekeningen te maken. Als het verslag af is, dan leest de medewerker het. Als beiden akkoord zijn dan wordt het ondertekend en krijgen beiden een exemplaar. Dit verslag is alleen voor de medewerker en de leidinggevende bedoeld. Verder heeft niemand recht op inzage, tenzij beide betrokkenen daarmee instemmen. Feedback in het functioneringsgesprek Feedback geven is de ander vertellen hoe zijn gedrag op jouw overkomt. Je kunt complimenterende feedback geven, dat wil zeggen, de ander een compliment geven omdat hij iets goed gedaan heeft, maar je kunt ook corrigerende feedback geven, als de ander iets niet goed gedaan heeft. Beide vormen komen voor in het functioneringsgesprek. Versie 13 november

12 Fasen in het geven van feedback: 1. Beschrijf wat je feitelijk ziet gebeuren (waarneming): "Ik zie dat je naar buiten zit te kijken." 2. Checken of die waarneming correct is: "Klopt dat?" 3. Eigen interpretatie (het effect van dat gedrag op jezelf): "Dat geeft mij de indruk dat je niet geïnteresseerd bent." 4. Checken of de ander begrijpt wat je bedoelt: "Kun jij je dat voorstellen?" 5. In deze laatste fase geef je de ander de ruimte voor eigen uitleg en je kunt hier afspraken maken. Eisen voor het geven van feedback: Het moet eerlijk zijn; Het moet concreet zijn; Het moet jouw eigen mening zijn en dus niet die van anderen; Feedback moet actueel zijn; Feedback moet beschrijvend zijn; Feedback moet constructief zijn; Feedback moet zinvol zijn; Als je feedback geeft, moet je de ander ruimte tot reactie geven. Eisen voor het ontvangen van feedback: Vat feedback niet op als een persoonlijke aanval; Ga niet onmiddellijk in de verdediging; Vraag altijd door naar de bedoeling van feedback. Versie 13 november

13 Functioneringsgesprekken in de praktijk Om een functioneringsgesprek goed te laten verlopen moet het aan vijf voorwaarden voldoen. In het onderstaande schema staan deze voorwaarden en de relatie die ze onderling hebben. Vertrouwen Wederzijds respect Eerlijkheid Consequent zijn Beloftes nakomen Als er geen vertrouwen is tussen de medewerker en de leidinggevende dan zal het functioneringsgesprek nooit het optimale resultaat behalen. Het vertrouwen van de medewerker in jou als leidinggevende kun je vergroten door het tonen van respect, eerlijkheid en openheid, consequent te zijn in je uitspraken en natuurlijk gemaakte beloftes na te komen. Het is dan ook logisch dat je geen beloftes moet doen als je niet zeker weet of je die wel na kunt komen. Effect van Functioneringsgesprekken Als leidinggevende zie je van een medewerker alleen zijn output; levert hij veel nieuwe ideeën, heeft hij zijn werk altijd op tijd af en voldoet het ook aan de kwaliteitseisen, toont hij initiatief, is hij gemotiveerd enzovoorts. We moeten echter wel beseffen dat deze aspecten alleen maar de output zijn. Aan de basis ervan staat de persoonlijke input van de medewerker. Deze input, de bouwstenen van zijn persoonlijkheid, bepalen hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich voelt en dus hoe anderen hem zien. De input wordt bepaald door vijf onderliggende aspecten, namelijk karakter, trauma s, sociale status, geestelijke status en emotionele status. Versie 13 november

14 Input: aspecten (sociaal, geestelijk, karakter, emotioneel, trauma s) die bepalen wie en hoe je bent. Output: visueel zichtbaar door uiting in gedrag, werkprestaties etc. Wanneer je als leidinggevende een functioneringsgesprek voert met een medewerker en bepaalde aspecten in zijn werk, werksfeer of werkomstandigheden wilt bespreken, zul je je moeten realiseren dat een echte oplossing alleen haalbaar is wanneer je de oorzaak bespreekbaar maakt. Blijven hangen aan de oppervlakte van het probleem, bij de output, kan misschien tijdelijk wel werken maar op langere termijn is de kans groot dat de medewerker toch weer vervalt in hetzelfde of soortgelijk gedrag. De oorzaak ervan is namelijk niet weggenomen. Om te weten hoe je de oorzaak bespreekbaar kunt maken, moet je eerst weten op welke niveaus een gesprek kan plaats vinden. Het volgende schema verduidelijkt dit. Versie 13 november

15 1. Zakelijke Onderwerpen 2. Semi-Zakelijke Onderwerpen Privé Onderwerpen Persoonlijke Onderwerpen Een functioneringsgesprek kan op vier verschillende niveaus plaats vinden. Het eerst en meest eenvoudige niveau is dat waarin alleen puur zakelijke onderwerpen worden behandeld. Naarmate je tijdens het gesprek een hoger niveau bereikt, dring je beter door tot de kern van het probleem, de persoonlijke input van de medewerker. Het doordringen tot de kern maakt het functioneringsgesprek moeilijker om te voeren maar wel veel effectiever. Het is alleen de vraag of en hoe je dit niveau kunt bereiken tijdens een functionerings-gesprek. Dit hangt er helemaal van af in hoeverre de medewerker toe staat dat zijn persoonlijke drijfveren worden blootgelegd. Natuurlijk kun je dit door goede communicatieve vaardigheden zoals het stellen van open vragen, doorvragen en samenvatten beïnvloeden. Het is echter veel belangrijker dat de medewerker vertrouwen heeft in jou als leidinggevende. We hebben hiervoor al gezien dat het vertrouwen vergroot kan worden door respect te tonen, eerlijk en consequent te zijn en gemaakte beloftes na te komen. Luister daarnaast ook goed naar de grenzen die de medewerker aangeeft en ga hier in je enthousiasme niet overheen. Laat tot slot het functioneringsgesprek zijn beloop gaan. Dit betekent niet dat er totaal geen structuur moet zijn, maar te star vasthouden aan agendapunten is ook niet goed. Versie 13 november

16 Het beoordelingsgesprek Het beoordelingsgesprek is een gesprek dat door de verantwoordelijke leidinggevende één maal per jaar met de medewerker gevoerd wordt. Centraal daarin staat de mate waarin de medewerker aan de doelen van zijn functie voldaan heeft. Bij het beoordelingsgesprek staat het functioneren in de afgelopen periode centraal. Doelen Oordeel geven over de mate waarin de medewerker aan de doelen van de functie heeft voldaan; Het maken van afspraken voor de toekomst en het motiveren van de medewerker. Kenmerken Het eenzijdige karakter, de leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren in het verleden. Dat wil niet zeggen dat de medewerker geen inbreng heeft, maar deze is wel beperkt; De leidinggevende draagt in principe alle informatie aan; De leidinggevende heeft het initiatief bij het aandragen van de gespreksonderwerpen en de te bespreken problemen; Het evalueren van het verleden staat centraal. Procedure opstarten beoordelingsgesprek Een stappenplan: 1. Introductie van het doel en de werkwijze van het beoordelingsgesprek tijdens een werkoverleg of vergelijkbare bijeenkomst. De medewerkers kunnen ook schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de beoordelingsgesprekken. Het nadeel daarvan is dat zij niet zo snel vragen zullen stellen, waardoor mogelijke onduidelijkheden en weerstanden niet weggenomen kunnen worden. 2. Individueel uitnodigen van de deelnemers aan het beoordelingsgesprek. Neem voor de gesprekken voldoende tijd (ongeveer één uur tot anderhalf uur), en plan bij voorkeur niet meer dan 2 à 4 gesprekken op een dag. 3. Het persoonlijk voorbereiden van het beoordelingsgesprek Door de leidinggevende; Door de medewerker. Versie 13 november

17 4. Voor aanvang van het gesprek vult de leidinggevende het beoordelingsformulier volledig in. 5. Het uitvoeren van het beoordelingsgesprek. 6. Het ingevulde en door de leidinggevende en de medewerker ondertekende formulier wordt naar de Personeelsafdeling gestuurd. 7. Nazorg en begeleiding. Dat is vooral van belang indien de beoordeling onvoldoende of matig is. Een slechte beoordeling is voor veel medewerkers demotiverend voor een langere periode, en uiteraard is het niet de bedoeling om de medewerkers te demotiveren. Voorbereiding en planning Ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek is het essentieel om voor aanvang van het gesprek het beoordelingsformulier in te vullen. Dat verplicht je er toe om van tevoren over het functioneren van de medewerker na te denken. Daarbij kan je gebruik maken van onder meer: De functieomschrijving van de medewerker; Het verslag van het laatste functioneringsgesprek; Andere schriftelijk vastgelegde afspraken met de medewerker. De functieomschrijving In de functieomschrijving van de medewerker staat onder meer wat de plaats in de organisatie is, hoe de contacten met anderen zijn en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de medewerker heeft. Daarnaast wordt ingegaan op de noodzakelijke kennis en vaardigheid en het opleidingsplan. Het functioneringsgesprek verslag Het functioneringsgesprek is een belangrijk hulpmiddel om te kunnen komen tot een goede beoordeling van de medewerker. Op punten waar het functioneren nog niet bevredigend of onduidelijk is worden tijdens het functioneringsgesprek afspraken gemaakt. In het beoordelingsgesprek wordt de medewerker dan afgerekend op de behaalde resultaten. (Uiteraard worden de resultaten van de gemaakte afspraken ook tussentijds met de medewerkers besproken.) Schriftelijke afspraken Mogelijk gemaakte afspraken welke schriftelijk vastgelegd zijn kunnen bijdragen aan het totaalbeeld van de medewerker om een goede beoordeling te kunnen maken. Versie 13 november

18 Het doel van het gesprek Je moet van tevoren bepalen wat voor jou het doel van dit gesprek is. Wat wil je in ieder geval bereiken? Plaats van het gesprek Voor ieder professioneel gesprek geldt dat dit het beste kan plaatsvinden op neutraal terrein. Dus niet op de werkplek van de medewerker of de leidinggevende. Zorg ook bij het beoordelingsgesprek dat je in een rustige ruimte zit waar je ongestoord een uur kunt praten. Moment van het gesprek De afspraak voor een beoordelingsgesprek moet minimaal twee weken van tevoren worden gemaakt. Het tijdstip moet een rustig moment van de dag zijn. Zorg dat het duidelijk is dat beiden in principe niet te bereiken zijn tijdens het gesprek. Leg als leidinggevende nog een keer duidelijk uit wat je onder een beoordelingsgesprek verstaat. Nodig de medewerker liever persoonlijk uit dan schriftelijk. Nog beter is om dit in de vorm van een zogenaamd Voorbereidend gesprek te doen. Gespreksstructuur beoordelingsgesprek 1. Intro: In de introductiefase vindt de begroeting plaats. Na de begroeting is het verstandig de werknemer eerst op zijn gemak te stellen. 2. Opening: Stel in deze fase de agenda op. 3. Gesprek: De evaluatie van het functioneren in de afgelopen periode aan de hand van de functieomschrijving van de werknemer over de taakverrichting in het verleden (dat wil zeggen de afgelopen maanden, tot maximaal een jaar). Geef daarbij niet alleen aan wat niet goed is, maar geef ook duidelijk aan wat de medewerker wel goed doet. Ga daarbij niet in discussie. 4. Afspraken: Afspraken maken en vervolg plannen. Wees daarbij weer heel concreet in de afspraken, met andere woorden, maak de afspraken SMART: Specifiek Meetbaar Ambitieus Realistisch Tijdgebonden Versie 13 november

19 5. Samenvatting: Geef een korte samenvatting van alle besproken punten en hun oplossingen. 6. Evaluatie: Evalueer de inhoud van het gesprek, de opbouw ervan en de manier hoe het gesprek is verlopen en ervaren. Na afloop Maak indien nodig een afspraak op korte termijn om bepaalde zaken en problemen verder te bespreken. De leidinggevende maakt een verslag van het gesprek. Het is sterk aan te raden om tijdens het gesprek aantekeningen te maken. Als het verslag af is, dan leest de medewerker het. Als beiden akkoord zijn dan wordt het ondertekend en krijgen beiden een exemplaar. Indien de medewerker niet akkoord gaat met het verslag moet hij het als gezien ondertekenen. De leidinggevende moet de medewerker daarop wijzen indien dit zich voor mocht doen. Een exemplaar gaat naar de Personeelsafdeling voor in het dossier van de medewerker. De 'tell' en 'sell' methode Het beoordelingsgesprek wordt gehouden via de zogenaamde 'tell' en 'sell' methode. Dat betekent dat jij als leidinggevende vertelt wat jij van het functioneren van de medewerker in het verleden vindt (het 'tell' gedeelte). Vervolgens kan je aangeven waarom jij tot die beoordeling en conclusie gekomen bent (het 'sell' gedeelte). Discussie Het is niet de bedoeling dat je in het gesprek in discussie gaat met de medewerker. Jij bent immers degene die het functioneren van de medewerker beoordeelt. Let er daarbij wel op dat het nooit zo mag zijn dat jouw oordeel over het functioneren van de medewerker als een volslagen verrassing voor de medewerker komt. Als dat namelijk zo zou zijn, had je al veel eerder met de medewerker aan tafel moeten gaan zitten om het onvoldoende functioneren van de medewerker te bespreken en afspraken voor verbeteringen in het functioneren te maken. Versie 13 november

20 Functionerings- versus beoordelingsgesprek Hieronder volgen nog een keer de belangrijkste verschillen tussen het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek, naast elkaar gezet in een schema. Het functioneringsgesprek 1. Het functioneringsgesprek heeft een tweezijdige karakter. De leidinggevende geeft zijn mening over het functioneren van zijn medewerker. Maar de visie van de medewerker op diens eigen functioneren staat voorop. Het beoordelingsgesprek 1. Het beoordelingsgesprek is veel meer een éénrichtingsgesprek, waarin de leidinggevende zijn oordeel over het functioneren van de medewerker geeft. 2. De medewerker draagt de meeste informatie aan. 2. De leidinggevende draagt de meeste informatie aan. 3. De oplossingen over verbeteringen komen van de medewerker. De leidinggevende fungeert als helper. 3. De oplossingen over verbeteringen komen van de leidinggevende. 4. Het maken van afspraken voor de toekomst staat centraal. 4. Het functioneren in het verleden staat centraal. 5. Het onderwerp loopbaanplanning komt (mogelijk) aan de orde in het functioneringsgesprek. 5. Het onderwerp functiewaardering behoort besproken te worden in een beoordelingsgesprek. 6. Een functioneringsgesprek vindt plaats tussen medewerker en leidinggevende. 6. Bij een beoordelingsgesprek kan er ook een personeelsfunctionaris of een andere derde aanwezig zijn. Versie 13 november

21 Weerstanden tegen functionerings- en beoordelingsgesprekken Medewerkers die goed gemotiveerd zijn gedragen zich tijdens het gesprek anders dan medewerkers die weerstanden hebben. Mogelijke gedragsvormen bij weerstand Medewerker stelt zich erg afhankelijk op; Toont zelf geen initiatief; Medewerker stelt zich onverschillig op; Is niet bereid mee te werken; Medewerker geeft kritiek op het houden van het gesprek. Het is belangrijk dat je achter de oorzaak van de weerstand ziet te komen. Pas dan kun je er op de juiste manier op reageren. Mogelijkheden om weerstand te verlagen Leg duidelijk uit wat de doelstelling is van het gesprek; Neem de medewerker serieus en probeer te begrijpen waarom hij zich zo afwerend opstelt (negeer het gedrag in geen geval); Beloon positief gedrag, benadruk negatief gedrag niet; Ga niet in de tegenaanval (gedrag veroordelen en dreigen met sancties); Probeer niet met allerlei argumenten de medewerker over te halen. Verwacht nooit dat je weerstanden na één gesprek weggenomen hebt. Noodprocedures Soms verloopt het gesprek niet volgens de theorie. Het kan voorkomen dat de medewerker op de vraag Hoe gaat het met het werk? reageert met Goed en verder zijn mond houdt. In dit geval beschikt de medewerker over het vermogen om gebruik te maken van de zogenaamde stilte tolerantie. Als leidinggevende kun je dan overgaan tot de nood procedure. Een voorbeeld is hieronder aangegeven. Versie 13 november

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Hand-out behorende bij de training Functioneringsgesprekken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach Kwaliteitsdag 5 maart 2011 Het functioneringsgesprek Marleen De Greef, POP coach Definitie Het FG is een periodiek, gepland en voorbereid afstemmingsgesprek tussen LG en MW met toekomstgerichte werkafspraken

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V.

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken voeren met medewerkers HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken met medewerkers voeren... Doen we meerdere keren per dag Kunnen we allemaal Terug

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Effectief Communiceren NPZ-NRZ

Effectief Communiceren NPZ-NRZ Hand-out Workshop Effectief Communiceren NPZ-NRZ De kracht van aandacht 10 mei 2011 Nu vind ik mezelf wel aardig Als je eenmaal ziet dat het zelfbeeld van een kind positiever wordt, zul je al gauw zien

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Doelen stellen

Doelen stellen Doelen stellen Wat is het? Doelen stellen is het proces van het selecteren van dingen (mikpunten) die je wilt bereiken. Deze mikpunten worden doelen genoemd. Een doel is iets dat je bewust nastreeft. Een

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Handleiding. Functioneringsgesprekken. Zo werk je prettiger!

Handleiding. Functioneringsgesprekken. Zo werk je prettiger! Handleiding Functioneringsgesprekken Zo werk je prettiger! Functioneringsgesprekken: de moeite waard! Aandacht. Goede communicatie. Op de werkvloer heel belangrijk. Medewerkers voelen zich meer betrokken,

Nadere informatie

Samen in gesprek over plezier in het werk

Samen in gesprek over plezier in het werk Samen in gesprek over plezier in het werk Gesprekshandleiding Samen in gesprek over plezier in het werk Inleiding Werkdruk is een ervaring. Twee mensen in dezelfde situatie, in dezelfde organisatie kunnen

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen www.nvcfeedbackbox.com OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen OEFENBOEK NCV FEEDBACKBOX 2010 KOOTSJ AI-Opener, Tilburg, Nederland Eerste druk, november 2010 Dit oefenboek hoort bij de NVC

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Cursus Omgaan met klachten

Cursus Omgaan met klachten Cursus Omgaan met klachten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus over: - Klachten - Klachten ontvangen - Valkuilen - Emoties opvangen

Nadere informatie

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014)

Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014) 1 Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014) Inleiding Sunny Training vindt tevreden cursisten en opdrachtgevers erg belangrijk en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze diensten. Opleiden

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 In het webinar Jouw functioneringsgesprek

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS Geef de voorbereidingsvragen aan je medewerkers enkele dagen voor het gesprek plaatsvindt Bereid jezelf goed voor door de

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

A. Op de eerste plaats: Beoordelen kun/moet je leren.

A. Op de eerste plaats: Beoordelen kun/moet je leren. Beoordelingsgesprek en Functioneringsgesprek met voorbeeld formulier. (Bijlages 1,2 en 3) (Waar gesproken wordt in dit document over medewerkers kan dit vrouwelijk of mannelijk zijn. We gebruiken de term

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Ze zeggen dat, als je iets wilt veranderen het belangrijk is een concreet doel te formuleren over wat je wilt realiseren. Het liefst zo smart

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT

ASSERTIVITEIT ASSERTIVITEIT WWW.I-LEARNING.BE - WAT IS ASSERTIVITEIT? Subassertief, agressief, manipulatief of assertief? Assertief gedrag Assertief ben je als je op een vriendelijke, kalme manier opkomt voor je mening,

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK De manier waarop je met collega s omgaat, roept effecten op bij hen. De manier waarop je je gedraagt, dingen zegt, doet of juist laat, maakt dus op anderen een bepaalde

Nadere informatie

BIJ WIJZE VAN START ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS EEN TOEPASSING. Feedback geven aan stagiairs december 13 CIRCULAIR KIJKEN

BIJ WIJZE VAN START ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS EEN TOEPASSING. Feedback geven aan stagiairs december 13 CIRCULAIR KIJKEN ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS BIJ WIJZE VAN START EEN TOEPASSING Lies loopt stage in een Woonzorgcentrum. Ze is nu al enkele weken aan de slag, ze beheerst de meeste taken en ze is heel

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Handleiding POPpingspel

Handleiding POPpingspel Handleiding POPpingspel Als popper ga je aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Het is vaak lastig de eerste stap naar een concreet persoonlijk ontwikkelplan (POP) te zetten. Met het toegankelijke POPpingspel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie