Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl"

Transcriptie

1 Diensten portfolio Maak kennis met ons Middelhoff & Verstegen

2 iddelhoff & Verstegen BV is een samensmelting van twee organisaties die al sinds 1998 actief zijn op het gebied van outplacement, loopbaanbegeleiding, persoonlijke coaching, HRM services, psychologie, re-integratie eerste en tweede spoor en werving & selectie. De specialisten van Middelhoff & Verstegen zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis, theoretische kennis en persoonlijke ervaring kiezen ze de juiste aanpak, zowel individueel als in groepen. Onze specialisten komen uit verschillende vakgebieden, zoals HRM, Mediation, Coaching, NLP en A&O-psychologie. Door samen te werken, bieden de specialisten van Middelhoff & Verstegen hun cliënten een immens aanbod aan persoonlijke ervaring en technieken, waarmee succes gewaarborgd is. Aandacht voor de mens en maatwerk zijn de belangrijkste pijlers. Door deze visie, aandacht en maatwerk geven bij alles wat je doet, heeft Middelhoff & Verstegen een absoluut onderscheidend vermogen. Zelfs als we grotere groepen begeleiden blijven we vasthouden aan onze visie. Het overzicht van producten en diensten is bedoeld om u een goed beeld te geven van onze dienstverlening. Middelhoff & Verstegen Houtse Heuvel AW Den Hout T : M: I:

3 DIENSTEN PORTFOLIO INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 TOEGEVOEGDE WAARDE MIDDELHOFF & VERSTEGEN 4 HRM SERVICES 5 RE-INTEGRATIE 5 OUTPLACEMENT 6 Outplacement Pakket 1 7 Outplacement Pakket 2 7 Outplacement Pakket 3 7 TRAININGEN 8 Algemeen 8 Persoonlijke uitstraling en beïnvloeden 8 Overtuigend leidinggeven 9 Persoonlijke effectiviteit 9 Adviseren 9 Conflicthantering en onderhandelen 10 Teamvorming 10 Specifieke gesprekken 10 LOOPBAANBEGELEIDING 11 COACHING 11 ASSESSMENTS 12 TEAMANALYSE (TTA) 13 WERVING EN SELECTIE 14 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID - STICHTING M&V 15 3

4 TOEGEVOEGDE WAARDE MIDDELHOFF & VERSTEGEN Eén aanspreekpunt voor al uw vragen of uit te voeren opdrachten Alle specialisten onder 1 dak Door strategische samenwerkingsverbanden kunnen wij alle specialisaties zeer professioneel uitvoeren Periodieke themabijeenkomsten en discussiebijeenkomsten (bijvoorbeeld trends en wijzigingen in wet- en regelgeving) Deskundige vraagbaak, zonder dat er direct gefactureerd wordt Landelijk opererende en regionaal sterk Laagdrempelig Kennis van bijzonder veel branches Vele referenties van zowel opdrachtgevers als van cliënten Bij alles wat we doen willen wij een langdurige relatie opbouwen Wij ontzorgen 4

5 HRM SERVICES Onze HRM specialisten ondersteunen, optimaliseren en structureren uw organisatie op het gebied van alle personele aangelegenheden. Voor projecten van operationeel tot strategisch niveau hebben wij specialisten in dienst. Naast het uitvoeren van opdrachten op projectbasis beschikken wij over een groot aantal HRM professionals op verschillende niveaus welke op interimbasis inzetbaar zijn. Tijdelijke opvang Uitvoeren van HRM projecten Strategisch personeelsbeleid Operationeel personeelsbeleid Werving & Selectie van HRM professional Telefonische ondersteuning RE-INTEGRATIE Langdurig ziek zijn brengt zowel privé als zakelijk veel veranderingen met zich mee. Tal van regels komen in beeld, voor werknemer en de werkgever/opdrachtgever. De Arboarts, de arbeidsdeskundige en het UWV spelen een leidende rol in het proces. Het re-integratietraject is maatwerk en wordt vastgelegd in een individueel Plan van Aanpak. Vaak is dat een mix van individuele gesprekken, vaardigheidstrainingen en job hunting door de werknemer en de werkcoach. Alle coaches van Middelhoff & Verstegen hebben een Coaching opleiding gevolgd en hebben zeer ruime ervaring in outplacement en re-integratie, aangevuld met ruime HR ervaring en specifieke kennis van werving en selectie. 5

6 OUTPLACEMENT Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld. De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst. Middelhoff & Verstegen biedt 3 verschillende pakketten outplacement aan. De keuze is afhankelijk van de zelfredzaamheid en hulpvraag van de werknemer/groep. Outplacement Pakket 1 Deze groep/werknemer is zelfredzaam en krijgt ondersteuning op de volgende punten: (zie schema) Outplacement Pakket 2 Deze groep is zelfredzaam, echter heeft een hulpvraag, de afstand tot de arbeidsmarkt is redelijk groot of heeft extra ondersteuning nodig i.v.m. het aanvaarden van de nieuw ontstane situatie. Het aantal gesprekken bedraagt 8 en betreft 4 maanden ondersteuning (zie schema) Outplacement Pakket 3 Deze groep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt (functie, opleiding en/of leeftijd), heeft grote moeite met het aanvaarden van de nieuw ontstane situatie. Het aantal gesprekken bedraagt 13 en betreft 6 maanden ondersteuning (zie schema) 6

7 7

8 TRAININGEN Algemeen In onze trainingen staan de thema s persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie centraal. We halen het beste uit uw medewerkers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om het langetermijneffect. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van het volgende: Maximaal 12 personen per trainer Vooraf vaststellen van persoonlijke leerdoelen Ervarend leren Confronterende methodieken (met respect) Theorie in dienst van eigen werkpraktijk Follow-up en nazorg: een vanzelfsprekende service! De trainingen worden op maat gemaakt. Er wordt op een speelse, levendige manier gewerkt. Deelnemers zijn steeds bezig, van de bespreking van de theorie/werkmodellen tot en met de praktijksimulaties. Vanzelfsprekend wordt gewerkt met rollenspellen tussen deelnemers onderling, en ook kan worden gesparred met professionele acteurs. Daarnaast zijn ook meer ludieke werkvormen mogelijk, zoals het werken met honden of paarden als het gaat om overtuigingskracht bij leidinggeven. Deze dieren reageren puur en direct op ons non-verbale gedrag. Paarden en ook honden kunnen zo als een uitermate veelzeggende en eerlijke spiegel voor de mens fungeren. Persoonlijke uitstraling en beïnvloeden U krijgt een helder beeld van de eerste indruk die u maakt en van wat u vervolgens bij anderen oproept. U heeft meer zelfvertrouwen en durft naar anderen toe meer initiatieven te nemen. U heeft zelfkennis wat betreft uw eigen stijl van beïnvloeden en u heeft aanvullende technieken leren beheersen. U herkent de manier van beïnvloeden van anderen en u kunt daarop adequaat inspelen. Kortom: U heeft meer vat op de communicatie met andere mensen, zonder dat u het moet hebben van een formele positie. 8

9 Overtuigend leidinggeven U leert de sterke en zwakke kanten van uw eigen persoonlijke stijl van leidinggeven kennen U bent in staat om, vanuit uw eigen voorkeursstijl, zo nodig te schakelen naar effectiever leiderschapsgedrag U kent de uitwerking van uw eigen lichaamstaal op anderen en weet hoe u op natuurlijke wijze, uiteraard passend bij uw eigen persoonlijkheid, overtuigingskracht kunt neerzetten U weet welke beïnvloedingsstijl u geneigd bent te kiezen, met name ook bij conflicten en meningsverschillen U heeft kennis gemaakt met alternatieve technieken U kunt met gepaste stevigheid een vergadering aansturen Kortom: U heeft meer lef om uzelf stevig te profileren, zonder dominant of arrogant over te komen. Persoonlijke effectiviteit U krijgt inzicht in diverse lastige interactiesituaties. Deze worden dan met zelfvertrouwen gehanteerd. Bijvoorbeeld: adviesgesprekken, situaties met meningsverschillen, onderhandelingen, het brengen van slecht nieuws. U bent bekend met het grijze gebied tussen gezonde en ongezonde spanning en u bent alert op persoonlijke stresssignalen U weet wat er zich onder de oppervlakte afspeelt in groepen mensen (afdelingen, teams) en wat het eigen aandeel hierbij is U heeft meer grip op de werksituatie en neemt initiatieven om kwesties effectief te beïnvloeden U heeft zicht op de organisatiecultuur en weet hoe deze te relateren aan de eigen normen en waarden Adviseren U bent in staat om de verschillende fasen van adviessituaties effectief te hanteren. U weet draagvlak te vinden voor acceptatie van de advisering en kunt anticiperen op mogelijke weerstanden. U heeft zicht op uw eigen persoonlijke stijl van adviseren en u kunt daarnaast inschatten welke aanpak in een bepaalde situatie het meest adequaat is. 9

10 Conflicthantering en onderhandelen U kent de plussen en minnen van uw eigen persoonlijke stijl en u kunt zo nodig overschakelen op een alternatieve aanpak. U heeft oog voor onderlinge informele machtsverhoudingen en weet deze positief te beïnvloeden. U houdt het gespreksklimaat constructief, zonder dat u over zich heen laat lopen. U kunt inschatten wanneer u het beste toegeeft aan de ander, danwel volhardt in uw eigen standpunt. U weet spanningen te reduceren tijdens onderhandelingen. Teamvorming U bent bekend met psychologische mechanismen, die een rol spelen in groepen en u kunt daarop anticiperen. U weet hoe u overkomt op anderen en u kunt deze indruk desgewenst beïnvloeden. U weet welke teamrollen er bestaan en wat dat inhoudt voor uw eigen bijdrage aan het groepsdoel. U ziet wanneer er iets schort aan de samenwerking en u kunt eventuele schade herstellen. Specifieke gesprekken Voor uiteenlopende gesprekssituaties bieden wij specifieke trainingsmodules aan: Selectiegesprekken Slecht nieuwsgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Verzuimgesprekken Aansturen van een overleg 10

11 LOOPBAANBEGELEIDING Loopbaanbegeleiding geeft de kans om via een talentenonderzoek antwoord te krijgen op carrièrevragen. Het traject geeft helderheid bij situaties die kunnen dwingen tot het maken van keuzes. Dit zijn bijvoorbeeld, een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie, of herbezinning op de eigen loopbaan. Onze ervaren loopbaanbegeleiders stellen samen met de cliënt een stappenplan op maat op. Tijdens het loopbaanbegeleidingstraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende tests. COACHING In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. In een coachingtraject gaat het over het -hier en nu- en wordt de gecoachte gefaciliteerd in het nemen van verantwoordelijkheid van zijn/haar eigen leerproces. In coaching gaat het niet alleen om het inzicht geven in eigen competenties en ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in beweging brengen van de gecoachte en het veranderen van concreet werkgedrag. Tijdens het coachingtraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende tests. 11

12 ASSESSMENTS Advies bij selectie- en loopbaanvraagstukken, zoals: Is deze persoon geschikt voor een bepaalde functie? Heeft deze medewerker het in zich om door te groeien? Kan deze medewerker de functieverandering aan? Afhankelijk van de doelstelling is een assessmentselectie, potentieel- of ontwikkelingsgericht. Met de informatie uit onze assessment kunnen beslissingen gefundeerd worden genomen. Afhankelijk van de vraagstelling richt een assessment zich op: Intellectuele capaciteiten, zoals taalkundig begrip- en redeneer vermogen, cijfermatig analytisch redeneervermogen, logisch-abstract redeneervermogen, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht Persoonlijkheidseigenschappen, zoals stressbestendigheid, geldingsdrang, empathie, extraversie, directheid, zorgvuldigheid, ambitie en het consciëntieus zijn Vaardigheden, zoals stijl van communiceren en plannend en organiserend vermogen Binnen drie werkdagen volgt een kernachtig en helder rapport met aanbevelingen. Desgewenst kunt u op het einde van de dag al een beknopte telefonische rapportage krijgen. Nederlands Instituut van Psychologen Er wordt gehandeld conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP 12

13 TEAMANALYSE (TTA) De TTA (teamanalyse ten behoeve van het analyseren van een of meerdere teams) is een zeer effectief analyse instrument om snel, doeltreffend en helder omschreven, de sterkte en de ontwikkelpunten van een team te benoemen. Alle persoonlijke eigenschappen per medewerker worden middels de PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) methodiek geanalyseerd waardoor er drie belangrijke elementen worden geanalyseerd: 1. Persoonlijk profiel per medewerker 2. Correlatie tussen de verschillende persoonlijke profielen binnen een team 3. Huidige teamsamenstelling kan afgezet worden tegen de ideale teamsamenstelling De rapportages zijn zeer duidelijk en helder omschreven. 13

14 Werving en Selectie Middels een tender zal Middelhoff & Verstegen een aantal werving- en selectiebureaus selecteren en prijsafspraken maken. Het werving- en selectiebureau (W&S) zoekt en selecteert potentiële werknemers voor een openstaande functie bij een werkgever. De vacatures waar een W&S bureau voor wordt ingezet zijn vaak gericht op middelbaar en hoogopgeleide mensen. Bovendien zijn het functies bij bedrijven met een drukke (of kleine) personeelsafdeling, die geen tijd hebben om uitgebreid te zoeken naar passende werknemers of bij vacatures waarop het bedrijf een paar honderd sollicitaties verwacht. De kandidaat komt dus niet direct bij een werkgever terecht, maar moet eerst solliciteren bij het bureau. Deze procedure is in zekere zin een omweg naar de potentiële nieuwe werkgever, maar het heeft voor beide partijen voordelen. Voor een sollicitant(e) is het grootste voordeel dat, als hij/zij eenmaal door de keuring van het selectiebureau is, er nog maar weinig concurrentie is bij de sollicitatie zelf. Een bureau stuurt namelijk in de regel niet meer dan 4 personen op sollicitatie, dus de kans dat de sollicitant(e) uiteindelijk de baan krijgt, is vrij groot. Voor werkgevers is het grote voordeel dat zij niet alle cv s van sollicitanten hoeven te lezen en te selecteren: de sollicitanten die via het bureau worden aangeleverd zijn per definitie de moeite waard en geschikt voor de functie. Hoe zelfstandig vacatures kenbaar maken op de arbeidsmarkt Middelhoff & Verstegen kan advies geven over hoe gebruik te maken van sociale media. Ook zijn er mogelijkheden om via specifieke websites vacatures kenbaar te maken. Daarnaast kan Middelhoff & Verstegen vacatures uitzetten en de eerste selectie doen en coördineren. 14

15 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID Stichting M&V Het initiatief is geboren nadat wij persoonlijk hebben ondervonden hoe het is om door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, in de moeilijkheden te komen. Nog belangrijker is, dat we in de dagelijkse praktijk heel vaak zien dat er mensen zijn die ondersteuning zouden kunnen gebruiken waardoor hun problemen of leed verzacht kunnen worden. De verhalen zijn zeer intens en hebben een diepe impact op deze mensen. Helaas zijn er in Nederland weinig mogelijkheden om geholpen te worden. In de specifieke situatie van Iwan Verstegen was het gezien de situatie niet mogelijk om te werken, echter een financiële compensatie of goede emotionele ondersteuning was er helaas niet. Hij heeft destijds zijn hoofd boven water kunnen houden. Echter het gevoel van machteloosheid wens je niemand toe! Inmiddels heeft hij zijn leven kunnen herpakken en is hij in de gelukkige omstandigheid dat hij anderen wil en kan helpen. Vanuit de dagelijkse praktijk hebben wij, Middelhoff & Verstegen, geconstateerd dat vele mensen met zeer onverwachte situaties geconfronteerd worden en die met een steuntje in de rug geholpen kunnen worden. Ook zijn er goede regionale initiatieven die ondersteuning vanuit de stichting zouden kunnen gebruiken. Binnen de stichting staat het helpen van mensen centraal! Doelstelling is dat de stichting mensen, goede doelen of initiatieven middels de inkomsten vanuit de stichting gaat helpen. Door een regionale aanpak zal het effect van het helpen en ondersteunen direct zichtbaar zijn. 15

16 Vestigingen Almere Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem Breda Breukelen Capelle aan den IJssel Den Bosch Den Haag Den Hout Eindhoven Gouda Hilversum Hoofddorp Kapelle Laren Maastricht Nijmegen Rijswijk Rotterdam Schiphol Tilburg Utrecht Vianen Zwolle

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie