Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation"

Transcriptie

1 Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation 1 Harry de Weerd / Gert Anbeek / Patrick Lybaert partners in Executive Leadership Foundation V1.8 Visie 2 en Strategie 4 5 Klantrela.es Processen en Systemen Productpor5olio 3 Organisa.e Leiderschap en Besturing 1 Cultuur Samenwerking Teams 2 A Procesadvisering & Beïnvloeding Executive Leadership Foundation Page 1

2 Professionaliteit gedefinieerd Vak deskundigheid de beste in het vak willen zijn begrijpen van de branche, de business en de materie vragen vertalen naar oplossingen professioneel inzicht en kennis waar de ervaring van afspat brede oriëntatie ook als specialist Proces vaardigheden beïnvloedingsvaardigheden processturing inzicht in veranderingsprocessen het opbouwen van relatienetwerken conflicthantering onderkennen van wetmatigheden omgaan met macht Persoonlijke Impact zelfmanagement persoonlijke effectiviteit talent herkennen en polijsten supporting systemen ontwikkelen in je kracht kunnen blijven werken zicht op gedrag van je zelf begrijpen van gedrag van anderen innerlijke drives benutten Bron:Envisioning, 2004 Managerial professionaliteit gedefinieerd Leiderschap vaardigheden brede oriëntatie op de business vaardig in visie en strategievorming beheersen situationeel leiderschap integrale business sturing: financiën, klanttevredenheid en medewerkers -tevredenheid motiveren, delegeren, belonen aannemen, door ontwikkelen, ontslaan Proces vaardigheden beïnvloedingsvaardigheden processturing inzicht in veranderingsprocessen het opbouwen van relatienetwerken conflicthantering onderkennen van wetmatigheden omgaan met macht Persoonlijke Impact zelfmanagement persoonlijke effectiviteit talent herkennen en polijsten supporting systemen ontwikkelen in je kracht kunnen blijven werken zicht op gedrag van je zelf begrijpen van gedrag van anderen innerlijke drives benutten Bron:Envisioning, 2004 Executive Leadership Foundation Page 2

3 Aanbod van trainingsmodules Module 1 Module 1: Advisering en relatiebeheer - vaardigheden van de vertrouwde adviseur (Awareness sessie) In deze module worden de relatie beheerders en account managers de professionele standaards van hun vak aangeboden om de context van werken helder te maken. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Waarom opdrachtgevers advies willen en wanneer ze dat vooral niet willen De adviseur in verschillende rollen: expert, procesbegeleider, klankbord en coach Framing op ratio en emotie als vaardigheid voor effectiviteit Zicht op de effectiviteit van het eigen gedrag en het gedrag van anderen aan de hand van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Persoonlijk ontwikkelingsplan van deelnemers aan de hand van verschillen tussen individuele mensen Hoe commercieel te acteren vanuit een adviesrelatie met behoud van integriteit Ondersteunend materiaal: De vertrouwde adviseur Maister, Green, Galford Deze training wordt gegeven door Gert Anbeek, Harry de Weerd, Hans Pot 5 Aanbod van trainingsmodules Module 2 Module 2: Adviesvaardigheden: beïnvloeding effectiviteit in advisering Het zelfstandig leren zien hoe beïnvloedingsprocessen werken en de vaardigheden opdoen om dit eigen te maken is de kern van deze module. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Inter-persoonlijke vaardigheden voor MBTI type en beïnvloeden Krachtenvelden analyseren Werken in netwerken : Hoe werk ik aan relaties in mijn netwerk Het bouwen van coalities Het opbouwen van draagvlak bij stake holders Push en Build als uitgangspunten voor overtuigen Accepteren en omhelzen van verschillen op basis van MBTI (zie module 1) Optreden in klantsituaties: omgaan met spanning binnen het team Ondersteunend materiaal: Make your Mark! Sue Craig Deze training wordt gegeven door: Sue Craig, Patrick Lybaert, Huub Corssmit Harry de Weerd, Gert Anbeek 6 Executive Leadership Foundation Page 3

4 Aanbod van trainingsmodules Module 3 Module 3: Hoe positioneer ik mijn organisatie / afeling / BU bij mijn klanten Het op aansprekend conceptueel niveau kunnen verwoorden waarom en hoe jouw organisatie succesvol is: klanten willen immers zaken doen met betrouwbare en vooral succesvolle bedrijven. De volgende onderwerpen worden in deze module aangereikt: Wat is een merk en hoe positioneer je een merk voor professionele diensten De werking van concurrentie en onderscheidend vermogen in professionele dienstverlening De typering van administratieve dienstverlening, advisering en beleidsondersteuning als een portfolio van diensten Het uitnutten van specialismen De rol van het tarief De kracht van Story Telling i.p.v. saaie projectreferenties Ondersteunend materiaal: Hand outs over merkbeleving en Story Telling Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Ron van Eijk, Hans Pot Duur van de training: 1 dag 7 Aanbod van trainingsmodules Module 4 Module 4: Consultative selling: verkopen vanuit een adviesrelatie In deze module wordt ingegaan op het proces van verkopen vanuit een lopende relatie. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Welke emotionele blokkades spelen bij verkoop een rol Welke herken je daarvan bij jezelf Waarom opdrachtgevers advies willen en wanneer ze dat vooral niet willen Echte betrokkenheid is nooit glad Inspelen op het voorkeursgedrag van de klant De opdrachtbeschrijving / de intake is de basis van een goede opdracht Zeggen wat je doet, doen wat je zegt Gespreksoefening: op de thee bij de opdrachtgever Ondersteunend materiaal: De vertrouwde adviseur Maister, Green, Galford Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Gert Anbeek, Ron van Eijk Duur van de training: 1 dag 8 Executive Leadership Foundation Page 4

5 Aanbod van trainingsmodules Module 5 Module 5: Accountplanning en benadering In deze module wordt ingegaan op het account management proces gebaseerd op de methodieken van Miller/Heiman en Holden * Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Hoe maak ik een strategisch accountplan Hoe kom ik achter de strategische issues bij de klant Hoe word ik daarvoor een natuurlijke gesprekspartner Hoe plan ik mijn activiteiten van mijn organisatie bij de verschillende geledingen van de klantorganisatie (denk aan directie, CFO, OR, operations management, sales) Hoe maak ik een gold sheet met issues en een blue sheet met commerciële activiteiten, die beiden het commerciële aanvalsplan vormen Ondersteunend materiaal: Hand outs Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Hielke Verbree, Huub Corssmit 9 * Miller Heiman en Holden gelden in de wereld als de leading methoden voor professioneel account management en account planning Aanbod van trainingsmodules Module 6 Module 6: Behoeftenonderzoek bij de klant Het achterhalen van de vraag achter de vraag is een essentiële werkwijze in commerciële gesprekken. Waarom wil iemand iets, of waarom heeft hij last van iets? Pas als dat geheel duidelijk is kun je adviseren en helpen oplossen en wil de klant dat graag van je kopen. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Introductie tot het SPIN model voor professioneel behoefteonderzoek. Typering en ontwikkeling van behoeften: impliciete versus expliciete behoeften. Hoe de context van het probleem te schetsen: Situatie vragen. Blootleggen van problemen, moeilijkheden en ontevredenheid: Probleem vragen. Het ontwikkelen van waarde door middel van Implicatie vragen. De waarde en bruikbaarheid van de voorgestelde oplossing: Nuttig-effect vragen Omgaan met bezwaren een commerciële vaardigheid? Nee! Tot slot: inzicht in het verkrijgen van commitment. Ondersteunend materiaal: SPIN Verkooptechniek Neil Rackham Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd Duur van de training: 1 dag 10 Executive Leadership Foundation Page 5

6 Aanbod van trainingsmodules Module 7 Module 7: Samenwerken in high performance teams Om succesvol te kunnen zijn werken Account managers samen in teams van specialisten. Wat komt er bij kijken om sterk presterende teams te ontwikkelen en hoe kun je dat vanuit een regierol bevorderen. De volgende onderwerpen worden in deze module aangereikt: Hoe werken succesvolle teams van geheel uiteenlopende disciplines Hoe kun je teams samenstellen op basis van complementariteit aan de hand van MBTI Werken met teams van professionals voor dezelfde klant: rollen, taken, bevoegdheden Team georiënteerd werken: Sterk presterende teams met een hoog energieniveau Hoe leid ik een dergelijk team als regievoerder Hoe los ik lastige situaties binnen een team op Ondersteunend materiaal: MBTI in teams hand out Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Esmiralda Borgt, Harry de Weerd Ron van Eijk, Hans Pot Duur van de training: 1 à 2 dagen 11 Aanbod van trainingsmodules Module 8 Module 8: Effectief handelen voor effectieve organisaties In deze module worden The 7 habits of highly effective people van Stephen Covey behandeld met de deelnemers. De deelnemers wordt gevraagd om persoonlijke actieplannen te maken aan de hand van de behandelde onderwerpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Effectieve mensen maken effectieve organisaties Creativiteit, gedrevenheid en talent kun je stimuleren en ontwikkelen De kwaliteit van ons leven en handelen richting anderen bepalen we zelf De 7 gewoontes van Stephen Covey worden stuk voor stuk besproken Pro-actief denken en doen Begin met het eind voor ogen Belangrijke zaken eerst (ipv dringende) Denk in Win-Win relaties Eerst begrijpen en dan begrepen worden Synergie als resultaat Houd de zaag scherp en blijf jezelf ontwikkelen Ondersteunend materiaal: De 7 eigenschappen Stephen Covey Deze training wordt gegeven door: Jan Kuipers, Corine Steggink 12 Executive Leadership Foundation Page 6

7 Aanbod van trainingsmodules Module 9 Module 9: Veranderingen: leuk of niet leuk? Mensen meenemen in het veranderingsproces vraagt om inzicht in de werking ervan. Veranderingsprocessen bestaan uit een aantal wetmatigheden. Als je deze kent, weet je waar aangrijpingspunten liggen voor een succesvol veranderingstraject binnen je klantorganisatie. Deze module biedt een scala aan inzichten: Waarom veranderingen zo lastig zijn te plannen Omgaan met weerstanden: Waar mensen bang voor zijn Emotionele blokkades herkennen en in fases oplossen De relatie tussen strategische koers en organisatorische verandering Het belang van cultuur: normen, waarden, spelregels, historie Innovatie, vernieuwing en cultuurbehoud: de spanning overbruggen Voorwaarden voor succesvolle verandering Interventie-mogelijkheden en het toepassen ervan Ondersteunend materiaal: Het hart van de verandering John Kotter & Dan Cohen Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Harry de Weerd, Huub Corssmit, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk 13 Aanbod van trainingsmodules Module 10 Module 10: De Leiderschapsagenda en natuurlijke talentontwikkeling (dag-1) Op deze dag wordt aan de deelnemers inzicht gegeven in de hedendaagse leiderschapsagenda in grote organisaties. Daarnaast wordt aan de hand van de Kolbe index de ontwikkeling van natuurlijke aanleg ofwel talent uitgewerkt op persoonlijke niveau. Zicht op de hedendaagse leiderschapsagenda en hoe richting gegeven kan worden aan organisaties en haar onderdelen Het leiderschapsmodel gericht op het creëren van performance Persoonlijk ontwikkelingsplan van adviesvaardigheden aan de hand van je natuurlijke talenten (het conatieve gedrag CQ) De kracht van vertouwen op je modus operandi KOLBE Index Wat zijn de wetmatigheden van fusies en hoe kun je deze herkennen en beïnvloeden Hoe werkt strategievorming en hoe vooral niet: the rise and fall of successful organisations 14 Executive Leadership Foundation Page 7

8 Aanbod van trainingsmodules Module 10 (vervolg) Module 10: Procesadvisering voor gevorderden (dag -2) Op deze dag wordt aan de deelnemers inzicht gegeven in de fijne kneepjes van het vak van procesadvisering. Dit draagt bij om in je werk vaker dan nu het geval is te komen tot vertrouwd adviseur relaties. Wat is procesadvisering: update van Consulting Academy I Wat zijn de technieken die de goede procesadviseur hanteert Een praktijksituatie Casuïstiek uit de eigen organisatie door inbreng van de praktijk van uit de deelnemers Ondersteunend materiaal: Powered by Instincts - Kathy Kolbe (wordt uitgereikt) Procesadvisering Edgar Schein (wordt tevoren toegestuurd en dient gelezen te zijn) Deze training wordt gegeven door Gert Anbeek, Patrick Lybaert en Harry de Weerd 15 Aanbod van trainingsmodules Module 11 Module 11: De persoonlijke kant van ontwikkeling van impact (dag-1) Op deze dag wordt met de deelnemers teruggekeken naar hun vragen en oefeningen om de talentontwikkeling vorm te geven. Daarnaast worden praktijksituaties van de deelnemers besproken waarbij het oefenen met de aangereikte inzichten van Procesadvisering centraal staat. Hoe de invloed van conatief gedrag op het ontwikkelen van je persoonlijkheid te begrijpen Hoe de ontwikkeling van natuurlijke aanleg of wel talent verder door te zetten Invloedrijke communicatie en het bouwen van commitment als adviseur Good to Great companies en Ferrari als voorbeeld voor kenmerken van succesvolle teams De kracht van het effectieve denken voor het behalen van overwinningen in plaats van het vermijden van verlies Hoe de interactie met anderen te verbeteren door aanpassing van het eigen gedrag en van onze verwachtingen over hoe anderen zich zullen gedragen tegenover ons 16 Executive Leadership Foundation Page 8

9 Aanbod van trainingsmodules Module 11 (vervolg) Module 11: Hoge energie teams leidend tot prestatie en plezier tegelijk (dag-2) Deze dag wordt geheel gewijd aan teamgedrag. Dit aan de hand van zowel het Kolbe instrumentarium als aan de hand van FIRO-B. Wat is hoge energie Hoe creëer je hoog presterende teams Hoe pas je Kolbe toe bij het samenstellen van teams Hoe kun je teameffectiviteit beïnvloeden aan de hand van FIRO-B Ondersteunend materiaal: Introduction to FIRO-B Introduction to FIRO-B in organisations Participating in teams Conative connection Kathy Kolbe Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Gert Anbeek en Harry de Weerd 17 Aanbod van trainingsmodules Module 12 Module 12: Ontwikkeling van EQ aan de hand van MBTI Deze dag wordt geheel gewijd aan het ontwikkelen van je sociaal emotionele gedragseigenschappen. Dit aan de hand van het MBTI instrumentarium. Wat is EQ Wat heb je aan EQ in relatie tot IQ Wat zijn je huidige sterktes in je EQ gedragsrepertoire Welke functies kun je leren aan te spreken om je EQ gedragsrepertoire te vergroten Wat doen hoog ontwikkelde EQ mensen in relatie tot hun werk Ondersteunend materiaal: MBTI and EQ Deze training wordt gegeven door: Gert Anbeek, Patrick Lybaert, Harry de Weerd, Huub Corssmit, Hans Pot Duur van de training: 1 dag 18 Executive Leadership Foundation Page 9

10 Aanbod van trainingsmodules Module 13 Module 13: Communicatie tussen mensen in los vaste samenwerkingsverbanden? Als je als afdeling los vaste samenwerkingsverbanden hebt tussen de mensen van de eigen en andere afdelingen, moet je vaak ad hoc met elkaar kunnen werken? Communicatievaardigheden spelen hierbij een grote invloed. Deze training geeft concrete handvatten voor het verbeteren van je communicatie en vooral het bereiken van andere personen, ook al lijken ze je niet zo erg te liggen. Hoe werkt communicatie Wat betekenen afdelingsgrenzen in communicatie Waarom zijn er altijd mensen die je niet zo erg liggen en hoe bereik je ze toch effectief Wrap up van MBTI door zelfinschatting en inschatting van de groep Deze trainingsdag biedt veel praktische oefening Ondersteunend materiaal: MBTI: Type and communication Deze training wordt gegeven door: Gert Anbeek, Harry de Weerd, Hielke Verbree Duur van de training: 1 dag 19 Aanbod van trainingsmodules Module 14 Module 14: Strategievorming voor je afdeling, BU of je hele organisatie Strategievorming is vaak een mythe. Het lijkt heel serieus genomen te worden en MT s vullen er vele heidagen mee. Maar wat komt er van mooie plannen terecht? En hoe kom je efficiënt tot het formuleren van wat je wilt, en hoe het te realiseren is? Wat is strategievorming Hoe kun je praktisch van ideeën, analyse tot doelgerichte activiteiten komen Wat zijn de basismodellen die je helpen te analyseren waar je staat Hoe ontwikkel je visie met elkaar Hoe plan je activiteiten die tot implementatie van je strategie leiden Ondersteunend materiaal: Strategie slaat terug Mintzberg, Lampel Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Albert Garrelds Duur van de training: 1 dag 20 Executive Leadership Foundation Page 10

11 Aanbod van trainingsmodules Module 15 Module 15: Organisatie en Proces diagnose hoe krijgen we zicht op de echte veranderingsbehoeften? Organisatiediagnose en het zicht krijgen op veranderingsbehoeften en belangrijker nog de aangrijpingspunten om een verandering te beginnen, staat centraal in deze module. Het analyseren van de adviesvraag Het diagnoseproces: organisaties en gedrag van organisaties Wijze van diagnose stellen langs verschillende organisatiekundige invalshoeken Het diagnoseproces voor functionele processen, marketing, productie, ICT, Financiën, HRM Dilemma s bij het presenteren van de diagnose Het creëren van acceptatie en draagvlak voor het adviesvoorstel Ondersteunend materiaal: Duurzaam veranderen W.J. Vrakking (HCG-uitgave) Deze training wordt gegeven door W. J. Vrakking 21 Aanbod van trainingsmodules Module 16 Module 16: De kracht van logisch redeneren Komen tot een juiste diagnose in het strategisch denkproces van organisaties is niet triviaal. Zuiver redeneren en komen tot heldere conclusies die door Raden van Bestuur en Directies worden overgenomen, is een vaardigheid die iedere professional dient te beheersen. Deze vaardigheid wordt in deze module getraind. Hoe een probleemanalyse traject te structuren Hoe een logische structuur van uw antwoord en argumenten op te bouwen Hoe uw eigen, en andermans, logica te valideren Hoe hoofd- van bijzaken te scheiden en daardoor in korte tijd scherpe voorstellen te maken Ondersteunend materiaal: Prisma methodiek J. de Groot Deze training wordt gegeven door J. de Groot (The essence consulting) 22 Executive Leadership Foundation Page 11

12 Aanbod van trainingsmodules Module 17 Module 17: Management stijlen gericht op ontwikkeling en verantwoordelijkheid Stijlflexibiliteit en het ontwikkelen van een affectieve leiderschapsstijl is de kern van high performance organisaties. Leren ontdekken van de potentie in mensen en hoe door sturing en coaching deze te richten is het centrale thema in deze module. Deze module biedt een scala aan inzichten en praktijkhulpmiddelen: Wat zijn de kenmerken van high performance organisaties Wat zijn de leiderschapskenmerken waar mensen naar op zoek zijn Hoe stijlflexibiliteit te ontwikkelen en hoe te herkennen wanneer stijlwisseling nodig is Emotionele blokkades bij mensen herkennen en oplossen Hoe effectief te delegeren en te belonen (als alternatief voor command en control) Beoordelen en groei in verantwoordelijkheid ontwikkelen Wetmatigheden bij veranderingsprocessen als gevolg van fusies Ondersteunend materiaal: Eckart s notes Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Gert Anbeek, Huub Corssmit Duur van de training: 1 dag 23 Aanbod van trainingsmodules Module 18 Module 18: Projectmatig werken Projectmatig werken vervangt steeds vaker de lijnactiviteit. Het deelnemen in projecten met een deelverantwoordelijkheid vraagt om inzicht in projectwerkvormen en besturing ervan. Mensen meenemen in het veranderingsproces is een onlosmakelijk onderdeel in projectmanagement en het begrijpen van de wetmatigheden van veranderen helpt dan ook zeer om het gewenste resultaat te behalen. Deze module biedt een scala aan inzichten en praktijkhulpmiddelen: Wat is een project: naar het resultaat toewerken door het inrichten van tijdelijke vormen van samenwerking Evaluaties en reviewing-techniek als basis voor projectbesturing Opdelen van te grote projecten: incrementen van drie maanden als leidraad Wat heeft een opdrachtgever of stuurgroep nodig om te beslissen Waarom veranderingen zo lastig zijn te plannen Omgaan met weerstanden: Waar mensen bang voor zijn Emotionele blokkades herkennen en in fases oplossen 24 Ondersteunend materiaal: Project management Roel Grit Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Hans Pot Duur van de training: 1 dag Executive Leadership Foundation Page 12

13 Aanbod van trainingsmodules Module 19 Module 19: De eigen praktijk leert het best Gedurende de leergang wordt de deelnemers gevraagd een praktijkopdracht uit te werken. In deze module worden de praktijkopdrachten door de deelnemers toegelicht en met de groep bediscussieerd. Het doel van de praktijkopdracht is om de kennis, concepten, vaardigheden en instrumenten die zijn verworven tijdens deze leergang toe te passen: Gevraagd wordt een praktisch commercieel probleem in je eigen werkomgeving te selecteren waarop een aantal van de geleerde concepten toe te passen zijn. Gekeken wordt naar de belangrijkste leerpunten, om met de andere deelnemers te delen Voor ELF ligt het accent van de praktijkcase op het kunnen reflecteren op eigen praktijksituaties aan de hand van de in deze leergang behandelde leerstof. Aandachtspunten ter voorbereiding zijn dan ook met name: Integreren van de behandelde stof in een praktijkcase Feedback en reflectie op de inhoud van de praktijksituatie Feedback op eigen functioneren via discussie met de deelnemersgroep Feedback door ELF programma managers Deze training wordt geleid door: Gert Anbeek / Harry de Weerd 25 Bestaande ELF-relaties Achmea DBD PVL en HRM AIT Directie en GIM SZ DIM PV directie Syntrus OPF BPF Vermogensbeheer en SPM MnServices Gemeente Rotterdam Gemeentelijk Havenbedrijf Univé Utrecht De Geestgronden EUR FBK - IT staf EUR IT staf CBP inkoop advies Deloite Nijmegen DELA Wegener Brighthouse Imtech Bostec C-It Rabobank NL Rabobank ICT / IBA Provincie Noord Brabant KLM Passagierstickets NS AoN Royal Canin Executive Leadership Foundation Page 13

14 We hebben alles in huis voor excellente trainingen Executive Leadership Foundation Page 14

15 Behoeften die wij vaak horen van onze klanten Professional Development van niet-managers is vaak een onderbelicht terrein als het gaat om persoonlijke vaardigheden. Professionals worden door ons getraind in uiterst praktisch vaardigheden zodanig dat hun impact en invloed in de organisatie versterkt wordt Consulting skills in 1 dag als basis als laagdrempelige instap Complete training mogelijk van 2-12 dagen Managers worden vaak goed opgeleid in de harde kant van de bedrijfsvoering: MBA, Strategie & Visie, Processen & Organisatie, Doelstellingen & Scorecards Managers trainen in het procesmatig sturen van veranderingsprocessen helpt om de gewenste doelen te behalen met de mensen Management skills in 1 dag als basis als laagdrempelige instap Complete training mogelijk van 2-12 dagen Executive Leadership Foundation Page 15

16 Certificering van ELF partners Om met het materiaal uit de ELF-boeken goed onderbouwd en verantwoord te kunnen werken heeft ELF een certificeringprogramma voor haar partners. Als opdrachtgever werkt u altijd met professionals die getraind in het materiaal van ELF, en de bijbehorende theoretische inzichten. Alle trainers zijn praktijkmensen die uit eigen business en organisatie ervaringen putten om de te trainen kennis en vaardigheden concreet en praktisch over te kunnen brengen. ELF is geen kunstjes trainer. Over ELF heeft als missie om vaardigheden op het terrein van leiderschap en advisering (consulting) te helpen ontwikkelen. ELF stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden door praktijkgerichte aanpakken en inzichten aan te reiken die daarmee een versnelling brengen in het procesmatig sturen van veranderingen in grote organisaties, van zowel bedrijfsleven als publieke organisaties. ELF is een netwerkorganisatie met tal van internationale toptrainers die vaak gezamenlijk werken aan maatwerk- opdrachten voor klanten. Waar dit gevraagd wordt werken wij voor MBA programma's samen met de Erasmus Universiteit / Rotterdam School of Management (RSM). Onze trainingspartners werken voor gerenomeerde instituten als RSM, Danish Leadership Institute, Haagse Hogeschool en Center for Executive Development (CEDEP in Frankrijk). ELF werkt o.a. voor Achmea/Interpolis, Wegener, Rabobank, Gemeente Rotterdam, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Pliva Pharmaceuticals, Syngenta, ABN AMRO, MnServices, Be Value(Ordina), LPFFP, Amazing, Imtech (Brighthouse en Bostec) 32 Executive Leadership Foundation Page 16

17 Trainers / consultants die in ELF-verband samenwerken zijn: De gecertificeerde ELF partners: Esmiralda Borgt Huub Corssmit Ron van Eijk Hans Pot Peter Wensveen De managing partners van ELF: Gert Anbeek Harry de Weerd Patrick Lybaert Partners met specifieke ervaring waar mee ELF samenwerkt: Stephan Booy David Coleman Paula Cook Sue Craig Graham Cunningham Bart de Kruiff Albert Garrelds Joep de Groot Ian Girdler Paul Hazell Jan Kuipers Bert Muetstege Jos Schreurs Corine Steggink Mike Thompson Hielke Verbree Bob Visser Willem Vrakking Executive Leadership Foundation Page 17

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Deze trainingsprogrammma s zijn ontworpen door ELF. Executive Leadership Foundation

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie