Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation"

Transcriptie

1 Trainingsaanbod Executive Leadership Foundation 1 Harry de Weerd / Gert Anbeek / Patrick Lybaert partners in Executive Leadership Foundation V1.8 Visie 2 en Strategie 4 5 Klantrela.es Processen en Systemen Productpor5olio 3 Organisa.e Leiderschap en Besturing 1 Cultuur Samenwerking Teams 2 A Procesadvisering & Beïnvloeding Executive Leadership Foundation Page 1

2 Professionaliteit gedefinieerd Vak deskundigheid de beste in het vak willen zijn begrijpen van de branche, de business en de materie vragen vertalen naar oplossingen professioneel inzicht en kennis waar de ervaring van afspat brede oriëntatie ook als specialist Proces vaardigheden beïnvloedingsvaardigheden processturing inzicht in veranderingsprocessen het opbouwen van relatienetwerken conflicthantering onderkennen van wetmatigheden omgaan met macht Persoonlijke Impact zelfmanagement persoonlijke effectiviteit talent herkennen en polijsten supporting systemen ontwikkelen in je kracht kunnen blijven werken zicht op gedrag van je zelf begrijpen van gedrag van anderen innerlijke drives benutten Bron:Envisioning, 2004 Managerial professionaliteit gedefinieerd Leiderschap vaardigheden brede oriëntatie op de business vaardig in visie en strategievorming beheersen situationeel leiderschap integrale business sturing: financiën, klanttevredenheid en medewerkers -tevredenheid motiveren, delegeren, belonen aannemen, door ontwikkelen, ontslaan Proces vaardigheden beïnvloedingsvaardigheden processturing inzicht in veranderingsprocessen het opbouwen van relatienetwerken conflicthantering onderkennen van wetmatigheden omgaan met macht Persoonlijke Impact zelfmanagement persoonlijke effectiviteit talent herkennen en polijsten supporting systemen ontwikkelen in je kracht kunnen blijven werken zicht op gedrag van je zelf begrijpen van gedrag van anderen innerlijke drives benutten Bron:Envisioning, 2004 Executive Leadership Foundation Page 2

3 Aanbod van trainingsmodules Module 1 Module 1: Advisering en relatiebeheer - vaardigheden van de vertrouwde adviseur (Awareness sessie) In deze module worden de relatie beheerders en account managers de professionele standaards van hun vak aangeboden om de context van werken helder te maken. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Waarom opdrachtgevers advies willen en wanneer ze dat vooral niet willen De adviseur in verschillende rollen: expert, procesbegeleider, klankbord en coach Framing op ratio en emotie als vaardigheid voor effectiviteit Zicht op de effectiviteit van het eigen gedrag en het gedrag van anderen aan de hand van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Persoonlijk ontwikkelingsplan van deelnemers aan de hand van verschillen tussen individuele mensen Hoe commercieel te acteren vanuit een adviesrelatie met behoud van integriteit Ondersteunend materiaal: De vertrouwde adviseur Maister, Green, Galford Deze training wordt gegeven door Gert Anbeek, Harry de Weerd, Hans Pot 5 Aanbod van trainingsmodules Module 2 Module 2: Adviesvaardigheden: beïnvloeding effectiviteit in advisering Het zelfstandig leren zien hoe beïnvloedingsprocessen werken en de vaardigheden opdoen om dit eigen te maken is de kern van deze module. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Inter-persoonlijke vaardigheden voor MBTI type en beïnvloeden Krachtenvelden analyseren Werken in netwerken : Hoe werk ik aan relaties in mijn netwerk Het bouwen van coalities Het opbouwen van draagvlak bij stake holders Push en Build als uitgangspunten voor overtuigen Accepteren en omhelzen van verschillen op basis van MBTI (zie module 1) Optreden in klantsituaties: omgaan met spanning binnen het team Ondersteunend materiaal: Make your Mark! Sue Craig Deze training wordt gegeven door: Sue Craig, Patrick Lybaert, Huub Corssmit Harry de Weerd, Gert Anbeek 6 Executive Leadership Foundation Page 3

4 Aanbod van trainingsmodules Module 3 Module 3: Hoe positioneer ik mijn organisatie / afeling / BU bij mijn klanten Het op aansprekend conceptueel niveau kunnen verwoorden waarom en hoe jouw organisatie succesvol is: klanten willen immers zaken doen met betrouwbare en vooral succesvolle bedrijven. De volgende onderwerpen worden in deze module aangereikt: Wat is een merk en hoe positioneer je een merk voor professionele diensten De werking van concurrentie en onderscheidend vermogen in professionele dienstverlening De typering van administratieve dienstverlening, advisering en beleidsondersteuning als een portfolio van diensten Het uitnutten van specialismen De rol van het tarief De kracht van Story Telling i.p.v. saaie projectreferenties Ondersteunend materiaal: Hand outs over merkbeleving en Story Telling Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Ron van Eijk, Hans Pot Duur van de training: 1 dag 7 Aanbod van trainingsmodules Module 4 Module 4: Consultative selling: verkopen vanuit een adviesrelatie In deze module wordt ingegaan op het proces van verkopen vanuit een lopende relatie. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Welke emotionele blokkades spelen bij verkoop een rol Welke herken je daarvan bij jezelf Waarom opdrachtgevers advies willen en wanneer ze dat vooral niet willen Echte betrokkenheid is nooit glad Inspelen op het voorkeursgedrag van de klant De opdrachtbeschrijving / de intake is de basis van een goede opdracht Zeggen wat je doet, doen wat je zegt Gespreksoefening: op de thee bij de opdrachtgever Ondersteunend materiaal: De vertrouwde adviseur Maister, Green, Galford Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Gert Anbeek, Ron van Eijk Duur van de training: 1 dag 8 Executive Leadership Foundation Page 4

5 Aanbod van trainingsmodules Module 5 Module 5: Accountplanning en benadering In deze module wordt ingegaan op het account management proces gebaseerd op de methodieken van Miller/Heiman en Holden * Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Hoe maak ik een strategisch accountplan Hoe kom ik achter de strategische issues bij de klant Hoe word ik daarvoor een natuurlijke gesprekspartner Hoe plan ik mijn activiteiten van mijn organisatie bij de verschillende geledingen van de klantorganisatie (denk aan directie, CFO, OR, operations management, sales) Hoe maak ik een gold sheet met issues en een blue sheet met commerciële activiteiten, die beiden het commerciële aanvalsplan vormen Ondersteunend materiaal: Hand outs Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd, Hielke Verbree, Huub Corssmit 9 * Miller Heiman en Holden gelden in de wereld als de leading methoden voor professioneel account management en account planning Aanbod van trainingsmodules Module 6 Module 6: Behoeftenonderzoek bij de klant Het achterhalen van de vraag achter de vraag is een essentiële werkwijze in commerciële gesprekken. Waarom wil iemand iets, of waarom heeft hij last van iets? Pas als dat geheel duidelijk is kun je adviseren en helpen oplossen en wil de klant dat graag van je kopen. Op vaardigheden niveau wordt de volgende stof aangereikt: Introductie tot het SPIN model voor professioneel behoefteonderzoek. Typering en ontwikkeling van behoeften: impliciete versus expliciete behoeften. Hoe de context van het probleem te schetsen: Situatie vragen. Blootleggen van problemen, moeilijkheden en ontevredenheid: Probleem vragen. Het ontwikkelen van waarde door middel van Implicatie vragen. De waarde en bruikbaarheid van de voorgestelde oplossing: Nuttig-effect vragen Omgaan met bezwaren een commerciële vaardigheid? Nee! Tot slot: inzicht in het verkrijgen van commitment. Ondersteunend materiaal: SPIN Verkooptechniek Neil Rackham Deze training wordt gegeven door Harry de Weerd Duur van de training: 1 dag 10 Executive Leadership Foundation Page 5

6 Aanbod van trainingsmodules Module 7 Module 7: Samenwerken in high performance teams Om succesvol te kunnen zijn werken Account managers samen in teams van specialisten. Wat komt er bij kijken om sterk presterende teams te ontwikkelen en hoe kun je dat vanuit een regierol bevorderen. De volgende onderwerpen worden in deze module aangereikt: Hoe werken succesvolle teams van geheel uiteenlopende disciplines Hoe kun je teams samenstellen op basis van complementariteit aan de hand van MBTI Werken met teams van professionals voor dezelfde klant: rollen, taken, bevoegdheden Team georiënteerd werken: Sterk presterende teams met een hoog energieniveau Hoe leid ik een dergelijk team als regievoerder Hoe los ik lastige situaties binnen een team op Ondersteunend materiaal: MBTI in teams hand out Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Esmiralda Borgt, Harry de Weerd Ron van Eijk, Hans Pot Duur van de training: 1 à 2 dagen 11 Aanbod van trainingsmodules Module 8 Module 8: Effectief handelen voor effectieve organisaties In deze module worden The 7 habits of highly effective people van Stephen Covey behandeld met de deelnemers. De deelnemers wordt gevraagd om persoonlijke actieplannen te maken aan de hand van de behandelde onderwerpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Effectieve mensen maken effectieve organisaties Creativiteit, gedrevenheid en talent kun je stimuleren en ontwikkelen De kwaliteit van ons leven en handelen richting anderen bepalen we zelf De 7 gewoontes van Stephen Covey worden stuk voor stuk besproken Pro-actief denken en doen Begin met het eind voor ogen Belangrijke zaken eerst (ipv dringende) Denk in Win-Win relaties Eerst begrijpen en dan begrepen worden Synergie als resultaat Houd de zaag scherp en blijf jezelf ontwikkelen Ondersteunend materiaal: De 7 eigenschappen Stephen Covey Deze training wordt gegeven door: Jan Kuipers, Corine Steggink 12 Executive Leadership Foundation Page 6

7 Aanbod van trainingsmodules Module 9 Module 9: Veranderingen: leuk of niet leuk? Mensen meenemen in het veranderingsproces vraagt om inzicht in de werking ervan. Veranderingsprocessen bestaan uit een aantal wetmatigheden. Als je deze kent, weet je waar aangrijpingspunten liggen voor een succesvol veranderingstraject binnen je klantorganisatie. Deze module biedt een scala aan inzichten: Waarom veranderingen zo lastig zijn te plannen Omgaan met weerstanden: Waar mensen bang voor zijn Emotionele blokkades herkennen en in fases oplossen De relatie tussen strategische koers en organisatorische verandering Het belang van cultuur: normen, waarden, spelregels, historie Innovatie, vernieuwing en cultuurbehoud: de spanning overbruggen Voorwaarden voor succesvolle verandering Interventie-mogelijkheden en het toepassen ervan Ondersteunend materiaal: Het hart van de verandering John Kotter & Dan Cohen Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Harry de Weerd, Huub Corssmit, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk 13 Aanbod van trainingsmodules Module 10 Module 10: De Leiderschapsagenda en natuurlijke talentontwikkeling (dag-1) Op deze dag wordt aan de deelnemers inzicht gegeven in de hedendaagse leiderschapsagenda in grote organisaties. Daarnaast wordt aan de hand van de Kolbe index de ontwikkeling van natuurlijke aanleg ofwel talent uitgewerkt op persoonlijke niveau. Zicht op de hedendaagse leiderschapsagenda en hoe richting gegeven kan worden aan organisaties en haar onderdelen Het leiderschapsmodel gericht op het creëren van performance Persoonlijk ontwikkelingsplan van adviesvaardigheden aan de hand van je natuurlijke talenten (het conatieve gedrag CQ) De kracht van vertouwen op je modus operandi KOLBE Index Wat zijn de wetmatigheden van fusies en hoe kun je deze herkennen en beïnvloeden Hoe werkt strategievorming en hoe vooral niet: the rise and fall of successful organisations 14 Executive Leadership Foundation Page 7

8 Aanbod van trainingsmodules Module 10 (vervolg) Module 10: Procesadvisering voor gevorderden (dag -2) Op deze dag wordt aan de deelnemers inzicht gegeven in de fijne kneepjes van het vak van procesadvisering. Dit draagt bij om in je werk vaker dan nu het geval is te komen tot vertrouwd adviseur relaties. Wat is procesadvisering: update van Consulting Academy I Wat zijn de technieken die de goede procesadviseur hanteert Een praktijksituatie Casuïstiek uit de eigen organisatie door inbreng van de praktijk van uit de deelnemers Ondersteunend materiaal: Powered by Instincts - Kathy Kolbe (wordt uitgereikt) Procesadvisering Edgar Schein (wordt tevoren toegestuurd en dient gelezen te zijn) Deze training wordt gegeven door Gert Anbeek, Patrick Lybaert en Harry de Weerd 15 Aanbod van trainingsmodules Module 11 Module 11: De persoonlijke kant van ontwikkeling van impact (dag-1) Op deze dag wordt met de deelnemers teruggekeken naar hun vragen en oefeningen om de talentontwikkeling vorm te geven. Daarnaast worden praktijksituaties van de deelnemers besproken waarbij het oefenen met de aangereikte inzichten van Procesadvisering centraal staat. Hoe de invloed van conatief gedrag op het ontwikkelen van je persoonlijkheid te begrijpen Hoe de ontwikkeling van natuurlijke aanleg of wel talent verder door te zetten Invloedrijke communicatie en het bouwen van commitment als adviseur Good to Great companies en Ferrari als voorbeeld voor kenmerken van succesvolle teams De kracht van het effectieve denken voor het behalen van overwinningen in plaats van het vermijden van verlies Hoe de interactie met anderen te verbeteren door aanpassing van het eigen gedrag en van onze verwachtingen over hoe anderen zich zullen gedragen tegenover ons 16 Executive Leadership Foundation Page 8

9 Aanbod van trainingsmodules Module 11 (vervolg) Module 11: Hoge energie teams leidend tot prestatie en plezier tegelijk (dag-2) Deze dag wordt geheel gewijd aan teamgedrag. Dit aan de hand van zowel het Kolbe instrumentarium als aan de hand van FIRO-B. Wat is hoge energie Hoe creëer je hoog presterende teams Hoe pas je Kolbe toe bij het samenstellen van teams Hoe kun je teameffectiviteit beïnvloeden aan de hand van FIRO-B Ondersteunend materiaal: Introduction to FIRO-B Introduction to FIRO-B in organisations Participating in teams Conative connection Kathy Kolbe Deze training wordt gegeven door: Patrick Lybaert, Gert Anbeek en Harry de Weerd 17 Aanbod van trainingsmodules Module 12 Module 12: Ontwikkeling van EQ aan de hand van MBTI Deze dag wordt geheel gewijd aan het ontwikkelen van je sociaal emotionele gedragseigenschappen. Dit aan de hand van het MBTI instrumentarium. Wat is EQ Wat heb je aan EQ in relatie tot IQ Wat zijn je huidige sterktes in je EQ gedragsrepertoire Welke functies kun je leren aan te spreken om je EQ gedragsrepertoire te vergroten Wat doen hoog ontwikkelde EQ mensen in relatie tot hun werk Ondersteunend materiaal: MBTI and EQ Deze training wordt gegeven door: Gert Anbeek, Patrick Lybaert, Harry de Weerd, Huub Corssmit, Hans Pot Duur van de training: 1 dag 18 Executive Leadership Foundation Page 9

10 Aanbod van trainingsmodules Module 13 Module 13: Communicatie tussen mensen in los vaste samenwerkingsverbanden? Als je als afdeling los vaste samenwerkingsverbanden hebt tussen de mensen van de eigen en andere afdelingen, moet je vaak ad hoc met elkaar kunnen werken? Communicatievaardigheden spelen hierbij een grote invloed. Deze training geeft concrete handvatten voor het verbeteren van je communicatie en vooral het bereiken van andere personen, ook al lijken ze je niet zo erg te liggen. Hoe werkt communicatie Wat betekenen afdelingsgrenzen in communicatie Waarom zijn er altijd mensen die je niet zo erg liggen en hoe bereik je ze toch effectief Wrap up van MBTI door zelfinschatting en inschatting van de groep Deze trainingsdag biedt veel praktische oefening Ondersteunend materiaal: MBTI: Type and communication Deze training wordt gegeven door: Gert Anbeek, Harry de Weerd, Hielke Verbree Duur van de training: 1 dag 19 Aanbod van trainingsmodules Module 14 Module 14: Strategievorming voor je afdeling, BU of je hele organisatie Strategievorming is vaak een mythe. Het lijkt heel serieus genomen te worden en MT s vullen er vele heidagen mee. Maar wat komt er van mooie plannen terecht? En hoe kom je efficiënt tot het formuleren van wat je wilt, en hoe het te realiseren is? Wat is strategievorming Hoe kun je praktisch van ideeën, analyse tot doelgerichte activiteiten komen Wat zijn de basismodellen die je helpen te analyseren waar je staat Hoe ontwikkel je visie met elkaar Hoe plan je activiteiten die tot implementatie van je strategie leiden Ondersteunend materiaal: Strategie slaat terug Mintzberg, Lampel Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Albert Garrelds Duur van de training: 1 dag 20 Executive Leadership Foundation Page 10

11 Aanbod van trainingsmodules Module 15 Module 15: Organisatie en Proces diagnose hoe krijgen we zicht op de echte veranderingsbehoeften? Organisatiediagnose en het zicht krijgen op veranderingsbehoeften en belangrijker nog de aangrijpingspunten om een verandering te beginnen, staat centraal in deze module. Het analyseren van de adviesvraag Het diagnoseproces: organisaties en gedrag van organisaties Wijze van diagnose stellen langs verschillende organisatiekundige invalshoeken Het diagnoseproces voor functionele processen, marketing, productie, ICT, Financiën, HRM Dilemma s bij het presenteren van de diagnose Het creëren van acceptatie en draagvlak voor het adviesvoorstel Ondersteunend materiaal: Duurzaam veranderen W.J. Vrakking (HCG-uitgave) Deze training wordt gegeven door W. J. Vrakking 21 Aanbod van trainingsmodules Module 16 Module 16: De kracht van logisch redeneren Komen tot een juiste diagnose in het strategisch denkproces van organisaties is niet triviaal. Zuiver redeneren en komen tot heldere conclusies die door Raden van Bestuur en Directies worden overgenomen, is een vaardigheid die iedere professional dient te beheersen. Deze vaardigheid wordt in deze module getraind. Hoe een probleemanalyse traject te structuren Hoe een logische structuur van uw antwoord en argumenten op te bouwen Hoe uw eigen, en andermans, logica te valideren Hoe hoofd- van bijzaken te scheiden en daardoor in korte tijd scherpe voorstellen te maken Ondersteunend materiaal: Prisma methodiek J. de Groot Deze training wordt gegeven door J. de Groot (The essence consulting) 22 Executive Leadership Foundation Page 11

12 Aanbod van trainingsmodules Module 17 Module 17: Management stijlen gericht op ontwikkeling en verantwoordelijkheid Stijlflexibiliteit en het ontwikkelen van een affectieve leiderschapsstijl is de kern van high performance organisaties. Leren ontdekken van de potentie in mensen en hoe door sturing en coaching deze te richten is het centrale thema in deze module. Deze module biedt een scala aan inzichten en praktijkhulpmiddelen: Wat zijn de kenmerken van high performance organisaties Wat zijn de leiderschapskenmerken waar mensen naar op zoek zijn Hoe stijlflexibiliteit te ontwikkelen en hoe te herkennen wanneer stijlwisseling nodig is Emotionele blokkades bij mensen herkennen en oplossen Hoe effectief te delegeren en te belonen (als alternatief voor command en control) Beoordelen en groei in verantwoordelijkheid ontwikkelen Wetmatigheden bij veranderingsprocessen als gevolg van fusies Ondersteunend materiaal: Eckart s notes Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Gert Anbeek, Huub Corssmit Duur van de training: 1 dag 23 Aanbod van trainingsmodules Module 18 Module 18: Projectmatig werken Projectmatig werken vervangt steeds vaker de lijnactiviteit. Het deelnemen in projecten met een deelverantwoordelijkheid vraagt om inzicht in projectwerkvormen en besturing ervan. Mensen meenemen in het veranderingsproces is een onlosmakelijk onderdeel in projectmanagement en het begrijpen van de wetmatigheden van veranderen helpt dan ook zeer om het gewenste resultaat te behalen. Deze module biedt een scala aan inzichten en praktijkhulpmiddelen: Wat is een project: naar het resultaat toewerken door het inrichten van tijdelijke vormen van samenwerking Evaluaties en reviewing-techniek als basis voor projectbesturing Opdelen van te grote projecten: incrementen van drie maanden als leidraad Wat heeft een opdrachtgever of stuurgroep nodig om te beslissen Waarom veranderingen zo lastig zijn te plannen Omgaan met weerstanden: Waar mensen bang voor zijn Emotionele blokkades herkennen en in fases oplossen 24 Ondersteunend materiaal: Project management Roel Grit Deze training wordt gegeven door: Harry de Weerd, Hans Pot Duur van de training: 1 dag Executive Leadership Foundation Page 12

13 Aanbod van trainingsmodules Module 19 Module 19: De eigen praktijk leert het best Gedurende de leergang wordt de deelnemers gevraagd een praktijkopdracht uit te werken. In deze module worden de praktijkopdrachten door de deelnemers toegelicht en met de groep bediscussieerd. Het doel van de praktijkopdracht is om de kennis, concepten, vaardigheden en instrumenten die zijn verworven tijdens deze leergang toe te passen: Gevraagd wordt een praktisch commercieel probleem in je eigen werkomgeving te selecteren waarop een aantal van de geleerde concepten toe te passen zijn. Gekeken wordt naar de belangrijkste leerpunten, om met de andere deelnemers te delen Voor ELF ligt het accent van de praktijkcase op het kunnen reflecteren op eigen praktijksituaties aan de hand van de in deze leergang behandelde leerstof. Aandachtspunten ter voorbereiding zijn dan ook met name: Integreren van de behandelde stof in een praktijkcase Feedback en reflectie op de inhoud van de praktijksituatie Feedback op eigen functioneren via discussie met de deelnemersgroep Feedback door ELF programma managers Deze training wordt geleid door: Gert Anbeek / Harry de Weerd 25 Bestaande ELF-relaties Achmea DBD PVL en HRM AIT Directie en GIM SZ DIM PV directie Syntrus OPF BPF Vermogensbeheer en SPM MnServices Gemeente Rotterdam Gemeentelijk Havenbedrijf Univé Utrecht De Geestgronden EUR FBK - IT staf EUR IT staf CBP inkoop advies Deloite Nijmegen DELA Wegener Brighthouse Imtech Bostec C-It Rabobank NL Rabobank ICT / IBA Provincie Noord Brabant KLM Passagierstickets NS AoN Royal Canin Executive Leadership Foundation Page 13

14 We hebben alles in huis voor excellente trainingen Executive Leadership Foundation Page 14

15 Behoeften die wij vaak horen van onze klanten Professional Development van niet-managers is vaak een onderbelicht terrein als het gaat om persoonlijke vaardigheden. Professionals worden door ons getraind in uiterst praktisch vaardigheden zodanig dat hun impact en invloed in de organisatie versterkt wordt Consulting skills in 1 dag als basis als laagdrempelige instap Complete training mogelijk van 2-12 dagen Managers worden vaak goed opgeleid in de harde kant van de bedrijfsvoering: MBA, Strategie & Visie, Processen & Organisatie, Doelstellingen & Scorecards Managers trainen in het procesmatig sturen van veranderingsprocessen helpt om de gewenste doelen te behalen met de mensen Management skills in 1 dag als basis als laagdrempelige instap Complete training mogelijk van 2-12 dagen Executive Leadership Foundation Page 15

16 Certificering van ELF partners Om met het materiaal uit de ELF-boeken goed onderbouwd en verantwoord te kunnen werken heeft ELF een certificeringprogramma voor haar partners. Als opdrachtgever werkt u altijd met professionals die getraind in het materiaal van ELF, en de bijbehorende theoretische inzichten. Alle trainers zijn praktijkmensen die uit eigen business en organisatie ervaringen putten om de te trainen kennis en vaardigheden concreet en praktisch over te kunnen brengen. ELF is geen kunstjes trainer. Over ELF heeft als missie om vaardigheden op het terrein van leiderschap en advisering (consulting) te helpen ontwikkelen. ELF stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden door praktijkgerichte aanpakken en inzichten aan te reiken die daarmee een versnelling brengen in het procesmatig sturen van veranderingen in grote organisaties, van zowel bedrijfsleven als publieke organisaties. ELF is een netwerkorganisatie met tal van internationale toptrainers die vaak gezamenlijk werken aan maatwerk- opdrachten voor klanten. Waar dit gevraagd wordt werken wij voor MBA programma's samen met de Erasmus Universiteit / Rotterdam School of Management (RSM). Onze trainingspartners werken voor gerenomeerde instituten als RSM, Danish Leadership Institute, Haagse Hogeschool en Center for Executive Development (CEDEP in Frankrijk). ELF werkt o.a. voor Achmea/Interpolis, Wegener, Rabobank, Gemeente Rotterdam, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Pliva Pharmaceuticals, Syngenta, ABN AMRO, MnServices, Be Value(Ordina), LPFFP, Amazing, Imtech (Brighthouse en Bostec) 32 Executive Leadership Foundation Page 16

17 Trainers / consultants die in ELF-verband samenwerken zijn: De gecertificeerde ELF partners: Esmiralda Borgt Huub Corssmit Ron van Eijk Hans Pot Peter Wensveen De managing partners van ELF: Gert Anbeek Harry de Weerd Patrick Lybaert Partners met specifieke ervaring waar mee ELF samenwerkt: Stephan Booy David Coleman Paula Cook Sue Craig Graham Cunningham Bart de Kruiff Albert Garrelds Joep de Groot Ian Girdler Paul Hazell Jan Kuipers Bert Muetstege Jos Schreurs Corine Steggink Mike Thompson Hielke Verbree Bob Visser Willem Vrakking Executive Leadership Foundation Page 17

Oefenen met procesmatig veranderen

Oefenen met procesmatig veranderen ELF Consulting Academy Impact en Invloed voor professionals Oefenen met procesmatig veranderen Curriculum Dit curriculum is ontworpen door: ELF Executive Leadership Foundation is een internationaal netwerk

Nadere informatie

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Deze trainingsprogrammma s zijn ontworpen door ELF. Executive Leadership Foundation

Nadere informatie

BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren.

BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren. BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren. Nieuwsflits N54 September 2015 Gert Anbeek, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk, Patrick

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Hoe blijf ik in mijn kracht tijdens een voor mij belangrijk gesprek.

Hoe blijf ik in mijn kracht tijdens een voor mij belangrijk gesprek. Hoe blijf ik in mijn kracht tijdens een voor mij belangrijk gesprek. N26 - Nieuwsbrief voor Professionals Januari 2013 Gert Anbeek, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk, Patrick Lybaert, Bert Muetstege, Hans

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Impact en Invloed vergroten door te werken aan uw EQ.

Impact en Invloed vergroten door te werken aan uw EQ. Impact en Invloed vergroten door te werken aan uw EQ. Nieuwsflits 3 Juli 2010 Gert Anbeek, Huub Corssmit, Albert Garrelds, Patrick Lybaert, Hans Pot, Harry de Weerd, Peter Wensveen. Kopiëren en vrijelijk

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit in PMO

Persoonlijke effectiviteit in PMO Training Persoonlijke effectiviteit in PMO Nóg succesvoller worden in een projectorganisatie Training van WIN PMO. Het succesvol inzetten van soft skills als PMO! Uit ervaring blijkt dat werknemers werkzaam

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling -

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Waaraan herken je een Leidend Innovatieteam 1? Een innovatieteam is meestal multidisciplinair samengesteld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten De individuele feedforward analyse geeft u inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten en hoe u deze verder verstevigt en inzet. U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nóg meer het verschil maakt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

De ontgijzeling. de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009

De ontgijzeling. de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009 De ontgijzeling de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009 Vraag? ANALYSE Wat is de belangrijkste verandering & welke impact heeft dit op uw organisatie en uzelf?

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen

Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen Waaraan herken je een Leidend Team? Op elk niveau van de organisatie werken mensen in teams samen. Effectief samenwerkende

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma Inclusief online modules Adviserend & relatiegericht verkopen Commercium www.commercium.nl info@commercium.nl +31(0)36-53 18 506 1 Inhoudsopgave Inhoud... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inleiding Leergang Peak Performance Coaching

Inleiding Leergang Peak Performance Coaching Inleiding Leergang Peak Performance Coaching -individueel maatwerk leveren met de principes van Action Type In het coachvak kunnen we er niet omheen, mensen verschillen in hun voorkeuren. De individuele

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015 Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 215 In 215 hebben bij het SDC in totaal 367 cursisten zich ingeschreven voor 16 cursussen. In totaal gaat het om 56 inschrijvingen.

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Introvert en Extravert zijn even goed.

Introvert en Extravert zijn even goed. Introvert en Extravert zijn even goed. Het ontwikkelen van een beetje extravert gedrag helpt introverte mensen vooruit. Een beetje dieper leren luisteren verhoogt de effectiviteit van extraverte mensen.

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Impact en Invloed vergroten door zelfmanagement i.p.v. timemanagement.

Impact en Invloed vergroten door zelfmanagement i.p.v. timemanagement. Impact en Invloed vergroten door zelfmanagement i.p.v. timemanagement. Nieuwsflits 7 December 2010 Gert Anbeek, Huub Corssmit, Esmiralda Borgt, Patrick Lybaert, Hans Pot, Harry de Weerd, Peter Wensveen.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Professionals en Waarmaken.

Professionals en Waarmaken. Professionals en Waarmaken. Nieuwsflits 17 januari 2012 Gert Anbeek, Huub Corssmit, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk, Patrick Lybaert, Bert Muetstege, Hans Pot, Harry de Weerd, Peter Wensveen. Kopiëren en

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie